You are on page 1of 7

Vizija razvoja mesta Krško - čez 100 let

Zakaj obdobje 100 let ?

Era novih spoznanj. Nova industrijska revolucija?


Ni možno napovedati napredka.
V. VIZIJA RAZVOJA MESTA KRŠKO
- čez 100 let

Uveljavitev mestnih četrti – organizacijskih


enot, ki ponazarjajo upravljanje mesta in
gospodarjenje s skupnimi interesi.

Mestne četrti- socialno, kulturno, ekonomsko


zaključene mestne vasi (Urban Village) znotraj
sodobnega mesta.

Mestne četrti:
-Krško-Videm (ali Novo Krško, Krško-levi breg,
itd…),
-Krško-Leskovec (ali Krško-jug, itd…),
-Staro Krško (ali Krško-sever, itd…)
V. VIZIJA RAZVOJA MESTA KRŠKO - čez 100 let

Promet
Trasa hitre železnice
Medmestni metro (Sevnica-Krško-Brestanica)
Ukinitev glavne ceste ob Savi (levi breg) in preusmeritev mimo mesta
Vzpostavitev peš povezav (mostov) preko Save

Širitev Žadovinka in širitev ob Zdolski

Obstoječe stanje ob Zdolski cesti Širitev pozidave v smeri proti Zdolam


V. VIZIJA RAZVOJA MESTA KRŠKO - čez 100 let

Geneza prenove industrijskega območja v središču mesta – 3. faza


(ukinitev industrije na tem območju)

60
t
le

le
t
30

le

t
0
10
V. VIZIJA RAZVOJA MESTA KRŠKO - čez 100 let

Nov center mesta oziroma stanovanjska gradnja na območju Vipapa

Območje Vipapa – obstoječe stanje Nov center mesta na območju Vipapa


V. VIZIJA RAZVOJA MESTA KRŠKO - čez 100 let

Povezava južnega in severnega dela IC Vrbina – umestitev “lahke” industrije v bližino


mesta.

JEK 3 oziroma nova tehnologija


V. VIZIJA RAZVOJA MESTA KRŠKO - čez 100 let

Pri snovanju vizije razvoja mesta Krško čez 100 let smo izhajali iz obstoječih
znanj, zato prikaz ni tako abstrakten, kot ste morda pričakovali!

Morda… bomo čez 100 let v Ljubljani v 1 sekundi,


…bo glavni vir pridobivanja električne energije fuzijska energija ali pa bomo imeli
več mini jedrskih elektrarn,
…sploh ne bomo več uporabljali papirja v takšni obliki.