You are on page 1of 5

Naziv organa Ime in priimek Bruto plača Neto plača za

(EUR) mesec junij 2009


(EUR)
Kabinet
predsednika Vlade
RS
Predsednik Vlade Borut Pahor 5.979,33 3.093,30
RS
Jožef Školč 5.143,93 2.786,39
Dr. Rado Genorio 5.258,63 2.762,07
Nataša Kovač 5.218,44 2.820,57
Miloš Pavlica 5.356,96 2.785,25

Ministrstvo za Samuel Žbogar 5.545,99 3.263,26


zunanje zadeve
Dragoljuba Benčina 5.283,45 2.773,53

Služba Vlade RS 5.510,52 2.954,55


za lokalno Mag. Zlata
samoupravo in Ploštajner
regionalno politiko
Dr. Ivan Žagar – 5.786,24 3.304,56
nadomestilo plače
po prenehanju
funkcije
5.304,81 2.783,22
Meta Vesel
Valentinčič

Urad Vlade RS za 5.882,72 3.093,78


Slovence v Dr. Boštjan Žekš
zamejstvu in po
svetu
5.225,84 3.007,59
Dr. Boris Jesih

5.386,47 2.804,89
Ministrstvo za Dr. Matej Lahovnik
gospodarstvo
4.898,80 2.596,59
Mag. Darja Radić
Ministrstvo za Karl Erjavec 5.545,97 3.054,49
okolje in prostor
Janez Podobnik - 5.709,19 3.045,92
nadomestilo plače
po prenehanju
funkcije
Mag. Zoran Kus 5.225,87 2.757,75

Ministrstvo za Dr. Ivan Svetlik 5.758,65 2.991,77


delo, družino in
socialne zadeve
Marjeta Cotman – 5.727,39 2.977,28
nadomestilo plače
po prenehanju
funkcije

Dr. Anja Kopač 4.930,13 2.688,07


Mrak

5.281,52 2.922,50
Generalni Mag. Milan Martin
sekretariat Vlade Cvikl
RS
Mag. Božo Predalič 5.349,69 2.803,69
- nadomestilo plače
po prenehanju
funkcije

5.581,42 2.987,46
Ministrstvo za Aleš Zalar
pravosodje
Boštjan Škrlec 4.804,27 2.549,68

Ministrstvo za Dr. Igor Lukšič 5.545,96 3.381,65


šolstvo in šport
Dr. Milan Zver - 5.690,99 3.037,49
nadomestilo plače
po prenehanju
funkcije
Alenka Kovšca 5.282,48 2.767,41
Ministrstvo za 5.510,52 3.027,06
visoko šolstvo, Gregor Golobič
znanost in
tehnologijo
Mojca Kucler 5.490,83 2.868,87
Dolinar -
nadomestilo plače
po prenehanju
funkcije
Dr. Jozsef Győrkős 5.160,32 2.789,70

Majda Širca 5.668,43 2.950,46


Ministrstvo za Ravnikar
kulturo
Dr. Stojan Pelko 5.062,00 2.832,07

5.847,27 3.077,59
Ministrstvo za Borut Miklavčič
zdravje
Zofija Mazej 5.958,98 3.083,95
Kukovič -
nadomestilo plače
po prenehanju
funkcije

Dr. Ivan Eržen 5.209,48 2.716,85

5.386,46 2.816,47
Ministrstvo za Dr. Patrick Vlačič
promet
Dr. Igor Jakomin 4.963,66 2.760,26

5.687,76 3.119,68
Ministrstvo za Dr. Franc Križanič
finance
Dr. Andrej Bajuk – 5.454,44 2.896,93
nadomestilo plače
po prenehanju
funkcije

Mag. Helena 5.283,47 3.069,33


Kamnar

Ministrstvo za 5.811,82 3.016,42


kmetijstvo, Dr. Milan Pogačnik
gozdarstvo in
prehrano
5.282,49 2.761,08
Mag. Sonja
Bukovec

5.545,98 3.054,50
Ministrstvo za Irma Pavlinič Krebs
javno upravo

Dr. Gregor Virant - 5.563,62 3.062,74


nadomestilo plače
po prenehanju
funkcije
Dr. Branko Lobnikar 4.498,74 2.398,80

Ministrstvo za Katarina Kresal 5.297,82 2.780,07


notranje zadeve
Dragutin Mate - 5.636,40 3.214,46
nadomestilo plače
po prenehanju
funkcije
Mag. Goran 4.980,06 2.787,15
Klemenčič

Ministrstvo za Dr. Ljubica Jelušič 5.581,42 2.987,46


obrambo
Mag. Uroš Krek 5.061,98 2.671,67

5.723,20 2.975,60
Služba Vlade RS Mag. Mitja Gaspari
za razvoj in
evropske zadeve
Mag. Andreja Jerina 5.240,75 2.753,76