SEKOLAH KEBANGSAAN ALAM DAMAI RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2 ( 2008

)

MINGGU

TEMA Dunia kami

HASIL PEMBELAJARAN
1.1 Berbual tenteng sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dgn menggunakan kata, ungkapan ayat sebuatan intonasi dan nada yg sesuai

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 i. ii. Aras 1. i. ii. Aras 1. i. Aras 2. sesuai i. Melengkapkan ayat dgn perkataan yg Berbual tentang sesuatu perkara dgn menggunakan bahasa yg sesuai. Melafaskan ucapan secara bertatasusila dlm perbualan. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dgn teliti. Menyatakan arahan atau pesanan dgn sebutan yg betul dan jelas. Menulis perkataan dan ayat tunggal dgn secara yg betul dan tulisan yg cantik.

5.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

1

5-9 JAN
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

5.1 membaca kuat perkataan dan ayat dgn sebutan dan intonasi yg betul dan memahami perkara yg dibaca.

Aras 1. i.Menyebut perkataan yg mengandungi difraph, diftong vocal berganding dgn konsonsn bergabung dgn betul. ii. iii. Membaca ayat tunggal dlm teks yg mendandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. Memahami perkataan, frasa dan ayat,

DUNIA KAMI/ SEKOLAH

5.2 Membaca kuat teks prosa dgn sebutan dan intonasi yg betul dan lancer serta memahami perkara yg dibaca.

Aras 1. i. ii.

Membaca teks bukan sastera dgn sebutan dan intonasi yg betul dan lancer. Memjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yg dibaca.

2

12-17 JAN

1.3. Memberikan dan memahami arahan pesanan tentang sesuatu perkara, 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dgn sebutan dan intonasi yg betul dan memahami perkara yg di baca.

Aras 2. ii, Menerima dan melaksanan arahan serta pesanan dgn betul Aras 2. i. ii.

membaca pelbagai jenis ayat dgn memberikan penekanan pd intonasi berdasarkan ayat Memahami perkataan , frasa dan ayat

DUNIA KAMI/ SEKOLAH

8.1. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

Aras 1. i.

3

Menulis perkataan dan ayat tunggal dgn cara yg betul dan tulisan yg cantik. Melengkapkan ayat dgn perkataan yg sesuai. Menyusun perkataan utk membina ayat tunggal dan ayat majmuk.

19-23 JAN

Aras 2. i. ii. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Aras 3. i. Bersoaljawab tentang perkara yg menarikberdaskan sesuatu topic. Aras 2. I Menceritakan cerita yg ditonton dgn menggunakan sebutan dan intonasi yg betul Aras 2. i. membaca teks bukan sastera dan teks sastera dgn sebutan dan intonasi yg betul dan lancer serta memahami perkara yg dibaca. Aras 2. i. Melengkapkan ayat dgn perkataan yg sesuai.

4

KELUARGA CERIA 21 – 25 JAN

2.1.Bercerita dgn menggunakan kata, frasa ayat serta sebutan dan intonasi yg baik dan jelas. 1.4.Menyatakan permintaan secara berterusterang dan meyakinkan dgn menggunakan intonasi dan unsure paralinguistic yg sesuai utk mengkuatkan permintaan 8.1Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. CUTI TAHUN BARU CINA 5.1Membaca kuat perkataan dan ayat dgn sebutan dgn intonasi yg betul dan memahami perkara yg dibaca.

KELUARGA CERIA.

Aras 1. i.

Memahami perkataan, frasa dan ayat.

5

3 – 6 FEB

6.1.Membaca dan merujuk pelbagai sumber utk mendapatkan maklumat bagi tajauk yg sedang dikaji termasuk maklumat dari internet. 8.1.Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. 8.1. Membina dan menulis perkataan, ayat

Aras 2. i. Membaca belbagai jenis ayat dgn memberikan penekanan pd intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 2. i. Merujuk kps kamus utk mencari makna perkataan yg betul dan tepat. Aras 2. ii. Menyusun perkataan utk membina ayat btunggal dan ayat majmuk. Aras 2. i. Melengkapkan ayat dgn perkataan

8.1Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk. 8.2Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dlm sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1. i. Aras 1. ii.

Menulis perkataan dan ayat tunggal dgn cara yg betul dan tulisan yg cantik. Menulis perkataan dan ayat tunggal dgn cara yg betul dan tulisan yg cantik.

KAMI ANAK MALAYSIA

38

15-19 SEPT

8.3.Menulis perkataan dan ayat dgn tulisan berangkai yg kemas.

Aras 2. i. Aras 3. i.

Menulis ayat dgn menggunakan tulisan berangkai dgn kemas dan cantik. Mengambil imlak berdasarkan teks yg diperdengarkan ejaan dan tanda bacaan. Menilai dan membetulkan kesilapan ayat,

9.1.Mengambil imlak teks yg diperdengarkan. Aras2. i. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Aras 3. Menilai dan membetulkan kesilapan ayat dlm teks.

39 40 41 & 42 43

MINGGU UJIAN 3 22-26 September 29-30 SEPT ( CUTI BERGANTI) 1&2 ( CUTI HARI RAYA AIDILFITRI ) 3 SEPT (CUTI PERISTIWA 2) MINGGU ULANGKAJI PKSR 2 20-23 OKTOBER

Disediakan Oleh : ………………………………………… Pn. Norimah bt Mohd Talib Guru Bahasa Malaysia Tahun 2 SK Alam Damai

Disemak oleh …………………………………… Pn. Esah bt Kassim Ketua Panitia Bahasa Malaysia SK Alam Damai

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful