You are on page 1of 1

PENGHARGAAN

Perenggan pertama dimasukkan penghargaan yang ditujukan kepada pihak


organisasi yang berkenaan.

Perenggan kedua dimasukkan penghargaan yang ditujukan kepada pihak berkenaan


di Politeknik Kuching Sarawak.

Perenggan ketiga dimasukkan penghargaan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang


memberikan sumbangan (cth: ibubapa, ahli keluarga) dalam menyiapkan laporan.

Perenggan keempat dimasukkan penghargaan yang ditujukan kepada pihak-pihak


lain (cth: rakan) yang berkenaan.

ii