MINGGU KOKURIKULUM SK NANGA ENCHEREMIN KAPIT, SARAWAK PERTANDINGAN BINTANG KECIL SKNE 2013 MATLAMAT Melahirkan pelajar yang

cekap dan berkemahiran tinggi dalam bidang koakademik agar potensi diri, minda dan personaliti mereka lebih menyerlah, berketrampilan serta membawa kepada daya kreativiti dan kepimpinan yang berkesan di samping menimbulkan rasa keseronokan dan budaya muafakat. OBJEKTIF • Memupuk budaya pelajar cemerlang dalam pelbagai bidang • • • Membina keyakinan dan ‘self-esteem’ yang tinggi. Memperkaya dan mempertingkatkan kualiti dan kreativiti pelajar Menggilap dan menyerlahkan bakat dan potensi pelajar ke arah yang lebih mencabar dan global.

Rasional • Setiap pelajar mempunyai bakat terpendam. Program yang disusun ini bertujuan untuk menggilap potensi diri mereka bidang kokurikulum (tidak termasuk sukan dan permainan). • Melalui program ini semua pelajar tahap satu dan dua diberi peluang untuk mengetengahkan potensi diri mereka. Program yang diwujudkan ini dapat membentuk sahsiah diri pelajar yang harmonis dari segi intelek, rohani dan jasmani selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mengisi masa lapang pelajar selepas peperiksaan akhir tahun dengan aktiviti seni suara yang berfaedah

TARIKH : 8 NOVEMBER 2011 HARI : JUMAAT

MASA : 8.30 PAGI- 12.30 ( 2 JAM ) AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA : Penaung : Cik Jee Sin Lian Penasihat : En. Bobby Ak Sebli Pengurus Pertandingan : En. Mohd Badruddin B Zainol AJK Pendaftaran Peserta : En. Mohd Lutfi B Baharom AJK Hakim Pertandingan : En. Bobby Ak Sebli

: En. Jawan Ak JAna En. Walter Sabang Ak Jaloh

PERLAKSANAAN PROGRAM Setiap guru kelas perlu menghantar sekurang-kurangnya 2 orang wakil bagi setiap kelas. Semua guru matapelajaran Pendidikan Muzik akan membantu guru kelas melatih setiap pelajar yang akan menyertai pertandingan. Nama pelajar yang menyertai pertandingan diberikan kepada En. Mohd Lutfi. Pemenang akan diumumkan pada hari tesebut. KUMPULAN SASARAN Semua pelajar tahap satu dan dua Sekolah Kebangsaan Nanga Encheremin.

PERTANDINGAN BINTANG KECIL 2011 BIL 1. PERTANDINGAN Lagu Bebas GURU PEMBIMBING Semua Guru Kelas Pendidikan Muzik dan Guru

ANGGARAN PERBELANJAAN : BI L. 1. PERALATAN YANG DIBELI CENDERAMATA JUMLAH KESELURUHAN KUANTITI 3XRM30.00 HARGA RM90.00 RM 90.00

Disediakan oleh :

(Mohd Badruddin B Zainol ) Ketua Panitia Pendidikan Muzik SK Nanga Encheremin

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful