PROIECT DE LECŢIE

Disciplina: Clasa: Data: Tema lecţiei: Tipul lecţiei: Profesor: Obiective operaţionale: O1. să definească conceptul de lentilă O2. să clasifice lentilele O3. să caracterizeze lentilele subţiri O4. să demonstreze formula fundamentală a lentilelor subţiri O5. să utilizeze formulele specifice lentilelor subţiri, în rezolvarea unor teste grilă, afişate pe monitorul calculatorului O6. să construiască imagini ale obiectelor în lentile, pe ecranul monitorului O7. să sintetizeze concluziile referitoare la poziţia şi natura imaginii, sub forma unui tabel Unităţi de conţinut C1. Definirea conceptului de lentilă C2. Clasificarea lentilelor C3. Caracterizarea lentilelor subţiri C4. Demonstrarea formulei fundamentale a lentilelor subţiri C5. Definirea măririi liniare transversale C6. Enumerarea razelor de lumină al căror drum optic este cunoscut C7. Construcţia imaginii unui obiect în lentila convergentă, pentru diferite poziţii ale obiectelor C8. Stabilirea concluziilor referitoare la poziţia obiectului şi natura imaginii sub forma unui tabel C9. Evaluarea cunoştinţelor despre lentile ale elevilor Strategii didactice - metode didactice: expunerea argumentată, conversaţia euristică, demonstraţia, explicaţia, problematizarea, rezolvarea de probleme - mijloace de învăţământ: reţea de calculatoare, sistemul AEL, creta albă, colorată, tabla, planşe, banc optic, lentile, sursa de lumină, lumânări, ecrane opace Desfăşurarea lecţiei Nr. crt. Eveniment didactic Activităţi de învăţare Activitatea profesorului - se conectează la sistemul AEL prin nume utilizator şi parolă - trece absenţele în catalogul virtual - incită curiozitatea elevilor cu privire la lecţia care urmează a fi predată Activitatea elevilor - se pregătesc pentru lecţie, conectându-se la sistemul AEL prin nume utilizator şi parolă Fizica a IX-a Lentile Lecţie mixtă (predare - fixare - evaluare, cu experiment demonstrativ, utilizând sistemul AEL

1. Moment organizatoric

Nr. crt.

Eveniment didactic

Activităţi de învăţare Activitatea profesorului - scrie pe tablă principalele etape ale lecţiei: I. Argumentarea studierii lecţiei Lentile II. Clasificarea lentilelor. Experiment demonstrativ III. Construcţia imaginilor în lentile în sistem AEL IV. Completarea fişelor de lucru V. Lansarea testelor de evaluare VI. Stabilirea concluziilor I. Lentilele se studiază deoarece au o largă întrebuinţare. Se utilizează în construcţia ochelarilor, aparatului foto, microscopului, lunetei; ochiul omenesc are în alcătuirea sa o lentilă convergentă, numită cristalin II. Lentilele pot fi convergente şi divergente. Lentilele convergente pot fi : biconvexe, plan convexe şi menisc convergent Caracteristici: - transformă un fascicul incident paralel în fascicul convergent (realizează un experiment demonstrativ prin care pune în evidenţă acest fapt) - sunt lentile cu marginea subţire - au două focare F1, F2; defineşte focarele III. Lansează secţiunea cu elementele lentilei Clasifică imaginile care se pot obţine cu lentila convergentă (reale şi virtuale) Realizează experimentul demonstrativ de vizualizare a imaginilor reale Demonstrează formula lentilelor subţiri  1 1 1 1   − = (n − 1) −   x 2 x1  R1 R2  Defineşte mărirea liniară transversală y x β= 2 = 2 y1 x1 Lansează secţiunea cu construcţia imaginilor în lentile convergente IV. Propune completarea fişelor de lucru în funcţie de imaginile realizate pe monitor V. Lansează testele de evaluare. Realizează evaluarea elevilor pe grupele formate VI. Stabileşte concluziile evaluării, împreună cu elevii Activitatea elevilor Notează, recepţionează

2. Prezentarea modului de desfăşurare a orei

3. Conţinutul noii învăţări

Notează, recepţionează

Observă lentilele prezentate de profesor, şi cele figurate pe calculator

Urmăresc experimentul prezentat de profesor Observă elementele lentilei, figurate pe calculator Scriu demonstrarea formulei fundamentale a lentilelor subţiri Construiesc imagini în lentila convergentă, în sistem AEL Rezolvă testele propuse de calculator Participă la evaluare împreună cu profesorul

FIŞA DE LUCRU NR.1
Completaţi tabelul următor, în urma construirii imaginilor obiectelor în lentila convergentă.

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. >2f =2f >f <2f =f <f

│x1│

x2

β

Tipul imaginii

FIŞA DE LUCRU NR. 2 PROBLEME PROPUSE (pentru tema pentru acasa)
1.

Distanţa minimă dinte un obiect şi imaginea sa reală obţinută cu o lentilă convergentă cu distanţa focală f, este a. 2f b. 3f c. 4f 2.Folosind o lentilă cu convergenţa C=4δ, trebuie obţinută imaginea unui obiect mărită de 5ori. La ce distanţă faţă de lentilă trebuie aşezat obiectul? 3.De-a lungul axului optic al unei lentile convergente cu distanţa focală f=12cm se află un obiect liniar ale cărui extremităţi se găsesc faţă de lentilă la distanţele a=17,9cm respectiv b=18,1cm. Să se determine mărirea liniară dată de lentilă. 4.Distanţa de la un obiect la o lentilă este de 50cm, iar de la imaginea reală a obiectului la lentilă este de 24cm. Razele de curbură ale feţelor lentilei sunt R1=12,5cm şi R2=26cm. Introducând această lentilă într-un lichid, distanţa sa focală devine f=1m. Să se afle indicele de refracţie al lichidului. 5.Pe axul optic al unei lentile cu distanţa focală f=10cm şi diametrul D=5cm, la distanţa x= 25 cm de aceasta, se află o sursă punctiformă de lumină. De cealaltă parte a lentilei se află un ecran pe care se obţine o imagine clară a sursei. Se deplasează ecranul cu d=5cm de-a lungul axului optic. Să se determine diametrul spotului luminos obţinut pe ecran în această poziţie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful