AutoCAD 2004

101

12. Obţinerea informaţiilor din desen 12.1. Informaţii la nivel de desen 12.1.1. Afişarea unei liste cu starea desenului Comanda Status deschide fereastra AutoCAD Text Window cu informaţii despre desenul curent precum: numărul de obiecte, limitele şi extinderea desenului, extinderea afişării curente, spaţierea punctelor de prindere şi de grilă, stratul, culoarea, tipul şi grosimea de linie curente, opţiunile de prindere pe obiecte active, spaţiul disponibil pe disc şi în memoria centrală. Comanda Status poate fi lansată din grupul Inquiri al meniului Tools sau de pe linia de comandă. 12.1.2. Afişarea unei liste cu variabilele sistem Comanda Setvar vă oferă posibilitatea informării în legătură cu variabilele sistem şi valorile acestora. Introduceţi setvar pe linia de comandă sau alegeţi opţiunea Set Variable din grupul Inquiri al meniului Tools. La promptul: Enter variable name or [?]: aveţi două alternative: • Tastaţi numele numele unei variabile. AutoCAD vă afişează valoarea curentă a variabilei şi vă cere să precizaţi o altă valoare. Tastaţi Enter, dacă doriţi numai informarea în legătură cu variabila precizată. • Tastaţi simbolul (?) pentru a continua dialogul. La promptul: Enter variable(s) to list <*>: tastaţi pentru a primi informaţii despre toate variabilele sistem sau precizaţi numele variabilelor sub formă de listă sau utilizând înlocuitorul (*). De exemplu: ltscale, celtscale sau *scale. 12.1.3. Afişarea şi setarea timpului afectat unui desen Comanda Time are funcţia de gestionare a timpului afectat pentru un desen. Introduceţi time pe linia de comandă sau alegeţi opţiunea Time din grupul Inquiri al meniului Tools. Se deschide fereastra AutoCAD Text Window cu informaţii despre data şi ora curentă, data şi ora la care a fost creat desenul, data şi ora ultimei salvări a desenului, timpul total de lucru afectat desenului, starea cronometrului şi starea salvărilor automate (Tools, Options, Open and Save). Apoi pueţi răspunde la promptul:
Enter option [Display/ON/OFF/Reset]:

Display reafişează timpii actualizaţi, On/Off/Reset porneşte/opreşte/aduce la zero cronometrul. Tastaţi Enter pentru a încheia comanda. Exerciţiu: obţinerea informaţiilor despre desen 1. Deschideţi fişierul \AutoCAD2004\Drawings\ab12-a.dwg. 2. Lansaţi comanda Status şi studiaţi elementele de interes. 3. Lansaţi comanda Set Variable şi solicitaţi informaţii variabila Ltscale. Schimbaţi valoarea acesteia la 50, pentru a modifica factorul de scară al tipului de linie. Apoi introduceţi comanda regen . Tipurile de linie întreruptă trebuie să se vadă mai clar. 4. Lansaţi comanda Time şi studiaţi elementele de interes. 5. Nu salvaţi desenul. 12.2. Informaţii la nivel de obiect 12.2.1. Afişarea unei liste cu obiecte Comanda List afişează informaţii despre obiectele selectate. Poate fi lansată din grupul Inquiri al meniului Tools sau de pe linia de comandă. Selectarea se poate face înainte sau după lansarea comenzii.

2. 12.2. Lansarea comenzii se face alegând opţiunea Distance din grupul Inquiri al meniului Tools sau tastând dist pe linia de comandă. • Listele derulante Color Control. Calcularea distanţelor Comanda Dist calculează distanţa dintre două puncte selectate înainte sau după lansarea comenzii.3. Lineweight Control şi Plot Style Control ale barei de instrumente Properties .2. Aflarea coordonatelor Comanda ID afişează coordonatele unui punct selectat înainte sau după lansarea comenzii.1 – Plan cu terenuri pentru construcţii civile . Deschideţi fişierul \AutoCAD2004\Drawings\ab12-a. 12. Desenul este un plan al unor terenuri pentru construcţii civile. Poate fi utilizată pentru verificarea cotelor sau pentru a efectua diferite calcule. Activaţi butonul OSNAP. Exerciţiu: obţinerea informaţiilor despre obiect 1.dwg. 2 3 1 4 Fig.12.AutoCAD 2004 102 În fereastra AutoCAD Text Window veţi primi informaţii despre obiectul sau obiectele selectate.1 Date Layer Space Handle from point to point Length Angle in XY Plane Delta X Delta Y Explicaţii Numele stratului obiectului Spaţiul în care se află obiectul (model sau hârtie) Elementul de control al obiectului Punctul de origine al liniei Punctul de capăt al liniei Lungimea liniei Unghiul de înclinare a liniei Diferenţa pe abscisă între punctul de origine şi punctul de capăt ale liniei Diferenţa pe ordonată între punctul de origine şi punctul de capăt ale liniei Informaţiile despre obiectele selectate mai pot fi obţinute şi din: • Lista derulantă Layer Control a barei de instrumente Layers .1. aşa cum rezultă din tabelul 12. Lansarea comenzii se face alegând opţiunea ID Point din grupul Inquiri al meniului Tools sau tastând id pe linia de comandă. Linetype Control. • Paleta Properties deschisă prin activarea butonului cu acelaşi nume de pe bara de instrumente Standard. Informaţii obţinute cu ajutorul comenzii List Tabelul 12.

Continuaţi dialogul: Specify first corner point or [Object/Subtract]: selectaţi 6 . selectaţi punctul indicat cu 4 ( Endpoint) şi tastaţi Enter.67 Y = 3450. Specify next corner point or press ENTER for total:.00 3. pentru calcula sprafeţe prin adăugarea sau scăderea altor zone. Delta X = 2740. Se dechide fereastra AutoCAD Text Window cu informaţiile despre obiectul selectat: Layer: "0" Space: Model space Handle = 7D3951 point. regiune sau obiect creat prin comanda Solid. AutoCAD calculează aria mărginită de curbă şi linia care-i uneşte capetele. neapărat. la promptul Select objects:. selectaţi un obiect (dreptunghi.05. selectaţi punctele indicate cu 2 şi 3 ( Endpoint) şi tastaţi Enter. 3.2. cerc. dar păstraţi-l deschis pentru exerciţiul următor. Activaţi butonul OSNAP şi modul de prindere pe obiect Endpoint. Angle in XY Plane = N 89d23'34" E. Calcularea ariei şi a perimetrului Comanda Area calculează suprafaţa şi perimetrul unei zone specificată prin puncte sau ale unui obiect selectat. pentru a mări parcelele de teren D şi E (figura 12. X= 7249. închise.16. La prompturile următoare.16 AutoCAD afişează aria şi perimetrul parcelei D şi aria totală.4. • Alegeţi alternativă Add sau Sub. Lansaţi comanda List.29 1937. Exerciţiu: folosirea comenzii Area 1. Rezultatul este afişat în zona liniei de comandă: Distance = 2740. poligon.24 Y= 3753.58 Z = 0. elipsă. 12. Rezultatul este afişat în zona liniei de comandă: X = 6065.00 5. Lansaţi comanda ID. La promptul: Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: aveţi alternativele: • Specificaţi puncte care nu trebuie să aparţină.75. Delta Y = 29. Lansarea comenzii se face alegând opţiunea Area din grupul Inquiri al meniului Tools sau tastând area pe linia de comandă. selectaţi arcul indicat cu 1 şi tastaţi Enter. Poliliniile şi curbele Spline nu trebuie să fie. Lansaţi comanda Dist.dwg din dosarul \AutoCAD2004\Drawings.2). curbă Spline. 2.35 angle S 89d28'56" W angle S 76d38'19" W 434. Perimeter = 1480. Delta Z = 0. egală cu a percelei D: 4.17 Total area = 123575. AutoCAD calculează aria şi perimetrul poligonului cu vârfurile în punctele specificate.28 ARC center radius start end length Z= 0.90. unui obiect. neapărat. precizaţi alte puncte sau încheiaţi tastând Enter.00 Angle from XY Plane = E 4. Folosiţi comanda Zoom Window.AutoCAD 2004 103 2. Nu salvaţi desenul. polilinie. • Alegeţi alternativă Object şi. opţiunea 2D). Lansaţi comanda Area şi urmaţi prompturile: Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: a Specify first corner point or [Object/Subtract]: selectaţi 1 Specify next corner point or press ENTER for total (ADD mode): selectaţi 2 Specify next corner point or press ENTER for total (ADD mode): selectaţi 3 Specify next corner point or press ENTER for total (ADD mode): selectaţi 4 Specify next corner point or press ENTER for total (ADD mode): selectaţi 5 Specify next corner point or press ENTER for total (ADD mode): Area = 123575. Deschideţi fişierul ab12-a.

selectaţi opţiunea Set Size Relative to Screen.3. paragraful 11.3. Segmentarea obiectelor Comanda Measure este similară comenzii Divide. prin schimbarea valorilor coordonatelor capetelor.2 – Parcelele D şi E Comanda Divide împarte un obiect în porţiuni egal spaţiate. 3.3.1. Împărţirea obiectelor 4 3 6 7 8 9 Fig. de asemenea. Selectaţi obiectul pe care vreţi să-l împărţiţi şi precizaţi numărul de segmente pe care doriţi să le creaţi. plasând obiecte punct de-alungul acestuia. prezentată în capitolul 11. Lansarea comenzii se face alegând opţiunea Measure din grupul Point al meniului Draw sau tastând measure pe linia de comandă. AutoCAD începe segmentarea de la capătul cel mai apropiat de locul în care aţi executat clic pe obiect. Punctele create pot fi afişate în formatul dorit. 2.3. Dacă este cazul. Lansaţi comanda Point Syle a meniului Format.12. alegeţi al patrulea stil din primul rând. folosind comanda Point Syle a meniului Format.88. trebuie să specificaţi distanţa dintre obiectele punct. point or 5 1 2 Nu salvaţi desenul. Lansaţi comanda Divide. folosiţi comanda Zoom Window. La promptul Select object to divide: selectaţi linia indicată cu 1 în figura 12.1.5. Puteţi obţine informaţii despre obiectul selectat. dar păstraţi-l deschis pentru exerciţiul următor. . fără a-l distruge.dwg din dosarul \AutoCAD2004\Drawings. Lansarea comenzii se face alegând opţiunea Divide din grupul Point al meniului Draw sau tastând divide pe linia de comandă. iar la promptul Enter the number of segments or [Block]: tastaţi 3 . cu excepţia faptului că.AutoCAD 2004 Specify Specify Specify Specify next next next next corner corner corner corner point point point point or or or or press press press press ENTER ENTER ENTER ENTER for for for for total total total total (ADD (ADD (ADD (ADD mode): mode): mode): mode): 104 selectaţi 7 selectaţi 8 selectaţi 9 AutoCAD afişează aria şi perimetrul parcelei E şi aria totală.62 Total area = 306975. Obţinerea informaţiilor din paleta Properties Selectaţi un obiect şi deschideţi paleta Properties.5. stabiliţi dimensiunea la 5% şi clic pe OK. 12. comanda Point Style pentru afişarea obiectelor punct. Selectaţi obiectul pe care vreţi să-l împărţiţi şi precizaţi lungimea segmentului. Comenzi de măsurare 12. Folosiţi. dacă nu a rămas de la exerciţiul anterior. egală cu suma ariilor percelelor D şi E: Area = 183399. 4. în loc de numărul de segmente. Stabiliţi stilul obiectelor punct înainte de utilizarea comenzii. prezentată în capitolul 7.04 5. Deschideţi fişierul ab12-a.2.2. Perimeter = 1884. 12. 12. astfel încât să puteţi utiliza opţiunea Node a prinderii pe obiecte. parafraful 7.2. Încheiaţi dialogul: Specify first corner [Object/Subtract]: . dar îl puteţi şi modifica. pentru a mări parcelele de teren D şi E. Exerciţiu: folosirea comenzilor Divide şi Measure 1.

dacă pentru specificarea unui punct introduceţi o expresie de forma (cen+cen)/2. şi calcule cu coordonate de puncte şi cu vectori.6134 0. căreia îi cunoaşteţi poziţia unui capăt. Folosiţi obiectele punct create şi comanda Trim.4)<20] ca alternativă la introducerea coodonatelor polare relative. La promptul >>Expression: introduceţi o expresie matematică. deplasaţi cursorul pe orizontală. mai puţin intersecţia aparentă.4). 12. 12.2531 14. dar păstraţi-l deschis pentru exerciţiul următor.5 şi 12.4. Pornirea calculatorului se face tastând pe linia de comandă cal sau 'cal . extinderea şi paralelismul. Specify [Block]: length of segments or 2 1 Fig.4. Calculatorul programului AutoCAD Calculatorul programului AutoCAD execută. Desenaţi linii orizontale în parcela D şi verticale în parcela E. Calculatorul acceptă prinderea pe obiecte. doriţi să desenaţi o linie orizontală.4). Lansaţi comanda Measure. Utilizarea prinderilor pe obiect În expresiile Cal puteţi utiliza prinderile pe obiect.1. folosind regulile de precedenţă cunoscute. La promptul Specify next point or [Undo]: tastaţi 'cal şi introduceţi expresia de calcul [@(10.3 – Împărţirea parcelelor D şi E 12.5+12. ca alternativă la introducerea directă a distanţei. La promptul Specify next point or [Undo]: . De exemplu. doriţi să desenaţi o linie înclinată la 20 de grade. afişând prompturile: >> Select entity for CEN snap: selectaţi primul cerc >> Select entity for CEN snap: selectaţi al doilea cerc AutoCAD afişează perechea de coordonate: (22. pentru a le împărţi în subparcele. De exemplu. Pentru specificarea coordonatelor într-o expresie folosiţi paranteze drepte. Nu salvaţi desenul. iar lungimea este egală cu suma a două lungimi cunoscute (10. 12. . Îndepărtaţi segmentele care depăşesc linia oblică care delimitează parcela D şi linia orizontală de sus care delimitează parcela E.4. iar la promptul tastaţi 120 . dacă vă aflaţi în interiorul unei comenzi (utilizare în mod transparent). 7. Calcule numerice Prezintă interes folosirea transparentă a comenzii. căreia îi cunoaşteţi poziţia unui capăt. La promptul Select object to measure: selectaţi linia indicată cu 2 în figura 12.4.3. iar lungimea este egală cu suma a două lungimi cunoscute (10. ca puncte de prindere pe obiecte.AutoCAD 2004 105 5.2. situaţie în care AutoCAD subînţelege că rezultatul este un răspuns la un prompt.0) . pe lângă calcule numerice.5+12. Utilizarea coordonatelor Ca şi în cazul precedent. 6.4.3. De exemplu. tastaţi 'cal şi introduceţi expresia de calcul 10.5 şi 12.12. prezintă interes folosirea transparentă a comenzii. AutoCAD solicită specificarea centrelor a două cercuri.

activând prinderile pe obiecte End. împreună cu rezulatele lor.AutoCAD 2004 106 Pentru selecţie este suficient să executaţi clic pe cerc sau în apropierea punctului de prindere. desenaţi un cerc şi două linii exterioare acestuia. Utilizarea funcţiilor matematice şi speciale ale comenzii Cal Funcţiile matematice acceptate în expresiile comenzii Cal.p4) linia p1-p2 şi linia p3-p4 Exerciţiu: folosirea comenzii Cal 1. pentru a mări parcelele de teren D şi E.dwg 3. 4. Salvaţi desenul în fişierul \AutoCAD2004\Exercitii\ab12-01. Exepresia cen-cen are ca rezultat tot o pereche de valori.04 în inci pătraţi. Cen şi Int. List.2 Funcţii speciale Funcţie Rezultat rad Preia raza obiectului selectat cur Preia orice punct selectat @ Preia ultimul punct calculat vec(p1.p2) apex-p2 (apex este vârful unui unghi) Calculează punctul de intersecţie dintre ill(p1. Exepresia abs(cen-cen) are ca rezultat lungimea liniei care uneşte cele două cercuri.p2) Calculează distanţa dintre p1 şi p2 ang(p1.p2) Calculează vectorul de la punctul p1 la p2 vec1(p1. 12.p3. dar cu punctul lor de intersecţie vizibil.4. Pentru verificare. Cursorul de selecţie este caseta fără fire reticulare. împreună cu rezultatele lor sunt prezentate în tabelul 12.2. apoi selectaţi-le şi lansaţi comanda Inquiri.dist) situat la dist de p1 Calculează un punct pe dreapta p1-p2.p2. sunt prezentate în tabelul 12. Comanda Cal are un set de funcţii speciale pe care le puteţi folosi pentru a găsi puncte. Prinderea pe obiecte trebuie să fie dezactivată.2. Pentru o mai bună înţelegere.t) lungimea p1-p2 înmulţită cu t dist(p1. Funcţiile matematice şi speciale ale comenzii Cal Funcţii matematice Funcţie Rezultat sin(unghi) Sinusul unghiului cos(unghi) Cosinusul unghiului tang(unghi) Tangenta unghiului asin(real) Arcsinusul numărului real acos(real) Arccosinusul numărului real atan(real) Arctangenta numărului real ln(real) Logaritmul natural al numărului real log(real) Logaritmul zecimal al numărului real exp(real) Exponentul natural al numărului real exp10(real) Exponentul zecimal al numărului real sqr(real) Pătratul numărului real sqrt(real) Rădăcina pătrată a numărului real abs(real) Valoarea absolută a numărului real round(real) Valoarea rotunjită a numărului real trunc(real) Partea întreagă a numărului real r2d(unghi) Transormă unghiul din radiani în grade d2r(unghi) Transormă unghiul din grade în radiani pi Returnează valoarea 3. Folosiţi comanda Cal şi prinderea pe obiecte.29161.5) .p2. ale căror semne depind de ordinea în care au fost selectate cercurile. Mid.p2.∆Y). pld(p1. situat la o distanţă faţa de p1 egală cu plt(p1. În exerciţiul pentru calcularea ariilor aţi calculat aria totală de 306975. desenaţi liniile care unesc centrul cercului cu cele cinci puncte.14159 Tabelul 12. folosiţi comanda Zoom Window.4. diferenţele de coordonate ale celor două centre (∆X. Deschideţi fişierul ab12-a. Aceste funcţii. introduceţi cal .04/144/sqr(30.dwg din dosarul \AutoCAD2004\Drawings. 2. dacă nu a rămas de la exerciţiul anterior. La promptul >>Expression: introduceţi 306975. .p2) Calculează vectorul unitate de la p1 la p2 Calculează un punct pe dreapta p1-p2.p2) Calculează unghiul dintre axa X şi p1-p2 Calculează unghiul dintre oX şi un vector ang(v) definit cu puncte de prindere (cen-end) Calculează unghiul dintre apex-p1 şi ang(apex. Pentru a calcula suprafaţa în metri pătraţi. Dacă este cazul. AutoCAD afişează rezulatul 2. pentru a calcula distanţa de la centrul cercului la cele patru capete ale liniilor şi la punctul lor de intersecţie.p1.

Să presupunem că doriţi să desenaţi o linie care are un capăt în punctul de intersecţie al 2 3 liniei 1-2 cu 3-4 şi este perpendiculară pe linia indicată cu 5. Pentru a calcula lungimea unui segment. Urmează promptul: Specify next point or [Undo]:. . 5 AutoCAD afişează rezulatul 262. 6 Lansaţi comanda Line şi la promptul: A 1 4 Specify first point: tastaţi 'cal . 6.end.37. AutoCAD începe linia la punctul de intersecţie astfel precizat. La promptul >>Expression: introduceţi abs(end-end)/3 şi selectaţi capetele liniei indicate cu A şi 4 în figura 12.end) şi selectaţi punctele 1 comenzii Cal şi 2. Salvaţi desenul.12.end. La promptul: >>Expression: introduceţi Fig. În exerciţiul pentru folosirea comenzii Divide aţi împărţit o linie în trei segmente egale.AutoCAD 2004 107 5. 7.4 – Linie desenată cu ajutorul ill(end.4. Alegeţi din meniul contextual (Shift+clic-dreapta) modul de prindere Perpendicular şi executaţi clic atunci când mijlocul marker-ului (perpendicular) se află pe linia indicată cu 5. apoi 3 şi 4. introduceţi cal .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful