AutoCAD 2004

30

5. Configurarea unui desen 5.1. Tipuri de unităţi Una dintre primele etape ale configurării unui desen constă în alegerea tipului de unităţi de măsură. Odată ales tipul de unitate de măsură, ca orice alt element de configurare poate fi salvat într-un şablon. Aţi observat că tipul de unitate de măsură influenţează modul în care sunt afişate coordonatele pe bara de stare, precum şi modul în care AutoCAD afişează informaţiile referitoare la obiecte. AutoCAD oferă cinci tipuri de unităţi, care sunt prezentate în tabelul 5.1. Coloana a doua conţine aceeaşi valoare (de 32.5 inci) afişată diferit, în conformitate cu tipul de unitate din prima coloană. Tipuri de unităţi
Tabelul 5.1 Tip de unitate Decimal (zecimal) Engineering (proiectare) Architectural (arhitectură) Fracţional (fracţionar) Scientific (ştiinţific) Exemplu 32.50 2'-8.50" 2'-8 ½" 32 ½ 3.25E+01 Descriere Număr de unităţi cu fracţiuni exprimate în zecimale Picioare şi inci cu fracţiuni de inci exprimate prin zecimale Picioare şi inci cu fracţiuni de inci exprimate prin fracţii Număr de unităţi cu fracţiuni exprimate prin fracţii Virgulă mobilă (bază şi exponent)

Aşa cum s-a mai spus, între modul de afişare şi tastarea coordonatelor sunt câteva diferenţe. Tastarea se face fără spaţii între simboluri, cratima este separator între valoarea incilor întregi şi partea lor fracţionară şi se poate omite simbolul pentru inci ( "). De exemplu, valoarea de 32.5 inci poate fi tastată ca tip arhitectură: 2'8-½ . Reţineţi: 1' = 12" = 30,5 cm; 1" ≈ 2,5417 cm. 5.1.1. Stabilirea unităţilor de desenare Particularizarea unităţilor de desenare se face în fereastra de dialog Drafting Units (figura 5.1), accesibilă prin secvenţa Format, Units. În secţiunea Length puteţi alege, din listele derulante Type şi Precision, tipul de unitate şi precizia. ☝Pentru a preveni eventuale erori neidentificabile, stabiliţi o precizie mai mare decât este necesar să afişaţi . De exemplu, aţi ales tipul zecimal şi o precizie de două poziţii zecimale. Doriţi să desenaţi o linie de lungime 3.25 unităţi, dar când introduceţi coordonata, din greşeală tastaţi 3.254. Rezultă o linie de această lungime, pe care AutoCAD o afişează de 3.25. 5.1.2. Stabilirea tipului de unghi Tipurile de unghiuri disponibile sunt prezentate în tabelul 5.2. Tipuri de unghiuri
Tabelul 5.2 Tip de unitate Decimal Degrees (grade zecimale) Deg/Min/Sec (grade/minute/secunde) Grads (gradiani) Radians (radiani) Exemplu 32.5 32º30'0" 36.1111g 0.5672r Descriere Grade cu fracţiuni de grad exprimate în zecimale Grade, minute şi secunde Gradiani Radiani
Fig. 5.1 – Fereastra de dialog Drawing Units

. 10. 7. între care limitele de cadrane: 90. în comparaţie cu al doilea. precum se ştie. În ambele cazuri.5672 radiani. 5. în funcţie de starea casetei de selecţie Clockwise – nevalidată. 270. Tipul radiani.5*400/360=36. un grad are 60 de minute. unghiul în gradiani.5/57. accesibilă prin activarea butonului Direction din fereastra Drafting Units. exprimat în grade. All. Deducem că un radian este aproximativ egal cu 360/2*π = 57. Închideţi fereastra (OK). din lista derulantă Type. faţă de care se măsoară celelalte unghiuri. În secţiunea Drag-and-drop scale. care corespunde unghiului de 32. selectaţi 0d00'. un minut are 100 de secunde. În secţiunea Angle.3. este egal cu 32. presupune că unghiul de un radian este unghiul care măsoară cât raza pe circumferinţa cercului şi ia valori în intervalul 0 şi 2*π. Tipul grade zecimale. iar cercul măsoară 360º. selectaţi Architectural. validată.2 next point or [Undo]: @1'<0 next point or [Undo]: @6-3/4<153 next point or [Close/Undo]: 2. 8. 5. În consecinţă. din lista derulantă Units to scale drag-and-drop content.1111g.dwg în dosarul \AutoCAD2004\Exercitii. Lansaţi comanda Line şi urmaţi prompturile: Specify Specify Specify Specify Specify first point: 2.2958 grade şi. 4.1). precizând şi sensul de măsurare Est sau West.1. selectaţi Inches.5 grade. 6. Tipul gradiani presupune că un grad are 100 de minute.2 next point or [Close/Undo]: 9. iar din lista derulantă Precision. iar din lista derulantă Precision.2958 = 0. Ultimul tip măsoară unghiul. Deschideţi fereastra de dialog Drafting Units (Format. Tipul de unghi se stabileşte în secţiunea Angle a ferestrei de dialog Drafting Units (figura 5. minute. în consecinţă. 1.5 grade este egal cu 32. un minut are 60 de secunde.5 grade corespunde unei orientări de 90 – 32. 2. unghiul de 32. Salvaţi desenul. Fig. Următorul exerciţiu arată cum puteţi să stabiliţi unităţile de desenare. Implicit.1). Sensul poate fi cel trigonometric (stânga) sau cel topografic (dreapta). Zoom. selectaţi Deg/Min/Sec.AutoCAD 2004 31 Surveyor (orientări) N 57d30' E Unităţi topografice (orientări) Toate exemplele exprimă în tipuri de unităţi diferite acelaşi unghi: 32 de grade şi 30 de minute.5 grade. 180. În secţiunea Length. din lista derulantă Type. selectaţi 0'-0 1/8". originea este direcţia Est. oferă o simplificare a calculului.dwt. iar cercul măsoară 400 de grade.2 – Fereastra de dialog Direction Control respectiv. 5. pe care îl face o direcţie oarecare cu direcţia North sau South. Units). Unghiul de 32. Aduceţi desenul în faţă: View.5 = 57. Stabilirea măsurii şi direcţiei unui unghi Direcţia în care cresc gradele se stabilieşte în fereastra de dialog Direction Control (figura 5. Deschideţi un desen utilizând şablonul acad. 3. secunde. Salvaţi desenul sub numele ab05-01.

Lansaţi comanda Line şi urmaţi prompturile: Specify Specify Specify Specify Specify Specify first point: 0. 5. De exemplu. Salvaţi desenul sub numele ab05-02. 2.3 şi 5.3. Un motiv important este să vă asiguraţi că textul adăugat desenului este lizibil în forma finală. Scări de desenare şi formate de scară Specificarea scării se face doar în momentul plotării.AutoCAD 2004 32 Aţi obţinut un triunghi isoscel.0 pentru colţul din stânga-jos.10 0. La promptul Specify upper right corner <1'-0". 5.dwg. 4. stabilirea limitelor desenului se face cu ajutorul comenzii Limits. reţineţi că scara afectează liniile punctate sau întrerupte şi lăţimile liniilor. Apăsaţi tasta Enter ca să acceptaţi valoarea prestabilită 0. spaţiul pentru adnotări şi cote şi spaţiul pentru blocul de titlu.360 dacă lucraţi în inch. Când aveţi de realizt un desen este important să ştiţi din capul locului ce suprafaţă ocupă acesta. • 12200. colţul din dreapta-sus va avea coordonatele: • 480. pe care-l veţi utiliza în cele ce urmează.0 next point or [Undo]: 16. Colţul din stânga-jos al desenului are coordonatele 0. Deschideţi un desenul ab05-01.0'-9">: tastaţi 16.0 next point or [Undo]: 16. Ţineţi seama de semnificaţia unităţilor de desenare. dacă desenaţi planul unei case de 40x30 picioare.4 .2. Când stabiliţi scara ţineţi seama şi de mărimea coalei de hârtie pe care se face plotarea. Dacă adăugaţi spaţiul pentru blocul de titlu colţul din dreapta-sus va avea coordonatele 500. Dimensiunea desenului trebuie să includă eventualele prelungiri exterioare.dwg realizat în exerciţiul precedent sau desenul \AutoCAD\Results\ab05-01. Dimensiunile de coală standard sunt prezentate în tabelele 5. All. Limitele desenului Reţineţi: În AutoCAD se desenează la dimensiunea reală (scara 1:1). 6. Lansaţi comanda Limits. specificate în unităţi X. Salvaţi desenul.9150 dacă lucraţi în mm. Zoom.10 next point or [Close/Undo]: next point or [Close/Undo]: next point or [Close/Undo]: 0.10 . este necesar să cunoaşteţi scara încă de când începeţi desenul.4. Exerciţiu pentru stabilirea limitelor desenului: 1. 5.9660.380 sau 12710. Aduceţi desenul în centrul ferestrei: View. În AutoCAD.3 Mărimi SUA de coală standard Tabelul 5. adică 1220x915 cm.dwg în dosarul \AutoCAD2004\Exercitii. Prin urmare.0 7. 3. Mărimi metrice de coală standard Tabelul 5.Y. Cu toate acestea. care sunt marginile lui exterioare. coordonatele colţului dreapta-sus reprezintă limitele desenului.0. introdusă pe linia de comenzi sau cu ajutorul comenzii Drawing Limits a meniului Format. De asemenea.

AutoCAD 2004 33 Mărime A4 A3 A2 A1 A0 Lăţime 297 420 594 841 1189 Înălţime 210 297 420 594 841 Mărime A B C D E Lăţime 11 17 22 34 44 Înălţime 8½ 11 17 22 34 Faceţi distincţia între o dimensiune în desenul plotat şi dimensiunea reală.4. ANSI A -Named Plot Styles.5 Metrice Arhitectură Construcţii civile Factor de Dimensiune Dimensiune Factor de Dimensiune Dimensiune Factor de Dimensiune Dimensiune scară la plotare efectivă scară la plotare efectivă scară la plotare efectivă 5000 1 5000 480 1/40" 1' 120 1" 10' 2000 1 2000 240 1/20" 1' 240 1" 20' 1000 1 1000 192 1/16" 1' 360 1" 30' 500 1 500 96 1/8" 1' 480 1" 40' 200 1 200 48 ¼" 1' 600 1" 50' 100 1 100 24 ½" 1' 720 1" 60' 75 1 75 16 ¾" 1' 960 1" 80' 50 1 50 12 1" 1' 1200 1" 100' 20 1 20 4 3" 1' 10 1 10 2 6" 1' 5 1 5 1 12" 1' 1 1 1 5. Scări standard metrice. Scările folosite în majoritatea domeniilor de activitate sunt standardizate. îi corespunde în realitate o dimensiune de 100 m. iar factorul de scară 2000. De exemplu. În tabelul 5. scara unui desen este raportul dintre dimensiunea unui segment al desenului şi dimensiunea corespondentului său din realitate. dacă unui segment din desenul plotat. lung de 5 cm. bunăoară. Factorul de scară este inversul scării.5 sunt prezentate trei tipuri de scări standardizate: metrice. folosite în arhitectură şi în construcţii civile. exprimate în aceleaşi unităţi de măsură .dwt. arhitectură şi construcţii civile Tabelul 5. înseamnă că scara este 1:2000. selectaţi un şablon care conţine un bloc de titlu. aceeaşi cu dimensiunea folsită în AutoCAD. Aşa cum se ştie. Inserarea unui bloc de titlu existent se poate face în două moduri: • Când creaţi un desen nou. Acest raport are numărătorul 1. numele desenatorului etc. . în fereasta de dialog Select Template. Inserarea unui bloc de titlu Blocul de titlu este un dreptunghi care include spaţii pentru titlul desenului. numele firmei.

(0'-0 1/2"< 270. 15) permit formatarea cotelor care indică dimensiunile obiectelor.dwg din dosarul \AutoCAD2004\Exercitii sau dosarul \AutoCAD\Results. În caseta de text Name. • Stilurile de cotare (cap. pe care-l puteţi localiza prin secvenţa: Tools.1½ la punctul ½<270. altul pentru ferestre. 8.2 la punctul ½<270. un desen ar putea conţine un strat pentru uşi. (0'-0 1/2"< 0. Activarea prinderii. În secţiunea Angle. altul pentru instalatia electrică. Options. 3. precum utilizarea prinderii pe obiecte.6. Drafting Settings. valorile coordonatelor trebuie să fie: (0'-2 1/2". desenaţi trei segmente de linie începând de la punctul 2½. Opţiuni de configurare frecvent folosite În afară de cele prezentate până aici. În zona de afişare. În secţiunea Snap type & style verificaţi să fie activate alternativele Grid snap şi Rectangular snap. În secţiunea Grid. Nu puteţi salva aceşti parametri într-un şablon. după care puteţi începe un desen după acel şablon. îl puteţi transforma într-un şablon. 11) permit organizarea desenului în grupe structurate logic. Activaţi caseta Explode. Închideţi fereastra (OK). subfereastra Snap and Grid (Tools. de asemenea. mai sunt alte trei elemente care sunt configurate. Dezactivaţi OSNAP. utilizând zona de afişare a coordonatelor pentru orientare. de la începutul unui desen şi sunt incluse într-un şablon: • Straturile (cap. (0'-11"< 0. spaţierea de prindere (SnapX/Y spacing) este stabilită la ½". Când lansaţi AutoCAD. 6. Parametrii care sunt memoraţi în Windows Registry au un caracter permanent.5. Deschideţi desenul ab05-02. Snap and Grid).0). Închideţi comanda Line. Deschideţi fereastra de dialog Drafting Units (Format. ca să puteţi edita desenul inserat. Drawing Template File Location. a grilei şi a modului orto. selectaţi Decimal Degree. a grilei şi a modului orto Aşa cum s-a arătat în capitolele 2 şi 4. • . Închideţi fereastra (OK).0 fără scalare şi rotire. 7. din lista derulantă Type. 5. Files. ☝Puteţi crea propriul bloc de titlu (paragraful 2. lansaţi comanda Block a meniului Insert pentru a deschide fereastra de dialog Insert. De exemplu. selectaţi Inches. 0'-1 1/2"). Fixaţi cunoştinţele despre stabilirea reperelor de desenare şi crearea unui şablon în exerciţiul următor: 1. 2. tastaţi numele desenului sau blocului sau căutaţi-l cu ajutorul butonului Browse. Marea majoritate a şabloanelor se află în dosarul Template.0). 4. În secţiunea Drag-and-drop scale. Units). 5. Drawing Template Settings. modurile curente de prindere. apoi la 1'0"<0 şi la ½<90. În secţiunea Snap. ca să inseraţi blocul în punctul 0. Închideţi comanda Line. acestea sunt activate automat. Deschideţi fereastra de dialog Drafting Settings.0). utilizând zona de afişare a coordonatelor pentru orientare. puteţi crea un şablon care să conţină şi anumiţi parametri.dwg. desenaţi trei segmente de linie începând de la punctul 2. schimbaţi GridX/Y spacing la 1". Lansaţi comanda Line şi. Activaţi SNAP şi GRID de pe bara de stare. apoi la 11"<0 şi la ½<90. până la o eventuală modificare a lor cu ajutorul comenzii Regedit a sistemului de operare Windows. 5. Salvaţi desenul în fişierul \AutoCAD2004\Exercitii\ab05-03.6). Dezactivaţi toate casetele de validare Specify On-screen. Lansaţi comanda Line şi. 13) permit formatarea fonturilor.AutoCAD 2004 34 Într-un desen existent. din lista derulantă Units to scale drag-and-drop content . • Stilurile de text (cap. tipul de prindere şi altele.

Salvaţi desenul.3 – Desenul de arhitectură finalizat Description. Acum apare fereastra de dialog Startup (figura 5. AutoCAD trece automat în dosarul \Template. Pentru a le face disponibile. Deschideţi subfereastra System a ferestrei Options (Tools.4 – Fereastra de dialog Startup . 5. În caseta de text File Name. Acum salvaţi şablonul: File. Save As. Selectaţi şablonul archroof. tastaţi Unit arhit. La promptul: Enter the scale factor :. tastaţi un număr reprezentând înălţimea de coală. care ar trebui să arate ca în figura 5. Enter the paper height :. alegeţi AutoCAD Drawing Template (*. 12.7. limite: 16. AutoCAD răspunde prin promptul: Enable paper space? [No/Yes] <Y>: Tastaţi n ca să utilizaţi MVSETUP fără a intra în spaţiul hârtie. selectaţi Show Startup Dialog Box. În secţiunea General Options. Selectaţi File. Fig.dwt şi clic pe Open. alternativă la ceea ce a fost prezentat anterior.8. 5. 5. parcurgeţi următoarea procedură: 1. La următorul prompt introduceţi tipul de unitate: Enter units type [Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/Metric]: Selectaţi opţiunea dorită. Aplicaţii expert pentru configurare Aplicaţiile expert pentru configurarea unui desen sunt Quick Setup şi Advanced Setup. 11.AutoCAD 2004 35 9. 5. din lista derulantă Startup. Comanda MVSETUP Comanda MVSETUP este utilizată în două moduri diferite: • pentru a configura un desen. introduceţi numele şablonului archroof. În fereastra de dialog Save Drawing As. apoi clic pe OK. din lista derulantă Files of Type. prindere & grila.10. În fereastra de dialog Template Fig. tastaţi mvsetup . Aveţi un nou şablon.4). adică declanşarea unei proceduri de configurare.3. AutoCAD vă cere să stabiliţi limitele: Enter the paper width :. • pentru a crea viewporturi pentru machetele din spaţiul hârtie (o modalitate de a aşeza desenul în pagină. 2. tastaţi un factor de scară numeric. Nu salavaţi desenul. 10. AutoCAD afişează o listă de factori de scară adecvaţi unităţii alese. Închideţi fereastra Options (OK). tastaţi un număr reprezentând lăţimea de coală. New.dwt). Clic pe Save. în vederea plotării). În acest moment ne interesează doar primul mod de utilizare. Pentru a utiliza MVSETUP. Închideţi programul AutoCAD şi deschideţi-l din nou. Options. System).

AutoCAD 2004 36 3. În caseta Select a Wizard apar cele două aplicaţii expert: Advanced Setup şi Quick Setup. Selectaţi butonul Use a Wizard. vor fi prezentate cunoştinţe folositoare pentru desenarea în plan. 4. Executaţi clic pe OK şi urmaţi procedura automată de configurare. În continuare. Cu acest capitol se încheie partea de prezentare a noţiunilor fundamentale referitoare la AutoCAD. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful