AutoCAD 2004

49

8. Afişarea desenelor 8.1. Redesenarea şi regenerarea AutoCAD este un program de desenare vectorială, ceea ce înseamnă că memorează informaţii referitoare la obiectele desenului sub formă de coordonate şi ecuaţii. Când modificaţi semnificativ modul de afişare a desenului, AutoCAD reconverteşte datele aferente obiectelor în pixeli, recalculând coordonatele fiecărui obiect din desen. Operaţia poartă numele de regenerare şi necesită un timp relativ mare. Pentru a evita necesitatea de a regenera desenul cu fiecare schimbare a modului de afişare, se poate folosi ecranul virtual, operând astfel (mult mai rapid) o redesenare. Comenzile Regen şi Redraw se află în meniul View. 8.2. Panoramarea (Pan) Panoramarea este operaţia prin care mutaţi imaginea afişată, fără modificarea gradului de mărire. Operaţia se poate executa prin: • Activarea comenzii Pan de la tastatură, din meniul View sau din meniul contextual. • Activarea butonului de pe bara de instrumente Standard. • Tragere cu mouse-ul menţinând apăsat butonul Scroll (rotiţa mouse-lui). • Deplasarea desenului cu ajutorul barelor de defilare. În primele trei variante pe ecran, cât timp este activată comanda Pan, cursorul are forma . Dezactivarea comenzii se poate face prin apăsarea tastelor Esc sau Enter sau din meniul contextual (Exit). Exerciţiu: panoramare şi derulare 1. Deschideţi desenul din fişierul \AutoCAD2004\Drawings\ab08-a.dwg (compresorul). 2. Executaţi deplasarea desenului utilizând toate variantele. 8.3. Schimbarea planului de afişare (Zoom) Comanda Zoom vă permite să aduceţi desenul într-un plan mai apropiat sau să-l trimiteţi într-un plan mai îndepărtat fără a afecta dimensiunea obiectelor. Poate fi introdusă pe linia de comandă, dar sunt preferate subcomenzile asociate grupului Zoom din meniul View, cărora le corespund butoane cu acelaşi nume pe bara de instrumente standard. Acestea sunt prezentate în tabelul 8.1. Opţiunile comenzii Zoom
Tabelul 8.1 Buton Opţiune Descriere Realtime Permite să aduceţi desenul într-un plan mai apropiat (în sus +) sau mai depărtat (în jos -) prin tragere cu mouse-ul . Previous Afişează din nou cea mai recentă imagine a desenului. Window Permite să definiţi o fereastră dreptunghiulară drept graniţă a noii zone afişate. Dynamic Permite să schimbaţi planul de afişare şi să faceţi o panoramare într-o singură operaţie. Scale - Introduceţi un număr pentru a scala ceea ce este afişat în raport cu limitele desenului. - Introduceţi un număr urmat de x ca să scalaţi ceea ce este afişat în raport cu vederea curentă. - Introduceţi un număr urmat de xp ca să scalaţi ceea ce este afişat, exprimând dimensiunile în unităţile din spaţiul hârtie. Numărul subunitar reduce dimensiunile, supraunitar le măreşte. Center Permite să specificaţi un nou centru al imaginii, urmat de un nou grad de mărire / înălţime. In Este o scurtătură pentru Scale cu o valoare 2x. Out Este o scurtătură pentru Scale cu o valoare 0.5x. All Planul de afişare va fi maximul dintre suprafaţa care ascunde obiecte şi limitele desenului. Extens Măreşte suprafaţa afişată până apar obiectele ascunse (dublu-clic pe rotiţa mouse-ului).

Mutaţi caseta Pan în colţul din dreapta-jos al depozitului. revenind aproximativ la vederea anterioară a biroului. Vederea curentă este înconjurată de o linie întreruptă de culoare verde. Sunteţi în modul Pan. Deschideţi desenul din fişierul \AutoCAD2004\Drawings\ab08-b. Trebuie să vedeţi desenul ca în figura 8. Lansaţi comanda Zoom Dynamic. 7. La promptul: Specify center point:. Când caseta Zoom are aproximativ o jumătate din mărimea iniţială. 10. selectaţi punctul 2. Plasaţi cursorul în partea de sus a ecranului. Nu salvaţi. 9. selectaţi punctul 1. 5.1 – Depozitul cu rafturi şi benzi rulante 4. La promptul: Specify opposite corner:. Lansaţi comanda Zoom Previous.4. 8. mutaţi caseta Pan în colţul din dreapta-jos al depozitului şi selectaţi colţul. Acum caseta Zoom este fixată la marginea stângă.2. Lansaţi comanda Zoom All. Imaginea este adusă într-un plan mai apropiat. Lansaţi comanda Zoom Realtime. Desenul umple ecranul.1).AutoCAD 2004 50 Exerciţiu: utilizarea opţiunilor comenzii Zoom 1. dar lăsaţi desenul deschis pentru ce urmează. Lansaţi comanda Zoom Scale. Lansaţi comanda Zoom Center. Caseta Zoom conţine o săgeată. Deplasaţi mouse-ul spre stânga pentru a micşora caseta Zoom. Tastaţi 2x . Fig. executaţi clic. care reprezintă un depozit (figura 8.4 – Desenul după Zoom Dynamic 12. Lansaţi comanda Zoom Extens. 8. selectaţi Fig. La promptul: Specify first corner:. Se revine la imaginea din figura 8. 8. Executaţi clic-dreapta şi Enter. Cursorul mouse-ului este o casetă cu X în ea. 8. AutoCAD trece din modul Pan în modul Zoom. Biroul apare într-un plan mai apropiat (figura 8. La promptul: Enter magnification or height <5235. Fig.245>: tastaţi 500 . 8. Desenul este adus într-un plan mai apropiat şi afişează o parte din desen în fereastra specificată prin selectarea 3 1 2 celor două puncte (figura 8. AutoCAD trece din nou în modul Pan.2). 11. Desenul este trimis într-un plan mai îndepărtat. Lansaţi comanda Zoom All. Lansaţi comanda Zoom Window. .dwg.2 – Desenul după Zoom Window punctul 3. 2.3 – Biroul în plan apropiat Fig. 3. AutoCAD afişează întregul desen.3). executaţi clic şi trageţi către partea de jos. Pentru a aduce zona din dreapta desenului într-un plan mai apropiat. 6.

de meniuri şi de instrumente. .deplasaţi cursorul în jos şi spre stânga. Pentru a deschide fereastra Aerial View lansaţi comanda cu acelaşi nume din meniul View sau tastaţi dsviewer . • Executaţi clic-dreapta sau apăsaţi Esc. în funcţie de necesităţi. Exerciţiu: utilizarea ferestrei Aerial View 1. Odată deschisă fereastra poate fi folosită pentru panoramare şi schimbare a planului de afişare de câte ori doriţi. pe când caseta Zoom are partea stângă fixată în punctul în care s-a trecut la modul Zoom şi poate fi mărită sau micşorată prin deplasarea mouse-ului. cu care puteţi panorama imaginea. schimbând astfel planul de afişare. dacă nu a rămas deschis de la exerciţiul precedent. are loc o panoramare a imaginii din ecranul principal.5). a îndepărta sau a vedea întregul desen rapid. se află biroul. 5. Se deschide fereastra cu acelaşi nume.4. • Continuaţi să comutaţi între cele două moduri. poate fi redimensionată sau reamplasată şi are bară de nume. În fereastra principală biroul apare într-un plan apropiat.executaţi clic pentru a trece la modul Pan. Pentru a efectua o panoramare şi o schimbare a planului de afişare a desenului trebuie să parcurgeţi următoarele etape: • Executaţi clic pe orice poziţie din interiorul ferestrei Aerial View pentru a o activa. Executaţi clic pentru a activa caseta de panoramare/schimbare a planului de afişare. Apare caseta Zoom. La baza desenului reprezentând depozitul.dwg. Lansaţi comanda Aerial View. deplasaţi cursorul deasupra biroului şi executaţi clic-dreapta pentru a fixa vederea. Aerial View Aerial View este un Zoom Dynamic revizuit şi îmbunătăţit.AutoCAD 2004 51 ☝Reţineţi. Zoom Dynamic permite panoramare când afişează caseta Pan: schimbarea planului de afişare când afişează caseta Zoom: → şi X . • Deplasaţi caseta Pan deasupra părţii din desen pe care doriţi să o aduceţi într-un plan mai apropiat. Pe măsură ce deplasaţi mouse-ul. până când caseta este puţin mai mare decât biroul. Zoom Out şi Global ale ferestrei Aerial View pentru a apropia. apoi. de care v-aţi ocupat la pasul 6 al exerciţiului precedent. iar deplasarea mouse-ului este însoţită de schimbarea planului de afişare în ecranul principal. iar în ferestra Aerial View vedeţi în continuare întregul desen şi vederea curentă (biroul) înconjurată de o casetă cu contur gros. Caseta Pan se poate deplasa pe orice suprafaţă a desenului. Mutaţi caseta spre stânga. Executaţi clic pe bara de nume a ferestrei Aerial View ca s-o activaţi.executaţi clic pentru a trece la modul Pan. numită View (figura 8. 3. Aduceţi biroul într-un plan mai apropiat. spre stânga. ca să se vadă câteva ferestre aflate la stânga biroului şi executaţi clic-dreapta. . . Deschideţi desenul din fişierul \AutoCAD2004\Drawings\ab08-b. pentru a fixa noua vedere. 8. folosind modurile Pan şi Zoom: . din nou clic pentru a trece la modul de schimbare a planului de afişare Zoom. Puteţi folosi butoanele Zoom In. inactivă. 2. Ea poate fi activă sau inactivă. Trebuie să apară caseta Pan. 4. Poate fi închisă cu ajutorul butonului Close. • Executaţi clic pentru a comuta în modul de schimbare a planului de afişare. Trecerea de la un mod la altul se face cu un simplu clic.

5. pentru a aduce într-un plan apropiat colţul din stânga-sus al rândului de rafturi (coloanele roşii) din extremitatea stângă a depozitului (figura 8. . Executaţi din nou clic pentru a activa caseta de panoramare/schimbare a planului de afişare. denumite Vederi Puteţi păstra părţi din desen obţinute prin operaţii de panoramare şi aducere într-un plan mai apropiat.5 – Biroul adus într-un plan mai apropiat prin Aerial View Fig. Nu salvaţi.executaţi din nou clic pentru a trece la modul de schimbare a planului de afişare şi mutaţi cursorul în colţul din dreapta-jos al desenului. Închideţi fereastra Aerial View. Trimiteţi desenul într-un plan mai îndepărtat pentru a afişa întregul depozit: . 8.executaţi clic-dreapta sau apăsaţi tasta Esc.6 – Colţul din stânga-sus al depozitului într-un plan apropiat 8. dar lăsaţi desenul deschis pentru ce urmează. . Parcurgeţi aceleaşi etape de la pasul 4. butonul Named Views de pe bara de instrumente View sau linia de comandă – view . 8.executaţi clic şi deplasaţi caseta de panoramare spre colţul din stânga-sus al desenului. folosind comanda Named Views din meniul View.AutoCAD 2004 52 6. 8.6). . 7. Fig.

În caseta de text View name. 7. Sunteţi din nou în fereastra New View. Executaţi clic pe New. selectaţi vederea. Deschideţi desenul din fişierul \AutoCAD2004\Drawings\ab08-b. selectaţi vederea denumită stanga-jos. La promptul Specify opposite corner:. 4. plasat în dreapta ferestrei. . care. 8. Executaţi clic pe OK. tastaţi stanga-jos.AutoCAD 2004 53 Se deschide fereastra de dialog View (figura 8. selectaţi un punct situat în centrul depozitului. unde puteţi relua comanda New. Dacă trebuie să definiţi mai multe vederi deodată.7 – Fereastra de dialog View Pentru a afişa o vedere denumită. selectaţi colţul din stânga-sus de pe ecran. AutoCAD revine în desen. 12. dacă nu a rămas deschis de la exerciţiul precedent. 6. închideţi-o cu clic pe OK. tastaţi un nume pentru vederea pe care doriţi s-o păstraţi. În fereastra View. La promptul Specify opposite corner:.8). Exerciţiu: lucrul cu vederi 1. pentru a închide fereastra View. Lansaţi comanda Named Views. Activaţi alternativa Define Window şi executaţi clic pe butonul Define View Window. Fig.8 – Fereastra de dialog NewView Fig. Executaţi clic pe New ca să deschideţi fereastra de dialog New View (figura 8. pe care o închideţi cu clic pe OK şi reveniţi în fereastra View. Salvaţi desenul. 3. După ce selectaţi două puncte care definesc diagonala unei vederi. 11. Revenind în fereastra New View. tastaţi stanga-sus. activaţi butonul Set Current şi închideţi fereastra. la prima accesare conţine o singură vedere (Current). pentru a crea o nouă vedere denumită sau puteţi încheia executând clic pe OK.dwg în dosarul \AutoCAD2004\Exercitii. Ştergerea unei vederi se face prin selectarea ei şi apăsarea tastei Delete. 8.9). activaţi alternativa Define Window şi executaţi clic pe butonul Define View Window. 2. deschideţi fereastra. 8.dwg. Lansaţi comanda Named Views. activaţi butonul de comandă Set Current şi închideţi fereastra. Activaţi alternativa Define Window şi executaţi clic pe butonul Define View Window şi sunteţi temporar în desen. selectaţi un punct situat în centrul depozitului. În caseta de text View name. Executaţi clic pe OK şi reveniţi în fereastra View. 9. Odată cu vederea puteţi salva un sistem UCS propriu. 10. La promptul Specify first corner:. 5. Salvaţi desenul în fişierul ab08-01. La promptul Specify first corner:. În caseta de text View name. selectaţi colţul din stânga-jos de pe ecran. Deschideţi fereastra de dialog New View. În fereastra View puteţi vedea vederile create (fereastra 8. automat reveniţi în fereastra New View.7).

Fig. Se deschide fereastra Select Initial View. desenul deschis se află în singurul viewport prestabilit. executaţi clic pe lista derulantă a butonului Open şi selectaţi Partial Open.10 – Fereastra Partial Open dorită. Se deschide fereastra de dialog cu acelaşi nume (figura 8. 2.9 – Vederi denumite salvate Fig. selectaţi fişierul dorit. În fereastra de dialog Select File.7.11 – Submeniul Viewports . activaţi butonul de comandă Load All (pentru a selecta toate straturile desenului) şi executaţi clic pe Open. Fig. bifaţi caseta de validare Select Initial View şi executaţi clic pe Open. selectaţi fişierul dorit.10) şi executaţi clic pe OK.10 – Fereastra Select Initial View Utilizarea vederilor denumite pentru a deschide un desen Vederile salvate le puteţi utiliza pentru a deschide un desen în două feluri: • Astfel încât să deschideţi întregul desen. folosiţi una dintre variantele grupului Viewports (figura 8.12) din meniul View.dwg. denumirea şi restabilirea configuraţiilor de viewporturi alăturate 1. Lansaţi comanda New Viewports pentru a deschide fereastra de dialog Viewports. Deschideţi desenul din \AutoCAD2004\Drawings\ab08-c. • Astfel încât să deschideţi numai vederea Fig.6. 8. Viewporturi alăturate Viewporturile alăturate vă permit să împărţiţi ecranul în casete de delimitare dreptunghiulare şi să afişaţi în fiecare câte o vedere a desenului. 8. În fereastra de dialog Select File. 8. Exerciţiu: crearea. Selectaţi vederea dorită.AutoCAD 2004 54 8.11). 8. Salvaţi desenul în \AutoCAD2004\Exercitii\ab08-02. 3.dwg. 8. deschisă prin comanda Open din meniul File. dar să fie afişată una din vederi. Pentru a crea viewporturi suplimentare. în care selectaţi vederea pe care doriţi să o afişaţi (figura 8. În realitate.

ci şi linii înclinate la un anumit unghi.8. Puteţi stabili şi o nouă bază X şi Y. Pentru selecţie revedeţi pasul 2 al exerciţiului de la paragraful 8. împreună cu vederile din fiecare viewport. tastaţi 3 view O Ring şi executaţi clic pe OK.3. 9. secţiunea Snap. Dacă activaţi Grid. Lansaţi comanda Named Viewports.12 – Cele trei viewporturi alăturate cu trei vederi diferite 8. folosind coordonatele unui punct obţinute cu comanda id . Draftig Settings). În lista din partea stângă a ferestrei de dialog. pentru a-l selecta. Definirea continuă a coordonatelor polare ale unei ţinte mobile rezolvă la fel de bine această sarcină. Trebuie să obţineţi ceea ce se vede în figura 8. AutoCAD afişează doar vederea din ultimul viewport activ. selectaţi Three: Above. 6. bunăoară. 8. selectaţi. Executaţi clic pe viewportul de sus. Având activ viewportul de sus. În caseta de text New name. AutoCAD restabileşte configuraţia de viewporturi. Astfel. la 45 de grade. Fig. completaţi caseta de text Angle cu unghiul dorit (fie 45) şi închideţi fereastra cu OK. iar cursorul este şi el înclinat cu acelaşi unghi.12. 7. Activaţi comanda Zoom Window şi selectaţi o fereastră în jurul zonei din stânga a modelului de filet (partea de sus a desenului). deschideţi fereastra de dialog Draftig Settings (Tools.AutoCAD 2004 55 4. 10. veţi vedea pe ecran că punctele grilei sugerează direcţii înclinate la 45 de grade. având acelaşi conţinut – desenul deschis. Executaţi clic pe viewportul din stânga-jos. Salvaţi desenul. lansaţi comanda 1 Viewport. 5. pentru a-l selecta. Executaţi clic pe OK. 12. Pentru a schimba unghiul modului de prindere. dacă trebuie să desenaţi obiecte înclinate. Executaţi clic pe viewportul din dreapta-jos. puteţi roti sistemul de puncte de prindere la acel unghi. AutoCAD roteşte grila şi reticulul în mod corespunzător. În subfereastra Snap and Grid. 8. . Activaţi comanda Zoom Window şi selectaţi o fereastră în jurul zonei din stânga-jos a desenului (fără blocul de titlu). 11. Alternativa la schimbarea unghiului de prindere este crearea unui sistem UCS propriu. Aţi creat trei viewporturi alăturate. pentru a-l selecta. Selectaţi 3 view O Ring şi executaţi clic pe OK. Rotirea sistemului de prindere Unele desene sau părţi din desene nu au numai linii orizontale sau verticale. Activaţi comanda Zoom Extens. Lansaţi comanda New Viewports pentru a deschide fereastra de dialog Viewports.

• Origin: activează/dezactivează plasare pictogramei în origine. Pictograma UCS şi reticulul vor fi înclinate la 45 de grade. într-un context tridimensional. 4. Pentru restabilirea un sistem UCS salvat. Display): • On: activează/dezactivează afişarea pictogramei. activaţi butonul de comandă Set Current şi clic pe OK. • Executaţi clic pe OK.13). Aliniază axele X. Specifică direcţia în care indică axa Z. Z pentru a roti sistemul UCS în jurul axei Z. deschideţi fereastra de dialog UCS. • În caseta de text Current UCS. 2. Păstrează originea curentă şi roteşte axele X şi Y în jurul axei Z. axele X. Salvaţi desenul în \AutoCAD2004\Exercitii\ab08-03.2 Semnificaţie Specifică sistemul UCS prestabilit.AutoCAD 2004 56 8.0). 8. selectaţi Unnamed. Nu este utilizată în context bidimensional. în care puteţi particulariza aspectul pictogramei. verticală şi originea pe poziţia 0. în care veţi desena carcasa lagărului pentru un uscător de păr (figura 8. ales în raport cu originea curentă. pentru a deschide ferastra de dialog UCS.Y. În meniul Tools. subfereastra Named UCS’s (figura 8. Pentru salvarea unui sistem UCS particularizat parcurgeţi următoarele etape: • Lansaţi comanda Named UCS din meniul Tools. comanda New UCS. New UCS. Păstrează originea curentă şi roteşte axele X şi Z în jurul axei Y.2. Aliniază sistemul UCS cu un obiect. folosiţi elementele grupului UCS Icon (View. într-un context tridimensional. pentru a lăsa neschimbată orientarea axelor X.0. Comanda este asemănătoare cu opţiunea Origin.13 – Fereastra UCS Pentru ştergerea un sistem UCS salvat. Opţiuni UCS Opţiune World Object Face View Origin ZAxisVector 3Point X Y Z Tabelul 8. Selectaţi Tools. Aliniază sistemul UCS cu faţa unui solid tridimensional. apăsaţi tasta Delete şi clic pe OK.9.dwg. Păstrează originea curentă şi roteşte axele Y şi Z în jurul axei X. Utilizată într-un context tridimensional. Lansaţi comanda Move UCS din meniul Tools. La promptul: Specify rotation angle about Z axis <90>: tastaţi 45 . Specifică un nou punct de origine (0. Aliniază axa X cu cel mai vizibil punct de prindere. selectaţi sistemul dorit. Pentru controlul pictogramei UCS. executaţi clic din nou (F2) şi tastaţi numele sistemului particularizat. Fig. deschideţi fereastra de dialog UCS. Activaţi ORTHO şi OSNAP. mutând însă originea.14). 3. trebuie să indicaţi unghiul de înclinare a axelor şi originea. într-un context tridimensional. Permite specificarea a trei puncte: pentru origine şi pentru sensul pozitiv al axei X şi al axei Y.dwg.Y cu vederea curentă. Exerciţiu: particularizarea unui sistem UCS 1. selectaţi sistemul dorit. • Properties: deschide fereastra de dialog UCS Icon. Sisteme de coordonate ale utilizatorului Pentru ca să definiţi un sistem UCS într-un context bidimensional. Deschideţi \AutoCAD2004\Drawings\ab08-d. .Y orizontală. conţine opţiunile prezentate în tabelul 8.

selectaţi Unnamed. AutoCAD restabileşte Rotit 45 UCS. La promptul: Base point: selectaţi punctul 3 (Endpoint). Lansaţi comanda Rectangle.Desenare izometrică Desenarea izometrică este o simulare a desenării într-un context tridimensional. tastaţi Rotit 45 şi 2 1 apăsaţi Enter. 8. . • 90 de grade pentru axa Z. La promptul: Base point: selectaţi punctul 4 (Endpoint). La promptul: Base point: selectaţi punctul 1 (Endpoint). executaţi clic pe Set Current şi pe OK. Salvaţi desenul. Aţi desenat dreptunghiul cu colţurile 1 şi 4. Lansaţi comanda Line.AutoCAD 2004 57 5. Specify next point or [Close/Undo]: cursorul în direcţia 270º şi tastaţi 35/64 . Lansaţi comanda Line.0 . modului de prindere şi grilei cu valori corespunzătoare: • 30 de grade pentru axa X. La promptul: <Offset>: tastaţi @-1/8. Fig. La promptul: Specify first point: selectaţi modul de prindere pe obiecte From. AutoCAD înlocuieşte valorile unghiurilor reticulului.10. 11. selectaţi Rotit 45. 7. Salvaţi sistemul UCS: Tools. În fereastra de dialog UCS. 9. <Offset>: tastaţi @1/16. Urmaţi prompturile: Specify first point: selectaţi modul de prindere pe obiecte From. 6. • 150 de grade pentru axa Y. Reveniţi la sistemul Rotit 45: Tools. Specify next point or [Undo]: mutaţi cursorul în direcţia 180º şi tastaţi 3-9/64 . Nu este utilizată în mod frecvent pentru desene precise.3 . Puteţi vedea trei feţe: stânga.14 – Carcasa lagărului pentru uscător 8. La promptul: <Offset>: tastaţi @1/8. La promptul: Specify first point: selectaţi modul de prindere pe obiecte From.31/32 . Specify next point or [Undo]: mutaţi cursorul în direcţia 90º (135º în vechiul UCS nerotit) şi tastaţi 35/64 . La promptul: Specify first point: selectaţi modul de prindere pe obiecte From. În fereastra de dialog UCS.0 . Named UCS. Base point: selectaţi punctul 2 (Endpoint).0 . Lansaţi comanda Line. <Offset>: tastaţi @1/16. 3 10. În context izometric. La promptul: Specify next point or [Undo]: tastaţi @5-3/16<93. Named UCS. Aţi revenit la sistemul de afişare anterior.0 . dreapta şi sus. La promptul: Specify other corner point or [Dimensions]: tastaţi @3-15/16. La prompt selectaţi un punct situat în partea de jos-mijloc a zonei de desenare. vedeţi reticulul afişat cu aceste înclinări. Aţi desenat latura mică de sus a dreptunghiului mic. executaţi clic 4 pe Set Current şi pe OK. În timp ce comutaţi de la un „plan” la altul. 8.

9. Executaţi clic pe OK. La promptul: Specify center of isocircle:. Dacă este nevoie. Apăsaţi tasta F5 până când vedeţi promptul <Isoplane Left>. Apăsaţi tasta F5 de două ori până când vedeţi <Isoplane Left> la linia de comandă.16. stabiliţi SnapY spacing la valoarea 0.0000<210.dwg. 6.1. Options. Încheiaţi comanda Line.5000<150 şi continuaţi o altă linie din punctul 2. activaţi modurile de prindere Snap şi Grid.25. Lansaţi comanda Line. Dacă este nevoie. Încheiaţi comanda Line.2. 8. 4. Lansaţi comanda Line. Apăsaţi tasta F5 de două ori până când vedeţi <Isoplane Left> la linia de comandă.3. 13.25 (punct de prindere). Display) la 100% din ecran.0000<30. Comutarea între planuri se face cu tasta F5. Aţi desenat un paralelipiped. În subfereastra Snap and Grid. În secţiunea Grid. Urmaţi prompturile: Specify first point: utilizaţi zona de afişare a coordonatelor pentru a selecta punctul de prindere 3. utilizând şablonul acad. Schimbaţi dimensiunea cursorului la 100% în subfereastra Display a ferestrei Options (Tools.4641.2270. Desenaţi o linie din punctul 3. În subfereastra Snap and Grid. Pentru lansarea modului izometric deschideţi fereastra de dialog Draft Settings (Tools. Stabiliţi cursorul (Tools. Specify next point or [Undo]:. Specify next point or [Close/Undo]: clic-dreapta şi Close.25. selectaţi 5. În secţiunea Snap. selectaţi Grid snap şi apoi Isometric snap. Deschideţi un desen nou. aduceţi desenul într-un plan mai apropiat.0000<270. AutoCAD desenează elipsa. Specify next point or [Close/Undo]: selectaţi 3.5 . Exerciţiu: desenarea în modul izometric 1.5 şi executaţi clic pe Grid On.4952. Începeţi linia din punctul 8. La promptul: Specify next point or [Undo]:. Executaţi clic pe OK. tastaţi .AutoCAD 2004 58 ☝Într-un desen izometric folosiţi cât mai mult posibil puncte de prindere şi moduri de prindere pe obiecte. 7. 14.4952. Draft Settings). Apăsaţi F6 pentru coordonate polare. secţiunea Snap type & style. secţiunea Snap type & style. (Apăsaţi F6 dacă este nevoie). La promptul: Specify next point or [Undo]:. 3.4641. Executaţi clic-dreapta pe butonul SNAP de pe bara de stare şi selectaţi Settings. Lansaţi comanda Line.4952.2. Lansaţi comanda Ellipse. 10. 5.1962. stabiliţi GridY spacing la valoarea 0. Rezultatul parţial este prezentat în figura 8. Desenul trebuie să arate ca în figura 8.0000<210.1. . 2. Salvaţi desenul în \AutoCAD2004\Exercitii\ab08-04. Efectuaţi o operaţie Zoom Window pentru a aduce într-un plan mai apropiat suprafaţa acoperită de grilă (clic pe colţul din stânga-jos al grilei şi clic pe colţul din dreapta-sus.0. Specify next point or [Undo]: selectaţi 6. 11. Options). selectaţi Grid snap şi apoi Isometric snap.dwt.25. desenaţi o linie din punctul 2. selectaţi 6. La promptul: Specify first point:. pentru a închide partea dreaptă a modelului. pentru a vedea mai bine planele izometrice. Folosiţi grila.15. Executaţi clic-dreapta şi selectaţi Isocircle din meniul rapid. utilizaţi zona de afişare a coordonatelor polare pentru a desena o linie din punctul 1. Specify next point or [Undo]: selectaţi 6. Schimbaţi la loc dimensiunea cursorului şi salvaţi desenul. 12. La promptul: Specify radius of isocircle or [Diameter]:. selectaţi 2.5 şi executaţi clic pe Snap On.3.

8.15 – Partea stângă a plăcii de fier Fig. 8.AutoCAD 2004 59 Fig.16 – Placa de fier cu orificiu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful