JADUAL WAKTU KULIAH SEMESTER 1 SESI 2013/2014 SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL, UMS

MASA HARI 8.00am – 10.00am 11.00am – 1.00pm 2.00pm – 4.00pm 4.00pm – 6.00pm 7.00pm – 10.00pm

PB31103 Psikologi Belia PM Dr. Balan Rathakrishnan Bilik: BS 2

PT21103 Kemahiran Menemuduga & Pemerhatian (Seksyen 2) Zall Kepli Md. Rejab Norlizah Matshah Bilik: DKP 8 PT10103 Pengantar Psikologi Getrude C. Ah Gang Bilik: DKP 16

PS30903 Praktis Kerja Sosial III: Komuniti & Organisasi Norhamidah Jarimal @ Safri Bilik: BS 3 PK30503 Kaunseling Keluarga Dr. Puteri Hayati Megat Ahmad Bilik: BS 5 PA30903 Analisis Keluarga Kepada Kanakkanak Kurang Upaya Shazia Iqbal Hashmi Bilik: BS 4 PB10103 Pengenalan Kepada Kesihatan Mental (Elektif HA52 Tahun 2) Habibie Hj. Ibrahim Bilik: DKP 14

MINOR

ISNIN

PPIB

PPIB
(KURSUS BAHASA INGGERIS/ ASING)

00pm – 4.JADUAL WAKTU KULIAH SEMESTER 1 SESI 2013/2014 SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL. Peter Voo Bilik: BS 3 PK20303 Teori-Teori Kaunseling dan Psikoterapi II (Elektif HA13 Tahun 2) Patricia Joseph Kimong Norlizah Matshah Bilik: DKP 7 PB30703 Belia Berisiko (Elektif HA19 Tahun 3) PM Dr.00am 11. Ading Bilik: DKP 6 PA20503 Kanak-kanak Dalam Keluarga Bermasalah (Elektif HA52 Tahun 3) Suwaibah Zakaria Bilik: DKP 7 PI30903 Keselamatan dan Kesihatan Di Tempat Kerja PM Dr. Balan Rathakrishnan Bilik: DKP 5 SELASA MINOR PPIB PK30903 Kaunseling Industri (Elektif HA20 Tahun 3) Carmella E.00am – 1.00pm 7.00pm – 6.00pm 4. Malek Bilik: BS 4 *PB30903 Psikologi Komuniti Norhamidah Jarimal @ Safri Bilik: BS 5 PA30703 Asuhan Kanak-kanak Pelbagai Budaya (Elektif HA52 Tahun 3) Agnis Sombuling Bilik: DKP 6 PS20503 Praktis Kerja Sosial 1: Individu & Keluarga Siti Noor Fazariah Binti Suis @ Mohd Rusdy Bilik: BS 4 PI10103 Psikologi Industri & Organisasi (Elektif HA20 Tahun 2) PM Dr.00pm – 10. Mohd Dahlan Hj.00pm PT10703 Pembangunan Dalam Masyarakat dan Individu Dr. A. Murnizam Hj.00pm 2. UMS MASA HARI 8.00am – 10. Halik Bilik: DKP 8 PPIB (KURSUS BAHASA INGGERIS/ ASING) .

00am 11.JADUAL WAKTU KULIAH SEMESTER 1 SESI 2013/2014 SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL. Chua Bee Seok Bilik: DKP 2 PB20403 Psikologi Silang Budaya (Elektif HA19 Tahun 3) Carmella E.00am – 1. UMS MASA HARI 8. Ibrahim Bilik: BS 5 PT20903 Statistik Sosial Beddu Salam Baco Bilik: DKP 2 PS31303 Kerja Sosial Kesihatan (Elektif HA13 Tahun 3) Mohamad Azhar Mohammad Nor Bilik: DKP 6 MINOR RABU PPIB PPIB (KURSUS BAHASA INGGERIS/ ASING) .00pm 2.00pm 7.00pm – 10.00am – 10. Madya Dr. Ading Azahar Che Latif Bilik: DKP 7 *PT10503 Pengantar Kerja Sosial Habibie Hj.00pm PK10103 Prinsip dan Falsafah Kaunseling (Elektif HA13 Tahun 2) Dr.00pm 4.00pm – 6. Puteri Hayati Megat Ahmad Bilik: DKP 5 PT21303 Tingkah Laku Manusia Dalam Persekitaran Sosial Mohamad Azhar Mohammad Nor Bilik: BS 5 PT31703 Ujian dan Pengukuran Psikologi Prof.00pm – 4.

00pm 2. UMS MASA ARI 8.00pm PK30703 Kerjaya dan Penempatan (Elektif HA20 Tahun 3) Azahar Che Latiff Bilik: DKP 9 PT10403 Pengenalan Psikologi Perkembangan Mazni Mustapha Bilik: DKP 2 PI20303 Psikologi Personel (Elektif HA16 Tahun 3) Alfred Chan Huan Zhi Bilik: DKP 8 PS31103 Undang-undang Untuk Pekerja Sosial (Elektif HA13 Tahun 3) Dr.00pm – 6.00pm – 10.00pm 4.JADUAL WAKTU KULIAH SEMESTER 1 SESI 2013/2014 SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL.00am – 10. Peter Voo Bilik: DKP 9 PS20403 Modifikasi Tingkah Laku Dalam Kerja Sosial (Elektif HA19 Tahun 2) Risalshah Latif Bilik: DKP 7 KHAMIS MINOR PPIB PPIB (KURSUS BAHASA INGGERIS/ ASING) PB20303 Kepemimpinan Dalam Komuniti (Elektif HA52 Tahun 2) Jasmine Adela Mutang Bilik: DKP 7 PI20503 Psikologi Organisasi (Elektif HA20 Tahun 2) Razima Hanim Osman Bilik: DKP 8 .00am – 1.00pm 7.00pm – 4.00am 11.

UMS MASA HARI 8.JADUAL WAKTU KULIAH SEMESTER 1 SESI 2013/2014 SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL.00am – 1.00pm PI30703 Kepenggunaan dan Pemasaran (Elektif HA16 Tahun 3) Jasmine Adela Mutang Alfred Chan Huan Zhi Bilik: DKP 10 PA20303 Perkahwinan dan Keluarga (Elektif HA16 Tahun 2) Suwaibah Zakaria Noorma Razali Bilik: DKP 6 7.00pm – 10.00am – 10.00pm – 4.00pm PA10103 Pengenalan Kepada Psikologi Kanak-kanak (Elektif HA16 Tahun 2) Agnis Sombuling Bilik: DKP 5 4.00pm – 6.00pm 2.00am 11.00pm PT31503 Psikologi Abnormal Shazia Iqbal Hashmi Bilik: DKP 16 JUMAAT MINOR PPIB PS20803 Pentadbiran & Pengurusan Organisasi Khidmat Manusia (Elektif HA19 Tahun 2) Siti Noor Fazariah Binti Suis @ Mohd Rusdy Bilik: DKP 7 PS32103 Praktikum 1 Semua Pensyarah HA52 Bilik: BS 5 PPIB (KURSUS BAHASA INGGERIS/ ASING) PT21103 Kemahiran Menemuduga & Pemerhatian (Seksyen 1) Patricia Joseph Kimong Jusiah Idang Bilik: DKP 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful