"DECOR" - comentariu literar Poezia "Decor" de George Bacovia apare în revista "Făclia", la l ianuarie 1916, însoţită de o prezentare a autorului

, făcută de Alexandru Macedonski: "Bacovia este pseudonimul unui tânăr din Bacău, Vasiliu, admirabil poet, dar a cărui modestie 1-a ţinut în umbră cu tot nemărginitul lui talent. (...) Marea sa originalitate m-a lăsat înmărmurit de uimire." Poezia "Decor" este inclusă, în acelaşi an, în volumul de debut, "Plumb". Poeziile volumului "Plumb" se înscriu în simbolismul tradiţional prin folosirea simbolurilor binecunoscute, cum ar fi statuile albe, parcul părăsit şi pustiu, fanfare funerare, "iubita cântă la clavir", a culorilor sugestive pentru stările sufleteşti ale poetului. Ceea ce îl individualizează pe Bacovia între toţi simboliştii români este nota dominantă a obsesiilor, psihozelor şi stărilor nevrotice de un autentic impresionant, atmosfera apăsătoare percepută până în străfundurile sufletului, ceea ce îl face să se simtă un poet "blestemai". Copacii albi. copacii negri Stau goi în parcul solitar Decor de doliu funerar... Copacii albi, copacii negri, negre... în pare regretele plâng iar... Cu pene albe, pene negre O pasăre cu glas amar Străbate parcul secular... Cu pene albe, pene în parc fantomele apar. Şi frunze albe, frunze negre; Copacii albi, copacii negri; Şi pene albe, pene negre, : Decor de doliu, funerar... în parc ninsoarea cade rar... Tema poeziei ilustrează o lume sfâşietor de tristă, în care sentimentul însingurării poetului este exprimat prin cuvinte-simbol şi mijloace cromatice, iar starea de disperare este creată printr-o imagine de pustietate a lumii reale, în care nu mai există viaţă. Altfel spus, tema poeziei este moartea şi inexistenţa ca sugestii ale neputinţei de comunicare a eului poetic cu lumea. Ideea poeziei exprima toată gama de stări interioare ale poetului, disperare, spleen, angoasă, solitudine, apăsare sufletească, dezolare, nevroză, fapt ce 1-a determinat pe Emil Cioran să spună despre Bacovia că este "inapt să se mânluie, totul e pentru el cu putinţă, în afară de propria viaţă (...) nu poate scăpa de el însuşi şi nici evada din centrul propriei obsesii". Semnificaţia titlului Cuvântul "decor" înseamnă un ansamblu de obiecte care servesc la crearea cadrului în care se defăşoară acţiunea, o ambianţă creată pentru ca omul să se manifeste cu toate valenţele sale. Bacovia dă acestui cuvânt valoare de simbol, sugerând viaţa, lumea exterioară, în care poetul se simte timorat, izolat, pustiit, din cauza imposibilităţii de a comunica spiritual cuaceasta. Structură şi semnificaţii Poezia este structurată în trei strofe şi trei versuri libere care urmează după fiecare strofă pentru a accentua ideea exprimată anterior. ' în această poezie Bacovia apelează la mijloace simboliste variate şi anume: cuvântul-simbol, culoarea,
referat.clopotel.ro

căruia-i sunt inaccesibile idealurile. respectiv. copacii negri. Poetul nu are soluţii de supravieţuire. trilul. care nu este bruscă. monotonă. ideea de moarte fiind sugerată de simbolurile "doliu" şi "funerar". existenţa sa spirituală fiind un adevărat coşmar bântuit de fantome: "în parc fantomele apar". având acum un "glas amar". potenţată de repetiţia "copacii albi. care îşi pierde trăsătura esenţială pentru existenţa ei în univers. exprimându-se direct pe sine în orice ipostază a vieţii sociale sau a naturii. Poetul se simte deprimat de agonia lumii. adică starea sa interioară este transfigurată într-un mediu înconjurător. prin repetarea obsedantă a culorilor alb-negru care amplifică starea de disperare până la nevroză a poetului. Condiţia poetului în această lume este percepută în raport direct cu peisajul momentului interior (sufletesc) şi exterior (natural) în acelaşi timp. este dezolantă. vav. toate acestea creând o muzicalitate sugestivă în plan ideatic. suferinţa căpătând efecte auditive. solitudinea poetului este simbolizată de "parcul solitar".simetria versurilor şi versul liber. copacii negri". ci lentă. cu o marc forţă de sugestie. decorul este compus din copaci. autointrospeclându-se psihologic printr-o varietate rafinată de tonuri. a unei lumi.. dezolare. prin elemente din realitatea brută. de copaci. / Decor de doliu funerar. de păsări. Poetul este incapabil sâ-şi construiască vise.a simbolizează inexistenţa ca inerţie a morţii şi. aceasta nemaifiind un element component al vieţii umane. ca parte componentă a vieţii. este aici sugerată de pasărea "cu pene albe. în general de acest decor funerar şi unu! interior simbolizai de pustietatea sufletească a poetului. Cromatica este reprezentată de culorile alb şi negru. împlinirile spirituale.. Decorul funerar al lumii exterioară simbolizează agonia sufletească a poetului introvertit. ca stare a euluf poetic. ci o dezlănţuire a naturii înseşi. frunze negre. moartea. ideea morţii şi a inexistenţei perpetue fiind accentuată de versul liber: "în parc regretele plâng iar. "în parc ninsoarea cade rar. Limbajul artistic referat."." poate sugera apăsarea psihică provocată de moartea universală. Universul ideatic al poeziei implică o categorie mai largă de manifestare. însă peisajul concret al acestei lirici se restrânge la drama propriului eu. disperare. pene negre. / Şi pene albe. idealuri. / Copacii albi. absenţa oricăror elemente vitale fiind evidentă: "Şi frunze albe.. în mediul său interior. simbolizând moartea spirituală a eului poetic. concretă. Sporeşte aici muzicalitatea versurilor. Strofa a doua apelează la simbolul păsării.. pe care le simte vizual şi auditiv în structura sa spirituală. care la Bacovi. sugerată "regretele" care plâng. care-i provoacă deprimare. în prima strofa. simbolizată de "ninsoare". Imaginea lumii. simbolizată de "parc". fără sfârşit. suferinţa poetului este a unei generaţii întregi. atmosfera este de o tristeţe sfâşietoare. Sunt evidente. aceştia fiind un cuvânt-simbol care sugerează elemente componente ale vieţii. Ultimul vers liber. două planuri distincte ale existenţei: unul exterior sugerat de parc. nevroză. pene negre".ro . semnificând stări sufleteşti.".clopotel.. astupat de "ninsoarea" care "cade rar" şi implacabil în sufletul său. aşadar.. Ultima strofă se constituie într-o concluzie ideatică a morţii universale. Amărăciunea.

referat. Muzicalitatea versurilor este dată de reluarea unor simboluri existenţiale. Reluarea versului "Decor de doliu. aflat după fiecare strofă. Cromatica împlineşte viziunea poetului despre lumea exterioară şi cea interioară prin culoarea albă. funerar" în finalul poeziei potenţează tristeţea poetului sugerând un pesimism decisiv.). Aici. în poeziile simboliste ale lui Bacovia există un cuvânt-cheie. ascunde de fapt o mare bogăţie interioară de sensibilitate şi o diversitate derutantă a artei sale' . "funerar". care simbolizează inexistenţa ca respingere a lumii. De obicei. copacii. simbolizat şi prin cuvântul "decor". de revenire ideatică. ori o evidenţă ce trebuie învinsă şi prin culoarea neagră. de reamintire a substanţei lirice. ca simbol al morţii.ro . ca un refren ideatic ce produce o muzică fascinantă. toate celelalte elemente întorcându-se permanent către acesta. cromatica. Simetria poeziei este evidentă prin reluarea primului vers în finalul strofei respective.. potenţează auditiv ideile exprimate anterior. în jurul căruia se construieşte întreaga poezie. reluările sunt modalităţi diverse de reactualizare. muzicalitatea. refrenele. corespunzând spaţiului exterior (al lumii) şi spaţiului interior (al sufletului) totodată. frunzele. ale cărei valori nu pot fi căutate pe o singură coardă şi că relativa monotonie tematică a poeziei sale (. Versul liber. cuvântul-simbol sau cuvântul cheie este "parc". Aceeaşi idee este accentuată de elemente sugestive: "doliu". penele.Tehnica simbolistă este îndeaproape ilustrată în această poezie: cuvântul-simbol (corespondenţa). determinate cromatic prin repetarea obsedantă a culorilor albnegru. repetiţiile. versul liber.clopotel. Mircea Anghelcscu afirma că George Bacovia "este o personalitate artistică complexă..