‫סנהדרין יג‬

‫בס"ד‬

‫אמר רב יהודה אמר שמואל‪:‬‬
‫אין מעברין את השנה אלא אם כן היתה תקופה חסירה רובה של חודש‪ ,‬וכמה רובה של חודש ‪ -‬ששה עשר יום‪ ,‬דברי רבי יהודה‬
‫מר סבר‪ :‬כוליה חג בעינן בתקופה חדשה‬

‫תשרי‬
‫א‬

‫תקופת‬
‫תקופת‬
‫>‪----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫תשרי‬
‫תמוז‬
‫יז‬
‫טז‬
‫טו‬
‫יד‬
‫יג‬
‫יב‬
‫יא‬
‫י‬
‫ט‬
‫ח‬
‫ז‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ב‬
‫סוכות ג‬
‫סוכות ב‬
‫סוכות א‬
‫יו"ט ראשון חוה"מ א חוה"מ ב‬
‫יום תקופה‬
‫מתחיל‬

‫‪<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫יח‬
‫סוכות ד‬
‫חוה"מ ג‬

‫יט‬
‫סוכות ה‬
‫חוה"מ ד‬

‫כ‬
‫סוכות ו‬
‫חוה"מ ה‬

‫כא‬
‫סוכות ז‬
‫יום ערבה‬

‫כג‬
‫כב‬
‫שמיני עצרת‬
‫יו"ט אחרון‬

‫כד‬

‫כה‬

‫כו‬

‫כז‬

‫כח‬

‫כט‬

‫ל‬

‫אין מעברין השנה‬

‫רבי יוסי אומר‪ :‬אחד ועשרים יום‬
‫ומר סבר‪ :‬מקצת חג בעינן בתקופה חדשה‬
‫>‪---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫תשרי‬
‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫ט‬

‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫טז‬
‫טו‬
‫סוכות ב‬
‫סוכות א‬
‫יו"ט ראשון חוה"מ א‬

‫יז‬
‫סוכות ג‬
‫חוה"מ ב‬

‫יח‬
‫סוכות ד‬
‫חוה"מ ג‬

‫יט‬
‫סוכות ה‬
‫חוה"מ ד‬

‫תקופת‬
‫תמוז‬
‫כ‬
‫סוכות ו‬
‫חוה"מ ה‬

‫תקופת‬
‫תשרי‬
‫כג‬
‫כב‬
‫כא‬
‫שמיני עצרת‬
‫סוכות ז‬
‫יום ערבה יו"ט אחרון‬
‫יום תקופה‬
‫מתחיל‬

‫‪<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫כד‬

‫כה‬

‫כו‬

‫כז‬

‫כח‬

‫כט‬

‫ל‬

‫תניא‪:‬‬
‫תנא קמא‪ :‬אין מעברין את השנה אלא אם כן היתה תקופה חסירה רובו של חודש‪ ,‬וכמה רובו של חדש ‪ -‬ששה עשר יום‬
‫תשרי‬
‫א‬

‫ב‬

‫תקופת‬
‫>‪----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫תמוז‬
‫טז‬
‫טו‬
‫יד‬
‫יג‬
‫יב‬
‫יא‬
‫י‬
‫ט‬
‫ח‬
‫ז‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ג‬
‫סוכות ב‬
‫סוכות א‬
‫יו"ט ראשון חוה"מ א‬

‫תקופת‬
‫תשרי‬
‫יח‬
‫יז‬
‫סוכות ד‬
‫סוכות ג‬
‫חוה"מ ב חוה"מ ג‬
‫יום תקופה‬
‫מתחיל או‬
‫גומר?‬

‫‪<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫יט‬
‫סוכות ה‬
‫חוה"מ ד‬

‫כ‬
‫סוכות ו‬
‫חוה"מ ה‬

‫כא‬
‫סוכות ז‬
‫יום ערבה‬

‫כג‬
‫כב‬
‫שמיני עצרת‬
‫יו"ט אחרון‬

‫כד‬

‫כה‬

‫כו‬

‫כז‬

‫כח‬

‫כט‬

‫ל‬

‫מעברין השנה‬

‫רבי יהודה אומר‪ :‬שתי ידות בחודש‪ .‬וכמה שתי ידות בחדש ‪ -‬עשרים יום‬
‫תשרי‬
‫א‬

‫ב‬

‫תקופת‬
‫>‪-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫תמוז‬
‫יט‬
‫כא‬
‫כ‬
‫יח‬
‫יז‬
‫טז‬
‫טו‬
‫יד‬
‫יג‬
‫יב‬
‫יא‬
‫י‬
‫ט‬
‫ח‬
‫ז‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ג‬
‫סוכות ז‬
‫סוכות ו‬
‫סוכות ה‬
‫סוכות ד‬
‫סוכות ג‬
‫סוכות ב‬
‫סוכות א‬
‫יו"ט ראשון חוה"מ א חוה"מ ב חוה"מ ג חוה"מ ד חוה"מ ה יום ערבה‬
‫יום תקופה‬
‫גומר‬

‫‪1‬‬

‫תקופת‬
‫תשרי‬
‫כג‬
‫כב‬
‫שמיני עצרת‬
‫יו"ט אחרון‬

‫‪<-----------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫כד‬

‫כה‬

‫כו‬

‫כז‬

‫כח‬

‫כט‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ל‬

‫סנהדרין יג‬

‫בס"ד‬

‫רבי יוסי אומר‪ :‬מחשבין‪ ,‬ששה עשר לפני הפסח ‪ -‬מעברין‬
‫ניסן‬
‫ב‬

‫א‬

‫מעברין השנה‬
‫תקופת‬
‫תקופת‬
‫>‪----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫ניסן‬
‫טבת‬
‫יז‬
‫טז‬
‫טו‬
‫יד‬
‫יג‬
‫יב‬
‫יא‬
‫י‬
‫ט‬
‫ח‬
‫ז‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ג‬
‫פסח ג‬
‫פסח ב‬
‫פסח א‬
‫יו"ט ראשון חוה"מ א חוה"מ ב‬

‫‪<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫כא‬
‫כ‬
‫יט‬
‫יח‬
‫פסח ז‬
‫פסח ו‬
‫פסח ה‬
‫פסח ד‬
‫חוה"מ ג חוה"מ ד חוה"מ ה יו"ט אחרון‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫כב‬

‫כג‬

‫‪6‬‬

‫כד‬

‫‪7‬‬

‫כה‬

‫‪8‬‬

‫כו‬

‫‪9‬‬

‫כז‬

‫‪10‬‬

‫כח‬

‫‪11‬‬

‫כט‬

‫‪12‬‬

‫ל‬

‫‪14‬‬

‫‪13‬‬

‫אייר‬
‫א‬

‫ב‬
‫‪15‬‬

‫ג‬
‫‪16‬‬

‫ד‬
‫‪17‬‬

‫ה‬
‫‪18‬‬

‫ו‬
‫‪19‬‬

‫ז‬
‫‪20‬‬

‫ח‬
‫‪21‬‬

‫ט‬
‫‪22‬‬

‫י‬
‫‪23‬‬

‫יא‬
‫‪24‬‬

‫יב‬
‫‪25‬‬

‫יג‬
‫‪26‬‬

‫יד‬
‫‪27‬‬

‫טו‬
‫‪28‬‬

‫יז‬

‫טז‬
‫‪30‬‬

‫‪29‬‬

‫יח‬
‫‪31‬‬

‫יט‬
‫‪32‬‬

‫כ‬
‫‪33‬‬

‫כא‬
‫‪34‬‬

‫כב‬
‫‪35‬‬

‫כג‬
‫‪36‬‬

‫כד‬
‫‪37‬‬

‫כה‬
‫‪38‬‬

‫כו‬
‫‪39‬‬

‫כז‬
‫‪40‬‬

‫כח‬
‫‪41‬‬

‫כט‬
‫‪43‬‬

‫‪42‬‬

‫סיון‬
‫ב‬

‫א‬
‫‪44‬‬

‫ג‬
‫‪45‬‬

‫ד‬
‫‪46‬‬

‫ה‬
‫‪47‬‬

‫ו‬
‫‪48‬‬

‫ז‬
‫‪49‬‬

‫ח‬
‫‪50‬‬

‫ט‬
‫‪51‬‬

‫י‬
‫‪52‬‬

‫יא‬
‫‪53‬‬

‫יב‬
‫‪54‬‬

‫יג‬
‫‪55‬‬

‫יד‬
‫‪56‬‬

‫טו‬
‫‪57‬‬

‫טז‬

‫יז‬
‫‪59‬‬

‫‪58‬‬

‫יח‬
‫‪60‬‬

‫יט‬
‫‪61‬‬

‫כ‬
‫‪62‬‬

‫כא‬
‫‪63‬‬

‫כב‬
‫‪64‬‬

‫כג‬
‫‪65‬‬

‫כד‬
‫‪66‬‬

‫כה‬
‫‪67‬‬

‫כו‬
‫‪68‬‬

‫כז‬
‫‪69‬‬

‫כח‬
‫‪70‬‬

‫כט‬
‫‪71‬‬

‫ל‬
‫‪73‬‬

‫‪72‬‬

‫תמוז‬
‫א‬

‫ב‬
‫‪74‬‬

‫ג‬
‫‪75‬‬

‫ד‬
‫‪76‬‬

‫ה‬
‫‪77‬‬

‫ו‬
‫‪78‬‬

‫ז‬
‫‪79‬‬

‫ח‬
‫‪80‬‬

‫ט‬
‫‪81‬‬

‫י‬
‫‪82‬‬

‫יא‬
‫‪83‬‬

‫יב‬
‫‪84‬‬

‫יג‬
‫‪85‬‬

‫יד‬
‫‪86‬‬

‫טו‬
‫‪87‬‬

‫יז‬

‫טז‬
‫‪89‬‬

‫‪88‬‬

‫יט‬
‫יח‬
‫תקופת ניסן תקופת תמוז‬
‫‪1‬‬
‫‪91‬‬
‫‪90‬‬

‫כא‬

‫כ‬

‫כב‬
‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫כג‬
‫‪4‬‬

‫כד‬
‫‪5‬‬

‫כה‬
‫‪6‬‬

‫כו‬
‫‪7‬‬

‫כז‬
‫‪8‬‬

‫כח‬
‫‪9‬‬

‫כט‬
‫‪11‬‬

‫‪10‬‬

‫אב‬
‫ב‬

‫א‬
‫‪12‬‬

‫ג‬
‫‪13‬‬

‫ד‬
‫‪14‬‬

‫ה‬
‫‪15‬‬

‫ו‬
‫‪16‬‬

‫ז‬
‫‪17‬‬

‫ח‬
‫‪18‬‬

‫ט‬
‫‪19‬‬

‫י‬
‫‪20‬‬

‫יא‬
‫‪21‬‬

‫יב‬
‫‪22‬‬

‫יג‬
‫‪23‬‬

‫יד‬
‫‪24‬‬

‫טו‬
‫‪25‬‬

‫טז‬

‫יז‬
‫‪27‬‬

‫‪26‬‬

‫יח‬
‫‪28‬‬

‫יט‬
‫‪29‬‬

‫כ‬
‫‪30‬‬

‫כא‬
‫‪31‬‬

‫כב‬
‫‪32‬‬

‫כג‬
‫‪33‬‬

‫כד‬
‫‪34‬‬

‫כה‬
‫‪35‬‬

‫כו‬
‫‪36‬‬

‫כז‬
‫‪37‬‬

‫כח‬
‫‪38‬‬

‫כט‬
‫‪39‬‬

‫ל‬
‫‪41‬‬

‫‪40‬‬

‫אלול‬
‫א‬

‫ב‬
‫‪42‬‬

‫ג‬
‫‪43‬‬

‫ד‬
‫‪44‬‬

‫ה‬
‫‪45‬‬

‫ו‬
‫‪46‬‬

‫ז‬
‫‪47‬‬

‫ח‬
‫‪48‬‬

‫ט‬
‫‪49‬‬

‫י‬
‫‪50‬‬

‫יא‬
‫‪51‬‬

‫יב‬
‫‪52‬‬

‫יג‬
‫‪53‬‬

‫יד‬
‫‪54‬‬

‫תשרי‬
‫ב‬

‫א‬

‫‪71‬‬

‫ג‬

‫‪72‬‬

‫ד‬

‫‪73‬‬

‫ה‬

‫‪74‬‬

‫ו‬

‫‪75‬‬

‫ז‬

‫‪76‬‬

‫ח‬

‫‪77‬‬

‫ט‬

‫‪78‬‬

‫י‬

‫‪79‬‬

‫יא‬

‫‪80‬‬

‫יב‬

‫‪81‬‬

‫יג‬

‫‪82‬‬

‫יד‬

‫‪83‬‬

‫טו‬

‫יז‬

‫טז‬

‫יט‬

‫יח‬

‫כ‬

‫כא‬

‫כב‬

‫כג‬

‫‪63‬‬
‫‪62‬‬
‫‪61‬‬
‫‪60‬‬
‫‪59‬‬
‫‪58‬‬
‫‪57‬‬
‫‪56‬‬
‫‪55‬‬
‫תקופת‬
‫תקופת‬
‫תשרי‬
‫תמוז‬
‫כג‬
‫כב‬
‫כא‬
‫כ‬
‫יט‬
‫יח‬
‫יז‬
‫טז‬
‫טו‬
‫שמיני עצרת‬
‫סוכות ז‬
‫סוכות ו‬
‫סוכות ה‬
‫סוכות ד‬
‫סוכות ג‬
‫סוכות ב‬
‫סוכות א‬
‫יו"ט ראשון חוה"מ א חוה"מ ב חוה"מ ג חוה"מ ד חוה"מ ה יום ערבה יו"ט אחרון‬
‫‪1‬‬
‫‪91‬‬
‫‪90‬‬
‫‪89‬‬
‫‪88‬‬
‫‪87‬‬
‫‪86‬‬
‫‪85‬‬
‫‪84‬‬
‫יום תקופה‬
‫מתחיל‬

‫כד‬
‫‪64‬‬

‫כה‬
‫‪65‬‬

‫כד‬

‫‪2‬‬

‫כו‬
‫‪66‬‬

‫כה‬

‫‪3‬‬

‫כז‬
‫‪67‬‬

‫כו‬

‫‪4‬‬

‫כח‬
‫‪68‬‬

‫כז‬

‫‪5‬‬

‫כט‬
‫‪69‬‬

‫כח‬

‫‪6‬‬

‫‪70‬‬

‫כט‬

‫‪7‬‬

‫ל‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫ששה עשר לפני החג ‪ -‬אין מעברין )ואיידי דתנא רישא ששה עשר לפני הפסח‪ ,‬תנא נמי ששה עשר לפני החג(‬
‫תשרי‬
‫א‬

‫ב‬

‫תקופת‬
‫>‪----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫תמוז‬
‫טז‬
‫טו‬
‫יד‬
‫יג‬
‫יב‬
‫יא‬
‫י‬
‫ט‬
‫ח‬
‫ז‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ג‬
‫סוכות ב‬
‫סוכות א‬
‫יו"ט ראשון חוה"מ א‬

‫תקופת‬
‫תשרי‬
‫יח‬
‫יז‬
‫סוכות ד‬
‫סוכות ג‬
‫חוה"מ ב חוה"מ ג‬
‫יום תקופה‬
‫מתחיל‬

‫‪<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫יט‬
‫סוכות ה‬
‫חוה"מ ד‬

‫כ‬
‫סוכות ו‬
‫חוה"מ ה‬

‫כא‬
‫סוכות ז‬
‫יום ערבה‬

‫כג‬
‫כב‬
‫שמיני עצרת‬
‫יו"ט אחרון‬

‫כד‬

‫כה‬

‫כו‬

‫כז‬

‫כח‬

‫כט‬

‫ל‬

‫מעברין השנה‬

‫רבי שמעון אומר‪ :‬אף ששה עשר לפני החג מעברין‬
‫תשרי‬
‫א‬

‫ב‬

‫תקופת‬
‫>‪----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫תמוז‬
‫טז‬
‫טו‬
‫יד‬
‫יג‬
‫יב‬
‫יא‬
‫י‬
‫ט‬
‫ח‬
‫ז‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ג‬
‫סוכות ב‬
‫סוכות א‬
‫יו"ט ראשון חוה"מ א‬

‫‪2‬‬

‫תקופת‬
‫תשרי‬
‫יח‬
‫יז‬
‫סוכות ד‬
‫סוכות ג‬
‫חוה"מ ב חוה"מ ג‬
‫יום תקופה‬
‫מתחיל או‬
‫גומר?‬

‫‪<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫יט‬
‫סוכות ה‬
‫חוה"מ ד‬

‫כ‬
‫סוכות ו‬
‫חוה"מ ה‬

‫כא‬
‫סוכות ז‬
‫יום ערבה‬

‫כג‬
‫כב‬
‫שמיני עצרת‬
‫יו"ט אחרון‬

‫כד‬

‫כה‬

‫כו‬

‫כז‬

‫כח‬

‫כט‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ל‬

‫סנהדרין יג‬

‫בס"ד‬

‫ע"פ רש"י‬
‫אחרים אומרים‪ :‬מיעוטו‪ ,‬וכמה מיעוטו ‪ -‬ארבעה עשר יום‬
‫שמור אביב של תקופה שיהא בחדש ניסן‬

‫חידוש החמה‬

‫תקופת‬
‫תקופת‬
‫>‪----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫ניסן‬
‫טבת‬
‫ניסן‬
‫טז‬
‫טו‬
‫יד‬
‫יג‬
‫יב‬
‫יא‬
‫י‬
‫ט‬
‫ח‬
‫ז‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫פסח ב‬
‫פסח א‬
‫יו"ט ראשון חוה"מ א‬
‫חידוש הלבנה‬
‫>‪-------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪ <------------------------------------------------------------------------‬יום תקופה‬‫מתחיל‬

‫‪<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫ע"פ תוספות‬
‫אחרים אומרים‪ :‬מיעוטו‪ ,‬וכמה מיעוטו ‪ -‬ארבעה עשר יום‬
‫שמור אביב של תקופה שיהא בחדש ניסן‬

‫יז‬
‫פסח ג‬
‫חוה"מ ב‬

‫יח‬
‫פסח ד‬
‫חוה"מ ג‬

‫יט‬
‫פסח ה‬
‫חוה"מ ד‬

‫כ‬
‫פסח ו‬
‫חוה"מ ה‬

‫כא‬
‫פסח ז‬
‫יו"ט אחרון‬

‫כב‬

‫כג‬

‫כד‬

‫כה‬

‫כו‬

‫כז‬

‫כח‬

‫כט‬

‫ל‬

‫מעברין השנה‬
‫חידוש החמה‬

‫תקופת‬
‫תקופת‬
‫>‪--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫ניסן‬
‫טבת‬
‫ניסן‬
‫טז‬
‫טו‬
‫יד‬
‫יג‬
‫יב‬
‫יא‬
‫י‬
‫ט‬
‫ח‬
‫ז‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫פסח ב‬
‫פסח א‬
‫יו"ט ראשון חוה"מ א‬
‫‪<----------------------------------------------------------------------------------‬‬‫חידוש הלבנה‬
‫>‪-------------------------------------------------------------------------‬‬
‫יום תקופה‬
‫גומר‬

‫‪<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫יז‬
‫פסח ג‬
‫חוה"מ ב‬

‫יח‬
‫פסח ד‬
‫חוה"מ ג‬

‫יט‬
‫פסח ה‬
‫חוה"מ ד‬

‫כ‬
‫פסח ו‬
‫חוה"מ ה‬

‫כא‬
‫פסח ז‬
‫יו"ט אחרון‬

‫כב‬

‫כג‬

‫כד‬

‫כה‬

‫כו‬

‫כז‬

‫כח‬

‫כט‬

‫ל‬

‫רבינא אמר‪ :‬לעולם אחרים בתשרי קיימי‪ ,‬וקסברי אחרים‪ :‬כוליה חג בעינן ויום טוב ראשון‬
‫חג הבא בזמן אסיפה‬
‫תשרי‬
‫א‬

‫מעברין השנה‬
‫תקופת‬
‫תקופת‬
‫>‪----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫תשרי‬
‫תמוז‬
‫טז‬
‫טו‬
‫יד‬
‫יג‬
‫יב‬
‫יא‬
‫י‬
‫ט‬
‫ח‬
‫ז‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ב‬
‫סוכות ב‬
‫סוכות א‬
‫יו"ט ראשון חוה"מ א‬
‫יום תקופה‬
‫גומר‬

‫‪3‬‬

‫‪<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫יז‬
‫סוכות ג‬
‫חוה"מ ב‬

‫יח‬
‫סוכות ד‬
‫חוה"מ ג‬

‫יט‬
‫סוכות ה‬
‫חוה"מ ד‬

‫כ‬
‫סוכות ו‬
‫חוה"מ ה‬

‫כא‬
‫סוכות ז‬
‫יום ערבה‬

‫כג‬
‫כב‬
‫שמיני עצרת‬
‫יו"ט אחרון‬

‫כד‬

‫כה‬

‫כו‬

‫כז‬

‫כח‬

‫כט‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ל‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful