Grilă de evaluare a lecturii orale Aspecte avute în vedere Pronunţă corect toate cuvintele Respectă punctuaţia

Intonaţia este adecvată Viteza cu care citeşte lasă timp auditoriului să înţeleagă textul Respectă pauzele logice ale textului

Foarte bine

Bine

Slab