You are on page 1of 1

Pentaksiran Diagnostik Akademik SBP 2013

log10 y

Paper 2 ADM

No.7
(a)
log10 (x+1)
log10 y

1.1

1.0

0.30
0.85

0.48
0.76

0.60
0.70

0.70
0.65

0.78
0.61

Plot log10 y against log 10 ( x 1)


(at least one point)

K1

6 points plotted correctly

K1

Line of best fit

N1

0.85
0.58

N1
N1

0.9
x
0.8
x
x

0.7

x
x

0.6

(b)
log y a log10 ( x 1) log10 b

0.5

0.4

log 10b 1 OR a

0.3

i. a

P1

1
2

K1

1
2
ii. b 10

iii.

0.2

N1
N1

y 5.62

N1

0.1

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

log10 ( x 1)