MEDICAŢIA ANTIARITMICĂ

o PRA Na/K ATP-aza FAZA IZOELECTRICĂ Na 4 .4 -Perioada refractară relativă(PRR) -Datorită unor impulsuri patologice celulele pot fi din nou excitate. fiind inexcitabile -Reprezintă perioada refractară absolută(PRA) Faza: 3.2 -Celulele sunt deja excitate.Manifestări bioelectrice 1 FAZA DE TRECERE FAZA DE PLATOU Ca 2 REPOLARIZARE Na DEPOLARIZARE PA K 3 PRR K Faza : 1.

regularităţii şi conducerii lui TULBURĂRI DE RITM Prin automatism ectopic (centri ectopici. III) Bloc de ramură Circuit de reintrare . II.ARITMII – DEFINIŢIE. CAUZE Aritmiile – tulburări ale frecvenţei şi/sau ritmului cardiac datorită anormalităţii locului de formare a impulsului. vitezei. diferiţi de nodul sinoatrial) Prin tulburări în transmiterea impulsului Bloc A-V (I.

joncţionale. ventriculare) Tahicardia paroxistică ventriculară Fibrilaţia ventriculară (incompatibilă cu viaţa)  .ARITMII – manifestări clinice ARITMII SUPRAVENTRICULARE Extrasistole (alt focar ectopic) Tahicardia paroxistică supraventriculară Flutter atrial (frecvenţă > 200-300/min) Fibrilaţia atrială (frecvenţă > 300-600/min) VENTRICULARE Extrasistole (nodale.

GALOPAMIL. AJMALINA.prelungesc repolarizarea şi perioada refractară (AMIODARONA. BRETILIU. PRAJMALINA. 1970.CLASIFICAREA MEDICAŢIEI ANTIARITMICE – VaughanWilliams. MORACIZINA) • CLASA IC – tip flecainidă (FEECAINIDA. SPARTEINA) • CLASA IB – tip lidocaină (LIDOCAINA. contractilităţii dependente de Ca2+ (VERAPAMIL. MEXILETINA. DILTIAZEM) . TOCAINIDA. PROCAINAMIDA. SOTALOL) CLASA IV (blocantele canalelor de Ca2+) .deprimante ale automatismului. inhibitoare ale depolarizării dependente de Na+ • CLASA IA – tip chinidină (CHINIDINA. FENITOINA.antagoniste ale stimulării simpatice şi catecolaminergice a automatismului CLASA III (blocantele canalelor de K+) . DISOPIRAMIDA. PROPAFENONA) CLASA II (-blocante) . ENCAINIDA. LORCAINIDA. completată (în funcţie de mecanisme şi efecte electrofiziologice) CLASA I (blocante ale canalelor de Na+) -stabilizatoare de membrană.

• scăderea vitezei de depolarizare diastolice lente – faza 4 – în tesutul excitoconductor  automatismului .CLASA I Blocarea canalelor de Na+  stabilizează membrana celulară  inhibă influxul de Na+  • inhibarea depolarizării (dependentă de Na+).inhibarea conducerii intramiocardice Canal pentru Na+ Na+ Procese influenţate Faza 4 (potential de repaus) Na+ Faza 0 (depolarizare) Na+ Canal de sodiu blocat de antiaritmic • ridicarea pragului de dopolarizare rapidă (faza 0) – atrii. •  – inhibarea automatismului •  . ventricule. reţeaua His-Purkinje.

CLASA IA Na K CHINIDINA ABSORBŢIE BD=80% (sulfat) • legare de proteine cca. batmo. 80%. • parasimapatolitic. • acumulare în ţesuturi • hidroxilare hepatică EFECTE farmacodinamice • antiaritmic “cu spectru larg” – aritmii ventriculare şi supraventriculare. efect proaritmic. • tulburări digestive. • cinconism.şi inotrop negativ • deprimă depolarizarea sistolică (faza 0) – la doze mari. ELIMINARE T1/2 = 6-7 h . DISTRIBUŢIE METABOLIZARE REACŢII ADVERSE • bloc A-V. hTA. slab adrenolitic. • prelungeşte repolarizarea şi perioada refractară (fazele 1-3).

ELIMINARE T1/2 = 3 h REACŢII ADVERSE • asemănătoare chinidinei. DISTRIBUŢIE • legare de proteine cca. • alergie încrucişată cu procaina .CLASA IA ABSORBŢIE PROCAINAMIDA BD=75% (sulfat) DISOPIRAMIDA • asemănător cu chinidina. • sindrom lupoid. adrenolitic foarte slab. • efect inotrop pozitiv. • parasimpatolitic slab. METABOLIZARE • acetilare hepatică EFECTE farmacodinamice • antiaritmic asemănător chinidinei. batmoşi inotrop negativ SPARTEINA • efect cronotrop. 80%. dromotrop.negative. batmotrop . • acumulare în ţesuturi • efect parasimpatolitic marcat.

CLASA IB • efect minim asupra depolarizării sistolice (faza 0).o. • alergie specifică .). • scurtează repolarizarea şi perioada refractară (fazele 1-3). convulsii. CONTRAINDICAŢII • bloc complet. • insuficienţă hepatică. foarte redusă  administrare parenterală REACŢII ADVERSE • stimulare SNC. LIDOCAINA ABSORBŢIE BD p. • antecedente convulsive. DISTRIBUŢIE METABOLIZARE • rapidă • hidroliză hepatică ELIMINARE T1/2 = 1 h EFECTE farmacodinamice • antiaritmic.aritmii ventriculare. prevenirea fibrilaţiei ventriculare. deces (doze mari i.v. • tulburări neurologice.

REACŢII ADVERSE • vertij. bloc AV. • tulburari de vedere. greaţă.CLASA IB ABSORBŢIE FENITOINA BD=80% METABOLIZARE • HIDROXILARE hepatică (saturabilă) ELIMINARE T1/2 = 6-24 h (!) ALTE ANTIARITMICE ale clasei IB • MEXILETINA • TOCAINIDA EFECTE farmacodinamice • antiaritmic asemănător lidocainei. anemie megaloblastică. • hTA. hirsutism . hiperplazie gingivală (pe termen lung) • sindrom lupoid. util în supradozarea digitalicelor.

.CLASA IC • deprimă INTENS depolarizarea sistolică (faza 0)i. REACŢII ADVERSE • POTENŢIAL PROARITMIC ridicat (peste 5%) – torsada vârfurilor. REPREZENTANŢI • FLECAINIDA • ENCAINIDA • LORCAINIDA • PROPAFENONA INDICAŢII TERAPEUTICE • ARITMII VENTRICULARE • ARITMII SUPRAVENTRICULARE. • NU influenţează repolarizarea şi NU modifică durata potenţialului de acţiune (fazele 1-3).

v.CLASA II -blocante • antagonizează efectele stimulatoare cardiace ale stimulării simpatice şi ale catecolaminelor prin blocarea receptorilor -adrenergici. • tratamentul de urgenţă al aritmiilor supraventriculare . REPREZENTANŢI • ATENOLOL • METOPROLOL • PROPRANOLOL • ESMOLOL Procese influenţate • deprimarea nodului sinusal  deprimarea automatismului  scăderea tahicardiei. administrare în perfuzie i. • deprimarea nodului AV (creşterea perioadei refractare).. • scăderea formării de AMPc şi a creşterii Ca2+ induse de catecolamine Esmolol • ester  metabolizare plasmatică (T1/2 scurt = 10 min.

100 zile (!) .CLASA III Blocarea canalelor de K+  • prelungirea repolarizării (fazele 1. • efect proaritmic. REPREZENTANŢI AMIODARONA ABSORBŢIE BD= 20-80% • AMIODARONA • SOTALOL • BRETILIU (tosilat) METABOLIZARE • dezalchilare hepatică  desetilamiodarona) EFECTE farmacodinamice • antiaritmic. • produce vasodilataţie sistemică   postsarcina REACŢII ADVERSE • distiroidii. • fotosensibilizare. • antianginos (coronarodilatator). • depozite corneene. • fibroză pulmonară ELIMINARE T1/2 = cca.2.3) şi a perioadei refractare.

• legare de proteine 90% • prim pasaj hepatic important T1/2 = 3-6 h METABOLIZARE • contraindicat în insuficienţă hepatică ELIMINARE REACŢII ADVERSE •tulburări neurologice (somnolenţă. • cefalee. bloc A-V . • bradicardie. antianginos. dependente de influxul de Ca2+) BD= 20-25% DILTIAZEM • deprimarea al miocardului mai slab decât verapamilul. antihipertensiv. ameţeli).CLASA IV VERAPAMIL ABSORBŢIE DISTRIBUŢIE Blocarea canalelor de Ca2+  • diminuarea influxului de Ca2+ în ţesutul nodal /nod sinusal şi atrio-ventricular (fibre cu răspuns lent.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful