Az emberi tudat kivirágzása

ECKHART TOLLE

ÚJ FÖLD
Ráébredni életed céljára

Budapest, 2006 (Fordította: Dr. Domján László)

… …


-1-

… …

Az emberi tudat kivirágzása

Tartalomjegyzék
ELSŐ FEJEZET ......................................................................................................................... 2 Az emberi tudat kivirágzása ....................................................................................................... 6 FELIDÉZÉS ............................................................................................................................... 6 E KÖNYV MEGÍRÁSÁNAK CÉLJA ............................................................................................... 8 AZ ÖRÖKÖLT DISZFUNKCIÓNK (MŰKÖDÉSZAVARUNK) .......................................................... 10 A MEGJELENŐBEN LÉVŐ ÚJ TUDATOSSÁG .............................................................................. 12 SPIRITUALITÁS (LELKISÉG) ÉS VALLÁS .................................................................................. 14 AZ ÁTALAKULÁS SÜRGŐSSÉGE .............................................................................................. 16 ÚJ ÉG ÉS ÚJ FÖLD ................................................................................................................... 17 MÁSODIK FEJEZET .............................................................................................................. 19 Az ego: az emberiség jelenlegi állapota ................................................................................... 19 AZ ILLUZÓRIKUS ÉN .............................................................................................................. 20 A HANG A FEJBEN .................................................................................................................. 22 AZ EGO TARTALMA ÉS SZERKEZETE ...................................................................................... 24 A DOLGOKKAL VALÓ AZONOSULÁS ....................................................................................... 24 AZ ELVESZETT GYŰRŰ ........................................................................................................... 26 A BIRTOKLÁS ILLÚZIÓJA ........................................................................................................ 28 AKARÁS: A TÖBBRE IRÁNYULÓ IGÉNY ................................................................................... 30 AZONOSULÁS A TESTTEL ....................................................................................................... 32 ÉREZNI A BELSŐ TESTET ........................................................................................................ 34 A LÉTFELEJTÉS ...................................................................................................................... 35 DESCARTES TÉVEDÉSÉTŐL SARTRE MEGLÁTÁSÁIG ............................................................... 35 A MINDEN ÉRTELMET MEGHALADÓ BÉKE .............................................................................. 36 HARMADIK FEJEZET ........................................................................................................... 38 Az ego „magva” ....................................................................................................................... 38 A PANASZKODÁS ÉS A MEGBÁNTÓDÁS .................................................................................. 39 REAKTIVITÁS ÉS SÉRELMEK .................................................................................................. 41 „NEKEM IGAZAM VAN, Ő TÉVED” .......................................................................................... 42 EGY ILLÚZIÓ VÉDELMÉBEN ................................................................................................... 42 IGAZSÁG: RELATÍV VAGY ABSZOLÚT? ................................................................................... 43 AZ EGO NEM SZEMÉLYES VALAMI ......................................................................................... 45

-2-

Az emberi tudat kivirágzása

A HÁBORÚ AZ EGYFAJTA GONDOLKODÁSMÓD....................................................................... 47 BÉKESSÉGET AKARSZ VAGY DRÁMÁT? .................................................................................. 48 AZ EGÓN TÚL: A TE VALÓDI IDENTITÁSOD ............................................................................. 48 MINDEN SZERKEZET LABILIS ................................................................................................. 49 AZ EGO IGÉNYE A FÖLÉNY ÉRZÉSÉRE .................................................................................... 50 AZ EGO ÉS A HÍRNÉV ............................................................................................................. 51 NEGYEDIK FEJEZET ............................................................................................................ 53 Szerepjátszás: az ego számos arca ........................................................................................... 53 GONOSZTEVŐ, ÁLDOZAT, SZERELMES ................................................................................... 54 AZ ÖNDEFINIÁLÁS SZÉLNEK ERESZTÉSE ................................................................................ 55 ELŐRE MEGSZABOTT SZEREPEK ............................................................................................. 56 IDŐLEGES SZEREPEK .............................................................................................................. 57 AZ IZZADT TENYERŰ SZERZETES ........................................................................................... 58 A BOLDOGSÁG MINT SZEREP KONTRA VALÓDI BOLDOGSÁG .................................................. 58 ANYASÁG ÉS APASÁG: SZEREP VAGY FUNKCIÓ? .................................................................... 59 TUDATOS SZENVEDÉS ............................................................................................................ 62 A TUDATOS SZÜLŐI VISELKEDÉS ........................................................................................... 63 GYERMEKED „FELISMERÉSE” ................................................................................................ 64 A SZEREPJÁTSZÁS FÖLADÁSA ................................................................................................ 65 A PATOLOGIKUS (KÓROS) EGO............................................................................................... 67 A „HÁTTÉR-BOLDOGTALANSÁG”........................................................................................... 68 A BOLDOGSÁG TITKA ............................................................................................................ 69 AZ EGO KÓROS FORMÁI ......................................................................................................... 71 MUNKA EGÓVAL, ILLETVE ANÉLKÜL ..................................................................................... 73 AZ EGO A BETEGSÉGBEN ....................................................................................................... 75 A KOLLEKTÍV EGO ................................................................................................................. 75 A HALHATATLANSÁG KÉTSÉGBEVONHATATLAN BIZONYÍTÉKA ............................................. 76 ÖTÖDIK FEJEZET.................................................................................................................. 78 A fájdalomtest ........................................................................................................................... 78 AZ ÉRZELEM SZÜLETÉSE ....................................................................................................... 79 AZ ÉRZELMEK ÉS AZ EGO....................................................................................................... 81 AZ EMBERI ELMÉJŰ KACSA .................................................................................................... 82 A MÚLT CIPELÉSE .................................................................................................................. 83 AZ EGYEDI ÉS A KÖZÖS .......................................................................................................... 84 -3-

............................. 107 KITÖRNI A SZABADSÁGRA ................................. HOGY MI TÖRTÉNIK ............................................ 127 -4- ......................................................................... 99 FÁJDALOMTEST A GYEREKEKBEN ................................................................................. 121 AZ ÁLMODÓ ÉS AZ ÁLOM ............................................................................................. 110 Megtalálni azt........................................................................................................................................................... 126 AHOGY KINN................................... ILLETVE ISMERETET SZEREZNI MAGADRÓL .......................................................... 108 HETEDIK FEJEZET................ 114 JÓ ÉS ROSSZ ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 120 AZ IDŐ KIIKTATÁSA ............... 96 JELENLÉT ............................... 115 NEM TÖRŐDNI AZZAL................................. 103 A „NYOMÓGOMBOK” ..................................... 91 A KOLLEKTÍV NŐI FÁJDALOMTEST......................Az emberi tudat kivirágzása HOGYAN ÚJÍTJA MEG MAGÁT A FÁJDALOMTEST? ........................................... 100 BOLDOGTALANSÁG .................................................. 117 AZ EGO ÉS A JELEN PILLANAT ........ 110 BŐSÉG ...... 113 KÁOSZ ÉS MAGASABB SZINTŰ REND ................................................. 96 Kitörni a szabadságra .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 92 NEMZETEK ÉS EMBERCSOPORTOK FÁJDALOMTESTE ........................ 86 HOGYAN „TÁPLÁLKOZIK” FÁJDALOMTESTED A GONDOLATAIDBÓL? ............................ 110 AKINEK GONDOLOD MAGAD ............................................... A MÉDIA ÉS A FÁJDALOMTEST ....................................... 123 A KORLÁTOKON TÚLLÉPVE ..................................................................... 124 A LÉT ÖRÖME ................................................................................................................. 87 HOGYAN TÁPLÁLKOZIK A FÁJDALOMTEST A DRÁMÁBÓL? ............. 90 A SZÓRAKOZÁS.......... ÚGY BENN ............................................................................................................................................ 118 AZ IDŐ PARADOXONJA ................................................ 112 ISMERNI MAGADAT................. 125 MEGENGEDNI AZ EGO MEGKEVESBEDÉSÉT .................................................... 97 A FÁJDALOMTEST VISSZATÉRÉSE ...................................................................... 102 MEGSZAKÍTANI A FÁJDALOMTESTTEL TÖRTÉNT AZONOSULÁST ............................................................................................................................................................................................ 105 A FÁJDALOMTEST MINT ÉBRESZTŐ .......................................................................................................................... 88 A SŰRŰ FÁJDALOMTESTEK ....................................................................................................................................................... 94 HATODIK FEJEZET ............................................................................. aki valójában vagy ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 117 ÍGY LENNE? ..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................... 141 A LÉLEGZET .............................................................. 150 Belső célod .................................................................................................................... 138 A MEGFELELŐ CSELEKDET.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 172 LELEKESEDÉS ...... 150 FÖLÉBREDÉS .......... 149 KILENCEDIK FEJEZET .......... 147 VESZÍTSD EL MAGAD............................................................................................................. 131 A belső tér felfedezése ............... 139 KI A MEGTAPASZTALÓ? ............................................................................................................................................... 167 A TUDAT............................................................ 164 A FÖLÉBREDÉS ÉS A VISSZATÉRÉS MOZGÁSA ................................................. 165 A FÖLÉBREDÉS ÉS A KIÁRADÓ MOZGÁS ...... 148 A CSEND ..........Az emberi tudat kivirágzása NYOLCADIK FEJEZET ....................................................................................................................................................................................................................................................... 178 -5- .............................................................. 145 ÉSZREVENNI A RÉSEKET ........................................................................................................................................................ 150 PÁRBESZÉD A BELSŐ CÉLRÓL ............................................................................................................. 171 ELFOGADÁS .......................................................... 131 TÁRGYTUDATOSSÁG ÉS TÉRTUDATOSSÁG ........................................................................................ 174 A FREKVENCIATARTÓK ..................................................................................................................... 169 FÖLÉBREDT CSELEKVÉS .............................................................................................. 163 Új föld ........................................................................................................................................................................ 177 AZ ÚJ FÖLD NEM UTÓPIA .................................................................. ILLETVE A FÖLÉ EMELKEDNI ......................................... HOGY MEGTALÁLD MAGAD! ............................................................................................................................................................................................................................................................... 144 BELSŐTEST-TUDATOSSÁG .......................................... 134 TELEVÍZIÓ ................... 133 A GONDOLAT ALÁ ZUHANNI............... 134 A BELSŐ TÉR FELISMERÉSE ................................................................................................................................................................................... 136 HALLOD-E A HEGYI PATAKOT? ..................................................................................... 163 ÉLETED RÖVID TÖRTÉNETE................ 170 A FÖLÉBREDT CSELEKVÉS HÁROM MÓDJA (MODALITÁSA)................................................................................................................................... 139 AZ ELNEVEZÉS NÉLKÜLI ÉRZÉKELÉS ............................ 142 ADDIKCIÓK (SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK) ................... 152 TIZEDIK FEJEZET ....... 144 BELSŐ ÉS KÜLSŐ TÉR ........................................................................................................................................................... 171 ÉLVEZET.................................................

Az emberi tudat kivirágzása

… …

… …

ELSŐ FEJEZET

Az emberi tudat kivirágzása
FELIDÉZÉS A Föld 114 millió évvel ezelőtti reggele, kevéssel napkelte után: a bolygón legelőször jelenik meg virág, s kinyílik, hogy befogadja a Nap sugarait. E jelentős, a növények életében evolúciós átalakulást jelző pillanatot megelőzően a bolygót már évmilliók óta borította növényi vegetáció. Az első virág valószínűleg nem élt hosszú ideig, s a virágok sokáig bizonyára ritka és elszigetelt jelenségek maradtak, mert a körülmények még nem kedveztek bolygószerte való megjelenésüknek. Ám a kritikus küszöb egyszer mégis csak elérkezett, s azon a napon az egész bolygón hirtelen szín- és illatrobbanás zajlott le. (Bár akkor nem volt még ott ezt érzékelő tudat.) Sokkal később ezek a finom és illatozó lények, amelyeket virágoknak nevezünk, egy másik faj tudatfejlődésében kaptak fontos szerepet. Az embereket rendkívüli mértékben vonzották és lenyűgözték a virágok. Az emberi lények tudatfejlődése során valószínűleg a virág volt az első olyan dolog, amit nem hasznossága miatt, más szóval nem az életben maradásukban betöltött szerepe miatt értékeltek. A virágok számtalan művészt, költőt és misztikust ihlettek meg. Jézus azt javasolja, hogy merengjünk el a virágok fölött, és tanuljunk tőlük élni. Buddháról azt mesélik, hogy egy alkalommal „szótlan szentbeszédet” tartott: kezébe vett egy virágot, majd merengve nézte. Némi idő után a jelenlevők egyike, Mahakasyapa szerzetes, elmosolyodott. Azt mondják, egyedül ő értette meg a prédikációt. A legenda szerint ezt a mosolyt (más szóval: felismerést) adta tovább az egymást követő huszonnyolc mester, és sokkal később ez vált a zen gyökerévé. A virág szépségének meglátása rá tudott ébreszteni embereket – még ha csak rövid időre is – arra a szépségre, ami legbensőbb lényük, valódi természetük esszenciális (lényegi) része. A szépség első fölismerése az emberi tudatfejlődés egyik legjelentősebb eseménye volt. Az öröm és a szeretet érzése esszenciájában kapcsolódik ehhez a felismeréshez. Anélkül, hogy annak teljesen tudatában lennénk, a forma szintjén a virágok annak a kifejeződései lettek számunkra, ami bennünk a legmagasabb rendű, legszentebb és végső soron formamentes. A virágok, amelyek tünékenyebbek, éteribbek és finomabbak, mint azok a növények, amelyekből előemelkedtek, egy másik birodalom hírnökeinek, a fizikai formák világa és a

-6-

Az emberi tudat kivirágzása

formamentes között húzódó hidaknak a szerepét kapták. Nemcsak az illatuk volt olyan, amit az emberek finomnak és kellemesnek tartottak, hanem emellett a lélek világából is „illatot” hoztak. Ha a „megvilágosodás” szót a hagyományosan elfogadottnál tágabb értelemben kezeljük, akkor tekinthetünk úgy a virágokra, mint a növények megvilágosodására. Bármely világ – ásványvilág, növényvilág, állatvilág vagy embervilág – bármely életformájáról azt mondhatjuk, hogy „megvilágosodáson” megy keresztül. Ez azonban rendkívül ritka jelenség, mert az már több mint evolúciós előrelépés: fejlődése folyamatosságának megszakadását, a Lét egy teljesen eltérő szintjére való ugrást, és legfőképp az anyagiság csökkenését jelenti. Mi lehet súlyosabb és áthatolhatatlanabb a kőnél, minden forma legsűrűbbjénél? Néhány kő molekuláris szerkezete mégis változáson megy keresztül, kristállyá alakul, s a fény számára így már átjárhatóvá válik. Egyes széndarabok, elképzelhetetlenül hatalmas hő és nyomás hatására gyémánttá válnak, illetve bizonyos nehéz ásványok egyéb drágakövekké. A legtöbb csúszómászó hüllő, minden teremtmény legföldhözragadottabbja, évmilliók óta változatlan maradt. Néhányuk azonban tollat és szárnyat növesztett, és madárrá vált, legyőzve így a gravitáció erejét, amely őket oly sokáig fogva tartotta. Nem a csúszó-mászó mozgásuk vagy a járásuk vált jobbá, hanem „transzcendáltak”: teljesen felülemelkedtek a csúszásmászáson és járáson. Az emberi lélek számára időtlen idők óta különösen jelentős szerepet játszottak a virágok, a kristályok, a drágakövek és a madarak. Persze, ők is – mint minden életforma – a mögöttes, egyetlen élet, egyetlen tudat pillanatnyi ideiglenes, múló megnyilvánulásai. Különleges jelentőségük és a tény, hogy az emberek csodálják őket és vonzódnak hozzájuk, éteri jellegüknek tulajdonítható. Ha az emberek érzékelésében van bizonyos fokú jelenlét – csöndes és éber figyelem –, akkor képesek érezni a minden teremtményben, minden életformában levő isteni életesszenciát, és felismerni, hogy az ugyanaz, mint saját esszenciájuk, s ezért úgy szeretik őket, mint önmagukat. Anélkül azonban a legtöbb ember csak a külső formát látja, s nincs tudatában a belső lényegnek, ahogy saját lényegének sem, és önmagának csupán testi és lélektani formájával azonosul. A virág, a kristály, a drágakő vagy a madár esetében azonban még a kevés vagy semennyi jelenléttel rendelkező ember is olykor megérzi, hogy több van bennük, mint az adott forma fizikai léte, jóllehet nem tudja, hogy emiatt vonzódik hozzájuk. Egyszerűen affinitást érez irántuk. Éteri természetük miatt formájuk kisebb mértékben homályosítja el a bennük lakozó lelket, mint az más életformák esetében történik. Kivételt ez alól az újszülött -7-

Az emberi tudat kivirágzása

életformák képeznek: csecsemők, kölyökkutyák, kismacskák, bárányok stb. Ők törékenyek, finomak, még nem ágyazódtak szilárdan az anyagiságba. Rajtuk keresztül átragyog a nem evilági ártatlanság, édesség és szépség. Ők a még viszonylag érzéketlen embereket is felvidítják. Ha éberen elmerengsz egy virág, kristály vagy madár láttán, anélkül, hogy azt gondolatban megneveznéd, számodra az a formamentesbe nyíló ablakká válik. Megnyílik egy belső „rés” – ha mégoly csöppnyi és tünékeny is –, amely a lélek világával teremt összeköttetést. Ezért játszott ősidők óta e három „megvilágosodott” életforma oly fontos szerepet az emberi tudat fejlődésében. Ezért lett például a lótuszvirág közepében ülő drágakő a buddhizmus központi jelképe, és ezért jelzi a fehér madár, a galamb, a kereszténységben a Szentlelket. Ők készítették elő a talajt a planetáris tudat még mélyebb megváltozásához, amire az emberi faj jelöltetett ki. Ez az a spirituális fölébredés, amelyet kezdünk megtapasztalni. E KÖNYV MEGÍRÁSÁNAK CÉLJA Készen áll-e az emberiség a tudat átalakulására, az olyan radikális és mély, belső „kivirágzásra”, hogy ahhoz viszonyítva a növények virágzása – bármily gyönyörű is az – annak csupán halovány visszfénye? Képesek-e az emberi lények elveszíteni kondicionált (beidegződött, beprogramozódott) elmestruktúráik „sűrűségét”, és úgymond olyanokká válni, mint a kristályok vagy a drágakövek: áttetszővé a tudat fénye számára? Le tudják-e győzni az anyagelvűség és az anyagiság lehúzó nehézségi erejét, és fölül tudnak-e emelkedni a formával való azonosuláson, ami az egót a helyén tartja, és arra kárhoztatja őket, hogy saját személyiségük rabságában sínylődjenek? Az ilyen átalakulás lehetősége képezte az emberiség hatalmas, bölcs tanításainak központi üzenetét. A hírnökök – Buddha, Jézus és mások, akik közül nem mindenki vált ismertté – voltak az emberiség korai „virágai”. Ők előfutárokként, ritka és értékes lényekként jártak itt. A széles körű „virágzás” az ő korukban még nem volt lehetséges, s üzenetüket nagymértékben félreértették, és gyakran durván eltorzították. Bizonyosan állítható, hogy – a kisebbséget leszámítva – tanításuk nem alakította át az emberi viselkedést. Vajon nagyobb mértékben áll-e készen az emberiség most, mint azon korai tanítók korában? Miért lenne így? Mit tehetsz – ha tehetsz bármit is –, hogy ezt a belső váltást létrehozd vagy felgyorsítsd? Mi jellemzi a régi, egós tudati állapotot, és milyen jelekből ismerhető fel az új tudatosság? Ezekről és más alapvető kérdésekről lesz szó ebben a könyvben. Ám ami ennél fontosabb: ez a könyv maga is olyan eszköz az átalakuláshoz, ami a felbukkanóban levő, új tudatosságból született. Az itt taglalt gondolatok és fogalmak ugyan

-8-

s úgy tesz. akik talán észre sem vették. Csak a fölébredés révén tudhatod meg e szó valódi jelentését. Ha az ébredés folyamata elkezdődött benned. Vagy megváltoztatja a tudati állapotodat. amelyek a föl nem ébredt állapotot fenntartják. Az érdekes azt jelenti. hogy spirituális tanítóval vagy tanítással kerültek kapcsolatba. hogy elméd tartalmához új információt vagy hitet adjon. az egódat. és minden egyes fölébredő személlyel nő a lendület a kollektív tudattalanban. Még nem mindenki áll készen. spirituálisan szintén eleven és ezért átalakító hatású könyvet. az a fölébredés. amint az gondolkozik. másoknál azáltal. mint a felébredéshez vezető útjelző táblák. olvasd tovább e könyvet. és nem győzheted le. Nem többek. mit jelent a fölébredés. Egyesek számára ez a futó bepillantás e könyv olvasása közben következik be. Egyeseknél átélt veszteség vagy szenvedés hatására vette kezdetét. Az első: amíg nem ismered az ego működése mögött megbúvó alapmechanizmust. hogy elmédben eljátszhatsz az elvekkel és fogalmakkal. vagy semmitmondónak találod. hogy távolságot tarthatsz az olvasottaktól. jelentőségük mégis csupán másodlagos. s emiatt az újra és újra rászed: eléri. ahogy a sötétséggel sem harcolhatsz. akik készen állnak rá. elolvasták A most hatalma című könyvet. hanem hogy tudatállapot-váltást idézzen elő. A másik ok: maga a felismerés is a felébredés egy módja. Ez a könyv rólad szól. egyetértve vagy egyet nem értve velük. sokan azonban igen. Amikor felismered magadban a tudattalant. Ha nem tudod. mintha ő te lennél. A felébredés nélkülözhetetlen része: felismerni a föl nem ébredt énedet. akkor ami lehetővé teszi a felismerést: az a megjelenő tudat. Te az a fény vagy. s az visszafordíthatatlan lesz. Sok más emberben. Ez azt jelenti. Mindössze a tudat fényére van szükség. Csak azokat képes fölébreszteni. E könyv megírásának nem az a célja. s hogy azok miként működnek individuálisan és kollektívan. addig azt nem veszed észre. e könyv olvasása fel fogja azt gyorsítani és erősíteni. beszél és cselekszik. tehát az egyedben és a közösségben. E könyv segít nekik észrevenni azt. vagy elolvastak valami más. vagyis: fölébredést. Ezért mutatja be e könyv az ego fontosabb aspektusait. s ezért a változás már könnyebbé válik a többiek számára. Ebben az értelemben ez a könyv nem „érdekes”. valamint felismerni a kollektívan kondicionált elmefolyamatokat.Az emberi tudat kivirágzása fontosak lehetnek. vagy hogy bármiről is megpróbáljon meggyőzni. a folyamat már elkezdődött. Olvasás közben egyfajta váltás történik benned. hogy a téged álnokul megtévesztő „lény” átveszi fölötted az uralmat. hogy újra és újra azonosulj vele. vagy az elmondottak bármely kombinációja kapcsán. Egy futó bepillantás elegendő a fölébredés folyamatának beindításához. E kérdés vizsgálata két ok miatt fontos. -9- . Nem harcolhatsz az egóval.

Ő ezt az emberi állapot jellemzőjének tartja. hogy ez a működészavar történetesen fokozódik és erősödik. találkozol a dukkhával. hogy a számos felszíni különbözőség mögött létezik két olyan központi felismerés. Ez magyarázza. amit nagyon félreértettek és durván félrefordítottak. s olyan dolgok megtételére és megteremtésére tett minket képessé. Az emberiség teljesítménye lenyűgöző és tagadhatatlan. Az e felismerések leírására használt szavak ugyan eltérőek. . hogy a kifejezés – ha megfosztjuk kulturális terhétől és a félreértelmezéstől – az emberi állapottal örökölt működészavarra mutat rá. vétkezni annyit tesz. Ismét azt látjuk. Ramana Maharshi. amit az elme működészavara fejt ki a bolygóra.Az emberi tudat kivirágzása AZ ÖRÖKÖLT DISZFUNKCIÓNK (MŰKÖDÉSZAVARUNK) Ha alaposabban szemügyre vesszük az ősi vallásokat és spirituális tradíciókat. alapvető igazságra mutat rá. század történelme mutatja meg legvilágosabban ezt a diszfunkciót.10 - . aminek alapján működészavarról vagy akár őrültségről is beszélhetünk. eltévesztheti a célpontot. Bárhová is mész és bármit is teszel – mondja Buddha –. világháború 1914-ben tört ki. s emiatt szenvedni és szenvedést okozni. Ők ezt mayának. Kétségtelen: az emberi elme rendkívül intelligens. „normális” állapota az „eredendő bűn”. ezt a kollektív elmebajt. Az emberiség egész történelme során gyakoriak voltak a félelem. a káprázat fátyolának nevezik. elégtelenségnek vagy egyszerűen gyötrelemnek fordíthatunk. A keresztény tanítások szerint az emberiség szokványos. mint elvéteni a célt. amik akár kétszáz esztendővel ezelőtt is csodának minősültek volna. Fenséges zenei. más életformákra és magukra az emberekre. képzőművészeti. Vétkezni tehát azt jelenti. Az I. amit szenvedésnek. A bűn olyan szó. Talán a hinduizmus egyes központi tanításai jutnak a legközelebb e működészavar mint kollektív elmebetegség meglátásához. Azt jelenti: ügyetlenül. hogy miért a XX. kereken kimondja: „Az elme maya.” A buddhizmus más szavakat használ. Buddha szerint szokványos állapotában az emberi elme dukkhát generál. Az utóbbi években a tudomány és a technika az életmódunkat oly gyökeresen változtatta meg. azt találjuk. További tényező. ahogy az íjász elvétheti. mégis mindegyik ugyanarra a kettős. s az minden helyzetben előbbutóbb megmutatkozik. az egyik legnagyobb indiai bölcs. hogy a „normálisnak” vélt (vagyis szokványos) elmeállapot a legtöbb embernél olyan. hogy eltéveszteni az emberi lét lényegét. a kapzsiság és a hatalomvágy gerjesztette romboló és kegyetlen háborúk. Ha szó szerint fordítjuk ógörögből – amely nyelven az Újszövetség íródott –. vakon élni. A tudomány és a technika fölnagyította azt a romboló hatást. Ennek az igazságnak az első fele a felismerés. irodalmi és építészeti műveket alkottunk. Ám épp értelmét betegíti meg az őrültség. amelyekben legtöbbjük egyetért.

az őrület nem enyhült. kívülre vetített tudattalanja ellen. akinek csak ritkán akadnak – rövid ideig tartó – tiszta pillanatai. törzsek. Az emberi történelem javarészt az őrültség története. valamint a folyók. 1914-re a rendkívül intelligens emberi elme azonban már nem csak a belső égésű motort találta fel. Ha az emberiség történelme egyetlen ember kórtörténete lenne. hanem a bombát. hogy ez még csak a kezdet! Az évszázad végére az embertársuk okozta erőszakos halált haltak száma már meghaladta a százmilliót.11 - . Az emberi őrület korábban még sohasem produkált ekkora. a géppuskát. hanem olyan tömeges kivégzés és népirtás következtében is. szélsőségesen erőszakos és kegyetlen tettek elkövetelésére az általa „ellenségnek” tartottak ellen: valójában saját. Az őrültség szolgálatába állított értelem! A Franciaország és Belgium területén zajló állóháborúban több millió férfi pusztult el néhány négyzetkilométernyi sár megszerzéséért. Az ember többet szenvedett embertársa kezétől. Tízmillió embert mészároltak le. századba terjedően – folytatódik. illetve állatok elpusztítása. Lélektani ösztönző erőként félelem. mint amilyen például a húszmillió „osztályellenség. az állatokkal szemben elkövetett kegyetlen bánásmód a húsgyárakban. a túlélők rémülten és értetlenül szemlélték a hátrahagyott pusztítást. nem tudva az egésszel való összekapcsolódottságukról. és még annál is többen váltak nyomorékká és torzzá. ily jól látható pusztítást. a lángszórót és a mérgező harci gázt is. S nem sejtették. Az emberi történelem legnagyobb részét az emberi állapot gyökerénél található elmebaj kollektív megjelenési formái alkotják. mint például a spanyol polgárháborúban vagy a Khmer rezsim idején Kambodzsában. hanem a személyes kapcsolatokban . az óceánok és a levegő megmérgezése. ahol az ország lakóinak egynegyedét lemészárolták. az emberek továbbra is úgy viselkednek. Továbbá rengetegen vesztették életüket számtalan kisebb. ahogyan az emberek más életformákkal és magával a bolygóval bánnak: az oxigéntermelő erdők és egyéb növények. hanem – immár a XXI. a tengeralattjárót.Az emberi tudat kivirágzása valamint a vallási és ideológiai okok miatti rabszolgaság. belső konfliktusban. kém és áruló” legyilkolása volt a sztálini Szovjetunióban vagy a holokauszt leírhatatlan borzalma a náci Németországban. kínzás és megannyi kegyetlenkedés is. Kapzsiságtól hajtva. kapzsiság és hatalomvágy húzódik meg nemcsak a nemzetek. akkor a következő diagnózist kéne fölállítani róla: krónikus üldözéses téveszméktől szenved. Riasztóan őrült ember. Az emberi elme kollektív működészavarának egy másik oldala az a példátlan erőszak. hogy megértsük. Csupán a híradót kell megnézni a televízióban. Nem csupán nemzetek közt dúló háborúkban pusztultak el sokan. vallások és ideológiák. mint a természeti csapásoktól. Amikor a háború 1918-ban véget ért. hogy az – ha így marad – csak saját pusztulásukhoz vezethet. kóros hajlam él benne gyilkolásra.

Számos spirituális tanítás javasolja: eresszük szélnek félelmeinket és vágyainkat! Ám ezek a spirituális gyakorlatok általában sikertelenek. A hindu tanokban (és néha a buddhizmusban is) ezt az átalakulást megvilágosodásnak nevezik. Nem attól válsz jobbá. hanem ha megtalálod azt a jóságot. Jézus tanításában ez a megváltás. ami már eleve benned van. a több iránti vágynak és az önmagunk fogalmi identitása – az énkép – megerősítésének már ravaszabb és kifinomultabb formája. Megpróbálni jó vagy jobb embernek lenni dicséretes és emelkedett szellemű célnak hangzik. Hatásukra értelmezel félre minden helyzetet. hogy előtte megváltoztatnák belső valóságukat. amiről beszélek. amíg nem történik benned tudatváltás. Fontos azonban megérteni. aminek következtében aztán olyan tetteket cselekszel. ám valójában olyan törekvés. és kielégítsd a többre irányuló vágyadat: megtöltsd ezt a valójában feneketlen tartályt. hogy megszabadulj a félelemtől. Úgy szőnek terveket. hanem ennek a diszfunkciónak – a minden emberi lény elméjében mélyen ülő. ami pedig minden emberben ott található.12 - . tudati állapotukat. amit addig nem tudsz sikerre vinni. Azért nem tudod sikerre vinni. mert igyekezete valójában továbbra is ugyanannak a működészavarnak a része. Hatásukra érzékeled torzan a többi embert és magadat is.Az emberi tudat kivirágzása megfigyelhető. Az eredetileg nemes eszmék ihlette kommunizmus története világosan megmutatja. hogy mi történik. hogy nem veszik számításba annak a diszfunkciónak a működési mechanizmusát. ha tudati állapotodban valami alapvető változás történik. hogy a félelem. s a neve: ego. ha megpróbálsz jó lenni. és hagyod azt előbukkanni. A MEGJELENŐBEN LÉVŐ ÚJ TUDATOSSÁG A legtöbb ősi vallás és spirituális tradíció egyaránt tartalmazza a felismerést. . szüntelen konfliktusok hátterében is. amelyekkel valódi célod. a buddhizmusban pedig a szenvedés vége. a kapzsiság és a hatalomvágy nem maga a működészavar. Ebből az emberi állapot természetével kapcsolatos meglátásból – amit nevezhetünk rossz hírnek – fölbukkan egy második meglátás: az emberi tudat gyökeres átalakulási lehetőségének a jó híre. hogy a „normális” (szokványos) elmeállapotunkat valamilyen alapvető rendellenesség „szennyezi”. kollektív tévhitnek – csupán a terméke. ha az emberek megpróbálják megváltoztatni a külső valóságot – új világot teremtenek – anélkül. A félelem. Ugyanis nem ásnak le a diszfunkció gyökeréig. jóllehet az önmegerősítésnek. a kapzsiság és a hatalomvágy nem a végső okok. Ezen átalakulás leírására a megszabadulás és fölébredés szavak is használatosak. Ám az csak akkor bukkanhat elő.

káprázatról. A világ még nem állt készen rájuk. sőt egy-egy valláson belül is. Tanításukat – noha az egyszerű és erőteljes volt – eltorzították és félreértelmezték. s azok maguk is az őrültség részévé váltak. hogy a minden élet alapvető egységének felismerése révén véget vetettek volna az erőszaknak és a gyűlöletnek. A régmúltban néhányan ezt a felismerést megkapták. hogy éltek! Vegyétek észre. a szenvedést. másokat „rossznak” tekinthették. Gautama Siddhartha volt talán az első. más részét istenként imádták. Kortársaik és a későbbi generációk is nagyrészt menthetetlenül félreértették őket. a végtelent. szenvedésről. megindult az első „puhatolódzó” virágzás. mit műveltek. aki ezt tökéletesen világosan meglátta. semmint egyesítő erővé váltak. Ez a néhány ember szólt kortársaihoz. a megnevezhetetlent mentális (gondolati) bálvánnyá redukálták. A tanítók egy részét kinevették.Az emberi tudat kivirágzása Az emberiség legnagyobb vívmánya nem a számos művészeti. s nemritkán feljogosítva érezték magukat a legyilkolásukra is. még több erőszakot és gyűlöletet generáltak. Ideológiákká váltak. Ezek alapján önmagukat „jónak”. Ahelyett. Beszéltek bűnről. Az ember a saját képére teremtette meg „Istent”. . a Tao Te Kingben hagyta ránk lejegyzett tanítását. aminek semmi köze sem volt az eredeti tanításhoz. és így identitásukat az ellenségeik – a „másmilyenek”. az ember felébredésének ők mégis kulcsfontosságú és szükséges szereplői voltak. Aztán az évszázadok során sok olyan dolgot fűztek hozzá. Később akasztották rá a Buddha nevet. Persze. amelyekkel az emberek azonosulhattak. Megmutatták az utat. Körülbelül ugyanebben az időben jelent meg Kínában az emberiség egy másik korán fölébredt tanítója: Lao-ce. Indiában a 2600 évvel ezelőtt élt férfi. Az emberi elme működészavarán túlvivő hidat. még nagyobb feszültséget teremtettek az emberek és a különböző vallások között. hanem az alapvető félreértést tükrözték. A tudatosság új dimenziója kezdett megjelenni a Földön. Azt mondták: „Nézzétek. A Buddha szó jelentése: „a fölébredett”. a „hitetlenek” vagy a „tévhitben élők” – révén határozták meg. Így aztán a vallások – többnyire – inkább megosztó. amiben hinned kellett és „istenemként” vagy „istenünkként” imádni. amit teremtetek!” Ezt követően pedig rámutattak a „normális” emberi létezés kollektív rémálmából való felébredés lehetőségére. tudományos és műszaki alkotás. Az örökké létezőt. saját őrültségének felismerése. ócsárolták vagy megölték. néha már amikor a tanítványaik azt lejegyezték. hanem saját működészavarának. Ő a valaha írt egyik legmélyebben szántó spirituális könyvben. saját őrültségünk felismerése már az épelméjűség megjelenése. olyan hitrendszerekké. hogy hamis éntudatukat erősítsék.13 - . a kollektív elmebajból kivezető utat megmutató tanításokat eltorzították. a gyógyulás és a traszcendálás kezdete. s így arra használhatták őket.

Amíg nem hiszed (gondolod) pontosan azt. Ezeknek az ezoterikus iskoláknak. Az idő múltával azonban ezeknek az iskoláknak némelyike is túl mereven formalizálttá vagy fogalmizálttá vált ahhoz. hogy kizárólag ők birtokolják az igazságot. hogy képes lennél észrevenni azt. Ám valószínűtlen. történetesen minél nagyobb mértékben teszed gondolataidat (hiteidet) identitásod részévé. bár a legtöbb esetben az emberek csupán apró kisebbsége férhetett azokhoz hozzá. SPIRITUALITÁS (LELKISÉG) ÉS VALLÁS Mi a kialakult vallások szerepe az új tudatosság megjelenésében? Sokan már tisztában vannak a spiritualitás és a vallás közti különbséggel. identitásuk tudattalan védelmének megkísérlése érdekében azt állítják. Nem veszik észre a gondolat korlátait. A történelem során mindig akadtak – bár ritkán – olyanok. A fő vonalat képviselő vallástól eltérően tanításuk a ráébredést és a belső átalakulást hangsúlyozta. mégis ott fénylik a belsejükben.14 - . Az igazságot egyenlőnek tekintik a gondolattal. jóllehet halványan. és emiatt önmagukban ismerték fel azt. hogy továbbra is hatásos legyen. Sok „vallásos” ember ragad le ezen a szinten. hanem olykor fölerősödését is eredményezte. Így jött létre a korai és a középkori kereszténységen belül a gnoszticizmus és a miszticizmus.Az emberi tudat kivirágzása És mégis… és mégis…. a zsidó valláson belül a haszidizmus és a kabbala. aminek az irányába minden vallás mutat. amelyre e vallások rámutatnak. E férfiak és nők révén valamennyi nagyobb vallásban „iskolák”. hogy a többség mély. és mivel teljes mértékben a gondolattal (elméjükkel) azonosulnak. a hindu valláson belül az advaita vedenta. hogy egy hitrendszer – az abszolút igazságnak tekintett gondolatcsokor – még nem tesz minket spirituálissá. Sőt. Mégis fénylik. Ők tudják. . Számuk sohasem volt elég nagy ahhoz. illetve mozgalmaknak köszönhető. az igazság. E nem fogalmi jellegű igazság leírására ők aztán saját vallásuk fogalmi vázát használták. ami miatt legtöbbjüket a kialakult vallási hierarchiák gyanakvással és gyakran ellenségesen szemlélték. hogy a nagy vallások visszanyerték az eredeti tanítások átalakító erejét. és a buddhizmuson belül a zen és a dzogchen. akik tudatváltást éltek át. Félrelökték az élettelenítő fogalmizálás és a mentális hitrendszerekben gondolkodás egymásra rakódott rétegeit. illetve mozgalmak születtek. kollektív tudattalanjára jelentős hatást fejthettek volna ki. mindezen. ha csak nem láttad már ezt az igazságot – legalább pillanatokra – önmagadban. Ezen iskolák legtöbbje a hagyományokat alapjaiban forgatta fel. annál jobban elszakadsz a benned rejlő lelki dimenziótól. bármilyen legyen is azoknak a hiteknek a jellege. a torzítás és a félreértelmezés számtalan rétegén keresztül. az iszlám valláson belül a szufizmus. a vallás nevében elkövetett őrült tett ellenére. ami az eredeti tanítás fényének nem csupán újrafelfedezését.

ha az egyház nem hagyta azt jóvá. és gyakran igyekeztek őket elnyomni. vállalattal vagy kormánnyal) kapcsolatos – belülről fog szétesni. ember alkotta struktúrának. hogy ezért téged megöljenek. Ez szívmelengető. más szóval: elméjükbe. A múltban ez elképzelhetetlen lett volna. Felismerik. illetve nem publikálhattál spirituális jellegű könyvet. és miként lépsz kapcsolatba más emberekkel. mint bármely politikai ideológia követői. és valamennyi megcsontosodott struktúrája – akár vallási. azok még mélyebbre ássák magukat hiteikbe. felekezetek és vallási mozgalmak alapvetően kollektív. ám maximálisan összefügg a tudati állapotoddal. A . ahogy felfedezik a mélységet önmagukban. és részévé válnak mindazon további.15 - . Most azonban még néhány egyházon és valláson belül is változás jelei mutatkoznak. hogy mit teszel a világban. Akik képtelenek túllátni a formán. Manapság nem csupán a tudatosság példátlan beáramlásának. mások azonban meg fogják keményíteni doktrinális „hadállásaikat”. ahol a keresztény egyháznak tulajdonképpen kizárólagos jogosítványa volt a lelkiségre. Részben a kialakult vallásokon kívül megjelent spirituális tanítások hatására. a tudat átalakulása. mint amilyen például II. gyorsan elhallgattattak. A vallási struktúrákon kívüli spiritualitás széles skálájú megjelenése teljesen új fejlemény. hanem az ego „elsáncolásának” és fölerősödésének is a tanúi vagyunk. különösen nyugaton. a hagyományos vallást követők közül egyre többen képesek túllépni a formával. nagyrészt a létező. intézményesített vallások keretein kívül jelentkezik. János Pál pápa egy-egy mecsetbe és zsinagógába tett látogatása volt. amelyek ugyanolyan mereven azonosulnak mentális álláspontjukkal. a dogmával és a merev hitrendszerekkel való azonosuláson. Nem állhattál egyszerűen fel és tarthattál spirituális jellegű beszédet. amelyen keresztül a kollektív ego védi magát és „visszatámad”. akik a valóság bármely alternatív értelmezése elől elzárkóznak. de az ősi keleti bölcselet tanainak a beáramlása miatt is. akár más intézménnyel (pl. hogy „spiritualitásod” mértéke független attól. Még az elme uralta vallásokban is mindig akadtak a lelkiségnek szigetei. egós entitások. S ha mégis megtetted. hogy feloldódjon. bármily erősen körülbástyázottnak is tűnjön. Egyes egyházak. szekták. Egyes vallási intézmények nyitottak lesznek az új tudatosságra. és az ember a nyitottság legkisebb jeléért is hálás. Felfedezik a saját spirituális tradíciójukban rejlő eredeti mélységet. Ez pedig meghatározza. Az új lelkiség. bár az intézményesített hierarchiák fenyegetve érezték magukat tőlük. Egyesek még ma is így vannak ezzel.Az emberi tudat kivirágzása amit ők. és ennek alapján – nem is túl régen – még arra is feljogosítva érezték magukat. Az ego sorsa azonban az. hogy mit hiszel. minden kultúra legelmeuraltabbjában. addig a szemükben te rossznak számítasz.

és mégis néhány év alatt belülről esett szét. újra és újra megpróbálta. a tenger már hemzsegett az élettől. hogy az életformák e bolygón először a tengerben fejlődtek ki. majd a bolygó hatalmas gravitációs lehúzó erejétől kimerülve visszatért a vízbe. és – hosszú idő múltán – alkalmazkodott a szárazföldön való élethez. a többi emberrel és a természettel való kapcsolat régi módja többé már nem működik. ha csak valamilyen krízishelyzet rá nem kényszeríti. első alkalommal fenyegeti a bolygó életben maradását. Uszonyok helyett lábakat növesztett. Mindenkit meglepett. függetlenül az illető kulturális vagy vallási hátterétől. és evolúciós átalakuláson menjen keresztül. Ezt senki sem látta előre. hogy elhagyják élőhelyüket és fejlődjenek.16 - . hogy az emberiség manapság kemény választás elé kerül: fejlődj vagy pusztulj! Az emberiség még mindig . rákényszerítve a halakat. mint lehetőség. Az emberi tudat széles körű virágzására azonban nem került sor. Valószínűtlennek tűnik. s ahol sokkal könnyebben megélt. A legutóbbi időkig az emberi tudat átalakulása – amire az ősi tanítók szintén rámutattak – nem volt több. A föld lakóinak jelentős része hamarosan rájön. AZ ÁTALAKULÁS SÜRGŐSSÉGE Ha mély válsággal kell szembenézni. Ez már megtörtént a szovjet kommunizmussal kapcsolatban. amit csak egy-két ember valósított meg. Milyen erősen körülsáncoltnak. hogy egy állatfaj ilyen idegen környezetbe merészkedjen ki. amikor az egyik tengeri élőlény kimerészkedett a partra. milyen szilárdnak és monolitikusnak tűnt. s kopoltyú helyett tüdőt. ha az életben maradást leküzdhetetlennek látszó problémák fenyegetik. ha a világban való létezés. akkor az egyedi életforma – vagy a faj – elpusztul. Talán egy vízterület elszigetelődött az óceántól. Számos hasonló meglepetés vár még ránk. Reagálni az életben maradásunkat fenyegető. illetve kihal. Először talán csak néhány centiméternyire csusszant a víz szélétől. ha már rá nem jött. ahol szinte nem érződik a nehézségi erő. Az emberi elme – az ősi bölcseleti tanítók által már több mint 2500 éve fölismert – működészavara. mély válságra: ezzel a kihívással kell ma az emberiségnek szembenéznie. vagy pedig egy evolúciós ugrással állapotának korlátai fölé emelkedik. Majd újra. amit immár fölnagyít a tudomány és a technika. ami történt. Úgy tartják. Amikor a szárazföldön még nem éltek állatok. a változásnak leginkább ellenállók fognak először összeomlani. mert az még nem volt parancsoló szükség.Az emberi tudat kivirágzása legmerevebb struktúrák. Aztán elérkezett az idő. s ott a tengervíz fokozatosan – évezredek alatt – visszahúzódott.

gondolatformákkal. hogy az ég* nem valami hely. de gyorsan növekvő hányada már tapasztalja magában a régi egós minták széttöredezését. és a létező világrend összeomlásáról beszél. ugyanazt a működészavart teremtjük újra. mélyebbre. ami végtelenszer hatalmasabb. az újonnan megtalált képesség a gondolat fölé való emelkedésre. új vallás. érzelmi formákkal. a szenvedés. Ami most megjelenőben van. ÚJ ÉG ÉS ÚJ FÖLD E könyv címét egy bibliai prófécia ihlette. Nemcsak a mitológiák. ugyanazokat a gonoszságokat. mint a gondolataid. eredeti könyvben a menny (heaven) szó szerepel. akkor vajon milyen világot teremtek? Hogy választ kapj erre a kérdésre. a minden „mással” és a Forrással való belső egységben levésemről. ahogy az angol nyelvű Bibliában is. akkor végül újra és újra alapvetően ugyanazt a világot.) * . Az új tudatosság középpontjában történetesen a gondolat transzcendálása (átlépése) áll. A föld a formában megjelenő külső Az angol nyelvű. hanem az ideológiák és a hitrendszerek végórái felé is tartunk. Az Ó. és Jézus tanításában is ezt jelenti. Fizikai formákkal. szavamat és tettemet. aki azt hallja. E teljes azonosulás eredménye: sejtelmem sincs az egésszel való összekapcsolódottságomról. spirituális ideológia vagy mitológia. a káprázat.1 Tudnunk kell. A gondolkodást megelőző tudat vagyok. A változás mélyebbre hatol. vagy érzékszervi érzékelés – megjelenik. (A fordító megjegyzése. Az ego nem több ennél: azonosulás a formával. figyeld meg az emberek közti kapcsolatokat. mint az emberi történelemben eddig bármikor.17 - . illetve megtörténik. amit a régi tudatosságban élve önmagadnak hittél. a tér vagyok. Ha a totális elkülönültség e káprázata irányítja minden gondolatomat. egy olyan dimenzió felismerése önmagadban. amelyben a gondolat – vagy érzés. Micsoda felszabadulás. az nem valami új hitrendszer. olvass el egy történelemkönyvet. amely aktuálisabbnak tűnik. hanem a tudat belső birodalmára vonatkozik. vagy nézd meg este a tévéhíradót! Ha az emberi elme struktúrái változatlanok maradnak. hogy a „hang a fejemben” nem én vagyok! De akkor ki vagyok? Az. mint elméd tartalma. ami főként gondolatformát jelent. és a tudat új dimenziójának a felbukkanását. Ha a gonosznak van egyáltalán bármilyen realitása (valóságtartalma) – és relatív s nem abszolút realitása van –. Azt követően már nem eredezteted identitásodat – annak tudatát. akkor ez is a definíciója: teljes azonosulás a formával. valamint az „új ég és új föld” megjelenéséről. Ez a feledékenység az eredendő bűn.Az emberi tudat kivirágzása viszonylag kicsiny.és Újszövetségben is megjelenik. Ez a szó ezoterikus jelentése. mint a gondolat. hogy te ki vagy – a gondolkodás szüntelen áramából.

… … … … … … … … … . A kollektív emberi tudat belülről szorosan összekapcsolódik az e bolygón zajló élettel.Az emberi tudat kivirágzása megnyilvánulás. Az „új ég” az átalakult emberi tudatállapot megjelenése. Mivel az emberi élet és az emberi tudat belsőleg egy a bolygó életével.18 - . ami mindig a belsőt tükrözi. hogy a bolygó számos vidékén földrajzi és időjárási jellegű fölfordulás történjen. ezért szükségszerű. amely folyamat néhány megnyilvánulását már tapasztaljuk. az „új föld” pedig annak tükröződése a fizikai világban.

kimondatlanul azt gondolva. az emberi lényről nem is beszélve – végső soron megismerhetetlen. megtapasztalhatunk. akkor már tudod is. a Forráshoz. hogy ez megtörténjen. Majd a vászon elé ült. Felszíni megjelenése mögött minden nemcsak minden egyébbel. Ha úgy nézel rá. és művészetükben közvetíteni képesek. Nézte. mint a jéghegy csúcsa. Hangtalanul közli veled lényegét.19 - . Minden – egy madár. ami réges-rég elveszett. gondolatot. annak megszállottjává vált. és még könnyebben egy virágszál vagy egy madár is megmutathatja neked az Istenhez. Minél gyorsabban ragasztasz verbális (szóban megfogalmazott) vagy mentális (gondolati) címkéket dolgokra. Akár egy kő. mert mérhetetlen a mélysége. Ha nem takarod le a világot szavakkal és címkékkel. hogy az micsoda. egyfajta áhítatérzés és csodálat jelenik meg benned. És a legnagyobb csoda. amivel az összekeveredett. más szóval: amivel az azonosult. Ahhoz. hogy saját lényegi énedet bármely szót. A tény: nem tudod. hogy rá szót vagy mentális címkét aggatnál. az önmagadhoz visszavezető utat. hogy használta volna a gondolatot. vagy úgy tartod kezedben. akkor visszatér életedbe a csodálatos érzékelése. egy fa. de még azzal a Forrással is összekapcsolódik. csupán a valóság felszíni rétege. Ez az. kevesebb. hipnotikus állapotba kerülsz tőlük. és kezébe vette az ecsetet. hogy ha valamihez egy szót kapcsoltál.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota MÁSODIK FEJEZET Az ego: az emberiség jelenlegi állapota A szavak – függetlenül attól. ahelyett. Van Gogh nem mondta. valóságod annál sekélyesebbé és . amikor az emberiség. amit azzal kapcsolatban észlelhetünk. nézte és nézte. és visszatükrözi saját esszenciádat is. anélkül. hogy az micsoda. vagy gondolatokként kimondatlanok maradnak – szinte hipnotikusan megigézhetnek. frissességüket. amelyből született. meg kell szabadítanod éntudatodat – „Létséged” érzékelését – mindattól. Egyfajta mélység tér vissza az életedbe. amit a nagy művészek érzékelnek. hogy hagyod azt lenni. Mindaz. hogy hanggá formálva hallod őket. gondolhatunk. Csupán címkével fedted el magad elől a misztériumot. még egy szimpla kő is. mentális címkét vagy képet megelőző valamiként tapasztalod meg. emberekre vagy helyzetekre. hogy „ez csak egy régi szék”. Érzékelte a szék „Létségét”. Magát a széket néhány dollárért lehetett volna eladni. Azért. Erről a megszabadításról. Könnyen elveszíted magadat bennük. A dolgok visszanyerik újdonságukat. Az ugyanerről a székről készült festmény ma 25 millió dollárt ér. erről a kibogozásról szól ez a könyv.

hogy „én”. De muszáj-e a rabságukban élnünk? A szavak valami olyanná redukálják a valóságot. s az nem túl sok. ahogy az öröm. lényed téves érzékelését. akkor szertefoszlik. aki vagy. amelyek az egónak nevezett hamis én működési mechanizmusáról szólnak. Azoknak megvan a maguk szépsége. Ezek ugyanis az érzékelés és az értelmezés közti csöndes résben rejlenek. Ez az ego. a hangszalagok által produkált alaphangból áll. és annál halottabb leszel a valóság. hétköznapi használatban az „én” az alapvető tévedést testesíti meg. interakció és kapcsolat számára alappá. a szeretet.20 - . Mire utal hát a szokásos „én”. hogy mi a világmindenség végső célja. az nem az. A szokványos. u. magától megjelenik annak valósága. hogy valódi mélységében mi egy fa vagy egy kő? AZ ILLUZÓRIKUS ÉN Az „én” szó a legnagyobb tévedést és a legmélyebb igazságot testesíti meg. hogy ki nem vagy. vagy az „én” elmédben levő gondolatával. „enyém”. g stb. Az én ezen illuzórikus érzékelését nevezte Albert Einstein – aki nem csupán a tér és idő valóságába látott sokszor mélyen bele.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota élettelenebbé válik. A jó hír: ha fel tudod ismerni egy illúzióról. hogy hogyan használják. Amint meglátod. f. amit az emberi elme már képes megragadni. e. a kreativitás és az elevenség is. Ily módon eszességre ugyan szert tehetsz. hanem az emberi természetbe is – „a tudat optikai csalódásának”. i. vagy akár csak azt. az identitás illuzórikus tudatát. A hagyományos szóhasználatban az „én” nem csupán a leggyakrabban használt szó (a hozzá kapcsolódó „engem”. „önmagam” szavakkal együtt számolva). ahogy lassan és gondosan olvasod ezt és a következő fejezetet. Ez az illuzórikus én válik aztán a valóság minden további értelmezése (vagy inkább félreértelmezése). amit az „én” szó kimondásakor hangképző szerveid produkálnak. és mindennel. Ez történik. Egy borzasztó leegyszerűsítés következtében valódi lényed végtelen mélysége összetévesztetik két hanggal. attól függően. Életben maradása attól függ. A nyelv öt. ám a bölcsesség odavész. hogy a hangok bármely kombinációja valaha is elmagyarázhatja. Természetesen használnunk kell szavakat és gondolatokat. és az azzal kapcsolatos „az én…” vagy „enyém”? . Elhiszed-e. hogy illúzió. hogy te ki vagy. amivel csak az „én” azonosult. hogy összetéveszted-e a valósággal. Milyen is tehát ezen illuzórikus én természete? Akire általában utalsz. aki valójában vagy. o. hanem az egyik legfélrevezetőbb is. minden gondolati folyamat. „az én…”. Ezek a magánhangzók: a. A többi hang a levegő préselése okozta mássalhangzók csokra: s. a benned és a körötted folyamatosan kibontakozó élet számára. Valóságod az eredeti illúzió visszatükröződése lesz. amikor azt mondod. Az illúzió felismerése annak végét is jelenti.

az egós énnek valamelyik aspektusa (oldala). ami azt jelenti. Ez a tárgyakkal való azonosulás. Ahogy aztán a gyerek növekszik. amikkel az „én” azonosul: szerepek – anya. és azt azonosnak tekinti a nevével. hogy „én”. azt kérdik: „Miféle hang?”. feleség stb. az eredeti éngondolat más gondolatokat vonz magához. ami javarészt ismétlődő jellegű és céltalan. Náluk nem létezik a gondolatfolyamon és a gondolatot kísérő érzelmeken kívüli „én”. férj. –. Ebben a stádiumban sok gyerek egyes szám harmadik személyben utal önmagára: „Peti éhes. intenzív szenvedés jelentkezik. A felsoroltakkal csupán néhány olyan dolgot neveztem meg. hanem az „enyém” gondolata miatt. Amikor az „én játékom” összetörik. hogy „én”. s ezáltal identitást eredeztetek belőlük. A következő lépés a velem és az enyémmel kapcsolatos gondolatok azon dolgok megjelölésére. más tárgyakkal helyettesítené –. A legtöbb ember még mindig teljesen azonosul az elme szakadatlan gondolatáramával. További dolgok. Nem a játék bármilyen belső értéke miatt – hiszen a gyerek azt a játékot hamarosan úgyis megunná. hogy a szülei hangszalagjai közül elősorjázó bizonyos hangsor az ő neve. Ezt követően újabb gondolatok érkeznek. „én”-érzékelésének a részévé vált. amikor azt mondod vagy gondolod. Ezt jelenti spirituálisan tudattalannak lenni. hogy valamennyi éntudattal ruháztatott fel. hogy a fejükben hang szól. Ha már fölébredtél. a nemzetiséggel. amire szokványosan utalsz. a kényszeres gondolkozással. mint: „én és az én történetem”. amelyeket ingatag módon tart össze a tény. kedvelt és nem kedvelt dolgok. és összeolvadnak az eredeti éngondolattal. akkor továbbra is fogod használni az „én” szót. amelyik megállás nélkül beszél. akkor azt a szót – ami az elméjében gondolattá válik – azonosnak kezdi vélni önmagával. a vallással. aki ő. és más játékokkal. vagy mérgesen tagadják. hogy dolgokat – végső soron valójában azokat a dolgokat reprezentáló gondolatokat – ruházok fel éntudattal. amelyek valahogy részei az „énnek”.21 - . a szakmával. Ez a gondolati építmény az. de az már sokkal mélyebb részedből fog jönni. Ha azt mondják nekik. apa.” Hamarosan megtanulja a mágikus „én” szót. fölhalmozódott tudás és vélemények. amelyek emléke olyan gondolatcsokor. amikor azt mondod. az adott emberfajtával. az érzékszervek érzékelte testtel.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota Amikor a kisgyerek megtanulja. ami . amit korábban már azonosnak fogadott el azzal. Még pontosabban: legtöbbször nem te beszélsz. vagy azt elveszik tőlem. Végső soron ezek csupán gondolatok. továbbá a múltban „velem” megtörtént események. A játék a gyerek fejlődő éntudatának. Az éngondolat azonosul a nemmel. ami az éntudatomat még inkább úgy definiálja. amikből emberek az azonosságtudatukat eredeztetik. hanem a gondolati építménynek. a tulajdonnal.

Megdöbbentem. vagy csupán öröm. de te eljátszottad a bizalmamat…” Hanglejtése haragot tükrözött. mert különben megsemmisül. akinek meg kell védenie az álláspontját. „Elképzelhető. fölállt. hogy tudnák annak okát. addig követem. a hölgy mögött ezért én is kiléptem a szerelvény ajtaján. aki a mellette lévő üres ülőhelyen ülne. Nekem is itt kellett leszállnom. Átélte. A HANG A FEJBEN A tudatosságba történő első bepillantást akkor éltem át. Kíváncsi lettem. a jelek szerint tudta. az valahogy így hangzott: „És akkor ő azt mondta nekem… ezért azt mondtam neki. Nem lehetett nem észrevenni.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota persze maga a hang. a gondolkodó. még mindig haragosan vádolva és saját álláspontját védve. a mellette lévő két ülésre mégse ült senki. „Ez a nő vajon tanár. és egyfolytában hangosan és mérgesen beszélt magához. irodai dolgozó . amikor nem azonosult a gondolataival. Hetente kétszer a londoni metróra szálltam. az 1930-as években épült sokemeletes tömbje. akit megbántottak. hogy ugyanoda megyünk?” Igen. Hamarosan feltűnt a Senate House impozáns. Szinte azt mondhatjuk: őket egy lény szállta meg. Sok ember sohasem felejti el az első alkalmat. ám egy pillanatra sem maradt csendben. általában reggel 9 óra körül.22 - . Bár a szerelvény tele volt. amikor az elméje tartalma helyett ő a háttérben meghúzódó tudatosság. ugyanis a hölgy meglehetősen őrültnek tűnt. szinte észrevétlenül történik meg. Néhányszor már láttam őt a metrón. hová tart. hogy láthatóan egyáltalán nem volt a körötte levő emberek tudatában. és így rövid időre identitásváltást tapasztalt meg. a megfigyeletlen elme. amikor te vagy az. mintha valaki olyanhoz beszélne. Bár nem emlékszem pontosan monológja tartalmára. ahol az egyetem központi adminisztrációs részlege és könyvtára működik. ezért úgy döntöttem. Az utcaszinten elindult a Bedford tér felé. Oly mértékben elmerült a gondolataiban. hogy amíg nagyjából egy irányba megyünk. aki mindig kihasználtál engem! Bíztam benned. milyen élmény. Rendkívül feszültnek látszott. Annak az embernek a haragját. Ahogy a szerelvény befutott a Tottenham Court Road állomásra. ő is oda tartott.és békességérzet beáramlását veszik észre anélkül. Mások esetében ez finoman. Egyik alkalommal egy harmincegynéhány éves hölgy ült velem szemben. és az ajtó felé vonult. Bár belemerült a képzeletbeli párbeszédébe. hogy az egyetemi könyvtárba menjek. a szavak továbbra is egyre csak peregtek a szájából. amikor elsőéves egyetemi hallgatóként tanultam a University of London tanintézményben. a reggeli csúcs vége felé. diák. továbbra is teljesen elmerülve az elképzelt párbeszédbe. Lefelé és kissé balra nézett. te hazudsz! Hogyan merészelsz engem ilyennel vádolni….

Néhány pillanatra a gondolkodásból a tudatosságba csusszantam át. mint ő!” – gondoltam.) Kissé mellbe vágott a dolog. Akkor még nem jöttem rá. Ha ő őrült volt. Elmebaj jelének tűnhetett. Megszabadultam a kényszeres gondolkozástól és a hamis. ezt mondja a nevetésem. A következő három évet szorongásban és depresszióban töltöttem. Néhány hónappal később valami tragikus dolog történt. Nem volt-e az én elmém is ugyanolyan szüntelenül aktív. mint futó bepillantás. Kézmosás közben az járt a fejemben: „remélem.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota vagy könyvtáros? Lehet. őrült hölgy?” Még akkor is róla gondolkoztam. Ő hangosan gondolkozott.23 - . A professzorokra a valamennyi válasz birtokában levő bölcsekként tekintettem. teljesen azonosulva az elmémmel. Hirtelen ráeszméltem. az egyetemre pedig a tudás templomaként. Közel kellett kerülnöm az öngyilkosság gondolatához. hanem halkan. és mintegy tágabb perspektívában. ami aztán nagyon gyorsan feledésbe merült. Érett. én – javarészt – a fejemben. hogy ez az épület George Orwell regényének. 25 éves. motyogva. ki is mondtam. a maga valóságában látni mindezt. A mellettem álló férfi egy pillanatra rám nézett. és meg voltam róla győződve. Az elmesélt incidens nem csupán az első bepillantást adta meg a tudatosságba. „Az élet nem olyan komoly. Ám ez csak egy bepillantás volt. holott az valójában éppenséggel az épelméjűség nevetése volt. „Te jó ég! Már most olyan vagyok. hanem az első kétséget is elültette bennem az emberi intellektus abszolút érvényességét illetően. Ugyanis mire beléptem a kapun. hogy ezeket a szavakat nemcsak gondoltam. Az elmémtől történt leválás eme pillanatában hangosan fölnevettem. Az ő gondolatai mögött érzékelhetően dominálóan a harag húzódott meg. magamat is beleértve! Csupán a mértékben különbözünk! Egy pillanatra képes lettem kilépni az elmémből. mielőtt a tudatosság visszatérhetett. az épület egyik liftje már elnyelte a hölgyet. hogy ennek része egy ilyen. húsz lépéssel mögötte haladva. (Milyen vicces. akkor mindenki őrült. vagyis a gondolkodás révén. mint amilyenné az elmém teszi” – úgy tűnt. nem végzem majd úgy. hogy az emberi létezés dilemmáira valamennyi válasz megtalálható az intellektus. amikor a könyvtárba menet betértem a férfi WC-be. de már egyedül. Még mindig a férfimosdóban álltam. amitől a kétségeim tovább . és akkor az már sokkal több volt. mint ő”. elsőéves egyetemi hallgatóként önmagamat formálódó értelmiséginek tekintettem. mint az övé? Csak apró különbségek voltak köztünk. hogy valamilyen pszichológiai kutatás alanya?” Sohasem tudtam meg. és az arcomat néztem a tükörben. elme alkotta éntől. „Hogyan lehetséges. hogy az emberi létezés fő dilemmája épp maga a tudatosság nélküli gondolkodás. a nagy hasú Buddha hahotája. az én esetemben a szorongás. az 1984-nek a filmváltozatában az „Elmerendőrség” főhadiszállásaként szerepelt.

hogy ha valami olyant akarnak eladni. és ez már szerkezeti ügy. az „enyém” szóban rejlik. magába az egós elme struktúrájába épült be. AZ EGO TARTALMA ÉS SZERKEZETE Az egós elmét teljesen kondicionálja a múlt. mint a gondolkodást művelni. és így az az „identitásom” részévé válik. az a veszteség szempontjából közömbös. Mindennek ellenére akkor még nem láttam más lehetőséget. elektronikus ketyere. a játék képviseli a tartalmat. arról nem is beszélve. mint micsoda? Ugyanazzá. Az idem jelentése: „ugyanaz”. főbe lőtte magát. a neveltetésed és a téged körülvevő kultúra kondicionálja. a facere jelentése: „csinálni”. hogy azt esetleg észlelni tudtam volna magamban. Kondicionáltsága kettős: tartalmi és szerkezeti. aki mély szenvedésében sír. ami miatt ilyen heveny szenvedés jelentkezik. hogy birtokában van minden válasz. amely révén az ego létrejön. Az „identifikáció” két latin szóból ered: idem és facere. ahogy még az egóról sem tudtam semmit. amitől többnek látják magukat. mint az énem. Az identifikálódás egyik legalapvetőbb szintje a dolgokkal való azonosulás. de az valahogy sohasem sikerül. Felruházom éntudattal. hogy az identitásunkat egy tárggyal történő összekapcsolódás révén erősítsük meg. A gyerek esetében. akkor arról kell őket meggyőzni. lesz. az azonosulás (identifikáció). Hogy a gyerek gazdag vagy szegény. hogy a játék egy állatformájú fadarab vagy valamilyen szuper. A játékom ugyanis később a kocsim. akinek az elméjét végtelenül csodáltam. Amikor tehát azonosulok (identifikálódom) valamivel. A tartalmat – amivel azonosulsz – a környezeted. bármilyen más játékkal vagy tárggyal fölcserélhető. Az bármilyen más tartalommal. Ugyanazzá. Az egyik legalapvetőbb elmestruktúra. amire az embereknek nincs igazán szükségük. Közölték velünk. A DOLGOKKAL VALÓ AZONOSULÁS A hirdetésiparban dolgozók pontosan tudják. hogy a szóban forgó portéka olyan pluszt nyújt nekik. illetve mások többnek . akkor „ugyanazzá teszem”. a házam. Nagyra becsült tanárunkról úgy tűnt. hogy a professzor úr a héten öngyilkos lett. és végül elveszek bennük.24 - . Ledöbbentem. akik valójában vagyunk. mert elvették a játékát. Dolgokban próbálom megtalálni magamat. hogy a gondolkodás csupán csöppnyi aspektusa annak a tudatnak. a ruhám stb. Hétfő reggel bementünk egyik professzorunk előadására. Az ok. Ez az ego sorsa. A tudattalan kényszer.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota növekedtek. Akkor még nem ébredtem rá.

függ az illető életkorától. nemétől. aminek az eredete a formamentes. A legtöbb ember nem eleven. Valójában sokszor tehát nem terméket vásárolsz. eszközökre. ha azokat önmagunk növelésének eszközeiként használjuk. akkor – valamilyen mágikus átruházás révén – te is olyanná válsz. Ebben a vonatkozásban közelebb jártak az igazsághoz. mint amilyenek ők. ruházatra. Hogy milyen dolgokkal azonosul valaki. az azonosulás iránti kényszeres vágy már szerkezeti. vagyis ha rajtuk keresztül próbáljuk önmagunkat megtalálni. mint amilyen az ő imázsuk. Ha bárki megvehetné őket. hanem fogalmivá tett valóságban tölti a napjait. A kimondatlan feltevés ez esetben az. a minden dolog. Az egós elme működésének ez az egyik legalapvetőbb módja.25 - . minden forma forrása. tovább fogyasztasz. ami az általad kifizetett összegnek mindössze töredéke. közlekedésre. hogy azt mondják: ezzel a termékkel ki fogsz tűnni a tömegből. az emberenként változó. amelyeket szépségükért vagy a bennük rejlő minőség miatt értékelünk. Ha egy gondolati elvonatkoztatás révén halottá tett világban élsz. Persze. jövedelmétől. és ezért „exkluzívak”. vagy a termék és egy boldog külsejű ember között. Pedig az ego pontosan ezt teszi. A reklámszakemberek ezt például úgy érik el.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota látják őket. tehát folytatod a vásárlást. A legtöbb ősi kultúrában az emberek hitték. akkor elveszítenék lélektani értéküket. Ám nem tudjuk igazán becsülni a dolgokat. és ott maradnál a csupán anyagi értékükkel. a kulturális környezettől stb. amelyek megvásárlásával befizeted az odatartozás „tagdíját”. illetve az imázsod (képed) olyan lesz. akkor többé már nem érzékeled a világmindenség elevenségét. ebben a fizikai dimenzióban. Más szóval: valamit hozzáad az éntudatukhoz. Más szóval: teljesebb mértékben leszel önmagad. Olyan dolgok is lehetnek az életünkben. az egyetlen élet. ezért állandóan további dolgokat keresel. bútorra. Idős vagy már elhunyt híresség – fénykorában feltüntetve – is megfelel a célnak. Az ezekkel ellátott termékek drágák. hogy mindennek – még az úgynevezett élettelen tárgyaknak is – lelke van. Az ego elégedettsége rövid ideig tart. Vagy asszociációt (társítást) teremtetnek elmédben a termék és egy híresség vagy a termék és a fiatalság. Becsülnünk s nem megvetnünk kell a dolgok világát. Hogy mivel azonosulsz. Minden dolognak van Létsége. a dolgok életünk szükséges és kikerülhetetlen részei. mindegyikük egy időleges forma. ahol a felszíni lényünk lakozik. hogy ha megveszed a terméket. társadalmi helyzetétől. hanem „identitásnövelőt”. az teljesen tartalmi kérdés. A híres tervezőt feltüntető címkék alapvetően olyan kollektív identitások. hogy dolgok révén nem találhatod meg magadat. a divattól. mint manapság mi. A dolgokkal történő énazonosulás teremti meg a dolgokhoz . minden test. Szükségünk van lakhelyre. A „fogyasztói társadalmat” paradox módon épp az a tény tartja működésben.

akinek az orvosok a legjobb esetben is már csak néhány hónapot jósoltak. illetve éntudatgyengülést. hogy korunk egyik betegsége a „tárgyelburjánzás”. hogy ez saját halálát okozza. hetente kétszer meglátogattam egy asszonyt. Ugyanaz a diszfunkció. a dolgokkal kapcsolatos rögeszmés megszállottságot. hogy például megtudd: kötődik-e éntudatod az általad birtokolt javakhoz? Keltenek-e benned bizonyos dolgok kisfokú fontosság. hogy még a szótól sem tudnak szabadulni. akinek a teste telis-tele volt rákos daganatokkal. aki naponta néhány órát töltött nála. Negyvenes évei közepén járó iskolai tanárról beszélek. mint működészavar és betegség. Ez magyarázza. Sok ember életének nagy részét a dolgokkal kapcsolatos. hogy szerintem felelősségre .vagy felsőbbrendűség-érzést? Hiányuk esetén érzel-e kisebbrendűségi érzést azokkal szemben. Amikor már képtelen vagy érezni azt az életet. aminek létezéséről zaklatott tanárélete idején mit sem tudott. amelynek ő is része. folytonos foglalkozás emészti föl. ahol a fejlődés egyetlen mércéje a mindig többet. aki vagy. a vég nélküli növekedésre nem más. vagy amikor elveszíted valamilyen nagyra becsült tulajdonodat? AZ ELVESZETT GYŰRŰ Amikor tanácsadóként és spirituális tanítóként embereket fogadtam. Meg volt róla győződve. ha valakinek nálad többje van.26 - . hajlamossá válsz arra. Spirituális gyakorlatként javaslom. hogy lehet valaki ilyen kegyetlen és szívtelen. E látogatások során olykor váltottunk egymással néhány szót. nyugodt csöndbe. A kontrollálatlan sóvárgás a többre. Egyes közgazdászok oly mértékben rabjai a növekedés gondolatának. „Nem értem – mondta –. hogy eltűnt a – számára nagy anyagi és érzelmi értéket képviselő – gyémántgyűrűje. olyan dolgokat. mert elpusztítja azt a szervezetet. hogy az a hölgy lopta el. „Mi történt?” – kérdeztem. rögeszmés jellegű. hogy dolgokkal próbáld meg feltölteni az életedet. nem tudva arról. különösen „az én…” szavakkal megjelölt dolgok esetében! Ébernek és őszintének kell lenned. amelynek az egyetlen célja önmaga megsokszorozása. Kiderült. mint amit a rákos sejt mutat. hogy figyeld meg a dolgok világához fűző kapcsolatodat. amiket birtokolsz – vagy dicsekszel-e velük –. és a recessziót (gazdasági hanyatlást) a „negatív növekedés” időszakának nevezik. hogy ezáltal értékesebbnek tűnj mások szemében és ennek révén a saját szemedben is? Érzel-e neheztelést vagy haragot. Egy alkalommal feldúlt állapotban találtam: dühöngött és teljesen kiborult. hogy ezt tegye velem?!” Megkérdezte. amelynek során átélte első bepillantásait abba a benne rejlő. ami aztán létrehozza fogyasztói társadalmunkat és azokat a gazdasági struktúrákat. mintegy mellékesen. hogy gondját viselje. de többnyire csak csöndben ültünk.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota kötődést. akiknek azokból többjük van. mint neked? Megemlítesz-e.

de ahelyett. hogy életének jelenlegi pontján mennyire fontos számára egy gyűrű vagy bármi egyéb. Azt gondoltad. hogy kevesebb lettél! Megrövidítettek!’ Ezt követően újra megkérdeztem magamtól: ’Az. hogy a ’vagyok’ vagy annak egy része a gyűrűben van.” . Valahányszor teljesen elfogadsz egy veszteséget. Azt mondtam: „Fölteszek néhány kérdést. A Létet érezni kell. hogy még nem vált eléggé jelenlevővé ahhoz. és – reakcióját az eseményből kiemelve – mindkettőt szemügyre vegye.27 - .” Azt felelte. – Ez a gyűrű a nagymamámé volt! Mindennap fölhúztam. amihez hozzákötődhet. vagy inkább most rögtön értesítse a rendőrséget. mint holmi gyűrű! Hát hogy ne borulnék ki?!” Reakciójának hevessége s a hangjában hallgató harag és védekezés azt jelezte. amikor elengeded? Kevesebb lett-e akkor a veszteségtől az. aki vagy?” Az utolsó kérdés után néhány percig csöndben maradtunk. Azt feleltem. – Csak akkor tudod érezni. Korábban ezt még sohasem éreztem! Ha képes vagyok ilyen erősen érezni a vagyokot. vajon meg tudod-e találni a válaszokat magadban! Minden kérdés után majd rövid szünetet tartok. és talán nagyon hamar? Mennyi idő kell még. a ’vagyok’. amikor kilépsz a fejedből. És valójában sohasem a dologhoz. és az elmém azt felelte: ’Igen. amiben ’én’ vagy ’enyém’ van. hogy az ego még mindig beszél belőle. hajlandó figyelni rám. „Az utolsó kérdés segített. hogy az az ego. Értékelhetsz dolgokat. egyáltalán nem lett kevesebb! Most is érzem ezt. mert az ego gondolatból áll. hogy rájöjjek valami fontosra. amit az ego nem képes érezni. Amikor újra megszólalt. mintsem gondolni. persze. hogy egyszer el kell engedned ezt a gyűrűt. hogy készen állj elengedni azt? Kevesebb leszel-e. túllépsz az egón. figyeld meg. hogy rögtön válaszolnál rájuk. az nem feltétlenül szavak formájában jön. mosolygott. tudni fogod. hanem egy gondolathoz kötődsz. hogy magába tekintsen. Bármit is talál az ego. akkor az. hogy mit tegyen. Azt nem lehet gondolni. derítse ki. s inkább arra kértem. amíg a kezem túlságosan föl nem dagadt. de valahányszor kötődsz hozzájuk. amit összekevertél a ’vagyok’ tudatával. És hirtelen képes voltam érezni a ’vagyokságomat’. aki vagyok. és azok fontosak lehetnek a számodra. A gyűrű valójában gondolatként élt a fejedben. de nagyon élőt!” „Ez a Lét öröme – feleltem.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota vonja-e a hölgyet. valami békéset. aki én vagyok. ami maga a tudat. Az ego azt nem ismeri. megrövidíttetett-e?’ Ekkor már inkább érezni próbáltam a választ. „Nem érted! – mondta. aki vagy. s akkor előemelkedik az. és békésnek látszott. Először az elmémhez fordultam válaszért. Haragja és védekezése egyaránt arra utalt. Amikor válasz érkezik. Több ez nekem. az csupán helyettesítője annak a Létnek. nem tudok tanácsot adni. Megkérdeztem: „Fölfogod-e.

az én látszólagos erősödése a „több. néhányat annak a hölgynek. hogy az ego nem személyes valami. Miből tudhatod.” Élete utolsó heteiben. egyre ragyogóbbá vált. ahogy a teste gyengült. Számos tulajdonát elajándékozta. vagy téveszme áldozata. mintha fény sugározna át rajta. ami a legtöbbet segít majd tudatod fejlődésében. Mindössze azt jelenti. hogy ebben a pillanatban ezt tapasztalod. aki elveszi köntösödet. amelyben az „én” gondolatforma és az „épület” gondolatforma egybeolvad. mint neked? Egyáltalán nem. – Ez nem jelenti azt. hogy erre a tapasztalásra van szükséged? Abból. hogy sohase zárd be az ajtódat. akkor lesznek aláírt okmányok.” „Így igaz – mondtam. Ezek szerint tehát rossz dolog lenne büszkeséget érezni valamilyen tulajdonoddal kapcsolatban vagy neheztelést olyanokkal szemben. a kitűnni akarás. az pusztán az egódat erősíti. megemlítette. Visszahozta volna a hölgy a gyűrűt. mosolyogj! Olykor akár nevethetsz is. Mindhárom esetben olyan történetet mesélsz. add oda a ruhádat is’. mint…” révén se nem jó. hogy ellopta a gyűrűjét. Az nem az. hogy a gyűrűt később megtalálták a fürdőszobai gyógyszeres szekrénykében. vagy hazudós. Téveszmétől szenvedsz. Ha mindenki egyetért a történeteddel. ami korábban értelmetlennek tűnt számomra: ’Annak. mint a védekezés vagy a rácsimpaszkodás. akiknek többje van. Csupán tudattalan. bármi legyen is az. és azt mondod: „Ez az épület az enyém”. Ha senki sem ért egyet a történeteddel. akkor vagy nagyon gazdag vagy. hogy néha a dolgok elengedése sokkal nagyobb erejű tett. Az ego nem rossz. Hogyan tudott az emberiség ennek ilyen sokáig bedőlni?! Legfőképp pedig tudd. és minden egyes elajándékozott tárggyal mélyebbé vált az öröme.28 - . akkor pszichiáterhez küldenek. amelyek az ő egyetértésüket igazolják. Ha megfigyeled magadban az egót. Így működik a tulajdonlás mentális fogalma. A büszkeségérzet.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota Így felelt: „Most megértettem Jézus egy mondását. illetve gyengülés a „kevesebb. vagy kényszeres hazudozó vagy. akiről feltételezte. . vagy az mindig is ott lapult? Sohasem fogjuk megtudni. Ne vedd az egót túl komolyan! Amikor egós viselkedést észlelsz magadban. kezdesz túljutni rajta. A BIRTOKLÁS ILLÚZIÓJA „Birtokolni” valamit – mit jelent ez valójában? Mit jelent valamit az „enyémmé” tenni? Ha New York egyik utcáján állva rámutatsz egy hatalmas felhőkarcolóra. mint…”. Gazdag vagy. aki te vagy. hogy értesítsen lánya haláláról. Ha az egót személyes problémádnak tekinted. Egyet tudhatunk: az élet megadja neked azt a tapasztalást. se nem rossz – az az ego. Amikor a mamája fölhívott.

Az ego: az emberiség jelenlegi állapota Fontos ebben felismerni. A tulajdonról történő lemondás azonban nem szabadít meg automatikusan az egótól! Ez esetben ugyanis az ego úgy próbálja meg bebiztosítani az életben maradását. A fogyasztásellenesség vagy a magántulajdon-ellenesség csak újabb gondolatforma lenne. aki te vagy. ami helyettesítheti a tulajdonnal való azonosulást.”1 Mit jelent a „lélekben szegények” kifejezés? Azt. akár nem – az égvilágon semmi köze ahhoz. az önmagadat jóvá. ha elengeded az azonosulásokat. hogy ha a birtoklás fikciója révén azonosulsz egy tárggyal. hogy magadat jónak lásd. amely az életben tartja. Lehetővé tenné számodra. Amíg identitással rendelkezik. egy másik mentális álláspont. A halál közelében a birtoklás egész fogalma végső soron jelentés nélküli valamivé lepleződik le. spirituálisabb. az egót végső soron nem érdekli. nincsenek azonosulások. „Boldogok a lélekben szegények – mondta Jézus –. és amíg a köröttük levő valamennyi külső dolog hirtelen véget nem ér. akik minden vagyonukról lemondtak. amit valójában megtalálni áhítottak – Létüket –. aki már túllépett minden anyagi tulajdon iránti érdeklődésen. mint a többiek. és ezért magasabb rendű. A halálos ágyukig. amivel azonosulhat. sem olyan mentális fogalmakkal. hogy valójában egyetlen dolognak sem volt soha semmi köze ahhoz. akkor annak a materiális tárgynak a látható szilárdsága és állandósága nagyobb szilárdsággal és állandósággal ruházza fel az éntudatodat. hogy valami mást talál. hogy amíg egész életükben a teljesebb éntudatot keresték. Még ha egyetértenek is veled a többiek. mégis nagyobb egóval rendelkeznek. Életük utolsó pillanataiban ezt követően azt is megértik. sokan nem fogják fel. Ez különösen igaz épületekre. mert övék a mennyek országa. hogy a történetnek és a történetet alkotó gondolatformáknak – akár egyetértenek azzal az emberek. Ha elvonsz egyfajta azonosulást. másokat pedig rossznak. ám mély öröme. ám csaknem teljesen elhomályosította előlük a dolgokkal való azonosulásuk. nem. ami akkor található meg. az történetesen mindig is ott volt. Ezért lett a minden tulajdonról való lemondás – Keleten és Nyugaton is – ősi spirituális gyakorlat. végső soron az akkor is csak fikció (kitaláció). de még inkább a földre. és „lélekben szegénnyé” válsz. Más szóval: az ego tartalma változhat. Például az önmagadról alkotott azon ember énképét. És mi a „mennyek országa”? A Lét egyszerű. az ego majd gyorsan talál egy másikat. ami végső soron az elméjükkel való azonosulást jelenti. mert az az egyetlen olyan birtokolható dolog. amelyekben éntudat lenne. Amint azt később megvizsgáljuk. akik ők valójában. Sem dolgokkal.29 - . Az egyik tudattalan feltevés az. mint néhány multimilliomos. amiről azt gondolják. hogy mivel azonosul. hogy . az elmestruktúra. Akadnak olyan emberek. másokat rosszá kikiáltás az egyik legfontosabb egós elmeműködési minta. a tudattalanság egyik fő formája. hogy nincs belső teher.

amíg el nem veszíted azt. Ez esetben átköltözhetnél egy kicsiny házikóba. A „még nincs elegem”. Amilyennek mások látnak téged. hogy életed hátralevő részében dolgokat kergess abban a hiú reményben.30 - . szorongást vagy hasonlót érzel. akkor. Az ego az összehasonlítások révén él. hogy tőlük éntudatot kapj. arra leszel kárhoztatva. Szükséged van másokra. Ha viszont tudod. hogy milyen és ki vagy. a teljesség hiányának. amíg annak elvesztése nem fenyeget. lemondanál a vagyonodról. hogy mennyid és mid van. „Én az a tudatosság vagyok. Hogyan mondhatsz le a dolgokhoz való ragaszkodásodról? Meg se próbáld! Ugyanis lehetetlen. ám elégedettsége viszonylag felszínes és rövid életű. Ha mindenki palotában lakna. hogy kötődés történt. Ahogy mások látnak. tehát vagyok. hogy kötődsz valamihez – ami azt jelenti: azonosulsz azzal –. . amilyen értékűnek mások látnak téged. hogy azokban találod meg önmagad értékét és éntudatod beteljesedését. amikor az európaiak rávették őket. Addig pedig csupán légy a dolgokhoz való kötődésed tudatában! Olykor esetleg nem is tudod. és olyan módon szereznéd vissza az identitásodat. akkor az azonosulásod már nem teljes. az azt jelzi. amik számukra ugyanilyen érthetetlenek voltak.” Ez a tudat átalakulásának a kezdete. a „nem elégnek” az érzése. És minél többem van. annál nagyobb mértékben vagyok. amin az ego valójában azt érti: „még nem vagyok elegendő”. a szerint látod önmagadat. Az indiánok úgy érezték. Ha ekkor aztán zaklatottságot. hogy magadat a többieknél spirituálisabb embernek látnád és mutatnád. vagy mindenki gazdag lenne. az a kép válik az énképeddé. ha nem látsz át e kollektív téveszmén. Az ego önértékelése a legtöbb esetben ahhoz az értékhez kötődik. ami megmutatja neked. A birtoklás abszurditása még nyilvánvalóbb a földterület esetében. amelyik tud arról. hogy ők a földhöz tartoznak. az válik számodra tükörré. hogy azonosultál valamivel. Így aztán elvesztették azt. hogy kötődsz a szóban forgó dologhoz. ha önmagadat már nem bennük igyekszel megtalálni.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota nem lehet elpusztítani. A fehérbőrűek letelepedése idején az észak-amerikai bennszülöttek a földtulajdont érthetetlen fogalomnak tartották. de a föld nem tartozik hozzájuk. AKARÁS: A TÖBBRE IRÁNYULÓ IGÉNY Az ego azonosul a birtoklással. A dolgokhoz való ragaszkodásod viszont magától eltűnik. hogy olyan papírlapokat írjanak alá. Ott marad benne egy mélyen fészkelő elégedetlenségérzet. akkor a te palotád vagy a te gazdagságod többé már nem szolgálná éntudatod megerősítését. illetve. Az ego hajlamos egyenlőségjelet tenni a birtoklás és a Lét közé: birtokolok. amelyik az önértékelést alapvetően azzal méri. És ha olyan kultúrában élsz.

A bulimia (farkaséhség) áldozatai gyakran meghányatják magukat. Ez az evészavar meggyógyulna. A konkrét tárgy nélküli intenzív akarás gyakran föllelhető a tizenévesek még fejlődőben levő egójában. Különböző pillanatokban különböző dolgokat akarnak. mint a birtoklás. Ez addiktív (szenvedélybetegség jellegű) igény. mint amilyenek a hatalmas óriáscégek. s nem az egós elme álszükségletét. ami hozzátartozik az ego szerkezetéhez: a többre irányuló igény. vagy tán nem is tudják. A kényelmetlen érzés. a nyugtalanság. Mivel azonban birtoklás révén nem találhatod meg önmagadat. Hitler. Könnyen ki lehetne elégíteni a bolygón élő valamennyi ember étel. a szorongás.31 - . hogy azonosulnának az elméjükkel –. sok más embert is boldogtalanná tesznek. ami van: a jelen pillanatot. a hasznot. s nem valós szükséglet. és – az említett példák esetében – földi poklot teremtenek. Egyetlen ego sem létezhet sokáig a több iránti igény nélkül.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota Amint azt már láttuk. és kielégíthetetlen éhséggé válik. nem a testük. A természet. kapcsolatba tudnának lépni a testükkel. Egyes esetekben a többre irányuló lélektani igény. Ez kollektív módon a világ olyan gazdasági struktúráiban jelenik meg. lakóhely. mint amennyire birtokolni vágyik. a „nem elég” érzése – ami oly jellemző az egóra – áttevődik a fizikai szintre. az elégedetlenség: mind a kielégületlen akarás eredménye. amit „akarásnak” is nevezhetünk. víz. a birtoklás – a tulajdonlás fogalma – csupán kitaláció. Ez a többre irányuló lélektani igény. őrült és telhetetlen igénye miatt nem teremtődött volna egyensúlytalanság az erőforrásokban. Sztálin. hogy önmagának szilárdságot és állandóságot adjon. Az akarás szerkezeti jellegű ügy. az állatok. hogy csupán néhány kiemelkedő példát említsek. ruházat és alapvető kényelem iránti fizikai igényét. az . amivel azonosulni lehet. Az akarásuk mögötti energia azonban azonos intenzitású ellenerőt is ébreszt. Valójában az elméjük éhes. amelyek valójában a „többért” egymással versengő. Eközben boldogtalanná válnak. ha az ego kapzsisága. és céljukat ádáz és könyörtelen elszántsággal hajszolják: Dzsingisz kán. addig nincs az a mennyiségű tartalom. Elvakultan csak a profitot hajszolják. az unalom. Egyes egók tudják. ami tartós elégedettséget biztosítana. Más szóval: igény több olyan dologra. amit az ego azért teremt. egós entitások. és így a test valódi szükségletét éreznék. Ezt a céljukat. akik közül néhányan az állandó negativitás és elégedetlenség állapotában élnek. mit akarnak. csakhogy folytathassák az evést. A legtöbb egónak egymásnak ellentmondó igényei vannak. még erőteljesebb hajtóerő húzódik meg. ezért amíg ez a mentális struktúra a helyén marad. ami végül bukásukhoz vezet. ezért mögötte egy másik. ha a tőle szenvedők – ahelyett. s hogy önmagát kiemelkedővé és különlegessé tegye. Ezért az akarás sokkal nagyobb mértékben élteti az egót. csak azt nem akarják. Az ego nagyobb mértékben akar többet. hogy mit akarnak. teljes könyörtelenséggel űzik. Emiatt a birtoklás langyos elégedettségét mindig további akarás váltja föl.

A tartalom felcserélhető. hogy ő férfi vagy nő. amelyek az egónak nem a tartalmához. amit belül érzel. A nem identitássá válik. A test ugyebár férfi. „szükségem van”. ami nagyobb elégedettséget ígér. Amíg nem ismered fel magadban ezeket a gondolatformákat. Az „én”. ezért minden ember éntudatának jelentős részét az teszi ki. s a hagyományosabb társadalmakban még inkább. hely. Nyugaton a test fizikai megjelenése. vagy ha meddőnek bizonyul. Semmilyen tartalom sem elégít ki. Mindössze teste mentális koncepcióját „látja”. hanem a szerkezetéhez tartoznak. mert amikor azok a gondolatformák működtetnek.vagy női test. AZONOSULÁS A TESTTEL A tárgyak mellett az azonosulás egy másik alapvető formája a „testemmel” való azonosulás. és nem képes gyermeket nemzeni. amelyik nemcsak a szexualitásodra hat ki. nincs az a vagyon.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota emberek. arra leszel kárhoztatva. amíg az egós struktúra a helyén marad. amíg azok tudattalanok maradnak. holott valójában sovány. Ennek az állapotnak a gyökerénél az elmével . hogy keress. hogy kinek tartod magadat. Ez olyan szerep. sőt még a saját alkalmazottaik is számukra csupán a cégmérlegekben szereplő számok. mint a nyugati kultúrában. Képtelen már reálisan látni a testét. ami azzal kecsegtet. Sok ember önértékelése szorosan kötődik testi erejéhez. „több mint”. és ezért koplal. A fiatal nő kövérnek gondolhatja magát. Egyes esetekben az „én testem” mentális képe vagy fogalma a valóság teljes eltorzítása. „nekem kell” és „nem elég” olyan gondolatformák. mely utóbbiban a nemmel való azonosulás kezd valamelyest gyengülni. felhasználandó és használat után eldobandó. személy vagy állapot. és kitölti azt a hiányt. élettelen tárgyak. ami azt mondja: „kövér vagyok” vagy „kövér leszek”. hanem életed valamennyi területére. Bármit is birtokolhatsz vagy kaphatsz. ha nem megy férjhez. A beteljesített élet a szemükben a beteljesített nemi identitás. szépsége vagy csúnyasága játszik jelentős szerepet abban. amelynek sokan teljesen a foglyaivá válnak.32 - . Egyes tradicionális kultúrákban a legborzasztóbb sors a nő számára az. ami szerepbe kényszerít. nem leszel boldog. de ne találj. addig hinni fogsz a szavuknak. Folyton valami mást fogsz keresni. hogy a nem teljes éntudatodat teljessé teszi. fittségéhez és külső megjelenéséhez. Mások önértékelése alacsony szintű. ami valaha is kielégítene. ha nem rendelkezik nemi potenciával. A nemeddel való azonosulásra már kora gyermekkorodtól biztatást kapsz. a test másokéhoz viszonyított ereje vagy gyengesége. mert a testüket csúnyának vagy tökéletlennek látják. a férfi számára pedig. „enyém”. „akarom”. olyan kondicionált viselkedési mintába. jóképűségéhez.

energiaszinted hanyatlik vagy mozgáskorlátozottá válsz. vagy akár arra ráébredni. az utóbbi évtizedekben az anorexia előfordulási gyakorisága is nőtt. nem akarja azt elereszteni. Megfelelő táplálkozással és edzéssel javíthatod is tested állapotát. holott a test végül is csupán fizikai forma. az egyáltalán nem érinti önértékelésedet vagy identitástudatodat. és ekként beszélhetsz magadról. akkor. hogy mi ez az értékítélet. amikor ezek a vonásaik idővel elhalványulnak.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota való azonosulás húzódik meg. szép vagy életerős. ha a testét belülről tudná érezni –. ami természetesen elkerülhetetlenül megtörténik. Ekkor tudattalanul rácsimpaszkodsz a betegségre. Pontosabban megfogalmazva: identitásukat abból az éngondolatból származtatják. hogy elhanyagolnád és megvetnéd. majd eltűnnek. Amint az ego valamilyen identitást talál. amelynek a sorsa – minden egyéb formához hasonlóan – az elsorvadás és az elmúlás. az elindítaná a gyógyulását. Ekkor az ilyen-olyan krónikus betegség vagy korlátozottság „szenvedőjeként” gondolhatsz magadra. Ugyanilyen könnyen azonosulhatsz egy „problémás” testtel is. az emberek mindkét esetben identitásuk jelentős részét – legyen az negatív vagy pozitív – a testükből eredeztetik. hogy hinne benne – még jobb lenne. élvezheted és értékelheted ezeket a jellemzőit – amíg tartanak. Nem csupán a hibátlan vagy csaknem tökéletes testű emberek hajlamosak egyenlőségjelet tenni testük és valódi énjük közé. Ahogy az emberek egyre nagyobb mértékben azonosulnak az elméjükkel – ami az egós működészavar fölerősödése –. . Ha az anorexiás beteg képes lenne elméje értékítélete nélkül tekinteni a testére. Bármilyen megdöbbentő is. mert az lett énképed legfontosabb része. aki valójában vagy. akár szépek. testi erejükkel vagy ilyen-olyan képességükkel. amellyel az ego azonosulhat. ha tested állapota elhalványul. Az olyan újabb gondolatformává vált. Akár csúnyák. Egyenlőségjelet tenni a megöregedésre. amit hibásan testük mentális képéhez vagy fogalmához kapcsolnak. szenvedést élnek át. az persze nem jelenti. Azok. Magát az ezekre a vonásokra épülő identitásukat fenyegeti ekkor az összeomlás. betegségét vagy mozgáskorlátozottságát. fizikailag érzékelt test és az „én” közé: minden esetben – előbb vagy utóbb – szenvedéshez vezet. és teheted identitásoddá annak tökéletlenségét. Ha nem azonosulsz a testeddel. elhervadásra és halálra ítéltetett. akik megerősítik számodra szenvedő.vagy betegidentitásodat. Jelentős mennyiségű figyelmet kapsz orvosoktól és másoktól. Ha testedet nem tekinted egyenlőnek azzal.33 - . ahelyett. vagy hogy többé már nem viselnéd gondját! Ha tested izmos. Történetesen a test gyengülésével a formamentes dimenzió – a tudat – fénye könnyebben tud átragyogni a halványuló formán. akik azonosultak megnyerő külsejükkel.

csúnya.34 - . hogy észrevedd. növeli a test öngyógyító képességét. Ha még nem ismerős számodra a „belsőtest-tudatosság”. Csupán oda kell irányítanod a figyelmedet. Ezt követően irányítsd figyelmedet a lábfejedre.” Valószínűleg azt is mondja: „Valami érdekesebb gondolkoznivalót adj!” Tehát ahelyett. akkor már nem azonosulsz a testeddel. Figyeld meg például. hogy te nem a tested vagy. és érezd egyszerre a kezedet és a lábfejedet! Ezután vond be a többi testrészedet is – lábadat. Egyeseknek be sem kell ehhez csukni a szemüket. fordulj közvetlenül a kezeidhez! Ezen azt értem: ébredj a bennük lévő elevenség halovány érzésének tudatára! Az az életteliség ott van. vajon képes vagy-e érezni a belső testet. Első alkalommal talán kis bizsergést érzel. hogy erősebb identitást keresve az ego képes még meg is teremteni egy betegséget. akkor egy pillanatra hunyd be a szemedet. mellkasodat stb. . túl kövér. túl sovány – átviszed tested belső életteliségének érzékelésére. ám amikor kapcsolatban vagy a belső testtel. amíg az elevenség globális érzéseként az egész tested tudatába nem kerülsz! Amit „belső testnek” nevezek. csakhogy annak révén önmagát erősebbé tegye. hanem életenergia. egy percig. az már nem a test. Továbbá: erősíti az immunrendszert. a jó hír. gyenge. van-e élet a kezeidben! Ne az elmédet kérdezd! Az azt felelné: „Semmit sem érzek. a formával való azonosulás felől a formamentes irányába mozdulsz el. az életteliség-érzés fölerősödik. mely utóbbit Létnek is nevezzük. hasadat. és figyeld meg. a külső forma alatt intenzíven eleven energiamező húzódik. hogy ezt érezd. Tedd szokásoddá. miközben tovább olvassák e szavakat. De nem azzal. karodat. – ebbe az érzékelésbe. hogy az elmédet kérdeznéd. Ők képesek érezni „belső kezüket”. miközben hallgatsz valakit! Ez szinte paradoxonnak. tartsd ott kb. a forma és a formamentesség között húzódó híd. A testtudatosság nemcsak a jelen pillanatban horgonyoz le.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota bizony nemritkán előfordul. önmagának látszólag ellentmondó dolognak tűnik. hanem hogy a figyelmedet a tested külső formájáról és az azzal kapcsolatos gondolataidról – szép. hanem az egyúttal az ego börtönéből kivezető kijárat is. hogy minél gyakrabban érezd a belső testedet! Idővel már be se kell csuknod a szemedet ahhoz. Ha figyelmedet egy ideig a kezednél tartod. ÉREZNI A BELSŐ TESTET Bár a testtel való azonosulás az ego egyik legalapvetőbb formája. hogy megpróbálod meggyőzni magadat. Más szóval: már nem azonosulsz a formával. hogy ezen a legkönnyebb felülemelkedni. Bármilyen is tested megjelenése. később energiát vagy elevenséget. erős. sem az elméddel. Ez a te lényegi (esszenciális) identitásod.

nem ugyanaz a tudat. mint az álmodó az álomban fölbukkanó valamennyi képpel. mint az álmodó. hogy gondolkozol. éntudattal ruháztatott fel. ami mellett Descartes – ahogy mindenki más is – elsétált. az önmagadnak a valamilyen formában történő keresése és ezért elvesztése. vagyis a gondolkodás és az identitás – a vagyok – közé. És ez az a tudat. Amit a fejedben hallható. századi filozófus. s ezért az ego a markában tart. amikor Létséged. kétségtelen. A gondolatformák energiaképződmények. folyamatosan karattyoló hangként megfigyelhetsz. A formák azonban nem csupán materiális tárgyak és fizikai testek. hogy gondolkozol. Csaknem háromszáz év telt el. A külső formáknál – dolgoknál és testeknél – alapvetőbbek a gondolatformák. mint a fizikai anyag. rosszul funkcionáló . amely azt mondja ’vagyok’. híres mondatával – amit alapvető igazságnak vélt – fogalmazta meg az említett. akkor nem is tudnál arról. amelyek a tudatmezőben folyamatosan keletkeznek. hogy minden gondolatban és érzelemben elveszel. Olyan lennél. amikor oly mértékben azonosulsz a fejedben szóló hanggal és az azt kísérő érzelmekkel. tehát vagyok” állításába. DESCARTES TÉVEDÉSÉTŐL SARTRE MEGLÁTÁSÁIG A XVII.” Ő ezt a választ találta arra a kérdésre: „Van-e bármi is. de attól még ugyanúgy formák. Ő Jean-Paul Sartre. Olyannyira azonosulnál minden gondolattal. a teljes elkülönültség illúziója. az a tudatosság nem része a gondolkodásnak.” Mit értett ezen? Amikor tudatában vagy annak. akkor teljesen azonosultál a formával.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota A LÉTFELEJTÉS Az ego: a formával való azonosulás. akit a modern filozófia megteremtőjének tekintenek. a „vagyok” – ami formamentes tudat – összekeveredik a formával. amit tökéletes biztonsággal tudhatok?” Rájött arra. ám ezt nem tudta. amelyik azt mondja: „vagyok”. hogy – saját szavaival megfogalmazva –: „A tudat.35 - . Descartes. hogy a tény. mint az alvajáró. A végső igazság helyett az ego gyökerét találta meg. Az a tudat egy másik dimenziója. amíg egy másik híres filozófus észrevett valamit ebben az állításban. s ezért egyenlőségjelet tett a gondolkodás és a Lét. Ezt jelenti az azonosulás. Az ego akkor keletkezik. ami a valóságot rémálommá változtatja. az a szüntelen és kényszeres gondolkozás áramlása. miszerint ő folyton gondolkodott. Az ego visszatérő gondolatformák és kondicionált mentás-emocionális (gondolati-érzelmi) minták halmaza. amely énérzettel. amelyek ugyan finomabbak és kevésbé sűrűk. aki nem tudja. amelyik gondolkozik. Ez a Létfelejtés az elsődleges hiba. Ha benned kizárólag gondolat lenne. és hirtelen rájött. régi. alapvető tévedést: „Gondolkodom. hogy álmodik. Amikor minden gondolat teljesen leköti a figyelmedet. Nagyon mélyen tekintett bele Descartes „gondolkodom. Sok ember még midig így él. tehát vagyok.

amint fölismered. és szembetalálták magukat a „semmivel”. akkor az az ego összeomlásához is vezethet. Olykor – természeti katasztrófa vagy háború következtében – az illetők a felsoroltak mindegyékét egyszerre veszítették el. amivel azonosulhatnál. Ez a jelenség ismerős lehetett Szent Pálnak is. minden. elvétetett tőlük. mint minden forma és azonosulás előtti Létet. ám ő maga is még mindig túlzottan azonosult a gondolkodással ahhoz. akkor ébren vagy az álomban. mint mindent átható jelenlétet. . akkor te ki vagy? Amikor a körötted lévő formák elpusztulnak. amely minden értelmet meghalad. a „vagyok” tudata kiszabadul a formával történt összegabalyodottságából: lélek szabadul ki az anyagba zártságából. vagy amikor a halál közelít. Sartre meglátásának a következményei mélyre hatóak. más emberek. s a félelem nyomtalanul eltűnt. jó hírüket vagy valamilyen testi képességüket. amivel a tudat azonosult. Minden. váratlanul mély lelki békét és nyugalmat éreztek. hanem a „vagyok”. amelyik folyamatosan újrateremti ugyanazt a rémálomszerű valóságot. Amikor tudod. mivel az ego: azonosulás a formával. hogy élete egy pontján bekövetkezett tragikus veszteség kapcsán megtapasztalta a tudat eme új dimenziójának felbukkanását. amik számodra az éntudatodat adták – összeomlanak vagy elvétetnek tőled. A tudat másik dimenziója lépett be ekkor a képbe.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota gondolkodásmóddal. Rájössz. hogy most álmodsz. amivel azonosultak. mert az nem az „én… vagyok”. Ez Isten békéje. Létséged. Ha többé már nincs semmi. társadalmi rangjukat. mások a gyermekeiket vagy a házastársukat. Nem minden nagy veszteséget átélő ember tapasztalja meg ezt a felébredést. Ha a formák – amikkel azonosultál. hogy fölismerje felfedezésének teljes jelentőségét: a tudat új dimenziójának feltűnését. Egyesek ugyanis azonnal erős mentális képet vagy gondolatot teremtenek. Fölismered lényegi identitásodat. aki vagy. aki így fogalmazott: Isten békéje. A végső igazsága annak.”2 Ez valóban olyan békeérzés. Néhányan minden tulajdonukat elvesztették. A MINDEN ÉRTELMET MEGHALADÓ BÉKE Számos ember számolt be arról. hogy ilyen békességet érzek? A válasz egyszerű. azt kérdezték maguktól: Ebben a helyzetben hogyan lehetséges. a formával történt azonosultságról való leválást. és akik megtapasztalták. hogy maga a tudat vagy. ami érthetetlennek tűnik. és nem az. ami számukra az éntudatukat adta.36 - . mint formamentest. Nevezhetjük ezt határhelyzetnek. és hogyan működik. amelyben magukat áldozatnak – a körülmények. És aztán – hirtelen és megmagyarázhatatlanul – a kezdetben érzett kín vagy intenzív félelem a jelenlét szent érzésének adta át a helyét. hogy mi az ego.

az ego kagylóhéjának a megkeményítése. amellyel a belső nyitottság állapotában eggyé válsz. az több külső ellenállást teremt. az a kondicionálatlan tudat. még merevebb és még áthatolhatatlanabb lesz. Az ellenállás belső összehúzódás. a tetted összhangban lesz az egésszel. hogy identitása legyen. ha megadod magadat. ami a megadással jár. azonnal átveszik a veszteség következtében összeomlott valamennyi egyéb azonosulás helyét. Más szóval: az ego gyorsan új formát talál. amikkel erősen azonosulnak.Az ego: az emberiség jelenlegi állapota az igazságtalan sors vagy Isten áldozatának – látják. A lényeg. és az univerzum nem áll az oldaladra.37 - . harag. sértettség. akár rossz. Becsukódsz. akkor megpihensz abban a békességben és belső nyugalomban. a napfény nem tud beáramolni. Valahányszor tragikus veszteség ér: vagy ellenállsz. Bármit is teszel a belső ellenállás állapotában (amit negativitásnak is nevezhetünk). az élet nem támogat. bölcsek és szeretetteljesek lesznek. Ez az új ego történetesen még görcsösebb. és tettedet támogatja a kreatív intelligencia. Nyitott vagy az életre. Ekkor a körülmények és az emberek is segítenek. Szerencsés „véletlenek” történnek. Ha pedig ilyenkor nem lehetséges cselekedni. akkor a tudat új dimenziója nyílik meg. önsajnálat –. Ha az ablakredőny zárva. akár jó. hogy ez az új forma történetesen rendkívül boldogtalan. Az ego nem sokat törődik a ténnyel. mint a régi. míg mások együttérzőek. Az engedés a belső elfogadását jelenti annak. … … … … … … … … … . Egyesek ilyenkor keserűek és mélyen megbántottak. együttműködnek veled. vagy engedsz. Ha azonban belül engedsz. Megpihensz Istenben. Ha ilyenkor lehetséges vagy szükséges cselekedni. ami van. Ez a gondolatforma és az általa teremtett érzelmek – pl.

hogy te a gondolkodó vagy. Az ego személyes azonosulásokat is tartalmaz. Az ego tartalma emberenként változó. véleményedben. hogy nem is tudsz róla. amelyeket úgy játszol el. éned (egód) tudata van minden gondolatodban. illetve a gondolatokat kísérő érzelmekkel –. ahogy azt már megtárgyaltuk. magaddal kapcsolatos fogalmakkal való azonosulásokat is. Ez – spirituális értelemben – tudattalanság. A másik ember akkor a „legmásikabb”. reakciódban és érzelmedben. A gondolkodásodat.38 - . mert ez esetben önmagad. ám minden egóban ugyanaz a szerkezet működik. a kultúrád. A fogalmi jellegű „én” nem maradhat életben a fogalmi jellegű „másik” nélkül. Milyen vonatkozásban egyformák? Éltetőjük: az azonosulás és az elkülönülés. mint…” jellegű.Az ego „magva” HARMADIK FEJEZET Az ego „magva” A legtöbben teljesen azonosulnak a fejükben hallható hanggal – az önkéntelen és kényszeres gondolatfolyammal. E tudattalan egós minta skálájának egyik végén a mindenkiben hibát keresés és a másokra történő panaszkodás egós jellegű. mint nemzetiség. ha ellenségemnek látom őt. a családi háttered stb. Legtöbbször. mint…” és „nem olyan jó. Az éngondolat fenntartásához szüksége van „a másik” ellentétes gondolatára. vallás. Ha az elme által gondolatból és érzelemből alkotott énen – vagyis az egón – keresztül élsz. rögzült szerepek. Másként megfogalmazva: az egók csupán a felszínen különböznek egymástól. azt hiszed. Valamennyi elmetevékenységed központi magvát néhány olyan ismétlődő és szívós gondolat. érzelem és reaktív minta alkotja. valójában az ego beszél s nem te. Ez az egós elme. így azt mondhatjuk róluk: az elméjük megszállta őket. amikor azt mondta: . régóta benned élő sérelmekkel. Ezért minden ego – önmagát védeni és nagyobbá tenni próbálva – folyamatosan küzd az életben maradásáért. minden értelmezésedben. amikor azt mondod: „én”. amelyekkel „én és a történetem”-ként azonosultál. hiszen a gondolat és az érzelem is eleve elröppenő. kényszeres szokása áll. hanem véleményekkel. akkor identitásod alapja ingatag. Amíg erről mit sem tudsz. Egósnak nevezzük. elméd tartalmát persze kondicionálja a múlt: a nevelésed. Ez az entitás maga az ego. illetve – sikerként vagy kudarcként elkönyvelt – „jobb. társadalmi osztály vagy politikai hovatartozás. és olyan kollektív azonosulások. Az ego összetevői: gondolat és érzelem. és nem csupán ilyen-olyan tulajdonnal kapcsolatban. nézőpontodban. Jézus erre utalt. A mélyükben mind egyformák. emlékek. amivel te a legnagyobb mértékben azonosulsz. minden emlékedben. múlékony valami. külső megjelenéssel. emberfajta.

hanem a kollektív emberi ego felszámolásának is az egyik leghatékonyabb módja. bosszúságot vagy sértettséget érzel. amikor velük társalogsz. Az ilyen címkézésnek és az ego azon vágyának. könnyen elélnek pusztán panaszkodáson. felháborodást. hogy neki legyen igaza. az ego. kurva”. az gyakran e minta része. hogy keserűséget. ami azt jelenti: nem tudod. elme kitalálta.Az ego „magva” „Miért látod meg a szálkát embertársad szemében. hogy szemet hunynál a másokban lévő tudattalanság fölött. hogy arra fókuszálsz – figyelmed köréből néha minden mást kirekesztve –. Egyes egók. akkor a panaszkodás – különösen másokkal kapcsolatban – a szokásoddá válik. kivetítés azon elme részéről. amit mondtak. Hogy aztán hangosan panaszkodsz-e vagy csupán gondolatban. rohadék. a legdurvább formája a sértegetés: „barom. ami még több energiát ad az egónak. de a válasz természetesen ez: mert amikor kritizálok vagy elmarasztalok egy másik embert. fölnagyítod azt. jellemtelensége. Csupa olyan végleges állítás. A megbántottság a panaszkodást és az emberek címkézését kísérő olyan érzelem.39 - . A megbántottság azt jelenti. vagy akár csak rájuk gondolsz. amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre?”1 A skála másik végén a személyek közti testi erőszak és az országok közti háborúskodás áll. És amire a másik emberben reagálsz. de azáltal. azt identitásukká teszed. amit maradéktalanul elhiszel. amelyik ellenséglátásra kondicionálódott s arra. többnek érzem magam. amit meg kellett volna tenniük. Ha ilyen ego tart a markában. amit tesznek. becstelensége. és nem sokkal lejjebb már testi erőszakot. Ám kizárólag a nem reagálás állapotában vagy képes felismerni. Bánt az emberek kapzsisága. Ki teszi ezt? A benned lévő tudattalanság. Az általad a másikban észlelt „hiba” néha nem is létezik. Más alkalmakkor ugyan valóban létezik a hiba. mit teszel. A tudattalanság skáláján lefelé haladva a következő szinten kiabálást és üvöltözést találsz. hogy valakinek a viselkedése az egójából származik. A Bibliában Jézus kérdése megválaszolatlanul marad. amelyeknek talán nem sok egyéb dologgal való azonosulásra nyílik lehetőségük. az már mindegy. és mások fölé kerekedjen. Az totális félreértelmezés. Ha negatív gondolati címkéket aggatsz másokra. amivel nem tudsz érvekkel vitába szállni. A PANASZKODÁS ÉS A MEGBÁNTÓDÁS Önmagam megerősítéséhez az ego egyik kedvenc stratégiája a panaszkodás. hogy biztosítsa saját igazát és fölényét. Minden panasz egy-egy olyan. apró történet. s ez persze tudattalan jelenség. vagy amit nem kellett volna megtenniük. attól nagyobbnak. amit nem tettek meg. azt magadban fölerősíted. Nem reagálni a másokban lévő egóra nem csupán a saját egódon való felülemelkedésnek. hogy az a kollektív emberi működészavar . Az ego imádja ezt! Ahelyett. amit a múltban tettek.

Abban már olyan „én” van. ha a hideg leves kapcsán személyes megtámadtatást érezhet. el tudod-e kapni – tehát észre tudod-e venni – a fejedben szóló hangot esetleg már abban a pillanatban. hogy eltűrnéd a rossz minőséget vagy a helytelen viselkedést. a gondolkodó. azt egy helyzettel kapcsolatban is meg tudod tenni: ellenségeddé változtatod. szemben a kondicionálttal. aki tudatában van a hangnak. nem a változtatást.Az ego „magva” egyik megnyilvánulása. hanem az. Valahányszor észreveszed a hangot. hogy langyos a levesed. „nem akarom ezt tenni”. s abból a maximumot igyekszik kihozni. Figyeld meg. amikor valakit informálsz egy hibáról vagy hiányosságról. Ezt a nélkül is megteheted. Megbocsátani annyi. azt is fölismered majd. Olykor esetleg gyakorlati lépések megtételére is szükséged lehet. Ha azonban azt mondod: „Hogy merészel nekem hideg levest fölszolgálni?!” – az már panaszkodás. A kimondatlan következtetés minden esetben ilyesmi: „ennek nem lenne szabad megtörténnie”. aki imádja. ha valakit rossz fényben tüntethet fel. „tisztességtelenül bánnak velem”. hogy az ego nem igazán akar változást. ha tudattalanságát – ami az ego – személyes ügynek tekinted. hogy ez nem személyes jellegű ügy. hogy megvédd magadat a rendkívüli mértékben tudattalan emberektől. Olykor igen nyilvánvaló. aki élvezi. aki annak tudatában van. hogy tovább folytathassa a panaszkodást. A legerősebb védelmed mindazonáltal az. hanem az erő jele. hanem helyzetekkel kapcsolatban is imád panaszkodni és megbántódni. hogy lásd a minden emberben – az ő esszenciájaként – ott lévő épelméjűséget. egy gondolat. és ismerd föl való voltában: az ego hangja. hogy nem reagálsz az egóra. ahogy valamivel kapcsolatban panaszkodni kezd. ha közlöd a pincérrel. A háttérben ott a tudatosság. Keresztülnézel az egón. Ily módon elkezdesz . Az előtérben ott a hang. „nem akarok itt lenni”. mint szemet hunyni. Az ego nem csak más emberekkel. A panaszkodás ez esetben az egót szolgálja. Valójában te az a tudatosság vagy. hogy azt korrigálni lehessen. vagy még inkább keresztülnézni. hogy csak tényközlésre szorítkozol. és azt meg kéne melegíteni – feltéve. ami maga az élet. Nem az ego megnyilvánulása. ha tudatos vagy. A panaszkodás nem keverendő össze a jogos szóvá tevéssel. A nem reagálás nem a gyengeség. Akkor válik valaki számodra ellenséggé. Amit egy emberrel. hogy belőlük ellenséget kreálnál. olyan „én”. hogy te nem a hang vagy. A panaszkodástól való tartózkodás azt sem jelenti. ami a kondicionálatlan tudat. akkor többé már nem érzel kényszert a reagálásra.40 - . ami mindig is semleges dolog. A nem reagálásra egy másik szó: a megbocsátás. gyakran képes leszel előhozni másokból az épelméjűséget. mint egy kondicionált elmeminta. Amikor megérted. Az ego legeslegnagyobb ellensége pedig természetesen a jelen pillanat. Azzal. nem több.

és azt átérzed. ami az ego önmegerősítésének egy másik módja. ám érezd is az érzelmet. REAKTIVITÁS ÉS SÉRELMEK Habár a panaszkodást gyakran a megbántottság érzése kíséri. amire ugorhat. akinek még nem teljesen bocsátottál meg. Az ilyen-olyan dologra történő „ugrásukkal” bizonygatják és erősítik énjük érzését. kondicionált elmeminta. ahogy valakivel a jelenben beszélsz vagy viselkedsz. hogy bosszantják – és sohasem kell túl sokat várnia. az tulajdonképpen már nem az ego. A sérelem erősen negatív érzelem. és az erőszak soha véget nem érő körfolyamatát táplálhatják. és az ego a marka szorításában tartson. Ezért alkotja sok ember egójának jelentős részét a sérelem. viszonylag távoli múltban történt eseménnyel kapcsolatos. hogy ezt megtalálja. és újra fel-felbukkanhat. aki folyton várja a következő dolgot. Az ego feltételezi a tudatosság hiányát. vagyis a test azon gondolatokra adott reakcióját! Ne próbáld elengedni a sérelmedet! Az elengedés – a . Sérelmet hordozni azt jelenti: tartósan valami „ellen” lenni. A panaszkodás ez esetben reaktivitásba – reagálásra való hajlamba – fordul át. A hosszan tartó megbántódást sértettségnek nevezik. „mit tett velem!” vagy „mit tett velünk!” A sérelem életed más területeit is megfertőzi. egy „ellenség”. gyengül. hogy azt érezhesse. Sok az olyan ember. Amint tudatára ébredsz a benned lévő egónak. mint mások a kábítószerrel. hogy tudd. mert a kollektív emberi tudattalanság több ezer éves lendítőereje hajtja. ahhoz erősebb emóció is társulhat. Egy nemzet vagy törzs pszichéjében a kollektív sérelmek évszázadokig életben maradhatnak. Egyetlen erős sérelem elegendő ahhoz. a negatív érzelmi energia hatására eltorzítva érzékelheted a jelenben zajló eseményt. hogy akad-e olyan személy az életedben. táplálsz-e magadban még mindig sérelmeket. a történet újra és újra elmondása a fejedben vagy hangosan. amit életben tart a kényszeres gondolkozás. illetve az befolyásolhatja. Amíg például a sérelmeden gondolkozol. várja. ám valahányszor fölismerik.41 - . „Felháborító!” – mondják az ilyenek. gondolati és érzelmi szinten is tudatosítsd magadban a sérelmet! Tehát légy tudatában a sérelmet életben tartó gondolatoknak. hogy mérges lehessen. mint például a harag vagy a felzaklatottság egyéb formája. Ily módon az még nagyobb energiájú töltésre tesz szert. hanem csupán egy régi. hogy életed hatalmas területeit megfertőzze. ami olyan. Tudatosság és ego nem létezhet egyidejűleg. Őszinteség kell.Az ego „magva” megszabadulni az egótól. a megfigyeletlen elmétől. A régi elmeminta vagy mentális szokás egy ideig még életben maradhat. Ha akad ilyen. „Hogyan merészeli?!” „Kikérem magamnak!” Hasonló függőségi viszonyban élnek a felzaklatottsággal és a haraggal.

viszont az illető. akiről panaszkodsz. amint megérted.42 - . amelyen virul. ő téved. mint a hang”. a „rossz” pozíciójába helyezni. az rossz. Az egyszerű megfigyelés. Ez a megértés felszabadító hatású. hogy a sérelemnek nincs egyéb célja. akire reagálsz. hogy te jó vagy. és valaki ennek az ellenkezőjét állítja. ő pedig téved. amire reagálsz. Jézus tanítása – „bocsáss meg ellenségeidnek” – alapvetően az emberi elmében működő egyik legfontosabb egós szerkezet lebontására vonatkozik. az ego elhatároltság. hogy megadják neki azt a felsőbbségérzést. Csak a múlttal kapcsolatos sérelmed tudja azt megtenni. ezért az ego imádja bebizonyítani. Ám ezek az egót oly módon is erősítik. ami után az ego sóvárog. a „lusta munkanélküliekkel”. mint amikor „igazam van”. Íme a magyarázat. akkor nyilvánvaló. És mi a sérelem? Régi gondolatok és érzelmek málhája. A megbocsátás azonban természetes módon következik be. mint megerősíteni az én hamis tudatát. hogy erősebben érezhesd. ám a helyzet. Ha azt mondod: „A fény gyorsabban terjed. hogy miként adhat felsőbbségérzést mondjuk a forgalmi dugóval. Semmi sem erősíti oly mértékben az egót. hogy „ennek most nem kéne történnie”. fenntartani az egót. s amelyen keresztül önmagát megerősíti. mert akkor neki igaza van. amelytől életben maradása függ. Az „igazam van”: azonosulás egy gondolati állásponttal. aki téved. Ő TÉVED” A panaszkodás. véleménnyel. nézőponttal. a politikusokkal.és elkülönültség-tudatát erősíti. Más szóval: másokat a tévedés pozíciójába kell hoznod ahhoz. ki vagy te. akkor az általad megítélt és vétkesnek talált személyhez vagy helyzethez viszonyítva képzelt erkölcsi fölénybe kerülsz. a munkatársaiddal. . Nem csupán személyt. akinek nincs. „NEKEM IGAZAM VAN. értékítélettel. történettel. helyzetet is lehet panaszkodás és reaktivitás révén a „téves”. hogy neked igazad van. a „kapzsi gazdagokkal”. hogy neked legyen igazad. a férfiakkal vagy nőkkel kapcsolatos panaszkodásod. szükséged van valakire. ahogy a hibatalálás és a reaktivitás is. Talán nem nyilvánvaló azonnal.Az ego „magva” megbocsátás – megpróbálása nem válik be. Amikor panaszkodsz. hogy most jelen légy. az exházastársaddal. EGY ILLÚZIÓ VÉDELMÉBEN Tények kétségbevonhatatlanul léteznek. Ez a fölénytudat az. Ha igazad van. A múltnak nincs hatalma megakadályozni téged abban. Persze ahhoz. amiről panaszkodsz. hogy neked igazad van. hogy a villámlás megelőzi a mennydörgést. hogy a másik téved. abban kimondatlanul az is benne van. amiben burkoltan az is mindig benne van.

amit azzal kapcsolatban érzek. mentális „hadállás” lett belőle. illetve gondol róla. Magadat véded. neked nincs” hiedelme az ego önmegerősítésének az egyik módja. Ha egyszerűen közlöd azt. Csak tudatosság révén vagy képes látni: ott a szituáció. Csak tudatosság – és nem gondolkodás – révén tudod megkülönböztetni a tényt a véleménytől. Ott lapul a „nekem” szóban. hogy egyetlen. másképp is lehet azt látni és kezelni. a nézőpontok és az értékítéletek kevésbé megfogható birodalma. hogy az illúzió védi önmagát. talán nincs. hogy igaz. Ezt követően pedig felismered. amit „én” mondtam. akkor az ego már bekúszott. hanem tudod. Azonosulás mivel? Az elmével és a mentális állásponttal. közti interakciókban – már veszélyes a „nekem igazam van. hogy igazad van. Kizárólag tudatosság révén láthatod a szituációt vagy a személyt a maga teljességében. Minden ego a szelektív érzékelés és a torzító értelmezés mestere. Minden ego összetéveszti a véleményeket és a nézőpontokat a tényekkel. Ha azonban a „nekem igazam van. valamint nemzetek. ez esetben az illúziót. itt pedig a harag. hogy te vagy bárki más mit gondolsz. mert nincs azonosulás. hogy úgy mondod: „Hidd el nekem. a másikat a téves pozíciójába helyezés olyan mentális diszfunkció. ami állandósítja az emberek közti távolságtartást és konfliktusokat. amiről tudod. ahelyett. vagy „Miért nem hiszen nekem soha?!”. noha igaz. Az egyszerű állítás: „a fény gyorsabban terjed. akkor abban egyáltalán nem szerepel az ego. . védekezés. törzsek. az igazságnak sosincs szüksége védelemre. Érzelem keletkezik.43 - . Így nem csak igazad van.Az ego „magva” igazolhatja ezt. mint a hang”. Továbbá nem tud különbséget tenni egy esemény és az arra adott reakciója között. az egót szolgálja. Az igazságot véded? Nem. A fény vagy a hang nem törődik azzal. IGAZSÁG: RELATÍV VAGY ABSZOLÚT? Az egyszerű és igazolható tények birodalmán túl – személyes kapcsolatokban. hogy más lehetőségek is kínálkoznak a helyzet megközelítéséhez. korlátozott nézőpontot tennél magadévá. tudom!”. amelyeket könnyen itathat át éntudat. hiszen ezek mind olyan gondolatformák. talán még agresszió is. Ha például azon kapod magad. Még pontosabb lenne úgy fogalmazni. neked nincs” bizonyossága. a dolog személyes üggyé vált. Az „én” megkurtítottnak vagy megtámadottnak érzi magát. ha az önmagadat a helyes. vagy inkább önmagad illúzióját. Ha még a tények egyszerű és egyértelmű világa is alkalmas eszköz lehet az egós jellegű torzítás és az illúzió számára. az elme teremtette énutánzatot. Beszennyezte szavaidat az „én” hamis tudata. vallások stb. Az ego mindent személyesre vesz. Ilyen azonosulás azonban könnyen bekúszhat. akkor vajon mennyivel inkább az a vélemények. Van ebben bármennyi ego is? Talán van. mert valaki nem hiszi el.

más szóval: egy gondolathalmaz. amiben hinned kellett. Mi volt az igazság? Egy történet. amiket fölébredt emberek hagytak neked hátra. Így használva a vallás ideológiává válik. mint ez emberi életet. Mi bennük a közös? Hogy valamennyi gondolatokból áll. vagyis: kiszabadulni a formával való azonosulásból. akkor ez a hit egészen az őrültség szintjéig képes lerontani cselekedeteidet és viselkedésedet. hogy meg kellett őket ölni. a burzsoázia. hogy az igazság kizárólagos birtokosa vagy – tehát neked van igazad –. ha „tévedtek”. és a felsőbbrendűség illuzórikus tudatát teremti meg. Az igazságot fontosabbnak tekintették. Miért? Mert számára a történelem marxista értelmezése jelentette az abszolút igazságot. és bizony annyira „tévedtek”. akiket az őrült diktátor. Ám nem fogod megtalálni az abszolút igazságot. A gondolat a legjobb esetben is csak rámutat az igazságra. attól függően. ideológiákban. de sohasem maga az igazság. miszerint az ember viselkedésének irányításához nem létezik abszolút igazság – korunk egyik veszedelmének. Az emberi cselekvés tükrözheti az . megosztja az embereket.44 - . hogy a szemüvegesek a műveltek osztálya. hogy segítsenek lelkileg fölébredni. hogy tér nyíljon az új társadalmi rend előtt. de az igazság szolgálatába is. Ezért mondják a buddhisták: „A Holdra mutató ujj nem a Hold. a parasztok kizsákmányolói. Csupán egyetlen abszolút igazság létezik. ha véleményük a legkisebb mértékben is eltért az egyházi tantételektől vagy az írások (az „igazság”) szűk értelmezésétől. akkor azt az egód szolgálatába állítottad. ott pusztult az összes szemüveget viselő kambodzsai. A katolikus és más egyházak történetesen indokoltan nevezik a relativizmust – a hitet. El kell őket tüntetni. mint jó és rossz viselkedés. hogy miként használod.” Valamennyi vallás egyformán téves és egyformán igaz. amit egyes mai keresztény tanok korunk hatalmas veszedelmének tartanak? A kereszténység történelme persze kitűnő példa arra. Az igazság szolgálatába állítva a vallási tanítások olyan útjelző táblák vagy térképek.Az ego „magva” akkor vajon ez azt jelentené. jó és rossz cselekedet vagy igaz és téves hit? Vajon ez nem az az erkölcsi relativizmus. hogy ha azt hiszed. hogy kizárólag a te vallásod az igazság. Marx szavait ő úgy értelmezte. Ez járt. tetteid ahhoz igazodnak. ahol azt képtelenség megtalálni: tantételekben. ha ott keresed. Az ő igazsága is egy gondolathalmaz volt. szabályzatokban vagy történetekben. Ha megleled azt az igazságot. Ha „tévedtek”. és minden más igazság abból sugárzik ki. Állíthatod az ego szolgálatába. Az egymillió ember közt. Évszázadokon át helyesnek tartották az emberek megkínzását és elevenen történő elégetését. Ha azt hiszed. és konfliktusokat szül köztük. Pol Pot lemészároltatott. hogy nem létezik olyan.

Ha máshol keresed. . Maga a Lét. „Szeress. Ha azonban félreértelmezik. törzs. akkor minden tetted és kapcsolatod azt a minden élettel való egységedet fogja visszatükrözni. Ez a szeretet. a bennünk élő Isten. az igazság és az élet. vagy tükrözhet illúziót. a hinduk számára ez az Atman.45 - . más szóval: gondolatokkal. nekik nincs” gondolkodásmód a világnak különösen azon a részein „betonozódott” be. Néhány keresztény misztikus ezt nevezi a bennünk élő Krisztusnak. parancsolatok. hogy ők birtokolják az igazságot. vallás vagy ideológia között feszül régóta szélsőséges. Jézus megpróbálta ezt megértetni. aki vagy. Az elkövetés és a megtorlás. de a szóhalmaz nem maga az igazság.”2 Ezek a Jézus által kiejtett szavak alkotják az igazságra mutató egyik legerőteljesebb és legközvetlenebb útjelzőt. te vagy az igazság. a minden férfi és nő – valójában minden létforma – esszenciális identitásáról beszél. ám a világ sok részén az emberek még nem képesek vagy nem hajlandóak ezt megtenni. AZ EGO NEM SZEMÉLYES VALAMI Kollektív szinten a „nekünk igazunk van. ezért már képesek meg is ölni őket – még a gyerekeket is –. Törvények. amit akarsz!” – mondta Szent Ágoston.Az ego „magva” igazságot. ahol két nemzet. minden esetben csalódni fogsz. Igen. aki vagy. Azok a törvények. emberfajta. Szavakba lehet-e önteni az igazságot? Igen. parancsolatok. Halevi izraeli író beszél az „eltérő álláspont befogadásáról”3. hogy éreznék az ő ember voltukat és szenvedésüket. amit mélyen belül érzel. nem pedig valami csodálatos teljesítmény –. Amikor kapcsolatban állsz ezzel a benned lévő dimenzióval – és a kapcsolatban állás a természetes állapotod. Mindketten áldozatnak tekintik magukat. a saját „történetével”. Jézus a legmélyebb vagyokról. az az igazság. akkor hatalmas akadállyá válnak. ha jól értik őket. aki el vannak vágva attól. És mivel „az ellenség” címszó alá sorolva fogalmi jellegűvé tették és dehumanizálták (elembertelenítették). szabályok és előírások azoknak kellenek. Y. az akció és a reakció őrült spiráljának csapdájába estek. Mindkét fél azt hiszi. Az igazság elválaszthatatlan attól. Arról az életről. akik ők: a bennük lévő igazságtól. helyi konfliktus. Azok a szavak csak rámutatnak arra. Mindketten egyformán képtelenek belátni. aki vagy. a másikat pedig „gonosznak”. a buddhisták Buddha-természetnek mondják. amikor így fogalmazott: „Én vagyok az út. szabályok és előírások megakadályozzák az ego legdurvább kicsapongásait. és tégy. ám sokszor még ezt sem érik el. ellenük mindenféle erőszakot alkalmazni anélkül. hogy másfajta nézőpont. E mondatnál – szavakkal – nem lehet sokkal közelebb jutni az igazsághoz. másik történet is létezhet és érvényes lehet. Mindkét egymással szemben álló fél azonosult a saját nézőpontjával.

akinek „mássága” oly mértékben nagyítódott fel. hanem normális. mint az ego egy formája. hogy már képtelen vagy érezni közös emberségeteket. az önzőség. a személyes ego. hogy azok csupán a mélyebben meghúzódó működészavarnak. és ezért én fölöttük állok” gondolattal. vagyis az ego. a legzavaróbbnak találsz? Az önzőségüket? A kapzsiságukat? A hatalomvágyukat és az irányítani akarásukat? Az őszintétlenségüket. tiszteletre méltó polgárok. s elméd ezt a tévedést arra használja fel. Az ego számára mindez rendkívül kielégítő. A kapzsiság. hogy önmagát erősebbé tegye az „igazam van. a tisztességtelenségüket. ha azt összetéveszted valódi éneddel.46 - . aki ő. illetve elmebajnak az egyedi és kollektív megnyilvánulásai. a minden emberi lénnyel közös. Azok a másokban meglévő. aki te vagy. Ők ilyenek:…” Amikor a másokban észlelt egót összetéveszted az ő valódi identitásukkal. a kegyetlenség és az erőszak még mindig rendkívül elterjedt ezen a bolygón. ami a másik emberben bosszant. ahogy a te esetedben sincs semmi köze ahhoz. Ebben az értelemben sokat tanulhatsz az ellenségeidtől. egyetlen életben való gyökereződéseteket. felháborodással és gyakran haraggal. Ha nem ismered fel. hogy személyes ügynek tekinted őket. ám azokat nem tudod – vagy nem vagy hajlandó – magadban észrevenni. Elmehetünk egészen odáig. Az emberellenes erőszakos cselekmények messze legnagyobb részét nem a bűnözők vagy a zavart elméjűek követik el. és ekként teljesen személytelen. és amire az ő esetében intenzíven reagálsz. hogy kijelenthetjük: ezen a bolygón a „normális” egyenlő az őrülttel. Ám az nem több. közös isteniségeteket. általában ugyanazok a minták.Az ego „magva” Ilyen helyzetben nyilvánvalóvá válik. a szeparálódást közted és a másik ember között. Mi az bennük. valamint az észlelt ellenségre reakcióként adott rosszallással. . Fogalmi identitást alkotsz az adott emberrel vagy embercsoporttal kapcsolatban. Mi húzódik meg ennek az elmebajnak a gyökerénél? A gondolattal és az érzelemmel való teljes azonosulás. Ez pedig erősíti az elkülönültség tudatát. s amiket tévesen az identitásuknak hiszel. akkor abba a hibába esel. a kizsákmányolás. Az adott tulajdonság vagy késztetés felfedezése önmagadban csak akkor lehet ijesztő az éntudatod számára. hogy a kollektív emberi ego még őrültebb. az benned is megvan. amelyek benned is megvannak. bár működési elve ugyanaz. amikre a legintenzívebben reagálsz. a kollektív ego szolgálatában. akkor ez az elméd műve. mint az „én”. és azt mondod: „Ő ilyen:…. konkrét egós minták. Semmi köze ennek ahhoz. amit a legbosszantóbbnak. az erőszakosságra való hajlamukat vagy valami mást? Bármi legyen is az.

Az ego „magva” A HÁBORÚ AZ EGYFAJTA GONDOLKODÁSMÓD Bizonyos esetekben ugyan szükség lehet arra. Az Amerikai Orvosi Egyesület folyóirata (JAMA) szerint a szívbetegséget és a rákot követően az Egyesült Államokban az orvosi kezelés képezi a harmadik leggyakoribb halálokot. ám őrizkedj attól.4 A betegségekkel szemben vívott harc adta kezünkbe többek közt az antibiotikumokat. Ma már azonban számos szakértő vallja. egós viselkedést – sohasem lehet annak megtámadásával legyőzni. vagy valakit megvédj. ami ugyanolyan rossz. harc a szegénység ellen stb. mint a „háború”. új gonoszt. s talán járványos méretben. Manapság gyakran hallod a kifejezést: „a … elleni harc”. a tudattalanság egyszerűen beléd költözik. az fennmarad. tudom.3 millió. ha a háborút megnyeri. mint az előző volt. majd azt félreértelmezed. vagy az ellenfél – új jelmezben – ismét felbukkan. Elképzelheted. A homeopátia és a kínai orvoslás két példa a lehetséges alternatív megközelítésre. mert akkor valószínűleg ép azzá válsz.47 - . amelyek nem ellenségként kezelik a betegséget. Vagy annak elképzelése helyett: nézd meg a ma esti tévéhíradót! . A bebörtönzöttek száma az Egyesült Államokban 1980-ban még kevéssel 300 000 alatt volt. és az antibiotikumoknak ellenálló baktériumtörzsek – az úgynevezett szuperbacik – hatására azok a betegségek minden valószínűség szerint újra felütik majd a fejüket. Más szóval: csak azt látod meg. harc a rák ellen. nehogy egy másik ember kárt tegyen bennetek. Azok eleinte látványosan sikeresnek is bizonyultak. az erősebbé válik. akkor látásod rendkívül szelektívvé és torzzá válik. újabb ellenséget teremt. ami ellen harcolsz! Ha harcolsz a tudattalansággal. Valahányszor ezt hallom. amit látni akarsz. Még ha le is győzöd ellenfeledet. Például a bűnözés és a kábítószerek elleni harc ellenére az utóbbi 25 évben drámai módon megnőtt a bűnesetek és a kábítószerrel kapcsolatos törvénysértések száma. Amikor olyan gondolkodásmód tart a markában. hogy magadat megvédd. hogy az antibiotikumok széles körű és válogatás nélküli használata időzített bombát teremtett. és minden cselekedet. és ezért nem teremtenek újabb kórokat. A háború az egyfajta gondolkodásmód. milyen cselekvés lesz az eredménye az ilyen téveszmés rendszernek. de gyakran még annál is rosszabb. Harc a kábítószerek ellen. A tudattalanságot – a zavart működésű. Bármi ellen is harcolsz. az észlelt „gonoszt”. 2004-ben már – döbbenetes adat – 2. harc a terrorizmus ellen. hogy segítségükkel meg tudjuk nyerni a fertőző betegségekkel szembeni küzdelmet. és aminek ellenállsz. Tudati állapotod és külső valóságod egymással szoros kölcsönhatásban működik. hogy az ügy eleve kudarcra ítéltetett. hogy küldetéseddé tedd „a gonosz kiirtását”. vagy. ami ilyen gondolkodásmód terméke. vagy megerősíti az ellenséget. harc a bűnözés ellen. és úgy tűnt. az téged is a tudattalanságba fog lehúzni.

nem méltányol. hogy igaza legyen. aki ne békességet akarna. hogy megvédje álláspontját. hogy a hangod keménnyé vagy élessé. tehát a reagálásra való hajlam. igazoljon. hogy csupán egy illúzió harcol az életben maradásáért. hogy a létét fenyegetik. Nem létezik olyan ember. és kisiklasz az ego szorító markából. hogy ő te vagy. Ebben a pillanatban talán nem érzed. pénzzel kapcsolatos vita támad… Érzed-e a hatalmas erőhullámot. ami sokkal hatalmasabb az egónál. hibáztasson? Más szóval: fel tudsz-e ébredni a tudattalanság e pillanatában? Képes vagy-e érezni. ami háborúban áll. Az az illúzió azt gondolja.48 - . hogy van benned valami. „rossz” pozícióba helyezése. valami. ami drámát. betolakodik a területedre. vagy akár egy gondolatra. egyesek hevenyebben. Ha már való voltában látod az egót. Mi a „tápláléka”? A reaktivitás. hogy van benned valami. Többé már nem veszed személyes ügynek. amikor az ego túlélési üzemmódban működik.Az ego „magva” Ismerd fel. hibáztatás. különösen. Az ego ugyanis azon virul. hogy mi az ego: kollektív működészavar. támadjon. tudd. aminek célja. ami minden egós kapcsolat része. sokkal hatalmasabb az elménél. amit talán a harag és az ellenségesség álarca burkol be? Hallod-e. hogy ily módon megerősítse ama „színházi produkcióban” játszott győzedelmes szereplői identitását? Képes vagy-e érezni. mint hogy békesség legyen? AZ EGÓN TÚL: A TE VALÓDI IDENTITÁSOD Amikor az ego háborúzik. Első alkalommal nem könnyű figyelő jelenlétként ott lenni. amint fölismered. . Várnod kell egy helyzetre. hogy az ego tudatában légy. vagy amikor bekapcsolódott valamilyen múltbeli érzelmi minta. Az csupán a benne lévő ego. ahogy valamit teszel. Többé már nem táplálod azt a drámát. ami átvonul rajtad. vádaskodás vagy a másik ember „téves”. aminek drámára van szüksége ahhoz. Együttérzés ébred benned. És ily módon egy olyan erő jelenik meg az életedben. mint a többiek. Ha már a maga valójában ismered azt. s ő bármi áron életben akar maradni. akkor többé nem véled tévesen valaki identitásának. az emberi elme őrültsége. Van azonban benned valami más is. ami konfliktust akar. ami azt érzi. a félelmet. Ám ha egyszer megérezted a dolog ízét. ami reakciót vált ki belőled: valaki ezzel-azzal megvádol. Senki sem rossz. hogy mindnyájan az elme ugyanazon betegségétől szenvednek. Az egótól való megszabaduláshoz mindössze annyi kell. megkérdőjelezi módszered helyességét. BÉKESSÉGET AKARSZ VAGY DRÁMÁT? Békességet akarsz. sokkal könnyebbé válik nem reagálni rá. esetleg hangosabbá és néhány oktávval mélyebbé válik? Észre tudod-e venni elméd száguldását. Nincs panaszkodás. aminek fontosabb. jelenléted ereje növekedni fog.

de az elveszti abszolút komolyságát. akkor ezen azt értette: negáld – tagadd meg. az végső soron nem az. gondolatok és érzések jönnek és mennek. Ha ekként ismerem magamat. Kizárólag a jelenlét képes megszabadítani téged az egótól. hogy „Tagadd meg önmagad!”. valódi én. Ezért nevezhetjük azt jelenlétnek is. hogy ő irányítson. és kizárólag most lehetsz jelen. amelyben érzékelések. hogy kitűnjön. ami végső soron számít: tudom-e mindig érzékelni az életem hátterében lévő. hogy miért nem lehet az egótól való megszabadulást valami jövőbeli időpontban elérendő céllá tenni. mint az a gondolat. A spirituális föleszmélés: tisztán látni. ami akkor jött létre. gondolok vagy érzek. igény . annak többé már nincs abszolút jelentősége. hogy az én vagyok. A tudatosság az az erő. a világban? MINDEN SZERKEZET LABILIS Bármilyen formát is vegyen fel. aki ezt tisztán meglátta. Mi a spirituális föleszmélés? A hit. akit a születési anyakönyved jelez. megtapasztalok. hogy te az vagy. amelyik azt hiszi. hogy nem találhatom meg magamat a folyamatosan elenyésző dolgokban. ami a jelen pillanatba van bezárva. Valószínűleg Buddha volt az első emberi lény.49 - . amikor a gondolat – a hatalmas áldás és ugyanakkor hatalmas átok is – elkezdte átvenni az irányítást. Tisztelem azt. csupán relatív fontossága van. esszenciális Létségemet. akkor abszurd lenne azt „megtagadni”. de még mindig csupán gondolat. az a tudat fénye. nem tegnap és nem holnap. aki vagyok? Tudom-e esszenciális identitásomat tudatként érzékelni? Vagy elvesztem önmagamat abban. elvesztem önmagamat az elmében. aki vagyok. hogy amit érzékelek. akiről azt gondolom. és elhomályosította a Léttel. Az egyetlen dolog. az gondolat. az Istennel való összekapcsolódottság egyszerű. Az igazsághoz kicsit közelebb áll ugyan. ez a mélyebb. Ami hátramarad. bármi történik is az életemben. hogy ezt az erőt ebbe a világba hozza. Az emberi létezés végső célja – tehát a te célod is –. Csak a jelenlét képes lebontani benned a múltat. és tudja így átalakítani a tudati állapotodat. megtapasztalások. És ugyanez a magyarázat arra is. a rejtett ösztönző erő mindig ugyanaz: igény arra. az ego tudattalan hajtóereje: meg akarja erősíteni annak az imázsát. Ha én valóban az „én” – ego – lennék. és így az anata (éntelenség) vált tanítása egyik központi elemévé. Ez a Lét. elveszti súlyosságát. ám mély örömét. hogy különleges legyen. a vagyokot? Pontosabban fogalmazva: tudom-e érzékelni ebben a pillanatban azt a vagyokot. A fantomént. ami történik. utasítsd el – (és ezáltal bontsd le) az én illúzióját. Bármilyen viselkedést is produkál az ego. a Forrással. hogy te lélek vagy? Nem.Az ego „magva” mivel a tudatosság és az ego nem fér össze. S amikor Jézus azt mondta.

50 - . Egyik barátommal a kaliforniai Malibu közelében egy gyönyörű természetvédelmi területen sétáltunk. ha a felszínen magabiztosnak tűnik. hogy megkapja azt. és még ha sikerrel jár is. A híres és ma már klasszikus popzenei szám az (I Can’t Get No) Satisfaction (Képtelen vagyok elégedetté válni) az ego dala. tudja. Csak annak az igazsága tesz szabaddá. A „senkinek levéstől” való félelem. káprázatosan szép növények – a gyalogút mentén felállított figyelmeztető táblát találtunk. amit a természetvédelmi park illetékesei helyeztek el. anyagi forma sem. aki vagy. A mögöttes érzelem. hogy azt ideiglenesen elfedi egy bensőséges kapcsolattal. valamilyen új tulajdon megszerzésével. mindig létezik a „még nem elég”. AZ EGO IGÉNYE A FÖLÉNY ÉRZÉSÉRE Az egónak számos finom és könnyen észrevétlenül maradó formája létezik. tartósan akkor sem elégedett soha. Jézus ezt nevezte „örök életnek”. hogy egyetlen szerkezet (forma) sem stabil. a többre. Célját sokszor nem éri el. hogy azok mind mulandóak. amely már halálon túli. Az ego minden tevékenysége végső soron arra irányul. az ellenségekre. Illúzió azonban sohasem fog téged kielégíteni. amit be kell tölteni. Amint fölismered és elfogadod. a figyelemre. Mindig létezik hátsó szándék. Emlékezz: amint a benned . vagyis igény a szembehelyezkedésre. És persze igény az elkülönülésre. még a látszólag szilárd.Az ego „magva” a hatalomra. ha azt felismered. ám maximum annyit képes tenni. hogy megszüntesse ezt a félelmet. az elégtelenség és hiány érzése. mert a valamennyi forma mulandóságának fölismerése ráébreszt a benned rejlő formamentes dimenzió létére. még akkor is. hogy egyetlen forma sem állandó. a haláltól való félelem. vagy ilyen-olyan nyereséggel. A birtokra érve – amit benőttek a fák és a különféle. a nem létezéstől. Az ego arra használja az embereket és a helyzeteket. amit akar. Miért a félelem a mögöttes érzelem? Mert az ego a formával való azonosulásból származik. Ráakadtunk egy évtizedekkel ezelőtt leégett vidéki kúria romjaira. békesség ébred benned. A következő állt rajta: „VIGYÁZAT! VESZÉLY! EGYETLEN STABIL!” SZERKEZET SEM Így szóltam a barátomhoz: „Ez egy igazán mélyen szántó szutra (szent szöveg)!” Áhítattal néztük. Az ego körül ezért állandóan ott lebeg a bizonytalanságérzés. és legtöbbször az „amit akarok” és az „ami van” közti távolság a zaklatottság és kínlódás állandó forrásává válik. és mélyen belül tudja. Azért. amit megfigyelhetsz másokban és – ami még fontosabb – magadban. Az ego mindig akar valamit a másik embertől vagy a helyzettől. ami az ego minden tevékenységét irányítja: a félelem.

Továbbá: a pletyka gyakran tartalmaz másokra vonatkozó. ha az illető az államelnök vagy a pápa. hogy asszociálódik veled.-t – része az ego stratégiájának. Y. és ezáltal a saját szemében is. és ahelyett. hogy rövid ideig – az ego szemszögéből nézve – fölénybe kerültél a másikkal szemben. úgy erősíti magát. Az ilyen emberek esetleg nem is tudják. Ez annak a ténynek a következménye. kollektív. valahányszor negatív véleményt mondasz egy másik emberről. észlelni tudod magadban a hír közlése előtti futólagos elégedettségérzést. akivel találkozol. Abban a pillanatban ugyanis még többet tudsz. tudatának vagy képességének az értékét. Az érzett elégedettséged az egóé. abban a pillanatban fölényben érzed magadat. te már az egón túli tudatosság vagy. Az e világban híressé válás átka. mint a beszélgetőpartnered. még akkor is. fogalmi identitásról hordoznak.Az ego „magva” lévő egónak a tudatára ébredsz. hogy társul az illetőhöz. . amelynek célja. ha elég jelenlevő vagy. a mélyebb „én”. hogy rajtad keresztül ők többek lehetnek. Még akkor is. Ha valakinek többje van. ami szintén erősíti az egót az abban kimondatlanul megbúvó. A legtöbb ember. Ezért ekkor azzal próbálja meg önmagát helyreállítani. hogy önmagának a „fontos” személlyel való társítása révén kiemelkedő identitást szerezzen mások szemében. és abból származik. ami ott található. kritizálja vagy elbagatellizálja a másik személy tulajdonának. hogy valódi énedet teljesen elhomályosítja egy kollektív mentális kép. Azt hiszik. amennyiben megerősíted az ő – végső soron fiktív – éntudatukat. A hamis fölismerése már a valódi előemelkedése. Magukat szeretnék te általad teljessé tenni. hogy valamilyen módon kisebbíti. a másik emberhez viszonyított éntudatát.51 - . a saját identitását – önmaga mentális képét – óhajtja erősíteni azzal. hogy valójában egyáltalán nem érdeklődnek irántad. mert a „kevesebb” érzete csökkenti az elképzelt. mint a másik személyé. ha valaki többet tud vagy többre képes. rosszmájú kritikát és véleményt. mint én. egy irreálisan túlbecsült. amit rólad mint híres személyről. AZ EGO ÉS A HÍRNÉV A „névemlítés” közismert jelensége – amikor csak úgy mellékesen megjegyzed. ám csak képzelt erkölcsi fölény révén. hogy mi történt: „Képzeld! Még nem hallottad? Elmondom!” Ha elég éber. hogy egód éntudata erősebb. Például: éppen el akarod mondani valakinek a hírt. az ego fenyegetettséget érez. ha az mások szemében fontos személy. hogy versengene a másik emberrel. mert többet tudsz nála. Vagy az ego stratégiát vált. hogy ismered X. ha rossz hírről van szó. csak annyiban. Sokan részben ezért megrögzött pletykások. pontosabban annak a mentális képnek a révén.

folytatódó népszerűségükkel kapcsolatban. és akinek az volt a sorsa. vagy ha úgy véli. sértettség. képpel. képtelenné válnak igazi kapcsolatokra. Ez a hiteles kapcsolat előfeltétele. Egyes híres emberek ugyanebbe a hibába esnek. akik az ő felfuvalkodott énképüket táplálják. Ez az éber figyelem a jelenlét.   . Az igazi kapcsolat ugyanis olyan. és kezdik magukat a hétköznapi halandókhoz képest ténylegesen felsőbbrendűnek látni. akkor a totális közömbösség állapotába merül: nem törődik veled. Történetesen még a következőt is mondta: „Groteszk ellentmondás feszül aközött. Egótlan. akit szinte emberfölötti lényként csodáltak.52 - . és egyre dependensebbé (függővé) válnak saját. hibáztatás. élénk figyelem. és amit valóban tudok. aki valójában vagyok. nyílt. a meghiúsult akarás (harag. hogy semmit sem kaphat a másiktól. amit róla a kollektív elme alkotott.”5 Ezért nehéz a híres ember számára igazi kapcsolatban lenni másokkal. amit az emberek az én eredményeimnek és képességeimnek tartanak. panaszkodás) és a közömbösség. egyre boldogtalanabbak lesznek. csak a másik személy felé áramló. Albert Einstein. Az igazi kapcsolatban nincs semmiféle akarás. Kizárólag olyan emberekkel körülvéve. Ezért az egós kapcsolatok három meghatározó állapota: az akarás. amit az emberek és a média belőlük kreált. illetve aközött. amelyet nem ural az ego a maga imázsformálásával és önkeresésével. és azonosulnak azzal a kollektív fikcióval. hogy a bolygó leghíresebb embereinek egyike legyen. Az ego vagy akar valamit az illetőtől. sohasem azonosult azzal a képpel.Az ego „magva” A hírnév abszurd túlértékelése világunk egós őrületének csupán egyik megnyilvánulása. Szerény maradt. Ennek eredményeképp egyre jobban elidegenednek önmaguktól és másoktól.

mint amennyire áhítja azt. akár a hatalom. akár pozitív (én vagyok a legnagyszerűbb). Néhány szerepnek egyszerűen csak annyi a funkciója. . hogy minden energia forrása benned van. Ők maguk azok a szerepek. Sokan a kisebbrendűségi és a felsőbbrendűségi érzések között hullámoznak. attól függően. Attól fél. a nem megfelelőség hitével. Emiatt a szégyenlős ember nagyobb mértékben fél a figyelemtől. vagy csak annyit. más szóval attól. tudattalan félelem. rejtett vágy lapul a felsőbbrendűség érzése iránt.53 - . az a benned lévő ego.) Az ego nem tudja. Önmagunk fogalmi látása – ennek vagy annak látom magamat –. ezért azt kívül keresi. Minden pozitív énfogalom mögött ott lapul a „nem vagyok elé jó”-tól való félelem.Szerepjátszás: az ego számos arca NEGYEDIK FEJEZET Szerepjátszás: az ego számos arca Az olyan ego. amelyik kisebbrendűséget érez. hogy éppen milyen helyzetben vannak. hogy a figyelem nem növeli. hanem a valamilyen formában megnyilvánuló figyelmet. hogy figyelmet szerezzen. mint a többiek” iránti vágy. Némelyik szerep alig észrevehető. akár valamifajta – testi vagy lelki vonatkozású – örömérzésről van szó. csupán ambivalens. hogy létezését tudomásul vegyék. illetve kivel kerülnek kapcsolatba. hogy a figyelem majd kritika vagy rosszallás formáját ölti. inadekvát (magát nem megfelelőnek tartó) egóban. mint amilyen például az elismerés. némelyik ordítóan nyilvánvaló – kivéve annak. a csodálat. A szégyenlős ember – aki fél mások figyelmétől – sem mentes az egótól. akár negatív (mit sem érek): az ego. általában eljátszik valamilyen szerepet. Mindössze a következőt kell tudnod és magadban megfigyelned: valahányszor többnek vagy kevesebbnek érzed magadat bárkinél is. hogy valahogy észrevegyék. hanem csökkenti az éntudatát. Az ego nem a formamentes figyelmet. a jelenlétet keresi. a dicséret. erős. Minden negatív énfogalom mögött ott lapul az „én legyek a legnagyszerűbb” vagy „jobb legyek. hogy a „szükséglete” kielégüljön. akár anyagi nyereségről. amelyik egyszerre áhítja és féli a többiek figyelmét. amelyik akar valamit a másiktól. A magabiztos ego meglévő fölényérzése és a további fölény iránti igénye mögött ott lapul a kisebbrendűségtől való. (A figyelem végül is a pszichés energia egy formája. Az ego ugyanis mások figyelmén virul. aki azt éppen alakítja. Fordítva: a szégyenlős. A szégyenlősség gyakran társul egy alapvetően negatív énfogalommal. „kettős” egóval rendelkezik. Az emberek általában egyáltalán nincsenek az alakított szerepük tudatában. a fölény vagy a különlegesség érzéséről. és ugyan melyik nem akar.

hogy figyeljenek rájuk. azt nem akarom föladni. és ezért – amint azt minden terapeuta jól tudja – ez ego nem óhajtja. például negatív reakciót provokálva ki valaki másból. „Azt alakítom. ha nem tudnak dicsérethez és csodálathoz jutni. hogy létezem. A negatív szerepek játszása különösen hangsúlyossá válik. SZERELMES Egyes egók. ami azokat váltja ki. és olyan szerepeket játszanak. tehát egy olyan. ezért ezeket a szerepeket nem lehet a végtelenségig játszani. az a mások együttérzése vagy sajnálata. akkor a figyelem más formáival is beérik. ami legnagyobb valószínűséggel épp a házastárs. mondjátok.54 - . hanem azt. A jelek szerint azt mondják: „Kérlek. Persze. Rosszalkodnak. Amikor e szerepek lehullanak. csakhogy hírnévre tegyenek szert. érdeklődjenek „én és a történetem” iránt. aki minden igényemet kielégíti”. a múltból származó érzelmi fájdalom. Néhány gyerek pontosan ezt teszi. hogy nem vagyok jelentéktelen!” Az ego ezen patologikus (kóros) formái a szokványos egók csupán extrémebb verzióit képezik. különösen ha összeköltöztök. ami most haragba fordul át. a sértettségben vagy a bántalmazottságban. illetve hogy a többieket érdekeljék az „én problémáim”. ami az ő igazi lényegét elfedi: a szerepeitől megfosztott. valahányszor az egót felnagyítja egy aktív fájdalomtest. akkor azt a fejemben ismételgetem újra és újra. amiért ő nem tudta eltüntetni azt a mögöttes félelmet és hiányérzetet. Igen gyakori szerep az áldozaté. amelyben magamra az áldozat szerepét osztottam. amelyik még több fájdalom átélésével óhajtja megújítani önmagát. aki azt érezteti velem. Egyes egók bűntényeket követnek el. A szerepjáték meglehetősen gyakori jelenség a „romantikus kapcsolat” első időszakában. akire az ego olyan lényként tekint. hogy a „problémái” véget érjenek. mit látsz? A legtöbb esetben sajnos annak a lénynek még nem a valódi esszenciáját. más emberek. aki majd „boldoggá tesz. durva egót a maga fájdalomtestével. Az „önmagamat áldozatnak látni” elem számos egós mintában föllelhető. A szerepjátszás azonban fárasztó munka. például a panaszkodásban. ÁLDOZAT. akkor helyette esetleg negatív figyelmet keresnek. mert azok részei az ő identitásának. Önsajnálatot érzek. . ami az egós éntudat lényegi eleme. Ha nem tudnak pozitív figyelmet szerezni. ha már azonosultam az olyan történettel. akinek én akarlak”: ez a kimondatlan és tudattalan megállapodás. illetve a partner ellen irányul. Ha pedig senki sem figyel a szomorú történetemre. és identitásom azé az emberé. A figyelemforma. hogy különleges vagyok. Ez definíciót (meghatározást) ad az énképemhez. te pedig azt alakítod. Célja: vonzani és megtartani azt. amit ő keres. valakivé tesz. a sors vagy Isten igazságtalanul bánik. márpedig az ego számára kizárólag ez számít. akinek te akarsz. akivel az élet. Ők a hírhedtség és az emberek rosszallása révén akarnak figyelemhez jutni. továbbá a meghiúsult akarásával.Szerepjátszás: az ego számos arca GONOSZTEVŐ.

pap vagy papnő. illetve annak gondoltad magad. hogy szélnek ereszd azt a hiedelmedet. akkor mi történik a . mint a régebbi korokban voltak. hogy ő kicsoda. Ennek semmi köze a valódi szeretethez. mert nem tudja. amikor valaki azt mondja nekem: „Már azt se tudom. miszerint tudnod kéne vagy tudni akarod.” Megrökönyödve kérdezik: „Azt akarod ezzel mondani. hogy gondolattól várd el. hogy „akarlak”. harcos. mi a célja. hogy ki vagy. Függőség alakul ki benned a másik személlyel kapcsolatban. ismerték fel. A zavartság az. hogy: ’Nem tudom. és azt is. A funkciód. hogy fogalmi definícióktól várd el. ahogy azt is. ami nem hordozza ezt a kettősséget. hogy ki vagy a többiek szemében. A szeretlekre használt másik kifejezést – te amo –. de tudnom kell’. kereskedő. gazda. Mai világunkban a társadalmi struktúrák már kevésbé merevek és kevésbé egyértelműen definiáltak. mint Buddha vagy Jézus látták meg a kaszt vagy társadalmi osztály alapvető jelentéktelenségét.Szerepjátszás: az ego számos arca Amit általában „szerelembe esésnek” neveznek. A funkciód szereppé vált. A mai világban történetesen egyre több ember érez zavart. hogy jó dolog zavarban lenni?” Erre azt javaslom: „Vizsgáld meg! Mit jelent összezavartnak lenni? A ’nem tudom’ nem zavartság. munkás stb. de tudnom kéne’ vagy ’Nem tudom. pontosabban az illetőről általad alkotott képpel kapcsolatban. hogy ki vagy a saját szemedben. A hagyományos szerelemfogalom vonatkozásában a spanyol nyelv a legőszintébb: te quiero azt jelenti. hogy igazából hova is tartozik. hogy az éntudatot adjon neked? Amikor szélnek ereszted a hiedelmet. hogy azok éntudatot adjanak neked? Fel tudsz-e hagyni azzal.55 - . Jóllehet a legtöbb embert természetesen még mindig kondicionálja a környezete. hogy az valójában formával való azonosulás. kézműves. ritkán használják. bizonyos funkciók kezdtek kiosztódni az emberek közt: uralkodó. rájuk már nem osztanak automatikusan valamilyen funkciót és azzal egy identitást. s hogy a kondicionálttal és az időlegessel való ilyen azonosulás elhomályosítja a minden egyes emberi lényben ott ragyogó kondicionálatlan és örökkévaló fényét. az a legtöbb esetben az egós akarás és követelés fölerősödése. sőt még azt se. hogy „szeretlek”. talán mert az igazi szeretet is épp oly ritka. hogy ki vagy? Másként megfogalmazva: fel tudsz-e hagyni azzal. amiben nyomokban sincs akarás. illetve tudni akarod. amibe a legtöbb esetben beleszülettél. ám azt nem szerepnek tekintették: te az lettél. Osztályrendszer fejlődött ki. miszerint tudnod kéne. ki vagyok. AZ ÖNDEFINIÁLÁS SZÉLNEK ERESZTÉSE Ahogy a törzsi kultúrák az ősi civilizációkká fejlődtek. meghatározta. Általában gratulálok. Csak olyan ritka lények. Lehetséges-e.

macsó férfi. Amikor észre tudod venni. (Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. hogy milyen funkciót töltesz be ebben a világban.” ELŐRE MEGSZABOTT SZEREPEK A különböző emberek természetesen különböző funkciókat látnak el ebben a világban. Amikor szerepeket játszol. készségeket és energiaszintet – illeti. amelyekkel az emberek készségesen azonosulnak. Ami az értelmi vagy fizikai képességeket – tudást. A hierarchikus szervezetekben – például a katonaságnál. hogy nem tudod. az emberi lények nagyon különbözőek. Ami igazán számít. az nem az. szimbólum. és önmagadat nagyon komolyan veszed. Hogy csak néhányat említsek: a középosztálybeli háziasszony és családanya (bár ez ma már nem olyan gyakori. Az emberi interakciók ettől hiteltelenek. Archetípus: valaminek az ősformája. Ez nem is lehet másként. Amikor teljesen azonosulsz egy szereppel. ha elveszel a szerepedben. és olyan szereppé válik. Akadémiai Kiadó.) * . hanem páciens vagy egy kóreset vagy. egyháznál. amelyek illeszkednek a tiédhez. ám végül elveszel bennük. kormányhivatalnál vagy nagyvállalatnál – betölthető funkciókat hajlamosak az emberek szerepidentitássá változtatni. őskép. akkor történetesen a lelki béke és a világosság olyan állapotába lépsz be. Amikor például olyan orvoshoz fordulsz.Szerepjátszás: az ego számos arca zavartsággal? Hirtelen eltűnik. embertelenek és elidegenítők lesznek. eredeti ősi alakja. akkor összetévesztesz egy viselkedési mintát azzal. hogy szerepet játszol. a „nonkonformista” (a fennálló rendhez nem alkalmazkodó) művész. aki teljesen azonosult a szerepével. a „végzet asszonya”. aki vagy. ez a felismerés teret hoz létre közted és a szerep között. a kemény. olyan szerepeket. és amelyek így az ego részévé válnak. ami közelebb visz ahhoz. Lehetetlen számodra hites emberei kapcsolat. 1983. hogy az már átveszi fölötted az uralmat. mint amilyen régebben volt). Önmagadat gondolattal definiálni: önmagad korlátozása. Amikor teljesen elfogadod. Továbbá automatikusan szerepeket osztasz ki másokra. a csábító. tudattalan vagy. Azok az előre megszabott szerepek ugyan nyújthatnak számodra némileg vigasztaló identitástudatot. akkor az ő számára te nem emberi lény. mint amilyen közel gondolat valaha is vihetne. amit eljátszol. Bár a társadalmi struktúrák a mai világban már kevésbé merevek. mint az ősi kultúrákban voltak. aki valójában vagy. ügyességet. aki úgy csillogtatja irodalmi. Ez a szereptől való megszabadulás kezdete.56 - . a „kultúra embere” (Európában meglehetősen gyakori szerep). még mindig sok előre megszabott funkció vagy szerep létezik. hanem hogy azonosulsze a funkcióddal oly mértékben. Egyes előre megszabott szerepeket szociális archetípusoknak* is nevezhetünk.

és nem csupán azok számára. nagyon komolyan veszed magadat és az életet. sem a portás. attól függően. A hippimozgalom az emberiség addig merev. hanem fogalmi jellegű. sem a gyerek esetében. Maga a mozgalom elfajult és véget ért. Minél nagyobb mértékben azonosulnak az emberek az éppen játszott szerepükkel. s a szerint beszélsz és cselekszel. Ez tette lehetővé. Nem vagy önmagad sem az elnök. Vásárlóvá válsz. IDŐLEGES SZEREPEK Ha már eléggé fölébredt és tudatos vagy ahhoz. amelyek meghatározzák a lezajló interakció minőségét. ami az 1960-as években az Egyesült Államok nyugati partján indult. mint egy felnőttel. És aztán ott az egyetemes felnőttszerep. a vidámság és az öröm nem része e szerepnek. abból született. Miért? Mert szerepeket játszol. a postahivatalba. A hippimozgalom.Szerepjátszás: az ego számos arca szépművészeti és zenei ismereteit. a bankba. hogy mindez egybeesett a vietnami háború borzalmaival. valamint az egóra épülő társadalmi és gazdasági struktúrákat. A spontaneitás.57 - . Az 1950-es években – gondolkodásában és viselkedésében – a legtöbb amerikai rendkívül konformista volt. Nem emberi lények. miként beszélsz másokkal. hogy meg tudd figyelni. amiket a szüleik és a társadalom rájuk akart osztani. a hozzáállásodban és a viselkedésedben. Eleinte ezt könnyebb másokban megfigyelni. Megannyi kondicionált viselkedésminta lép érvénybe két ember között. Amikor betérsz az üzletbe vásárolni. . Talán kissé másként beszélsz egy gyerekkel. Nem voltak hajlandóak eljátszani azokat a szerepeket. hogy az ősi keleti bölcselet és spiritualitás nyugatra áramoljon. akkor finom változásokat vehetsz észre a beszédmódodban. és amin keresztül mindenki számára megmutatkozott a rendszer és a mögötte álló gondolkodásmód őrültsége. ám aztán magadon is észreveheted. egós pszichéjének föllazulását jelentette. majd elterjedt az egész nyugati világban. ám az 1960-as években már milliók léptek ki a kollektív fogalmi identitással való azonosulásból. és kulcsszerepet kapjon a globális tudat fölébredésében. hogy előre megszabott társadalmi szerepekbe csusszansz. szerepeket és előre megszabott viselkedésmintákat. amikor bemész az étterembe. mert annak őrült volta oly szembetűnően látszott. kapcsolataik annál kevésbé lesznek valódiak. amelyben több mint 57 ezer fiatal amerikai és 3 millió vietnami vesztette életét. mint a portással. megfigyelheted. Befolyásolhatta ezt az a tény. hogy sok fiatal elutasította a társadalmi archetípusokat. Amikor ezt a szerepet alakítod. Az eladó – aki szintén szerepet játszik – vásárlóként bánik veled. Talán kissé másként beszélsz a cég elnökével. mentális imázsok beszélnek egymással. akik részt vettek benne. ám „hasadékot” hagyott hátra. mint más a drága ruháját vagy az autóját. hogy éppen kivel léptél interakcióba.

a zen tanító és szerzetes épp egy híres nemesember temetési szertartását készült megtartani. ami a másik emberről alkotott fogalmi kép. a letörés és a túlreagálás. Valószínűleg túlzás. hanem csupán az. amelyek végső soron kitalációk. amit az emberek eljátszanak. Valójában egyáltalán nem te lépsz vele kapcsolatba. és a létezés azonosságát minden emberben meglátni. Nincs igazi kapcsolat. AZ IZZADT TENYERŰ SZERZETES Kasan. és a mosoly díszlete mögött hatalmas mennyiségű fájdalom lapul. hogy kapcsolatok terén oly sok a konfliktus. de nekem azt mondták. amit az ego Amerikában gyakrabban alakít. hogy egy bizonyos skandináv ország fővárosában az ittas viselkedésért járó letartóztatást kockáztatod. A BOLDOGSÁG MINT SZEREP KONTRA VALÓDI BOLDOGSÁG „Hogy vagy?” „Remekül! Jobban már nem is lehetnék!” Igaz vagy nem? Sok esetben a boldogság csak szerep.Szerepjátszás: az ego számos arca Nemcsak arról hordozol magadban mentális képet. Nyolc év múlva visszatért korábbi tanítványaihoz. ahol nyomorultul lenni és annak látszani szinte a „szabvány”. hogy nyirkosak a tenyerei. azt vette észre. hogy te ki vagy. hogy valójában sok bennük a boldogtalanság. csak fordítva. hanem azzal. A boldogtalanságot gyakran eltakarja a mosolygó külső és a csillogó. A „remekül vagyok” olyan szerep. Ezt követően távozott. hogy igazi tanító legyen. és ezért társadalmilag meglehetősen elfogadott. akivel épp beszélsz. akinek őt gondolod. ha az utcán ismeretlenekre rámosolyogsz. különösen azon ember viszonylatában. fogalmi jellegű. (Nála ugyanez történik. Két személy közti valamennyi egós interakció tehát valójában négy olyan. Másnap összehívta tanítványait. Ahogy ott állt és várt a tartomány kormányzójának és más uraknak és úrhölgyeknek az érkezésére. Ezek után nem meglepő. hogy ki a másik ember. s ezért oly gyakori a depresszió. hogy még nem tud minden emberrel azonos módon viselkedni. és egy másik mester tanítványává szegődött.) Tehát a fogalmi kép. hogy az illető koldus-e vagy király. hogy sajnos még képtelen keresztülnézni a társadalmi szerepeken és fogalmi jellegű identitásokon. akinek magadat gondolod. hanem arról is. Bevallotta. amit elméd rólad alkotott. A másik ember elméje valószínűleg ugyanezt teszi. függetlenül attól. immár megvilágosodottan. fehér fogsor. az emberek sokszor letagadják – néha még maguk előtt is –.58 - . . és közölte: még nem áll készen arra. kapcsolatba lép elméd másik teremtményével. elme teremtette kép interakciója. mint számos más országban. és nem vele.

és kényeztetésbe csap át. a valódi boldogság forrását. maradj a tényeknél! Például a „tönkrementem”: történet.” Majd kutakodj! A dolognak köze lehet a helyzethez. Légy tudatában gondolataidnak! Válaszd el őket a szituációtól. A „fél dollár maradt a bankszámlámon”: tény. és mondd: „Nos. most rögtön. hogy azonosulnál a funkcióval. ami van. légy a mögöttük meghúzódó tudatosság! Ne keresd a boldogságot! Ha keresed.59 - . mert a keresés a boldogság ellentéte. hogy „boldogtalan vagyok”! A boldogtalanságnak semmi köze ahhoz. . akkor először is be kell ismerned. ha az éntudatodat teljes mértékben vagy nagyrészt abból eredezteted. Ily módon lenézően beszélnek a gyerekkel. a veszélytől való megvédés túloltalmazás lesz. ahelyett. itt pedig a vele kapcsolatos gondolatom. Választhatok: vagy elfogadom. Nem kezelik őt egyenlő félként. hogy átmenetileg többet tudsz és nagyobb vagy. Ott a helyzet. ám a boldogtalanságtól meg tudsz szabadulni. aki vagy. mit tegyen. Ha pedig történetesen semmit sem tehetsz. Bolondos szavakat és hangokat használnak. vagyis anélkül. illetve a tény.Szerepjátszás: az ego számos arca Ha boldogtalanság van benned. Ez korlátoz. Légy tudatában. amikor kisgyerekhez beszél. s hogy néha megmondd a gyereknek. és akadályozza őt abban a feladatában. A tény. vagy ki kell lépned a szituációból. hogy azzal kapcsolatos történeteket kreálnál. ebben a pillanatban ez van. ami az egyik legegyetemesebb szerep. De ne mondd. ami van. illetve mit ne. hogy megakadályozd veszélybe kerülését. hogy a gondolataid és az érzelmeid lennél. hogy hatékony lépéseket tegyél. még nem jelenti azt. Ahelyett. hanem az arról alkotott gondolatod. hogy javarészt a gondolataid teremtik meg az érzéseidet! Lásd meg a gondolkodásod és az érzelmeid közti kapcsolatot! Ahelyett. hogy az ott van. hogy az a szerepeddé válna? A szülői feladatkör része. hogy gondoskodj a gyerek szükségleteiről. A boldogság mindig elérhetetlen. ami mindig semleges. A gyerek szükségleteinek kielégítése túlzóvá válik. ANYASÁG ÉS APASÁG: SZEREP VAGY FUNKCIÓ? Sok felnőtt játszik szerepet. A helyzet megváltoztatásához esetleg cselekedned kell. Ha azonban a szülői szerep identitássá válik. s átveszi fölötted az irányítást. akkor nézz szembe azzal. mint a gyerek. A létfontosságú kérdés: képes vagy-e jól betölteni a szülői funkciót anélkül. hogy ne lennétek egyenrangúak. ha szembenézel azzal.” A boldogtalanság elsődleges oka sohasem a helyzet. amiben épp leledzel. ami mindig úgy van. ahogy van. A boldogtalanság elfedi a természetes jóllétedet és lelki békédet. A tényekkel történő szembenézés mindig erőt adó. akkor ez a funkció túlhangsúlyozott és eltúlzott lesz. és megakadályozza. nem találod meg. hogy történeteket kreálnál. A felnőttek többsége élete egy pontján szülő lesz. Mondd azt: „Boldogtalanság van bennem. vagy nyomorultul érzem magam.

Azt akarom. amit én sohasem értem el. mi a legjobb a számodra! Szeretlek és továbbra is szeretni foglak. holott a gyerekük már rég felnőtt. miszerint „én tudom. vagy igyekeznek a gyerekükben bűntudatot ébreszteni. Minden egós motiváció az én erősítése és önérdek. hirtelen észbe kapott: „Te jó ég! Ezt tettem volna?!” Amint megérted. A szülői szereppel azonosuló anya vagy apa azt is megkísérelheti. akivel beszélgettem. néha ügyesen álcázva. A mögöttük megbúvó ego láthatóvá válik. Tehát a szülői szerepet kényszeresen továbbjátsszák. illetve a mit ne tegyen közlése pedig irányítgatássá és basáskodássá válik. olykor még azon személy elől is. és ők maguk ezt el is hiszik. hogy elérd azt. feltéve. amikor a hozzá tartozó funkciót szükségessé tevő igények már rég megszűntek. annak a hiábavalóságát is fölismered. hogy aztán végül alávesd magadat az akaratomnak. vagy nemtetszésüknek adnak hangot. Ha a felnőtt gyermekük irányítása. Nem tudják elengedni az igényt.” Ha az ilyen tudattalan motivációkat tudatossá teszed. akikben az ego működik.60 - . és rajtad keresztül én is valaki lehessek. Az ilyen szülők a szülői szerepükkel definiálják önmagukat. hogy olyan erős bűntudatot ébresszek benned. rögtön látod. hogy a gyermekei révén váljon teljesebbé. és mindenfélét kipróbáljon. ahogy annak diszfunkciója is. Ha a szülő a gyermekei kényszeres manipulálása mögött meghúzódó. illetve mit műveltél. az ilyen szülők nem tudnak megszabadulni a gondolattól.Szerepjátszás: az ego számos arca hogy felfedezze maga számára a világot. Az ilyen szülők nem tudják „letenni” az anyaságukat vagy apaságukat. és tudattalanul attól félnek. hogy a világ szemében valakivé válj. akkor elkezdik a gyereküket kritizálni. amiről tudom. hogy mit művelsz. akkor valószínűleg a következő mondatok valamelyikét – vagy mindegyikét – hallaná: „Csak azt akarom. hogy elveszítik identitásukat. hogy az számodra a megfelelő. hogy én tudom. ha felhagynak az anyasággal vagy apasággal. hogy azt teszed. A felszínen úgy tűnik. hogy megőrizzék szerepüket. megőrizzék identitásukat. nagyrészt tudattalan feltételezéseket és ösztönző erőket tudatossá és hallhatóvá tenné. és a . Mindez tudattalan próbálkozás arra. s így aztán nincs kettejük közt valódi kapcsolat. ha tetteinek befolyásolása iránti vágyuk meghiúsul – ahogy az általában történik –. valójában azonban csak a saját szerepidentitásuk érdekli őket. Nyilvánvaló. Jóllehet a felnőtt gyermek már negyvenéves. hogy a gyereküknek szüksége legyen rájuk. és annyira kellemetlenül érezd magad. hogy mi a legjobb neked”. Ne okozz nekem csalódást! Annyi mindent feláldoztam érted! A veled kapcsolatos rosszallásomnak az a célja. Ráadásul a szerepet alakító identitás még akkor is fennmarad. Ez esetben az ego mások manipulálására irányuló igénye – melynek célja: állandó hiányérzetének megszüntetése – a gyerekekre irányul. mintha a gyerekükért aggódnának. mennyire abszurdak. Néhány szülő. A mit tegyen.

A szüleidhez fűződő viszonyod nem csupán az őskapcsolatod. A változás leghatékonyabb előmozdítója a tudatosság. hanem remek teszt is a jelenléted mértékének megítéléséhez. ugyanis képtelenek rá. és el kellene fogadniuk olyannak. anélkül. ami megadja minden későbbi kapcsolatod „alaphangját”. és tölts el egy hetet a szüleiddel!” Remek tanács. „Ha úgy véled. Azok nem többek. Minél több közös múlt van egy kapcsolatban. szokásos reakcióid mögött meghúzódó. hogy azt személyes ügyként kezelnéd. Az ellenszegülés csak újabb energialöketet adna nekik. akkor is majd megértően tudod fogadni szüleid viselkedését. akik ők valójában. Az egós minták.Szerepjátszás: az ego számos arca tudattalan mintának magától vége szakad. mentális álláspontot fogalmaznak meg? Ha van benned tudatosság. vagy valami más kritikát. hogy újra és újra átéld a múltat. Az valószínűleg csak még tudattalanabbá tenné őket. néha szinte csodának tűnő módon szertefoszlanak. aki te valójában vagy? Minden ilyen megvizsgálatlan feltevés hatalmas mennyiségű negatív érzelmet. és kizárólag a jelenlét képes feloldani a benned lévő tudattalan múltat. amilyen vagyok!” Valóban? Miért kéne? A tény az. és az ego markának a szorításában vergődtök”. De ha nem is történik változás. amelyek valójában papád és mamád internalizált (bensőddé tett) szavai. amit gondolsz. viszont én addig képtelen vagyok boldognak és nyugodtnak érezni magamat akként. amit teszek! Meg kéne érteniük engem. ami: egy régi. Ha van benned tudatosság. Még nem képesek a szerepükkel való azonosulásuk eloldására. hogy ez csupán a bennük munkálkodó ego. . még a hosszú ideje fennállók is. Légy éber! Keringenek-e olyan gondolatok az elmédben. aki valójában vagyok. ha bensődben nem fordulsz ellenük. amelyek valami ilyesmit mondanak: „Nem vagy elég jó! Sose viszed semmire!”. annál jelenlevőbbnek kell lenned. arra neked reagálnod kell. Fejlődő tudatuk még nem tette meg a tudatosság szintjére röpítő kvantumugrást. hogy: „tudattalanok vagytok. amíg nem kapok tőlük beleegyezést és megértést!” Valóban? Aztán mit változtat az ő jóváhagyásuk vagy jóvá nem hagyásuk azon. akkor képes leszel annak tekinteni ezt a fejedben szóló hangot. mert különben arra kényszerülsz. hogy annyira megvilágosodott vagy – mondja Ram Dass –. ne mondd nekik. sok fölösleges boldogtalanságot okoz. Ha a szüleid ezt művelik veled. vagyis anélkül.61 - . akkor menj. a múlt által kondicionált gondolatnak. akkor többé már nem kell hinned minden gondolatodban. „Meglehet. mert az egójuk azonnal védekező pozíciót venne föl. s nem az. A régi. mint régi gondolatok. benned lévő tudattalan feltevéseidet és elvárásaidat is tudatosítsd! „A szüleimnek egyet kellene érteniük azzal. hogy úgy éreznéd. hogy nem fognak. Elég számodra felismerni. A tudatosság: jelenlét.

Annyi segítséget és útmutatást adj nekik. különösen. Az ego azt mondja: „Nem kéne szenvednem!”. Lehet azonban. hogy tudatosan szenvedsz! Az emberiség arra rendeltetett. Minél több elvárás él benned azzal kapcsolatban. A szenvedés érkezhet teljesen váratlanul. de ők nem a „tieid”. A hit. Ő minden férfi és minden nő. A „nem kéne szenvednem” az igazság eltorzítása. és meg fogják tapasztalni a szenvedés valamilyen formáját. ám még fontosabb: adj nekik teret! Teret a létezéshez. A keresztre feszített ember képe archetípusos kép. felgyorsul a folyamat. annál nagyobb mértékben élsz az elmédben. adj nekik segítséget. Amíg ellenállsz a szenvedésnek. ahelyett. hogy azok csak a te nézőpontodból látszanak hibáknak. akik a dolgok külső formájával azonosultak. de lehet az hibáik következménye is. el fognak követni hibákat. amikor hagynod kell őket hibákat elkövetni. nem lenne. amíg a gyerekek nagyon fiatalok. ugyanakkor a szenvedés mállasztja szét a formával való azonosulást. számos téveszmés jellegű gondolatának egyike: „Nem kéne szenvednem!” A gondolat néha valaki hozzád közelállóra tevődik át: „A gyerekemnek nem kéne szenvednie!” Valójában épp ez a gondolat húzódik meg a szenvedés gyökerénél. A paradoxon: a szenvedést a formával való azonosulás okozza. Rajtad keresztül érkeznek e világba. ahogy azt az ego képzeli. amikor kezdik elérni a felnőttkort! Olykor szenvedni is hagynod kell őket. „Hát nem lenne csodálatos. igaz lehet. és ennek a gondolatnak a hatására még többet szenvedsz. vagy elfogadhatod azt valaki más – például gyermeke. az átváltozás. mi a legjobb nekik”. és felszínes lények maradnának. A szenvedés elmélyíti az embert. adódhatnak alkalmak.Szerepjátszás: az ego számos arca TUDATOS SZENVEDÉS Ha kisgyerekeid vannak. A szenvedés tüze a tudat fényévé válik. jóllehet az végül elpusztítja az egót – feltéve. hogy a gyerekeid életének miként kéne alakulnia. pontosan az. márpedig az igazság . Emberekként nem fejlődnének. ahogy minden más ember is. A tudatos szenvedésben már ott a transzmutáció. ha meg tudnám kímélni őket minden szenvedéstől?” Nem. amit a gyermekeidnek tenniük vagy megtapasztalniuk kellett. miszerint „én tudom. Amikor azonban elfogadod a szenvedést. A szenvedésnek nemes a célja: a tudat fejlődése és az ego fölperzselése. mert immár tudatosan szenvedsz. amennyit csak tudsz. ám nem úgy. Igen. mert az ellenállás több fölégetendő egót produkál. Az ego számos hibás feltételezésének. mamád – számára is. A szenvedés nagy részét az ego okozza. az meglehet. hogy túljusson a szenvedésen.62 - . útmutatást és védelmet a legjobb képességeid szerint. hogy számukra jelen lennél. az állítás már annál kevésbé igaz. de értsd meg. Ami számodra hiba. Elfogadhatod a szenvedést a magad számára. addig az lassú folyamat. papád. de minél idősebbek.

akár beszél is. akkor azt hiszed. Hogy működik a formamentes figyelem? Ahogy a gyerekedre nézel és figyelsz. éber. amelyik figyel. ám ha a gyermekednek mindössze ezt nyújtod. azt hisz. mint ahogy az a pillanat éppen van. hogy sok otthonban milyen családi élet zajlik. de még a tőled telhető legjobb cselekvés sem elegendő. néz. Te a figyelem. Abban a pillanatban. aminek az oka gyakran a kapcsolatuk hiteltelensége. s nem holmi szerepként – függetlenül attól. ha mellőzöd a Létet. Te a cselekvés mögötti Lét vagy. A másik a formamentes figyelem. hogy a jövő egy pontján majd teljesnek érezhesd magad. Az egyiket formaalapú figyelemnek nevezhetjük. hogy igent kell mondanod a szenvedésre. ha jelen vagy. a gyermekeddel való kapcsolatodba a Létet? A kulcs: adj a gyermekednek figyelmet! Kétféle figyelem létezik. ami nem a Létben gyökerezik. vagy ilyen-olyan dolgában segíted. a jelenlét vagy. hogy a tettek sokasága végül elegendő „cselekvést” produkál ahhoz. hogy azt a szerepet a szülő mennyire lelkiismeretesen játssza. készülj el!” „Mi a következő. A gyerek mélyen vágyik arra. Nem fogod. Ily módon teret adsz a Létnek. A cselekvés történetesen sohasem elég. Ha az ego tart a markában. . Lehet. A TUDATOS SZÜLŐI VISELKEDÉS Sok gyerek táplál haragot és neheztelést a szülei iránt. A formaalapú figyelem valamilyen módon mindig a cselekvéshez vagy az értékeléshez kötődik. Formaalapú figyelemre persze szükség van. akkor épp a legfontosabb dimenzió hiányzik. méghozzá emberi lényként.63 - . ahogy őt megérinted. nem a papa vagy a mama vagy. és a cselekvés – Jézus szavaival: „a világi gond” – teljesen elhomályosítja a Létet. végső soron a cselekvés az üdvözítő. Az ego mit sem tud a Létről. érint. A formamentes figyelem elválaszthatatlan a Lét dimenziójától. annak megvan a maga helye. a csöndes nyugalom. Hogyan hozhatod be egy elfoglalt család életébe. nem akarsz semmi mást. amit tennünk kell?” Ez a kérdés meglehetőség pontosan tükrözi. hogy mindent tökéletesen teszel a gyerek érdekében. Csupán elveszel a cselekvésben.Szerepjátszás: az ego számos arca mindig paradox jellegű. hogy a szülő ott legyen számára. „Elkészítetted a házi feladatodat? Edd meg a vacsorádat! Tedd rendbe a szobádat! Mossál fogat! Tedd ezt! Hagyd azt abba! Siess. Az igazság ugyanis az. a tőled telhető maximumot nyújtod. és ezért hiábavaló. mielőtt transzcendálhatod – túllépheted – azt. nyugodt és csöndes vagy.

(A fordító megjegyzése. ha megtalálod magadban a formamentes dimenziót. hogy mennyire keményen igyekszel. Nincs egyenlőség a gyermeked és közted. A szeretet iránti vágyódás. és több mindent tudsz megtenni. Az ember: forma. függetlenül attól. a forma világára jellemző illúzióként látod már. Erről * Az angol nyelvben a lét és a lény fogalmat azonos szó – being – jelöli. aki vagy. akkor ez a felismerés – mindkettőtökön keresztül – teljesebben hozza a Lét dimenzióját e világba. Ez a szeretet az. idős. hogy a kapcsolat nem teljes. a szerepek. a funkciók. A Lét magában a tudat rezdületlen. többet tudsz.Szerepjátszás: az ego számos arca GYERMEKED „FELISMERÉSE” Emberi lény vagy. Az emberi és a Lét nem különálló dolgok. és figyelmen kívül hagyják a Létet. ami megváltja a világot. A gyerekkel pedig éreztetni fogod az alárendeltségét. akkor a gyerek érezni fogja. minimum tudattalanul. „Miért nem veszel észre?” A fájdalom vagy a neheztelés mintha ezt mondaná. Az emberi dimenzióban megkérdőjelezhetetlenül fölényben vagy a gyerekkel szemben. s néha még a szülő ellen irányuló. hanem a Lét szintjén. valójában a felismerés iránti vágy – ám nem a forma. Szeretni azt jelenti: felismerni önmagadat a másikban. Nagyobb és erősebb vagy nála. de a szereteted csupán emberi szeretet lesz. és a másik (adott esetben a gyerek) szeretve – más szóval: „felismerve” – érzi magát. A jelenlét. Szeretheted a gyermekedet. Mit jelent ez? Az élet uralása nem irányítás kérdése. valóban jelentőségteljes kapcsolathoz. amiket betöltesz. felismeri önmagát a másikban. Ha csupán ezt a dimenziót ismered. az időtlen vagyok. Ha a szülők csak a gyerek emberi dimenzióját tisztelik. papa. aki vagy. A könyvben gyakran használt Lét szó értelmezését Eckhart Tolle részletesen A most hatalma című könyvében adja meg. amit teszel: mindez az emberi dimenzióhoz tartozik. ami minden gyerekben ott él. minimum tudattalanul. feleség. birtokló és hullámzó. mint ő. A Lét: formamentes. fiatal. a Létben vagytok egyenlők. Amikor egy másik ember felismer. ám önmagukban azok nem elegendőek a kiteljesedett. ezért az emberi lény kifejezés emberi létet is jelent. akkor fölényben fogod érezni magadat a gyerekkel szemben. férj. Valamennyinek megvan a maga helye. éber jelenlétében található meg: a tudatban. illetve élethez. Egymásba szövődnek. hanem az emberi és a Lét közti egyensúly megtalálásának a kérdése. és a formában természetesen valóban nem vagytok egyenlők. bármi. A másik „másságát” ekkor a tisztán emberi dimenzióra. tudattalan neheztelés is. és csak akkor lehet a kapcsolatotokban igazi szeretet. és fájdalom halmozódik fel benne. A másik rész: a Lét.64 - . amiket játszol. és azt tiszteletben is kell tartani. mert a kapcsolatotokban csak a forma létezik.) .* Mama. vagyis feltételes. Csak a formán túl. Önmagában az emberi sohasem elég. vagy mit érsz el. hogy valami kulcsfontosságú dolog hiányzik.

Szerepjátszás: az ego számos arca

most a gyermekeddel való kapcsolatod vonatkozásában beszéltem, de ez természetesen ugyanúgy áll minden egyéb kapcsolatra is. Szokták mondani, hogy „Isten: szeretet”, ám ez nem teljesen pontos megfogalmazás. Isten az élet számtalan formájában és az azokon túl létező
EGY ÉLET.

A szeretet dualitást

(kettősséget) feltételez: szerető és szeretett, alany és tárgy. A szeretet tehát az egység felismerése a kettősség világában. Ez Isten beleszületése a forma világába. A szeretet a világot kevésbé világivá, kevésbé sűrűvé, az eddiginél áttetszőbbé teszi az isteni dimenzió, maga a tudat fénye számára. A SZEREPJÁTSZÁS FÖLADÁSA Hogy bármely helyzetben úgy tudd megtenni a szükséges tettet, hogy az közben ne váljon számodra szereppé, amivel azonosulsz: ez az élet művészetének alapvető leckéje, amelyet mindnyájunknak meg kell tanulnunk. Bármit is teszel, tetted akkor lesz a leghatékonyabb, ha azt magáért a tettért teszed, s nem azért, hogy szerepidentitásodat megvédd, megerősítsd, illetve hogy tetteid ahhoz igazodjanak. Minden szerep egy-egy fiktív éntudat, és azon keresztül az elme teremtette „kis én”, illetve a szerep, amit ő éppen alakít, mindent személyessé, s így meghamisítottá és eltorzítottá is tesz. Az e világban hatalmi pozíciót betöltők – például a politikusok, televíziós személyiségek, vezető üzletemberek, vallási vezetők (néhány figyelemre méltó kivételtől eltekintve) – teljesen azonosultak a szerepükkel. Őket VIP*-eknek tekintik, holott valójában csupán tudattalan játékosok az egós játszmában, egy roppant fontosnak tűnő játékban, aminek végső soron nincs igazi célja. Shakespeare-rel szólva: „egy félkegyelmű meséje, zengő tombolás, de semmi értelme nincs”1. Meglepő módon Shakespeare a televízió segítsége nélkül jutott erre a következtetésre. Ha az egós drámának bármi célja is van, akkor az közvetett: egyre több szenvedést teremt a bolygón, és a szenvedés – bár az túlnyomórészt ego teremtette – végül szintén egoromboló hatású. A szenvedés a tűz, amelyben az ego elégeti önmagát. A szerepet játszó személyiségek e világában az a néhány ember, aki nem elme teremtette képet sugároz – és néhány ilyen azért akad a médiában és az üzleti világban –, hanem a Lét mélyebb „magvából” működik; azok, akik nem próbálnak többnek tűnni, mint amennyiek, és egyszerűen önmaguk, ők figyelemre méltóan emelkednek elő, és egyedül ők azok, akik e világban valóban számítanak. Ők hozzák el az új tudatot. Bármit is tesznek, az támogatást kap, mert összhangban áll az egész céljával. Hatásuk azonban messze túlterjed

*

VIP (very important person): nagyon fontos személy. (A fordító megjegyzése.)

- 65 -

Szerepjátszás: az ego számos arca

tettükön és funkciójukon. Már csupán a jelenlétük – ami egyszerű, természetes és szerény – átalakító erővel hat mindenkire, akivel csak kapcsolatba kerülnek. Ha nem játszol szerepet, az azt jelenti, hogy tettedben nincs én (ego). Nincs hátsó szándék: éned megvédése, illetve erősítése. Ennek eredményeként a tetteidnek sokkal nagyobb az ereje. Teljesen a helyzetre összpontosítasz: eggyé válsz vele. Nem akarsz ez vagy az lenni. Akkor vagy a legerőteljesebb és a leghatékonyabb, amikor teljesen önmagad vagy. De ne akarj önmagad lenni! Az ismét csak egy újabb szerep lenne. Ezt hívják „természetes, spontán énnek”. Amint ez vagy az próbálsz lenni, már szerepet játszol. A „Csak légy önmagad!” jó tanács, ám félrevezető is lehet. Az elme beindul, és azt mondja: „Lássuk csak! Hogyan lehetek önmagam?” S ezt követően az elme kifejleszt valamilyen stratégiát: „Hogyan legyek önmagam?” Újabb szerep. A „Hogyan lehetek önmagam?” történetesen rossz kérdés. Feltételezi, hogy tenned kell valamit ahhoz, hogy önmagad lehess. Holott a „hogyan” nem állja meg itt a helyét, mert te már most önmagad vagy. Csupán hagyj fel azzal, hogy fölösleges adalékot adsz ahhoz, aki már vagy! „Csakhogy nem tudom, ki vagyok. Nem tudom, mit jelent önmagamnak lenni.” Ha tökéletesen jól tudod érezni magadat úgy, hogy nem tudod, ki vagy, akkor az vagy, ami ekkor visszamarad: az emberi mögötti Lét, a színtiszta „lehetségesség” tere, s nem valami már meghatározott dolog. Mondj le arról, hogy definiáld önmagadat magad vagy mások számára! Nem fogsz belehalni. Életre kelsz. És ne foglalkozz azzal, hogy mások hogyan definiálnak téged! Amikor meghatároznak, önmagukat korlátozzák, az pedig az ő gondjuk. Valahányszor kapcsolatba lépsz emberekkel, elsődlegesen ne funkcióként vagy szerepként vegyél részt az interakcióban, hanem a tudatos jelenlét tereként! Miért játszik az ego szerepeket? Egyetlen ellenőrizetlen feltevés, egyetlen alapvető hiba, egyetlen tudattalan gondolat miatt. Ez a gondolat pedig a következő: nem vagyok elég. Ezt aztán további tudattalan gondolatok követik: szerepet kell játszanom, hogy megkapjam, ami ahhoz kell, hogy teljesen önmagam legyek; többet kell megszereznem, hogy több lehessek. Ám annál nem lehetsz több, mint aki vagy, mert fizikai és pszichológiai formád mögött te egy vagy magával az élettel, a Léttel. Formában egyeseknél több, másoknál kevesebb vagy és leszel is mindig. Lényegedet tekintve azonban senkinél se vagy se több, se kevesebb. A valódi önbecsülés és a valódi alázat ebből a felismerésből születik. Az ego szemében az önbecsülés és az alázat egymásnak ellentmondó dolgok. A kettő valójában egy és ugyanaz.

- 66 -

Szerepjátszás: az ego számos arca

A PATOLOGIKUS (KÓROS) EGO A szó tágabb értelmében véve maga az ego – függetlenül attól, hogy milyen formát ölt – patologikus. Ha megvizsgáljuk ennek a réges-régi görög jelzőnek, a patologikusnak az eredetét, kiderül, mennyire jogosan illethetjük vele az egót. Bár a szót szokványosan betegségállapotokra alkalmazzák, az a pathos szóból ered, ami szenvedést jelent. Pontosan ez az, amiről 2600 éve Buddha felismerte, hogy az emberi állapot jellemzője. Az ego markának szorításában élő ember azonban nem szenvedésnek véli a szenvedést, hanem a bármely helyzetben adható, egyedül megfelelő reakciónak. Vaksága miatt az ego képtelen meglátni azt a szenvedést, amit magára és másokra mér. A boldogtalanság valójában olyan, ego teremtette mentális-emocionális betegség, ami immár járványos méreteket öltött. Bolygónk környezetszennyezésének belső megfelelője. Olyan negatív állapotokról, mint amilyen például a harag, a szorongás, a gyűlölet, a neheztelés, az elégedetlenség, az irigység, a féltékenység, nem ismerik fel, hogy negatívak. Azokat teljesen indokolt jelenségeknek tekintik. Továbbá: nem veszik észre, hogy ezeket önmaguk teremtik meg, s tévesen valaki más, vagy ilyen-olyan külső tényező művének vélik. „Téged tartalak felelősnek a fájdalmamért.” Kimondatlanul ezt állítja az ego. Az ego nem tud különbséget tenni egy helyzet, annak értelmezése és a helyzetre adott reakciója közt. Azt mondod: „Milyen szörnyű nap!”, s nem veszed észre, hogy a hideg szél és az eső – vagy bármilyen állapot, amire reagálsz – nem szörnyű. Olyan, amilyen. Ami szörnyű, az a reakciód, az állapottal szemben fellépő belső ellenállásod, és az érzelem, amit ez az ellenállás megteremt. Shakespeare szavaival: „Nincs sem jó, sem rossz, csak a gondolkodás teszi azzá.”2 Ráadásul a szenvedést vagy negativitást az ego gyakran tévesen élvezetnek könyveli el, mert egy pontig annak révén erősítheti magát. Például a harag vagy a megbántottság óriási mértékben erősíti az egót azzal, hogy növeli az elkülönültségtudatot, hangsúlyozza a többiek másságát, és megteremti a „nekem van igazam” látszólag megtámadhatatlan, erődítményszerű, mentális „hadállását”. Ha látnád a testedben lezajló élettani változásokat, amelyek e negatív állapot valamelyikébe kerülve benned lezajlanak; ha tudnád, hogy azok miként befolyásolják a szíved, az emésztő- és az immunrendszered működését és számtalan egyéb testi funkciódat, akkor a napnál világosabb lenne számodra, hogy ezek az állapotok valójában kórosak: a szenvedésnek s nem az élvezetnek a formái. Valahányszor negatív állapotba kerülsz, van benned valami, ami akarja ezt a negativitást, ami azt élvezetesnek találja, vagy ami azt hiszi, hogy az megszerzi számodra azt, amire vágysz. Máskülönben ki akarna kitartani a negativitás mellett? Ki akarná magát és - 67 -

amelyek oly gyakoriak. identitásod az egóról a tudatosságra váltott át. ha tudatára tudsz ébredni annak. Sok ember tölti élete nagy részét ebben az állapotban. A „HÁTTÉR-BOLDOGTALANSÁG” Az ego elkülönülést teremt. A legtöbb politikus és üzletember eszes. mint egyfajta. akkor az elegendő lesz ahhoz. s az rendkívül rövidlátó. Ez azt jelenti. – mellett léteznek finomabb formái is. Az mindig az ego. éppen a gyakorisága. Gyakran érzel-e olyan elégedetlenséget.68 - . Az eszesség a maga kis céljait kergeti. Ugyanúgy gondolod ezeket a gondolatokat. Az ego tehát egyértelműen kóros valami. Ezen érzés mögött tudattalanul fenntartott hitek. amit könnyen elnéznek. Az eszességet az önérdek motiválja. és meglátni azt. Abban a pillanatban képes leszel elengedni boldogtalanságodat. az ingerlékenység. amit úgy lehetne jellemezni. a háttérben meghúzódó neheztelést? Ez lehet konkrét vagy általános. s nő a tudatosság. Valószínűleg ismerősnek fogod találni. akkor közvetlenül az ego tudatára ébredtél. az intelligencia befogad. A negativitás nem intelligens dolog. Valahányszor megteszed. hogy az hasznos célt szolgál. amelyben minden összekapcsolódik. hogy bármely helyzetet végtelenszer értelmesebb módon kezelj. Ők alkotják azt a „háttér-boldogtalanságot”. hogy képtelenek hátralépni. hogy „ebben a pillanatban szenvedést teremtek magamnak”. és végül minden esetben önrombolónak bizonyul. Más . a szokványossága miatt. hogy általában nem is tekintik őket negativitásnak. az a fölébredés. ami abban élvezetet talál. Íme az egyik leggyakoribb negatív állapot. Amit az eszesség elér. amint fölismered annak értelmetlenségét. Az ego lehet eszes.Szerepjátszás: az ego számos arca másokat nyomorulttá tenni? Ki akarna betegséget teremteni a testébe? Ezért valahányszor. ami oly sok ember alapvető belső állapota. hogy ez megtörténik. más szóval gondolatok húzódnak meg. amikor negativitás jelenik meg benned. Ha tudatosság jelenik meg benned. akkor annak hatására végtelen sok lehetőség nyílik meg előtted. Rendkívül ébernek és tökéletesen jelenlevőnek kell lenned ahhoz. ahogy alvás közben álmodod az álmaidat. az elmével történő azonosulás megszűnésének egy-egy pillanata. Ha képes vagy a negativitás kellős közepén felismerni. vagy azt hiszi. gyűlölet stb. s az elkülönülés szenvedést. A negativitás nyilvánvaló formái – harag. hogy a kondicionált egós állapotok és reakciók korlátai fölé emelkedj. Abban a pillanatban. az idegesség és a „torkig vagyok” érzés. hogy zsugorodik benned az ego. Az eszesség megoszt. hogy a negativitásnak ezeket a formáit is észre tudd venni. Közülük nagyon kevés az intelligens. az kivétel nélkül rövid életű. Ők olyan mértékben azonosultak vele. Az intelligencia látja a nagyobb egészet. ám intelligens nem. Például a türelmetlenség. hogy van benned valami.

Vagy azt mondja: sohasem élhetek már békességben. Lehet. hogy számodra az . azaz önmagadnak lenni: ugyanaz. hogy a felsorolt gondolatok melyike jelenik meg benned. „Ezt vagy azt kéne tenned. észreveheted. mondtál (mondtam). hogy most békességben éljek. és rájössz.Szerepjátszás: az ego számos arca szóval: nem tudod. megakadályozza. hogy gondolod ezeket a gondolatokat. amelyek az elégedetlenségérzést vagy „háttérneheztelést” táplálják. illetve annak lenni. feltöltve – személyes helyzetedtől függő – konkrét tartalommal. hogy még nem tetted meg. hogy a bosszúságom miatt fog végül megtörténni. hogy meggyőzzön: most nem élhetsz békességben. aminek nem kellett volna megtörténnie. Valahányszor életed hátterében (vagy akár előterében is) boldogtalanságot érzel.” „Valami. Bánt. illetve most nem lehetsz teljesen önmagad. amit te (vagy én) tettél (tettem). A neheztelésem hatására talán megteszed. amiket az ego teremt.” A tudattalan hitek gyakran valaki ellen irányulnak. Felsorolok néhány igen gyakori tudattalan gondolatot. Ezek olyan történetek. hogy álmodik.” A BOLDOGSÁG TITKA A felsorolt feltevések – megvizsgálatlan gondolatok – mindegyikét összetéveszted a valósággal. hogy aztán lelki békében (boldogan.” „Most olyan történik. Eltávolítottam a tartalmukat. mert a múltban ez meg ez történt. vagy nem tettél (nem tettem) korábban.” „Valami történt régen. Az ego azt mondja: valamikor a jövőben talán békességben élhetek. és ekkor a „történik” helyét a „teszi” veszi át.69 - . Bosszant. ma békességben élnék.” „Amit teszel vagy nem teszel. valamennyinek azt a címet adhatnánk: „Ezért nem élhetek most békességben”. hogy csak a csupasz szerkezetük maradjon meg. aki vagy. hogy ez még nem történt meg.) élhessek. Békességben élni. ha ez. és emiatt haragszom. az vagy amaz történik. Ha az nem történt volna. és emiatt nem érezhetek most lelki békét. Így ugyanis világosabban láthatóak. „Valaminek történnie kell az életemben ahhoz. az megakadályozza. vagy ezzéazzá válok. elégedetten stb. ahogy az álmodó sem tudja. Az ego nem tudja. aminek nem kéne történnie. hogy most békességben éljek. Hallgasd meg az emberek történeteit. hogy békességben élhessek. vagy ha ezt megszerzem.

azaz az élet ilyensége. és azt. amik látszólag igazolják vagy magyarázzák ezt a boldogtalanságot. hogy mit művel. Ebben az esetben felismered. vagy akár a testi erőszakhoz folyamodik. hanem az élet él rajtad keresztül. nem tudod. Vagyis most. A jelen pillanat a „pálya”. amit imád. Ez az . ami éppen van. ám attól fél. minden siker és boldogság titkát: egynek lenni az élettel. Így már érthetjük Jézus keresztfáról mondott szavait: „…bocsáss meg nekik. és még csak nem is tudod. hogy nem te éled az életedet. ezt jelenti a teljesen az ego szorításában élni. akkor az ego a kiabáláshoz. hogy az ego milyen mértékben képtelen észrevenni önmagát. a boldogtalanságot. hogy eltorzítsa a tényeket. amin az ego virul. „torkig vagyok” érzésként! Ügyelj az olyan gondolatokra is. Szenvedést teremteni anélkül. idegességként. hogy véget vessünk annak a nyomorúságnak. Ha már minden egyéb csődöt mondott. mi történik.Szerepjátszás: az ego számos arca egyetlen lehetőség a lelki békéhez a jelen pillanat. figyeld meg. Ellenszegülni ennek az ilyenségnek: ez az ego egyik alapvető vonása. holott valójában okozzák azt! Ha tudatára ébredsz a benned lévő negatív állapotnak. illetve milyen tettet választasz? Pontosabban fogalmazva: mit tesz az élet rajtad keresztül? Négy szó hordozza az élet művészetének titkát. hisz nem tudják. és ezt mégsem veszi észre. milyen tettre vagy képes. te pedig a tánc vagy. Mi a valóság? Bármi. hogy ezt teszed. s okos érveket és önigazolást keres. hogy sikerrel jártál. Kérdezd meg magadtól: „Van-e bennem negativitás ebben a pillanatban?” Ezt követően válj éberré. figyelj a gondolataidra és az érzéseidre! A kismértékű boldogtalanságra is ügyelj. bármilyen – korábban már említett – formában is jelentkezzen. Ily módon szenvedést okozol magadnak és másoknak. Épp azt jelenti. hogy földi poklot teremtesz. Buddha úgy nevezte: tatata. Amíg nem ébredsz ezeknek a belső állapotoknak a tudatára. Az ego imádja a valósággal kapcsolatos neheztelést. kormányok. Hogyan lehet békésnek lenni most? Ha békét kötsz a jelen pillanattal. Döbbenetes és szinte hihetetlen. mit tesznek”. ami nem több. addig azonosulsz velük. Ha már békét kötöttél a jelen pillanattal. Egynek lenni az élettel azt jelenti: egynek lenni a mosttal. hogy erre rájössz. például elégedetlenségként. Beküldi a tengerészgyalogosokat. A lelki béke ugyanis – végül – véget vet az egónak. mint ennek a pillanatnak az ilyensége. Ez teremti meg a negativitást. Ahhoz. ami az emberi állapotot már évezredek óta sújtja. Vagy tán tudja. hogy tudnál róla: ez a tudattalanul élés lényege. Ha erre rámutatsz. Sehol máshol nem történhetne. az nem azt jelenti. amiért másokat elítél. ahol az életed „játszmája” történik. vállalatok.70 - . Ezt teszik emberek. Pontosan azt teszi. Az élet a táncos. hogy kudarcot vallottál. magadon kell kezdened: minden egyes pillanatban felelősséget kell vállalnod belső állapotodért. akkor haragosan tagadja.

Amikor a váltás – a gondolkodásról a tudatosságra történő átváltás – megtörténik. és felismerésük pillanatában az azonosulás automatikusan véget ér. Könnyű ügy. a történetük. Például számos normális ember mond időnként ilyen-olyan hazugságot. az ego lényegi természete – ha a szót tágabb értelmében használjuk – patologikus. az a tudatos jelenlét. A tudatosság révén az érzelmek. akkor az életedben az ego eszességénél sokkal hatalmasabb értelem kezd működni. különlegesebbnek tűnjön. Füllentenek arról. csak éppen annyira hangsúlyosak. hogy azokkal azonosuljon. Te a jelenlét fénye vagy. nagyrészt fantáziálás.71 - . Ebben az értelemben igaz. az a tudatosság. Az egótól való megszabadulás valójában nem nagy feladat. A tudatossággal együtt jár. Fölismered azok személytelen természetét. amit az ego önmagának tervezett. az érzelmeket vagy a reakciókat. s ami azoknál sokkal mélyebb. amely ezeknek a belső állapotoknak a szemlélője. most pedig már a tudatosság vagy. mint amik a „normális” emberre jellemzőek. hogy tudatában vagy gondolataidnak és érzéseidnek. Ez azonban nem tévesztendő össze a letagadásukkal! Észleled a gondolatokat. Éntudatod – hogy kinek tudod magadat – ekkor átvált: korábban a gondolatok. „Egy nap megszabadulok az egótól!” Ki mondja ezt? Az ego. Mindössze annyit kell tenned. hogy fölszámolod a gondolatokkal. Az ilyen emberek grandiózus és . Azok csupán emberi érzelmek. és egyebeket. amennyiben azzal a diszfunkcióra és a szenvedésre utalunk. hogy mi mindent produkáltak. Többé már nincs bennük én. Teljes személyes történelmed – ami végső soron nem több egy történetnél. AZ EGO KÓROS FORMÁI Amint azt már láttuk. emberi gondolatok. Már nem képezi éntudatod alapját. és már nem foglalja el tudatod előterét. hogy nagyobbnak és különlegesebbnek érezhesse magát. egy olyan fiktív építmény. hogy kit ismernek. ami megelőzi a gondolatokat és érzelmeket. mijük van. Ez valójában nem is igazán „cselekvés” hanem éber „látás”.Szerepjátszás: az ego számos arca azonosulás: az ego. egy gondolat. hogy immár mindenki számára szembeötlőek – kivéve a tőlük szenvedőt. érzelmek és reakciók voltál. érzelmekkel és reakciókkal való azonosulásodat. amiket az ego arra használ. hogy fontosabbnak. mire képesek.és érzelemhalomnál – másodlagossá válik. Egyesek azonban – az ego elégtelenségérzésétől és „több” iránti vágyától hajtva – szokásszerűen és kényszeresen hazudoznak. ahogy azok keletkeznek. sőt még a gondolatok is személytelenné válnak. Amit magukról mondanak. és hogy a róla a többiek elméjében hordozott képet jobbá tegye. Számos elmebaj ugyanazokból az egós jellemvonásokból áll. hogy semmit sem tehetsz az egótól való megszabadulás érdekében.

de valamilyen mértékben mindenki más is. a többiek „másságának” hangsúlyozására való hajlamát – ami az általa észlelt hibáikra fókuszálásban és azoknak a hibáknak az ő identitásukba építésében nyilvánul meg –. Teljes fikció voltuk a legtöbb ember számára gyorsan lelepleződik. hogy irányítsanak vagy megöljenek. nemzetek közti ellentétek. annál valószínűbb. Ezt azonban természetesen képtelen vagy észrevenni. A tudat.Szerepjátszás: az ego számos arca „felpumpált” éntudata néha megtéveszthet másokat. az ego hangja. Az egónak szüksége van másokra. s azt elhiszik. az I. a kommunizmus . hogy a mélyben ugyanakkor utálja is őket. és II. A történet fő eleme a hiedelem. A paranoid skizofrénia – röviden paranoia (üldözési mánia) – nevű elmebetegség lényegében az ego eltúlzott formája. ami minden ego alkotóeleme. akit megannyi ember bánt. hogy ő az univerzum középpontja. Rengeteg emberi szenvedés hátterében ez munkál. Jean Paul Sartre állítása. Minél üldözöttebbnek. „megfigyeltebbnek” vagy fenyegetettebbnek hiszi magát a betegségben szenvedő páciens. hogy felfogásod szerint az életedben előforduló problémák fő forrása: a többi ember. mögöttes félelem indokoltságát alátámassza. A történet belsőleg gyakran következetes és logikus. A téveszmerendszere alapját képező történetben gyakran osztja magára mind az áldozat. A spanyol inkvizíció. érezni fogja azt. annál hangsúlyosabbá válik az a léttudata. Általában olyan kitalált történetből áll. és fél tőlük. azt érezteti vele. amit az elme azért eszelt ki. A paranoia nevű elmebetegség egy másik olyan tünetet is mutat. jóllehet paranoia esetén az szélsőségesebb formát ölt. akiben még működnek az egós minták. Mindig úgy tűnik. Minél erősebb benned az ego. és – oly sok ember figyelmének elképzelt középpontjaként – annál különlegesebbnek és fontosabbnak érzi magát. világháborúhoz vezető. ám az a dilemmája.72 - . miszerint „a pokol a többi ember”. Az is több mint valószínű. hogy egyes emberek (néha nagyon sok ember vagy akár szinte mindenki) összeesküdtek ellenem. hogy az a folyamatosan fennálló. nemzetek és vallási szervezetek kollektív egója szintén gyakran tartalmazza a paranoia erős elemét: mi szemben állunk a gonosz másokkal. A paranoiatól szenvedő ember tapasztalja meg ezt a poklot a legintenzívebben. Az ego kicsit tovább viszi a más emberekkel kapcsolatos félelmét és bizalmatlanságát. ami körül minden kering. mind pedig a világot megmentő vagy a gonosz erőket legyőző. mintha azt mások művelnék veled. Néha szervezetek vagy akár egész nemzetek legmélyén is paranoid jellegű hiedelemrendszereket találunk. Törzsek. az eretnekek és a „boszorkányok” üldözése és megégetése. hogy megkeseríted mások életét. ám általában nem sokáig. vagy csak cselt szőnek. ami miatt olykor meg tud téveszteni egyeseket. hogy ő rendkívül különleges személy. potenciális hős szerepét. és ily módon az illetőket embertelen szörnyetegekké „változtatja”. hogy ő áldozat.

hogy az elmének és a gondolati álláspontnak semmi köze ahhoz. felszolgálókkal. ám azt követően. művészekkel. mérges. Akik különösen jól csinálnak valamit. Érzelmeim fölkorbácsolódnak. Minél tudattalanabbak az egyedek. nem tudnak róla. magától előemelkedik. annál valószínűbb. a csoportok vagy a nemzetek. a „hidegháború”. Mindenáron győznöm kell. MUNKA EGÓVAL. Más szóval: az identitás és a gondolat egybeolvad. mintha az életben maradásomért harcolnék. hogy az ego megpróbálja magát megerősíteni. a viszonylagos tudattalanságba zuhan vissza. Mi a vita? Két vagy több ember kifejti véleményét. amit a pillanat éppen megkíván tőlük. egyek a mosttal. szociális munkásokkal. de közben azt érzem és úgy cselekszem. cégtulajdonosokkal és kereskedőkkel. egyek azokkal az emberekkel és feladatokkal. ápolónőkkel. aki vagy. akkor ugyan a véleményemet (gondolataimat) védem.73 - . Az ilyen emberek többiekre gyakorolt hatása . Ha ez megtörtént. különben megsemmisülök! Ez az illúzió. és így az érzelmeim ezt a tudattalan hiedelmet fogják tükrözni. a magánéletében. mintha önmagamat védeném. teljesen megfelelve annak. Ez azt jelenti. hogy neki van igaza s nem a másiknak. hogy jelenlétállapotuk egyelőre még csak az életük egyetlen területére korlátozódik. aki az elmén túl te vagy. A nagyon tudattalan emberekkel folytatott vita könnyen torkollhat testi erőszakba. és azok a vélemények eltérőek. illetve amiket ellátnak. mert az ego maga a megfigyeletlen elme. amit a szélsőséges kollektív paranoia ural. fodrászokkal. Meglehet. Az ego nem tudja. hogy az egós kórfolyamat testi erőszak formáját fogja ölteni. ILLETVE ANÉLKÜL A legtöbb embernek akadnak egómentes pillanatai. a hosszan elhúzódó erőszakos közel-keleti konfliktus: fájdalmas epizódok az emberi történelemben.Szerepjátszás: az ego számos arca története. hogy azok mentális álláspontokká keményednek. tudósokkal. amik éntudattal ruházódnak fel. Találkoztam olyan tanárokkal. A zenben úgy fogalmaznak: „Ne keresd az igazságot! Csak hagyj fel a vélemények dédelgetésével!” Mit jelent ez? Ereszd szélnek az elmével való azonosulást! Akkor az. Tudattalanul azt érzem és úgy cselekszem. munkájuk ez esetben mégis spirituális gyakorlatukká vált. Mindegyikük oly mértékben azonosul a véleményét alkotó gondolatokkal. azok – tevékenységük idején – teljesen vagy csaknem teljesen mentesek lehetnek az egótól. Zaklatott. Amerikában az 1950-es évek McCarthy-izmusa. ám továbbra is elterjedt módszer arra. Legtöbbjük munkája végzése közben jelenlevő. megpróbálja bebizonyítani magáról. védekező vagy agresszív leszek. mindenféle önkeresés nélkül. Az erőszak primitív. Ők eggyé váltak a tevékenységükkel. akiket. akik nagyszerűen végzik a munkájukat. orvosokkal.

bárhol is látod azt. hogy az ego nélkül dolgozó emberek rendkívül sikeresek a munkájukban. Nem tudja. annál olajozottabban zajlanak ügyeid. mint „én”. Nem meglepő. Társaságukban még a súlyos egójú emberek is néha kezdenek fellazulni. ha a dolgok nem az elvárásuknak megfelelően alakulnak. hogy a másik ember sikerével kapcsolatos bosszúság megkurtítja a saját siker esélyét. mert elvágtad magadat az egésztől. akik remek szakszerűséggel teszik a dolgukat. és annál könnyebben áramolnak hozzád a szükséges dolgok. Ahhoz. leengedik „pajzsukat”. Figyelmüknek csak egy része irányul a munkájukra. szembeszegülnek a szituációval. akkor ahelyett. hogy a másik személy sikerére úgy reagál. és munkájuk nem más. hogy tudnának róla – elszabotálják saját munkájukat.74 - . vagy ha akadályokat gördítesz az útjába. akkor az nem lesz minőségi tevékenység. kivéve azt az esetet. Az együttműködés idegen az egótól. Ha kevéssé vagy egyáltalán nem segíted a másikat. üdvözölnöd kell a sikert. mintha az a siker „éntőlem” vett volna el valamit. amikor nem segítenek munkatársuknak. Sok ember valójában önmaga legádázabb ellensége. Egyesek – anélkül. Az „én”-jük személyes megtámadtatásként vagy sértésként éli meg a történteket. és rengeteg energiájuk emésztődik fel a haszontalan tiltakozásban vagy haragvásban. új szembefordulást teremt. ha a többi ember vagy a körülmények nem segítik és támogatják őket. és megfelelnének a jelen pillanat igényeinek. Ha munkájukban akadályok vagy nehézségek merülnek föl. Sőt mi több. ez az „ellenenergia” új akadályokat. ha az ego azt nem „füstölné” el. vagy valakinek megpróbálnak „betartani”. akkor az univerzum – emberek és körülmények formájában – kevéssé vagy egyáltalán nem segít neked. az sohasem elég. mint én?” Illetve figyelmük középpontjában a haszon vagy a hatalom áll. vagy másoktól információt tartanak vissza. és így elkülönítik magukat attól. Az ego tudattalan. Az ego nem tudja. ám egójuk folyton elszabotálja a munkájukat. . ha valamilyen másodlagos ösztönző erő is szerepet kap. Olyan energia. akivel csak kapcsolatba kerülnek. hogy eggyé válnának az új helyzettel. és félbehagyják szerepjátékukat. hogy sikert vonzz magadhoz. Egójuk személyes elismerést követel.Szerepjátszás: az ego számos arca messze felülmúlja a tevékenységük eredményezte hatást. Ha valaki csupán a végeredményhez eljuttató eszközként tekint a munkájára. hogy minél nagyobb mértékben vonsz be másokat. amit a szituáció megoldására lehetne használni. „Részesül-e valaki nagyobb elismerésben. központi „nem elég” érzése azt okozza. nehogy a másik sikeresebbé váljon vagy nagyobb megbecsülést kapjon. a másik része önmagukra. mint ennek közvetítő eszköze. Olyanokkal is találkoztam. ha nem kap elegendő elismerést – és amennyit kap. Ők az ego gyengülését idézik elő mindenkiben. és energiát pocsékol el bosszankodásra.

Úgy tűnik. intézménnyel. Olyan felismerésekhez juthatnak. bandával. szektával. hogy milyen sokat dolgoznak. A személyes ego egyes esetekben teljesen feloldódni látszik. Emiatt viszont kevés energia marad az elmének. elismerést vagy rangot követelne. vállalttal. Fölösleges mondani. ahogy életét az illető teljesen a közösség javára végzett. A kollektíva előbb-utóbb konfliktusba fog keveredni más közösségekkel. Az ego tekintélyes mennyiségű energiát emészt fel. focicsapattal stb. hogy egy csoporttal. Némelyikük sohasem épül fel. és szembeszegülésre van szüksége ahhoz. önsajnálatot érzel vagy bosszankodsz amiatt. mennyi áldozatot hoznak. de gyengítheti is az egót. Akkor is ez történik. A KOLLEKTÍV EGO Milyen nehéz is magaddal élni! Az egyik módszer. sokkal lassabban gyógyulnak. Micsoda megkönnyebbülés megszabadulni a személyes én iszonyatos terhétől! A közösség tagjai boldognak és kiteljesedettnek érzik magukat. Ahogy aztán jobban lesznek. és a szervezet intelligenciája átveheti az irányítást. hogy azok az emberek. mert tudattalanul a viszályt keresi. hogy a másikkal szemben „nekem legyen igazam” stb. hogy ezért személyes viszonzást. valamint ezen emberek hamis éntudatának az állandó részévé válik. Ha panaszkodsz. ellenségigény. akkor az egód erősebbé válik. és bölcsességeket szólhatnak. hogy beteg vagy. ha a betegséget fogalmi identitásod részévé teszed: „ilyen és ilyen betegség szenvedő alanya vagyok”. és azt a saját céljaira használja fel. így már tudjuk. önzetlen munkának szenteli anélkül. jóságossá és sokkal kedvesebbé válnak.Szerepjátszás: az ego számos arca AZ EGO A BETEGSÉGBEN A betegség erősítheti. akik betegségük idején egójuk megerősödését tapasztalják. más szóval az egós gondolkodásnak és érzelemnek. Ó. Olykor azonban az ego megtartja magának a visszamaradt kevés energiát. hogy felülemelkedtek az egójukon. vagy a személyes ego csupán a kollektív egóba költözött át? A kollektív ego ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik. A kérdés: valóban megszabadultak az egójuktól. nemzettel. az energiaszinted meglehetősen alacsony.75 - . azonosulva éntudatát nagyobbá és erősebbé teszi. visszatér az energiájuk s vele az ego is. amiket a normál életben sohasem kaptak volna meg. függetlenül attól. az igény. klubbal. ki vagy! Mások viszont – akik egészségesen amúgy nagy egóval rendelkeznek – megbetegedve „lággyá”. ahogy az ego megpróbál elmenekülni a személyes lét nem kielégítő volta elől. több iránti vágy. hogy a határait . s így a betegség idültté. Amikor beteg vagy. hogy a megmaradó energiát a test meggyógyítására használja fel. mint a személyes ego: konfliktusigény. Hozzáférhetnek belső tudásukhoz és a megelégedettség érzéséhez. politikai párttal.

ami bármely ego ösztönözte cselekvés elkerülhetetlen velejárója. A HALHATATLANSÁG KÉTSÉGBEVONHATATLAN BIZONYÍTÉKA Az ego az emberi psziché kettéhasadása révén jön létre. hogy identitásukat a közösség révén határozzák meg. akkor is lesz bennük elegendő tudatosság. a szót ez esetben népszerű. akár karitatív szervezetekről. Tagjaikban nem él majd igény arra. A megvilágosodott kollektívák fontos szerepet fognak betölteni az új tudat megjelenésében. Mindazonáltal állandó éberségre van szükség. illetve a többiekben. és rájönni. Együtt élsz a magadról alkotott . Nem néznek szembe egójuk halálával. hogy az a közösség. Ezek a csoportok már nem lesznek kollektív egók.76 - . Országok nemritkán olyant tesznek. Az összeverődött tömeg (ami időleges. a megvilágosodott kollektívák ugyanúgy a tudatosság „légörvényébe” emelhetnek. és fel fogják gyorsítani a planetáris váltást. Vagyis. Ahogy az egós közösségek tudattalanságba és szenvedésbe húznak. mint az ezen egót alkotó egyének. Az emberi ego feloldása akkor történik meg. Az új tudat megjelenésével egyesek késztetést fognak érezni olyan csoportok létrehozására. amivel azonosultál. történetesen elmebeteg. akár megvilágosodott vállalkozásokról. és rájöhetnek. Eleinte fájdalmas lehet hirtelen fölébredni. Ők már nem keresnek semmilyen formát ahhoz. és ezért összeomlik. és amiért dolgoztál. Ha a csapattagok még nem is teljesen szabadultak meg az egótól. iskolákról vagy együtt élő emberek közösségéről van is szó. „hasadt személyiség” értelemben használva. villámsebesen magukévá tesznek egy újabb hitrendszert.Szerepjátszás: az ego számos arca és így az identitását is definiálni tudja. Ezért minden ego skizofrén. és egy újabba „reinkarnálódnak”. amint az előbbi illúzió volta lelepleződik. és bármi módon igyekszik majd újra megerősíteni önmagát. amelyek a megvilágosodott tudatot tükrözik. amit az egyén – a tömegtől távol – sohasem tenne meg. Ekkor fölébredhetnek. melynek során az identitás két részre különül el: „én”-re és „magam”-ra. ami nemes. hanem elszaladnak. A közös ego általában tudattalanabb. kollektív. hogy kollektívájukban bizony jelen van az őrültség erős eleme. mindent. Egyesek ezen a ponton cinikussá vagy megkeseredetté válnak. hogy pszichopata viselkedés. amiről – ha azt egy személy produkálná – azonnal látnánk. Tagjai ekkor fogják megtapasztalni azt a szenvedést. és ettől kezdve megtagadnak minden értéket. amikor az egót a tudatosság fényébe hozzuk: ezeknek a csoportoknak ez lesz az egyik legfőbb céljuk. hogy az ego felbukkanásakor azonnal felismerjék azt magukban. mert az ego meg fogja próbálni átvenni az irányítást. egós entitás) képes olyan atrocitások elkövetésére. hogy önmagukat definiálják.

és nekem nincs „életem”. egymástól elkülönülő szegmensekre szabdalják.Szerepjátszás: az ego számos arca mentális képpel. hogy az „életem”. amit sosem birtokoltam? Hogyan veszíthetne el az. hogy az „életem”. Tehát nincs olyan. ha én elkülönülök az élettől. Az én és az élet egyek. A halál így látszólag valósággá és fenyegetéssé válik. akkor abból az következik. amikor az „életem”-ről beszélsz. amit mondasz (ahelyett. tehát el is veszíthetem az életemet. Nem lehet másként. minden lénytől. Én élet vagyok. az ego forrása. hogy azt egyszerűen megszokott beszédmódnak tekintenéd). Ez lehetetlen. De ugyan hogyan különülhetnék el az élettől? Ugyan milyen „én” létezhetne az életen. Maga az élet válik fogalmizálttá és valódi lényedtől elkülönültté. kincsként becsült tulajdonomat. egymástól különálló dolog. akkor minden dologtól. Ha én és az élet kettő. ami vagyok? Sehogy. és elhiszed. egy fogalmi énnel. hogy az „életem”gondolat a szétválasztottság eredeti káprázata. minden embertől is elkülönülök. amelyeknek önmagukban nincs realitásuk. a képzelt. hogy az én és az élet két. Abban a pillanatban. hogy az „életem”.77 - . beléptél a káprázat birodalmába. a Léten kívül? Ez teljes lehetetlenség. amikor azt mondod vagy gondolod. amelyhez valahogy viszonyulsz.   . Miként tudnám hát az életemet elveszíteni? Először is: hogyan veszíthetnék el olyan valamit. A szavak és a fogalmak az életet olyan. Ha létezik olyan dolog. Akár azt is mondhatjuk.

A „gondolkodom” állítás ugyanis akarást tartalmaz. Figyelmük legnagyobb részét a gondolkodás emészti föl. hiszen igazi megszállottságról csak akkor beszélhetünk. Ha tudnál róla. és az ezekben a pillanatokban megtapasztalt békesség. Az emésztés történik. akkor már nem lennél „megszállott”. A legtöbb ember esetében azonban még nem ez a helyzet. Feltételezi. ezért nem igazán látnak téged. a gondolkozás történik veled. Évezredeken át az emberiség egyre nagyobb mértékben vált az elme megszállottjává. ahogy másoktól és a köröttük lévő világtól is. A legtöbb ember . akkor erről mit sem tudsz. Ha rájuk nézel. Az ego sűrűsége attól függ. láthatod arcukon a feszültséget. hogy részedről ott a döntés lehetősége. A keleti terminológiában ez a karma. A gondolkodás csupán parányi aspektusa a tudat teljességének. Mások folyamatosan az egós állapot csapdájába zártan élnek. vagy a jövőben jár. Az elmével történt teljes azonosulás eredményeként megszületett az én téves tudata: az ego. automatikus és ismétlődő. amik persze – gondolatformákként – csak az elmében léteznek. a merevséget. Vagy valamilyen eljátszott szerepükön keresztül lépnek veled kapcsolatba. mint egyfajta mentális „zizegés”. s így nem önmaguk. Az elmével történő azonosulás mértéke emberenként különböző. és nem igazán figyelnek rád. a gondolkodás történik. Ők elidegenedtek maguktól. Ezek a pillanatok egyúttal a kreativitás. A legtöbb ember e hang kiszolgáltatottja. Valójában nem is gondolkozol. hogy te – a tudat – milyen mértékben azonosultál elméddel. őket lényegében „megszállta” a gondolat. hogy újra és újra előadd a múltat. megszállta az elme. nem ismerve fel a megszálló entitás „nem-én-ségét”. ezért arra kényszerülsz. Egyetlen szituációban sincsenek jelen. a gondolkodásoddal. például a ráncba vont szemöldököt. Egyesek – ha csak rövid időszakokra is. Nem több. a vérkeringés történik. és nem szolgál valódi célt. a szeretet és az együttérzés megjelenésének az időszakai is. A fejben szóló hang önálló életet él. mint azt mondani „emésztek” vagy „keringetem a véremet”. A „gondolkodom” ugyanis olyan hamis állítás. amikor a megszálló lényt önmagadnak hiszed.A fájdalomtest ÖTÖDIK FEJEZET A fájdalomtest A legtöbb ember gondolkodása akaratlan. valódi lényed teljességének. figyelmük vagy a múltban. de – olykor mentesek tőle. öröm és elevenség teszi az életüket élni érdemessé. Ha azonosulsz ezzel a hanggal. És mivel az elmét a múlt kondicionálta.78 - . hogy beleszólásod van a dologba. más szóval: amikor azzá válsz. vagy tekintetükben az ürességet.

mint ők. A „kellemetlenségen” történő felülemelkedéshez az első lépés: tisztán látni azt. Ez az intelligencia reagál arra. Ők valószínűleg önmaguk mélyén érezték azt. Az érzelem tehát a testnek az elmédre adott reakciója. ahogy minden más életforma szervezetének is. Az intelligencia működteti.A fájdalomtest elidegenedett valódi énjétől. illetve senkinek a társaságában – még a magadéban sem – érzed igazán jól és lazának magad. Nem te működteted a testedet. és teljesen átveszik fölötted az irányítást. Eliot és James Joyce fölismerte az elidegenedést. mint amelyik fizikai formába öntötte a növényt. ahogy sok ezer egyéb.79 - . AZ ÉRZELEM SZÜLETÉSE A gondolatáramlás mellett – bár attól nem teljesen elkülönülve – létezik az ego egy másik dimenziója is: az érzelem. század néhány kimagasló írója. Ezzel nem azt állítom. a szívverést és a vérkeringést. Folyton igyekszel „hazatalálni”. hogy megmutatták nekünk az emberi lét „kínos helyzetének” egyfajta reflexióját. reagál a gondolataidra. Ez ugyanaz az értelem. Az elidegenedés azt jelenti. hogy befogadja a napsugarakat. virágként. amit az elméd mond. Ez minden életformára igaz. Más szóval: amikor belőlük „én” lesz. Az ad a fizikai szervezetedet alkotó atomok és molekulák közé időleges kohéziót. Albert Camus. kivéve azokat. ez az értelem koordinálja tökéletesen. A XX. hogy azok az agyba érkezve dekódolódhassanak. Megoldást már nem kínáltak föl. Mindezt. az érzékszerveken át befutó információk idegi impulzusokká alakítását. és ezért voltak képesek a műveikben briliáns módon kifejezni. majd azt követően a növényből előbújó virágként is megnyilvánul. hogy viselkedésük és interakcióik hamisságát mindenki észreveszi. mint az emberi lét univerzális dilemmáját. összetartó erőt. hogy semmilyen szituációban. akik ugyanolyan hamisak és önmaguktól ugyanannyira elidegenedtek. például Franz Kafka. valójában az univerzális értelem számtalan megnyilvánulásának az egyike. Azok csupán akkor válnak egóvá. Érdemük. hogy azt világosabban láthassuk. Az irányítja az oxigén és az elfogyasztott étel energiává alakulását. T. majd újra összeállítva a külső valóság koherens (összefüggő) belső képét adhassák. Fizikai szervezetednek. megvan a maga intelligenciája. tehát a testednek. majd este bezárja . A szervezet környezetre adott válaszreakciói is az ő feladatkörébe tartoznak. A test intelligenciája természetesen elválaszthatatlan az egyetemes intelligenciától. ami reggel kinyitja szirmait. hogy minden gondolkodás és érzés az egótól származik. ezekkel egy időben zajló funkciót is. S. ha azonosulsz velük. ám sohasem érzed magad otthon. egyesek oly mértékben. Az a test minden szervének működése mögött megbúvó szervező elv.

a rokonszenves és az ellenszenves. élvezetet. amelyik Gaiaként. hogy „veszélyben vagyok”. ha ekkor éppen a meleg. Minden gondolatra úgy reagál. még akkor is. kényelmes ágyadban fekszel az éjszaka közepén. amikor a szervezet életben maradása kerül veszélybe – a küzdelemre vagy a menekülésre való felkészülés részeként –. az én és az enyém mentális fogalmainak – szűrőjén keresztül látott eseményre adott reakció lesz. Közvetetten ugyan egy érzelem is lehet valamilyen konkrét helyzetre vagy eseményre adott válasz. ősi formáinak tekinthetjük. Energia gyűlik össze. mint az „enyém”! Bár a test rendkívül értelmes. Ezek az ösztönös reakciók az érzelmek rokonainak tűnnek. Ez ugyanaz az intelligencia. akkor már feltehetően zaklatottságot érzel. hogy valakinek ellopták a kocsiját.80 - . hogy az csupán gondolat. Ősi harag. Például valószínűleg nem érzel különösebb érzelmet. . Ez produkál az állatokban olyan reakciókat. ami még szorongóbb gondolatot generál. tehát a jó és a rossz. ám a szó valódi értelmében nem érzelmek. a szív gyorsabban ver. A szív szaporábban ver. az izmok összehúzódnak. Elképesztő. félelmet. mintha az valóság lenne. de az már a mentális értelmezés – a gondolat. Az érzelem viszont a test reakciója egy gondolatra. mégsem tud különbséget tenni a valós helyzet és egy gondolat között. Egy része visszatáplálódik az elmébe. Ezeket az ösztönös reakciókat az érzelem kezdetleges. Nem tudja. ösztönös reakcióit. ahogy az állatok. Ha azonban az a te autód. amelyek hasonlítanak az emberi érzelmekhez: haragot. Vészhelyzetben. Bizonyos helyzetekben az emberi lények ugyanúgy tapasztalnak meg ösztönös reagálásokat. A test számára egy aggodalmas. a légzés felgyorsul. az izmok összehúzódnak. amellyel az korábban nem rendelkezett. és akadályozza a test harmonikus működését. ezért az energia nem vezetődik le. s a légzés felgyorsul. Ez az értelem idézi elő a szervezet bármilyen fenyegetésre vagy kihívásra adott. mennyi érzelmet képes generálni egy olyan apró mentális fogalom. félelemmel teli gondolat azt jelenti. ha azt hallod. A maradék energia mérgezővé válik. de mivel a veszély csupán mentális kitaláció. Az ösztönös reakció és az érzelem közti alapvető különbség a következő: az ösztönös reakció a test közvetlen válasza valamilyen külső helyzetre. a Föld bolygót jelentő összetett élőlényként is manifesztálódik. és ennek megfelelően reagál. Sarokba szorítva az intenzív energia hirtelen hulláma olyan erőt kölcsönöz a testnek.A fájdalomtest őket. Ősi félelem.

és reagál rá. az elméből érkezik. A fejben lévő hang elmond egy történetet. és szemügyre vettük az egós hang gondolati folyamatainak a – konkrét tartalomtól független – szerkezetéhez szorosan hozzá tartozó diszfunkcióját is. Az belülről. hanem a megfigyeletlen érzelmek is.81 - . Láttuk már. amit a test elhisz. akinek a kezdeti kapcsolatai (szüleivel. hogy az elmének még ideje sincs a megfogalmazásukra. Ez a diszfunkciós gondolkodás az. amire a test negatív érzelemmel válaszol. Mi a negatív érzelem? Olyan emóció. Az érzelmi reakciót kiváltó gondolatok néha olyan gyorsan jönnek. harag. Egyes egókban nagyobb. mert valami külső tényező fenyegetné. mintha ő te lennél –. és nem azért. szomorúság. féltékenység és irigység. és kimondatlan. Sosincs elég pénzem. Ez a megvizsgálatlan gondolatok és érzelmek közt kialakult ördögi kör hozza létre az érzelmi gondolkodást és az érzelmi történetgyártást. Ily módon teremtik meg a személyes valóságodat.” A tudattalan feltevések a testben érzelmeket generálnak. Azok a gondolatok szóelőttes (preverbális) stádiumban léteznek. tudattalan feltevéseknek nevezhetjük őket. a test máris – valamilyen érzelemmel – reagál rájuk. Ezek az érzelmek aztán energiát táplálnak vissza azokba a gondolatokba. azok nem ösztönözték őt bizalomra. Nem érdemlek szeretetet. amik aztán elmetevékenységet és/vagy azonnali reakciókat gerjesztenek. Ezek a reakciók az érzelmek. és az érzelem reakcióvá válik. Például „az emberekben nem lehet bízni” tudattalan feltevés élhet abban az emberben. Az ego érzelmi összetevője emberenként más és más. Forrásuk az illető múltbeli – általában kora gyermekkori – kondicionálása. Néhány további. Félelem. neheztelés. Nem érdemlek bőséget. mint hogy a hozzá kötődő egót alkotó valamennyi diszfunkcionális gondolatra reagál. szorongás. Ezek mind .A fájdalomtest AZ ÉRZELMEK ÉS AZ EGO Az ego nem csupán a megfigyeletlen elme – a fejedben szóló hang. Az élet mindig cserben hagy. s felborítja a test egyensúlyi állapotát és harmonikus működését. Minden emberi testre hatalmas feszültség és nyomás nehezedik. Az ego hangja folyamatosan megszakítja a test természetes jóllét-állapotát. Harcolnom kell az életben maradásomért. amelyek a test reakciói arra. ami mérgező a test számára. A test nem tud mást tenni. gyűlölet vagy intenzív ellenszenv. amit a fejedben levő hang mond. Ily módon a szakadatlan és kényszeres gondolkozást negatív érzelmek sokasága kíséri. hogy az egós hang többnyire milyen jellegű gondolkodásba merül. amely úgy tesz. másokban kisebb. testvéreivel) nem voltak támogató jellegűek. amelyek a kezdeti érzelmet megteremtették. gyakori tudattalan feltevés: „Senki sem becsül és értékel.

Vajon a pozitív érzelmek az elmondottal ellentétesen hatnak a testre? Tehát erősítik az immunrendszert. és bármely pillanatban megváltozhatnak. akadémikus medicina is. általános fogalom az összes negatív érzelemre: boldogtalanság. A testre káros érzelmek azokat az embereket is megfertőzik. Létezik átfogó. Egy közelgő esemény izgatott várása. .82 - . ami egy másodperc alatt gyűlöletbe csaphat át. és – közvetett módon. amelyik pedig igen keveset tud az ego működéséről. A dicséret és az elismerés egyik nap az életteliség és a boldogság érzését nyújtja. A mélyebb érzelmek valójában nem is igazán érzelmek. Az érzelmek az ellentétek világában léteznek. utána szétválnak. amelyekbe gyorsan átalakulhatnak. amelyek a Léttel való összekapcsolódottságod természetes állapotából sugároznak. Ha két vadkacsa összekap – s a harc sohasem tart sokáig –. olyan embert is. mintha mi sem történt volna. a kritika vagy a mellőzés hatására másnap már levertnek és boldogtalannak érzed magad. Nem létezik jó rossz nélkül. Ezt követően mindkettő néhány erőteljest csap a szárnyával. illetve azok a mélyebb érzelmek között. befolyásolják a szív és az immunrendszer működését. élénkítik és gyógyítják a testet? Igen. a hormontermelést stb. Szeretetként. hogy levezesse a harc kapcsán benne fölgyülemlett energiafölösleget. majd békésen tovább úszkál. az emésztést. de ezeknek az állapotoknak nincs ellentétjük.és másnaposságérzéssé alakul. Íme néhány példa: amit az ego szerelemnek nevez. hanem a Lét állapotai. de különbséget kell tennünk az ego gerjesztette pozitív érzelmek. Még a hivatalos. A fergeteges buli élvezete másnap reggelre sivárság. akikkel sohasem találkozol. és ellenkező irányba elúsznak. az valójában „birtoklásosság” és addiktív (szenvedélybetegség jellegű) csüngés. Az ego generálta érzések az elme külső tényezőkkel történő azonosulásából származnak. Az ego generálta pozitív érzések már eleve magukban hordozzák önmaguk ellentétét. ami a jövő ego általi túlértékelése. láncreakció révén – számtalan más. AZ EMBERI ELMÉJŰ KACSA A most hatalma című könyvemben megemlítettem a vadkacsákkal kapcsolatos megfigyelésemet. amelyek természetesen valamennyien labilisak. örömként és lelki békeként – valódi természeted részeiként – sugároznak bensődből.A fájdalomtest megszakítják a testben zajló energiaáramlást. akikkel kapcsolatba kerülsz. vagy ha az nem teljesítette az ego elvárásait. nincs hegy völgy nélkül. ha az esemény véget ér. kezdi felismerni a negatív érzelmi állapotok és a testi betegségek közti kapcsolatot. A Lét állapotait el lehet ugyan fedni. könnyen fordulhat annak ellenkezőjébe – lelombozódásba vagy csalódottságba –.

De nem hagyom annyiban! Úgy megleckéztetem. Egy falu közelében találkoztak egy fiatalasszonnyal. Láthatod már. hogy az tönkretette volna a selyem kimonóját. ha megállnánk. Minden természetes dolog. hónapok vagy évek múlva is még mindig ezen gondolkozik. és az energia. Az elme és az elme alkotta „én és a történetem” tovább hajtja. Ez válik az ego érzelmi gondolkodásává. pontosabban fogalmazva: nem hajlandó szélnek ereszteni. akkor gondolkodással és történetkreálással életben tartaná a harcot. minden virág. Öt órával később. akik olyan úton lépdeltek. hogy övé ez a tó?! Semmibe veszi a privát szférámat! Soha többé nem bízom meg benne! Legközelebb biztos valami mással fog próbálkozni. hogy azt el nem felejti!” És az elme tovább és tovább szövi a meséit. amint közeledtek a számukra szállásul szolgáló templomhoz. amely a heves esőzés hatására rendkívül sárossá vált. Tanzan és Ekido története. ha emberi elmével rendelkezne. aki éppen az úton próbált átkelni. néznénk őket. nem akarja letenni a múltat. Eltévedt faj vagyunk.83 - . Gyönyörűen szemlélteti ezt a két zen szerzetes. és átvitte az út másik oldalára. és erről beszél. és kifakadt: „Miért cipelted át azt a lányt az úton?! Nekünk szerzeteseknek nem szabad ilyesmit tennünk!” „A lányt én már több órája letettem – felelte Tanzan. s magukban így egyre több terhet halmoznának föl. amit Ekido! Nem tudnák. ám a sár olyan mély volt. Valószínűleg ez lenne a vadkacsa története: „Nem tudom elhinni. és napok.A fájdalomtest Ha a kacsának emberi elméje lenne. Ha ezt elképzelted. Számára egyetlen helyzet vagy esemény sem ér igazán véget. és térj vissza az erő egyetlen helyéhez: a jelen pillanathoz! A MÚLT CIPELÉSE Az emberi elme képtelen. Ami pedig a testet illeti. amit ezekre a gondolatokra reagálva a test termel: érzelem. A szerzetesek csendben folytatták útjukat. . a harc folytatódik. mit művelt az imént! Tizenöt centiméterre megközelített! Hát azt képzeli. ami aztán további gondolkodást generál. akik állandóan azt tennék. fa és minden állat kulcsfontosságú leckét adhatna nekünk. Ekido nem tudta tovább visszatartani magát. milyen lenne az élet azok számára. hogy máris forral valamit ellenem. és figyelnénk rájuk. Tanzan azonnal a karjaiba kapta a hölgyet. máris képet kaptál arról. A legtöbb ember pontosan így él. illetve nem lennének hajlandóak belül elengedni a szituációkat. – Te még mindig cipeled?” Most képzeld el. csak hogy bosszantson! Biztos vagyok benne. milyen problémás lenne a kacsa élete. Kacsáink leckéje így szól: rázd meg a szárnyaidat! Lefordítva: ereszd szélnek a történetedet.

hogy a maga valóságában lássuk. csak ekkor válnak teherré. aki a gondolataival táplált neheztelésének a terhét öt órán keresztül cipelte. függetlenül attól. amellyel megjelenése pillanatában nem nézünk teljesen szembe. régi érzelemből – is áll. ellenségeskedésükkel és bűntudatukkal önmagukat korlátozzák. Sértettségükkel. Hasonlóan a szerzeteshez. és ekkor válnak éntudatod részévé. amit én „fájdalomtestnek” nevezek. Ez esetben a személyiséged. Megtanulhatjuk. . A történeted azonban nem csupán mentális. fölösleges – gondolati és érzelmi – málhát hurcol egész életében. ami megakadályozhatná. Megtehetjük azonban. amit a múlt kondicionált. és a történetedet tekinted önmagadnak. Ez a „kis én” egy illúzió. A múlt emlékként él benned. Történetesen emlékezés révén tanulunk a múltból és a múltban elkövetett hibákból. hogy elméjükben a múlt milyen hatalmas súlyú terhét cipelik folyton. Ha az emlékek – más szóval: a múlttal kapcsolatos gondolatok – teljesen eluralnak. hogy az elménkben ne tartsunk életben helyzeteket és eseményeket. Emlékeid éntudattal ruházódnak fel. akkor ugyan milyen ereje van a múltnak? AZ EGYEDI ÉS A KÖZÖS Az összes olyan negatív érzelem. bánkódásukkal. hogy nem növesztgetjük tovább a már meglévő fájdalomtestünket. a börtönöddé válik. ám az emlékek önmagukban még nem jelentenek problémát. Megtanulhatjuk „szárnyaink csapkodásával” megtörni a régi érzelem fölhalmozásának és fenntartásának szokását. s nem gondolataink és érzelmeink. hogy valami tegnap vagy harminc évvel ezelőtt történt. ezért belecsimpaszkodnak a régi érzelembe. és ha a múlt képtelen megakadályozni. hanem emocionális emlékből – folyamatosan újra átélt.A fájdalomtest hogy milyen is az élet a bolygónkon élők többsége számára. hogy holmi mentális film produkálásába keverednénk. Érzelmi gondolkodásuk az énjükké vált. Soha semmi sem történt a múltban. hogy most a jelenben legyél. ekkor lesznek problematikusak. hogy most jelen légy. nem foszlik teljesen szét. hanem figyelmünket állandóan a tiszta és időtlen jelen pillanatra tereljük vissza. ami eltakarja valódi identitásodat: az idő és forma nélküli jelenlétet. ahelyett. a legtöbb ember hatalmas súlyú.84 - . Mivel az emberek hajlamosak állandósítani régi érzelmeiket. mert az erősíti az identitásukat. Fájdalommaradékot hagy hátra. szinte mindenki hurcol az energiamezejében fölhalmozott régi érzelmi fájdalmat. Akkor már maga a jelenlétünk lesz az identitásunk.

és közvetett módon nyilvánul meg. Szerepet játszik benne az a fájdalom is. Ha nincs mellettük olyan. Egyes esetekben ez minden bensőséges kapcsolatot megakadályoz vagy elszabotál. dührohamként. a rabszolgaság. hogy közben ne élne át érzelmi fájdalmat. ám még mindig rendkívül eleven. Az összes olyan erős. s aztán idővel kiderült. vagy akár testi betegségként. hogy senki sem élheti le a gyerekkorát úgy. sűrűbbet. amelyek tested sejtjeiben élő energiamezővé álltak össze. a fosztogatás. negatív érzelem. A csecsemők egy része többnyire meglehetősen boldog. s amelyek nagy részét az ego hangja teremtette meg. Ez nem csak gyermekkori fájdalomból áll. ám tény. meggyőződhetsz róla. Némelyikük súlyosabbat. amelyek később. ami elkerülhetetlenül útitársad lesz. haragként. serdülőkorodban és felnőttkorodban adódtak hozzá. amit nem fogadtál el. Más csecsemők viszont mintha tengernyi boldogtalanságot hordoznának magukban. akkor a gyerek számára valóban az egyetlen lehetőség a „nem érezni” választása. aki szeretettel és együtt érző megértéssel segíti őket az érzelmükkel közvetlenül szembenézni. Minden újszülött. A kollektív fájdalomtest valószínűleg bekódolódik minden emberi DNS-be. ezt még nem mutatták ki. aki azt állította magáról. ha életed alapja a hamis éntudat. és naponta gyarapszik. hogy azokat kezelni tudják. Ezt a korai védekezési mechanizmust azonban sajnos többnyire felnőtt korára is megőrzi. teljesen tudatos felnőtt. aki belép e világba. Ez a fájdalom még mindig ott él az emberiség közös pszichéjében. Ez az az érzelmi fájdalom. javarészt akkor is tudattalan világban nőnél fel. hogy ennek történetesen épp az ellenkezője az igaz. A régi. s utána nem eresztetted szélnek. A fájdalomtest azonban nemcsak egyedi jellegű. jóllehet. Ezek az extrémebb esetek. Az érzelem felismeretlenül tovább él odabenn. amit az emberiség történelme – a törzsi háborúk.85 - . amivel nem néztél teljesen szembe. A legtöbb pszichoterapeuta találkozott már olyan pácienssel. hogy tökéletesen boldog gyerekkora volt. Igaz ugyan. mert nem kapnak elegendő . vagy ha megfigyeled az emberi kapcsolatokban zajló drámákat. a megkínzás és az erőszak egyéb formáinak a története – során számtalan ember átélt. a megerőszakolás. mint a többiek. és ezért hajlamosak megpróbálni nem érezni őket. például szorongásként. olyan fájdalommaradékokat hagyott hátra. már érzelmi fájdalomtestet cipel. ha ma este megnézed a tévéhíradót.A fájdalomtest Különösen a gyerekek találják az erősen negatív érzelmeket túl nyomasztónak ahhoz. rosszkedvként. hanem azokból a fájdalmas érzelmekből is. Még ha mindkét szülőd megvilágosodott lenne. szinte minden emberben ott élő érzelem energiamezeje: a fájdalomtest. hogy egyes csöppségek sokszor azért sírnak.

A fájdalomtest bármilyen. Vajon az emberiség közös tudatában miért olyan meghatározó kép Krisztus szenvedő testének. hogy minden köröttük levőt ugyanolyan boldogtalanná tegyenek. Mellbevágó élmény lehet. A fájdalomtest: boldogtalanságfüggőség. s emiatt erős ösztönzést érez a felébredésre.) Ők az emberi fájdalom súlyos. amely egy ravasz állatéhoz hasonló. ami az övéhez hasonló frekvencián rezeg. hogy azt közvetlenül magukban ismerjék fel. hogy van benned valami. hiszen szüleik fájdalomtestéből energiát szívnak magukba. Tekinthetünk Krisztusra úgy. mint az archetipikus emberre. aki egyszerre testesíti meg a fájdalmat és a transzcendálás lehetőségét. súlyos fájdalomtestű. Ezért virul a negatív gondolkodáson és a kapcsolati drámákon. Ez mellesleg a fájdalomtestüket is növeszti. ám mások minden szemmel látható ok nélkül sírnak. A könnyű fájdalomtestű csöppség nem feltétlenül válik lelkileg „fejlettebb” férfivá vagy nővé. A súlyos fájdalomtestű embereknek általában nagyobb az esélyük a spirituális fölébredésre. ha azt tudattalanul nem saját belső valóságuk (fájdalomtestük) külső megjelenéseként látják. ám számukra a kép e tudatossá válási folyamat kezdetét jelentette. és az „étel”. Több tudatosság kell ahhoz. sokuk azonban eljut egy olyan szintre. Más csecsemők azért sírnak gyakran. amikor először döbbensz rá. boldogtalanságot keres. a gyermek fizikai testének növekedésével a fájdalomteste is gyarapszik. Mint minden életformának. mint a viszonylag könnyű fájdalomtestűeknek. ha bensőjükben valami nem rezonált volna azzal. Jóllehet néhányuk a súlyos fájdalomtestük csapdájába zártan marad. ami időnként érzelmi negativitást. Más szóval: olyan energia. Gyakran ennek épp az ellenkezője történik. De akármi is a konkrét helyzet. HOGYAN ÚJÍTJA MEG MAGÁT A FÁJDALOMTEST? A fájdalomtest a legtöbb emberben benne élő. amelyik összefér a sajátjával. Ők még nem voltak elég tudatosak ahhoz. Megvan a maga primitív értelme. amire önmaga újratöltéséhez szüksége van: olyan energia. érzelemből álló entitás.A fájdalomtest szeretetet és figyelmet. érzelmileg fájdalmas élményt táplálékként tud hasznosítani. nagy adagjával érkeztek ebbe a világba. (Ezt gyakran sikerrel teszik. s ez bennük fájdalmat okoz. és intelligenciája elsődlegesen a saját életben maradására irányul. hogy ezt . mert érzik anyjuk és apjuk negatív érzelmeinek a kisugárzását. mint amilyenek ők. időről időre neki is kell „táplálkoznia” – új energiához jutnia –. haláltusától eltorzult arcának és megannyi vérző sebének a látványa? Emberek milliói – különösen a középkorban – nem éreztek volna annyira mély rokonságot vele. ahol már képtelen tovább élni a boldogtalanságával. mintha azt akarnák elérni.86 - . mint a sűrű. félig önrendelkező energiaforma.

Valójában minden szakadatlan mozgásban levő. amit a kezedben tartasz. vagy abban az időszakban történetesen senki sincs a közeledben. mert érzékszerveid így észlelik az ő rezgésüket. (Hogy melyiket. és a fájdalomtest ekkor gondolataid energiájából táplálkozik. hogy mások is olyan nyomorultul érezzék magukat. pozitív gondolat a fájdalomtest számára emészthetetlen. nemcsak hogy nem akarsz annak véget vetni. Amit fizikai anyagnak érzékelünk. könnyen el is felejted. de még az is céloddá válik. Olykor a fájdalomtest néha évekig is „téli álmot alszik”. amin ülsz. az fájdalomtested energiamezejének jellegétől függ. A boldog. hogy magát újratöltse. amikor elérkezik az idő. akkor a fájdalomtest a gondolataidból táplálkozik. A gondolatok ugyanebből az energiából állnak. Ám akármilyen gondolatból nem tud „lakmározni”. mint a negatív gondolat. elektronok és szubatomi részecskék szakadatlan mozgását. csupán azért tűnik szilárdnak és mozdulatlannak. amikor „megéhezik”. Valószínűleg nem tudatosult benned. atomok. mert csak azok a negatív gondolatok kompatibilisak (összeférőek) az energiamezejével. HOGYAN „TÁPLÁLKOZIK” FÁJDALOMTESTED A GONDOLATAIDBÓL? A fájdalomtest akkor ébred fel alvó állapotából. más szóval: a molekulák.) Hogy mennyi ideig marad alvó állapotában. A gondolkodásod hirtelen mélyen negatívvá válik.87 - . de ez az időszak lehet néhány nap vagy akár több hónap is. ezért nem lehet azt látni vagy . Nem kell kivételesen érzékenynek lenned ahhoz. hogy észre vedd: a pozitív gondolat teljesen más érzéstónusú. könyvként. Ha egyedül élsz. mint te. A legtöbb embernél a fájdalomtestnek létezik „alvó” és aktív stádiuma. Amikor alszik.A fájdalomtest magadban észre vedd. Kizárólag negatív gondolatokon tud megélni. rezgő energiamező. az bizonyos frekvenciasávban rezgő (mozgó) energia. A szék. hogy az ő negatív érzelmi reakciójukból is „táplálkozhass”. amit te székként. Aktiválódását egy esemény is bármikor kiválthatja. amíg valamilyen esemény föl nem ébreszti. Leggyakrabban néhány hétig. faként vagy testként percipiálsz (észlelsz). szorongásként vagy tüzes haragként. hogy bensődben súlyos felhőt vagy alvó tűzhányót hurcolsz. Az energia ugyanaz. az emberenként különböző. s a könyv. csak energiájuk magasabb frekvencián rezeg. A táplálkozásra készen álló fájdalomtest a legjelentéktelenebb eseményt is kiváltó ingerként használhatja: valaki mond vagy tesz valamit. Minden gondolat energia. hogy közvetlenül a negatív gondolkodás beáramlása előtt elmédet érzelemhullám árasztotta el: sötét és súlyos hangulatként. Amint a boldogtalanság átvette fölötted az irányítást. de akár egy gondolat is lehet számára beindító hatású. ám más frekvencián rezeg. mint hogy valaki másban meglásd. mint az anyagé.

A hang hibáztatni. Az illető fájdalomtest föl kívánja ébreszteni a te fájdalomtestedet. Egy ponton aztán – néhány óra vagy akár néhány nap után – a fájdalomtest immár feltöltötte magát.88 - . A fájdalomtestek imádják a bensőséges kapcsolatokat és a családokat. felső végén a pozitív gondolatok. jól hallod. és amint a fájdalomtest vette át elméd irányítását. Mohón bezabál minden negatív gondolatot. A fájdalomtestből származó érzelem gyorsan megszerzi a gondolkodásod feletti uralmat. más emberekről. hogy a kettő aztán kölcsönösen energetizálja egymást. A fájdalomtest valójában nyers érzelem. ezért csak ezek képesek táplálni a fájdalomtestet. akkor a fájdalomtest megpróbálja őt provokálni – megnyomni az ő megfelelő „gombját” –. A fájdalomtest rezgési frekvenciája a negatív gondolatokéval rezonál. vádolni. Te pedig teljesen azonosulsz azzal. az életedről. Ha elsőre nem jár sikerrel. A fájdalomtest ugyanis pontosan ez: lelki parazita. amikor az elhatározta. A fejedben szóló hang szomorú. Valójában a fejedben szokványosan szóló hang ekkor a fájdalomtest hangjává vált. Ezen a ponton vette kezdetét a boldogtalanságfüggőséged. szorongó vagy mérges történeteket fog mesélni: rólad. akkor újra és újra próbálkozik. hogy nem akarod leállítani. a jövőről vagy elképzelt eseményekről. Ördögi kör teremtődik tehát a fájdalomtest és a gondolkodásod között. Ösztönösen ismeri a leggyengébb. panaszkodni. amelyik ekkor sokkal hajlamosabb a megbetegedésre. ami további érzelmet akar. hátrahagyva a lemerített szervezetet és testet. valamennyi eltorzított gondolatát elhiszed. A gondolatoknak is megvan a maguk frekvenciasávja. Minden gondolat táplálja a fájdalomtestet. HOGYAN TÁPLÁLKOZIK A FÁJDALOMTEST A DRÁMÁBÓL? Ha tartózkodik a közeledben valaki. A fájdalomtest esetében a szokásos menetrend (a gondolat érzelmet teremt) megfordul. amelynek alsó végén helyezkednek el a negatív. . Azért nem. a múltról. hanem arról. elsősorban a párod vagy egy közeli családtagod. Márpedig a fájdalom a fájdalomtest számára élvezet. hogy ne tudnád leállítani negatív gondolataid láncolatát.A fájdalomtest megérinteni. mintha ő te lennél. és ezért visszatér alvó állapotába. amit a hang mond. gondolkodásod negatívvá válik. úgy tesz. a fájdalomtest pedig további gondolatokat generál. Ha mindez úgy hangzik. mintha holmi pszichés élősködőről beszélnék. hogy a kibontakozó drámából táplálkozni tudjon. Nem arról van elsősorban szó. Nehéz ellenállni a másik fájdalomtestének. hogy téged reagálósdiba rángat bele. képzelődni fog. Ő vette át a belső párbeszéd irányítását. legalábbis kezdetben. mert a fájdalomtest ekkor már rajtad keresztül él. a legsebezhetőbb pontjaidat. mert táplálékuk javát onnan szerzik be.

amelyek túlnyomórészt elkövetők. olyankor is tudja. amit szülei fájdalomtestei művelnek. amelyről azt gondolják. Az alvó fájdalomtestek pontosan ugyanilyenek. de akadnak olyanok is.89 - . akinek a fájdalomteste szokásszerűen testi erőszak révén tölti fel magát. Az ekkor beszélő és ígéretet tevő személy azonban nem ugyanaz a lény. különösen férfiak esetében. A legtöbb fájdalomtest fájdalmat okozni és elszenvedni is akar. akkor fájdalomteste eluralkodásával teljes személyiségváltozáson megy keresztül. Ha éltél valaha is egy fedél alatt macskával. illetve amelyek inkább áldozatok. de egy-egy hölgynél is. ezért biztosra veheted. Kisgyerekek számára szinte elviselhetetlenül fájdalmas látni és hallani azt az érzelmi erőszakot. tudod. Amikor aztán kijózanodik. Bőséges alkoholfogyasztás gyakran aktiválja a fájdalomtestet. és egy ideig béke uralkodik köztük. mégis világszerte naponta több millió gyerek éli át ezt a számára rémálomnak számító élményt. illetve férjed fájdalomtestéhez is. mi folyik körülötte. hogy a megfelelő kiváltó ingerre akcióba lendüljenek. de csak addig. hogy a jelenet újra meg fog ismétlődni. Bensőséges kapcsolatokban a fájdalomtestek gyakran elég okosak ahhoz. és a szemét esetleg résnyire ki is nyitja. Minden egyes epizód után a partnerek kibékülnek. gyakran támad a házastársára vagy a gyerekeire. amíg nem költöztök össze. akár testi erőszakról van szó. A mélyen tudattalan ember. aki az erőszakot elköveti. és ezt komolyan is gondolja. Egyes esetekben a pszichoterápia is segíthet. és lehetőleg már alá is írtatok egy szerződést. Ha valaki berúg. Azonban mindkét esetben táplálkoznak az erőszakból. és ily módon nem szünteti meg a vele való azonosulását. őszintén bánja tettét. Bizonyos szinten ébren vannak. hogy addig meglapuljanak. Egyes pároknál. amíg az ego azt hagyja. ahogy az emberi fájdalomtest nemzedékről nemzedékre továbbadódik. Ez egyúttal az egyik legfőbb módja annak is. készen arra. és sokszor megígéri. Pontosabban: ameddig az illető nem válik jelenlevővé. hogy együtt fogtok élni. hogy egymással „szerelembe estek”. amikor – talán néhány nappal a nászút vagy a lakásba történő beköltözésetek után – . hanem feleséged.A fájdalomtest Számos kapcsolatban rendszeres időközönként erőszakos és romboló jellegű fájdalomtest-epizód zajlik le. amivel életetek hátralevő részére elköteleztétek magatokat. nem ismeri fel önmagában a fájdalomtestet. valójában azért vonzódtak egymáshoz. mert a fájdalomtestük kiegészíti egymást. Meglehetősen megrázó élmény lehet. Némely házasság. ahol a két fél azt gondolja. hogy ezt meg tudja tenni. valójában a pokolban köttetett. akár érzelmi. mert a legapróbb szokatlan zajra arra fordítja fejét (füleit). Az elkövető és az áldozat szerepe olykor már első találkozásukkor világosan elosztódik köztük. hogy a mennyben köttetett. Házasságkötéskor nem csak az adott férfihoz vagy nőhöz mész hozzá. hogy amikor alszik. ő pedig a tiédhez. hogy soha többé nem tesz ilyent.

valószínűleg valami viszonylag jelentéktelen ügy kapcsán. ők mindig éhesek. a következő olyan emberre. amit korábban sohasem láttam? Nem követtem-e el borzasztó nagy hibát azzal. most teljesen homályba került. ami csak a következő olyan eseményre vár. sőt maga a fájdalom is kívül van. az a fájdalomtest valóságverziója. Nehéz lenne olyan partnert találni. ahogy vádol. aki egyáltalán nem cipel magában fájdalomtestet. amivel kapcsolatban boldogtalan lehet. a következő olyan dologra. „Mi a baj?” – kérdezed. Némelyikük hosszúra nyúló és végső soron értelmetlen harcba vagy pereskedésbe keveredik szervezetekkel vagy magánszemélyekkel. ellenségességet. mosolyognak és képesek udvariasan elbeszélgetni. csupán a fájdalomtest. Nem tudva a magukban hurcolt fájdalomról és reakciójukról. és az a lény. A SŰRŰ FÁJDALOMTESTEK Egyes emberek olyan fájdalomtestet hordoznak magukban. az ellenségesség. akit hibáztathat vagy akivel összeütközhet. amire reagálhat. A hangja durvává vagy rikácsolóvá válik. Mintha vastag fátyol ereszkedett volna rá. Ekkor tán elmerengsz: „Ez lenne partnerem valódi arca.90 - . amelyik sohasem alszik teljesen. hanem – rajta keresztül – a fájdalomteste. Számukra a boldogtalanság. Belső . Amikor szól hozzád. ám nem kell ahhoz pszichikus képességgel rendelkezned. s tekintetében gyűlöletet. hogy egy totálisan idegen ember néz vissza rád.” A szemébe nézve már nem látsz benne fényt. Az éntudatosság teljes hiányában képtelenek megkülönböztetni az eseményt az arra adott reakciójuktól. Vagy teljesen visszahúzódik. ám talán bölcs döntés nem olyant választani. akit ismersz és szeretsz. s ennek érdekében reagálásra késztetni. a harag. Olyan realitás. Ők fölnagyítják az ego ellenségigényét. Meglehet. Ám a belőle intenzíven sugárzó ellenséges energia azt mondja: „Minden baj. a fájdalmat eseményekbe és helyzetekbe vetítik. ahogy megpróbálnak másokat is bevonni a drámájukba. „Semmi baj” – feleli. nem a házastársad vagy a partnered beszél. hogy érzékeld a bennük közvetlenül a felszín alatt kavargó boldogtalanságérzést. Sokukat az exházastársukkal vagy expartnerükkel kapcsolatos kényszeres gyűlölet emészti. Reaktivitásuk révén a viszonylag kis jelentőségű ügyeket hatalmassá fújják föl. aki időnként megszállja őt.A fájdalomtest partnerednél egyszer csak totális személyiségváltást tapasztalsz. Az ilyem emberek fájdalomteste sohasem juthat elegendő „ételhez”. Úgy tűnik. Bármit is mond. aki korábban képes volt átragyogni az egóján. hogy több fájdalmat okozzon és kapjon. és a vágy. az eseményben vagy a helyzetben. keserűséget vagy haragot látsz. hibáztat vagy üvölt veled. akinek kivételesen sűrű a fájdalomteste. hogy őt választottam?” Ez természetesen nem a valódi arca. amit teljesen eltorzít a félelem.

Végül általában a saját szervezetükön belül is ellenségeket teremtenek. ami benned az őrültség . amiben az emberiség a saját őrültségét látja meg. Mi az az emberekben. ami megdöbbentene. A reaktivitás. Ha a filmek szélesebb összefüggésében mutatják be az erőszakot. és azt jónak mondja? Természetesen a fájdalomtest. Lehet. Miért vonzanak az erőszakos filmek olyan hatalma nézőközönséget? Komplett iparág alakult.91 - . Vajon minden esetben „rossz”. mert bárhová is mennek. ám a szavaikba és tetteikbe beáramló negatív energia. hogy láthassák. hogy szenvednek.A fájdalomtest állapotukkal kapcsolatos tudattalanságuk miatt még azt sem tudják. ha megmutatják annak eredetét és következményeit is. hogy emberek milliói fizetnek azért. A szórakoztatóipar nagy része ezt szolgálja ki. a negatív gondolkodás és a személyes dráma mellett a fájdalomtest tehát még a mozivászon és a tévéképernyő segítségével is megújítja magát. ami imádja rosszul érezni magát. kollektív tudattalanságot (az emberekben fájdalomtestként élő haragot és gyűlöletet). Néha az ilyen sűrű fájdalomtesttel rendelkezők aktivistákká válnak. s így a fájdalomtestük továbbra is pontosan azt találja. ha a tévéképernyőn és a mozi vetítővásznán erőszakot mutatnak be. Az emberek nyilvánvalóan azért nézik meg ezeket a filmeket. ahogy emberek gyilkolnak. mielőtt végül elkerülhetetlenül kimúlik. egós tudatosság is intenzívebbé válik. amelynek nagy része az emberiség boldogtalanságfüggőségét táplálja. és fájdalomtestek fizetnek azért. hogy az hogyan hat az áldozatra és az elkövetőre. akik valamilyen ügyért harcolnak. mert rosszul akarják magukat érezni. hogy mélyen boldogtalanok. és az ellenségek és konfliktusok iránti tudattalan igényük miatt az ügyükkel szemben idővel többnyire egyre nagyobb ellenállás generálódik. ott találnak okot arra. Fájdalomtestek írják és termelik ezeket a filmeket. és ha azt nézzük? Vajon minden ilyen erőszak a fájdalomtestet táplálja? Az emberiség jelenlegi evolúciós stádiumában az erőszak nemcsak mindenhol megtalálható. egymásnak szenvedést okoznak. de még növekszik is. és azzal kapcsolatban eleinte olykor eredményesek is. Az. hogy megnézhessék őket. akkor az egyik dolog. s ezt „szórakozásnak” nevezik és imádják. megmutatják a mögötte rejlő és nemzedékről nemzedékre továbbadódó. A MÉDIA ÉS A FÁJDALOMTEST Ha nem ismernéd jelenkori civilizációnkat. A SZÓRAKOZÁS. Ugyanis tükörként funkcionálnak. hogy rosszul érezzék magukat. ha egy másik korból vagy bolygóról csöppennél ide. amit keres. ahogy a kollektív fájdalomtest erősítő hatására a régi. megmutatják. hogy valóban jó ügyért. akkor azok a filmek az emberiség fölébredésében kulcsfontosságú szerepet töltenek be.

Irányítói pontosan tudják. A hírmédiában – a televíziót is beleértve – megfigyelhető a tendencia. üvöltik a hatalmas betűkből kiszedett címek. mint a hírek. vagy amelyik dicsőíti az agresszivitást azzal a kizárólagos céllal. ami különösen a menstruációt közvetlenül megelőző időszakban hajlamos aktiválódni. mint a többieké. Minél rosszabbra fordulnak a dolgok. a nemzeteknek és faji csoportoknak mind megvan a maguk kollektív fájdalomteste. az elmebaj vége. A nők szorosabb kapcsolatban állnak a belső testtel és a szervezet intelligenciájával. hogy hatására a nézőben negatív érzelem generálódjon. hogy egyre inkább a negatív hírekre „harapnak” rá. 1983. az ébredő tudatosság. ha az a tiéd): az épelméjűség. de az ego a férfi formában könnyebben ereszthet gyökeret. A nők ugyanis kevésbé azonosulnak az elméjükkel. A legjobb háborúellenes filmek olyan alkotások. A női princípium* elnyomása – különösen az utóbbi kétezer évben – lehetővé tette az ego számára. alapok. és ezek nem táplálják a fájdalomtestet. A fájdalomtest csak olyan filmből táplálkozhat. hanem a fájdalomtest számára szolgáló érzelemtáplálékot.) . alapelv.A fájdalomtest őrült voltát felismeri (még akkor is. ősok. a nemzet vagy a szóban forgó faji csoport minden tagja részesül. mint a férfiak. ahonnan az intuitív képességek erednek. Léteznek ilyen filmek. hogy a kollektív emberi pszichében abszolút fölényre tegyen szert. Némelyiküké súlyosabb. amelyikben az erőszakot normális vagy pláne kívánatos emberi viselkedésnek ábrázolják. A brit bulvársajtó kiemelkedő ebben. mint a női formában. Bár természetesen a nőknek is van egójuk. amelyek a háború valóságát mutatják meg. A népszerű bulvársajtó elsősorban nem híreket ad el. és a negatív izgalmat sokszor maga a média generálja. (Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. vezérelv. a hír közvetítői annál izgatottabbá válnak. Akadémiai Kiadó. hogy a negatív érzelem sokkal több lapot ad el. A fájdalomtestek imádják ezt! A KOLLEKTÍV NŐI FÁJDALOMTEST A fájdalomtest kollektív dimenziójában különféle alkotóelemek találhatók. s így a filmmel a fájdalomfüggő fájdalomtest – drogként – „belőhesse” magát. „Gaztett” és „Bestiák”. A törzseknek. végok. és ott gyorsabban nőhet. Szinte valamennyi nő kiveszi részét a közös női fájdalomtestből.92 - . Ekkor a legtöbb hölgyet intenzív negatív érzés árasztja el. A női forma kevésbé * Princípium: elv. és abból – kisebb-nagyobb mértékben – a törzs. s nem annak ragyogóvá „szidolozott” változatát.

hogy csak a férfi formán keresztül tudja teljesen irányítása alá vonni a bolygónkat. és a női princípiumot nem félték. hogy a feminin elnyomása internalizálttá vált. sőt a buddhizmus is elfojtotta a női dimenziót. A szent feminint (nőit) démoninak nyilvánították. Vajon ki a felelős a női princípiummal szemben eluralkodott félelemért. hogy a kereszténység előtti. és ehhez a női formát hatástalanítania kell. akkor az ego növekedése jelentős mértékben korlátozódott volna. Jelenleg az a helyzet. és jobban ráhangolódik a természet világára. majd megkínozzák. mert nyilvántartást nem vezettek. amit a nők az évezredek alatt a gyermekszülések.A fájdalomtest mereven különül el a környezetétől. bár bennük sohasem tudott olyan mélyen elsáncolódni. ha gyógynövényeket szedegetett. fejlődő ego. még a legtöbb nő esetében is. A többi már történelem vagy inkább: az őrültség kórtörténete. Ez a szám – az emberi történelem egyik legsötétebb fejezeteként – az inkvizíciót a holokauszttal emeli egy szintre. hogy elfojtsa az eretnekséget. mint a férfi forma. De akkor mi a magyarázata annak. a Római Katolikus Egyház alapította intézmény – mintegy háromszáz éves időszakban – három. Az valójában a fájdalomtestük részévé vált azzal a felhalmozódott fájdalommal együtt. A szent feminint. . hogy a „szent inkvizíció”. az egyiptomi és a kelta civilizációkban a nőket megbecsülték. annyi azonban bizonyosnak tűnik. mint a férfiakban. Ha bolygónkon a férfi.és női energiák egyensúlyát nem borították volna föl igen durván. a megerőszakolások. A nők státusza a „gyermekek kihordója” és a „férfiak tulajdona” funkcióra redukálódott. bár kevésbé erőszakos módon. Az idők folyamán az ego a nők többségét is hatalmába kerítette. hogy szereti az állatokat. sok hölgy érzelmi fájdalomként éli meg.és ötmillió közti számú nőt kínzott és ölt meg. hanem mélyen tisztelték? Mi az. Senki sem tudja a pontos számokat. amelyik tudta. nyitottabb és érzékenyebb más életformákra. az már elegendő ok volt ahhoz.93 - . például a sumér. akut paranoiaként jellemezhetünk? Mondhatnánk: természetesen a férfiak. például a judaizmus. a rabszolgaság. az egyensúlyából totálisan kibillent világot. mivel az elfojtatott. és máglyán elégessék. Nem üzentünk volna mára háborút a természetnek. Más kultúrák és vallások. Így aztán a férfiak – akik még önmagukban is letagadták a nőit – irányították a világot. ha egyedül sétált a réten vagy az erdőben. hogy boszorkánynak kiáltsák ki. az iszlám. Ha egy hölgy valamilyen apró jelét adta annak. amit leginkább kollektív. a kínzások és az erőszakos halálesetek kapcsán elszenvedtek. és nem idegenedtünk volna el ily totálisan a Létünktől. és emiatt egy teljes dimenzió – a női princípium – szinte eltűnt az emberi létélményből. aminek a hatására a férfiak hirtelen fenyegetve érezték magukat a nőitől? A bennük élő.

amint kilépsz a repülőgépből. és amelyek a környezetükben tomboló őrültségtől védettek maradtak. Ugyanez a magyarázata annak. például Közel-Keleten. súlyosabb a kollektív fájdalomtest. és segítenek meggyengíteni a fájdalomtestet. Milliók gyakorolják naponta az utcákon és a tereken ezt az elmét lecsillapító hatású mozgásmeditációt. Az embercsoportok közül a zsidó emberekben erőteljes a kollektív fájdalomtest. például Svájcnak. Más országokban a hétköznapi élet felszíne alatti. Ez tekintélyes hatást gyakorol a közös energiamezőre. Mivel a hölgyeknél az ego sohasem gyökerezett nagyon mélyen. ahol a fájdalomtest súlyos. Azáltal. Fontos szerepet fognak játszani a globális fölébredésben. amivel szembesülniük kell. ahol sok erőszakos tettet szenvedtek vagy követtek el. Kína súlyos fájdalomtestét bizonyos mértékben enyhíti a taj csi népszerű gyakorlata. melyben a fájdalomtest folyamatosan meg is újítja magát. az ego egyre kevésbé talál „fogást” az emberi elmén. ezért náluk gyorsabban veszít teret. de már nem heveny. hogy a fiatalabb országoknak. például Kanadának vagy Ausztráliának. NEMZETEK ÉS EMBERCSOPORTOK FÁJDALOMTESTE Egyes országokban. Nem meglepő módon a bennszülött . hogy azt a támadás és a megtorlás vég nélküli és őrült körfolyamatában jelenítse meg. Ha elég érzékeny vagy. mint máshol. néhány más országban a széles körben dívó ivászattal (ami azonban a fájdalomtest ingerlésével ellentétes hatást is kiválthat. hogy a népesség jelentős része kényszert érez. Ők évszázadokon keresztül szenvedtek üldöztetést. a kollektív fájdalomtest oly heveny. hogy sok ember válik tudatosabbá. az emberek többnyire igyekeznek érzéketlenné tenni magukat a közös érzelmi fájdalommal szemben. Azokban az országokban. általában kisebb a fájdalomteste. A fizikai testet is bevonó spirituális gyakorlatokat.A fájdalomtest A helyzet azonban gyorsan változik. mint amilyen a taj csi. lappangó erőszak energiamezőjét lehet érezni. Ezek a gyakorlatok nem teremtenek elkülönülést a test és a lélek között. egyre nagyobb mértékben fogadja be a nyugati világ. különösen nagy mennyiségű alkohol fogyasztása esetén).94 - . Természetesen az ezekben az országokban élőknek ugyanúgy megvan a maguk személyes fájdalomteste. A nagyobb múltú nemzeteknek ezért általában erősebb a fájdalomteste. Németországban és Japánban munkával. a csikong és a jóga. mint a férfiaknál. akkor egyes országokban már abban a pillanatban megérezheted az energiamező súlyosságát. holott amúgy mindentől fenyegetve érzi magát. Másutt. amit nem tud kontrollálni. amit a kommunista kormány meglepő módon nem nyilvánított törvénytelennek. és gondolkodást mérséklő és jelenlétet generáló hatása révén némileg a fájdalomtestet is gyengíti.

veréssel engedelmességre kényszerítették.A fájdalomtest amerikaiakban is markáns. Őseiket erőszakosan elhurcolták. hogy fájdalomtested mekkora hányada tartozik az országodhoz vagy az emberfajtádhoz. Mindkét esetben csak akkor tudsz túllépni rajta.és ötmillió közötti. … … … … … … … … … . Az amerikai gazdasági jólét alapját a négy.95 - . A bolygón csupán egyetlen gonosztevő létezik: az emberi tudattalanság. ha most felelősséget vállalsz a belső állapotodért. fényt hozol be. az ilyen gondolataiddal akkor is csak tovább táplálod a fájdalomtestet. Bármely erőszakos cselekedet. Ez a felismerés az igazi megbocsátás. A fekete bőrű amerikaiak kollektív fájdalomteste is kifejezett. illetve mekkora hányada személyes jellegű. Mert amit másnak teszel. A bennszülött és a fekete bőrű amerikaiakra mért szenvedés nem korlátozódott e két emberfajtára. majd rabszolgáknak eladták. s kultúrájukat az európai telepesek szinte teljesen elpusztították. s megjelenik valódi erőd: a jelenlét ereje. Még ha a hibáztatás abszolút jogosnak is tűnik. fekete bőrű rabszolga munkája teremtette meg. azt magadnak teszed. hogy a sötétséget hibáztatnád. Ahelyett. akiket megtizedeltek. elnyomás vagy brutalitás következményét minden esetben egyaránt nyögi az áldozat és az elkövető is. Valójában nem igazán számít. A megbocsátással áldozatidentitásod szertefoszlik. és egód csapdájába zárva maradsz. hanem az a kollektív amerikai fájdalomtest részévé is vált.

hogy a gondolataidból táplálkozik. hogy a bolygónkon élő számos. és még egyetlen szót sem váltottak. Egyesek akkor vannak ennek legvilágosabban a tudatában. és hogyan reagálnak rá. és jelenlétté transzmutálódik. jelenlegi észleléseidet nem torzítja el a múlt.96 - . akkor a baleset . mintha ő te lennél. ami összhangban áll az illető belső állapotával. Függetlenül attól. kivételesen bölcs. bár lehet. hogy a fájdalomtestek – tudattalanul – további fájdalmat keresnek. energiát kezd veszíteni. tehát a tudatküszöb alatt.Kitörni a szabadságra HATODIK FEJEZET Kitörni a szabadságra A fájdalomtesttől való megszabadulás azzal a felismeréssel kezdődik. az mégis nagymértékben meghatározza. vagy hogy milyen arcot mutatsz a világnak. Amint nem azonosulsz vele. hogy mit mondasz és teszel. az már nem tud úgy tenni. tehát azt akarják. ám amint megszakítottad a közte és a gondolkodásod közti kapcsolatot. hogy érzékelik. Minden emberi lény energiamezőt sugároz. Tudattalan szinten azonban azt továbbra is érzed. és a másik ember energiamezejét érzékelő képesség nagymértékben csökken. ami megtöri a fájdalomtesttel való azonosulást. megvilágosodott férfi és nő közül soknak régebben súlyos fájdalomteste volt. Ez azt jelenti. Gondolkodásodat többé már nem felhőzi be érzelem. hogy csak szubliminálisan. a fájdalomtest többé már képtelen irányítani a gondolkodásodat. Amint fölismered a fájdalomtestet. amikor valakivel először találkoznak. a mentális-érzelmi állapotodat képtelenség elrejteni. akiknek a fájdalomteste éppen aktív. A fájdalomtestben csapdába esett energia megváltoztatja rezgési frekvenciáját. hogy mit éreznek az illetővel kapcsolatban. rájössz. és ezért nem tudja megújítani magát azzal. A fájdalomtest a legtöbb esetben nem oldódik fel azonnal. ami negatív érzelem intenzív beáramlásaként jelentkezik. Amint megérted. Tudatos jelenléted az. nem tud rajtad keresztül létezni és így önmagát megújítani. Ily módon a fájdalomtest a tudat „üzemanyagává” válik. A figyelem ekkor az elme világára terelődik. és a szavakkal már a legtöbb emberre jellemző szerepjátszás is beindul. Ez a magyarázata. hogy valami rossz történjen. hogy nem tudják. hogy észre tudd venni magadban a fájdalomtest aktiválódását. Ha két aktív fájdalomtestű gépkocsivezető érkezik egyszerre a kereszteződésbe. Kicsit később azonban a kapcsolatot a szavak veszik át. hogy van fájdalomtested. és azt a legtöbb ember érzékelni képes. Ezt követően – és ez a fontosabb – képesnek kell elég jelenlevőnek és ébernek lenned ahhoz. hogy sok közúti balesetet valójában olyan gépkocsivezetők okoznak.

elkezdesz fölébredni. Rengeteg harag és szomorúság élt benne. Elmondta. Magasabb nézőpontból tekintve: lehetetlen nem összhangban állni a világmindenség fejlődésével. mire egy másodpercen belül mosolya a fájdalom arckifejezésévé változott át. hogy a fájdalmát nem a jelenlegi életkörülményei. mit tesz. Világszerte számos bírósági tárgyalóteremben hangzik el védőügyvéd szájából: „Ez teljesen idegen a jellemétől”. sokszor olyan jelentéktelen ok miatt. hogy magányosnak és elégedetlennek érzi magát. Még nem állt készen arra. és nem tudta. Amikor már nem bírod a szenvedés vég nélküli köreit. hogy e nap már nincs messze –: „Ez a csökkent beszámíthatóság esete. hogy az emberek nem felelősek a tetteikért. És még ez is csak viszonylagosan igaz. amikor a fájdalomtest megszállja őket? A válaszom: ugyan hogyan lennének? Hogyan lehetsz tudattalanul felelős valamiért. Védencem fájdalomteste aktiválódott. Valójában nem ő tette. Ők nem állnak összhangban az univerzum evolúciós irányával. azok tudattalanságuk következményeit megszenvedik.Kitörni a szabadságra valószínűsége többszörösen nagyobb. Gyorsan kiderült. Üdvözléskor éreztem az udvarias és felszínes mosolya mögötti fájdalmát. és akik ezt nem teszik meg. Gyerekként erőszakos apja bántalmazta. hogy az embereknek tudatos lénnyé kell fejlődniük. hogy gondolataival táplálja a fájdalomtestét. a harmincas éveiben járó hölgy. mit teszel? A nagyobb tervben azonban az szerepel. Tudattalanul mindkettő akarja. Tudtommal ez időig még egyetlen védőügyvéd sem mondta a bírónak – bár lehet. hogy meglássa az érzelmi fájdalma és a gondolatai közti kapcsolatot. és még az emberi tudattalanság és az általa okozott szenvedés is része az evolúciónak. Valamilyen szinten azonban bizonyára . JELENLÉT Fölkeresett egy. hanem a különlegesen nagy súlyú fájdalomteste okozza. amikor gépkocsivezetők testi erőszakra vetemednek. mivel mindkettővel teljesen azonosult. akik időlegesen mániássá válnak. Más szóval: a mélyen boldogtalan énjének terhével élt. Elkezdte mesélni a történetét. ha egyszer nem tudod. amin keresztül az élethelyzetét nézte. illetve a vádlott szájából: „nem tudom. Ezt követően csillapíthatatlan zokogás tört rá. A nagyobb képben tehát a fájdalomtestnek is megvan a maga – szükséges – szerepe. hogy baleset történjen.97 - .” Azt jelentené ez. Az vált a szűrőjévé. hanem a fájdalomteste. A fájdalomtestek közúti balesetekben játszott szerepe a „forgalmi düh” jelenségnél a legnyilvánvalóbb. Még nem érthette meg. mint normál körülmények között. Sok erőszakoskodást „normális” emberek követnek el. mi jött rám”. mint hogy az előttük haladó sofőr túl lassan hajt.

a benne élő régi érzelmi fájdalom – amint úgy irányította arra a figyelmét.Kitörni a szabadságra fölismerte. majd miután körülbelül egy percig csöndben ült. hogy hagyja azokat az érzéseket egyszerűen létezni! Más szóval. hogy ebben a pillanatban ezt érzi. hogy ez a pillanat másmilyen legyen. ha belül elfogadod azt. és az egész teste rázkódott. Figyelmét arra irányítottam. hogy amint felhagyott az érzéssel való azonosulással. amit a testében érez. hogy teljesen elfogadja. Ez egyúttal a fájdalomteste megszűnésének a kezdetét is . mintha mindjárt föl akarna pattanni. hogy a fájdalma önmagából ered. érzékelje közvetlenül az érzelmet. hogy önmaga számára ő a teher. hogy a boldogtalansága miatt érzett boldogtalansága annak csupán egy másik rétege?” Újra elhallgatott. hirtelen jelentős változást vettem észre az energiamezejében. Készen állt a felébredésre. ami a már meglévő fájdalomhoz csak még többet adna hozzá. Később megértette. hogy ezzel az élménnyel legyen. hogy most éppen ezt érzi?” Egy pillanatra csöndbe burkolózott. Az életében ekkor egy másik dimenzió jelent meg. de azért megtette. nem pedig az abba belevezetőt!” Végül kelletlenül. – Ön vagy az önben lévő boldogtalanság? Észre tudja-e venni. amit a jelen pillanatban éppen átélsz. és mérgesen azt kiáltotta: „Nem! Nem akarom ezt elfogadni!” „Ki beszél? – kérdeztem. – Semmit sem tehet azzal a ténnyel kapcsolatban. Hamarosan könnyek peregtek a szeméből. akkor vajon mi történik a boldogtalansággal? Rá akar-e erre jönni?” Rövid ideig töprengőnek tűnt. és ezért keresett föl. amit kértem tőle. és megkértem. csak hagytam. Aztán hirtelen nagyon türelmetlennek tűnt. ne pedig a boldogtalan gondolatain. mentálisan konstruált történetébe. boldogtalan történetén keresztül. Most ahelyett. mint amilyen. hogy ön boldogtalan. Ezt felelte: „Azért jöttem el. képes-e arra. Mindössze annyit kérek: derítse ki. hogy bármit is tegyen. Így szólt: „Ez furcsa! Még mindig boldogtalan vagyok. Többet nem is igen mondtam a hölgynek. mert azt reméltem. hogy azt akarná.98 - . hogy közben nem próbált neki ellenállni – többé már nem tudta kontrollálni a gondolkodását. Ez a tér természetesen akkor jelenik meg. Mivel boldogtalan történet nélkül képtelenség boldogtalannak lenni. de a boldogtalanságom körül most tér van! Az már nem számít annyira!” Első alkalommal hallottam ezt a megfogalmazást: „a boldogtalanságom körül tér van”. „Nem kérem. és ez furcsán hangozhat: ha nem törődik azzal. ez véget vetett a boldogtalanságának. lehetséges-e az ön számára. hogy a boldogtalanságomból kivezető utat mutatja meg nekem. „Ebben a pillanatban ezt érzi – mondtam. ami transzcendálta (túllépte) az ő személyes múltját: a jelenlét dimenziója. s így nem tudta belehúzni őt „a boldogtalan én” című.

nagyon örültem. ám valami miatt a férfi engem teljesen figyelmen kívül hagyott. az minden bizonnyal az eközben szabaddá vált energia egy része. és gyújts füstölőt!” Elmagyaráztam. Néhány vendég tartózkodott az étteremben. Az érzelem önmagában még nem boldogtalanság. ahogy egy fájdalomtest meggyengült. és rendkívül bántóan viselkedett. Távozni akart. Látogatóm távozása után néhány perccel egy barátom toppant be. ahogy ott ültem. méghozzá sürgősen. A megerősítés ugyancsak sokkoló formában érkezett. amit már tudtam: valamilyen szinten az összes. intenzív jelenlétben. hogy mivel épp hatalmas megkönnyebbülést tapasztaltam meg egy igen sűrű fájdalomtestű személynél. Mocskos szavak hagyták el a száját. Csak az érzelem plusz egy boldogtalan történet a boldogtalanság. akiben hozzá passzoló rezgési frekvenciát. Odalépett hozzá a pincér. hogy megtapasztalhattam a jelenlét felbukkanását egy másik emberben. Ez aztán betett neki. Egyszer röviden. hátrahagyott energiamező követett az étteremig.99 - . és nem a vele folytatott harc. Amint belépett a szobába. legyőztél?! Hát tessék! Még mindig itt vagyok!” Azt a lehetőséget is számításba vettem. Barátom azonban nem óhajtott maradni és végighallgatni. talán az egyetemes emberi fájdalom tért vissza. Annak is tanúja lehettem. Kiabálni kezdett. ahogy ez az energia behatolt az ember sejtjeibe. Ablakot nyitottam. majd a teste rángatózni kezdett. így szólt: „Hát itt meg mi történt?! Súlyos és borongós energiát érzek! Szinte rosszul vagyok tőle! Nyisd ki az ablakot.Kitörni a szabadságra jelentette. Néhány perc telt el. hogy beadjon valami csomagot. az megerősítette. amihez hozzá tud kapcsolódni. Ami ott történt. középkorú férfi a vacsorája vége felé járt. A FÁJDALOMTEST VISSZATÉRÉSE Leültem az egyik asztalhoz. Az egyik közeli asztalnál egy kerekes székes. majd elmentem vacsorázni egy közeli indiai étterembe. hogy elvigye a tányérját. keresve valamit. durva gyűlölet töltötte meg a helyiséget. amit ő érez. hogy a kiszabadult. ám keményen rám nézett. Amint elköszöntünk egymástól. Gyanítottam. A férfi vitatkozni kezdett vele: „Nem volt jó az étel! Pocsék volt!” „Akkor miért ette meg?” – kérdezte a felszolgáló. intenzív. Érezni lehetett. tehát súlyos fájdalomtestet talált. és ott ráakaszkodott arra. hogy közölje velem: „Azt hitted. hanem a tudat fényével való összetalálkoztatás hatására. látszólag egyéni emberi fájdalomtest összekapcsolódik. Ekkorra már a többi vendéggel is kiabált. Épp azért létezünk emberi formában. és ételt rendeltem. hogy a tudat e dimenzióját behozzuk ebbe a világba. . A férfi hirtelen nyugtalanná és izgatottá vált.

A meghiúsult akarás könnyen belobbanthatja a fájdalomtestet. hogy bejöjjön.100 - . és ezért gyakran az ilyen. ami egészen az emberi ego eredetéig nyúlik vissza. A gyerekeket a szülők azzal nem tudják becsapni. mondván: „Nem veszekedhetünk a gyerek előtt. de talán intuitívan érezve valamit: „Mindezt maga okozta?” FÁJDALOMTEST A GYEREKEKBEN A gyerekek fájdalomteste néha raplisságban vagy visszahúzódásban nyilvánul meg. az étteremvezető odajött az asztalomhoz. Kiabálás. „Honnan jön ez a boldogtalanság?” – csodálkoznak. A férfi erre gyors előremenetbe kapcsolta a székét. ami bennük is megvan. Értetlenül és tehetetlenül nézik. átölelve a játék babáját vagy a hüvelykujját szopva. Kerekes székével belökte az ajtót. hogy mialatt a szülők egymással látszólag udvariasan beszélgetnek. . az bennük szinte elviselhetetlen érzelmi fájdalmat okoz. Ha meg kell tapasztalniuk szüleik őrült drámáját. Amikor az egésznek vége lett. A pincérlány szerencsére nem sérült meg. Erre a többi vendég felugrott. az otthont átitatja a negatív energia. és csak ül a sarokban. és megkérdezte.Kitörni a szabadságra Az étterem vezetője kitárta az ajtót: „Kérem. A rendőr felszólította. ha megpróbálják elrejteni előlük a fájdalomtestüket. A szülők nem hisznek a szemüknek. Többre volt szüksége. távozzon! Csak távozzon!” A férfi az elektromos kerekes székével kiviharzott a helyiségből. ahogy az ő kis angyalkájuk néhány másodperc alatt apró szörnyeteggé vedlik át. megúszta kisebb zúzódásokkal a lábán. mire a férfi lecsöndesedett. Egy perc múlva azonban visszatért. üvöltözés. esetleg dobálja magát a földön. és megpróbálta elhúzni onnan a férfit. senkivel sem hajlandó szóba állni. Az egyik felszolgálólány megpróbálta megakadályozni. Kis idő múltán egy rendőr lépett be. érzékeny gyerekekből lesznek a súlyos fájdalomtestű felnőttek. De a gyerek addigra már a szülei fájdalomtestéből is átvehetett fájdalmat. hogy távozzon.” Ez általában azt jelenti. Kisebb-nagyobb mértékben ez a gyerek részesedése az emberiség fájdalomtestéből. A fájdalomteste még nem végzett. s ily módon a szülők a gyerekben annak a visszatükröződését láthatják. és a hölgyet így a falhoz szorította. s a fejlődő egónál az akarás ereje igen intenzív lehet. Mindenki döbbenten bámult. és ne merjen visszajönni. félig tréfálkozva. A gyerek üvölt. pokoli lárma és zűrzavar. vagy tör-zúz. A fájdalomtest sírógörcsként vagy hisztériás rohamként is manifesztálódhat. A rendkívül érzékeny gyerekekre különösen erősen hat szüleik fájdalomteste. A gyerek morcos lesz. majd trágár szavakat üvöltött.

még a nyíltan aktív fájdalomtesteknél is nagyobb mértékben. mielőtt lenyugszik. A szülők gyakran töprengenek: hogyan kezeljék a gyerekük fájdalomtestét? Az első kérdés természetesen az: kezelik-e a sajátjukat? Felismerik-e azt önmagukban? Képesek-e annak aktiválódásakor eléggé jelenlevőek maradni ahhoz. amikor a szülei egymással kiabáltak és üvöltöztek. amikor a gyereket eluralja a fájdalomtest.” Ez recept a későbbi élet működészavarához. vajon hogyan hívnák? Ha látni tudnád. ami rád jött. mint a felnőtteknél. hogy ne azonosuljon a fájdalomtesttel. annál valószínűbb. hogy megkapom azt. Ugye?” Használd azokat a . amit a szüleiből magába szívott. csupán annyit. talán másnap. A gyerek fájdalomteste csak táplálkozna belőle. hogy beszélsz a gyereknek – az ő kifejezéseit használva – a saját fájdalomtestedről. Esetleg dönthetsz úgy. és – bár szerette őket – azt mondta magában: „Ezek bolondok! Hogyan keveredtem én ide?” Tehát már tudatában volt annak. hogy visszajöhet?” Ez csak néhány lehetséges kérdés. mondhatod: „Ó! Visszajött. hogy együtt élnek a nagyon tudattalan szüleikkel. hogy nem reagálsz. A fájdalomtestek rendkívül drámaiak tudnak lenni! Ne hagyd. hogy ne vonódj be érzelmi reagálásba. nehogy kiszolgáld a gyerek követelését! Különben azt tanulná meg: „Minél boldogtalanabb vagyok. hogy fölébreszd a gyerekben a megfigyelőképességet. hogy jelenlevő maradsz. hogy sokszor. Ez a tudatosság segített neki csökkenteni azt a fájdalommennyiséget. elmesélte. hogy így élni őrültség. De ne beszélj neki fájdalomtestről! Inkább kérdezd! Például: „Mi volt az.Kitörni a szabadságra Az elfojtott fájdalomtestek rendkívül toxikusak (mérgezőek). mielőtt az még gondolkozássá és így „boldogtalan emberré” válhatna? Amíg a gyereknél „fájdalomtestroham” tombol. addig nem sokat tehetsz. Egy asszony. Gyereknél a fájdalomtestepizódok szerencsére általában rövidebb ideig tartanak. amikor tegnap nem tudtad abbahagyni a visítást? Emlékszel? Mit éreztél akkor? Jó érzés volt? Van-e valamilyen neve annak. hogy mi is történt. akinek a szülei erős egóval és súlyos fájdalomtesttel rendelkeztek. A gyerekek olykor szubliminális (tudatküszöb alatti) módon szereznek tapasztalatot az egóról és a fájdalomtestről. hogy az érzelmet már az érzés szintjén felismerjék. és ezért átmenetileg még rátehet egy lapáttal. beszélhetsz a gyerekkel arról. hogy nézne ki? Le tudod-e festeni a külsejét? Mi történt vele. Legközelebb.101 - . s ez hozzájárul az ő saját fájdalomtestük növekedéséhez. hogy beszippantson a színjáték! Ne vedd túl komolyan! Ha a fájdalmat a meghiúsult akarás lobbantotta be. amikor elment? Aludni ment? Gondolod. Az ilyen kérdések abban segítenek a gyereknek. amit akarok. Ezt a pszichés toxicitást a gyerekek magukba szívják. ami akkor rád jött? Nincs? Ha lenne neve. rájuk nézett. A fájdalomtest csalódni fog. A lenyugvás után egy idő múlva. ami a jelenlét. és mindegyikkel az a cél. egyszerűen azzal.

Egy része új boldogtalanság. mérges. hogy ez leállítaná a kibontakozóban lévő fájdalomtestet. attól kezdve megalkuvásmentes „igent” tudsz rá mondani. bár többnyire ezt nem a szenvedő alany – a megszállott személy – látja meg.Kitörni a szabadságra szavakat. szomorú vagy rémült legyen. . A fájdalomtest boldogtalansága sohasem áll arányban a látható okkal. Egy nap aztán az történhet. feltorlódott érzelmet. hanem tebenned. sőt akár úgy is tűnhet. Olykor talán valóban ott van az eseményben. nála intenzív boldogtalanság okává válik. ami mindig teremtődik. amiket a gyerek használt. ami már van. a fájdalomtest pedig gyengébb lesz. valahányszor – így vagy úgy – letagadod a mostot. hogy az adott esemény vagy helyzet jelentősége teljesen eltorzul. hogy nyugtalan. hogy a gyerek hallani sem akar téged. vagy amit még csak észre sem vesz. az csupán a kiváltó inger szerepét kapja. A súlyos fájdalomtesttel rendelkező ember könnyen talál okot arra. A kiváltó eseményt vagy helyzetet ezt követően a masszívan emocionális egód szűrőjén keresztül értelmezed. hanem még – a belső ellenállás megszűnésével – azt is megtapasztalod. Mindez azt eredményezi. Az olyan. ám a reakciód révén te azt fölerősíted. amire valaki más csak megrándítja a vállát és mosolyog. és annak megfelelően reagálsz rá. Természetesen nem az a valódi ok. hogy ekkor maga az élet támogat.102 - . Szükségük van egymásra. Amint felismered. Ez a reakció. a gyerek tudatának a hátterében mégis maradni fog valamennyi tudatosság. Növekszik a gyerek jelenléte. Erről lehet felismerni. Más szóval: túlreagálja azt. az nem az eseményben vagy a helyzetben található. s ott fölerősíti és energetizálja az egós elmestruktúrákat. Néhány alkalom után a tudatosság már erősebb. Más szóval: amit látsz és megtapasztalsz. hogy a gyerek figyelmeztet: eluralkodott rajtad a te fájdalomtested! BOLDOGTALANSÁG Nem minden boldogtalanság származik a fájdalomtesttől. még a fájdalomtest aktív időszakában is. amiből táplálkozik. Az érzelem ezt követően átvonul a fejbe. Nem valószínű ugyan. A fájdalomtest és az ego közeli rokonok. hogy a jelen pillanatban mindig az van. ez a fölerősítés az. és ezért kikerülhetetlen. Emiatt pedig nemcsak hogy nem teremtesz további boldogtalanságot. amit a fájdalomtest akar és igényel. viszonylag jelentéktelen ügy. amikor beszélgettetek róla! Irányítsd figyelmét az érzéseire! A hozzáállásod inkább az érdeklődés és a kíváncsiság legyen. A jelent a benned élő érzelmi múlt szemüvegén keresztül nézed. sértődött. valahányszor nem hangolódsz a jelen pillanatra. ami életre hívja a régi. illetve a szituációban. mintsem a kritizálás vagy az elítélés.

Nagyfokú jelenlét kell ahhoz.103 - . Ez arra utal. Az egyik első ilyen fölébredés. egyéni energiakisugárzása van. hanem valóságnak tekinted. ha egy ilyen aktív fájdalomtestű emberrel konfrontálódsz. Ha jelenlevő tudsz maradni. . a súlyosan emocionális „történetéből”. engedjen be!” Ethel középkorú. szavakkal – sőt olykor akár fizikailag is – megtámadják. a saját poklod csapdájába záródtál. Számodra az realitás. ami rezonál az illető fájdalomtestével. Meglehet. A reakciód pedig – a te nézőpontodból nézve – az egyetlen lehetséges reakció. akkor a te jelenléted képessé teheti az illetőt. vagy legalább minimumra óhajtják csökkenteni a vele való érintkezést.Kitörni a szabadságra A súlyos fájdalomtest által megszállt ember számára sokszor lehetetlen kilépni a maga torz értelmezéséből. Amire ilyen hevesen reagálnak. a fölébredt állapot csak rövid ideig tart majd. Máskor azonban aktívan esetleg nem tesznek semmit. számos családtagja koncentrációs táborban pusztult el. hogy van bennük valami. MEGSZAKÍTANI A FÁJDALOMTESTTEL TÖRTÉNT AZONOSULÁST Az erős és aktív fájdalomtestű embernek sajátos. hogy az csak történet. Ethel gondterhelt hangját hallottam: „Beszélnünk kell! Nagyon fontos dologról van szó! Kérem. és így átélheti a hirtelen fölébredés csodáját. mert még csak nem is tudsz arról. A kaputelefonban szomszédom. A saját „mozifilmed” vagy álmod. Ezért a történetről nem ismered fel. Amikor teljesen a gondolat és az azt kísérő érzelem hatása alá kerülsz. Minél több negatív érzelem szerepel a történetben. de az ébredés folyamata azzal már elkezdődött benne. Nem meglepő módon a súlyos és gyakran aktiválódó fájdalomtestű emberek sokszor találják magukat konfliktushelyzetekben. hogy létezik „odakint”. gorombán viselkednek vele. hogy már ne azonosuljon a maga fájdalomtestével. az annál súlyosabbá és áthatolhatatlanabbá válik. sok éve történt. Az: a saját fájdalomtestük. Serdülőkorában elmenekült a náci Németországból. hogy ellenségességet vonzzon be. Másokat az ilyen ember közelében agresszióhullám önt el. Azokat persze olykor ők maguk provokálják ki. a kilépés már lehetetlen számodra. az bennük is megvan. Erős egóval és súlyos fájdalomtesttel rendelkezett. és emiatt nem is lehetséges semmiféle más valóság. amit a többiek rendkívül kellemetlen valamiként érzékelnek. aminek tanúja lehettem. és összeütközést generáljon. értelmes és igen művelt asszony volt. Est 11 órakor megszólalt a kapucsengőm. ám a belőlük sugárzó negativitás már elegendő ahhoz. Ilyen személlyel találkozva egyesek azonnal tovább akarnak állni. Valósággal taszítja őket az illető energiamezeje. hogy ne reagálj.

nem tápláltam az elméjét további gondolatokkal. Másnap reggel megállított az utcán. ébernek és intenzíven – a test minden egyes sejtjével – jelenlevőnek lenni. Majd rám emelte a tekintetét. Talán nem azt kellett volna kérdeznie. Néhány percig még ott ült. nincs benned együttérzés. A belső tágasság megjelenése ott. körbetekintett a kiteregetett papírlapokon. és meglehetősen gyanakvó pillantásokkal méregetett: „Mit csinált maga velem? Évek óta tegnap éjjel aludtam először jól. mint egy csecsemő. ugye?” „Nem. Ami Ethellel történt. a kezei remegtek. Semmi egyéb teendőm nem volt. hogy nem volt hajlandó fizetni a közös költséget. A megengedés ereje a nem beavatkozásban. Engedtem. Az egész energiamezeje megváltozott. amit valaki tehet vagy mondhat. A gondolkodó elme képtelen megérteni a jelenlétet. Megnyugodott és meglágyult. ahol korábban a gondolat zűrzavara és az érzelem felkavartsága uralkodott. Hirtelen furcsa érzésem támadt.és véleménymentesen néztem rá. mert a ház gondnoksága nem végzett el valamilyen javítási munkálatot. A satori a jelenlét egy pillanata. nem erősítettem meg története realitását.Kitörni a szabadságra Ethel felkavartan ült le a kanapémra.104 - . Gondolat. tartózkodó vagy. és szótlanul. mint bármi. Azt mondja: nem törődsz másokkal. Szózuhatag tört belőle elő: „Ma újabb zaklató levelet kaptam tőlük! Ezek bosszúhadjáratot folytatnak ellenem! Segítenie kell! Együtt kell harcolnunk ellenük! Az aljas ügyvédjük semmitől sem riad vissza! El fogom veszíteni az otthonomat! Kisajátítással fenyegetőznek!” Kiderült. mintha egy fokozatszabályozós villanykapcsoló a testem teljes belsejét maximális erőre kapcsolná. A jelenlét olykor szavak megjelenését vagy cselekvést is eredményezhet. ami már eleve őbenne volt. amit éppen átél. a gondolati folyamatokból. hogy mit csináltam. és távozott. A zenben az ilyen bepillantást satorinak nevezik. Hirtelen elhallgatott. Úgy aludtam. Leveleket és dokumentumokat húzott elő a táskájából. hanem hogy mit nem. és így szólt: „Ez egyáltalán nem fontos. Jelen lenni mindig végtelenszer hatékonyabb. rövid kilépés a fejedben szóló hangból. Vagy tíz percig ömlött belőle a szó. és nem . hogy „csináltam vele valamit”. és szétterítette őket a kanapén és a földön. a nem cselekvésben rejlik.” Azt hitte. s a fájdalomtestét további érzelmekkel. majd összeszedte a papírjait. csupán a megpillantása annak. mindenféle mentális kommentár nélkül hallgattam őt. ezért gyakran tévesen értelmezi azt. mint aki álomból ébred. a megpillantása annak. néztem és hallgattam. Nem reagáltam. az nem volt tartós tudatváltás. Én csak ültem. holott semmit sem tettem. mint nyitottnak. hadd élje át. illetve azok – érzelemként megjelenő – testi visszatükröződéseiből. Erre a gondnokság bírósági perrel fenyegette meg. hogy mi lehetséges. nem az” – feleltem.

és olyan fájdalomtestet fejleszthet ki. Az idegesség vagy a harag mögött a túléléssel kapcsolatos aggodalom és az intenzív félelem húzódik meg. Felnőttként már jelentéktelen összeg miatt is feszült vagy mérges lesz. hogy tőle további. amint bármilyen bensőséges kapcsolatba kerül egy férfival. hogy a brókerükkel vagy az ingatlanügynökükkel beszéljenek.105 - . amelyik egyféle. akinél azt érzi. hogy a fájdalomtestét alkotó érzelem hatására olyan férfihoz fog vonzódni. az igazi törődés. Ha pedig a partnere vagy a házastársa elhagyja vagy meghal. Ismerni önmagad és a másik ember egységét: ez az igazi szeretet. mint ami ilyen helyzetben természetes. amelyik aktiválódik. vagy kényszeres jellegű haragot érez. például bántalmazással kapcsolatos fájdalmával. Történetesen azon a szinten jön létre igazi találkozás. Ennek a nőnek a fájdalomteste mágnesszerűen vonzódik ahhoz a férfihoz. az már hatalmas fájdalomtest-rohamot válthat ki belőle. akit gyerekkorában az anyja. talán hasonló szöveget kéne rányomtatni valamennyi bankjegyre és számlakivonatra is: „A pénz aktiválhatja a fájdalomtestet. vagy a házastársa késve ér haza. amelyik minden helyzetben „bekattan”. Vagy az történik. akit gyerekkorában az apja testileg bántalmazott. akkor az általa megtapasztalt érzelmi fájdalom sokkal nagyobb. Ahogy minden doboz cigarettán egészségügyi figyelmeztetés olvasható. A jelenlét csöndes nyugalmában egyetlen és azonos valamiként érzékeled a benned. ami csak kicsit is rezonál az alapvető. A hölgy. akik számára a pénzügyek gyakori drámák és összetűzések forrásai. azonnal kiabálni. valahányszor pénzzel kapcsolatos gond támad. a múltban elszenvedett érzelmi fájdalommal rezonál. és teljes tudattalanságot idézhet elő!” Az az ember. . akinek a fájdalomteste az apjáéra hasonlít. Láttam spirituális. A „NYOMÓGOMBOK” Némelyik fájdalomtest csak egyfajta kiváltó ingerre vagy helyzetre reagál. akkor magába szívhatja a szülők pénzzel kapcsolatos félelmét. Ezt a fájdalmat tévesen néha szerelembe esésként értelmezi. hogy a fájdalomteste könnyen aktiválódik. tehát viszonylag tudatos embereket. valószínűleg olyan fájdalomtestet fog kifejleszteni. Ha például a gyerek olyan szülők mellett nő fel. Pokolian gyötrődik. akik amint fölvették a telefonkagylót. Az igazság az. Olyan valódi összekapcsolódás. hosszan tartó. az igazi együttérzés. régi. ám a gondolatnál és az érzelemnél mélyebb szinten. hibáztatni és vádolni kezdtek. Általában olyanra. hogy teremtesz kapcsolatot. ugyanolyan fájdalom várható. Ha a barátja néhány perc késéssel érkezik ki elé a repülőtérre. ami messze felülmúlja a „kapcsolatot”. illetve a másikban lévő. azt tapasztalhatja. formamentes esszenciát. az apja vagy mindkettő elhanyagolt vagy elhagyott. elerőtlenítő hatású depresszióban vergődik.Kitörni a szabadságra teremtesz kapcsolatot.

és elszabotálja a kapcsolatot. Elmondhatjuk. akivel csak összetalálkozik. Olyan súlyos. és jobb alkalomra vár. törődést és figyelmet is csak minimális mennyiségben. előjön fájdalomtestének az anyjával szembeni haragja. hogy az adott ügy tudattalanságba ráncigálna. amire ő oly kétségbeesetten áhítozott. akkor azokat a „nyomógombokat” is gyorsan fel fogod ismerni. nem képes a fejedben szóló hanggá válni. már olyan rés lehet. Ha akkor éppen a partnereddel vagy. az beindította a fájdalomtestemet. hogy a csábítás szakértőjévé vált. akár mások ilyen-olyan cselekedetei vagy szavai azok. amik aktiválják. és ahelyett. A legkisebb negatív érzelem. A fájdalomtest felbukkanásakor valahányszor jelenlevő maradsz. ambivalens (kétarcú) fájdalomtestet növesztett. vagy egy erőszakos film megnézése után.” Állapodj meg partnereddel. Vagyis olyan alkalomra. ám amint a kapcsolat bensőségessé kezd válni. hogy újra megjelenjen. A fájdalomtest tehát nem tud eluralni. akár bizonyos helyzetek. hogy teljesen jelenlevővé válj. Amikor ezek a kiváltó ingerek megjelennek. . azokat te azonnal a maguk valóságában látod. ahhoz. a fájdalomtest negatív érzelmi energiájának egy része „elég”. azonnal szóltok! A fájdalomtest így már nem képes megújítani magát kapcsolati drámával. például talán néhány pohár ital felhajtása.106 - . ami addiktív kényszerességben nyilvánul meg. vagy a próbálkozásai elutasításra találnak. és az éberség magas fokozatára kapcsolsz.Kitörni a szabadságra Akad olyan férfi. amiért megvonta tőle azt. A fájdalomtestnek a tudattalanságodra van szüksége. ami után a fájdalomteste sóvárog. amikor kevésbé vagy tudatos. A jelenlét fényét nem viseli el. Ha észreveszed fájdalomtested megjelenését. ám az éber jelenlét állapotában már nem azonosulsz vele. amikor elveszíted a jelenlétet. Szinte minden nőt meghódít és elcsábít. anyjától nem kapott szeretetet. amelyikben kielégítetlen. amin át a fájdalomtest visszatérhet. amitől a fájdalomtestetek bekapcsolódik. például bosszúság vagy nyugtalanság. Felnőve aztán csaknem valamennyi hölgy társaságában bekapcsolódik fájdalomtestének „szűkölködése” – az érzelmi fájdalom egy formája –. Egy-két másodpercen belül az érzelmi reakció. akár szóvá is teheted: „Amit most mondtál (vagy tettél). aki nem kívánt gyermekként jött a világra. hogy valahányszor olyant mond vagy tesz a másik. A fájdalomtest maradéka gyorsan visszavonul. ám ugyanakkor intenzív gyűlölet is. hogy így jusson női szeretethez és figyelemhez. A fájdalomtest számára ez a kedvezőbb alkalom akkor érkezik el. tehát a fájdalomtest is megérkezik. forró vágyódás él a mamája szeretete és figyelme iránt. és jelenlétté transzmutálódik. segíteni fog.

Ez az átkozott szövetséges azonban végül romba dől. Akut érzelmi fájdalmuk rákényszeríti őket. hogy az egós elmestruktúrák nem megerősödnek tőle. hogy több fájdalmat. több drámát már képtelenek elviselni. Reaktívvá tesz. (A fordító megjegyzése. A hamis énnek természetesen része a fájdalomtest.Kitörni a szabadságra A FÁJDALOMTEST MINT ÉBRESZTŐ Első ránézésre úgy tűnhet. valamilyen hatalmas konfliktushelyzetbe vagy drámai jelenetbe keveredsz. a fájdalomtest az egód részévé válik. Spirituális értelemben igyekszik tudattalanná tenni. Vagy az egész annyira sokká válik már a számodra. Akad. ahol már úgy érzik. hogy olyat mondj és tegyél. mint amikor az egész energiameződet sötét felhő foglalja el. megzavarja a kapcsolataidat. irányítja és eltorzítja a gondolkodásodat. valahányszor nem a maga valóságában látod azt. amit én is éreztem: nem tudnak tovább magukkal élni*. hanem – a fájdalomtest folyamatos kirohanásai okozta energiatöltés hatására – szétmaródnak. mintha a fájdalomtest lenne az emberiség új tudatának megjelenése útjában álló legnagyobb akadály. Ám ahogy a boldogtalanság növekszik. ám a túl nagy feszültség már tönkreteszi. Valaki ezt egyszerűen és szimplán így fogalmazta meg: „torkig lettem a boldogtalanságommal”. hogy azon keresztül meg tudja újítani magát. Talán baleset ér. nem pedig az ismeret. amivel növeled a boldogtalanságot: magadban és a világban. A fájdalomtest az egyik leghatalmasabb valami. Ezt követően a lelki béke válik számukra a legfontosabbá. netán fizikai erőszakot követsz el. Ugyanígy a fájdalomtestnek is szüksége van az egóra. amivel az ego csak azonosulhat.) * . A súlyos fájdalomtestű emberek gyakran eljutnak egy olyan pontig. Ekkor megtudják. hogy nem tudsz a boldogtalan éneddel tovább együtt élni. hogy igazi énjük se nem a boldogtalan történetük. hogy teljesen azonosulj az elmével és az érzelemmel. Elfoglalja az elmédet. Valahányszor elural a fájdalomtest. hogy ők a megismerés. Ugyanúgy. A tested esetleg nem bírja már a stresszt. aki azt érzi. és olyan érzést okoz. Rádöbbennek. Ily módon a fájdalomtest Eckhart Tolle megvilágosodásának története A most hatalma című könyvében található. az az életedben egyre több rombolást is okoz. amit a fájdalomtest valami rossz utáni vágya okozott. Amivel csak azonosulsz. ahogy az elektromos berendezést működteti az elektromos áram. ami annyit jelent: azt akarja. hogy az életük kibírhatatlan. a mind egóvá válik. amelyek a boldogtalan ént megszülik és életben tartják. hogy többé már ne azonosuljanak elméjük tartalmával és azokkal a gondolati-érzelmi struktúrákkal. és valamilyen betegséget vagy működészavart alakít ki.107 - . se nem az érzett érzésük. eléri. ha a fájdalomtest már annyira súlyos.

Olykor-olykor az is megtörténhet. hogy megszabaduljak a fájdalomtesttől?” A válasz természetesen egyrészt az illető fájdalomtestének a sűrűségétől. hogy közvetlenül magadban nézel vele szembe. hogy diszfunkcionális állapotba csusszantak vissza. hogy megszabaduljak a fájdalomtesttel való azonosulástól?” A kérdésre a válasz: semennyi idő. hanem a fájdalomtesttel való azonosulás kényszerít rá. ám nem sokáig. Meglehet.108 - . az a döntő tényező. És ki vagy te? Tudat. ami a jelenlét állapotába kényszeríti őket. Nem a fájdalomtest. kívül is. Ám a magadra és a másokra mért szenvedést nem a fájdalomtest. Valahányszor azt veszik észre. hanem az azzal történő azonosulás okozza. Ám annak a példátlan méretű tudatbeáramlásnak köszönhetően. hogy újra és újra átéld a múltat. amelynek a bolygón manapság tanúi lehetünk. képesek úgy dönteni. belül is. A tudás megakadályozza. A jelenléted simán képes elviselni. hanem a tetteid és az emberekkel való kapcsolataid fölött is. eggyé válnak azzal. És amikor ez megtörténik. sokaknak már nem kell végigkínlódniuk a heveny szenvedés mélységeit ahhoz. aki te valójában vagy. hogy trükkösen rávesz a vele történő ismételt azonosulásra. és időnként fel is bukkanhat. és elhomályosítja előled a tudást. hogy ez nem kellemes. Az érzelem nem az. hanem ébresztő hatás lesz. Ez azt jelenti. hogy a fájdalomtest többé már nem tud használni téged. Ha nem vetíted a régi érzelmet helyzetekbe. és képtelen önmagát rajtad keresztül megújítani. A régi érzelem ezt követően egy ideig még továbbra is ott élhet benned. a transzmutáció elkezdődött. s az tart a tudattalanság állapotában. másrészt a benne megjelenő jelenlét intenzitásától függ. hogy abbahagyd a fájdalomtesttel való azonosulást.Kitörni a szabadságra számukra már nem tudattalanságba húzó erő. hogy amit érzel. s nem csupán a belső párbeszéd fölött. . ami van. és átvegye az irányítást. és belépnek a jelenlét állapotába. ám bolygónk történetében először fordul elő. hogy az tudatos döntés lehet. hogy kilépnek a gondolkodással és az érzelemmel való azonosulásból. hogy a régi érzelem a fejedbe emelkedjen. tudd. Amikor aktiválódik a fájdalomtest. de azért nem fogsz belehalni. az a benned lévő fájdalomtest! Mindössze erre a tudásra van szükség ahhoz. Ki hozza meg azt a döntést? Te. Az ember evolúciójának a következő lépése nem feltétlenül következik be. ami önmaga tudatára ébredt. Lemondanak az ellenállásról. KITÖRNI A SZABADSÁGRA Gyakran megkérdezik tőlem: „Mennyi idő kell ahhoz. elcsendesültek és éberek lesznek. hogy képesek legyenek felhagyni a fájdalomtesttel való azonosulással. Ezért hát fontosabb lenne ezt a kérdést föltenni: „Mennyi idő kell ahhoz. az azt jelenti.

aki már vagy! … … … … … … … … … . Nem lehet vitatkoznod azzal. Egésszé. Ez része a most „vanságának”. hogy azt érezd.”1 Az Újszövetségben olvasható „Legyetek hát tökéletesek” az eredeti görög szó félrefordítása. ne hidd tévesen. Minden egyéb újra elhomályosítaná. Előemelkedik valódi természeted. szenvedsz. amelyik egy Isten természetével. Pontosabban szólva éppenséggel lehet. tágassággá. aminek az ego önmagát érzékeli. hogy valami baj van veled! Magadat problémává tenni? Az ego imádja ezt! A tudás után az elfogadásnak kell következnie.109 - . A megengedés révén azzá válsz. hogy megengeded magadnak. hanem légy az – a fájdalomtesttel vagy anélkül –. amit abban a pillanatban érzel. Jézus rámutat erre. ami van. Az elfogadás azt jelenti. amint mennyei Atyátok egész.Kitörni a szabadságra Ha érzed a fájdalomtestedet. ami vagy: hatalmassággá. Tehát nem kell egésszé válnod. bármi is legyen az. amikor azt mondja: „Legyetek hát egészek. ám ha ezt teszed. Az valójában egészet jelent. Többé már nem töredék vagy.

az nem menti meg őket a további boldogtalanságtól és a maguk teremtette szenvedéstől. először tedd fel életed legalapvetőbb kérdését: ki vagyok? A tudattalan emberek – és sokan maradnak egész életükben tudattalanok. amivel azonosulnak. hogy milyen mélyen ismered magadat. az meghatározza. hogy mit tekintesz szükségletednek. mint amit ezzel kapcsolatban mondasz vagy hiszel. mint valamilyen gondolatkészlet vagy hit magadévá tétele. mert önmagukra ők halhatatlan lélekként vagy isteni eredetű szellemként gondolnak.Megtalálni azt. aki valójában vagy Gnothi Seauton. a szent jóshelynél. ha nem tudják megtalálni az „Ismerd meg magad!” felszólításban rejlő igazságot. azaz: Ismerd meg magad! E szavakat vésték Apolló templomának bejárata fölé Delphiben. ahelyett. A spirituális jellegű gondolatok és hitek a legjobb esetben is csak útjelző táblák. hanem amit tetteid és reakcióid számodra fontos és komoly dologként . Ami számít neked. Valószínűleg azt sem tudták. Önmagadat ismerni azt jelenti: a Létben gyökerezni. milyen sors vár rájuk. hogy kinek gondolod magadat. mint bármi. A régi Görögországban az emberek azt remélve keresték fel a jósdát. Önmagad mély ismeretének semmi köze azokhoz a gondolatokhoz. De vajon ők valóban ismerik magukat. vagy csupán spirituálisan csengő fogalmakat adtak hozzá elméjük tartalmához? Önmagad ismerete sokkal mélyebb ügy. az nem feltétlenül ugyanaz. hogy mi fontos neked az életben. ám önmagukban ritkán rendelkeznek akkora erővel. testük formáját vagy állapotát. Azok a szavak kibontva ezt jelentik: mielőtt bármit is kérdeznél. AKINEK GONDOLOD MAGAD Hogy kinek tartod magadat. aki valójában vagy HETEDIK FEJEZET Megtalálni azt. Mások lelkileg fejlettebbnek tűnhetnek. az élettörténetüket. a foglalkozásukat. hogy az olvasott szavak mélyebb igazságra mutatnak rá. hogy megtudhatják. illetve hogy helyzetükben mit kell tenniük. amit a jós számukra mondhat. Közlik a nevüket. ami képes lenne kimozdítani helyéből azokat a szilárdan beléd ültetett – az emberi elme kondicionálását képező – alapelveket. hogy bármilyen hatalmas kinyilatkoztatást vagy akármilyen pontos információt is kapnak. A belépők zöme valószínűleg nem is tudta.110 - . amelyek az elmédben keringenek. hogy elvesznél az elmédben. élnek az egójukba zártan – gyorsan megválaszolják. az képes lesz kiborítani és aggasztani. hogy mi számít. vagy bármi egyebet. hogy kik ők. Használhatod ezt ismérvként annak tisztázására. mindannak végső soron semmi hasznát sem látják. amik meghatározzák. Hogy mi számít neked.

a te hibád. Az üzletkötés. . s nem az. A „hibájuk” – illetve amit te a hibájuknak vélsz – lesz számodra az ő identitásuk.111 - . Mondhatod erre: „Tudom. aki valójában vagy jeleznek. és ily módon eggyé válnál azzal. Ugyanis megmutatja. Valami tehát nyilvánvalóan sokkal fontosabb számodra. meghiúsulhat az üzletkötés. akinek gondolod magad. hogy valójában kinek gondolod magadat. minél beszűkültebben egós a magadról kialakított kép. hogy halhatatlan lélek vagyok”. a pénz. Ha a lelki béke neked mindennél fontosabb lenne. akkor kihívást jelentő emberekkel és helyzetekkel találkozva nyugodt és abszolút éber maradnál. mint az a lelki béke. hogy elkülönülnél tőle.” Vádolsz és hibáztatsz. Azonnal elfogadnád a helyzetet. Érdessé válik a hangod: „Nem bírom tovább. Ez lesz a tudattalan hited önmagadról. több pénzt követelnek. nekem. felbontották a szerződést. ami igazán számít neked. Önismereted valódi mélységének legjobb jelzője: ahogyan – különösen kihívások esetén – emberekre és helyzetekre reagálsz. amit néhány másodperce említettél. annál inkább az egós korlátokat. és így magadban is azt erősíted. hogy valójában kinek gondolod magad. Ezt követően ebből az éberségedből születne meg a reakciód. hogy ne tudd magadat túl hosszan becsapni azzal kapcsolatban. mert minden átmeneti. és mindez „robotpilóta” üzemmódban történik. Kinek? Annak a halhatatlan léleknek. védekezel. Ahelyett. akinek magadat mondtad? Nem. Minél korlátozottabb. ellopták a kocsidat. a tudattalanságot fogod meglátni és figyelni másokban. Nos. a párod elhagyott. lemondták az utazást. betoppant az anyósod. A világ mindig gondoskodik róla. és nem tenne ellenséggé sem személyt. és arra fogsz reagálni. akkor az. mi az. aki vagy (tudat). sem helyzetet. ahelyett. a veszteség vagy a fenyegető veszteség fontosabb. és szorongani kezd vagy dühös lesz. Az reagálna. bizonygatod az igazadat. így viszont legalább megtudtad. hogy másokban keresztülnéznél az egón. és hirtelen már halhatatlan lélek sem vagy. A kis énnek. Ha valóban lelki békét akarsz. azt mondják. te az egóra tekintesz. Felteheted hát magadnak a kérdést: milyen dolgok aggasztanak és borítanak ki? Ha kicsi dolgok képesek aggasztani. hogy bennük csak az egót látod meg. Rossz hír érkezik: összeomlott a részvénypiac. Ez azt jelenti. támadsz. aki a biztonságot és a beteljesülést olyan dolgokban keresi. akkor a lelki békét választod. Mik a kis dolgok? Végső soron minden dolog kis dolog. mert ott nem találja. Ki néz az egóra? A benned lévő ego. amelyek átmenetiek. akinek magadat gondolod (a kis én). és ha önmagadat valóban halhatatlan lélekként s nem kis énként ismernéd.Megtalálni azt. vagy „Torkig vagyok ezzel az őrült világgal. a szerződés. Hirtelen eláraszt a harag vagy a szorongás. Reagálásod erőteljes és hatékony lenne. pontosan olyan: kicsi. mindössze lelki békére vágyom” – míg meg nem csörren a telefon.

aki nem tud róla. a mögött hátsó szándékot gyanítanak. azzal az önmagad ismerése útjában álló legnagyobb akadályt mozdítottad el. ki nem vagy. és minden kapcsolatot megmételyez. a világ és a többi ember pedig nem hajlandó megadni nekik azt. Ez esetben olyan vagy. Az csupán újabb fogalom lenne. Ebben a stádiumban arra is rájöhetsz. az még nem azt jelenti. aki vagy. és semmid sincs. amit hited szerint mások tettek veled. s ezért nem változtatna meg. Senki sem mondhatja meg neked. hogy azt tetted másokkal. amire szüksége van”. – A munkámat magától értetődőnek tekintik. hogy az légy. Te nem az ego vagy. Ahhoz. ők semmit sem tudnak nyújtani. ami helyzeteket szabotál el.Megtalálni azt. Ahelyett. ami – természetesen – a valódi otthonod. Még csak felismerés sem kell. Történetesen minden hit csak akadály lenne. ezt gondolják magukról. csak a hiányt látod. elismerést. mert már eleve az vagy. Ha a hiány gondolata – vonatkozzék az pénzre. Teljes valóságuk illuzórikus éntudatukra épül. Ám valódi kiléted fölismerése nélkül nem ragyogsz bele ebbe a világba. . hogy rosszul bánnak velük. így számára a vagyona meg nem mutatkozó lehetőség marad csupán. amit adhatnál. nem szükségeltetik hit. aki nem kapja meg azt. „Nem kapok semmi tiszteletet. aki valójában vagy A nagyon tudattalan emberek a saját egójukat annak a többiekben való tükröződéseként tapasztalják meg. hogy amire másokban reagálsz. BŐSÉG Hogy kinek tartod magad. hogy ki vagy. hogy szerinted mások hogyan bánnak veled. kicsi vagy. Minden bőség alapja: méltányolni az életedben már meglévő jót. kezdesz egód tudatára ébredni. Azt jelenti.” Ha pedig kedvesek velük. akkor mindig is hiányt fogsz megtapasztalni. Ám ha már tudod. „Manipulálni próbálnak! Hasznot akarnak belőlem húzni! Senki sem szeret. az benned is megvan (és néha csak benned). elismerésre vagy szeretetre – énképed részévé vált. Felhagysz azzal. Visszatartod.” „Én egy szűkölködő ’kis én’ vagyok. ezért amikor a benned lévő ego tudatára ébredsz. A tény a következő: bármiről is úgy gondolod. hogy 100 millió dolláros bankbetétje van. mint a látszólag szegény ember. hogy azt a világ visszatartja tőled.112 - . figyelmet. aki vagy. hogy már tudod. ki vagy. hogy értékelnéd az életedben már meglévő jót. hogy magadat áldozatnak tekintsd. mert mélyen belül azt gondolod. Azt hiszik. az azt is mélyen befolyásolja. megbecsülést – mondják. amire szükségük van. te tartod azt vissza a világtól. hogy ki nem vagy. hogy immár tudod. Sokan panaszkodnak. Ha rájössz. Az a megnyilvánulatlanban marad. Önmaguk e téves megítélése minden kapcsolatukban működészavart okoz.

és akkor ti is kaptok. máris kis energiakiáramlás történik. elismerés. próbáld ki néhány hétig a következőt. hogy észreveszed és értékeled a kívül lévő bőséget. akkor szinte bizonyos. A törvény. hogy „kiadd”. hogy ők valójában rosszak. megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Semmi sem te vagy. Ez szinte igazságtalanságnak hangzik. amiről úgy gondolod. Ennek a téged körülvevő bőségnek a felismerése fölébreszti a benned szunnyadó bőséget. hatására miként változik a valóságod! Bármi is az. hogy az emberek visszatartják tőled – dicséret. pedig természetesen nem az. Mégis érdemes azzal kezdened. mintha lenne. vagy amikor az égből bőségesen hulló vízben ázol. hogy dolgok érkeznek az életedbe. Titokban sokan attól tartanak. Lépten-nyomon az élet gazdagságába botlasz. A bőség és az ínség is belső állapot. amikor a virágüzlet bejáratánál sorakozó növények pompáját látod. hogy elkezdesz adni. amit nem adsz. az nem te vagy. addig másokban csillapíthatatlan kíváncsiság él. A „kiadás” meghatározza a „bevételt”. amit magadról megtudhatsz. hanem: egyetemes törvény. aki vagy. Kiásod . és meglátod. Talán annyira elkápráztatod önmagadat. ami aztán a valóságodként jelenik meg. hogy évekig jársz pszichoanalízisbe. hogy azt a világ visszatartja tőled. megérkezik! Röviddel az után. hogy bőségben érezhesd magad. támogatás.113 - . azt is elveszik tőle. adj nekik azt! Hogy magadnak sincs? Nem baj. akiknek az már megvan. akinek pedig nincs. Ám bármit is derítesz ki magaddal kapcsolatban. aki valójában vagy Javaslom. és figyeld meg. hogy kik is ők valójában. A bőség csak azokhoz áramlik. hogy rendelkezel vele. Jézus erőteljes képében is megfogalmazódik: „Adjatok. mert félsz attól. Míg egyesek tehát félelemből nem óhajtják megtudni. amikor beleharapsz a zamatos gyümölcsbe. még kap hozzá. amije van. miszerint a „kiadás” meghatározza a „bevételt”. –. Jézus ezt így fogalmazza meg: „Mert akinek van. ami kiderülhet. Jó. szeretetteljes gondoskodás stb. Tégy úgy.”1 Minden bőség forrása valójában nem kívül található. az valójában már birtokodban van. Bármiről is úgy gondolod.Megtalálni azt. Ez a bőségre is igaz. ám amíg nem engeded meg.”2 ISMERNI MAGADAT. Gyakran kérdezd meg magadtól: „Mit adhatok itt? Miként lehetnék ennek az embernek vagy ennek a helyzetnek a szolgálatára?” Semmit sem kell birtokolnod ahhoz. addig még csak nem is fogsz tudni róla. hogy az kiáradjon belőled! Amikor rámosolyogsz egy idegenre. Figyelj fel az élet gazdagságára! Amikor a Nap melegét érzed a bőrödön. el fogsz kezdeni kapni! Nem kaphatod azt. hanem része annak. Minél többet szeretnének magukról megtudni. tömött. Ezt követően hagyd. ha viszont folyamatosan így érzel. ILLETVE ISMERETET SZEREZNI MAGADRÓL Talán nem akarod ismerni magadat. Adóvá válsz.

amiben minden eseménynek megvan a maga szükséges helye és szerepe a teljességben – a töredékes szemlélése.” Ahogy hazacipeled a dossziét. aki vagy. nem az esszencia. aki valójában vagy gyermekkorod minden részletét. KÁOSZ ÉS MAGASABB SZINTŰ REND Ha önmagadat csak tartalom révén ismered. Az ego túllépése: a tartalomból történő kilépés. akkor nem arra az életre utalsz. Semmi baj a pszichoanalízissel vagy múltad vizsgálatával. hogy ennél talán mégiscsak több vagy. mind a tartalom világához tartoznak. Az tartalom s nem a lényeg.114 - . hogy „az életem”. múltad és jövőd. Különbséget teszel a „számomra jó” és a „számomra rossz” események közt. ha szakítasz a tartalommal való azonosulással. A legtöbb ember önmagát élete tartalma révén definiálja. az elméd tartalmával kapcsolatos. Talán egy ötezer oldalas dossziéval bocsát utadra. Tíz év után a terapeuta talán belefárad személyedbe és történetedbe. teszel. amelyiked van. és az a sanda gyanúd támad. Tartalomra utalsz: a korodra. ha önmagad vagy. de nem a tények mennyisége vonatkozásában. hogy az analízised immár teljes. „Ez mind önről szól. ami történik. akkor azt is tudni véled. az rólad szól. Életed belső és külső körülményei. Amikor azt gondolod vagy mondod. Valóban több vagy. ami lehetővé teszi a tartalom létezését: a tudat belső tere. A legtöbb ember figyelmét teljesen a tartalom köti le. Minden. ahogy az események is. Mi egyéb létezik. az egészségi állapotodra. Ön ez. és akkor vagy önmagad. Bármit is tudsz meg pszichoanalízis vagy önmegfigyelés révén. hanem a minőségi dimenzió mélységében. mint a dolgok felszínes megjelenése. és azzal azonosul. a kapcsolataidra. Akkor ismered magad. bármit is tartalmazzanak azok. a pénzügyeidre. és közli. Az ötezer oldalas dosszié veled. A teljesség azonban több. az tartalom. vagyis mindaz. több.Megtalálni azt. illetve amelyiked látszólag van. személyiséged és jellemed bonyolult szerkezetének újabb és újabb rétegeit. megtapasztalsz. amit a múlt kondicionált. hogy számodra mi jó s mi rossz. Ez az élet egészének – amiben minden mindennel összefügg. a munkádra és az élethelyzetedre. amit érzékelsz. gondolsz vagy érzel. mint a részek összege. amíg az önmagadról szerzett ismereteket nem kevered össze önmagad ismerésével. titkos félelmeket és vágyakat hozol a napvilágra. . több. hanem arra. a „végre ismerem magam!” kezdeti elégedettségét hamarosan hiányérzet váltja fel. mint életed vagy a világ tartalma. valamint az érzelmi állapotodra. mint tartalom? Az. Azonban az nem te vagy.

Képtelen lesz még csak arra is. siker. akkor annak tudatos résztvevője lettél. mert bármit is gondolunk. Ám megpillanthatjuk azt. Hagyományosan ezeket „jónak” és „rossznak”. Az túl van a jó és a rossz mentális kategóriáin. a szentséget. hogy itt rejtett harmónia uralkodik. mozgáskorlátozottság. Előbb-utóbb mindenkinek az életébe betör a káosz. Csak ha eléggé elcsendesültek vagyunk. ha szélnek ereszted a gondolatot. ami az elme számára összevisszaságnak tűnik. Gyönyörűen fogalmazódik meg ez a zenben: „Hull a hó. Csak ekkor ébredhetsz az erdő szentségének a tudatára. magasabb szintű rend. és ami ennél még több. ám a jót folyton az összeomlás. Ily módon a természet segíthet. jó egészség. élvezet és győzelem létezik. ami azt jelenti. és nem próbálod azt megérteni vagy elmagyarázni. ám érzékelheted. az erdőben azonban olyan érthetetlen rend. Az emberek életének az „értelme” általában olyan dolgokkal társul. hogy nem lehet más.Megtalálni azt. akárhány biztosítást is kötött. betegség. csendessé és éberré válsz. mert azt gondolkodva tervezték meg. és az élet már nem érthető. aki valójában vagy Életünk és a világ néha véletlenszerűnek vagy akár kaotikusnak tűnő eseménysorozata mögött magasabb szintű rend és cél kibontakozása rejlik. hogy nem különülsz el tőle. amiben mindennek megvan a maga tökéletes helye. kudarc. illetve ahogy van. minden pehely a megfelelő helyre. rendnek és zűrzavarnak nevezzük. amit ők „jónak” neveznek. mint ami. amit az elme képes megérteni. növekedés. Érkezhet az veszteség vagy baleset. összhangba is hozhatjuk magunkat vele.115 - . Amint megérzed a rejtett harmóniát. megszenteltség. gondolkodó elménk mindenütt csak rendetlenséget és káoszt fog látni. hiszen ilyen helyen erdőszerte a rothadó. betegség. hogy nem csupán születés. hanyatlás. megöregedés vagy halál . amikor a magyarázatok csődöt mondanak. öregkor. illetve másképp. hogy a magasabb szintű cél megvalósulásának tudatos résztvevőivé válhatunk. és amikor erre rádöbbensz. amelyet emberi kéz még nem érintett. Itt tehát olyan rend uralkodik. Nem értheted meg gondolatokkal. hogy újra ráhangolódj az élet egészére. akkor ébredhetünk rá.” Ezt a magasabb szintű rendet gondolkozással sohasem érthetjük meg. az tartalom. a zűrzavar. az egyetemes intelligenciából származik. fájdalom és halál is. Ha besétálunk egy erdőbe. hanem veszteség. illetve az értelmetlenség és a „rossz” fenyegeti. pusztuló anyagon sarjad az élet. a lebomlás. JÓ ÉS ROSSZ A legtöbb ember élete valamely pontján ráébred. arra is rájössz. ha a gondolkodás zaja elül. Az elme kellemesebben érzi magát egy rendezett parkban. hogy megkülönböztesse az életet (a jót) a haláltól (a rossztól). a magasabb szintű rend azonban a tudat formamentes világából. az nem a maga természetes módján alakult.

számos sérüléssel. Az univerzum azonban feloszthatatlan egész. Családtagjai és barátai meglátogatták. és csak ennyit szólt: „Meglehet.116 - . akkor egészen a teremtés kezdetéig kellene visszamenned. Másnap a barátai ismét fölkeresték: „Hát igen szerencsés vagy. és ily módon tudatosan a magasabb szintű rendre hangolódik. mintha annak külön léte lenne. Ezt illusztrálja a bölcs ember története. aki valójában vagy formájában.” Emberünk ismét csak mosolygott. s így emberünk. és emiatt összeomlik a mentálisan definiált „élet értelme”. az a magasabb szintű rendbe nyíló kapuvá válhat. bár azt a rendet néha azért megpillanthatja. A gondolat elszigetel egy helyzetet vagy eseményt. Egy nap aztán az egyik útkereszteződésben részeg sofőr hajtott bele az új kocsijába. önmagukban és önmagukért létező események és dolgok sem. . Ez a feldarabolódás illúzió.” Amíg a kórházban feküdt. kórházba került. Ám ha zűrzavar tör be valakinek az életébe. s azt jónak vagy rossznak nevezi. ahogy egymástól elszigetelt. Boldog volt a családja.” A bölcs ember „meglehetje” bármely történés megítélésének az elutasítását jelzi. Ahelyett. és annyit mondott: „Meglehet. akkor a valósága darabokra töredezik.” Néhány hétig örömmel vezette az autóját. A kozmosz nem kaotikus. hogy épp itt feküdtél a kórházban!” Újra azt felelte: „Meglehet. hogy megünnepeljék. Véletlen események valójában nem léteznek. nagyon is valóságosnak tűnik. Ám benne nem olyan rend uralkodik. Fölkeresték. hogy a „jó” és a „rossz” mentális címkéje végső soron illuzórikus. Maga a kozmosz szó rendet jelent. az elme számára gyakran lehetetlen megérteni. hogy véleményt mondana arról. Ha ki akarnád deríteni bármely esemény okát. A testedet alkotó atomok egykor csillagok belsejében izzottak. Tudja. hogy egy látszólag véletlenszerű eseménynek mi a helye és a célja az egész szövedékében. egyik éjjel földcsuszamlás miatt a háza a tengerbe zuhant. amiben semmi sem elszigetelten létezik. és ezért csak viszonylagosan és időlegesen igazak. elfogadja azt. „Hát nem nagyszerű? – mondták.Megtalálni azt. – Milyen szerencsés vagy!” Emberünk mosolygott. ám amíg abba zártan élsz. „Hiszen a világ bölcsessége balgaság Isten előtt” – írja a Biblia. és így szóltak: „No. amit kizárólag a gondolat határoz meg. aki drága kocsit nyert a lottón. és örvendeztek a barátai is. Minden dolog és esemény mélyebb összekapcsolódottsága arra utal. Mindig valamilyen korlátozott nézőpontra utalnak. s az egésszel fölfoghatatlan módokon kapcsolódik össze. amit az emberi elme valaha is megérthet. és még a legapróbb esemény okainak a száma is gyakorlatilag végtelen. ez aztán igazi balszerencse. ami van.3 Mi e világ bölcsessége? Gondolati tevékenység és az „értelem”. Ha valaki túlságosan a gondolkodásra hagyatkozik. amiben minden mindennel összefügg.

mint amilyen addig volt. Holott ez az egyszerű állítás rendkívül messzire visz. A mester jó híre odalett. se rossznak. akkor a cselekedeteidet magának az életnek az intelligenciája támogatja. hogy meghallgassák spirituális tanítását.” Nem fejtette ki bővebben. hogy a gyermek apja valójában az a fiatalember. Élete vége felé egyik előadása során a következő kérdéssel lepte meg hallgatóságát: „Akarjátok-e tudni a titkomat?” Mindenki rendkívül éberré vált. HOGY MI TÖRTÉNIK J. a zen mester. hogy a gyerek Hakuintól. az persze e pillanat „ilyenségére” vonatkozik. Hallgatóságának tagjai közül néhányan már húsz-harminc éve járogattak el az előadásaira. hogy mi történik. ez. Amikor a gyermek megszületett. „Te vagy az apja. Krishnamurti – a nagy indiai filozófus és spirituális tanító – több mint ötven évig szinte folyamatosan előadásokat tartott és utazott a világban. csak hagyom lenni. hát tessék. ami van: azt jelenti. a lány szülei átvitték Hakuinhoz. És erre végre.117 - . „Ami történik”. aki a hentesüzletben dolgozik. és a bocsánatáért esedezzenek. lányuk bevallotta. s üvöltözve és vádlóan elmondták. ami történik. mi éppen történik. ami már mindig olyan. a zen mestertől származik. hogy megkísérelje átadni szóban – ami tartalom – azt. egy japán városban élt. ami túl van a szavakon. Immár senki sem kereste fel. hogy változtass az életeden? Épp ellenkezőleg! Ha tetteid alapját a jelen pillanatra történő ráhangolódás alkotja. Gondolatban nem nevezem se jónak. hallgatóinak zöme még zavarodottabb lett. hogy soha többe nem tehetsz semmit. Nem bánta. amilyen. hogy mi történik? Ezt: belül összhangban állok azzal. Nagy megbecsülésnek örvendett. ennyi év után a mester hajlandó átnyújtani a megértés kulcsát! „A titkom – mondta –: nem törődöm azzal. ÍGY LENNE? Hakuin. Egy év múlva a lány szégyenkezve vallotta be szüleinek. arra a formára utal.Megtalálni azt. Szomszédjának a tizenéves lánya egy nap teherbe esett. Hakuin csak ennyit mondott: „Így lenne?” A botránynak híre ment a városban és a környéken. Összhangban állni azzal. hogy kimagyarázkodjanak. A lány végül azt mondta. amit ez a pillanat – az egyetlen létező pillanat – éppel fölvesz. A dühöngő szülők erre átrohantak Hakuinhoz. ám őt ez nem zavarta. gondoskodj róla!” A mester szeretettel gondoskodott a gyerekről. hogy belső ellenállás nélkül viszonyulok ahhoz. Sokan keresték fel. ő a gyermeke apja. Azt jelentené. ezért azt gyanítom. aki valójában vagy NEM TÖRŐDNI AZZAL. túl van a tartalmon. dühös szülei szidalmazva faggatták az apa kilétéről. és még mindig nem sikerült megragadniuk tanítása lényegét. Arra a tartalomra. A szülők irulva-pirulva keresték fel Hakuint. Amikor erre fény derült. . Mit jelent nem törődni azzal.

Az egót egyszerűen így is definiálhatnánk: a jelen pillanathoz való hibás viszonyulás. hogy a jelen pillanatot a barátoddá kívánod tenni. és ez a pillanat úgy van. akkor szinte bizonyos. Ha eldöntötted. Engedi. Pontosabban azzal a formával. amit a jelen pillanat igényel – átnyújtá a csecsemőt. Ha a mosttal való kapcsolatod diszfunkcionális. amilyen. illetve azzal. Képzeld el röviden. képes vagy eldönteni. a körülmények támogatóvá válnak. üdvözöld.” Hakuin mindössze ennyit mondott: „Így lenne?”. Az eseményeket tehát nem teszi személyessé. és hamarosan megtapasztalod ennek az eredményét! Az élet barátságos lesz veled. rossz hírre és jó hírre. amit a most épp fölvesz. ami történik. hogy a pillanat formája – az akár jó. aki valójában vagy „Borzasztóan sajnáljuk. akár rossz – olyan legyen. ebben a minutumban eldöntheted. „Így lenne?” válaszával a mester tökéletesen azonosan reagál hazugságra és igazságra. Csak akkor vagy kiszolgáltatva a történésnek. ezért annak többé már nincs fölötte hatalma. az emberek segítőkésszé. elsőrendű kapcsolata: kapcsolatod a mosttal. és csak akkor szabja meg a világ. s így ő nem válik az emberi dráma szereplőjévé. Teljesen egy a történéssel. Ez az egyetlen döntés a teljes valóságodat megváltoztatja! De ezt a döntést újra és újra és újra meg kell hoznod. akkor ez a működészavar minden kapcsolatodban és helyzetedben tükröződni fog. akkor az első lépés a tiéd: viszonyulj hozzá barátságosan! Bármilyen álruhában is jön. Hakuin – mindig épp azt téve. ami van. és átnyújtotta a csecsemőt.Megtalálni azt. . hogy visszavigyük a gyereket. amikor annak jön el az ideje. milyen kapcsolatban óhajtasz lenni a jelen pillanattal. hogy nem ön az apja. ami történik. tehát azzal. hogy boldog vagye vagy boldogtalan. Most. Azt akarom. Az ellent nem állás ereje a rosszat jóra fordítja. amíg mindez természetes létállapotoddá nem válik. ha ellenállsz annak. vajon az ego hogyan reagált volna a kibontakozó eseménysor egyes fázisaiban! AZ EGO ÉS A JELEN PILLANAT Életed legfontosabb. A lányunk bevallotta. hogy elértél). Amint elértél egy bizonyos tudatossági szintet (és ha már ezt olvasod. Ő senkinek sem az áldozata. Azért jöttünk.118 - . Számára csak ez a pillanat létezik. hogy a jelen pillanattal milyen viszonyban óhajtasz lenni. ezért ekkor valójában azt döntöd el: milyen kapcsolatban kívánsz lenni az élettel. hogy a jelen pillanat a barátom vagy az ellenségem legyen? A jelen pillanat elválaszthatatlan az élettől. A csecsemő szeretetteljes gondoskodást kap. ahogy van.

véget vet az egónak. ahogy te bánsz velem. Ha akadályként tekintesz rám. és annak ellenálljon. Amíg a jelen pillanatot problémának tekinted. hogy aztán végre boldog és kiteljesedett lehess. az elvárás. akadály leszek. Az időhöz kötött tudatállapot működési zavarai: a félelem. akkor a jelen pillanatot az ego legyőzendő akadálynak tekinti. amit csinálsz. Ekkor jelenik meg a türelmetlenség. A gond: minden megoldott probléma egy újabbat hoz elő. felismerhesd. s kultúránkban nagyon sok embernek ez a hétköznapi valósága. – Úgy bánok veled. illetve leértékelje. Az életet – ami most van – ekkor „problémának” látod. legalábbis így hiszed. Minél erősebb az ego. az ego úgy bánik a jelen pillanattal. a szorongás.119 - . ami nagyon gyakran előfordul. amit az ego a jelennél fontosabbnak tart. amivé csak óhajtod – mondja az élet. elégedettséged vonatkozásában pedig a jövőtől függ. a sajnálkozás. Az ego üzemanyaga az idő. akkor veszekszel azzal. vagy amikor belső párbeszédedben rengeteg a „kéne” és a „nem kéne”. Az ego három módon viszonyulhat a jelen pillanathoz: egy elérendő végcél eszközének. jóllehet a jövő sohasem érkezik el – csupán jelen pillanatként –. és döntésedet újra meghozhasd! Az ego számára a jelen pillanat a legjobb esetben is csak valamilyen végcél eléréséhez szolgáló eszköz. a hibáztatás és a vádolás. mint a fejedben lévő gondolat. és éntudatod az identitásod vonatkozásában a múlttól.” A külső valóságot. s olyan világban élsz. Egy jövőbeli pillanathoz visz el. a frusztráció és a stressz. mert mindig azzal foglalatoskodsz. hogy a mostot semmibe vegye. ami van. Amikor gyűlölöd azt. ami mindig a belső valóságodat tükrözi vissza. és ez is rendkívül gyakori. átkozod azt. aki valójában vagy A döntés. mert maga a természete kényszeríti rá. illetve valóban elkezdhess élni. ami már adott helyzet. a bűntudat és a harag. annál nagyobb mértékben uralja az életedet az idő. Ha problémának látsz. ez esetben ellenségesnek találod. hogy valahova máshová próbálj eljutni. panaszkodsz a környezetedre.Megtalálni azt. Az életet ellenséggé teszed. Az ego ugyanis sohasem állhat összhangban a jelen pillanattal – vagyis az élettel –. . és akként is kezeli. veszekszel azzal. hogy a jelen pillanatot a barátoddá teszed. illetve a most. „Azzá válok. akadálynak vagy ellenségnek tekinti. a szokványos állapota. mintha az ellenség lenne.” A legrosszabb esetben. a problémák nem érhetnek véget. ahol minden problémát meg kell oldani ahhoz. hogy amikor valamelyikük megjelenik benned. hát háborút kapsz. Ez esetben szinte minden gondolatod a múlttal vagy a jövővel kapcsolatos. Másként megfogalmazva: sohasem vagy teljesen itt. probléma leszek számodra. ezért az élet azt mondja: „Ha háborút akarsz. Ha ez a minta hangsúlyosabbá válik. Vegyük sorra ezeket a mintákat. ami történik vagy történt. tehát az nem több.

hanem az ego illúzióját is okozza. az.120 - . fölépíts egy házat. mint egy végcélhoz elvezető eszköz? Akadálynak látom? Ellenséggé teszem? Mivel mindig mindössze a jelen pillanat fölött rendelkezel. hogy felnőj. e kérdés mégis hasznos. amikor emlékszel rájuk. Idő kell ahhoz is. hogy gondolsz rájuk az egyetlen létező pillanatban: ebben a pillanatban. „ami éppen történik”. amaz történik. vagyis saját. hogy valójában mindig csak ez a pillanat létezik. máris jelen vagy. az kezd megszűnni. hogy elkészítsd az ételt. a helyes irányba terelő útjelző tábla. illetve amikor várod őket. Bármit is . Amint észreveszed. Még a múlt és a jövő pillanatai is csak akkor léteznek. amelyek némelyike „jó”. mintha sok pillanat lenne? Mert a jelen pillanat összetévesztetik azzal. Amint észreveszed a diszfunkciót. amíg idővel már fölöslegessé nem válik! Hogyan lépsz túl a jelen pillanattal való diszfunkcionális kapcsolaton? A legfontosabb. a kérdés valójában ezt jelenti: hogyan viszonyulok az élethez? Kitűnő ez a kérdés ahhoz. azt hihetnéd. amit érdemes magadnak gyakran feltenni: hogyan viszonyulok a jelen pillanathoz? Ezt követően válj éberré. Itt paradoxonnal állunk szemben. Mivel a történés folyamatosan változik. egészen addig. Egyrészt: hogyan tagadhatnánk le az idő valóságát? Szükséged van időre. hangosan felnevetnek. De akkor vajon miért tűnik úgy. hogy a jelen pillant az. Gyakran tedd fel magadnak. Egyesek. s ezt úgy teszed. hogy a mosthoz való viszonyod hibás. a gondolataidban és a tetteidben. mivel az élet elválaszthatatlan a mosttól. Az idő tehát pillantok végtelen sorának tűnhet. némelyike „rossz”. akkor rájössz. hogy leleplezd a benned lévő egót. Az élet mindig most van. AZ IDŐ PARADOXONJA A felszínen úgy tűnik. ami abban a térben történik. A meglátással érkezik meg a döntés ereje: a mostra igent mondás választásának a lehetősége. Ha azonban közelebbről veszed szemügyre. hogy életed minden napja sok ezer pillanatból áll. aki valójában vagy A kulcsfontosságú kérdés. hogy valójában egyáltalán nincs sok pillanat. összetévesztetik a tartalommal. hogy innen oda eljuss. amelyekben ez. amint meglátod. Bár nem az abszolút igazságot fogalmazza meg (végső soron ugyanis te és a jelen pillanat egyek vagytok). Fölfedezed.Megtalálni azt. elolvasd ezt a könyvet. közvetlen tapasztalatodon keresztül. A meglátás a felbukkanó jelenlét. ami történik. A most tere összetévesztetik azzal. s hogy önmagadat a jelenlét állapotába hozd. hogy új dolgokat megtanulj. A jelen pillanat összetévesztése a tartalommal nem csupán az idő. és találd meg a választ! Úgy kezelem-e a mostot. hogy az nem több. hogy észrevedd azt magadban. amikor észreveszik. Az egész életed ebben az állandó mostban bontakozik ki. a mostot a barátoddá tevés lehetősége.

amiben minden elemésztődik. elme teremtette én. összement. ami gyakorlati célokra nélkülözhetetlen.) * . márpedig a több idő több egót jelent. Az idő művelte ezt velük. belefáradva három gyermeke fölnevelésébe. mégis minden a mostban történik. amely magával ragad. az a jelek szerint időt igényel. hogy mindössze a most létezik. Aztán eszembe jutott: csaknem harminc év telt el azóta. (A fordító megjegyzése. Ha közvetlen bizonyíték alapján foglalsz állást. hogy még mindig nem „érted el” azt az állapotot. hogy még mindig nem érkeztél célba. Az az érzékszervi érzékeléshez szükséges elmestruktúra. hogy nincs idő. vagy tűzhöz. AZ IDŐ KIIKTATÁSA Képtelenség az egómentes állapotot jövőbeli céloddá tenni. Magadnak több időt adni szó szerint azt jelenti: további időt adni énednek. még több belső konfliktust élnél át. A lány. Ez a paradoxon. Biztos vagyok benne. Az idő az élet vízszintes dimenziója. aki valójában vagy teszel.121 - . pontosabban azt. Hasonlíthatnád egy dühöngő folyóhoz. és végül az idő. márpedig az idő az elmédben létezik. Ha az egótól való megszabadulást jövőbeli céloddá teszed. ha azt a harminc éve készült fényképeddel veted össze –. aki utolsó találkozásunkkor még tele volt energiával. arcod látványát a fürdőszobatükörben. Mindössze még több elégedetlenséget éreznél. Az nem olyan valami. Majdnem megkérdeztem tőlük: „Betegek vagytok?! Mi történt?! Ki művelte ezt veletek?!” Az anya botra támaszkodva járt. akkor azt kell mondanod. ami abban történik. mert folyton azt éreznéd. egy család tagjaival. számtalan másodlagos bizonyítékot találsz az idő realitására – egy rothadó almát. Vizsgáld meg alaposan. sohasem tapasztalod meg magát az időt. Sokkolt a látványuk. A jelek szerint minden ki van téve az idő múlásának. Nemrég találkoztam néhány régi barátommal. hogy utoljára láttuk egymást. ám önmagad megismerésének a legnagyobb akadálya. kimerültnek tűnt. ez a „véres zsarnok” – ahogy Shakespeare nevezi – meg fog téged ölni. Mindig kizárólag a jelen pillanatot tapasztalod meg. ám sohasem lelsz közvetlen bizonyítékra. majd tevékenykedni annak eléréséért. s az arca úgy összezsugorodott. ha azt jövőbeli céloddá tetted. lelkesedéssel és a fiatalság elvárásaival. Bárhová nézel. aminek „odakinn” objektív léte lenne. hogy ők is ugyanígy megdöbbentek az én látványomtól.Megtalálni azt. mint a fonnyadt alma. vajon a „spirituálist keresésed” nem az ego álcázott formája-e! Még a „magadtól” való megszabadulás is a több iránti vágy maszkírozott megnyilvánulása lehet. amin a hamis. akkor több időt adsz magadnak. Minden ki van téve az idő múlásának. az ego él.* Az idő – vagyis a múlt és a jövő – az. akiket hosszú ideje nem láttam. a valóság Angolul ez frappánsabb: Giving yourself more time is precisely this: giving your „self” more time.

utazás megtervezéséhez. hogy baráti viszonyban állj a jelen pillanattal – leszámítva azt a rövid időszakot. aki valójában vagy felszíni rétege. addig a forma – tehát a világ – áthatolhatatlan gát. Ebben a világban óraidő nélkül csaknem lehetetlen lenne funkcionálni. annál erősebb ez ego. Ez az egyetlen igazi spirituális gyakorlat. akadályként vagy ellenségként kezeled. amit a most épp fölvesz. amit akart. A pszichológiai idő jelentése: az egós elme egyfolytában a múlttal és a jövővel foglalkozik. csöndes erőként. hogy a jelen pillanat elkerülhetetlen „vanságával” összhangban élne. vagy csupán alig. két módon lehetsz boldogtalan. amit akarsz. amikor éppen megkapta. amit a most fölvesz. hogy úgy legyen. az egót. ami az idő gyakorlati célra történő használata: például találkozó megbeszéléséhez. A világ és Isten közötti elkülönülés feloldódik. valahányszor megengeded ennek a pillanatnak. amely elválaszt téged attól. a jelen pillanatnál fontosabbá kell tennie az időt. Felbukkan az. az: a forma. az életre szokásszerűen mondott nemből igen lesz. amit az élet e pillanatban fölvesz. Én a pszichológiai idő kiiktatásáról beszélek. ahová csak a jelen pillanat kapuján tudsz belépni. ahogy van: időt és egót is föloldasz. tehát a múltat és a jövőt. távolítsd el azt! Ha kiiktatod elmédből az időt. Minél reaktívabb vagy. felbukkan a benned lévő formán túli: mindent körülvevő jelenlétként. Valahányszor egy. Amíg az ego irányítja az életedet. és nem hajlandó eggyé válni az élettel oly módon. elválaszt attól a formamentes egy élettől. aki vagy. akkor megerősíted saját formaidentitásodat.Megtalálni azt. Amikor az idő kiiktatásáról beszélek. Minél nagyobb mértékű a formával történt összegabalyodás. Azáltal. Az egyik: ha nem kapod meg azt. aki te a formán túl vagy. Ebből ered az ego reaktivitása. Ahhoz. ami sokkal mélyebben vagy te. hogy nem állsz ellen a formának. Amíg annak belül ellenállsz. A Léted ettől kezdve már nem ragyog át a formán. hogy időt adnál magadnak. amit akarsz. Mi a reaktivitás? Reakciófüggővé válni. annál jobban belegabalyodsz a formába. hogy az ego életben maradjon. Tartósan azonban semmi sem elégíti ki az egót. Amint belülről jövő igent mondasz arra a formára. az a forma maga válik a formamentesbe vezető kapuvá. Bármi is van vagy történik. a rövid idejű formaidentitásnál – a személynél – sokkal hatalmasabb. . A másik: ha megkapod azt. mint a forma világában bármi is. az természetesen nem vonatkozik az „óraidőre”. Amikor szembeszegülsz azzal a formával. Az ego nem tűrheti. Tehát ahelyett. Ám létezik a mélység függőleges dimenziója is.122 - . kiiktattad az egót. amikor a mostot eszközként.

aminek hatására nagyon komolyan veszed magadat és a világot. s észre sem veszed. Létezik az álom és az álom álmodója. Annak révén a tudat (a lélek) kiszabadul a formába börtönzöttségéből. csodás álom bontakozik ki. mind tiszavirág-életű.Megtalálni azt. és eltűnődünk: talán csak álom volt.123 - . A forma játékát ez esetben tévesen a túlélésért folytatott küzdelemnek tekinted. az érzelmek. Az álmodó a szubsztrátum (alap).” Mégis kellett. Az álmodó nem a személy. amelyben a formák jönnek és mennek. az ezernyi forma. amiben az álom megjelenik. Az a világ viszonylag valós. az egód is – valóságosabbnak. ha visszatekintesz a tavalyi nyaralásra vagy az egy napja lejátszódott drámádra. az események. Az ezernyi történés. a testek és az egók. Ez az új föld. ami az álmot lehetővé tesz. (A fordító megjegyzése. Ha fölébredettek vagyunk az álomban. mintha mindennél fontosabbak lennének. aki vagy. amiből előemelkedtek. s mi azt mondjuk: „Ó. visszaoldódtak a „semmiségbe”*. mint amilyenek valójában. szilárdabbnak és tartósabbnak tűnnek. Voltak-e valaha is valódiak? Voltak-e valaha is többek. az éjjeli álom szétesik. a formában és a forma mögött lévő tudat. Akár most is. és egy jóindulatúbb. Az ellenállás egyfajta súlyossággal és abszolút fontossággal ruházza fel a világot és az egót. hogy az nagyon hasonló a tegnap éjjeli álmodhoz. úgy tűnnek. Az már a viszonylagos mögötti abszolút. Az álom a formák rövid időtartamú játéka. az ego teremtette földdráma véget ér. Az álmodó maga a tudat. a valóságod is azzá válik. a vágyak. hogy legyen benne valami valódi. máris elmúltak. a törekvések. Az angol szövegben itt kifejező szójáték szerepel: a no-thingness szó „semmiséget” és „dologmentességet” is jelent. Belül nem ellenállni a formának – bármi is van. a forma álma? Amikor reggel fölébredünk. Valamennyi mulandó. A személy része az álomnak. azt tapasztalhatod. aki valójában vagy AZ ÁLMODÓ ÉS AZ ÁLOM A nem ellenállás jelenti a kulcsot a világmindenség leghatalmasabb erejéhez. a dráma… jönnek. ez csak álom volt! Nem a valóság. és ha azt annak látod.) * . Aztán ott az álmodó. vagy bármi is történik –: a forma abszolút valóságának megtagadása. a helyzetek. A halál közeledtével visszapillantunk az életünkre. de nem abszolút valós. az abszolút valóság. Ellenállás hatására a világ és a világ dolgai – köztük a saját formaidentitásod. különben nem létezhetett volna. a gondolatok. mint egy álom. a félelmek. az idő mögötti időtlen. amit az élet fölvesz. A dolgok. A célunk immár fölébredni az álomban.

amikor igyekszel legyőzni valamilyen korlátot. akik súlyos korlátozottságuk előtt meghajolva gyógyítókká vagy spirituális tanítókká váltak. Ezek a korlátok az egós reagálás csapdájába zárnak. amikor új képességet és tudást sajátítasz el. És természetesen nem lehetsz jelenlevő. a szomszéd asztalnál. Ez történik. Lehetnek az életedben olyan korlátok is. a feje folyamatosan előrelógott.124 - . Időnként feltűnt valamelyik közeli asztalnál egy kerekes székes férfi. a mélység dimenzióját. egy vállalkozás vagy szervezet. hogy megalkuvást nem ismerve meghajolsz minden előtt. amikor a figyelmed teljesen a mostban van. Előbb-utóbb mindenki találkozni fog ilyenekkel. amit a . három-négy ember társaságában. hogy csökkentsék az emberi szenvedést. Amikor jelen vagy. ami máskülönben megnyilvánulatlan maradt volna. Minőség és erő lesz bennük. Akadnak olyanok. Akaratlanul is szemügyre vettem. Mások önzetlenül tevékenykedni kezdenek. hogy a korlátokon túllépve nőjünk a tudatosságban. ami magad és mások számára is életet gazdagító hatású. presztízs. Akadnak olyan korlátok. A meghajolás – önmegadás – tudatállapota a függőleges dimenziót nyitja meg az életedben. ha öröm és elevenség van abban. valami végtelenül értékes. amit betöltesz. ami van. Nem csak azért vagyunk itt. Ám azokon csak belül tudsz túllépni. és ledöbbentett a látványa. vagy hogy valamilyen kreatív ajándékot nyújtsanak a világnak. ami intenzív boldogtalanságot jelent. és átalakítja azokat. egy könyv. például testi gyengeséget vagy pénzhiányt. vagy a bensődben föléjük emelkedsz oly módon. amikor kreatív cselekvés révén valami olyan újat hozol ebbe a világba. Ebből a dimenzióból ekkor valami beáramlik ebbe a világba. Egyik kísérője óvatosan ételt kanalazott a szájába. amit létrehozol. Ez a hatékony. hogy korlátozást tapasztaljunk meg. amikor ő a forma szintjén növekedésre és terjeszkedésre törekszik. amit teszel. amikkel meg kell tanulnod együtt élned. hanem azért is. A hetvenes évek végén mindennap együtt ebédeltem egy-két barátommal a Cembridge-i Egyetem már diplomások számára szolgáló központjának – ahol tanultam – az önkiszolgáló éttermében. a negativitástól meg nem fertőzött cselekvés alapja. illetve amiben fontos szerepet vállalsz. A forma korlátozást jelent. aminek nagy része visszapottyant a tányérba. vagy. A teste csontig lesoványodott. Akkor vagy jelen. ha a pillanatnyi cselekvésed alapvetően nem valami végcél (pénz. amíg nem kerülsz barátságba a jelen pillanattal. Lehet ez egy zeneszám vagy más művészi alkotás. valamilyen funkció. Ezek a korlátok ezt a leckét hivatottak nyújtani. aki valójában vagy A KORLÁTOKON TÚLLÉPVE Minden ember életében elérkezik az idő.Megtalálni azt. hanem önmagában is kiteljesítő. Egyik nap éppen velem szemben ült. szerzés) eszköze. Csaknem teljesen bénának tűnt. egy általad nyújtott szolgáltatás. az a jelenlét beáramlik a tetteidbe. amiket túl lehet lépni a külső szinten.

Meglepő? Nem az. Úgy tekintenek a jelen pillanatra. Nem veszik észre. még nagyobb mértékben vesztek el a tartalomban. mint amit valami megtörtént esemény tönkretett. hogy a tekintete teljesen tiszta. ami már eleve itt található. A kerekes székben ülő férfi időnként értelmetlen. hogy mi történik vagy nem történik. Nyomát sem láttam benne boldogtalanságnak. Azt mondják az orvosok. Ott található mindenütt. amikor távoztam az épületből. egymásra néztünk. hanem azóta a világ leghíresebb elméleti fizikusa lett. majd – meglepő módon – „lefordította”. Ezért lemaradnak arról a mélyebb tökéletességről. Évekkel később napilapot vettem az újságárusnál. amitől a teste fokozatosan teljesen lebénul. Súlyos idegrendszeri betegsége. hogy a boldogságuk a történésektől. az ego még szorosabban zárja őket a csapdájába. aki valójában vagy társaság egy másik tagja az álla alá tartott. Kiderült. hogy a történés az univerzum leglabilisabb valamije. A gazdagok még mélyebben azonosultak a formával. Meglepve láttam. krákogásszerű hangokat produkált. Azonnal tudtam: ő szélnek eresztette az ellenállást. tehát formától függ. nemzetközi hírmagazin címlapjáról ugyanez a férfi nézett rám. ami csak embernek kijuthat. hogy elektromos kerekes székével be tudjon gördülni. illetve negativitás. aminek pedig nem kellett volna megtörténnie. mert valami nem történt meg. ami sok évvel korábban a szemébe nézve átjárt. ami elválaszthatatlan része magának az életnek.125 - . mire valaki a szájához tette a fülét. éppen ő gurult befelé. hiszen folyamatosan változik. Szerintem ez a legszörnyűbb sors. ami túl van a . ahol az embereknek az elegendőnél több jut. Az emberek azt hiszik. Nemcsak.” Néhány héttel később. nem csak hogy még mindig életben van. Ahogy tartottam neki az ajtót. Ami a külső szinten a környezetszennyezés. A róla szóló cikkben szerepelt egy gyönyörű mondat. ahol az emberek szükséget szenvednek. legfeljebb még öt évig húzza. vagy mint ami hiányos. a tökéletességről. ki ez az ember?” „Dehogynem! – felelte. amyotrophiás lateralsclesosisa van. megadottan él. és megdöbbentem. aminek pedig meg kellett volna történnie.Megtalálni azt. és ez megerősítette érzésemet. mert egy híres. – Matematikaprofesszor. de még inkább jelen van ott. s ami túl van azon. Stephen Hawking. amit a férfi mondani próbált. Később megkérdeztem a barátomtól: „Nem tudod. a posztgraduális hallgatói. Akik pedig vele voltak. Életével kapcsolatban – hangszintetizátor segítségével – a következőt mondta: „Hát kaphat ennél valaki többet?” A LÉT ÖRÖME Bolygónkon népbetegség a boldogtalanság. az a belső szinten a negativitás.

Megtalálni azt, aki valójában vagy

formán. Fogadd el a jelen pillanatot, és találd meg azt a tökéletességet, ami minden formánál mélyebb, és amit az idő meg nem érint! A Lét örömét, ami az egyetlen igazi boldogság, semmilyen forma, tulajdon, siker, személy vagy esemény – bármi, ami veled történik – sem hozhatja el számodra. Az az öröm sohasem érkezhet el hozzád majd egyszer. Az a benned lévő, formamentes dimenzióból sugárzik elő, magából a tudatból, és így egy azzal, aki vagy. MEGENGEDNI AZ EGO MEGKEVESBEDÉSÉT Az ego folyton résen áll, nehogy bármi is csökkentse őt. Szükség esetén önműködő „egoreparáló” mechanizmusok lépnek működésbe, hogy az „én” mentális formáját helyreállítsák. Ha valaki hibáztat vagy megkritizál engem – ami az ego szemszögéből az én megkurtítása –, megcsappant éntudatát az ego azonnal megpróbálja kijavítani: önigazolással, védekezéssel vagy hibáztatással. Hogy az illetőnek igaza van-e vagy téved, az az ego számára már közömbös. Sokkal jobban érdekli önmaga fenntartása, mint az igazság. Ez az „én” lélektani formájának a konzerválása. Még a szokványos jelenség is, amikor valaki visszakiabál a neki „hülyét” mondó, másik gépkocsivezetőnek, automatikus és tudattalan egoreparáló mechanizmus. Az egyik leggyakoribb egojavító mechanizmus a harag, ami átmeneti, ám hatalmas egofelfúvódással jár. Az ego számára valamennyi reparáló mechanizmus tökéletesen értelmes dolog, holott valójában mind diszfunkcionális. Leginkább azok, amelyek testi erőszakban és az önámítás féktelen képzelgéseiben nyilvánulnak meg. Erőteljes spirituális gyakorlat: adott esetben tudatosan hagyni az ego megkevesbedését, ahelyett, hogy megpróbálnád azt helyreállítani. Javaslom, időről időre kísérletezz ezzel! Ha például valaki kritizál, hibáztat vagy becsmérlő szavakat vág a fejedhez, ahelyett, hogy azonnal visszavágnál vagy védekeznél, ne tégy semmit! Hagyd, hogy az énképed megcsorbított legyen, és figyeld éberen, mit érzel mélyen, belül! Néhány másodpercig esetleg kellemetlen lesz. Mintha összementél volna. Ezt követően azonban egyfajta belső tágasságot érezhetsz, ami rendkívül eleven. Te magad csöppet sem zsugorodtál. Történetesen még meg is nőttél. Ekkor lenyűgöző felfedezést tehetsz: rájössz, hogy amikor valamilyen vonatkozásban látszólag megkevesbedtél, ám arra egyáltalán nem reagálsz – nem csupán kívül, de magadban sem –, akkor semmi valódi sem kevesbedett meg; rájössz, hogy „kevesebbé” válva valójában több lettél. Amikor már nem véded, illetve nem kísérled meg erősíteni a formádat, akkor kilépsz a formával, a mentális énképpel való azonosulásból. Azáltal, hogy (az ego szemszögéből nézve) kevesebbé válsz, valójában kitágulsz, és helyet teremtesz a Létnek, hogy az előemelkedhessen. Ekkor a látszólag meggyengült formán

- 126 -

Megtalálni azt, aki valójában vagy

átragyoghat az igazi erőd, az, aki a formán túl te magad vagy. Ezt érti Jézus azon, hogy „tagadd meg magad” vagy „tartsd oda a másik arcodat is”. Szavai természetesen nem azt jelentik, hogy kérj ütlegelést, vagy hogy válj tudattalan emberek áldozatává. A helyzet olykor éppenséggel azt követeli meg, hogy félreérthetetlen szavakkal közlöd ez illetővel: „Álljon meg a menet!” Egós jellegű védekezés nélkül ERŐ lesz a szavaid mögött, ám reaktív erő nem.* Szükség esetén mondhatsz valakinek határozottan és egyértelműen nemet, s az „minőségi nem” lesz – ahogy mondani szoktam –, ami mentes minden negativitástól. Ha nem óhajtasz különleges személy lenni; ha elvagy azzal, hogy nem emelkedsz ki, akkor az univerzum
EREJÉRE

hangolod magad. Ami az ego számára gyengeségnek tűnik, az
ERŐ.

történetesen az egyetlen igazi

Ez a spirituális igazság homlokegyenest ellenkezik

jelenkori kultúránk értékeivel és azzal a viselkedéssel, amire az embereket az kondicionálja. Ahelyett, hogy hegy próbálnál lenni – tanítja az ősi Tao Te King – „légy az univerzum völgye!”4 Ily módon visszaállítódtál az „egészségre”, és így „minden megadatik néked”5. Ehhez hasonlóan Jézus is azt tanítja az egyik példabeszédében: „Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda fogad, ezt mondja neked: Barátom, menj följebb. Így megtiszteltetésben lesz részed az egész vendégsereg előtt. Mert aki magát felmagasztalja, azt megalázzák, aki magát megalázza, azt felmagasztalják.”6 A gyakorlat másik része: tartózkodj attól, hogy az én megerősítése céljából hencegj, ki akarj emelkedni. Különlegesnek igyekezz mutatkozni, másokra jó benyomást próbálj tenni, vagy magadnak figyelmet követelj! Beletartozhat ebbe az is, hogy alkalmasint csöndben maradsz, amikor mindenki elmondja a véleményét. Figyeld meg, mit érzel! AHOGY KINN, ÚGY BENN Ha éjszaka fölnézel a felhőmentes égboltra, azonnal és könnyen rájöhetsz egy igazságra, ami teljesen egyszerű és rendkívül mély. Mit látsz? A Holdat, bolygókat, csillagokat, a Tejút világító sávját, talán egy üstököst vagy akár a kétmillió fényévnyire lévő, szomszédos Androméda-galaxist is. Igen, de ha még jobban leegyszerűsítjük, akkor mit látsz? Térben lebegő tárgyakat. Miből áll hát az univerzum? Tárgyakból és térből. Ha tiszta éjszakán az égre tekintve nem akad el a szavad, akkor nem igazán nézel, akkor nem vagy az ott lévő teljesség tudatában. Az esetben valószínűleg csak a tárgyakra
*

A power és a force angol szavak a magyar nyelvben – adott összefüggésben – egyaránt erőt jelentenek. (A fordító megjegyzése.)

- 127 -

Megtalálni azt, aki valójában vagy

tekintesz, és talán a nevüket keresgéled. Ha az űrbe nézve valaha is éreztél áhítatot – esetleg mély tiszteletet is – e felfoghatatlan titok láttán, az azt jelenti, hogy egy pillanatra eleresztetted a magyarázásra és megcímkézésre irányuló vágyadat, és nem csupán a térben lebegő tárgyaknak, hanem a tér végtelen mélységének is a tudatára ébredtél. Belül eléggé el kell csendesednek ahhoz, hogy észrevedd a határtalanságot, amelyben ez a számtalan világ létezik. Az áhítat érzése nem abból a tényből ered, hogy ott sok milliárd világ van, hanem az azokat a világokat tartalmazó mélységből. Természetesen nem láthatod az űrt, ahogy hallani, megérinteni, megízlelni vagy megszagolni sem tudod. Akkor hát miből tudod, hogy egyáltalán létezik? Ez a logikusan hangzó kérdés már eleve tartalmaz egy alapvető hibát. A tér – űr – lényege a „semmiség” (dologmentesség), ezért a szó szokványos értelmében az nem „létezik”. Csak a dolgok – formák – léteznek. Már az is megtévesztő, hogy térnek vagy űrnek nevezed, mert nevet adva neki azt tárggyá tetted. Fogalmazzunk így: van benned valami, ami a térrel rokon; ezért is ébredhetsz a tér tudatára. Tudatára? Ez nem teljesen igaz, már csak azért sem, mert ugyan hogyan lehetnél a tér tudatában, ha nincs semmi, aminek a tudatában lehetne lenni? A válasz egyszerű és ugyanakkor mély is. Amikor tudatában vagy a térnek, akkor valójában semminek sem vagy a tudatában, csak magának a tudatosságnak – a tudat belső terének. Rajtad keresztül az univerzum önmaga tudatára ébred! Amikor a szem semmi látnivalót sem talál, azt a „semmiséget (dologmentességet) térként észleled. Amikor a fül semmi hallanivalót nem talál, azt a „semmiséget” (dologmentességet) csendként észleled. Amikor az érzékszervek, amelyek arra terveztettek, hogy formát érzékeljenek, a forma hiányával találkoznak, akkor a formamentes tudatot – ami minden érzékelés mögött meghúzódik, s ami minden érzékelést és megtapasztalást lehetővé tesz – már nem homályosítja el a forma. Amikor elmerengsz a tér kifürkészhetetlen mélységén, vagy közvetlenül napkelte előtt a csendet hallgatod, valami benned azzal felismerésszerűen rezonál. Ekkor a tér hatalmas mélységét saját mélységedként érzékeled, és azt az értékes, formamentes csöndet mélyebben érzed önmagadnak, mint az életed tartalmát képező dolgok bármelyikét. Az Upanisádok, India ősi, szent iratai a következő szavakkal ugyanerre mutatnak rá: „Amit a szemmel nem lehet látni, ám ami által a szem látni képes: tudd, hogy egyedül ez a Brahman, a Szellem, és nem az, amit az emberek itt imádnak. Amit a füllel nem lehet hallani, ám ami által a fül hallani képes: tudd, hogy - 128 -

Megtalálni azt. Annyira „magába szippantja” őket az idő. s ahogy csend nélkül nem lehetne hang. Az emberiség közös betegsége. oly mértékben hipnotizálja őket a változó formák világa. kiegyensúlyozott és gyümölcsöző emberi élet: tánc a valóságot alkotó két dimenzió. hogy egyedül ez a Brahman. ami az esszenciája annak. mit jelent a felirat. aki vagy. Minden egyéb forma. A dolgokból és térből – „dologságból” és „dologtalanságból”* – álló univerzum kettőssége egyúttal a tied is. „Az egyik írásjel azt jelenti: ember. azoknak az élet * Az angol eredetiben ez kifejező szójáték: thingness and no-thingness. az érzékszervi érzékelésekkel. ami túl van a tartalmon. hogy megfeledkeztek az örökkévalóságról. „De akkor miért két jel áll ott. hallasz. A formával való azonosulásuk az ego csapdájában tartja őket. hogy elfelejtették a lényeget. a Lét a „háttere”. (A fordító megjegyzése. Jézus tanításaiban ez egyszerűen „a világ” néven szerepel. tartalom. tapintasz vagy gondolsz. annyira elmerülnek életük tartalmában. Együtt a kettő pedig azt: Buddha. és nem az. túl van a formán. A létezés forma. az a valóságnak úgymond csak az egyik fele. az otthonuk. a forma és a tér között. és akiknek van szeme a látásra. s nem csak egy?” – kérdeztem. Mondhatnánk erre az „Isten” szót. te sem léteznél anélkül a létfontosságú formamentes dimenzió nélkül. a Szellem. A létezés az élet „előtere”. túl van a gondolaton. Megkérdeztem kínai vendéglátómat. Jobb szeretem Létnek nevezni. hogy az embereket annyira lekötik a történések. A legtöbb ember oly mértékben azonosul a forma dimenziójával. „Azt jelenti: Buddha” – felelte. Az forma. aki valójában vagy egyedül ez a Brahman. … Amit az elmével nem lehet gondolni. Holott az örökkévalóság lényed élő valósága. A Buddhát jelölő írásjelek tehát már eleve tartalmazzák Buddha egész tanítását. és nem az.) . A másik azt: nem. érzel. amit az emberek itt imádnak.”7 Az írás szerint Isten formamentes tudat és lényed lényege. Aranyból készült felirat domborodott rajta. Ahogy a tér teszi lehetővé minden dolog számára a létezést. a sorsuk.” Döbbenten álltam. amit az emberek itt imádnak. „ami történik”. ha azt nem használták volna oly sokszor tévesen. rejtett fél hiányzik az életükből. ami az eredetük. a Szellem. Amit látsz.129 - . a gondolatokkal és az érzelmekkel. Néhány éve Kínában járva egy hegytetőn álló sztúpa (buddhista templom) került az utamba. Guilin közelében. azt. ám ami által az elme gondolkozni képes: tudd. A Lét megelőzi a létezést. Az épelméjű. míg a másik dimenzió „a mennyek országa” vagy „örök élet” néven. hogy a létfontosságú. „amit az emberek itt imádnak”.

Megtalálni azt. ami annak felismerése.130 - . A „dologság” és a „dologtalanság”. Íme a valóságot fölépítő két dimenzió. aki te valójában vagy. hogy a forma nem az. … … … … … … … … … . a forma és a forma megtagadása. aki valójában vagy titkát is.

megvilágosodott ember hírében álló bölcset. ami az életembe kiegyensúlyozottságot. A bölcs így felelt: „Mindig legyen rajtad e gyűrű! Bármi is történjék. ami – ha felismerjük – a ragaszkodás elengedéséhez . illetve heves reakcióra késztette. amit jónak érzékelünk. Mi teszi ezeket az egyszerű szavakat olyan erőteljessé? Felszínesen nézve úgy tűnhet. azt mutatja. s abban egy egyszerű aranygyűrűt talált. nefritkőből faragott ládikát. hogy aztán becsben tartod. és átnyújtott a királynak egy díszes. Tudsz-e adni valamit. megfizetem.131 - . Néhány hét múlva visszatért. és a boldogsága pillanatok alatt változott csalódássá és kétségbeeséssé.” A király biztosította efelől. és kivezető utat keresett. de annak az ára oly hatalmas. aki mindig az „Így lenne?” szavakkal reagált.” A bölcs így felelt: „Talán tudnék rajtad segíteni. ha az eseményeknek nem állunk ellen. A gyűrű története pedig az állandóság hiányára. Amikor az megérkezett. feltéve. A férfi története. A király kinyitotta. hogy az egész királyságod sem lenne elegendő a megfizetésére. mert ez úgy se tart soká!” – a jelek szerint ezt üzenik e szavak olyan helyzetekben. a nem ítélkezés bölcsességére mutat rá. „Ne légy túl boldog. és olvasd el a rajta lévő szavakat! Ily módon mostantól békességben élsz majd. Másként megfogalmazva: ha egyek vagyunk a történéssel. A gyűrűbe néhány betűt véstek. mielőtt azt jónak vagy rossznak neveznéd. ha két korábban említett történet összefüggésében vizsgáljuk meg. aki folyton a boldogság és a csüggedtség állapota között hullámzott. Ezért hát ajándékként adom. mint te.” Ez is el fog múlni. nyugalmat és bölcsességet hozna? Bármennyit is kérsz érte. így szólt hozzá: „Olyan akarok lenni. mintha e szavak nehéz helyzetekben ugyan valóban nyújthatnának némi enyhülést. A bevésett szöveg így szólt: „Ez is el fog múlni. A zen mester története. mire a bölcs távozott. A mondat teljes értelme csak akkor válik világossá. Egy idő múlva belefáradt önmagába és az életbe. aki mindenre lakonikusan „meglehettel” reagált. érintsd meg a gyűrűt.” „Mit jelent ez?” – kérdezte a király. A legkisebb kellemetlenség már teljesen kiborította. hogy a jó akkor érkezik el hozzánk. ám az életben előforduló jó dolgok örömét is kisebbítenék.A belső tér felfedezése NYOLCADIK FEJEZET A belső tér felfedezése Régi szufi történet regél arról a – valamelyik közel-keleti országban élt – királyról. Hívatta a királyságban élő.

és már nem azonosulsz velük olyan nagymértékben. hogy nem élvezheted a jót. Az eseményt hirtelen tér öleli körül. mint az űrhajós. az ítélkezést és a ragaszkodást. amivel azok valójában nem rendelkeznek. amit a világ felkínál. amelyet hatalmas tér vesz körül. hogy az eredményen csüngenél. Részt vehetsz a teremtés táncában. a béke azonban tér*. Olyan leszel. És legfőképpen: tér jelenik meg a gondolataid között. hogy minden forma átmeneti. Ez is el fog múlni. ahelyett. akár rossz – átmeneti. valamint az ítélkezés és a belső ellenállás elkerülésével ehhez a dimenzióhoz férsz hozzá. és észreveszi a paradox igazságot: a Föld egyszerre értékes és jelentéktelen. hogy közben nem tulajdonítasz nekik olyan fontosságot és jelentőséget. aminek a hatására új dimenzió lép be az életedbe: a belső tér. hogy ne élvezd az életedben előforduló jót. és nem is csupán az a céljuk. Az üzenetük mélyebb: rá akarnak ébreszteni. a bensőd mélyén érzett finom békességként jelenik meg. sőt a fájdalmat is. ami nem „evilági”. Tér veszi körül az érzelmi hegyeket és völgyeket. hogy ragaszkodás nélkül élj. Ha nem kötődsz semmihez. A fölismerés. hogy szenvedés idején némi vigaszt nyújtsanak. és tevékeny lehetsz anélkül. hogy minden helyzet mulandó. A gyűrűbe vésett szavak nem azt üzenik. Ez Isten békéje. kevésbé ragaszkodsz hozzájuk.) . Ha ez a dimenzió jelen van az életedben. Amikor fölfogod. lehetővé teszi. Amikor többé már nem azonosulsz teljesen a formákkal. még valami látszólag rossz történésekor is. Az igazi szabadság és a megvilágosodott élet három oldala: kerülni az ellenállást. aki látja a Föld bolygót. Ragaszkodásmentesen élni nem azt jelenti. akkor anélkül élvezheted a * Az angol nyelvben a tér (space) szó űrt is jelent. hogy „ez is el fog múlni”. és amint megszűnnek benned az elvárások. Nyugodt csendként. ki vagyok!” A világtól nem kaphatod meg ezeket.132 - . Minden ilyen szenvedés a forma túlértékelésének és a belső dimenzió föl nem ismerésének a következménye. A ragaszkodás felhagyásával. Ez a szabadság a belső tér megjelenése. mert ez a világ forma. Hiszen ha már látod és elfogadod minden dolog mulandóságát és a változás elkerülhetetlenségét. hogy elvesznél bennük. ugyanis minden forma – akár jó. akkor a vesztségtől való félelem és a jövővel kapcsolatos szorongás nélkül élvezheted a világ örömeit – amíg tartanak. Abból a térből pedig olyan békesség sugárzik. tudat – aki vagy – szabadul ki a formába börtönözöttségéből. hogy biztonságban érezhessem magam! Mondd meg. s hogy oktalanul követelnéd a világtól: „Tégy teljessé! Tégy boldoggá! Add. Immár úgy élvezheted és értékelheted e világ dolgait. (A fordító megjegyzése.A belső tér felfedezése juttat el minket. Történetesen még jobban élvezed. akkor magasabbról láthatsz rá életed eseményeire. minden önmagad teremtette szenvedés véget ér.

gondolatok és érzelmek ügye –. hanem az igazi rálátás hiánya. Ez a tárgytudatosság. közvetve az örökre is rámutatnak. egyik gondolat a másik után. egy ember vagy egy helyzet felbosszant. csak a legtöbben egyáltalán nincsenek a tudatában. hogy tudsz ugyan a dolgokról – ez végső soron mindig érzékszervi észlelés. hogy az épelméjűség visszatérjen a bolygónkra. mint az emberiség történelme. hanem azon tény tudatában is vagy. A tértudatosság azt jelenti. consciousness).A belső tér felfedezése dolgokat. élményeket és az érzékszervi örömöket. Ennek a világnak egyedül a lelki dimenzió képes transzcendens.133 - . de emellett a tudatosság egy „mélyáramlata” is jelen van az életedben. Valahányszor egy esemény. amikor így írt: „Minden fáraszt. gondolkodnivalóval. Az emberiség evolúciójában a következő lépés a tértudatosság megjelenése. komollyá és súlyossá válnak. belső csendet tudsz érezni: hát az az! Ez a dimenzió mindenkiben megtalálható.*** Ha az előtérben zajló történések közepette a háttérben egyfajta éber. hanem a világ dolgaitól való függéstől. Elméjük megannyi gondolattól hemzseg. akkor az ijesztő és végső soron kétségbeejtő hely lesz. Amikor a tér dimenziója elvész – pontosabban: számodra ismeretlen marad –. Nem mondhatja senki”.) ** . Más szóval: anélkül. Ember szavakba nem öntheti. Az életük olyan. hogy nyelvünkben ugyanaz a szó (tudatosság) felel meg a két különböző angol szónak (awareness. amit csak a tér A két bibliai mondat angol megfelelőinek szó szerinti fordítása: „Mindent átitat a fáradtság.1** TÁRGYTUDATOSSÁG ÉS TÉRTUDATOSSÁG A legtöbb ember élete zsúfolt. és életük ezért kibillent az egyensúly állapotából. tele van tárgyakkal. igazi értelmet adni. a materializmustól és az anyagiasságtól való megszabadulást is jelenti. (A fordító megjegyzése. tennivalóval. hogy a világ függőségében élnél. a tárgytudatosságot tértudatossággal kell ellensúlyozni. Az ószövetségi próféta bizonyára ezt érezte. hogy rámutatnak minden forma tünékenységére. Tudatosság esetén nem csupán a dolgok (tárgyak).) *** A fogalmazást magyarul megnehezíti. Ahhoz. Az „ez is el fog múlni” szavak a valóság felé terelnek. ami sok ember elsődleges realitása. és az emberiség betöltse rendeltetését. hogy tudatában vagy a dolgoknak (tárgyaknak). holott nem azok. Csak a benned lévő örök képes fölismerni a mulandó mulandóságát. Azzal. annak valódi oka nem az esemény. amit Winston Churchill így jellemzett: „Az egyik átkozott dolog a másik után”. hogy belül kötődnél hozzájuk. Ha a világot nem a formamentes szemszögéből nézed. a világ dolgai abszolút fontossá. az adott ember vagy szituáció. Néha a következő módon mutatok rá: „Érezni tudod-e a saját jelenlétedet?” A tértudatosság nem csupán az egótól. hogy azokban elvesznél.” (A lektor megjegyzése.

Ez közös bennük. aközben elmédben szinte egyáltalán nem generálódik gondolat. Talán ezért is nevezik az alkoholt angolul spiritnek („spiritusznak”. ahol évezredekkel ezelőtt tartottunk. ILLETVE A FÖLÉ EMELKEDNI Amikor nagyon fáradt vagy. a vetélkedőt. hogy az első esetben a gondolat fölé emelkedsz. Nemcsak hogy többé már nem is emlékszel a problémáidra. Mindkét állapot gondolaton túli. tizenöt esztendeig meredt a tévéképernyőre. Egy másik. vagy valamilyen droghoz nyúlsz. az alá zuhantál. Ez az arány sok más országban is hasonló. és ahogy nézed a párbeszédes műsort. Mivel ekkor kevésbé nehezedik rád elméd súlya. gondtalanabbnak és talán élőbbnek is érezheted magad. az esetben – ha csak az nem kapcsolta be a fájdalomtestedet – egy ideig szintén lazábbnak. Az előbbi jelenti az emberi tudat evolúciójában előttünk álló. s emiatt már nem tudsz emlékezni az elméd teremtette. TELEVÍZIÓ A tévénézés – világszerte – milliók számára kedvenc szabadidős tevékenység. hogy minél hosszabban marad figyelmed középpontjában a képernyő. hogy a gondolat fölé emelkedtél volna. Hát mi lehet ennél pihentetőbb? . az utóbbi a visszacsúszást arra a szintre.”2 A GONDOLAT ALÁ ZUHANNI. Még néhány pohár ital. ha útjelzőként használjuk. és azt fogod találni. Ahelyett.A belső tér felfedezése biztosíthat. A tévénézést sokan „pihentetőnek” találják. pontosabban „nem tevékenység”. de egy időre még meg is szabadulsz magadtól. mint szokványos állapotodban. Közelebb kerültél az alvás állapotához. A tértudatosságnak nem sok köze van a kábítószeres „elszálltsághoz”. Gondolkodásod ugyanis alábbhagy. képes ismét ráébreszteni erre a dimenzióra. amit okának vélek. A tárgytudatosság csapdájába estél. lazábbá. ami ősidők óta az élet örömének a kifejeződése. Esetleg dalra fakadsz. vagy táncra perdülsz. mire eléri a hatvanéves életkort. következő lépést. problémás énedre. Figyeld meg magad alaposan.134 - . szem elől tévesztetted magának a tudatnak az időtlen. Az átlagamerikai. és a növényvilág szintjére süllyedsz. Ám nagy árat kell fizetni ezért: a tudattalanságot. léleknek) is. a helyzetkomédiát. Az alapvető különbség az. a benned lévő igazság felé terelő mondat a következő: „Bosszúságomat sohasem az okozza. belső terét. Az „ez is el fog múlni” mondat. annál nagyobb mértékben függesztődik fel a gondolati aktivitásod. sőt akár a reklámot is. meg tudod pillantani a Lét örömét. akkor békésebbé válhatsz. a második esetben azonban a gondolat alá zuhansz. Ha alkoholt iszol.

amit a politikusok.A belső tér felfedezése Teremt-e akkor a tévénézés belső teret? Jelenlevővé tesz-e? Sajnos nem. hogy karikírozva mutatja meg az emberi butaságot és az egót. és ezért előnyösebb állapot. ami a tévé indukálta transznál tudatosabb. minél jelentéktelenebb és semmitmondóbb a műsor. hogy az ő gondolataik a te gondolataiddá váljanak – és általában elérik céljukat. megnövekedett fogékonysággal járó. Ha már „horogra akadtál”. akiket teljesen az ego ural. Tévét nézve tehát hajlamos vagy a gondolat alá zuhanni. Bár hatására valamelyest megszabadulsz az elmédtől. akkor elmédet ismét saját gondolatok termelésére ösztönözné. Arra tanítanak. A nevetés rendkívül felszabadító és gyógyító hatású. Bár elméd esetleg hosszú ideig nem generál közben semmilyen gondolatot. még mindig csatornáról csatornára ugrálsz. Ha érdekes és gondolatébresztő hatású lenne. Rácsatlakozott a közös elme televíziós változatára. és annak a gondolatait gondolja. hogy téged a fogékony tudattalanságnak ebben az állapotában kaphassanak el. mint az alkohol és bizonyos drogok. és növelte a tudatosságszintjüket. az ilyen-olyan érdekcsoportok emberei és a hirdetők pontosan tudnak. A televíziós csatornák legtöbbjét azonban egyelőre olyan emberek irányítják. Ebből a szempontból a televízió ugyanazt teszi. transz-szerű. Tovább nézed a tévét. A jelek szerint a kikapcsoló gomb az egyetlen. itt is nagy árat fizetsz érte: tudatvesztést. ami sok ember számára rendkívül hasznosnak bizonyult. jobbá tette az életüket. hogy kikapcsolás helyett végiglépdelsz az összes csatornán. ám azon kapod magad. hogy nem termel gondolatokat. Fölemeled a távirányítót. hogy semmit se vegyünk túl komolyan. Akad néhány olyan program.135 - . elmezsibbasztó hatását. és általában nem azért. Elméd csak abban az értelemben tétlen. nem pedig a fölé emelkedni. és emiatt hajlandók dollármilliókat fizetni. és legfőképp: nevessünk. passzív állapotot vált ki. Ez a hipnózistól nem különböző. hogy kikapcsold a készüléket. amit az ujjad valahogy képtelen megnyomni. Akár még egy-egy komédia is – bár látszólag nincs benne semmi különös – lehet akaratlanul spirituális hatású azáltal. Az említett drogokhoz hasonlóan ez is erős függőséget okoz. sőt néha akár meg is szüntetheti a televízió hipnotizáló. mert valami érdekesség ragadta meg a figyelmedet. mert nem találsz semmi érdekes néznivalót. ám bekapcsolódott a TVshow gondolati tevékenységébe. hogy lazán és vidáman álljunk az élethez. hanem épp azért. A tévé ezért teszi lehetővé a „közvélemény” manipulálását. és ezért a . Ám folyamatosan szívja magába a képernyőről érkező gondolatokat és képeket. Azt akarják elérni. annál inkább függőséget okozó. Félóra vagy egy óra múlva még mindig nézed a képernyőt. Figyelmedet az esetben már nem kötnék le teljesen a képernyőn megjelenő képek. Bizonyos minőségi szint fölött a műsor tartalma valamennyire ellensúlyozhatja. megnyitotta a szívüket.

egy gondolatformává. hogy ne árassza el a hangérzékelésedet! Reklámok alatt nyomd meg a távirányító hangelnémító gombját! Ne menj aludni közvetlenül a tévé kikapcsolása után. és arra kondicionáltak. és pláne ne aludj el tévézés közben! A BELSŐ TÉR FELISMERÉSE Gondolatok közti terek. Amikor belső térről hallasz. érezd a testedben lévő elevenséget! Azt is megteheted. (A lektor megjegyzése.A belső tér felfedezése televízió rejtett célja a te befolyásolásod azzal. hogy kizárólag a formával azonosuljon – amit tehát a tárgytudatosság jellemez –. Az olyan tudat. bármilyen tevékenységet is folytatsz. hogy a tér tudatára ébredjen. A formák folyamatosan elterelik a figyelmedet. minden észlelésed és kapcsolatod sekélyessé és örömtelenné válik. akkor is valójában tárggyá tetted magadat. az úgynevezett figyelemzavar kialakulásáért. hogy képtelen vagy önmagad tudatára ébredni. és így nem magadnak. hanem passzívvá és enerválttá is. meglehet. Végső soron ez azt jelenti. talán nem is tudsz róla. nem leled. A tévében azonban hatalmas és nagyobbrészt még kihasználatlan lehetőség rejlik! Kerüld az olyan műsorokat és reklámokat. Ám mivel úgy keresed. akik a spirituális föleszmélést. esetleg elkezded azt keresni. elszórtan. mert folyton valami másnak vagy a tudatában. ami szó szerinti fordításban: figyelemhiányos rendellenesség. mert a minőséghez figyelem kell. hogy ritkán tévézz. hanem egy gondolatnak vagy a tudatában. hanem hogy az alkalomszerű tévézgetés helyett válaszd ki azokat a műsorokat. hogy elaltat. A gyakori és hosszú tévézés nemcsak tudattalanná tesz. Ezért nem az a legfontosabb. két-három másodpercenként váltott képpel támadnak le! A túl sok tévézés és ezek a műsorok nagymértékben felelősek a manapság világszerte * gyerekmilliókat érintő mentális működészavar. Ezért mondta Jézus: „Az Isten országa Angolul attention deficit disorder. vagyis tudattalanná tesz. Ebben az állapotban bármit is teszel. abból hiányzik a minőség.) * . valószínűleg fel-felbukkannak az életedben. amelyeket meg akarsz nézni! Valahányszor tévézés közben eszedbe jut. Rendszeres időközönként vidd el a tekintetedet a képernyőről. hogy időnként tudatosítod magadban a légzésedet. mintha egy tárgyat vagy egy élményt keresnél. Ha rövid ideig tudsz csak figyelni. Ez a dilemmája mindazoknak. eleinte szinte lehetetlennek találja majd.136 - . amit élmények „delejeztek meg”. hogy az ne birtokolhassa teljes mértékben a látásodat! Ne hallgasd a tévét a kelleténél hangosabban. Még amikor látszólag tudatában vagy önmagadnak. amelyek gyors egymásutánban. a megvilágosodást keresik.

ha meg tudod látni az égen átvonuló felhők szépségét. ezért csupán közvetetten ébredsz ennek az érzésnek a tudatára. Nem lehet azt mondani: Nézzétek. milyen kevés kell is a boldogsághoz! … a legkisebb dolog precízen. hogy űr támadt a gondolatok egyébként szakadatlanul áramló folyamában – ami az ember elmetevékenysége –. itt van vagy amott. a békesség és az életteliség érzése. a .A belső tér felfedezése nem jön el szembetűnő módon. hogy tőle bármit is akarnál… mindez azt jelenti. ami nélkül a felsorolt élményeket nem élhetnéd át. mondván: „most megvan!”. A legtöbb ember nyugtalanul igyekszik elérni.”3 Ha nem töltöd ébrenléted teljes idejét elégedetlenül. Ez az a láthatatlan „háttér”. s közben folyamatosan szem elől téveszti a „jelentéktelent”. illetve nem igényeled a szórakozás mentális ingerét. Valahányszor szépséget. egy érintésnek –. hogy az igazi boldogság – én a Lét örömének nevezem – egyszerű. ha olykor azon kapod magad. és végtelenszer több.137 - . hogy képes vagy meglátni a szépséget. hogy közben nem érzed magadat magányosnak. Az olyan. vagy értékeled az életedben előforduló egyszerű dolgok jóságát. szorongva. mint az eső vagy a szél hangja. Amikor tehát örülsz valami egyszerű kis dolognak – egy hangnak. illetve a „Lét mennyei öröme” között változik. Például közös elem található abban. egyfajta jóllétérzés jelentkezik. Az utóbbit India régi bölcsei anandának nevezték. látszólag érdektelen dolgokban található meg. amikor mély kedvességet érzel egy másik ember iránt. érzékeld azt a belső tágasságot. az életteli békesség érzése. ha képes vagy élvezni olyan egyszerű dolgokat. búskomoran. amelyek csak útjelzők. Amint azt képes vagy közvetlenül magadban megtapasztalni. mintha valamit keresnél! Nem tudod azt „gombostűre tűzni”. még ha esetleg csak leheletfinoman is. hogy valami jelentős dolog történjen vele. értékelni tudsz egyszerű dolgokat. A filozófus Nietzsche a mély elcsendesedés ritka pillanatában a következőt írta: „A boldogsághoz. kedvességet érzékelsz. Amikor ez történik. keresd magadban az élmény hátterét! Ám ne úgy keresd azt. aggódva. Tér. még ha csak rövid időre is. Nincs formája. valamilyen látványnak. A közös elem: az elégedettség. Mivel arra kondicionáltak. holott valójában az egyáltalán nem az. ha képes vagy időnként úgy egyedül lenni. mint a felhőtlen égbolt. Az érzés intenzitása a háttérben jelentkező elégedettség alig észrevehető érzése. hogy szívből jövő kedvességgel bánsz egy számodra tökéletesen idegen emberrel anélkül. amikor szépet látsz. mint e szavak. kétségbeesve vagy más negatív állapot martalékaként. rezdületlenség. Mert az Isten országa közöttetek van. illetve hogy szeretetteljes kedvességgel viszonyulsz más emberekhez. hogy csak a formára figyelj. élvezed a saját társaságod. elmélyül. ami ennek az élménynek a forrása és háttere! Az elmúlt évszázadok során számos költő és bölcs figyelte meg. a Lét édessége. vagy gondolatilag megragadni és valahogyan definiálni.

a legkönnyebb dolog. A dolog vagy esemény olyan leheletfinom. hogy a zen jelentésén gondolkozott. a csupasz. „Igen. egy fiatal szerzetes.A belső tér felfedezése leglágyabb. a maradék a belső tér. rizsből és zöldségből álló eledelüket. minden forma tágas anyaméhe. Már éppen újabb kérdést akart föltenni. jóllehet elsőre úgy tűnik. a gazdag vagy a szegény. hogy képes legyél apró. . Az minden teremtés. Túlzottan el volt foglalva azzal. hogy az a tudatodnak csak apró részét köti le. Evés után a tanítvány. hogy tudatos vagy! Mondd vagy gondold: „vagyok”. és hirtelen meghallotta egy távoli. Először nem hallott semmit. miközben a tanítvány nyugtalanul várta a választ. Nagyfokú éberségre van szükség. HALLOD-E A HEGYI PATAKOT? A zen mester csendben gyalogolt egyik tanítványával a hegyi ösvényen. kis patak alig észlelhető hangját. a belső térből. fel nem öltöztetett létezésedet! Azt nem érinti meg a fiatal vagy az öreg. aki még nem lelte meg a zen titkának kulcsát. olyan feltűnésmentes. mert az igazi boldogságot nem egy dolog vagy egy esemény okozza. és ne adj e szónak semmi egyebet! Tudatosítsd magadban a „vagyok” utáni nyugodt csendet! Érzékeld a jelenlétedet. a jó vagy a rossz. amikor a mester hirtelen megszólalt: „Hallod-e a hegyi patak hangját?” A tanítvány nem volt tudatában semmiféle hegyi pataknak. hogy elköltsék egyszerű. maga a forma által nem gátolt tudat. Egy öreg cédrusfához érve letelepedtek alatta. zajos elméje elcsitult. most hallom” – felelte. ahogy elkezdett a hangra fülelni. magából a kondicionálatlan tudatból ered. egy lehelet. megtörte a csendet: „Mester! Hogyan léphetek be a zenbe?” Ezzel természetesen azt óhajtotta megtudni. Másként megfogalmazta: az apró dolgok formája helyet enged a belső térnek. Majd gondolkodása megnövekedett éberségnek adta át a helyét. vagy bármi egyéb tulajdonság. Márpedig az igazi boldogság. a Lét öröme. egy szempillantás – a legapróbb dolgokból áll össze a legjobb boldogság.138 - . Légy csendes!”4 Miért a „legapróbb dolgokból” áll össze a „legjobb boldogság”? Azért. hogy miként léphet be a zen tudatállapotába. A belsőtértudatosság és lényed esszenciája egy és ugyanaz. Csendesedj el! Nézz! Figyelj! Légy jelen! Íme egy másik módszer a belső tér megtalálásához: tudatosítsd magadban. Csaknem öt perc telt így el. Ám ahhoz. csendes dolgok tudatára ébredni. leplezetlen. egy gyík zaja. csendet kell teremtened a bensődben. Most. A mester hallgatott. egy libbenés.

és valamilyen formát öltött. Amikor jelen vagy. Mindent úgy tapasztalt meg. e pillanat igényeinek? Valójában még csak föl sem kell tenned ezt a kérdést. Ezt követően. anélkül. inkább egybeolvadsz vele. Pontosabban: a megfelelő cselekvés történik meg rajtad keresztül. vigyáznod kell. különösen. akkor visszatért az ego. Elcsöndesült vagy. A tanítvány lenyűgözte a körötte lévő világ élettelisége. ami az egész számára megfelelő. ezt kérdezed: hogyan feleljek meg e helyzet. Azt követően pedig nézel és figyelsz. . Amikor a cselekvés véget ér. hogy a helyzettel szembeszegülve reagálnál rá. a személy néz és figyel. AZ ELNEVEZÉS NÉLKÜLI ÉRZÉKELÉS A legtöbb ember csak felszínesen van az őt körülvevő világ tudatában. hogy mi a zen. akkor cselekszel. ami kielégíti az igényeimet? A jelenlét a belső tágasság állapota. Sokan élőbbnek érzik magukat utazás közben. Fokozatosan azonban újra elkezdett gondolkozni. Ily módon eggyé válsz a szituációval. Amint megtörtént a teremtés. ha nem sikerül meghallanom a hegyi patak hangját?” A mester megállt. Senki sem mondja: „Idenézzetek! Ezt én műveltem!” Minden kreativitás a belső tágasságból származik. így szólt: „Onnan lépj a zenbe!” A tanítvány megdöbbent. Ekkor valójában nem te. ha megszokott környezetében tartózkodik. hanem maga az éber csend. s kiált kihívóan „Ez igent!”-t. Ha ahelyett. tágas nyugalom megmarad. hogy kielégítse az igényeimet? Vagy: hogyan juthatnék valamilyen más helyzethez. mi az. Megtudta. Az éber csöndet ismét elfedte a mentális zaj. majd ujját fölemelve így szólt: „Onnan lépj a zenbe!” A MEGFELELŐ CSELEKDET Az ego ezt kérdezi: hogyan tehetném ezt a helyzetet olyanná. nehogy előbújjon az „én” vagy az „enyém” gondolata. Az a megfelelő tett. ha ismeretlen helyeket. és olyan tekintettel. az éber. a megoldás magából a helyzetből fog előemelkedni. Figyelmük nagyobb részét ilyenkor a fejükben karattyoló hang köti le.A belső tér felfedezése A mester fölemelte ujját. Ezzel új dimenziót viszel a helyzetbe: teret. és nemsokára újabb kérdést tett fel: „Mester! Gondolkoztam.139 - . hogy tudta volna. ránézett. ami éppen van. ha cselekvés lehetséges vagy szükséges. mintha azzal életében először találkozna. éber és nyitott arra. Ha az eredményedért dicsőséget követelsz magadnak. ami egyszerre volt szigorú és lágy. amit tud! Csöndben folytatták útjukat. s a tágasság homályba vész. Ez volt az első satorija – az első megvilágosodás-villanása. Mit mondtál volna. Senki sem emeli fel győzedelmes mozdulattal a karját.

miközben ők ott maradtak. vagy megpróbálna valamit kisütni? Néhány perc után hagyd. csészét. Ők valójában sehova sem utaztak el. azt értelmezi. Ezek az emberek gondolatformákba. egy leheletfinom és eleinte nehezen észrevehető nyugalomérzés tudatára ébredhetsz. Némelyik kellemes lehet. amikor azt megvásároltad. hogy a jelenség tudatára ébredsz. A legtöbb ember valósága ez: amint érzékelnek valamit. madárdal –. sőt már attól is. széket. például könyvet vagy üveget! Az gondolatra ingerelne. és ne értelmezd őket! Itt is a laza. és így már meg tudod figyelni. mások embertől származóak. összehasonlítana. és vizsgáld meg vizuálisan! Tehát mély érdeklődéssel. Keress valamilyen. Jelenlevőbbé válnak. hogy közben a fejedben szóló hang megjegyzéseket tenne. Egyesek a háttérben meghúzódó csöndnek érzik azt. hanem maga az észlelés aktusa. hogy tekinteted körbevándoroljon a szobában vagy ahol tartózkodsz. Addig nem ébredsz föl spirituálisan. némelyik kellemetlen. amíg a kényszeres és tudattalan címkézés véget nem ér benned. Érzékelésüket és élményeiket eltorzítja az azonnali értékítéletük. és elméd már nem tart megszállva. ahol mindig is tartózkodtak: a fejükben. Valahányszor ez abbamarad. és éber figyelmed „megvilágosítson” minden egyes dolgot. ami csak hallható! Ugyanolyan módon figyelj rájuk. amelyeken felirat olvasható. amihez erős személyes emlék fűz. amin csak megpihen! Ezt követően figyelj minden hangra. mert olyankor az érzékszervi érzékelés – megtapasztalás. hogy mindegyik hang olyan legyen. belső tér jelenik meg. élmény – tudatuk nagyobb részét tölti ki. hogy hol jártál. Erőlködés nélkül. következtetéseket vonna le. Ez a folyamatos elnevezgetés az. ami a múltadra emlékeztet. szinte kíváncsisággal vedd szemügyre! Ne olyan tárggyal tedd ezt.140 - . illetve amíg annak legalább a tudatára nem ébredsz. Csupán a testük változtatta meg a helyét. növényt –. Sokakat még ekkor is teljesen a fejükben szóló hang tartja „megszállva”. mint a gondolkodás. ám éber figyelem a kulcs. ám mégis éberen. . a közeledben lévő tárgyat – tollat. fantoménjük – az ego – annak azonnal nevet ad. amikor az történik benned. kedveli vagy nem kedveli. Ki tudod-e hagyni az érzékelésből a gondolkodást? Képes vagy-e anélkül nézni. ami révén az ego – megfigyeletlen elmeként – a helyén marad. valami egyébbel összeveti. ne bonyolódj beléjük! Téged ekkor nem a gondolatok érdekelnek. amilyen.A belső tér felfedezése idegen országokat keresnek fel.! Az olyan dolgokat is kerüld. például. Amikor ily módon nézel és hallgatsz. szél. kitől kaptad stb. tárgytudatosságba zárva élnek. ahogy a körötted lévő dolgokat megszemlélted! A hangok egy része talán természetes jellegű – vízcsobogás. add teljes figyelmedet a szóban forgó tárgynak. jónak vagy rossznak nevezi. De ne tégy különbséget jó és rossz között! Engedd. lazán. minden részletének! Ha közben gondolatok támadnának benned.

nem pedig a megtapasztaló. az ismerő. aki nélkül nem lehetne megtapasztalás. A tudat. elvált asszony. hallasz. amit hagyományos szóval léleknek nevezünk. majd letűnik. Jane Smith a megtapasztalás tárgya. eredeti állapotában marad. ám ezen az úton nem fogsz eljutni az alanyhoz. elvált asszony. Azért. és érzelmek. Ezernyi további definíciót (gondolatot) tehetsz ezekhez hozzá még magadról. nem ismerhető meg a szó szokványos értelmében.A belső tér felfedezése Mások békességnek nevezik.141 - . hogy a tudat elvész a saját álmában. Amikor a tudatot nem köti le teljes mértékben a gondolkodás. amiben a világ megjelenik. aki vagyok. mert az énnek nincs formája. a megtapasztaló. örök vagyok. hogy abban elveszel. tehát Jane Smith. az ismerő és az ismeret világában. Az időtlen. ez a belső tér. kondicionálatlan. és minden egyéb. nyereség és veszteség. megérintesz és megszagolsz. Ami abban az űrben. A „Jane Smith. ami a megtapasztaló megtalálásának legnagyobb akadálya is: olyan mértékben elbűvölődni az élménytől. és ezért része annak. Annyira . Amint megválaszolod. 45 éves amerikai főkönyvelőnő. Jane Smith mentális fogalmával azonosított dolog is a megtapasztalás tárgya s nem az alanya. ám a formamentes dimenzió nélkül a forma világa nem létezhetne. újabb tárggyá tetted. Minden megismerés a dualitás világában történik. a megtapasztaló? Ha erre most például azt feleled. és hiábavaló is azzal próbálkozni. abban a térben történik. A megtapasztalás. Ezek és minden egyéb. természetesen én vagyok az alany. Az alany. Én időtlen. s nem az alany. a minden megtapasztalást megelőző megtapasztalóhoz. Az az űr az élet. meghamisítottad. Csak formát lehet megismerni. 45 éves amerikai főkönyvelőnő. gondolt vagy érzett: örökre ismeretlen kell hogy maradjon. KI A MEGTAPASZTALÓ? Amiket látsz. Ki hát a megtapasztaló? Te vagy az. tehát az alany és a tárgy. A belső tér felfedezésének útjában álló legnagyobb akadály ugyanaz. és ily módon bizonyára növeled önmagad megtapasztalásának összetettségét (valamint pszichiátered bevételét). És mi a tudat? Ezt a kérdést nem lehet megválaszolni. Ez azt jelenti. azok természetesen az érzékelt tárgyak. De ki az alany. hogy: „Nos. amit e gondolatok gondolásának a pillanatában tapasztalsz. amit csak magadról mondani és gondolni tudsz. az viszonylagos és időleges: élvezet és fájdalom. akkor annak egy része a formamentes. két gyermek anyja”. valójában a tárgy. És te ki vagy? Tudat. az én. két gyermek anyja” mind gondolat. Azokat tapasztalod meg. gondolatok vagy mentális képek. Az én az a fénylő űr. születés és halál. aki nélkül semmi sem lehetne tudott. akkor tévedsz. ízlelsz. érzékelt. Minden élménynek három lehetséges összetevője létezik: érzékszervi érzékelés.

A LÉLEGZET Fedezd fel a belső teret azáltal.A belső tér felfedezése magába szippant minden gondolat. bárhol is tartózkodsz. anélkül. az elvonja figyelmedet a gondolkodásról. A tudatot ugyan nem ismerheted meg. Valaki nemrég megmutatta nekem egy nagy spirituális szervezet éves programkínálatát tartalmazó prospektusát. mi azért vagyunk itt. és az nagyobb mértékben alakít majd át. mögöttes háttér. Fokozatosan. és azok gondolatokká válnak. Évezredek óta ez az emberiség szokványos állapota. minden érzelem és minden élmény. és teret teremt. hogy gyakran iktasd be őket. hogy némi teret teremtsen ott. lapos és minden kreatív szikrától mentes.142 - . hogy tudatot hozzunk ebbe a dimenzióba. tudnék-e ajánlani a kínálatból egy-két kurzust. majd húzódik össze mellkasod és hasad a be.és a kilégzés közben! Egyetlen tudatos lélegzés elegendő ahhoz. ám lényedként a tudatára ébredhetsz. Egy dolgot azonban tudok – tettem hozzá. amelyben az ezen a könyvoldalon sorakozó szavakat észleled. hogy valójában álomszerű állapotban létezel. Bár megnyilvánulatlanként a tudat teljessége már létezik. amilyen gyakran csak tudsz. gondolathoz és érzéshez szolgáló. képezik az előteret. Átlapozva azt meglepődtem. Ha napközben többször . ahol korábban csak szakadatlanul követte egyik gondolat a másikat. arra a skandináv büfére. Az illető megkérdezte. Ráadásul ez ingyenes. „Nem is tudom –feleltem. amiket olvasol és gondolsz. Ez a mögöttes „vagyok”. amilyen ma még a bolygón élő legtöbb emberé. – Valamennyi érdekesnek tűnik. mintha ezt az összes tanfolyamot elvégeznéd. Itt és most is érzékelheted saját jelenlétedként. Légy légzésed tudatában! Figyeld meg a lélegzés érzését! Érezd.” Ha tudatában vagy a légzésednek. ahogy a levegő be. hogy milyen hosszúak ezek a rések! Néhány másodperc már elég jó. A szavak. hogy napi tevékenységedet és gondolataid folyamát minél több rés tarkítsa. belső térként. Ez a tudat létrehozásának az egyik módja. maguktól hosszabbodnak meg. valahányszor csak eszedbe jut! Tedd ezt egy éven át. ám a „vagyok” az alap. milyen sok érdekes tanfolyamot és műhelymunkát kínálnak föl. a minden élményhez. Közvetlenül érzékelheted azt bármely szituációban. Svédasztalra emlékeztetett. Ne törődj azzal. – Légy tudatában a légzésednek olyan gyakran. Időtartamuknál fontosabb. hogy a gondolkodás folyamában „réseket” teremtesz! Időrések nélkül a gondolkodásod ismétlődő jellegű. hogyan tágul kissé. ihlet nélküli. Olyan.és kiáramlik! Figyeld meg. hogy ennek érdekében bármilyen erőfeszítést is kéne tenned. ahol ínycsiklandó ételek hatalmas választékából szedegethetsz tetszésed szerint.

hiszen nincs alakja vagy formája. hogy az életedbe teret vigyél. ami a bennünk lakó isteni lelket.143 - . A testben működő intelligencia végzi. illetve tudatvesztés nélkül abbahagyni a gondolkodást – valójában egy és ugyanaz: a tértudatosság megjelenése. ahogy az megtörténik veled. ez az egyik oka. hogy képtelenség egyszerre gondolkozni és lélegzésed tudatában lenni. amikor az újabb belégzés előtt egy pillanatnyi nyugvópont van. Ebben nincs erőlködés vagy erőfeszítés. tökéletesen jelen vagy. ami minden belső átalakulás kulcsa. azt találod. az kitűnő módszer ahhoz. egy élettel. pontosan azért. akkor is elegendő mindössze egyetlen légvételed tudatában lenni. A tudatos légzés leállítja elmédet. azt ősidők óta egyenlőnek tekintették a lélekkel. a formamentes. ami Nietzsche szerint a „legjobb boldogságot” alkotja. hanem olyan. hogy légzéstudatossággal rendkívül hatékonyan vagy képes teret vinni az életedbe. Így lett az ember élőlénnyé. tehát a bennünk élő Istent jelenti. hogy ez a két dolog – teljesen a jelen pillanatba lépni. mert nem tárgy. A formális meditáció azonban nem pótolja a tértudatosság hétköznapi életben történő alkalmazását. a „legkisebb dolog”. tehát eredményesen tudsz tudatot generálni. Hogy aztán használod-e a légzéstudatosságot tényleges. hogy figyeled annak megtörténését. annál inkább helyreáll annak természetes mélysége.”5 A lélegezni szó német megfelelője – atmen – az ősi indiai (szanszkrit) Atman szóból származik. Ám szó sincs arról. A másik ok. A többi már emlékezés vagy elvárás. Valahányszor tudatosítod lélegzésedet. És ha közelebbről szemügyre veszed. Mivel a lélegzetnek nincs formája. azt már te döntöd el. hogy transzba kerülnél. hanem a fölé emelkedsz. hogy a lélegzet az egyik legfinomabb és látszólag jelentéktelen jelenség. felszínesen lélegzik. formális meditációhoz. . amit teszel. vagy hogy félig már aludnál! Teljesen éber vagy. A lélegzés valójában nem olyasmi. ahogy egy pillanatra leáll a folyamat. Mindössze annyi a teendőd. Nem zuhansz a gondolkodás alá. Azt is vedd észre. különösen a kilégzés végén.A belső tér felfedezése tudatosítod egy-egy lélegzetedet (kettőt-hármat még jobb). az a jelen pillanatba kényszerít. „Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából. Minél nagyobb mértékben tudatosítod légzésedet. Ha esetleg több órán keresztül a légzésedre figyelve meditálsz is – amit egyesek megtesznek –. tehát gondolat. Ha tudatában vagy a légzésednek. Egynél többnek ugyanis nem is lehetsz a tudatában. és orrába lehelte az élet leheletét. aminek a tanúja vagy. Mivel a lélegzetnek mint olyannak nincs formája. Sok ember természetellenesen. Kitűnő „tárgy” meditáláshoz. A légzés ugyanis magától zajlik. Azt is észreveheted.

Más alkalmakkor az addikció teljesen kikerülheti a gondolkodást: például váratlanul azon kapod magad. s az így az addikció hangjává válik.A belső tér felfedezése ADDIKCIÓK (SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK) A régóta fennálló. azon kapod magad. majd végül szertefoszlanak. Vagy azt tapasztalod. hogy minden olyan gondolatot nyakon csípj. heves vágynak a tudatában! Tudatosan érezd az igényt. Ha valamilyen kényszeres viselkedésminta jellemez. amit ő akar. Azt mondhatja: „Nehéz napod volt: megérdemelsz egy kis élvezetet. ami szinte lényként vagy alszemélyiségként él benned. amíg elméd megfigyelőjeként jelen vagy. hogy az még mindig föléd tornyosul. ám igen hatékony módszer az életedben történő térteremtéshez szorosan kapcsolódik a lélegzéshez. „Hogy került ez a kezembe?!” Ahogy előhúztad zsebedből a doboz cigarettát. tévénézés. hogy érezve a levegő finom be. ha a tudatosság hiánya miatt azonosultál a belső hanggal. Még elméd. akkor a következőt teheted. ivás. valamint mellkasod és hasad emelkedését és süllyedését. Miért tagadnád meg magadtól az egyetlen örömöt. és három tudatos légvételt teszel. és nem tudsz mást tenni. Ezt követően légy néhány percig – benned lévő energiamezőként – magának a kényszeres. Azt tapasztalod majd. amelyik igazolni igyekszik az addiktív viselkedést – sokszor ravasz érvekkel –. Amikor észreveszed magadban a kényszeres igény megjelenését. ami időnként teljesen eluralkodik fölötted. vagy bármi egyéb. dohányzás. megállsz. Ne csinálj belőle problémát! Tedd az adott szenvedélyedet a leírt módon tudatossággyakorlatod részévé! A tudatosság növekedésével az addiktív viselkedésminták gyengülni fognak. túlzott evés. vagy ahogy italt töltöttél a poharadba: ezek teljesen tudattalanul kivitelezett cselekedetek voltak. és már nyúlsz is a csokoládéval vastagon bevont tortaszeletért. hogy a kényszeres vágy egy időre eltűnt. amint az elmédben az felbukkan! Kérdezd meg ilyenkor magadtól: most ki beszél? És rá fogsz jönni. pl. majd rágyújtottál. Ez tudatosságot generál. hogy odalépsz a hűtőszekrényhez. hogy fizikailag vagy mentálisan magadhoz akarsz venni valamit. ami még az életből számodra megmaradt?” És ily módon.és kiáramlását. internetezés. mint ismét engedelmeskedsz neki. BELSŐTEST-TUDATOSSÁG Egy másik egyszerű. addig kisebb az esélye annak. Amíg ezt tudod. vagy italt kortyolgatsz.144 - . Olyan energiamezőként. hogy cigarettafüstöt eregetsz. hogy trükkösen rávegyen: azt tedd. kényszeres viselkedési mintát addikciónak nevezhetjük. illetve a vágyat. tehát a fejedben szóló hang irányítását is átveszi. hogy a szenvedély beszél. a belső tested is . Arra azonban ügyelj. hogy valamilyen kényszeres viselkedést produkálj! Azt követően ismét vegyél néhány tudatos lélegzetet! Ekkor azt érezheted.

annyira azonosulnak a fejükben karattyoló hanggal. vagy a szexmánia. Sokak számára a pótszer: a drog okozta feldobottság. ami csak érhet. Vegyél most két vagy három tudatos lélegzetet! Figyeld meg. amit akkor érzel. csak az emberek többnyire észre sem veszik. a nyakadat és a fejedet? Mi a helyzet az ajkaddal? Van-e benne élet? Ezt követően tudatosítsd belső tested teljes egészét! Kezdetben talán jobban érzed mindezt. Ezt követően átviheted figyelmedet a lélegzésről erre az egész testedben szétterjedten meglévő elevenségérzésre. BELSŐ ÉS KÜLSŐ TÉR Belső tested nem szilárd. amikor nem állsz kapcsolatban azzal az elevenséggel. Sokan még a kapcsolati drámát is az igazi életteliségérzés pótlására használják. aki vagy: ez a legsúlyosabb megfosztás. Ha képtelen vagy érezni a fizikai testedet éltető erőt. Az az értelem. ami pedig mindig rendelkezésre áll. nyisd ki a szemed. ami átjárja egész belső testedet? Másként megfogalmazva a kérdést: érzed-e a testedet belülről? Érezd rövid ideig tested egy-egy részét! Érezd a kezedet. ha a gyakorlathoz behunyod a szemed.145 - . hanem tágas. a lábfejedet és az egész alsó végtagodat! Képes vagy-e érezni a hasadat. Ez az a megfoghatatlan . hogy ez az intelligencia ébred önmaga tudatára. aki azt tapasztalja. hogy még csak be sem kell csuknia a szemét. hogy már nem érzik a bennük lévő életteliséget. ami egyidejűleg több száz olyan rendkívül bonyolult funkciót tud összerendezetten irányítani. majd a karodat. nézz körül. hanem valami olyant is. ami a fizikai formát élteti. aminek az emberi elme csak csöppnyi töredékét képes megérteni. Ez esetben nemcsak a belső jóllét természetes állapotát helyettesíteni próbáló pótszereket kezdesz keresni. magát az életet. valójában az történik. e sorok olvasása közben is képes érezni a belső testét. ami elfedi azt a folyamatos nyugtalanságot. És mikor a belső nyugtalanság idővel ismét a felszínre kerül. az érzékszervek túlingerlése például extrém hangos zenével. ami megteremtette és fenntartja a testet. találsz-e ezt követően magadban egy kis elevenségérzést. aki majd „boldoggá tesz”. az izgalom. az illető emiatt általában a partnerét hibáztatja. Természetesen ez egyúttal az egyik leggyakrabban megtapasztalt „csalódás” is. A legtöbb embert oly mértékben lekötik gondolataik. a mellkasodat. Az nem a fizikai formád. Aztán amikor már érezni tudod a belső testedet.A belső tér felfedezése tudatosul benned. A háttérben folyamatosan meglévő nyugtalanságérzés elfedésére bevetett legkeresettebb pótszer a bensőséges kapcsolat: egy férfi vagy egy nő. a borzongás vagy valamilyen veszélyes tevékenység. hanem az az élet. és közben továbbra is érezd a testedet! Bizonyára akad olyan olvasó is. Amikor ennek a tudatára ébredsz.

A gondolatok és a szavak a formák világához tartoznak. nyolc perc alatt ér ide. hogy lényegében formamentes. Amikor többé már nem tévesztem össze valódi lényemet az „én” időleges formájával. abba mélyebbre tekintve. Hogy némi fogalmat alkoss az égitestek közti hatalmas térről. Számos vonatkozásban a kinti űr mikrokozmikus változata. időtlen belső térnek. hogy a testnek tűnő tudat – az a tudat. aki vagy. amely a mi Napunkhoz legközelebb eső Nap – 4. A legközelebbi űrszomszédunkról – a Proxima Centauri nevű csillagról. Valójában az történik. nem segít. és ugyanekkora űr tátong minden egyes atom belsejében is. Ez arra az emberi testre vonatkozóan is igaz.5 évig utazik a fény. mert az maga az a tudat. Ám a pusztán intellektuális felismerés. a megnyilvánulatlan Forrás. az tulajdonképpen gondolat teremtette „félreérzékelés”. Ha tehát azt mondod: „érzem a belső testemet”. mégis rendkívül eleven.A belső tér felfedezése „élet”. amit egyetlen tudós sem talált még meg. kiderül. amíg a Földre ér. hogy az anyag látszólagos szilárdsága valójában érzékszerveink teremtette illúzió. még pontosabba: a jelenlétet. miszerint „én nem ez a forma vagyok”. illetve hit. gondolj erre: a másodpercenként 300 000 km-es sebességgel haladó fény egy bő másodperc alatt ér a Holdról a földre.146 - . Egyúttal megszabadít a formafüggőségemtől. Hagyományos megfogalmazással ezt a Forrást Istennek nevezzük.4 millió év alatt ér el hozzánk. A mi galaxisunkhoz legközelebbi. Tested így a belső térbe vezető átjáróvá válik. Kérdezd meg magadtól: „Tudatában vagyok-e a pillanatnyi történésen kívül magának a mostnak. annak az élő. A fizikusok felfedezték. amiből minden megnyilvánuló származik. Az az „üres tér”: élet a maga teljességében. amit mi formának érzékelünk és gondolunk. A fizikai test nem több. amiben minden történik?” Bár ennek a kérdésnek látszólag semmi . A kulcsfontosságú kérdés így szól: képes vagyok-e ebben a pillanatban érzékelni a belső tér jelenlétét? Ez valójában a következőt jelenti: képes vagyok-e érzékelni a saját jelenlétemet. mint „félreérzékelése” annak. Androméda galaxisból a fény 2. mint az univerzum? A fizikai testedről tehát – ami forma –. Bár a belső térnek nincs formája. Az atomok méretéhez képest ilyen hatalmas űr található az atomok között.99%-a valójában üres tér. holott 99. amelynek mérete minden értelmet meghalad. a Nap fénye kb. emiatt a formamentest nem fejezhetik ki. hogy a tested éppoly tágas. és vezetni tud „engem”. akkor a határtalan és az örök dimenziója – Isten – ki tudja fejezni magát „rajtam” keresztül. Hát nem döbbenetes. aki vagyok – önmaga tudatára ébred. amelyik őt megtalálni igyekszik. Hát ilyen hatalmas a minket körülölelő tér. Aztán ott van az intergalaktikus tér. aki vagyok? De egy másik útjelző segítségével is megközelíthetjük ezt az igazságot.

Ha a forma helyett a térre hangolódsz: ez hoz valódi rálátást és egyensúlyt az életedre. s csak a maradéka áll a formák külső világának a rendelkezésére. Az elfogadás révén belül tágassá válsz. tudat születik bele a formába. hogy a most terének tudatosítása révén hirtelen mennyivel elevenebbnek érzed majd magadat belül. milyen mértékben tudsz belső összekapcsolódottságot . Érezd a belső test elevenségét! Azt az életteliséget. Az újjászületések köre. hogy teret teremts! Amikor vársz. egy érzésbe. mert az érzékszervi észleléshez tudatra van szükség. Be kell lépnünk a testbe.147 - . mert ezek az időrések a legtöbb embernél rendkívül rövidek. Megakadályozza. nem a testünk vagyunk. érzel. hogy rájöhessünk. hogy figyelmed. az első pillanatban. Időtartama emberenként változó. az érzelmekben. A következő történik: valamilyen új látvány vagy hangzás jelenik meg. Valahányszor így „lakod” a testedet. hogy felülemelkedhessünk rajta. Könnyen észrevétlen marad. ÉSZREVENNI A RÉSEKET A nap során különböző dolgok folyton változó sorát látod és hallod. valójában folyamatosan zajlik. egy fát. hogy elvesszél a gondolkodásban. ami a most lényege. és abból kizárólag a jelen pillanatban – a most erejével – tudsz kilépni. egy virágot. a partneredet vagy a gyermekedet. Amennyire a hétköznapi életed lehetővé teszi. használd a belsőtest-tudatosságot arra. Tudat terelődik el a gondolattól. illetve tudatod egy része formamentes marad. tehát hosszabb időrést teremthet. vagy még annál is rövidebbek. hogy megnézd az égboltot. amiből a buddhisták kitörni óhajtanak. és ezért az észlelés első pillanatában a szokásos gondolatáramlás rövid időre megszakad. hogy jelen tudj maradni a mostban. érezd közben a benned lévő elevenséget! Ez azzal jár. Ezeknek az időréseknek a gyakorisága és időtartama határozza meg. amelyben az észlelés történik. általában az éber figyelem időrése jelenik meg. Ez a belső tér. az „horgonyként” segít. A nagyon szokatlan látvány vagy hang „elakaszthatja a szavadat” még belül is. illetve a külső helyzetekben.A belső tér felfedezése köze a belső testhez. még mielőtt az elme megnevezné vagy értelmezné a látottakat vagy hallottakat. talán egy másodpercesek. ami a Lét örömének lényegi része. A most formájának teljes elfogadásával összhangba kerülsz belül a térrel. Tudat reinkarnálódik egy gondolatba. amikor megállsz. ha az számodra szokatlan látvány vagy hang –. Valahányszor gondolkozol. Amikor megpillantasz vagy meghallasz valamit – különösen. meglephet. hogy milyen mértékben tudod élvezni az életet. amikor valakit meghallgatsz. érzékelsz és megtapasztalsz. egy élménybe. illetve az életedbe. egy érzékszervi érzékelésbe.

vagy elmondod betegséged történetét. Az az ego szükséglete. mi történik! . hogy a másik mit gondol rólad. végezz el egy kísérletet! Derítsd ki. hogy az embereket „egotükörként”. aki a formán túl vagy. hogy el kell veszíteni magadat ahhoz. ahogy emberek tudattalanul megpróbálják hangsúlyozni a formaidentitásukat. jobban foglalkoztat. újnak és elevennek érződik. és az nem változtatja meg a helyzetet. elmondod a véleményedet. hogy önmagadat megtaláld. megpróbálsz lenyűgözni másokat a tulajdonoddal. látszódni. a jó megjelenéseddel. ami azt jelenti. HOGY MEGTALÁLD MAGAD! A belső tér akkor is minden esetben megjelenik. A körötted lévő világ ekkor frissnek. Íme néhány módszer. majd idővel egyre hosszabbá váló időrések. javaslom. a körötted lévő világ annál élettelenebbé és laposabb válik. hogy a problémáidról beszélsz. Ezt már röviden említettem. mintha elvesztenéd önmagadat. aki a forma szintjén vagy –: teljesebben emelkedik elő az. megbántódsz. ha szélnek ereszted ezt a viselkedésmintát! Egyszerűen dobd el.. illetve fontosnak tűnni akarsz. Az ego szemszögéből ugyan úgy tűnik majd. a társadalmi rangoddal. és mérges vagy bosszús leszel. Azt is meghatározza.A belső tér felfedezése érezni más emberekkel és a természettel.148 - . személyes sértésnek veszel dolgokat. VESZÍTSD EL MAGAD. céltalan (gondolati vagy szavakba öntött) panaszkodással bizonygatod. illetve „egofokozóként” használod. a tudásoddal. holott az igazság ennek épp az ellenkezője. vagy jelenetet rendezel. és figyeld meg. holott senki sem kérdezett. hogy gondolkodás nélkül – vagy minimális gondolkodással – tudsz érzékelni. a testi erőddel stb. mert az ego hatására egyáltalán nem vagy a tér dimenziójának tudatában. figyelmet igyekszel szerezni azzal. Nem valódi igény. képes lehetsz észrevenni magadban ezeknek a tudattalan mintáknak némelyikét: elismerést követelsz valami tettedért. Kevesebbé válsz. a belső tér megjelenik. Ha elég éber vagy. Ha fölfedeztél magadban ilyen viselkedésmintát. Valódibb módon leszel önmagad. természetes módon megjelenő. amikor lemondasz formaidentitásod hangsúlyozásának igényéről. hogy neked van igazad. ideiglenes „egofelpumpálást” idézel elő valami vagy valaki ellen irányuló haragos reakcióddal. ha azt nem kapod meg. vajon milyen érzés és mi történik. a másiknak pedig nincs. ezért több lehetsz. észlelni. mint az illető. Minél inkább az elvonatkoztatás és a fogalmizálás mentális szűrőjén keresztül érzékeled az életet. Amikor tudatosulnak benned ezek a rövid. Valahányszor szélnek ereszted e viselkedésminták valamelyikét – a háttérbe „tessékeled” azt. Jézus azt tanította. egyre gyakrabban tapasztalod meg annak örömét. Valahányszor e viselkedésminták egyikét elengeded. hogy milyen mértékben vagy mentes az egótól.

formamentes és örök. ami rajtad keresztül a világba áramlik. ami túl van a gondolaton. aki az időleges léteden túl vagy: tudat. Ekkor az vagy.A belső tér felfedezése A tudat generálásának egy másik módja: háttérbe tessékeled azt. Fedezd fel azt a hatalmas erőt. aki a forma szintjén vagy. amin Isten beszél. ezért gondolkodással nem ébredhetünk annak tudatára. Amikor elcsendesülsz. hogy magadra öltötted volna ezt a személynek nevezett testi és gondolati formát. túl van az egón. az össze fog kapcsolni minket a bennünk lévő formamentes és időtlen dimenzióval. A csendnek nincs formája. és minden egyéb hibás fordítás. mint amikor elcsendesülsz. Lehet ez a természet világát átjáró csend. az vagy. Kondicionálatlan.” A csend valójában egy másik szó a térre.149 - . aki azt követően leszel. Ekkor egyúttal az is vagy. vagy a hangok közti csendes időrések. hajnalban a szobádban honoló csend. … … … … … … … … … . Csendben lenni azt jelenti: gondolat nélkül tudatosnak lenni. hogy a forma megszűnik. Sohasem vagy mélyebben és valóságosabban önmagad. aki még azelőtt voltál. Tudatában lenni a csendnek azt jelenti: csendben lenni. és ha azt tudatosítjuk magunkban. Az életünkben valahányszor csenddel találkozunk. amikor felhagysz formaidentitásod hangsúlyozásával! A CSEND Azt mondják: „A csend az a nyelv. A gondolat forma.

hogy még az sem elegendő ahhoz. Ez az igazi siker alapja. aki vagy. ám az ilyen igyekezetben nincs öröm. Belső célod az egész – az univerzum és annak megjelenőben lévő intelligenciája – céljának kulcsfontosságú része. A valódi cél megtalálását semmi sem helyettesíti. Belső célod a fölébredés. Külső célod teljesítésének alapja: megtalálni belső célodat. melynek során a gondolkodás és a tudatosság kettéválik. és minden esetben a szenvedés valamilyen formájába torkollik. hogy súlyosan korlátozza őket a számos elvárás. illetve a pénzügyi vagy az élethelyzetük támaszt. életed értelme és célja rendkívül fontos kérdéssé válik. FÖLÉBREDÉS A fölébredés olyan tudatváltás. és az az elsődleges. akik az őrült cselekvés lázában. amit teszel. Egyeseket a heveny stressz. hogy „jelentős” életet éljenek. eltökéltség és kemény munka vagy ügyeskedés révén – ugyan el tudsz érni ezt-azt. hogy fölismerd: életednek belső és külső célja is van. és ez akadályozza meg őket abban. A belső cél a Létre vonatkozik. A külső cél cselekvésre vonatkozik. vagy már el is haladt. Ám életed valódi vagy elsődleges célját a külső szinten képtelenség megtalálni. Más szóval: a tudati állapotoddal. addig ez és a következő fejezet azzal a kérdéssel is foglalkozik. Ezért a legfontosabb. Sokan úgy érzik. mások a tunyulásban vesznek el. Mások úgy érzik. Míg ez a könyv főleg a belső célodról szól. hogy életüknek értelmet adjon. Mások már élvezik a gazdagság nyújtotta viszonylagos szabadságot. amelyen . A belső és a külső azonban annyira összefonódik. A legtöbb ember számára ez nem esemény. Egyesek azt hiszik.Belső célod KILENCEDIK FEJEZET Belső célod Amint felülemelkedsz a puszta megélhetésen. és az másodlagos. a családjuk eltartásának feladata. hogy szinte lehetetlen úgy beszélni az egyikről. Külső célod az idők folyamán változhat. Az ugyanis nem azzal függ össze. Ilyen egyszerű. és rájönnek. hogy közben ne utaljunk a másikra. Sokan áhítoznak a gazdagság ígérte szabadságra és növekedésre. E ráhangolódás nélkül – erőfeszítés. mert ez az emberiség küldetése. hogy életedben miként hozhatod összhangba a külső és a belső célt. hanem folyamat. és arra hangolódva élni. és az egyénenként más és más. Akadnak. küzdelem. hogy az élet elhalad mellettük. hanem azzal. amiket velük szemben a munkájuk.150 - . hogy elvesznek a napi rutintevékenységekben. másokat a heveny unalom emészt. Ezen a célon a bolygón élő összes többi emberrel osztozol.

vagy nem. hogy a fölébredés folyamata megkezdődött. A tudatosság: tudatos kapcsolat az egyetemes értelemmel. s nem csupán a tiszteletre méltóakkal. Ha azonban semmit sem lehet tenni a fölébredés érdekében. azokat átalakítja. melynek eredményeként téged megkaparint. hanem fölismered. Akadnak majd olyanok. Ettől kezdve azt már nem lehet visszafordítani. mint a szenttel. Másoknál a könyv funkciója az. s hogy a folyamatot fölerősítse és felgyorsítsa. Még az a kevés ember is. A fölébredés érdekében mit sem tehetsz.151 - . és az életedet irányítja. bár az ego képes késleltetni. valahányszor az . Nem létezik a logikus lépések odavezető csinos sora. az az ego műve lesz. ami: gondolat nélküli tudat. A gondolkodást tudatosság váltja fel. akik hirtelen. akiknél e könyv elolvasása indítja be a fölébredés folyamatát. Egy másik szó rá a jelenlét. a megvilágosodást óhajtja pluszként önmagához adni. az csupán egy másik tudattalan szerep lesz. Nem kell ahhoz először arra méltóvá válni. A gondolkodás életed irányítójából tudatosságod szolgájává minősül át. a gondolatmentes tudat első megpillantása történik kegyelmi megadatás révén. keresztül fog menni egy folyamaton. Ha ezt a könyvet érthetetlennek vagy semmitmondónak találod. illetve a fölébredt avagy megvilágosodott embernek a gondolati képét. Ettől kezdve a gondolkodás már nem végezheti önző. Ha egy olyan képnek megfelelően élsz. Ha azonban benned valami reagál rá. hogy segítsen az embereknek felismerni önmagukban az egót. A fölébredés megkezdődése kegyelmi aktus. ha az vagy megtörténik. E könyv másik funkciója. független tevékenységét. bár ez nem szükségszerű.Belső célod keresztülmegy. amit magadról megformáltál. hogy te a gondolkodás mögötti tudatosság vagy. amelyben az új tudati állapot fokozatosan minden tevékenységükbe beáramlik. akkor nem veszel el a gondolkodásodban. akkor ugyan miként lehetne az életed elsődleges célja? Hiszen nem jelenti-e a cél szó közvetve azt. drámai és látszólagos visszafordíthatatlan fölébredést élnek át. illetve afelé vivő érdemeket sem tudsz gyűjteni. Bármit teszel. vagy amit mások alakítottak ki rólad. ha valahogyan fölismered a könyvben lévő igazságot. hogy ez által többé és nagyobbá váljon. hogy segítsen észrevenniük: már elkezdtek fölébredni. akkor veled az még nem történt meg. Előbb történhet meg a bűnössel. akkor hiteltelenül élsz. hogy azért te bármit is tennél. aki legbecsesebb tulajdonaként a fölébredést. az azt jelenti. Fölébredés helyett ez esetben a fölébredés fogalmát adod az elmédhez. anélkül. jóllehet az elme imádná az ilyent. hogy azzal kapcsolatban tehetsz is valamit? Csak az első felébredés. Ha már fölébredtél. Ezért állt szóba Jézus mindenféle emberrel. ahogy arra felkészíteni sem vagy képes magadat. Megtörténtét nem tudod létrehozni. s azt követően igyekszel annak az imázsnak megfelelően élni. s ily módon beépül az életükbe. amit az ego előad.

Egyesek úgy érzik. amiben a gondolatok léteznek. az őket már nem ösztönzi. és ami külsőleg történik. Mit jelent ismerni Isten elméjét? Tudatosnak lenni. Ezt követően már tudatosan hozhatsz döntést arról. ám a megjelenőben lévő tudatosság még nem épült be teljesen az életükbe. akik a fölébredés folyamatának kezdeti fázisain mennek keresztül. Megpróbálhatsz úgy tenni. Hirtelen ott a tudatosság. ami csak történhet veled. és azt fejezi ki. – A többi részletkérdés. amelyekkel egész életükben azonosultak. Ha már átéltél akár villanásnyi tudatosságot vagy jelenlétet.Belső célod megpróbálja visszaszerezni az irányítást. hogy megnyisd magadat a megjelenő tudatnak. nem veszed észre. hogy mi is a külső céljuk. ha legbelsőbb Léteddel rezonál. Az többé már nem csupán egy. akkor azt első kézből ismered. Mi a kapcsolat a tudatosság és a gondolkodás között? A tudatosság az a tér. más szóval: teret teremthetsz. Ezt követően életed elsődleges célja az lesz. vagy megláthatod annak jelentőségét. PÁRBESZÉD A BELSŐ CÉLRÓL A következő dialógus számos olyan beszélgetést sűrít magába. vagy inkább a haszontalan gondolkodásban merülj el. Már nem az ego irányítja őket. Ezért irányítom beszélgetőpartnereim figyelmét először a belső és elsődleges céljukra. Sokan. amikor hirtelen tudatosul bennük. A fölébredés kegyelmével azonban felelősség is jár. akik életük valódi célját keresték. illetve elhomályosítani a megjelenő tudatosságot. hogy a tudatosság megjelenése a legfontosabb dolog. ami csak emberrel történhet: megkezdődött benned a gondolkodás és a tudatosság kettéválásának a folyamata. amikor a tér önmaga tudatára ébredt. hogy jelenlétben élj. Valami akkor igaz. a fejedben lévő fogalom. s hogy annak fényét e világba behozd. Egyeseknél a fölébredés akkor történik meg. és felismerheted.152 - . az őket körülvevő kultúrától némileg elidegenedve érezhetik magukat. többé már nem biztosak abban. hogy milyenfajta gondolatok is járnak szokásszerűen a fejükben – különösen az ismétlődő negatív gondolatok –. hogy megtörtént már veled a legjelentősebb valami. Ami a világot hajtja. Tisztán látva civilizációnk őrültségét. hogy két világ közti „senki földjén” tengődnek.” Mi Isten elméje? Tudat. . A belső és a külső cél még nem forrott össze. ám annak nem része. Meginvitálhatod életedbe a jelenlétet. Mi a részletkérdés? A külső célod. mintha semmi sem történt volna. ami tudatában van a gondolatnak. hogy az életedben valami jelentős dolog történjen. Amíg tehát arra vársz. ha összhangban áll belső céloddal. amelyet azokkal folytattam. „Szeretném megismerni Isten elméjét – mondta Einstein.

azt kéne felelnem: nem tudom. valami nagyot és jelentőset. Amikor az irodai szobádban ülsz. Fejlődni akarok. pontosan mit. félreértjük egymást. küldetését? – Az a küldetésed. addig az „értelmet” csak a cselekvés és a jövő dimenziójában keresed. hogy életedbe valami soványka értelmet vigyél. „kudarcot valló” emberekre van szükséged. ami kihat a világra. vagy kiderül róla. Tehát ahhoz. Szükséged van rájuk. amikor a gyerekeknek már nincs szükségük rád.Belső célod – Nem tudom. Az idő azt minden esetben elpusztítja. ha sohasem nyersz. – Ezek szerint az a küldetésem. vagy ilyen-olyan tevékenységben sikert arass. az csak akkor nyer értelmet. az azzal járó bőségre és szabadságra is vágyom. hogy megtaláljam életem célját. hogy önámítás. – Azt hiszem. akik nálad rosszabbul vannak eleresztve. hogy pontosan mi is az. amit azon a szinten találunk. mert itt vagy és ezt teszed. akkor az a célod. hogy kitűnj. ami értelmet ad annak. Számomra az életemet átfogó célt jelenti. mi történik azzal az „értelemmel”. Akkor már az válik a céloddá. és talán már meg se hallgatnak? Ha a másokon való segítés ad értelmet az életednek. Minden „értelem”. Tehát az idő dimenziójában. Ha életednek például a gyerekedről való gondoskodás ad értelmet. hogy életed értelmet nyerhessen. Az irodában a papírok tologatása nem ilyen. amíg nyugdíjba nem megyek vagy el nem bocsátanak? – Most nem az irodádban ülsz. amit akarok. és az ottani tevékenységedet folytatod. valamit. Ha arra vágysz. amit teszek. Hogy bármilyen területen is „vidd valamire”. hanem arra a pillanatra. holott azok erre alkalmatlanok. mi történik. Amíg föl nem kelsz. És bármilyen „értelmes” vagy kiteljesítő dolgot is találsz. hogy a következő harminc évben az irodai szobámban üljek. Valami jelentőset akarok tenni. ezért nem ez a küldetésed. Ezt biztosan tudom. és igen. ha több ezer vagy több millió ember található. csupán viszonylagosan és időlegesen igaz. és valami mást nem teszel. akkor olyanoktól függesz. De ha azt kérdeznéd tőlem. – Amíg nem vagy tudatában a Létnek. aki „nem vitte valamire”. amire bizton számíthatsz? Akkor képzeletedhez vagy az emlékeidhez kell fordulnod. Tudsz-e segíteni. Nem a következő harminc évre. hogy itt ülj és beszélj hozzám.153 - . az semmivé fog foszlani. győzz. mert ez jelenti életed értelmét. vagy ha győzelemsorozatod egy nap véget ér. . de valamilyen változást akarok az életemben. Számodra a küldetés azt jelenti. valami értelmes dolgot csinálni. valamit. ami igazán számít. és önmagaddal kapcsolatban benned jó érzés élhessen. amit éppen teszel. hogy az életed továbbra is értelmes maradjon.

hogy tetteidbe mélyebb „értelem” áramolhasson. az esetben bármilyen céllal állj is elő – akár a menny Földön való megteremtésével –. mert céljaid és szándékaid egybeesnek az univerzum fejlődési irányával. ami lényegében az elme mélyen rögzült szokása. hogy a cselekvésedben minőség jelenik meg. A tetted ekkor már csatornává válik. labilis és mulandó. Ez hatalmas erőt ad. hogy kapcsold össze őket a belső. Elsődleges küldetésed beteljesítése teremti meg az új valóság. elsődleges céloddal. Természetesen itt nem az idő gyakorlati célokra való használatáról beszélek. hogy a szoba túlsó végében kezedbe . amin keresztül tudat lép be e világba. az idő kiiktatása révén valósul meg. hogy az élet teljességét a jövőben keresse. másodlagos célja: egy telefonszám megtalálása. A lapozás fő célja a lapozás. csak azt. az új föld megalapozását. az a belső és a külső célodat. Ha életed fő küldetéseként tekintesz arra. Más szavakkal megfogalmazva: nem a célkitűzéseid vagy a cselekedeteid az elsődlegesek. akkor bármit is teszel – még ha tevékenységed látszólag spirituális is –. vagy valamilyen területen kiválóságra törekedni! Sok ember külső céljának ezek lényeges elemei. azt rendkívül jól fogod csinálni. akkor kiiktatod az időt. hogy ne vegyél részt ilyen tevékenységekben. illetve ahol éppen vagy. Ám a külső cél önmagában mindig viszonylagos.154 - . amelyből azok származnak. A szobán történő áthaladás fő célja a szobán történő áthaladás. kiiktatod az egót. vagy megtervezel egy utazást. vagy keresztülmész a szobán. miszerint „A pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve”. Ha már ez az alap megvan. hanem az a tudati állapot. mint amikor például lapozod a telefonkönyvet. hanem pszichológiai időről beszélek. Tehát nem azt mondom. vagy az idő elpusztítja. ami elsődleges célod középpontjában található. a másodlagos cél. amit éppen teszel. Ha figyelmen kívül hagyod belső célodat. Ez azt jelenti. a Lét és a cselekvés közti kapcsolatot is létrehozza. s hogy semmibe vegye az egyetlen pillanatot. A közismert mondás. erre az igazságra mutat rá. Ha nem az elsődleges küldetésedre hangolódva élsz. A gondolkodás és a tudatosság szétválása. Ha a cselekvésedből kiiktatod az időt. és így a hogyan elrontja a végeredményt. Nem óraidőről. Ha kiiktatod az időt. amelyben ahhoz hozzá lehet férni: a mostot. mert maga a cselekvés kerül figyelmed középpontjába. akkor külső célod spirituális erővel telik meg. Előbb-utóbb szenvedéshez fog vezetni.Belső célod Mindezzel nem azt állítom. hogy értéktelen lenne másokat segíteni. ahol azt képtelenség megtalálni. Bármivel foglalkozol. még a legegyszerűbb tettedben is. gyermekeidről gondoskodni. annak kivitelezési módjába az ego bekúszik. az az ego célja lesz. amikor például megbeszéled egy találkozás időpontját.

Még az . az válik a fő céloddá. az időbe telik. az nem akadályozná meg. s te szem elől tévesztetted a belső célodat. a külső cél vette át az irányítást. Ám az mindig másodlagos. minden egyéb másodlagos. küzdesz valami ellen. miszerint te elkülönülsz attól a hajtóerőtől. nem teljesítem ki a bennem rejlő lehetőségeket. Visszatér az illúzió. Attól félnék. az csupán Isten gondolati fogalma.Belső célod vegyél egy könyvet. Valahányszor szorongsz vagy feszült vagy. De vajon miért jelent meg a szorongás. Újra egyedül érzed magad. És azt miért tetted? Mert azt gondoltad. és életem hátralevő részében jelentéktelen. ám abba zártan rejlik a leghatalmasabb erő. – Ha így élnék. s ami számodra megmaradt. ahogy kezedbe veszed a könyvet. s ezért nem létezhet idő nélkül. hogy annál valami fontosabb. ami a világmindenséget működteti. egyetlen tévedés a szenvedés világát teremti meg. A nagyság gondolati elvonatkoztatás és az ego egyik kedvenc képzelgése. és rajtad keresztül ehhez a világhoz. amiknek nincs súlyuk. amiket tisztelnek és gonddal végeznek. viszont a külső célod szükségszerűen tartalmazza a jövőt. Talán emlékszel még az idő korábban említett paradoxonjára: bármit is teszel. A paradoxon: a nagyság megalapozása a jelen pillanat apró dolgainak a megbecsülése. Megfeledkeztél róla.155 - . Megfeledkeztél a fő küldetésedről. És: „Magamtól nem tehetek semmit. a feszültség és a negatititás? Mert elfordultál a jelen pillanattól. A belső célod tehát az idő kiiktatása. hogy mindig egyszerű. aki bennem van”. vagy megpróbálsz ezt-azt elérni. hogy a tudati állapotod az elsődleges. sohasem merek valami nagyot tenni. Akárcsak az atomban. Amint elfordulsz attól. A jelen pillanat mindig apró abban az értelemben. Vagy pontosabb lenne úgy fogalmazni: az ekkor fér hozzád. amelyik az egyik legapróbb dolog. nem pedig a nagyság ideájának a hajszolása. a feszültség és a negativitás elválaszt ettől az erőtől. – A nagy dolog olyan apró dolgokból születik. Isten megszűnik életedben realitás lenni. És abban a pillanatban. hogy valami nagy dolog elérésére törekedjek? Attól félek. hogy leragadnék. mégis mindig most van. Egyetlen apró hiba. Mindenkinek az élete valójában apró dolgokból tevődik össze. Csak a jelen pillanatra hangolódva férsz hozzá ehhez az erőhöz.”1 A szorongás. hogy sohasem emelkedem a középszerűség fölé. illetve amit mások tagadnak. amelyben egyesek hisznek. amikor azt mondta: „a tetteket is az Atya viszi végbe. Jézus erre az erőre utalt. apró dolgokat tennék. A jelen pillanaton keresztül hozzáférsz magának az életnek – amit hagyományosan „Istennek” szoktak nevezni – az erejéhez. mégis elképesztően nagy erőt tartalmaz.

de a facsemete nem az élettől elkülönülő dolognak látja magát. Talán. Akárcsak az ősi Kína taoista bölcsei tették. ami kizárólag a jelenben.Belső célod istenhit is csupán gyönge pótszere Isten. hogy a facsemete fává váljon. és önmagának ezért semmit sem akar. mégis. mint egy ezek közül. amit teszel. és a teljesség rajta keresztül cselekszik. Jézus is azért irányítja figyelmünket előszeretettel a természetre. amit teszel. a formamentes és örök. Eleinte talán nincs észlelhető változás abban. könnyedén meghal. hogy a termőtalajon át felfelé nyomakodó facsemete sem lehet tökéletes összhangban a jelen pillanattal. mondom nektek. ahogy az életnek. A másodlagos cél az. egy életből. Az elsődleges célod most az. annak csupán a hogyanja módosul. hogy lehetővé tedd a tudat beáramlását abba. Ugyanúgy adja át magát a halálnak. – A facsemete nem akar semmit. „Nézzétek a mezők liliomait. . még csodálatosabb szinten fogják kifejezni. mert abban olyan erő munkálkodását látja. nem szőnek-fonnak. Ezzel tehát azt mondja: a természet az univerzum evolúciós erejének gyönyörű kifejeződése. hogy hű van a belső célodhoz! Amint jelenlevővé válsz. amikor már elérte kifejlett állapotát.156 - . és ily módon teljessé abban. akkor összhangban fog élni a jelen pillanattal. És ha fiatalon meg kell halnia. hogyan nőnek: – mondja Jézus – nem fáradoznak. bármilyen haloványan is. hogy a Létből ered. összetettebb szinten újra összeáll? Úgy képzelem. még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve. mert célja van: nagy fává akar válni. amit adott esetben a cselekvésed révén el akarsz érni. Ő egy azzal. A cél fogalma korábban mindig a jövővel kapcsolódott össze. az idő kiiktatása révén található meg. hogy a jelen pillanattal való összhang átmenetileg megszakad. mert ő egységben van a teljességgel. Érzékeli. és aztán – a cél elérését követően – egy magasabb. mennyivel inkább fog téged. amivel az emberek elvesztették a kapcsolatukat. és ha az emberek összhangba kerülnek az a mögött meghúzódó értelemmel. cselekedeteid spirituális erővel töltődnek meg. életed minden pillanatában megnyilvánuló. Ezért nem aggódik vagy szorong. most azonban egy mélyebb cél létezik. amit teszel. Az a világmindenség teremtő ereje. hogy: ha Isten az egyszerű virágokat ilyen szépségbe öltözteti.”2 Azt mondhatnánk. hogy a teljesség – az élet – azt akarja. ők ugyanazt az előrelendítő erőt még magasabb. – De a jelen pillanattal való teljes harmóniában élés nem jelenti-e minden „mozgás” megszűnését? Hát nem azzal jár-e a célkitűzés. Légy hát hű az élethez azzal. élő valóságának. Jézus azzal folytatja. amit az élet akar.

s hogy bármely siker elengedhetetlen összetevője az elismerés és/vagy a gazdagság megszerzése. Az emberi lény* fontosabbá válik. A másik emberrel folytatott beszélgetés eredeti célja – venni vagy eladni valamit. illetve annak.157 - . mert arról nem is tud. Ne hagyd. A cselekvés történetesen nem csak könnyedebben. Noha ezek bármelyike jelentős szerepet játszhat a sikerben. Csak sikeres lehetsz. hogy elhanyagolnád azt. Amit a világ nem mond meg neked. Ez nem jelenti. hogy megjelenik bennük a tudatosságnak ez az emberek közti. amit gyakorlati szinten meg kell tenned. Azt mondja. – immár másodlagossá válik. Valójában azzal töltöttél két évet. egyesítő tere. Az említettek mindegyike vagy némelyike általában a siker mellékterméke. mint az evilági dolgok. A minőség velejárói a tudatosságot kísérő gondosság és figyelem is. és az így elsődlegessé válik. az éber jelenlét tereként vagy jelen. mint egy sikeres jelen pillanat! És az meg micsoda? Amikor a minőség egyfajta érzése jellemzi tetteidet. de még erőteljesebben is valósul meg. A tudatosságnak ez a mezeje fontosabb lesz.Belső célod Amikor találkozol valakivel – a munkahelyeden vagy bárhol másutt –. hogy a siker más is lehet. még a legegyszerűbbet is. A siker hagyományos fogalma tevékenységed végeredményével foglalkozik. Ez siker? A hagyományos fogalmak szerint igen. hogy negatív energiával szennyezd a testedet és a földet. A köztetek megjelenő tudatosság tere válik az interakció elsődleges céljává. hogy: nem válhatsz sikeressé. Tegyük fel üzletember vagy. amit aztán sokan megvesznek. (A fordító megjegyzése. mint a szóban forgó fizikai vagy gondolati tárgyak. hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen légy. fontosabb. – Akkor a siker csupán holmi egós jellegű illúzió lenne? Hogyan mérhetjük az igazi sikert? – A világ erre így felelne: az a siker. hogy akkor vagy sikeres. hanem a tudatosság. ha a Lét dimenzióját méltányoljuk. aki kétévnyi idegeskedéssel és feszült erőlködéssel végül összehoz valamilyen terméket vagy szolgáltatást. Egyesek szerint a siker a kemény munka és a szerencse ötvözetének vagy az eltökéltségnek és a tehetségnek az eredménye. mint az. de nem a siker.) . annak mégsem a lényege. amiről beszéltek. amit elterveztél. és az temérdek pénzt hoz. információt kérni vagy átadni stb. hogy nyomorult állapotba hozd magadat és a körötted levőket. add neki a legteljesebb figyelmedet! Ott alapvetően már nem személyként. ha győzöl. ha eléred azt. A minőséghez pedig szükség van a jelenlétedre. hogy egy őrült világ bebeszélje neked. Az új földön a kapcsolatok legalapvetőbb vonása. és mindez sok olyan emberre * Az angol being szó létet és lényt is jelent.

s annak helyettesítésére azért élvezetet. bármit is teszel. Mindig is csak ez az egy lépés létezik. És ha a hogyan nem eredményezett emberi boldogságot. az a mostani tudati állapotod függvénye. Ez a „Létfelejtésben” való élés. minden vágy és félelem. Bármit is érsz el. Amikor a cselekvés a Lét időtlen minőségével itatódik át: az a siker. mit kell tennem külső szinten? . csupán azt. akkor a végeredmény sem fog. hogy ki is vagy valójában. Amíg nem áramlik Lét a tetteidbe. Ez a karmikus tett. A gondolkodásban és a külső történésekre való reagálásaidban is elveszted magadat. s hogy a végeredmény igazolja a hogyant. az mindig ennek az egy lépésnek a minőségétől függ. ami a boldogtalanság tudattalan fenntartása. hová tartasz. másodlagos avagy külső célod az idő dimenziójában található. – Hogyan jutok el belső célom felismerésétől odáig. minden sikered csupán tűnő káprázat. Amikor olyan gondolati-érzelmi képződményekkel azonosul. – Pontosan mit értesz azon. akkor ezekben elveszti önmagát. minden tett és reagálás azzal a hamis éntudattal itatódik át. s ezért további boldogtalanságot fog teremteni. illetve néha fájdalmat keres.158 - . hogy ez a lépés az elsődleges. és ezért elfelejti lényegi természetét. elveszti magát a gondolatban. el fogsz benne veszni. vagy figyelmedet teljesen leköti valamilyen újabb probléma vagy dilemma. Valamennyi ilyen tevékenység mögött az a tudattalan feltételezés húzódik meg. hogy ne tudnád. már megfertőződött azoktól a tettektől. hogy „elveszted magadat”? – Lényed esszenciája: a tudat. Ez nem jelenti. És hogy a végcélhoz érve majd mit találsz. Amikor a tudat (te) teljesen azonosult a gondolkodással. Ez esetben minden gondolat. hogy a siker egy jövőbeli esemény. Másképp megfogalmazva: hogy mit tartogat számodra a jövő. tehát. ezért hát a legteljesebb figyelmedet adod neki. a végcél a másodlagos. A tudat akkor is elveszti önmagát. amelyik képtelen érzékelni a Lét egyszerű örömét. hogy felismered: egész életutad végül is a jelen pillanatban megtett lépésből áll.Belső célod is kihat. amikor nem emlékszel arra. amíg nem vagy jelen. ahhoz tehát ki kell iktatnod az időt. mint akarás és félelem – az ego elsődleges hajtóerői –. Amint azt már tudod. Ám a végeredmény és a hogyan valójában egy. hamarosan újra boldogtalan leszel. A végső eredmény. akikkel személyesen nem is találkoztál. ám a fő célod elválaszthatatlan a mosttól. Ebben az állapotban. hogy rájöjjek. Hogyan békíthető hát össze a két cél? Úgy. ami elválaszthatatlan a hozzá kapcsolódó cselekedetektől. amikor cselekvéssel és a történésre adott reakcióval azonosul.

vagy elsodródnak tőled. hogy mi az. hogy valójában ezáltal valami új megjelenéséhez teremtődött meg a tér az életedben.Belső célod – A külső cél egyénenként nagyon különböző lehet. . mi az. mi nem fér össze a belső céloddal. Ki van téve az időnek. sőt még élvezed is azt. Talán elbocsátanak a munkahelyedről. nem gondolkodás. kívülről. Egy véletlen találkozás új lehetőséget és növekedést hozhat az életedbe. Egyénenként az is nagyon különböző. vagy ott a pozitív változás közvetítőjévé válsz. Egy reggel arra ébredsz. akik például azon kapják magukat. hanem hirtelen ráeszmélés vagy felismerés eredményeképp: „Ezt kell tennem!” A döntés „késztermékként” érkezik meg. Egyes kapcsolatok véget érnek. ha a fölébredés belső célja mellett kötelezed el magad. Képes vagy bizonytalanságban élni. Amikor megbékélsz a bizonytalansággal. ami az ébredő tudattal kompatibilis. Házastársad elhagy. hogy – változás kezdeményezése céljából – cselekedj. Másfajta változás érkezhet hirtelen. Akadnak. akkor megnövekedett elevenséggé. vagy kapcsolatotok a bensőségesség új szintjére emelkedik. hogy egyszerűen kisétálnak őrült munkahelyi vagy élethelyzetükből. hogy tetteidben már nem meghatározó tényező a félelem. Azt jelenti ez. kapcsolataikkal. mit tegyél. mások elmélyülnek. valamennyi mély változáson megy keresztül. Tehát nem gyötrelmes döntéshozatali folyamat. Némely változás felszínesen nézve negatívnak tűnhet. Találó Tacitus. „Mit tegyek?” Ahogy azonban az ego már nem irányítja az életedet. a – mindenképp illuzórikus – külső biztonság iránti lélektani igényed csökken.” Ha számodra a bizonytalanság elfogadhatatlan. akkor az félelembe fordul. Adódhat egy olyan időszak. A változások némelyike magától indulhat el. Egyeseknél ekkor – hirtelen vagy fokozatos – szakítás következik be munkájukkal. amikor még nem érzed magad biztonságban. ám hamarosan rájössz. hogy külső szinten mi a neked való. Ha viszont tökéletesen elfogadható. hanem tudatosulás révén. és egyetlen külső cél sem örök életű. ami beválik. amikor még bizonytalan vagy. római filozófus megfigyelése: „A biztonság iránti vágy minden nagy és nemes vállalkozással szemben áll. és később valamilyen más cél váltja majd fel. mi nem működik. és többé már nem akadályoz meg abban. A régóta fennálló akadály vagy konfliktus megszűnhet. mielőtt kiderítenéd. Veled együtt a barátaid is keresztülmennek ezen a belső átalakuláson. talán azt érdemes tisztáznod. hogy életed külső körülményeit milyen mértékben változtatja meg az. éberséggé és kreativitássá alakul át. hogy tudod. hogy mi nem jó neked. Mielőtt felfedeznéd. életedben végtelen lehetőségek nyílnak meg.159 - . élethelyzetükkel.

s az további egy hónapra fedezte a kiadásaimat. amivel nyertem ezer dollárt. Ezek az emberek is az új föld megszületését segítik. amiből néhány év után előemelkedett spirituális tanítói. Sokkal később ismét valami hasonló történt. Indíttatás érkezett. ami gyorsan fogyott. akkor tudatod megnyílik. amelynek nagy része Kaliforniában és Brit Columbiában íródott. akkor miért kéne bárkinek is azt éreznie. hogy ne kezdeményezhetnél változtatást. amikor már majdnem befejeztem a könyv megírását. aminek a jelen pillanat szerves része. több dimenziós folyamatok hálójának a részei. akik a helyükön maradnak. Nem kell azonban mindenkinek átélnie külső körülményeinek drasztikus változását. az már tökéletes eszköz a tudat számára. s ezért nincs szüksége másra. hogy általa e világba jusson. Esetükben csak a hogyan változik.160 - . miközben nem volt saját otthonom. ami van. Ám az összes létező – a mikrobáktól az emberi lényeken át a galaxisokig – valójában nem különálló dolgok. bár nem tudtam az okát. Ezt követően már az egész. nem pedig az egós akarásból vagy a félelemből fakad. Ha belül a jelen pillanatra hangolódsz. hogy adjam fel angliai otthonomat. Ebből a bizonytalanságból tett lépésből született meg A most hatalma. amit addig tettek. az élet teljessége cselekszik – rajtad keresztül. hogy eggyé válj a jelen pillanattal. magam mögött hagytam egy olyan tudományos pályát. Amit ők tesznek. Az a világ. – Mit értesz „egészen”? – Az egész egyrészt tartalmazza az összes létezőt. Engedelmeskedtem a késztetésnek. A lehetőségek sorának másik végén azok az emberek találhatók. hogy ott kell hagynia jelenlegi munkájáét vagy élethelyzetét? – Hogy eggyé válsz azzal. – Nem ennek kéne történnie mindenki esetében? Ha a belső célod az. A megtakarított pénzemből éltem. illetve entitások. belső indíttatás hatására. Épp akkor fogyott el a pénzem. Vettem egy lottószelvényt. Gyakorlatilag nem rendelkeztem jövedelemmel. nem pedig a mi. hanem az egymással összekapcsolódó. amit a világ „ígéretesnek” nevezne. Ám a tettre ösztönző erő mélyebb szintről. Nem a félelmük vagy a szokás hatalma miatt történik ez így. a kozmosz. és továbbra is azt teszik. vagy hogy képtelenné válnál a cselekvésre. az nem jelenti. erős. és költözzek Észak-Amerika nyugati partjára.Belső célod Sok évvel ezelőtt. és a teljes bizonytalanságba léptem be. Valójában minden gyönyörűen összejött. . és összhangba hozza azt az egésszel. új inkarnációm.

hogy az ilyen események között a mi felszíni valóságszintünkön nincs oki kapcsolat. mint ahogy azt látni vagy hallani lehetett. Az elkülönültség másik. véletlen találkozások. Azt tenni emiatt: az . ízlelni és tapintani. Az egyik az érzékelés. hallani. ami az időben kibontakozó univerzumként nyilvánul meg. amikor bezáródunk a kényszeres gondolkodás szüntelen folyamába. komolyabb oka: a kényszeres gondolkozás. Ám ezen intelligencia – a kivirágzó tudat – kibontakozásának tudatos résztvevői lehetünk. a világból és Istenből áll. szagolni. ami érzékszerveink szerény teljesítményével számunkra hozzáférhető. az egész összekapcsolódottságának és céljának. Carl Jung a szinkronicitást „akauzális összekapcsoló elvnek” nevezte. A gondolkodás a valóságot élettelen töredékekre szabdalja. Ennek következtében már sokkal gyakrabban következnek be spontán. Azon a mélyebb szinten minden egy. Ez az az időtlen értelem. hogy a 2004-es szökőár-katasztrófában gyakorlatilag egyetlen vadállat sem pusztult el. s a tudat e világba való beáramlásának tudatos részévé válsz. és elveszítjük képességünket.161 - . amit elménk nem képes megérteni. ami a valóságot arra redukálja.Belső célod Két ok miatt nem látjuk ezt az egységet. Amikor tehát összhangba kerülsz az egésszel. Ez a látszat világa mögött meghúzódó értelem külső megnyilvánulása. Valószínűleg csak egyszerűen azon kapták magukat. egy mélyebb összekapcsolódottság. Ez azt jelenti. a megnyilvánulatlan egy élet. A valóság ilyen hiányos szemléléséből rendkívül korlátolt és romboló cselekvés származik. képesek voltak sokkal előbb megérezni a közelgő cunamit. A természet az egésszel a tudattalan egység állapotában létezik. s így maradt idejük visszahúzódni a magasabban fekvő területekre. Létezik azonban az összes létező összekapcsolódottságánál még mélyebb szint is az egészhez. De talán ez is csak emberi nézőpontból tűnik így. a megnyilvánultból és megnyilvánulatlanból. hogy érezzük minden létező összekapcsolódottságát. tehát amit képesek vagyunk látni. Ez a Forrás. Az egész a létezésből és a Létből. akkor már érezni tudjuk az észlelésünk révén különállónak tűnő dolgok mélyebb összekapcsolódottságát. téged támogató történések. hogy magasabban fekvő területekre vonulnak. koincidenciák és szinkronicitások (látszólag véletlen egybeesések). Ám amikor értelmezés vagy gondolati címkézés nélkül érzékelünk – ami azt jelenti. Mivel az embereknél ők szorosabb kapcsolatban állnak a teljességgel. Ez a magyarázat például arra. hogy érzékelésünkhöz nem adunk hozzá gondolatot –. Az univerzum valójában akkor esik számunkra darabokra. és hisszük a dolgokat egymástól különállóknak.

Belső célod elme így szabdalja fel a valóságot. A természet azonban tudattalan egységben él az egésszel. – Képes-e az egész az emberi elmét olyan dolgok teremtésére. illetve olyan helyzetek létrehozására használni. olyan teremtő erő lép színre. hogy tudatos egységben élünk a teljességgel. amire az egyszerű ember önmagában képes. hogy új dimenziót hozzunk ebbe a világba. Az a célunk és a rendeltetésünk. … … … … … … … … … * A lelkesedés szó magyarázata a következő fejezetben szerepel. Valahányszor inspiráció (ihletettség) van. ami azt jelenti „in spirit” – lélekben –. ami azt jelenti „Istenben”*.162 - . és tudatos összhangban az egyetemes értelemmel. ami messze felülmúlja azt.) . valamint lelkesedés. (A fordító megjegyzése. azáltal. amelyek összhangban állnak annak céljával? – Igen.

összehúzódás és halál ciklusai újra és újra megismétlődnek. ebből következik. A valóság egységes egész. Az univerzum tágulása leáll. s mivel te a makrokozmosz mikrokozmikus tükröződése vagy. Ez alapvető félreértésekre ad alkalmat. ám azt a gondolatok töredékekre szabdalják. Azaz: a külső és a belső cél összebékítése. Ahhoz a felfoghatatlan „semmiséghez”.163 - . és azóta is tágul. ami végső soron azzal jár. és minden nézőpont – természetéből adódóan – korlátozást is jelent. aminek akarod. hogy formát teremtsen. hogy az univerzum is rendelkezik belső és külső céllal. amelyből előemelkedett. a drámát. akkor fölfedezed. amelyek a tieidtől elválaszthatatlanok. az álmot. Az univerzum külső célja. a világ és Isten összehangolása. és ezáltal átalakítani a világot. Egyes tudósok azt is feltételezik. Belső célja. majd elkezd összehúzódni. legalábbis nem abszolút . hogy a kérdésre egyetlen matematikai modell sem adhat választ. hanem összetettsége is növekszik. sem matematikai képletek. Nemcsak tágul. és megtapasztalja a formák interakcióját: a játékot. tágulás. hogy ráébredjen önmaga formamentes esszenciájára. hogy ez az egységtől a sokféleség felé haladó változási folyamat végül megfordul. Egyetlen gondolat sem képes magába foglalni a teljesség hatalmasságát. vagy nevezd. hogy az univerzum természetéről mondott egyetlen állításomat sem szabad abszolút igazságként kezelni! A végtelent nem magyarázhatják meg sem fogalmak. hogy az univerzum tizenötmilliárd éve egy hatalmas robbanással jött létre. Mi célból? „Miért bajlódik az univerzum a létezéssel?” – kérdezi a fizikus Stephen Hawking. hogy a gondolat nem lehet igaz. például arra. Ezt követi a külső és a belső cél összebékítése: áthozni ezt az esszenciát – a tudatot – a forma világába. hogy a dolgok és az események egymástól elkülönülnek. Minden gondolat valamilyen nézőpontot képvisel. Ennek ellenére e bolygón most ez az átalakítás a ránk osztott feladat. és a születés. Ennek az átalakításnak a végső célja messze meghaladja mindazt. hogy egyaránt van belső és külső célod. míg végül visszatér a megnyilvánulatlanhoz. vagy hogy ez az oka annak. amit az emberi elme el tud képzelni vagy meg tud érteni. tudnod kell. Ha azonban belülre is tekintesz. miközben szembenéz a ténnyel. egyre differenciáltabbá válik. s nem csak kifelé. hogy a világmindenség tágulásának és összehúzódásának mi a jelentősége a te életedre vonatkoztatva.Új föld TIZEDIK FEJEZET Új föld A csillagászok arra utaló bizonyítékokat találtak. Mielőtt megnéznénk.

hanem tudásban. hogy itt relatív s nem abszolút igazságról van szó. kívül az időn. akkor látnád. A születést a kitágulás követi. majd visszatérése a megnyilvánulatlanhoz – tágulása és összehúzódása – két univerzális mozgás. Ez általában együtt jár az ego növekedésével. minden ember életciklusában is tükröződik. tulajdonban és megtapasztalásban is. se nem nyugszik le. hogy röviden megvizsgálunk egy másik relatív igazságot: az univerzum formába jövetelét. Ez a két mozgás sokféleképpen tükröződik az egész világegyetemben: például szíved folyamatos kitágulásában és összehúzódásában.164 - . visszatérsz minden élet megnyilvánulatlan Forrásába. tettekben. amikor főleg a külső célod megtalálásával és kergetésével foglalkozol. hanem folyamatosan ragyog. Az alvás és az ébrenlét ciklikusságában is ott található. Ez annak is az ideje. holott tudjuk. hogy tudnál róla. reggel – feltöltődve – ismét megjelensz. mi a jelentősége ennek a saját életedre vonatkozóan. és így a formaidentitásod egyre határozottabbá válik. hogy a „te életed”. ez igaz. és lássuk. Olyan időszak ez. korlátozott nézőpont. Amikor azt mondjuk. ami gondolati építmény. Ez a két mozgás. persze. hogy a nap reggel fölkel. hogy a nap se nem kel föl. Ám ennek tisztázását követően is beszélhetünk napkeltéről és napnyugtáról. Abszolút mércével mérve ez hamis állítás. Hatáskörzeted kitágul. Végső soron nem létezik olyan. egy másik viszonylagos igazság. és az élet egyre összetettebbé válik. Nem csupán fizikai értelemben növekedsz. verset írhatunk róla. . az most van. továbbra is láthatjuk és megfesthetjük szépségét. A viszonylagos és az abszolút igazság illusztrálására lássuk a napkeltét és a napnyugtát. Minden. messze a világűrben. álomtalan alvás fázisába. ami azonosulás valamennyi előbb említett dologgal. Csak a bolygó felszínén vagy az ahhoz közel elhelyezkedő megfigyelő korlátozott nézőpontjából kel fel és nyugszik le a nap. s azt követően. mert te és az élet nem két dolog vagytok. A „saját életem” fogalma. vagy lélegzeted be. Folytassuk hát azzal. Éjjelente. anélkül. Csak az egész igaz. egy másik. hirtelen jelensz meg e világban. „Te” úgymond a semmiből. amikor belépsz a mély. A gondolkodás korlátain túlról nézve – és ezért az emberi elme számára nem érthetően – minden most történik. ami valaha volt vagy lesz. amit nevezhetünk távozásnak és hazatérésnek. szintén gondolat teremtette. hanem egy. ám az egészet nem lehet mondani vagy gondolni. és este lenyugszik. de csak relatíve. ÉLETED RÖVID TÖRTÉNETE Az univerzum világba manifesztálódása.és kiáramlásában. Ha kint lennél. a távozás és a visszatérés.Új föld módon. majd a formamenteshez való visszatérését – ami tartalmazza az idő korlátozott nézőpontját –.

Mivel a mai kultúránkban rendkívül kevés a spirituális igazság. . márpedig spirituálisan minél tudatlanabb vagy. csupán az üres tér. Minden ember élete – valójában minden létforma – egy-egy világot képvisel. az univerzum önmegtapasztalásának egy-egy egyedi módját. Az ego azonban – szemben a természettel – nem tudja. rokkantság vagy valamilyen személyes tragédia következtében történik meg – hatalmas lehetőséget hordoz a spirituális fölébredésre. épp amikor már azt hiszed. ha az elhunyt a közeli családtagod. Egyre több ismerősöd hal meg. Majd egy nap te is eltűnsz. ami például időskor. most kevesbedsz. Ám nem te vagy benne. És amikor a formád szétfoszlik. hogy valami borzasztó nagy baj van. beindul a visszatérés mozgása. A halálnak csak a megszépített változatát tekintheted meg. hogy olyasmi történik. azt hiszik. és ezért. akik világod részei voltak. A FÖLÉBREDÉS ÉS A VISSZATÉRÉS MOZGÁSA Az ember életében a visszatérő irányú mozgás – a forma gyengülése. nálunk elrejtik. különösen Nyugaton. a forma fölbomlását tapasztalja meg. Civilizációnkban hatalmas az emberi állapottal kapcsolatos tudatlanság. most az élet hat rád azzal. Próbálj csak holttestet látni. hogy az gyakorlatilag törvénybe ütközik. s ezért csillapíthatatlan étvággyal akar többet. Visszatértél oda. ahonnan – mindössze néhány éve – megérkeztél. és azt tapasztalod. Sok ember számára. ezért nem sokan ismerik fel ennek a lehetőségét. a halál nem több mint elvont fogalom. annál többet szenvedsz. amikor az a széteséshez közelít. hogy mi történik az emberi formával.165 - . aminek nem lenne szabad megtörténnie. és ezért sejtelmük sincs arról. hogy többé már nem uralod a történéseket. A legtöbb megrokkant és megöregedett embert idősek otthonába dugják. A világod elkezd összehúzódni. hogy fokozatosan redukálja a világodat. amelyeket egyes régebbi kultúrákban közszemlére bocsátottak.Új föld amikor az ego hajlamos a külső célt – a növekedést – birtokolni. és azt tapasztalod. A holttesteket. Ahelyett. hogy mikor álljon le a növekedés hajszolásával. hogy idetartozol. Ám aztán. betegség. amire az ego egyre intenzívebb szorongással vagy depresszióval reagál. hogy hatnál az életre. A formával azonosult tudat most a „naplementét”. egy világ – a számtalan világok egyike – véget ér. olyanok. a hatáskörzeted összezsugorodik. A karosszéked még mindig ott áll. illetve szétesése. Ahelyett. hogy sikerrel jártál. amikor az megtörténik velük vagy hozzátartozójukkal. hogy több lennél. Majd gyengül a fizikai formád. kivéve. A halottasházakban még sminket is tesznek az arcra. Tehát a tudat formával történt azonosulásának megszüntetésére.

Új föld

Mivel a legtöbb ember számára a halál csupán elvont fogalom, ezért egyáltalán nem készülnek fel a forma rájuk is váró felbomlására. Amikor az közeledik: sokk, értetlenség, kétségbeesés és hatalmas félelem a reakció. Többé már semminek sincs értelme, hiszen minden értelem és cél, amit az élet eddig számukra tartogatott, az a fölhalmozással, a sikerrel, az építéssel, a megvédéssel és a kielégülés tudatával kapcsolódott össze. Az a kiáradó mozgással és a formával – tehát az egóval – történt azonosulással asszociálódott (társult). A legtöbben képtelenek bármiféle értelmet találni abban, amikor az életük, a világuk lebontódik. És mégis – potenciálisan – itt mélyebb értelem található, mint amikor a kiáradó mozgás zajlik. Az emberek életébe a spirituális dimenzió hagyományosan épp az öregkor megkezdődésével, veszteség vagy személyes tragédia révén lép be. Más szóval: a belső céljuk csak akkor bukkan elő, amikor a külső céljuk összeomlott, és az ego kagylóhéja kezd repedezni. Az ilyen események a visszatérés kezdetét, a forma szétesése felé haladást reprezentálják. A legtöbb ősi kultúrában – bizonyára intuitíve – megértették ezt a folyamatot, s ezért az idős embereket méltányolták és tisztelték. Ők a bölcsesség tárházai voltak, akik a mélység azon dimenzióját szolgáltatták, ami nélkül egyetlen civilizáció sem maradhat sokáig életben. A mi kultúránkban, amelyik teljesen azonosult a külső dimenzióval, és mit sem tud a lélek belső világáról, az öreg szó többnyire negatívan cseng. A „használhatatlan” fogalommal egyenértékű, és ezért szinte sértés valakire azt mondani, hogy öreg. A szó elkerülése végett olyan szépítő kifejezéseket használunk, mint: idős, idősebb, rangidős. A bennszülötteknél a „nagymama” óriási tekintélyű családtag. A mai „nagyi” legjobb esetben is csak aranyos. Miért tekintik az öregembert haszontalannak? Mert öregkorban a hangsúly a cselekvésről a Létre tevődik át, és a mi civilizációnk, amelyik elveszik a tettekben, semmit sem tud róla. Azt kérdezi: „Lét? Azzal meg mit lehet csinálni?” Egyes emberek esetében a növekedés és tágulás kiáradó mozgását hirtelen szakítja meg a visszatérés látszólag korán jelentkező mozgása, a forma felbomlása. Olykor ez csak időleges megszakítás; más esetekben végleges. Úgy hisszük, hogy a fiatal gyerekeknek nem kéne szembetalálkozniuk a halállal, ám tény, hogy egyes gyerekekkel ez történik. Szembe kell nézniük egyik vagy mindkét szülőjük betegség vagy baleset okozta halálával, vagy akár a saját haláluk lehetőségével is. Akadnak gyerekek, akik olyan rendellenességgel születnek, ami súlyosan korlátozza életük természetes kitágulását. Vagy viszonylag fiatal korukban jelenik meg az életükben valamilyen komoly korlát. A kiáradó mozgás megszakadása akkor, amikor annak még „nem kellett volna megtörténnie”, az adott személynél potenciálisan korai spirituális fölébredést idézhet elő. Végső soron semmi olyan nem történik, aminek nem kellett volna megtörténnie. Ezzel azt - 166 -

Új föld

mondom: semmi olyan nem történik, ami nem része a nagyobb egésznek és a nagyobb egész céljának. Tehát a külső cél leomlása vagy megszakadása elvezethet oda, hogy megtalálod a belső célodat, és ennek következtében felbukkanhat az a mélyebb külső cél, ami összhangban áll a belsővel. A sokat szenvedett gyerekek gyakran válnak az életkoruknál érettebb fiatalokká. Ami elvész a forma szintjén, az megtérül a lényeg szintjén. Az ősi kultúrák és legendák „vak látnok” és „sebesült gyógyító” tradicionális figuráiban a forma szintjén elszenvedett hatalmas veszteség vagy fogyatékosság a lélekhez vezető kapuvá vált. Amint közvetlen élményt szereztél minden forma labilitásáról, valószínűleg többé már nem fogod túlértékelni a formát, s így nem veszel el annak hajszolásában, illetve az ahhoz való ragaszkodásban. Mai kultúránkban épp csak kezdik felismerni azt a lehetőséget, amit a forma szétesése, és különösen az idős kor hordoz. A legtöbb ember erről a lehetőségről tragikus módon lemarad, mert az ego ugyanúgy azonosul a visszatérés mozgásával, mint ahogy a kiáradó mozgással azonosult. Ez pedig az egós kagylóhéj megkeményedésével jár, tehát inkább összehúzódással, mintsem megnyílással. A megcsappant ego ezt követően hátralevő napjait siránkozással és panaszkodással tölti, a félelem, a harag, az önsajnálat, a bűntudat, a hibáztatás, illetve egyéb negatív gondolati-érzelmi állapot csapdájába szorulva. Vagy olyan elkerülési stratégiát alkalmaz, mint amilyen az emlékekbe kapaszkodás, a múlton való révedezés és nosztalgiázás. Ha valakinél az ego már nem azonosul a visszatérő irányú mozgással, akkor az öregkor vagy a közeledő halál azzá válik, aminek terveztetett: a lélek birodalmába vezető kapuvá. Találkoztam olyan öreg emberekkel, akik e folyamat élő megtestesítői voltak. Sugárzóvá váltak. Gyengülő formájuk áttetszővé vált a tudat fénye számára. Az új földön az öregkort mindenütt megbecsülik, és nagyra értékelik majd, mint a tudat virágzására szolgáló időszakot. Azok számára, akik még mindig elveszve bolyonganak életük külső ügyei közt, ez a késői hazatérés időszakává válik, amikor ráébrednek belső céljukra. Sok más embernek pedig a fölébredési folyamat fölerősödését és betetőződését jelenti majd. A FÖLÉBREDÉS ÉS A KIÁRADÓ MOZGÁS Az egyén életének a kiáradó mozgással járó, természetes kitágulását eddig jellemzően az ego birtokolta, és a saját növekedésére használta. „Nézd, én mit tudok csinálni! Te ezt úgysem tudod!” – mondja a kisgyerek a másiknak, ahogy fölfedezi teste növekvő erejét és

- 167 -

Új föld

képességeit. Ez az ego egyik első kísérlete arra, hogy önmaga megnöveléséért azonosuljon a kiáradó mozgással és a „több, mint te” fogalmával, s hogy önmagát mások lealacsonyításával tegye erősebbé. Természetesen ez az ego számos téveszméje közül csupán az egyik első. Ám, ha tudatosságod növekszik, és életedet többé nem az ego irányítja, akkor a belső célodra történő ráébredéshez már nem kell megvárnod, hogy öregség vagy személyes tragédia révén a világod összezsugorodjon, illetve összeomoljon. Ahogy kezd megjelenni a bolygón az új tudatosság, egyre kevesebb ember szorul már megrázó élményre ahhoz, hogy fölébredjen. Ők akarattal ölelik magukhoz a fölébredés folyamatát, jóllehet még a növekedés kiáradó mozgásában, a tágulásban járnak. Ha a ciklust már nem birtokolja az ego, akkor a spirituális dimenzió ugyanolyan erőteljesen jut be ebbe a világba a kiáradó mozgás (gondolat, szó, tevékenység, alkotás), mint a visszatérés mozgása (a csönd, a Lét és a forma fölbomlása) révén. Mostanáig az emberi értelmet, ami az univerzális intelligenciának csupán apró része, eltorzította és hibásan használta az ego. Erre mondom: „az őrültség szolgálatába állított értelem”. Az atom széthasításához óriási értelem kell. Ezt az értelmet atombombák megépítésére és felhalmozására használni azonban már őrült vagy a legjobb esetben is szélsőségesen unintelligens dolog. Az ostobaság viszonylag ártalmatlan valami, ám az intelligens ostobaság már rendkívül veszélyes. Ez az intelligens ostobaság – melyre számtalan nyilvánvaló példát lehetne felsorolni – az, ami fenyegeti emberi fajunk fennmaradását. Az egós működészavar ártó hatása nélkül értelmünk teljes összhangba kerül az egyetemes értelem kiáradó ciklusával és teremtő szándékával. A formateremtés tudatos résztvevőivé válunk. Nem mi teremtünk, hanem az egyetemes értelem teremt rajtunk keresztül. Nem azonosulunk az alkotásunkkal, s ezért nem veszünk el tevékenységünkben. Megtanuljuk, hogy a teremtés aktusához ugyan szükség lehet a legintenzívebb energiára, ám az nem jelent „kemény munkát” és stresszt. Meg kell értenünk a stressz és az intenzitás közti különbséget, de erről lesz még szó. Az erőlködés vagy a stressz azt jelzi, hogy az ego visszatért, ahogy a fölmerülő akadályra adott negatív reakciónk is erre utal. Az ego akarása mögött meghúzódó erő „ellenségeket” teremt, tehát azonos intenzitású, ellenkező erő formájában jelentkező reakciót. Minél erősebb az ego, annál erősebb az emberek közti elkülönültségtudat. Kizárólag azok a tettek nem okoznak ellenkező reakciót, amelyek célja: mindenki javára tenni. Azok magukba foglalók (inkluzívak), nem kizáróak (exkluzívak). Összekapcsolnak, nem pedig elválasztanak. Azok a tettek nem az „én” országomért, hanem az egész emberiségért; nem az „én” vallásomért, hanem a tudat minden

- 168 -

akkor nem létezik az a mennyiségű tett. ám a tudat már nincs önmaga tudatában. Amikor az oroszlán széttépi a zebra testét. hanem minden érző lényért és az egész természetért történnek. tehát a meghalás idején. és ha ezen a belső szinten nincs változás. olyan világot. A forma és a formamentes egymásba hatol. bármennyi erőfeszítést is tehetünk. a következő egyedi álom. hogy rajtuk keresztül kifejezhesse magát a megnyilvánultban. Fölébredés futó pillanatai csak az egyedi forma szétesésekor adódnak. Az intelligencia megmarad. belső térként.169 - . és látszólag evolúciós folyamaton megy keresztül. amelyik tudatossá válik. ami bármi változást is hozna. és ahhoz egyéb formák milliói készítették elő a terepet. Elveszti magát a formákban. és annak tudatos résztvevői lehetünk. a szervező elv. és ezért nem fejlődik. ami része a kollektív álomnak. az nem különül el a forma e dimenziójától. Hogyan teszi ezt? Az emberi formán keresztül. Az univerzum evolúciójának e stádiumában a teljes kiáradó mozgás ebben az álomszerű állapotban zajlik.Új föld emberben történő megjelenéséért. A tudat már évmilliók óta készít formákat. Úgy is le lehetne ezt írni. Tudat inkarnálódik a megnyilvánult dimenzióba. s betölti küldetését. Amikor ezt teszi. világunkat a tudati állapotunk teremti meg. noha szükséges. külső valóságunk létrehozatalában csupán másodlagos tényező. jelenlétként áramlik bele ebbe a dimenzióba. A teremtésben az elsődleges faktor a tudat. Emberi elme képtelen teljesen megérteni e folyamat okát. és egy rövid pillanatra ráébred tudatként való lényegi. Maga a tudat időtlen. akkor látszólag ki van téve az időnek. Bármilyen aktívak lehetünk. Az esetben csak ugyanannak a világnak a módosított változatát teremtenénk meg újra és újra. Sohasem született és nem hal meg. álomszerű állapotba jut. Az a megnyilvánulatlan. Azt is tanuljuk. Az univerzum azonban csak fokozatosan válik tudatossá. nem az „én” fajomért. hogy a tett. hogy: az isteni leszáll az anyagba. ami az ego külső visszatükröződése lenne. A tudat a forma megjelenése mögötti intelligencia. vagyis az formává válik. A TUDAT A tudat már eleve tudatos. Amikor a tudat megnyilvánult univerzummá válik. . akkor a zebraformába inkarnálódott tudat leválasztja magát a széteső formáról. azonosul a formákkal. az örök. a formával való következő azonosulás. Ezt követően kezdetét veszi a következő inkarnáció. A megnyilvánulatlan tudatosságként. Az emberi forma erre a magasabb célra teremtetett. Bár a színtiszta tudat megnyilvánulatlan birodalmát tekinthetnénk egy másik dimenziónak. Ám önmagunkban megpillanthatjuk ezt a folyamatot.

hogy minden forma (a világ) megsemmisülne. Ha az agyad megsérül. és többé már képtelen vadászni. hogy belépjen e dimenzióba. a tudat formával történő azonosulását. mert lényegedet tekintve te tudat vagy. A fölébredt cselekvés: összhangba hozni külső célodat (amit teszel) a belső céloddal (fölébredni és ébren maradni). amin keresztül tudat lép be e dimenzióba. hanem a tudat teremtette meg az agyat – a legösszetettebb földi formát – önmaga kifejezésére. Miért kéne folytatnia a forma teremtését és megtapasztalását? Annak öröméért. mint ahány csillag található a galaxisunkban. ami te magad vagy. ugyanannyit. Az agy nem teremt tudatot. hogy formát teremt. ami a tiéd. Bolygónkon az emberi ego képviseli az egyetemes alvás végső stádiumát.Új föld halhatatlan természetére. A tudat fejlődésében ez szükséges stádium volt. az ego annál diszfunkcionálisabbá válik. az nem azt jelenti. Miként teszi ezt a tudat? Fölébredt embereken keresztül. FÖLÉBREDT CSELEKVÉS A tudat bolygónkon zajló fejlődésében a következő stádium külső aspektusa a fölébredt cselekvés. még aközben is. akik megtanulták a fölébredt cselekvést. ahogy az utolsót lélegzi. Ám az új tudatosság már a régi szétesése közben megjelenőfélben van.170 - . illetve tapasztal meg. bár jó néhány formával szinte bizonyosan ez fog történni. hogy te tudatot vesztettél*. Bolygónkon – és ezzel egyidejűleg a galaxisunk számos részében és talán azon túl is – a tudat ébredezik formaálmából. ugyanúgy. amit egy újabb forma álma követ. A fölébredt cselekvés révén eggyé válsz az univerzum kiáradó * Az angol szövegben itt kettős jelentésű kifejezés (lose consciousness) szerepel. majd azt követően azonnal alvásba zuhan vissza: újra inkarnálódik egy másik formába. Csak olyan dolgot veszíthetsz el. Ez nem azt jelenti. Amikor az oroszlán megöregszik. ahogy pillangóvá alakulása előtt a hernyó is diszfunkcionális lesz. ismét megtörténik a pillanatnyi fölébredés. Azt jelenti. Képes önmaga tudatában maradni. Az emberi agy egy magasan differenciált forma. (A fordító megjegyzése. amit tekinthetünk makrokozmikus agynak. Nem veszíthetsz tudatot. Minél közelebb kerülünk jelenlegi evolúciós stádiumunk végéhez. Az emberi tudatfejlődésben egy jelentős esemény közepén járunk. hogy azt a formát a tudat már nem tudja használni ahhoz. hogy magát elvesztené benne.) . ami tudatvesztést és eszméletvesztést is jelent. Azt jelenti. hogy a tudat most anélkül kezdhet formát teremteni. Körülbelül százmilliárd idegsejtet (neuront) tartalmaz. ám a ma esti hírekben erről nem fogsz hallani. de képtelenség elveszíteni valamit.

Például valószínűleg nem leszel képes élvezni. A modalitás a tetteidbe mögöttesen beáramló és a cselekedeteidet az e világban megjelenőben lévő. ami éppen történik. Így: „ezt kell tennem”. Beáramlik a gondolataidba. A fölébredt cselekvés modalitásai: elfogadás. Elfogadni azt. s nem az egóból és a kondicionált. három modalitás szerint tudod életedet összhangba hozni az univerzum teremtő erejével. Beáramlik a tetteidbe. az ugyanennek az elfogadásnak a másik oldala. amelyből a tetteid erednek. vagy a fölébredt tudatosság éber figyelme. Cselekedeted diszfunkcionális és az egótól származó lesz. tudattalan gondolkodásból. Már hosszan beszéltem arról. S hogy miként teszed. ha nem e három modalitás valamelyikében történik. A FÖLÉBREDT CSELEKVÉS HÁROM MÓDJA (MODALITÁSA) A tudat háromféleképpen áramolhat a tetteidbe. élvezet és lelkesedés. hogy betöltöd-e rendeltetésedet. bár életed egy-egy stádiumában valamelyikük dominálhat. Másként megfogalmazva ezt: bármilyen helyzetben és bármit is teszel. Ha nem az elfogadás. A tudat áramlata határozza meg a minőséget. a helyzet és a tetted a másodlagos. Mindegyikük a tudat bizonyos rezgési frekvenciáját képviseli. az a tudati állapotodon múlik. hogy bármit is teszel – a legegyszerűbbtől a legösszetettebb feladatig terjedően –. tudati állapotod az elsődleges tényező. hogy: „jelenleg ez a helyzet. azt minimum el tudod fogadni. irányítja és erővel ruházza fel őket. és így rajtad keresztül ebbe a világba. amit teszel. amit éppen tenned kell. amit teszel. így hát készségesen megteszem”. Az elfogadás azt jelenti. hogy valójában szenvedést teremtesz magad és mások számára. hogy mennyire fontos belül elfogadni azt.Új föld irányú céljával.171 - . pontosabban: amikor a tudat áramlata „folyik” abba. ez a pillanat ezt a tettet igényli tőlem. azt a három modalitás valamelyikének megfelelően tedd. „Jövőbeli” sikered attól a tudati állapottól függ – és attól elválaszthatatlan is –. . ha tetted célja maga a cselekvés lesz. Éberen kell ügyelned. hanem ahogyan azt teszed. Nem az dönti el. akkor közelebbről megvizsgálva azt találod majd. Fontossági sorrended megfordul. Az vagy az ego reaktív ereje. Bizonyos helyzetekben az egyik vagy a másik modalitás megfelelő. amikor éjjel. Minden valóban sikeres cselekvés az éber figyelemnek ebből a mezejéből származik. ELFOGADÁS Amit nem vagy képes örömmel tenni. amit teszel. Napközben ezek változhatnak. Tudat áramlik be rajtad keresztül ebbe a világba. fölébredt tudattal összekapcsoló energia frekvenciáját jelenti. az élvezet vagy a lelkesedés állapotában cselekszel. és megihleti őket.

és elfogadást sem tudsz belevinni. Az elfogadás állapotában cselekedni azt jelenti. És ha nem vállalsz felelősséget a tudati állapotodért. hogy élvezhesd a tevékenységedet! Mindössze seregnyi érvet kapnál tőle. hogy valami „értelmes” dolog jelenjen meg az életedben. az örömként nyilvánul meg. az a finom energiarezgés: tudat. amit most teszel. hogy aztán elkezdhesd élvezni azt. ha ténylegesen élvezed is azt. mintha valamilyen változásra várnál. nem vállalsz felelősséget az életért. akkor állj le! Különben nem vállalsz felelősséget azért az egyetlen dologért. Nem kell arra várnod. ám elfogadást bele tudsz vinni.Új föld zuhogó esőben. amit már teszel. amit teszel. A „várom. ami aztán beleáramlik a tettedbe. Sokkal nagyobb a valószínűsége. mint amennyire valaha is szükséged lesz. amit teszel. ami igazán számít. aki nem kapcsolódik a minden teremtés mögött álló erőhöz. „Most nem – mondja majd az elméd. . hogy te egy különálló darabka vagy. valójában azonban aktív és kreatív. hogy elfoglalt vagyok? Nincs rá idő. Több értelem van az örömben. ameddig nem kezded el élvezni azt. Amikor az univerzum teremtő ereje önmaga tudatára ébred. az öröm a Lét dinamikus oldala. hogy miért nem élvezheted azt. amelynek egyik arculata az elfogadás. Az új földön az emberek tettei mögötti ösztönző erőként az akarást az élvezet fogja fölváltani. hogy elkezdhessek élni” szindróma a tudattalan állapot egyik leggyakoribb illúziója. Ez a békesség leheletfinom energiarezgés. ami történetesen az egyetlen olyan dolog. Talán holnap elkezdheted élvezni…” Az a holnap sohasem érkezik el. amin a tudat bejut e világba: az önmegadott állapotban végzett cselekvés. mit éppen teszel. Az a békesség. mert valami teljesen újat hoz ebbe a világba. ÉLVEZET A megadással végzett tettel együtt járó békesség az életteliség érzésévé válik. Ha tevékenységedet képtelen vagy élvezni. hogy élvezni tudd azt. hogy életedbe beköszönt a külső szintű kitágulás és pozitív változás. Az akarás az ego azon téveszméjéből ered. hogy aztán végül élvezhesd azt. hogy békességben teszed. Ne kérj az elmédtől engedélyt arra. és az egyik út. Amikor a múlt és a jövő helyett a jelen pillanatot teszed életed középpontjává. ha élvezni tudod azt. akkor drámai mértékben megnő a képességed – és azzal életed minőségének szintje is – arra. – Hát nem látod. amiért valóban felelősséget tudsz vállalni: tudati állapotodért. Az élvezeten keresztül magába ebbe az egyetemes teremtő erőbe kapcsolódsz bele.172 - . amit teszel. Az élvezet a fölébredt cselekvés második modalitása. amit teszel. minden településtől távol autód defektes kerekét lecseréled – lelkesedésről nem is szólva –. Első ránézésre az elfogadás passzív állapotnak tűnik.

amit gyakran teszel! Vegyél bele olyan tevékenységet is.173 - . mintha az öröm abból származna. hogy terhes.Új föld Ha azt mondod. amiben teljesen jelen vagy. vagy életed túl terhes vagy fárasztó. A világ nem adja meg nekik azt. Írj listát sok olyan hétköznapi rutintevékenységedről. boldogságot adjon neked. hogy bármi. ám veszélyes is. nagymosás. hogy ezt a dimenziót még nem hoztad be az életedbe. és érezd magadban az éber. Valójában nem magát a kivitelezett cselekvést élvezed. amit teszel. fárasztónak. eleven nyugalmat és a csendet a tevékenység hátterében! Hamarosan azt tapasztalod majd. ami nem csupán valamilyen végeredmény elérésére szolgáló eszköz. hogy tudatos légy abban. vagy bármi egyéb. Még nem vált fő céloddá. Hogy pontosabban fogalmazzak: amit élvezel. a minden teremtés mögött álló erővel kapcsol össze. amit a napi munkádban fárasztónak vagy terhesnek találsz. hogy amikor élvezettel teszel valamit. az valójában téveszme. hanem az abba beáramló mély életteliség-érzést. A téveszme. az valójában nem a külső cselekedet. történetesen élvezetessé válik. bosszantónak vagy terhesnek ítélsz! Olyant azonban ne írj bele. vagy amitől irtózol! Az utóbbi tevékenységet vagy elfogadással érdemes végezni. aki vagy. amit nem tartasz érdekesnek. akkor az arra utal. amit élvezettel teszel. hogy azok az éberség közvetítői legyenek! Légy tökéletesen jelen abban. annak dinamikus oldaláról. fárasztó vagy bosszantó lenne. miszerint az öröm abból származik. hogy amit a megnövekedett tudatosság eme állapotában teszel. amit valami másból – például tevékenységből vagy dologból – lehet megszerezni. . amire szerintük szükségük van. Így ezt követően a világtól várod. Ezért él sok ember állandó frusztrációban. hogy élvezettel teszem ezt vagy azt. mert azt a hitet teremti meg. hogy örömöt. ami életedbe erőt és teremtő kitágulást visz majd. élelmiszer-vásárlás. A listán szerepelhet például: utazás munkába és munkából. Ha azt érzed. Aztán mi a kapcsolat a tevékenységed és az öröm állapota között? Bármilyen tevékenységet élvezni fogsz. hagyd. Az öröm ugyanis nem a tettedből származik. hanem bensőd mélyéből áramlik bele a tettedbe. amit unalmasnak. holott arra képtelen. hanem a tudatnak a tevékenységbe beáramló belső dimenziója. valójában a Lét örömét tapasztalod meg. valahányszor ezeket a tevékenységeket végzed. Ez a magyarázata. Íme egy spirituális gyakorlat. Ez azt jelenti. amit teszel. hogy az életedből hiányzik az „értelem”. bármilyen tevékenységet. vagy abba kell hagyni. amit teszel. és ily módon ebbe a világba. amit teszel. Ezt követően. mert úgy tünteti fel. amit utálsz. hogy az öröm olyan dolog. holott nem ez a helyzet. Ez: a Lét örömének megtalálása a tetteidben. az ahelyett. szokványos. Az az életteliség egy azzal.

A lelkesedés . anélkül. Hatalmas víziójuk támad. amihez hozzátevődik egy cél vagy vízió. és attól kezdve annak megvalósításán dolgoznak. Hallgasd e zenét!”1 LELEKESEDÉS Aztán létezik a kreatív manifesztálásnak egy másik módja is. ami rajtad keresztül érkezik e világba. építészek. a XIV. művészek. századi perzsa költő és szufi mester gyönyörűen fejezi ki ezt az igazságot: „Egy lyuk vagyok a furulyán. Majd azt tapasztalhatod. tudósok. és így az lelkesedéssé válik. Egyesek. hogy hirtelen vagy fokozatosan teremtő megerősítés áramlik tettükbe. Bizonyos fokú „szerkezeti feszültség” adódik ekkor az élvezethez. hogy ez a fejedbe szálljon. Egy nap hirtelen tudják. ami minden korábbi elképzelésüket túlszárnyalja. hogy mi a külső céljuk. akik hűek maradnak fölébredésük belső céljához. Ha célt adsz tevékenységed élvezéséhez. hogy a már hosszú ideje végzett tevékenységed természetes módon kezd valami sokkal nagyobba átmenni. és azzal olyan kreativitás ihleti meg őket. ami messze felülmúlja azt. egyszerűen azt teszik. Céljuk. A lelkesedés azt jelenti. azt a tudat „szállítóeszközeként” használják. tanárok. írók. akkor az energiamező. vagy bárkivé akarnának válni. majd az történhet. Az élvezet mellé intenzitás társul a tevékenységükhöz. De ne hagyd. amelyen Krisztus lehelete áramlik át. ami azoknak adatik meg. egy küldetés. és elkezdi irányítani az életedet. mert ott fönt az ego maradéka rejtőzhet! Továbbra is közönséges ember vagy. amit egy közönséges ember véghez tud vinni. ami felé munkáddal haladsz. A Lét öröme a tudatosnak lenni öröme. és ezért bármit is tesznek. és a tevékenységük oly mértékben kitágul. Például zenészek. amit a legjobban élveznek. Ám azon az esszencián osztozol minden lénnyel. illetve a rezgési frekvencia megváltozik. amikor azt már a tudat erősíti. hogy tevékenységükkel bármit el akarnának érni. illetve víziójuk valamilyen módon általában kapcsolódik ahhoz. amit kisebb léptékben már – élvezettel – tesznek. A rendkívüli az. vagy új szociális vagy – megvilágosodott – vállalati struktúrák megvalósítói. A fölébredt tudat aztán átveszi az egótól a kormányrudat. hogy tevékenységedben intenzív élvezetet találsz. akik alkotó tevékenységükkel sok ember életét gazdagítják. Olykor néhány évig a hatáskörzetük kicsiny marad.174 - . Ekkor bukkan fel a fölébredt cselekvés harmadik módja: a lelkesedés.Új föld Az új föld úgy jelenik meg. hogy egyre több ember fedezi fel élete fő küldetését: behozni a tudat fényét e világba. Hafiz. és számtalan embert érint meg.

vagy megengedéssel és átöleléssel a szembeszegülő energiát támogató erővé.”3 Az egós akarással szemben. A stressz általában azt jelzi. Ezért mondta Ralph Waldo Emerson: „Egyetlen hatalmas eredményt sem értek el lelkesedés nélkül. és az derült ki. hogy „meglovagold a hullámot”. hogy nem kell mindent magadnak megtenned.175 - . ha jobban akarod. Nem konfrontatív. A lelkesedés óriási erőt visz tetteidbe. és azt követően már csak annyi a teendőd. Akkor válsz feszültté. Szoros kapcsolat található a stressz és a negatív érzelmek – például szorongás és harag – között is. Történetesen semmi jelentőset sem vagy képes magad megtenni. akik nem fértek hozzá ehhez az erőhöz. a lelkesedés sohasem ellenkezik. Tevékenysége nem teremt győzteseket és veszteseket. A tartós lelkesedés a teremtő energia hullámát hozza létre. amelyik a cél felé száguld. Az élvezet és a „szerkezeti feszültség” közti egyensúly ez esetben felborult. . mert a lelkesedés magának a teremtésnek az ereje.”2 A lelkesedés szó az ógörög en és Theosz (Isten) szavakból született. hogy az ego visszatért. amelyik az akarás intenzitásával egyenes arányban álló mértékű ellenkezést teremt. A stressz a test számára mérgező hatású. hogy az úgynevezett degeneratív kórképek – például a rák és a szívkoszorúér-betegség – egyik fő oka. A stressz mindig gyengíti annak a tevékenységnek a minőségét és hatékonyságát. Mások bevonására. A kívülállónak úgy tűnhet. és azt egyenlőnek hiszik veled. hogy teljesíts. ám a lelkesedés intenzitásának semmi köze a stresszhez. A stresszel ellentétben a lelkesedésnek magas az energiafrekvenciája. az utóbbi javára. hogy célba érj. Az enthousiazein (lelkesedés) szó azt jelenti: „egy istentől megszállottnak lenni”. Nyílnak érzed magad. s ezért nem kell valami másodlagos forrásból energiához jutnia. a rosszakarót baráttá változtatja. amit teszel. és emiatt rezonál az univerzum teremtő erejével. a lelkesedés a saját bőségéből ad. hanem kikerüli azt. nem pedig kizárására épül. és közben élvezi a repülést. Helyette csak az egós akarás ereje és a túlfeszítés található. s emiatt mindazok. s te leválasztod magadat az univerzum teremtő erejéről. lenyűgözve merednek „teljesítményedre”. mintha stresszben tevékenykednél. hogy embereket használjon és manipuláljon. mint amennyire azt óhajtod tenni. és „keményen kell dolgoznod”. Nincs szüksége arra.Új föld táplálta teremtő tevékenység magaslatán elképesztő intenzitás és energia kerül tevékenységed mögé. Lelkesen azt tapasztalod majd. Az ego akarása mindig elvenni próbál valamitől vagy valakitől. amire Jézus e szavakkal mutatott rá: „Magamtól nem tehetek semmit. amit a hatása alatt végzel. akkor sohasem támad. Te azonban tudod az igazságot. Ha a lelkesedés akadályba ütközik – kedvezőtlen helyzet vagy együtt nem működő emberek formájában –.

ám tevékenységed öröme megmarad. ami mindennek forrása. A lelkesedés semmit sem akar. írónak vagy egyébnek látnád. hogy célod nem valaminek a megszerzésére irányul! Például: tengerparti ház. ám anélkül. ám ugyanakkor mélyen egy a jelen pillanattal. hogy magadat híres színésznek. Ahelyett. tízmillió dolláros bankszámla. ami felé haladsz: lelkesedés születik. tehát az egóval. például: filmsztár. és bármennyire is dinamikusak legyenek a lelkesedés ihlette tevékenységek. hanem számtalan más ember életét is gazdagítja. merre tart. amin keresztül energia áramlik minden élet megnyilvánulatlan Forrásából mindenki hasznára! Mindez azt jelenti. Senki sem képes állandóan lelkesedésben élni. Ehelyett győződj meg arról. A lelkesedés az az erő. örömének és erejének a forrásával. És a tevékenység közepette is mindig marad a „kerékagynál” egy csöndes. és ehhez olyan cél vagy távlat társul. illetve víziód nehogy önmagad felfújt imázsa legyen. A lelkesedés tudja. Ahol nincs azonosulás. híres író vagy gazdag vállalkozó akarsz lenni! Arról is győződj meg. Amikor a forma fölbomlása felé irányuló. s téged ezért nem erősítenek. tehát olyan tevékenység felé irányulnak. Kizárólag megadással tudod magadat összhangba hozni a visszatérő mozgással. Később a teremtő energia új hulláma érkezhet. figyelmed gyújtópontjában továbbra is az adott pillanatban végzett tevékenységednek kell maradnia. illetve elmélyíti! Érezd magad „kapunak”. különben kibillensz az egyetemes céllal kialakult összehangolódottságból. ám ami érintetlen. azokban nem veszted el magadat. hogy célod. és megújult lelkesedést eredményezhet. a lelkesedés már nem szolgál téged. Egységben van az élettel. tehát az ego rejtett formája. a hazaúttal. saját cég. de intenzíven eleven tér. Azt nem tudod . ami a mentális tervet átviszi a fizikai dimenzióba. önmaga elevenségének. Az egyik megléte feltételezi a másik hiányát. mert semminek sincs híjával. ami a szenvedés egyik hatalmas forrása. ott nincs ragaszkodás. ahogy munkáddal számtalan embert inspirálsz. Önmagad fölnagyított képe. Ha a teremtő energia hulláma tovasiklott. képzeld el.176 - . hogy azonosulnál annak teremtményeivel. hogy céljaid dinamikusak. „békességmag”. vagy a vízió önmagadról. ahogy tevékenységed nem csak a saját életedet. Vigyázz. a szerkezeti feszültség ismét csökken. teremtő elvével. Ez az elme teremtő használata. amit végzel. nyugodt. Összefoglalva: ha élvezed tevékenységedet. hogy a célod vagy víziód – az elme és az érzés szintjén – ekkor már valóságként él benned. és gazdagítod az életüket! Érezd át.Új föld Lelkesedés és ego nem létezhet együtt. és ezért nincs benne akarás. s amely révén más emberekhez és az egészhez kapcsolódsz. visszatérő mozgás megkezdődik. Lelkesült állapotban teljes összhangba kerülsz az univerzum kiáradó. ahogy már rendelkezel ezzel-azzal: ezek mind statikus célok. S noha van célod. A lelkesedés az élet kiáradó ciklusához tartozik.

eredményt érjenek el. Mások. hogy „erőfeszítéssel” kapják meg azt. hogy spirituális közösségben vagy kolostorban éljenek. ami ránézésre jelentéktelen. és így egyre inkább arra szorulnak. olyan életet élnek. és akkor valóban teljesül kérésetek. Azért vannak itt. tevékenykedjenek. amivel már rendelkezel. amelyikkel nem sok közösséget érez. Nem él bennük erős vágy a tevékenykedésre vagy a világ megváltoztatására. annál tovább általában nem mennek. akik kábítószerhez fordulnak. mint otthonról el. hogy építsenek. ahol viszonylag védetten meghúzódhatnak. teremtsenek. Néhányan elég szerencsések ahhoz. Vannak. Némelyikük nehezen tud beilleszkedni e világba. Akadnak olyanok is. hogy tudatot generáljanak a . „Frekvenciatartóknak” nevezem őket. Ha tudattalanok. Természetük szerint ők befelé fordulóbbak. akikben a kiáradó mozgás erős. a reformereké. csak azt. a cselekvőké.”4 A FREKVENCIATARTÓK A formába irányuló. kiáradó mozgás nem minden emberben azonos intenzitású. Kemény munkával és erőfeszítéssel esetleg megszerezheted azt. hogy „menedéket” találjanak maguknak. és esetükben a formába irányuló. amit akarsz. mert e világban élni számukra túl fájdalmas. A mai civilizációnkban a jelek szerint nincs számukra hely. Ha akad bennük némi ambíció. és meglehetősen passzívnak tűnő. Az ő funkciójuk: lehorgonyozni a földön az új tudat frekvenciáját. Ha tudatosak azok. Jézus átnyújtotta a kulcsot az elme teremtő használatához és a forma tudatos manifesztálásához: „ha imádkoztok és könyörögtök valamiért. Az elmúlt korokban őket valószínűleg elmélkedőknek vagy befelé fordulóknak nevezték volna.177 - . hatást gyakoroljanak a világra. akkor persze az egójuk veszi át az irányítást. saját üzleti vállalkozást. akik erős ösztönzést éreznek arra. ami bizonyos fokú függetlenséghez juttatja őket. ami akarsz. például rendszeres jövedelmet biztosító állást vagy apró. Vannak. miután a felnövésükkel együtt járó kitágulás lezajlott. akik ahhoz éreznek ösztönzést. hogy megkapjátok. és a kiáradó ciklus energiáját a saját céljaik elérésére használják. Némelyikük „lemorzsolódik”. ám ez nem az új föld módszere. viszonylag eseménytelen. kiáradó mozgás minimális. és annak a társadalomnak a peremén él. amit akarnak. Ők inkább hazamennének. mint hogy olyan tevékenységet találjanak. Ez azonban óriási mértékben csökkenti a rendelkezésükre álló teremtő energia hozzájuk áramlását.Új föld manifesztálni. higgyétek. rendkívül kreatívak lesznek. A megjelenőben levő új földön azonban a szerepük ugyanolyan kulcsfontosságú lesz. mint az alkotóké. Mások végül gyógyítók vagy spirituális tanítók – azaz a Lét tanítói – lesznek.

a többiekkel folytatott interakcióik.”6* A hegyi beszédben Jézus megjósol valamit. amikor majd minden jó lesz. ami: az ego. amit mind a mai napig kevesen értettek meg. ezért sokkal mélyebben hatnak a világra. Némelyikük csalódással. valamint egyszerűen a létezésük révén. Mit mondott Jézus a tanítványainak? „Mert az Isten országa közöttetek van. az elmédben. tudat és ezért minőség figyelhető meg. Az új ég – a fölébredt tudat – tehát nem egy elérendő. magyarul: menny) jelöli. és ha nincsenek megjelenőben ebben a pillanatban. Semmi sem tesz bennünket majd szabaddá. A jövő azonban kizárólag gondolatformaként létezik.Új föld hétköznapi élet tevékenységeihez. Az új föld számára az alap az új ég: a fölébredt tudat. akkor tudattalanul a saját elmédtől várod a megváltást.178 - . A föld – a külső valóság – annak csupán a kinti visszatükröződése. Azt mondja: „Boldogok a szelídek. amikor majd béke és harmónia uralkodik. amikor meg leszünk mentve. AZ ÚJ FÖLD NEM UTÓPIA Vajon az új föld ideája nem csupán egy újabb utópisztikus vízió? Egyáltalán nem. Minden utópisztikus vízió középpontjában ott található a régi tudatosság fő szerkezeti diszfunkciója: a megváltásért a jövőbe tekinteni. és így egyáltalán nincsenek megjelenőben. A forma csapdájában vergődsz. Az új ég és ezzel együtt az új föld megjelenése nem olyan jövőbeli esemény. Mivel minden egyes személy szerves része a kollektív emberi tudatnak.”7 A Biblia modern verziójában a „szelíd” szót „alázatosnak” fordították. Tevékenységükben. hogy övék lesz a föld? * Ez a logikai lépés csak akkor érthető. még a legszimplábban is. mint az az életük felszínén látható. a fejedben lévő gondolatnál. ha tudjuk. (A fordító megjegyzése. és mit jelent az. Az új ég és az új föld megjelenőben van ebben a pillanatban benned. Ily módon mély jelentéssel ruházzák föl a látszólag jelentéktelent. Minden utópisztikus vízióban megtalálható a mentális kivetítés egy jövőbeli időpontja. hogy minden tettükben tökéletesen jelen vannak. Céljuk: mindent szentül tenni. A felébredésnek jövőbeli eseményként nincs értelme. mert erre csak a jelen pillanat képes.) . mert övék lesz a föld. „Új eget és új földet láttam”5 – írja a bibliai próféta. Ez a felismerés a felébredés. s a problémáink véget érnek. ami majd szabaddá tesz minket. Amikor tehát a megváltásért a jövőbe tekintesz. Kik a szelídek vagy alázatosak. hogy a Biblia angol fordításában az „ég” és az „Isten országa” kifejezést ugyanaz a szó (heaven. Az ő feladatuk: tágas csöndet hozni e világba azzal. némelyikük katasztrófával végződött. jövőbeli állapot. akkor azok nem többek egy. mert a felébredés a jelenlét felismerése. Sok ilyen utópisztikus vízió akadt már.

akik ráébredtek önmaguk esszenciális. Önmegadott állapotban élnek. minden létformában is észreveszik. Ebben az értelemben lesz a föld a szelídeké. Új faj jelenik meg a bolygón. és ezért érzik egységüket az egésszel és a Forrással.179 - . és ezt az esszenciát minden „másban”. és az te vagy! … … … … … … … … … . amely észleli azt. ami bolygónkon az élet valamennyi aspektusát megváltoztatja. valódi természetére – tudat voltukra –. Most jelenik meg. Megtestesítik azt a fölébredt tudatot.Új föld A szelídek az egótlanok. mert az élet a földön elválaszthatatlan attól az emberi tudattól. és interakcióba lép vele. a természetet is beleértve. Ők azok.

A szerzőről A szerzőről Eckhart Tolle ma élő spirituális tanító. Írásaiban és előadásain egyszerű. Vancouverben. létezik út a lelki békéhez. … … … … … … … … … . hogy tanítását világszerte megismerhessék. Brit Columbiában él. ám mély üzenetet juttat el a régi mesterek időtlen és bonyodalommentes világosságával: létezik kiút a szenvedésből. aki egyetlen konkrét vallásnak vagy tradíciónak sem a követője.180 - . Tolle sokat utazik.

New York Times. levél 3:19 4 Tzu. 25th Edition (Frankfurt: Ullstein Verlag. fejezet 6 Lukács 14:10-11 7 Kena Upanishad 1 NYOLCADIK FEJEZET Prédikátor könyve 1:8 2 A Course in Miracles. Segnet Classic Edition (New York: New American Library). William. 8. „Introspective as a Prerequisite for Peace”. 1999). Department of Justice. Glen Allen.181 - . 1954). Workbook.Jegyzet … … … … … Jegyzet … … … … ELSŐ FEJEZET 1 Jelenések könyve 21:1 és Izajás könyve 65:17 MÁSODIK FEJEZET Máté 5:3 2 Filippieknek írt levél 4:7 1 HARMADIK FEJEZET Lukács 6:41 2 János 14:6 3 Halevi. Lectures. Sylvan Barnet szerkesztésében 1 HATODIK FEJEZET Máté 5:48 HETEDIK FEJEZET Lukács 6:38 2 Márk 4:25 3 Korintusiaknak írt I. 1990). 2004 júniusa 5 Einstein.. Thus Spake Zarathustra: A Book for All and None (New York: Viking. Sylvan Barnet szerkesztésében 2 Shakespeare. The Gift (New York: Penguin. Segnet Classic Edition (New York: New American Library). and Poems (New York: Bantam Classics). 1993). 3 János 5:30 4 Márk 11:24 5 Jelenések könyve 21:1 1 . Tao Te Ching. Ralph Waldo. 4 U. Bureau of Justice Statistics. 3 Lukács 17:20-21 4 Nietzsche. Yossi K. 2002 szeptember 7. fejezet 5 Ugyanott. Arkana. Lao. 42. William. 28. Prison Statistics. 288 5 Teremtés könyve 2:7 1 KILENCEDIK FEJEZET János 5:30 és János 14:10 2 Máté 6:28-29 1 TIZEDIK FEJEZET Hafiz. Friedriche. Macbeth. „Circles” in Ralph Waldo Emerson: Selected Essays. Daniel Ladinsky fordítása 2 Emerson. Mein Weltbild. Hamlet. 22. Eckhart Tolle fordítása 1 NEGYEDIK FEJEZET 1 Shakespeare. Albert. Lesson 5 (California: Foundation for Inner Peace.S. Part i.

Jegyzet 6 7 Lukács 17:21 Máté 5:5 … … … … … … … … … .182 - .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful