Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026  cos t − sin t   0 −1 , cu t ∈ \ . 1. Se consideră matricele A =   şi B =  sin t 1 0 cos t      a) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 (\) verifică relaţia AX = XA , atunci există a, b ∈ \ ,

5p

 a −b  astfel încât X =  . b a
5p 5p

 cos nt b) Să se demonstreze că ∀ n ∈ `* , B n =   sin nt
c) Să se calculeze A2008 .

− sin nt  . cos nt  

2. Se consideră a ∈ \ şi polinomul f = 3 X 4 − 2 X 3 + X 2 + aX − 1∈ \[ X ] . 5p 5p 5p a) Să se calculeze

1 1 1 1 + + + , unde x1 , x2 , x3 , x4 ∈ ^ sunt rădăcinile polinomului f . x1 x2 x3 x4

b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la ( X − 1) 2 . c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale.