Obzirom  na  brojne  netočne  objave  u  medijima  i  upite  pojedinih  redakcija,  a   nakon  konzultacija  s  MUP-­‐om  i  Direkcijom  za

 korištenje  službenih  zrakoplova,   dajemo  slijedeću     IZJAVA  ZA  JAVNOST     Predsjednik  Vlade  RH  Zoran  Milanović  putovao  je  službenim  automobilom  u   posjet  Bosni  i  Hercegovini  tijekom  kojeg  je  posjetio  Livno,  Tomislavgrad,  Ramu,   Kupres,  Bugojno,  Gornji  Vakuf-­‐Uskoplje  i  Kraljevu  Sutjesku.  Iz  posjeta  susjednoj   državi  vratio  se  službenim  zrakoplovom  iz  Sarajeva  u  Hrvatsku,  sletivši  u  Zračnu   luku  Rijeka.     Dakle,  zrakoplov  je  korišten  za  službene  potrebe,  sukladno  Uredbi  o  direkciji  za   korištenje  službenih  zrakoplova.  Let  je  unaprijed  planiran  i  odobren  na  toj   relaciji.   Što  se  tiče  upita  oko  troškova  leta  prvo  na  Krk,  a  potom  u  Zagreb,  prosječan   trošak  sata  leta  zrakoplova  CL-­‐604  iznosi  3.300$  i  on  uključuje:  gorivo,  radove   održavanja  i  potrošne  dijelove,  rezervne  dijelove  iz  programa  održavanja   (SMART  program)  i  druge  troškove  puta  (kao  što  su  aerodromske  naknade,   troškovi  preleta,  catering  i  sl)  što  za  jučerašnju  razliku  u  dužini  leta  od  17  minuta   iznosi  oko  935$  (dakle  cca  765€).  Naime,  let  Sarajevo-­‐Zagreb  kraći  je  za  dvije   minute  od  leta  Sarajevo-­‐Rijeka,  dok  let  s  Krka  do  Zagreba  traje  15  minuta.   Obzirom  da  predsjednik  Vlade  u  Bosnu  i  Hercegovinu  nije  putovao  zrakoplovom   već  službenim  automobilom,  troškovi  puta  su  samim  time  smanjeni  (samo   troškovi  noćenja  i  dnevnica  za  četiri  člana  posade  iznosili  bi  oko  800  €).  Toliko  bi   u  gruboj  procjeni  iznosili  i  troškovi  osiguranja  trase,  prijevoza  i  pratnje   predsjednika  Vlade  cestovnim  putem  iz  Zagreba  na  Krk,  te  je  ozbirom  na   istovjetnost  troškova  i  činjenicu  da  je  predsjednik  Vlade  štićena  osoba,  odabrana   ova  ruta,  sukladno  provedbenom  planu  o  kojem  odlučuje  nadležna  Uprava  za   posebne  poslove  sigurnosti  MUP-­‐a.     Inače,  u  prvih  šest  mjeseci  ove  godine,  službeni  je  zrakoplov  korišten  za  30   putovanja,  odnosno  ukupno  65  puta  (donja  tablica).  Od  toga  je  zrakoplov  19  puta   korišten  za  potrebe  Predsjednika  Republike,  isto  toliko  puta  za  potrebe   predsjednika  Vlade  RH,  te  12  puta  za  potrebe  Hrvatskog  sabora.       BROJ  LETOVA  1.1.-­‐30.6.2013.   BR.LETOVA   Inozemstvo   unutar       BR.PUTOVANJA   RH   19   16   3   PRH   8   19   19   0   PRVRH   9   12   12   0   SAB   6   4   4   0   VRH,gđa.  Pusić   2   3   3   0   SERVIS   1   4     4   MED-­‐pacijent   2   4   2   2   MED-­‐organi   2   65*   56   9   UKUPNO   30    

*broj  letova  je  ukupan  broj  letova  zrakoplova  brojen  od  destinacije  do  destinacije   (npr  let  u  Bruxelles  se  računa  kao  dva  korištenja  zrakoplova  Zagreb-­‐Bruxelles  i   Bruxelles-­‐Zagreb)      -­‐  prilog:  Uredbu  o  direkciji  za  korištenje  službenih  zrakoplova   http://hidra.srce.hr/arhiva/263/103068/narodne-­‐ novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_54_1096.html