PLANIFICARE CONSILIERE ŞI ORIENTARE CLASA a VII-a AN ŞCOLAR 2013-2014

PROFESOR ONEŢ OANA MARIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „KAZINCZY FERENC„ ŞIMIAN

VIZAT, DIRECTOR, PROF. NAGY MIRELA
1

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala gimnazială „KAZINCZY FERENC ŞIMIAN” DIRIGINTE: Prof. 2 .crt 1 2 3 4 5 MODULUL Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităţi sociale Managementul informaţiilor şi al învăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viaţă Total ore Semestrul 1 Număr de ore 3 4 5 2 4 18 Semestrul 2 Număr de ore 4 4 3 2 4 17 Anual Număr de ore 7 9 9 3 8 35 Notă! Menţionez că în perioada 7-11 aprilie 2014(S 9 ) se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare .Şă ştii mai multe. 1 oră pe săptămână PLANIFICARE ANUALĂ CONSILIERE ŞI ORIENTARE Nr..să fii mai bun! “ având orar specific.ONEŢ OANA MARIA CLASA: a VII-a ANUL ŞCOLAR: 2013-2014 DISCIPLINA: Consiliere şi orientare.

AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ CONŢINUTURI 1. în diferite situaţii. 1 oră pe săptămână PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – CONSILIERE ŞI ORIENTARE SEMESTRUL I – CLASA a VII-a – AN ŞCOLAR 2013-2014 MODULUL 1.UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala gimnazială nr.1 ABILITĂŢI SOCIALE -Cum recunoaştem un lider? 2. a celor slabe şi a intereselor. / DATA S1 16-20 Sept STRATEGII DE LUCRU -compuneri pe tema încrederii în sine şi a reuşitei. ORE 1 1 SĂPT. 3 Baia – Structura Bogata DIRIGINTE: Prof. -chestionare şi fişe de autoevaluare pentru identificarea punctelor tari.1 să dovedească încredere în sine. Hlihor Lenuţa CLASA: a VII-a ANUL ŞCOLAR: 2012-2013 DISCIPLINA: Consiliere şi orientare.1 AUTOCUNOAŞTERE -Încredere în sine. TEMA „Drepturi şi responsabilităţi” „Respectul de sine şi respectul faţǎ de ceilalţi” „Autoevaluarea propriilor capacitǎţi” „Oamenii pe care îi admir” 2. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. reuşita personală. COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2.1 să analizeze caracteristicile comportamen3 „Violenţa verbalǎ şi autocontrolul” NR.Ian 1 S2 23-27 Sept -imaginarea si discutarea unor situaţii care necesită . S6 21-25 Nov 1 S 14 16-20 Dec 1 S15 6-10.

Noi. S 12 2-6.2 COMUNICAREA -Ce înseamnă comunicarea eficientă? Abilităţi de comunicare: ascultare. realizarea planului individual de lucru şi al clasei. feedback pozitiv.2 să aplice tehnici de stimulare a creativităţii în propria activitate de învăţare „Ştiu să-mi organizez timpul” „Surse de informaţii” „Gândirea critică” „Ce înseamnă să fii cult şi civilizat?” 1 1 1 1 -fişe de lucru individual sau pe grupe. utilizând diferite criterii 4 „Aptitudinile mele” 1 S 10 18-22.094.2 să exerseze tehnici de comunicare eficientă. 4. 3. Diversitatea culturală şi etnică.Dec S 18 2731. 4. pentru identificarea criteriilor de alegere a unei meserii. MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI AL ÎNVĂŢĂRII 3. în cadrul grupurilor de apartenenţă 2.1 EXPLORAREA CARIEREI -Pregătirea educaţională necesară unei ocupaţii / angajări.2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ – TEHNICI DE STIMULARE A CREATIVITĂŢII tului de lider. -discuţii cu membrii comunităţii. -studii de caz. elaborarea orarului zilnic.1 ELEMENTE DE MANAGEMENT AL TIMPULUI 3. informată şi responsabilă cu privire la alegerea meseriei. 4. PLANIFICAREA CARIEREI 4. -crearea unor situaţii de comunicare asertivă. -promovarea prin materiale informative a relaţiilor pozitive între copii. 3.2 să îşi analizeze propriile opţiuni privind diferite meserii/ ocupaţii. cu privire la criterii de alegere a traseului educaţional. adresarea întrebărilor. -exerciţii de stimulare a creativităţii. Decizie personală. Interculturalitate.Noi.10 S8 4-8.2. săptămânal sau semestrial. S 17 2024. -activităţi de prezentare a informaţiilor în forme diverse în grup.1 să folosească eficient timpul. în contexte variate din punct de vedere social şi cultural. -exerciţii de autocontrol. pentru toate tipurile de activităţi. pentru a obţine succes în învăţare. a meseriei / ocupaţiei . Noi. 3. -Criterii de analiză şi de alegere a unei meserii.1 să analizeze diferite meserii şi ocupaţii din perspectiva cerinţelor educaţionale. ca resursă. „Rolul meu în familie” „Toleranţă şi intoleranţă” „Colaborare şi competiţie” 1 1 1 S7 28. Sept-1 Oct S9 1115.Ian S3 30. -Grijă şi sprijin în familie.Ian autocontrol.

Noi.5. -studiu de caz pe tema cunoaşterii drepturilor copilului etc. culturali. pe tema alimentaţiei sănătoase. „Satisfacţia de a „consuma” timpul liber” „Vulnerabilitatea mediului în care mă aflu” „Mănânc sănătos?” „Copil sunt şi eu. 1 5 . -discuţii.” „Vulnerabilitatea la stres” 1 S 13 913.. -Stereotipurile de gen şi planificarea carierei 5. dezbateri pe tema vulnerabilităţii mediului în care trăim. culturali. S16 1317.Oct S 11 2529. culturali. economici şi de mediu asupra propriilor opţiuni profesionale şi asupra evoluţiei în carieră.1 să evalueze impactul factorilor sociali.Oct.. economici în formularea unor opţiuni profesionale şi în dezvoltarea carierei.Dec.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE ŞI A MEDIULUI DE MUNCĂ: -Factorii sociali.Ian 1 1 1 -dezbateri. S5 1418. CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. studii de caz pe tema influenţelor factorilor sociali. economici şi de mediu asupra evoluţiei în carieră. problematizări. S4 711.

20. TEMA „Cunoaşterea de sine-cheia succesului” „Adolescenţa – vârsta idealurilor şi a întrebărilor” „Relaţia dintre respectul de sine şi emoţii” „Autoevaluarea propriilor capacitǎţi” NR. S7 -portofoliul resurselor 24personale. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ CONŢINUTURI 1.1 să dovedească încredere în sine. -dezbateri pe tema adolescenţei. / DATA STRATEGII DE LUCRU -chestionare şi fişe de autoevaluare pentru identificarea punctelor tari. în diferite situaţii. 1 oră pe săptămână PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – CONSILIERE ŞI ORIENTARE SEMESTRUL al II-lea – CLASA a VII-a – AN ŞCOLAR 2013-2014 MODULUL 1. din diferite domenii. -culegere de informaţii şi discuţii în grup despre schimbările specifice pubertăţii.Mar.Feb. reuşita personală. Oneţ Oana Maria CLASA: a VII-a ANUL ŞCOLAR: 2013-2014 DISCIPLINA: Consiliere şi orientare. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. S2 1721.Mai celebre.Iun. 28. S 18 -compuneri pe tema 16încrederii în sine şi a reuşitei.1 AUTOCUNOAŞTERE -Încredere în sine. ORE 1 SĂPT. 1 1 1 6 . S 12 -analiza unor personaje 5-9.UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala gimnazială „Kazinczy Ferenc Şimian DIRIGINTE: Prof. a celor slabe şi a intereselor. prin prisma încrederii în sine.

3. feedback pozitiv. pentru exersarea rolurilor competitive.1 ELEMENTE DE MANAGEMENT AL TIMPULUI 3. în contexte variate din punct de vedere social şi cultural. -promovarea prin materiale informative a relaţiilor pozitive între copii şi părinţi. -tehnici de ascultare activă. -realizarea unor postere. -activităţi de explorare a surselor de informaţii.2 COMUNICAREA -Ce înseamnă comunicarea eficientă? Abilităţi de comunicare: ascultare.1 ABILITĂŢI SOCIALE -Cum recunoaştem un lider? 2.Mai S 17 913. 2. S 13 1216. 1 1 -scenarii aplicate în clasă / în afara clasei.Mar. Diversitatea culturală şi etnică.2 să aplice tehnici de stimulare a creativităţii în propria activitate de învăţare „Limbajul informaţiilor” „Cartea – cel mai bun prieten al meu” „Avantaje şi limite ale folosirii TIC” „Cultivarea sentimentelor intelectuale şi a motivaţiilor” 1 1 1 1 7 . S 11 28. pentru a obţine succes în învăţare.Mar. de adresare a întrebărilor aplicate în perechi / grup. pliante despre diversitate şi diferenţele culturale. MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI AL ÎNVĂŢĂRII 3. pentru oameni. -2. S5 1014. -discuţii de grup despre utilitatea informaţiilor dintr-o carte şi însemnătatea ei pentru copii.Iun S 10 2325.Apr. COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2.Iun.2 să exerseze tehnici de comunicare eficientă. -discuţii de grup privind avantajele şi limitele utilizării TIC -activităţi de selectare a informaţiilor în raport cu diferite sarcini de învăţare. -exerciţii de stimulare a creativităţii.Mai S 16 2-6. 2. S6 1721. „Schimbările din familie” „Diversitatea şi diferenţele culturale” „Persoane importante în viaţa mea” „Comunicare şi abilităţi sociale” 1 1 S3 2428. ca resursă.2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ – TEHNICI DE STIMULARE A CREATIVITĂŢII 3. Interculturalitate. în cadrul grupurilor de apartenenţă.1 să analizeze caracteristicile comportamentului de lider. a oferirii de feed-back.1 să folosească eficient timpul. -Grijă şi sprijin în familie.Apr.Feb. adresarea întrebărilor. 3.2.

4. PLANIFICAREA CARIEREI 4. culturali.2 să îşi analizeze propriile opţiuni privind diferite meserii/ ocupaţii. utilizând diferite criterii 5. 14. pe tema 26alimentaţiei sănătoase. S4 studii de caz pe tema 3-7. cu privire la criterii de alegere a traseului educaţional.Apr. Decizie personală. culturali.Mar influenţelor factorilor sociali. -Criterii de analiză şi de alegere a unei meserii. a meseriei / ocupaţiei 5. -Stereotipurile de gen şi planificarea carierei 4. problematizări. economici în formularea unor opţiuni profesionale şi în dezvoltarea carierei. pentru identificarea criteriilor de alegere a unei meserii. economici şi de S8 mediu asupra evoluţiei în 31carieră.Feb. economici şi de mediu asupra propriilor opţiuni profesionale şi asupra evoluţiei în carieră. 5. studii de caz.1 să evalueze impactul factorilor sociali.Mai.1 EXPLORAREA CARIEREI -Pregătirea educaţională necesară unei ocupaţii / angajări. pe tema opţiunilor educaţionale şi de viaţă 8 .1 să analizeze diferite meserii şi ocupaţii din perspectiva cerinţelor educaţionale. problematizări.4. CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ „Maladii ale secolului XXI” „8 Martie – Ziua Internaţională a Femeii” „Minte sănătoasă în corp sănătos” „Influenţe sociale” 1 1 1 1 -exerciţii de identificare a modalităţilor de adaptare în S1 diverse situaţii potenţial 10stresante. -dezbateri. -studii de caz. dezbateri pe tema vulnerabilităţii mediului în S 15 care trăim. 30. culturali. informată şi responsabilă cu privire la alegerea meseriei.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE ŞI A MEDIULUI DE MUNCĂ: -Factorii sociali. „Cum iau o decizie” 1 S 14 1923. -discuţii cu membrii comunităţii.Mai -dezbateri. -discuţii. 4.

9.12 16-20.10 28. 10. 17. „Violenţa verbalǎ şi autocontrolul” 3.10 14-18.11 2-6. 7. 16. 8..11 4-8. 15. 5.09-4. 18.10-1. „Vulnerabilitatea mediului în care mă aflu” „Mănânc sănătos?” „Respectul de sine şi respectul faţǎ de ceilalţi” „Rolul meu în familie” „Surse de informaţii” „Toleranţă şi intoleranţă” „Aptitudinile mele” „Copil sunt şi eu. „Drepturi şi responsabilităţi” 2.” „Gândirea critică” „Satisfacţia de a „consuma” timpul liber” „Autoevaluarea propriilor capacitǎţi” „Oamenii pe care îi admir” „Vulnerabilitatea la stres” „Colaborare şi competiţie” „Ce înseamnă să fii cult şi civilizat?” SEMESTRUL II 9 Săptămâna S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S 10 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 Data 16-20. Tema crt .semestrul I + II Nr. 6.11 18-22.10 21-25. 13. „Ştiu să-mi organizez timpul” 4..09 30.12 9-13.10 7-11.01 20-24. 11. 1.01 13-17. 12.Planificare semestrială .01 .11 11-15.11 25-29.01 27-31. 14.12 6-10.09 23-27.

03 17-21. 29. 34. 32.04 28.Şă ştii mai multe.06 Prof.03 10-14.02 17-21. 24. 30.05 19-23.02 24-28.03 31-4. 27.Oneţ Oana Maria 10 .. 23.05 2-6. 36.04 7-11. 25.04 23-25. 35.să fii mai bun! “ „Limbajul informaţiilor” „Persoane importante în viaţa mea” „Relaţia dintre respectul de sine şi emoţii” „Avantaje şi limite ale folosirii TIC” „Cum iau o decizie” „Influenţe sociale” „Comunicare şi abilităţi sociale” „Cultivarea sentimentelor intelectuale şi a motivaţiilor” „Autoevaluarea propriilor capacitǎţi” S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S 10 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 10-14.19.05 5-9. 33.03 24-28. 28. „Maladii ale secolului XXI „Cunoaşterea de sine-cheia succesului” „Schimbările din familie” „8 Martie – Ziua Internaţională a Femeii” „Diversitatea şi diferenţele culturale” „Cartea – cel mai bun prieten al meu” „Adolescenţa – vârsta idealurilor şi a întrebărilor” „Minte sănătoasă în corp sănătos” Săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare: .04-2.06 16-20.05 12-16. 22.05 26-30. 21.06 9-13. 26. 20.02 3-7. 31.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful