You are on page 1of 114

Tytu oryginau: The Healing Code Copyright 2010 by Alexander Loyd This edition published by arrangement with Grand

d Central Publishing New York, New York, USA. All rights reserved. Copyright for the Polish Edition 2012 G+J Gruner+Jahr Polska Sp. z o.o. & Co. Spka Komandytowa 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 Dzia handlowy: tel. 22 360 38 41-42 Sprzeda wysykowa: tel. 22 360 37 77 Redakcja: Izabela Goliska Korekta: Bronisawa Dziedzic-Wesoowska Projekt okadki: Panna Cotta Zdjcie na okadce: Irochka/Fotolia, Pixel & Cration/Fotolia Redakcja techniczna: Mariusz Teler Redaktor prowadzca: Agnieszka Koszaka ISBN: 978-83-7778-338-2 Skad i amanie: IT WORKS, Warszawa Wszelkie prawa zastrzeone. Reprodukowanie, kopiowanie w urzdzeniach przetwarzania danych, odtwarzanie w jakiejkolwiek formie oraz wykorzystywanie w wystpieniach publicznych rwnie czciowe tylko za wycznym zezwoleniem waciciela praw autorskich. Skad wersji elektronicznej: Virtualo Sp. z o.o.

Spis treci
Klauzula Motto Podzikowania Przedmowa KOD UZDRAWIANIA SOWO WSTPNE Odkrycie, ktre zmienio wszystko PODSTAWY (Nie pomijaj tej czci!) Cz pierwsza Siedem Sekretw ycia, Zdrowia i Pomylnoci ROZDZIA PIERWSZY ROZDZIA DRUGI ROZDZIA TRZECI ROZDZIA CZWARTY ROZDZIA PITY ROZDZIA SZSTY ROZDZIA SIDMY ROZDZIA SMY Cz druga Rozwizania: jak poradzi sobie z niemal kadym problemem zdrowotnym i uczuciowym oraz odnie sukces ROZDZIA DZIEWITY ROZDZIA DZIESITY ROZDZIA JEDENASTY ROZDZIA DWUNASTY JESZCZE GBIEJ O AUTORACH POCHWAY DLA DR. ALEXANDRA LOYDA Przypisy

Tre ksiki opiera si na badaniach naukowych przeprowadzonych przez autorw (jeli nie zaznaczono, e jest inaczej). Wydawcy, autorzy, dystrybutorzy i ksigarnie wycznie w celach edukacyjnych przedstawiaj zawarte w niej informacje. Nie maj one w zamierzeniu stanowi diagnozy ani zalece dotyczcych leczenia chorb zycznych, psychicznych ani te takich, ktre zwalcza si chiropraktyk. Nie naley rwnie utosamia tych informacji z owiadczeniem, e zapobiegaj one takim chorobom, lecz je, agodz ich objawy albo je znosz. Ksiki nie naley te traktowa jako polecenia okrelonych informacji, produktw czy usug, jako metody leczenia lub diagnozowania, opiekowania si, leczenia lub rehabilitacji poszczeglnych osb czy te stosowania zasad dotyczcych medycyny, zdrowia psychicznego lub rozwoju osobistego, ani te diagnozowania, leczenia, operowania. Nie naley uznawa treci Kodw Uzdrawiania za zalecenia dotyczce jakichkolwiek chorb, blw, urazw, deformacji. Informacje zawarte w ksice nie maj w zamierzeniu zastpi osobistego kontaktu z lekarzem lub wykwali kowanym przedstawicielem suby zdrowia. Czytelnik powinien by zatem wiadomy, e informacje te nie maj te w zamierzeniu stanowi porady lekarskiej to raczej dzielenie si wiedz i informacjami wynikajcymi z bada naukowych i z dowiadczenia autorw. Zamieszczone relacje pokazuj przekrojowo zakres wynikw, ktre wydaj si typowe dla przedstawionych w ksice informacji, produktw lub usug. Rezultaty stosowania Kodw Uzdrawiania mog rni si w zalenoci od ich wykorzystania oraz zaangaowania osoby je stosujcej. Informacje tu zamieszczone su jedynie wyraeniu opinii. Wydawca i autorzy zachcaj do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczcych wasnego zdrowia na podstawie wyszukanych przez siebie informacji oraz w porozumieniu z wykwali kowanym przedstawicielem suby zdrowia. Jeli zdecydujesz si na jakiekolwiek dziaania pod wpywem tego, co przeczytasz odpowiedzialno za skutki twoich poczyna bdzie spoczywaa wycznie na tobie.

Ksika jest dedykowana TOBIE, mj czytelniku. Mam nadziej i modl si o to, aby bya ona kocem twoich poszukiwa lub pocztkiem rozwizania problemw, tak jak stao si to w wypadku mojej ony Hope (Tracey), mnie i wielu innych. Niech Bg prowadzi i chroni twoje serce, tak jak prowadzi i chroni nasze. Dr Alexander Loyd

PODZIKOWANIA
Niniejsza ksika nigdy nie powstaaby, gdyby nie kilka osb, za ktrych pomoc jestem bardzo wdziczny. Benie Johnson dzikuj, e przyczye si do mnie jako przyjaciel i brat w tej misji. Tomowi i Mary Ann Costello jestem wdziczny za ich cudowne dusze i pomoc przez ostatnich siedem lat. Kenie Johnson wyraam podzikowanie za twoj pewn i uczciw do przy sterze. Lorrie Rivers jestem gboko zobowizany za to, e pomoga mi zacz i za miech. Judith White za zajmowanie si, przez te wszystkie lata, szczegami z mioci i wdzikiem. Diane Eble za pomoc w ukoczeniu ksiki i za wiele wicej. Mojemu mentorowi Larryemu Napierowi dzikuj za jego mio i skierowanie mnie na ciek serca. Gorce podzikowania skadam mojej onie Hope (Tracey) oraz moim chopcom za to, e tolerowali robienie notatek o rnych dziwnych porach. Bogu wyraam wdziczno za co, o czym mona pisa jestem Twj! Wszystko, co w tej ksice dobre i prawdziwe, to dar od Boga. Jest ona Jego zasug i Jemu oddaj hod, a tobie, drogi czytelniku, oferuj j z wielk radoci. Wszystko, co na niniejszych kartkach nie jest dobre i prawdziwe, w caoci pochodzi ode mnie i z gry prosz ci o wyrozumiao i wybaczenie. Ta ksika, podobnie jak rma The Healing Codes, jest powoaniem, a nie biznesem. Nasza misja to skierowanie uwagi wiata na serce, ktre jest rdem twoich problemw, ale w nim te tkwi ich rozwizanie. To powoanie zaczo si od mioci mojego ycia, mojej ony Hope, z ktr jestem od dwudziestu trzech lat. Trwa ono nadal dziki moim synom Harryemu i Georgeowi, ktrzy o mioci i wierze nauczyli mnie o wiele wicej ni ja kiedykolwiek ich naucz. Kocham WAS na zawsze! Alexander Loyd Pragn wyrazi podzikowanie dr. Alexowi Loydowi za jego wytrwao w przekazywaniu wiedzy, ktra zmienia ycie ludziom cierpicym i borykajcym si z problemami yciowymi (nam wszystkim). Okres inkubacji trwa dugo, a pord by trudny, ale wspaniale jest przezwyciy przeszkody i zatriumfowa. Ksika mwi o tym, jak zmienia swoje ycie na poziomie podstawowym nie poprzez jeszcze cisz prac albo bardziej gorliwe starania, ale dziki zrozumieniu i zastosowaniu prostych zasad zyki one sprawi, e organizm sam powrci do zdrowia. To on jest uzdrowicielem obdarzonym t zdolnoci przez niebiosa. Kod Uzdrawiania to narzdzie, ktre oswobadza uzdrowiciela po to, by mg zrobi, co do niego naley. To odkrycie jest dogbnie proste jak wikszo wspaniaych odkry. Alex jestem ci za nie gboko wdziczny, ono uratowao mi ycie. Ben Johnson

PRZEDMOWA
Jordan Rubin Kod Uzdrawiania stworzony przez dr. Alexa Loyda jest objawieniem dla wszystkich, ktrzy desperacko poszukuj odpowiedzi na wyzwania, przed jakimi staj w codziennym yciu. Podczas mojej dwuletniej walki z kilkoma nieuleczalnymi chorobami, gdy zdesperowany poszukiwaem na nie lekarstwa, spotkaem si z siedemdziesicioma specjalistami medycyny: zarwno konwencjonalnej, jak i alternatywnej. Gdy pokonaem swoje choroby dziki aktywnej wierze w Boga i stosowaniu zasad medycyny naturalnej moj misj stao si uzdrowienie narodu amerykaskiego i caego wiata, stopniowo osoba po osobie. W swoich poszukiwaniach najskuteczniejszych, najbardziej podstawowych kluczy, ktrymi mona otworzy leczniczy potencja ciaa, duszy i ducha, oceniem setki metod leczniczych co do wikszoci z nich miaem mieszane uczucia. O Kodzie Uzdrawiania usyszaem od przyjaciela i musz przyzna, e pocztkowo byem sceptyczny. Kiedy zapoznaem si ze zdumiewajcymi relacjami o tym, jak zmienia on ycie, i dowiedziaem si, e system Kodw Uzdrawiania zosta odkryty po dwunastu latach modlitw i pozostaje w zgodzie z Bibli, a jednoczenie opiera si na podstawach naukowych, chciaem dowiedzie si wicej. Wkrtce miaem sposobno spdzi nieco czasu z dr. Alexem Loydem. Wtedy pozbyem si wszelkich wtpliwoci: Alex to ywe wiadectwo metody, ktr stworzy. Dziki Alexowi nie tylko dokona si przeom w sferze zdrowia zycznego i emocjonalnego jego rodziny. Wspczucie, ktre ywi wobec osb w potrzebie, i ch, by pomaga innym za wszelk cen, sprawiaj, e nie znam nikogo takiego jak on. Alex jest jednym z najbardziej zadowolonych, szczodrych i spokojnych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkaem. Widziaem, jak Alex Loyd i Kody Uzdrawiania przyczyniaj si do zdecydowanej poprawy zdrowia przyjaci i rodziny, jak daj wymierne efekty w sferze zycznej, duchowej, umysowej i emocjonalnej. Ale dopiero gdy sam si zmagaem z ogromnym kryzysem osobistym, dowiadczyem prawdziwej mocy, jaka tkwi w Kodach Uzdrawiania. Kiedy stanem w obliczu tego, co wydawao mi si przeszkod nie do pokonania, pracowaem z Alexem codziennie przez czterdzieci dni i pilnie stosowaem Kody Uzdrawiania, aby upora si z problemami mojego serca i je uzdrowi, a z istnienia wielu tych problemw nawet nie zdawaem sobie sprawy. W trakcie tego procesu byem w stanie niemal bez wysiku uwolni si od bolesnych dowiadcze z przeszoci i szczerze wybaczy tym, ktrzy skrzywdzili mnie w cigu lat, a co waniejsze, prosiem o wybaczenie tych, ktrych ja skrzywdziem. Dowiadczyem w swoim yciu kolejnego cudu zesanego przez Boga w ciele i duchu, i winny jestem wdziczno dr. Alexowi Loydowi i Kodom Uzdrawiania. Niniejsza ksika opiera si na tej metodzie, a opisana jest w niej esencja tego, co sprawia, e metoda ta jest skuteczna. Kod Uzdrawiania to wicej ni tylko ksika. Trzymasz w doniach klucze, ktrymi aktywujesz swj potencja zdrowotny ofiarowany ci przez Boga. Jeli wykorzystasz narzdzia opisane w Kodzie Uzdrawiania, bdziesz potra naprawd wybaczy, uwolni si od faszywych przekona i upora si z tymi problemami, ktre w twoim yciu s przyczyn stresu, niepowodze, a nawet chorb. Jednake cho zasady Kodu Uzdrawiania s skuteczne, nie dziaaj samoistnie. Musisz pilnie praktykowa techniki Kodu Uzdrawiania i stosowa narzdzia takie jak Wykrywacz Problemw Serca. Gorco namawiam ci, aby powici czas na opracowanie swojego indywidualnego programu Kodu Uzdrawiania przy zastosowaniu narzdzi opisanych w rozdziaach jedenastym i dwunastym; bdziesz zdumiony, jak szybka i skuteczna jest technika Natychmiastowego Efektu, ktra w cigu zaledwie dziesiciu sekund pozwala pozby si napicia, negatywnych emocji i dodaje energii na reszt dnia. Ale w niczym ci nie pomoe, jeli nie bdziesz jej uywa, gdy tego potrzebujesz! Obecnie w Ameryce wiele syszy si o reformie zdrowotnej. Jeli wykorzystasz niezwykle skuteczne narzdzia udostpnione ci w ksice Kod Uzdrawiania, przekonasz si, e twoje ycie i zdrowie ulegnie transformacji od wewntrz. Wiele skorzystaem z odkry i mdroci, jakimi podzieli si ze mn dr Alex Loyd. Najwyszy czas, aby i ty rozpocz podr ku doskonaemu zdrowiu z Kodami Uzdrawiania. Jordan Rubin, doktor medycyny naturalnej. Autor ponad dwudziestu ksiek z dziedziny zdrowia i bestsellerw z listy New York Timesa. Gospodarz programu telewizyjnego Extraordinary Health. Zaoyciel i dyrektor generalny Garden of Life.

KOD UZDRAWIANIA

SOWO WSTPNE Odkrycie, ktre zmienio wszystko


Czego najbardziej pragniesz w yciu? Zwizku penego mioci? Rozwizania problemw zdrowotnych? Sukcesw w sferze, w ktrej czujesz si bardziej uzdolniony, ni wskazywayby na to rezultaty przez ciebie osignite? Poczucia spenienia, ktre mona zmierzy na tysic rnych sposobw? Jak moesz zdoby to, co nie daje ci spa w nocy, i sprawia, e twoje serce bije szybciej cokolwiek to jest? Chciabym (ja, Alex)1 opisa ci sposb, w jaki moesz to wszystko osign, sposb, ktry w 2001 roku Bg ofiarowa mi jako dar. Wtedy, w 2001 roku, ja wanie tego pragnem. Historia wczeniejszych dwunastu lat mojego ycia to historia smutku, depresji, frustracji, poraek bezradnoci w sytuacji, ktra tak dugo wywoywaa bl i ogromne cierpienie nie tylko u mnie, lecz take u moich bliskich. Za kadym razem, kiedy wydawao si, e nastpia poprawa, wszystko wracao do poprzedniego stanu penego rozpaczy, ktra bya nieodczn czci naszego wsplnego ycia. Na czym polega problem? Kiedy Tracey i ja pobralimy si w 1986 roku, wierzylimy, e w naszym yciu bdzie jak w bajce: I odtd yli dugo i szczliwie. Ale nie mino nawet p roku, a Tracey pakaa z byle powodu, objadaa si ciasteczkami czekoladowymi i czsto zamykaa w sypialni. Mimo e ycie ze mn mogoby prawdopodobnie u kadego czowieka na ziemi wywoa tak reakcj, jej zachowanie bardzo mnie martwio. Tracey nigdy wczeniej tak si nie zachowywaa, a wtedy najwyraniej nie miaa pojcia, dlaczego jest taka smutna oczywicie poza tym, e mnie polubia. Wkrtce dowiedzielimy si, e Tracey cierpi na depresj kliniczn, na ktr prawdopodobnie chorowaa przez wiksz cz ycia. Prawd mwic, przypadki depresji i niepokoju byy w jej rodzinie bardzo czste. W cigu mniej wicej trzydziestu lat kilkoro czonkw rodziny mojej ony popenio samobjstwo.

ROZPACZLIWA POTRZEBA POMOCY


Prbowalimy wszystkiego: doradztwa, terapii, zaywania witamin i mineraw, zi, modlitwy, alternatywnych technik rozadowywania emocji Tracey w cigu tych dwunastu lat zgromadzia ca bibliotek ksiek i poradnikw o tematyce psychologicznej i duchowej. Nie mam pojcia, ile na to wszystko wydalimy ostatnim razem, kiedy staralimy si podliczy wydatki, okazao si, e byy to dziesitki tysicy dolarw. Cz z tego, co wyprbowalimy, to doskonae metody, nadal je stosujemy, poniewa niektre z nich okazay si pomocne, Tracey jednak wci miaa depresj. Uznalimy, e rozwizaniem bd leki antydepresyjne. Bardzo dobrze pamitam, jak obudzi mnie w rodku nocy krzyk Tracey. Kiedy wczyem wiato, z przeraeniem ujrzaem, e Tracey jest caa zakrwawiona. Krew bya na jej koszuli nocnej i na pocieli. Tracey krzyczaa przeraliwie i kaa. Signem po telefon, eby zadzwoni na pogotowie, bo mylaem, e moja ona ma krwotok wewntrzny. Zastanawiaem si, czy przeyje, a gdyby jej si to nie udao, to czy zdoam sam wychowa naszego szecioletniego syna. I wtedy zrozumiaem, co faktycznie si stao Tracey niewiadomie drapaa si przez sen po nogach tak intensywnie, e rozdrapaa skr i zacza si la krew. Skutkw ubocznych zaywania antydepresantw byo znacznie wicej, ale ten by najgorszy. Objawy samej depresji byy o wiele groniejsze. Pewnego razu Tracey zrobia sobie test zamieszczony w poradniku zdrowotnym, a jego wynik wskazywa, e miaa bardzo gbok depresj. Zaczem przeglda test, eby si przekona, jakich odpowiedzi udzielia, i byem zszokowany, gdy zobaczyem, e odpowiedziaa tak na pytanie, czy niemal codziennie pragnie umrze. Powiedziaa mi, e nie ma odwagi, by si zabi, ale czsto myli o tym, jak przyjemnie byoby zjecha z drogi i uderzy w betonow przeszkod, eby duej nie cierpie. Depresja wpyna negatywnie na kady aspekt ycia naszego i naszej rodziny. Wiele razy znajdowalimy si na skraju wytrzymaoci z powodu stresu. Po trzech latach maestwa zarwno Tracey, jak i ja chcielimy si rozsta. Jedynym, co nas powstrzymywao, byo przekonanie, e Bg mia dla nas w planach co lepszego. Wzilimy oboje udzia we mszy, podczas ktrej odnowilimy przysig maesk to byo naprawd na dobre i na ze. Jedyne, czego nigdy nie straciem, to nadzieja i wanie ona sprawia, e si nie poddawaem i szukaem sposobw, by pomc Tracey. W tym celu zrobiem dwa doktoraty, wziem udzia w niezliczonych seminariach i warsztatach, przeczytaem dziesitki ksiek o tym, jak rozwiza ten problem. Nigdzie nie znalazem odpowiedzi, ktrej szukaem. Czy czego si nauczyem? Absolutnie tak. Staem si dojrzalszy? Z pewnoci. Wierzyem, e znajd rozwizanie? Zawsze. I wanie wtedy si to stao. Trwao trzy godziny. Czuem si, jakbym by jedynym czowiekiem na Ziemi, cho zewszd otaczali mnie ludzie

PLAN UZDROWIENIA

Byem w Los Angeles, gdzie braem udzia w seminarium powiconym psychologii alternatywnej i wanie czekaem na lotnisku na samolot powrotny. Zadzwonia moja komrka i kiedy odebraem, usyszaem: Cze. Natychmiast poczuem, e przeszy mnie dreszcz. Tracey bya bardzo przygnbiona. Pakaa i wyjania, e nasz syn, Harry (ktry wtedy mia sze lat), nie rozumie, e jest chora. Gdybym by w domu, pomgbym jej pozby si objaww za pomoc znanych mi technik. Jednake byem bezsilny i nie mogem nic zrobi znajdowaem si przecie cztery tysice kilometrw od domu. Rozmawiaem z on i modlilimy si wsplnie, dopki stewardesa nie poprosia mnie o wyczenie telefonu. Wwczas oddaem si temu, co robiem codziennie od dwunastu lat zaczem si modli za Tracey. To, co stao si pniej, jest powodem, dla ktrego pisz niniejsz ksik. Najlepiej mog wyrazi to w nastpujcy sposb: Bg przesa do mojego serca i umysu co, co teraz nazywam Kodami Uzdrawiania. Nie zrozum mnie le za oknami boeinga 737 nie dostrzegem adnych aniow. Kaduba samolotu nie spowijaa tajemnicza mga. Nie syszaem niebiaskiej muzyki. Ale to, czego dowiadczyem, tak bardzo rnio si od wszystkiego, co mi si dotychczas przydarzyo, e nie miaem najmniejszych wtpliwoci: to odpowied na dwanacie lat codziennej modlitwy. Podobnie jak wiele wczeniejszych pomysw i idei, take teraz odpowied zobaczyem oczyma mojej duszy, a jednak bya ona inna. Jeli kiedykolwiek co przyszo ci na myl i powiedziae: Niesamowity pomys!, to wiesz, o czym mwi. Wanie mniej wicej tak to byo, tylko e wydawao si, jakby do mojej gowy kto woy wietny pomys kogo innego. Czuem si, jakbym oglda telewizj. Pomys by w mojej gowie, ale nie by ze mnie. Czytaem wzr systemu uzdrawiania, ktrego nigdy si nie uczyem. Objawienie dotyczyo zycznego mechanizmu w organizmie, ktry leczy problemy duchowe faszywe przekonania. Pokazano mi system, ktry wyjania, jak za pomoc prostych wicze, ktrych wykonywanie wymagao uycia rk, przeciwdziaa temu, co byo faktycznym rdem wszystkich problemw yciowych. Zatem zapisywaem, zapisywaem i zapisywaem. Pisaem, dopki nie dostaem skurczw doni, i dosownie powiedziaem na gos (pamitam to, bo rozejrzaem si wok zaenowany, e kto mg mnie usysze): Boe, albo zwolnisz, albo bdziesz musia powtrzy, bo nie potra pisa tak szybko!. Kiedy dotarem do domu, stosowanie si do wskazwek udzielonych przez Boga rozwizao problem, ktry na tyle lat zdominowa moje ycie. W cigu czterdziestu piciu minut depresja kliniczna mojej ony znikna. Teraz, gdy pisz te sowa, od tamtej chwili mino ju ponad osiem lat, a Tracey nie bierze lekw i czuje si wietnie. Owszem, depresja ony wrcia po tych pierwszych czterdziestu piciu minutach, ale w cigu trzech tygodni codziennego stosowania Kodw Uzdrawiania choroba znikna na dobre. Nie potra znale sw, by opisa, jak rado i eufori wywoao to u mnie, mojej ony i naszych synw (teraz mamy dwch) po tych wszystkich latach, ktre byy dla nas mczarni, bo nasze ycie zdominoway poszukiwania czego czegokolwiek co przywrcioby spokj i normalno w naszej rodzinie. Prawd mwic, w 2006 roku Tracey o cjalnie przyja nowe imi Hope2. Po wielu latach depresji, kiedy czua si beznadziejnie, wszystko si zmienio i nie bya ju tamt osob. Staa si Hope. Rwnie podekscytowany jak podczas tamtego wieczoru, gdy odkryem co, co pniej nazwalimy Kodami Uzdrawiania, byem w poniedziaek, kiedy udaem si do swojego gabinetu. Prowadziem w nim prywatn praktyk i planowaem wczenie tej nowej metody do pracy z dziesitkami osb, ktre mogyby opisa swoje ycie podobnie jak ja smutnymi, pozbawionymi nadziei sowami. Wiele cierpie, wiele frustracji, wiele zamanych serc, wiele osb szukajcych odpowiedzi. Kiedy zaczem zapoznawa moich pacjentw z Kodami Uzdrawiania, stao si to, czego si spodziewaem: depresja znikaa, w miejsce niepokoju pojawia si spokj, rozwizyway si problemy w zwizkach. Wygldao na to, e w wikszoci przypadkw nawet powane problemy psychiczne i emocjonalne byy uzdrawiane konsekwentnie, w sposb przewidywalny i do szybko. Krg uzdrowie si poszerza Tego, co stao si sze tygodni pniej, jednak si nie spodziewaem. Wana dla mnie pacjentka poprosia o chwil rozmowy na osobnoci. Miaa zagadkowy wyraz twarzy, ktrego nigdy wczeniej u niej nie widziaem, i stwierdzia, e nie przypomina sobie, aby mwia mi, na co choruje, a byo to stwardnienie rozsiane (SM). Przykro mi przyzna, ale przypomniaem sobie wtedy jedno z zaj z psychologii na studiach doktoranckich, powicone etyce oraz kwestiom prawnym, i zaniepokoiem si, e czeka mnie sprawa w sdzie. Z zakopotaniem i niepokojem wyjem kart pacjentki i powiedziaem jej, e nie przypominam sobie tego, ale zaraz zajrz, kiedy uwiadomiem sobie, e ona nie dlatego zadaje mi pytanie. Tym razem ze wspczuciem i yczliwoci zamknem i odoyem jej kart, spojrzaem kobiecie prosto w oczy i powiedziaem: Ja rwnie tego nie pamitam. Dlaczego pani o to pyta?. Zaniosa si paczem. Kiedy si uspokoia, wyjania, e przyjechaa prosto ze szpitala Vanderbilt z Nashville, gdzie przekazano jej dobr wiadomo: nie jest ju chora na SM. Byem tym tak bardzo poruszony, e sam zaczem paka. Nastpnie nasze zy zmieniy si w miech. Zapytaem j w kocu: Jak pani to zrobia? Prosz mi powiedzie, ebym kolejnemu pacjentowi, ktry przyjdzie, take mg wyjani, jak moe tego dokona. To cudowne Tak bardzo si z tego ciesz. I wwczas to si stao; stwierdzia, e to zalecone przeze mnie Kody Uzdrawiania, ktre praktykowaa od szeciu tygodni, spowodoway uzdrowienie. To musiay by one, poniewa w tym czasie niczego innego w swoim yciu nie zmienia. No c pomylaem to anomalia. Wyjtek. Jednorazowa nietypowa reakcja. Dopki kilka tygodni pniej nie usyszaem podobnej historii dotyczcej raka. A niedugo potem kolejnej zwizanej z cukrzyc. A nastpnie blw migrenowych. Potem wczesnych stadiw choroby Parkinsona. I tak dalej. Wanie wtedy uwiadomiem sobie, e to, co otrzymaem na wysokoci dziewiciu tysicy metrw nad ziemi, znacznie wykraczao poza

moje nadzieje i modlitwy. Zrozumiaem, jakie konsekwencje dotyczce zdrowia moe to mie dla caego wiata, ale wiedziaem, e nikt nie uwierzy w to tylko dlatego, e ja tak twierdz. W rzeczywistoci wikszo ludzi nie uwierzyaby nawet w te cudowne historie o uzdrowieniach. Brzmiay one zbyt niewiarygodnie zbyt fantastycznie zbyt sensacyjnie. Codziennie jestemy bombardowani sensacjami, ktre przynosz rozczarowanie, jeli stosujemy je w odniesieniu do swojego ycia i swojej sytuacji.

DENIE DO POTWIERDZENIA
Aby pokaza wiatu to, co odkryem, musiaem caym sercem i umysem by przekonany co do dwch kwestii. Po pierwsze, to odkrycie musiao by w zgodzie z moimi pogldami dotyczcymi duchowoci. Przystopowaem wic na dwa, trzy tygodnie, by powici czas na modlitw, rozmow ze swoim pastorem i moim duchowym mentorem oraz czytanie Pisma witego. Chciaem zrozumie, czy to, co si zdarzyo, jest zgodne z Bibli. Po tym czasie byem przekonany, e opisywana metoda leczenia w rzeczywistoci jest w wikszej harmonii z Bibli ni wszystko, co kiedykolwiek zaoferowaa medycyna tradycyjna lub alternatywna. Ta metoda leczy wanie to, na co Biblia kadzie nacisk, i czyni to zgodnie ze sposobem, w jaki Bg stworzy wiat i nasze ciaa3. Po drugie, musiaem by przekonany, e Kody Uzdrawiania zostan potwierdzone zarwno naukowo, jak i w praktyce medycznej. To byo konieczne, poniewa zaczynaem zdawa sobie spraw z tego, e jeli s one tak dobre, jak uwaaem, to bd musia w radykalny sposb zmieni swoje ycie, aby opowiedzie o nich wiatu. W istocie musiabym zrezygnowa ze swojej prywatnej praktyki. Zrozum: przez pi lat pracowaem nad doktoratem i ten okres by bardzo trudny. Ja i Tracey musielimy walczy z jej depresj, poza tym miaem dwie dodatkowe prace, robiem studia podyplomowe w penym wymiarze godzin, paciem za nie i jeszcze musiaem utrzymywa powikszajc si rodzin (w tym czasie urodzi si mj pierwszy syn). Zdarzao si czsto, e na obiad jadem maso orzechowe albo ry z fasol. Kiedy zrobiem doktorat, w cigu roku miaem list pacjentw, ktrzy na wizyt musieli czeka sze miesicy. Prowadzenie terapeutycznej praktyki szo mi nadzwyczaj dobrze i w kocu moglimy si cieszy owocami naszej pracy. Cho uzdrowienie Tracey i moich pacjentw za pomoc Kodw Uzdrawiania byo czym wspaniaym, musiaem mie wewntrzne przekonanie, e naprawd byy one tak dobre, jak si wydawao. Potrzebowaem dowodu. Przez kolejne ptora roku staraem si zyska pewno, e Kody Uzdrawiania naprawd byy lepsze ni wszystko inne. Zdecydowaem si na badanie zmiennoci rytmu zatokowego (HRV) uznane za zoty standard w badaniu poziomu stresu autonomicznego ukadu nerwowego. Przeprowadziem wystarczajc liczb bada, aby wiedzie, e niemal kady problem, jaki tylko mona sobie wyobrazi w takiej czy innej formie, chwili i w takim czy innym stopniu ma swoje korzenie w stresie. Wierzyem, e jeli Kody Uzdrawiania naprawd lecz niemal wszystko a wiele na to wskazywao to musiay likwidowa napicie w ciele, poniewa w wikszoci wypadkw problemy zyczne, ktre znikay, nie byy tymi, z ktrych powodu stosowano Kod. W rzeczywistoci jedynymi problemami, przeszymi, obecnymi i przyszymi, ktre Kody Uzdrawiania rozwizyway, byy duchowe problemy serca.

ZDUMIEWAJCE REZULTATY
Wyniki ptorarocznych obserwacji, przy wykorzystaniu badania zmiennoci rytmu zatokowego, dalece przerosy moje oczekiwania. Pewien lekarz powiedzia mi, e takich efektw nie uzyskano nigdy wczeniej, w caej historii medycyny. Jakie byy te rezultaty? Okazao si, e w wikszoci wypadkw Kody Uzdrawiania prowadziy do zlikwidowania napicia w zaburzonym autonomicznym ukadzie nerwowym w stopniu wystarczajcym, by powrci on do rwnowagi w cigu dwudziestu minut lub szybciej, a u wikszoci osb (77%) rwnowaga utrzymywaa si po upywie doby, co wykazyway powtrne badania. Zgodnie z dostpnymi rdami z okresu trzydziestu ostatnich lat, poddanymi analizie przez dr. Rogera Callahana w jego najnowszej ksice Stopping the Nightmares of Trauma, minimalna ilo czasu, potrzebna, aby usun ten rodzaj stresu z organizmu przy zastosowaniu kadej ze znanych metod, to sze tygodni. Jeli wic pomylisz logicznie, to wywnioskujesz, e Kody Uzdrawiania w cigu dwudziestu minut lub szybciej usuwaj z organizmu wanie to, co jest rdem niemal wszystkich naszych problemw. Cho moje badania nie byy badaniami klinicznymi ani podwjnie lep prb 4, byy wszystkim, czego potrzebowaem, aby pokaza ludziom majcym otwarty umys, e istnieje nadzieja na rozwizanie problemw. Wiedziaem, e znalazem to, czego szukaem; to, co wielu ludzi uwaao za niemoliwe; co, co usuwao przyczyn, a nie tylko objawy. I, co najwaniejsze, dawao trwae rezultaty. Miaem to, czego potrzebowaem, aby zrezygnowa z prywatnej praktyki i zaoy organizacj promujc Kody Uzdrawiania z biurem w mojej piwnicy, z niewielk iloci pienidzy i bez reklamy. Czuem, e jestem powoany do tego, by pomaga ludziom, ktrzy cierpieli tak jak Tracey i ja przez dwanacie lat. Nie znajduj sw, by wyrazi, jak bardzo jestem zachwycony i podekscytowany tym, e mog oferowa ci dar, ktry zosta mi dany przez Boga w maju 2001 roku, po to, by mg uzdrowi swoje ycie, podobnie jak zrobio to wielu innych na caym wiecie.

HISTORIA BENA
Ja (Ben) podzielam te odczucia. Prawd mwic, jednym z powodw, dla ktrych pomagam propagowa Kody Uzdrawiania, s niezwyke rezultaty, jakich dowiadczyem najpierw ja, a potem moi pacjenci dziki stosowaniu tej metody. Oto co mi si przydarzyo. W 1996 roku mieszkaem w Colorado Springs w stanie Kolorado i mona powiedzie, e niele mi si wiodo. Moja praktyka lekarska

dobrze prosperowaa, pacjenci byli wspaniali. Odniosem take duy sukces, jeli chodzi o moje dodatkowe zajcie, jakim byo prowadzenie agencji nieruchomoci. Rodzina bya dla mnie rdem radoci i miaem wiele czasu na przyjemnoci: polowanie, wdkowanie i jazd na nartach. ycie byo dla mnie askawe! W tym czasie mj ojciec przeszed operacj wszczepienia by-passw w trzech miejscach, a nastpnie konieczny okaza si zabieg udronienia ttnic szyjnych, ttnice w nogach take byy zatkane blaszk miadycow. Ojciec zapyta mnie o niekonwencjonalne sposoby leczenia niezaaprobowane przez Agencj do spraw ywnoci i Lekw. Kiedy zacz wraca do zdrowia, a jego ttnice stay si drone, zaintrygowao mnie to. Im dokadniej przygldaem si zioom i suplementom diety, jak rwnie stosowaniu legalnych preparatw w celach innych ni wskazane przez producenta, tym dogbniej uwiadamiaem sobie, e leczyem jedynie objawy i nie pozwalaem na to, by stan chorobowy zmienia si w stan dobrego samopoczucia i zdrowia. Traciem iluzje dotyczce lekw i uwiadamiaem sobie, e maj niezliczone skutki uboczne. Istniao mnstwo efektywnych terapii, o ktrych nigdy wczeniej nie syszaem w trakcie studiw medycznych. Wiedziaem, e musz si o nich dowiedzie wicej. Zacza si fascynujca przygoda. Wrciem do Georgii, swojego rodzinnego stanu, gdzie pochaniaem wszystko, co tylko mogem znale o zioach, suplementach diety, homeopatii i innych terapiach medycyny alternatywnej. Czuem si, jakbym znowu zacz studia medyczne! Informacji byo tak wiele, e poczuem potrzeb zdobycia formalnego wyksztacenia. Wrciem wic do szkoy i uzyskaem stopie doktora medycyny naturalnej (NMD). Od tego czasu staram si oferowa moim pacjentom wszystko, co najlepsze z obu dziaw medycyny. cz praktyczne podejcie medycyny konwencjonalnej z odpowiednimi terapiami alternatywnymi, aby opracowa jak najskuteczniejsze kuracje dla swoich pacjentw. Dziki temu uzyskuj o wiele lepsze rezultaty w leczeniu przewlekych chorb zwyrodnieniowych, w tym take raka jest to dziedzina, w ktrej ostatecznie zaczem si specjalizowa ni osigaem wczeniej, kiedy stosowaem jedynie medycyn konwencjonaln. Mimo e odnosiem znaczco wiksze sukcesy, jak kademu lekarzowi nadal zdarzay mi si przypadki, w ktrych niezalenie od tego, jakie metody stosowaem, pacjent nie reagowa na leczenie. To wanie te przypadki sprawiay, e nadal poszukiwaem metody, ktra dziaaaby na wszystkich, niezalenie od sytuacji.

CHOROBA MA WYMIAR NIE TYLKO FIZYCZNY


Jednymi z najwikszych przeszkd, z ktrymi stykam si jako lekarz leczcy raka za pomoc zarwno medycyny konwencjonalnej, jak i alternatywnej, s problemy emocjonalne/duchowe, ktre moi pacjenci musz pokona, aby wyzdrowie. Niektrzy moi pacjenci umierali tu po wyleczeniu si z raka, poniewa nie byli w stanie przezwyciy gniewu, lku, poczucia, e s niekochani, braku wybaczenia i innych trudnoci. Chciaem pomc moim pacjentom skuteczniej radzi sobie z nierozwizanymi problemami emocjonalnymi/duchowymi, dlatego zaczem szuka rozwiza i odbyem wiele szkole z zakresu rozmaitych terapii, w tym tradycyjnej psychoterapii, terapii pola mylowego (TFT), techniki emocjonalnej wolnoci (EFT), uzdrawiania dotykiem, techniki akupresury tapas (TAT), technik kwantowych i innych5. Niektre z nich byy pomocne tylko do pewnego stopnia, a cz okazaa si skuteczniejsza od pozostaych. Ale nie byo takiej, ktra dziaaaby skutecznie na wszystkich. Prawda jest taka, e rzadko kiedy faktycznie napotykamy now terapi, zwaszcza tak, ktra moe potencjalnie zmieni znane nam oblicze medycyny. Pomyl tylko, jaki byby wiat bez Prozacu, Lipitoru, insuliny lub lekw przeciwko nadcinieniu. Dla wszystkich zainteresowanych taka zmiana byaby przeomowa. Wwczas tego nie wiedziaem, ale now terapi, ktrej poszukiwaem, s Kody Uzdrawiania6, opracowane przez dr. Alexa Loyda, ktrego z radoci nazywam dzi moim przyjacielem i wsplnikiem. W mojej klinice w Atlancie mamy postpowe podejcie do leczenia raka. Przygldamy si wielu przyczynom nowotworu i staramy si opracowa okrelone terapie dla kadej z nich. Wierz, e raka wywouje poczenie dziaania metali cikich, wirusw, niedoboru tlenu w komrkach, kwasicy metabolicznej oraz problemw emocjonalnych/duchowych. Z metalami cikimi moemy radzi sobie skutecznie za pomoc rozmaitych rodkw doustnych i doylnych. Z wirusami i innymi czstkami podobnymi do wirusw o wiele trudniej si upora, ale mona to zrobi za pomoc niektrych preparatw antywirusowych oraz pewnych rodkw niezaaprobowanych przez Agencj do spraw ywnoci i Lekw. Likwidowanie niedoboru tlenu w komrkach (Otto Warburg zdoby w 1932 roku Nagrod Nobla w dziedzinie medycyny za udowodnienie, e brak tlenu jest wan przyczyn raka) to powolniejszy proces. Istniej rodki doylne, ktre zmieniaj krzyw dysocjacji hemoglobiny. Jest to cile zwizane z kwasic metaboliczn i z niezbdnymi czstymi zmianami diety. Cho nie jest to atwe, uporanie si z tym wszystkim ley w zakresie naszych moliwoci. To problemy duchowe/emocjonalne pozostaway gwn przeszkod w odzyskaniu zdrowia przez moich pacjentw. W miar jak kontynuowaem praktyk lekarsk, znalezienie rozwizania tego problemu stawao si coraz waniejszym zadaniem.

DIAGNOZA: MIERTELNA CHOROBA


W trakcie poszukiwa, ktre miay na celu pomoc pacjentom, sam zaczem cierpie na pewne dolegliwoci, przede wszystkim zmczenie i drenie mini (mimowolne skurcze wkien miniowych). Pocztkowo staraem si je ignorowa przypisywaem je urazowi rdzenia krgowego, jakiemu ulegem w 1996 roku. Ale z czasem mj stan si pogarsza. Minie ydki dray, a jednoczenie miaem skurcze mini

plecw czy ramienia. Wida byo, jak minie podskakuj tu pod skr. Dodatkowo byem bardzo zmczony, nawet gdy pokonaem tylko kilka schodw, a mj gos sab. Postanowiem, e najwyszy czas uda si do chirurga ortopedy, ktry jest take moim osobistym przyjacielem. Po badaniu poinformowa mnie z prawdziw przykroci, e wedug niego jestem chory na stwardnienie zanikowe boczne (ALS), potocznie nazywane chorob Lou Gehriga. Nie spodobaa mi si ta diagnoza, wic natychmiast skonsultowaem si z innym przyjacielem lekarzem. Niestety, potwierdzi on wczeniejsze rozpoznanie. Wrciem do domu i zagbiem si w ksikach medycznych. To, czego si dowiedziaem, byo przeraajce. Osiemdziesit procent osb, u ktrych zdiagnozowano chorob Lou Gehriga, umiera w cigu piciu lat od wystpienia objaww, a ja miaem je co najmniej od roku! Wedug statystyk przeyem ju wic od 25 do 50% reszty swojego ycia. Wielu spord moich pacjentw chorych na raka miao lepsze rokowania. Wkrtce po postawieniu diagnozy braem udzia w seminarium, na ktrym usyszaem, jak dr Alex Loyd opowiada o swoim nowym dziele Kodach Uzdrawiania. Zaintrygowao mnie to, e gdy zacz pracowa ze swoimi pacjentami i nastpowao u nich uzdrowienie emocjonalne, odzyskiwali take zdrowie zyczne. Byo to cakowicie nieoczekiwane, ale okazao si prawd, poniewa by on wiadkiem tego, jak coraz wicej z nich zdrowieje. Poniewa dziao si to wieo po tym, jak postawiono mi diagnoz, podwoiem swoje wysiki w celu zbadania odkrycia dr. Loyda.

DOKADNA ANALIZA PODSTAW FILOZOFICZNYCH


Podstawy lozo czne byy dla mnie wane: jeli bowiem one byyby niewaciwe, to dzieo take byoby niepenowartociowe. Jak zostao wyjanione dogbniej w niniejszej ksice, jedno z podstawowych zaoe metody Kodw Uzdrawiania gosi, e caa pami jest przechowywana w postaci obrazw, a cz z nich przedstawia kamstwo lub co, co nie jest prawd, i jeli tego nie sprostujemy, efektem bd choroba zyczna lub zaburzenia emocjonalne. Nie sprawiao mi problemu to, e pami ma posta obrazw, poniewa mzg pracuje na podobnej zasadzie jak superkomputer. Idea, e obrazy te zawieray kamstwa lub przekamania, bya dla mnie nieco nowa, ale miaa sens. Od czasw Freuda, a nawet przedtem, wszyscy uwaali, e we wczesnych latach ycia tumimy energi i w konsekwencji nie potra my sobie poradzi z problemami w dalszym yciu. Nowoci byo przekonanie, e te wydarzenia, te obrazy nie byy prawdziwe. Przykadowo, jeli kto czu si niekochany, to czy naprawd nie by wart mioci? Oczywicie, e nie! Jeli czulimy, e nie potra my czego zrobi, to czy nasze ciao i umys naprawd nie byy do tego zdolne? Przypuszczalnie byo inaczej. Bardziej prawdopodobne, e tylko nam si zdawao, e nie potra my tego zrobi. Zaaakceptowaem zatem koncepcj, e wierzymy w co, co nie jest prawd. Ale jak miao si to przekada na chorob? Prbowaem porwna to do zrozumiaego dla mnie modelu komputera. Wszyscy zostalimy wyposaeni w pewne programy. Jednym z nich jest program samouzdrawiania. Gdy wierzymy w co, co nie jest prawd, pliki tego programu ulegaj uszkodzeniu i sprawiaj, e dziaa on coraz mniej wydajnie, a w kocu si psuje. Gdyby znalaz sposb na naprawienie plikw. Voila! Twj organizm odzyskaby wrodzon zdolno do samouzdrawiania zaprogramowan przez Boga! Byo to logiczne w odniesieniu do modelu komputera i realne w odniesieniu do modelu czowieka. Ale jak usun nieprawidowe dane i zastpi je prawidowymi? Moim zdaniem sprowadza si to do praw zyki, poniewa wszystko, w tym take informacja cyfrowa, ostatecznie istnieje w postaci wsplnego mianownika energii, wraz z odpowiadajc jej czstotliwoci wibracji. Kad czstotliwo mona zmieni, jeli tylko wiemy, jak to zrobi.

KLUCZOWA DECYZJA
Teraz ju nie miaem wtpliwoci co do naukowych i lozo cznych podstaw Kodw Uzdrawiania. Nadszed czas podjcia ostatecznej decyzji, zapisaem si zatem na seminarium szkoleniowe. Wskazwki byy dobre i zaczem poznawa niektre proste techniki stosowane przez osoby nauczajce Kodw Uzdrawiania. Zdecydowaem si rwnie zapaci za godzin uzdrawiania u dr. Loyda dla uytku osobistego. Byy dwie rzeczy, nad ktrymi chciaem pracowa od razu. Po pierwsze, moja wieo zdiagnozowana choroba Lou Gehriga. Od dawna cierpiaem take na bezsenno, ktra bya na tyle powana, e od kilkudziesiciu lat nie mogem zasn bez rodkw nasennych. Otrzymaem Kod na bezsenno i miaem go stosowa trzy razy dziennie. Pierwszej nocy, ju po jednorazowym zastosowaniu Kodu, zasnem i przespaem ca noc. Przez kolejnych pi tygodni ani razu nie wziem tabletki nasennej. Nie twierdz, e od tego czasu ju nigdy nie stosowaem takich lekw, bo bardzo duo podruj i obce ka oraz dziwne haasy niekiedy sprawiaj, e trudno zasn. Jednak oglnie sypiam o wiele lepiej i rzadko bior co na sen. Jeli chodzi o drenie mini, zmczenie i inne objawy choroby Lou Gehriga to i one ustpiy. Po zaledwie trzech miesicach stosowania Kodw Uzdrawiania zjawiem si u chirurga, ktry pierwszy postawi diagnoz. Przeprowadzi badanie (EMG) diagnozujce chorob Lou Gehriga i odkry, e ustpia ona w 100%! Od marca 2004 roku nie mam adnych jej objaww. Na wszelki wypadek gdyby kto nie wiedzia na chorob t nie ma leku. Po tym, jak osobicie dowiadczyem skutecznoci Kodw Uzdrawiania, postanowiem zaznajomi si w caoci z t metod. Przeszkoliem rwnie personel w mojej klinice leczenia raka w Atlancie tak, aby moi pacjenci take mogli korzysta z dobroczynnego dziaania Kodw.

Wraz z moim personelem obserwujemy efekty, ktre dowodz, e znalazem metod uzdrawiania, ktrej szukaem. Nic znam niczego innego, co rwnie skutecznie i kompleksowo by leczyo i pozwalao poradzi sobie i z chorobami fizycznymi, i z problemami emocjonalnymi. Ostatnio w pitkowy wieczr nie miaem adnych zaj, wic zdecydowaem, e obejrz z dziemi lm. Byo chodno, dlatego zamiast i do wypoyczalni kaset wideo, dzieci przejrzay nasz kolekcj lmw. Znalazy kaset z lmem Odyseja kosmiczna 2001 i chciay wiedzie, co to za lm, bo nigdy wczeniej go nie oglday. Kiedy zastanawiaem si nad tematem tego lmu opowiadajcego o tym, e ludzko jest u progu kolejnego skoku ewolucyjnego pomylaem, e nasza wiedza dotyczca wszystkich dziedzin wzrasta w tempie wykadniczym7. To samo dotyczy medycyny. Od dawna wierzyem, e jestemy ju gotowi przej na kolejny poziom paradygmatu uzdrawiania. Lektura drugiego rozdziau, w ktrym przedstawiono pokrtce histori medycyny i uzdrawiania, pozwoli ci zrozumie, dlaczego wierz, e Kody Uzdrawiania s kolejnym krokiem wzwy w paradygmacie uzdrawiania. Nie ma tu mistycyzmu, ktry zazwyczaj otacza takie metody. Ten system ma solidne podstawy filozoficzne i naukowe. Nie wspominajc ju o tym, e jest skuteczny! Jestem tego ywym dowodem! Zanim przejdziemy dalej, jeszcze sowo o podstawach naukowych Kodu Uzdrawiania. Niezalenie od tego, jak dalece rozstrzygajce wydaj si badania, zawsze znajd si krytycy. Zazwyczaj podnosz oni kwesti, potencjalnie rzecz biorc, wspln dla wszystkich bada: ich skuteczno moe wynika z efektu placebo (wszystko tkwi w twojej gowie). Jeli zatem konserwatywny naukowiec chce powiedzie: Tego nie udowodniono, moe tak zrobi. Miaem przyjaciela zajmujcego si naturalnymi metodami leczenia, ktry znalaz si wanie w takiej sytuacji. Opracowa wspaniay produkt, ktrego skuteczno potwierdziy niezalenie badania przeprowadzone na szesnastu uniwersytetach. Jak mona si spodziewa, jego konkurencja nie docenia tego sukcesu. Do czsto, kiedy si dowiadujesz, kto ci szkodzi, okazuje si, e ta osoba ma swoje cele i czsto nie chodzi bynajmniej o badania. Jedn z najwspanialszych i najbardziej nieoczekiwanych konsekwencji bada trwajcych ptora roku byo co, co mona porwna do wisienki na torcie; co, co stanowio odpowied na t potencjaln krytyk. Najszybsze i najbardziej niezwyke efekty lecznicze uzyskiwano konsekwentnie u zwierzt i niemowlakw. A EFEKT PLACEBO NIE MOE WYSTPI ANI U ZWIERZT, ANI U NIEMOWLT! A zatem dobroczynne skutki, ktre zaobserwowalimy, na pewno nie wynikay z efektu placebo. Musiao to by zatem prawdziwe, realne rdo uzdrawiania. Niezwykle cenimy odwanych, otwartych naukowcw i lekarzy wiatowej klasy, ktrzy poparli Kod Uzdrawiania. Spotkaa ich za to krytyka ze strony kolegw po fachu, ale chtnie i odwanie podyli w kierunku, jaki wskazyway badania i wyniki, nawet jeli wymagao to wykroczenia poza tradycyjne naukowe ramy. BRAWO!

PODSTAWY (Nie pomijaj tej czci!)


W brany dziennikarskiej istnieje powiedzenie: przenigdy nie naley zaczyna od mniej wanej informacji. W niniejszym rozdziale podajemy najwaniejsze informacje. Jeli je przeczytasz, dowiesz si wszystkiego, co najwaniejsze. Zatem do dziea

TRZY JEDNE RZECZY


Troch dziwaczny tytu, prawda? Zaraz go wyjanimy W lmie Sutani westernu (z Billym Crystalem), Curly (grany przez Jacka Palancea) by starym, twardym, powanym kowbojem, ktry prawie nigdy si nie odzywa. Ale pod t mask twardziela Billy Crystal odkry odwieczn mdro. W rozmowie od serca Curly wyjawi Billyemu Tajemnic ycia. Powiedzia, e Tajemnica ycia to jedna rzecz. Pomimo nalega Curly nie wyzna, czym jest ta jedna rzecz. Stwierdzi, e Billy sam musi to odkry. I rzeczywicie kady sam musi odkry t jedn rzecz. Widzisz, Jedna Rzecz moe wszystko zmieni. Czy zdarzyo ci si kiedykolwiek, e rozmawiae z kim o jego yciu i nagle zachowanie tej osoby diametralnie zmienio si na lepsze? W ktrym momencie jej oczy rozbysy, kiedy zacza opowiada o jednej osobie, jednej chwili, jednym zdarzeniu, jednych otwartych drzwiach, jednym przeomie. JEDNEJ RZECZY. Chcemy ci zaoferowa wanie teraz trzy Jedne Rzeczy. Wierzymy, e jeli chodzi o twoje ycie, zdrowie i pomylno, te trzy rzeczy mog zmieni wszystko. Nie tylko powiemy ci, jakie to s rzeczy, lecz take dowiedziemy ich prawdziwoci oraz podzielimy si z tob nowym odkryciem, dziki ktremu twoje oczy rozbysn i do ktrego bdziesz wraca przez reszt ycia. Jeli uznasz, e nie zrobilimy tego, co wanie obiecalimy, popro nas, abymy zwrcili ci pienidze za ksik. TRZY JEDNE RZECZY Jedna rzecz nr 1: I stnieje jedna rzecz na planecie Ziemia, ktra moe uzdrowi niemal kady problem w twoim yciu. Jedna rzecz nr 2: Istnieje jedna rzecz na planecie Ziemia, ktra wyczy jedn rzecz nr 1. Jedna rzecz nr 3: Istnieje jedna rzecz na planecie Ziemia, ktra z powrotem wczy jedn rzecz nr 1.

JEDNA RZECZ NR 1
Istnieje jedna rzecz na planecie Ziemia, ktra moe uzdrowi niemal kady problem w twoim yciu. Co to jest? Ukad odpornociowy oraz moc samouzdrawiania naszego ciaa. Pomyl o dwch lub trzech najwaniejszych problemach w swoim yciu lub je zapisz. Niewane, jakie to problemy zdrowotne, zawodowe, uczuciowe, nansowe. Zakadam, e jeli problem nie pojawi si wanie w tej chwili, to prbowae ju czego (lub wielu rzeczy), aby go rozwiza lub zagodzi. Jeli nie, to wietnie! Moesz zacz teraz od czego, co rzeczywicie go rozwie. Jeli ju prbowae innych sposobw, to wierzymy, e nadszed kres twoich stara. A oto dlaczego. Wyobra sobie przez minut, e niezalenie od tego, jaki masz kopot, moesz sprawi, aby sam Bg sign po cudowny lek, napj, map skarbw i wrczy ci je innymi sowy: podsun ci rozwizanie nie z tej ziemi, ktrego skuteczno bdzie gwarantowana. Ale byoby wspaniale! Wiesz co? Ju je masz! Organizm kadego z nas kryje absolutnie cudowny system uzdrawiania, ktry moe upora si z kadym problemem: czy to zycznym, czy nie zycznym. Nosi on nazw ukadu odpornociowego. Rodzimy si z wewntrznym programem samouzdrawiania zaprojektowanym w taki sposb, e moe on poradzi sobie z kadym problemem, i to jeszcze przed jego wystpieniem. Nic si rwnie nie stanie, jeli problem faktycznie si pojawi. Program take i wtedy moe mu sprosta. Jaki czas temu mj komputer le dziaa. Nie znam si na tym, wic byem bardzo sfrustrowany, kiedy wyprbowaem ju wszystko, co mogem. W kocu zadzwoniem do dobrego przyjaciela, ktry wietnie si zna na komputerach. Po zadaniu kilku prostych pyta z przekonaniem owiadczy, e musz zdefragmentowa twardy dysk. Nigdy wczeniej o tym nie syszaem, ale z zachwytem odkryem, e to proste i wystarczy kilka razy klikn, by to zrobi. W efekcie mj komputer dziaa jak nowy. Byem zdumiony, e jest w nim taka wspaniaa

funkcja, a ja o niej nawet nie wiedziaem. Podobnie jak program defragmentacji w twoim komputerze, twj ukad odpornociowy jest w stanie poradzi sobie z kadym problemem zdrowotnym niewiarygodnie szybko i skutecznie. Mog (ja, Ben) powiedzie ci, e gdyby mia zada jedno wane pytanie jakiemukolwiek lekarzowi lub wykwali kowanemu pracownikowi suby zdrowia na wiecie, a on odpowiedziaby szczerze, to zawsze usyszaby: nie. Jakie to zatem pytanie? Czy istnieje jaka choroba lub dolegliwo, z ktr optymalnie dziaajcy ukad odpornociowy nie mgby sobie poradzi? Odpowied brzmi: Nie. Prawd mwic, wielu specjalistw wierzy (a ja si pod tym podpisuj), e uzdrowienie w kadym przypadku, u kadej osoby, zawsze nastpuje dziki ukadowi odpornociowemu. By moe mylisz sobie: Ale w jaki sposb mog to zastosowa w odniesieniu do zwizkw, nansw lub kariery albo innych rzeczy niematerialnych, z ktrymi si borykam w yciu?. Jak si przekonasz podczas dalszej lektury, w szczeglnoci czytajc o Sekrecie nr 3 (ale nie podgldaj teraz, co tam jest napisane!), najnowsze odkrycia dokonane w kilku najlepszych i najbardziej prestiowych klinikach dowiody, e przyczyna naszych chorb i dolegliwoci jest rwnie przyczyn innych problemw yciowych. Ponadto wierzymy i udowodnimy ci to e naprawd odkrylimy tak cz systemu samouzdrawiania w organizmie czowieka, o ktrej faktycznie wczeniej nikt nie wiedzia. Ufamy, e ten nowy mechanizm uzdrawiania oraz wiedza, jak go aktywowa, moe by t Jedn Rzecz, ktra okae si przeomem w rozwizywaniu problemw yciowych. Jeli jeste wystarczajco inteligentn osob i odpowiednio dugo si nad tym zastanowisz, to najprawdopodobniej postawisz nastpujce pytanie: Jeli ten system uzdrawiania naprawd moe poradzi sobie z kadym problemem, i ju jest we mnie, to przede wszystkim dlaczego mam problemy? Dlaczego ju si z nimi nie upora albo nie zapobieg ich wystpieniu?. Cieszymy si, e zadae to pytanie. Poniewa ono prowadzi nas do Jednej Rzeczy nr 2.

JEDNA RZECZ NR 2
Istnieje jedna rzecz na planecie Ziemia, ktra wyczy Jedn Rzecz nr 1. Co to jest? Stres. (Ale prawdopodobnie nie taki, jaki przychodzi ci na myl). Jeli ukad odpornociowy i moc samouzdrawiania naszego organizmu mog poradzi sobie z kadym problemem, to czynnik, ktry wycza oba te systemy, musi by jedn przyczyn wszystkich chorb. I tak wanie jest. Wedug wynikw bada przeprowadzonych w 1998 roku na Stanford University Medical School przez dr. Brucea Liptona, znanego i cenionego biologa komrkowego, stres jest przyczyn co najmniej 95% chorb i dolegliwoci. Dr Lipton dowodzi, e za pozostae 5% odpowiada genetyka, ale jest ona zwizana, jak moesz si domyli, ze stresem, ktry pojawi si w ktrym momencie u przodkw danej osoby. Nawet Centrum Zwalczania Chorb (CDC) przy Rzdzie Federalnym USA twierdzi na swojej stronie internetowej, e 90% wszystkich chorb zwizanych jest ze stresem. Zgadza si z tym kade wiarygodne rdo, jakie tylko przyjdzie ci na myl Harvard, Yale, Vanderbilt, Mayo Clinic, a lista ta nie ma koca. Szczeglnie godne uwagi jest stwierdzenie Harvard Medical School zamieszczone na stronie internetowej: Nadmiar stresu przez zbyt dugi czas prowadzi do zjawiska znanego jako przewleky stres, ktry zwizany jest z chorobami serca, udarem, a moe take rakiem i przewlekymi chorobami ukadu oddechowego. Choroba to jedynie wierzchoek gry lodowej. Stres wpywa na ciebie take pod wzgldem emocjonalnym, poniewa tumi rado, jak sprawiaj ci ycie i ukochane osoby8. Innymi sowy, niezalenie od tego, na czym polega twj problem, prawdopodobnie jego rdem jest stres. Jak do tej pory nie za bardzo wiedzielimy, co z tym zrobi, poniewa to, co dziaa w wypadku jednego problemu i jednej osoby, jest nieskuteczne w wypadku innego problemu i innej osoby. Przez dziesiciolecia ten wniosek by bolenie oczywisty. Jeli mamy znale sposb na usunicie rda choroby, to musimy odkry metod, ktra pozwoli konsekwentnie i przewidywalnie usuwa stres. Jak stwierdzono w raporcie Harvard Medical School, choroba to tylko jeden z przejaww stresu. Jeli chcemy zaj si take innymi aspektami problemami uczuciowymi, skutecznoci, od ktrej zaley sukces musimy dotrze do samych korzeni. Jak dowiedziemy, stres jest rdem rwnie tego typu kopotw, o czym wiadczy fakt, e kiedy ludzie uporaj si ze rdem stresu, poprawiaj si ich relacje z blisk osob, zaczynaj o wiele lepiej zarabia, a ich zadowolenie znaczco wzrasta. Naley koniecznie zaznaczy, e rodzaj stresu, o jakim mwimy, wywoujcy te choroby nie jest zaleny od okolicznoci, ktre chciaby zmieni. To gboko zakorzeniony w tobie stres, ktry jest cakowicie niezaleny od twojej obecnej sytuacji. W rzeczywistoci zmiana obecnej sytuacji poprzez wyeliminowanie stresujcych czynnikw moe mie niewielki wpyw na stres, ktry wycza twj ukad odpornociowy. W naszym eksperymencie ponad 90% osb, ktre przed badaniem twierdziy, e nie s zestresowane, w rzeczywistoci byo pod wpywem zjologicznego stresu, jak wykazay wyniki testw. Potwierdza to wiele wspomnianych wyej bada przeprowadzanych w klinikach to, co stresuje jedn osob, nie stresuje innej. To zaley od twojego wewntrznego zaprogramowania.

Istotne pytanie, ktre naley zada


Oznacza to, e zawsze, gdy masz problem, z ktrym najwyraniej nie potra sz sobie poradzi, pierwsze pytanie, ktre powiniene sobie zada, brzmi: Jaki stres powstrzymuje mj ukad odpornociowy przed rozwizaniem tego problemu i jak mog si z nim upora?. Sk w tym, e ten rodzaj stresu moe by niemal nie do rozpoznania; wielu z nas nie ma pojcia, e on w ogle istnieje, a jeli go rozpoznaj, to on jest dosownie chroniony przed tym, by sobie z nim poradzi (wicej na ten temat w dalszej czci ksiki).

Z drugiej strony, moe nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak dobra jest to wiadomo. Dlaczego tak twierdz? Bo to nie twoja wina. Problem i jego rozwizanie nie zale od twoich stara, a ten rodzaj stresu dotyczy kadego z nas, niezalenie od tego, czy jest dobry, czy zy. Zatem uspokj si i wybacz sobie. Nie musisz by doskonay. Mamy to, czego szukae. Co mamy? To.

Jedna rzecz nr 3
Istnieje jedna rzecz na planecie Ziemia, ktra z powrotem wczy Jedn Rzecz nr 1. Co to? Uzdrawianie problemw serca! Zrbmy szybkie podsumowanie. Ludzki ukad odpornociowy i moc samouzdrawiania istniej po to, by uzdrawia niemal wszystko, i s do tego zdolne, jeli funkcjonuj prawidowo. Jednake pewien rodzaj stresu wycza je lub przynajmniej osabia, do tego stopnia, e pojawiaj si choroby lub inne problemy. Kod Uzdrawiania moe z powrotem wczy ukad odpornociowy i zdolno samouzdrawiania, poniewa leczy on duchowe problemy serca. Kody Uzdrawiania s esencj systemu, ktry istnieje w ciele od zarania dziejw. Skd wiemy, e Kod Uzdrawiania moe je wczy znowu? Kiedy wykorzystujemy test medyczny uznany za zoty standard, ktry nawet w zakresie 1% nie reaguje na efekt placebo, otrzymujemy rezultaty bez precedensu w historii medycyny. Jakie to rezultaty? Kiedy system Kodu Uzdrawiania w organizmie ulega aktywacji, stres zjologiczny znika albo cakowicie, albo przynajmniej znaczco. Wystarczy posuy si odrobin logiki: jeli doprowadzimy do zniknicia tej jednej rzeczy na planecie Ziemia, ktra wycza ukad odpornociowy i siy obronne naszego organizmu, to wwczas ukad immunologiczny i zdolno do samouzdrawiania powinny si z powrotem wczy. I wanie dokadnie to z przyjemnoci obserwowalimy u osb na caym wiecie od wiosny 2001 roku. Mechanizm Kodu Uzdrawiania jest rewolucyjny, a ponadto ludzie mwi nam, e teoria, ktra ley u jego podstaw, ma na ich ycie jeszcze wikszy wpyw. Nosi ona nazw Siedem Sekretw. Niezwykym aspektem tego wszystkiego jest fakt, e aden Kod Uzdrawiania nie leczy adnych problemw zdrowotnych. On jedynie pozwala poradzi sobie z problemami serca, o ktrych Salomon pisa ju ponad 3000 lat temu w Ksidze Przysw (4, 23): Z ca pilnoci strze swego serca, bo wszelkie ycie ma tam swoje rdo. Zwr uwag: napisane jest, e wszelkie ycie ma tam swoje rdo. Wanie dlatego mnstwo ludzi informuje o uzdrowieniu z niemal kadego problemu zdrowotnego, jaki tylko mona sobie wyobrazi, po zastosowaniu Kodu Uzdrawiania.

ZANIM PRZEJDZIEMY DALEJ


By moe ciekawi ci, czym jest Kod Uzdrawiania, i od razu chcesz si tego dowiedzie. W porzdku po prostu przejd do Czci drugiej, gdzie znajdziesz wszystkie szczegowe informacje o Kodzie Uzdrawiania i o tym, jak go stosowa. Ale pragniemy, aby w ktrym momencie pozna Siedem Sekretw, o ktrych mowa w Czci pierwszej. Aby stosowa Kod Uzdrawiania z moliwie najlepszym skutkiem, musisz zrozumie, jak powstaj problemy i co moesz zrobi, by dziki dotarciu do ich rda uzdrowi siebie na reszt ycia. Siedem Sekretw opisanych w Czci pierwszej jest rwnie rewolucyjnych jak Kod Uzdrawiania sam w sobie, poniewa ta teoria nie odnosi si wycznie do objaww, jak ma to miejsce w wypadku niemal kadej innej metody samouzdrawiania. Inne systemy skupiaj si na jednej lub wicej z szeciu dziedzin: emocje, myli, wiadome przekonania, dziaanie i zachowanie oraz zjologia ciaa. Na podstawie naszych bada, ktrych opis znajduje si dalej, wierzymy, e tych pi sfer to jedynie objawy. Teoria i zastosowanie Kodu Uzdrawiania odnosz si do kwestii rdowych, nie tylko do symptomw. Zatem Cz pierwsza niniejszej ksiki opisuje pokrtce histori opieki zdrowotnej oraz Siedem Sekretw ycia, Zdrowia i Pomylnoci. Wyjawiamy i objaniamy teori i badania naukowe, ktre pokazuj, z czego bior si nie tylko wszystkie nasze problemy zdrowotne, lecz take wszelkie inne kopoty. Wiemy, e to bardzo trudne zadanie, ale zamierzamy udowodni ci suszno tej teorii! Cz druga w caoci powicona jest efektom. Niektrzy z zainteresowaniem przeczytaj, dlaczego w ich yciu panuje chaos, ale jeli tylko na tym si skoczy, to wikszo osb bdzie czua si sfrustrowana, e nie moe nic zrobi, aby zmieni t sytuacj. Ta ksika nie zostawi ci na pastw losu. W Czci drugiej znajdziesz informacje potrzebne do tego, by dotar do rda swoich problemw, i do tego, co by moe blokuje realizacj twoich marze i nadziei. Dodatkowo zamieszczamy wiczenie pozwalajce upora si z codziennym stresem pojawiajcym si na skutek okolicznoci. Wykonanie tego wiczenia zajmuje tylko dziesi sekund. W Czci drugiej opisany jest zatem sposb na to, by poradzi sobie zarwno ze stresem, z ktrego zdajesz sobie spraw, jak i ze stresem nieuwiadomionym, ktry jest prawdziw przyczyn twoich pozostaych problemw. Moe kusi ci, aby wanie teraz odoy t ksik. Dlaczego? W przeszoci nasuchae si o magicznych rozwizaniach. O jedn obietnic przeomu, zmiany yciowej, cudw i nie wiadomo czego jeszcze za duo. My te to obiecujemy! Jednake musimy mwi prawd, a odkrycia i informacje oraz historie zawarte w niniejszej ksice okazay si skarbem, ktry znalazem w miejscu, gdzie zaczyna si tcza, podczas swoich poszukiwa jednej prawdziwej metody leczenia, ktra okazaaby si ocaleniem i wyleczyaby mnie z choroby Lou Gehriga (ALS). Nie moemy si tym nie podzieli! Nie chcemy, aby teraz w to uwierzy. Prosimy ci jedynie, aby nie zatrzymywa si w tym punkcie, lecz przeczyta reszt ksiki, zanim podejmiesz decyzj. To wyzwanie, jakie ci rzucamy. Moesz jedynie straci kilka godzin swojego ycia a potencjalnie zyska dziesitki

lat dobrego samopoczucia. Teraz, kiedy ju poznae trzy Jedne Rzeczy i zdobye podstawowe informacje, moemy przej do sedna. Aby zyska to, czego pragniesz, musisz zapozna si z czym, co nazywam Siedmioma Sekretami ycia, Zdrowia i Pomylnoci. Gdy zrozumiesz te siedem kluczowych kwestii, dowiesz si, jak powstaj problemy, skd si bior, co si na nie skada, dlaczego nie da si ich rozwiza i w kocu poznasz te prosty mechanizm, dziki ktremu moesz zacz pozbywa si tego, czego nie chcesz w swoim yciu. Zanim jednak przejdziemy dalej, chcemy powanie i z gbi serca ci ostrzec. Informacje podane w ksice maj moc uzdrowienia twojego ycia. Mechanizm, ktry nazywamy Kodem Uzdrawiania, moe zlikwidowa stres i sprawi, e twj ukad odpornociowy zacznie dziaa zgodnie z intencj Boga. W efekcie przekonasz si, e w twoim yciu zachodz zdumiewajce zmiany. Jednake cierpienie ma swj cel, duchowy cel, i jeli Kod Uzdrawiania pomoe ci upora si z cierpieniem, lecz nie z jego rdem, to w rzeczywistoci wywiadczymy ci niedwiedzi przysug. Najgbsze uzdrowienie, jakiego potrzebuje kada osoba na wiecie, to bowiem nie uzdrowienie zyczne czy emocjonalne, ale duchowe a ono wymaga uzdrowienia wszelkich zaburze w relacji z kochajcym Bogiem. To co, co moe zrobi tylko Bg. To sprawa midzy tob a Bogiem. Ludzie wci nam powtarzaj, e Kod Uzdrawiania pomg im upora si z tymi problemami, ktre sprawiay, e nie wierzyli w kochajcego Boga. Jedna z osb wyjania: To tak, jakby ciar moich problemw znikn i w kocu zamiast postrzega Boga przez pryzmat swoich kopotw, mogem usysze, co On mwi do mnie o tym, jaki jest naprawd. Zamierzeniem niniejszej ksiki nie jest mwi ci, w co masz wierzy9. Ale ywimy gbok nadziej i modlimy si o to, aby pozna Tego, ktry stworzy ludzkie ciao i energi, i wszystko, co sprawia, e Kod Uzdrawiania dziaa tak, jak dziaa. To najwiksze uzdrowienie, jakie moe nastpi, i cho Kod Uzdrawiania moe w tym pomc jako narzdzie, nie moe tego dokona. Kod Uzdrawiania to cudowne narzdzie. Ale ostatecznie musisz chwyci Do, ktra dziery to narzdzie.

Cz pierwsza Siedem Sekretw ycia, Zdrowia i Pomylnoci

ROZDZIA PIERWSZY
SEKRET NR 1 WSZYSTKIE CHOROBY I DOLEGLIWOCI MAJ JEDNO RDO
Aby dostrzec drzwi, przez ktre ju jestemy gotowi przej, przyjrzyjmy si ciece prowadzcej nas do nich. Pozwl, e powiemy z gry, e istnienie drzwi, ktre przed sob dostrzegamy, zostao przewidziane przez najtsze umysy naukowe naszych czasw ju kilkadziesit lat temu, a w niektrych wypadkach nawet wieki temu. Zatem te drzwi, przez ktre jestemy gotowi przej, to zote wrota poszukiwane przez nauk, a to, co jest za nimi, moe zmieni wiat zdrowia na zawsze. Stwierdzenie, e jest to zmiana paradygmatu, jest niedopowiedzeniem. Jak ju (ja, Ben) wczeniej wspomniaem, wyleczyem si z choroby Lou Gehriga po stosowaniu Kodw Uzdrawiania krcej ni trzy miesice. Byem pod takim wraeniem tej metody, e zaczem w caym kraju prowadzi wykady na jej temat i objania, jak dziaa. Doprowadzio to do tego, e byem jedynym lekarzem, jaki wystpi w popularnym lmie Sekret. Jedn z rzeczy, o ktrych mwi na wykadach, jest Pi Er Leczenia, poniewa to pozwala okreli, w jakim punkcie historii si znalelimy, i moe rwnie wyjania, dlaczego odkrycie Kodw Uzdrawiania nie byo moliwe wczeniej.

PI ER LECZENIA
Istnieje Pi Er Leczenia, ktre tu omwimy. Pierwsz er bya Era Modlitwy. Zanim ludzie poznali lub zrozumieli kwestie odywiania oraz poznali jakikolwiek rodzaj medycyny, mogli si jedynie modli. By moe wydaje si, e jak na histori medycyny to dziwny pocztek, ale pomylmy o czowieku u zarania dziejw. Kiedy ludzko dowiadczya chorb, jedyne, co moga zrobi, to szuka bstw, ktre by j uzdrowiy. Historia pena jest bokw, praktyk religijnych i ceremonii sucych uzdrawianiu. W mitologii greckiej Apollo by uznawany za pierwotne rdo leczenia, a swoje moce przekaza synowi Asklepiosowi, ktry nie tylko ratowa ludzi przed mierci, ale nawet niektrych wskrzesza. Na pnocy Peru ceremonie uzdrawiajce nadal przeprowadzaj kobiety, ktre nazywa si curanderos. Stosuj modlitwy i wite przedmioty, oczyszczaj chorego wod wicon i przyzywaj moce duchowe, aby pomogy im odkry przyczyn dolegliwoci, usun j i wyleczy pacjenta. Obecnie wiele kultur, religii oraz pojedynczych osb nadal zwraca si do Boga jako do jedynego rda uzdrowienia. Niektrzy od lat wierz, e moc modlitwy tkwi w niej samej, podczas gdy inni uwaaj, e rdem nadprzyrodzonej interwencji jest jaka potniejsza sia. Ostatnimi czasy wiele bada naukowych dowodzi skutecznoci modlitwy o uzdrowienie. Dr nauk medycznych Larry Dossey napisa kilka ksiek o sile modlitwy uzdrawiajcej (Healing Words, The Power of Prayer in the Practice of Medicine, Miracles of Mind, Exploring Nonlocal Consciousness and Spiritual Healing, Reinventing Medicine, Beyond the Mind-Body to a New Era of Healing itd.). Na Duke University przeprowadzono badanie (Horrigan, 1999) o nazwie The Mantra Study Project (Projekt bada nad mantr) i dowiedziono, e pacjenci chorzy na dusznic odnosili najwiksze korzyci, gdy kto si za nich modli. Ludzie od wiekw si modl, poniewa wierz w wysz si. Inna teoria zakada, e uzdrowienie jest efektem wiary w uzdrowienie jako takie. Nauka take dowioda, e wiara sama w sobie moe uzdrawia. Medycyna odrzucia to, a nawet zdyskredytowaa, nazywajc efektem placebo. Niemniej jednak efekt ten jest bardzo realny i nie mona go lekceway. Na poziomie bardziej materialnym do szybko odkryto, e niektre licie, gazki, korzenie lub kora s bardzo cennymi lekami. I tak zacza si duga historia zioolecznictwa, ktre w dwudziestym wieku na krtko popado w nieask i na Zachodzie stracio na popularnoci. Jednake powrcio w wielkim stylu. W zasadzie nie sposb przejecha ulic, eby nie natkn si na jaki sklep z zioami lub suplementami diety. Teraz, gdy podrujemy po caym wiecie i dajemy wykady, wszdzie syszymy, jak ludzie mwi o witaminach, mineraach i lekach zioowych. To odrodzenie jest tym bardziej godne uwagi, e do takich wnioskw dotyczcych zi i suplementw, jakie inni wycignli wieki temu, doszli obecnie wyksztaceni intelektualici, a nie zacofani prowincjusze. W Chinach zioa stosuje si od niepamitnych czasw odkd zaczto spisywa histori. Cywilizacja Zachodu przecigna medycyn chisk, prbowano stworzy koncentraty z pewnych czci rolin, w efekcie czego powsta potny przemys produkujcy witaminy/suplementy diety. Pki pene s ksiek powiconych odkryciom wspczesnych cudownych rolin. Sklepy z odywkami i suplementami oferuj setki produktw przynoszcych olbrzymie korzyci w zasadzie wszystkim chorym. Jednake ta sytuacja dobiega koca. Ustanowiono nowe prawo o nazwie CODEX promowane przez wiatow Organizacj Zdrowia, ktre zawarto witamin, mineraw i aminokwasw oraz olejkw eterycznych w preparatach ogranicza do poziomu, ktry nie bdzie mia takiego dziaania leczniczego, jakiego dowiadczamy od dziesitkw lat. Wszystko, co bdzie przekracza ten poziom, dostpne wycznie na recept, bdzie sprzedawane po o wiele wyszej cenie. Moe zdaje ci si, e mwi o jakiej odlegej przyszoci, ale kady rzd, ktry podpisa porozumienie ze wiatow Organizacj Zdrowia, ju podlega temu prawu. Nawet takie kraje jak Stany Zjednoczone, ktrych konstytucja daje du niezaleno, musz przestrzega tych przepisw, poniewa prawo traktatowe jest nadrzdne wobec prawa

konstytucyjnego. Czonkowie komisji CODEX spotkali si w Rzymie w lipcu 2005 roku i zatwierdzili standardy narzucone przez przemys farmaceutyczny w dokumencie zatytuowanym Wytyczne dotyczce witamin i mineraw. W Niemczech ju je wdroono, a witaminy w wikszych dawkach mona tam teraz naby wycznie na recept wystawion przez lekarza. Przewiduj, e wiele rzdw powoli zacznie uporzdkowywa ten przemys, aby zapobiec gosom oburzenia i protestom ze strony obywateli. Sdz, e bd starali si zastosowa podejcie aby w wodzie10. Ta kwestia jest szczeglnie niepokojca, jeli spojrzymy na ni w kontekcie o wiele wikszego niebezpieczestwa, jakie stwarzaj leki farmaceutyczne, szczeglnie leki dostpne bez recepty, ktre przy obowizujcych regulacjach (CODEX) ostatecznie bdzie o wiele atwiej kupi ni witaminy. Mona si zastanawia, dlaczego rzdy ustanawiaj prawo, zgodnie z ktrym witaminy, mineray i odywki dostpne bez recepty staj si nielegalne, ale o wiele bardziej toksyczne leki farmaceutyczne nie podlegaj ograniczeniom. Przemys farmaceutyczny nic nie zyskuje na tym, e kto zdrowieje. Zarabia tylko wtedy, gdy kto leczy objawy choroby miesicami i latami. To prowadzi do kolejnej ery w historii medycyny, Ery Lekw Sztucznych, chemicznych. Dlaczego nazywam je chemikaliami? Bo po prostu tym s. Pierwszym krokiem w opracowaniu leku jest znalezienie dobroczynnie dziaajcego ziela. Nastpnie poddaje si je badaniu, aby odkry aktywny skadnik. Ale tego nie da si opatentowa. A pamitaj, e nie ma zyskw, jeli co nie jest tylko dla elit i tylko na wyczno. Zatem nastpnym krokiem w tworzeniu leku jest takie przeksztacenie aktywnego skadnika, aby nie by ju naturalny. Teraz mamy do czynienia z substancj chemiczn. Moe si zdawa, e to nie takie ze, ale zrozum, e organiczne ukady w ciele s stworzone, aby radzi sobie jedynie z substancjami organicznymi. Zatem mamy jak substancj, lek, ktrego organizm nie jest w stanie rozoy. To nazywa si toksyna. Powsta cay przemys oparty na produkowaniu toksyn, podczas gdy moglibymy stosowa naturalne organiczne substancje, o wiele skuteczniej dziaajce w organizmie, i naturalne skadniki bdce czci pierwotnych, organicznych substancji lub rolin. Przykadowo, jednym z najlepiej sprzedajcych si lekw w caej historii jest lek o nazwie Valium. Powsta na bazie kczy waleriany. S one jednym z najlepszych naturalnych rodkw uspokajajcych i agodzcych niepokj. Nigdy nie zanotowano przypadku uzalenienia si od waleriany. Jednake adna rma nie moe opatentowa kcza waleriany. Wystpuje ono naturalnie w przyrodzie. Stworzenie syntetycznej waleriany w celu opracowania silniejszego leku, ktry mona opatentowa, doprowadzio do tego, e na caym wiecie trzeba byo stworzy orodki leczce uzalenienie od Valium. Kontynuujmy zatem nasz podr i przyjrzyjmy si chirurgii. Ludzko od wiekw interesowaa si i paraa chirurgi. Jednake do czasu wynalezienia znieczulenia ta dziedzina pozostawaa w powijakach. Wczeniej lekarze mogli wykonywa tylko takie zabiegi, ktre ludzie byli w stanie wytrzyma, co zaleao od tego, jaki mieli prg blu, albo od tego, ile osb trzymao pacjenta. Niekiedy jako oglny rodek znieczulajcy stosowano alkohol. Wartoci i celem chirurgii byo usunicie czego, co zagraao yciu. Na przykad osob, ktra miaa gangren w stopie, trzeba byo przytrzyma, a chirurg bra pi do metalu i odcina jej nog. Do przyegania stosowano ogie. Nie trzeba dodawa, e od tego czasu techniki chirurgiczne znacznie si rozwiny. Jednake obecnie zabiegi chirurgiczne s przeprowadzane nie tylko w sytuacjach zagroenia ycia. Mona nawet powiedzie, e wykonuje si je lekkomylnie w chirurgii kosmetycznej, ktra staje si dochodowym przemysem. Cho statystki wskazuj na to, e znaczca liczba zabiegw przeprowadzana jest bez potrzeby, dla cywilizacji chirurgia urazowa to wielki dar, poniewa dziki niej ocalono niezliczone istnienia ludzkie.

OSTATNIA GRANICA
A teraz to, na co czekae: zote wrota. To, czego istnienie przewidyway najwiksze naukowe umysy naszych czasw, poczwszy od Alberta Einsteina, zostao obecnie odkryte, potwierdzone i udostpnione szerokiemu ogowi. Wielu innych wspaniaych naukowcw wypowiada si na ten temat, ale o tym opowiemy przy okazji Sekretu nr 2. Zaczn od zacytowania jednego z tych wielkich umysw: Medycyna przyszoci bdzie opiera si na kontrolowaniu energii w ciele. profesor William Tiller, Stanford University

Zgadza si. Energia to ostatnia granica. To ostateczna forma uzdrawiania. Medycyna ju od kilku lat zajmuje si t kwesti, cho jej przedstawiciele wcale tego nie chcieli i zostali w to wcignici wbrew swej woli. Ten moment, ktrego nie mona byo powstrzyma, nadszed. Nie zawsze wiedzielimy, e promienie soneczne maj dziaanie lecznicze. Madame Curie pomoga nam wkroczy w t er dziki odkryciu promieni X. To rwnie dziki niej wiemy, jak niszczycielska moe by ta energia. W kolejnych rozdziaach przeczytasz wicej o tym, czym jest energia i w jak duym stopniu moe szkodzi lub leczy. Zrozumiesz rwnie, dlaczego jest ona przyszoci zdrowia i uzdrawiania.

POZA ZESP OBJAWW


Obecnie sposb diagnozowania i leczenia niemal wszystkich chorb oparty jest na tak zwanym zespole objaww. Tego pojcia uywa si od wiekw nie tylko w medycynie akademickiej, lecz take alternatywnej. Zesp objaww dziaa mniej wicej na takiej zasadzie, jak sugeruje jego nazwa. Lekarz lub wykwali kowany pracownik suby zdrowia, osoba zajmujca si rozwizywaniem problemw, doradca lub pomocnik zapisuje wszystkie objawy wystpujce u danej osoby. Kiedy ju

rozpozna symptomy, na ich podstawie korzystajc z podrcznika, diagramu lub wasnego dowiadczenia okrela, o jaki problem najprawdopodobniej chodzi. Kiedy to ju ustali nazywa si to diagnoz przechodzi do leczenia i zadaje sobie pytanie: Jaki jest najlepszy sposb leczenia tego problemu w ramach standardowej praktyki?. Jest to w duym stopniu uwarunkowane metodami stosowanymi przez danego praktyka. Lekarze medycyny akademickiej wykorzystuj operacje, leki i inne tego typu rodki. Lekarze medycyny naturalnej zalecaj zioa, mineray i witaminy, nie po to, by leczy chorob, ale by dy do zdrowia optymalnego. Doradcy i terapeuci nauczaj i zalecaj inny sposb mylenia o chorobie i stosuj techniki behawioralne lub po prostu pomagaj poprzez to, e wysuchuj pacjenta.
Zatem zesp objaww mona opisa w trzech etapach: 1. Rozpoznanie objaww. 2. Diagnoza oparta na rozpoznaniu objaww, ktra wynika z dowiadczenia, wyksztacenia lub korzystania z podrcznikw. 3. Faktyczna interwencja, terapia lub leczenie problemu zdrowotnego na podstawie diagnozy.

Na kadym z tych etapw istniej dosownie tysice moliwoci. W wypadku problemw zdrowotnych mamy do czynienia ze zdrowiem zycznym lub umysowym. Inne problemy dotycz komplikacji w yciu uczuciowym, zawodowym, trudnoci zwizanych z osiganiem odpowiednich wynikw (tak jak u lekkoatletw, osb zajmujcych si sprzeda czy wygaszaniem odczytw). Z kad z tych trzech sfer wi si liczne moliwoci, w zalenoci od tego, z czym musisz si upora, oraz w zalenoci od metod stosowanych przez danego praktyka. Innymi sowy, ten proces moe by bardzo skomplikowany, a nawet kontrowersyjny, poniewa specjalici nie s zgodni co do diagnozy, a zwaszcza co do niezbdnego sposobu leczenia, terapii. Jeli chcesz si przekona, jak frustrujce to moe by, otwrz wyszukiwark i wpisz w ni nazw jakiejkolwiek choroby. Niewane, co to bdzie zaburzenie psychiczne, bl gowy, cokolwiek zechcesz. Prawdopodobnie znajdziesz wiele ciekawych informacji, ale rwnie wiele sprzecznych opinii nie tylko na temat przyczyn choroby, ale w szczeglnoci metod jej leczenia. Bardzo moliwe, e stracisz cz zudze i uwiadomisz sobie, jak wielkie rozbienoci istniej midzy specjalistami. Jeli zatem eksperci maj odmienne opinie, to jakim cudem osoba, ktra nie jest specjalist, tylko kim, kto jest chory, ma okreli, jakie leczenie bdzie dla niej najlepsze, nie tracc przy tym mnstwa czasu i pienidzy; lub w najgorszym razie nie tracc ycia z powodu niewaciwego leczenia? Zatrzymajmy si przy kwestii czasu i pienidzy. Zamy, e przeszukae internet i odkrye dziesi rnych zalece, jak upora si ze swoim problemem. Powiedzmy, e wyprbowae sze z nich, zanim tra e na to, ktre pomogo ci najbardziej. W tym wypadku najprawdopodobniej stracie wiele pienidzy i czasu na pi pierwszych, ktre ci nie pomogy. Czy nie byoby wspaniale, gdyby istniaa jedna przyczyna wszystkich problemw? Mgby po prostu zaj si ni i dziki temu rozwiza kady problem. Byoby to korzystne z kilku wzgldw. Nie traciby tyle czasu i pienidzy, poniewa skupiaby si tylko na jednej kwestii. Jeli istnieje jedna przyczyna wszystkich problemw, to odpowiada ona take za twoje problemy. Moesz zatem mie pewno, e jeli zajmiesz si ni, poprawa nastpi we wszystkich sferach. Moesz nawet posun si do stwierdzenia: Jeli zajmuj si tym jednym rdem problemw, to wiem, e robi to, co najlepsze, eby je rozwiza. Moesz cieszy si spokojem umysu, poniewa wiesz, e robisz to, co najlepsze zajmujesz si jedn przyczyn rdow. Moesz cieszy si spokojem umysu, poniewa wiesz, e niemal z pewnoci oszczdzasz mnstwo pienidzy. Moesz cieszy si spokojem umysu, poniewa wiesz, e oszczdzasz mnstwo cennego czasu i energii ze wzgldu na to, e rozwizujesz problem tam, gdzie powsta. Ostatni powd moe by najwaniejszy ze wszystkich. Jeli jest jedna przyczyna wszystkich problemw i jeli ty masz ich dziesi, to moesz rozwiza je wszystkie naraz, bo s spowodowane tym samym. Jeli zajmiesz si t jedn przyczyn, moesz upora si z dziesicioma najpowaniejszymi problemami, ktre nie pozwalaj ci y tak, jak chcesz, tworzy takich zwizkw, jakie chcesz mie, cieszy si spokojem i dobrobytem oraz odnie takiego sukcesu, jakiego pragniesz. Moesz wszystkimi tymi problemami zaj si jednoczenie, zamiast tak jak kiedy rozwizywa je pojedynczo i w oparciu o zesp objaww oraz stosowa za kadym razem inne rozwizanie. Gdyby zatem przyczyna wszystkich problemw bya ta sama, wynikayby z tego liczne korzyci. No c, przygotuj si na witowanie, poniewa wikszo osb z brany zdrowotnej jest zgodna co do tego, e istnieje tylko jedna przyczyna niemal wszystkich problemw zdrowotnych. To nasz Pierwszy Sekret!

SEKRET NR 1: JEDNA PRZYCZYNA CHORB I DOLEGLIWOCI


Powrmy do przykadu, w ktrym informacji o chorobie szukamy w internecie. Pamitasz frustracj zwizan z tym, e specjalici nie s jednomylni co do sposobu leczenia? Jednak prawie wszyscy s zgodni co do tego, e niemal wszystkie choroby maj jedn przyczyn STRES! Ten pogld w cigu ostatnich lat zyska tak powszechn akceptacj, e popar go o cjalnie nawet Rzd Federalny Stanw Zjednoczonych. Jak ju wspomnielimy, wedug Centrum Zwalczania Chorb (CDC) w Atlancie 90% wszystkich problemw zdrowotnych wynika ze stresu. Z kolei dr Bruce Lipton w badaniach opublikowanych w 1998 roku i przeprowadzonych na Stanford University Medical School, nie zgadza si z CDC. Opierajc si na wynikach swoich bada, dr Lipton wierzy, e ze stresem zwizanych jest ponad 95% wszystkich chorb. Ten temat jest regularnie poruszany w opiniotwrczych mediach. Na stronie internetowej The New York Times podkrela si, e stres moe by wynikiem jakiejkolwiek sytuacji lub myli, ktra budzi w tobie frustracj, zo lub niepokj. To, co dla jednej osoby bdzie

stresujce, niekoniecznie musi by takie dla innej. We wrzeniu 2004 roku Newsweek powici wiele miejsca, w tym nawet okadk, tematyce najnowszych odkry naukowych dotyczcych ciaa i umysu. W artykuach poruszano takie kwestie jak: wybaczenie a zdrowie, stres a bezpodno, czynniki zwizane z chorobami i wiele innych. Do zalenoci midzy wybaczeniem a zdrowiem wrcimy pniej. Na okadce innego znanego czasopisma Time nazwano nadcinienie cichym zabjc, ktry wymyka si spod kontroli. Stres wiele razy zosta uznany za przyczyn nadcinienia. Zgromadziem duo materiaw dotyczcych stresu jako rda choroby. Pewien artyku w USA Today z 30 maja 2004 roku zatytuowany Zapanuj nad stresem, zapanuj nad chorob cytowa rda z Harvardu, Arizona State University, Univeristy of North Carolina, National Heart, Lung and Blood Institute, Michigan Technological University, American Medical Association (AMA), Tulane University, Indiana University Cancer Center oraz Department of Health and Human Services. Inne badania pochodz z Mayo Clinic, Vanderbilt University, Yale Stress Center, Harvard Medical School, CDC, Anderson Cancer Center, National Academy of Sciences, Boston University ta lista jest dusza, a w miar publikowania dodawane s do niej nowe pozycje. Co zatem to wszystko oznacza? Pierwsze pytanie, jakie powinnimy sobie zadawa w wietle najnowszych bada, brzmi: Jaki stres to wywouje i jak mog sobie z nim poradzi?. Zanim bdziemy w stanie odpowiedzie na to pytanie, musimy zada inne: Czym dokadnie jest stres w organizmie?.

FIZJOLOGIA STRESU
Czym jest stres? Czy wywouje go otrzymanie rachunku poczt? A moe ktnia z ssiadem? Czy to, e w pracy co idzie nie po naszej myli? Zamartwianie si zdrowiem? Sam uzupenij t list. Owszem, to, co dodae, moe by stresujce. Jednake jest bardzo istotna rnica pomidzy problemami wynikajcymi z sytuacji, ktre zazwyczaj uznawane s za stresujce, a zjologicznym stresem, ktry prowadzi do chorb. Mwic wprost: zjologiczny stres pojawia si wtedy, kiedy rwnowaga naszego ukadu nerwowego zostaje zaburzona. Centralny ukad nerwowy mona porwna do samochodu. Jeli bez przerwy naciskasz na peda gazu, to skoczy si tym, e co zepsujesz. To samo si stanie, jeli bdziesz wciska hamulec. Samochd jest tak zaprojektowany, aby dziaa sprawnie, kiedy peda gazu i peda hamulca s uywane w sposb zrwnowaony. To samo mona powiedzie o centralnym ukadzie nerwowym. Jest on zbudowany z dwch czci przypominajcych hamulec i gaz w samochodzie. Sympatyczny ukad nerwowy jest odpowiednikiem pedau gazu (peni funkcj pobudzajc), podczas gdy parasympatyczny ukad nerwowy dziaa podobnie do hamulcw (peni funkcj hamujc). Najnowsze badanie medycyny gwnego nurtu suce do mierzenia poziomu stresu zjologicznego nosi nazw badania zmiennoci rytmu zatokowego (HRV) i mierzy rwnowag (lub jej brak) w ukadzie nerwowym. W dalszej czci ksiki omwimy je dokadniej. Wiksza cz ukadu nerwowego nazywana jest autonomicznym ukadem nerwowym (AUN). Autonomiczny oznacza automatyczny, poniewa nie musimy o nim myle. Dziaa automatycznie. Prawd mwic, 99,99% tego wszystkiego, co dzieje si w organizmie, jest kontrolowane przez autonomiczny ukad nerwowy. W kadej sekundzie do mzgu dociera okoo piciu trylionw bitw informacji, podczas gdy do wiadomoci jedynie okoo dziesiciu tysicy bitw. Przykadowo, nie musisz myle o tym lunchu, ktry zjade, aby przesun tre pokarmow do kolejnego odcinka jelit. Nie musisz myle o wydzieleniu amylazy, ktra rozoy biako. Ani o wydzieleniu lipazy, ktra rozoy tuszcz. Nie musisz myle o podwyszeniu poziomu insuliny, ktra poradzi sobie z nadmiarem cukru. Ani o tym, eby nerki pozbyway si nadmiaru sodu, kiedy przesolisz danie. Nie mylisz o tym, e nerki unieszkodliwiaj pestycydy, ktre znajdoway si w warzywach, ani o tym, e ukad odpornociowy zwalcza bakterie znajdujce si w poywieniu. Moglibymy tak dalej wymienia, ale chyba ju wiesz, o co chodzi. Niemal wszystko, co dzieje si w twoim organizmie w tym take fakt, e rosn ci wosy odbywa si automatycznie. Nie trzeba si nad tym zastanawia. Czy to nie jest wspaniae? Zabrakoby ci dnia, gdyby musia o tym wszystkim myle!

CHODZI O RWNOWAG
AUN skada si z dwch czci i podkrelmy jeszcze raz e chodzi o rwnowag. Parasympatyczny ukad nerwowy (PUN) jest odpowiedzialny za wzrost, uzdrawianie i prawidowe funkcjonowanie organizmu. Obejmuje on wikszo automatycznych czynnoci, ktre wymienilimy powyej. Jest te sympatyczny ukad nerwowy (SUN). Z zaoenia rzadziej wykorzystywany, ale mimo to odgrywa istotn rol, jeli chodzi o zdrowie i choroby. To SUN odpowiada za reakcj walki lub ucieczki. To alarm przeciwpoarowy. Jego celem jest ocali ci ycie zawsze, gdy bdzie to konieczne. Tak samo dzieje si, gdy jedziesz samochodem po autostradzie. Czsto naciskasz gaz, ale hamulce mog ocali ci ycie zawsze, gdy prowadzisz. Kiedy pojawia si u ciebie reakcja walki lub ucieczki, w organizmie zachodzi wiele procesw. Cakowicie zmienia si przepyw krwi. Jest jej mniej w odku, gdzie pomaga w trawieniu. Ograniczony jest jej dopyw do przednich patw mzgu odpowiedzialnych za kreatywne mylenie. Podobnie do nerek i wtroby. Dua ilo krwi tra a teraz do mini, poniewa organizm przygotowuje si w ten sposb do tego, e bdzie musia mocniej walczy z tym, co zagraa twojemu yciu, lub szybciej przed tym ucieka. Nie musisz wic trawi poywienia w jelitach ani usuwa toksyn z wtroby, rwnoway poziomu elektrolitw w nerkach ani myle kreatywnie, poniewa to i tak nie bdzie

miao znaczenia, jeli nie przeyjesz kilku kolejnych minut. Take i te procesy s automatyczne.

KLUCZOWY POZIOM STRESU W KOMRKACH


Te zmiany maj ocali ci ycie. Gdy jednak pod wpywem stresu utrzymuj si duszy czas, mog doprowadzi do uszkodzenia organw wewntrznych, w szczeglnoci za wpywaj bezporednio na ukad odpornociowy. Wanie tak dzieje si na poziomie narzdw. Zastanwmy si chwil nad tym, jakie procesy zachodz na poziomie komrkowym. Moja dobra przyjacika ma doktorat z zakresu dietetyki i jest lekarzem naturopat. Nigdy nie rozumiaa, dlaczego u tak wielu osb nie nastpoway poprawa lub powrt do zdrowia, mimo e zalecaa tym ludziom waciw diet, witaminy i mineray. Z pewnoci jej zalecenia s suszne. Jest bardzo dobrym lekarzem. Jednak nie w peni zdawaa sobie spraw z tego, jak stres wpywa na komrki. W marynarce wojennej, kiedy okrt jest atakowany, ustaj wszystkie typowe czynnoci konserwacyjne i naprawcze. Nawet ci czonkowie zaogi, ktrzy pi lub jedz, musz przerwa te czynnoci i zaj stanowiska bojowe. Kiedy wcza si alarm przeciwpoarowy (SUN), nasze komrki przestaj funkcjonowa w normalny sposb i utrzymywa lub przywraca stan zdrowia. Dlaczego? Alarm ten w zaoeniu wcza si tylko w sytuacjach zagroenia, a wyej wymienione czynnoci mog poczeka kilka minut, podczas gdy my uciekamy, by ratowa ycie. Komrki dosownie zamykaj si tak jak okrt, ktry zamyka luzy w czasie ataku. Nic si nie wydostaje na zewntrz ani nie przedostaje do wewntrz. Podczas bitwy inne statki nie podpywaj do okrtu i nie przekazuj mu zapasw ywnoci ani nie odbieraj mieci. Na tej samej zasadzie nasze komrki nie otrzymuj skadnikw odywczych, tlenu, mineraw i niezbdnych nienasyconych kwasw tuszczowych (NNKT) itd. W chwilach stresu nie pozbywaj si take zbdnych produktw przemiany materii ani toksyn. Wszystko ulega zatrzymaniu poza tym, co jest niezbdne do przeycia. W efekcie rodowisko wewntrzkomrkowe staje si toksyczne i nie umoliwia ani rozwoju, ani powrotu do zdrowia. Prawd mwic, dr Bruce Lipton twierdzi, e wanie przez to pojawiaj si choroby genetyczne i inne. Z drugiej strony, to samo badanie przeprowadzone na Stanford University wykazao, e komrki otwarte, zdrowe i zdolne do samouzdrawiania s odporne, dosownie nieprzepuszczalne dla choroby. Chciabym to podkreli, poniewa jest to najwaniejsze stwierdzenie z dziedziny medycyny, jakie od duszego czasu syszaem. Zdrowa i rozwijajca si komrka jest nieprzepuszczalna dla choroby. To niezwykle istotne! Jak widzisz, reakcja walki lub ucieczki jest konieczna, by ocali nam ycie w chwili zagroenia, ale nie jest wskazana przez duszy czas. Problem polega na tym, e przecitna osoba dugotrwale pozostaje w reakcji walki lub ucieczki. Kiedy tak si dzieje, efekt moe by tylko jeden. W kocu co si psuje i pojawia si jaki symptom. Kiedy wystpuje kilka objaww naraz, nazywamy to chorob. To nic innego ni sytuacja, w ktrej sabe ogniwo ulega zerwaniu pod wpywem presji nazywanej stresem.

W JAKIM STOPNIU TWOJA BECZKA JEST PENA?


Dr Doris Rapp uwaana jest za najlepszego alergologa na wiecie. Napisaa wiele ksiek, szczeglnie na temat alergii u dzieci. Dr Rapp stworzya teori, ktr nazwaa beczk stresu. Wedug teorii dr Rapp wszyscy mamy wewntrzn beczk decydujc, z jak iloci stresu jestemy sobie w stanie poradzi, zanim co si zepsuje. Dopki nasza beczka si nie napeni, jestemy w stanie do skutecznie radzi sobie z nowymi czynnikami stresujcymi pojawiajcymi si w naszymi yciu i w naszym organizmie, tak aby nie wpyway na nas negatywnie. Gdy beczka jest przepeniona, zerwaniu ulega najsabsze ogniwo. Kiedy wcza si alarm, wprost z mzgu pynie wiadomo do ukadu odpornociowego poprzez komrki, ktre s bezporednio poczone z zakoczeniami nerwowymi noszcymi nazw dendrytw. Podczas studiw medycznych uczono nas, e s to komrki odpornociowe. I to prawda. Nastpnie przywaszczyli je sobie neurolodzy, poniewa wydzielaj one neuroprzekaniki, takie same, jakie wykorzystywane s przez komrki nerwowe. Teraz nazywa si je zatem komrkami nerwowo-odpornociowymi, poniewa oba te stwierdzenia s prawd. Te komrki stanowi cz ukadu nerwowego i bezporednie poczenie z ukadem odpornociowym. Przesyaj one wiadomo: zablokuj si, zatrzymaj si.

UKAD ODPORNOCIOWY ZABLOKOWANY


Dlaczego mzg miaby wysya tak wiadomo ukadowi odpornociowemu? Zastanw si: jaki jest cel SUN? Ocali nasze ycie. A ukad odpornociowy? Jaki jest jego cel? Zwalczanie bakterii, wirusw, grzybw, dokonywanie napraw i niszczenie nietypowych (rakowatych) komrek. Czy ktrakolwiek z tych czynnoci musi zosta wykonana w cigu kolejnych piciu minut? Oczywicie, e nie. Ponadto ukad odpornociowy zuywa du ilo energii. Pamitaj, chcemy, aby caa nasza energia i zasoby przez te kilka minut zostay wykorzystane w tym jednym celu ocalenia naszego ycia! Zatem wszystko, co nie jest kluczowe w cigu kolejnych kilku minut, ulega zawieszeniu. No c, nic zego si nie stanie, jeli nasz ukad odpornociowy przez pi minut nie bdzie zwalcza bakterii lub grzybw i nic nie szkodzi, jeli przez nastpne pi minut pokarm nie bdzie trawiony. Problem polega na tym, e reakcji walki lub ucieczki dowiadczamy nieustannie. Podczas naszych podry po wiecie, kiedy przeprowadzalimy badania zmiennoci rytmu zatokowego (HRV), zauwaylimy fascynujce i istotne zjawisko. Zadawalimy kadej osobie pytanie: Czy dzi czujesz si zestresowany?. Okoo 50% osb odpowiadao: Tak i 50% osb: Nie. Spord tych osb, ktre zadeklaroway, e nie czuj si zestresowane, ponad 90% byo w stanie stresu fizjologicznego, co wykazay badania HRV. Stres fizjologiczny to taki rodzaj stresu, ktry moe powodowa chorob.

Ktrego dnia zobaczyem na zderzaku samochodu naklejk z napisem: Jeli co masz, to dostarczya to ciarwka. Nie znosz ciarwek. Myl, e te due ciarwki na autostradach s wielkim zagroeniem. W kadym razie u mnie wywouj one reakcj walki lub ucieczki. Uwaam, e cay ten adunek powinien by transportowany kolej. Musz jednak przyzna, e wszystko, co mam w domu, dowieziono ciarwk w tym take mj dom! Zosta on zbudowany kawaek po kawaku w fabryce, a nastpnie przetransportowany i doholowany na ciarwce do miejsca budowy. Jeli masz problem zdrowotny, to jego rdem jest stres zjologiczny dotyczy to wszystkich problemw zdrowotnych, bez wyjtku. Pewien mczyzna, ktry ostatnio bra udzia w jednym z naszych seminariw, zadzwoni do nas, aby powiedzie, e jak usysza od nas powysz informacj, wrci do domu i zacz szuka wiadomoci w internecie. Przekona si, e sowa stres uyto na ponad 67 milionach stron. Jeli przejrzy si pobienie te strony, to najprawdopodobniej wycignie si wniosek, e choroba jest wynikiem stresu. To prawda i za kadym razem, kiedy masz katar, za kadym razem, kiedy czujesz bl i nie wiesz dlaczego, jeli twj lekarz wypowiada przeraajce sowo: rak mwic krtko, niezalenie od tego, co zego dzieje si z twoim zdrowiem, powiniene zada sobie pytanie: Jaki stres to spowodowa i jak mog go wyeliminowa?. Dlaczego wic nie zadajemy sobie tego pytania? Dlatego e a do teraz nie mielimy konsekwentnej, wiarygodnej, potwierdzonej naukowo metody radzenia sobie ze stresem. Co dziaa w wypadku pewnych osb i niektrych problemw, nie daje podanych rezultatw w odniesieniu do innych. Dzieje si tak, poniewa brakowao jednego fragmentu ukadanki. I o tym mwi Sekret nr, 3 do ktrego za chwil dojdziemy.

TWOJE CENTRUM KONTROLI STRESU


Kontrol stresu zajmuje si centralny ukad nerwowy. W szczeglnoci stres zjologiczny powstaje na osi podwzgrze-przysadka nadnercza (HPA). W pewnym momencie za najwaniejsze gruczoy uwaano zarwno podwzgrze, jak i przysadk. W rzeczywistoci przysadka jest centrum poredniczcym w wydzielaniu hormonw do krwiobiegu. Podwzgrze odgrywa rol procesora dla caego mzgu. Poczone jest z ukadem limbicznym orodkami emocjonalnymi w mzgu. W rzeczywistoci ma ono poczenia nerwowe z kad czci mzgu, a z reszt organizmu czy si dziki hormonom produkowanym przez siebie i uwalnianym przez przysadk. Oto krtka lista wybranych funkcji, jakie kontroluje podwzgrze: 1. Cinienie ttnicze krwi 2. Temperatura ciaa 3. Regulowanie iloci wody w organizmie (suy temu odczuwanie pragnienia i funkcjonowanie nerek) 4. Kurczliwo macicy 5. Produkcja mleka w piersiach 6. Popdy emocjonalne 7. Hormon wzrostu 8. Nadnercza 9. Hormony tarczycy 10. Funkcjonowanie organw pciowych Z zjologicznego punktu widzenia efekty stresu powoduj zmiany we wszystkich wymienionych wyej narzdach, w szczeglnoci jeli chodzi o wydzielanie adrenaliny, kortyzolu, glukozy, insuliny i hormonu wzrostu. Jak zmierzy poziom stresu w organizmie? Moemy mierzy poziom poszczeglnych substancji wymienionych wyej; jednake badanie zmiennoci rytmu zatokowego (HRV) stao si standardem w pomiarach stresu fizjologicznego. Jest niezwykle cenne, poniewa odzwierciedla rwnowag w autonomicznym ukadzie nerwowym (AUN). W naukach medycznych najlepsze testy s proste, wiarygodne, atwo odtwarzalne i mierz to, co starasz si zbada. Badanie zmiennoci rytmu zatokowego jest tego dobrym przykadem. Proste, poniewa zostao opracowane w taki sposb, aby mierzy wzrost i spadek (zmienno) rytmu zatokowego w porwnaniu ze wzorcami oddechu. Wiarygodne w tym znaczeniu, e jest testem o zotym standardzie. To najlepszy test medyczny do badania funkcjonowania autonomicznego ukadu nerwowego, jaki istnieje. Rwnowaga w AUN rwna si rozwojowi i uzdrawianiu, a te skadaj si na zdrowie, podczas gdy brak rwnowagi, czyli stres w tym ukadzie, prowadzi do chorb i pogorszenia zdrowia. T rwnowag moemy zmienia i bada naukowo za pomoc Kodw Uzdrawiania, ktre konsekwentnie okazuj si w tym skuteczne. Nasz stosowany w celach komercyjnych program do mierzenia HRV by do drogi, kiedy go kupowalimy, ale obecnie mona naby stosunkowo tanio odpowiedni sprzt, programy i uywa ich na domowym komputerze (kosztuj poniej 1000$, a dziki nim sam bdziesz mg si przekona o skutecznoci tego badania).

OBJAWY: ZRYWA SI NAJSABSZE OGNIWO


W jaki sposb stres przejawia si w organizmie? W postaci tego, co nazywamy chorob lub objawami. A skd tyle rnych symptomw i chorb, skoro przyczyna jest tylko jedna? Po prostu zrywa si najsabsze ogniwo. Moe to zalee od predyspozycji genetycznej lub by skutkiem przedostania si do organizmu toksyn, lub te efektem wczeniejszego urazu fizycznego. Przeledmy to krok po kroku. Zamy, e masz problem w postaci choroby o nazwie re uks. Dowiadczasz stresu. On zmniejsza tonus, czyli napicie spoczynkowe mini wok dolnej czci przeyku, poniewa do utrzymania tego napicia potrzeba krwi i energii, ktr zuywamy na walk lub ucieczk. Kwas odkowy cofa si wic do przeyku i niszczy wycieajc go bon luzow. Komrki tej bony systematycznie doznaj uszkodze, co wywouje bl, a w najgorszym wypadku wrzody lub raka. Ale dochodzi do tego tylko dlatego, e komrki te nie maj moliwoci rozwoju i samouzdrawiania lub regeneracji, bo inaczej obroniyby si przed kwasow kpiel. I wanie to przejawia si u ciebie w postaci refluksu. Z medycznego punktu widzenia rozwizanie jest nastpujce: trzeba ci poda oletow piguk, ktra powstrzyma kwas. Jest to skuteczny sposb na obnienie jego poziomu, ale kopot w tym, e kwas jest potrzebny do trawienia pokarmu. Ponadto zabija on bakterie znajdujce si w poywieniu. Przez maskowanie naszych objaww doprowadzilimy do pojawienia si dwch nowych problemw. Dodatkowa liczba bakterii obcia ukad odpornociowy. Pokarm zalega w odku duej a do chwili, kiedy zostanie wyprodukowana ilo kwasu wystarczajca do strawienia pokarmu, ale oznacza to, e przeyk jest duej naraony na dziaanie kwasu. I tak powstaje bdne koo. Pytanie brzmi, czego naprawd chcemy: zamaskowa objawy czy usun przyczyn rdow? Oczywicie wolelibymy usun rdo problemu, a - jak jasno wykazalimy jest nim stres.

JAK KOD UZDRAWIANIA DZIAA NA STRES?


Jak ju wspomniano, badanie zmiennoci rytmu zatokowego to najlepszy istniejcy test medyczny badajcy stres zjologiczny w autonomicznym ukadzie nerwowym. Od trzydziestu lat stosuje si go w medycynie gwnego nurtu i zalicza do tej samej kategorii co tomogra komputerow i rezonans magnetyczny, poniewa badanie to nie podlega efektowi placebo, ktry w praktyce oznacza: wszystko jest tylko w twojej gowie. Kiedy po raz pierwszy odkryem Kody Uzdrawiania, szukaem sposobw, by je przetestowa, poniewa chciaem si upewni, przede wszystkim dla samego siebie, e to nie jest adne oszustwo. Znaem ju HRV i prawd mwic, stosowaem to badanie do sprawdzania innych metod, takich jak rwnowaenie czakr i akupunktura czyli systemu meridianw. Wielu osobom przynosz one ulg, a polegaj przede wszystkim na oklepywaniu lub pocieraniu punktw akupunkturowych, meridianw lub czakr, ale z naszego dowiadczenia wynikao, e godzin lub dwie po zastosowaniu tych metod rwnowaga ponownie ulegaa zaburzeniu (co wskazuje na stres). A oto faktyczne rezultaty: od 1998 do 2001 roku, stosujc HRV, przeprowadziem cztery rne testy metod bazujcych na punktach akupunkturowych. Wedug wynikw HRV po jednej sesji rwnowag odzyskiwao od piciu do dziewiciu osb na dziesi (w zalenoci od grupy). Jednake po upywie doby liczba osb, ktre nadal byy w rwnowadze (stan normalny lub brak stresu zjologicznego) drastycznie spadaa byy to tylko rednio dwie osoby na dziesi. Z kolei po zastosowaniu Kodu Uzdrawiania od omiu do dziewiciu osb na dziesi, u ktrych przeprowadzono badanie HRV przed sesj i po niej, nadal byo w rwnowadze po sesji Kodu Uzdrawiania (tj. nawet po dwudziestu minutach). Po upywie doby rwnowaga utrzymywaa si u siedmiu do omiu osb z dziesiciu. W 1998 roku w ksice zatytuowanej Stopping the Nightmares of Trauma dr Roger Callahan omwi trzydzieci lat stosowania badania zmiennoci rytmu zatokowego i uzna, e istniej tylko dwa sposoby cytowane w literaturze, ktre, jak stwierdzono, konsekwentnie przywracaj rwnowag w autonomicznym ukadzie nerwowym w obu wypadkach trwao to minimum sze tygodni. Jeden stosowany by w odniesieniu do ludzi, drugi do psw. Najwyraniej autonomiczny ukad nerwowy jest bardzo odporny na gwatowne zmiany. Wanie dlatego moe by trudno zmieni metabolizm lub schudn. Porwnaj to z wynikami osb, ktre stosoway Kod Uzdrawiania rwnowaga zostaa u nich przywrcona w cigu dwudziestu minut lub szybciej. Oznacza to, e w tym czasie ukad odpornociowy przechodzi od dziaania w trybie, ktry nie jest dla niego naturalny, do normalnego funkcjonowania i zdolnoci uzdrawiania tego, co naley uzdrowi. Jedn z rzeczy, ktre tak bardzo mnie (Bena) zdumiay a inni lekarze, jak rwnie producenci HRV i specjalici to potwierdz by fakt, e nasze wyniki nie tylko nie miay precedensu w historii medycyny, lecz take dopki nie uzyskiwalimy ich systematycznie, zostayby uznane przez wielu lekarzy za nieosigalne. Cho te badania HRV formalnie nie byy eksperymentem, kliniczn, kontrolowan, podwjnie lep prb, z pewnoci dostarczyy dowodw, jakich potrzebowalimy, aby przekona ludzi o otwartych umysach, e Kod Uzdrawiania daje to, co jest niezbdne do dugotrwaego uzdrowienia, czyli moe usun stres z organizmu, i czyni to w taki sposb, jakiego nigdy wczeniej nie testowano. Prawd mwic, dr Callahan stwierdzi, e: Ogem badania podwjnie lepej prby s po to, aby pokaza, e leczenie co zmienia, w sytuacji gdy nikt nie jest w stanie stwierdzi, czy ono co zmienia. Jeli jest oczywiste, e leczenie czy terapia co zmieniaj, a jednoczenie nie szkodz, potrzeba przeprowadzenia podwjnie lepej prby znaczco si zmniejsza. Ponadto wedug dr. Callahana zastosowanie podwjnie lepej prby lub bada kontrolowanych nie jest konieczne, kiedy ma si do

czynienia z badaniem zmiennoci rytmu zatokowego, poniewa HRV nawet w 1% nie jest zaleny od efektu placebo oznaczajcego, e wszystko jest w twojej gowie. Potrzeba wyeliminowania efektu placebo to gwny czynnik, ktry sprawia, e konieczne s podwjnie lepe prby i badania kontrolowane. Wielu specjalistw jest zgodnych: stosowanie HRV automatycznie oznacza, e efekt placebo zostaje wykluczony. Innego dowodu dostarczyy wyniki uzyskane przez naszych pacjentw, ktre byy jednoczenie przewidywalne i si nie zmieniay. Oto, co zdarzyo si podczas jednej z konferencji, w ktrej wzilimy udzia, wedug sw jej dyrektorki:
Dr Alex Loyd i dr Ben Johnson byli gwnymi mwcami podczas naszej ostatniej Midzynarodowej Konferencji PQI w Ixtapa w Meksyku. Wziy w niej udzia setki ludzi z caego wiata. W cigu trzech dni dr Loyd pracowa ze 142 osobami, ktre uskaray si na jakie problemy czy to zyczne, czy nie zyczne. Dr Loyd kadej z nich da Kod Uzdrawiania odpowiedni dla pamici komrkowej poczonej z tym, co najbardziej dawao si we znaki danej osobie. Wszystkie 142 osoby same zgaszay, e ocena wspomnienia dotyczcego tego problemu spada do poziomu zero w cigu kilku minut 100% sukcesu! Przez te trzy dni ludzie miali si, pakali z radoci i czekali w kolejce do stoiska z Kodami Uzdrawiania. Niektrzy nawet donosili o spektakularnych przypadkach uzdrowienia organizmu wynikajcych z samodzielnego zastosowania Kodu Uzdrawiania. Sowo cud byo tym najczciej syszanym. Pewna kobieta z Montrealu, ktra nazwaa to cudem, przed zastosowaniem Kodu Uzdrawiania stwierdzia, e jeli to wspomnienie oceni na zero, to powiesi plakat przedstawiajcy dr. Loyda w kadym pokoju w swoim domu. Poniewa nastpio wiele innych uzdrowie podobnych do opisywanego, wrd uczestnikw konferencji rozesza si wiadomo, e przy stoisku z Kodami Uzdrawiania mona przey co, co zmienia cae ycie. Wydaje mi si, e w ktrym momencie w kolejce do nich, po osobisty Kod Uzdrawiania, czekao ponad sto osb. Dr Loyd i dr Johnson mieli rwnie pi wystpie podczas konferencji i gdy rozesza si wie o Kodach Uzdrawiania, musielimy odprawi ludzi z kwitkiem na kilka z tych sesji. - Dr Ellen Stubenhaus, czonek zarzdu PQI.

Dlatego twierdzimy z pewnoci, e Kod Uzdrawiania leczy rdo choroby i dolegliwoci w organizmie.

WIELE OBJAWW, JEDNA PRZYCZYNA


Niedawno otrzymalimy relacj pewnego mczyzny, ktry zakupi pakiet z Kodem Uzdrawiania dla kogo innego. Wrci do domu, przejrza instrukcj i zdecydowa, e wyprbuje go na sobie, zanim da to przyjacielowi. Mia na ciele, m.in. na czole, plecach i czubku gowy, liczne zmiany patologiczne i rozmawia ju nawet ze swoim lekarzem o ich wyciciu i operacji plastycznej. Zacz stosowa Kody Uzdrawiania i w relatywnie krtkim czasie, w cigu kilku tygodni, te zmiany si zuszczyy, a w kocu, kiedy do nas zadzwoni, znikny wszystkie poza jedn (na gowie, ukryt midzy wosami). Wwczas jednak take i ta zmiana w 90% ju znikna i by pewien, e i jej pozbdzie si cakowicie. No c, w jaki sposb co tak zycznego jak liczne zmiany skrne moe znikn w cigu kilku tygodni? Dzieje si tak dlatego, e u podstaw tego problemu tkwi stres, a Kody Uzdrawiania go eliminuj. Kiedy stres zostanie usunity, twj ukad immunologiczny i zdolno do samouzdrowienia s w stanie poradzi sobie niemal ze wszystkim. Zazwyczaj kiedy mylimy o wyprbowaniu czego takiego jak Kody Uzdrawiania, chcemy rozwiza problemy emocjonalne, ale stres jest przyczyn kadego problemu emocjonalnego i fizycznego. Zrozum, prosz: Kod Uzdrawiania nie leczy adnego z problemw zycznych i nie zycznych, o ktrych mwimy chorb, zaburze umysowych i emocjonalnych, blw gowy, zmczenia. Niczego. Nigdy nie leczy i nigdy nie bdzie leczy. Kod Uzdrawiania leczy jedynie problemy serca, ktre zmniejszaj stres fizjologiczny lub eliminuj go z organizmu. To jest Sekret nr 1: Jedynym rdem choroby i dolegliwoci w organizmie jest stres zjologiczny, a dowiedziono, e Kody Uzdrawiania eliminuj ten rodzaj stresu w sposb bezprecedensowy.

CO TWIERDZ OSOBY STOSUJCE KODY UZDRAWIANIA (WYNIKI HRV)


Dr Alex Loyd i dr Ben Johnson byli gwnymi mwcami na naszym dorocznym zjedzie naukowym w zeszym roku. Nauczyli wszystkich, jak stosowa Kody Uzdrawiania, przed ich uyciem i po nim przeprowadzili badania HRV, aby dowie skutecznoci metody, a nastpnie nauczyli nas zaawansowanych Kodw Uzdrawiania. Spord pidziesiciu osb, ktre wziy udzia w konferencji, tylko dwie nie odzyskay rwnowagi po jednej sesji Kodw Uzdrawiania. Nastpnie szeciu uczestnikw konferencji poddao si ponownie badaniom po upywie doby i u wszystkich szeciu badanie HRV wykazao, e rwnowaga utrzymuje si i nie potrzebuj oni dalszych sesji. Uwaam, e to nie przypadek, e wszystkie pidziesit osb podnioso rk, kiedy pod koniec konferencji pada proba, by zrobili to ci, ktrzy pod wpywem Kodw Uzdrawiania dowiadczyli uzdrowienia zycznego lub nie zycznego. Niektrzy uczestnicy byli powanie chorzy, inni cieszyli si doskonaym zdrowiem, a jeszcze inni miecili si gdzie pomidzy tymi dwiema grupami. Kody Uzdrawiania zadziaay na wszystkich. - Bill McGrane, McGrane Institute, Inc. Wziam udzia w jednej z waszych niewiarygodnych sesji. Moje HRV byo tak niskie, e martwilicie si o mnie. Zastosowaam tylko ten kod, ktrego wtedy uczylicie. Moja depresja znikna i czuam si tak dobrze, e zapomniaam o stosowaniu Kodu. Ojejku! - Marilyn W 2003 roku wziam udzia w warsztatach dla szkoleniowcw odbywajcych si w Kansas City. W pewnym momencie poproszono, aby na scen zgosili si ochotnicy. Mieli oni podda si badaniu HRV i myle o czym, co wywouje silne emocje, a reszta uczestnikw miaa to obserwowa. Zgosiam si, poniewa czuam, e nasila si u mnie reakcja walki lub ucieczki z powodu decyzji dotyczcej spraw zawodowych, podjtej kilka tygodni wczeniej. Czuam ogromn presj nansow w tamtym czasie, a wizja, jak podchodz

do skrzynki pocztowej i wyjmuj plik kopert zawierajcych rachunki do zapacenia, wprawiaa mnie w stan absolutnej paniki. Najgorsze byo to, e zanim podjam decyzj, starannie j przeanalizowaam, byam z niej zadowolona i nawet znalazam chtnych na swoje usugi. W tamtym momencie nie miaam czego aowa. Wiedziaam, e cinity odek i wyniszczajcy lk nie miay adnych realnych podstaw. Kiedy wyszam na scen, siadam na krzele. Duy ekran by poza zasigiem mojego wzroku, ale ludzie w sali widzieli wyniki mojego HRV. Dr Loyd poprosi, abym zamkna oczy i rozlunia si, podczas gdy on zacz stosowa Kod Uzdrawiania z intencj uzdrowienia obrazu zwizanego z moim problemem. Zupenie nie zwracaam uwagi na to, co dzieje si w sali i na ekranie. Skupiam si na zycznym odczuciu niepokoju i zastanawiaam si, czy Kod Uzdrawiania zadziaa w mojej sytuacji. Wci widziaam, jak z przeraeniem podchodz do skrzynki pocztowej. Staraam si pozby tej wizji z gowy, eby mc si zrelaksowa, ale poczucie przygnbienia byo bardzo silne. Zdarzya si niesamowita rzecz. Nie jestem pewna, ile to trwao, ale nagle zauwayam, e poczucie ucisku w odku si zmniejsza, a myli pyn do innych wspomnie, tych o sukcesach. Poczuam przypyw pewnoci siebie. wiadomo, e ju na pocztku poczyniam waciwe kroki, by odnie sukces, doprowadzia do przekonania, e musz jedynie wzi si do pracy i dziaa zgodnie z planem, ktry sobie wyznaczyam. Panika, ktr czuam wczeniej, wydawaa mi si niemal komiczna, kiedy spyno na mnie poczucie spokoju wynikajce z uzmysowienia sobie, e ten strach nie mia adnych podstaw. Dwa dni pniej nadal byam w stanie rwnowagi, kiedy mylaam o tym, jak podchodz do skrzynki na listy, co potwierdzi odczyt HRV. - Teri, Nashville, Tennessee11

ROZDZIA DRUGI
SEKRET NR 2 STRES JEST WYWOYWANY PRZEZ ZABURZENIA ENERGII W CIELE
W 1905 roku facet z dziwn fryzur, ktry nazywa si Albert Einstein, nabazgra na tablicy E=mc2 i wiat ju nigdy nie by taki sam. Aby poj dlaczego, musisz zrozumie, co oznacza E=mc2. Po jednej stronie mamy E, ktre oznacza energi. Po drugiej ca reszt. Prawd mwic, takie wanie jest znaczenie E=mc2: wszystko jest energi i wszystko sprowadza si do energii. Kady nasz problem powstaje pod wpywem energii o destrukcyjnej czstotliwoci. Aby to wyjani, poprosz ci, aby posuy si wyobrani. Zamy, e dowiedzielimy si w jaki sposb, e za dziesi dni w wtrobie rozwinie si nam nowotwr. Nie wiem, skd mamy t pewno, ale udajemy dalej, dobrze? A co, jeli przeprowadzilibymy may eksperyment i udali si do szpitala Vanderbilt, tu, w Nashville, eby przez dziesi kolejnych dni robili nam rezonans magnetyczny? Co zdarzyoby si podczas naszego eksperymentu? Lekarz przyszedby z wynikami rezonansu pierwszego dnia i powiedzia: Niczego nie ma Drugiego dnia: adnego problemu Trzeciego dnia: Czemu to robimy?. Czwartego dnia, szstego, smego: To bez sensu. Dziesitego dnia: Och, doktorze Loyd, w pana wtrobie s jakie nieprawidowe komrki musimy zrobi biopsj i to sprawdzi. Pytanie: Skd wziy si nieprawidowe komrki? Codziennie badalimy w organizmie wszystko, co da si zbada za pomoc rezonansu. Odpowied brzmi nastpujco: nieprawidowe komrki musiay zacz powstawa w jakim miejscu nie zycznym! W rzeczywistoci wszystkie twoje problemy bior pocztek z czego, co jest niematerialne. Przed 1905 rokiem nauka opieraa si na zyce newtonowskiej, ktra twierdzia (midzy innymi), e atom jest trwa, sta materi. Od jakiego ju czasu wiemy, e to nigdy nie bya prawda. Jeli spojrzysz na atom przez mikroskop elektronowy i bdziesz stopniowo powiksza obraz, w kocu zdziwisz si i zawoasz: Gdzie on si podzia? Co si z nim stao?, poniewa im bardziej przybliasz obraz, tym bardziej atom znika, a wreszcie przestaje by widoczny. Co staram si powiedzie? Atom wcale nie jest materi sta. On skada si z energii. Tak jak wszystko na planecie Ziemia. Wszystko jest energi, a kady rodzaj energii ma trzy wsplne elementy: 1. Czstotliwo 2. Dugo fali 3. Spektrum koloru Wszystko zatem jest energi: czy to st, banan czy twj pcherz lub jeden z pierwiastkw z tablicy Mendelejewa. Na podstawie czstotliwoci mona stwierdzi, z jakiego rodzaju energii skada si dana rzecz. Gdy Albert Einstein udowodni to matematycznie (a tak przy okazji: zostao to ostatnio potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przy uyciu teleskopu Hubblea), wszystko na wiecie si zmienio. Kada ga przemysu, jaka tylko przyjdzie ci na myl, zwrcia si ku elektronice i energii przemys samochodowy, przemys telekomunikacyjny, telewizja, radio sam moesz uzupeni t list. Jedyn dziedzin, ktra pozostaa najbardziej w tyle, jest przemys medyczny. W szczeglnoci medycyna zachodnia nadal kieruje si zyk newtonowsk sprzed 1905 roku, chocia wiemy ju, e ma ona ograniczone moliwoci opisywania, jak rzeczywicie funkcjonuje wiat. Kiedy po raz pierwszy odkryem Kody Uzdrawiania, jedn z rzeczy, ktra przekonaa mnie, e system jest suszny, byo studiowanie licznych lektur powiconych temu, co najtsze umysy twierdziy na temat zdrowia. To, co odkryem, cakowicie mnie zdumiao, bo nigdy wczeniej o tym nie syszaem, mimo e powiciem sze lat, by zrobi dwa doktoraty. Odkryem mianowicie, e najwiksi naukowcy naszych czasw zdobywcy Nagrody Nobla, ludzie z doktoratami z rnych dziedzin, pisarze, wynalazcy utrzymywali, e rdem zdrowia i choroby jest zawsze energia w organizmie. Powiedzieli rwnie, e kiedy znajdziemy sposb na to, by upora si z zaburzeniami energii, ktre s przyczyn kadego problemu zdrowotnego i e w dniu, kiedy to nastpi, postrzeganie zagadnie zwizanych ze zdrowiem zmieni si na zawsze. Oto kilka przykadw tego, co znalazem: Wszelka materia jest energi Albert Einstein. Wszystkie ywe organizmy emituj pole energetyczne Siemion D. Kirlian, ZSRR. Wszystko zaczyna si od pola energii

prof. dr Harold Burr, Yale University. Reakcjami w ciele rzdz kwantowe pola komrkowe prof. Murray GellMann, laureat Nagrody Nobla (1969), Stanford University. Choroby naley diagnozowa i zapobiega im przez ocen pola energetycznego dr nauk medycznych George Crile Sr, zaoyciel The Cleveland Clinic. Leczenie ludzi bez zrozumienia energii to leczenie martwej materii dr nauk medycznych Albert SzentGyorgyi, laureat Nagrody Nobla (1937), Wgry. Jeli zatem chcesz zlikwidowa przyczyn problemw zdrowotnych, to musisz usun zaburzenie energetyczne. Upora si ze szkodliw czstotliwoci w komrkach, ktr mona odkry dziki rezonansowi magnetycznemu, a ktr lekarz rozpozna jako potencjaln komrk rakow lub chorob Parkinsona czy jakiekolwiek inne schorzenie.

ENERGIA: KWANTOWY SKOK W POJMOWANIU NASZEGO WIATA


W przeszoci niemal wszystkie zjawiska zwizane z energi przypisywane byy bstwom lub jakim psotnym duchom. W epoce renesansu i w okresie owiecenia zaczlimy peniej i dokadniej rozumie, w jaki sposb wszystko dziaa i sformuowalimy teorie opisujce zjawiska przyrodnicze. Naukowcy, tacy jak Kopernik, Kepler czy Galileusz, zakwestionowali poprzednie pogldy dotyczce astronomii i orbit cia niebieskich oraz dokonali rewolucyjnych odkry, m.in e planety, w tym Ziemia, kr wok Soca, a nie jak wczeniej uwaano wszystko kry wok Ziemi. Izaak Newton przyspieszy naukowe owiecenie dziki teorii grawitacji, ktr odkry (jak niesie wie), kiedy uderzyo go w gow jabko spadajce z drzewa. Odkry take rachunek cakowy i rniczkowy oraz trzy prawa dynamiki. Te teorie bardzo dobrze pasoway do wczesnego stanu wiedzy. Jednake wiadomo byo, e jest wiele kwestii, ktrych nie wyjaniaj. Kiedy Albert Einstein, jeden z najbardziej byskotliwych naukowcw, jacy kiedykolwiek yli, wykaza, e E=mc2, wiat naukowy wszed w nowy paradygmat taki, ktry o wiele lepiej pasowa do tego, co dzieje si we wszechwiecie. Dziki tej wiedzy w nauce dokona si skok kwantowy. Obecnie nauczylimy si wykorzystywa t energi na rne sposoby, o ktrych czytaem jako chopiec w szmirowatych komiksach. Pamitam jak Dick Tracy12 rozmawia ze swoim partnerem przez radioodbiornik z funkcj wideo noszony na nadgarstku teraz mamy takie mae telefony komrkowe. Gdyby kto mia taki kaprys, mgby je nosi na nadgarstku. A czowiek leccy na Ksiyc to mrzonka?! Dokonalimy tego przecie. Nie mam wtpliwoci, e ktrego dnia bdziemy mie tricorder taki, jakiego uywa lekarz w Star Treku, a moe nawet bdziemy w stanie przenosi ludzi z miejsca na miejsce za pomoc pl energetycznych.

KWESTIA FIZYKI KWANTOWEJ


W jaki sposb mona to wszystko osign? Dziki zyce kwantowej. To bardzo trudna dziedzina, ale pozwl, e opisz kilka przykadowych eksperymentw przeprowadzonych przez Departament Obrony Stanw Zjednoczonych. W 1998 roku naukowcy zdrapali kilka komrek z podniebienia osoby badanej i umiecili je w probwce podczonej do wykrywacza kamstw, czyli wariografu. Nastpnie podczyli osob badan do wykrywacza kamstw, ale w zupenie innej czci budynku. Pokazywali badanej osobie rne rodzaje programw telewizyjnych programy wyciszajce oraz pene przemocy, pobudzajce. Odkryli, e komrki badanego reagoway dokadnie w taki sam sposb w tym samym czasie jak osoba badana. Kiedy poddany dowiadczeniu czowiek oglda programy pozbawione agresji, wyciszajce, zjologiczna reakcja zarwno osoby, jak i jej komrek bya analogiczna. Kiedy pokazywano materia pobudzajcy, zarwno badany, jak i jego komrki wykazywali zjologiczne pobudzenie. Eksperymentatorzy stopniowo zwikszali odlego pomidzy badanym a pobranymi od niego komrkami, a w kocu wynosia ona ponad 8 kilometrw. Mino pi dni od czasu pobrania komrek z podniebienia badanej osoby, a one nadal reagoway dokadnie tak samo w dokadnie tym samym czasie. Inny eksperyment, w ktrym uzyskano bardzo podobne wyniki, nosi nazw eksperymentu Einsteina-Podolskyego-Rosena, tyle e tym razem chodzio o dwie osoby, a nie jedn osob i o jej komrki. W tym przeomowym badaniu dwie osoby cakowicie sobie obce dostay kilka minut na to, by si pobienie pozna, nastpnie umieszczono je w odlegoci ponad pitnastu metrw od siebie, kad z nich w klatce Faradaya (klatka elektromagnetyczna). Jest ona skonstruowana w taki sposb, aby przez jej ciany nie mogy przenika czstotliwoci radiowe ani inne sygnay. Na przykad, gdyby umieci anten nadawcz FM w klatce oraz ptora metra od niej, to nie mgby dostroi swojego radia do tej czstotliwoci i odebra sygnau, poniewa klatka Faradaya skutecznie zablokowaaby te czstotliwoci. Mwic krtko, klatka Faradaya blokuje normaln energi, ale umoliwia przepyw energii kwantowej. Kiedy badani byli ju w klatkach, obu podczono do elektroencefalografw (EEG), ktre monitoruj aktywno neurologiczn. Nastpnie zawiecono w oczy latark, ale tylko pierwszemu badanemu. Zawiecenie komu w oczy w taki sposb wywouje mierzaln aktywno neurologiczn i widoczny skurcz renic. W chwili kiedy naukowcy to zrobili, EEG wykazao, e neurologiczna aktywno obu badanych bya taka sama i jednakowo zwziy si im renice. Naukowcy przeprowadzali eksperymenty z innymi badanymi, umieszczajc ich coraz dalej od siebie wyniki zawsze byy takie same.

ZJAWISKA PARANORMALNE CZY FIZYKA KWANTOWA?


Z tych bada pynie wniosek, e ludzie nieustannie przekazuj sobie informacje na poziomie niewiadomym, nawet jeli znaj si tylko powierzchownie. Dziki temu po raz pierwszy mona wyjani setki powiadczonych przypadkw, ktre przez dziesiciolecia uwaano za zjawiska paranormalne. Przykad: matka je lunch ze swoj przyjacik w Nowym Jorku i o godz. 12.15 przeraona spoglda znad saatki i mwi do przyjaciki: Co stao si Jane. Musimy do niej zadzwoni. Natychmiast wychodzi i dzwoni do Kalifornii, prbujc skontaktowa si z Jane swoj crk. Dowiaduje si, e dokadnie o godz. 12.15 Jane miaa wypadek samochodowy i jest roztrzsiona, ale nic si jej nie stao. Osobicie syszaem o podobnym przypadku, kiedy byem maym chopcem. Mj najlepszy przyjaciel mia na imi John. Jego rodzice Marina i George pojechali na krtk wycieczk do Fair eld Glade, oddalonego o okoo ptorej godziny drogi, i zostawili Johna pod opiek jego starszej siostry Tiny. Mniej wicej w poowie drogi do Fair eld Glade matka Johna powiedziaa do ma: Musimy natychmiast wraca do domu. Co si dzieje z Johnem. Jaki czas pniej, gdy dotarli do domu, odkryli, e gowa Johna zaklinowaa si pomidzy balaskami schodw, a jego siostra suchaa muzyki przez suchawki i nie syszaa jego krzykw. Johnowi nic si stao, chocia by roztrzsiony. Skd zatem Marina wiedziaa, e John jest podenerwowany i grozi mu niebezpieczestwo? Przez wiele lat przypisywalimy to postrzeganiu pozazmysowemu lub rnym zjawiskom paranormalnym. Teraz ju wiemy, dziki eksperymentowi Einsteina PodolskyegoRosena, e byy to po prostu stae, niezmienne prawa natury nazywane zyk kwantow. W wypadku Jane i jej matki oraz mojego najlepszego przyjaciela Johna nieuwiadomiony przekaz informacji po prostu przedosta si do wiadomoci osb, ktrych dotyczy. Cho to jest niezwyke, na pewno nie niespotykane. Prawd mwic, coraz wicej osb odkrywa sposb na to, by przez wykorzystanie zyki kwantowej zyska dostp do podwiadomych informacji dla celw uzdrawiania. To przywouje temat mistycyzmu, poniewa bez wyjanie zyki kwantowej te naukowe eksperymenty wydawayby si mistyczne. To, co w przeszoci nazywalimy mistycznym, to w wikszoci wypadkw po prostu sytuacje, w ktrych kto nauczy si wykorzystywa naturalne mechanizmy zyki kwantowej w okrelonym celu. Czasem te, tak jak w powyszym zdarzeniu, dzieje si to przypadkiem. Istniej ludzie, ktrzy potra zgina metalowe yeczki lub przesuwa przedmioty za pomoc umysu. I tacy, ktrzy wiedz co, o czym pozornie nie mogli si w aden sposb dowiedzie. Oczywicie wrd nich s z pewnoci magicy, lecz oni nie stosuj zyki kwantowej, ale sztuczki kuglarskie lub iluzj. Nie o tym mwimy. Prawda jest taka, e dotychczas nie rozumielimy, jak to si mogo sta. Gdy zaczynamy pojmowa zyk kwantow, zyskujemy wgld w mechanizm tych zdarze. W rzeczywistoci jedna z kluczowych teorii fizyki kwantowej zakada, e w zasadzie nic nie jest niemoliwe, jeli tylko pojawi si sytuacja, ktra tego wymaga. Zatem to, co uwaalimy za mistyczne, wcale takie nie jest, ale przynaley do fizyki kwantowej, ktrej jeszcze nie zrozumielimy, poniewa dziaamy wedug teorii newtonowskich.

SPNIONA ZMIANA PARADYGMATU


Czy powinnimy si obawia zyki kwantowej? Absolutnie nie. To sposb, w jaki wszechwiat funkcjonuje i zawsze funkcjonowa. Tylko wczeniej tego nie rozumielimy. Jak przekonasz si z dalszej lektury ksiki, zrozumienie zyki kwantowej umoliwia najwikszy przeom w dziedzinie zdrowia i uzdrawiania, jakiego kiedykolwiek dowiadczylimy. To nowe rozumienie, nowa zmiana paradygmatu mylowego, ale taka, ktra musi si dokona. Pomyl tylko: gdyby przenis si do Salem13 w Massachusetts do roku 1692, wyj swj telefon komrkowy i zadzwoni do przyjaciela, to jak mylisz, co by si stao? W tamtych czasach nie rozumiano kwestii zycznych zwizanych z mikrofonem, bateriami, chipami, wywietlaczem ciekokrystalicznym lub czstotliwociami radiowymi rozchodzcymi si w powietrzu. Zostaby spalony na stosie za czary, bo wczeni ludzie nie rozumieli zyki. Czy jest co zego w telefonach komrkowych? (Moja ona powiedziaaby, e tak). Czy to oznacza, e zyka wwczas nie istniaa? Gdyby wtedy mia dwa radia i ich uywa, to mgby za ich pomoc z kim rozmawia? Oczywicie! To nie fizyka si zmienia, ale nasza wiedza o niej, rozumienie jej i stosowanie. Osoby, ktre pierwsze odkryy pewne aspekty zyki i sposoby, w jaki wszechwiat zosta stworzony, zawsze byy nierozumiane, a niekiedy karane lub nawet mczone. Lista jest duga i zawiera wiele wybitnych nazwisk. Kopernik (ktry odkry, e Ziemia i inne planety kr wok Soca), Galileusz (ktry matematycznie udowodni teori Kopernika), Kolumb (ktry dowid, e Ziemia jest okrga) i wielu, wielu innych zostao ukaranych za ogoszenie rewolucyjnych prawd naukowych. Wszyscy marynarze ze statkw Nina, Pinta i Santa Maria byli absolutnie przekonani, e spadn z krawdzi Ziemi, bo myleli, e jest ona paska. Wierzyli w star teori, ktra nie bya prawdziwa nie tylko wtedy, ale nigdy. Nie spodziewaj si jednak, e przecitni ludzie, a nawet nauczyciele, dobrze rozumiej zyk kwantow. Ja (Ben) niedawno przegldaem ksik do nauk przyrodniczych mojej crki, ktra chodzi do smej klasy. Przedstawiona bya tam ta sama zyka newtonowska, ktrej uczyli i mnie w smej klasie, czterdzieci pi lat temu. Tragiczne, e nawet wtedy, kiedy ja chodziem do szkoy, wiadomo byo, e ta teoria jest przestarzaa. Lata, a nawet dziesitki lat upyn, zanim stara teoria, ju nieaktualna, zostanie wyparta przez now. Na szczcie obecnie coraz wicej osb zaczyna pojmowa znaczenie energii opisywane przez zyk kwantow, mimo e jest ona pomijana w systemie edukacyjnym. Omwienie jej oglnych zasad jest niezbdne do zrozumienia rewolucyjnej siy Kodu Uzdrawiania.

WIELE ASPEKTW ENERGII

Energia moe przyjmowa wiele form. Na przykad istnieje energia, ktr nazywamy wiatem. Obejmuje ona okrelone spektrum czstotliwoci energii, od 4,3 x 1014 do 7,5 x 1014. To oczy pozwalaj nam odbiera te czstotliwoci. Inne przyjmuj form dwiku. Odbieramy je uszami i receptorami w stopach i tkankach ciaa. Istnieje energia podczerwieni. Odbieramy j jako ciepo. Istnieje nad olet, ktry wykracza tu poza to, co moemy widzie przy jednym z kocw widma wietlnego. Istnieje wiele innych czstotliwoci energii, do ktrych odbioru nie mamy receptorw. Oczywicie niegdy byy one uwaane za mistyczne, lecz teraz mamy narzdzie do ich wykrywania. Nazywamy je promieniowaniem rentgenowskim, ultradwikami, radiolokacj, falami UHF, VHF itd. Lista ta nie ma koca. Czstotliwo skada si z trzech gwnych elementw. Jednym z nich jest to, jak czstotliwo zmienia si z dodatniej w ujemn w okrelonym przedziale czasu. Zwykle nazywamy to liczb cykli na sekund. Na przykad elektryczno to sto dwadziecia cykli na sekund w Europie i szedziesit cykli na sekund w Stanach. Istnieje amplituda, czyli wielko fali powyej i poniej linii zerowej. Wany jest take ksztat fali, ktra moe by np. sinusoidalna, jest wwczas agodna, rwna, zakrzywiona, symetryczna i przypomina fal w oceanie. Istniej te fale o ostrym ksztacie, ktre biegn ostro w gr i potem w d i wygldaj jak iga. Istniej fale kwadratowe, a take fale o wielu innych ksztatach. S czstotliwoci, ktrych uywamy do przekazywania innych czstotliwoci. Wymylilimy, jak przy uyciu czstotliwoci wiata przesya setki tysicy wiadomoci na sekund za pomoc niewielkiego wkna. Nazywamy to technik wiatowodow, wykorzystujemy j codziennie, kiedy rozmawiamy przez telefon. Dla mnie jest ona wci cakiem mistyczna, poniewa nie w peni rozumiem, jak dziaa, ale czy z niej korzystam? Jasne! A co z czstotliwoci w odniesieniu do medycyny? Czy stosujemy czstotliwoci w medycynie? Owszem, ale w bardzo ograniczonym zakresie, kiedy musimy. Zrozum jednak: kiedy pojmiesz, czym jest czstotliwo i czego moe dokona, uwiadomisz sobie, e zastosowanie czstotliwoci w medycynie doprowadzioby do zlikwidowania przemysu farmaceutycznego w takiej postaci, jak znamy. Mylisz, e ten przemys na to pozwoli? Stosowanie czstotliwoci w celach diagnostycznych jest bezpieczne i staje si powszechne. Promieniowanie rentgenowskie byo pierwszym rodzajem czstotliwoci uytym do diagnozowania. EKG, EEG i HRV to przykady wykrywania energii/czstotliwoci w celach diagnostycznych. W USG wykorzystuje si do tego celu ultradwiki. Najnowszy wynalazek to rezonans magnetyczny (MRI). Wikszo osb uwaa, e kluczowe sowo to magnetyczny. Ale pole magnetyczne jedynie wzmacnia rezonans, czyli czstotliwo atomw, dziki czemu s one lepiej widoczne. Badanie za pomoc rezonansu magnetycznego dziaa z powodu rezonansu, czyli czstotliwoci atomw, bo wanie to wykrywa badanie MRI.

INFORMACJE, KTRE PRZEMYS FARMACEUTYCZNY CHCE PRZED TOB UKRY


A co z uzdrawianiem? Pamitaj, to bardzo niebezpieczny teren. Czy wszedby do jaskini lwa z kijem i zacz nim drani drapienika? Przemys farmaceutyczny ma wicej pienidzy, wadzy i wpyww u politykw, ni mona to sobie wyobrazi. Prawda jest taka, e czstotliwo jest wykorzystywana do leczenia od dziesitkw lat. W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku pewien lekarz o nazwisku Royal Ramon Rife odnosi sukcesy w leczeniu pacjentw chorych na raka za pomoc samych czstotliwoci. W rzeczywistoci to on odkry (jak ju wspomnielimy), jak za pomoc jednej czstotliwoci przekazywa inn. Rife dziesitki lat przed wynalezieniem mikroskopu elektronowego wynalaz mikroskop wietlny, ktry powiksza 30 000 razy. Wczeniej takie mikroskopy nie powikszay wicej ni stukrotnie. Jednake jego byskotliwe odkrycie byo najwyraniej zagroeniem dla niektrych. Laboratorium Rifea (a wraz z nim jego zapiski) w tajemniczy sposb spony, on za, jako naukowiec, zosta faszywie pomwiony. Jeden z najbardziej byskotliwych naukowcw XX wieku zmar jako bezdomny wykolejeniec. Terapia wykorzystujca energi czstotliwoci zostaa zatem dopuszczona do medycyny tylko w tych wypadkach, w ktrych nie ma skutecznego leku; na przykad do leczenia kamieni nerkowych. Do ich rozbijania wykorzystujemy energi w postaci czstotliwoci dwiku. Dermatolodzy stosuj obecnie niektre czstotliwoci wiata, aby pobudzi leczenie i porost wosw na uszkodzonej skrze. W Parade Magazine opisano eksperymentalne leczenie raka polegajce na wprowadzaniu do nowotworu sondy w postaci cienkiej igy, a nastpnie dostrajaniu sondy do czstotliwoci raka i wypalaniu go. Medycyna zaczyna wic wkracza w wiek energii. Ale nie ud si, istniej potne siy przeciwne temu postpowi, zwaszcza gdyby mia doprowadzi do tego, e zwykli ludzie bd w stanie leczy si samodzielnie w domu. Pomyl, ile pienidzy, wadzy i kontroli straciby establishment medyczny, gdyby ludzie mogli leczy si bez lekarzy lub wykwali kowanych pracownikw medycznych.

STANDARDOWE PODEJCIE
Przyjrzyjmy si, w jaki sposb standardowa medycyna podchodzi obecnie do jednej z najbardziej mierciononych chorb w naszym spoeczestwie: raka. Standardowa medycyna pyta: W jaki sposb zabi komrki rakowe?. Nigdy nie pyta: Co spowodowao raka?. A czy nie naleaoby o to zapyta? Jakie niezwyke pytanie! Co spowodowao raka? Wydaje si ono logiczne, ale w cigu dziesitkw lat swojej praktyki ja (Ben) nigdy nie syszaem, eby standardowa medycyna je zadawaa, a specjalizuj si w leczeniu raka. Podejcie standardowej medycyny mona opisa nastpujco: Sprbujmy wyci miejscowy przejaw procesu, ktry okrelamy jako rak. W przypadku raka miejscowego nie jest to nierozsdne. Ale nie wpywa to na przyczyn raka. Nie jestem w stanie opisa, u ilu pacjentw, z ktrymi pracowaem, rak by w czwartym lub pitym stadium, tylko dlatego e nikt nie pomyla, by zmieni to, co go wywoao.

Standardowe medyczne leczenie raka niemal zawsze jest operacyjne. Ale trudno mi wyrazi, u jak wielu pacjentw, ktrym powiedziano: wycilimy wszystko, rak potem wraca. Kolejnym podejciem standardowej medycyny jest zabijanie komrek rakowych. Robi si to za pomoc nawietla lub chemioterapii. Obie metody dziaaj na podobnej zasadzie uszkadzaj komrki. Niestety, komrki rakowe wygldaj, funkcjonuj i metabolizuj tak jak reszta zdrowych komrek w twoim organizmie. Ale to nie wszystko, komrki rakowe byskawicznie si ucz take tego, jak broni si przed radio i chemioterapi. S one o wiele bardziej odporne ni normalne komrki. A oto jak dziaa chemioterapia: niszczy DNA szybko dzielcych si komrek. Komrki rakowe dziel si szybko, a wic to dobrze, tak? No, tak; jednake istnieje wiele innych komrek w twoim organizmie, ktre take ulegaj szybkiemu podziaowi. Niestety twoje komrki odpornociowe nale do tych, ktre dziel si najszybciej. Co przede wszystkim sprawdza lekarz, zanim poda ci kolejn dawk chemii? Poziom twoich biaych ciaek, twoich komrek odpornociowych. Ale pozwl sobie dokadniej wyjani, co oznacza uszkodzenie komrek odpornociowych. Gdyby zapyta onkologa (lekarza od chemioterapii), czy chemioterapia jest w stanie zabi wszystkie komrki rakowe, szczera odpowied brzmiaaby: Nigdy!. To nie dziaa w taki sposb. W najlepszym wypadku chemioterapia moe zabi 60%, 70%, a moe 80% komrek rakowych, ale zawsze troch zostanie. To rodzi pytanie: Jeli chemioterapia nie zabija wszystkich komrek rakowych i jeli cz z nich przetrwa, to co zabije reszt komrek rakowych?. Jeli twj ukad odpornociowy nie jest w stanie funkcjonowa skuteczniej i zabi pozostaych 20% lub 30% komrek rakowych, to umrzesz z ich powodu. Co za ironia! Chemioterapia uszkadza jedyne, co potencjalnie moe uratowa ci ycie. Jeli twj ukad odpornociowy nie bdzie w stanie ostatecznie zadziaa, rak wygra. Pytanie brzmi, w jakim stanie chciaby widzie swj ukad odpornociowy, bo to on w ostatecznoci ma decydujce znaczenie. Zapamitaj: nic, co stworzy czowiek, nie leczy raka. To twj system immunologiczny musi dokoczy dziea. Co wicej: nie znam niczego, co wymyliby czowiek, a co leczyoby jakkolwiek chorob. Spotkaem wielu lekarzy, ktrzy przypisuj sobie zasugi, poniewa wyleczyli kogo z raka, ale tak naprawd to zawsze ukad odpornociowy dokacza dziea. Prawdziwa gwiazda to zatem twj system immunologiczny.

ZAJMIJ SI PRZYCZYN
Co jest przyczyn raka? Stres wywoany przez pami komrkow. Na poziomie zycznym istniej cztery przyczyny, ale przeczytasz o nich dopiero przy omawianiu Sekretu nr 3. Generalnie, jeli chcesz zaj si przyczyn, niezalenie od tego, o jak chorob lub objaw chodzi, to musisz posuy si energi, poniewa to energia jest przyczyn. To jeden z gwnych celw niniejszej ksiki poinformowa ci o odkryciach i ich wykorzystaniu, dziki czemu bdziesz mg wzi we wasne rce swoje ycie, zdrowie i pomylno. Nie tylko na tym nie stracisz, lecz take osigniesz rezultaty, jakie wczeniej byy niedostpne.

STRES JEST EFEKTEM NIEDOBORU ENERGII


Choroba wywoywana jest przez niedobr energii na poziomie komrkowym. Zesp chronicznego zmczenia (CFS) to stosunkowo nowa choroba w historii medycyny. Standardowa medycyna przez dziesiciolecia odsyaa osoby cierpice na to schorzenie, bdnie je diagnozowaa i odmawiaa im pomocy. Przypomina mi to opowie o kobiecie, ktra przysza do Jezusa, aby j uzdrowi z choroby krwi. Wiele przecierpiaa od rnych lekarzy i cae swe mienie wydaa, a nic jej nie pomogo, lecz miaa si jeszcze gorzej14 (M 5,26). Niektre rzeczy nigdy si nie zmieniaj, prawda? To nie jest krytyka skierowana przeciwko standardowej medycynie. Kady rodzaj medycyny i wszystkie metody uzdrawiania, jakie znam, maj swoje wady i zalety. Niektrym naprawd zaley i chc pomc, a inni robi to tylko dla pienidzy. Chc pomc ci zrozumie, co dzieje si na poziomie wewntrzkomrkowym, kiedy brakuje energii, tak jak w przypadku zespou chronicznego zmczenia. Jak ju powiedzielimy wczeniej, rzeczywista przyczyna choroby to niski poziom energii. Pamitasz, jak wspominalimy o reakcji walki lub ucieczki, czyli o stresie i o tym, jak wpywa on na komrki? Przyjrzyjmy si temu dokadniej. Kiedy komrka si zamyka, aby zaoszczdzi energi w organizmie, do komrek przestaj dociera tlen, skadniki odywcze i glukoza (paliwo dla komrek). Elektrownie komrkowe pozbawione s opau. Te malutkie elektrownie nosz nazw mitochondriw. Kondycja komrek zaley od kondycji mitochondriw. Kondycja organizmu zaley od kondycji komrek. Te malutkie elektrownie mitochondria bardzo przypominaj bakterie. W rzeczywistoci ewolucjonici wierz, e w przeszoci byy to bakterie, ktre weszy w symbiotyczn reakcj ze strukturami komrkowymi, aby dostarcza im energii. Rzadko kiedy zastanawiamy si nad skutkami przyjmowania wielu lekw. Poniewa skupiamy si na tym, by zagodzi objawy, czsto zapominamy o szczegach, a to w nich tkwi diabe. Ludziom zapisuje si zbyt duo antybiotykw, rozdaje si je jak cukierki. Od lat wiemy, e niemal kada infekcja drg oddechowych ma charakter wirusowy. Antybiotyki nie oddziauj na wirusy, a mimo to nadal czsto si je przepisuje. Rzd Federalny Stanw Zjednoczonych rozpocz kampani majc na celu zniechcenie lekarzy do bezpodstawnego przepisywania antybiotykw na przezibienie i infekcje ucha. Teraz przypomnij sobie, e nasze mae mitochondria wygldaj jak bakterie. Antybiotyki bardzo czsto zabijaj mitochondria razem z bakteriami. W rzeczywistoci antybiotyki, ktre s zapisywane niepotrzebnie, mog by gwn przyczyn nie tylko CFS, lecz take wzrostu

liczby innych chorb oraz pojawiania si nowych. Niedawno opublikowane wyniki badania wykazay, e kobiety, ktre otrzymay osiem lub wicej dawek antybiotykw przed ukoczeniem osiemnastego roku ycia, znacznie czciej choroway na raka piersi. Nie moemy ju duej przymyka oczu na skutki uboczne lekw, ktre zaywamy. Przy okazji, jeli chodzi o skutki uboczne, to wcale nie s one uboczne. S bezporednim niepodanym dziaaniem lekw.

WEWNTRZNY GENERATOR DELCO


Nasze organizmy nie przypominaj miejskich domw poczonych w sieci z elektrowni. Wprost przeciwnie. Sto lat temu, przed powstaniem sieci elektrycznych, jeli kto chcia korzysta z elektrycznoci, musia mie generator. Na naszej farmie by stary generator Delco. Aby dziaa, trzeba byo nala paliwa do zbiornika. Potrzebne byy te rdo tlenu (dopyw powietrza) oraz rura wydechowa do usuwania produktw ubocznych w postaci spalin. Dopki byo paliwo, dopty bya elektryczno. Tak samo jest z naszymi komrkami. Komrka musi mie dostp do tlenu i glukozy (paliwa) i musi by zdolna do pozbywania si mieci. W przeciwnym razie, jeli komrka nie funkcjonuje prawidowo, pojawiaj si sygnay ostrzegawcze, a w kocu mechanizm przestaje dziaa tak jak generator Delco, kiedy skoczy si w nim paliwo. Jeli proces ten zajdzie za daleko, komrka dosownie umiera. Widzisz zatem, w jaki sposb stres, wzbudzajc stan alarmu w komrkach, moe doprowadzi do niedoboru energii, uszkodzenia komrek i tego, co ostatecznie nazywamy chorob. Rodzaj choroby zaley od tego, ktre ogniwo acucha si zerwie. W 2007 roku opublikowano wynik badania, ktre tra o na czowki gazet na caym wiecie, a dotyczyo odkrycia genw produkujcych biaka, z ktrych zbudowane s mitochondria. Wczeniejsze badania przeprowadzone na Harvard Medical School oraz w innych orodkach potwierdziy ju, e nawet jeli reszta komrki jdro i inne czci ulegnie zniszczeniu, moe ona nadal funkcjonowa, jeli mitochondrium przeyje. Najnowsze odkrycie, dokonane przez Davida Sinclaira, patologa z Harvard Medical School, ktry pomaga w przeprowadzeniu bada, pozwolio wyizolowa biako aktywujce geny, dziki ktrym mitochondrium zachowuje zdrowie. To sprawio, e naukowcy zaczli marzy o cudownej piguce zwalczajcej staro. Naszym celem jest odkrycie naturalnych procesw w organizmie, ktre mog spowolni proces starzenia i leczy takie choroby jak choroby serca, raka, osteoporoz i zam wyjani Sinclair15. Naukowcy maj coraz wiksz nadziej, e dotr do rda tego, co decyduje o naszym zdrowiu. To zachcajce, ale przedstawiciele wiata medycyny s nadal dalecy od mylenia w kategoriach docierania do rde. A ty czym wolaby si zaj? Objawami czy przyczyn? Chorob czy tym, co j wywoao? Wierzymy, e odkrylimy wanie to, co dziaa jak piguka, ktr naukowcy maj nadziej wynale w przyszoci.

PRZERYWANIE SYGNAU
W jaki sposb Kod Uzdrawiania ingeruje w procesy komrkowe? Mzg wykrywa i wysya energi o okrelonej czstotliwoci stanowic dla innych czci organizmu informacj, co maj robi. W sytuacji jakiegokolwiek zagroenia podwzgrze w mzgu wysya sygnay alarmowe do innych czci organizmu, ktry musi si przygotowa do obrony. Kiedy nie ma prawdziwego zagroenia, ale mimo to pojawia si reakcja walki lub ucieczki, te czstotliwoci zamiast ratowa ycie szkodz nam. Kod Uzdrawiania zmienia szkodliwe czstotliwoci energii i sygnay na waciwe, zdrowe. Stosunkowo atwo jest tego dokona. Oto sinusoida:

Zamy, e jest to czstotliwo energii raka. Moesz j zmieni za pomoc fali o dokadnie odwrotnej czstotliwoci. Wyglda to

nastpujco:

Oto co otrzymujesz, kiedy tego dokonasz:

Wanie zneutralizowae t szkodliw czstotliwo, a skoro potra sz tego dokona, to rdo tej czstotliwoci albo ju jest uzdrowione, albo zostanie uzdrowione, jeli bdziesz potrafi podtrzyma dziaanie neutralizujce. I wanie to robi Kod Uzdrawiania.

FIZYKA SUCHAWEK TUMICYCH HAAS


Ben niedawno opowiedzia mi o dowiadczeniu, ktre jest przykadem tego, o czym wanie pisalimy. By w drodze na nagranie do lmu Sekret, lecia z Chattanooga do San Francisco. Ben nie znosi haasu. Jeli my dwaj podczas podry subowych mieszkamy w tym samym pokoju hotelowym, to kady najdrobniejszy dwik (na ktry ja nawet nie zwracam uwagi) doprowadza Bena do szalestwa. Samolot z moim przyjacielem na pokadzie wystartowa, silniki zaryczay, ludzie zaczli rozmawia, mae dzieci paka. Przed podr ona Bena daa mu suchawki tumice haas. Wyj je wic, naoy, wcisn przycisk i NIESAMOWITE haas znikn! Ben nie mg w to uwierzy. Zdj je usysza haas, zaoy z powrotem znowu cisza! Niemal oszoomiony, Ben zacz czyta instrukcj. Musia wiedzie, jakim cudem to byo moliwe. W broszurze napisano, e w suchawki wbudowany zosta mikrofon, ktry rejestrowa haas na zewntrz. Po nagraniu mechanizm w suchawkach wytwarza fal o dokadnie przeciwnej czstotliwoci, co tumio haas. To wanie zyka kwantowa Kodu Uzdrawiania w piguce. Kod Uzdrawiania jest jak suchawki tumice haas, tyle e w odniesieniu do problemw duchowych, a nie do haasu. Kod Uzdrawiania sprawia, e podwzgrze przestaje wysya sygna alarmowy wtedy, kiedy nie jest to konieczne. To wanie sygna alarmowy z podwzgrza wywouje stres w komrkach; ogranicza on dopyw krwi do organw wewntrznych, centrw odpowiedzialnych za wysze funkcje intelektualne oraz ukadu odpornociowego omwilimy te zagadnienia w rozdziale pierwszym, ktrego tematem byy rda stresu w organizmie. Mona to take opisa nastpujco: Kod Uzdrawiania sprawia, e podwzgrze przestaje wysya sygna energetyczny o takiej czstotliwoci, ktra pobudza powstawanie stresu w organizmie wtedy, kiedy reakcja stresowa nie jest potrzebna. W jaki sposb tego dokonuje? Dziki wykorzystywaniu energii organizmu o zdrowych czstotliwociach (przeciwstawnych do energii szkodliwych), co pozwala unieszkodliwi energi o szkodliwych czstotliwociach; mona to porwna do zapalenia wiata w ciemnym pokoju: wiato zawsze rozprasza ciemno. Zdrowa energia pokona energi o szkodliwej czstotliwoci. Czy moemy tego dowie? Jak ju opisalimy w rozdziale pierwszym, moemy udowodni, za pomoc badania HRV, e Kody

Uzdrawiania likwiduj stres. Czy moemy udowodni, e Kod Uzdrawiania rozwizuje problemy z energi zwizane z chorob w organizmie? Tak potwierdzaj to relacje osb, ktre stosuj Kod Uzdrawiania. Ich problemy znikaj, kiedy korzystaj one z Kodu Uzdrawiania. Jedyny sposb, w jaki mona pozby si problemu, to wyeliminowanie energii o szkodliwej czstotliwoci, dziki czemu podwzgrze przestanie wysya sygnay alarmowe, gdy nie jest to konieczne, komrki bdce pod wpywem stresu si rozluni, a ukad odpornociowy znowu bdzie mg uzdrawia w taki sposb, w jaki zosta do tego celu zaprojektowany przez Boga. Jakie zatem efekty uzyskuj pacjenci? * Rak podstawnokomrkowy Jeden z moich najlepszych przyjaci jest doskonaym lekarzem. Kiedy pokazaem mu malutk narol na ramieniu, to go nie zaniepokoio. Co tydzie widzielimy si na spotkaniach powiconych studiowaniu Biblii, lecz mj rozkad zaj oraz zimowe ubranie sprawiy, e cho niebezpieczna narol si powikszaa, mj przyjaciel lekarz nie widzia jej przez kilka miesicy. Gdy zobaczy mnie po raz pierwszy w koszulce z krtkim rkawem, poprosi mnie na bok i wyjani: Larry, to jest rak podstawnokomrkowy, trzeba go natychmiast wyci, zanim zacznie dawa przerzuty, bo inaczej ci zabije. W nastpny poniedziaek rano, zanim zdyem si umwi na operacj, zadzwoni do mnie Alex Loyd i zapyta, czy nie moglibymy si spotka, eby omwi hebrajskie podstawy wynikw czego, co miao nosi nazw Kodw Uzdrawiania. Spotkalimy si na lunchu. Gdyby to kto inny, a nie Alex Loyd, zacz mi opowiada o leczeniu energi, uciekbym. Medycyna energetyczna brzmiaa dla moich zachodnich uszu jak co zego i nie miecia si w moim wiatopogldzie religijnym. Suchaem dr. Loyda przez duszy czas, po czym podwinem rkaw i zapytaem: Twierdzisz, e mog si pozby tego raka podstawnokomrkowego, kierujc swoj wasn energi z powrotem do ciaa?. Alex odpar: Mog ci jedynie powiedzie, e niektrzy moi pacjenci osignli zdumiewajce efekty. Odpowiedziaem: Potrzebuj kilku dni modlitwy i studiowania sw hebrajskich, nie mog tego zrobi, dopki nie dojd z tym do adu. Dwa dni pniej, gdy moje pogldy na zyczne efekty stresu wyklaroway si w duchowym sercu, zadzwoniem do Alexa, a reszta to historia. To, czego nastpnie dowiadczyem, jest absolutnie zdumiewajce do tego stopnia, e od tego czasu opowiadam innym na caym wiecie o Kodach Uzdrawiania podczas swoich seminariw Ponowne odkrycie SERCA. W cigu trzech dni dostrzegem rnic w wygldzie raka, widziaem, jak z dnia na dzie si zmniejsza, a w cigu czterech lub piciu tygodni znikn cakowicie. To byo ponad osiem lat temu do tej chwili nie powrci i nie ma po nim ladu. Nie mog si nachwali tej metody. Jest ona, moim zdaniem, przeomowa i rozwizuje kady problem u jego podstaw. Kody Uzdrawiania s tym dla zdrowia i uzdrawiania, czym komputery dla biznesu. Larry. * Zapalenie tarczycy, miniaki, kamienie ciowe, choroba Epsteina-Barra, zesp chronicznego zmczenia itd. By sierpie 2003 roku, a ja od trzech lat miaam problemy zdrowotne. Zdiagnozowano u mnie midzy innymi: chorob Hashimoto, endometrioz wewntrzn, miniaki macicy, zmiany mastopatyczne gruczow sutkowych, re uks krtaniowo-gardowy, mnstwo kamieni na woreczku ciowym, wirus Epsteina-Barra, ataki paniki i zesp chronicznego zmczenia. Wydaam na lekarzy tysice dolarw. Chodziam do specjalistw, stosowaam odywki i suplementy diety. Dwa miesice leaam w ku, a osoby z kocioa, do ktrego chodz, musiay przynosi posiki mojej rodzinie. Nie mogam wypenia swoich obowizkw matki i ony. Musiaam wzi urlop w pracy ze wzgldw zdrowotnych Po stosowaniu Kodw Uzdrawiania od trzech do piciu razy dziennie przez sze tygodni nastpio gwatowne uzdrowienie. Badanie USG wykonane dziesi tygodni po rozpoczciu stosowania Kodw Uzdrawiania wykazao, e nie mam miniakw! Kiedy pytaam lekarzy, co mogo to spowodowa, jeden z nich posun si do stwierdzenia, e radiolog, ktry opisywa wyniki USG i potwierdzi obecno miniakw, przez dwa lata z rzdu musia si myli. Nie by w stanie wyjani zdumiewajcego uzdrowienia. Przez ostatni rok nie braam lekw przeciw tarczycy i nie bior ju take adnych innych lekw. Do dzi dnia nie wycito mi woreczka ciowego (dwa i p roku temu powiedziano mi, e jest peen kamieni i trzeba go usun). Od czasu gdy zaczam wykonywa wiczenia, miaam tylko jeden atak kamieni ciowych, i byo to na samym pocztku. Jem normalnie i czuj si wspaniale. Wrciy mi siy i energia i nadal codziennie stosuj Kody. Dzikuj Bogu za uleczenie mojego ciaa i za to, e objawi sw uzdrawiajc moc poprzez Kody Uzdrawiania odkryte przez Alexa Loyda. Polecam Kody Uzdrawiania wszystkim, ktrzy potrzebuj uzdrowienia fizycznego lub emocjonalnego. Jennifer. * Rak, problemy neurologiczne, depresja Zdiagnozowano u mnie raka, zaburzenia neurologiczne i depresj. Dziki Kodowi problemy powoli ustpoway. Nasze ciaa s zaprogramowane tak, aby w sprzyjajcych okolicznociach restartoway si jak komputery. Dzikuj. Anisti. * Zesp chronicznego zmczenia i fibromialgia W swojej dziedzinie byam jedn z najlepszych specjalistek w Stanach Zjednoczonych, dopki nie pojawiy si u mnie powane objawy i nie zdiagnozowano zespou chronicznego zmczenia i bromialgii. Po dwch latach w zasadzie nie wstawaam ju z ka, nieustannie

czuam bl, braam liczne leki i nie miaam nadziei. Po szeciu miesicach stosowania Kodu Uzdrawiania: nie bior adnych lekw, wyleczyam si cakowicie z nieuleczalnej choroby, czuj si lepiej, ni czuam si przed chorob i znowu pracuj. Mwic krtko: ODZYSKAAM SWOJE YCIE! - Patty. * Depresja ze skonnociami samobjczymi Depresja ze skonnociami samobjczymi zmusia moj rodzin do cakowitej zmiany ycia z obawy o moje samopoczucie. Nie miaam ani energii, ani chci do ycia i wszystko wydawao mi si bardzo mczcym obowizkiem. Mj m jest lekarzem, ale odchodzi od zmysw prbowalimy wszystkiego. Byam bardzo sceptycznie nastawiona, kiedy usyszaam o Kodach Uzdrawiania, ale poczucie desperacji byo silniejsze. W cigu niespena dwch tygodni moja depresja ustpia cakowicie. Ani ja, ani nikt z mojego otoczenia nie moglimy w to uwierzy. Teraz caa moja rodzina i cz przyjaci robi te wiczenia niektrzy robi je codziennie, a inni, gdy zajdzie taka potrzeba. Kod Uzdrawiania naprawd by darem od Boga. - Mary. * Nocne koszmary Mj syn mia nocne koszmary przez okoo dziesi lat. Niemal kadej nocy budzi si z krzykiem staralimy si go uspokoi, ale by pogrony we nie i nie mona go byo dobudzi. Niekiedy te epizody powtarzay si przez dugi czas to byo wyczerpujce i bardzo traumatyczne przeycie dla caej rodziny. Prbowalimy wszystkiego, od zmiany przyzwyczaje zwizanych ze snem, przez stosowanie specjalnych zi, modlitw, po wizyty u lekarzy. Nic nie pomagao! Po jednym zastosowaniu Kodu Uzdrawiania koszmary nocne znikny i ju nigdy nie wrciy to byo ponad rok temu. Kademu, kto zechce sucha, bd opowiada o Kodzie Uzdrawiania to dziaa! - David. * Lk przed prowadzeniem pojazdu i ataki paniki Swoj fobi przejawiajc si lkiem przed jazd w korku prbowaam leczy za pomoc EFT (Technik Emocjonalnej Wolnoci). Okazao si, e fobia wracaa za kadym razem, kiedy ruch na drodze by duy, zwaszcza w nocy. Podczas jazdy dostawaam atakw paniki, co jest przeraajce. Gdy przebywaam w Nashville, pracowaam nad tym problemem za pomoc Kodu Uzdrawiania. Po drodze do domu musiaam dziesi godzin prowadzi w okolicy grskiej w ulewnym deszczu przy zerowej widocznoci. Dojechaam do domu i ani przez chwil nie czuam lku. Wtedy uwiadomiam sobie, e mj problem nie wpywa tylko na sposb, w jaki prowadziam samochd, lecz take na inne sfery ycia i powodowa trem. Teraz jestem bardzo zrelaksowana we wszystkich sferach mojego ycia. - Maryanna. * Lk przed odrzuceniem W cigu kilku tygodni, w trakcie ktrych stosowaam Kody Uzdrawiania, zmieniam si, teraz nie boj si rozmawia z innymi i wyraa swojej opinii. By moe dla kogo nie jest to wane, ale dla mnie to duy krok naprzd. Cae ycie czuam lk przed odrzuceniem, zawsze martwiam si, e powiem co, co si nie spodoba innym, i e mnie odrzuc, zignoruj lub po prostu bd traktowa jak niewidzialn bardzo si tego baam. Moje codzienne ycie diametralnie si zmienio, odkd poradziam sobie z tym problemem. Therese. * Perfekcjonizm Caymi latami walczyam z perfekcjonizmem. Tumaczyam si ze wszystkiego, co powiedziaam. Martwiam si, e inni zawsze mnie osdzaj. Gdy znalazam obraz zwizany z moim perfekcjonizmem, zaczam robi wiczenia, aby pozby si tej cechy. Ale rnica! Teraz nie boj si otwarcie wyraa opinii i mwi, co myl. Lucy. * PFO (dziura w sercu) znikna We wrzeniu 2007 roku miaam TIA (miniudar). Trzy miesice wczeniej zaczam stosowa Kody Uzdrawiania. Po udarze szybko doszam do siebie, ale oczywicie poddano mnie rnym badaniom, aby wykry jego przyczyn. Lekarze ustalili (na podstawie wynikw rezonansu, na ktrym wida byo plamy w obrazie mzgu), e miaam kolejny niewykryty TIA i e przyczyn byo PFO (przetrway otwr owalny), czyli dziura pomidzy komorami serca. Z jej powodu do mzgu dopywaa krew pozbawiona tlenu, co wywoao udary. Najwyraniej PFO rutynowo zamykao si poprzez wstawienie niewielkiego urzdzenia, ktre zatykao dziur. Jednake Agencja do spraw ywnoci i Lekw zdecydowaa, e ten zabieg nie jest ju dozwolony. Nowy sposb leczenia polega na podawaniu lekw (Plavixu i aspiryny). Wielu lekarzy nie zgadzao si z tym rozwizaniem i dyo do ponownego zatwierdzenia wczeniejszej metody. Dyrektor

Programu ds. Udarw w Neurosciences Institute przy Central Dupage Hospital oraz dyrektor Heart Hospital przy Edwards Hospital w Illinois zapytali mnie, czy zgodziabym si wzi udziau w testach klinicznych. Zgodziam si i tra am do grupy osb, ktrym miano wszczepi urzdzenie. W tym czasie stosowaam Kody Uzdrawiania. Uprzedziam personel medyczny na wypadek gdyby podczas zabiegu wszczepiania urzdzenia dziura nie bya tak dua, jak wszyscy si spodziewaj e stosowaam Kody Uzdrawiania, wskutek czego dziura moga si zasklepi (syszaam tyle niezwykych historii o dziaaniu Kodw, e niczego nie wykluczaam). Tak jak si spodziewaam, w szpitalu nie chcieli mnie sucha i pewnie pomyleli, e zwariowaam. Zignorowali moje sowa. W styczniu 2008 roku zgosiam si na zabieg w ramach testw klinicznych. Kiedy si obudziam i zapytaam, jak si uda zabieg, mj m powiedzia mi, e dziura bya o wiele za maa, aby zmiecio si w niej urzdzenie, i e zostaam wykrelona z prb klinicznych. Jestem pewna, e personel czu si zaenowany. Ale dyrektor Edwards Heart Hospital, dr McKeever, zapyta mnie o Kody Uzdrawiania podczas wizyty kontrolnej. Skomentowa: W trakcie caej mojej kariery zawodowej spotkaem si tylko z trzema lub czterema przypadkami spontanicznego zamknicia PFO. Lekarze mimo to chcieli wiedzie, co spowodowao TIA. Uznali, e przyczyn byy malformacje (naczyniaki) ttniczno-ylne w pucach. Zbadali je. Wynik: malformacje byy zbyt mae, aby mona je byo dostrzec. Moja lekarka (ktra ma doktorat i jest lekarzem osteopatii) wyjania mi to: Diane, to znaczy, e tych malformacji nie ma. Stwierdzia, e nie istnieje inne wyjanienie mojego przypadku ni to, e uzdrowiy mnie Kody. Nadal stosuj proste wiczenia, robi to ju od dwch lat. Przestaam bra wikszo lekw (zaywaam Plavix i leki przeciw astmie, alergii, nadczynnoci pcherza, re uksowi). Badania wykazay, e masa moich koci si zwikszya (lekarka skomentowaa, e to niezwyke). Mogabym jeszcze wiele dobrego powiedzie o moim samopoczuciu, ale na tym zakocz. Diane.

ZMIE CZSTOTLIWO, ROZWI PROBLEM


Pragniemy szczeglnie zwrci twoj uwag na zakres problemw, jaki jest opisany w tych relacjach. Jest tam wszystko poczwszy od powanych problemw zdrowotnych po problemy uczuciowe, zawodowe oraz problemy z wykonywaniem obowizkw. niemal wszystko, co mona sobie wyobrazi. Dowodzi to, e Kody Uzdrawiania pozwalaj upora si z zaburzeniami czstotliwoci energii w organizmie, ale i potwierdza Sekret nr 1 e wszystkie problemy zdrowotne maj jedno rdo. Kody Uzdrawiania to system uzdrawiania oparty na zyce kwantowej, ktrego powstanie zycy cytowani wczeniej przewidywali od wielu lat. Gdy dziki Kodom Uzdrawiania energia o szkodliwej czstotliwoci zmienia si na lecznicz, nastpuje uzdrowienie problemw zarwno emocjonalnych, jak i fizycznych. Dlaczego miaby wybra zyk kwantow, zamiast substancji chemicznych (lekw) lub odywek, aby rozwiza problem dotyczcy stresu i energii? Kluczowym czynnikiem w obu metodach jest przekaz informacji dotyczcy problemu. Substancje chemiczne i skadniki odywcze przekazywane s od czsteczki do czsteczki w tempie mniej wicej jednego centymetra na sekund, a przy kadym kolejnym transferze nastpuje niewielka strata. Transfer informacji poprzez energi zachodzi z szybkoci okoo 300 000 km na sekund i nie dochodzi do niemal adnej straty. Wanie dlatego telefony komrkowe i internet stay si takie popularne pozwalaj na niemal natychmiastow komunikacj, ktra trzydzieci lat temu za czasw Star Treka bya fantazj. Na tej samej zasadzie Kody Uzdrawiania sprawiaj, e w ciele i umyle moliwe staje si to, co najtsze umysy przepowiaday przez ostatnie osiemdziesit lat. Jeli rdem problemu jest energia, to czy nie jest logiczne, aby uzdrowi go take za jej pomoc?

ENERGIA JEST SILNIEJSZA NI GENETYKA


Pewnego dnia zadzwonia do mnie kobieta z Oklahomy i opowiedziaa mi rozdzierajc serce histori o swoim synu, ktry w wieku szeciu miesicy zachorowa na biaaczk. Christopher Ryan przeszed prawdopodobnie wicej zabiegw, operacji, chemioterapii, nawietla i zay wicej lekw ni dziesi innych osb w cigu caego ycia. Jego matka Melissa zadzwonia do mnie w 2004 roku, kiedy Christopher mia jedenacie lub dwanacie lat. Zaczo si od znanych im ju bardzo niepokojcych objaww. Chopak regularnie wymiotowa i nie byo sposobu, by temu zapobiec. Mia przepuklin, ktra si coraz bardziej nasilaa i powodowaa dyskomfort. Christopher ustawicznie odczuwa zmczenie i mia cienie pod oczami. Melissa powiedziaa: Wracamy do szpitala St. Judes w Memphis, w ktrym nie bylimy od czasu, kiedy Christopher mia sze miesicy. Bardzo si boj tego, co wyka badania. Do wizyty w szpitalu mieli jeszcze dwanacie dni, wic natychmiast wysaem im Kody Uzdrawiania. Melissa i Christopher zaczli je stosowa jeszcze tego samego dnia i kontynuowali sumiennie przez kolejnych dwanacie dni. Christopher stopniowo czu si coraz lepiej. Przesta wymiotowa, cienie pod oczami znikny, a chopak odzyska energi. Melissa powiedziaa, e znowu mia blask w oczach. Gdy mino dwanacie dni, Melissa Ryan bya przekonana, e Christopher jest wyleczony. Niedugo potem prowadziem seminarium niedaleko od miejsca ich zamieszkania i pod koniec zaj pewien przystojny modzieniec podszed do mnie z jakimi papierami w doni. Powiedzia: Doktorze Loyd, nazywam si Christopher Ryan i chciaem panu pokaza swoje wyniki. Wszystko rezonans magnetyczny, tomogra a komputerowa, morfologia, badania dolnego i grnego odcinka ukadu pokarmowego, EEG byo prawidowe w 100%. Wymioty miny. Przepuklina znikna. Wszystko byo idealnie. Kilka miesicy pniej Melissa Ryan

przysaa nam relacj wideo, podczas ktrej przytula Christophera i powstrzymuje zy radoci. Kadzie do na stercie rachunkw na stole i mwi: To ponad milion dolarw w rachunkach za leczenie. Czego nie mg dokona tak wydany milion dolarw, tego dokonay Kody Uzdrawiania. Jakim cudem mogo to nastpi w przypadku czego tak powanego, co tak namacalnie zwizane jest z genetyk, struktur i zycznoci? Jeli pozbdziesz si stresu, moesz wyleczy si niemal ze wszystkiego. Mierzymy poziom tego stresu poprzez wykrywanie energii o szkodliwej czstotliwoci. Kiedy ona znika, znika take stres. Badania przeprowadzone na Stanford University oraz w Institute of HeartMath w Kalifornii wskazuj na to, e jeli si umie usun ten stres, to czsto mona wyleczy si nawet z chorb genetycznych i rzeczywicie tak si dzieje. W opisywanej sytuacji z jakiego powodu czstotliwo alarmowa sprawiaa, e ciao Christophera pozostawao w stresie, kiedy tak nie powinno by. Z czasem przejawio si to jako biaaczka i inne problemy zdrowotne. Kody Uzdrawiania nigdy nie wyleczyy jego biaaczki, wymiotw, przepukliny i braku energii ani adnych innych problemw. Kody Uzdrawiania umoliwiy mu jedynie pozbycie si stresu z ukadu nerwowego, poprzez zatrzymanie sygnau wywoujcego ten stres, a bdcego energi o okrelonej czstotliwoci. Wanie dziki temu mogo nastpi uzdrowienie Christophera, ktre wydawao si cudem. Takie rezultaty mona osign, kiedy ten sygna, ktry przede wszystkim nie powinien by wysyany, zostaje zatrzymany, dziki czemu organizm przestaje reagowa stresem. Stres zaczyna od wyczenia ukadu immunologicznego i zdolnoci do samouzdrawiania, a kiedy zostaj one ponownie wczone lub zaczynaj dziaa silniej, mog poradzi sobie w zasadzie ze wszystkim. Kody Uzdrawiania nie uleczyy Christophera; uzdrowienie nastpio dziki jego wasnemu ukadowi odpornociowemu.

NIEOCZEKIWANE UZDROWIENIE
Pewien czowiek, ktry nazywa si Joe Sugarman, bdcy wacicielem jednej z gazet na Maui, przez wielu uwaany za jednego z najlepszych copywriterw na wiecie, zaprosi dr. Bena i mnie do wygoszenia wykadu na Hawajach. Od lat zaprasza tam prelegentw do wygaszania wykadw na tematy zwizane z naturalnym uzdrawianiem i pro laktyk zdrowotn. Kiedy zacz stosowa Kody Uzdrawiania, powiedzia nam: Wiecie, od lat zapraszam do Maui specjalistw z dziedziny zdrowia. Cho widziaem, jak niektrzy osigaj cudowne rezultaty, jeszcze nic mi nie pomogo na moje dolegliwoci. Jego problemem by chroniczny bl stopy skutek wypadku samochodowego. Joe wyranie kula, a poza tym le sypia i niemal nieustannie odczuwa bl. Zapyta mnie: Jak mylisz? Czy Kody Uzdrawiania pomogyby na moj stop?, a ja wyjaniem: Wiesz, one nie maj nic wsplnego z chorobami stp; dziaaj na przyczyn stresu w organizmie. Joe zacz stosowa Kody i mniej wicej trzy miesice pniej napisa do nas, eby poinformowa, e w cigu trzech tygodni ich stosowania bl stopy ustpi cakowicie. Znikn i ju nie wrci. Joe napisa, e dokuczay mu rwnie inne dolegliwoci, ktrymi tak naprawd si nie zajmowa, ale i one w tym samym czasie znikny, a wczeniej nic na nie nie pomagao. Ale najwaniejsze, nawet waniejsze ni wyleczenie stopy, byo cudowne uzdrowienie emocjonalne z problemw, ktre go drczyy cae ycie; uzdrowienie, ktrego si nie spodziewa, dopki nie zacz stosowa Kodw Uzdrawiania. A teraz podsumujmy to, co do tej pory powiedzielimy: Sekret nr 1: Niemal wszystkie problemy zdrowotne maj jedno rdo, a Kod Uzdrawiania pozwala uzdrowi to rdo, co wykazay badania diagnostyczne. Sekret nr 2: Wedug najwikszych umysw naszych czasw kady problem jest zwizany z energi. Kody Uzdrawiania rozwizuj go, czego dowodz relacje o uzdrowieniu (pod wpywem stosowania Kodw) niemal kadego problemu, jaki mona sobie wyobrazi. A teraz przejdmy do Sekretu nr 3.

ROZDZIA TRZECI
SEKRET NR 3 PROBLEMY SERCA S MECHANIZMEM KONTROLNYM UZDRAWIANIA
Przy omawianiu Sekretu nr 2 powiedzielimy ci, e musisz poczeka, aby dowiedzie si, co jest rdem stresu. Mamy nadziej, e nie pomine adnej czci ksiki, bo przegapiby ten sposb i pozbawiby si wanych informacji. Oto odpowied: to najwaniejsza kwestia i w rzeczywistoci powd, dla ktrego ta ksika zostaa napisana. Zamierzamy wyjawi ci przyczyn stresu w organizmie. Od lat o tym wiemy i mwimy, ale teraz zostao to potwierdzone naukowo. Chodzi o pami komrkow. By to element ukadanki, ktrego od dziesicioleci brakowao nie tylko w naukach dotyczcych zdrowia. To by take mj (Bena) brakujcy fragment ukadanki i w odniesieniu do mnie osobicie, 1 do moich pacjentw. W cigu tych lat wygosiem wiele wykadw na temat przyczyn raka. S nimi problemy emocjonalne, metale cikie, niedobr tlenu/kwasowe PH oraz wirusy. Zazwyczaj kwestie emocjonalne umieszczamy na ostatnim miejscu z kilku wzgldw: 1) nikt nie chce przyzna, e jakie ma; 2) jeli ju si do nich przyznaje, to nie chce o nich rozmawia; 3) z punktu widzenia medycyny nie wiedzielimy, jak sobie z nimi radzi. Leki nie tylko maskuj objawy, lecz take w rzeczywistoci nie pomagaj. Terapia polegajca na rozmowie czsto pogarsza sytuacj, poniewa powoduje odnowienie si dawnych ran, ktre organizm stara si uzdrowi. Istniej skuteczne sposoby radzenia sobie z metalami cikimi. EDTA oraz DMSA i inne chelatory metali cikich s do skuteczne, zatem moemy pozby si metali cikich z ciaa. Trudniej jest z rwnowag kwasowo-zasadow PH jej zmiana to proces trwajcy miesice lub lata, ktry wymaga znaczcych innowacji w diecie (cho istniej teraz skuteczniejsze rodki, ktre moemy stosowa w ramach diety i dziki ktrym ta zmiana nastpuje szybciej). Wirusy s jeszcze gorsze, poniewa te mae yjtka mog ukry si w DNA. Trudno jest biaym ciakom krwi odszuka takich zoczycw, jeli chowaj si one w jednej z twoich komrek, w jdrze, w DNA. Ale obecnie istniej skuteczne leki przeciwwirusowe wykorzystujce srebro koloidalne i roliny o waciwociach leczniczych takie jak graviola, una de gato oraz sangre de drago. S nawet takie leki przeciwwirusowe, ktre daj pewne korzyci.

POZA GRANICE FIZYKI


W mojej klinice leczenia raka w Atlancie w Georgii, gdzie stosuj medycyn naturaln, znalazem sposoby na to, by radzi sobie z wirusami, zachowaniem rwnowagi kwasowo-zasadowej i metalami cikimi, ale nie wiedziaem, jak likwidowa problemy emocjonalne, mimo e mam magisterium z psychologii i zatrudniaem terapeut. Wci pamitam dzie, w ktrym uwiadomiem sobie, jak wane s kwestie emocjonalne. W mojej klinice zjawia si urocza moda kobieta, ktra miaa raka piersi. Jej leczenie przebiegao pomylnie. Wszystkie guzy znikny, co wykazao badanie tomogra czne, badanie markerw, a nawet badanie dotykowe. Ale pacjentka i tak zmara. Ta kobieta miaa powane problemy emocjonalne, ktrych nie potra a rozwiza. Jej m by niezwykle despotyczny. Cho naleeli do ludzi bogatych, ona nie miaa ani karty kredytowej, ani ksieczki czekowej. Musiaa prosi, a czasami baga o wszystko, czego potrzebowaa. Jednake bya w jej yciu jedna rzecz, ktrej on nie mg kontrolowa i to by fakt, czy bdzie ya, czy umrze. Wybraa kontrol nad sob jedyny sposb na ni, jaki znalaza. Dugo szukaem metody, ktra pomogaby pacjentom rozwizywa problemy emocjonalne, kiedy okazao si, e sam musz si z takimi upora. Jeli twoim ssiadom pali si dom to okropne. Ale gdy twj wasny dom zaczyna si pali to ju jest powd do paniki. Jak ju wspomniaem w przedmowie, w 2004 roku dwch lekarzy zdiagnozowao u mnie chorob Lou Gehriga. Wolabym usysze, e mam raka. Osiemdziesit procent osb chorych na chorob Lou Gehriga umiera w cigu piciu lat od postawienia diagnozy, a ja osobicie nie znam nikogo, kto yby dziesi lat, cho syszaem, e s i tacy. Jednake s oni bardzo niesprawni. Mj dom si pali, a ja miaem mao czasu, eby ugasi poar. Dobra wiadomo bya taka, e nie musiaem prbowa rnych lekw ani operacji, bo nie byo adnej skutecznej terapii. Znajomy powiedzia mi o Kodach Uzdrawiania i zasugerowa, e powinienem dowiedzie si o nich czego wicej. Poniewa mj dom pon, postanowiem, e to sprawdz, byem zdesperowany. Sprbowabym wtedy wszystkiego.

UDOWODNIJ MI TO NAUKOWO
To, co usyszaem tamtego wieczoru podczas prezentacji dr. Loyda, miao podstawy naukowe oparte na zyce. Istniao wiele relacji o wyleczeniu z powanych chorb, ale ja ju wczeniej miaem do czynienia z relacjami. Z tysicami relacji. Prawd mwic, codziennie

syszaem od pacjentw: Doktorze Johnson, czytaem, e XYZ wyleczy kogo z takiego raka, jakiego ja mam. Zawsze na to odpowiadaem: Udowodnij mi, e to ma podstawy naukowe. Byem skonny rozway wszystko, aby pomc swoim pacjentom wyzdrowie, ale nigdy nie chciaem im dawa faszywej nadziei, a ju z pewnoci nie chciaem, eby tracili swoje pienidze. Dlatego wane jest sprawdzenie, czy te stwierdzenia opieraj si na podstawach naukowych. Tym razem byem pod wraeniem. Dr Loyd potwierdzi swoj metod naukowo, za pomoc bada zmiennoci rytmu zatokowego. Jest to badanie medyczne o zotym standardzie mierzce poziom stresu zjologicznego w organizmie. Musiaem wyprbowa Kody Uzdrawiania. Jak ju wczeniej wspomniaem, w cigu szeciu tygodni od chwili, kiedy zaczem stosowa Kody, wszystkie moje objawy ustpiy. Dwa miesice pniej poszedem do neurologa, ktry wbija igy w moje minie, aby wykry drenie pczkowe, tak dobrze znane pacjentom chorym na chorob Lou Gehriga. U mnie go nie byo. Z medycznego punktu widzenia takie uzdrowienie jest nieprawdopodobne. Teraz, gdy pisz te sowa, ponad pi lat pniej, nadal nie mam adnych symptomw tej choroby.

PAMI KOMRKOWA: KLUCZ DO UZDROWIENIA


Co to zatem by za doskonay kod? Jaka niezwyka technika? W rzeczywistoci nawet nie skupialimy si na chorobie Lou Gehriga. Skoncentrowalimy si na kilku wspomnieniach komrkowych z mojego dziecistwa. Takich, z ktrymi kady mgby si utosami. W moim yciu nie wydarzyo si nic zego, nigdy nie byem molestowany, bity i mog ci zapewni, e nigdy nawet nie opuciem adnego posiku. Miaem kucyka, misia, moi rodzice nigdy si nie rozwiedli ani nawet si ze sob nie kcili. (Musz jednak przyzna, e oczywicie starszy brat i siostra bardzo le mnie traktowali, cho nigdy by si do tego nie przyznali Dan i Ann, artuj tylko). A mimo to miaem zy program, ktry wysya stresujce sygnay do moich komrek i wywoywa chorob. Nie przypadkiem Southwestern University Medical School, Stanford University Medical School, Harvard Medical School i New York University Medical School opublikoway wyniki bada wskazujcych na to, e ten rodzaj wspomnie komrkowych moe by brakujcym elementem ukadanki, jeli chodzi o zdrowie i uzdrawianie. Wyniki bada z Southwestern wskazuj na to, e nasz najwiksz nadziej na leczenie nieuleczalnych chorb w przyszoci moe by odkrycie sposobu na uzdrowienie pamici komrkowej oraz e jeli znajdziemy takie rozwizanie, to istnieje potencja o wiele bardziej trwaego rozwizania16. Skd te twierdzenia? Poniewa wyglda na to, e jest to mechanizm kontrolny uzdrawiania kadej komrki w organizmie. Czym wic jest pami komrkowa? Jest to pami przechowywana w twoich komrkach. W ktrych komrkach? We wszystkich. Przez wiele lat naukowcy wierzyli, e pami przechowywana jest w mzgu. Starajc si okreli, w ktrej czci mzgu, odcinali niemal kad jego cz, i wiecie co? Pami nadal bya w wikszoci nienaruszona! Cho wspomnienia mona pobudzi, dranic rne czci mzgu na przykad przyjemne wspomnienia pojawiay si, kiedy pobudzano orodki przyjemnoci miejsce, gdzie faktycznie przechowywane s wspomnienia, wydaje si nie ogranicza do mzgu. Gdzie s one wic przechowywane? By moe pierwsz odpowied znalelimy, kiedy zaczto przeprowadza przeszczepy. Istnieje wiele udokumentowanych przypadkw dowodzcych, e osoby, ktrym przeszczepiono jaki narzd, zaczynay mie myli, uczucia, marzenia, cechy osobowoci, a nawet preferencje smakowe dawcy organu. Obecnie wielu naukowcw jest przekonanych, e wspomnienia s przechowywane w komrkach caego organizmu, a nie tylko w jednym jego miejscu. Wspomnienia komrkowe wchodz w rezonans z energi o negatywnej czstotliwoci i wywouj stres w ciele. We wrzeniu 2004 roku na Southwestern University Medical School opublikowano wyniki przeomowego badania, w ktrych opisywano, e mechanizm kontrolny uzdrawiania w organizmie rwnie dobrze moe by jego pamici komrkow. Dotyczy to nie tylko ludzi, lecz take zwierzt i rolin. Co takiego odkryli naukowcy w laboratorium na Southwestern, e tak twierdz? Odkryli, e zdrowie caego organizmu zalene jest od wspomnie komrkowych ciaa. Osoba, zwierz lub rolina z negatywnymi wspomnieniami komrkowymi bdzie musiaa pokonywa przeszkody nawet w sprzyjajcych okolicznociach. Osoba ze zdrowymi wspomnieniami komrkowymi bdzie sobie wietnie radzi nawet w takich okolicznociach, w ktrych bymy si tego nie spodziewali. Naukowcy z Southwestern po opublikowaniu bada uyli nastpujcego porwnania: Wspomnienia komrkowe s jak karteczki samoprzylepne, na ktrych napisane jest, co komrka ma robi tylko wtedy, kiedy wspomnienia komrkowe s negatywne, na karteczkach tych napisane jest, e komrka ma robi to, czego nie powinna17.

WSPOMNIENIA KOMRKOWE A PROBLEMY SERCA


Zdaniem dr. Brucea Liptona t niewaciw rzecz, ktr komrce kae si robi, jest wejcie w tryb stresu, kiedy nie ma takiej potrzeby. S to te niewaciwe przekonania, ktre pobudzaj reakcj stresow w organizmie. Te niewaciwe przekonania s osadzone we wspomnieniach komrkowych, z ktrych wraz z orodkami kontroli w mzgu skada si nasz wiadomy i niewiadomy umys. Wnioski z bada przeprowadzonych na Southwestern University Medical School opublikowane w Dallas Morning News, a nastpnie przedrukowane w caym kraju, wskazuj na to, e przyszo leczenia chorb, ktre obecnie uwaamy za nieuleczalne, moe zalee od tego, czy znajdziemy sposb na uzdrowienie pamici komrkowej. Te wspomnienia komrkowe i bdne przekonania s tym samym, o czym mwi Salomon ponad trzy tysice lat temu. To problemy serca s rdem kadego innego problemu, jaki mona mie w yciu zdrowotnego, uczuciowego, a nawet takiego, od ktrego zaley, czy

odniesiemy sukces czy poniesiemy porak. Institute of HeartMath od lat przeprowadza najlepiej na wiecie wiele bada klinicznych medycyny alternatywnej. Jedno z nich z pewnoci zalicza si do kategorii niewiarygodnych, mimo e jest prawdziwe. Naukowcy umiecili ludzkie DNA w probwce, ktr nastpnie dali uczestnikom eksperymentu, a ci trzymali j w doniach i dostali polecenie, aby myleli przy tym o czym bolesnym innymi sowy: mieli przywoa destrukcyjne wspomnienia (bez tego nie mona mie bolesnych myli). Gdy badani wykonali polecenie, naukowcy wyjli DNA z probwek i poddali je badaniom. DNA byo uszkodzone. Nastpnie woyli to samo DNA z powrotem do probwek i ponownie poprosili badanych, aby potrzymali je w doniach, ale tym razem mieli oni myle o czym miym. Take i w tym wypadku jest to niemoliwe, jeli nie przypomnimy sobie czego przyjemnego. Naukowcy wyjli DNA z probwki, przebadali je i odkryli, e DNA zostao uzdrowione. Co to oznacza? Pobudzenie pewnych bolesnych wspomnie najwyraniej niszczy DNA, podczas gdy pobudzenie zdrowych wspomnie moe dosownie uzdrowi DNA. Niesamowite! Dr John Sarno, profesor medycyny rehabilitacji klinicznej na New York University School of Medicine oraz lekarz na New York University Medical Center, twierdzi, e przewleky bl oraz rne choroby s spowodowane gniewem i wciekoci tumionymi w podwiadomoci: Nie wiesz, e masz to w sobie, poniewa nie jeste tego wiadomy. To wanie gniew i wcieko, ktre maj swoje korzenie w naszych wspomnieniach komrkowych, uszkodziy DNA, jak wykazano w eksperymencie przeprowadzonym w Institute of HeartMath18. W 2005 roku w programie Good Morning America Charles Gibson przeprowadzi wywiad z dr Lonnie Zeitzer z UCLA Childrens Hospital dotyczcy historii relacjonowanej take przez USA Today oraz ABC Evening News. W badaniu przeprowadzonym na UCLA odkryto, e przewleky bl oraz choroby u dzieci mog by wywoane niepokojem rodzicw. Innymi sowy: stres rodzicw tworzy negatywne wspomnienia komrkowe, ktre ostatecznie przejawiaj si jako stres u dzieci. W podsumowaniu bada Charles Gibson zaznacza, e powane choroby dziecice wydaj si spowodowane przez psychologiczne, a nie zyczne czynniki, z czym dr Zeitzer si zgodzia. Jest coraz wicej bada nad pamici komrkow.

DLACZEGO POZYTYWNE MYLENIE NIE UZDRAWIA WSPOMNIE KOMRKOWYCH


Pytanie, ktre by moe zadajesz sobie po przeczytaniu o wynikach bada przeprowadzonych w Institute of HeartMath, brzmi: Czy wystarczy po prostu myle o czym miym, a moje wspomnienia komrkowe zostan uzdrowione?. Od razu odpowiem, e niestety nie, poniewa w podwiadomoci istniej mechanizmy, ktre chroni te wspomnienia przed uzdrowieniem. Ale wybiegamy myl naprzd. Bardziej szczegowo omwimy to przy okazji Sekretu nr 4: Ludzki twardy dysk. Fakt, e nasze wspomnienia s mechanizmem kontrolujcym nasze zdrowie, jest podstaw psychologii od co najmniej stu lat. Ta idea zostaa naukowo potwierdzona, kiedy modzi ludzie zaczli wraca z I wojny wiatowej z ranami, mimo e nie zostali ranni. Zjawisko to nosio nazw nerwicy frontowej. Wanie wtedy po raz pierwszy uwiadomilimy sobie, e to, co mamy w gowie, moe wywoa choroby w organizmie. Rozmowa o wspomnieniach moe przypomina nam terapi, ktra czsto wymaga, abymy zanurzali si z powrotem w starych brudach. Niektrzy by moe myl sobie: Znowu wpadn w depresj z tego powodu i bd si denerwowa lub Mam ju do zajmowania si tym. Wiele osb mwi: Nie chc ju do tego wraca. W wypadku Kodu Uzdrawiania nie musisz do tego wraca. Podobnie jak Joe, ktry cierpia na chroniczny bl stopy, moesz zastosowa Kod Uzdrawiania, niezalenie od tego, co jest twoim najwikszym problemem, i pozwoli, by Kod uzdrowi za ciebie te wspomnienia komrkowe. O wiele waniejsze od uzdrawiania stopy Joego bya transformacja jego ycia emocjonalnego, ale zwr uwag, e on si na tym nie skupia. Aby efekty stosowania Kodw byy trwae, musisz uzdrowi destrukcyjne wspomnienia komrkowe. To ma sens. Wszyscy mamy wspomnienia pene uczu takich jak gniew, smutek, lk, poczucie zagubienia, wina, bezradno, beznadzieja, poczucie, e nie jestemy nic warci. Ta lista nie ma koca. Wydaje si nielogiczne, e wszystko to tumimy w sobie i mielibymy za to nie zapaci. A cena jest wysoka: to nasze zdrowie, kariera, relacje z innymi i tak dalej. Wszyscy musimy uzdrowi nie tylko objawy, lecz take rdo naszego problemu. Dlaczego? Jeli uleczysz wycznie objawy, problem najprawdopodobniej powrci lub moe na jego miejsce pojawi si dwa nowe, poniewa to, co wywoywao symptomy, nadal istnieje. rdem problemw, z ktrymi chcesz si upora i o przywoanie ktrych prosilimy na pocztku rozdziau, s destrukcyjne wspomnienia komrkowe. Kiedy ju to zrozumiesz, pojawi si pytanie, w jaki sposb moesz odkry te wspomnienia komrkowe zwizane z twoim problemem? I jeszcze jedno: jak si z nimi upora?

DLACZEGO PRBY PORADZENIA SOBIE TYLKO POGARSZAJ SPRAW


Psychologia od dziesicioleci stara si znale sposb, by rozwiza t kwesti, ale niektre najnowsze odkrycia naukowe wskazuj na to, e nieustanna rozmowa o problemach moe je tylko nasili. Kod Uzdrawiania automatycznie leczy destrukcyjne wspomnienia komrkowe. Nie leczy on pamici komrkowej za pomoc przeramowania (reframingu), czyli nie uczy ci, jak myle o problemach w inny sposb. Nie leczy przez regulowanie poziomu hormonw w mzgu, poniewa zaburzenie rwnowagi tych hormonw jest tylko objawem, a nie rdem problemw. Nie leczy przez to, e nakania ci do mylenia o czym innym za kadym razem, kiedy masz jaki problem. Nie wszystkie powysze metody nazywam prbami radzenia

sobie. Problem nadal istnieje, tyle e ty nauczye si radzi sobie z cierpieniem w bardziej konstruktywny sposb. Tak naprawd wszyscy pragn tego, eby cierpienie znikno. Kod Uzdrawiania to dosownie mechanizm zyczny w ciele, ktry jeli go aktywujemy, zmienia wzorce energii (Sekret nr 2) destrukcyjnych wspomnie komrkowych (Sekret nr 3) na zdrowe. Kiedy do tego dojdzie, reakcja stresowa w organizmie albo znika, albo zostaje zagodzona (Sekret nr 1). Nie znaczy to, e to wspomnienie ju nie istnieje. Trwa nadal, tylko nie jest ju destrukcyjne. Oto, na czym polega problem: prby radzenia sobie oznaczaj stres. Poniewa kady znany ludzkoci problem mona ostatecznie przypisa stresowi, taki mechanizm radzenia sobie z problemami, ktry wywouje stres, w najlepszym wypadku jest nieskuteczny, a prawd mwic, szalony. Pozwl, e ci to wyjani. Ciao i umys maj co, co przypomina list rzeczy, ktre trzeba robi codziennie, i pewn ilo energii na ich wykonywanie. Te rzeczy, ktre musz by wykonane, dziel si na kategorie musz, potrzebuj, chc. Do rzeczy typu musz naley oddychanie i bicie serca. Do kategorii potrzebuj zaliczamy takie czynnoci jak trawienie, wydalanie, oczyszczanie krwi, funkcje immunologiczne. Do grupy rzeczy chc nale natomiast m.in. regeneracja, uporanie si ze starymi destrukcyjnymi wspomnieniami itp. Jeli ilo energii dostpnej dla ciaa si zmniejsza, to musimy usun niektre punkty z listy. Najpierw te, ktre s mniej wane, a niemal zawsze do takich nale dziaanie ukadu odpornociowego i funkcje samouzdrawiania. Zdajesz sobie spraw, e tumienie destrukcyjnych wspomnie wymaga nieustannie duej iloci energii? Trzeba jej dostarcza w kadej godzinie, kadego dnia, wic moe by tak, e znacznej czci swojej energii potrzebnej do ycia nie zuywasz na nic innego ni wanie na tumienie wspomnie komrkowych. Jeli ju wybiege myl naprzd, nie zdziwi ci, e prawdopodobnie oznacza to problemy zdrowotne, uczuciowe, kopoty w pracy itd., a ja chtnie ci przyklasn masz absolutn racj. W rzeczywistoci dr John Sarno, profesor na New York University Medical School, o ktrym ju wspominalimy, potwierdza na podstawie swoich bada, e chroniczny bl u dorosych i przewleke choroby s wynikiem tumienia destrukcyjnych wspomnie komrkowych. Ten proces prowadzi do nieustannego stresu, a w kocu do tego, e co przestaje dziaa jak naley. Praca dr. Sarno, podobnie jak dowiadczenia prowadzone na Southwestern University Medical School oraz Stanford University Medical School, dowodzi, e uzdrowienie tych wspomnie, zamiast ich tumienia (ktre nazywamy radzeniem sobie), powoduje wyleczenie z choroby. Wedug wymienionych (a take innych) rde tym, czego desperacko potrzebujemy, i tym, co poprawi stan naszego zdrowia na zawsze, jest sposb uzdrowienia destrukcyjnych wspomnie komrkowych inny ni zwyke prby radzenia sobie z nimi przez cae ycie. Przez dziesiciolecia wierzylimy, e radzenie sobie z tymi wspomnieniami w jaki sposb pozwoli nam unikn destrukcyjnych skutkw. Najnowsze badania dowodz, e by to miertelny bd. Wspomnienia komrkowe powoduj bowiem destrukcj niezalenie od tego, czy s wiadome, czy te nie.

CO OZNACZA UZDRAWIANIE
Co bdzie dla ciebie oznaczao uzdrowienie wspomnie? Nie bdziesz mia negatywnych przekona, nie bdziesz czu gniewu, frustracji, alu, winy, beznadziei ani innych destrukcyjnych emocji. Czy moemy to udowodni? Absolutnie tak. Regularnie, w sposb przewidywalny i zazwyczaj szybko ludzie informuj nas, e ich destrukcyjne uczucia i przekonania zostay uzdrowione. Prowadzimy seminaria w caym kraju, a co takiego zdarza si na kadym z nich. Mamy to nagrane na wideo i we wszystkich relacjach ludzi, ktrzy stosuj Kody Uzdrawiania, mwi nam, e ich uczucia, przekonania, lki, gniew, pretensje i wszystkie inne negatywne emocje szybko i za kadym razem s uzdrawiane. Czsto zdarza si, e kto stosuje Kody Uzdrawiania, a potem mwi nam, e problem dotyczcy jakiej bliskiej osoby, ktry trwa od dziesiciu, pitnastu, dwudziestu lub wicej lat, zosta uzdrowiony w cigu kilku minut lub paru dni. Te osoby czsto opowiadaj o wszystkich sposobach, ktrych prboway przez wiele lat, a mimo to nie uzyskiway podanych rezultatw. Dlaczego to ma by dowodem? Dlatego e destrukcyjne uczucia i przekonania bior si z naszych wspomnie. Mona je uzdrowi tylko wtedy, jeli uzdrowimy wspomnienie, ktre dao im pocztek. Kobieta, ktr nazw Amanda, zakupia Kody Uzdrawiania i zadzwonia do mnie, aby opowiedzie o swoich dowiadczeniach z t metod. Miaa trudne relacje z matk, ktra bya perfekcjonistk skonn do krytykowania innych, miaa negatywne nastawienie, a jej relacje z crk cechowaa surowo. Krtko mwic, moja pacjentka jako dziecko czua si bezwartociowa, bya pena lku niemal w kadej sytuacji i wydawao jej si, e niczego nie potra . Staa si perfekcjonistk, poniewa ywia przekonanie, e moe by kochana tylko wtedy, jeli wszystko zrobi jak naley (to wanie cechuje perfekcjonistw). ycie Amandy byo pene sprzecznoci: mimo e odnosia sukcesy w konkursach piknoci, czua si brzydka; mimo e bya wspania kuchark, wydawao jej si, e wszystko, co ugotowaa, jest niesmaczne nawet jeli wszystkim innym bardzo smakowao. Jeli co byo dobre, to byo niewystarczajco dobre, a klska moga czai si tu za rogiem. Kiedy co byo ze, stanowio tylko potwierdzenie tego, co wiedziaa, e si stanie. Bya tak wyczerpana prac, e nie moga doczeka si wakacji, ale po pierwszym dniu wakacji nie bya w stanie cieszy si ich reszt, bo baa si tego, e wakacje skocz si za 6 dni. Amanda nie lubia seksu z kilku powodw. Po pierwsze, jej ciao nie byo idealne, wic z pewnoci zostaaby odrzucona (cho nigdy tak si nie stao). I dlaczego miaaby chcie si do kogo zbliy? Pozwolenie, by kto si zbliy do niej, oznaczao, e czuaby si jeszcze gorzej, kiedy co nie wyjdzie. Bya przygnbiona i pena niepokoju. Nieustannie towarzyszyo jej poczucie zagubienia. Czsto paraliowaa j konieczno podjcia decyzji, nawet jeli bya ona baha, np. dotyczya tego, co zje na lunch. Winia siebie za to wszystko. Bo przecie

nigdy nie bya molestowana, bita, gwacona, nigdy nie przytra a jej si adna z tych strasznych rzeczy, a wszyscy inni myleli, e jej matka jest wspaniaa! Nie zmieniao to jednak faktu, e Amanda ya w okropnym wizieniu zbudowanym z jej uczu, myli i przekona. Amanda zjawia si na warsztatach powiconych Kodom Uzdrawiania po dziesitkach lat terapii, wewntrznych poszukiwa, zagbiania si w religi, stosowania lekw, odywek, udziau w seminariach o tym, jak pomc sobie samemu, o rozwoju duchowym, po stosowaniu pakietw infomercyjnych Rozumiesz, co to znaczy. Powiedziaa, e kiedy otrzymaa Kody Uzdrawiania, czua, e jedn z rzeczy, ktre ju zostay uzdrowione w jej yciu, byy relacje z matk przynajmniej jeli chodzi o dziecistwo. Przecie wydawaa dziesitki tysicy dolarw i powicia wiele lat na to, by doj do punktu, w ktrym wreszcie miaa sta prac, ma i rodzin i w miar poukadane ycie. Ale niespodziank byo to, e kiedy zacza stosowa Kody Uzdrawiania, cigle powracaa do niej sprawa relacji z matk w okresie dziecistwa. Kody Uzdrawiania nie s terapi ani rodzajem doradztwa, 1 nie musisz wraca do przeszoci i si w niej zanurza. Jednake w miar jak uzdrawiane s wspomnienia, niekiedy stajemy si wiadomi tych, ktre s uzdrawiane. Wanie to przydarzyo si tej kobiecie. Mniej wicej po miesicu stosowania Kodw Uzdrawiania negatywne myli, uczucia, przekonania i perfekcjonizm Amandy znikny. Zadzwonia do mnie i zapytaa, czy kiedykolwiek wczeniej zdarzyo si, e kto, tak jak ona, wyda mnstwo pienidzy, bardzo si stara i czu, e problem zosta rozwizany, kiedy w rzeczywistoci wcale tak nie byo? Bo to, e nie by rozwizany, stao si dla niej oczywiste, kiedy zacza stosowa Kod Uzdrawiania. Gdy te wspomnienia wrciy do jej wiadomoci i byy uzdrawiane dziki Kodom, czua towarzyszc temu lekko lub ulg i dziki tym odczuciom wiedziaa, e nastpowao uzdrowienie. Po miesicu bya w stanie powiedzie, e wszystkie wspomnienia zostay uzdrowione. Pogratulowaem jej i miaem si z jej pytania, czy kiedykolwiek wczeniej co podobnego si zdarzyo nie po to, eby umniejszy wag jej pytania, ale dlatego, e to, co opisaa, przytrafia si wikszoci osb. Wyjtkiem jest sytuacja odwrotna.

RADZENIE SOBIE TO NIE UZDRAWIANIE


Mamy tendencj do tego, eby myli radzenie sobie z uzdrowieniem. Kiedy prowadziem prywatn praktyk jako terapeuta i doradca, uzdrowienie prawie nigdy nie nastpowao, ale byem dobry w uczeniu innych, jak sobie radzi. Prawd mwic, wanie tak szkoli si wikszo doradcw i terapeutw. Prawie wszystkie programy samodzielnego radzenia sobie z problemami, z jakimi kiedykolwiek si zetknem, s pene mechanizmw radzenia sobie. Dla osoby, ktra je stosuje, oznacza to, e do koca ycia bdzie miaa do czynienia ze mieciami, jakimi s jej problemy, ale nauczy si spryskiwa je perfumami za kadym razem, kiedy zaczn mierdzie. Bdzie prbowaa doj od punktu, w ktrym nie bd jej one tak bardzo przeszkadza. Syszaem nawet o takich doradcach lub terapeutach, ktrzy mwi swoim pacjentom po nauczeniu ich sposobw na radzenie sobie: Twj problem zosta uzdrowiony. Bo w kocu to oni s ekspertami, wic wikszo ludzi im wierzy. Jeli problem naprawd zostaje rozwizany, wwczas wszystkie inne wynikajce z niego problemy take zostaj rozwizane, a - jak przekonae si ju z niniejszej ksiki wspomnienia komrkowe s rdem dolegliwoci zycznych i zdrowotnych. Jeli zatem uzdrowienie naprawd nastpio, to powinno dotyczy wszystkiego nie tylko emocji, uczu i przekona, lecz take problemw zdrowotnych przez nie spowodowanych. S dowody na to, e Kody Uzdrawiania lecz wspomnienia komrkowe. wiadcz o tym relacje ludzi, ktrzy mwi nam nieustannie, e ich przekonania, pogldy, wzorce mylowe take jednoczenie zostaj uzdrowione. W rzeczywistoci w systemie Kodw Uzdrawiania mamy sposb, by to zmierzy, a ludzie nieustannie powtarzaj nam, stosujc to narzdzie pomiarowe, w jaki sposb te wspomnienia komrkowe zostay w ich yciu uzdrowione. To nie przypadek, e gdy to si dzieje (Sekret nr 2), uzdrowione zostaj problemy zwizane z energi komrek, a problemy zdrowotne znikaj. Omwilimy trzy pierwsze sekrety, podsumujmy je zatem krtko. Sekret nr 1: Istnieje jedna przyczyna chorb jest ni stres. Dowodem na to, e Kod Uzdrawiania pozwala wyeliminowa stres, s wyniki badania zmiennoci rytmu zatokowego, ktre s bez precedensu. Badanie to jest zotym standardem w badaniach mierzcych poziom stresu w autonomicznym ukadzie nerwowym. Sekret nr 2: Kady problem to problem energetyczny. Jeli bdziesz w stanie rozwiza problem energetyczny, moesz uzdrowi kady wynikajcy z niego problem yciowy. Kod Uzdrawiania to system oparty na zyce kwantowej, ktry zmienia wzorce energii w organizmie. Dowodem na to s relacje osb zapewniajcych, e ich problemy znikny dotyczy to wszystkich problemw: poczwszy od powanych chorb, po zawirowania w zwizkach, kopoty w pracy i inne trudnoci czy niepowodzenia. Sekret nr 3: Problemy serca (ktre wspczesna nauka nazywa rozmaicie pamici komrkow, podwiadomoci, niewiadomoci itd.) s mechanizmem kontrolujcym zdrowie. Mog one wpada w rezonans z energi o destrukcyjnej czstotliwoci i prowadzi do powstania stresu. Kod Uzdrawiania leczy destrukcyjne wspomnienia komrkowe, czego dowodem jest uzdrowienie destrukcyjnych uczu, przekona, postaw i myli. Jaki jest zwizek midzy tym wszystkim? Problemy serca (Sekret nr 3) sprawiaj, e czstotliwo energii jest destrukcyjna (Sekret nr 2). Energia o destrukcyjnych czstotliwociach (Sekret nr 2) przyczynia si do powstania stresu (Sekret nr 1). A stres jest jedynym rdem wszystkich problemw emocjonalnych i fizycznych (Sekret nr 1). Jeli zatem uzdrowisz problemy emocjonalne, moesz rozwiza niemal kady problem w swoim yciu. Kody Uzdrawiania powoduj uzdrowienie wspomnie komrkowych. Przypomnij sobie cytat z Williama Tillera: Medycyna przyszoci bdzie opiera si na kontrolowaniu energii w ciele. Kody Uzdrawiania s spenieniem tej przepowiedni. Stanowi one system uzdrawiania oparty na zyce kwantowej, ktry rozpoznaje i uzdrawia energi o destrukcyjnej czstotliwoci w organizmie.

Wiedza o tym, e problemy serca kontroluj nasze zdrowie, jest pomocna, ale to nie koniec zagadki. wietnie, istniej wspomnienia komrkowe, ale jak mam do nich dotrze? Jak mog je uzdrowi? Gdzie one si znajduj?. To prowadzi nas do Sekretu nr 4

ROZDZIA CZWARTY
SEKRET NR 4 LUDZKI DYSK TWARDY
Twardy dysk twojego komputera to miejsce, w ktrym przechowywane jest wszystko. W rzeczywistoci moesz korzysta ze swojego komputera tylko w takim zakresie, jaki odpowiada pojemnoci dysku twardego. Wszystkie twoje pliki tekstowe, dokumenty, e-maile itd. s przechowywane wanie tutaj. Nawet kiedy usuniesz jaki plik, ekspert komputerowy za pomoc waciwego sprztu i dziki odpowiedniej wiedzy moe go odzyska. W ludzkim komputerze wszystko, co kiedykolwiek ci si przydarza, zapisywane jest w postaci wspomnie. To podstawy psychologii. Nawet jeli nie pamitasz czego wiadomie, nawet jeli przede wszystkim nie bye tego wiadomy, kiedy to si wydarzyo, bo twoja uwaga bya wwczas skupiona na czym innym (ani nigdy pniej) i tak zostaje to zapisane. Istnieje wiele udokumentowanych przypadkw osb, u ktrych podczas hipnozy lub operacji mzgu dochodzio do pobudzenia jego pewnych obszarw, i ci pacjenci przypominali sobie wszystko a do chwili, kiedy byli jeszcze w macicy powracay wspomnienia, ktrych osoby te nigdy wczeniej nie byy wiadome lub o ktrych zapomniay dawno temu. Nasze wspomnienia zapis wszystkiego, co kiedykolwiek nam si przytra o w 90% klasy kowane s jako niewiadome lub podwiadome, co oznacza, e albo bardzo trudno jest nam sobie je przypomnie, albo jest to niemoliwe. Te wspomnienia obejmuj nasze narodziny, nasz pierwsz kpiel, czas, kiedy uczylimy si chodzi lub kiedy zrzucilimy ulubiony szklany wazon mamy, ktry si rozbi. Mniej wicej 10% wspomnie jest wiadomych, czyli moemy je przywoa, jeli zechcemy. Do nich zalicza si nie tylko to, co jade dzi na lunch, lecz take szesnaste urodziny, moment, kiedy dostae prawo jazdy, pierwsza randka, lub, narodziny dzieci i inne tego typu wydarzenia. Dziewidziesit procent poniej linii wody W psychologii relacj pomidzy wspomnieniami zapisanymi w naszej wiadomoci i podwiadomoci czsto przedstawia si w postaci gry lodowej, tak jak poniej. Gra lodowa stanowi 100% naszych wspomnie. Dziesi procent powyej linii wody to nasze wiadome wspomnienia, podczas gdy 90% poniej linii wody to nasze wspomnienia niewiadome lub podwiadome.

Dla celw niniejszej ksiki wspomnienia niewiadome i podwiadome nazywa bdziemy sercem. Wierz, e w rzeczywistoci serce to nasz niewiadomy umys + nasze sumienie + nasz duch.

WSPOMNIENIA GDZIE SI ZNAJDUJ I CZYM S


Jak ju zostao powiedziane, naukowcy niegdy wierzyli, e te wspomnienia przechowywane s w naszym mzgu. Najnowsze badania wskazuj raczej na to, e wspomnienia przechowywane s w komrkach dosownie w caym naszym organizmie. Te wspomnienia nie s materialne, ale przechowywane w naszych komrkach w postaci wzorcw energetycznych. Nie istniej jako tkanka zyczna i dlatego nie moemy ich znale w adnej tkance ciaa. Jak pisalimy w rozdziale o Sekrecie nr 2, to Albert Einstein udowodni za pomoc rwnania E=mc2, e wszystko sprowadza si do energii. Dotyczy to take naszych wspomnie. Ich treci s wzorce energetyczne, ale faktyczna pami to obrazy. Jak twierdzi dr Pierce Howard w swojej ksice The Owners Manual for the Brain, pominwszy osoby lepe od urodzenia, u pozostaych wszystkie dane przechowywane s w pamici w postaci obrazw. Te wspomnienia przywoujemy take w postaci obrazw. Dr Rich Glenn w swojej ksice Transformation rwnie potwierdza, e wszelkie dane przechowywane s w postaci obrazw oraz e zaburzenia pola energetycznego w organizmie mona wywie od destrukcyjnych obrazw. Dr Glenn dowodzi dalej, e uzdrowienie destrukcyjnych obrazw ma trwale uzdrawiajcy wpyw na organizm. Zrozumienie tego jest kluczowe dla uzdrowienia wspomnie komrkowych omawianego przy okazji Sekretu nr 3. Dr nauk medycznych Antonio Damasio, szef Wydziau Neurologii na USC, twierdzi: Umiejtno wywietlania obrazw wewntrznie i ich porzdkowania jest procesem, ktry nazywamy myl. Mylenie bez obrazw jest niemoliwe. Czowiek zawsze rozumuje za pomoc wyobrae19. Dr Bruce Lipton wyjania dalej, w czym ciao przypomina kamer. Niezalenie od tego, jaki sygna pynie ze rodowiska, zawsze jest on wychwytywany przez soczewk. Kamera co widzi, soczewka to wyapuje i przetwarza na lm stanowicy dopenienie w postaci kopii. Kamera zawsze tworzy dopenienie tego, co odkryto w otoczeniu. Prawda jest taka, e w biologii to jedno i to samo. Komrka jest jak kamera cokolwiek znajduje si w otoczeniu, bona zachowuje si jak soczewka: tworzy obraz i wysya go do jdra, w ktrym znajduje si baza danych. Wanie tam przechowywane s wyobraenia. Wszystko sprowadza si do pytania: jaki widzisz obraz, kiedy otworzysz oczy?20. Rzecz w tym, e to, co widzisz za zewntrz, lub to, co wydaje ci si, e widzisz, w bardzo duym stopniu zaley od sposobu, w jaki jeste wewntrznie zaprogramowany.

DESTRUKCYJNE WZORCE ENERGII


Wszystkie dane, kada rzecz, ktra nam si przydarza, s zakodowane w postaci wspomnie komrkowych. Niektre z nich zawieraj destrukcyjne, niewaciwe przekonania, ktre powoduj, e organizm reaguje stresem, kiedy nie powinien, a w efekcie ukad odpornociowy przestaje dziaa, co moe wywoa wszystkie problemy, jakie tylko przychodz nam na myl. Treci tych wspomnie komrkowych s wzorce destrukcyjnej energii w ciele. S one przechowywane w organizmie w postaci praktycznej, czyli jako obrazy, i przywoywane take w postaci obrazw. Pozwl, e wyjani ci to na bardzo prostym przykadzie. Zrelaksuj si na chwil i zrbmy proste, praktyczne dowiadczenie. Co si dzieje, kiedy pomylisz o witach Boego Narodzenia? Czy pamitasz urywki tylko jednych wit, czy te masz fragmentaryczne wspomnienia z rnych lat? W jaki sposb przypominasz sobie te rzeczy? Czy we wspomnieniach umysu co widzisz, np. twarze innych osb, choink, a moe prezenty? Sprbujmy jeszcze raz. Co si dzieje, kiedy pomylisz o rozczarowaniu? Czy przypominasz sobie jakie rozczarowanie ze swojego ycia? Czy i jak je widzisz? Jeli nawet w gowie nie widzisz obrazu, zazwyczaj potra sz przywoa i opisa kolory, ksztaty, przedmioty lub inne elementy wizualne. W rzeczywistoci nie umiemy zrobi niczego, co nie jest zobrazowane. Przed kad czynnoci niezalenie od tego, czy bdzie to przygotowanie lianki herbaty, pjcie do azienki czy te stworzenie planu miasta najpierw to sobie wyobraamy. Treci kadej idei jest wyobraenie, a co jest treci wyobraenia? Czy jest ni tkanka lub ko albo krew? Nie, tre wspomnie i wyobrae stanowi energia o okrelonej czstotliwoci. Obrazy to jzyk serca. To krtkie wiczenie odwouje si albo do twojej wiadomoci, albo podwiadomoci i przywouje wspomnienia. Tak, widzisz je, ale czy przypadkiem nie czujesz czego jeszcze? Kiedy pomylae o witach Boego Narodzenia, czue rado? A moe nawet umiechne si lekko, cho nie zdawae sobie z tego sprawy. Czy przypomniae sobie wspaniay, peen ciepa czas w swoim yciu, a moe poczue zapach gotowanych potraw lub zapach sosny, witecznego ponczu albo cynamonu? A kiedy przypomniae sobie jakie rozczarowanie, nie poczue dyskomfortu albo ucisku w klatce piersiowej? Jak dowiody badania przeprowadzone w Institute of Heart-Math, ktre omawialimy przy okazji poprzedniego sekretu, jeli bdziesz cigle myla o bolesnych, smutnych, przygnbiajcych wspomnieniach, penych gniewu, i skupisz si na nich przez duszy czas, nie tylko poczujesz si le pod wzgldem emocjonalnym. To sprawi, e twj organizm zacznie reagowa stresem (tak jak omwilimy to przy okazji Sekretu nr 1), a z czasem moe spowodowa, e zachorujesz.

PROBLEM PONIEJ LINII WODY


Jeli chodzi o wiadomo, moesz zdecydowa, czy wolisz mie myli i wspomnienia dobre, szczliwe, zdrowe. Jeli jednak chodzi

o podwiadomo, nie masz wyboru, o czym bdziesz myle, poniewa podwiadomo ma swj wasny umys. Ona dziaa na zasadzie skojarze. Kiedy zatem pomylisz o witach Boego Narodzenia, to (jeli kojarz ci si one le) twoja podwiadomo moe reaktywowa jedno z negatywnych wspomnie i by moe znowu zaczniesz le si czu, nie wiedzc nawet czemu. Tak dzieje si cigle. Codziennie rozmawiam z ludmi, ktrzy twierdz: Byskawicznie wpadam w zo i nawet nie wiem dlaczego, ale zdarza mi si to ju od dawna lub Jestem smutny, ale nie wiem dlaczego, lub Wyglda na to, e kiedy mam dosta awans, sam siebie sabotuj. Najwyraniej jestem swoim najwikszym wrogiem i nie wiem dlaczego. Dzieje si tak, poniewa doszo do reaktywacji twoich podwiadomych wspomnie i czujesz emocje zwizane z tym pierwotnym wspomnieniem. Oczywicie to moe powodowa w twoim yciu problemy. Omwimy to dokadnie przy okazji Sekretu nr 5. Jeli chodzi o Sekret nr 4, to najwaniejszy jest fakt, e wszystko, co kiedykolwiek ci si przydarzyo, zostao zarejestrowane. Do niektrych z tych wspomnie masz dostp i nazywamy to wiadom pamici. Do niektrych nie masz i nazywamy to pamici niewiadom lub podwiadomoci. Te wspomnienia s zakodowane w postaci obrazw lub wyobrae, a tym, co wywouje reakcj stresow w organizmie, s obrazy, ktre zawieraj faszywe przekonania. Jak okrela to dr Lipton, faszywe przekonanie sprawia, e boimy si, kiedy nie powinnimy si ba. Jeli zatem naleysz do osb, ktre zastanawiaj si od lat: Dlaczego si zoszcz, kiedy nie powinienem/powinnam? Dlaczego jem, chocia tak naprawd nie chc, bo staram si schudn? Dlaczego mam myli, ktrych w istocie nie chc mie? Wolabym myle o czym dobrym, zdrowym, pozytywnym! Dlaczego najwyraniej nie potra poradzi sobie z tym problemem dotyczcym moich myli, uczu i zachowa? to wiedz, e przyczyna tkwi w twoim twardym dysku.

DEFRAGMENTACJA LUDZKIEGO TWARDEGO DYSKU


W wypadku ludzkiego twardego dysku mamy do czynienia ze wspomnieniami komrkowymi. Moe on zosta zanieczyszczony pofragmentowanymi plikami. Kod Uzdrawiania to sposb na defragmentacj ludzkiego twardego dysku bez terapii, bez lekw, bez uywek. Jest to system, ktry od zawsze istnia w organizmie, ale zosta odkryty dopiero w 2001 roku. Nie s to ani akupunktura, ani mudry, ani czakry, ani joga, ani adna z tych metod, ale absolutnie nowe odkrycie, ktre zostao przetestowane przy uyciu bada uznanych przez medycyn konwencjonaln, o ktrych wspominalimy przy okazji Sekretu nr 1. Kady problem, jaki masz w tej chwili, istnieje w postaci wyobraenia, wzorca energii, a jedynym sposobem, aby si z nim upora, jest inny wzorzec energii. Pamitasz ponisze stwierdzenia z Sekretu nr 2? Medycyna przyszoci bdzie opiera si na kontrolowaniu energii w ciele. prof. William Tiller, Stanford University. Reakcjami w ciele rzdz kwantowe pola komrkowe. prof. Murray Gell-Mann, laureat Nagrody Nobla, USA. Choroby naley diagnozowa i zapobiega im poprzez ocen pola energetycznego. dr nauk medycznych George Crile Sr, zaoyciel Cleveland Clinic 1864-1943. Kiedy stosujesz Kod, uzdrawia on destrukcyjne czstotliwoci, a ponadto umoliwia uzdrowienie faszywych przekona zakodowanych we wspomnieniach komrkowych. Kody uzdrawiaj pami komrkow, jej destrukcyjne wzorce energetyczne oraz pozwalaj nam uwierzy w prawd dziki czemu nie boimy si, kiedy nie ma si czego ba. Oznacza to, e uzdrowilimy problem u jego podstaw. Zdefragmentowalimy ludzki twardy dysk. Uzdrowilimy wspomnienia. Tak dziaaj Kody Uzdrawiania i wanie dlatego s one tak rewolucyjne. Nigdy wczeniej nie potra limy tego dokona. Przecitne zastosowanie Kodu Uzdrawiania zabiera jedynie sze minut, wic nie mwimy tutaj o czym, co jest trudne czy czasochonne. Takie wiczenia mona wykonywa, nawet lec w ku lub siedzc w fotelu. Ludzie mwi nam, e robi to take w restauracjach typu drive through, kiedy czekaj na hamburgera. Nie polecamy tego, ale te wiczenia s tak proste, e to moliwe. Prawd mwic, Mark Victor Hansen, wspautor serii ksiek Balsam dla duszy, publicznie zadeklarowa wiar, e Kody mog by rozwizaniem kryzysu zwizanego z opiek zdrowotn w Stanach. Powiedzia, e jego zdaniem naszym najwikszym problemem bdzie przekonanie innych, aby wyprbowali Kod Uzdrawiania, bo jest on zbyt prosty. I dlatego ludzie po prostu nie uwierz, e moe faktycznie co zmieni w ich yciu. Mj nastoletni syn mniej wicej dwa tygodnie temu zachorowa na gryp. Powiedzia, e le si czuje, a ja poradziem mu, eby zastosowa Kod Uzdrawiania. Kilka godzin pniej by ju zupenie zdrowy. Crka Bena stosuje Kody Uzdrawiania ju od sidmego roku ycia, i robi to zupenie samodzielnie. S wanie takie proste! Podsumujmy nasze dotychczasowe sekrety: Sekret nr 1: Stres jest przyczyn kadej choroby. Sekret nr 2: Wszystko jest energi. Sekret nr 3: Problemy serca kontroluj zdrowie.

Teraz poznae Sekret nr 4: Wszystkie wspomnienia s przechowywane w postaci energii i przywoywane jako obrazy, a 90% z nich jest niewiadomych. Zatem zdefragmentuj swj ludzki twardy dysk i dziki temu zmie swoje ycie. Niezalenie od tego, czy zrobisz to za pomoc Kodu Uzdrawiania, czy w inny sposb, jeli chcesz, by rezultaty byy trwae, musisz znale sposb na uzdrowienie tych wspomnie komrkowych, tych problemw emocjonalnych, ktre s rdem problemw.

ROZDZIA PITY
SEKRET NR 5 CHOROB MOE WYWOYWA TWJ PROGRAM ANTYWIRUSOWY
Wikszo z nas ma na swoim komputerze program antywirusowy tak samo rzecz si ma z ludzkim twardym dyskiem. Podobnie jest ze wiadomoci i niewiadomoci. Szczeglnie z tym, co nazywam sercem (niewiadomy umys + sumienie + duch). Rodzimy si z programem antywirusowym, ktrego zadaniem jest chronienie nas przed zranieniem zarwno zycznym, jak i emocjonalnym poprzez dopilnowanie, ebymy unikali dowiadcze, ktre nas rani. W miar jak przybywa nam negatywnych dowiadcze, program dodaje coraz wicej definicji wirusw, podobnie jak w wypadku programu antywirusowego na komputerze, kiedy pojawia si nowy wirus. Pr ogram antywirusowy na ludzkim twardym dysku to program oparty na zasadzie bodca i reakcji. Naturalnie dymy do przyjemnoci i unikamy blu, i w miar jak yjemy i si uczymy, instynkt dodaje coraz wicej de nicji i rozpoznaje coraz wicej rnic. Dzieci nie posuguj si logik w takim zakresie jak doroli, w o wiele wikszym stopniu zatem dziaaj na zasadzie blu/ przyjemnoci. Jeli dorosy jest bardzo miy, mwi agodnym tonem i umiecha si do dziecka takie zachowanie odbierane jest jako przyjemne i dziecko bdzie lgno do takiej osoby. Jeli pozwolisz dziecku skosztowa lodw, zobaczysz, e na jego twarzy pojawi si wyraz: Co to jest? Chc tego wicej!. Wszyscy mamy takie wspomnienia z wczesnego dziecistwa. Prawd jest rwnie co odwrotnego niezalenie od tego, czy bl oznacza, e omina nas przyjemno, ktrej pragnlimy (na przykad nie dostalimy lodw), czy te jest to faktyczny bl (przykadowo: oparzylimy si gorc patelni). Dziki doznawaniu przyjemnoci lub blu dzieci si ucz, czego naley unika, a do czego warto dy. Jednake my, doroli, wiemy, e reakcje dzieci nie zawsze s logiczne. Dziecko moe chcie tak duych iloci czego przyjemnego i smacznego (lodw lub cukierkw), a bdzie mu niedobrze. Albo moe usiowa unika blu do tego stopnia, e nie bdzie w stanie cieszy si yciem, bo bdzie zbyt przejte na przykad tym, e moe je ugry robak. Jako doroli potra my sobie rwnie uwiadomi, e nie wszystkie nasze reakcje s rzeczywicie logiczne, ale moemy nie zauwaa, e w kadym wypadku my take dziaamy wedug systemu bodziec/reakcja/denie do przyjemnoci i unikanie blu.

UKRYTE RDA NASZYCH REAKCJI


Trudno nam okreli, czy nasze dziaania nie s automatycznymi reakcjami, poniewa moemy wcale nie zdawa sobie sprawy z bodca, ktry je wywoa. Bodziec zawsze jest wspomnieniem, ale istniej trzy typy wspomnie zakodowanych w naszym banku pamici (twardym dysku), ktrych moemy nie by w stanie sobie w ogle przypomnie. A nawet jeli to potra my, nasza reakcja nie zawsze wydaje si logiczna. Odziedziczone wspomnienia z okresu, kiedy jeszcze nie potrafilimy mwi ani myle logicznie, oraz traumatyczne wspomnienia staj si systemem przekona o charakterze ochronnym opartym na zasadzie bodziec/reakcja. Przede wszystkim przyjrzyjmy si tym trzem typom wspomnie.

ODZIEDZICZONE WSPOMNIENIA
Wszyscy dziedziczymy wspomnienia komrkowe po rodzicach, tak jak osoba po przeszczepie otrzymuje wspomnienia komrkowe od dawcy organu. Ja (Ben) wierz, e te wspomnienia komrkowe s dosownie zakodowane w DNA kadej komrki. Kiedy sperma i jajeczko cz si w chwili poczcia, tworz one jedn komrk, ktra jest piknym, cudownym stanem rwnowagi pomidzy kobiecoci a mskoci. Jest to prawda nie tylko z fizycznego, lecz take niefizycznego punktu widzenia. Zatem przykadowy Johnny, tak jak kady z nas, otrzymuje rwnie wspomnienia komrkowe od taty i mamy, podobnie jak dziedziczy DNA, ktre sprawia, e chopiec ma oczy po swojej mamie, a podbrdek po ojcu. Odrobina logiki podpowiedziaaby ci rwnie, e taki sam proces mia miejsce podczas poczcia mamy i taty. Czy zatem oznacza to, e may Johnny, ktry na razie jest jedn komrk, otrzymuje rwnie wspomnienia komrkowe od babci, pradziadka i praprapraprababci ze strony mamy, ktra ya jeszcze przed wojn secesyjn? Niewtpliwie tak. Prawd mwic, moim (Bena) zdaniem te wspomnienia komrkowe s przekazywane za pomoc DNA, zwaszcza DNA biaych ciaek krwi. Teraz Johnny, ktry jest jedn komrk, ma w sobie wszystko, co sprawi, e kiedy wyronie on na dwudziestopicioletniego przystojnego mczyzn, ktry pewnego dnia wemie lub. atwo nam to sobie uwiadomi pod wzgldem zycznym, ale nie jest to dla nas takie oczywiste w kontekcie pamici komrkowej. Te odziedziczone wspomnienia komrkowe s i dobre, i ze, i okropne (to do was, fani Clinta Eastwooda). S rne. Odpowied na pytanie za milion dolarw, ktre by moe ju sobie zadajecie, brzmi tak: Wspomnienia komrkowe praprapraprababci mog ulec reaktywacji we mnie

i wywoa niechciane myli, uczucia, zachowania i stres fizjologiczny. Nie zniechcaj si jednak. Jeli czujesz, e sadzawka twojego umysu jest zamulona, i jeli masz wraenie, e moliwo dokonywania wyborw i poczucie kontroli wylizguj ci si z rk, to wiedz, e jest nadzieja! Odziedziczone wspomnienia komrkowe mona uzdrawia tak jak kade inne, poprzez stosowanie Kodu Uzdrawiania (omwimy to dalej szczegowo). Jednake zaniedbabym swoje obowizki, gdybym nie doda, e bez Kodu Uzdrawiania moe by to bardzo frustrujcy problem, a czasem nawet taki, z ktrym nie mona sobie poradzi. Fakt, e nasze myli, przekonania i zachowanie mog mie rdo w czym, co nawet nie wydarzyo si za naszego ycia, jest co najmniej irytujcy i moe wywoywa poczucie beznadziei, rozpacz, a w najgorszym wypadku chorob. Uwaamy, e to jeden z powodw, dla ktrych terapia okazuje si wysoce nieskuteczna u wielu osb. Jak moesz poradzi sobie z problemem, ktrego istnienia nawet nie jeste wiadomy? Na szczcie opracowalimy taki rodzaj testu, ktry wykrywa te wspomnienia, nawet jeli nie s one wiadome.

WSPOMNIENIA Z OKRESU, KIEDY JESZCZE NIE POTRAFILIMY MWI ANI LOGICZNIE MYLE
Zanim nauczylimy si myle racjonalnie albo dobrze mwi, wiele zdarzyo si w naszym yciu. Wszystkie te wspomnienia s zapisane, tak jak kade inne, lecz s zarejestrowane za pomoc takiego poziomu rozumowania, na jakim bya dana osoba w czasie, kiedy miay miejsce. Przez pierwszych sze lat ycia yjemy w stanie, ktry okrelany jest jako fale mzgowe delta theta. Oznacza to, e nasze dowiadczenia s bezporednio, na stae wpisane do naszego mzgu i nie s ltrowane przez bardziej racjonalne, wiadome osdy, ktre pniej sobie wyrabiamy. Jeli dziecko budzi si w rodku nocy z mokr, zimn, brudn pieluch, bdzie chciao wrzeszcze tak gono, jak to konieczne, aby to niemie uczucie znikno. Jednak jeli za kadym razem, kiedy si przebudzi, jego matka bdzie wcieka, a by moe nawet bdzie je bi, po jakim czasie dziecko bdzie chciao rwnie unika tak niemiego traktowania. Nie bdzie nic wiedziao o tym, e matka bardzo ciko pracuje, e jest bardzo zmczona i przygnbiona, bo jest ono zbyt mae, by rozumiao te sowa i zwizane z nimi pojcia. Bdzie jedynie wiedziao, e jeli uniknie jednego rodzaju cierpienia (podraniajce skr pieluszki), to bdzie dowiadczao innego (wcieka matka). Bdzie rwnie czuo, e powinno by czyste i suche, e ma prawo do tego, by matka traktowaa je z czuoci, ale nie bdzie rozumiao tych emocji, poniewa nie zna sw i poj im odpowiadajcych. To poczucie zagubienia bdzie jednak przechowywane w pamici sprzed okresu, kiedy dziecko nauczyo si mwi, a ta pami moe uaktywnia si za kadym razem, kiedy dziecko powinno umie poprosi o zaspokojenie swoich potrzeb zycznych lub za kadym razem, gdy pomyli o otrzymaniu pociechy i mioci od kobiety, albo za kadym razem, kiedy obudzi si w rodku nocy w szczeglnoci dlatego, e nieustannie dowiadcza tej samej negatywnej sytuacji.

WSPOMNIENIE LODW NA PATYKU


Miaem pewnego razu pacjentk, ktra miaa IQ 180. Z wyrnieniem ukoczya studia na prestiowym uniwersytecie, a na Wall Street bya uznawana za autorytet. Powiedziaa, e nie ma adnych problemw ze zdrowiem, ale ma kopoty zawodowe: Sabotuj swoj karier. Wszyscy twierdz, e powinnam by kim wpywowym na Wall Street, ale za kadym razem, kiedy jestem blisko tego, znajduj sposb, by to zepsu. Dziki stosowaniu Kodw Uzdrawiania odkrya, e wszystko to zwizane byo ze wspomnieniem z okresu, kiedy miaa pi lub sze lat. To by letni dzie i jej mama daa jej siostrze lody na patyku, ale moja pacjentka nie dostaa tego smakoyku. By moe czekasz na reszt tej opowieci: lody wypady z rk, uderzyy j midzy oczy, upada na plecy, zrania si powanie w gow i musieli j zabra do szpitala. Ale nie, nic takiego si nie wydarzyo. To ju caa historia: matka daa lody nie jej, ale jej siostrze. Prawd mwic, matka stwierdzia nawet: Twoja siostra zjada ju porzdny lunch, a kiedy zje si porzdny lunch, mona dosta take lody. Co zatem matka zrobia nie tak? Absolutnie nic. Ale to wspomnienie zostao zakodowane poprzez umys, oczy i sposb rozumowania piciolatki pamitaj, w tamtym czasie bya ona w stanie fal mzgowych delta theta. I wanie w takim stanie trwa to wspomnienie. Jest ono wpisane w podwiadomo za pomoc sposobu mylenia piciolatki na cae ycie a do chwili, gdy co si zmieni lub co je uzdrowi. Wspomnienia z okresu, kiedy nie umielimy jeszcze mwi ani logicznie myle, naprawd mog sta si dla nas rdem stresu na reszt ycia. Mamy ich tysice. Ile naszej wiedzy o wiecie nabywamy w cigu pierwszych trzech, czterech lub piciu lat ycia? Mnstwo. A wszystko to jest kodowane za pomoc sposobu postrzegania i mylenia, jakie mielimy w tamtym czasie. Wszystko to zostaje zarejestrowane w stanie fal mzgowych delta theta, bez korzyci, jakie pyn z wyszych procesw mylowych. Zawsze gdy te wspomnienia s ponownie aktywowane, znowu zaczynamy myle tak jak to piciomiesiczne lub picioletnie dziecko, a nie jak racjonalny trzydziestolatek.

WSPOMNIENIA TRAUMATYCZNE
Te wspomnienia oczywicie zostaj zakodowane w trakcie naszego ycia za kadym razem, gdy zdarzy si co traumatycznego. Ponadto wspomnienia traumatyczne moemy dziedziczy. Interesujce, e kiedy dowiadczamy traumy, nawet niewielkiej, po czci przestajemy myle racjonalnie. Dlaczego? Poniewa taka osoba do pewnego stopnia wpada w szok. Jeli widziae osob w szoku (choby tylko w telewizji), to by moe pamitasz, e nie jest ona w stanie mwi; moe nie wiedzie, gdzie jest; moe nie wiedzie, co si wanie wydarzyo. Pozwl, e wyjani, co si dzieje, gdy dowiadczamy traumy: okoo czterech lat temu dostaem mandat za przekroczenie

prdkoci i zdecydowaem, e wol i na ponowne szkolenie, ni pozwoli, by zostao to odnotowane w moich aktach. Tego wieczoru policjant stanowy przywita nas i zacz od krtkiej przemowy. Nigdy nie zapomn, co powiedzia. Wyjani nam, e jeli jedziemy za kim w pewnej odlegoci w normalnych warunkach w nocy i przed tym samochodem przebiegnie jakie zwierz, a kierowca nacinie na hamulce, to nie bdziemy nawet mieli czasu pomyle: Oho, ten samochd przede mn hamuje. Lepiej zdejm nog z gazu i te zahamuj, bo inaczej wjad mu w ty. Po prostu nie bdzie wystarczajco duo czasu, by to zrobi i unikn zderzenia. Policjant stwierdzi jednak rwnie, e na szczcie mamy wrodzony mechanizm, ktry robi to wszystko automatycznie. Kiedy widzisz przed sob wiata, logiczna cz umysu zostaje pominita, a uaktywnia si ta cz mzgu, ktra reaguje automatycznie. Wanie ten obszar mzgu natychmiast zadziaa, i to o wiele szybciej, ni byby w stanie o tym pomyle; dziki temu wciniesz hamulec i unikniesz wypadku. Nie wiem, czy ten policjant kiedykolwiek uczszcza na zajcia z psychologii, ale mia absolutn racj. Odnosi si to szczeglnie do rzeczy, ktre przechowywane s w naszej pamici jako traumatyczne. Przykadem moe tu by maa dziewczynka, ktrej mama nie daa lodw to zdarzenie zdecydowanie byo dla niej traumatyczne. Nam moe si to wydawa nieracjonalne, bo mama nie zrobia jej przecie nic zego: nikt nie krzycza, nikt nikogo nie bi, dziewczynka nie stracia dachu nad gow, nie musiaa si przeprowadzi. Nie stao si nic takiego, co normalnie uznalibymy za traum. Tym, co si zdarzyo i co zostao zakodowane na poziomie rozumowania piciolatki, byo: Mama daa mojej siostrze lody, ale mnie nie daa. To musi oznacza, e kocha moj siostr bardziej ni mnie. Jeli kocha moj siostr bardziej ni mnie, to musi znaczy, e co jest ze mn nie tak. Kiedy wic bd z innymi ludmi, oni te nie bd mnie kocha, bo uwiadomi sobie, e co jest ze mn nie tak. To stao si uczuciem gboko w niej zakorzenionym i zarazem samospeniajc si przepowiedni, programem na twardym dysku: Nie bd kochana, nie odnios sukcesu, poniewa co jest ze mn nie tak. I wiesz co? Wanie w taki sposb sza przez ycie, dopki dziki Kodowi Uzdrawiania nie wrcia do tego wspomnienia i go nie uzdrowia. Kiedy ju moja pacjentka uzdrowia to wspomnienie zwizane z nieszczsnymi lodami, dostaa awans, na ktry sobie nie pozwalaa, i zostaa wan osob na Wall Street. Relacja z matk, zawsze napita, cho nikt, cznie z ni, nie wiedzia, dlaczego zostaa uzdrowiona, a ona zbliya si do matki jak nigdy wczeniej. Wszystko w yciu mojej pacjentki si zmienio, bo teraz nie byo ju niczego, co by j powstrzymywao przed czerpaniem z niego penymi garciami. Wspomnienie o lodach byo dla niej traumatyczne, przynajmniej w czasie, kiedy miaa pi lat. Jeli wic dziao si w jej yciu cokolwiek, co byo zwizane z tym wspomnieniem, czua, mylaa i zachowywaa si w okrelony, niekorzystny dla siebie sposb, poniewa bya pod wpywem tej traumy. A jakie czynniki mog by zwizane ze wspomnieniem o lodach i wobec tego mog je ponownie aktywowa? Obecno innych osb, zwizki, myli lub rozmowy o porakach lub sukcesach yciowych, poczucie wasnej wartoci lub jego brak, jakikolwiek rodzaj wspzawodnictwa, poywienie lub napoje, zwracanie si do kogokolwiek z jakkolwiek prob. Prawd mwic, trudno byo tej kobiecie zrobi cokolwiek, co nie byoby z tym wspomnieniem zwizane. Kiedy traumatyczne wspomnienie zostaje ponownie aktywowane, dziaa tak, jak opisa to policjant: omija umys logiczny i pobudza automatyczne reakcje.

KIEDY KONTROL PRZEJMUJE PODWIADOMO


Jak si nazywa ten proces? Nazywa si on reakcj stresow! O tym wanie mwi dr Lipton, gdy nawizywa do tego, z jakiego powodu ludzie si boj, kiedy nie powinni si ba. Wanie to sprawia, e nie osigamy takich rezultatw, jakie moglibymy. I nie pozwala nam nawizywa penych mioci relacji, ktrych pragniemy. Blokuje nasze komrki, a ostatecznie wywouje problemy zdrowotne. Za kadym razem, kiedy te traumatyczne wspomnienia znowu staj si aktywne, wiadome mylenie si wycza. Wcza si niewiadomy umys i robi to, co powinien. Czyli zazwyczaj wywouje w organizmie reakcj stresow. Wanie dlatego tak czsto mwimy lub robimy co, co w rzeczywistoci nie jest zgodne z naszymi pragnieniami. Cigle nam si to zdarza i nie wiemy, dlaczego tak si zachowujemy. Te odziedziczone wspomnienia sprzed okresu, kiedy potra limy mwi lub logicznie myle, a take wspomnienia traumatyczne staj si systemem przekona majcych nas chroni, opartych na zasadzie bodziec/reakcja. To jest system ochronny. Wyjanijmy, co to znaczy. Umys wykorzystuje te wspomnienia do ochrony dziecka, aby mogo ono dorosn i sta si kobiet lub mczyzn. Jak mona si spodziewa, poniewa wspomnienia te peni funkcj systemu ochronnego, systemy kontrolujce organizm wiksz wag przywizuj do bolesnych wspomnie. Jeli ktrekolwiek z tych wspomnie odziedziczonych, traumatycznych lub sprzed okresu, kiedy umielimy mwi, jest wspomnieniem bolesnym, a co w naszym otoczeniu je budzi, dowiadczamy go ponownie, podczas gdy nasza zdolno logicznego mylenia si zmniejsza. Ale co moe pobudzi takie wspomnienie? Pewnego lata, kiedy mj najmodszy syn George mia okoo roku, rozptaa si straszna burza. Wiatr, ktry wia z prdkoci 100 kilometrw na godzin, sprawi, e wszystko, co na naszym podwrku nie byo przymocowane, fruwao w powietrzu unoszone przez wiatr. Piorun tra w kilka drzew i powali je na ziemi. Grad, grzmoty i byskawice to bya jedna z tych burz, ktrych si boj nawet doroli. Najgorsze, e ta burza nas zaskoczya. Kiedy ju wrcilimy do domu, piorun uderzy w transformator, co pozbawio nas elektrycznoci, wic George nie czu si bezpiecznie, nawet gdy wrci do miejsca, ktre miao by bezpieczne. Wskutek tego wszystkiego chopiec przey traum i wanie tak powinien si zachowa umys jednorocznego dziecka. Dlaczego? Po to, eby dziecko nie znalazo si na dworze podczas tej (czy kolejnej) burzy i eby nic mu si nie stao. Boi si, wic bdzie szukao schronienia. Gdy burza si skoczy, wspomnienie zostanie zachowane jako traumatyczne po to, eby George schowa si przed kolejn burz, ktra mogaby wyrzdzi mu krzywd. Przez co najmniej kolejne ptora roku, jeli tylko na niebie zbieray si ciemne chmury, George by przeraony, a czasem zaczyna paka. Wystarczyo, e zerwa si zbyt silny wiatr, padao albo gdzie zagrzmiao. Gdy jakiekolwiek zjawisko towarzyszce tamtej burzy, ktra

ptora roku wczeniej wywoaa traum u Georgea, znw si pojawiao, synek zaczyna krzycze i paka. Czy to byo logiczne i rozsdne z punktu widzenia obecnych warunkw pogodowych? Nie, ale George nadal czu to, co wtedy, kiedy mia rok i kiedy miaa miejsce tamta burza. Wanie tak dziaa system ochronnego programowania. Kiedy dzieje si w naszym otoczeniu co, co umys uznaje za traumatyczne, pierwotna trauma ulega ponownej aktywacji. Umys, w szczeglnoci umys niewiadomy, dziaa na zasadzie skojarze. Wanie wyjawiem ci wielki sekret, ktrego nie zna prawie nikt na wiecie. Kiedy robisz co, czego naprawd nie chcesz robi; mylisz co, czego naprawd nie chcesz myle; czujesz co, czego naprawd nie chcesz czu jest to reaktywowane wspomnienie. Twj system ochronnego programowania doszed do wniosku, e sytuacja, w ktrej si znajdujesz, jest w jaki sposb zwizana z traum, by moe ze wzgldu na twj wasny odpowiednik wspomnienia o lodach.

SERCE ZNA TYLKO CHWILE TERANIEJSZE


To s wanie problemy twojego serca i dla twojego serca nie s one przeszoci. Dziej si tu i teraz. Dla serca wszystko jest teraniejszoci cay czas. Kiedy wic odnawia si bl lub przyjemne wspomnienie, nie masz do czynienia z czym, co stao si dziesi, dwadziecia lub trzydzieci lat temu jest to sytuacja awaryjna, ktra ma miejsce w tej chwili. Czy nie ywisz wanie takiego uczucia? Tak! Tym, co nie ma sensu, jest fakt, e wydaje si to nie pasowa do twojej obecnej sytuacji lub okolicznoci. Popadasz zatem w stan zagubienia i konfliktu. To, co czujesz, jest bardzo silne i wymaga uwagi, ale z punktu widzenia obecnego ycia nie ma sensu. Zazwyczaj w obliczu takiej sytuacji aby nie zwariowa stosujemy racjonalizacj, czyli przypisujemy nasze uczucia czemu, co dzieje si teraz, i nadal wydaje si to niewaciwe lub nie pasuje do kontekstu, ale przynajmniej ma wicej sensu ni wszystko inne. Kobieta z opowieci o lodach nie miaa pojcia, dlaczego sam siebie sabotuje. Mylaa, e nie jest wystarczajco asertywna dlatego posza na odpowiednie szkolenie. Okazao si to nieskuteczne, wic uznaa, e powd musi by jaki inny. Moe dzieje si tak dlatego, e jest kobiet, a moe ma jak cech osobowoci, moe przyczyna jest jeszcze gdzie indziej. Szukaa powodw, ktre wyjaniayby, dlaczego sama sobie nie pozwala na odniesienie sukcesu. Kiedy tak postpujemy, pojawia si zupenie nowy problem. Psujemy w naszym obecnym yciu co, co w ogle mogo nie by problemem, bo kojarzymy to z poczuciem winy. Co gorsza, zaczynamy wierzy w kamstwo, a wanie to jest podstawowym rdem kadego problemu. Dlatego kady problem serca jest problemem. Oto ostatnia informacja dotyczca tego sekretu: twoje programowanie ochronne to w istocie system przekona. Zanim skoczysz sze, osiem lub dziesi lat, ten system bdzie zawiera gboko zakodowane przekonania, oparte na wspomnieniach, dotyczce niemal kadej kwestii, o ktrej tylko pomylisz: rodzicw, zwizkw, tosamoci, nieznajomych stanowicych zagroenie, wasnych umiejtnoci, tego, czy osigniesz sukces, czy nie; tego, czy jeste dobrym czowiekiem, czy nie; twojego bezpieczestwa lub jego braku; tego, czy musisz si ba lub czy moesz y w mioci, radoci i spokoju. Ten system przekona zwizany z programowaniem ochronnym moe mie ogromny wpyw na sposb, w jaki yjemy. Dlaczego? Dlatego e nie jest oparty na racjonalnym rozumowaniu.

OMIJANIE LOGICZNEGO UMYSU


Kiedy pojawiaj si te traumatyczne wspomnienia, obszar mzgu, ktry odpowiada za racjonalne reakcje, jest pomijany, a dziaa zaczyna automatyczny, emocjonalny, ktry wywouje cierpienie i reakcj stresow. Kiedy budz si te wspomnienia, nasza zdolno do wiadomego racjonalnego mylenia albo zostaje wyczona, albo znaczco si zmniejsza. Niezalenie zatem od tego, czy mamy lat dwadziecia, czterdzieci czy szedziesit, nie bdziemy w stanie racjonalnie poradzi sobie z sytuacj, w ktrej wspomnienie o lodach z okresu, gdy mielimy pi lat, zostaje pobudzone przez co, co zdarzyo si dzi. To przydarza si wielu ludziom, nieustannie, kadego dnia. Nasza zdolno do logicznego mylenia, wycigania wnioskw, a nastpnie zrobienia tego, co naley, albo zanika, albo jest znaczco upoledzona. Wiele osb, ktre yj inaczej, niby chciay, cigle czuje si zagubiona, co wynika z tego, e logiczny, racjonalny umys nie dziaa (lub dziaa sabo), poniewa dawne traumatyczne wspomnienia nieustannie si odnawiaj pod wpywem obecnych okolicznoci. Te wspomnienia i oparty na nich system przekona staj si programem na twardym dysku naszego komputera. Bolesne wspomnienia maj pierwszestwo przed jakimikolwiek innymi i dzieje si tak po to, ebymy mogli przey i dorosn. Im bardziej bolesne to pierwotne dowiadczenie, tym wicej adrenaliny si wydziela i tym szerszy staje si zakres tego, co pniej odbieramy jako podobn sytuacj. Innymi sowy, im wiksza trauma w momencie danego wydarzenia, tym wiksze prawdopodobiestwo, e bdzie ona w przyszoci reaktywowana przez wiksz liczb skojarze. Przykadowo, u pewnego pacjenta dawne traumatyczne wspomnienie powracao nieustannie. Odkrylimy, e byo ono tak czsto reaktywowane, poniewa wiadkiem pierwszej traumy, ktrej dowiadczy nasz pacjent, by kto, kto nosi ty krawat. Ten fakt nie mia nic wsplnego z nieprzyjemnym dowiadczeniem, ale w pniejszym yciu, kiedy to traumatyczne przeycie nadal na niego wpywao, za kadym razem, kiedy widzia kolor ty, znowu czu panik, niepokj, przygnbienie, zagubienie chcia si ukry lub kogo pobi. Wyobra sobie, jak wiele razy dziennie musia patrze na ty kolor. Z pewnoci kiedy rano otwiera szaf, kiedy widzia wiata na ulicy, papier lub podkadki w tym kolorze w biurze. Wszdzie widzia t barw. Trudno jest choby w cigu godziny nie dostrzec czego w takim kolorze. Trauma bya tak silna, e umys pacjenta przywoywa to wspomnienie w odpowiedzi na wszystko, co choby

w najmniejszym stopniu byo powizane z tamtym bolesnym wydarzeniem po to, eby ten czowiek by zawsze czujny, bo gdyby co podobnego znowu si zdarzyo, mgby tego nie przey. To przykad przesadnej reakcji umysu. To przypadek, w ktrym program antywirusowy powoduje chorob. Ale podobne sytuacje do tej z tym krawatem wcale nie zdarzaj si rzadko. Jestem przekonany, e tak si dzieje cigle, co podobnego przydarza si wielu z nas, a my nawet nie jestemy tego wiadomi i nie wiemy, dlaczego czujemy to, co czujemy, i robimy to, co robimy.

DOCIERANIE DO UKRYTYCH WSPOMNIE BEZ BLU


Jak poradzi sobie z ukrytymi wspomnieniami? Tradycyjny sposb to rozmowa o nich, ale nie wierz w jego skuteczno. Wiele najnowszych bada naukowych i psychologicznych wskazuje na to, e rozmowa o takich wspomnieniach bardzo rzadko przynosi uwolnienie si od nich, a czsto pogarsza samopoczucie. Poza tym wiele wspomnie jest niewiadomych. Sporo osb si uczy, jak sobie radzi z takim wspomnieniem, niezalenie od tego, czy jest to wspomnienie, ktrego s wiadomi, czy nie. Miaem pacjentk, ktra zadzwonia do mnie i powiedziaa: Moje ycie si rozpada. Pan jest moj ostatni desk ratunku, dlatego dzwoni. Miaam przyjacik, ktra dziki pracy z panem uwolnia si od dolegliwoci zycznych. I dodaa: Nie wierz, e pana metoda zadziaa. Trzy lata temu zostaam zgwacona i od tego czasu uczszczam na terapi. Zanim si to zdarzyo, byam zdrowa i szczliwa. Dzi bior rne leki, cay czas jestem chora. Niedugo strac ma i dzieci, poniewa si rozwodz, a przez wikszo czasu nie jestem w stanie znie obecnoci innych osb. Nie potra ju dawa ani otrzymywa mioci w taki sposb, jakiego bym potrzebowaa, nawet jeli chodzi o moje dzieci. Ta kobieta przez trzy lata rozmawiaa o swoim wspomnieniu z osobami, ktre byy do tego dobrze przygotowane, i wcale nie twierdz, e robiy one co nie tak. Podkrelam jedynie, e wikszo metod radzenia sobie z traumatycznymi przeyciami po prostu nie jest skuteczna. Nie maj one mocy, by co takiego uzdrowi. Dlaczego? Dlatego e nasz umys chroni traumatyczne wspomnienia przed uzdrowieniem. Powtrz jeszcze raz: nasze traumatyczne wspomnienia dua cz wspomnie odziedziczonych oraz pochodzcych z okresu, kiedy nie umielimy mwi s przez nasz niewiadomy umys chronione przed uzdrowieniem. Ale po co on to robi? To bardzo proste. Niewiadomy umys zapobiega uzdrowieniu tego rodzaju przey, poniewa to byoby niebezpieczne. Przecie celem takiego wspomnienia jest uchronienie nas przed cierpieniem. W wypadku kobiety, ktra zjawia si u mnie ze wspomnieniem o gwacie, wspaniali ludzie prbowali wszystkiego, ale jej samopoczucie si nie polepszyo. Znalaza si o krok od utraty wszystkiego, co byo dla niej wane, w tym take zdrowia i rodziny. Zastosowaa Kody i w niecay tydzie to wspomnienie zostao cakowicie uzdrowione. Pocztkowo, kiedy daem jej Kod Uzdrawiania, nie chciaa go uy, poniewa uwaaa, e okae si nieskuteczny, e to gupie, e jest za prosty itd. Zastosowaa go jednak. Oddzwonia do mnie po trzech dniach z informacj, e nic si nie zmienio. Daem jej kolejny Kod Uzdrawiania i zadzwonia po trzech kolejnych dniach: wszystko nadal byo tak samo. Powiedziaem jej: Nie chc, aby pani mylaa o tym wspomnieniu, kiedy stosuje pani Kod Uzdrawiania, ale jeli ono si zmieni, a pani to poczuje, prosz da mi zna. To nie jest psychoterapia i nawet nie chcemy, eby pani o tym wszystkim mylaa. Kod Uzdrawiania zadziaa automatycznie. Zadzwonia do mnie jeszcze tego samego dnia, kajc i duszc si z paczu. Kiedy w kocu bya w stanie mwi, jedyne, co moga z siebie wydusi, to: Zmienio si, zmienio si, zmienio si. Kiedy si uspokoia, stwierdziem: Myl, e stara si pani mi powiedzie, e wspomnienie si zmienio. A ona odpara: Tak, zmienio si. Zapytaem, w jaki sposb si zmienio, a ona wyjania: Stosowaam Kod Uzdrawiania dzi rano i nagle powrcio wspomnienie gwatu. Po raz pierwszy spojrzaam na mczyzn, ktry mnie gwaci, i poczuam, e mu wybaczam. Cay gniew, wcieko, zgorzknienie i uraza znikny. Zastpiy je wybaczenie i wspczucie. To wspomnienie zostao cakowicie uzdrowione. Kobieta pogodzia si z mem, a jej problemy zdrowotne znikny, przestaa bra leki i, o ile mi wiadomo, do dzi wspaniale sobie radzi i jest szczliwa. Jej niewiadomy umys bardzo mocno broni si przed uzdrowieniem tego wspomnienia, poniewa byo ono dla niej tak bolesne, e gdyby kiedykolwiek ta sytuacja si powtrzya, kobieta mogaby jej nie przey lub przez ni popeni samobjstwo, lub zachorowa na powan chorob.

OMINICIE OPORU I OSZUSTWA


Jeli umys tak bardzo broni si przed uzdrowieniem tych wspomnie, to jak mamy to zrobi? Historia o lodach dla piciolatki bya rwnie straszna dla tej dziewczynki jak gwat dla dorosej osoby. Ju sysz, jak mwisz: Loyd, zwariowae?! Jakim prawem porwnujesz histori o lodach do gwatu?. Dzieje si tak dlatego, e zostaa ona zachowana w pamici w takiej formie, w jakiej postrzega j umys picioletniej dziewczynki, a przekonanie, ktre stao si czci tego wspomnienia (Mnie nie mona kocha, co ze mn jest nie tak, w przyszoci inni ludzie te nie bd mnie kocha, nigdy mi si nie uda, bo co ze mn jest nie w porzdku) byy rwnie druzgocce dla tej dorosej kobiety, jak wspomnienia o gwacie dla innej dorosej kobiety. Dwa rne wydarzenia: jedno uznalibymy za traum, a drugie nie. Ale oba zostay zakodowane jako trauma, a umys nie pozwala na uzdrowienie adnego z nich, poniewa celem obu tych wspomnie jest nie dopuci do tego, aby takie sytuacje si powtrzyy. Chc powiedzie jeszcze jedn, ostatni wan rzecz o tym sekrecie kiedy te wspomnienia (bdce programem ochronnym, opartym na zasadzie bodziec/reakcja) s ponownie aktywowane, mamy skonno, by przypisywa reakcje emocjonalne z nimi zwizane sytuacjom z teraniejszoci. Podam przykad: mimo e kobieta z historii o lodach powiedziaa mi, kiedy zadzwonia: Zawsze znajd sposb, by sobie

zaszkodzi, miaa gotow list przykadw dowodzcych, e wszyscy inni j zawiedli, wierzya, e wanie z tego powodu nie moga odnie sukcesu. Gdzie w gbi duszy wiedziaa, e to nieprawda, ale zawsze znalaza jakie wytumaczenie typu: Nie traktuj mnie wystarczajco dobrze. Chc, ebym braa nadgodziny, ta osoba bya do mnie uprzedzona od pocztku powtarzaa to, chocia nie miaa na to adnych dowodw. Podobnie zachowywaa si kobieta, ktra zostaa zgwacona: Nie mog pozwoli sobie na intymno z mem, bo na pewno nie powie mi szczerze, jak mnie teraz postrzega. Tymczasem ja rozmawiaem z jej mem i okazao si, e postrzega j normalnie. Jako swoj on, ktra dowiadczya czego strasznego, a on pragn, by zostawili to za sob i znw mogli cieszy si intymnymi chwilami. Mimo to ona bya przekonana, e m traktuje to inaczej. Wierzya, e postrzega j jako brudn i skaon i ju nigdy nie bdzie chcia mie z ni nic wsplnego. W rzeczywistoci nie byo to w aden sposb zwizane z aktualn sytuacj, ale z jej wspomnieniem gwatu. Przypisaa to jednak swojej relacji z mem. Innymi sowy, obie kobiety w sytuacji, ktr wanie przeyway, znalazy co, co usprawiedliwiaoby ich reakcje, cho tak naprawd powodem byo to, co wydarzyo si trzy lata lub nawet dwadziecia pi czy trzydzieci lat wczeniej. Podsumujmy Sekret nr 5. Wspomnienia odziedziczone z okresu, kiedy nie potra limy mwi ani logicznie myle, oraz traumatyczne wspomnienia przeksztacaj si w system przekona zwizanych z programem ochronnym opartym na zasadzie bodziec/reakcja. System bodziec/reakcja jest aktywowany, kiedy sytuacje podobne do traumatycznego wspomnienia zdarzaj si w teraniejszoci. Zakres definicji tego, co jest podobne, zaley od tego, jak bardzo bolesne byo pierwotne wspomnienie komrkowe. Kiedy system bodziec/reakcja ulega aktywacji, dana osoba znowu dowiadcza pierwotnego wydarzenia: tych samych myli, uczu, a moe nawet tak samo si zachowuje. Tak jak w wypadku o ary gwatu, taka osoba bdzie czua te same emocje: wcieko, przeraenie, gniew i lk, a take wykae tendencj do powielania nastpujcych wzorcw mylowych: To okropne, to straszne, jestem w niebezpieczestwie. Bdzie si zachowywa w podobny sposb: Chc si std wyrwa, bd walczy o to, eby uciec i mie skonno do usprawiedliwiania tych reakcji swoj aktualn sytuacj, nawet jeli nie ma to logicznego uzasadnienia. Znajdzie sobie wymwk lub sposb na to, by znieksztaci znaczenie tego, co si obecnie dzieje, po to, by w ten sposb mc wytumaczy swoje reakcje. Nawet jeli wszyscy wok niej wiedz, e taka reakcja nie ma sensu i nawet jeli ona sama to wie, i tak bdzie si zachowywa w opisany sposb. Postpi tak, poniewa nie wie, skd bierze si taka reakcja. Nie wie, e te niezwykle silne uczucia i impulsy s wynikiem wczeniejszych wspomnie, a jeli nawet jest tego wiadoma, to nie wie, jakich wspomnie. Ta osoba musi mie powd, bo inaczej zwariuje albo bdzie czua, e zwariowaa. Innymi sowy, twj program antywirusowy dziaa skutecznie, jeli chroni ci np. przed gwatown burz, ale by moe trzeba go przeprogramowa, jeli sprawia, e w soneczny dzie uciekasz do domu, kiedy tylko na niebie pojawi si maa chmurka. Wanie dlatego tak wiele osb wydaje tysice dolarw i powica dziesitki lat ycia staraniom, by pokona swoje szkodliwe programy i y zgodnie ze swoimi pragnieniami. Jednake to si nie udaje prawie nigdy, jeli do pozbycia si symptomw uywamy siy woli. Trzeba zaj si rdem problemw, a ono jest tylko jedno problemy serca.

ROZDZIA SZSTY
SEKRET NR 6 WIERZ!
W poprzednim rozdziale omwilimy, w jaki sposb system oparty na zasadzie bodziec/reakcja prowadzi do wyksztacenia si we wczesnym okresie ycia systemu przekona. W miar jak nasz mzg si rozwija, tworzy si drugi system przekona (obejmujcy jzyk i zdolno rozumowania), oparty na systemie przekona zwizanych z zasad bodziec/reakcja. Kiedy miaem dziesi lat, pewnego dnia w szkole odby si specjalny apel. W przeciwiestwie do wszystkich innych apeli ten by fascynujcy, inspirujcy i cudowny. Mistrz karate opowiada o tajemnicach ycia, a jednoczenie robi rne zadziwiajce rzeczy, na przykad przeamywa deski, rozbija cegy, kamienie, due kawaki lodu i walczy z wieloma napastnikami naraz. Do dzi pamitam prawdziw histori, ktr wtedy opowiedzia. O maym chopcu z Chin, mniej wicej w moim wieku, ktry dopiero zaczyna si uczy sztuk walki. Szkoa, do ktrej chodzi, co jaki czas organizowaa spotkania dla rodzin i przyjaci uczniw. Byy one okazj do podziwiania postpw, jakie czynili uczniowie. Wczeniej przygotowywali si oni do pokazw. Mistrz powiedzia temu maemu chopcu, e podczas takiego spotkania bdzie on musia rozbi okrelon liczb pewnego rodzaju cegie. To zadanie byo do nietypowe, poniewa chopiec nigdy wczeniej tego nie robi, i przed samym wydarzeniem take nie wolno mu byo prbowa! Mia wiczy jak wszyscy inni, ale tylko technik, a nie rzeczywiste rozbijanie cegie. Kiedy may chopiec wyrazi swoje wtpliwoci, mistrz po prostu si umiechn i powiedzia: Nie bdziesz mia adnego problemu. Wiesz wszystko, co potrzebne, eby rozbi cegy. Nadszed wreszcie dzie spotkania. Wszyscy uczniowie wspaniale sobie radzili, a publiczno nie krya zachwytu. Pod sam koniec wyszed may chopiec, ukoni si publicznoci, mistrzowi i zaatakowa cegy tak, jak to wiczy. Ku zdumieniu wszystkich cegy rozpady si pod rk chopca. Mistrz wyszed do przodu, poprosi wszystkich o cisz i wyjani, e may chopiec dokona tego, czego nikt jeszcze nigdy nie zrobi ani on sam, ani aden wielki mistrz na wiecie. Wyjawi rwnie, e chopiec, cho utalentowany, by w stanie dokona tego niezwykego, pozornie niemoliwego czynu, nie ze wzgldu na swoje zdolnoci, ale dziki wierze, e moe tego dokona, i temu, e w jego sercu nie byo wtpliwoci. Rozbicie cegie byo jedynie fizycznym przejawem wewntrznej wiary chopca. A czym te cegy s w twoim yciu? Czymkolwiek s, istnieje prawdopodobiestwo, e to jedynie wynik braku wiary. Obiecuj ci, e jeli uwierzysz w prawd, cegy, ktre blokuj twoj ciek, znikn. To, co ten may chopiec osign wiele lat temu w Chinach, jest idealnym odzwierciedleniem mocy, jaka powstaje dziki wierze tak ogromnej, e niemal nic nie jest niemoliwe.

PRZEKONANIA WIADOME I REALNE


Pierwsza randka, na jak poszedem z moj on Tracey (teraz, jak ju wspominaem, nosi imi Hope), miaa miejsce w 1985 roku. Pojechaem po ni, a nastpnie udalimy si do pobliskiego parku, gdzie rozoyem na ziemi koc i przez cztery godziny rozmawialimy o tym, w co wierzymy. O dzieciach, o rodzinie, o Bogu, o religii niemal o wszystkim, co przyszo nam na myl. Pamitam, e tamtego wieczoru wiele razy powiedziaem sowa: myl i wierz, a Tracey odpowiadaa: Ja w to wierz za kadym razem, kiedy omawialimy jak kwesti. To bya typowa rozmowa z okresu, kiedy chodzilimy ze sob, i z okresu narzeczestwa. Prawd mwic, bardzo zaleao mi na tym, aby moje maestwo byo inne ni te, ktre znaem, koczce si albo rozwodem, albo obojtnoci, albo nieustannymi ktniami. Byem zdeterminowany, ebymy pobrali si z Tracey, poniewa wierzylimy w to samo i pragnlimy tego samego. Chciaem, abymy zdawali sobie spraw z potencjalnych punktw spornych i byli na nie przygotowani. Innymi sowy, chodzio o to, eby nasze maestwo byo wspaniae, poniewa si kochamy i mamy podobny system wartoci. Chcielimy si przygotowa do wsplnego ycia najlepiej, jak to moliwe. Mog uczciwie powiedzie, e w dniu, w ktrym Tracey i ja si pobralimy, mylaem, e lepiej przygotowani ju nie moglibymy by. Nie tylko odbylimy wiele rozmw takich jak ta pierwsza, lecz take pobieralimy nauki przedmaeskie, przeszlimy testy osobowoci i porwnalimy ich wyniki, zapisalimy, czego pragniemy w yciu, a czego nie chcemy, i jak radzilibymy sobie w okrelonych sytuacjach. Ale bylimy wietnie przygotowani! Pobralimy si zatem i nie min nawet rok, a oboje chcielimy si rozwie. Co takiego si stao? Teraz wiem, e kiedy Tracey i ja mwilimy: wierz, mielimy na myli jedynie to, w co wierzylimy wiadomie; to, co uznalimy za najlogiczniejsze na podstawie logicznych faktw. Problem polega na tym, e 90% naszych przekona jest niewiadomych. Nasz racjonalny, wiadomy system przekona opiera si na systemie przekona zwizanych z programami ochronnymi i zasad reakcja/bodziec, o ktrym mowa bya przy okazji Sekretu nr 5. Ten system jest w wikszoci niewiadomy. Mimo e programy ochronne ukryte w niewiadomoci s aktywowane za kadym razem,

kiedy dzieje si co, co potencjalnie moe wywoa cierpienie, nie mamy wiadomoci, e do tego dochodzi wic kiedy mwimy wierz, to w istocie mwimy wierz wiadomie. Po naszym lubie stao si co, co sprawio, e w nas obojgu obudziy si bolesne wspomnienia, ktre ominy wiadome przekonania podzielane przeze mnie i przez Tracey. Innymi sowy, nasze wiadome przekonania w znacznej czci zostay wyrzucone przez okno, a my ylimy, opierajc si na przekonaniach zwizanych z zasad bodziec/reakcja, ale nawet nie zdawalimy sobie z tego sprawy. Nasze myli, uczucia i zachowania przypisywalimy aktualnej sytuacji. Ja winiem Tracey, a ona winia mnie. Bardzo si denerwowalimy, dsalimy si, robilimy rne rzeczy z przewiadczeniem, e s one zwizane z aktualnymi okolicznociami, ale przez cay ten czas rdem problemw by nasz system przekona oparty na zasadzie bodziec/reakcja.

NAWYKI I TO, W CO NAPRAWD WIERZYMY


Pozwl, e przytocz kolejny, bardziej aktualny przykad odnoszcy si do tego, co nazywamy nawykiem. Caymi latami irytujc kwesti, ktra dzielia mnie i Tracey, byo cielenie ka. Z jakiego powodu byo to zajcie nalece do mnie, tyle e (jak ju prawdopodobnie zgade) nie byem do tego przyzwyczajony. Przez cae lata naszego wsplnego ycia powtarzaa si ta sama sytuacja: jeli nie pocieliem ka, Tracey si irytowaa i bya sfrustrowana moim zachowaniem, przez co ja czuem si winny i rwnie si irytowaem. Czsto si okazywao, e niewiadomie robi co, by manipulowa Tracey po to, eby ona sama pocielia ko: np. wstawaem odrobin pniej, ni powinienem, mogem wic powiedzie: Przykro mi, ale spni si do pracy, nie mog pocieli ka. Wiedziaem, e Tracey pocieli je po moim wyjciu. I jak by moe widzisz, to, co nazywam manipulacj, w rzeczywistoci byo kamstwem. Wikszo osb kamie regularnie, ale nigdy by si do tego nie przyznaa, a czsto nie jest nawet tego wiadoma, bo tak bardzo si do tego przyzwyczaia. W naszym wypadku kwestia cielenia ka bya przez duszy czas rdem problemw dla nas obojga. Po tym, jak odkryem Kody Uzdrawiania i uporaem si z wieloma destrukcyjnymi wspomnieniami, staa si interesujca rzecz: nie miaem nic przeciwko cieleniu ka. Ale to nie wszystko: Tracey te nie miaa nic przeciwko cieleniu ka. adnego poczucia winy, adnego gniewu, adnej frustracji, adnego rozpamitywania win. Czemu suy ta opowie? Potwierdza, e rdem naszych destrukcyjnych nawykw s wspomnienia serca. Jeli chcemy je uzdrowi i unikn dodatkowego stresu wynikajcego z tego, e przez cae lata usiujemy jako sobie radzi, musimy uzdrowi destrukcyjne wspomnienia, ktre s rdem tego nawyku. Kiedy tego dokonasz, problem zniknie samoistnie, a w wikszoci wypadkw stanie si to bez wysiku. Interesujce, e specjalici zajmujcy si zmian nawykw skupiaj si niemal wycznie na wiadomym zachowaniu i na sposobie mylenia. To tak, jakby toczy pod gr kamie i utkn w bdnym kole, ktre ostatecznie moe pochon kilkadziesit lat twojego ycia, a caa praca przyniesie tylko chwilowe rezultaty. Wikszo alkoholikw np. zdaje sobie spraw z tego, e na chwil si przestaje pi, a nastpnie znw zaczyna. To dotyczy wszystkich nawykw, ale nawyki zwizane z substancjami uzaleniajcymi stanowi kolejn barier, ktr trzeba pokona.

UZALENIENIA I ICH RDO


Tak si zoyo, e zajmowaem si zawodowo kilkoma zawodowymi zapanikami. Jeden z nich osiga dobre rezultaty i wieci o tym si rozeszy. Pamitam, e kiedy pewien zapanik przylecia do Nashville, eby si ze mn spotka i opowiedzie o swoim dylemacie. Wyzna, e Vince McMahon, szef WWE, wezwa go niedawno do swojego biura. Vince nie kry, e ju dwukrotnie zapanik by oskarony o zaywanie niedozwolonych substancji. Gdyby zdarzyo si to po raz trzeci, wypadby z gry. Ten potny czowiek ktry, nawiasem mwic, by jednym z najmilszych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkaem powiedzia mi, e musi dokona wyboru pomidzy zawodowym zapanictwem, ktre pozwalao mu zarabia szecio lub siedmiocyfrow kwot rocznie, dziki czemu jego gurki sprzedawano w sieci sklepw Wall-mart, a prac wanie w tych sklepach. Prbowa wszystkich moliwych terapii, czyta popularne ksiki, stosowa programy, leki zrobi, co tylko si da. Desperacko walczy o ycie swoje i rodziny. W cigu kolejnych dwch dni intensywnie stosowa Kody Uzdrawiania. Nie pracowa nad swoim uzalenieniem, lecz raczej nad destrukcyjnymi wspomnieniami komrkowymi, ktre uniemoliwiay mu wyjcie z naogu. Do domu wrci wyleczony. Cztery lata pniej spotkaem si z nim w Orlando na Florydzie. Pracuje, jest zdrowy, szczliwy i, co najwaniejsze, nie jest uzaleniony. Od wielu lat powszechnie wiadomo, e kobiety, ktre cierpi na zaburzenia odywiania, maj na swj temat nieprawdziwe wyobraenia. Wszyscy wok to wiedz, ale, co zdumiewajce, gdy te pikne, wartociowe kobiety patrz w lustro, widz inne ciao ni to, ktre faktycznie odbija si w ta i szka, poniewa tak silne s faszywe przekonania. Inni mog sta tu obok przed lustrem i w tym samym czasie wskazywa na te same czci ciaa, ale anorektyczka bdzie widziaa znieksztacon wersj tego, co faktycznie odbija si w lustrze. Jest to jeden z najbardziej oczywistych przykadw, jak destrukcyjne obrazy w sercu, a w szczeglnoci destrukcyjne przekonania wywoujce reakcj stresow, mog sprawi, e bdziemy postrzega wiat w nieprawdziwy sposb, a przy tym bdziemy absolutnie przekonani, e mamy racj. Wikszo ludzi nie rozumie, e to zjawisko moe si mieci na skali: od totalnego oszustwa, jak w wypadku anorektyczek, do postrzegania stuprocentowej prawdy. Innymi sowy: wikszo z nas codziennie postrzega swj wiat w pewnym stopniu nieadekwatnie.

Kilkukrotnie syszaem, jak pewna moja krewna, ktra zawsze miaa problemy z nadwag, mwia, przechodzc koo lustra: Co musi by nie tak z tym lustrem. Wiem, e nie mam takiej nadwagi. W innych sytuacjach ta sama osoba mwia: Te ubrania nie prezentuj si na mnie korzystnie; sprawiaj, e wygldam, jakbym miaa nadwag. Dla wszystkich innych osb w rodzinie prawda bya oczywista od dziesitkw lat. Wszystko byo w porzdku z lustrem, ubrania leay idealnie. A nasza krewna miaa nadwag! To ten sam mechanizm, ktry obserwowalimy u anorektyczki, tyle e w tym przypadku konsekwencje byy mniej szkodliwe.

PRZEKONANIA A DOKONANIA
Sposb postrzegania problemw wynikajcych z przekona dotyczcy sfery sportu i szczytowych osigni jest zupenie inny. Ktrego wieczoru ogldaem mecz naowy NBA. Komentatorzy mwili o graczach, ktrzy chc, aby rzuca do nich pik, kiedy wa si losy meczu, i graczach, ktrzy tego nie chc. Rnica w postawie zawodnikw wynikaa z tego, e ci, ktrzy chc rzuca, wierz, e uda im si tra , podczas gdy ci, ktrzy nie chc piki, byli przekonani, e zmarnuj okazj. Kto opowiedzia mi o Michaelu Jordanie. Przed meczem wyobraa on sobie czsto, co moe si zdarzy w trakcie rozgrywki, nie wyczajc rzutw w ostatniej sekundzie decydujcych o zwycistwie lub porace. Kiedy mecz naprawd si koczy, a wynik zalea od gry w kilku ostatnich sekundach, Michael chcia dosta pik. Ogldaem kilka telewizyjnych wywiadw, w ktrych opowiada, e w takiej sytuacji wierzy, e odda rzut, dziki ktremu jego druyna wygra. Kiedy byem w collegeu, dostaem stypendium sportowe jako tenisista. Ju wtedy wszyscy tenisici wiedzieli o wspomnianym wyej mechanizmie. Nazywalimy go elaznym okciem. Odnosi si do krytycznych chwil meczu, kiedy jeden zamach rakiet mg przesdzi o zwycistwie albo o porace. Niektrzy gracze w takich chwilach dawali z siebie wszystko i prawie zawsze wygrywali. Inni tak bardzo si bali, e niemal nie byli w stanie machn rakiet tak jakby ich okie nagle sta si elazny. Jeli przez duszy czas ogldasz jakie wane wydarzenie sportowe, to w kluczowych rozstrzygajcych minutach meczu moesz usysze, e zarwno komentatorzy, jak i gracze mwi co w stylu: Kiedy w meczu dojdzie do pewnego momentu, wszystko zaley od psychicznego nastawienia zawodnikw; Wszystko zaley od serca; To, kto wygra albo kto przegra, pod koniec meczu nie zaley ju od kwestii zycznych, ale od psychiki. Kiedy way si wynik meczu, wszystko zaley od serca.

TWOJE PRZEKONANIA MOG CI UZDROWI LUB ZABI


Nasze przekonania odnosz si nie tylko do meczu, koncertu, gry albo anoreksji, lecz take do kadej dziedziny naszego ycia. To, czy w naszych zwizkach s intymno, pasja i czy mamy poczucie spenienia, zaley od naszych przekona, tak jak byo w przypadku Tracey i mnie. Na to, czy zarabiasz szeciocyfrow kwot czy nieustannie jeste sfrustrowany i ledwie wiesz koniec z kocem, wpywaj nie tyle twoje zdolnoci, ile twoje przekonania. Zauwa, e jeli s one prawdziwe i pene mioci, to zdobdziesz niezwyke zdolnoci, bez wzgldu na to, w jakiej dziedzinie si specjalizujesz. Wicej na ten temat piszemy w Sekrecie nr 7. Wrmy na chwil do historii z lodami. Ta kobieta miaa wszystkie potrzebne jej cechy i umiejtnoci: IQ 180, wyksztacenie zdobyte na jednym z najlepszych uniwersytetw i predyspozycje do pracy w brany nansowej. Kady w jej otoczeniu twierdzi, e ma ona wszystkie narzdzia, nie tylko do tego, by odnie sukces, lecz take przecign wszystkich. A jednak nieustannie miaa gorsze rezultaty, ni mogaby, i niemal co tydzie znajdowaa nowy sposb na sabotowanie swojej kariery. Za kadym razem potra a wymyli racjonalne uzasadnienie swoich poraek: Byam przezibiona, Jedna z moich asystentek nie skoczya tego, co miaa zrobi, Moja przyjacika opowiadaa mi o czym i to mnie rozproszyo, Mj kot by chory, Ten czowiek si na mnie uwzi itd. Czy to wszystko, co mwia, byo kamstwem? Nie! Te rzeczy jej przeszkadzay. Przeszkadzayby zreszt kademu. Ale to, co rujnowao jej ycie, nie miao nic wsplnego z adn z tych wymwek. Chodzio o faszywe przekonanie, e jej matka nie kocha jej tak bardzo, jak powinna, wic co musi by z ni nie tak. O przekonanie, ktre powstao wskutek incydentu z lodami, kiedy miaa pi lat. Poniewa mechanizm powtarza si cigle, rok po roku, kobieta dosza do wniosku, e musi chodzi o co innego. Wanie wtedy zadzwonia do mnie. Kiedy uporalimy si z przyczyn problemw, czyli przekonaniem dziaajcym zgodnie z zasad bodziec/reakcja, wiadome przekonania kobiety automatycznie si zmieniy. Czy nadal zdarzao si, e w cigu dnia co szo nie po jej myli? Oczywicie! Wszystkim nam si to zdarza. Ale teraz potra a sobie z tym radzi, a jej umiejtnoci doprowadziy do tego, co wszyscy jej przepowiadali do wielkiego sukcesu. Chcesz usysze co cudownego? Take i tobie jest pisany wielki sukces! Kiedy twoje przekonania bd prawdziwe, wanie to zdarzy si take w twoim yciu. Odkrycie, ktrego dokonali naukowcy ze Stanford University Medical School, nie jest przypadkiem. Stwierdzili oni, e przyczyn chorb jest zawsze faszywe przekonanie i na odwrt: kiedy ju poznamy prawd i w ni uwierzymy, nasze komrki stan si nieprzenikalne dla choroby. To, w co wierzysz, albo ci zabije, albo uzdrowi.

ODKRYWANIE UKRYTYCH PRZEKONA


A skd moesz wiedzie, czy masz przekonanie oparte na zasadzie bodziec/reakcja, ktre ulega reaktywacji, oraz e jest to problem

niezwizany z obecn sytuacj? Istnieje kilka prostych sposobw, by to rozpozna: 1. Twoje uczucia. Jeli nie pasuj one do okolicznoci, to moesz by niemal pewien, e uaktywnio si bolesne wspomnienie z przeszoci (bodziec/reakcja). Jednake w wikszoci wypadkw nie zdajemy sobie sprawy z tego, e doszo do jego reaktywacji. Uczucia bd tak prawdziwe, e przypiszesz je okolicznociom, nawet jeli wszyscy inni bd wyranie widzieli bezsens takiego mylenia. Zwr si zatem do przyjaciela. Powiedz: Taka jest sytuacja, a takie s moje uczucia jej dotyczce. Czy one s logiczne, uzasadnione, czy te troch przesadzam? I prosz, bd ze mn szczery, nie mw mi tego, co sdzisz, e chciabym usysze, ale uczciwie to, co mylisz. 2. Twoje myli. Jeli w danej sytuacji s logiczne i inni ludzie rwnie uwaaj je za takie, prawdopodobnie nie chodzi o reaktywacj wspomnienia typu bodziec/reakcja. Jeli jednak twoje myli nie pasuj do obecnej sytuacji, to chodzi o uaktywnienie si bolesnego wspomnienia. Chcemy y w teraniejszoci, a nie w przeszoci czy w przyszoci. Jednak, co zaskakujce, niewiele osb to potra . A to dlatego, e reaktywacji ulegaj bolesne wspomnienia komrkowe, ktre przywouj myli i uczucia z przeszoci. 3 . Twoje zachowania. Jeli nieustannie robisz co, czego nie chcesz i co nie pozwala ci osiga celw to znaczy, e dziaasz pod wpywem wspomnienia opartego na zasadzie bodziec/reakcja. Oczywistym przykadem tego s problemy z nadwag. Na seminaria o Kodach Uzdrawiania przychodzi bardzo wiele osb, ktre chc schudn, i zwykle to im si udaje. Jeli spotykasz kogo, kto pragnie schudn, ale nieustannie si przejada, moesz by pewien, e w gr wchodzi reaktywacja wspomnie komrkowych. Takie osoby przypisuj to obecnej sytuacji (Teraz jestem bardzo zestresowany, zaczn od jutra.). Jeli nawet sam tak nie mwie, na pewno syszae to od innych. Niemal kade uzalenienie lub szkodliwy nawyk zwizane s z bolesnym wspomnieniem komrkowym. Przekonania zakodowane w tych wspomnieniach budz si i powoduj cierpienie. Uzalenienie suy agodzeniu blu i chwilowej poprawie samopoczucia. 4. Utrata wiadomej kontroli. Najbardziej popularnym sposobem sprostania tym problemom jest co, co nazywam radzeniem sobie. Jeli masz jaki problem zdrowotny, to radzenie sobie polega na leczeniu objaww, zamiast zajmowania si przyczyn choroby. Czasami mona pcha ten kamie pod gr przez dugi czas. Mona dawa sobie rad. Stara si jeszcze bardziej, ale zawsze robi si co na si. Czsto czujesz napicie, kiedy starasz si robi wszystko, jak naley. To napicie to stres, ktry moe si skoczy tym, e wyrzdzi ci ono krzywd. To nie jest sposb na to, by robi, co chcesz, czu, co chcesz, i myla, co chcesz. To moesz osign jedynie poprzez uzdrowienie wspomnie komrkowych. Jeli zatem twj racjonalny system przekona nie pozwala ci dotrze tam, gdzie by chcia; jeli sabotujesz siebie; jeli wydaje ci si, e nieustannie przeladuje ci pech; jeli masz powane lub przewleke problemy zdrowotne; jeli w twoim zwizku nie ma mioci, intymnoci, radoci, spokoju, tak jak kady tego pragnie; jeli nie jeste w stanie y zgodnie z tym, w co racjonalnie i logicznie wierzysz na podstawie faktw to dzieje si tak dlatego, e aktywacji ulego przekonanie oparte na zasadzie bodziec/reakcja. Wanie to sprawia, e reagujesz na bl z przeszoci tak jak wtedy, kiedy to bolesne zdarzenie nastpio. Krtko mwic: skoczy si tym, e bdziesz y nie tak, jak by pragn.

ROBISZ TO, W CO WIERZYSZ


Zawsze robimy to, w co wierzymy. Jeli robisz co niewaciwie, to dzieje si tak dlatego, e wierzysz w co, co jest nieprawd. Absolutnie wszystko, co robimy, robimy z powodu tego, w co wierzymy. Chciaby mnie teraz waln, prawda? Pewnie mwisz: Zrobiem w yciu mnstwo rzeczy, ktrych nie powinienem by robi, o ktrych wiedziaem, e nie powinienem ich robi. le si potem z tym czuem, a efekty byy opakane. Mylisz sobie: Pogwaciem swoje przekonania, eby to zrobi!. Z caym szacunkiem: bardzo si mylisz. W rzeczywistoci nie jest moliwe, eby zrobi co, w co nie wierzysz. Problem w tym, e nawet nie zdajemy sobie sprawy z naszych niewiadomych przekona. Istnieje kon ikt pomidzy wiadomymi a niewiadomymi przekonaniami omwimy to szczegowo przy Sekrecie nr 7, ale pozwl, e ju teraz podsumuj to nastpujcym stwierdzeniem: odnonie do tej samej kwestii moemy, na rnych poziomach wiadomoci, wierzy w rne rzeczy. Brzmi to tak, jakbymy wszyscy byli schizofrenikami, prawda? Na szczcie wikszo ludzi nie dochodzi do tego etapu. Wystarczy powiedzie, e wiara w prawd w mioci i ycie ni w harmonii, wiadomie i niewiadomie, zapewnia transformacj od gsienicy do motyla. Dziki Sekretom opisanym w niniejszej ksice masz moliwo takiej transformacji w tej chwili. Ta cudowna wiedza, ktr ci oferujemy, jest sposobem na to, by si wyzwoli bez wysiku i bez stara. W twoim organizmie istnieje system, ktry moe tego dokona i to w duym stopniu w sposb automatyczny. Jedyna trwaa, kompleksowa i cakowita metoda rozwizania tego problemu, jak znam, polega na uzdrowieniu wspomnie komrkowych bdcych rdem problemw i pozostajcych pod ochron niewiadomego umysu. Znowu wracamy do pytania: jakim cudem moesz odkry te wspomnienia, a kiedy je odkryjesz, to jak je uzdrowi? Psychoterapia nie jest skuteczna; metody behawioralne pozwalaj ci jedynie na to, by sobie radzi, a w rzeczywistoci nasilaj stres. Aby uzdrowienie mogo nastpi, musimy pozby si stresu. Dotrze do punktu, w ktrym moemy y zgodnie z tym, co logicznie i racjonalnie uwaamy za prawd. Bg da nam zdolno logicznego i racjonalnego mylenia po to, ebymy jej uywali. Ale by mc to robi, musimy mie zdolno uzdrawiania niewiadomego umysu: tego, co nazywam sercem, a nastpnie y w zgodzie z tym uzdrowionym sercem. Przejdmy wic do Sekretu nr 7, a dowiemy si wicej o sercu.

ROZDZIA SIDMY
SEKRET NR 7 KIEDY SERCE I GOWA S W KONFLIKCIE, WYGRYWA
Przez cae lata, kiedy przemierzaem kraj i wygaszaem wykady na temat psychologii, duchowoci i naturalnych metod leczenia, przeprowadzaem may eksperyment. Niektrzy znaj ten test, o ktrym, prawd mwic, powiedzia mi mj dobry przyjaciel Larry Napier. On te przeprowadza go w caym kraju, kiedy mia wykady i uzyskiwa podobne rezultaty. Test jest bardzo prosty, a poniej znajduj si zwizane z nim ilustracje. Rysuj na kawaku papieru okrg i dziel go na cztery rwne czci. Numeruj je od jednego do czterech. Mam rwnie na tasiemce klucze do samochodu lub do domu. Prosz ochotnika, aby trzyma ten sznurek pomidzy palcem wskazujcym a rodkowym w taki sposb, aby klucze zwisay nad rodkiem okrgu, nad punktem, w ktrym stykaj si cztery jego czci, na wysokoci mniej wicej od 2,5 cm do 5 cm nad kartk. Najpierw instruuj t osob, aby trzymaa klucz nieruchomo w samym rodku okrgu. Jeli czytasz teraz ksik, to oderwij si na chwil i sprawd, czy potra sz to zrobi. Wielu ludziom si to udaje. Niektrzy s zdenerwowani, wic troch trzs im si rce, a niektrzy by moe cierpi na chorob, ktra sprawia, e klucz nieco si rusza; jednak wikszo osb jest w stanie utrzyma klucz w samym rodku okrgu lub bardzo blisko tego miejsca. Podczas trwania tego eksperymentu gratuluj takiej osobie, a nastpnie udzielam kolejnej instrukcji. Ale wczeniej przypominam, e instrukcja numer jeden nadal obowizuje i e nawet po udzieleniu drugiej instrukcji klucz powinien nadal znajdowa si nad samym rodkiem okrgu.

A teraz przejdmy do instrukcji numer dwa. Kiedy ochotnik trzyma klucz nieruchomo nad rodkiem okrgu, mwi mu, eby wyobrazi sobie, e klucz przesuwa si od pola numer jeden do pola numer dwa: Tam i z powrotem, midzy polem numer jeden a polem numer dwa. Wyobra sobie, e huta si on pomidzy polem numer jeden a polem numer dwa. Tylko pamitaj o poleceniu numer jeden! Klucz ma by w bezruchu! Wyobraaj sobie jedynie, e on si rusza. Jak mylisz, co si dzieje? Efekty s zdumiewajce. W 75-80% przypadkw klucz zaczyna si porusza tam i powrotem midzy polem numer jeden a polem numer dwa. Zazwyczaj bardzo wyranie, tak aby nikt w pomieszczeniu nie mia wtpliwoci, co faktycznie si dzieje. Nie jest tak, e by moe si porusza midzy polami jeden i dwa. To jest oczywiste.

Nastpnie przekazuj ochotnikowi trzeci instrukcj, przy czym poprzednie: numer jeden Nie wolno rusza kluczem i numer dwa nadal obowizuj. Teraz mwi, aby uczestnik eksperymentu wyobrazi sobie, e klucz porusza si od pola numer dwa do pola numer cztery. Ale oczywicie nie wolno przy tym rusza kluczem. Ponownie w 75-80% przypadkw klucz zaczyna si rusza od pola dwa do pola cztery. Czasami przez chwil si przesuwa nad okrgiem, a nastpnie jego ruch si stabilizuje i klucz waha si od pola dwa do cztery i z powrotem. Wszyscy znajdujcy si w pomieszczeniu s zdumieni i klaszcz.

Kiedy zadamy tej osobie pytanie: Czy specjalnie tak robie?, odpowied zawsze brzmi: Nie!. Zazwyczaj ten kto si mieje i mwi: Nie rozumiem, staraem si tak nie robi!. Oto dlaczego tak si dzieje. Daj tej osobie dwa polecenia: jedno skierowane do gowy, a drugie do serca. Przez termin gowa rozumiem wiadomy umys, a przez sowo serce midzy innymi niewiadomy umys. Pierwsze polecenie jest wic skierowane do gowy: Nie ruszaj kluczem, wiadomie skup si na tym, aby pozosta nieruchomy. Drugie polecenie jest skierowane do serca: Wyobra sobie, e klucz si porusza. Wyobrania to funkcja umysu niewiadomego i podwiadomego, mimo e moemy ni manipulowa wiadomie. Daj

zatem ochotnikowi wskazwk zarwno dla gowy, jak i dla serca. Polecenie dla serca zawsze okazuje si silniejsze ni polecenie dla gowy.

SERCE ZAWSZE WYGRYWA


W tym wypadku nie chodzi o traumatyczn sytuacj tak, o jakich do tej pory mwilimy. To sytuacja, z ktr nie wie si adne niebezpieczestwo, wrcz rozrywkowa, suca relaksowi, a mimo to polecenie dla serca staje si waniejsze ni polecenie dla gowy i dlatego klucz zaczyna si porusza w kierunku, w jakim steruje nim podwiadomo. To nie sowa, ale obrazy s jzykiem serca, a wyobrania jest tym, co tworzy te obrazy. Wyobraenie poruszajcego si klucza jest poleceniem dla serca, ktre odwouje polecenie dla gowy, i sprawia, e klucz zaczyna si porusza. Jak to si dzieje? Kiedy dana osoba wyobraa sobie, e klucz si porusza, neurony w mzgu ulegaj pobudzeniu. Mzg przesya impulsy i energi o okrelonej czstotliwoci w d przez szyj, nastpnie ramiona, rce, donie do palcw. To sprawia, e cz palcw, ktra styka si ze sznurkiem, zaczyna si porusza czsto w sposb niedostrzegalny. Nikt nie jest w stanie nawet dostrzec, e palce si ruszaj, ale robi wanie to, czego trzeba, aby sznurek i klucz zaczy si rusza na komend. Niekiedy moemy si nawet wykaza kreatywnoci i powiedzie: Chciabym, eby wyobrazi sobie, e klucz zatacza koo. I tak si stanie. Kiedy zatem serce i gowa s w kon ikcie, zawsze wygrywa serce. To kluczowa kwestia. Mwilimy ju o tym, w jaki sposb Tracey i ja wiadomie bylimy zgodni i wierzylimy w to samo, i czulimy si gotowi na maestwo. Kobieta, ktra zostaa zgwacona, wiadomie wierzya we waciwe rzeczy; bya chrzecijank i wiedziaa, e powinna wybaczy temu czowiekowi, i prbowaa tak zrobi wiele, wiele razy. Wierzya, e przed Bogiem bya czysta, a nie zbrukana, winna lub bezwartociowa. Problem polega na tym, e nigdy tak nie czua. Zawsze dowiadczaa czego odwrotnego. Kobieta, ktrej zdarzy si w dziecistwie incydent z lodami, wiadomie wiedziaa: Mam IQ 180, potra wszystko zrobi o wiele lepiej ni ludzie, ktrzy mnie przecignli, tego pragn w swoim yciu i nie widz adnego powodu, dla ktrego relacje midzy mn a moj mam miayby by cay czas napite. Ale kiedy serce i gowa s w kon ikcie, wygrywa serce. Jeli chodzi o Tracey i o mnie, niewiadome, bolesne wspomnienia zaczy wpywa na nasze maestwo. Zrzucalimy wic win na aktualne okolicznoci, chocia chodzio o co innego. Moja pacjentka, ktra zostaa zgwacona, miaa podwiadome i niewiadome wspomnienia, ktre nigdy jej nie opuszczay. Nie moga si ich pozby. Brak poczucia bezpieczestwa, przekonanie, e nie jest nic warta oraz gniew staway si silniejsze ni jej wiadomy umys i nie pozwalay jej y tak, jak by tego chciaa. Zawsze tak jest, kiedy mamy bardzo silne podwiadome lub niewiadome przekonania oparte na bolesnym wspomnieniu i zasadzie bodziec/reakcja. W takich sytuacjach niewiadome, bolesne wspomnienie zawsze wygrywa. Co to znaczy wygrywa? Oznacza to, e mylimy, czujemy i robimy rzeczy, ktrych wiadomie nie pragniemy robi. Oznacza to rwnie, e w organizmie wystpuje reakcja stresowa wtedy, kiedy nie powinna si pojawia. Wanie dlatego jest wane, abymy uzdrawiali wspomnienia, ktre s przyczyn tego procesu.

RDO WSZYSTKICH PROBLEMW


Co stao si z 20-25% osb, ktrym klucz na sznurku si nie porusza? Wyglda na to, e serce nie byo silniejsze ni gowa. Za kadym razem, kiedy tak byo, zadawaem tej osobie pytanie: Kiedy poprosiem ci, eby wyobrazi sobie, e klucz na sznurku si porusza, czy tak wanie zrobie? Czy widziae oczyma wyobrani, jak on si porusza?. I nigdy adna z tych osb nie powiedziaa, e rzeczywicie bya sobie w stanie to wyobrazi. Nie zdarzyo si to ani jeden raz. Dlaczego tak si dziao? Te osoby nie byy w stanie uaktywni w sercu mechanizmu, ktry spowodowaby, e ono wygra. Po drugie, i to jest wikszy problem, ludzie, ktrzy nie umiej sobie czego wyobrazi, ktrzy stracili t zdolno, zazwyczaj maj wicej niewiadomych i podwiadomych bolesnych wspomnie ni inne osoby. W ramach ochrony ich umys odcina im umiejtno wyobraania sobie czego, poniewa wszystko, co widz, aktywuje bolesne obrazy (pamitaj, te wspomnienia s zakodowane i przywoywane w postaci obrazw). Ich niewiadomy umys odcina im t moliwo po to, aby byli w stanie y w miar normalnie. Jednake ludzie ci nadal maj t umiejtno. Chocia w obecnej sytuacji nie potra zobaczy swoich wspomnie ani uywa wyobrani w taki sposb, nadal czuj bl i maj destrukcyjne, bolesne myli o sobie i o swojej sytuacji. I wci robi rzeczy, ktrych nie chcieliby robi. W Biblii jest taki werset: Z ca pilnoci strze swego serca, bo wszelkie ycie ma tam swoje rdo (Ks. Przysw 4, 23). Pewien uczony mwi, e jeli przeczytasz oryginalny tekst tego wersetu i zadasz sobie pytanie: Ile procent ycia ma tam swoje rdo?, odpowied zawsze bdzie brzmiaa: Sto procent. Zatem wedug Biblii, ktr uwaam za niepodwaaln prawd (ty oczywicie moesz mie swoj opini), jeli masz jaki problem w yciu, to zawsze jest to problem serca. Jeli go nie uzdrowisz, to by moe wyciszysz niektre objawy, ale nie nastpi trwae, cakowite uzdrowienie tego problemu, poniewa nie uzdrowie jego rda21. Zatem Sekret nr 7 brzmi nastpujco: Kiedy serce i gowa s w kon ikcie, zawsze wygrywa serce. Wiemy, e te sygnay, ktre wysya serce komrkowe wspomnienia serca pobudzaj reakcj stresow w organizmie, co wywouje rnego rodzaju problemy.

WIADOME I NIEWIADOME INTENCJE

Miaem przyjemno spdzi dzie z profesorem Williamem Tillerem ze Stanford University. Dr Tiller opublikowa wiele ksiek. By jedn z gwiazd filmu What the Bleep do We Know? Przez wielu jest uwaany za jednego z najznamienitszych zykw kwantowych naszych czasw. Z mojej rozmowy z profesorem Tillerem tego dnia wyniko kilka wanych wnioskw. Oto dwa z nich: Za wikszoci kwestii w yciu kryje si niewiadoma intencja. Ludzie zawsze mwi o wiadomych intencjach, ktre s wane i prawdziwe, ale nie s one wszystkim. Kiedy niewiadome intencje s w konflikcie ze wiadomymi, zawsze wygrywaj niewiadome. Dr Bruce Lipton twierdzi mniej wicej to samo. W programie, ktry ja i Ben przeprowadzalimy, dr Lipton stwierdzi, e niemal niemoliwe jest rozwizywanie naszych problemw za pomoc siy woli, poniewa podwiadomy umys jest ponad milion razy silniejszy ni nasza sia woli. Powiedzia rwnie, e aby wpyn na te problematyczne kwestie, trzeba mie co, co dziaa tak jak Kody Uzdrawiania.

SPRAWY SERCA A SPRAWY DUCHOWE


Poniej przedstawi kilka miaych stwierdze. W Sekrecie nr 1 stwierdzilimy, e za kadym razem, kiedy mamy problem ze zdrowiem lub problem uczuciowy, powinnimy zada sobie pytanie: Jaki stres go spowodowa?. Wierz, e powinnimy i dalej i za kadym razem, kiedy mamy problem zdrowotny, problem uczuciowy lub zawodowy, powinnimy postawi sobie pytanie: Jaki problem serca jest rdem moich obecnych problemw i jak mog go uzdrowi?. By moe mylisz sobie: Och, teraz wchodzimy w sfer duchowoci, a moja odpowied brzmi: Masz absolutn racj. Kod Uzdrawiania, chocia jest zycznym mechanizmem w organizmie, ktry zycznie wczasz i aktywujesz, jest rwnie wiczeniem duchowym w tym sensie, e leczy on problemy serca. Czy wybaczy on innym za ciebie? Czy usunie on z twojego ycia grzechy? Absolutnie nie. To moesz zrobi tylko ty i Bg. Kod Uzdrawiania leczy wzorce destrukcyjnej energii tego wspomnienia, ktre zawiera faszywe przekonanie, i to z jego powodu si boisz, kiedy nie powiniene si ba; i to z jego powodu w twoim organizmie pojawia si reakcja stresowa, cho jest ona zbdna, co wywouje dolegliwoci zdrowotne i wszystkie inne znane nam problemy. Wierz, e to, co widzimy tutaj, jest poczeniem Biblii i nauki tworzcym idealn jedno, tyle e Biblia mwia ju o tym o wiele, wiele wczeniej: strze swego serca, bo wszelkie ycie ma tam swoje rdo. A teraz kilka sw o miaych stwierdzeniach. Wikszoci z tych prawd, ktre zmieniaj ycie, nauczy mnie mj duchowy mentor Larry Napier. Byo to jakie dwadziecia lat temu, zanim nauka dowioda susznoci tych prawd. Im wicej si ucz i dowiadczam, tym dogbniej uwiadamiam sobie, e s prawdziwe. Zmieniy moje ycie wtedy, zmieniaj je teraz i bd je zmienia na zawsze. Dzikuje Larryemu za to, e mnie kocha, i dziel si z tob tymi prawdami w mioci. Mam nadziej, e na twoje ycie wywr podobny wpyw. Oto te prawdy: Jeste tym, kim jeste w swoim sercu. Moesz mwi ludziom: Wanie tym jestem, w to wierz, to zrobiem i to zamierzam zrobi. Ale to, kim naprawd jeste, zaley od tego, kim naprawd jeste w swoim sercu, poniewa kiedy serce i gowa s w kon ikcie, serce zawsze wygrywa. Wierzysz w to, w co wierzysz w swoim sercu. Opowie o tym, jak Tracey i ja bylimy zgodni w kwestii naszych wiadomych przekona, ale niecay rok pniej oboje chcielimy si rozwie, pokazuje, w jaki sposb nasze niewiadome przekonania decyduj o tym, jak ostatecznie yjemy. To, w co naprawd wierzysz, jest tym, w co wierzysz w swoim sercu. Jeste tam, gdzie jeste, w zalenoci od tego, co jest w twoim sercu. Kiedy system przekona oparty na mechanizmie bodziec/reakcja ulega aktywacji, prowadzi ci on z powrotem do tego okresu, w ktrym powstao bolesne wspomnienie. Kobieta z Wall Street miaa okoo 30 lat i bya w swoim biurze na Manhattanie, ale mimo to w cigu dnia wielokrotnie stawaa si picioletni dziewczynk dziao si tak zawsze, kiedy budzio si wspomnienie o lodach. I wtedy czua si jak piciolatka: bezsilna, wcieka, nic niewarta, wydawao jej si, e nie potra sobie poradzi z zadaniem, mimo e miaa doskonae kwali kacje, a ona sama i wszyscy wok byli tego wiadomi. Ale nie taka bya rzeczywisto, w jakiej ona ya. Za kadym razem, kiedy reaktywacji ulega jedno z tych bolesnych wspomnie, powracasz tam, gdzie bye wtedy. Tam, gdzie miao miejsce to bolesne wydarzenie; do chwili kiedy miae tyle lat, ile miae w tamtej chwili; i to z tak sam zdolnoci rozumowania jak wtedy nic wic dziwnego, e bdziesz dowiadcza tamtych uczu i emocji. Robisz to, co robisz, w zalenoci od tego, co jest w twoim sercu. wiadomie moemy snu pikne plany. By moe nawet uda si nam je zrealizowa. Ale jeli mamy bolesne wspomnienia zwizane z tymi samymi dziaaniami i tymi samymi kwestiami, to skoczy si na tym, e bdziemy reagowa na te bolesne wspomnienia niezalenie od tego, czy tego chcemy, czy nie, i bdziemy dziaa, opierajc si na przekonaniach zwizanych z bolesnymi wspomnieniami dopki ich nie uzdrowimy. Kiedy nie robimy tego, co chcemy, albo przynajmniej nie robimy tego konsekwentnie tak jak powinnimy, aby osign w yciu to, czego chcemy to dowodzi, e bolesne wspomnienie zostao ponownie aktywowane, i sprawia, e robimy co, czego nie chcemy. Dotyczy to take niechcianych myli i uczu. Serce jest zaprogramowane tak, aby nas chronio. Zadaniem numer jeden naszego serca jest chroni nas przed bolesnymi zdarzeniami (take fatalnymi w skutkach), a w szczeglnoci przed tym, aby one si nie powtarzay. Wanie dlatego, kiedy serce i gowa s w kon ikcie, wygrywa serce, poniewa ono jest zaprogramowane na ochron. W tym celu serce pobudza reakcj stresow w organizmie. Kiedy ona si rozpoczyna, cho nie jest potrzebna, wwczas my boimy si, kiedy nie powinnimy si ba. Jeli serce i gowa s w kon ikcie, a serce wygrywa w destrukcyjny sposb, ktry wpywa na nasze zdrowie, karier, zwizki, lub sprawia, e nie czujemy spokoju to dzieje si tak z powodu lku w sercu. By moe wiadomie nie czujemy tego lku, ale wanie z nim rezonuj nasze komrki. Twoje priorytety zale od tego, co jest w twoim sercu. Jeli zapytasz sto osb, w jaki sposb ustalaj priorytety w swoim yciu, to bardzo

prawdopodobne, e caa setka odpowie to samo: decydujemy, co jest wane i co zrobi najpierw na podstawie racjonalnej, logicznej analizy faktw i okolicznoci. Jednake w rzeczywistoci ustalanie priorytetw zalene jest od tego, co cenisz, a to z kolei zalene jest od tego, co masz w swoim sercu. Czy to znaczy, e jestemy jak roboty, a racjonalne, logiczne spojrzenie na ycie nie ma sensu? Oczywicie, e nie! Jest to jeden z czynnikw tego procesu i dopki serce jest zgodne z naszym racjonalnym sposobem mylenia, nie ma problemu. Jednake kiedy nasza pami komrkowa narzuca nam pogldy oparte na lku, powoduje to, e podczas analizy tego samego racjonalnego faktu dojdziemy do wniosku, ktry niekoniecznie jest logiczny lub waciwy.

SERCE RZDZI
Kiedy mj syn Harry mia dwanacie lat, obejrza lm Szczki (ona i ja nadal si zastanawiamy, czy to by dobry pomys). Harry uwielbia wod od czasu, kiedy by niemowlakiem. Pewnego razu, kiedy mia okoo dwch lat, spacerowalimy w rodku zimy po terenie hotelu. Ku naszemu zdumieniu Harry wskoczy do basenu. To si powtarzao przy rnych okazjach i w rnych miejscach. Harry pywa jak ryba nie ma znaczenia, czy jest to basen, jezioro czy ocean. On to uwielbia. Po obejrzeniu Szczk zapytaem Harryego, czy chciaby pj nad jezioro. Po oczach i twarzy wida byo, e si zastanawia, tak jak trzydziestopiciolatek zastanawia si nad rozliczeniem podatkw. Po mniej wicej minucie Harry odmwi i powiedzia, e wolaby zosta w domu i pobawi si klockami lego. Kiedy zapytaem Harryego, czy jego decyzja miaa cokolwiek wsplnego z lmem Szczki, odpowiedzia: Absolutnie nie. Po prostu naprawd nie mg si doczeka, a pobawi si klockami lego. By bardzo przekonujcy. Zapytaem go, czy nie ma nic przeciwko temu, e poddam go testowi, eby si przekona, czy nie ma komrkowej pamici lku po obejrzeniu lmu. Oczywicie mia destrukcyjne wspomnienie komrkowe. Harry zastosowa Kod Uzdrawiania, co zajo mu okoo czterech minut, i zgadnij, co si stao. W cigu tych czterech minut priorytety Harryego stay si inne! Jego racjonalny, logiczny sposb mylenia zmieni si cakowicie. Harry zdecydowa, e moe si pobawi klockami lego pniej i e bardzo chce i nad jezioro: Kiedy moemy i nad jezioro? zapyta. To przytra a si nie tylko dwunastolatkom. Nam wszystkim to si zdarza nieustannie. To, co uwaamy za racjonalne, logiczne decyzje podejmowane w zgodzie z prawd, to czstokro tylko niewiadoma racjonalizacja wartoci i priorytetw opartych na destrukcyjnych wspomnieniach serca. Ten proces niemal zawsze jest niewiadomy, przynajmniej do chwili, kiedy nie zaczniesz rozglda si wok i nie odkryjesz niektrych z tych wspomnie lub ich nie uzdrowisz. Niekiedy stajemy si ich wiadomi po ich uzdrowieniu, poniewa serce ju nie ma poczucia, e musi je ochrania, zazwyczaj jednak te kwestie s niewiadome. Dlatego najpierw krzykn na on, a potem si zastanawiam: Dlaczego to zrobiem?; dlatego jem, kiedy nie jestem godny; nie wykonuj telefonw, ktre powinienem wykona, aby odnie sukces w pracy; podaj rne wymwki i powtarzam sobie cigle kadego dnia, e na pewno to zrobi. Mog nawet zacz kama onie albo pracodawcy i wiem tylko tyle, e najwyraniej nie potra zrobi tego, co powinienem. Dzieje si tak, poniewa w moim sercu obudziy si bolesne wspomnienia, ktre trzeba uzdrowi. Zatem jedyny sposb, aby y i kocha z caego serca, tak jak chcemy, to uzdrowi destrukcyjne wspomnienia serca.

ZWIZKI MIDZY SERCEM A CIAEM


Powiem jeszcze jedn rzecz. Podczas omawiania czterech ostatnich Sekretw mwilimy o rzeczach, ktre mona okreli jako nie zyczne: wspomnieniach, przekonaniach, dziaaniach, mylach. Jednake, prosz, nie zapominaj o Pierwszym Sekrecie, czyli o tym, e te wspomnienia, przekonania, problemy serca kontroluj funkcjonowanie ciaa. Te faszywe przekonania wywouj reakcj stresow w organizmie, kiedy nie jest ona potrzebna. Jeeli tak si dzieje, powoduje to z czasem niemal wszystkie znane nam choroby. Komrki si zamykaj, ukad odpornociowy przestaje dziaa i koczy si tym, e mamy rnego rodzaju problemy zdrowotne. Wszystkie problemy zyczne oraz nie zyczne maj swoje rdo w problemach serca, w tych wspomnieniach komrkowych, ktre wytwarzaj energi o destrukcyjnej czstotliwoci i ktre wywouj reakcj stresow w organizmie, kiedy nie jest ona potrzebna. Znamy ju zatem wszystkie siedem Sekretw. Wierzymy, e nikt nigdy wczeniej nie pisa o tym w taki sposb. Niektre z tych informacji i bada s nowe i dotycz zasad funkcjonowania ciaa, serca i umysu. Wierzymy, e po raz pierwszy moesz ogarn te wszystkie informacje i prawdy, i uzdrowi problemy swojego serca, uzdrowi swoje wspomnienia komrkowe, i pozby si stresu ze swojego ycia po to, aby mg robi to, o czym zawsze marzye: w sferze osigni, zwizkw, kariery, sukcesw, pro laktyki zdrowotnej, uzdrawiania oraz relacji z rodzin. Wierzymy, e w kadej dziedzinie twojego ycia moe nastpi istotna poprawa, jeli zrozumiesz, jak to wszystko dziaa, a nastpnie zastosujesz Kod Uzdrawiania, aby uzdrowi rdo wszystkich swoich problemw, czyli problemy serca i destrukcyjne, bolesne wspomnienia komrkowe serca, ktre zawieraj faszywe przekonania. Witaj w nowym yciu. Podsumowaniem opartym na wszystkich Siedmiu Sekretach s dwie prawdy: 1. Aby rozwiza swoje problemy, musisz pozby si stresu. Nie ma innego sposobu. To jedyna kwestia, co do ktrej wszyscy s zgodni, wczajc w to Rzd Federalny, tradycyjn medycyn, medycyn alternatywn, badania z ostatnich dwudziestu lat i informacje zawarte na dwudziestu milionach stron internetowych. Nie da si tego pomin. Musisz pozby si stresu, jeli pragniesz trwaego, cakowitego uzdrowienia swoich problemw.

2. Aby pozby si stresu, musisz uzdrowi swoje wspomnienia. Zgodnie z wynikami bada przeprowadzonych na Southwestern University Medical School oraz Stanford University Medical School tym, co wywouje reakcje stresowe w organizmie, nie jest wycznie aktualna sytuacja. S to take nasze faszywe przekonania, nasze destrukcyjne wspomnienia komrkowe, zakodowane i przechowywane w sercu i umyle w tym, co Biblia nazywa sercem.

CZY TO, CO TERAZ ROBISZ, JEST SKUTECZNE?


Po tych dwch wnioskach pojawia si nastpujce pytanie: Czy stosujesz je w praktyce? Cokolwiek teraz robisz, starajc si odnie sukces, uzdrowi jak kwesti, rozwiza jaki problem lub poradzi sobie z czym nazwij to, jak chcesz czy udaje ci si przestrzega dwch wymienionych wyej zasad? Czy pozbywasz si stresu? Czy uzdrawiasz wspomnienia komrkowe, ktre wywouj stres? Jeli nie, to szanse na to, e rozwiesz swoje problemy cakowicie, kompleksowo i trwale s bardzo, bardzo niewielkie. Dlaczego tak jest? Jeli nie robisz tych dwch rzeczy, to znaczy, e starasz si rozwiza swj problem, ale zajmujesz si jedynie objawami. Innymi sowy, starasz si tylko pozby cierpienia, ale nie zajmujesz si jego rdem. Przypumy, e masz nawracajce ble w podbrzuszu i nieustannie musisz bra rodki przeciwblowe, eby ci nie bolao. Czujesz, e tak nie powinno by, i bardzo si boisz: Zastanawiam si, czy to rak, czy problem z woreczkiem ciowym, a moe co w jelitach albo wrzd, albo co w tym stylu. Ale zamiast si tym zaj i przekona si, co powoduje problem, a nastpnie usun jego przyczyn, ty cigle bierzesz leki przeciwblowe. Wszyscy rozumiemy, e nie uporasz si z tym problemem przez umierzanie blu i tak samo nie uzdrowisz problemw w swoim yciu przez to, e bdziesz si stara radzi sobie lub myle o nich w inny sposb, z bardziej optymistycznym nastawieniem. Musisz dotrze do rda problemu. I wanie o to chodzi w Kodzie Uzdrawiania.

DALEKOSINE EFEKTY
Wierzymy, e Kody Uzdrawiania s tym, co najwiksze umysy naszych czasw przewidziay i uznay za przyszo medycyny. Tyle e zakres ich dziaania jest o wiele szerszy ni medyczny. Uzdrawiaj one problemy uczuciowe, problemy psychiczne, problemy zawodowe, problemy dotyczce szczytowych osigni wymie, co chcesz poniewa wszystkie one maj to samo rdo, a jest nim stres spowodowany przez destrukcyjne bolesne wspomnienia komrkowe w niewiadomoci. Niedawno prowadzilimy seminarium w jednym z wikszych miast na rodkowym Zachodzie. Pierwsz osob, ktra podesza do mnie tego wieczoru, by pewien mczyzna. Siedem miesicy wczeniej zacz on stosowa Kody Uzdrawiania. Jego problemem nie byy ani uczucia, ani przekonania, ani negatywne mylenie a przynajmniej nie byy one problemem wiadomym. Cierpia na zastoinow niewydolno krenia, nadcinienie, jego misie sercowy kurczy si jedynie w 20%, poza tym mia odm oraz kilka innych zwizanych z tym dolegliwoci. Stosowa Kody Uzdrawiania od siedmiu miesicy i uwaa, e wcale mu nie pomogy. Dzie przed naszym seminarium odby akurat coroczn wizyt kontroln u kardiologa. Po przeprowadzeniu dokadnych bada lekarz wszed do gabinetu, zafrapowany, podrapa si po gowie i powiedzia do tego mczyzny: Nie wiem, co pan robi, ale niech pan nie przestaje. Cinienie pacjenta byo w normie, odma znikna, misie sercowy kurczy si w 50%. Lekarz kaza mu odstawi leki i powiedzia, e osignicie takich wynikw jest w zasadzie niemoliwe. Moemy przytoczy setki takich historii. Niektre z nich s opisane w niniejszej ksice, o innych rwnie moesz poczyta na naszej stronie internetowej (www.thehealingcodebook.com). Wiele z tych bada, ktrym poddano opisanego wyej mczyzn, zwizanych jest z badaniem czstotliwoci energii, tak jak ju zostao to wczeniej omwione. Gdy te czstotliwoci si zmieniaj, zmieniaj si te wyniki bada. Kiedy poprawiaj si wyniki bada, lekarze, zakopotani, drapi si po gowie i mwi: To niemoliwe albo Nie wiem, co pan robi, ale niech pan nie przestaje. To uzdrowienie zyczne jest wynikiem uzdrowienia problemu energetycznego. Kiedy poczucie zagubienia, negatywne emocje i destrukcyjne wzorce mylenia zwizane z okrelonym problemem zostaj uzdrowione, wwczas osoba zainteresowana jest w stanie dostrzec prawd, a czstotliwo energetyczna komrek powraca do rwnowagi i do zdrowia. Teraz ju znasz wszystkie siedem Sekretw. Mam nadziej, e rozumiesz, skd wziy si twoje problemy, i masz nadziej na uzdrowienie, jakiej nigdy wczeniej nie miae. Ale nie pozostawiajmy niczego przypadkowi. Teraz podsumujmy wszystkie te Sekrety w postaci piciu krokw prowadzcych do osignicia takich rezultatw, jakich pragniesz.

ROZDZIA SMY
CHODZI O REZULTATY
W filmie Jerry MacGuire Tom Cruise gra rol agenta sportowego, ktry przeywa kryzys wieku redniego. Zazwyczaj nie pamitamy jednak kwestii wypowiedzianej w sawnej scenie z innym znanym aktorem Cub Goodingiem Jr., ktry gra rol zawodowego sportowca w druynie futbolu amerykaskiego. Stara si zdoby kontrakt, na ktry swoim zdaniem zasuguje, ale do ktrego w rzeczywistoci nigdy nie dors. W chwili szczeroci z Cruiseem Gooding wyjawia swoj mantr, a ta brzmi: Poka mi pienidze!. Innymi sowy, gadanie nic nie kosztuje, poka mi wyniki! Wanie od tego zacza si ta ksika. Obiecaem, e poka ci pienidze, jeli chodzi o twoje ycie, zdrowie i pomylno. Innymi sowy: W jaki sposb moesz w swoim yciu osiga takie rezultaty, jakich pragniesz?. Zanim podsumujemy wszystko, chciabym jeszcze nadmieni na marginesie, e posta grana przez Cruisea mwi zawodowemu futbolicie, swojemu klientowi, e pokae mu pienidze, kiedy ten zacznie gra z serca, zamiast z gowy. W filmach bajki zawsze staj si rzeczywistoci i ten film nie by wyjtkiem. Gooding nauczy si gra z serca, a Cruise z tego powodu mg pokaza mu pienidze. Jest to do dobre podsumowanie caej ksiki. Jeli si nauczysz, jak y z serca, osigniesz w yciu takie rezultaty, jakich pragniesz. Mamy nadziej, e ju teraz zdajesz sobie spraw z tego, e twoje problemy, podobnie jak ich rozwizanie, maj rdo w sercu. A w jaki sposb wykorzysta to praktycznie tak aby nie bya to tylko teoria, ktra dobrze brzmi i ma sens, ale nie prowadzi do trwaych zmian w twoim yciu. Wyprbuj ponisze proste wiczenie wymylone przez Walta Disneya. Wszyscy uwaaj, e Walt Disney by geniuszem, i to w wielu dziedzinach: animacji, rysunku, biznesu i innych. Ale by moe dziedzin, w ktrej by najwikszym geniuszem, bya sfera wyobrani. Disney opracowa proces stosowany w jego rmie, ktry nazwa storyboarding, czyli scenorys, a ktry obecnie wykorzystuje si na caym wiecie w korporacjach amerykaskich, kocioach, maych rmach, brany lmowej, sztuce i rnych innych dziedzinach. Storyboarding to proces, ktry porzdkuje wyobrani, a nastpnie wykorzystuje j praktycznie. Storyboardingu uczono mnie w nastpujcy sposb: zaczynao si od uwolnienia wyobrani i zapisywania wszystkich moliwoci dotyczcych tematu, nad ktrym si pracuje, jakie tylko przyszy na myl. Chciabym, aby i ty od tego zacz. Pozwl, by twj umys sta si swobodny; pozwl, by twj duch poszybowa, wyobraajc sobie, czym odtd moe by twoje ycie. A teraz zapisz, czego pragniesz, czego potrzebujesz, czego poszukujesz, czego chcesz itd. nie ograniczaj si, ale postaraj si zapisywa wszystko, i to jak najbardziej szczegowo. Zobacz to, poczuj to, posmakuj to, dotknij tego, powchaj to, dowiadcz tego. Zafunduj sobie burz mzgw.

WYNIKI
Pozwl, e teraz troch namieszam i narzuc dwa ograniczenia. S nimi prawda i mio. Spjrz na wszystko, co zapisae, i sprawd, czy s w tym prawda i mio. Jeli tak nie jest, wykrel to. Rne osoby mog uzyskiwa tu rne rezultaty, np. Bill Gates, zanim sta si tym Billem Gatesem, ktrego wszyscy znamy, by zwyk osob, a nie miliarderem. Nie miaem przyjemnoci zada mu tego pytania, ale by moe, kiedy on robi burz mzgw, widzia siebie jako miliardera. W jego wic wypadku to, o czym marzy i co sobie wyobraa, miecio si w kontekcie prawdy i mioci. Jednake mam przeczucie, e gdybym cofn si w czasie i zapyta Matk Teres, kiedy jeszcze bya mod zakonnic, czy jednym z jej celw jest zostanie miliarderk, odpowiedziaaby: Absolutnie nie, to nie moja misja, nie mam do tego powoania. Bycie miliarderk nie miecioby si u niej w kontekcie prawdy i mioci. Wiem, e by moe mylisz sobie: Skd mam wiedzie, jakie rezultaty w moim wypadku s pene mioci i prawdy? Nie spodoba ci si moja odpowied, ale to jedyna, jakiej mog udzieli, jeli mam pozosta szczery: Bdziesz wiedzia. By moe nie bdziesz tego wiedzia ani jutro, ani za tydzie, ani nawet za sze miesicy. Ale jeli bdziesz poszukiwa prawdy w mioci, znajdziesz odpowied na to pytanie. Kiedy pozbdziesz si destrukcyjnych wspomnie z serca, twoja wizja stanie si dla ciebie jasna. Pamitaj, e to nasze destrukcyjne wspomnienia komrkowe sprawiaj, e wierzymy w co, co nie jest prawd. Sprawiaj, e si boimy, kiedy nie powinnimy si ba, oraz aktywuj reakcj stresow w organizmie. Kiedy zatem uzdrowisz te wspomnienia komrkowe, twj cel bdzie dla ciebie jasny jak nigdy wczeniej. To podr, ktra trwa cae ycie, ale wiele z tych rzeczy ju wiesz. Na przykad rezultaty, jakie ja pragn osign, s nastpujce: chc by najlepszym mem, jakim tylko potra by, pragn by tak bardzo kochajcym ojcem dla Harryego i Georgea, jak to tylko moliwe. Pragn, by kady pacjent, z ktrym pracuj, wychodzi z mojego gabinetu nie tylko zdrowy, lecz take z poczuciem, e naprawd mi na nim zaley. To najwaniejsze rezultaty, jakie pragn osign w yciu, i nie mam co do tego wtpliwoci. Usyszaem kiedy na jednym seminarium, e niezalenie od tego, co ludzie mwi o swoich pragnieniach, kiedy dopyta si ich szczegowo, okazuje si, e wszyscy pragn tego samego: mioci, radoci i spokoju. Potwierdzaj to moje rozmowy z pacjentami: pytaem ich, czego pragn, i zagbiaem si w te kwestie coraz bardziej, a docieralimy do samego sedna. I wszystko sprowadza si do tych trzech rzeczy. Oczywicie wiele osb nigdy

nie uwiadamia sobie, e wanie tego naprawd pragnie, ale jest to zupenie inna kwestia, ktra sama w sobie jest problemem serca.

MOC PRZEKONA
Aby osign rezultaty, musisz mie moc. Zanim osigniemy jakiekolwiek efekty, musimy mie si, podobnie jak odkurzacz, ktry jest bezuyteczny, dopki nie podczysz go do prdu, lub jak samochd, ktry nie pojedzie bez benzyny, albo jak czowiek, ktry nie bdzie prawidowo funkcjonowa bez jedzenia. Im wiksza sia, tym lepsze rezultaty. Wiele lat temu Stany Zjednoczone zakoczyy II wojn wiatow zrzuciy dwie bomby atomowe na Japoni. Na wiecie nie byo wtedy adnej innej broni o takiej mocy jak bomba atomowa. By to kwantowy przeom w dziedzinie broni i nikt, kto nie mia takiej broni, nie mg stan do rywalizacji. Japoczycy zdawali sobie z tego spraw i woleli si podda, ni znikn z powierzchni ziemi. Do tej chwili rwnie inne kraje staray si opracowa i/lub wykra tajemnic broni jdrowej, ale to Stany Zjednoczone byy pierwsze. Jedn z fascynujcych rzeczy dotyczcych odkrycia technologii jdrowej jest fakt, e w swej istocie ta moc nie jest wytwarzana, lecz wyzwalana. Innymi sowy, moc, ktra w 1945 roku zrwnaa dwa miasta: Hiroszim i Nagasaki z ziemi, ju istniaa i przez cay czas bya dostpna w czsteczkach nazywanych atomami. Rzecz polegaa na tym, aby znale sposb na rozdzielenie atomw i uwolnienie tej energii z ich wntrza. Oczywicie uwolnienie tej mocy byo ogromnie destrukcyjne, ale w elektrowniach jdrowych ta sama moc wykorzystywana bya w sposb konstruktywny. Moc moe by wykorzystywana do rnych celw. Problem w tym, czy mona j ujarzmi. Od czasu destrukcyjnego wykorzystania mocy atomowej odkrylimy, jak uywa jej w dobrych celach do zaopatrywania domw w energi lub nawet napdzania pojazdw. Dzi w tobie tkwi ogromna sia zawarta w problemach serca, i to ona moe by destrukcyjna lub konstruktywna. Moe uniemoliwi ci osiganie celw, wchodzenie w relacje lub moe wywoywa choroby. Albo umoliwi ci fantastyczne osignicia, cudowne zwizki i wietne zdrowie. Masz wszystkie narzdzia i rodki potrzebne do osignicia rezultatw, ktre zapisae wczeniej. Musisz jedynie uwolni t moc. Jak to zrobi? Moc jest wyzwalana poprzez wiar i przekonania. T moc wiary wida w tym, co w medycynie nazywane jest efektem placebo. Pacjentowi podaje si cukier w tabletce, ale mwi mu si, e jest to nowy cudowny lek, ktry rozwie jego problemy zdrowotne. Niezwyke, e u wielu osb rzeczywicie osignie si podane rezultaty, nie podajc tym chorym niczego, co faktycznie mogoby wywoa podane skutki. Innymi sowy, problem ustpuje po podaniu cukru w tabletkach! Prawd mwic, w oglnokrajowym sondau przeprowadzonym wrd lekarzy amerykaskich w 2008 roku poowa z nich przyznaa, e przepisuje placebo. Podobne rezultaty uzyskano w sondaach przeprowadzonych w Danii, Izraelu, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Nowej Zelandii22. Pomijajc kwestie etyczne, warto zada sobie pytanie, dlaczego lekarze przepisuj cukier w tabletkach? Poniewa placebo jest skuteczne! Istnieje wicej dowodw na moc wiary. Odwrotno efektu placebo nazywana jest efektem nocebo. Lekarze take o tym wiedz. Badanym podaje si placebo i ostrzega o negatywnych skutkach ubocznych. A oni dowiadczaj tych negatywnych skutkw! W badaniu klinicznym podwjnie lepej prby, w ktrym testowano antydepresanty, nawet ci uczestnicy, ktrzy otrzymywali cukier w tabletkach, zgaszali skutki uboczne takie jak dolegliwoci odkowo jelitowe, jeli naukowcy na pocztku ostrzegli ich, e takie skutki mog si pojawi donioso o tym czasopismo Time w artykule o synnym badaniu Pain przeprowadzonym przez woskiego neurologa Martina Amanzio23. U pacjentw przyjmujcych placebo wystpiy objawy podobne do skutkw ubocznych wywoywanych przez leki poniewa ci pacjenci myleli, e je przyjmuj. Pacjenci, ktrzy zaywali cukier w tabletkach, informowali o problemach nocebo zgodnych z dziaaniem leku. adna z osb, ktre przypuszczay, e mog zaywa NSAID lub Triptan, nie informowaa o problemach z pamici lub o dreniu, ale te osoby, ktre przypuszczay, e mog zaywa leki przeciwdrgawkowe, informoway o takich objawach. Podobnie w badaniach lekw NSAID wycznie te grupy, ktre zayway placebo, donosiy o efektach ubocznych takich jak podranienie odka lub sucho w ustach. Syszaem niedawno o badaniu, w ktrym osobom dowiadczajcym przewlekego blu podano placebo i poinformowano je, e jest to wyjtkowa, nowa posta mor ny, ktra ma cudowne dziaanie przeciwblowe. Oczywicie u wielu badanych bl ustpi. Takie sytuacje zdarzaj si tysice razy w badaniach na caym wiecie. Ale nigdy nie syszaem, aby nastpnie kto zrobi to, co w tym konkretnym badaniu. Naukowcy zbadali uczestnikw, aby si przekona, co rzeczywicie stao si z osobami, ktre przyjy placebo i u ktrych bl ustpi. To, co odkryli, byo zdumiewajce. Organizm wyprodukowa niezwykle du ilo naturalnego odpowiednika mor ny i wanie dlatego bl ustpi. Jak do tego doszo? Nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. Wiemy tylko, e badania nad efektem placebo, ktre rozpoczto ju pidziesit lat temu, ponad wszelk wtpliwo dowodz, e ciao i umys s zdolne do takich rzeczy, jakie uznalibymy za niemoliwe. Co powoduje te niezwyke rezultaty? To, e dana osoba w nie wierzy. Myl, e nie potra bym znale lepszego przykadu na to, w jaki sposb wiara daje moc osigania rezultatw, ni efekt nocebo. Przy tej okazji omwi jeszcze jedn kwesti. Takie efekty nie pojawiaj si tylko i wycznie w odniesieniu do cukru w tabletkach i do funkcjonowania organizmu. S moliwe rwnie dziki naszemu sposobowi mylenia, uczuciom i dziaaniom. Pamitasz opowie o modym chiskim karatece, ktr podzieliem si przy okazji omawiania Sekretu Wierz? Ten mody ucze, ktry rozbi cegy w sposb, w jaki aden mistrz nigdy wczeniej tego nie zrobi, dowiadcza czego odwrotnego do efektu placebo. Ono jest moc, ktra wyzwala si pod wpywem wiary, ale wierzysz w kamstwo i efekty nie s trwae. Mody karateka wierzy w sam prawd 100% prawdy, bez choby jednego procenta wtpliwoci, lku albo poczucia zagubienia. Z powodu tej wiary osign cudowne, a nawet jak powiedzieliby niektrzy niemoliwe rezultaty. Wanie na tym polega rnica

pomidzy yciem opartym na destrukcyjnych wspomnieniach komrkowych zawierajcych kamstwa a yciem polegajcym na wierze w prawd.

ZASKAKUJCA PRAWDA O AFIRMACJACH


Musz teraz omwi kwesti a rmacji. Od kilkudziesiciu lat, a w szczeglnoci przez ostatnich dwadziecia lat, wiat rozwoju duchowego jest peen a rmacji. Wielu rnej maci guru wzbogacio si wanie w ten sposb. Uczyli innych, e jeli chc osign to, czego pragn, musz jedynie wierzy, a waciwa afirmacja wanie im to umoliwi i w magiczny sposb pozwoli zdoby nowy samochd, miliony dolarw, mio ycia albo nawet fizyczne uzdrowienie. Problem polega na tym, e to niemal nigdy nie dziaa. Dobrzy ludzie wydaj tysice dolarw i powicaj dziesitki lat swojego ycia na t praktyk opart na efekcie placebo, a kocz w bdnym kole biedniejsi, rozczarowani i z poczuciem zmarnowanego czasu. Przez blisko dwa lata testowaem a rmacj typu name it and claim it (wymie, co chcesz, i bierz to). Podczaem osoby do aparatury mierzcej HRV (badanie mierzce poziom stresu) I prosiem, aby powtarzay a rmacje takie jak: Mj nowy samochd ju jest w drodze do mnie lub W tej chwili nastpuje moje uzdrowienie z choroby nowotworowej. Wiesz co? Niemal za kadym razem urzdzenie do mierzenia HRV przestawao dziaa co oznacza, e powtarzanie a rmacji wywoywao ogromny stres. A pamitaj, e stres jest przyczyn niemal kadej zej rzeczy, jaka nam si przydarza. Byem bardzo podekscytowany, kiedy w 2009 roku na University of Waterloo w Kanadzie przeprowadzono nowe badanie powicone a rmacjom. O jego wynikach informowano na caym wiecie. Wykazay one, e u wikszoci osb takie a rmacje nie tylko nie dziaaj, ale wrcz przyczyniaj si do pogorszenia sytuacji. Wanie dlatego od wielu lat jestem zwolennikiem czego, co nazywam wyraeniem prawdziwej intencji. Owszem, s to stwierdzenia pozytywne, ale wyraaj to, w co naprawd wierz. Przykadowo, zamiast powtarza: W tej chwili nastpuje uzdrowienie z choroby nowotworowej, kiedy naprawd w to nie wierzysz, moesz wyrazi prawdziw intencj, np.: Pragn wyleczy si z raka, wierz, e to moliwe, i prosz Boga, aby mi w tym pomg. Kiedy ludzie powtarzaj takie yczenie, to urzdzenie do mierzenia HRV wykazuje, e stres si zmniejsza. Na czym polega rnica? Jest podobna do tej pomidzy placebo a czym, co jest prawdziwe. To stwierdzenie, w ktre wierzysz i ktre jest sformuowane w sposb pozytywny. Pierwsze zdanie to co, w co nie wierzysz, dlatego dla twojego serca bdzie to kamstwo.

PRZEKONANIE I WIARA A ZACHOWANIE


Zawsze robimy to, w co wierzymy, a wszystko, co robimy, robimy z powodu tego, w co wierzymy. Jeli robisz co, czego nie chcesz robi, to powodem jest faszywe przekonanie. Aby zmieni niechciane zachowanie, musisz zmieni przekonanie. Wydaje si, e efekt placebo bardzo dobrze to ilustruje, ale z przykroci musz stwierdzi, e istnieje pewien problem. Kolejna uniwersalna prawda dotyczca efektu placebo jest taka, e niemal nigdy podane efekty nie s trwae. Oznacza to, e efekt bdzie tylko chwilowy. Z tego powodu placebo w rzeczywistoci moe by bardzo niebezpieczne. Co roku setki milionw dolarw wydaje si tylko dlatego, e jaki produkt robi dobre wraenie. Ludzie go testuj, poniewa sdz, e przyniesie im korzyci, ale trwaa zmiana na lepsze nie nastpuje. Poniewa jednak dziki jakiej tabletce lub metodzie osoby takie odnosz pewne korzyci, mog stosowa j miesicami lub latami po to, aby w ich yciu co si stao, cho w rzeczywistoci te rodki nie maj mocy, aby tego dokona. Dlaczego efekt placebo jest nietrway? To proste, jeli si nad tym zastanowi: po prostu ludzie wierz w to, co nie jest prawd. Wierz, e cukier w tabletkach to cudowny lek. Ale wiara w to nie sprawia, e staje si to prawd. Aby rezultaty byy trwae, moc take musi by trwaa. Aby odkurzy dywan, nie wystarczy podczy odkurzacza do prdu tylko na trzydzieci sekund. Wtyczka przez cay czas musi by w kontakcie. Moc moe by trwaa tylko wtedy, kiedy wierzymy w co, co w stu procentach jest prawd. To zaskakujce, e wiara w cokolwiek czciowo uwolni moc. Cho wydaje si to szalone, nawet kamstwo czciowo daje moc. I wanie dlatego zjawisko to jest niezwykle niebezpieczne. Szczeglnie jeli jestemy chorzy albo bardzo czego potrzebujemy, atwo da si omami namiastce mocy albo przedsmakowi rezultatu, ktrego pragniemy od tak dawna. Chwytamy si tego kurczowo i wpadamy w otcha. Jestemy w szponach kamstwa. Jak wydosta si z tej otchani? Trzeba porzuci kamstwo i otworzy si na prawd. Ca prawd i tylko prawd. Nie jest to takie atwe, jak si wydaje, poniewa kiedy wierzy si w kamstwo, atwo poczu si zagubionym (wicej o poczuciu zagubienia poniej).

WIERZ W PRAWD, ZMIENIAJ RZECZYWISTO


Interesujcym faktem dotyczcym zyki kwantowej (energia atomowa zwizana jest z zyk kwantow) jest to, e w zyce kwantowej rzeczywisto ulega zmianie w zalenoci od tego, w jaki sposb na ni patrzysz. Innymi sowy, zmieniasz zyczne waciwoci czsteczek i rzeczywistoci namacalnej w zalenoci od tego, pod jakim ktem je obserwujesz. Od tego, w co wierzysz, zaley, pod jakim ktem patrzysz na wszystko. Jak powtarzamy w caej ksice, jeli bdziesz potra dotrze do punktu, w ktrym na swoje ycie spojrzysz w prawdzie

i mioci, zmieni to diametralnie i twoj rzeczywisto, i rezultaty, jakie osigasz. Jeli zatem w mioci wierzysz w prawd o swoim yciu, to spowoduje uwolnienie mocy, ktra pozwoli osign rezultaty najlepsze rezultaty, absolutnie najlepsze rezultaty. Mamy tu na myli zdrowie, pomylno, relacje z bliskimi, poczucie spenienia i oczywicie mio, rado i spokj. Jakie rezultaty osigniesz? Na to pytanie moe odpowiedzie tylko Bg i ty sam. Nie wiem, czy jeste Billem Gatesem, czy Matk Teres. Moe tego nie wiesz nawet ty sam, ale jeli pozbdziesz si wszystkiego, co zanieczyszcza twoje serce, bdziesz wiedzia, jakie s twoja misja i twoje przeznaczenie. A zatem jak uwierzy w prawd w mioci? Wszystko zaczyna si od faktycznej. PRAWDY. Ale czasami, aby do niej dotrze, musisz przedrze si przez las kamstw.

W JAKI SPOSB NIEPEWNO BLOKUJE PRAWD


Pierwszym krokiem powinno by uzdrowienie destrukcyjnych wspomnie serca. Dlaczego? Poniewa to one sprawiaj, e wierzysz w co, co nie jest prawd. Jak si to nazywa? Niepewno i poczucie zagubienia. Jaki jest skutek poczucia zagubienia? Wybr niewaciwej drogi. Wiara w prawd daje nam poczucie, e Wiem, e to waciwe!. Ale kiedy wierzymy w co, co nie jest prawd, czujemy si zagubieni, i nie wiemy, w jakim kierunku poda. Poczucie zagubienia powodowane jest trzema czynnikami. Pierwszy z nich to wspomnienia komrkowe, ktre s wzajemnie sprzeczne. Innymi sowy, gosy z przeszoci mwi ci, co robi. Ale ka ci one robi jednoczenie rne rzeczy. Drugi z nich to kon ikt pomidzy wiadomoci a niewiadomoci (tym, co nazywamy gow i sercem zostao to omwione przy okazji Sekretu nr 7 Kiedy gowa i serce s w kon ikcie). Trzecia przyczyna poczucia zagubienia to ogupienie wywoane stresem (zostao to omwione przy okazji Sekretu nr 1). Stres sprawia, e przestajemy myle logicznie lub nasza zdolno rozumowania znacznie sabnie. Poniewa okoo 90% z nas nieustannie dowiadcza stresu zjologicznego w jakim zakresie, nasza zdolno do prawidowego i jasnego mylenia zmniejsza si, w miar jak stres si nasila. Czy czujesz si teraz zagubiony? Jeli tak, to co jest tego przyczyn? U wielu osb wystpuj wszystkie te trzy czynniki jednoczenie. U nas w domu jest dua zamykana biblioteczka, ktr moi rodzice przywieli z Hongkongu w czciach. Zajmuje ona ca cian w salonie. Osoby, ktre przychodz do nas w odwiedziny, czsto wiedz, e mam wyksztacenie psychologiczne, wic spogldaj na ksiki na regaach i komentuj: O rany, przeczytae ton ksiek!. Musz by uczciwy i odpowiadam im, e prawdopodobnie nie przeczytaem trzech ksiek, ktre znajduj si w tej biblioteczce. W cigu dwunastu lat, kiedy Tracey desperacko poszukiwaa leku na depresj, przeczytaa te wszystkie ksiki, a nawet jeszcze wicej. Wiele razy w cigu tych lat widziaem Tracey czytajc ksik lub suchajc audiobooka albo nagrania z wykadw i byem podekscytowany, sdzc, e by moe to bdzie wanie ta rzecz, ktra pozwoli, aby serce Tracey dostrzego prawd i wyzwolio z okoww depresji. Przez te wszystkie lata pytaem on, jak podoba si jej ksika albo czy czegokolwiek si z niej dowiedziaa, a jej odpowied za kadym razem bya taka sama. Trzy sowa: Nie pojmuj tego. Wiele razy prosiem, eby mi wyjania, co ma na myli. Czy chodzi o to, e nie rozumie? Tracey odpowiadaa wtedy: Oczywicie, e rozumiem. Przeczytaam ten akapit cztery razy, mog go przytoczy z pamici. Po prostu tego nie pojmuj. To niczego nie zmienia w moim yciu. I to mwia kobieta, ktrej IQ wynosi 129! Bya to dla mnie jedna z najwikszych tajemnic pierwszych dwunastu lat naszego maestwa, poniewa wiele z tych rzeczy, z ktrymi styka si umys Tracey, to byy wspaniae, cudowne prawdy. Czytaa sowa prawdy wypowiedziane przez najwiksze umysy naszych czasw, jak rwnie ponadczasowe mdroci opisane w Biblii, sowa Matki Teresy itp. Jak moga tego nie rozumie? Jakim cudem niczego to nie zmieniao? Jak to moliwe, e nie miao to odniesienia do jej ycia? Wszystko to dotyczyo jej ycia! Dlaczego wic tego nie dostrzegaa? Zrozumiaem to, kiedy ju poznaem prawdy opisane w tej ksice. Odpowied brzmiaa nastpujco: ona nie potra a dostrzec prawdy. Bya tak zagubiona z powodu wszystkich kamstw w swoim sercu (a pamitaj, e kiedy gowa i serce s w kon ikcie, serce wygrywa), e nie potra a zrozumie prawdy. Ale czy w jej sercu byy take prawdziwe przekonania? Absolutnie tak! Mnstwo. Ale wanie tak dzieje si, kiedy w twoim sercu s zarwno kamstwa (w ktre na pewnym poziomie wierzysz), jak i prawdy, ktre s w kon ikcie z tymi kamstwami. I jedne, i drugie na pewnym poziomie wydaj si waciwe. To prowadzi do poczucia zagubienia. Takie czy inne rozwizanie moe nam si bardziej podoba, ale nadal czujemy zagubienie i niepewno.

TEST SPOKOJU
Jaki jest papierek lakmusowy, ktry pozwala wykry poczucie zagubienia? Czy jest to spokj, czy brak spokoju? Jeli okrelony pogld lub dziaanie cz si z poczuciem spokoju, jest to wskanik, e wierz w prawd w mioci. Jeli dominuj niepokj, smutek, zagubienie, wtpliwoci, jeli odczuwam ucisk w piersiach lub odku to wwczas w moim sercu jest co, w co wierz, a co zakca moj zdolno do wiary w ca rzeczywist prawd. Innymi sowy, nie wierz w prawd w mioci i nie osign rezultatw, jakich pragn. Musz powiedzie jeszcze jedno sowo o tym spokoju, o ktrym wspomniaem. Wiele osb myli spokj z dwiema innymi rzeczami. Jedn z nich jest szczcie i poczucie zadowolenia z tego powodu, e wszystko idzie po mojej myli. To nie jest spokj, ale sprzyjajce okolicznoci. Skd wiadomo, z ktr z tych rzeczy masz do czynienia? Czy czujesz ten spokj, nawet jeli okolicznoci s niesprzyjajce? Czy te pograsz si wtedy w poczuciu zagubienia, depresji i niepokoju? Prawdziwy spokj nie zaley od okolicznoci.

Drug rzecz, ktr ludzie myl ze spokojem, jest odrtwienie. Nie czuj si zagubiony, nie czuj niepokoju, nie czuj lku, nie czuj blu Nie czuj niczego!. To take nie jest spokj, ale zazwyczaj dowd na silne destrukcyjne wspomnienia komrkowe, tak silne, e twoje serce sprawio, i nie czujesz nic, po to, aby przetrwa, bo wszystko, co czue, powodowao, e bardzo cierpiae.

MOC PENEJ PRAWDY


Aby osign rezultaty, jakie obiecaem ci na pocztku ksiki, musisz wierzy w prawd. Kiedy byem maym dzieckiem, poszedem na lm, ktry mnie oczarowa. To by jeden z najlepszych lmw, jakie w ogle widziaem w tamtym czasie. Po kinie od razu wrciem do domu i natychmiast zeskoczyem z dachu z parasolk w rce. Nie, nie staraem si popeni samobjstwa; po prostu obejrzaem lm Mary Poppins. Oczywicie kiedy zobaczyem, jak Julie Andrews frunie w powietrzu ze swoj parasolk, uwierzyem, e ja te tak mog. Chcecie dowodu na to, e w to uwierzyem? Zeskoczyem z dachu! Wszystko robimy dlatego, e w co wierzymy. Nie mgbym zeskoczy z dachu, gdybym nie wierzy, e nic mi si nie stanie. Szczerze i uczciwie wierzyem, e mog fruwa z parasolk, ale nie osignem dziki temu takich rezultatw, jakie chciaem. Jedyny sposb, aby osign takie efekty, to wierzy w prawd. Twierdzisz: Chwila, chwila, mylaem, e moc si wyzwala, kiedy wierzysz w cokolwiek, nawet w co, co nie jest prawd. Gdzie wic ley moc w tej historii o skakaniu z dachu?. Po pierwsze, w moim sercu. W chwili gdy skakaem z dachu, czuem si jak Superman a nie braem adnych tabletek. Byem silny, byem wolny, byem podekscytowany To jest moc. Po drugie, skoczyem. Gdyby na tym dachu zebra setk dzieci w moim wieku i poprosi je, eby skoczyy, to jak mylisz, ile z nich faktycznie by to zrobio? Prawdopodobnie adne! Nawet gdyby stara si je przekupi pienidzmi, sodyczami lub lmami wideo, prawdopodobnie i tak by nie skoczyy. Trzeba ogromnej mocy, aby mae dziecko zignorowao cay instynkt samozachowawczy po to, eby zrobi co, czego pragnie jego serce. To jest moc. To s efekty. Problem polega na tym, e nie osignem takich rezultatw, jakie chciaem, i oczywicie nie byy one trwae. Miaem zatem swoj prawd, ktra polegaa na tym, e poszedem na lm, zobaczyem, jak kto inny fruwa z parasolk, tyle e nie wziem pod uwag tego, e skakanie z dachu zaprzecza niezmiennym prawom natury nazywanym grawitacj. Gdybym zamiast wrci do domu z kina i natychmiast skoczy, zebra wicej informacji i pozna prawd, to jestem obecnie przekonany, e nie skoczybym. W jaki sposb by si to stao? Znalazbym w encyklopedii hasa grawitacja, spadanie, z pewnoci zapytabym o zdanie rodzicw, a gdybym by bardzo zdesperowany nawet starszego brata. By moe nastpnego dnia w przedszkolu zapytabym wychowawczyni, czy widziaa lm i co myli o skakaniu z dachu. Myl, e rozumiesz, o co mi chodzi: uzyskabym wystarczajco duo nowych, prawdziwych informacji w sercu i nie byoby w nim kamstwa, a ja nie ryzykowabym, e zrobi sobie krzywd.

BRAKUJCY SKADNIK
By moe zauwaye, e czego brakuje. Zrbmy krtkie podsumowanie. Po pierwsze, musimy wiedzie, co chcemy osign. Po drugie, osignicie tego wymaga mocy. Po trzecie, wiara wyzwala moc. Po czwarte, musimy wierzy w prawd, aby osign trwae rezultaty, jakich pragniemy. Czego zatem brakuje? Wracamy do trzech sw Tracey. Pamitasz je? Nie pojmuj tego. Innymi sowy, moe si zdarzy, e znamy ca prawd, ktrej potrzebujemy, aby osign trwae rezultaty, ale mimo to nie wyzwoli si adna moc. Wanie tak byo w wypadku Tracey, a do wiosny 2001 roku. To najwaniejsza kwestia w caej ksice. Obecnie, w szczeglnoci w dobie internetu, wikszo osb ma moliwo pozna prawd w o wiele wikszym stopniu ni kiedykolwiek wczeniej. To powinno oznacza, e rezultaty bd bardziej trwae ni wczeniej, lecz tak wcale nie jest. Owszem, yjemy tak dugo jak ludzie przed nami, a w wielu wypadkach nawet duej, ale jestemy coraz bardziej chorzy. Wczoraj wieczorem zadzwoni do mnie mczyzna, ktrego synek od lat walczy z astm. Opowiada mi, e w klasie jego syna jest wiele dzieci, ktre choruj na astm, i e dotyczy to nie tylko tej klasy, ale wszystkich innych w caej szkole. By moe nie wiesz, e przed laty astma wystpowaa bardzo rzadko. Teraz ta choroba jest powszechna. Wczeniej nikt nie sysza o ADD i ADHD. Obecnie s to jedne z waniejszych problemw w kadej szkole na caym wiecie. W 1971 roku prezydent Richard Nixon ogosi wojn z rakiem. Wwczas rak by sm lub dziewit z kolei przyczyn mierci w Stanach Zjednoczonych. W 2009 roku nowotwory zoliwe s drug przyczyn mierci w Stanach Zjednoczonych (po chorobach serca). Przegrywamy t wojn i dotyczy to nie tylko zmaga z chorobami trapicymi ciao. Liczba chorych psychicznie zwiksza si od lat. Pewna kobieta powiedziaa mi niedawno, e niemal wszystkie kobiety, ktre nale do jej grupy studiujcej Bibli, bior leki przeciwdepresyjne lub uspokajajce. Do niedawna Valium byo najczciej przepisywanym lekiem w historii medycyny. Nie lepiej jest ze sfer emocji i wizi midzyludzkich zwizki rozpadaj si w sposb, ktry jeszcze jaki czas temu powodowaby wykluczenie ze spoeczestwa. Dlaczego tak si dzieje, skoro medycyna czyni postpy? Ju powiniene to wiedzie: dlatego, e te postpy nie maj nic wsplnego ze rdem problemu. A s nim destrukcyjne wspomnienia komrkowe. Codziennie jestemy zalewani przez negatywne obrazy przekazywane za porednictwem telewizji, filmw, czasopism i gazet, lecz przez wikszo czasu nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Niedawno ogldaem reklam, ktra miaa zachci do obejrzenia lmu, a jej kluczowymi elementami byy seks, morderstwo, zdrada, oszustwo. Wanie tego typu czynniki przyczyniaj si do powstania wspomnie komrkowych, ktre nie pozwalaj ci osiga upragnionych rezultatw i sprawiaj, e chorujesz. Obejrzenie dobrego lmu moe nas napeni uzdrawiajcymi, pozytywnymi i prawdziwymi

wspomnieniami, tak jak obejrzenie zego moe nam zaszkodzi. Ale wrmy do tego, czego brakuje. Kluczem do uwierzenia w prawd jest ZROZUMIENIE.

ZROZUMIENIE A CAA PRAWDA


Przypomnij sobie badania przeprowadzone przez dr. Brucea Liptona ze Stanford University Medical School, ktre wykazay, e przyczyna stresu wywoujcego choroby to zawsze faszywe przekonanie. Czym ono jest? Wiar w co, co nie jest prawd. Waciwie precyzyjniej istot rzeczy oddawaoby pojcie bdne pojmowanie prawdy. Niemal w kadym destrukcyjnym wspomnieniu jest troch prawdy. Pacjentka, o ktrej pisaem przy okazji Sekretu nr 5 ta, ktra zostaa zgwacona pamitaa wiele prawdziwych wtkw tego wydarzenia. Wikszo tego, co zachowaa w pamici, bya prawd. Zasadnicz spraw, ktra odbiegaa od prawdy, bya jej interpretacja gwatu: Nie jestem nic warta; nigdy nie jestem bezpieczna; ju nikt nigdy nie spojrzy na mnie tak jak wczeniej. W okrelony sposb postrzegaa fakty i prawd dotyczce tego, co jej si przytra o, i wycigna bdne wnioski. le zrozumiaa prawd. A wspomnienie kobiety, ktrej w dziecistwie przydarzy si przykry incydent z lodami, rwnie w wikszoci byo prawd. Mama powiedziaa jej, e nie moe zje lodw, i daa je siostrze. Mama powiedziaa jej, e gdyby zjada porzdnie lunch, te dostaaby lody, ale ona le to zinterpretowaa, niewaciwie zrozumiaa i wycigna bdne wnioski, bardzo podobne do konkluzji zgwaconej kobiety: Nie mona mnie kocha, jestem nic niewarta, co jest ze mn nie tak. Brak mocy, a take rezultaty w yciu tych dwch kobiet take byy podobne. U kobiety, ktra zostaa zgwacona, byy one o wiele silniejsze, ale podstawowe przekonania u obu kobiet cechuje ogromne podobiestwo. W tych trzech wypadkach Tracey i jej depresji, kobiety, ktra zostaa zgwacona, i kobiety z historii o lodach kiedy bohaterki uporay si z kamstwem w swoich sercach, mogy zrozumie prawd. Uwierzyy, wyzwolia si moc i kada z nich od tej chwili osigaa trwae rezultaty. Na pierwszy rzut oka wydaje si, e bardzo trudno odkry ca prawd zwizan z danym problemem, zanim dziki niej osignie si trwae rezultaty. Nie rozpaczaj; to nie jest takie trudne. Jeli mamy stosunkowo czyste serce, to czsto si zdarza, e poznamy sercem prawd za pierwszym razem, kiedy j zobaczymy lub usyszymy. Bdzie ona wspbrzmie z nami i bdziemy czu j w gbi swego jestestwa. Dzieje si tak, poniewa mamy w sobie mechanizm, ktry nosi nazw sumienie. Jego jedynym celem jest pomc nam odkry te prawdy. Kiedy jednak mamy w sercu zbyt wiele kamstw na dany temat, gos sumienia jest zaguszany lub wprowadzany w bd przez rywalizujce i wzajemnie sprzeczne podpowiedzi. Rozwizaniem jest pozbycie si z serca faszywego rozumienia, ktre jest zakodowane w naszych wspomnieniach komrkowych. A do niedawna byo to bardzo trudne. Ludzie cae lata uczszczali na psychoterapi i, tak jak Tracey, zapeniali biblioteczk poradnikami, i mimo to zazwyczaj nie osigali wikszego sukcesu. Dzieje si tak, poniewa staramy si uzdrowi wspomnienia komrkowe za pomoc narzdzi, ktrymi nie da si tego osign. Od 2001 roku, od czasu odkrycia Kodw Uzdrawiania, dysponujemy prostym narzdziem, ktre konsekwentnie i w przewidywalny sposb leczy rdo problemw, zamiast jedynie pozbywa si objaww.

ROLA MODLITWY
Nie chciabym sprawia wraenia, e przed odkryciem Kodw Uzdrawiania nie mona byo leczy problemw serca. Tym, co powoduje, e problemy serca zostaj uzdrowione, jest zastpowanie kamstw prawd. A z pewnoci na tym polega modlitwa i tego uczy Biblia. Problem w tym, e nawet chrzecijanie rzadko kiedy pozwalaj, by Bg uzdrowi to, co maj w sercu, i zastpi kamstwo prawd. Kod Uzdrawiania nie dziaa na poziomie modlitwy i jej nie zastpuje. Dziaa on raczej na poziomie wspomnianych wczeniej strategii radzenia sobie, i to je zastpuje. Jak wykazalimy, Kod Uzdrawiania jest o wiele skuteczniejszy, poniewa zamiast agodzi przyczyn lub uczy, jak sobie z ni radzi, uzdrawia j. Kod Uzdrawiania dziaa za pomoc modlitwy, o czym si przekonasz, czytajc kolejny rozdzia. Ja zawsze najpierw si modl, proszc Boga, aby zadziaa w sposb, jaki sam wybierze w tym take przez Kod Uzdrawiania. W pierwszym rozdziale obiecaem, e podpowiem, jak zdoby to, czego pragniesz. Teraz przyjrzyjmy si piciu krokom, ktre s do tego niezbdne: Rezultatom, Mocy, Wierze i Przekonaniom, Zrozumieniu, Prawdzie. Jeli masz odwag, aby przej te wszystkie kroki i zmieni swoje ycie, tak jak chcesz, osigniesz oczekiwane rezultaty. Czy to oznacza, e osigniesz dokadnie takie rezultaty, jakie chciae uzyska na samym pocztku? Nie. Oznacza to, e osigniesz najlepsze moliwe rezultaty by moe nawet takie, ktrych nie bye sobie w stanie wyobrazi.

TY BD SDZI
Okej, czas na twoj ocen. Na pocztku ksiki zoylimy obietnic i wierzymy, e jej dotrzymalimy. Dostrzegasz ju mamy tak nadziej e trudno byoby ci znale problem, ktrego prezentowana metoda uzdrawiania nie rozwie. Jeli masz kopoty uczuciowe, dzieje si tak dlatego, e kto nie rozumie prawdy o zwizku, o twoim yciu, o okolicznociach albo o sobie. Ale kwestie bdce przyczyn tych problemw mona rozwiza, pojmujc prawd. Jeli co ci si nie udaje, borykasz si z problemami zawodowymi lub nansowymi, moemy ci zagwarantowa, e tym, co nie pozwala ci osign sukcesu, jest mylne rozumienie prawdy. Sprawia ono, e nie robimy tego, co prowadzi do sukcesu, a robimy to, co nie pozwala nam

osign tego, co chcemy. Innymi sowy, wierzymy w kamstwo, ktre pozbawia nas mocy niezbdnej do odniesienia sukcesu. I oczywicie jeli masz problemy zdrowotne, to zgodnie z najnowszymi, rzetelnymi wynikami bada przeprowadzonych przez najwikszych uczonych w najlepszych instytucjach medycznych rdem problemw zdrowotnych jest zawsze wiara w to, co nieprawdziwe. Wywouje ona reakcj stresow w organizmie, blokuje komrki i koczy si tym, e jestemy chorzy. Jeli zatem dotrzymalimy przyrzeczenia, a ty widzisz dla siebie nadziej, moliwo rozwizania problemu lub spenienia swoich marze to zachcamy ci, aby zrobi ostatni krok i przewrci jeszcze jedn stron, aby pozna mechanizm, dziki ktremu moesz stworzy nowe podstawy dla swojego ycia, zdrowia i pomylnoci. W drugiej czci zestawimy to wszystko razem, aby pokaza ci, jak pozby si stresu, ktry powoduje twoje problemy (zarwno niewiadomego stresu wynikajcego ze zych wspomnie komrkowych, jak i wiadomego stresu spowodowanego okolicznociami). Moesz zacz zmienia swoje ycie, zanim jeszcze zakoczy si ten dzie.

Cz druga Rozwizania: jak poradzi sobie z niemal kadym problemem zdrowotnym i uczuciowym oraz odnie sukces

ROZDZIA DZIEWITY
CZYM JEST KOD UZDRAWIANIA?
W cigu ostatnich czterdziestu lat jedn z najbardziej popularnych dziedzin rozwoju duchowego, ktrej powicono mnstwo ksiek, jest dziedzina pozytywnego mylenia, intencji, sposobw radzenia sobie itd. Cho niemal w kadej z tych metod rozwizywania problemw tkwi element prawdy, to brakuje w nich czego wanego. Ju pisaem o biblioteczce z poradnikami i ksikami z dziedziny psychologii w naszym salonie. Mona w niej znale ksiki niemal kadego popularnego autora z tej dziedziny, jaki przyjdzie ci na myl. Co wicej, Tracey, jako perfekcjonistka, wyprbowaa kady sposb, technik lub zalecenie dotyczce uzdrawiania, a mimo to cigle miaa depresj. Moe ci si wydawa, e to odosobniona sytuacja. Jednake w trakcie tych wszystkich lat, kiedy prowadziem prywatn praktyk i byem terapeut, nieo cjalnie przeprowadzaem ankiet wrd swoich pacjentw, by zbada t kwesti. Skala ich problemw bya ogromna: od powanych chorb fizycznych do powanych chorb psychicznych, od problemw w zwizku po rnego rodzaju uzalenienia. Zadawaem moim pacjentom dwa pytania. Pierwsze brzmiao: Co powiniene robi inaczej, jeli chodzi o twj problem?. Spord kilkuset osb, ktre o to pytaem, tylko dwie nie znay prawidowej odpowiedzi. Jedn z nich by schizofrenik, a drug zbuntowany nastolatek (jestem pewien, e zna waciw odpowied, ale nie zamierza si przyznawa). Drugie pytanie brzmiao: Dlaczego tego nie robisz?. Odpowiedzi dzieliy si na dwie kategorie: Nie wiem oraz Nie potra . Wszyscy ci ludzie powtarzam, wszyscy ci ludzie starali si, jak tylko mogli, aby pokona swj problem robili to cay czas albo przynajmniej kiedy w przeszoci bardzo si starali, ale w kocu stracili nadziej. To spostrzeenie nie jest odkrywcze. Kady dobry terapeuta lub doradca to potwierdzi. Dlaczego zatem te ksiki, techniki i metody, warte w sumie wiele milionw dolarw, najwyraniej nie s skuteczne w odniesieniu do osb, ktre desperacko poszukuj pomocy? Jak w wypadku wikszoci prawd, odpowied jest bardzo prosta. adna z tych rzeczy nie jest w stanie uzdrowi rda problemu. Jaki mam na to dowd? Gdyby bya w stanie, problemy ju byyby uzdrowione nie tylko w kilku przypadkach, ale w ogle: konsekwentnie i w sposb przewidywalny, i to zarwno w odniesieniu do chorb zycznych, jak i problemw niefizycznych. Skd wiem, e to w ogle jest moliwe? Przede wszystkim, zgodnie z teori i wynikami bada, tym, co powinno nastpi, jest cakowite uzdrowienie (przypomnij sobie Sekrety nr 1, 2 i 3), cho z historycznego punktu widzenia nie mielimy sposobw na realizacj tego zadania. Co waniejsze, wanie takie jest nasze dowiadczenie z Kodami Uzdrawiania od czasu ich odkrycia wiosn 2001 roku. W rozdziale drugim przeczytae relacje kilku osb, ktre zostay uzdrowione. Poniej zamieszczamy ich wicej, aby pokaza ci, co jest moliwe. Autorzy tych relacji sami je nam przysali, nie prosilimy ich o to; historie pochodz z kilku ostatnich omiu czy dziesiciu lat od osb z pidziesiciu stanw i dziewidziesiciu krajw, ktrych ycie si zmienio. Jeli w pewnej chwili poczujesz, e jeste gotw przej do tej czci rozdziau, gdzie opisane jest co i jak, po prostu przejd do strony 221. Zanim jednak to zrobisz, gorco polecamy ci, aby przynajmniej przejrza kilka kolejnych stron. Dlaczego? To s relacje zwykych ludzi, takich jak ty, mczyzn i kobiet, modych i starych, zdrowych i chorych, penych nadziei i jej pozbawionych wszystkich ludzi, ktrzy poszukiwali, tak jak ty poszukujesz (bo inaczej nie czytaby tej ksiki). Otrzymalimy nawet relacje dotyczce cudownego uzdrowienia zwierzt. Mamy nadziej, e podczas lektury kilku kolejnych stron odnajdziesz siebie i e da ci to asumpt, aby podj dziaanie, zanim minie kolejny dzie, ktrego nie da si ju odzyska. A przy okazji, jak to zauwaye, w ksice piszemy o: Kodach Uzdrawiania lub Kodzie Uzdrawiania (liczba pojedyncza lub mnoga). Kody Uzdrawiania to system, w ktrym stosuje si okrelone Kody w odniesieniu do okrelonych problemw obejmujcych wszelkie kwestie, jakie tylko przyjd ci na myl. Kod Uzdrawiania to jeden uniwersalny Kod Uzdrawiania, ktry jak odkrylimy w trakcie wielu lat testw dziaa niemal na kadego i prawie na kady problem. Oba opieraj si na tej samej procedurze i oba odnosz si do problemw serca. Ponisze relacje pochodz od osb, ktre stosoway albo cay system, albo Kod Uzdrawiania opisany w niniejszej ksice.

KODY UZDRAWIANIA W PRAKTYCE: RELACJE OD OSB JE STOSUJCYCH24.


* Brak wybaczania Byam na wakacjach na Wschodnim Wybrzeu, z dala od mojego ma. Bardzo mi pomogo to, e zaczam stosowa Kody Uzdrawiania. Oglnie czuam si inaczej, a chwilami nawet ogarniaa mnie euforia. Przepeniaa mnie mio do innych. Wszystkich, z ktrymi si stykaam, odbieraam inaczej ni przedtem. Widziaam ich w nowym wietle. Dugo nie mogam mowi wybaczy pewnych rzeczy. Swoje negatywne emocje wobec niego oceniam na skali na dziesi. Gdy zbliaa si data powrotu do niego, do domu, ta kwestia ciya mi i dlatego zdecydowaam si skupi na braku wybaczenia. Kiedy wrciam do domu, mj m i ja usiedlimy, eby porozmawia, i okazao si, e moje negatywne emocje znikny! Byam zdumiona, poniewa od lat wydawao mi si, e nie ma sposobu, by to zmieni. Teraz ten

problem oceniam na zero! - Tena. * Lk dziecka, e rodzice umr Moja crka Kelsey ma dziesi lat. Odkd pamitam, brakowao jej poczucia bezpieczestwa. Zawsze potrzebowaa duo uwagi i oglnie nie odstpowaa nas na krok. W cigu ostatnich piciu lub szeciu miesicy stao si to nie do zniesienia. Mj m i ja bylimy u kresu wytrzymaoci i nie wiedzielimy, co robi. Kelsey od duszego czasu miaa obsesj mierci. Mczyy j nocne koszmary, przez ktre nie moga spa. Pakaa caymi dniami. Nie bya w stanie chodzi do szkoy i czua si okropnie, poniewa mylaa, e albo mj m, albo ja umrzemy. Moja szwagierka zachcia nas, abymy wyprbowali Kody Uzdrawiania. Nie byam pewna, jak zastosowa je w wypadku crki, i staraam si, aby byo to jak najprostsze. Wydawaa si bardzo otwarta, wic poprosiam j, eby wyobrazia sobie to, co j niepokoi. Zrobia tak i zacza paka, i ocenia to na skali na dziesi. Wyrazia swoje prawdziwe intencje, wic zaczam stosowa Kody Uzdrawiania, aby poczua spokj. Natychmiast zacza gboko oddycha i rozlunia si. Nie spodziewaam si, e bdzie siedzie spokojnie, bo zazwyczaj si bardzo wierci, ale ona si nie ruszaa i wydawaa si zrelaksowana. Kiedy skoczyymy, zmiana, ktra zasza w crce, bya bardzo wyrana. Powiedziaa, e jej obraz [wspomnienie] teraz ocenia na zero i wydawaa si bardzo szczliwa. Prosia, ebym znowu zrobia z ni Kody. Byam niezwykle podekscytowana. Nastpnym razem wybraa inny obraz i rwnie ocenia go na dziesi. I znowu po wykonaniu wiczenia powiedziaa, e obraz ju jej nie niepokoi. Od tamtego czasu nie ma ju niepokojcych obrazw i czuje si wietnie. Zupenie si zmienia. Bogu niech bd dziki za Kody Uzdrawiania. Byam wiadkiem cudu, jakiego dowiadczya moja crka. - Sue * Skolioza i przewleky bl Od sidmego roku ycia miaam skolioz i przez pi lat nosiam gorset. Przed ukoczeniem dwudziestego roku ycia cierpiaam ju na przewleke ble. W cigu tych lat wyprbowaam chiropraktyk, jog, prac z ciaem, stosowanie suplementw itd. Zawsze przynosiy mi one tylko chwilow ulg. Wydaje mi si, e nigdy nie radziam sobie dobrze ze stresem, wic wszystko w wiecie zewntrznym mogo go wywoa i powodowao, e czuam si przytoczona. Ju od pierwszej chwili, gdy zaczam stosowa Kod, efekty byy natychmiastowe i przeszy moje najmielsze oczekiwania. Po pierwsze, poczuam gbokie rozlunienie i spokj. Bl znikn. Byam skupiona, a ruchy mojego ciaa byy pynne. Przez trzydzieci lat cierpiaam na ble, a teraz jestem od nich wolna. Stosuj Kody Uzdrawiania od okoo 2,5 miesica. Oczyszczaj mi si puca, pozbywam si toksyn, a mj krgosup jest coraz prostszy. Cz koci, ktre pod wpywem ucisku wywoanego skolioz zaczynay ulega deformacji, powraca do naturalnego ksztatu. Wielkie zmiany! Mogam pracowa jedynie trzy dni w tygodniu, bo wicej nie byam w stanie, i potrzebowaam prawie trzech dni, eby doj do siebie. Teraz wracam do domu po trzech dniach pracy i czuj si wietnie. Mog cieszy si yciem i wyglda na to, e zupenie inaczej radz sobie ze stresem. Doktorze Loyd, dzikuj za t cudown technik samouzdrawiania. Dzikuj, e si pan ni podzieli ze wszystkimi. Katherine * Odzyskanie sprawnoci po operacji Mj m i ja od okoo trzech miesicy wsplnie stosujemy Kody Uzdrawiania. Nie tylko oglnie czujemy si lepiej, lecz take jestemy szczliwsi, bardziej otwarci i pewniejsi siebie ni wczeniej. Nawet po pidziesiciu latach maestwa wiele moemy si jeszcze nauczy i wiele razem zrobi. Mj m mia remisj raka ponad trzy lata temu. Musia si podda powanej operacji lewej strony twarzy i cierpia na skutek nawietle. Straci czucie i zdolno wytwarzania liny, w duym stopniu straci take smak. Teraz to wszystko zaczyna powraca. M odzyska czucie po lewej stronie gowy i moe si rozkoszowa smakami, ktrych nie czu od lat. Znika sucho w ustach i przysigam, e na czubku ysej gowy mojego ma zaczynaj rosn wosy! Lekarze powiedzieli nam, e m nie bdzie ju w lepszym stanie. Ale dziki Kodom polepszyo mu si i naprawd bardzo si z tego cieszymy. To dla nas bogosawiestwo. - Marilyn * Uzdrowienie emocjonalne i zachowanie (nag) Wiedziaem o tym, e na pocztku Kody Uzdrawiania byy stosowane do leczenia problemw emocjonalnych, a pniej zaczlicie odkrywa, e dziaaj take na choroby zyczne. Kupiem Kody, aby pomogy mi na problemy zyczne. Ironi jest fakt, e im pilniej stosuj Kody na dolegliwoci zyczne, w tym wikszym stopniu dowiadczam uzdrowienia emocjonalnego. Przeszedem wspania psychoterapi i braem udzia w grupie dwunastu krokw. Cho wiem, e wiele spraw uzdrowio si dziki tym metodom, to dziki Kodom Uzdrawiania zdrowe zachowania zmieniy si ze wiadomego procesu mylowego w zachowania automatyczne. To cakiem nowy poziom wolnoci i jestem za to bardzo wdziczny. Jamie

* Bezsenno Chciaabym powiedzie, jak bardzo jestem szczliwa z powodu Kodw. Moje nawyki zwizane ze snem zmieniy si niemal natychmiast. Miaam problem z bezsennoci przez niemal cae ycie, a teraz pi lepiej i gbiej ni kiedykolwiek wczeniej. Nadal stosuj Kody i wierz, e dziki temu rozwi rwnie inne swoje problemy. Helle * Bardzo silny bl (neuralgia nerwu trjdzielnego) Przez ponad osiem lat cierpiaam na bl wywoany chorob o nazwie neuralgia nerwu trjdzielnego. Powoduje ona bardzo silny bl twarzy w trakcie jedzenie, mwienia, mycia zbw, dotyku lub nawet gdy zawieje wiatr. Zdarzao si, e czasami leaam zupenie nieruchomo i nagle czuam powtarzajcy si, ostry, przeszywajcy bl twarzy. Nawet kiedy nie czuam blu, nieustannie yam w oczekiwaniu, lku przed kolejnym atakiem przeszywajcego blu. Ju po dwch tygodniach stosowania Kodw Uzdrawiania poczuam, e bl si zmniejsza zarwno jeli chodzi o intensywno, jak i o czstotliwo wystpowania. W kolejnym tygodniu przez ptora dnia nie czuam blu A potem, stopniowo i konsekwentnie, intensywno i czstotliwo blu si zmniejszaa. Miny dwa miesice, odkd zaczam, i jestem zachwycona, e mog ogosi caemu wiatu radosn wiadomo: przez ostatni tydzie w ogle nie czuam blu. To takie niezwyke!! Bd stosowa Kody codziennie przez reszt ycia!!! Dzikuj wszystkim! Sarah * Uraz plecw i migreny Doznaam powanego urazu plecw, kiedy podnosiam pudeko z narzdziami zrobiam to, chocia wiedziaam, e byo za cikie. Po kilku dniach bl plecw sta si nie do zniesienia i zacz promieniowa do nogi. Poszam do dwch rnych chiropraktykw, ale nie byli w stanie mi pomc. Wtedy zadzwoniam do swojej lekarki, ktra wypisaa mi recept na rodek przeciwblowy i lek rozluniajcy minie, a nastpnie skierowaa mnie na zjoterapi trwajc sze tygodni. Nic nie pomogo. Moja bliska przyjacika powiedziaa mi o Kodach Uzdrawiania, wic je zamwiam. Byam gotowa sprbowa wszystkiego. Ju po kilku dniach poczuam popraw, a po tygodniu nic mnie nie bolao. Nie mogam w to uwierzy. Zachciam ma, aby te wyprbowa Kody i przekona si, czy bd skuteczne u niego. Poprawio mu si, jeli chodzi o migreny. Teraz stosuje je na hipoglikemi. Joyce * Cukrzyca Przez ostatnich dziesi lat chorowaem na insulinozalen cukrzyc, musiaem wstrzykiwa sobie insulin cztery razy dziennie. Bardzo martwiy mnie pojawiajce si powikania cukrzycowe. Pierwszym z nich byo marznicie stp i doni, a drugim problemy z oczami, ble ng, wstawanie trzy lub cztery razy w nocy, aby si wysika, nieustanne zmczenie, napady zoci i to, e atwo si stresowaem. Od trzech tygodni stosuj t metod w domu. Jak na razie min bl ng, a kiedy id pod gr, mam wraenie, e nogi s lejsze ni kiedy. Zauwaam due rnice, nie musz ju wstawa w rodku nocy, nie czuj si ju zmczony. Odzyskuj czucie w stopach, ktre tak szybko mi nie marzn. Wszyscy w mojej rodzinie bez trudu zauwayli, e nie trac ju tak atwo panowania nad sob, ale jestem bardzo spokojny i nie stresuj si drobiazgami. Czy wyleczyem si z cukrzycy? W tej chwili powiedziabym, e nie, jeszcze nie. Ale mogem zmniejszy ilo insuliny, ktr sobie wstrzykuj, poniewa poziom cukru we krwi jest coraz niszy. Stosuj Kody dopiero od czterech tygodni, ale nie czuem si tak dobrze od dziesiciu czy pitnastu lat. Steve * Uzdrowienie zwierzaka Stosuj Kody Uzdrawiania od kilku miesicy z dobrymi efektami, ale wczoraj wieczorem zdarzyo si co, czego jeszcze nigdy nie dowiadczyem. Trzymam w domu wiele egzotycznych zwierzt i wczoraj wieczorem wrciem do domu z pracy pno, wic musiaem si pospieszy, by odpowiednio zaj si nimi wszystkimi. Jedna z moich maych jaszczurek wydostaa si na zewntrz, a ja tego nie zauwayem, dopki przypadkowo na ni nie nadepnem. Jaszczurce zacza lecie krew z pyska i z oczu, a ja czuem, e ma pogruchotan czaszk. Bya coraz sabsza z powodu utraty krwi. Mylaem, e ju nie yje. Pooyem j na papierowych rcznikach i pomylaem o Kodach. Stosowaem Kody przez czterdzieci pi minut, aby jej pomc. Sprawdzaem jej stan. Oddychaa bardzo pytko i bya nieprzytomna. W cigu dwch godzin dosza do siebie, ale nadal miaa zamknite oczy. Nastpnego dnia oczy miaa otwarte i zachowywaa si tak jak zwykle. Bardzo wszystkim dzikuj za t niezwyk metod. - Bill *

Rak Kiedy moja najblisza przyjacika i ukochana dowiedziaa si, e ma czerniaka przerzutowego, pomogem jej stosowa Kody Uzdrawiania i bardzo cis diet w celu przywrcenia rwnowagi w ukadzie odpornociowym. Wyniki bada tomogra i komputerowej, ktr niedawno ponownie jej zrobiono, wykazay, e nie ma ona raka. Z niecierpliwoci czekamy na kolejne badanie krwi, ktre wykae, e jej ukad odpornociowy dziaa prawidowo. William * Uzdrowienie czonkw rodziny (hemoroidy) W cigu kolejnych lat stosowaam rne metody uzdrawiania, z miernymi efektami EFT, metod Sedony, HoloSynch, uzdrawianie za pomoc fal theta, chi gong odywki prbowaam nawet hipnozy. Zawsze szukaam sposobu, aby znale wewntrzny spokj i uzdrowi siebie, i niezmiennie wierzyam, e go znajd. Wiedziaam, e pewnego dnia trafi na JEDEN KLUCZ do uzdrowienia siebie i swoich bliskich. Znalazam swj KLUCZ. S to Kody Uzdrawiania! Uwolniam si od faszywych przekona, w ktre wierzyam cae ycie, a ktre mi nie suyy. Niektre z nich miay wpyw na moj karier, zdrowie i stabilno emocjonaln. Uwolnienie si od nich przyszo mi z atwoci! Schudam bez specjalnych stara i nawet pomogam swoim bliskim pozby si ich problemw zdrowotnych. Jednym z nich byy hemoroidy mojego ma. Cierpia na nie od ponad dwudziestu lat, a przez kilka ostatnich lat one naprawd bardzo mu dokuczay. Namwiam go w kocu, eby poszed do lekarza, ale najbliszy wolny termin by dopiero za trzy miesice. Zaczam wic stosowa Kody Uzdrawiania. W dniu wizyty m powiedzia, e jego zdaniem nie jest ona potrzebna. Hemoroidy si zagoiy. Mylaam, e m po prostu usiuje unikn wizyty u lekarza, wic upieraam si, eby poszed prawd mwic, poszam z nim! Proktolog stwierdzi, e nie ma adnych oznak, e m mia hemoroidy! Zastanawia si, po co mj m w ogle przyszed. Poprosi o konsultacj. Nic nie znaleziono. Mj m by zszokowany i zapyta: Jest pan pewien?. Leczenie nie byo konieczne, a lekarz potwierdzi, e m jest zdrowy! Teraz mj m prosi mnie codziennie, abym pomoga mu stosowa Kody Uzdrawiania na to czy na tamto i zawsze to robi! Mog wic powiedzie, e moje poszukiwania si zakoczyy, znalazam klucz do uzdrawiania na wszystkich poziomach ciaa, umysu i ducha. Jeli ktokolwiek ma wtpliwoci, to polecam, eby sprbowa, zachowujc otwarto, a sam si przekona! Laurie *

CUDA CZY PO PROSTU NOWY PARADYGMAT?


Czy wszystkie te przypadki uzdrowienia wygldaj na cuda? Jeli tak, to zastanw si nad nastpujcym cytatem ze w. Augustyna: Cuda si zdarzaj nie w opozycji do Natury, lecz w opozycji do tego, co wiemy o Naturze. Bg da nam wrodzon zdolno cudownego uzdrawiania ju w chwili stworzenia, co byo czci jego pierwotnej intencji i obecnie nadal posiadamy t zdolno. Kody Uzdrawiania zostay odkryte niedawno dziki asce Boga, ale mechanizm uzdrawiania by w nas od zawsze. By moe powodem, dla ktrego Kody nie zostay odkryte wczeniej, jest to, e dopiero od kilku lat nauka pozwala nam zrozumie ich dziaanie. To, co wczeniej pozostawao ukryte, bo nie potrafilimy tego zrozumie, teraz, dziki najnowszym odkryciom naukowym, mogo ujrze wiato dzienne. Do rzeczy zatem: jak dziaaj Kody Uzdrawiania i dlaczego s skuteczne.

MECHANIZM FIZYCZNY, KTRY ROZADOWUJE STRES


Jak opisujemy w ksice, rdem wszystkich naszych chorb jest stres. Kod Uzdrawiania dziaa dziki temu, e pozwala pozby si stresu u samych jego rde. Wyniki bada przeprowadzonych w Institute of HeartMath w Kalifornii wykazuj, e jeli potra my pozby si stresu, to moemy w ten sposb uzdrowi nawet geny. Naukowcy znaleli wewntrzn moc uzdrawiania tak siln, e wpywa ona leczniczo na uszkodzone DNA. Odkrycie Kodw Uzdrawiania pozwolio znale w organizmie funkcj, ktra automatycznie aktywuje te uzdrawiajce moce; odkrycia tego dokonano w Institute of HeartMath. Wykorzystujc wspomnian moc uzdrawiania, Kody Uzdrawiania lecz, zmieniajc destrukcyjne wzorce energii lub czstotliwoci zwizane z destrukcyjnym wyobraeniem na zdrowe. Uzdrawiajca energia skierowana na rne poczenia czterech centrw uzdrawiania w organizmie, wykorzystywana jest do uzdrawiania rnych niezdrowych przekona i wyobrae. Te uzdrawiajce poczenia mona porwna do czterech aminokwasw, z ktrych zbudowane jest DNA. Rnice pomidzy poszczeglnymi osobami na wiecie zale od unikatowego poczenia tych czterech aminokwasw. Wspaniale pasuje to do najnowszych odkry naukowych, dowodzcych, e nasze wspomnienia i wyobraenia mog by przechowywane w energetycznym polu informacyjnym kadej komrki w organizmie, podobnie jak DNA (to wyjaniaoby rwnie, dlaczego pacjenci po przeszczepach mog mie wspomnienia dawcy). Wierzymy, e kiedy stosujesz Kod Uzdrawiania z odpowiednim poczeniem czterech centrw uzdrawiania, to dosownie zalewasz kad komrk w organizmie uzdrawiajc, zdrow energi. Czym wic dokadnie jest Kod Uzdrawiania i w jaki sposb moe on inicjowa tak gboki proces?

CZTERY CENTRA UZDRAWIANIA


Odkrycie Kodw Uzdrawiania jest w rzeczywistoci odkryciem czterech centrw uzdrawiania w organizmie. Te cztery centra odpowiadaj najwaniejszym centrom kontroli w kadej komrce w organizmie. Wydaje si, e dziaaj one jak ukryta skrzynka bezpiecznikowa, ktra umoliwia wyleczenie si niemal ze wszystkiego, kiedy wczone s waciwe przeczniki. One umoliwiaj to dziki temu, e usuwaj z organizmu stres, ktry je wyczy, a tym samym pozwalaj, aby ukad neuroimmunologiczny powrci do wykonywania swojego zadania, jakim jest uzdrawianie organizmu za kadym razem, kiedy on choruje. Gdyby przeledzi ciek, jak zdrowa energia dostaje si do organizmu przez cztery centra uzdrawiania, to odkryby w nim nastpujce ukady. Grzbiet nosa: przysadka (czsto nazywana najwaniejszym gruczoem, poniewa kontroluje najistotniejsze procesy hormonalne w ciele), oraz szyszynka. Skronie: wysze funkcje lewej i prawej pkuli oraz podwzgrze. Szczka: reagujcy automatycznie, emocjonalny mzg, w tym ciao migdaowate i hipokamp oraz rdze krgowy i centralny ukad nerwowy. Jabko Adama: rdze krgowy i centralny ukad nerwowy oraz tarczyca. Innymi sowy, odkryby centra kontrolujce kady system, kady organ i kad komrk w organizmie. Uzdrawiajca energia z tych centrw pynie do caego organizmu.

W JAKI SPOSB KOD UZDRAWIANIA POBUDZA CENTRA UZDRAWIANIA


Centra uzdrawiania aktywuje si palcami. Kod Uzdrawiania to ukad prostych ruchw doni. Z atwoci moe si ich nauczy nawet szecio lub siedmioletnie dziecko. Kod Uzdrawiania stosuje si, kierujc na jedno lub wicej centrw uzdrawiania wszystkie pi palcw obu rk i trzymajc je w odlegoci okoo 5 cm do 7,5 cm nad sob. Donie i palce steruj przepywem energii w centrach uzdrawiania. Centra uzdrawiania pobudzaj system uzdrawiania energi, ktry dziaa podobnie do ukadu immunologicznego. Zamiast zabija wirusy i bakterie, dziaa on na wspomnienia zwizane z problemem, jaki dana osoba stara si rozwiza. Wykorzystujc energi o pozytywnych, uzdrawiajcych czstotliwociach, neutralizuje on negatywne, szkodliwe czstotliwoci i zastpuje je zdrowymi. Kiedy dziki Kodom Uzdrawiania komrki otrzymuj zdrow energi, a niezdrowa energia jest dosownie neutralizowana przez energi pozytywn, mniej wicej na tej samej zasadzie, na jakiej suchawki wyciszajce haas neutralizuj szkodliwe czstotliwoci dwiku. Kiedy destrukcyjne czstotliwoci zanikaj, wspomnienie wchodzi w rezonans ze zdrow energi, a ta przyczynia si do uzdrowienia komrek, narzdw i ukadw, na ktre oddziauje. Uzdrawiajca energia zmienia energi destrukcyjn zakodowan we wspomnieniach komrkowych w ciele/umyle i w efekcie wpywa na funkcjonowanie komrek w organizmie.

DLACZEGO JEST TO KOD?


Nazywamy to Kodami Uzdrawiania, poniewa kada procedura skada si z zakodowanej sekwencji. Kiedy wygaszalimy wykad w Maui, klucz do drzwi mia posta kodu. Na frontowych drzwiach byo urzdzenie z klawiatur numeryczn, za pomoc ktrej trzeba byo wprowadzi czterocyfrowy kod, kiedy wic podchodzilimy do drzwi, wprowadzalimy ten kod (pik pik pik pik) i syszelimy, jak zamek w drzwiach si odblokowuje. By moe drzwi do twojego garau dziaaj na podobnej zasadzie. Mniej wicej tak dziaaj te Kody Uzdrawiania. Ta metoda aktywuje poczenie czterech centrw uzdrawiania w kolejnoci priorytetowej. Ta kolejno ma zasadnicze znaczenie, jeli chodzi o uzdrawianie wspomnie komrkowych i usuwanie z organizmu stresu zwizanego z okrelonym problemem. Wykonanie Kodu Uzdrawiania i pobudzenie centrw energetycznych za pomoc palcw zazwyczaj zajmuje okoo szeciu minut. Z atwoci moesz to zrobi, siedzc w fotelu. Ludzie mwi nam, e wykonuj wiczenie podczas rozmowy przez telefon, ogldania telewizji, czytania ksiki lub wykonywania jakiej innej czynnoci. Kod Uzdrawiania, ktry opiszemy w kolejnym rozdziale, pobudza wszystkie cztery centra uzdrawiania w optymalnej kolejnoci i wierzymy, e wanie dlatego dziaa on niemal na kady problem i u niemal kadej osoby.

CZY ISTNIEJE DOWD NA TO, E KODY UZDRAWIANIA NAPRAWD DZIAAJ?


Jak ju opisano wczeniej, skuteczno Kodw Uzdrawiania zostaa potwierdzona: 1. Przez relacje tysicy pacjentw, ktrzy dowiadczyli samouzdrowienia z rnych chorb, w tym take takich, ktre s uznawane za nieuleczalne. 2. Za pomoc o cjalnych testw diagnostycznych (badanie zmiennoci rytmu zatokowego), ktre wykazyway, e stosowanie Kodw Uzdrawiania konsekwentnie usuwao stres z organizmu. Jest to stosunkowo nowa metoda, a potwierdzanie rezultatw to proces, ktry wci trwa. Take i my wci zgbiamy zasad dziaania Kodw Uzdrawiania.

To nic niezwykego, nawet jeli chodzi o rzeczy, ktre s uywane przez miliony ludzi od dziesicioleci. Przykadowo, moemy nie mie pojcia, w jaki sposb dziaa okrelony lek, ale wierzymy, e dziaa, wic go zaywamy. Moe zaskoczy ci informacja, e naukowcy nadal nie maj pewnoci co do sposobu dziaania wielu powszechnie uznanych lekw, mimo i s one stosowane od lat. Poniej znajduj si wybrane przykady z ksiki Physicians Desk Reference (PDR), najwaniejszej ksiki, z ktrej lekarze korzystaj przy przepisywaniu lekw farmaceutycznych: Accutane: Dokadny mechanizm dziaania Accutane jest nieznany. Zoloft: Zakada si, e mechanizm dziaania sertraline [Zoloft] jest zwizany z jego dziaaniem inhibicyjnym na zwrotny wychwyt serotoniny [podkrelenie nasze]. Xanax: Dokadny mechanizm dziaania jest nieznany. Risperdal: Mechanizm dziaania Risperdalu, podobnie jak innych lekw antypsychotycznych, jest nieznany. Depakote: Mechanizm, za pomoc ktrego valproate [Depakote] wywiera dziaanie terapeutyczne, nie zosta rozpoznany. Powyej znajduj si reprezentatywne przykady dotyczce kilku gwnych kategorii lekw. PDR opisuje wiele innych lekw, ktrych mechanizm dziaania rwnie nie jest znany lub nie ma co do niego pewnoci. To, co wydaje si cudem, jest po prostu nowym odkryciem Powtrzmy sowa w. Augustyna: Cuda zdarzaj si nie w opozycji do Natury, lecz w opozycji do tego, co wiemy o Naturze. Cho od duszego czasu wiemy, e destrukcyjne wzorce energii powoduj stres i problemy zdrowotne, nowoczesna medycyna niewiele robi, by si z nimi upora. Powodem, dla ktrego nieczsto si o tym mwi, jest fakt, e nikt nie odkry wiarygodnego, konsekwentnie dziaajcego, przewidywalnego, potwierdzonego sposobu na to, by zmieni destrukcyjne wzorce energii w organizmie na zdrowe. Ponadto ju same prby dokonania tego nie pasuj do paradygmatu tradycyjnej, nowoczesnej medycyny, ktra skupia si na leczeniu biochemicznym, a nie na profilaktyce lub uzdrawianiu z wykorzystaniem bioenergii. W myl zaoe zyki do zneutralizowania okrelonej czstotliwoci potrzebna jest dokadnie taka sama czstotliwo, lecz o wartoci przeciwnej. Aby Kod Uzdrawiania zadziaa, co musi znale waciwe, niewiadome wspomnienie. Co musi okreli czstotliwo i co musi wzbudzi czstotliwo tak sam, lecz o przeciwnej wartoci. I tak si dzieje! Kod Uzdrawiania jest nie tylko skuteczny, ale najwyraniej jest skuteczny w 100%. Podczas konferencji w Meksyku wszystkie 142 osoby, ktre stosoway Kod Uzdrawiania w odniesieniu do wspomnienia zwizanego ze swoim najwikszym problemem yciowym, stwierdziy, e negatywna moc tego wspomnienia spada do wartoci zero lub jeden na dziesiciostopniowej skali. Osignicie takich rezultatw oznacza, e musielimy zyska dostp do systemu, ktry jest przeznaczony do uzdrawiania. Gdyby w naturze co powtarzao si w 99%, nie musielibymy tego nawet testowa. Wiemy, e za kadym razem, kiedy upucimy przedmiot, upadnie on na ziemi i wierzylimy w to na dugo, zanim zrozumielimy niewidzialn si grawitacji. Kody Uzdrawiania dziaaj, a efekty ich dziaania s trwae. Jak ju wspomniano, badanie zmiennoci rytmu zatokowego wykazao, e osoby stosujce Kod Uzdrawiania pozostaj w rwnowadze jeszcze dugo po wykonaniu wiczenia. Przeprowadzono badania, w ktrych dziaanie Kodw Uzdrawiania porwnano z dziaaniem systemw wykorzystujcych system energetyczny czakr/meridianw (punktw akupunktur owych). Badania HRV wykazay, e autonomiczny ukad nerwowy natychmiast powrci do rwnowagi u osb stosujcych obie metody (u siedmiu z dziesiciu osb wykorzystujcych meridiany i u omiu z dziesiciu osb wykorzystujcych Kody Uzdrawiania). Jednake po upywie doby tylko u dwch na dziesi osb wykorzystujcych system meridianw rwnowaga nadal si utrzymywaa, podczas gdy w wypadku Kodw Uzdrawiania byo to siedem na dziesi osb. Powiedziano nam, e nikt nigdy wczeniej nie uzyska takich rezultatw. Opierajc si na naszych dowiadczeniach i badaniach, wierzymy, e uzdrawianie destrukcyjnych wzorcw energetycznych jest wanie tym, czego dokonuj Kody Uzdrawiania. Ale s jeszcze lepsze wieci! Nie musimy by wiadomi destrukcyjnych wyobrae, przekona, myli i uczu, ktre s uzdrawiane, a mimo to Kod Uzdrawiania dziaa. Kod Uzdrawiania, ktry dziaa wycznie na destrukcyjne obrazy wspomnie w sercu, moe upora si ze stresem i faszywymi przekonaniami, ktre tkwi u podstaw fizycznych i niefizycznych problemw w naszym yciu. By moe nie jestemy jeszcze w stanie wyjani tego w peni, ale wierzymy, e znamy natur tej pozornie cudownej energii uzdrawiajcej, do ktrej zyskujemy dostp dziki Kodowi Uzdrawiania.

CZYM JEST TA ZDUMIEWAJCA ENERGIA LECZNICZA?


Wierzymy, e wszystkie pozytywne wartoci (odwaga, prawda, lojalno, rado, spokj, cierpliwo itd.) zawieraj si w czystej mioci, podobnie jak wszystkie kolory zawieraj si w czystym biaym wietle. Prawd mwic, wierzymy, e czstotliwo energii czystej mioci uzdrowi wszystko i by moe jest to jedyna moc, ktra tego dokona. Wibracyjna czstotliwo mioci jest ostatecznym rdem uzdrawiania.

JAKIE S PODSTAWY NAUKOWE TEJ TEORII?


W cigu kilku ostatnich lat kilku osobom udao si wyizolowa i zmierzy czstotliwoci mioci i innych pozytywnych cech. Czstotliwo

mioci jest w nas, w kadym penym mioci wspomnieniu naszego serca. Zamierzam ci to udowodni. Przywoaj najbardziej radosne, pene mioci wspomnienie swojego ycia. Zamknij oczy i postaraj si oywi je w peni, przywoaj je ponownie do ycia. Co czujesz? Prawda, e czujesz si dobrze? Prawda, e ponownie dowiadczasz, choby czciowo, tego penego mioci zdarzenia nawet jeli wydarzyo si dziesitki lat temu? Dlaczego tak si dzieje? W chwili kiedy przypominasz sobie i aktywujesz pene mioci wspomnienia, przez twoje ciao przepywa czstotliwo mioci i ma ona na nie uzdrawiajcy wpyw. Jak ju wspomniano wczeniej, Institute of HeartMath opublikowa wyniki bada, dowodzce, e aktywowanie tego typu pozytywnych wspomnie moe w rzeczywistoci wpywa uzdrawiajco na uszkodzone DNA25. Nasze pene mioci wspomnienia rozprowadzaj po caym ciele uzdrawiajce czstotliwoci, podobnie jak bolesne, destrukcyjne i znieksztacone wspomnienia transmituj czstotliwoci wywoujce choroby. Zgodnie z badaniami dr. Liptona te destrukcyjne wspomnienia wysyaj organizmowi sygna, pod wpywem ktrego obecn sytuacj uznajemy za gron, nawet gdy taka nie jest. Wanie to sprawia, e nasz organizm jest zestresowany. Zachcam ci, aby przeprowadzi eksperyment dotyczcy tej kwestii. Przywoaj wspomnienie, ktre jest dla ciebie bolesne, i zaobserwuj, jak si czujesz. Jeli bdziesz o nim myle wystarczajco dugo, nie tylko poczujesz si le, lecz take komrki twojego organizmu wejd w tryb samoobrony, a w ukadzie nerwowym nastpi reakcja walki lub ucieczki. Niestety moe si zdarzy, e twoja niewiadomo bdzie skupia si na tych destrukcyjnych wyobraeniach, a ty nawet nie bdziesz tego wiadomy. Taka sytuacja rwnie szkodliwie wpywa na funkcjonowanie organizmu, jak wiadome negatywne myli i wyobraenia. U wielu osb ten proces tworzenia choroby toczy si codziennie, mimo i nie s one tego wiadome, dopki powanie nie zachoruj. Wanie dlatego w 90% przypadkw rdo problemw pozostaje nieuwiadomione, przez co nie moemy wiadomie upora si z przyczyn naszych problemw fizycznych, emocjonalnych i duchowych. Dobra wiadomo jest taka, e klucz do uzdrawiania problemw u samych ich rde ley w ludzkim sercu, a nie w czym, co jest poza nami. Potrzebujemy jedynie sposobu, by przej moc mioci znajdujcej si w sercu i wykorzysta j do uzdrowienia destrukcyjnych wyobrae, ktre prowadz do choroby.

DLACZEGO NIE MOESZ UZDROWI SI SAM?


Jeli moc mioci ju jest w nas i wysya swoje uzdrawiajce sygnay, to dlaczego te wyobraenia nie uzdrowi si samoistnie? To prowadzi nas z powrotem do Sekretu nr 5. Problem polega na tym, e istniej pewne wspomnienia lub wyobraenia, ktre s najwyraniej chronione przed uzdrowieniem w chwili, gdy uzdrawiajce czstotliwoci rozsyane s po caym organizmie. Moe to by ukryte lub stumione wspomnienie, takie jak opisywane w psychologii, ale moemy by take cakowicie wiadomi tego wspomnienia. To tak, jakby umys dosownie wybudowa twierdz wok pewnych wspomnie. A wszystko po to, aby uchroni nas przed cierpieniem, jakie czulibymy, gdyby co podobnego zdarzyo nam si znowu. Umys wierzy, e jeli nie zachowamy czujnoci, moemy ponownie cierpie. Zapobieganie cierpieniu to nic zego, lecz chronic destrukcyjne wyobraenia w taki sposb, umys moe sprawi, e moc, ktra jest w naszym organizmie, nie dotrze do tych destrukcyjnych wyobrae i ich nie uzdrowi. Potrzebny jest sposb na to, aby napeni uzdrawiajcymi czstotliwociami wyobraenia, ktre powoduj problem, ale nie poddaj si dziaaniu uzdrawiajcej energii. Wanie dokadnie tego dokonuje Kod Uzdrawiania. Zyskuje on dostp do zasobw mioci i zdrowia znajdujcych si w caym organizmie, a nastpnie przekazuje te czstotliwoci, za porednictwem palcw, do czterech centrw uzdrawiania, aby nawet te wzorce energetyczne, ktre s chronione, zmieni z destrukcyjnych na zdrowe. Ludzie wci nam powtarzaj, e kiedy stosuj Kod Uzdrawiania, bolesne wspomnienia po prostu si rozpywaj, a kiedy do tego dochodzi, znikaj rwnie objawy zyczne. Wierz, e wanie to przewidywali zycy, kiedy wygaszali uwagi takie jak komentarz doktora Williama Tillera, ktry powiedzia: Medycyna przyszoci bdzie opiera si na kontrolowaniu energii w organizmie. Zachcamy ci zatem, aby wyprbowa Kod Uzdrawiania. Oby zmieni on twoje ycie, tak jak zmieni nasze i tak, jak zmieni ycie wielu innych osb! * Sport oraz szczytowe osignicia Jestem zawodowym lekkoatlet. Wystpowaem w telewizji, a moje zdjcia ukazyway si w gazetach i czasopismach itd. Wczenie opuciem dom rodzinny, aby trenowa i sta si wiatowej klasy sportowcem i to mi si udao. Wyprbowaem wszystkie techniki psychologiczne i szkolenia dotyczce szczytowych osigni. Byem u najdroszych lekarzy w Nowym Jorku i Los Angeles. Wszystkie inne metody staraj si nauczy, jak radzi sobie z tym, co ci ogranicza lub jak po prostu ignorowa to za pomoc trikw mentalnych ktre w wikszoci wypadkw s nieskuteczne, a wymagaj wiele wysiku. Kod Uzdrawiania dokonuje czego, czego nie mona osign w aden inny sposb: usuwa rdo tego, co ci ogranicza lub nie pozwala ci si rozwija, ponadto daje ci moc, aby wykorzysta maksimum swoich moliwoci! Co najwaniejsze, Kod robi to szybko i w prosty sposb, ktry niemal nie wymaga wysiku. DOSOWNIE PRZEPROGRAMOWUJE CI ON NA SUKCES! - Michael, Los Angeles Disclaimer26 oraz wiadoma zgoda Kod Uzdrawiania oraz technika Natychmiastowy Efekt su jedynie celom informacyjnym i edukacyjnym. adna z tych technik

w zamierzeniu nie ma suy do diagnozowania, zastpowa przepisywania lekw oraz leczenia jakiejkolwiek choroby fizycznej lub psychicznej. Agencja ds. ywnoci i Lekw nie ocenia tej informacji i nie twierdzimy, e ta metoda ma dziaanie lecznicze. Relacje przedstawiaj przekrojowo zakres wynikw, ktre wydaj si typowe dla tego produktu. Rezultaty mog rni si w zalenoci od zastosowania metody i zaangaowania osoby j praktykujcej. Osoby, ktre nadesay swoje relacje, nie otrzymay adnego wynagrodzenia. Wszystkie techniki Kodw Uzdrawiania, w tym take uniwersalny Kod Uzdrawiania oraz wiczenie Natychmiastowego Efektu opisane w niniejszej ksice, s technikami do samodzielnego stosowania, uywanymi do relaksacji, zagodzenia stresu i zrwnowaenia ukadw bioenergetycznych; nie maj one w zamierzeniu zastpi opieki medycznej. Nie naley podejmowa adnych dziaa ani rezygnowa z jakichkolwiek dziaa wycznie na podstawie treci niniejszej ksiki; zamiast tego czytelnicy powinni skonsultowa si ze stosownym profesjonalnym przedstawicielem suby zdrowia w kadej kwestii dotyczcej wasnego zdrowia. Kod Uzdrawiania odnosi si do tego, co Salomon ponad trzy tysice lat temu nazwa sprawami serca. Nie istnieje aden Kod na jakkolwiek chorob lub dolegliwo zyczn lub psychiczn; kady Kod Uzdrawiania skupia si wycznie na duchowych sprawach serca. Kiedy uzdrowione zostan sprawy duchowe, poziom stresu w organizmie si zmniejsza, a ukad odpornociowy zaczyna funkcjonowa sprawniej. System immunologiczny moe wyleczy nas niemal z kadej choroby, jeli jego dziaanie nie jest ograniczone przez stres. Kod Uzdrawiania zawsze w 100% przypadkw koncentruje si wycznie na sprawach serca. Kod Uzdrawiania NIE jest rwnie doradztwem ani psychoterapi. Polega on na zastosowaniu uzdrawiajcego narzdzia odkrytego w 2001 roku i po raz pierwszy przedstawionego opinii publicznej trzy lata pniej. Kady Kod Uzdrawiania skupia si wycznie na destrukcyjnych obrazach w sercu (wspomnieniach) i w zamierzeniu ma by uywany wycznie zgodnie ze wskazwkami. Stosowanie tego Kodu sporadycznie lub bez zaangaowania moe spowolni proces uzdrawiania obrazw. Nikomu nie zaleca si zaprzestania ani unikania konsultacji medycznych lub psychologicznych. Teoria i praktyka Kodu Uzdrawiania oparte s na dowiadczeniu. Po odkryciu systemu Kodw Uzdrawiania w 2001 roku testowalimy go przez ptora roku, a nastpnie kolejne ptora roku spdzilimy na takim opracowywaniu go, aby kady z atwoci mg go stosowa samodzielnie w domu. Jest on wyjtkowy i jedyny w swoim rodzaju. Nigdy si nie zdarzyo, aby kto nam powiedzia, e ju wczeniej widzia co takiego. Zdaniem dr. Paula Harrisa To jedyna sfera medycyny, w ktrej nigdy w historii nie odnotowano potwierdzonego przypadku, i pacjentowi si pogorszyo. Cho niniejsza ksika i uzyskiwane przez nas rezultaty odzwierciedlaj nasze dowiadczenia, nie moemy zarczy, e twoje dowiadczenia bd podobne. Rozsdne oczekiwania dotyczce stosowania Kodu Uzdrawiania s takie, e sprawy twojego serca zostan uzdrowione lub nastpi poprawa, a przy zastosowaniu metody Natychmiastowego Efektu mona oczekiwa, e zmniejszy si poziom stresu. Niniejsza ksika oraz opisane w niej metody nie mog zastpi porady ani leczenia zleconego przez lekarza lub innego wykwali kowanego przedstawiciela suby zdrowia. Informacje i opinie przedstawione tutaj s uwaane za dokadne i wiarygodne na podstawie najlepszej wiedzy, dowiadczenia i bada przeprowadzonych przez autorw. Czytelnicy, ktrzy nie skonsultuj si ze stosownymi przedstawicielami suby zdrowia, naraaj si na ryzyko utraty zdrowia. Stosowanie technik opisanych tutaj jest rwnoznaczne z potwierdzeniem, e przeczytae, zrozumiae i zgadzasz si z niniejszym disclaimerem, i e wyrazie wiadom zgod.

ROZDZIA DZIESITY
TWJ SZECIOMINUTOWY UNIWERSALNY KOD UZDRAWIANIA
W caej ksice piszemy o Kodach Uzdrawiania, poniewa wanie je odkryem w 2001 roku i wanie na nich oparte s nasze dane. Pracujc z tysicami pacjentw, przedstawiajc prezentacje oraz przeprowadzajc testy, doszlimy do wniosku, e istnieje jeden Kod Uzdrawiania, ktry wydaje si dziaa niemal na kadego i w wypadku niemal kadego problemu. Wspomniany Kod Uzdrawiania dziaa jak co w rodzaju kodu wzorcowego, ktry umoliwia uporanie si z kadym rodzajem stresu, prawdopodobnie dlatego e aktywuje on wszystkie cztery centra uzdrawiania. Nauczenie si tego Kodu zajmie ci jedynie kilka minut, podczas gdy efekty jego stosowania bd trway cae ycie! Pamitaj, e moesz go stosowa take wobec innych, a nawet wobec zwierzt. Po prostu przestrzegaj instrukcji!

SOWO O MODLITWIE
Kod Uzdrawiania polega midzy innymi na odmwieniu modlitwy. Jest ona jedn z najczciej badanych praktyk medycznych. Wielokrotnie zostao udowodnione, e modlitwa pomaga ludziom wrci do zdrowia, nawet jeli sami si nie modl, lecz kto modli si za nich. Zawsze zaczynam od modlitwy, jeszcze przed zastosowaniem samego Kodu Uzdrawiania. On jest tylko narzdziem, niezwykym, jakby nowym rubokrtem, ktry potra dokona tego, czego nie dokona nigdy aden inny rubokrt. Mimo wszystko to tylko rubokrt. Najwaniejszy element to twoja relacja z Bogiem, niezalenie do tego, jak to rozumiesz. Zachcamy ci zatem gorco, aby w najwikszym stopniu skupi si na modlitwie, traktujc stosowanie Kodu Uzdrawiania jako cz caej metody. (Zdaniem jednego z naszych pacjentw, Kod Uzdrawiania sprawia, e modlitwa ma o wiele silniejsze dziaanie).

JAK STOSOWA UNIWERSALNY KOD UZDRAWIANIA


Wykonaj cztery opisane poniej wiczenia w takiej kolejnoci, jak podano. Powie swoimi rozlunionymi palcami na centra uzdrawiania (tak jakby czubki twoich palcw byy poczonymi ze sob malutkimi latarkami), trzymajc rce w odlegoci od 5 do 7,5 cm od ciaa. Nie ma znaczenia, czy palce s wyprostowane, czy lekko ugite (trzymaj je w takiej pozycji, jaka bdzie dla ciebie wygodna); wane jest, aby czubki palcw byy skierowane na okolice otaczajce centra uzdrawiania. Trzymanie palcw w podanej odlegoci od ciaa jest kilkukrotnie skuteczniejsze ni dotykanie centrw uzdrawiania palcami. Dziki temu nad wejciem do centrum uzdrawiania tworzy si pole energetyczne, ktre umoliwia organizmowi automatyczne wytworzenie precyzyjnych wzorcw pozytywnej/negatywnej energii niezbdnych do uzdrowienia. Zrozumiaem, dlaczego taki sposb jest skuteczniejszy, gdy prowadzilimy seminarium w Oklahoma City. Pewien mczyzna stwierdzi, e trzymanie palcw w pewnej odlegoci do ciaa ma sens: dziaa to na takiej zasadzie jak wieca zaponowa. Nie jestem mechanikiem, ale ten czowiek powiedzia, e wieca zaponowa nie dotyka metalu. Pomidzy nimi jest przerwa, a energia przeskakuje po uku od wiecy do metalu. Powiedzia te, e jeli przerwa ta jest zbyt maa, urzdzenie nie zadziaa. Bdzie za mao mocy. To samo dotyczy Kodw Uzdrawiania. Trzymanie palcw w pewnej odlegoci od ciaa tworzy dokadnie tak biegunowo, jaka w danej sekundzie jest potrzebna, aby moc znaczco si zwikszya. Cztery centra uzdrawiania Grzbiet nosa: pomidzy grzbietem nosa a punktem pomidzy brwiami. Jabko Adama: bezporednio nad jabkiem Adama. Szczki: w tylnym, dolnym rogu koci szczkowej po obu stronach gowy. Skronie: okoo 1,5 cm nad skroni, mniej wicej 1,5 cm w kierunku tyu gowy, po obu stronach gowy. Dla kadego z czterech centrw uzdrawiania istnieje normalna (gwna) pozycja rki i wypoczynkowa pozycja rki. Wyjtkiem jest jabko Adama. W jego wypadku normaln pozycj jest wypoczynkowa. Pozycje wypoczynkowe podane s w tym celu, aby mg oprze rce na ciele tak, by atwiej byo ci wykonywa wiczenia. Jak ju wspomniano, w normalnej pozycji czubki twoich palcw oddalone s od ciaa o 5 do 7,5 cm i znajduj si nad centrami uzdrawiania. W pozycji wypoczynkowej czubki twoich palcw skierowane s w stron rodka centrum uzdrawiania w odlegoci 5 do 7,5 cm poniej lub obok centrum uzdrawiania. Stosujc pozycje wypoczynkowe, wykonuj Kody o kilka minut duej. Jeli rce bd ci bole za bardzo, co uniemoliwi ci stosowanie Kodu przez okrelony czas, wyprbuj pozycje wypoczynkowe lub podeprzyj rce na poduszce albo oprzyj okcie na stole lub biurku. Jeli nawet twoje rce oddal si nieco od punktu, nad ktrym powinny si znajdowa, uzdrowienie i tak nastpi. Twoja intencja uzdrowienia jest o wiele waniejsza ni trzymanie doni w idealnej pozycji. Zanim zaczniesz stosowa Kod Uzdrawiania, dobrze jest oceni swoje ze samopoczucie wywoane mylami o danym problemie, w skali od

zera do dziesiciu (gdzie dziesi oznacza najwikszy dyskomfort). Jest to najlepszy sposb, aby zmierzy swoje postpy, poniewa bdziesz widzia, e poczucie dyskomfortu bdzie si sukcesywnie zmniejsza, a spadnie do zera lub do jednego. Wykonuj Kod w cichym miejscu, gdzie nikt nie bdzie ci przeszkadza ani ci rozprasza i gdzie bdziesz mg si zrelaksowa. A oto kolejne kroki: 1. Oce, jak dalece dany problem ci niepokoi w skali od zera do dziesiciu, gdzie dziesi oznacza najbardziej bolesny. 2. Okrel, jakie uczucia i/lub niezdrowe przekonania s zwizane z twoim problemem. 3. Wyszukiwarka Wspomnie: pomyl, czy zdarzyo si ju kiedy, e czue to samo co teraz, nawet jeli okolicznoci byy inne. Szukamy uczucia tego samego rodzaju. Nie zagbiaj si w to zbytnio po prostu zastanw si przez moment, czy w twoim yciu bya inna chwila, w ktrej czue si tak jak teraz. Chodzi nam o podobne odczucie, a nie o podobne okolicznoci. Jeli denerwujesz si zbliajcym si badaniem u lekarza, to zapytaj siebie, czy kiedykolwiek czue ten sam rodzaj niepokoju, kiedy bye modszy, a nie o to, czy kiedykolwiek wczeniej czekae na badanie. Postaraj si dotrze do najwczeniejszego wspomnienia, jakie si pojawi, i skup si na tym, by od niego zacz uzdrawianie. 4. Oce to najwczeniejsze wspomnienie na skali od zera do dziesiciu. Mog pojawi si inne wspomnienia. Szukaj najsilniejszego i najwczeniejszego i najpierw skup si na nim. To, co teraz nam doskwiera, zazwyczaj jest uciliwe wanie dokadnie dlatego, e wie si z nieuzdrowionym wspomnieniem lub jest przez nie aktywowane. Czsto, kiedy uzdrowisz wczeniejsze lub najsilniejsze wspomnienie, jednoczenie uzdrowione zostan wszystkie inne wspomnienia przyczone do tego pierwotnego wspomnienia. 5. Odmw ponisz modlitw o uzdrowienie, w puste miejsce wstawiajc wszystkie sprawy, ktre odkrye (moje wspomnienie z czasw, gdy miaem cztery lata, moje lki, moje ble gowy lub cokolwiek innego). Modl si o to, aby wszystkie znane i nieznane negatywne obrazy, niezdrowe przekonania, destrukcyjne wspomnienia komrkowe oraz wszystkie problemy zyczne zwizane z__________________[twoje choroby lub problemy] zostay rozpoznane, ujawnione i uzdrowione poprzez napenienie mnie wiatem, yciem i mioci Boga. Modl si rwnie o to, aby skuteczno tego uzdrawiania wzrosa stukrotnie lub wicej. (To wiadomo dla organizmu, aby uzdrowienie stao si priorytetem). 6. Zastosuj Kod Uzdrawiania, kad pozycj wykonujc przez trzydzieci sekund i wyraajc Prawdziw Intencj 27, tak, ktra anuluje wszelkie niezdrowe przekonania, lub tak, ktra dotyczy twojego problemu. Stosujc Kod Uzdrawiania, skupiasz si na tym, co pozytywne, a nie na tym, co negatywne. Zanim skoczysz, upewnij si, e wykonae wszystkie cztery pozycje (zazwyczaj kilka krokw). Wykonuj kolejne kroki Kodu przez co najmniej sze minut. Zanim skoczysz, upewnij si, e wykonae wszystkie cztery pozycje. Zawsze moesz wykonywa wiczenie nieco duej, zwaszcza jeli swj problem ocenie na pi, sze lub wyej. Sugerujemy, aby wiczenie trwao minimum sze minut. (Pierwsza pozycja) grzbiet nosa: pomidzy grzbietem nosa a punktem pomidzy brwiami.

pozycja gwna wypoczynkowa (Druga pozycja) jabko Adama: bezporednio nad jabkiem Adama.

(Trzecia pozycja) szczki: w tylnym, dolnym rogu koci szczkowej, po obu stronach gowy.

pozycja szczk (Czwarta pozycja) skronie: okoo 1,5 cm nad skroni i okoo 1,5 cm w kierunku tyu gowy, po obu stronach gowy.

wypoczynkowa

skronie

pozycja wypoczynkowa 7. Po wykonaniu Kodu ponownie oce swj problem. Kiedy najwczeniejsze/najsilniejsze wspomnienie ocenisz na zero lub jeden, moesz przej do kolejnego wspomnienia lub problemu, ktry najbardziej ci niepokoi.

WYKONYWANIE KODW DLA KOGO INNEGO


Moesz stosowa Kod Uzdrawiania w imieniu kogo innego. Po prostu odmw tak modlitw jak ponisza. Modl si o to, aby wszystkie znane i nieznane negatywne wyobraenia, niezdrowe przekonania, destrukcyjne wspomnienia komrkowe oraz wszystkie problemy zyczne zwizane z_______________ [choroby lub problemy bliskiej ci osoby] zostay rozpoznane, ujawnione i uzdrowione poprzez napenienie ______________ [imi tej osoby] wiatem, yciem i mioci Boga. Modl si rwnie o to, aby skuteczno tego uzdrawiania wzrosa stukrotnie lub wicej. Wykonaj Kod na sobie. Kiedy skoczysz, po prostu pomdl si: Pene efekty tego uzdrawiania przekazuj w mioci do [imi osoby]. Zalecamy, aby stosowa Kod Uzdrawiania trzy razy dziennie. Jeli jest to konieczne, moesz stosowa go czciej, aby rezultaty nastpiy szybciej. Osigniesz je, nawet jeli bdziesz go stosowa raz dziennie i gorco zalecamy, aby koniecznie robi to co najmniej raz dziennie. Moesz go rwnie wykonywa duej ni sze minut. Regularne stosowanie Kodu ma kluczowe znaczenie. Najlepiej jest wykonywa go przez sze minut trzy lub wicej razy dziennie to przyniesie najlepsze rezultaty.

PYTANIA DOTYCZCE KODU UZDRAWIANIA


Czego powinienem si spodziewa, wykonujc Kod Uzdrawiania? Istniej dwie sfery, w ktrych najprawdopodobniej zauwaysz zmiany, jeli zastosujesz Kod Uzdrawiania: 1. Obraz wspomnienia, na ktrym si skupiasz. 2. Fizyczny lub niefizyczny problem wynikajcy ze wspomnie. Zmiany w obrazie wspomnienia: pamitaj, e Kod Uzdrawiania uzdrawia jedynie obraz w sercu. Nie usuwa obrazw z pamici. To oznacza, e znikaj intensywne emocje zwizane z obrazem wspomnienia, a nie samo wspomnienie. Wielu ludzi opisuje, e kiedy stosuj oni Kod, obraz, na ktrym si skupiaj, zaczyna bledn, a czsto zdarza si, e trudno go sobie wyobrazi i skoncentrowa si na nim. Niektre osoby opisuj, e po uzdrowieniu wspomnienia maj poczucie, jakby obraz zosta pozbawiony mocy i energii, i nie mia ju na nie wpywu. Czsto pojawia si towarzyszce temu uczucie spokoju oraz poczucie, e caa sprawa zostaa zakoczona. Bdziesz wiedzia, e twj obraz zosta uzdrowiony, kiedy dowiadczysz czci lub by moe wszystkich oznak opisanych powyej. Zmiany kwestii, ktra jest dla ciebie najwikszym problemem: w miar uzdrawiania wybranego przez ciebie obrazu zazwyczaj zaczniesz dostrzega zmian w innych kwestiach, ktre s dla ciebie problematyczne. Jednake wane, by zrozumie, e cho niektre problemy zwizane s z jednym obrazem, innych obrazw moe by o wiele wicej. Jeli pomimo zakoczenia stosowania Kodu w odniesieniu do okrelonego obrazu twj najwikszy problem si nie zmieni, nie zniechcaj si. Jeli nadal bdziesz pracowa nad swoimi obrazami, uzdrowienie nastpi w takim zakresie, w jakim twj ukad odpornociowy jest w stanie upora si z problemem zdrowotnym.

Kiedy podczas naszych seminariw stosujemy Kod Uzdrawiania wraz z innymi, ci zawsze twierdz, e po szeciominutowej sesji czuj zmian. Oczywicie choroby takie jak rak mog wymaga wielu szeciominutowych sesji. Kiedy zatem mwi: Sze minut na uzdrowienie jakiejkolwiek kwestii, to mam na myli to samo, co ty, kiedy mwisz: Zayj witamin C, eby si nie przezibi i eby twj ukad odpornociowy pracowa lepiej. Wszyscy wiedz, e nie oznacza to: Zayj witamin C jeden raz, a nigdy si nie przezibisz. Oznacza to, e jeli bdziesz regularnie zaywa witamin C, najprawdopodobniej o wiele rzadziej bdziesz si przezibia i chorowa na inne choroby. Kod Uzdrawiania wanie tak dziaa dziaa, kiedy stosujesz go regularnie. A co, jeli czuj, e nie robi adnych postpw? Jeli czujesz, e mimo stosowania Kodw nie robisz adnych postpw, skup si na obrazie zwizanym z chwil, kiedy problem powsta i kiedy pojawiy si objawy zyczne oraz nie zyczne. Przykadowo, jeli migreny sprawiaj, e odczuwasz zyczny bl i jeste przygnbiony, to skup si na chwili, kiedy pojawiy si bl i depresja. Jeli po piciokrotnym zastosowaniu Kodu nadal nie czujesz, e intensywno zmniejszya si na skali od zera do dziesiciu, to poszukaj innego obrazu. Moe to by obraz z okresu pomidzy najwczeniejszym obrazem a obecnym lub moe to by aktualny obraz. Zacznij pracowa nad obrazem, ktry jest najbardziej intensywny, a nie nad tym, ktry jest z najwczeniejszego okresu. Moesz rwnie sprbowa cofn si do takiej chwili ze swojego ycia, ktra poprzedzaa moment wystpienia problemu (do dwch lat wczeniej). Niewykluczone, e znajdziesz w tym czasie jakie szokujce lub traumatyczne wydarzenie bd te takie, ktre wywoao intensywne emocje. Skupiaj si na nim dopty, dopki zwizane z tym emocje i przekonania nie zostan uzdrowione. Jeli twj stan nadal si nie zmienia, to by moe przyczyna twojego obecnego problemu jest jaka inna, ni mylae. Kontynuuj prac nad kwestiami, ktre s dla ciebie najtrudniejsze, dopki problem nie ustpi. (W kolejnym rozdziale opiszemy narzdzie, ktre udostpniamy, a ktre pomoe ci zidenty kowa problematyczne kwestie. To moe by pomocne szczeglnie wtedy, kiedy nie czujesz, e robisz postpy. Czsto zdarza si, e to, co uwaamy za faktyczny problem, w rzeczywistoci nie jest rdem kopotw). A co, jeli poczuj si gorzej po zakoczeniu kuracji Kodem? U jednej osoby na dziesi zdarza si, e uzdrowienie przejawia si jako pogorszenie samopoczucia. Nie dotyczy to wycznie Kodw Uzdrawiania, jest to dobrze znane w medycynie zjawisko nazywane reakcj Herxheimera. Nazywamy j reakcj uzdrawiajc, poniewa jest dowodem na to, e faktycznie nastpuje uzdrowienie: z organizmu usuwane s toksyny oraz negatywne emocje. Kiedy uzdrowisz destrukcyjne wspomnienia komrkowe i niezdrowe przekonania, ktre wywoay twj problem, zmniejszy si poziom stresu w twoim organizmie. Gdy ju do tego dojdzie, twj ukad neuroimmunologiczny zacznie uzdrawia twoje ciao. Czsto w trakcie tego procesu z organizmu wydalane s toksyny, wirusy i bakterie. Wwczas moesz czu si gorzej, co potrwa do czasu, a proces oczyszczania z toksyn si zakoczy. Jeli kiedykolwiek wczeniej przechodzie kuracj odtruwajc, to by moe rozpoznasz objawy. Picie duych iloci wody przyspieszy usuwanie toksyn z organizmu. Trzeba pamita, e odczuwasz nie problem, lecz uzdrawianie problemu! To jedna z najwspanialszych rzeczy, jakie mog przytra si twojemu organizmowi. Jednake moe ona te wywoywa dyskomfort. Najczstsze reakcje na uzdrawianie, o jakich wspominaj nasi pacjenci, to ble gowy, zmczenie i nasilenie uczu zwizanych z problemami, ktre oni staraj si uzdrowi. Nie ma reguy, ale generalnie im wicej toksyn masz w organizmie lub sercu, tym wicej trzeba ich usun. Zazwyczaj reakcje emocjonalne stanowi cz procesu uzdrawiania. Te odczucia powodujce dyskomfort to nic innego ni reakcje organizmu na uzdrawianie. Zazwyczaj kojarzymy gryp z gorczk, dreszczami, blem garda itd. To jednak wcale nie jest grypa; ale reakcja uzdrawiania organizmu i jego ukadu immunologicznego, ktry prbuje pozby si gronego wirusa. Grypa to wirus sam w sobie. Nie musisz si martwi, jeli dowiadczasz reakcji uzdrawiajcej, gdy organizm podejmuje dziaania, aby uzdrowi destrukcyjne obrazy oraz stres, jaki one w nim wywouj. Reakcja uzdrawiajca to dowd, e robisz postpy! Ustanie ona, kiedy oczyszczenie bdzie zakoczone. Czy powinienem kontynuowa Kody Uzdrawiania, jeli wystpia reakcja uzdrawiajca? Tak. Jeli wystpia reakcja uzdrawiajca, kontynuuj stosowanie Kodw, lecz skup si na tym, aby zagodzi odczucia zwizane z reakcj uzdrawiania. Oczywicie jeli masz takie objawy, ktre uwaasz za chorob lub uraz, zwr si do odpowiedniego specjalisty o pomoc. Zdaniem dr. Paula Harrisa, medycyna energetyczna jest jedyn dziedzin zdrowia, w ktrej nigdy nie byo potwierdzonego przypadku, e pacjentowi si pogorszyo. To kolejny dowd na to, e reakcja uzdrawiajca, jakiej dowiadczaj niektrzy, jest czci cudownego procesu uzdrawiania, a nie przejawem ich problemw. Gdy nastpuje uzdrowienie, zdarza si take czasami, e dowiadczamy hutawki nastrojw. Mog by takie dni, kiedy bdziesz mwi: to cud albo nie czuem si tak dobrze od lat, tylko po to, by nastpnego dnia poczu, w jakim stanie bye, zanim zacze uzdrawianie. To take jest normalne. Staraj si podczas tego procesu zachowa cierpliwo. Bdzie on trwa tak dugo, jak to konieczne. Pamitaj, najprawdopodobniej pozbywasz si rnych mieci nagromadzonych przez kilkadziesit lat.

Przykad: Mielimy dwch pacjentw w rednim wieku, obaj cierpieli na migreny od okoo pitnastu lat. U jednego z tych mczyzn ble gowy zostay uzdrowione w cigu tygodnia i nigdy nie wrciy, podczas gdy u drugiego leczenie trwao rok. Skd tak wielka rnica czasowa, skoro problem jest ten sam? Kady z nich mia inny problem! Jedynie objawy byy te same. Kod Uzdrawiania uzdrawia duchowe rdo problemu, ktrym zawsze s destrukcyjne komrkowe wspomnienia/obrazy oraz niezdrowe przekonania, a nie zyczne objawy lub choroba. Cho ci dwaj mczyni mieli takie same symptomy, rdem ich problemw byy cakowicie rne obrazy. Czy powinienem przesta bra leki? Czy nie bd one przeszkadza w stosowaniu Kodu Uzdrawiania? Absolutnie nie! W zamierzeniu Kod Uzdrawiania nie ma zastpi leczenia, ktremu si poddajesz teraz. Stosuj go jako dodatek do innych sposobw leczenia. Udowodniono, e Kod Uzdrawiania dziaa niezalenie od tego, jakie inne terapie stosujesz. Nigdy nie przerywaj zaywania lekw bez konsultacji z wykwalifikowanym przedstawicielem suby zdrowia! Czy powinienem zrezygnowa z dotychczasowego leczenia, aby zacz stosowa Kod Uzdrawiania? Absolutnie nie! Kod Uzdrawiania ma dziaanie komplementarne i dobrze komponuje si z tradycyjnymi metodami leczenia. Uwaamy, e powiniene dy do uzdrowienia za pomoc tylu rnych korzystnych metod, ile tylko moesz zastosowa. Nigdy nie rezygnuj z leczenia ani go nie przerywaj bez konsultacji z wykwalifikowanym przedstawicielem suby zdrowia. Skd bd wiedzia, czy Kod Uzdrawiania dziaa? Moesz zauway, e jeste bardziej rozluniony i spokojniejszy. A to, co do tej pory sprawiao ci trudno, stao si atwiejsze. Moe si te zdarzy, e nie bdziesz widzia adnej zmiany. Najlepszy sposb, aby dostrzec zmian, to zapisywanie oceny intensywnoci w Wyszukiwarce Wspomnie. Jeli te oceny bd si staway coraz nisze, bdziesz wiedzie, e Kod z pewnoci dziaa. Kiedy zarejestrujesz ksik (www.thehealingcodebook.com), moesz cign za darmo specjalny Rejestr Postpw (Tracking Chart). Po jakim czasie Kod zacznie dziaa? Czas niezbdny, aby nastpio uzdrowienie, znaczco rni si u poszczeglnych osb. A to dlatego, e pozornie identyczne problemy (lk, ble gowy itd.) u rnych ludzi mog by spowodowane przez rnorodne destrukcyjne obrazy wspomnie, tak jak wspomniano w powyszym przykadzie dotyczcym migren. A co, jeli kto przeszkodzi mi podczas sesji? Jeli kto przerwie ci sesj stosowania Kodu, moesz kontynuowa od miejsca, w ktrym skoczye, jeli bdzie to jednorazowa przerwa. Jeli kto przeszkodzi ci dwa razy, zacznij Kod od nowa. Do jakiego stopnia powinienem przestrzega zalecanej dugoci trwania sesji Kodw? W czasie przeznaczonym na wykonanie caego wiczenia staraj si na kad pozycj powici tyle samo minut (wykonanie wszystkich kolejnych krokw powinno trwa co najmniej sze minut). Jednake nie pozwl, by spogldanie na zegar ci rozpraszao. Najwaniejsza jest twoja intencja uzdrowienia oraz to, w jaki sposb wpywa na twoje obrazy. Jeli bdziesz wyraa Prawdziwe Intencje28, tak jak zalecamy, moesz sobie wyliczy, ile powinny trwa poszczeglne pozycje. Ile czasu powinno upyn pomidzy kolejnymi sesjami? Optymalne byoby rozplanowanie sesji Kodu Uzdrawiania na cay dzie, jednake lepiej jest robi je wszystkie w tym samym czasie, od pocztku do koca, ni opuci jedn. Czy to wane, aby wszystkie pozycje wykonywa dokadnie tak, jak pokazano na obrazku lub jak opisano? Postaraj si kad pozycj wykonywa w taki sposb, w jaki zostaa opisana lub przedstawiona na obrazku. Jeli jednak bdzie ona tylko zbliona do opisywanych, take bdzie dziaa. Intencja uzdrowienia to wany czynnik. Czy Kod zadziaa na problemy, na ktrych si nie skupiam? Moe si zdarzy, e nastpi poprawa w sferze, ktrej nie uzdrawiasz w danej chwili, poniewa ten sam obraz moe wpywa na rne problemy. Czasami czuj, jakby toczya si we mnie walka. Dlaczego tak jest? Nazywamy to wiadomym kon iktem. Jeli co w twoim yciu jest niezgodne z twoim systemem wartoci, ale nie jeste gotw zrezygnowa z tego, poniewa sprawia ci to przyjemno lub pozwala zaspokoi jakie potrzeby (np. jedzenie, narkotyki, alkohol), to wwczas musisz

zacz od uzdrawiania tej kwestii. Wielokrotnie zdarza si, e ludzie nie powracaj do zdrowia tak szybko, jak by chcieli, z powodu wiadomego konfliktu. Jeli robisz co, chocia wiesz, e jest to niewaciwe, system Kodw Uzdrawiania zalicza to do kategorii szkodliwych dziaa. (Wicej na ten temat w kolejnym rozdziale). Jest to jeden z czynnikw hamujcych proces uzdrawiania i moe by jedn z najtrudniejszych kwestii do uzdrowienia. Jednake w miar jak bdziesz uzdrawia inne kwestie dotyczce tego problemu, bdzie nastpowaa zmiana. Pragnienie zmiany to wszystko, czego potrzebujesz, aby pozby si blokad powstaych pod wpywem szkodliwych dziaa i wiadomych kon iktw, ktre nie pozwalaj ci wrci do zdrowia; potem zacznij robi choby najmniejsze kroki w podanym kierunku. Jeli zaczniesz uzdrawia wszystkie sfery swojego ycia, z czasem coraz atwiej ci bdzie wybiera jedynie zdrowe dziaania. Dostrzegam, e zanim mj gwny problem zostanie uzdrowiony, nastpuje poprawa w innych sferach mojego ycia. Dlaczego? Sytuacja, w ktrej najpierw nastpuje zmiana w innych dziedzinach, a nie w tej, ktra stanowi dla ciebie najwikszy problem, ma miejsce wtedy, gdy te inne problemy s zwizane z twoim najwaniejszym problemem. To organizm sam zdecyduje, z czym naley si najpierw upora, aby rozwiza okrelony problem, zamiast jedynie pozby si objaww. Jeli nie pozwolisz, aby tak si stao, moe si zdarzy, e problem powrci. Wikszo problemw w naszym yciu jest ze sob wzajemnie powizanych, w rzeczywistoci pracujesz zatem jednoczenie nad wieloma kwestiami. Aby uzdrowi rdo problemu, konieczne moe okaza si uzdrowienie take innych sfer. Po wykonaniu Kodu inaczej spogldam na rne kwestie, nawet te, ktrych nie uzdrawiaem za pomoc Kodu. Dlaczego? Twoje ciao automatycznie znajduje i uzdrawia obrazy i przekonania zwizane z twoj chorob lub twoim problemem. Ludzie czsto mwi nam, e po zastosowaniu Kodw Uzdrawiania inaczej spogldaj na rne kwestie. Gdy zmieniaj si ich obrazy, zmieniaj si te soczewki, przez ktre spogldaj na wiat. Przykad: Pamitasz o ar gwatu, o ktrej wspominalimy w rozdziale pitym? Kiedy przed zastosowaniem Kodw Uzdrawiania zapytalimy j, co czua wobec gwaciciela, odpowiedziaa: Chciaam chwyci rewolwer i odstrzeli mu gow!. Po kilkudniowym stosowaniu Kodw co si zmienio. Powiedziaa, e kiedy myli o napastniku, czuje lito i wspczucie dla mczyzny, ktry j zgwaci, i w kocu bya w stanie mu wybaczy. Jej obrazy si zmieniy i wkrtce potem jej problem zosta uzdrowiony. W jaki sposb mog przywoa pozytywne dowiadczenia ze swojego ycia? Podczas stosowania Kodu staraj si skupi na Obrazach Penych Mioci. To, co nazywamy Obrazem Penym Mioci, moesz znale w nastpujcy sposb: pomyl o jednej lub kilku osobach ze swojego ycia, ktre ci kochaj. Mog to by osoby z przeszoci lub teraniejszoci, przyjaciele, rodzina, a nawet ukochane zwierz. Zachcamy, aby do tej listy doczy Boga lub Jezusa. Wyobra sobie, e jeste otoczony i kochany przez osoby z twojej listy to, co sobie wyobraasz, jest prawd. Myl o kadej z nich z osobna albo o wszystkich naraz. Rozlunij si i delektuj uczuciem, e ich mio dotyka twego serca. Jeli nie potra sz znale Obrazu Penego Mioci, wyobra sobie, e jeste kochany w taki sposb, w jaki tego pragniesz. Uwaga: niektre osoby maj negatywne obrazy ludzi, ktrzy powinni byli ich kocha, lecz nie wyraali tej mioci. Pomi takie osoby; mog one przeszkodzi w procesie uzdrawiania. We pod uwag tylko tych, ktrych mio ogrzewa twoje serce. Czy Kody Uzdrawiania mog mi w jaki sposb zaszkodzi? Ponownie zacytujemy dr. Paula Harrisa, wiatowej sawy wykadowc i eksperta medycyny alternatywnej: To jedyna sfera medycyny, w ktrej nigdy w historii nie odnotowano potwierdzonego przypadku, e pacjentowi si pogorszyo. Nigdy nie syszelimy, aby choby jedna osoba spord wielu, z ktrymi pracowalimy, dowiadczya pogorszenia. Czy to troch przypomina? Cho Kody Uzdrawiania mog wydawa si podobne do czego, o czym syszae lub stosowae ju wczeniej s one zupenie inne. Nie opieraj si ani na medycynie chiskiej, ani na systemie czakr, ani na akupunkturze. Teoria i wiczenia systemu Kodw Uzdrawiania s niepowtarzalne, cho w oczywisty sposb dziaa on na cay ukad energetyczny czowieka, podobnie jak wszystko inne. A co mam zrobi, jeli nie pamitam adnych wczeniejszych obrazw? Moliwe, e nie zawsze bdziesz wiadomy obrazw, nad ktrymi pracujesz, lecz twoje serce zawsze bdzie je znao. Ono automatycznie poczy si z kadym obrazem dotyczcym kwestii, nad ktr pracujesz. Zazwyczaj poczujesz uzdrowienie tych obrazw, nawet jeli wiadomie nie bdziesz wiedzia, jakie to obrazy. A jeli nie pamitam niczego z okresu wczesnego dziecistwa? Zdarza si, e niektre osoby maj blokady spowodowane traumatycznymi przeyciami. Traum moe by wszystko, co wytrca z rwnowagi

serce danej osoby, niezalenie od jej wieku. Niekiedy wspomnienie powraca po kilkukrotnym zastosowaniu Kodu Uzdrawiania. Poniewa Kod dziaa na poziomie niewiadomym, nie musisz wiadomie pamita obrazu. Moi rodzice nigdy mnie le nie traktowali. W jaki sposb mog by zwizani z problemem, nad ktrym pracuj? To cudownie, jeli masz dobre relacje ze swoimi rodzicami, jednake niekiedy podwiadomo interpretuje niektre zdarzenia inaczej ni wiadomo. A zatem obraz, ktry pamitasz, dla ciebie jako osoby dorosej moe by zwyczajny, ale dla ciebie w wieku piciu lat mogo to stanowi duy problem. Przypomnij sobie histori o lodach! Czy to moe pomc na moje ble gowy (lub jak inn dolegliwo)? Jeli twoim problemem s ble gowy, to bdziesz pracowa nad takim obrazem w sercu, ktry jest zwizany z tymi blami. Kiedy obrazy zostan uzdrowione, z twojego organizmu zniknie stres, a - w miar jak organizm zacznie w coraz wikszym stopniu funkcjonowa tak, jak powinien ble gowy bd stopniowo ustpowa. (Pamitaj, Kod Uzdrawiania nie dziaa na ble gowy ani na aden inny problem fizyczny, ale jedynie na destrukcyjne obrazy). To nie dziaa. Ble gowy mi przeszy, ale nadal mam raka. Pamitaj, pracujemy jedynie z obrazami. Ciesz si, e twoje ble gowy miny. Mam nadziej, e wkrtce pozbdziesz si rwnie raka. Lecz pracujemy jedynie nad obrazami w sercu. Mamy nadziej, e czujesz wdziczno z powodu ustpienia blw gowy i e nadal bdziesz pozbywa si stresu z organizmu, czyli stosowa Kod. Dziki temu twj organizm bdzie mg wykorzysta energi na wyleczenie si z raka. Co si stanie, jeli bd stosowa Kody tylko dwa razy dziennie, zamiast zalecanych optymalnych trzech razy? Czy Kody mimo to bd skuteczne? Kod Uzdrawiania zawsze dziaa, lecz jeli robisz to rzadziej, bdzie dziaa wolniej. Co si stanie, jeli przez jeden dzie nie zastosuj Kodw? Staraj si nie opuszcza ani jednego dnia, poniewa systematyczno jest bardzo wana. Jeli pominiesz jeden dzie, po prostu kontynuuj stosowanie Kodw od nastpnego dnia i postaraj si pamita, aby robi to codziennie. Uzdrowienie i tak nastpi. A jeli Kod Uzdrawiania przestanie dziaa? Nasze dowiadczenie jest takie, e Kod zawsze dziaa. Mog by takie chwile, kiedy nie bdziesz czu adnych zmian lub bd one zachodzi wolniej, niby chcia. Twoje uczucia nie s tosame z uzdrowieniem. Prawd mwic, otrzymalimy wiele relacji o tym, e uzdrowienie nastpio kilka tygodni lub miesicy po ostatnim zastosowaniu Kodu.

A JELI UZDROWIENIE NIE NASTPI?


Jeli stosowae si do wszystkich powyszych zalece i pilnie wykonywae Kod Uzdrawiania trzy razy dziennie lub czciej, a nie nastpio uzdrowienie wanej dla ciebie kwestii to moesz si zastanawia, o co chodzi i czy Kody faktycznie dziaaj. Wyjanienia zacznij szuka najpierw w swoim sercu. Musisz by ze sob szczery i okreli, czy dowiadczasz wiadomego kon iktu, tak jak wspomniano powyej. Odkrylimy, e jest to najwaniejsza przyczyna spowalniajca proces uzdrawiania. wiadomy kon ikt moe dotyczy wszystkiego od niebezpiecznych, szkodliwych dziaa po niewaciw diet. Moe mie zwizek z sytuacjami, w ktrych si nie sprzeciwiasz, gdy kto robi co zego, przykadowo tolerujesz przemoc w zwizku. Kiedy nieustannie tworzysz coraz to nowe destrukcyjne obrazy oraz przyczyniasz si do powstania stresu, ktry potem trzeba uzdrawia, to wszystko spowalnia proces powrotu do zdrowia. Czy istnieje w twoim yciu co, co jest sprzeczne z wartociami, ktre wyznajesz? Kady z nas ma jaki wiadomy kon ikt. Przekonalimy si, e jeli robisz choby najmniejsze kroki w kierunku ycia w zgodzie z tym, co uwaasz za suszne, zazwyczaj eliminuje to wiadomy konflikt, ktry w przeciwnym wypadku spowalnia proces uzdrawiania. Jeli Kod Uzdrawiania nie daje takich efektw, jakich by pragn, to sprawd, czy nie dowiadczasz jakich wiadomych konfliktw i od nich zacznij uzdrawianie za pomoc Kodu. W dalszej kolejnoci przyjrzyj si, w jaki sposb praktykujesz Kod. Czy wybierasz spokojne miejsce i por, czy skupiasz si na pozytywnych i spokojnych mylach i wyobraenia, takich jak wyraanie Prawdziwych Intencji lub Obrazy Pene Mioci? Czy wykonujesz Kod wskazan liczb razy przez zalecany czas? Czy stosujesz Kody regularnie i codziennie? Zdajemy sobie spraw z tego, e w wikszoci zamieszczonych relacji opisany jest szybki postp, nage zmiany, a czasem nawet cudowne efekty zarwno jeli chodzi o problemy emocjonalne, jak i zyczne. Wikszo spord osb, ktre zdecydoway si do nas napisa, zrobia to, poniewa bya bardzo podekscytowana i wdziczna za to, co tak szybko jej si przydarzyo. O wiele rzadziej dostajemy e-maile z relacjami o stopniowych postpach, lecz prosz, zwr uwag, e i takie relacje zamiecilimy. Dlaczego nie kady dowiadcza cudownego uzdrowienia? W rzeczywistoci o wiele sensowniej brzmi pytanie, dlaczego kady dowiadcza

uzdrowienia. Celem Kodu Uzdrawiania nie jest uzdrawianie z chorb zycznych. Nie jest nim nawet bezporednie uzdrawianie problemw emocjonalnych. Celem Kodu Uzdrawiania jest wycznie uzdrawianie problemw serca opisanych pokrtce w Dwunastu Kategoriach przy okazji omawiania Wykrywacza Problemw Serca (por. kolejny rozdzia lub zajrzyj na stron internetow www.thehealingcodebook.com). Wci zdumiewa nas, e gdy te problemy duchowe s uzdrawiane, podobnemu procesowi podlega rwnie wiele problemw zycznych i emocjonalnych. Przykad dwch pacjentw z migrenami doskonale ilustruje rnice w uzdrawianiu. U jednego z mczyzn migreny miny po tygodniu, u drugiego dopiero po roku. Rnica polega na tym, e drugi mczyzna mia wiele niewiadomych problemw i faszywych przekona, a wszystkie one byy zwizane z migrenami. Pierwszy mczyzna mia do uzdrowienia jedynie kilka kwestii bezporednio zwizanych z migrenami. Dolegliwoci fizyczne s objawem tkwicego u ich podstaw problemu duchowego. To nie one s prawdziwym problemem. Bdziesz wiedzia, e uzdrowienie nastpuje, jeeli zaczniesz ledzi, w jaki sposb dziki stosowaniu Kodu Uzdrawiania zmniejsza si stres, ktry odczuwasz w zwizku z dan kwesti lub wspomnieniem. Wielu pacjentw zauwaa subtelne, lecz gbokie zmiany w sposobie, w jaki odnosz si zarwno do innych, jak i oglnie do ycia. Mniej si zoszcz, kiedy stoj w korkach, maj gbszy sen, inni ludzie i sytuacje nie denerwuj ju ich tak bardzo. Zmiany te mog nastpowa tak stopniowo i by odbierane jako tak naturalne i normalne (bo w rzeczywistoci takie s), e ledwie bdziesz pamita, jak wyczerpany bye wczeniej. Nie zawsze zauwaamy, e co negatywnego znikno, dopki nie stanie si co, co nam to uwiadomi. Zauwaanie tych subtelnych zmian jest bardzo motywujce w chwili, gdy potrzebne jest dostrzeenie postpw. Jeszcze raz przypominam, e moesz zarejestrowa ksik i cign formularz Rejestru Postpw po to, aby notowa w nim zachodzce zmiany. Cho by moe uzdrowienie gwnego problemu, nad ktrym pracujesz, nie nastpi tak szybko, jak by chcia, dostrzeganie tych subtelnych zmian pokae ci, e uzdrowienie nastpuje, a to podniesie ci na duchu. Pewna pacjentka opowiedziaa nam: Stosuj Kod Uzdrawiania ju od ponad dwch lat. Nie uporaam si jeszcze ze wszystkimi problemami, ale uzdrowienie nastpio niemal w kadej sferze mojego ycia: zdrowotnej, emocjonalnej, duchowej, uczuciowej i zawodowej. Czsto tu po zrobieniu Kodw kompletnie zapominam o tym, co byo dla mnie problemem, nawet jeli wczeniej oceniam to na dziewi lub dziesi! Uzdrowienie jest czasami subtelne, czasami spektakularne, ale zawsze gbokie. Stosowanie Kodw Uzdrawiania powinno zacz uzdrawia problemy, jakie masz w yciu, niezalenie od tego, czy dotycz one zdrowia, relacji z innymi, osiganych wynikw czy poraek. Prostota i skuteczno systemu uzdrawiania opisanego w niniejszej ksice unaoczni ci mamy tak nadziej e jest on prawdziwy. W kolejnym rozdziale opiszemy narzdzie, ktre pomoe ci rozpozna problemy twojego serca, a tym samym sprawi, e twoje dowiadczenie z Kodami Uzdrawiania bdzie o wiele gbsze.

ROZDZIA JEDENASTY
WYKRYWACZ PROBLEMW SERCA
Jak ju zapewne wiesz, wiele twoich obecnych problemw ma swoje rdo we wspomnieniach komrkowych, a ty nie jeste ich wiadomy. Kod Uzdrawiania radzi sobie z tymi problemami, ale dziaa skuteczniej, jeli przynajmniej czciowo potra sz zidenty kowa, co jest twoim obecnym problemem. Stworzenie tego, co nazywam Wykrywaczem Problemw Serca, zajo mi szesnacie lat i wymagao wsppracy z zespoem specjalistw (dr Lorna Minewiser oraz E. Thomas Costello, a take programici). To narzdzie jest jedyne w swoim rodzaju, odnosi si do problemw serca, a - jak ju wiesz wanie te problemy s rdem wszystkich innych. W swoim doktoracie skupiem si na psychometrii i konstruowaniu testw. Opierajc si na tej wiedzy, mj zesp i ja stworzylimy Wykrywacz Problemw Serca sucy do dokadnego wykrywania niewiadomych problemw w sercu. Jeli odpowiesz na zawarte w nim pytania online, natychmiast otrzymasz spersonalizowany raport o objtoci 10-15 stron zwizany z twoimi problemami. Przekonalimy si, e kady problem dotyczy jednej (lub kilku) z Dwunastu Kategorii. Wymienione one s poniej, a Wykrywacz Problemw Serca pozwoli otrzyma wyniki dotyczce kadej z tych kategorii. Po omwieniu kategorii wyjanimy ci, jak stosowa Kod Uzdrawiania wraz z Wykrywaczem Problemw Serca po to, by uzdrowi kad sfer twojego ycia. Oto krtkie zestawienie Dwunastu Kategorii, ktre s oceniane za pomoc Wykrywacza Problemw Serca. Kategoria nr 1: Brak Wybaczenia Kategoria nr 2: Szkodliwe Dziaania Kategoria nr 3: Faszywe Przekonania Kategoria nr 4: Mio a Egoizm Kategoria nr 5: Rado a Smutek/Depresja Kategoria nr 6: Spokj a Niepokj/Lk Kategoria nr 7: Cierpliwo a Gniew/Frustracja/Niecierpliwo Kategoria nr 8: yczliwo a Odrzucenie/Nieyczliwo Kategoria nr 9: Dobro a Bycie Niewystarczajco Dobrym Kategoria nr 10: Zaufanie a Kontrola Kategoria nr 11: Pokora a Niezdrowa Duma/Arogancja/ Kontrola nad Wizerunkiem Kategoria nr 12: Samokontrola a Utrata Kontroli nad Sob Przyjrzyjmy si pokrtce kategoriom i temu, dlaczego s one tak wane, jeli chodzi o uzdrawianie rda problemw.

TRZY CZYNNIKI HAMUJCE


Pierwsze trzy kategorie systemu Kodw Uzdrawiania nazywamy czynnikami hamujcymi. Uywamy okrelenia czynnik hamujcy, poniewa hamuj one ycie, zdrowie i pomylno. Z tego powodu trzeba je wyeliminowa, jeli ma nastpi trwae, cakowite uzdrowienie. Wyeliminowa to wielkie sowo i by moe nikomu z nas nigdy nie uda si to cakowicie. Nic nie szkodzi. Wystarczy mniej wicej 90%.

KATEGORIA NR 1: BRAK WYBACZENIA


Przez cae lata wygaszaem wykady na caym wiecie i wyjaniaem, e jeszcze nigdy nie widziaem powanego problemu zdrowotnego, ktry nie wizaby si z brakiem wybaczenia. Wiele lat pniej poznaem dr. Bena. Wygasza wykady na caym wiecie i twierdzi, e nigdy nie spotka pacjenta chorego na raka, ktry nie miaby jakiego problemu zwizanego z brakiem wybaczenia! Jest to pierwsza kategoria, poniewa moe by najwaniejsza. W Modlitwie Paskiej to jedyna kwestia, o ktrej Jezus wspomina dwukrotnie. Z naszego dowiadczenia wynika, e kady, kto ma jaki problem dotyczcy ktrejkolwiek z pozostaych jedenastu kategorii, niemal zawsze ma jaki problem dotyczcy braku wybaczenia. Jednak czsto takie osoby twierdz, e nie maj problemu z wybaczeniem, e ju to przepracoway, uporay si z tym wiele lat wczeniej podczas terapii lub uwolniy si od tego w jaki inny sposb. Na brak wybaczenia czsto wskazuj gniew, rozdranienie lub to, e nie chcemy przebywa w towarzystwie jakiej osoby. Niezalenie od tego, jak to nazwiesz, to moe ci zabi. Wiele osb, ktre s wiadome tego, e nie wybaczyy, nie chce uwolni si od problemu, poniewa czuje, e gdyby to zrobiy, ten, kto ich skrzywdzi, byby bezkarny. Te osoby le rozumiej wybaczenie. Wybaczenie to owiecone dziaanie dla wasnego dobra. Ono uwalnia mnie od tego, kto mnie skrzywdzi. Dopki nie chc mu wybaczy, jestem z nim zwizany, a im duej to trwa, tym bliszy jestem tego, e pocignie mnie on ze sob w przepa. Czstokro osoba, ktrej nie chc wybaczy, wcale nie cierpi z tego powodu. W ogle si nad tym

nie zastanawia. W takim wypadku brak wybaczenia rani jedynie mnie. Najbardziej yczliw rzecz, jak mog zrobi dla swojej rodziny, dzieci, przyjaci lub ssiadw, jest czsto wybaczenie komu i uwolnienie tej osoby od moich osdw dotyczcych przypisywanych jej win. Mimo tego, co napisaem powyej, wiele osb naprawd stara si caymi latami wybaczy, lecz im si to nie udaje. Gwarantuj ci, e moja pacjentka, ktra zostaa zgwacona, prbowaa absolutnie wszystkiego, aby wybaczy gwacicielowi. wiadomie wiedziaa, e brak wybaczenia zabija j i rujnuje jej ycie. Umieraa, a odr mierci przenika wszystko i wszystkich wok niej. Chocia miaa dobre intencje, trzy lata pniej wszystko szo ku gorszemu, a jej brak wybaczenia zmieni si w gr gniewu i lku. Wystarczyo mniej ni dziesi dni stosowania Kodw Uzdrawiania w celu uporania si z brakiem wybaczenia, aby przeci wizy, ktre czyy j z aktem gwatu i jego sprawc.

KATEGORIA NR 2: SZKODLIWE DZIAANIA


Szkodliwe dziaania prawdopodobnie s najbardziej liczn kategori, z jak kadego roku mamy do czynienia w sferze terapii, doradztwa i rozwoju duchowego. Zaliczaj si do niej problemy z wag, diet i aktywnoci zyczn oraz wszystkie rodzaje uzalenie. Poniewa zachowania wynikaj z problemw serca (przypomnij sobie Sekret nr 7: Kiedy serce i gowa s w kon ikcie, serce zawsze wygrywa), s one uytecznymi sygnaami ostrzegawczymi sucymi do okrelania, jakie kwestie naley uzdrowi. Ciekawostk dotyczc zachowa jest fakt, e istnieje wiele takich, ktre nie s ani dobre, ani ze. Tym, co sprawia, e dane zachowanie mona zakwali kowa jako szkodliwe, jest powd, dla ktrego co robimy, a nie tylko to, co robimy. Przykadowo, w chwili kiedy pisz te sowa, s wanie moje urodziny i zamierzam wypi koktajl czekoladowy z du iloci bitej mietany, lodami waniliowymi z naturalnej wanilii i najlepsz czekolad, jak tylko znajd. Nie mog si ju tego doczeka i czuj smak koktajlu, kiedy to pisz. Czy wypicie koktajlu czekoladowego z okazji urodzin to szkodliwe dziaanie? Absolutnie nie. To czas, by witowa i nieco sobie pofolgowa! Prawdopodobnie o wiele bardziej stresujce byoby dla mnie, gdybym trzyma si swojej diety w dniu urodzin, podczas gdy pami wszystkich moich komrek przywoywaaby wspomnienia o torcie i lodach z wielu poprzednich lat. Co innego, gdybym wypi koktajl czekoladowy z powodu jakiej przykroci. Powiedzmy, e miaem zy dzie w pracy i chciaem utopi swoje smutki w dekadenckich czeluciach koktajlu czekoladowego lub moe codziennie pijam koktajl czekoladowy, chocia wiem, e jest on niezdrowy i e z jego powodu mog przedwczenie umrze. Niektre zachowania w pewnych sytuacjach s wywoane waciwymi powodami, a w niektrych niewaciwymi. Innymi sowy, to samo zachowanie moe by albo zdrowe, albo destrukcyjne. Oczywicie istnieje wiele takich zachowa, ktre zawsze s niewaciwe, na przykad gwat, molestowanie dziecka lub kradzie. Nawet te zachowania nigdy nie s rdem problemw danej osoby, zawsze s objawem destrukcyjnych wspomnie komrkowych. Dlaczego wic mielibymy si nimi zajmowa? Dlaczego po prostu nie skupimy si na wspomnieniach tkwicych u ich podstaw? W wypadku tej kategorii chcielibymy, aby wanie to zrobi. Jeli wiemy, e zachowujemy si w sposb destrukcyjny, moe to by sygna ostrzegajcy nas, e istniej wspomnienia komrkowe, ktrymi trzeba si zaj i je uzdrowi. Wszystkie destrukcyjne zachowania dziel si na dwie kategorie: ochrona siebie i nagradzanie siebie. Kiedy Tracey bya w depresji przez pierwsze dwanacie lat naszego maestwa, robia obie te rzeczy. Prawd mwic, dzisiaj, podczas lunchu z okazji moich urodzin, oboje si z tego mialimy. Tracey pieka wtedy ca blach ciasteczek czekoladowych (najlepszych na wiecie, kady tak uwaa!), nastpnie zamykaa si w sypialni i ukrywaa pod kodr, eby je zjada. Ciasteczka czekoladowe to dobry przykad zachowania nagradzajcego siebie, podczas gdy zamykanie si w sypialni byo chronieniem siebie. S to do oczywiste przykady, ale jest wiele innych, ktre nie tak atwo rozpozna. Prawd mwic, wiele zachowa uznawanych za zdrowe w rzeczywistoci wynika z niewiadomych destrukcyjnych wspomnie komrkowych. Dwie reakcje zwizane ze szkodliwymi dziaaniami, ktre obserwujemy, mona odpowiednio przyporzdkowa i nazwa nagradzaniem siebie albo chronieniem siebie. Ale na co tak reagujemy? Wikszo osb uwaa, e s to reakcje na aktualn sytuacj problemy finansowe, ktnie w zwizku, frustracj zawodow. Cho wymienione okolicznoci mog przyczyni si do powstania stresu w naszym yciu, nie s one gwn jego przyczyn. Destrukcyjna reakcja to odpowied na reaktywacj wspomnienia komrkowego, ktre zawiera kamstwo dotyczce naszego ycia. W wypadku Tracey i jej depresji chodzio o kamstwa, w ktre ludzie powszechnie wierz, cho nie zdaj sobie z tego sprawy: Nie jestem wystarczajco dobry, Ludzie bd mnie rani, Moje ycie jest beznadziejne, Wszyscy s lepsi ode mnie, Nikomu nie mog ufa, Moj jedyn nadziej na normalno jest cakowita kontrola nad moim yciem. Tracey uznaa, e najlepsze, co moe zrobi, to ochroni siebie, chowajc si w sypialni, i jednoczenie pocieszy si zjedzeniem ciasteczek czekoladowych. By moe jeste jedn z osb, ktre wierz w podobne kamstwa, jeli zachowujesz si w sposb destrukcyjny. Nie rozpaczaj jednak. Wierzymy, e rozwizanie jest w twoich rkach.

KATEGORIA NR 3: FASZYWE PRZEKONANIA


Jak ju zostao omwione, badania dr. Brucea Liptona ze Stanford University Medical School wykazay, e przyczyn chorb w 100% jest stres wywoany faszywym przekonaniem dotyczcym nas samych, naszego ycia lub innych osb. Takie przekonania sprawiaj, e si boimy, kiedy nie powinnimy si ba, a stres i choroba to nic innego jak lk, ktry przyj posta fizyczn. Od tej chwili moesz upora si z kadym problemem w swoim yciu, jeli zastosujesz Kod Uzdrawiania, a dziki temu rozprawisz si

z faszywymi przekonaniami. One s w naszych wspomnieniach komrkowych jak rak, ktry szerzy chorob w naszym yciu. Te przekonania s jak stacje radiowe, ktre nieustannie nadaj propagand o nas samych. Po wielu latach suchania tych kamstw, bez moliwoci przeczenia si na inny program, zaczynamy w nie wierzy i zgodnie z nimi dziaa. Zawsze robimy to, w co wierzymy, a wszystko, co robimy, robimy z powodu tego, w co wierzymy. Jeli twoje przekonania s waciwe, twoje uczucia, myli i dziaania bd zdrowe. Jeli robisz, mylisz i czujesz co, czego nie chcesz, zawsze dzieje si tak z powodu czego, w co wierzysz. Jeli zmienisz swoje przekonania, automatycznie zmieni si twoje myli, uczucia i dziaania. Brzmi prosto A gdzie w tym wszystkim haczyk? Jak zostao napisane przy omawianiu Sekretu nr 5, przekonania, ktre w szczeglnoci naley zmieni, s chronione przed zmian przez niewiadomy umys, poniewa su nam do ochrony przed tym, abymy znowu nie cierpieli. Dlatego niektrzy ludzie cae ycie staraj si zmieni swoje przekonania, lecz bardzo niewielu z nich to si udaje. Taka wanie zmiana to sedno zdobywajcego coraz wiksz popularno w cigu ostatnich trzydziestu lat okrelenia przeamywanie cyklu. Pamitam pewn pacjentk, ktra stosowaa Kody Uzdrawiania z powodu choroby. Jak tylko zacza to robi, zadzwonia do mnie bardzo podekscytowana: Co si stao i musz wiedzie, czy to jest typowe. Kiedy j zapytaem, co si stao, odpowiedziaa: Zmieniaj si moje przekonania. Zapytaem j, czy to dla niej dobrze, czy le, a wtedy odpowiedziaa: Ani jedno, ani drugie. To wspaniae. Zacza mi opowiada o wszystkim, co do tej pory robia, by przeama te cykle przekona w swoim yciu ale efekty zawsze byy marne. Gdy stosowaa Kody Uzdrawiania, skupia si jedynie na chorobie, poniewa nie wierzya, e te przekonania mog si zmieni. W cigu bardzo krtkiego czasu zostay one jednak uzdrowione dziki Kodom, cho ta kobieta wcale nie pracowaa nad nimi wiadomie. Co tydzie syszymy takie historie.

PODSTAWOWY SYSTEM UZDRAWIANIA


Kategoria nr 4 to pocztek tego, co nazywamy Podstawowym Systemem Uzdrawiania. Podczas gdy kategorie trzech czynnikw hamujcych powstay, aby usun mieci z naszego ycia, dziewi Kategorii Podstawowych ma na celu zasianie ziaren, z ktrych wyrosn zdrowie i pomylno. Zdrowy dom to nie tylko taki, w ktrym nie ma mieci, brudu i baaganu. Jest on de niowany przez ycie, ktre si w nim toczy, przez rado, ktra go przenika, przez spokj, ktry sprawia, e naprawd w nim odpoczywamy, przez yczliwo, ktra powoduje, e kady, kto tam przyjdzie, czuje si jak u siebie i zostaje otoczony opiek. Innymi sowy, jest to pene mioci miejsce, ktre zmienia serce osb w nim mieszkajcych lub je odwiedzajcych. Kada z Podstawowych Kategorii oddziauje na cech, ktr naley w sobie rozwin, na jej destrukcyjne przeciwiestwo, ktre naley przeksztaci, oraz na negatywne emocje i faszywe przekonania, ktre wskazuj, w jakim punkcie pomidzy pozytywn cech a tym, co j blokuje, znajduje si dana osoba. W Podrczniku Kodw Uzdrawiania szczegowo omawiamy, czym s te negatywne emocje i przekonania. Rwnie Wykrywacz Problemw Serca pomoe ci je odkry. Kadej Kategorii Podstawowej przypisany jest rwnie jeden ukad w organizmie. Nieprzypadkowo istnieje dziewi gwnych ukadw. Kady narzd, kady gruczo, kada ko przynale do jednego z tych dziewiciu ukadw. Od chwili gdy zaczlimy stosowa Kod Uzdrawiania, Podstawowy System Uzdrawiania by wielkim odkryciem dla wikszoci naszych pacjentw. Istnieje korelacja pomidzy zycznymi i nie zycznymi problemami, ktre wystpuj jednoczenie. Oznacza to, e jeli odczuwasz negatywn emocj, ale nie potra sz okreli zwizanego z ni problemu zdrowotnego, moesz znale Podstawow Kategori, ktra odpowiada tej negatywnej emocji i powizanym z ni ukadom i narzdom w organizmie, na ktre negatywna emocja najprawdopodobniej bdzie wpywa. I na odwrt. Jeli twj chiropraktyk twierdzi, e masz problem z nadnerczami, to moesz sprawdzi, do ktrej kategorii przynale nadnercza oraz jakie faszywe przekonania najprawdopodobniej wi si z t kwesti zdrowotn. W bardziej zaawansowanym systemie Kodw Uzdrawiania moesz sprawdzi swoje objawy w spisie z tyu instrukcji i znale kategori, do ktrej przynaley dany objaw oraz zastosowa Kody w odniesieniu do tej kategorii, aby uzdrowi dan kwesti. Poniewa Kody29 odnosz si do okrelonych objaww, s one niezwykle skuteczne. Nie jestem w stanie zliczy, jak wiele osb pisao i dzwonio do nas, aby powiedzie, e nigdy w yciu okrelonego objawu zycznego nie czyoby z okrelonym problemem nie zycznym. Twierdz one, e uwiadomienie sobie, w jaki sposb problem powsta, istotnie przyczynio si do uzdrowienia i osignicia spokoju umysu. Wiele z tych osb powiedziao nam take, e lekarze, terapeuci medycyny alternatywnej i inne osoby potwierdziy, e faktycznie cierpi na okrelon dolegliwo, ktra jednak nie przejawia si w takim stopniu, aby mona j byo ju zauway. Nasi pacjenci odkrywali to dziki wyej opisanym korelacjom w obrbie Podstawowych Kategorii. Przykadowo, pacjent z niskim poczuciem wasnej wartoci dowiedzia si, e zazwyczaj przejawia si ono w postaci problemw hormonalnych i problemw z gruczoami. Cho nie mia adnych objaww tego typu, poszed si zbada, poniewa od lat odczuwa stres zwizany z niskim poczuciem wasnej wartoci. Wczesne wykrycie problemw zdrowotnych dotyczcych hormonw i gruczow sprawio, e o wiele atwiej mona byo sobie z nimi poradzi, ni miaoby to miejsce, gdyby zostay wykryte wtedy, gdy byyby ju zauwaalne.

KATEGORIA NR 4: MIO A EGOIZM


Mio jest cnot duchow, z ktrej pocztek bior wszystkie inne cnoty. Beatlesi mieli racj: Wszystko, czego potrzebujesz, to mio. Jezusa zapytano: Czy jest co, co jest najwaniejsze?. Odpowiedzia: Absolutnie tak, to mio. Prawd mwic, poszed jeszcze dalej

i odpowiedzia: Jeli kochasz, to zrobie wszystko. Jeli masz wiele mioci w sobie i na zewntrz, zazwyczaj wszystko inne jest w porzdku. Jeli otrzymujesz wiele mioci wewntrznie i zewntrznie, zwykle wszystko zostaje uzdrowione bardzo szybko. Zanim przejdziemy dalej, upewnijmy si, e nasza de nicja mioci jest taka sama, poniewa mio jest najwaniejsz cnot. To szczeglnie wane, poniewa najwyraniej to sowo jest uywane w odniesieniu do wszystkiego. Kocham czekolad, Kocham te spodnie, Kocham baseball itd. Czsto sowo mio jest wypowiadane w taki sposb, e w istocie odnosi si do przeciwiestwa mioci, czyli oczywicie egoizmu. Mio, prawdziwa mio oznacza rezygnacj z wasnych potrzeb i pragnie, posunit tak daleko, e robimy to, co jest najlepsze dla innych i dla nas samych. Jeli mamy do wyboru: swoje wasne potrzeby i pragnienia i dobro innej osoby, mio zawsze wybierze drug osob. To jedna z podstawowych rnic midzy nami a zwierztami, ktre kieruj si instynktem. Mio oznacza wybieranie cierpienia. Jeli kiedykolwiek naprawd kochae, to nie masz adnych wtpliwoci, e mio jest cierpieniem. Gdybym rozwid si z Tracey w pierwszej chwili, w ktrej nie czuem do niej mioci, to rozwiedlibymy si, zanim zdylibymy wyj z kocioa. Ze czterdzieci razy usyszaem: jeszcze jedno zdjcie, twarz omal mi nie pka od cigego umiechania si, a miaem ogromn ochot na tort. Ale mio jest silniejsza ni cierpienie i wybiera to, co jest najlepsze w danych okolicznociach. Czy to oznacza, e moje potrzeby nigdy nie zostan zaspokojone? Absolutnie nie. Byoby mi bardzo trudno kocha innych a moe nawet byoby to niemoliwe nie kochajc przy tym siebie. Problem polega na tym, e wikszo z nas ma obsesj na wasnym punkcie lub jest tak przywizana do swoich destrukcyjnych wspomnie, e czsto nie dostrzega nawet moliwoci okazania mioci innym. Mio to take nie jest seks. Mwi to, poniewa w naszym spoeczestwie by moe to wanie jest najwiksze nieporozumienie. Seks to nie uprawianie mioci. Seks ma by celebracj mioci. Pamitam, jak w szkole redniej wielu chopakw, ktrym buzoway hormony, mwio do swoich naiwnych dziewczyn: Gdyby naprawd mnie kochaa, to. Gdyby on naprawd j kocha, nigdy by tak nie powiedzia. Cho ten przykad dotyczcy seksu u nastolatkw jest oczywisty dla wikszoci dorosych, czsto przy okazji rnych zachowa dziaamy pod wpywem wanie takiej motywacji. Uzalenienie od telewizji, internetu, sportu, a nawet dobrych ksiek moe sta si substytutem mioci i obsesj, ktra nie pozwoli nam stworzy intymnych, penych mioci relacji bdcych naszym przeznaczeniem. Z drugiej strony brak mioci jest przyczyn w zasadzie kadego naszego problemu. Kategorii mioci odpowiada w organizmie ukad hormonalny/endokrynologiczny. Podobnie jak kada cnota pynie z mioci, a kada negatywna cecha z egoizmu tak te i ukad hormonalny odgrywa wan rol w kadej znanej nam chorobie. Czy mona powiedzie, e jest to najwaniejsza kategoria, mimo e to samo powiedzielimy o braku wybaczenia? Byoby to cakiem uzasadnione, poniewa brak wybaczenia jest efektem egoizmu, czyli braku mioci. Prawd mwic, brak wybaczenia jest jednym z drugorzdnych elementw Kategorii Mioci. Stosowanie Kodw Uzdrawiania w odniesieniu do tej kategorii pozwoli upora si z problemami dotyczcymi mioci, egoizmu oraz chorobami ukadu hormonalnego. Chocia powiedzielimy to ju kilka razy, koniecznie naley jeszcze raz podkreli: Kod Uzdrawiania nie leczy adnej choroby zycznej ani dolegliwoci, mimo e wanie wspomnielimy o ukadzie hormonalnym. Kod zawsze skupia si na wspomnieniach komrkowych, faszywych przekonaniach lub negatywnych uczuciach.

KATEGORIA NR 5: RADO A SMUTEK/DEPRESJA


Rado to czsto ta kategoria, dziki ktrej najatwiej okreli, czy kto ma do czynienia z destrukcyjnymi problemami serca, czy nie. Rado jest jedn z tych rzeczy, ktre we wspczesnym wiecie najczciej si symuluje. Kady chce, aby inni myleli, e dobrze sobie radzi, wic przybiera radosny wyraz twarzy. Jednake obecno prawdziwej radoci lub jej brak bardzo skutecznie pozwala okreli, w jakim punkcie znajduje si niewiadomo danej osoby. Rado to jedna z pierwszych rzeczy, ktre znikaj, kiedy pojawia si problem: zyczny lub nie zyczny. Wiele osb myli prawdziw rado ze szczciem, ale wedug naszego dowiadczenia szczcie opiera si na okolicznociach zewntrznych. Jeli wszystko idzie dobrze, czuj si dobrze. Jeli co idzie nie tak lub jeli co nie spenia moich oczekiwa, to jestem rozczarowany. Z drugiej strony rado to rzadki kwiat. Kwitnie pomimo okolicznoci. Jedn z moich ulubionych czynnoci jest spacerowanie wzdu drogi i obserwowanie pojedynczych kwiatw, ktre rozkwitaj w szczelinach w betonie. Zawsze chc si wtedy zatrzyma, zacz klaska i mwi: Dalej, may!. To prawdziwa rado. To niezwyciony duch, ktrego rozpoznajemy u wielkich, takich jak Matka Teresa albo Victor Frankl, ktrzy przeszli przez pieko na ziemi i wyszli z niego nie tylko bez szwanku, ale nawet lepsi. Prawdziwa rado kwitnie na glebie mioci. Tam, gdzie jest mio, jest te rado. Brak mioci zawsze czy si z brakiem radoci. Ukadem w organizmie, ktry czy si z kategori radoci, jest skra ktrej powierzchnia jest wiksza ni wszystkich narzdw. W cigu wielu lat, jako terapeuta, rzadko miaem do czynienia z pacjentem w depresji, ktry nie miaby jakiego rodzaju problemw dermatologicznych. Z pewnoci dotyczyo to Tracey, ktra nieustannie narzekaa na dolegliwoci skrne i nieustannie zmagaa si z wypryskami na ramieniu, kiedy bya w depresji. Gdy zaczem wsppracowa z dr. Benem, usyszaem, e on nigdy nie spotka takiego pacjenta z depresj, ktry nie miaby problemw dermatologicznych. Byem tym podekscytowany! Smutek i depresja maj swoje korzenie we wspomnieniach komrkowych opartych na kamstwie, e ycie jest beznadziejne z powodu czego, co wydarzyo si w przeszoci.

KATEGORIA NR 6: SPOKJ A NIEPOKJ/LK

Poczucie spokoju to doskonay wskanik tego, czy mamy zdrowe serce (umys, sumienie, duch). Dlaczego? To jedyna z dziewiciu cnt, ktrej nie mona rozwin poprzez wysiek. Spokj jest naturalnym efektem mioci w sercu. Moesz intencjonalnie by bardziej radosny, cierpliwy, ufajcy, opanowany lub yczliwy niezalenie od tego, czy posiadasz te cechy w sercu, czy nie. Po co miaby si stara? Poniewa w wikszoci kultur te cechy s akceptowane spoecznie. Cho zazwyczaj dobrze jest je rozwija, moe si zdarzy, e zrobimy tak z egoistycznych pobudek. Spokoju jednak nie mona rozwija w taki sposb. To wskanik, za pomoc ktrego regularnie i przewidywalnie moesz okrela, kim naprawd jeste. Sam moesz wybiera, w jaki sposb bdziesz si zachowywa, ale trudno jest z egoistycznych powodw manipulowa spokojem lub jego brakiem, albo jest to niemoliwe. Spokj jest zakcany przez lk, ktry jest rdem wszystkich negatywnych uczu. Smutek, niecierpliwo, nieufno wobec innych, nieskuteczne dziaania, pobaanie sobie wszystko to bierze si z lku. On jest reakcj na bl i cierpienie. Chocia kady z nas dowiadcza blu, niektrzy wybieraj mio, a inni poddaj si lkowi. Powd, dla ktrego wybieramy to, co wybieramy, oczywicie jak w kadym wypadku tkwi w sercu. Pamitaj, kiedy gowa i serce s w kon ikcie, zawsze wygrywa serce. Nawet jeli wiadomie i racjonalnie wybierasz mio, gdy twoj podwiadom motywacj jest lk, to on zawsze wygra i pozbawi ci spokoju. Ja (Ben) pamitam naklejk na zderzaku, na ktrej napisane byo: To, co masz, zostao przywiezione przez ciarwk. Jeli odczuwasz negatywne emocje, to spowodowane zostay one lkiem i, nieprzypadkowo, jeli masz jak zyczn dolegliwo, to pojawia si ona w tym ukadzie w organizmie, ktry zwizany jest z Kategori Spokoju ukadem odkowojelitowym. Gdy po raz pierwszy ja (Alex) usyszaem wykad Bena dotyczcy ukadu odkowojelitowego, zrozumiaem tyle rzeczy, e niemal krzyczaem. Nie wiedziaem, e prawie kada choroba w organizmie powstaje w jakim sensie w ukadzie odkowojelitowym. Teraz, gdy to rozumiem, bardzo sensowne wydaje si twierdzenie, e lk wywouje choroby ukadu odkowojelitowego, poniewa jest on rwnie przyczyn wszystkich innych negatywnych emocji i przekona. Mamy nadziej, e doceniasz, jak wane byo zrozumienie korelacji pomidzy zycznymi a nie zycznymi problemami i dlaczego tak gboko wpyno ono na tak wiele osb. Aby unikn niejasnoci, pozwl, e bdziemy si odnosi do Kategorii Mioci, poniewa powiedzielimy wczeniej, e kada znana czowiekowi choroba zwizana jest z ukadem hormonalnym. Nie jest to sprzeczne z tym, co wanie stwierdzilimy na temat ukadu odkowojelitowego. S one ze sob niezwykle harmonijnie powizane. Ukad hormonalny jest pierwszym ukadem w organizmie, na ktry wpyw maj nasze wspomnienia komrkowe, a on z kolei oddziauje najpierw na ukad odkowo-jelitowy. To wanie w tym ukadzie rozwija si nastpnie kada choroba (a jaka to ju zaley od tego, co jest twoim najsabszym ogniwem). Pragniemy jeszcze raz podkreli, jak niezwyka i wana jest ta korelacja. Mio stanowi ostateczne rdo wszelkiego zdrowia, a zwizany z ni ukad hormonalny to pierwsza kostka domina, jeli chodzi o problemy zdrowotne. Jeli ona si nie przewrci, bardzo trudno bdzie jakiejkolwiek chorobie opanowa twj organizm. Na tej samej zasadzie egoizm przeciwiestwo mioci jest tym, co sprawia, e wybieramy lk zamiast mioci. Kiedy ju wybierzemy lk, negatywne uczucia, wzorce mylowe i zachowania bez trudu mog sprawi, e nie bdziemy y, jak to sobie wymarzylimy. Trudno wyrazi, jak istotne jest zwracanie uwagi na sygnay ostrzegawcze w postaci Spokoju/Niepokoju, ktre pozwalaj rozpozna, czy doszo do reaktywacji problemu serca. Prawdziwy spokj w jeszcze wikszym stopniu ni Kategoria Radoci jest odporny na okolicznoci zewntrzne. Jak mona t wiedz zastosowa w praktyce? Niezalenie od tego, z jak kwesti pragniesz si upora, pomyl o rnych czynnikach, aspektach, moliwociach dziaania i sprawdzaj, w jakim stopniu jeste spokojny, rozwaajc rne moliwoci. Czsto najlepszym dziaaniem bdzie to, przy ktrym czujesz si najbardziej spokojny. Niestety wiele osb myli prawdziwy spokj z poddaniem si lkowi. Powiedzmy, e przez wiksz cz swojego ycia czuem, e pragn poda ciek okrelonej kariery w okrelony sposb, ale z rnych powodw nigdy na ni nie wkroczyem. Powodem tego mogy by kwestie nansowe, zdrowotne lub uczuciowe. Teraz, gdy siedz, czytajc t ksik, podejmuj decyzj, aby wymarzone dziaanie sprawdzi za pomoc Wskanika Spokoju. Kiedy myl o tym, e faktycznie robibym to, o czym marzyem cae swoje ycie, natychmiast czuj lk, a kiedy przestaj o tym myle, czuj si lepiej. W efekcie mog pomyli ulg, jak czuj (spowodowan tym, e przestaem odczuwa lk, bo skupiem myli na czym innym), z prawdziwym spokojem. Bardzo moliwe, e powodem, dla ktrego si boj, kiedy myl o robieniu tego, o czym zawsze marzyem, jest fakt, e w moim sercu czai si wiele faszywych przekona, ktre mwi mi: Nie jestem wystarczajco dobry, Mnie si nie uda, Inni mog odnosi sukcesy, ale ja nie. Wanie w taki sposb destrukcyjne wspomnienia komrkowe mog rzdzi naszym yciem, dlatego bardzo wane, aby zrozumie t rnic. Teraz powinienem za pomoc Kodu Uzdrawiania zaj si tym lkiem, a nastpnie podda go testowi za pomoc Wskanika Spokoju. Lk, ktry odczuwaem, kiedy mylaem o wymarzonym yciu, jest dowodem, e mam w tej kwestii co do uzdrowienia. Brak lku nie jest czci Wskanika Spokoju; musisz odczuwa obecno spokoju. Rozwimy to: jeli stosujc Wskanik Spokoju, odczuwasz spokj, to proste to zazwyczaj oznacza: ruszaj naprzd. Jeli wskanik mwi: nie, to wwczas dowiadczamy nie lku, gniewu lub smutku, lecz czego, co ludzie zazwyczaj opisuj w nastpujcy sposb: po prostu nie czuj spokoju. To odczucie rni si od silnych emocji negatywnych. Kiedy ich dowiadczasz, niemal zawsze jest dowd na to, e istniej jakie problemy serca, ktre trzeba uzdrowi.

KATEGORIA NR 7: CIERPLIWO A GNIEW/ FRUSTRACJA/NIECIERPLIWO

Moliwe, e cierpliwo jest jedn z najbardziej niedocenianych kwestii i kategorii. Z jakiego powodu mamy skonno, by niecierpliwo przypisywa do zupenie innej kategorii ni inne negatywne uczucia i emocje. Jednake niecierpliwo moe by bardzo wan kwesti w yciu. Jest ona sygnaem, e jestemy nieusatysfakcjonowani i niezadowoleni. Zazwyczaj wskazuje na to, e porwnujemy si z innymi, a to zawsze sprowadza nas na niewaciw ciek. Porwnywanie si do innych wywouje w nas albo poczucie niszoci, albo wyszoci. Obie te rzeczy s okropne i nie tylko powoduj stres, lecz take mog wywoa kad moliw chorob. Wskazwk pozwalajc stwierdzi, czy masz z tym problem, czy nie, jest odczucie irytacji, frustracji, gniewu lub braku bezpieczestwa. Dowody na to, e nasz problem dotyczy tej kategorii, mona znale w organizmie, w ukadzie powizanym z t kategori, a jest to ukad odpornociowy. Pierwsz z trzech Jednych Rzeczy, o ktrych bya mowa na pocztku ksiki, jest to, e istnieje na ziemi jedna rzecz, ktra moe uzdrowi kady problem i jest to twj ukad odpornociowy oraz moc samouzdrowienia. Przekonalimy si, e system immunologiczny i zdolno do samouzdrowienia s bezporednio blokowane przez gniew i zwizane z nim uczucia oraz przez niezdrowe przekonanie, e: Abym wyzdrowia, co musi si zmieni. Niezwyke, e kiedy komrkowe wspomnienia zwizane z gniewem, porwnywaniem si do innych i brakiem zadowolenia zostaj uzdrowione, zazwyczaj nastpuje gwatowne uzdrowienie chorb zycznych. Dzieje si tak dziki ponownemu aktywowaniu ukadu odpornociowego. Nastpnym razem, kiedy bdziesz zniecierpliwiony, przypomnij sobie, e by moe wanie w tej chwili wyczasz swj ukad odpornociowy i stajesz si bardziej podatny na choroby. Moja bliska przyjacika, ktra w tej chwili mi pomaga, wanie wygosia trafne spostrzeenie, ktre brzmi: A ja mylaam, e to lk pobudza reakcj stresow walki lub ucieczki, ktra z kolei wycza ukad odpornociowy. Ma absolutn racj. W jaki zatem sposb te dwie rzeczy si cz? Kade negatywne uczucie i emocja, w tym take niecierpliwo i gniew, bior si z lku. Wydaje si, e gniew wskazuje na to, e lk opanowa czyje ycie do tego stopnia, e ukad immunologiczny przesta dziaa. Nie moesz upora si ze wspomnieniami komrkowymi dotyczcymi gniewu, jeli nie zajmiesz si take lkiem. Ale nie musisz tego robi wiadomie. Kod Uzdrawiania zrobi to automatycznie. Kiedy kto zajmuje si swoimi problemami zwizanymi z gniewem i niecierpliwoci, obserwujemy, e ukad odpornociowy znw zaczyna dziaa w sposb bardziej wyrany, ni kiedy mamy do czynienia z innymi kwestiami. Warto rwnie w tym miejscu wspomnie, e wszystkie te korelacje to jedynie tendencje, i regularnie zdarzaj si od nich wyjtki. Moe by tak, e nigdy nie zaobserwujesz korelacji pomidzy problemami fizycznymi a emocjonalnymi w okrelonej kategorii. Niezalenie od tego, jakie s twoje problemy i korelacje midzy nimi, jeli najpierw przepracujesz kad z Dwunastu Kategorii po jednej dziennie a nastpnie skupisz si na tych kategoriach i problemach, ktre najbardziej ci trapi (Wykrywacz Problemw Serca pokae ci, jakie to problemy), to uzdrowienie bdzie nastpowa w sposb przewidywalny i regularny. Innymi sowy, w mechanizmie Kodu Uzdrawiania jest co takiego, co uzdrawia to, co trzeba uzdrowi, podczas gdy my nawet nie musimy wiedzie, co trzeba uzdrowi. Co za ulga!

KATEGORIA NR 8: YCZLIWO A ODRZUCENIE/NIEYCZLIWO


Moliwe, e kategoria yczliwoci jest najwaniejsza dla najwikszej liczby osb, zwaszcza tych, ktre dowiadczyy w swoim yciu gbokiego cierpienia nie zycznego. Osoba samolubna taka, ktra reaguje lkiem, zamiast wybiera mio, prawdopodobnie bdzie innych odrzuca i bdzie wobec nich nieyczliwa z powodu wasnego cierpienia i poczucia odrzucenia. Odrzucenie przez innych to jedna z najbardziej bolesnych rzeczy, jakich mona dowiadczy. Jest ono rdem niemal kadego problemu dotyczcego mioci (poczucia, e jestemy akceptowani, kochani i wartociowi). Nie powinno zatem by zaskoczeniem, e odrzucenie najbardziej wpywa na centralny ukad nerwowy. Podczas gdy wspomnienia komrkowe s najwyraniej mechanizmem kontrolujcym uzdrowienie kadej komrki w organizmie (por. Sekret nr 3), naleaoby uzna, e centralny ukad nerwowy jest mechanizmem kontrolujcym niemal kad inn funkcj. Centralny ukad nerwowy kontroluje miliony sygnaw koordynujcych wiadomie i niewiadomie czynnoci i ruchy ciaa. Mzg i rdze krgowy to dwie najwaniejsze czci organizmu skadajce si na centralny ukad nerwowy. Kiedy zrozumiemy, e gwny system kontrolujcy ciao w najwikszym stopniu ulega uszkodzeniu pod wpywem odrzucenia, uwiadomi to nam, jak wane jest odrzucenie. Wiele osb wierzy, e organizm dziaa tak jak ukad nerwowy. Tym zatem, co w najwikszym stopniu bezporednio uzdrawia centralny ukad nerwowy, s proste gesty yczliwoci. Kiedy o tym pisz, z atwoci dostrzegam, e to skojarzenie jest prawdziwe. Ci ludzie w moim yciu, ktrzy byli wobec mnie najbardziej yczliwi, to ci sami, ktrzy przychodz mi do gowy, kiedy myl o tych, ktrych kocham najbardziej i ktrzy mnie kochaj najbardziej. Chocia niektrzy z nich byli czci mojego ycia tylko przez kilka minut, wywarli wielki wpyw na moje serce.

KATEGORIA NR 9: DOBRO A BYCIE NIEWYSTARCZAJCO DOBRYM


Cz osb najwicej problemw ma wanie z t kategori dotyczy to tych, ktrzy dowiadczyli przemocy emocjonalnej, s perfekcjonistami lub mieli do czynienia z restrykcyjnie pojmowan religi. Problemami zwizanymi z t kategori s: poczucie winy, wstydu oraz lk. Zawsze byy to jedne z najwikszych problemw w moim yciu, poniewa wychowaem si w kochajcym domu, ale takim, w ktrym dominowaa restrykcyjna religijno. Kilkadziesit lat zajo mi uporanie si ze skutkami surowego religijnego wychowania. Bardzo dobrze pamitam kazanie, ktre wygosi starowiecki kaznodzieja na pikniku religijnym. Miaem dwanacie lat, a kazanie byo

o piekle, ogniu i siarce. W pewnym momencie kaznodzieja przez dobre trzy lub cztery minuty wali piciami w pulpit (ktry zacz rezonowa, poniewa by poczony z mikrofonem), i z grymasem na twarzy powtarza dwa sowa: adnej nadziei. adnej nadziei. adnej nadziei. adnej nadziei. adnej nadziei. Za kadym razem, kiedy uderza piciami w pulpit, a te sowa przeszyway moje serce, coraz bardziej zapadaem si w krzeso. Zanim msza si skoczya i wyszlimy, dosownie ledwie byem w stanie chodzi. Miaem wraenie, ktre nigdy wicej si nie powtrzyo. Potra to opisa jedynie w taki sposb, e czuem si, jakbym rozpaczliwie musia skorzysta z toalety, cho w rzeczywistoci nie musiaem z niej skorzysta. Kiedy wsiedlimy do samochodu, natychmiast zapiem pasy i poprosiem tat, aby jecha ostronie. To byo w czasach, kiedy nikt nie zapina pasw. Prawd mwic, rodzice popatrzyli na mnie, jakbym zwariowa! Wyobraenie piekielnego ognia przeladowao mnie caymi dniami, a w kocu nie byem w stanie znie tego duej i powodowany lkiem zaprosiem Jezusa do swojego serca. Wierzcie albo nie, ale to byo synne kazanie, ktre wiele lat pniej znalazem nagrane na kasecie. Mam je do dzi. Nawet po latach, za kadym razem, kiedy zrobiem co, co uwaaem za niewaciwe lub grzeszne, zalewaa mnie fala poczucia winy, lku lub wstydu. Nie czyem jej z kazaniem adnej nadziei. Po prostu czuem, e jestem zy i nie speniem jakich oczekiwa. To przekadao si na moje relacje z Bogiem, przyjacimi, nauczycielami, a pniej z dziewcztami. Poczucie winy, lk i wstyd mog by absolutnie niszczycielskie. Oprcz tego, e te uczucia wywouj cierpienie emocjonalne, sprawiaj dodatkowo, e ciao jest bardzo zestresowane. Dua grupa osb, ktra ma problemy zwizane z t kategori, to perfekcjonici. To bardzo zudne: wielu ludzi zmagajcych si z perfekcjonizmem uwaa, e jest on dobr cech, godn podziwu, w pewnym sensie podobn do pracoholizmu. Osoby ni dotknite czsto chwali si za ich cik prac, trudno moe zatem zauway, e w rzeczywistoci jest to niezdrowe i grone. Perfekcjonizm Tracey sprawia, e zawsze wymagaa ona od siebie doskonaoci lub czego, co byo bliskie doskonaoci poniewa mylaa, e to konieczne, aby moga by kochana. W okresie dorastania, kiedy co zrobia dobrze, otrzymywaa pochway, ciepo i akceptacj, ale kiedy nie sprostaa oczekiwaniom, czstokro spotykaa si z surow krytyk lub kar nawet jeli niedocignicia byy ledwo zauwaalne. Od tamtego czasu zatem, a do teraz, Tracey kojarzy mio z tym, e wszystko robi si jak naley. Oczywisty problem jest taki, e nawet najlepsi z nas mog popenia bdy i do czsto co im si nie udaje. Poczucie wasnej wartoci u Tracey zostaje zachwiane zawsze, gdy co jej si nie uda, nawet jeli wczeniej dwadziecia rzeczy jej si udao, a ta jedna wytrca j z rwnowagi. To bardzo wana przyczyna depresji Tracey. Pomimo kilkudziesiciu lat stara, aby by idealn, jeszcze nigdy jej si to w peni nie udao (cho bya tego bliska). W kocu zmienio si to w rozpacz i w poczucie beznadziei oraz, co niewiarygodne, w przekonanie, e bya za. Dlaczego to niewiarygodne? Kilka lat temu Tracey i ja wyznalimy sobie nasze najwiksze grzechy i przewinienia. Podczas gdy moja lista bya bardzo duga, Tracey, zrozpaczona, ze wstydem przyznaa si do najwikszego grzechu. Kiedy bya ma dziewczynk, posza z tat do sklepu z artykuami metalowymi, i kiedy pacili za zakupy, zobaczya jedn z tych maych torebeczek, do ktrej wkada si gwodzie, i natychmiast pomylaa, e wietnie nadawaaby si ona do tego, eby trzyma w niej akcesoria do lalki Barbie. Signa po jedn (obuziara!), wzia j i ukrya pod paszczem. Zanim ona i jej tata wsiedli do samochodu, bya cakowicie owadnita poczuciem winy i wszystko wypiewaa swojemu ojcu, po czym wrcia do sklepu i oddaa torebeczk. I to wszystko. To wanie bya ta gigantyczna, okropna, straszna rzecz z ycia mojej ony: Jest tak straszna, e nie jestem pewna, czy w ogle mog ci o niej powiedzie. Jakim cudem osoba tak niewinna i uczciwa moga czu si tak za i winna, i niewarta mioci przez cae swoje ycie? Poniewa jej serce mwio jej, e wanie taka jest. Tak byo zaprogramowane jej serce. Jak widzisz, to, co mwi nam serce, nawet nie przypomina prawdy, a my i tak wierzymy w to, co mwi, czujemy to i zgodnie z tym dziaamy. Kategorii Dobroci odpowiada w organizmie ukad oddechowy. Kiedy kto dowiadcza lku, poczucia winy i wstydu, najczstsz reakcj zyczn s problemy z oddychaniem. Trudno oszacowa, jak wielu pacjentw, ktrzy mieli problemy zwizane z t kategori, powiedziao mi w ktrym momencie: Nie mog oddycha, nie jestem w stanie wzi gbokiego wdechu, dlaczego nie mog oddycha gboko? Prosz poczeka, nie mog oddycha. Miaem pacjentk, ktra stosowaa Kody Uzdrawiania, aby wyleczy si z raka piersi. Jej niezwyka relacja dotyczy wanie tej kwestii. Caymi latami nie bya w stanie gboko odetchn. Ta kobieta bardzo interesuje si zdrowiem i odywianiem, przeczytaa wiele ksiek, wyprbowaa specjalne wiczenia, rne diety wszystko, co tylko przyszo jej na myl, poniewa wiedziaa, e gboki oddech jest bardzo wany dla zdrowia, a pytki oddech moe by bardzo niebezpieczny. Mimo stara nie byo adnej poprawy. Jak mona si spodziewa, kilka lat po tym, kiedy zaczy si jej problemy z oddychaniem, zdiagnozowano u niej raka piersi. Ta pacjentka zacza stosowa Kody Uzdrawiania i zaja si tym, co uwaaa za swj najwikszy problem, czyli Kategori Dobroci. Podczas drugiej sesji, w trakcie ktrej pracowaa z t kwesti, poczua, e zostaa ona cakowicie uzdrowiona. W tej samej chwili spontanicznie wzia dugi, gboki oddech, chocia wcale nie zamierzaa tak zareagowa. Jej organizm zrobi to odruchowo. Od tamtej chwili a do dzi oddycha gboko bez adnego problemu. Gdy to si zdarzyo, bya tak podekscytowana, e zacza taczy po domu. Jej m by wtedy za granic, ale zadzwonia do niego. Kiedy odebra, powiedziaa: Cze, posuchaj tego!. I zacza gboko oddycha do suchawki. adnego: Cze, co tam u ciebie?, tylko gboki, peny oddech. Jej m take by bardzo podekscytowany i cigle powtarza: Czy to naprawd ty? Czy to naprawd ty? Jak to zrobia? To niewiarygodne!. A ta kobieta publicznie, w audycji radiowej, zadeklarowaa wiar w to, e wanie w tamtej chwili zacza pozbywa si raka.

KATEGORIA NR 10: ZAUFANIE A KONTROLA

Dowiedziaem si o fascynujcym badaniu. Pewien byskotliwy czowiek postanowi dokadnie przeledzi ycie wielkich ludzi, ktrzy zmieniali losy wiata na przestrzeni wiekw. Analizie poddano postaci Jezusa, Gandhiego, Matki Teresy, Abrahama Lincolna i wielu innych, aby si przekona, czy co ich wszystkich czy. Autor stara si odkry, co sprawia, e ludzie s wielcy. Jak to si dzieje, e mog zmieni ycie innych? Co za kadym razem powoduje przeom? Innymi sowy, w jaki sposb moemy by lepsi? Znaleziono wspln cech. Kada z tych wybitnych osb, ktre zmieniy wiat i bieg historii, kada z tych osb, ktrym chcielibymy dorwna potra a zaufa lub podja wiadom decyzj, e zaufa. Wikszo z nich wierzya Bogu bardziej ni ludziom, dziki czemu wiedziaa, ktrym osobom moe zaufa. Kiedy si nad tym gbiej zastanowi, jest to bardzo logiczne. Nie mona kocha bez zaufania. Jeli nie ufamy, zawsze mamy egoistyczn barier ochronn, ktra powstrzymuje mio. Jeli pozbdziemy si tej bariery, mog si zdarzy niewiarygodne rzeczy. Czym jest ta bariera, ktra sprawia, e chcemy chroni siebie, zamiast ufa? Jeli powiesz: A, znowu to samo to masz racj. T barier jest lk. Czy to oznacza, e tym wielkim ludziom, penym zaufania, nigdy nie zdarzyo si nic zego, co sprawioby, e chcieliby si schroni? Oczywicie, e nie. Jeli poczytasz o Jezusie, Gandhim, Abrahamie Lincolnie lub Matce Teresie, szybko si przekonasz, e byli intensywnie krytykowani, karani, pomawiani, atakowani mwic krtko, zdarzyo im si to, z powodu czego wikszo z nas zamknaby drzwi do swojego serca. A kiedy ju to uczynimy, to zazwyczaj zaczynamy y w taki sposb, ktry jest podstaw niemal wszystkiego, co destruktywne: nosi to nazw kontroli. Silna kontrola zazwyczaj prowadzi do powolnej mierci. Niezalenie od tego, czy chodzi o zwizki, zdrowie czy karier. Oto przykad z dziedziny zdrowia. Miaem pacjentk, ktra cile kontrolowaa swoj diet, poniewa bya uczulona na wiele pokarmw. A ta dolegliwo bya zwizana z chorob, z ktr walczya wiele lat. Cho nie bya ju chora, lata walki i cierpienia sprawiy, e ogromnie baa si nawrotu. Dieta bya najprostszym, i jednoczenie akceptowanym spoecznie, sposobem, w jaki moga kontrolowa t kwesti. Kiedy pewnego dnia si spotkalimy, ona od duszego czasu le si czua. Zbadaem j za pomoc metody, ktr stosuj, aby odkry, czy co zadziaa pozytywnie czy negatywnie (rodzaj kinezjologii), i poradziem jej, aby zjada hamburgera. Mona by pomyle, e zaproponowaem jej, aby obrabowaa bank albo porwaa mae dziecko! Bya absolutnie przeraona. Cierpienie zwizane z chorob wywoywao w niej paniczny lk, ktry j niemal paraliowa. Jedynym sposobem, w jaki radzia sobie z tym psychicznym paraliem, byo usiowanie kontrolowania ycia w moliwie najwikszym zakresie. Moja sugestia, by zjada hamburgera, tak bardzo j rozwcieczya, e nie wiedziaem, czy jeszcze kiedykolwiek j zobacz. Nie pomogo nawet to, e kiedy jej o tym mwiem, byem tak yczliwy i uprzejmy, jak tylko to moliwe, bo z gry wiedziaem, e ona niezbyt dobrze przyjmie t porad. Nastpnego dnia ta pacjentka do mnie zadzwonia i rozchichotanym gosem, ktry bardziej pasowa do uczennicy, opowiedziaa mi, czego dowiadczya. Wraz z pierwszym ksem hamburgera poczua popraw! Czy to oznacza, e codziennie musi je hamburgery, i czy twierdz, e czerwone miso jest zdrowe? Nie. Ale w tej sytuacji z jakiego powodu zycznego, nie zycznego lub obu musiaa zje jednego hamburgera. Oczywicie to sprawio, e mur jej lku run i od tego czasu staa si inn osob. Przy okazji, nadal odywia si bardzo zdrowo, ale teraz ju nie z lku, lecz z mioci: do siebie i do prawdy. Niekiedy pozwala sobie na hamburgera lub lody, co nie powoduje adnych niepodanych skutkw. I jeszcze jeden przykad, zanim zamkniemy ten temat. By moe pamitasz opowie przytoczon w rozdziale o Sekrecie nr 4 dotyczc Tracey i mnie, kiedy si pobralimy. Zrobilimy wszystko, co tylko mona, aby si przygotowa i idealnie dopasowa na cudowne, szczliwe, wolne od stresu maestwo, a mimo to rok pniej oboje chcielimy si rozwie. By moe stao si tak przede wszystkim dlatego, e oboje mielimy swj obraz maestwa i, w duym stopniu niewiadomie, kontrolowalimy si nawzajem po to, aby ten obraz sta si rzeczywistoci. Poniewa jednak obraz Tracey nie pasowa do mojego i odwrotnie, nasza kontrola prowadzia do gniewu, frustracji, nieporozumie, a ostatecznie do braku zaufania, zamiast do mioci i intymnoci. Wierz, e w tej kategorii ukryty jest sekret zwizany z tym, dlaczego tak niewiele zwizkw zapewnia nam to, czego pragniemy. Niedawno usyszaem, e mniej wicej 50% osb si rozwodzi, a wielu z tych, ktrzy si nie rozwodz, yje w apatii, rozpaczy lub niewiernoci. W najlepszym wypadku okoo 5 par na 100 dowiadcza prawdziwej, penej mioci i intymnoci, do ktrej wszyscy dymy i ktrej pragniemy. To, e tak jest, ma swoje korzenie w Kategorii Zaufanie/Kontrola. Gdy o tym wiemy, to staje si logiczne, e ukadem w organizmie, ktry odpowiada tej kategorii, jest ukad rozrodczy. Zakadamy, e seks jest szczytem penej mioci i intymnoci, ktre karmi si zaufaniem. Jeli pozbdziesz si zaufania, zostanie ci jedynie seks bez intymnoci. Niestety wanie tak jest w wypadku wikszoci osb i dlatego tak wiele z nich ma problemy seksualne lub szuka czego, co zastpi im seks. Bardzo czsto zdarza si rwnie, e kobiety, ktre nie mog zaj w ci lub maj kopoty z podnoci, zmagaj si take z problemem zaufania i kontroli. Prawd mwic, Tracey trzy razy poronia i bardzo dugo nie moga zaj w ci. Dopiero po tym, jak oddaa kontrol Bogu, pewnej majowej niedzielnej nocy poczo si nasze pierwsze dziecko.

KATEGORIA NR 11: POKORA A KONTROLA NAD WIZERUNKIEM


Wizerunek to wszystko przynajmniej tak stwierdzono w najnowszej kampanii reklamowej. Cho w gbi duszy wszyscy wiedz, e to kamstwo, wielu z nas wci yje tak, jakby bya to absolutna prawda. Kontrola nad wizerunkiem pynie z przekonania, e: Nie jestem w porzdku. Kiedy ludzie mnie poznaj, dojd do tego samego wniosku, wic za wszelk cen, koniecznie powinni widzie mj wizerunek, a nie to, kim naprawd jestem. Dla ludzi, ktrzy w to wierz, staje si to tak wane, e czsto robi oni wszystko, co uznaj za konieczne,

aby dopasowa si do jakiego wizerunku lub sprawi, aby inni myleli o nich we waciwy sposb. Nazywamy to manipulacj. Nigdy nie zapomn, jak pewnej niedzieli poszedem do kocioa z rodzicami, ktrzy strasznie si kcili. Gdy tylko wysiedlimy z samochodu i pierwsza napotkana osoba powiedziaa: Cze, moi rodzice w cudowny sposb si zmienili. Kochali wszystkich i wszystko, byli w sobie szaleczo zakochani i uwielbiali swoje dzieci. wiat by cudownym i wspaniaym miejscem, a ucisk doni, jaki mj ojciec wymieni z kaznodziej, i odpowied: Wspaniale!, sprawiy, e straciem iluzje. Pniej si przekonaem, e wszyscy tak robi. W jaki sposb wpisane jest w nas pragnienie, aby ludzie postrzegali nas w okrelony sposb. Myl, e pragnienie, abymy byli lubiani, tworzy si w wikszoci z nas jeszcze przed okresem przedszkolnym i trwa przez cae ycie. Nic w tym zego to cz bycia czowiekiem. Problem si pojawia, kiedy to pragnienie sprawia, e powicamy energi na co, co nie jest prawdziwe na podtrzymanie wizerunku. Oczywicie swoj energi chcemy powici na co, co przyniesie nam zyski na co wanego. Jestemy tym, kim naprawd jestemy w naszym sercu (por. Sekret nr 6). Jeli powicimy nasz energi na oczyszczenie swojego serca, automatycznie otrzymamy to, czego naprawd pragniemy, czyli bdziemy si dobrze czu sami ze sob. A to, jak bd czu si z nami inni, samo si rozwie. Ukadem, na ktry te kon ikty maj najwikszy bezporedni wpyw, jest ukad krenia znajdujcy si w samym rodku organizmu. Kiedy oddajemy si manipulacji i kontroli nad wizerunkiem, niszczymy swoje serce, zarwno zyczne, jak i nie zyczne. Skupienie si na swoim sercu oznacza zatem rezygnacj z wielu zewntrznych rzeczy, ktre prowadz na z ciek.

KATEGORIA NR 12: SAMOKONTROLA A UTRATA KONTROLI NAD SOB


By moe zastanawiasz si teraz, czy nazwa tej kategorii nie jest sprzeczna z krytyk kontroli, ktr zamiecilimy kilka kategorii wczeniej. Odpowied brzmi: nie. Oto dlaczego. Jeli nie potra my kontrolowa siebie, nie potra my kocha, nie potra my realizowa naszych marze i zazwyczaj bardzo szybko niszczymy nasze zdrowie. Na czym zatem polega rnica? Samokontrola nie powinna by trudnym i znojnym zadaniem wymagajcym wysiku, takim, ktre wydaje si rwnie mczce i uciliwe jak mozolna wspinaczka pod gr w mokrym ubraniu. Samokontrola powinna raczej przypomina zjazd na nartach z piknej gry przy idealnym niegu. Waciwa samokontrola nie sprawia nam trudnoci, a niekiedy przychodzi bez wysiku. O rnicy decyduje stan naszego serca. Jeli ono si lka, to bdziemy si starali zyska kontrol, aby dosta to, czego potrzebujemy, by czu, e jestemy w porzdku. Z kolei, jeli nasze serce jest pene mioci i prawdy, bdziemy si starali kontrolowa z mioci, radoci i wdzicznoci, poniewa ju jestemy w porzdku. Mimo tego, co powiedziaem powyej, ta kategoria zawsze stanowia dla mnie duy problem. Jestem najmodszym z trojga dzieci i byem bardzo rozpieszczany. Moja mama wzia na siebie rol kucharki, kierowcy i wypeniaa za mnie wszystkie druki. Na ostatnim roku collegeu nadal nie miaem pojcia, jak si robi pranie, bilansuje ksieczk czekow albo gotuje. Stao si to wielkim problemem w moim yciu. Pamitam, jak pewnego niedzielnego poranka, niedugo po moim lubie z Tracey, wrcilimy z kocioa i podczas gdy ona niewolniczo pracowaa w kuchni, ja siedziaem rozwalony przed telewizorem ze szklank sodkiej herbaty w jednej rce, a paczk chipsw w drugiej i pilotem na kolanach, eby obejrze mecz NFL. Pamitam, jak irytowaem si na Tracey za to, e haasuje w kuchni garnkami i patelniami, bo nie syszaem przez to Johna Maddena i jego relacji z meczu. Po lunchu, ktry skada si z moich ulubionych da, szybko wrciem na fotel i znowu si zdenerwowaem, kiedy haas zmywanych naczy przeszkadza mi w ogldaniu meczu. Po raz trzeci byem rozdraniony godzin pniej, kiedy Tracey miaa czelno przeszkodzi mi w ogldaniu kocwki meczu, poniewa zacza odkurza. Teraz si tego wstydz, ale wtedy wanie tak byem zaprogramowany. Takie lenistwo i poczucie, e co nam si naley, to kluczowe kwestie dotyczce Kategorii Samokontroli. Problemy Samokontroli najbardziej bezporednio wpywaj na ukad miniowoszkieletowy">miniowoszkieletowy. To wrcz niesamowite, kiedy nasi pacjenci opowiadaj nam, e choroby ukadu miniowoszkiele-towego znikaj, gdy oni zaczynaj pracowa nad problemami serca takimi jak lenistwo, bezradno, poczucie sprawiedliwoci, przekonanie, e co nam si naley, itd.

PODSUMOWANIE
Teraz, kiedy ju rozumiesz nieco lepiej, w jaki sposb system Kodw Uzdrawiania radzi sobie z zycznymi i nie zycznymi objawami problemw serca, pozwl, e pokaemy ci, jak wykorzysta t informacj, aby uzdrowi siebie zarwno teraz, jak i w przyszoci. Krok pierwszy: Przede wszystkim sugerujemy, aby zacz od stosowania Kodw Uzdrawiania i zaj si tym problemem, ktry najbardziej ci przeszkadza. Zrb wszystko, co zostao opisane na stronie 239: odkryj, jaka emocja kryje si za tym, co jest najwikszym problemem (lk, gniew, niepokj, bezradno, poczucie beznadziei itd.). Oce swj problem (w skali od zera do dziesiciu). Sprawd, czy pojawi si jakie wspomnienia innej chwili, kiedy czue si tak samo, nawet jeli dotycz zupenie innej sytuacji. Oce, jak dalece wspomnienie to jest dla ciebie bolesne teraz. Uwzgldnij to wspomnienie (lub wspomnienia) w modlitwie razem ze swoim obecnym problemem. Zastosuj Kod Uzdrawiania. Kiedy skoczysz, ponownie oce swoje wspomnienie. Pracuj z moliwie najwczeniejszym lub najsilniejszym wspomnieniem, dopki nie ocenisz go na jeden lub zero czyli do chwili, a mylc o nim, bdziesz czu absolutny spokj. Nastpnie zacznij pracowa nad kolejnym wspomnieniem, ktre wytrca ci z rwnowagi, zaczynajc od tego, ktre jest kolejnym najsilniejszym lub najwczeniejszym. Kontynuuj do chwili, a wszystkie te wspomnienia bdziesz ocenia na zero lub jeden. Krok drugi: Wykorzystaj Wykrywacz Problemw Serca. To narzdzie jest dostpne w internecie pod adresem

www.thehealingcodebook.com (zyskasz dostp do tego linku, kiedy zarejestrujesz ksik). Kiedy odpowiesz na pytania, natychmiast otrzymasz spersonalizowany raport liczcy od dziesiciu do pitnastu stron dotyczcy twoich wynikw w odniesieniu do Dwunastu Kategorii problemw serca. W tym raporcie znajdziesz opis problemw serca z chwili, kiedy wypeniae formularz. Zacznij od tej kategorii, w ktrej wyniki byy najnisze. Sprawd, czy nie pojawiaj si jakie wspomnienia czy uczucia/przekonania. Oce je w skali od zera do dziesiciu. Zastosuj Kod Uzdrawiania i pracuj nad t kwesti, dopki nie ocenisz emocji na jeden lub zero, podobnie jak przy pierwszym kroku. By moe bdzie to ukryte rdo problemu, na ktrym koncentrowae si podczas pierwszego kroku. Gdy skoczysz pracowa nad kwesti, ktra w Wykrywaczu Problemw Serca uzyskaa najmniej punktw, zajmij si kolejn, ktra zostaa oceniona najniej (lub t, ktra stanowi dla ciebie najwikszy problem, jeli pojawio si co innego). Kontynuuj prac, dopki nie uporasz si ze wszystkimi kwestiami wymienionymi w raporcie Wykrywacza Problemw Serca. Moesz wykorzysta to narzdzie tyle razy, ile zechcesz, i zalecamy, aby tak zrobi. Dziki temu nie tylko zyskasz wiedz, ktre kwestie najbardziej potrzebuj uzdrowienia w danej chwili, lecz pozwoli ci to take ledzi, jakie postpy robisz w rnych kategoriach. Krok trzeci: Kiedy skoczysz prac nad tym, co zostao ocenione najniej w raporcie Wykrywacza Problemw Serca, zajmij si Dwunastoma Kategoriami opisanymi w niniejszym rozdziale skup si na jednej kadego dnia. To zagwarantuje, e zajmiesz si wszystkimi problemami (pamitaj, ich rdo w 90% jest niewiadome). Moesz stosowa t procedur do koca ycia. Kiedy pojawi si jaki problem, ponownie wykonaj kroki od pierwszego do trzeciego i kontynuuj uzdrawianie rda swoich problemw.

W KIERUNKU PENEGO UZDROWIENIA


Dzierysz teraz w swoich doniach klucz do tego, co uwaamy za najskuteczniejszy system uzdrawiania, jaki kiedykolwiek zosta odkryty. Masz do dyspozycji uniwersalny Kod Uzdrawiania, ktry dziaa w kadej sytuacji i u kadej osoby. Masz dostp do Wykrywacza Problemw Serca, ktry pozwoli ci rozpozna problemy swojego serca i okreli, w jakiej kolejnoci naley je uzdrawia. Poznae Dwanacie Kategorii, dziki ktrym moesz zastosowa Kod Uzdrawiania w taki sposb, aby zaj si wszystkimi zycznymi i nie zycznymi rdami swoich problemw. Ale to jeszcze nie koniec twojego uzdrawiania! Kod Uzdrawiania i Wykrywacz Problemw Serca pozwalaj poradzi sobie ze rdem stresu na poziomie komrkowym. A co z codziennym stresem takim, jaki zazwyczaj kojarzy nam si ze sowem stres? Wiesz, taki dopada ci wtedy, kiedy twoje dziecko wpada w zo, lub moe atwo zawadn tob, kiedy stoisz w korku albo z kim si pokcisz. Pragniemy da ci jeszcze jedno narzdzie. Tym razem takie, ktre pozwoli ci poradzi sobie ze stresem dotyczcym jakiej sytuacji. Z kolejnego rozdziau nauczysz si, jak neutralizowa tego rodzaju codzienny stres w cigu zaledwie kilku sekund!

ROZDZIA DWUNASTY
NATYCHMIASTOWY EFEKT: JAK PORADZI SOBIE ZE STRESUJC SYTUACJ W DZIESI SEKUND
Bez wtpienia widziae takie reklamy w telewizji, w internecie, w sklepach niemal wszdzie, gdzie spojrzysz, reklamuje si napoje (oraz tabletki), ktre maj ci doda energii, gdy tylko tego potrzebujesz. Jest to przemys, ktry przynosi miliardowe zyski. Te napoje zawieraj okrelone witaminy i zioa, ktre podobno zwikszaj skuteczno kofeiny, niemal zawsze bdcej skadnikiem tego typu drinkw. Obiecuj, e bdziemy mie energi przez wiele godzin. Ale jeli przyjrzysz si dokadnie etykiecie, przekonasz si, e to kolejny raz, gdy za rozwizanie na krtk met (chwilowy przypyw energii) paci si dugotrwaymi powikaniami. Nawet witaminy i zioa mog powodowa skutki uboczne, kiedy przyjmie si ich za duo. Niektre napoje energetyczne maj ostrzeenie na etykiecie, e wolno spoy jedynie okrelon ich ilo, bo w przeciwnym razie pojawi si szkodliwe skutki uboczne. Te napoje i tabletki w rzeczywistoci wywouj w organizmie stres przez to, e prowadz do nadmiernego pobudzenia i maskuj zmczenie. A wanie ono ma sprawi, e odpoczniesz i zrelaksujesz si, zamiast jeszcze bardziej si pobudza. Wikszo z tych specy kw zawiera cukier, ktry tumi dziaanie ukadu odpornociowego, lub sztuczne sodziki, ktre wiele osb uwaa za szkodliwe. A co by byo, gdyby mg uzyska podobny lub jeszcze silniejszy efekt przypywu energii bez substancji pobudzajcych, bez kosztw i bez rozbicia, jakie czujesz, kiedy rodek pobudzajcy przestaje dziaa, i w dodatku bez koniecznoci martwienia si o skutki uboczne. A co by byo, gdyby w cigu kilku sekund mg za kadym razem, gdy tylko zechcesz, zwikszy dawk energii 1 to bez kosztw i koniecznoci kupowania czegokolwiek? A co by byo, gdyby mg nie tylko spowodowa przypyw energii, lecz take zagodzi negatywne emocje, ktre odczuwasz, i rozadowa stres a wszystko to w dziesi sekund? Wanie w taki sposb dziaa technika Natychmiastowego Efektu. Za kadym razem, kiedy jeste zestresowany, kiedy potrzebujesz energii, kiedy grozi ci, e negatywne emocje zaburz spokj twojego umysu powi dziesi sekund na to, aby upora si ze stresem nie przez tumienie go za pomoc substancji pobudzajcych, ktre jedynie nasilaj stres zjologiczny lecz przez to, e dotrzesz do rda stresu i je usuniesz. Nie sposb przeceni roli dotarcia do rda stresu, ktry ma niszczycielski wpyw na ciao i na umys. Dalimy ci narzdzia do tego, aby pozby si stresu na poziomie komrkowym, czyli takiego rodzaju stresu, z ktrego zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy. Ale wszyscy wiemy, e istnieje jeszcze inny rodzaj stresu, ktrego a nazbyt jestemy wiadomi. Przyjrzyjmy si mu, zobaczmy, czym jest oraz kiedy jest szkodliwy i dlaczego tak si dzieje.

JESZCZE RAZ O STRESIE


Stres jest naturalnym, a niekiedy waciwym sposobem, w jaki organizm reaguje na sytuacj, ktra wywouje lk lub nas przytacza. Stres jest niezbdny, abymy byli w stanie stawi czoa wyzwaniom yciowym. Stres si pojawia, kiedy umys wierzy, e jeste w niebezpieczestwie emocjonalnym lub zycznym. Wystpuje, kiedy umys wierzy, e nie poradzisz sobie z jak trudn sytuacj. Twj organizm zaczyna wydziela adrenalin, ktra ci pobudza nazywamy to reakcj walki lub ucieczki. Niestety, dla wikszoci ludzi wspczenie yjcych wzrost poziomu adrenaliny w organizmie jest zyczny, i to aktywno zyczna pozwala go zneutralizowa. Jeli nie wykorzystasz tej adrenaliny, walczc lub uciekajc, bdzie ona kry w twoim organizmie i powodowa napicie lub niepokj. Jeli nie rozadujemy tego silnego stresu, bdziemy spici i wyczerpani, nie bdziemy w stanie sprosta codziennym oczekiwaniom ze spokojem i umiejtnoci logicznego mylenia. Bdziemy spici, poirytowani i zmczeni i nie bdziemy wiedzieli dlaczego. Idealnie byoby, gdyby reakcja stresowa pojawiaa si jedynie w sytuacjach zagraajcych yciu, dziki czemu moglibymy dziaa szybko, bez zastanowienia i odruchowo. Obecnie jednak tak reakcj czsto wywouje dwik telefonu, termin wykonania zadania, szef, czonek rodziny lub jakakolwiek inna sytuacja niezagraajca yciu. Na co dzie jestemy nieustannie bombardowani daniami, oczekiwaniami i niespenionymi pragnieniami. Kiedy mamy wysoki poziom adrenaliny, ale jej nie spalamy, czujemy si wyczerpani, nasz ukad odpornociowy nie funkcjonuje prawidowo, a nasze siy zyczne, emocjonalne i duchowe ulegaj wyczerpaniu. Wanie wtedy moemy poczu pokus, aby sign po napj energetyczny. Jeli jednak to zrobimy, stumimy jedynie ze samopoczucie i jeszcze mocniej pobudzimy organizm z powodu stresu. Warunki, w jakich yjemy, i nasz styl ycia s bardzo zrnicowane. Ocena tego, jakie zdarzenia i sytuacje s stresujce, te jest wzgldna. To, co moe wywoa lk i poczucie przytoczenia u twojego ssiada, na ciebie moe wpyn inaczej. Niemniej w yciu kadego z nas s takie sytuacje i czynniki stresujce, z ktrymi nie radzimy sobie tak dobrze, jak bymy chcieli. Nazywamy to stresem sytuacyjnym. Powszechne przyczyny stresu sytuacyjnego to:

Sprawy zawodowe Brak poczucia bezpieczestwa finansowego Lk przed porak lub przed tym, e nie poradzimy sobie wystarczajco dobrze Niepewno dotyczca przyszoci Kopoty zdrowotne Problemy rodzinne Problemy uczuciowe Kontakt z trudnymi ludmi Negatywna postawa Poczucie bezsilnoci Niskie poczucie wasnej wartoci Utrata bliskiej osoby lub czego wanego.

PO CO SI STRESOWA NADMIAREM STRESU?


Dlatego, e dugotrwae efekty nieustannego stresu s niebezpieczne a nawet miertelne dla naszego zdrowia i szczcia. Jak ilustruje ta bardzo niekompletna lista powszechnych przyczyn stresu, stres sytuacyjny czai si wszdzie. Jest tak wszechobecny, e wpywa nawet na nasze zwizki, prac i umiejtno cieszenia si yciem w peni. Bardzo silny stres sprawia, e jestemy rozdranieni, a nawet wciekli na otaczajce nas osoby i sytuacje, w ktrych si znajdujemy. Powszechnym tego efektem s ktnie rodzinne oraz agresywne zachowania wrd kierowcw. Kiedy nie mylimy jasno z powodu stresu, jestemy nieskuteczni i popeniamy o wiele wicej pomyek, przez co denerwujemy si jeszcze bardziej. Z czasem stres narasta do takiego stopnia, e ukad odpornociowy przestaje dziaa i stajemy si bardziej podatni na choroby. Kiedy stres sytuacyjny stopniowo narasta, prowadzi on do pojawienia si stresu zjologicznego. A to wanie stres zjologiczny jest powodem niemal kadej choroby, jak ju wspomnielimy w Czci pierwszej dotyczcej siedmiu Sekretw. Stres sprawia, e najwaniejsze mechanizmy w naszych komrkach przestaj funkcjonowa, a z czasem cierpi na tym nasze zdrowie. Jak ju si przekonalimy, reakcja walki lub ucieczki jest niezbdna, aby ocali nam ycie w gronych sytuacjach. Ten stan zycznego pobudzenia nie powinien jednak trwa duej ni to konieczne. Problem polega na tym, e przecitna osoba pozostaje w stanie walki lub ucieczki przez duszy czas. Jeli tak si dzieje, rezultat moe by tylko jeden: w kocu co si psuje i zyskuje posta symptomu chorobowego. Kiedy pojawi si kilka objaww, nazywamy to chorob.

PROBLEMEM JEST NIEROZADOWANY STRES


Wczeniej posuylimy si metafor beczki stresu. Jest to teoria autorstwa dr Doris Rapp, ktra uznawana jest przez wiele osb za najlepszego alergologa na wiecie. Dopki beczka nie jest pena, nasz organizm jest w stanie skutecznie radzi sobie z nowymi czynnikami stresujcymi, ktre wwczas nie wpywaj na nas negatywnie. Ale kiedy beczka jest przepeniona, w naszym organizmie psuje si to, co byo w nim najsabsze. Alergia lub choroba to po prostu oznaka tego, e pod wpywem presji nazywanej stresem pko nasze najsabsze ogniwo. Dr Ray Gebauer w swojej ksice The Single Cause and Cure for Any Health Challenge opisuje niezwykle wane badania powicone wpywowi nierozadowanego stresu, przeprowadzane na myszach: Kiedy myszy umieszcza si na kratce podczonej do prdu i bardzo delikatnie razi je prdem, nie ma to na nie wpywu, pod warunkiem e maj wystarczajco duo czasu, aby doj do siebie po stresie, jakim byo poraenie, lecz jeli te delikatne elektrowstrzsy powtarzaj si zbyt czsto, myszy nie s w stanie upora si ze stresem i umieraj w cigu kilku dni z tego powodu, e ich organizm si starzeje. Mimo e kady z tych elektrowstrzsw jako taki by nieszkodliwy, skumulowany efekt nieustannego stresu w sytuacji, gdy nie ma wystarczajco duo czasu, by doj do siebie, sprawia, e organizm po prostu poddaje si i umiera. Implikacje tego badania dla ludzi s oczywiste: jeli nie mamy wystarczajco duo czasu, aby doj do siebie po kadym stresujcym wydarzeniu, zanim znowu spotka nas co stresujcego, nasze komrki si zamykaj, ciao si starzeje i moemy przedwczenie umrze. Niektre powszechnie spotykane skutki nadmiernego stresu sytuacyjnego to: Bezsenno Napicie i niepokj Pogorszenie sprawnoci umysowej Brak skutecznoci w dziaaniu Popenianie wikszej liczby bdw Draliwo Gniew agodna depresja Nadcinienie

Choroby ukadu sercowo-naczyniowego Choroby serca Wrzody Alergie Astma Ble migrenowe Przedwczesne starzenie si. Potrzebny nam sposb, aby rozadowa stres sytuacyjny w chwili, kiedy si pojawia szybko i tak, aby nie kolidowao to z licznymi codziennymi obowizkami.

JAK PORADZI SOBIE ZE STRESEM SYTUACYJNYM


Dotychczas opracowano wiele skutecznych narzdzi, by pomc ludziom radzi sobie ze stresem sytuacyjnym. Istniej metody zyczne takie jak energiczne wiczenia aerobowe, ktre wpywaj na ukad sercowo-naczyniowy, techniki polegajce na gbokim oddychaniu, a take medycyna energetyczna. Dowiedziono, e wszystkie rozadowuj stres sytuacyjny. Nie zyczne metody radzenia sobie ze stresem sytuacyjnym, przede wszystkim modlitwa i medytacja, take okazay si skuteczne. Ponad 99% dostpnych podrcznikw skupia si albo na metodach fizycznych, albo niefizycznych. Rzadko kiedy zaleca si ich poczenie. Proste wiczenie, ktrego zaraz si nauczysz, czy w sobie wszystkie elementy agodzce stres, ktrych skuteczno potwierdzono naukowo zyczne i nie zyczne w jedno niezwykle skuteczne wiczenie. Nosi ono nazw Natychmiastowego Efektu. A jego wykonanie faktycznie zajmuje zaledwie dziesi sekund. Natychmiastowy Efekt jest pierwsz metod w historii czc znane dotychczas zyczne i nie zyczne sposoby, ktre w najwikszym stopniu redukuj stres. W cigu zaledwie dziesiciu sekund moesz poczu si tak dobrze, jak czuby si po 30-60 minutach energicznych wicze, gbokiego oddychania lub medytacji. Stosuj Natychmiastowy Efekt zawsze, kiedy brakuje ci energii lub kiedy w cigu dnia poczujesz, e jeste zestresowany. To wiczenie przerwie reakcj stresow w organizmie, dziki czemu nie bdzie on kumulowa stresu, lecz pozbdzie si go i pozwoli ci zachowa rwnowag. Dla tych, ktrzy od razu chcieliby si przekona, na czym polega to wiczenie, przedstawiamy instrukcj, jak je wykona. Nastpnie wyjanimy, dlaczego tak krtka i prosta technika jest jednoczenie tak skuteczna.

JAK KROK PO KROKU WYKONA WICZENIE NATYCHMIASTOWY EFEKT


Wykonanie wiczenia Natychmiastowy Efekt powinno zaj tylko dziesi sekund, cho oczywicie mona je robi duej. Wikszo osb odczuwa jego efekty po dziesiciu sekundach. Zalecamy, by wykonywa je tak czsto, jak to konieczne, ale co najmniej trzy razy dziennie. Oto kolejne etapy: 1. Oce poziom swojego stresu. Kiedy zaczniesz stosowa Natychmiastowy Efekt, skup si na oglnym poziomie stresu, ktry czujesz w danym dniu lub w chwili. Jak jest intensywny? Jak silny? W jakim stopniu wpywa na twoje samopoczucie? Na sposb, w jaki odnosisz si do innych? Na to, jak postrzegasz wiat? Czy odczuwasz go w jakim miejscu w organizmie? Prosimy, aby oceni poziom swojego stresu w skali od zera do dziesiciu, gdzie zero oznacza, e w ogle nie czujesz stresu, a dziesi oznacza, e stres jest nie do zniesienia. To niezwykle pomocne narzdzie. Kiedy ocenisz poziom swojego stresu przed wykonaniem wiczenia Natychmiastowy Efekt i po nim, bdziesz mg stwierdzi, w jakim stopniu udao ci si obniy poziom stresu. Bdziesz wiedzia, czy wykona je ponownie, aby uzyska jeszcze lepszy efekt i nadal obnia poziom stresu. Dowiesz si, kiedy twj oglny poziom stresu zacznie si zmniejsza na skutek praktykowania Natychmiastowego Efektu. 2. Zcz donie w dowolny sposb, wygodny dla ciebie. Moesz zoy donie jak do modlitwy, przeple palce obu doni lub zczy je inaczej chodzi o to, aby donie si stykay. 3. Skup si na stresie, ktrego chcesz si pozby z organizmu fizycznym, emocjonalnym lub duchowym. 4. Przez dziesi sekund stosuj Oddychanie Energetyzujce: Stosuj szybkie i energiczne oddychanie brzuszne. W tym celu mocno wydmuchuj powietrze i zasysaj je przez usta. Pracuj przepon tak, aby podczas wdechu brzuch si unosi, a podczas wydechu opada. Jeli poczujesz, e krci ci si w gowie, oddychaj w ten sam sposb, ale mniej intensywnie. Stosujc Oddychanie Energetyzujce, wyobraaj sobie co pozytywnego. Moe to by obraz stresu opuszczajcego ciao lub jaka spokojna sceneria, lub cokolwiek, co dla ciebie jest odwrotnoci stresu. Przykadowo, jeli czujesz zo, moesz wyobraa sobie lub powtarza w mylach cierpliwo lub spokj. Jest to medytacyjna cz tego wiczenia. Sugerujemy, aby wykonywa to wiczenie trzy razy dziennie. Jeli nawet bdziesz je wykonywa tylko raz dziennie, dostrzeesz rezultaty. Jednake gorco polecamy, aby robi je trzy lub czterokrotnie, lub nawet wicej razy dziennie, jeli pragniesz szybko rozadowa stres

w danej chwili albo oglnie obniy poziom stresu. W kocu zajmuje ono jedynie kilka sekund a jaka rnica w samopoczuciu! Moe si zastanawiasz, w jaki sposb tak szybkie, proste i atwe wiczenie moe usun stres i przynie efekty, jakie zazwyczaj daj o wiele dusze, intensywne wiczenia fizyczne lub medytacja. Oto dlaczego i w jaki sposb dziaa to wiczenie.

MOC ODDECHU
Natychmiastowy Efekt wykorzystuje technik oddechow o nazwie Oddychanie Energetyzujce. To wanie Oddychanie Energetyzujce w wiczeniu Natychmiastowy Efekt umoliwia w cigu zaledwie kilku sekund przerwanie reakcji stresowej i wywoanie takiego samopoczucia, jakie pojawioby si po dwudziestu minutach energicznych wicze fizycznych i medytacji. Zgodnie z prawem bezwadnoci w zyce nic si nie zmienia, dopki za pomoc odpowiedniej iloci energii nie zadziaamy na to, a Oddychanie Energetyzujce wytwarza niezwyk wewntrzn si zyczn. Dodaje ono do tego procesu ogromn moc wysokoenergetyczne paliwo w postaci tlenu oraz wysiek zyczny. Podobnie jak wiatr jest gwnym rdem energii na wiecie, tak i oddech jest naszym osobistym rdem energii wiatrowej. Gdyby praktykowa jedynie Oddychanie Energetyzujce, prawdopodobnie czuby si zarwno peen energii, jak i zrelaksowany. Pewnie byby take w lepszym nastroju. To skuteczna technika sama w sobie i ten element, ktry sprawia, e Natychmiastowy Efekt dziaa tak szybko i tak gboko. Oddychanie Energetyzujce pozwala poradzi sobie z jednym z efektw stresu: pytkim oddechem. Nawykowy pytki oddech to powszechna oznaka przewlekego stresu. Pytki oddech zaczyna si od okrelonych zdarze, ktre wywouj w nas stan alarmu, a koczy si tym, e wchodzi nam on w nawyk. Chroniczny pytki oddech jest jak ycie w stanie nieustannego niepokoju. Dr Gay Hendricks w ksice Conscious Breathing twierdzi: Kiedy emocja jest bardzo bolesna, nasza pierwsza reakcja to zatrzymanie oddechu. Jest to odruch obronny zwizany z reakcj walki lub ucieczki zapocztkowany przez ukad nerwowy. W naszym organizmie natychmiast wzrasta poziom adrenaliny, a sympatyczny ukad nerwowy, ktry kontroluje krenie krwi, uaktywnia si i w efekcie twoje serce bije szybciej, a oddech przyspiesza. Krtki i pytki oddech to pozostao po tej odruchowej reakcji. Niektre osoby nawykowo zatrzymuj oddech, kiedy wykonuj rne czynnoci. Pytki oddech zawsze zmniejsza ilo przyswajanego tlenu oraz ilo wydychanego dwutlenku wgla, co wywouje stres na poziomie komrkowym. Skupiajc si na oddechu kilka razy dziennie, nauczysz si, jak by bardziej wiadomym sposobu, w jaki oddychasz. Oddychanie brzuszne stosowane w Oddychaniu Energetyzujcym pokazuje twojemu organizmowi, jakie to uczucie oddycha gboko i w peni. Gdy skupisz si na rozadowywaniu stresu i na odczuwaniu spokoju, w naturalny sposb zaczniesz oddycha gbiej. Gdy bdziesz kontynuowa praktyk Natychmiastowego Efektu, zaczniesz oddycha gbiej, nawet w chwilach gdy nie bdziesz wiczy. Twoje puca polubi uczucie gbokiego oddechu, poniewa jest ono naturalne i zdrowe. wiczenie Natychmiastowy Efekt powinno stopniowo zwiksza objto twoich puc, a jest to czynnik, ktry sprzyja zdrowiu i potencjalnie wydua ycie. Ju w 1981 roku, na amach czasopisma Science News, donoszono o odkryciach dokonanych w National Institute of Aging dotyczcych funkcjonowania puc oraz dugowiecznoci. Trwajce trzydzieci lat badanie kliniczne, w ktrym udzia wzio 5200 osb, wykazao, e wydolno puc to wiarygodny wskanik oglnego stanu zdrowia i wigoru, jak rwnie najwaniejszy miernik przewidywanej dugoci ycia. Dziki pomiarowi wydolnoci puc moemy okreli, kto umrze za dziesi, dwadziecia lub trzydzieci lat. Wykonujc wiczenie Natychmiastowy Efekt, bdziesz bardziej rozluniony, a minie, ktre kontroluj lub blokuj twj oddech, pozwol, aby bra gbokie wdechy i wydechy tak, jak to powinno si odbywa. Jak si wkrtce przekonasz, bdziesz bardziej wiadomy chwil, w ktrych nie oddychasz gboko, a to sygna, e czujesz si zestresowany i potrzebujesz przerwy, aby wykona Natychmiastowy Efekt. Ponadto regularnie stosujc Natychmiastowy Efekt: Pobudzasz ukad sercowo-naczyniowy Zwikszasz ilo wchanianego tlenu Usuwasz z ciaa trujcy dwutlenek wgla Pobudzasz ukad odpornociowy przez zwikszanie dopywu energii do ukadu hormonalnego. Poprawiasz funkcjonowanie ukadu limfatycznego.

MEDYTACJA
W wiczeniu Natychmiastowy Efekt prostym elementem medytacyjnym jest skupienie si na stresie uwalnianym z organizmu. Poczenie Oddychania Energetyzujcego ze Skupion Intencj koncentrowaniem si na tym, e stres opuszcza twoje ciao czciowo wyjania, jak to si dzieje, e Natychmiastowy Efekt dziaa przez kilka godzin. Stosujesz moc oddechu, aby wzmocni intencj i odcisn j na swoim umyle i ciele. Kolejne badania dowiody i nadal dowodz e medytacja zmniejsza stres i przyczynia si do poprawy zdrowia: zarwno zycznego, jak i psychicznego. Medycyna zaczyna uznawa fakt, e medytacja poprawia oglne samopoczucie. Cho nie do koca rozumiemy ten proces, badania wykazuj, e medytacja wywouje fale mzgowe alfa, czyli wiadomy stan rozlunienia i spokoju, ktry sprzyja uzdrowieniu.

Wykazuj one take, e poziom hormonw i innych substancji biochemicznych we krwi wiadczcych o stresie zazwyczaj zmniejsza si w miar regularnego praktykowania medytacji. W caych Stanach Zjednoczonych i na wiecie tysice lekarzy, terapeutw i doradcw zaleca rne techniki medytacyjne swoim pacjentom w ramach procesu uzdrawiania i codziennej regularnej praktyki. By moe zaskoczy ci wiadomo, e medycyna zazwyczaj bardzo konserwatywna zaleca t praktyk, ktr ludzie uwaaj za praktyk duchow. To prawda, e wedug pierwotnej de nicji medytacja jest form duchowej kontemplacji. Za pomoc rozmaitych technik ludzie od tysicy lat stosuj medytacj jako narzdzie suce do podniesienia poziomu wiadomoci duchowej. Ale medytacji wcale nie trzeba praktykowa w celach duchowych. Mona j po prostu wiczy po to, by mzg przesta dziaa pod wpywem stresu i wyciszy si. wiczenie Natychmiastowy Efekt uwzgldnia medytacj dziki temu, e wywouje bardzo dobrze udokumentowan reakcj rozlunienia, ktra pobudza okrelone obszary mzgu. Badanie przeprowadzone przez Jona Kabata-Zinna, neurologa z University of Massachusetts Medical School, dowiodo, e pod wpywem medytacji mniej aktywna staje si prawa przednia kora mzgowa, ktra zazwyczaj jest aktywna, kiedy czujemy stres, a pobudzeniu ulega lewa przednia kora czoowa, ktra aktywuje si, kiedy jestemy peni spokoju. Ta zmiana agodzi negatywne skutki nie tylko stresu, lecz take agodnej depresji i niepokoju. Badania przeprowadzone na University of Exeter przez dr. Adriana Whitea day podobne rezultaty. Wykaza on, e u osb, ktre medytuj, zwiksza si aktywno elektryczna w obszarze przedniej kory mzgowej, co wskazuje na to, e niepokj jest u nich mniejszy, a nastawienie emocjonalne bardziej pozytywne. Medytacja zmniejsza rwnie aktywno ciaa migdaowatego, w ktrym przetwarzany jest lk. Innymi sowy, medytacja sprawia, e skupiamy si nie na lku i niepokoju, lecz na spokoju. Gdy wykonujesz wiczenie Natychmiastowy Efekt i wyobraasz sobie, e stres opuszcza twoje ciao lub wyobraasz sobie jak spokojn scen, fale mzgowe zmieniaj si z charakterystycznych dla stresu na charakterystyczne dla spokoju.

MEDYCYNA ENERGETYCZNA: UYWANIE DONI


Jak ju si dowiedziae dziki Kodom Uzdrawiania, donie maj lecznicz moc. Kiedy je stykasz, uywasz znajdujcej si w nich energii do rozadowania stresu. Take i ta technika jest bardzo prosta i niezwykle skuteczna, wzmacnia te oglne dziaanie przeciwstresowe.

NATYCHMIASTOWY EFEKT ORAZ KOD UZDRAWIANIA WSPDZIAAJ ZE SOB


Niektre sytuacje stresujce s tak zoone i wywouj tyle negatywnych emocji, e stosowanie Natychmiastowego Efektu rozadowuje stres tylko na chwil. Potrzeba Kodu Uzdrawiania, aby dotrze do wspomnie komrkowych i do faszywych przekona, ktre pobudzaj automatyczn reakcj na tego typu sytuacje. Bywa rwnie tak, e Kod Uzdrawiania nie rozadowuje stresw codziennego ycia. Ten wiadomy stres lub nawet lk utrudnia dziaanie Kodu Uzdrawiania. Sprawia, e trudniej nam si rozluni i pozwoli, by Kod zadziaa. Przede wszystkich powoduje, e nieatwo go zastosowa! Jeli uporamy si ze stresem wywoanym jak sytuacj, jeli oporem przezwyciymy opr za pomoc wiczenia Natychmiastowy Efekt to dziki temu przygotujemy si na dziaanie Kodu Uzdrawiania. Zastosowanie Natychmiastowego Efektu sprawia, e wszystko jest atwiejsze. W cigu zaledwie dziesiciu sekund pozwala on upora si w znacznym stopniu z oporem przed uzdrowieniem. Kod Uzdrawiania dziaa szybciej i skuteczniej, kiedy nie walczymy jednoczenie ze stresem wywoanym jak sytuacj. Innymi sowy, Kod Uzdrawiania dziaa inaczej, lecz uzupeniajco w stosunku do techniki Natychmiastowego Efektu. Aby cieszy si optymalnym zdrowiem, potrzebujesz obu tych technik. Zalecamy, aby stosowa Kod Uzdrawiania trzy razy dziennie i Natychmiastowy Efekt trzy razy dziennie. To w sumie zajmie ci 18,5 minuty dziennie to niewiele czasu, a pozwala osign wspaniae rezultaty w dziedzinie zdrowia, zwizkw i sukcesw. Teraz masz ju narzdzia do tego, aby radzi sobie i ze stresem na poziomie komrkowym, i ze stresem wywoanym jak sytuacj. Cho te narzdzia s wspaniae i skuteczne w eliminowaniu rda stresu, uwaamy, e zdrowe ycie, pene rwnowagi, skada si jeszcze z innych elementw.

YCIE PENE RWNOWAGI I BOGOSAWIESTWA


Oto kilka kolejnych wanych zalece dotyczcych ycia w rwnowadze, zdrowiu (umysowym, zycznym i duchowym) oraz poczuciu peni takiego ycia, jakiego kady z nas pragnie. Duch. Pierwszym i najwaniejszym elementem zdrowego ycia jest nawizanie osobistej relacji z Bogiem. Prawd powiedziawszy, wierzymy, e jeli uzdrowisz swoje ycie, ale nie nawiesz bliskich relacji ze Stwrc, to nigdy nie zyskasz tego, czego potrzebujesz najbardziej bezwarunkowej mioci. Zachcamy ci zatem, aby przede wszystkim dy do Boga i do hojnej mioci Boga. Kod Uzdrawiania moe uzdrowi twoje ciao i emocje, moe pomc ci odnosi wiksze sukcesy w yciu. Ale nie wpywa na twoje przeznaczenie, a ono jest najwaniejsze ze wszystkiego. Namawiamy ci wic gorco, aby nie zaniedbywa tego elementu30. Styl ycia. Oprcz stosowania Kodw Uzdrawiania i Natychmiastowego Efektu musisz zacz prowadzi zdrowy styl ycia. Istnieje wiele

rozsdnych sposobw na to, aby zachowa zdrowie. Nale do nich: przyjmowanie zdrowych pokarmw, a ograniczenie niezdrowych, picie duej iloci czystej wody, oddychanie czystym powietrzem, zaywanie witamin i mineraw, wiczenia fizyczne i duo odpoczynku, spdzanie czasu z bliskimi oraz wiele, wiele innych. Niemoliwe, aby zaniedbywa to wszystko, a jednoczenie prowadzi zdrowe, pene rwnowagi ycie uwiadom to sobie. Stres wpywa zarwno na oddech, jak i na nawodnienie ciaa. Odwodnienie to najpowszechniejsza zyczna przyczyna stresu zjologicznego. Kolejn jest niedotlenienie. Wypijanie od szeciu do omiu szklanek wody dziennie oraz gboki, peny oddech mog poprawi pami, doda energii, zmniejszy zmczenie oraz dziaa przeciwblowo. Nie sposb w peni wyrazi, jak ogromne znaczenie maj one dla zdrowia i uzdrawiania. Regularne stosowanie Oddychania Energetyzujcego, bdcego czci Natychmiastowego Efektu, zwikszy ilo tlenu we krwi. wiadomy kon ikt. Jak ju wczeniej wspomniano, wiadomy kon ikt polega na tym, e nieustannie w yciu kierujesz si tym, w co nie wierzysz. Jest to najwaniejsza przyczyna spowalniajca proces zdrowienia, poniewa powoduje ona nieustanny stres. Jeli Kod Uzdrawiania lub Natychmiastowy Efekt nie s tak skuteczne, jak by si spodziewa, to sprawd, czy w twoim sercu nie ma wiadomego kon iktu. Gdy tylko uzmysowisz sobie jaki problem, natychmiast si nim zajmij. Skup si na tym, stosujc Kod Uzdrawiania. Wewntrzny monolog. Jest to co, co nazywamy sadzeniem zgniych nasion. W swojej ksice You Can Love Your Life dr Neil Warren przytacza wyniki bada naukowych dowodzcych, e przecitna osoba wypowiada do siebie w mylach 1300 sw na minut. Te sowa s niczym machnicia pdzlem, za pomoc ktrych malujemy obraz w naszym sercu. Te myli to nasiona, ktre sadzimy w naszym sercu, ktre rosn i daj plon. Jeli nieustannie sadzisz nowe destrukcyjne obrazy i przekonania, stosujc Kody Uzdrawiania i Natychmiastowy Efekt, to w oczywisty sposb przepeniasz beczk i neutralizujesz uzdrawiajce dziaanie tych metod. wiadomie myl o prawdzie, mioci i szacunku dla siebie i innych oraz o wszystkim, co jest pomocne i uzdrawiajce koncentruj si wanie na tym. Czy to, co sadzisz dzisiaj, sprawi ci rado, kiedy dojrzeje i da plony? Jeli nie, zacznij sadzi dobre ziarna ju teraz! Ma to kluczowe znaczenie, jeli chcesz osign sukces na dusz met.

NASZE WYZWANIE I NASZA PROBA


W niniejszej ksice zoylimy kilka miaych obietnic. Powiedzielimy, e prosta technika, ktrej mona nauczy si w pi minut, a wykona j w sze, moe uzdrowi przyczyn kadego problemu zdrowotnego, uczuciowego lub dotyczcego poraek. Powiedzielimy, e dziki wykonaniu wiczenia oddechowome-dytacyjnego trwajcego dziesi sekund moesz si poczu rwnie dobrze, jak gdyby wiczy lub medytowa przez dwadziecia minut. Rzucamy ci zatem wyzwanie: udowodnij, e si mylimy! Zacznij wykonywa te wiczenia regularnie, Kod Uzdrawiania przez minimum sze minut dziennie, od dwch do trzech razy dziennie. To nasze zalecenie dla ciebie. Aby poradzi sobie ze stresem wywoanym jak sytuacj, stosuj Natychmiastowy Efekt od trzech do czterech razy dziennie. Jeli naprawd nie okae si to skuteczne, napisz do nas! (Jeli okae si skuteczne, take do nas napisz. Bardzo chtnie poznamy twoj histori). Jedynym wytumaczeniem tego, e te metody okazay si nieskuteczne, jest to, e po prostu ich nie praktykowae. Jeli jednak stosujesz Kod, a czujesz, e utkne w martwym punkcie lub chciaby szybszych rezultatw, to istnieje kolejny poziom system Kodw Uzdrawiania, ktry dziaa skuteczniej, poniewa odnosi si do okrelonych problemw. Wicej na ten temat na stronie 315. Informacje o caym systemie moesz te uzyska po zarejestrowaniu ksiki na stronie www.thehealingcodebook.com. Lecz to, co masz do dyspozycji w tej chwili Kod Uzdrawiania, dostp do Wykrywacza Problemw Serca oraz Natychmiastowy Efekt pozwoli ci radzi sobie przez reszt swojego ycia z problemami serca i stresem wywoywanymi przez jak sytuacj. Pomyl, co by byo, gdyby usysza o tabletce, ktra leczy wszystkie objawy. Poprawiaaby relacje z innymi, usuwaa przeszkody niepozwalajce odnie sukcesu po to, aby mg osign to, co dla ciebie jest wane I gdybymy powiedzieli, e bdziemy ci j wysya za darmo, za kadym razem, kiedy bdziesz jej potrzebowa dla siebie, dla rodziny i przyjaci. To czy nie zamwiby od razu caej fiolki dla siebie, dla przyjaci, rodziny i kolegw z pracy? Przykro nam to nie jest tabletka! Gdyby tak byo, mielibymy w rkach prawdopodobnie produkt wart miliardy dolarw (tak nam powiedziano). Przepraszamy, e nie moemy sprzeda ci tabletki. Zamiast tego oferujemy ci ksik. Informacje, z ktrych moesz skorzysta dla dobra wasnego, twojej rodziny i przyjaci. S to dwie proste techniki, ktrych bez wtpienia ju si nauczye i moesz stosowa je przez reszt swojego ycia do uzdrowienia kadego problemu serca. Podejmij wyzwanie, ktre dla ciebie przygotowalimy, i udowodnij nam, e si mylimy. Prosimy ci, eby stosowa te narzdzia (mimo e nie maj one postaci tabletki ). I jeszcze jedno.

POWIEDZ O TYM INNYM!

Dla nas obu Kody Uzdrawiania to znacznie wicej ni biznes. Jak niegdy powiedzieli Blues Brothers: Mamy misj od Boga!. Pragniemy, aby cay wiat zosta uzdrowiony, dlatego napisalimy t ksik. Prosimy ci, gdy ju j przeczytasz i bdziesz wiedzia, jak stosowa Kod, Natychmiastowy Efekt i jak uzyska dostp do Wykrywacza Problemw Serca, poycz j komu innemu, kto jej potrzebuje. W czasie lunchu naucz przyjaciela tej techniki. Jeli Kod Uzdrawiania i Natychmiastowy Efekt ci pomogy, powiedz o nich innym! Pom nam szerzy uzdrowienie na wiecie. Bg wie, e wszyscy tego potrzebujemy. Niech ci Bg bogosawi i prowadzi w drodze do uzdrowienia!

JESZCZE GBIEJ
KILKA SW O NAS I NASZEJ FILOZOFII
W cigu tych wszystkich lat bralimy udzia w bardzo wielu seminariach, wykadach i warsztatach. Przeczytalimy setki ksiek w szkole, podczas szkole i po prostu dla przyjemnoci. Zawsze docenialimy, e wykadowca dzieli si tym, w co wierzy, szczeglnie jeli dotyczyo to kwestii duchowych i pogldw na ycie. Pomylelimy, e by moe zechcesz dowiedzie si czego o nas. Mwic wprost: podamy za Jezusem. Wierzymy w jednego Boga, Jego Syna Jezusa, Ducha witego, ktry mieszka w nas wszystkich, i w sowo pisane, Bibli. Wierzymy, e Bg to jedyna istota we wszechwiecie, ktra jest zdolna wycznie do mioci poniewa On jest mioci. Wierzymy, e Bg wie o kadej zie uronionej przez kadego czowieka na Ziemi i przejmuje si ni. Ja (Alex), kiedy dorastaem, suchaem o Bogu, ktry jest maostkowy, mciwy i samolubny. A przynajmniej tak to zapamitaem. Wiele lat mino, zanim uporaem si z konsekwencjami swojego wychowania religijnego. W kocu zrozumiaem, e Biblia przedstawia Boga inaczej, ni mnie uczono. Pismo wite to list miosny. Mwi, co wolno, a czego nie, ale moja instrukcja obsugi odtwarzacza DVD te to mwi. Zasady wskazujce, co czowiekowi wolno, a czego nie wolno, s penymi mioci instrukcjami od Boga dotyczcymi tego, jak y w mioci, radoci i spokoju. Wierzymy, e Bg daje rnym osobom okrelone zadania, dziki ktrym szerzy on swoj mio. To, co robimy, nie jest dla nas biznesem, lecz misj. Wierzymy, e Bg powoa nas do misji pomagania cierpicym ludziom wanie przez mio. Mona to czciowo osign za pomoc cudownych metod uzdrawiania, ktre sprzedajemy. Nasz misj da si te czciowo zrealizowa, przekazujc pienidze uzyskane ze sprzeday tych produktw na realizacj programw, ktrych misja podobna jest do naszej. Obecnie nasz misj dobroczynn jest przede wszystkim program dla dzieci z Ameryki Poudniowej, w wieku od lat dwch do dwunastu, yjcych na ulicy. Dziki temu programowi przestaj one y na ulicy, dostaj dom, poywienie, ubrania. Mwi si im o Boej mioci i uczy rzemiosa. Mwic krtko, zwraca si im ycie. W to wanie wierzymy. Gdyby chcia lepiej pozna nasze pogldy, to zachcamy, aby skontaktowa si z nami za pomoc strony www.thehealingcodebook.com. Jeli chciaby si dowiedzie, jak pomc dzieciom yjcym na ulicy, to chtnie ci o tym opowiemy. Dzikujemy ci i niech Bg ci bogosawi! Alexander Loyd i Ben Johnson Zarejestruj ksik, aby otrzyma bonus31 Pamitaj, e kiedy zarejestrujesz ksik pod adresem www.thehealingcodebook.com, otrzymasz kilka bonusw, ktre sprawi, e ta ksika bdzie dla ciebie jeszcze cenniejsza. Aby si zarejestrowa, musisz mie j pod rk. Oto, w skrcie, do czego zyskasz dostp: Natychmiastowy dostp do Wykrywacza Problemw Serca, jedynego w swoim rodzaju narzdzia na wiecie, ktry pozwala okreli, co jest rdem twoich problemw; otrzymasz przy tym spersonalizowany raport o objtoci od dziesiciu do pitnastu stron, w ktrym opisane bd kwestie, do ktrych rozwizania moesz zastosowa Kod Uzdrawiania (cena 99$). Wideo ze spotkania, podczas ktrego dr Alex Loyd i dr Ben Johnson wyjawiaj Siedem Sekretw ycia, Zdrowia i Dobrobytu, to na nich opiera si cz niniejszej ksiki. Comiesiczny newsletter The Secret Spirituals Laws of Nature od dr. Alexa Loyda wysyany e-mailem przez cay rok. Formularz Osobisty Rejestr Postpw, ktry moesz stosowa do robienia zapiskw dotyczcych twojej drogi do zdrowia. Przykady wyraania Prawdziwej Intencji odnoszce si do Dwunastu Kategorii, ktre s pomocne podczas stosowania Kodu Uzdrawiania. Zaproszenia na teleseminaria, wiadomoci o najnowszych badaniach naukowych i znacznie wicej. Bdziesz dostawa informacje o kolejnych bonusach. Mamy nadziej, e podtrzymasz rozmow i zarejestrujesz swoj ksik, wylesz nam swoj histori oraz zalogujesz si na stronie www.thehealingcodebook.com, aby by na bieco z tym, co si na niej dzieje. Wicej o Kodach Uzdrawiania Teraz, gdy ju poznae Kod Uzdrawiania i rozumiesz, w jaki sposb oraz dlaczego dziaa, by moe zaciekawi ci co, o czym wspominamy w caej ksice wikszy system, ktrego czci jest Kod Uzdrawiania.

Jak ju wspomniano w rozdziale jedenastym, jednym z kluczowych elementw Kodw Uzdrawiania jest Dwanacie Kategorii. W pakiecie Kodw Uzdrawiania znajdziesz atwy program wicze odnoszcych si do kadego moliwego problemu i wspomnienia komrkowego, niezalenie od tego, czy jeste tego problemu wiadomy czy nie. Po rozwizaniu wielu najwaniejszych spraw serca za pomoc programu 12 Days to a Changed Life moesz wykorzysta specjalny formularz zamieszczony na kocu Podrcznika Kodw Uzdrawiania, aby odkry problem, ktry w najwikszym stopniu daje ci si we znaki. Dziki formularzowi bdziesz wiedzia, w ktrej czci podrcznika znajdziesz stosowny Kod dotyczcy tego okrelonego problemu. Aby dowiedzie si wicej o systemie Kodw Uzdrawiania, koniecznie zarejestruj ksik na stronie www.thehealingcodebook.com. Wwczas zyskasz dostp do wikszej iloci informacji32. Jeli jeste zainteresowany warsztatami lub wykadami dr. Loyda, odpowiednie informacje znajdziesz na stronie, na ktrej mona zarejestrowa ksik: www.thehealingcodebook.com.

O AUTORACH
Dr Alexander Loyd uzyska doktorat z medycyny naturopatycznej i psychologii. Wczeniej przez dziesi lat pracowa jako pastor. Dr Loyd odnosi sukcesy, prowadzc wasn praktyk jako terapeuta, a pniej take jako lekarz medycyny alternatywnej. Przez dwanacie lat podrowa po wiecie w poszukiwaniu skutecznej terapii na depresj kliniczn swojej ony Tracey. Poszukiwania dr. Loyda doprowadziy go do poznania rnych technik, dziki ktrym mona byo wyeliminowa objawy depresji i innych chorb, ale nie byo to trwae wyleczenie. Dr Loyd nastpnie powici si zgbianiu zagadnienia energii i fizyki kwantowej. Wiosn 2001 roku odkry prosty, zyczny mechanizm eliminujcy z organizmu stres poprzez usunicie jego rda. To on, ku zdumieniu i zachwytowi dr. Loyda, szybko wyleczy Tracey z depresji. Przez kolejne ptora roku dr Loyd potwierdza skuteczno tego mechanizmu za pomoc bada zmiennoci rytmu zatokowego: najnowszego testu diagnostycznego mierzcego poziom stresu w autonomicznym ukadzie nerwowym. W 86% przypadkw stres znika w cigu dwudziestu minut. Przed badaniami dr. Loyda udokumentowano, e w wypadku kadej innej metody potrzeba byo co najmniej szeciu tygodni, aby na trwae zrwnoway autonomiczny ukad nerwowy, jak wynika z dostpnej literatury obejmujcej ostatnie trzydzieci lat. Opierajc si na swoim odkryciu, dr Loyd zaoy Kody Uzdrawiania, rm zajmujc si naturalnymi metodami leczenia na caym wiecie. Po dzi dzie tysice pacjentw w pidziesiciu stanach i dziewidziesiciu krajach informowao o uzdrowieniu z chorb poprzez aktywowanie za pomoc Kodw Uzdrawiania mechanizmu, ktry uwalnia z organizmu stres. Ta technika jest nieinwazyjna, niczego nie trzeba zaywa i nie trzeba stosowa ani diety, ani wicze zycznych. Dr Loyd przeszkoli ponad dwustu trenerw, ktrzy pracuj z pacjentami przez telefon, udzielaj im prostych wskazwek, jak wykona t naturaln technik. Dr Loyd mieszka w Tennessee ze swoj on Hope (Tracey) i dwjk ich synw: Harrym i Georgeem. Dr Ben Johnson mieszka w Georgii ze swoj on i siedmiorgiem dzieci. Jest lekarzem medycyny komplementarnej i naturalnej. Przez siedem lat by dyrektorem klinicznym Immune Recovery Clinic w Atlancie w Georgii. Zrezygnowa z tej funkcji w padzierniku 2004 roku, aby zaj si wycznie Kodami Uzdrawiania po tym, jak dziki nim on sam wyleczy si z choroby Lou Gehriga. Nigdy wczeniej dr Johnson nie mia stycznoci z metod, ktra umoliwiaa przywrcenie rwnowagi w autonomicznym ukadzie nerwowym w kilka minut, dziki czemu w organizmie moe zacz si naturalny proces uzdrawiania. Obecnie dr Johnson wygasza na caym wiecie wykady o Kodach Uzdrawiania i ich dziaaniu. By jedynym lekarzem, ktry wystpi w popularnym filmie Sekret. Dr Johnson suy w armii podczas wojny w Wietnamie, a potem przez wiele lat by lekarzem medycyny lotniczej w rezerwie. Peni te funkcj starszego specjalisty medycyny sdowej dla FAA przez dwanacie lat. Specjalizuje si w leczeniu raka i wikszo swojego czasu powica na badania i opracowywanie metod leczenia dla swoich pacjentw cierpicych na t chorob. Dr Johnson zdoby pierwszy stopie lekarski jako lekarz osteopata na University of Health Science, w Kansas City w Missouri; doktorat z medycyny zrobi na University of Science, Arts and Technology w Montserrat, West Indies, a doktorat z medycyny naturalnej na United States School of Naturopathy w Waszyngtonie D.C. Jest dyrektorem wykonawczym w Biopharmika, Inc. W wolnym czasie dr Johson pilotuje helikoptery oraz staopaty.

POCHWAY DLA DR. ALEXANDRA LOYDA


Dr Loyd oferuje niezwykle wan metod uzdrawiania we wspczesnym wiecie zrewolucjonizuje ona podejcie do zdrowia. To najatwiejszy sposb, aby szybko odzyska i zachowa zdrowie. By moe dr Loyd jest Albertem Schweitzerem naszych czasw. Mark Victor Hansen, wspautor serii Balsam dla Duszy Stosowaem niemal wszystkie najnowsze i najwspanialsze techniki, procedury lecznicze, metody, systemy, lozo e i sposoby leczenia medycyny zarwno konwencjonalnej, jak i alternatywnej i gdybym mia wybra jedn z nich, byaby to metoda dr. Alexandra Loyda. Nie znalazem adnej innej metody, ktra byaby rwnie elegancka, a przy tym prosta, atwa do opanowania, uniwersalna z natury, niezwykle skuteczna i ponadczasowa. Najlepsza rekomendacja, jakiej mog udzieli, to fakt, e sam stosuj Kod Uzdrawiania do uzdrawiania siebie, swojej rodziny i pacjentw. Dr n. med. Merril Ken Galera, dyrektor medyczny The Galera Center Przez wiele lat pisywaem midzy innymi do Alternative Medicine Magazine. Jeli chodzi o terapie naturalne, zetknem si ju ze wszystkim. Nie tylko wyprbowaem metody i produkty, lecz take osobicie rozmawiaem z ich twrcami. Gruntownie badaem, przeprowadzaem testy, rozmawiaem z pacjentami, aby okreli, co jest prawd, a co jedynie rozdmuchan reklam. Kod uzdrawiania to najprostsza i najskuteczniejsza metoda samouzdrawiania, jak kiedykolwiek poznaem! Dziaa konsekwentnie, przewidywalnie i szybko na szeroki zakres dolegliwoci. Innymi sowy: naprawd warto!. Dr Christopher Hegarty, mwca oraz zdobywca midzynarodowych nagrd, autor bestsellerw i konsultant pracujcy dla ponad 400 firm z listy Fortune 500, dla rzdw, profesjonalnych organizacji i wielu innych organizacji w trzydziestu szeciu krajach Poznalimy dr. Alexa Loyda, gdy po naszym powrocie z Indii rozmawialimy z nim przez telefon. Przylecielimy do Cincinnati w Ohio, aby poprowadzi seminarium, ale z powodu zakaenia amebami czulimy si bardzo le. Poinformowalimy wic organizatora, Billa McGranea z McGrane Institute, e nie bdziemy w stanie poprowadzi seminarium. Bill natychmiast skontaktowa nas z Alexem, ktry wyjani nam, jak stosowa Kody Uzdrawiania. Mielimy tylko jeden dzie na odpoczynek przed rozpoczciem seminarium i wanie tego dnia, po kilkukrotnym zastosowaniu Kodw Uzdrawiania, poczulimy si o wiele lepiej. Zanim seminarium si zaczo, czulimy si doskonale, a po jego zakoczeniu entuzjastyczne opinie jego uczestnikw pozwalay wnioskowa, e byo to jedno z naszych najlepszych seminariw. Kody Uzdrawiania zawsze okazuj si bardzo efektywne w naszym wypadku. S proste, nieinwazyjne, atwe w stosowaniu i skuteczne. Poza tym dr Loyd jest penym mioci, troskliwym czowiekiem o niezwykej uczciwoci. To dla nas wielki zaszczyt i przywilej mie z nim styczno. Chris i Janet Attwood, autorzy ksiki yj z pasj, bestsellera z listy New York Timesa Gorco polecam Kody Uzdrawiania. Moim zdaniem, jest to wielki przeom, ktry pozwala uleczy kady problem u jego rde. Kody Uzdrawiania mog by dla zdrowia i leczenia tym, czym dla biznesu byo wynalezienie komputera. Jeli otworzysz si na wiat opisany w niniejszej ksice, moe odkryjesz, jakim darem, stworzonym przez Boga, jest dla innych kady z nas, rwnie ty. Larry Napier, mentor, przyjaciel i ucze Alexa Loyda Dziki ksice Kod Uzdrawiania zyskujesz narzdzie, by zmieni swoje ycie i pozby si tego, co nie pozwala ci i naprzd w kadej jego dziedzinie. Oddaj si uwanej lekturze, a przekonasz si, co si stanie. Bill McGrane, prezes McGrane Global Center Kody Uzdrawiania to najwiksze odkrycie w dziedzinie medycyny. Pracujc w brany mediw czterdzieci lat (z ktrych dziesi lat prowadziem program radiowy SciZone powicony najnowszym odkryciom naukowym, nadawany w trzydziestu omiu stanach), widziaem i prbowaem kadej metody uzdrawiania, jak tylko mona sobie wyobrazi. Kody Uzdrawiania wykraczaj poza wszystko, z czym si do tej pory zetknem. Kod Uzdrawiania to najwiksze odkrycie w dziedzinie medycyny, poniewa dziki niemu zyskujesz kontrol nad procesem powrotu do zdrowia. Kiedy ju wyprbujesz Kod Uzdrawiania opisany w niniejszej ksice, twoje ycie natychmiast zacznie si zmienia sprbuj i przekonaj si sam!. Bill Boshears,

naukowiec i gospodarz programu SciZone

1 Jeli 2

nie jest zaznaczone inaczej, zdania w pierwszej osobie odnosz si do Alexa Loyda. Hope to po angielsku nadzieja [przyp. tum.]. 3 Jeli interesuje ci, jak doszedem do tego wniosku, to stosowna informacja znajduje si na stronie internetowej, do ktrej mona uzyska dostp po zarejestrowaniu ksiki w witrynie www.thehealingcodebook.com. Informacji naley szuka w zakadce Spiritual Underpinnings. 4 Podwjnie lepa prba wykorzystywana przy badaniu nowych lekw polega na tym, e czci osb podaje si testowany lek, a pozostaym placebo, przy czym ani badani, ani personel zajmujcy si nimi nie wiedz, czy dany uczestnik dostaje lek czy placebo. T informacj ma jedynie koordynator eksperymentu. 5 Niektre z tych metod s zwizane z okrelonymi pogldami duchowymi. Ani ja, ani Alex nigdy nie bylimy o cjalnymi zwolennikami adnego z tych pogldw, lecz stosowalimy te metody, ktre mona naukowo potwierdzi, wycznie ze wzgldu na korzyci zdrowotne, jakie przynosz. 6 Kod Uzdrawiania przedstawiony w niniejszej ksice jest oparty na Kodach Uzdrawiania systemie odkrytym przez Alexa Loyda w 2001 roku. Std te forma liczby mnogiej. To jeden i ten sam system. Uniwersalny Kod Uzdrawiania przedstawiony w niniejszej ksice jest wynikiem testw prowadzonych w kolejnych latach przy udziale pacjentw z pidziesiciu stanw i dziewidziesiciu krajw. Odkrylimy, e ten Kod dziaa niemal na kadego i na wszystko. 7 Wzrost wykadniczy to wzrost w staym tempie i staym okresie, przy czym warto podlegajca wzrostowi jest zmienna; przykadowo: podwajanie si co miesic wzrastajcej kwoty. 8 Stress Management: Approaches for Preventing and Reducing Stress, Harvard Heath Publications, Harvard Medical School, http://www.health.harvard.edu/special_health_reports/stress_Control.htm. 9 My sami wierzymy w Jezusa. Kiedy odkryem (ja, Alex) Kod Uzdrawiania, dugo si upewniaem, e jest to co, co mog stosowa zgodnie ze swoimi pogldami, jak ju wspomniaem w Sowie wstpnym. Wicej informacji o moich przekonaniach i wierze znajduje si w czci Kilka sw o nas i naszej filozofii na s. 311. 10 Podejcie, w ktrym zmiany wprowadzane s stopniowo. Wykorzystana jest tu metafora aby, ktr wkada si do wody, a nastpnie wod stopniowo podgrzewa a do wrzenia. Gdy zmiana temperatury jest stopniowa, aba nie czuje rnicy i w efekcie nie wyskakuje z wody, nawet gdy ta zaczyna wrze [przyp. tum.]. 11 Wicej relacji na stronie www.thehealingcodebook.com. 12 Dick Tracy detektyw, tytuowy bohater serii komiksw stworzonych przez Chestera Goulda [przyp. tum.]. 13 Miasto znane z procesu czarownic [przyp. tum.]. 14 Wedug Biblii Tysiclecia. Wydawnictwo Pallottinum [przyp. tum.]. 15 Wonder Pill to Fight Ageing Could Become A Reality, Reuters, 21 wrzenia 2007 r., http://gulfnews.com/news/world/usa/wonder-pill-to-fight-ageing- could-become-a-reality1.201890. 16 Cell Decision, Sue Goetneick Ambrose, The Dallas Morning News, 17 Cell Decision, Sue Goetneick Ambrose, The Dallas Morning News, 18 Bardzo interesujcy wywiad z dr. Sarno zamieszczony jest na stronie http://www.medscape.com/viewarticle/478840. Jest on take autorem ksiek Recepta na zdrowie, The Divided Mind: The Epidemic of Mindbody Disorders oraz Mind Over Back Pain. 19 Antonio Damasio, Bd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mzg. 20 Bruce Lipton, The Biology of Belief DVD. 21 Przy okazji, my podamy za Jezusem. Wierzymy zatem, e najgbsze uzdrowienie nastpuje za spraw Jezusa Chrystusa. To nasza wiara i wedug niej yjemy. Prawd mwic, wierz, e moja wiara odegraa kluczow rol w odkryciu Kodw Uzdrawiania, tak jak opisaem to w Sowie wstpnym. (Wicej informacji o naszych pogldach i naszej lozo i mona znale w czci Kilka sw o nas i naszej lozo i zamieszczonej na kocu ksiki). Ale nie chcemy narzuca tych pogldw adnemu czytelnikowi. Dowiadczenie pokazuje nam, e Kod Uzdrawiania dziaa niezalenie od twoich pogldw, wieku, pci, narodowoci i pochodzenia. Baterie dziaaj niezalenie od tego, do jakiego urzdzenia je woysz. Kod Uzdrawiania dziaa, poniewa jest zgodny z prawami natury, z zasadami fizyki kwantowej. Opiera si na prawach, wedug ktrych stworzony zosta wszechwiat. 22 Half of Doctors Routinely Prescribe Placebos, The New York Times, 23 padziernika 2008 (http://www.nytimes.com/2008/10/24/health/24placebo.html?ref=health). 23 The Flip Side of Placebos: The Nocebo E ect, John Cloud, Time, 13 padziernika 2009 (http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1929869,00.html?iid=sphere-inlinesidebar). 24 Relacje w postaci nagra wideo znajduj si na stronie www.thehealingcodebook.com. 25 Por. www.heartmath.com. 26 Po angielsku zastrzeenie prawne lub klauzula [przyp. tum.]. 27 Kiedy zarejestrujesz ksik, uzyskasz darmowy dostp do przykadw wyraania Prawdziwej Intencji. www.thehealingcodebook.com. 28 Po zarejestrowaniu ksiki na stronie www.thehealingcodebook.com zyskasz dostp do przykadw wyraania Prawdziwej Intencji. 29 Wicej o systemie Kodw Uzdrawiania znajdziesz na s. 315, moesz take odwiedzi stron internetow www.thehealingcodebook.com. 30 Wicej o naszych osobistych pogldach duchowych w rozdziale Kilka sw o nas i naszej filozofii. 31 Niniejsza oferta zwizana jest ze stron www.thehealingcodebook.com. Hachette Book Group,Inc nie jest zwizane ani z t reklam/ofert, ani ze stron www.thehealingcodebook.com i nie podpisuje si pod ni, nie ponosi rwnie odpowiedzialnoci za tre powyszych. 32 Niniejsza oferta zwizana jest ze stron www.thehealingcodebook.com. Hachette Book Group,Inc nie jest zwizane ani z t reklam/ofert, ani ze stron www.thehealingcodebook.com i nie podpisuje si pod ni, nie ponosi rwnie odpowiedzialnoci za tre powyszych.