DESA PAKRAMAN DENPASAR BANJAR SUKA-DUKA TEGALSARI DENPASAR

Jalan Kapten Sujana No 11 Denpasar

Nomor Lepihan Parindikan

: 03/Tgs/III/2012 :: Mareresikan, Maprani miwah Nyanggra catur Brata Panyepian,

Om Swastiastu, Malarapan antuk swalapatra puniki,kaatur piuning ring Prajuru Adat,Penasehat,Kelihan Dinas,Kasinoman Bulan Maret Lanang-Istri Banjar Tegalsari Denpasar sane wangiang titiang,mangda rawuh mareresikan miwah nabdabin Papranian semeton banjar sami, nyanggra Tawur Agung Kasanga miwah Catur Brata Panyepian Tahun Baru Saka 1934 . Riantukan asapunika titiang nunas mangda presida rawuh nemoning : 1. Rahina/Pinanggal : Buda,Wage,Merakih, 21 Maret 2012 Galah : Dadauh, 15.00 Wita (suaran kulkul) Pariindik : Mareresikan Genah : Ring Bale Banjar Tegalsari Denpasar Busana : Adat dangan 2. Rahina/Pinanggal Galah Pariindik Genah Busana : Wraspati,Kliwon,Merakih, 22 Maret 2012 : Dadauh, 12.00 Wita (suaran kulkul) : Maprani raris kelanturin nunas tirta miwah ulam caru : Ring Bale Banjar Tegalsari Denpasar : Adat sembahyang

NB: Krama Banjar Sane Jagi nunas Tirtha miwah Ulam Caru Tawur Agung Kasanga saking Pura Desa lan Pura Puseh mangda siaga saha sarana genah Tirtha suang-suang medaging Canang lan sesari. Inggih asapunika atur-piuning miwah pinunas titiang, dumogi presida kadagingin lan nenten lali titiang matur dahat suksmaning manah. Om Santhi, Santhi, Santhi Om. Denpasar,Redite,Wage,Krulut,11 Maret 2012 Prajuru Banjar Tegalsari Penyarikan

Kelihan Suka-duka

I Gusti Bagus Alit Suartha.SE

I Gusti Made Kartika,S.Pd

00 Wita Om Santhi. 09. Malarapan antuk swalapatra puniki.12.kaatur titiang rawuh Maprani lan Ngaturang Upakara Tawur Agung Kasanga Nyanggra Catur Brata Panyepian Tahun Baru Saka 1934. 4 Maret 2011 Galah : Dadauh.Pd .1 Maret 2011 Prajuru Banjar Tegalsari Penyarikan Kelihan Suka-duka I Gusti Bagus Alit Suartha.Menail. Om Swastiastu.Pon.Umanis. Magenah ring Bale Banjar Tegalsari . Galah kaatur .Anggara. 12.S.SE I Gusti Made Kartika.00 Wita Genah : Ring Bale Banjar Tegalsari Denpasar Busana : Sembahyang.kaatur piuning ring Krama Banjar Tegalsari Denpasar Lanang-Istri sane wangiang titiang.Riantukan asapunika titiang nunas mangda Banten Prani utawi Upakara duwene sane pacang kaaturang sampun presida siaga nemoning : Rahina/Pinanggal : Sukra. Denpasar.00 Wita Inggih asapunika atur-piuning miwah pinunas titiang. Upakara Papranian pacang kaatur Pukul. Santhi.Menail. Santhi Om.DESA PAKRAMAN DENPASAR BANJAR SUKA-DUKA TEGALSARI DENPASAR Jalan Kapten Sujana No 11 Denpasar Nomor Lepihan Parindikan : 03/Tgs/III/2012 :: Persiapan Maprani miwah Nyanggra catur Brata Panyepian. dumogi presida kadagingin lan nenten lali titiang matur dahat suksmaning manah. NB: Krama Banjar Sane Jagi nunas Tirtha CaruTawur Agung Kasanga saking Pura Desa lan Pura Puseh mangda siaga saha sarana genah Tirtha suang-suang medaging Canang lan sesari miwah stata nganggen senteng.

panyeneng lan rerasmen.Dauh 18. raris sinamian angga kulawarga sajabaning sane durung maketus. pras ajuman.Saha setata Nunas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa mangda iraga sareng sami nemu karahayuan. Segehan nasi cacah 108 (satus kutus) tanding. 22 Maret 2012.30 wita. Ring suang-suang Banjar lan Paumahan Krama Banjar : . katur ring Sang Bhuta Raja lan Sang Kala Raja. . katur ring Sang Bhuta Bala lan Sang Kala Bala. utawi .  Ring sor sanggah cucuk ngaturang segehan manca warna 9 (siya) tanding. pailehane mangda “Prasawya” (Timur – Utara – Barat – Selatan. prakpak) .00 wita. tirtha caru lan tirtha pangelukatan ring Pura Desa lan Puseh Denpasar. Malarapan antuk swalapatra puniki. Om Swastiastu. banten danan.Dauh 18. . ketipat kelanan. nunas ajengan caru. mabya kala lan maprayascita saha natab tebasan pamyak kala ring natar jero / umah suang-suang. kulkul bamboo utawi lianan.Merakih.nancebang Sanggah Cucuk ring Jaba/lebuh Paumahan lan Banjar. .Kliwon. penyeneng. nunas tirtha lan bija. toya anyar.Makober Gana Pati lan magantung sujang / cambeng madaging tatabuhan (arak lan berem). masarana lan sesarinia.Dauh 08. utawi nungkasin arah jarum jam.DESA PAKRAMAN DENPASAR BANJAR SUKA-DUKA TEGALSARI DENPASAR Jalan Kapten Sujana No 11 Denpasar Nomor Lepihan Parindikan : 03/Tgs/III/2011 :: Persiapan Nyanggra Pangupukan lan catur Brata Panyepian. canang lenge wangi burat wangi.kaatur piuning ring Krama Banjar Tegalsari Denpasar sane wangiang titiang. ngamargiang pangerupukan (mabuu-buu) ngederin jero / paumahan suang-suang antuk sarana api (obor. .mangda sareng sami sida Ngaturang Caru Tawur Agung Kasanga miwah ngelaksanayang Catur Brata Panyepian Tahun Baru Saka 1934.  Ring natar sanggah / pemerajan lan natar umah ngaturang segehan alit atanding.Rahina/Pinanggal : Wraspati. Riantukan asapunika titiang nunas ring Krama Banjar sami mangda Ngaturang Upakara sekadi kasurat ring sor : 1.00 wita. tetabuhan arak berem lan toya anyar.00 wita ngaturang upakara :  Ring Sanggah cucuk munggah banten daksina. bawang lan masui. olahan ayam brumbun. tetabuhan arak berem. Yan madaging maider jeri / paumahan utawi banjar.  Ring Sanggah / Pemerajan ngaturang upakara pras ajuman daksina.Dauh 12.Wusan ngaturang upakara ring ajeng. Katur ring bhatara kala lan bathari durga. ulam jeroan matah lan segehan agung atanding. tumpeng ketan.

00 benjangnyane.Rahina/Pinanggal : Sukra. Umanis.S. 23 Maret 2012.Redite. Kelihan Suka-duka Denpasar.Krulut. NGEMBAK GENI Inggih asapunika atur-piuning miwah pinunas titiang. Merakih. Om Santhi. Mogi-mogi Ida Sang Hyang Widhi Wasa stata Asung Kertha wara nugraha ring Iraga sareng sami miwah ring Jagate.Merakih. dumogi presida kadagingin lan nenten lali titiang matur dahat suksmaning manah.00 wita gumanti dauh 06.SE I Gusti Made Kartika. Santhi. 2. ngawit dauh 06. Pangerupukan ring wawidangan banjar kaenter olih Prajuru lan Pacalang Banjar. 3.Paing. kamargiang CATUR BRATA PANYEPIAN utawi NYEPI SIPENG.Wage.Pd .11 Maret 2012 Prajuru Banjar Tegalsari Penyarikan I Gusti Bagus Alit Suartha. 24 Maret 2012. RAHAJENG NYANGGRA CATUR BRATA PANYEPIAN TAHUN SAKA 1934.saking ulu ka teben).Rahina/Pinanggal : Saniscara. Santhi Om.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful