UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL PUSAT KO-KURIKULUM Semester Unit

Nama Kursus Kod Kursus Jenis Kursus Jam kredit Prasyarat :3 : 2010/2011 : Bulan Sabit Merah Malaysia 3. : :Ko-Kurikulum Berkredit :1 : 1. Lulus Bulan Sabit Merah Malaysia 2. 2. Sijil Pertolongan Cemas Asas.

MAKLUMAT TENAGA PENGAJAR: Nama E-mail No.Telefon SINOPSIS KURSUS: Kursus ini akan memberi mendedahkan kepada pelajar kepada pengurusan persatuan, undang-undang dan perlembangaan persatuan. Disamping itu, kursus ini memberi ilmu lanjutan pertolongan cemas yang banyak menupukan rawatan yang berat. Penekanan diberikan kepada aspek pengetahuan asas Bulan Sabit Merah Malaysia dan praktikal memberi rawatan kecemasan kepada pesakit mengikut situasi. OBJEKTIF KURSUS: 1. Menambah pengetahuan dan kefahaman perjalanan Bulan Sabit Merah Malaysia dan perlembangaan persatuan. 2. Meningkatkan keupayaan dalam memberi rawatan kecemasan kepada mangsa kemalangan yang tidak serius dan serius. 3. Meningkatkan kompetensi pelajar dalam melihat aspek teori dan analisis sesuatu kemalangan jika berlaku. HASIL PEMBELAJARAN: 1. Mengendalikan kes-kes dirumah, ditempat kerja dan dimana-mana jua sebelum dirujuk ke hospital. 2. Membantu mengurangkan kesakitan dan menyelamatkan nyawa. 3. Memahami perlaksanaan dan perjalanan Bulan Sabit Merah di Malaysia. : Jurulatih Bulan Sabit Merah Malaysia : pbsmtmsr@yahoo.com.my : 05-4599470

4. Melakukan rawatan asas seperti balutan kain anduh sekiranya berlaku kemalangan melibatkan kepatahan tulang. RUJUKAN UTAMA Bulan Sabit Merah Malaysia.1994. Pendidikan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Kuala Lumpur: Ibu Pejabat Bulan Sabit Merah Malaysia Yeob Men Shah. 2000. Pertolongan Cemas Untuk Masyarakat. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Bulan Sabit Merah Malaysia. 1997. Buku Sukatan Pertolongan Cemas Asas. Kuala Lumpur: Ibu Pejabat Bulan Sabit Merah Malaysia Buku Panduan No.1 sehingga No. 9 Bulan Sabit Merah Malaysia. Buku Perlembagaan Bulan Sabit Merah Malaysia. Buku Perlembagaan Malaysia.

RUJUKAN TAMBAHAN: The British Red Cross Society. 1992. First Aid Manual. London: Dorling Kindersley. Woods, Mary Ann. 1994. W.B.Saunders Co. KAEDAH PENGAJARAN: 1. 2. 3. 4. Kuliah. Amali. Soal jawab. Demonstrasi. The Clinical Medical Assistant. Philadelpihia:

PENILAIAN PRESTASI PELAJAR: 1. Tugasan individu 2. Kumpulan 3. Peperiksaan akhir Jumlah PENILAIAN GRED KURSUS UPSI GRED A AB+ B BC+ C JULAT MARKAH 80-100 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 PNG(S/K) 4.00 3.70 3.40 3.00 2.70 2.40 2.00 TARAF Cemerlang Cemerlang Kepujian Kepujian Kepujian Lulus Lulus 30% 50% 20% 100%

CD+ D F PENGGREDAN KI: SKALA 5 4 3 2 1

45-49 40-44 35-39 0-34

1.70 1.40 1.00 0

Lulus Lemah Lulus Lemah Lulus Lemah Gagal

KRITERIA Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum Lemah dan perlu diperbaiki

JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU Minggu Pertolongan Cemas Lanjutan. 1 Unit 1 : Peranan ahli Pertolongan Cemas Unit 2 : Keselamatan Pencegahan & Penilaian Pesakit Unit 3 : Sistem Peredaran Darah Soal jawab Demonstrasi KOM ETIK Tajuk Aktiviti P&P KI Rujukan 1. Manual Pertolongan Cemas BSMM 2. Panduan Menyelamat Jantung CPR 1. Manual Pertolongan Cemas BSMM 2. Panduan Menyelamat Jantung CPR 1. Manual Pertolongan Cemas BSMM 2. Panduan Menyelamat Jantung CPR Manual Pertolongan Cemas Palang Merah British. Manual Pertolongan Cemas Palang Merah British. Manual Simulasi BSMM

2

Unit 4 : Bantuan Nyawa Asas & CPR

Soal jawab Demonstrasi

KOM ETIK

3

Unit 5 : Teknik Mengangkat Pesakit

Soal jawab Demonstrasi

KOM ETIK

4

Kerja Kursus Dan Latihan Mengajar.

Kuliah Soal jawab Demonstrasi Amali Kuliah Soal jawab Demonstrasi Amali Kuliah Soal jawab Demonstrasi

KOM PSK ETIK

5

Kerja Kursus Dan Latihan Mengajar

KOM PSK ETIK KOM KBPM PSK

6

Kerja Kursus Dan Latihan Mengajar

7

Kerja Kursus Dan Latihan Mengajar

Amali Aktiviti berkumpulan Kuliah Soal jawab Demonstrasi Amali Aktiviti berkumpulan Kuliah Soal jawab

ETIK

KOM KBPM PSK ETIK

Manual Simulasi BSMM

8

Pengurusan dan Pentadbiran Unit 1 : Perlembagaan BSMM Unit 2 : Struktur Organisasi BSMM Unit 3 : Undang-undang dan peraturan BSMM. Buku Panduan (BP 1 ) Buku Panduan (BP2 ) Unit 3 : Undang-undang dan peraturan BSMM - PBS (Buku Panduan 3). - Buku Panduan 4 - Pakaian seragam (Buku Panduan 5) - Pentadbiran dan prosedur kewangan (Buku Panduan 6). Unit 3 : Undang-undang dan peraturan BSMM - Buku Panduan No.6 - Buku Panduan No.7 - Buku Panduan No.8

KOM ETIK

Buku Panduan BSM

9

Kuliah Soal jawab

KOM ETIK

Buku Panduan BSM

10

Kuliah Soal jawab

KOM ETIK

Buku Panduan BSM

11

Kuliah Soal jawab

KOM ETIK KOM KBPM PBPM PSK PIM ETIK

Buku Panduan BSM

12

Unit 4 : Pelan Kebakaran

Kuliah Soal Jawab Tugasan

Buku Panduan BSM

13

Ujian Pertolongan Cemas lanjutan (Amali)

14

Ujian Bertulis Pertolongan Cemas Lanjutan & Ujian Pentadbiran dan Pengurusan BSMM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful