JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

BORANG PENGESANAN AKTIVITI MEREALISASIKAN ETR SEKOLAH BAGI MURID TINGKATAN 5 2013 (Diisi oleh Nama Sekolah: Mata Pelajaran: SMK TOKAI

Gred

Bil. Pelajar Sebenar ETR Pindaan Mengikut Bil. Pelajar Gred Dalam (Rujuk HC 1) Peperiksaan Percubaan SPM 2013

Sebab-sebab keputusan sebenar Peperiksaan Percubaan SPM 2013 tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan

A (A+, A, A-) Cemerlang

B+, B, C+, C, D, E Sederhana

G Berpotensi Disediakan oleh Ketua Panitia:

ATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

SASIKAN ETR SEKOLAH BAGI MURID TINGKATAN 5 2013 (Diisi oleh Ketua Panitia MP)

Penambahbaikan aktiviti untuk Peperiksaan SPM 2013

Pengesahan Pengetua:

(HJH. RUKIAH BINTI HJ. MARHASSAN)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful