Kajian Tindakan Matematik Kelas Pemulihan Khas Kajian Tindakan ini diadakan setelah saya mengajar kelas Pemulihan

Khas. Saya dapati murid-murid Kelas Pemulihan Khas ini amat lemah dan kurang berminat untuk belajar. Oleh itu saya telah mendapat idea untuk mencipta alat inovasi sebagai perangsang kepada murid-murid pemulihan ini untuk belajar terutamanya dalam bahagi dan sifir yang mereka anggap amat susah. Di sini bolehlah sama-sama kita berkongsi ilmu yang sedikit ini untuk bersama-sama kita meningkat tahap penguasaan pelajaran anak didik kita. Semoga dapat membantu mereka dalam membuat latihan dan menarik minat murid untuk belajar. Alat inovasi ini lebih seronok digunakan bersama-sama dengan rakan-rakan. Murid-murid aliran perdana juga boleh menggunakan alat inovasi ini. Walau bagaimana pun alat ini mudah rosak kerana ia dibuat dengan bahan terbuang dan bahan semulajadi dan kosnya adalah murah. Sekiranya alat ini boleh menarik minat murid belajar, saya harap supaya alat inovasi ini dapat dikomiselkan dengan peralatan yang moden dan boleh digunakan untuk semua pelajar. PROJEK MATEMATIK UNTUK MURID PEMULIHAN KHAS SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN BATU 4 GERIK PERAK.

1.

TAJUK PROJEK

PENINGKATAN KEBOLEHAN BAHAGI SEHINGGA SIFIR 9 BAGI MURID KELAS PEMULIHAN KHAS BINTANG KEJORA.

2. SINOPSIS

Pelajaran matematik merupakan salah satu matapelajaran yang penting. Ramai murid-murid mendapat keputusan yang mengecewakan kerana gagal dalam matapelajaran matematik. Ini disebabkan kerana mereka tidak faham dan tidak berminat dalam matapelajaran matematik. Kenapa murid-murid ini tidak berminat? Banyak faktor yang mempengaruhi antaranya ialah murid-murid keliru dengan nombor ,malas menghafal,ambil mudah pelajaran dan tidak mengingati formula. Murid-murid beranggapan bahawa matapelajaran matematik itu sukar. Oleh itu satu kajian telah dilaksanakan bagi membantu murid dalam masalah sifir dan bahagi bagi meningkatkan prestasi mereka dalam pelajaran.

3. KUMPULAN SASARAN

Untuk mencapai matlamat ini saya telah mereka satu alat inovasi bagi kemudahan murid untuk memahami konsep dalam matematik khasnya dalam bahagi. ujian pra dan ujian pasca. darab dan bahagi murid-murid pemulihan sangat sukar untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi darab dan bahagi. latih tubi dan kaedah permainan yang telah dijalankan oleh murid sendiri. Oleh itu ia perlu diatasi kerana ia menjejaskan pembelajaan dan kegagalannya di dalam peperiksaan yang dijalankan kelak.Dalam kajian ini data dipungut melalui latihan kerja murid. Masalah ini dikenalpasti melalui latihan congak dan latihan kerja semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Dalam setiap operasi iaitu tambah. 4. Batu 4 Gerik. Masalah ini timbul kerana guru kurang kepakaran dalam mengajar murid pemulihan khas. Sukatan pelajaran matematik Kelas Pemulihan Khas lebih menekankan kepada 4 operasi fakta asas.Kajian telah dijalankan keatas murid-murid Pemulihan Kelas Bintang Kejora SK . 4. latihan kerja dan ujian congak pengkaji mendapati murid masih tidak mendapat menguasai konsep bahagi dengan betul.2 Masalah-masalah yang dihadapi. LATAR BELAKANG 4. Pendekatan secara individu juga kurang dijalankan. Memandangkan murid-murid pemulihan susah ntuk menguasai konsep matematik terutamanya bahagi .1 Isu Kajian/Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Lalu. latihan congak . Melalui pemerhatian. Jadi dalam kajian ini saya mengkhususkan untuk menekankan hanya kepada konsep bahagi sahaja. Hasil soal selidik menunjukkan murid-murid berminat untuk membuat latihan dan suka untuk belajar matematik dengan bermain dengan alat inovasi yang telah dicipta sebagai pemudah cara bagi murid menyelesaikan masalah bahagi kepada murid-murid pemulihan. Oleh itu pengkaji cuba mengkaji masalah ini . Dalam kajian ini murid telah didedahkan dengan latihan congak. Oleh itu. tolak . guru perlu memainkan peranan sebagai pemudah cara dalam pengajaran dan pembelajaran mengikut pencapaian murid. Semasa sesi pengajaran dijalankan di dalam kelas didapati murid-murid masih belum menguasai dan tidak dapat menjawab dengan betul fakta asas darab dan bahagi. Kajian ini mengambil masa sekurang-kurangnya 60 minit bagi setiap sesi pengajaran. Pelbagai teknik pengajaran perlu dilakukan serta alat bantu mengajar perlu digunakan dan dipelbagaikan untuk membolehkan murid memahami dengan mendalam.

4. 5. menghasilkan satu suasana belajar yang menyeronokkan. Sebagai langkah menarik minat murid belajar.agar kefahaman murid dalam masalah bahagi dapat diatasi. 6. Antara bahan diperlukan . 7. Inovasi yang dirancangkan ialah menggunakan alat permainan dalam pembelajaran. Bahan inovasi tersebut saya namakan” Pianao Bahagi” kerana alat tersebut berbentuk seperti piano. 5. Bagi merancang tindakan dan menilai keberkesanan tindakan dalam menangani penyelesaian masalah bahagi. Bagi meningkatkan prestasi murid dalam pelajaran matematik. Seterusnya murid-murid dapat belajar konsep matematik dengan rasa yang seronok dan minat yang tinggi dalam pelajaran matematik. Tarikh kajian dilaksanakan pada awal bulan Oktober 2011dan tarikh siap pelaksanaannya pada akhir bulan November 2011. Bagi mempertingkatkan kemahiran fakta asas bahagi. 6. OBJEKTIF INOVASI Objektif kajian ini adalah seperti berikut: 1.1 Bentuk Bahan. 7. Oleh kerana murid pemulihan suka bermain jadi saya telah mereka satu permainan pembelajaran khasnya untuk pelajar mesyelesaikan masalah bahagi yang sukar oleh murid-murid pemulihan. Bagi meningkatkan kemahiran murid dalam menyebut dan mengenal serta mengingati sifir 1 hingga 9. 3. TARIKH MULA DAN TARIKH SIAP PELAKSANAAN. Bahan untuk inovasi ini saya gunakan dari bahan-bahan terbuang dan alam semulajadi. 2. PELAKSANAAN KAJIAN.

Mereka hanya belajar hanya disekolah sahaja tanpa meneruskan pembelajaran dirumah masing-masing. 7. Ibu bapa juga tidak dapat memberi bimbingan kepada pelajar tersebut.2 Pengendalian.2 Latihan Congak. 7. Tiada kesinambungan pembelajaran oleh ibu bapa di rumah. Daripada 10 soalan yang diberikan oleh guru hanya 2 atau 3 soalan sahaja yang dapat dijawab dengan betul . . Ada diantaranya terlalu sibuk dengan pekerjaan tiada masa bersama anak-anak.2. Kotak-kotak terbuang dan guli untuk pengiraan dalam operasi ini. 7. Semasa sesi latihan congak di dalam kelas diadakan.2. 7. Pengkaji membuat tinjauan masalah pelajar secara menemuramah dan didapati 90 % murid tidak membuat kerja rumah dan tidak mengulangkaji pelajaran di rumah. Segelintir daripada ibu bapa murid tersebut mempunyai masalah tidak tahu membaca terutamanya ibu bapa murid orang asli. Oleh itu murid-murid mudah lupa apa yang telah dipelajari di sekolah. didapati banyak kesalah yang dilakukan oleh murid. Ada sebilangan kecil pelajar dapat menjawab soalan tetapi mengambil masa yang terlalu lama untuk menyelesaikannya. Ada juga di antaranya pernah dipenjara kerana masalah pengambilan dadah. Kebanyakan pelajar bermain dan menonton televisyen dengan tidak terkawal.2. Ada juga ibu bapa murid/pelajar yang mempunyai pendidikan rendah jadi tiada pengetahuan untuk membantu anak membuat ulangkaji di rumah.3 Latihan Bertulis Berdasarkan kajian bertulis sama ada didalam buku tulis atau dalam lembaran kerja. Kesimpulannya murid-murid ini kebanyakannya adalah terbiar tanpa kawalan yang sepatutnya.ialah buluh yang boleh didapati daripada hutan sekeliling rumah.1 Kaedah Temuramah. Penyelidik memdapati 90 % murid tidak dapat menjawab soalan yang diutarakan oleh penyelidik.

Tindakan 3 (minggu 4-5) 1. Bagaimana alat inovasi ini digunakan boleh rujuk lembaran seterusnya. Tindakan 1 (minggu 1-2 ) Aktiviti-Aktiviti yang dijalankan ialah: 1. (Selepas murid menguasai konsep bahagi dengan kaedah permainan). .3 Pengendalian. Bagi mengatasi masalah pembelajaran murid . Dalam setiap tindakan guru mengajar menggunakan aklat inovasi yang telah direka oleh guru.7. Mengenal dan Membilang Nombor hingga 100.4 Perbelanjaan Oleh kerana alat inovasi ini hanya menggunakan bahan semula jadi dan bahan-bahan terbuang jadi kos membinanya adalah murah. Menjawab sebarang soalan bahagi tanpa alat inovasi. 7. pengkaji telah mereka satu alat inovasi untuk digunakan sewaktu pembelajaran dijalankan di dalam kelas. Menghafal sifir 2. Menjawab sebarang soalan bahagi dengan menggunakan alat permainan inovasi yang telah direka oleh guru. Tindakan 2(minggu 2-4) 1. Ada 3 tindakan yang perlu diikuti oleh murid-murid .

Jimat kos .4 Peningkatan dalam tahap kepuasan guru/pelajar. Sebelum murid diperkenalkan dengan alat inovasi ini jawapan murid dalam soalan yang diberi oleh guru amat mengecewakan kerana tidak dapat menjawab soalan dengan jawapan yang betul dan tepat. Guru cuma perlu mengikuti sukatan pelajaran biasa Cuma ditambahkan dengan alat permainan inovasi di dalam kelas. Mencari buluh dan kotak-kotak yang terbuang sahaja. 8.2 Penjimatan Masa. 8.bahan terbuang maka kos operasinya adalah murah. 8. Begitu juga didalam kelas pemulihan murid mengikuti pengajaran mengikut sukatan pelajaran pemulihan. Di dalam kelas biasa murid sudah belajar mengenal dan membilang nombor. Murid juga tidak menguasai konsep bahagi. Walaupun soalan yang berlainan setiap murid memberi jawapan yang betul setelah menggunakan alat inovasi ini.1 Pengurusan Kos Operasi.3 Peningkatan Keberkesanan. Dalam kajian ini guru dapat melihat dengan jelas hasil keberkesanan pembelajaran dengan kaedah alat permainan Piano Bahagi ini.8. BENTUK KEJAYAAN 8. Setiap soalan yang diberikan kepada murid adalah berlainan soalan. Ini bergantung pada jenis alat yang dibina guru . . Hal ini adalah dikuatiri muridmurid meniru jawapan kawan-kawannya kerana murid-murid pemulihan ada yang tidak mahu buat kerja kerana tidak tahu konsep bahagi. Dalam kaedah ini guru hanya perlu membeli cuma biji guli.jimat masa dan boleh digunakan bila-bila masa dan dimana sahaja. Ada diantara murid langsung tidak tahu menjawab soalan dengan menghantar jawapan kosong. Namun selepas guru menggunakan alat inovasi tersebut murid tersebut boleh menjawab soalan itu. Seperti yang telah disebut bahawa pembinaan alat inovasi ini adalah dari bahan. Namun begitu guru perlu kretif untuk membuat reka cipta yang menarik dan cantik untuk menarik minat murid belajar. Bukti boleh dilihat dengan merujuk kertas jawapan murid. Alat ini boleh digunakan sepanjang tempoh pembelajaran dan boleh digunakan oleh murid di dalam kelas aliran perdana. Namun selepas menggunakan alat inovasi ini jawapan murid hampir 100% betul.

4. Cara permainan boleh rujuk dalam lembaran yang dikepilkan. Murid-murid semakin seronok untuk belajar matematik.Setelah melalui sesi pembelajaran dengan menggunakan kaedah permainan dalam pembelajaran. Hal sedemikian telah memberi kepuasan dalam pengjaran guru. 6. Guru pemulihan tidak lagi merasa tertekan dalam kelas pemulihan. Dengan adanya alat permainan di dalam kelas pemulihan ini telah menarik bukan sahaja murid-murid pemulihan tetapi murid-murid dari kelas perdana juga datang untuk belajar menggunakan kaedah ini. Bahan yang diperlukan. Lebih sukar lagi kepada murid-murid orang asli kerana mereka sering ponteng sekolah dan sikap mereka yang mudah lupa. Pengkaji berharap supaya alat inovasi ini boleh dikomersialkan dengan menggunakan teknologi moden dan digunakan untuk kemudahan guru dan murid-murid diseluruh Malaysia. 9. Guru seronok untuk mengajar dan murid pula seronok untuk belajar. Walau bagaimana pun hak cipta adalah terpelihara dan tidak boleh dikeluarkan tanpa kebenaran. 9 batang buluh ukuran 9 inci 2. 1. Tidak berminat untuk belajar. KETERANGAN LAIN YANG BERKAITAN Sebelum ini guru pemulihan merasa amat tertekan dalam menghadapi murid-murid pemulihan yang terdiri dari pelbagai jantina kaum dan agama. . 5. Hinggalah timbul idea untuk membuat satu alat inovasi dalam kelas pemulihan. 9 batang buluh yang telah dibelah panjang 1 kaki. 9 batang buluh ukuran 7 inci 3. Wujud minat yang mendalam dalam diri mereka terhadap pelajaran. Pelbagai cara telah dilakukan untuk memulihkan murid-murid ini. 2 kotak terpakai sederhana besar. Dengan pelbagai teknik dan cara guru pemulihan cuba membantu mereka. 100 biji guli. Untuk membuat alat permainan ini juga boleh dirujuk dalam lampiran yang disediakan. Selamat Maju Jaya. CARA MEMBINA PIANO BAHAGI. 1 gulung loeytape.

Tebuk 9 lubang ukuran buluh 9 inci pada permukaan kotak 1 secara selari seperti gambarajah 1 di bawah. Cantumkan hujung buluh 9 inci dengan setiap hujung buluh 7 inci dimana perlu diruncingkan terlebih dahulu. Lihat gambar rajah 2. Gambarajah 1 Kemudian masukkan buluh dalam setiap lubang tersebut. . Gunakan loytape supaya buluh itu teguh dan susunkan secara melintang.Cara membuatnya.

. Susunkan buluh yang telah dibelah selari dengan buluh 7 inci tadi. Cuba masukkan biji guli disetiap lubang buluh dan pastikan guli itu bergerak kebawah dan masuk ke dalam buluh yang dibelah itu.Gambarajah 2 Setelah itu cantumkan kotak kedua seperti bentuk piano.

Piano bahagi ini siap untuk digunakan. Gambar menunjukkan murid sedang menggunakan alat inovasi . Murid boleh guna alat ini untuk belajar bahagi. Gambarajah 3 Akhir sekali warnakan kotak seperti piano biasa. .Lihat gambarajah 3. Letakkan nombor 1 hingga 9 pada setiap buluh untuk memudahkan murid menggunakan piano bahagi ini.

2. Pelajar akan mendapati setiap lorong buluh akan mendapat 3 biji guli. Pelajar akan mengambil 9 biji guli dan memasukkan setiap biji tersebut ke dalam 3 batang buluh yang terdapat pada Piano Bahagi secara bergilir-gilir sehingga habis. Pelajar akan mengira bilangan guli yang terdapat pada setiap lorong buluh. Dengan menggunakan Piano Bahagi pelajar dikehendaki menyelesaikan masalah bahagi tersebut. Pelajar diberi beberapa soalan bahagi. Contoh soalan : 9 ÷ 3 = _____ 3.Cara penggunaan 1. 4. 9 ÷3=3 Lampiran 1 Gambar Piona Bahagi yang masih dalam pembinaan . Ini bermakna 9 bahagi 3 bersamaan dengan 3.

.Lampiran 2 Gambar Piona Bahagi yang telah siap dibina.

Lampiran 3 .

.

Lampiran 4.Beberapa orang pelajar sedang menggunakan Piano Bahagi. . Soalan-soalan bahagi sehingga sifir 9.

Disediakan oleh: Cikgu Siti Aminah binti Talib. Guru Pmulihan Khas .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful