You are on page 1of 2

Translate the sentences into English: esti razred Peti razred nije teak.

. Uitelji ne doputaju mobilne telefone kad si u koli. Nemoj vakati vakau gumu. Nikad nemoj skrivati svoje ocjene od svoje mame. Ja sam lud za detektivskim i pijunskim priama. Moja omiljena aktivnost u slobodnom vremenu je igranje kompjuterskih igrica. Ja imam dva roaka iz Australije. Ja sam zainteresirana za plesanje, ali nemam mnogo vremena za njega. Ti ui o junacima i bitkama na (satu) povijesti. Na satu zemljopisa ui o rijekama, jezerima, planinama, kontinentima, zemljama i gradovima. Na satu biologije ti ui o ivim biima, to jedu, kako rastu i gdje ive. Na satu informatike ti ui kako koristiti kompjutere. Ti moe nai mnogo zanimljivih stvari na internetu. Na satu matematike radis sve vrste matematikih radnji; zbraja, oduzima, mnoi i dijeli. Na satu tjelesne kulture ti se mnogo zabavlja. Zapamti: Allow dopustiti Hide skrivati

Crazy about lud za Interested in zainteresiran za Grow rasti Learn uiti Have (a lot of) fun (mnogo) se zabavljati Add Subtract Multiply Divide