Proses sosialisasi

Nama: Chong Yee Nyuk Jemimah Hiew Lim wei Chuen Queenie Chong Mah Ching Moi Yap Shu Han

Definisi Proses Sosialisasi
• Sosialisasi diertikan sebagai sebuah proses seumur hidup bagaimana seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma social yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya.

1. Charlotte Buhler Sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup, dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dengan kelompoknya. 1. Peter Berger Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya.

3. Paul B. Horton Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang menghayati serta memahami normanorma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya. 4. Soerjono Soekanto Sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru.

Proses sosialisasi dapat berlangsung melalui kelompok social. teman bermain media massa dan lingkungan kerja. lingkungan kerja. Adapun media yang dapat menjadi ajang sosialisasi adalah keluarga. sekolah.• Sosialisasi dapat terjadi melalui interaksi social secara langsung ataupun tidak langsung. teman sepermainan dan sekolah. . seperti keluarga. maupun media massa.

-penderaan fizikal. .Masalah Institusi Keluarga • Penceraian -merupakan perpisahan yang terjadi dalam sesebuah perkahwinan. -statistik dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah(JAWI) menunjukkan penceraian berlaku kerana ketidakfahaman pasangan terhadap agama dan tanggungjawab seperti tidak mengajar isteri. masalah sosial yang melanda pasangan. mempersendakan soal agama.komunikasi dan seksual.masalah nafkah. tinggal berasingan dan tidak pandai mengurus tangga.

• Pengabaian orang tua -golongan dalam linkungan umur 65 tahun ke atas. -Anak-anak mendakwa menjaga orang tua suatu yang membebankan mereka. . -menghantar orang tua mereka ke rumah kebajikan atau pusat penjagaan orang tua.

Cth:tahun 2000 sebanyak 213 kes. .• Sumbang mahram -bermaksud hubungan intim antara individu yang mempunyai pertalian darah yang sangat rapat atau tidak boleh berkahwin sama ada secara rela atau paksa. tahun 2001 sebanyak 246 kes.

. • Suami isteri seharusnya bertolak ansur antara satu sama lain. • Sebagai insan yang bermoral. kita harus menghargai jasa orang lain.Langkah Mengatasi Masalah/Cabaran Institusi Keluarga • Meluangkan masa untuk Hari Keluarga. • Sebagai ibu bapa haruslah mengetahui keperluan anak mereka.

• Pendidikan seks harus dididik oleh pihak ibu bapa dengan cara yang betul kepada anak mereka semasa mereka mengalami proses tumbesaran.• Sebagai kerajaan dan pihak penswastaan. . • Agama memainkan peranan yang penting dalam memberi panduan hidup kepada anak. mereka haruslah mengetatkan syarat kemasukan rumah orang tua.

. -Kebiasaannya. • Mula menunjukkan sifat-sifat ketagih apabila penggunaannya dihentikan. penagih dadah akan menghabiskan masa untuk melakukan aktiviti sepertimencari pengedar. Contohnya: • Memerlukan dos yang lebih tinggi untuk mencapai kesan yang diingini.Masalah Institusi Masyarakat • Penagihan dadah -Penagihan dadah bermula apabila seseorang itu mula dengan bahan tersebut. begitu juga mendapatkan wang bagimembeli dadah. • Terpaksa meningkatkan jumlah dadah yang lebih banyak dan tempoh penggunaanyang lebih lama. -Penagihan dadah juga akan membuatkan seseorang hilang kawalan diri. membeli dan menggunakan dadah.

-Virus HIV menyerang sel-sel darah putih (sel untuk melawan penyakit) dan menggunakan selsel badan ini sebagai "kilang" untuk mengeluarkan lebih banyak HIV. . Akibatnya selsel ini dimusnahkan. -Apabila ini berlaku.• AIDS -sejenis penyakit yang diakibatkan oleh jangkitan virus HIV. badan kita tidak berdaya melawan.

• Kelesuan badan yang berlanjutan.Tanda-tanda yang ketara : • Susut berat badan lebih daripada 10% • Demam berpanjangan. . melebihi satu bulan • Cirit-cirit yang berlarutan melebihi 3 minggu.

-Budaya lepak amat diketahui kerana memusnahkan masa depan negara. boleh .kenakalan dalam masyarakat.• Budaya lepak -budaya melepak memnyebabkan meningkatnya kes jenayah juvenil. -Banyak remaja melepak di pusat-pusat hiburan video dan di tempat wam sebelum dan selepas waktu persekolahan.

mengandung tanpa nikah. meminum minuman memabukkan. . lari dari rumah.• Keruntuhan akhlak -cth:melepak. jenayah juvana. membunuh diri. seks rambang dan lain-lain. gangsterisme.

Langkah Mengatasi Masalah/Cabaran Institusi Masyarakat • Pendidikan seks perlu diberikan kepada kalangan masyarakat. • Memberi kesedaran kepada masyarakat supaya mereka tahu kepentingan agama dalam kehidupan mereka seharian. .

kerajaan menguatkuasakan dalam anti-dadah. menghantar penagih ke pusat pemulihan serta meningkatkan kaedah dengan lebih efisien dalam membebaskan penagih daripada dadah. undang-undang .• Gejala dadah megadakan kempen anti-dadah ceramah supaya memberi kesedaran lebih dalam kepada kalangan masyarakat.

.• AIDS memberi kesedaran mengelakkan AIDS melalui kempen kesihatan dan ceramah kesihatan serta iklan dalam television. • Keruntuhan akhlak memberi ceramah moral. radio. mengubalkan undang-undang supaya lebih berkesan dalam menghalang masalah tersebut. surat khabar ataupun internet.

. pendidikan moral dan islam di sekolah perlu dipandang penting walaupun tidak terkandung dalam SPM.• pendidikan seks diberi kepada insan semasa mereka mengalami proses tumbesaran.

Penyebaran dan pengunaan teknologi yang meluas di dalam dan antara sektor untuk meransang produktiviti dan daya saing serta memperbaiki kualiti hidup. .Masalah & Cabaran Kemajuan Teknologi (teknologi Maklumat dan komunikasi) • Pembangunan berteraskan : teknologi maklumat di Malaysia 1.

3. Memperluaskan pendidikan dan latihan teknologi maklumat selaras dengan jangkaan pertambahan permintaan untuk kepakaran. pengetahuan dan kemahiran teknologi maklumat. Membentuk satu pelan tindakan nasional untuk memastikan pendekatan pengurusan pembangunan teknologi maklumat yang lebih sistematik.2. .

4. . Menggalakkan pembangunan industri teknologi maklumat lokal dari segi reka bentuk dan pengeluaran produk. Mengkaji semula undang-undang dan peraturan yang menghalang kemajuan teknologi maklumat. sistem dan perkhidmatan yang inovatif bagi mewujudkan peluang pertumbuhan baru dan juga kepakaran dalam bidang berteknologi tinggi. 5.

.Prasarana Teknologi Maklumat • Teknologi komunikasi yang membolehkan penghantaran teks. • Teknologi broadband yang merupakan asas kepada lebuh raya maklumat. grafik dan video melalui saluran eletronik.

.• Penubuhan Projek Rangkaian Bersama Bagi Penyelidikan Maju Yang Bersepadu (JARING) pada tahun 1991 di bawah Rancangan Malaysia Kelima. JARING membolehkan pertukaran maklumat dan data dengan wujudnya sambungan kepada internet.

Aplikasi Teknologi Maklumat .

• Aplikasi perisian komputer memperbaiki proses-proses permulaan sehingga akhir. • Aplikasi perisan ICT serta skop penggunaan internet dan perdagangan elektronik yang merupakan eleman utama perlaksanaan ICT. baru berupaya perbinaan dari • Kontraktor pembinaan Malaysia sering dikatakan lembap dalam penggunaan teknologi baru perlu melaksanakan teknologi maklumat dan komunikasi untuk memperbaiki dan membantu pengurusan serta pentadbiran perniagaan mereka. .

disimpan dan boleh dikemaskinikan dengan mudah dan cepat dengan menggunakan pelbagai perisian komputer yang ada.• ICT dapat menukarkan data-data mentah yang tidak memberi makna kepada maklumat yang tersusun dan berguna apabila ianya diproses. • Maklumat-maklumat yang telah diproses ini sudah tentu dapat membantu pengurus sekolah membuat keputusan-keputusan yang tepat dan berguna dalam perancangan. pemantauan dan kawalan. .

(Penggunaan sistem pembayaran cukai secara elektronik oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri sejak 2006) • Perkhidmatan talian terus dengan rangkaian komputer di semua cawangan Pejabat Pos.• Proses pengkomputeraan dalam bidang pemungutan hasil. . Perkhidmatan ini dapat memudahkan dan mempercepatkan urusan. Jabatan Pengangkutan Jalan dan perbankan elektronik oleh beberapa bank. khidmat kaunter dan pengurusan maklumat di agensi kerajaan dan swasta.

PALMOILIS) • PALMOILIS telah dibangunkan oleh institut Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit untuk penyediaan maklumat berkenaan dengan industri kelapa sawit. (Pangkalan data seperti Perkhidmatan Maklumat Talian Terus Sawit . .• Pembangunan pangkalan data yang khusus untuk penyediaan maklumat yang berkualiti dan tepat kepada orang ramai.

. Putrajaya. • Infrastuktur yang wujud di MSC termasuklah di KLCC. • Mewujudkan penawaran dan permintaan industri multimedia. rangkaian pengankutan dan lebuhraya elektronik memerlukan pemasangan teknologi yang bersesuaian.Koridor Raya Multimedia (MSC) • Keberkesanan multimedia dalam peningkatan kecekapan dan produktiviti pengeluaran dan penghantaran barangan dalam sektor awam dan swasta.

Homoseksual • Masyarakat kini mula menerima perhubungan homoseksual • Ada negara yang membenarkan perkahwinan homoseksual (cth:Kanada) .Masalah Perubahan Senariodunia Globalisasi menjejaskan kualiti pegangan nilai dan sosiobudaya masyarakat • Dapat maklumat dengan mudah tanpa ditapis • Dipengaruhi oleh media seperti internet • Budaya luar dibawa masuk. generasi muda tidak mengamalkan nilai-nilai timur. 2.

Mesir. Yaman dan Libya.3. Kududukan wanita dalam masyarakat • Semakin meningkat (cth: Wanita di Arab Saudi diberi hak untuk mengundi) • Namun masih banyak wanita yang ditindas • Cth: Penyeludupan manusia (pelacuran) 4. • Masih banyak negara yang antidemokrasi . Amalan demokrasi • Lebih banyak negara yang mengamalkan demokrasi terutamanya di negara-negara Arab • Contoh: Tunisia.

. kurang pegangan agama. Seks bebas • Faktor: Keinginan untuk mencuba. • Masalah seks bebas menjadi semakin serius.5. ingin mencari duit dengan cara mudah.

Kauseling • untuk orang yang mempunyai kecenderungan terhadap jantina yang sama . Pendidikan • Memupuk nilai harga diri • Mendidik generasi muda supaya hanya menerima budaya luar yang sesuai 2.Langkah Mengatasi Masalah/Cabaran Kemajuan Teknologi 1.

3. Penubuhan Persatuan wanita • Membantu dan memelihara hak wanita 4. Penerapan pendidikan agama 6.Rakyat bersatu untuk negara yang demokrasi memperjuangkan yang .Memperkuatkan undang-undang berkaitan dengan hak wanita • Melindungi wanita daripada ditindas 5.

.Kewujudan pemikiran pluralisme. • Langkah / Cara • Langkah Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga 2001 2010 (RRJP3) diambil tindakan. liberalisme dan feminisme.Masalah Globalisasi • Masalah / Cabaran • 1.

• Membina bangsa Malaysia yang progresif dan makmur serta hidup dalam harmoni. . seimbang dari segi sosio-ekonomi dan bebas daripada kemiskinan. berasaskan pengetahuan. bersatu.Tujuan RRJP3 • Membina masyarakat yang berdaya tahan.

Bahasa Inggeris menjadi wahana dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan menjadi bahasa pengantar. Menjadikan Bahasa Melayu sebagai alat perpaduan. Mengistiharkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. .2.Bahasa Melayu dipinggirkan sebagai bahasa ilmu.

Mengadakan kempen kesedaran khususnya kepada golongan kanak-kanak mereka dapat menghindarkan diri daripada pengaruh amalan negatif Barat. .Perubahan gaya hidup terutama dalam kalangan anak-anak remaja di bangku sekolah yang begitu terpengaruh dengan amalan negatif kehidupan Barat.3.

Sekian. Terima Kasih .