BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS

)
(Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah : Daerah : Tarikh Penilaian :

Kod Sekolah : Gred Sekolah: Markah Yang Diberi

Bil.

Butiran

Markah Penuh

Jumlah Markah

1 1.1

Pengurusan PBSS Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi 1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan) 1.2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan dan lain-lain)

(26 markah) 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2

0

1.2

0

Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) 1.3.1 Mempamerkan polisi 1.3.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1.3.3 Ada pelan tindakan 1.3.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan 1.4 Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah) 1.4.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar 1.5 Pelaporan (3 markah) 1.5.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS *2. Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS 2.1 Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.1.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.1.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.1.3 Ada Jadual Kedatangan Murid 2.1.4 Ada laporan/dokumen 2.2 Program Susu Sekolah Rendah (4 markah) 2.2.1 Ada jawatankuasa 2.2.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.2.3 Jadual kedatangan murid 2.2.4 Ada laporan/dokumen 2.3 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah (4 markah) 2.3.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.3.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi, berat dan ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.3.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Sekolah 2.3.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan

1.3

2 2 2 2 3 3 (24 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0

0 0

0

0

0

5 Program Keselamatan.6.3 Pusat Sumber 3.2.5 0.4 Pelupusan sisa makanan 3.5 0.1. Butiran Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 2.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.4.Bil.3 Pengurusan stor 3.5 0 0 0 0 0 0 .3.5 0.7 Tempat membuang tuala wanita 3. dan susun atur perabot yang kemas 3.1 Ada jawatankuasa 2.5 0.4.5.2 Jadual tugasan berkala 3.2 Tandas (4 markah) 3.5 0.5 0.3 Bilik Khas (4 markah) 3. pengelap tangan dan lainlain) 3.3.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.6 Tong sampah 3.5 0.2.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.5.6.6.5 0.5 0.3 Menyertai Program 3K 2.4.4 Ada dokumentasi Persekitaran Fizikal Sekolah 3.5 0.1.4 Bilik Darjah (2 markah) 3.5 Hiasan luaran dan dalaman 3. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar 2.2 Berfungsi 3.8 Bahan jualan 3.5.4.4.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.5 0.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 2.1 Ada papan tanda 2.5 0.2.1 Kebersihan kantin 3.4.1.4 Bilik-bilik lain 3.1 Bersih.5 0.5 0.2.4 3 Perkhidmatan Pergigian Sekolah (4 markah) 2.5 0.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 (14 markah) 0.6.3.3 Sistem kawalan 3.6 Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 2.5 0.5 0.8 Jadual penyelenggaraan 3.1 Pejabat dan bilik guru 3.1.5.2.5 0.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.1.1 Kebersihan 3.4.4 Penjagaan kebersihan (sabun.5 0.2 Makmal dan bengkel 3.7 Kemudahan membasuh tangan 3.5 0.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.2.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.2.1.4 Ada dokumentasi 2.2.4.5 0.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.1 Kantin (4 markah) 3.1.3.5 0.5 0.1.

3.3.2.2 Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran 6.1.1 Ada (dengan bukti) Kemahiran Kesihatan Diri 6.2  5 – 9 6.2 Dalam aktiviti sekolah 5.5.3.4.1 Tanggapan Awal (3 markah) 4.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.5 0.4 Sistem pelupusan yang sempurna Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) 4. Butiran Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 3.4 Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.5 0.5 0.5 (10 markah) 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 (10 markah) 1 1 1 1 1 1 2 2 (10 markah) 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 .2.3.4.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.2.3 10 atau lebih 6.1 Kreativiti dan inovasi 4.5.2 Berkonsepkan pendidikan 4.3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.5 0.5.2 Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.3.1.5 0.2  5 – 9 6.4 Kreativiti dan inovasi 4.5 0.1.3 Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.1.2.2.1.5 0.3 Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selainm Daripada Kementerian 5.2.5.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.1 Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.5 Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 markah) 5.2 Rekod penggunaan Penglibatan Komuniti Dalam PBSS 5.1  1 – 4 6.1 1 6.4 Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) 5.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.1.2 Dalam aktiviti sekolah 5.2 Dalam aktiviti sekolah 5.2.2 Menggunakan karung plastik sampah 3.1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.5.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.4.2 2 atau lebih 0.Bil.2.1  1 – 4 6.5 4 Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) 3.3 10 atau lebih 6.3 Tidak berbahaya 4.1 Penglibatan PIBG (2 markah) 5.1.2.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.1.1 Ada (dengan bukti) 5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.

1.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.5 0.2.1 Bersih 7. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89.4 Buku daftar 7.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.5 0.9% = Anugerah Perak 50% – 69.2.5 0.5 0. Butiran Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 6.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7.Bil.5 100 0 0 0 0 2 Tandatangan Penilai : Nama : Jawatan : a.2.1 Bersih 7.4 Diselenggarakan dengan baik 7. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10.5 0.3 Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7.5 0.3 Ada rekod 7.3. .1.1.1 Kuiz Kesihatan 6.4 7 Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.2.3.5 0.4.1 Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b.4.5 0.9% = Anugerah Gangsa  batan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS.2 Lengkap 7.4 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT.3.3.5 0.4 Ada kemudahan air JUMLAH 1 1 (6 markah) 0.2 Ada katil/tempat rehat 7.1 Berada di tempat yang strategik 7.1.5 0.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan Kemudahan Kesihatan Di Sekolah 7.2 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.5 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful