RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Masa Bilangan murid Aspek Item Tajuk Lagu Kemahiran

: Pendidikan Muzik : 4 Cemerlang : 9.40 pagi – 10.10 pagi : 18 orang : Permainan rekorder : Pengenalan rekorder : Mary Had A Little Lamb : 1) Memainkan rekorder dengan mempraktikkan teknik yang betul secara berpandu. 2) Mengenal penjarian rekorder not BAG

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat meniup rekorder mengikut penjarian rekorder yang betul.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat rekorder Nilai Murni BBM : Kerjasama dan keyakinan : piano, papan putih dan ‘sticker’.

LANGKAH Set Induksi ( 2 minit )

ISI PELAJARAN Guru bersoal jawab dengan murid

AKTIVITI 1) Guru menanyakan kepada murid tentang lagu Mary Had A Little Lamb berdasarkan pengalaman lepas.

CATATAN 1) Murid menjawab pertanyaan guru

4) Murid meniup keseluruhan lagu dengan iringan guru. ABM . Murid meniup keseluruhan lagu.Papan putih Langkah 2 ( 3 minit ) Membuat ulang kaji tentang sistem penomboran pada jari.Rekorder . 5) Murid meniup keseluruhan lagu tanpa iringan guru. GAB . 1) Guru bersoal jawab dengan murid tentang sistem penomboran pada jari berdasarkan pelajaran yang lalu. 2) Murid menunjukkan sistem penomboran jari berdasarkan not yang disebut oleh guru. 1) Muridmurid mendengar dengan teliti. Langkah 3 ( 10 minit ) Guru membunyikan pic lagu Mary Had A Little Lamb dengan menggunakan piano. 3) Murid meniup rekorder bar demi bar tanpa iringan piano oleh guru.Papan putih .ABM . 3) Murid meniup not-not awal GAB dalam kiraan empat. 2) Murid meniup rekorder bar demi bar dengan diiringi guru. 1) Guru membunyikan pic lagu dengan menggunakan piano bar demi bar.

1) Murid meniup keduadua lagu tanpa iringan guru secara keseluruhan. 3) Murid meniup not yang bertanda dengan dan tanpa iringan guru. 4) Murid dibahagikan kepada dua kumpulan.Langkah 4 ( 10 minit ) Meniup not-not yang bertanda secara berkumpulan. ABM . 1) Guru melekatkan ‘sticker’ pada beberapa not. 2) Guru membunyikan not yang bertanda dengan menggunakan piano. 2) Guru meminta murid yang ingin meniup rekorder secara sukarela Nilai : Berkeyakinan tinggi Berani . 5) Kempulan A meniup not yang bertanda manakala kumpulan B meniup kaunter melodi secara berselang seli.‘sticker’ Nilai : Disiplin Mengikut arahan Penutup ( 5 minit ) Meniup kedua-dua lagu secara keseluruhan. 8) Murid meniup lagu Au Claire De La Lune tanpa iringan guru dengan rasa yakin. 6) Murid ditunjukkan skor lagu Au Claire de La Lune 7) Murid meniup rekorder dengan iringan piano guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful