Institutiile Uniunii Europene: Uniunea Europeană este rezultatul unui proces de cooperare care a început în anul 1951, între

şase ţări europene. În 50 de ani au avut loc cinci valuri de extindere. În prezent UE este compusă, după cel de al şaselea val, din 27 de state membre.

Obiectivele Uniunii Europene: - promovarea progresului economic şi social; - afirmarea identităţii Uniunii Europene pe scena internaţională; - instituirea cetăţeniei europene; - dezvoltarea unei zone de libertate, securitate şi justiţie; - existenţa şi consolidarea relaţiilor în baza dreptului comunitar.
Parlamentul European este unul din organele Comunităților Europene. Începând cu anul 1979 este ales

direct, o dată la 5 ani, prin alegeri generale, libere și secrete. În perioada 1952-1976 membrii

Parlamentului European erau numiți de către parlamentele statelor membre. Parlamentul European este reprezentantul democratic al intereselor celor 450 de milioane de locuitori ai Uniunii Europene.

Parlamentul European are trei sedii: la Strasbourg, Bruxelles și Luxemburg. Structurile politice existente

în țările membre se oglindesc în rândul fracțiunilor politice de la nivelul Parlamentului European. În

acest parlament există șapte fracțiuni și o serie de deputați independenți. Deputații din Parlamentul

European provin din circa 160 de partide politice diferite, în care aceștia sunt membri în țările lor de

Configurația actuală a Parlamentului European a fost stabilită prin Tratatul de la Nisa.Parlamentul European este așa-numita cameră a reprezentanților cetățenilor din UE.origine. S-a decis că numărul maxim de parlamentari europeni trebuie fixat la 732. care conține prevederi referitoare la echilibrul puterii și procesul decizional în cadrul Uniunii. Începând cu 13 iunie 2004.Alocarea locurilor în parlament are la bază o reprezentare degresivă și proporțională a statelor membre. . Astfel. statele mici trimit mai mulți deputați în PE decât ar trebui dacă s-ar lua în considerare strict populațiile statelor respective. cu un prag minim de 5 și respectiv maxim de 99 de deputați pentru fiecare stat membru. acesta are 732 membri. în contextul unei structuri cu 27 de State Membre. Parlamentului European numără acum 736 de deputați. Parlamentul European este organul reprezentativ al celor 450 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene. în timp ce Consiliul Uniunii Europene este organismul reprezentativ al statelor din UE.

iar ulterior cei 27 de membri ca un singur corp sunt supuși votului de investitură a Parlamentului European. Comisia este responsabilă pentru întocmirea propunerilor legislative. implementarea deciziilor și apărarea tratatelor Uniunii precum și coordonarea activităților curente ale Uniunii. Consiliul nominalizează ceilalți 26 de membri ai Comisiei în acord cu președintele nominalizat. [2]Comisia funcționează ca un cabinet de guvern.[4] Prima Comisie Barroso a intrat în funcție la sfârșitul anului 2004 iar cea de-a doua Comisie Barroso a intrat în funcție în 2010.[3] Fiecare stat membru al Uniunii Europene are un membru în Comisie.[5]Termenul de „Comisie” este folosit ori pentru ai desemna pe cei 27 de membri ai . format din 27 de membri cunoscuți ca „comisari” (informal). iar aceștea au obligația de a reprezenta interesele comune ale UE și nu interesele naționale ale statului din care face parte.Comisia Europeană este organul executiv al Uniunii Europene. Unul dintre cei 27 este Președintele Comisiei (actualmente Jose Manuel Barroso) este propus de Consiliul European și ales de către Parlamentul European.

Consiliul este compus în diferite componențe din 27 de miniștri naționali (unul din fiecare stat). Membrii Comisiei și cabinetele lor (echipele de lucru) au sediul în Clădirea Berlaymont din Bruxelles. Continuitatea dintre preșidenții este asigurată de un acord între trei prezidenții . Președinția Consiliului este rotativă între fiecare stat membru și mandatul fiecărei președinții durează 6 luni. Consiliul Uniunii Europene (uneori denumit și Consiliul sau Consiliul de Miniș tri) este un organism parte a legislativului Uniunii Europene (UE) reprezentând guvernele statelor membre. mandat care este deținut de ministerul relevant pentru fiecare întâlnire în parte. franceza și germana. de exemplu. [6] Limbile interne de lucru ale Comisiei sunt engleza.000 de funcționari publici europeni care sunt împărțiți în departamente numite Directorate-Generale și Servicii. Consiliul este format din cei 27 de miniștri care au în portofoliu și domeniul agriculturii. Componența exactă depinde de domeniile în discuție.Colegiului Comisarilor sau pentru a desemna inclusiv organismele administrative formată din 23. atunci când se discută politici referitoare la agricultură. celălalt organism este Parlamentul European.

În anumite domenii limitate. Tratatul Uniunii Europene a conferit Curţii Europene de Justiţie autoritatea de a aplica amenzi . în majoritatea domeniilor se aplică procedura legislativă ordinară.Consiliul Uniunii Europene își are ca prim loc de întâlnire sediul de la Bruxelles.consecutive. necesare funcţionării legii în toate domeniile de activitate ale Uniunii Europene. Curtea europeana de justitie: asigură interpretarea şi aplicarea conformă a TUE. Consiliul Afacerilor Externe (format din miniștrii de externe a statelor membre) este totuși condus de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate. De obicei. atunci când operează unanimitatea este necesară și consultarea Parlamentului European. dintre instituţiile Uniunii Europene. Strasbourg. dintre statele membre şi Uniunea Europeană. soluţionează divergenţele: dintre statele membre. dintre Uniunea Europeană şi persoane fizice sau juridice. emite decizii preliminare pentru dosarele transmise ei de către instanţele naţionale. Curtea elaborează concluzii privitor la acordurile internaţionale. cu unanimitate în altele. această procedură reprezintă că Parlamentul European și Consiliul împart în mod egal puterile legislative și bugetare. Consiliul poate iniția legislație europeană de unul singur. cunoscută ca triumviratul prezidențial și împărțirea programelor politice. Deciziile sunt luate cu majoritate calificată în cele mai multe domenii. CEJ oferă garanţii juridice. iar ca al doilea loc. însemnând că ambele trebuie să își dea acordul pentru ca o propunere legislativă să fie adoptată. inclusiv colaboratorii ei. Consiliul este administrat de un Secretariat General al Consiliului. deşi acestea nu au nici o forţă juridică. Cu toate acestea.

Parlamentul). dintre care circa 250 sunt auditori. menţin constant legătura cu cetăţenii. este un organ al Uniunii Europene creat cu scopul de a realiza verificările de audit ale bugetului Uniunii Europene şi ale bugetului instituţiilor acesteia. În activitatea sa. El reprezintă primul sistem monetar international din istoria relatiilor internationale si vizeaza un ansamblu de principii si reglementari coerente. Curtea Europeană de Conturi are ca principală atribuţie verificarea conturilor şi a execuţiei bugetului Uniunii Europene. La Curtea de Conturi îşi desfăşoară activitatea 550 de profesionişti de înaltă clasă din cele 27 ţări ale Uniunii Europene. CEJ îndeplineşte rolul de: „curte constituţională”. Curtea de Auditori publică un raport anual cu privire la veniturile şi cheltuielile efectuate în mod legal şi regulamentar. care analizează încălcările şi implementează dreptul comunitar „curte administrativă” în procesele intentate de persoane fizice sau juridice. Comisia. Scopul creării acestei instituţii a fost de a îmbunătăţi angajamentul instituţional pentru o contabilizare mai sistematică. Comitetul Regiunilor reprezintă o "punte" de legătură între instituţiile europene şi regiunile. ocazie cu care adoptă recomandările făcute pe baza datelor furnizate de diversele comisii. căreia instituţiile sau statele membre ale UE pot adresa petiţii ce ţin de revizuirea juridică a acordurilor cu statele care nu sunt membre ale UE şi cu organizaţiile internaţionale. Membrii CR deţin mandate (administrative) pe plan regional sau local. Curtea europeana de auditori:numită uneori şi Curtea de Conturi. înfiinţat prin Tratatul de la Maastricht este un organism complementar celor trei instituţii Comunitare de bază (Consiliul. Sediul CEA se află la Luxemburg. nu funcţionează permanent la Bruxelles şi. Unul din principalele sale obiective îl reprezintă consolidarea coeziunii economice şi sociale a statelor membre. La sfîrşitul fiecărui an financiar. comunele şi oraşele Uniunii Europene. este formată din 27 membri provenind din cele 27 State Membre şi numiţi pentru un mandat de 6 ani. Membrii Curţii de Conturi sunt independenţi şi au experienţa în domeniul auditării finanţelor publice. CEA examinează conturile tuturor încasărilor şi cheltuielilor comunitare şi ale oricărui organism creat de UE. asumat de statele semnatare. • • Institutii internationale ale UE: 1.Întemeiat oficial în 1944 prin Articolele Acordului de la . care îşi desfăşoară activitatea în exclusivitate pe baza propunerilor venite din partea statelor membre. Membrii Curţii îşi aleg Preşedintele pentru un mandat de 3 ani. Comitetul Regiunilor(CR). ca urmare. acoperirea daunelor provocate.guvernelor statelor. Are 344 de membri şi un număr egal de membri supleanţi. care doresc anularea unei legi a Uniunii Europene • „curte consultativă”. care nu aplică dreptul european în mod corect.Scurt istoric al FMI: Fondul Monetar International a fost fondat ca parte integranta a sistemului Bretton-Woods. privind politicile ratei de schimb si al cooperarii monetare multilaterale. Acest organ verifică legalitatea şi regularitatea veniturilor şi cheltuielilor Uniunii Europene prin intermediul controlului de audit şi inspecţiilor. fiind institutia responsabila cu asigurarea conditiilor monetare si financiare unui sistem stabil de schimburi comerciale. Sediul CEJ este la Luxemburg. Raportul este examinat de Parlamentul European înainte de a fi prezentat Comisiei.membre pentru neconformarea cu dreptul Uniunii Europene şi de a solicita guvernelor. Se reunesc de cinci ori pe an în sesiune plenară. numiţi pentru o perioadă de patru ani de către Consiliul Uniunii Europene.

XII. cu prilejul reuniunii FMI şi BM de la Seul. de partea americana. 2. cit mai ales favorabile cresterii economice. şi Harry Dexter White. în cadrul programelor de ajustare structurala. un Consiliu executiv (de administratie). de partea britanica. imprumuturile au dobandit prevederi si conditionari.  Fiecarui membru i s-a alocat un numar de baza de 250 voturi. care sa fie nu atit defavorabile cresterii cheltuielilor publice si expansiunii cererii interne. pe termen scurt. In 1985. In acest proces de durata au fost implicate doua personalitati marcante.Bretton-Woods. John Maynard Keynes. prin acestea. FMI si-a pastrat rolul de creditor al tarilor in curs de dezvoltare pe tot parcursul anilor 80. fara a recurge la masuri destructive pentru prosperitatea nationala si internationala. fara a rezulta probleme macroeconomice deosebite. În timp ce acordurile reprezintă punctul de plecare oficial al institutiilor Bretton-Woods.  facilitarea expansiunii şi a cresterii echilibrate a comertului international si contribuirea. specializata pe chestiuni monetare si financiare. Acest nou curent a generat adaptari doctrinare în cadrul FMI.000 dolari SUA din cota sa (art. monetare şi financiare recomandate de Fond. care au luat forma unor politici economice. dar raspunsul la problema dezechilibrului ei vizeaza inlaturarea oricaror obstacole structurale in calea cresterii economice. Pornind de la aceasta practica.Structura FMI: Structura de conducere a FMI cuprinde organisme care oglindesc similitudinile cu o societate pe actiuni: exista un Consiliu al guvernatorilor. . secretarul trezoreriei americane. Cota si numărul de voturi au asigurat de la inceput o pozitie superioara a Statelor Unite. asa cum au rezultat la finalul negocierilor erau:  promovarea cooperarii monetare internationale. Idealul lor calauzitor a fost construirea unui sistem care sa impiedice reaparitia unor recesiuni economice de proportii. Echilibrul balantei de plati ramine obiectivul primordial. Fiind singura organizatie interguvernamentala cuprinzatoare. a pledat pentru reomandari de politici. pentru a asista membrii în corectarea balantelor de plati. pentru a le asista in transformarea economiilor lor in economii viabile.  punerea la dispozitie de resurse. un director executiv şi doua comitete ale Consiliului guvernatorilor. asumate in final de acestea pentru perfectarea acordurilor de împrumut. care sa poata sustine plata la zi a datoriei externe si a penalitatilor adaugate.  diminuarea duratei si nivelului dezechilibrului din balanta de plati externa a membrilor sai. FMI a decis sa intervina si a inceput sa ofere imprumuturi tarilor aflate în curs de dezvoltare. consultant referitoare la modul de ajustare a politicilor si de eliminare a problemelor structurale. la începutul anilor 40. precum si izbucnirea unui nou razboi mondial Scopurile declarate ale noii organizatii. inclusiv prin dereglementarea pietelor interne si liberalizarea ofertei. negociate cu guvernele tarilor in cauza. James Baker. planificarea lor a început. în interiorul institutiei. sistemul a avut drept initiatori Statele Unite ale Americii si Marea Britanie. Din responsabilitatea initiala de supraveghere a economiilor statelor membre.  promovarea stabilitătii ratei de schimb. Fondul Monetar International. 5a). a unor mecanisme disciplinate de schimb şi evitarea deprecierii schimbului prin competitie. de fapt.  contribuirea la stabilirea unui sistem multilateral de plati si la eliminarea restrictiilor de schimb extern care impiedica dezvoltarea comertului mondial. la promovarea si mentinerea unor nivele inalte de ocupare si de venituri reale si la dezvoltarea resurselor productive ale tuturor membrilor ca obiective primordiale ale politicii economice. carora li s-au alaturat majoritatea aliatilor din cel de-al doilea razboi mondial. Fondul a recuperat ideea de consultant pentru tarile datornice. plus cite un vot pentru fiecare echivalent a 100.

ministri de finante sau guvernatori ai bancilor centrale ale statelor membre. cel putin o data pe an. Cea mai importanta menire a sa este formularea de opinii si rapoarte referitoare la problemele gestionarii şi transformarii sistemului monetar international. . financiare şi referitoare la dezvoltare. exprimarea votului. care are loc de obicei in luna octombrie sau noiembrie a fiecarui an.Directorul general este ales de Consiliul de administratie. in relatiile cu terti si asigura gestionarea permanenta a Fondului. China si Arabia Saudita au obtinut si ele. retragerea calitatii de membru. El asigura coordonarea operatiunilor si respectarea principiilor in relatiile financiare. Printre atributiile sale se numara prezidarea intilnirilor Consiliului de admnistratie. cooperarea cu alte organizatii internationale. Consiliul este raspunzator de administrarea activitatilor curente ale FMI. El este alcatuit din 24 de membri. sub supravegherea Consiliului executiv. prin aceasta. valutare si de creditare internationala. Consiliul decide aprobarea acordurilor negociate de reprezentantii statelor şi expertii FMI si. alcatuit din 24 de administratori (directori executivi). participarea la reuniunile Consiliului guvernatorilor. Intre prerogativele Consiliului se numara primirea de noi membri. Deciziile Consiliului executiv se iau cu majoritate calificata.Urmatoarea pozitie de autoritate in cadrul Fondului este reprezentata de functia directorului general . El nu poate fi ales dintre guvernatori sau dintre directorii executivi (membri ai Consiliului de administratie). schimbarea statutului. Restul de 16 administratori reprezinta tari grupate in „circumscriptii”. Reuniunea sa reprezinta de fapt Adunarea Generala a FMI. in ordine ierarhica descrescatoare. pentru infiintarea unui comitet care să reprezinte tarile membre. Germania si Marea Britanie).Consiliul guvernatorilor :reuneste reprezentantii fiecarei tari membre. care isi aleg un singur reprezentant. inclusiv in ceea ce priveste posibilele schimbari de profunzime in cadrul FMI sau in modalitatile sale de interactiune cu mediul extern. desemnati de o maniera similara cu membrii Consiliului de administratie. Franta. de sprijinul a doua organe suplimentare: Comitetul Interimar şi Comitetul Dezvoltarii. Intre organele de conducere ale FMI se numara si Comitetul dezvoltării.Consiliul guvernatorilor şi Consiliul de administratie beneficiaza. Federatia Rusa. in activitatea lor.Comitetul Interimar a fost infiintat in 1974 si are un rol consultativ. Consiliul guvernatorilor este organul suprem de conducere al FMI si se reuneste in sedinte . mai exact guvernatorii cu drept de vot si cite un membru pentru fiecare guvernator. Urmatorul organ. Directorul FMI reprezinta organizatia in mod curent. acordarea de credite. fiecare director executiv dispunind de un număr de voturi egal cu suma voturilor de care dispune fiecare tara membra a grupului care l-a ales. cu drept de vot doar in cazul absentei guvernatorului. infiintat in 1972. ulterior membrilor citati anterior dreptul de a avea propriul reprezentant. avind ca arie de specializare chestiunile monetare. în cadrul institutiilor de la Bretton Woods. ca urmare a incredintarii unui mandat de catre presedintelui grupului. tranformari ale cotelor de participare ale tarilor membre. Cinci dintre ei sunt reprezentanti directi ai unor state membre ale FMI (SUA. Japonia. Comitetul dezvoltarii este un organism de nivel ministerial care are ca scop promovarea intereselor tarilor in curs de dezvoltare şi a participarii lor la dezbaterea chestiunilor monetare. este Consiliul executiv (Consiliul de administratie).

.IDA (International Development Association) Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor .Statele Unite sunt principalul acționar și finanțator al Băncii Mondiale.MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) Centrul Internaţional de Reglementare a Diferendelor din Domeniul Investiţiilor . Termenul generic de Banca Mondială se referă în principal la BIRD și IDA. iar proiectele principale de finanțare se derulează prin IBRD.BIRD (International Bank for Reconstruction and Development) Corporaţia Financiară Internaţională .ICSID (International Center for Settlement of Investments Disputes). Grupul Băncii Mondiale este o instituție formată din alte cinci instituții financiare internaționale. și anume: • • • • • Banca Internaţională pentru Reconstrucţie și Dezvoltare .IFC (International Finance Corporation) Asociaţia Internaţională de Dezvoltare . Fiecare instituție are un rol distinct în lupta împotriva sărăciei și îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populația din statele în curs de dezvoltare.Banca Mondială este o bancă susținută cu finanțări internaționale care oferă asistență financiară și tehnică țărilor sărace.

Organizația Națiunilor Unite și diferitele agenții ale sale .Organizaț ia Naț iunilor Unite (abreviat: ONU) este cea mai importantă organizație internațională din lume. are astăzi 193 de state membre. deși nu legală. Sediul central al organizației este la New York. „respectarea drepturilor omului”. Fondată în 1945. de către membrii ei fondatori. Adunarea de obicei are în vedere probleme legate de drepturile omului. ONU are misiunea de a asigura „pacea mondială”. „cooperarea internațională” și „respectarea dreptului internațional”. a fost adoptată de Adunarea Generală în 1948 ca un standard comun de realizare pentru toți.Organizația Națiunilor Unite obligă toate statele membre să promoveze „respect universal pentru. Declarația Universală a Drepturilor Omului. după al Doilea Război Mondial. Potrivit acestui document. Întemeierea ei a constat din semnarea. a Cartei Organizației Națiunilor Unite. și observarea drepturilor omului” și să ia „măsuri împreună și separate” în această privință.

Directorul său general actual este domnul Juan Somavia. antrenarea oficialilor drepturilor omului și transformarea mișcărilor armate în partide politice au contribuit mult la democratizare în lume. Secretariatul Organizaţiei. Ea numără în prezent 182 de State Membre. Ea adoptă noile norme internaţionale ale muncii. monitorizează activităţile ILO. îmbunătățirea structurilor judiciare. angajatorilor şi lucrătorilor pentru a dezbate probleme legate de munca şi politica socială. Consiliul de administraţie.joacă un rol important în implementarea și respectarea principiilor din Declarația Universală a Drepturilor Omului. care reuneşte o dată pe an delegaţii ţărilor membre. revizuirea constituțiilor.Sediul OMC se află în Geneva. OMC este succesoarea „Acordului general asupra tarifelor și comerțului“ și operează în direcția reducerii și abolirii barierelor comerțului internațional. Dotată cu o structură “tripartită” unică. Biroul Internaţional al Muncii (BIM). ghidează lucrările Organizaţiei. ea reuneşte în mod egal reprezentanţii guvernelor. Cu prilejul celei de a 50-a aniversări în 1969. ILO a primit premiul Nobel pentru pace. în Elveţia. si administrează birouri externe în peste 40 de ţări. Organizaț ia Mondială a Comerț ului (OMC) este o organizație internațională care supervizează un număr mare de acorduri care definesc "regulile comerciale" dintre statele membre. Un astfel de caz este sprijinul acordat de organizație țărilor ce se află în tranziție spre democrație. din 14 reprezentanţi ai angajatorilor şi din 14 reprezentanţi ai lucrătorilor. Pascal Lamy a . are sediul la Geneva. În 13 mai 2005. Organizaţia Internaţională a Muncii : a fost creată în 1919 şi a devenit o instituţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite în 1946. Elveția. Conferinţa Internaţională a Muncii. compus din 28 de membri guvernamentali. ca şi programul şi bugetul Organizaţiei. Asistența tehnică în realizarea alegerilor libere și corecte. Intre două sesiuni ale Conferinţei.

în 1947. . reducerea se aplica automat pentru toţi membrii acordului. astfel încât GATT a ajuns să guverneze 90% din comerţul mondial. conform căruia pieţele statelor membre erau deschise oricărei alte ţări. Acesta a preluat funcția de la predecesorul său. De asemenea. s-a înfiinţat Organizaţia Mondială a Comerţului. de 23 de ţări. a fost semnat de 125 de ţări care s-au angajat să respecte prevederile. Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT): este un set de acorduri comerciale multilaterale. Tuturor membrilor OMC li se recomandă să-și ofere reciproc statutul de națiunea cea mai favorizată.fost ales director general al OMC.La sfârșitul anilor '90. 2005 au existat 148 de memberi ai organizației. Cel mai important principiu al acordului era cel al comerţului fără discriminare. când a fost înlocuit de Organizaţia Mondială a Comerţului. Până la data de 19 august. s-au mai stabilit reglementări vamale generale şi s-a căutat eliminarea cotelor stabilite pentru importuri. 2005. iar prin ultimul dintre acestea. în Uruguay. În 1995. GATT a fost baza multor acorduri pentru reducerea tarifelor. Dacă o ţară şi cei mai mari parteneri comerciali ai săi cădeau de acord să reducă nivelul unui tarif. Supachai Panitchpakdi la data de 1 septembrie. acordul a devenit cel mai eficient instrument al expansiunii comerţului internaţional în cea de-a doua jumătate a secolului XX. astfel încât (cu mici excepții) concesiuni comerciale oferite de un membru OMC unei țări trebuie să fie oferite tuturor membrilor OMC. care urmăresc desfiinţarea cotelor şi reducerea tarifelor între ţările semnatare. Semnat iniţial la Geneva. semnat în 1994. OMC a devenit o țintă majoră a protestelor mișcărilor anti-globalizare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful