FIȘA DE EXAMINARE COMPLEXĂ ȘI EVOLUȚIA LOGOPEDICĂ

Nr.fișei.......................................
Data emiterii..............................
Întocmit de.................................

I.Date generale
Numele și prenumele......................................................................................................
data nașterii.........................locul nașterii......................................................vârsta...................
adresa.........................................................................................................................................
școala..........................................................................................................................................
grupa/clasa.....................educator/învățător................................................................................
II.Date familiale
Numele tatălui........................................................................................vârsta...............
studii.........................locul de muncă..........................................................................................
funcția......................................................
Numele mamei......................................................................................vârsta................
studii........................locul de muncă...........................................................................................
funcția.......................................................
Starea locuintei...........................numărul fraților.......................al câtelea copil este......
.................................. Relațiile între părinți..................................................................................
Atitudinea familiei față de logoped.............................................................................................
Tulburări de limbaj existente în familie.......................................................................................
.....................................................................................................................................................
III.Examen psihofizic
Sarcina...........................................................nașterea....................................................
1

...................... -maxilarele.............. b..... Sistemul labio-comisural -aparatul dentar.................................................................................................................................................. Integritatea anatomo-funcțională a aparatului fono-articutor -aparatul respirator.......................... -în familie........................................................................................................................................... Imaginația......................Examen logopedic a..................................................... -palatul dur........................................................................................... -particularitățile fonatorii (vocea............................................................................................................................................................................................................................................................................... Antecedente colaterale................................................................................................................................................... Memoria..................................................................................................................................................................................................................................... Comportamentul.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Trăsături de personalitate (pozitive................................................ Voința.......................................... .................................................................................................................................................................... Inteligența........ IV........................... ........................................................................................ 2 ...........................................alimentația........................ -aparatul articulator............................................ negative)............................................................................................................................................................................... Lateralitatea............ Antecedente pre-peri și postnatale........................................................................................................................................................................................................................................ Atenția................................................................................................................................................... Afectivitatea............................... mutația vocală...................................................................................... ........................................ -în colectiv...................................greutatea..................................................................... -limba.................................................................................................................................... puritatea vocală).............................................

............................................................................................................. Vocabularul și structura gramaticală ....................................................... Formularea și înțelegerea propozițiilor -cu conținut familiar..................................................................... -cu conținut nou............................................................................. 3 ....................... e....................................................................................................... -cuvinte însușiri............................................................................................................................................................................................................................................... -cuvinte de acțiuni f............................................................... Elemente prozodice ale vorbirii spontane ..................................................................................................................................................................................................................... Functia auditivă de ansamblu -acuitatea auditivă......................................................................................................................................................................................... -cuvinte de relație........................................................................ -pronunțarea independentă a sunetului.............. -pronunțarea reflectată a sunetului..................................................................................................................................................................... Înțelegerea cuvintelor -cuvinte denumiri................................................................................. ......................................................................... h....... c................................................................................................................................... -sunete afectate............................................................................................................................................. ................................................................................................................................ Particularități narative ............................................................ g..... Apariția tulburarilor de limbaj -cauze.......................................................................-omusorul................. ........................ -cavitatea nazală..................................... -controlul auditiv al vorbirii................................ i.............................. d...........................................................................................................................................................................................................................

........................................................... SCRIEREA -analiza literelor separate........................................................................................... diagnostic și prognostice ............................ -citirea pe text nou............................ 4 ........................................................................................................................................................Concluzii............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ -citirea pe silabe....................................... V............................ -dificultăți ortografice................ CITIREA -raportul fonem-grafem............................................................................................. -citirea pe text cunoscut....... înlocuiri.................................................... 2.................................................................................................................... -dislexie.......................................................................................................................................... -ritmul citirii.................................................................................................................................................1.......................................................................................... -discaligrafii....................................... -dizortografii............................................................................... -sinteza în silabe și cuvinte (omisiuni.. inversiuni)....................................................................................................... .................................................................................................................... ............................................................................... ........................................................................... ............................................................................... -acordul cuvintelor...................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful