Piotr Galperin

Piotr Galperin( 1902-1988), psiholog rus. Numele sau este cunoscut in lume datorita conceptiei formarii pe etape a actiunilor mintale. Actiunele mintale provin din actiuni materiale ( de exemplu socotitul in minte provine din socotitul pe betiosoare). Activitatea psihica este rezultatul transferului actiunelor exterioare material in planul reflectarii-in planul perceptiei. Transferul se efectueaza trecind prin anumite etape, unde la fiecare din ele se produc transformari sistematice dupa patru insusiri de baza a actiunelor indeplinite de om(Nivelul la care actiunea se indepleneste; masura de generalziare;complexitatea operatiilor ce se indepelnesc; masura de insusire, asimilare). Pentru prima însuşire Galperin deosebeşte trei niveluri: 1) cu obiectele materiale sau cu reprezentările materiale; 2) în limbaj, în lipsa obiectelor materiale; 3) în gând. Aceste trei sunt calea transformării acţiunii materiale în acţiune psihică. Celelalte trei (2 – 4) însuşiri determină calitatea acţiunii: ea este cu atât mai bună cu cât mai mare este generalizarea, reducerea şi asimilarea acţiunii. Formarea pe etape Etapa 0 –formarea motivaţiei . Aici se formează motivarea pentru activitatea dată. Etapa I – învăţarea acţiunii noi, necunoscute începe cu procesul preventiv de cunoaştere a problemei (însărcinării). Acţiunea la început este dezmembrată în operaţii care sunt accesibile pentru elev (corespund cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor). O aşa împărţire a acţiunii este numită de P. Galperin Baza de Orientare a Acţiunii (BOA). Formarea ei este obiectivul şi conţinutul de bază al primei etape în procesul interiorizării acţiunii. Elementele BOA sunt: scopul (ce să fac?); planul (ce operaţii şi în ce ordine?); informativ (cu ce voi face, din ce voi face?). Tipul I – BOA este constituită numai din modelele acţiunii şi ale produsului. Elevul singur caută cum să procedeze şi face acest lucru încet, treptat şi inconştient. În final, îndeplinirea unei însărcinări poate fi realizată destul de precis, însă acţiunea rămâne a fi instabilă faţă de modificarea condiţiilor. Tipul II – BOA conţine nu numai modelele acţiunii şi produsele ei, dar şi toate indicaţiile necesare cum trebuie îndeplinită corect acţiunea cu un material nou. Învăţarea decurge mai rapid şi cu un număr mult mai mic de erori. Tipul III - în acest caz, în prim-plan apare învăţarea planificată a analizei problemelor noi, care permite evidenţierea punctelor de reper, determinarea condiţiilor îndeplinirii corecte a însărcinărilor. Erori se comit numai la începutul instruirii şi se referă la procesul de analiză a condiţiilor. Tempoul învăţării creşte rapid. Acţiunile formate sunt stabile (nu absolut) faţă de schimbările condiţiilor. În cadrul aceluiaşi domeniu de probleme acţiunile sunt complet transferabile. Etapa II – în continuare elevul începe îndeplinirea acţiunii în plan material. Etapa III – reducerea operaţiilor nu înseamnă transferul lor în plan mintal. Elevul mai are drept bază punctele materiale de reper. Numai după ce acţiunea a atins nivelul cel mai superior de îndeplinire în forma materială sau materializată (gradul cel mai înalt de generalizare, reducere, însuşire) ea este ruptă de ultimele repere materiale. Aici începe etapa a III-a. Conţinutul adevărat al acestei etape constă în transferarea acţiunii în planul vorbirii în afara reperelor pe obiectele materiale. Deci, transferarea acţiunii în plan verbal semnifică nu numai exprimarea acţiunii în vorbire, dar şi îndeplinirea acţiunii materiale în planul vorbirii. Limbajul este forma acţiunii materiale. Etapa IV – începe cu transferarea treptată a acţiunii îndeplinite în planul vorbirii în plan interior şi se finisează cu pronunţarea liberă deplină a acţiunii în planul vorbirii pentru sine (vorbirea interioară). Din nou au loc aceleaşi transformări: la început desfăşurarea deplină şi până la generalizare, reducere etc.

-

Analiza Pro/Contra Piotr Galperin. informativ (cu ce voi face. doar ele sunt mai bine explicate.Etapa V – din acest moment începe etapa a cincea – ultima. unde la fiecare din ele se produc transformari sistematice dupa patru insusiri de baza a actiunelor indeplinite de om. Activitatea psihica este rezultatul transferului actiunelor exterioare materiale in planul reflectarii. gindirea. Transferul se efectueaza trecind prin anumite etape. in etapa zero se formeaza motivatia. .. nu ca la Erikson unde el descrie etapele pina la batrinete. copilul mai intii spune toate gidnurile cu voce tare. sis a invete cu un tempou mai rapid. psiholog rus.in planul perceptiei. La fle el descrie in aceatsa etapa BOA care este baza de orientare a actiunii care consta in elementele: scopul(ce să fac?). care decurge automatizat şi în afara introspecţiei. In fiecare tip el se perfectioneaza. Limbajul este forma acţiunii materiale. Vorbirea exterioară se transformă în cea interioară. De exemplu daca luam expresia. si la fel acceptate de Europeni de vest si SUA. Deci. In fiecare etapa se formeaza ceva nou. si in etapa urmatoare apare dorinta de a invata ceva nou. In urmatoarele etape 4 si 5 are loc formarea limbajului interior. Conţinutul etapei a treia . Aici decurge reducerea a însăşi vorbirii. mai detaliat. din ce voi face?). ca mai intii gidnestete si dupa spune. dar şi îndeplinirea acţiunii materiale în planul vorbirii. ca de exemplu. care a preluat ideeile lui Vigotski si lea continuat. Respectiv in prima etapa mai sunt inca trei tipuri. transferarea acţiunii în plan verbal semnifică nu numai exprimarea acţiunii în vorbire. Galperin a descris 5 etape anume la copil. care provin din actiuni materiale. planul (ce operaţii şi în ce ordine?). rupturi separate. Cum deja am vorbit la Vigotski despre limbajul egocentric. El pune accent pe conceptiea formarii pe etape a actiunilor mintale. ca fiind in al treilea tip sa comita mai putine greseli. Teoriile lui Galperin seamana cu a lui Vigotski. au fost examinate mai profund. dupa care apare limbajul interior. de a cunoaste lucruri necunsocute. deci respective trecerea din limbajul egocentric in cel interior.constă în transferarea acţiunii în planul vorbirii în afara reperelor pe obiectele materiale. Rămân numai nişte fragmente. Copilul îndeplineşte acţiunea în plan psihic interior.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful