Veda o bogatenju Kako postati bogat Wallace D.

Wattles (prevod: Andreja Pisnik / Februar 2007)

Predgovor Ta knjiga je pragmatična in ne filozofska, je praktično vodilo in ne razpravljanje o teorijah. Namenjena je moškim in ženskam, ki najbolj potrebujejo denar, si želijo najprej obogateti in filozofirati kasneje. Je za tiste, ki do sedaj niso nasli časa ali sredstev niti priložnosti, da bi se poglobili v študij metafizike, ampak hočejo rezultate in so pripravljeni sprejeti zaključke te razprave kot osnovo za delovanje, ne da bi morali skozi procese, preko katerih so bili sprejeti ti zaključki. Pričakovati je, da bo bralec povzel osnovne zakljucke v dobri veri, prav tako kot bi povzel zakljucke, ki se navezujejo na zakone o elektricnem gibanju, ce bi jih razglasila Marconi ali Edison, in da bo prevzel te zakljucke in trditve v veri, da bo dokazal njihovo resnico tako, da se bo ravnal po njih brez dvoma ali strahu. Vsak moski ali zenska, ki napravita tako, bosta zagotovo obogatela, saj je ta veda prikazana kot natancna znanost in je zato neuspeh nemogoc. Za tiste, ki zelijo raziskovati filozofske teorije in si tako zagotoviti logicno osnovo za zaupanje, bom navedel nekaj avtorjev. Monistična teorija vesolja pravi: Eno je Vse in Vse je Eno in ena Snov se manifestira kot prikaz mnogih elementov v materialnem svetu – ta teorija je hindujskega izvora in je postopno skozi 200 let osvajala svojo pot v miselnost zahodnega sveta ter hkrati predstavlja osnovo vseh orientalskih filozofij, kakor tudi filozofskih misli Descartesa, Spinoze, Leibnitza, Schopenhauerja, Hegla in Emersona. Bralcu, ki se bo poglobil v filozofske osnove tega, svetujem, naj bere Hegla in Emersona. Pri pisanju te knjige sem se usmeril v preprost stil pisanja z namenom, da sem čim bolj razumljiv. Nacrt za delovanje, tako kot je prikazan tukaj, sem povzel iz filozofskih zakljuckov. Bil je skrbno preizkusen, vsebuje najboljsi test praktičnega eksperimenta in deluje. Ce bi zelel-a vedeti, kako so bili povzeti ti zaključki, preberi razprave zgoraj navedenih avtorjev. Ce se želiš podrobneje spoznati z njihovo filozofijo v praksi, potem preberi to knjigo in napravi natanko tako, kot ti veleva. Avtor

1

1. poglavje Pravično je biti bogat Karkoli je rečeno v slavo ubostva, je res, da ni mogoče ziveti resnično popolnega in uspesnega zivljenja, če nisi bogat. Noben človek ne more povsem razviti talenta ali duse, če nima dovolj denarja. Da bi razodel duso in razvil talent, mora imeti na voljo veliko stvari. Te stvari mu niso na voljo, razen če ima denar, s katerim jih lahko kupi. Clovek razvije razum, duso in telo z uporabo stvari. Druzba je organizirana tako, da mora imeti človek denar, da bi postal lastnik stvari. Torej, osnova vsega človekovega napredka je znanje o tem, kako obogateti. Cilj vsega zivljenja je razvoj. Vse, kar zivi, ima neodtujljivo pravico do svojega najpopolnejsega razvoja. Clovekova pravica do zivljenja pomeni pravico do proste in neomejene uporabe vseh stvari, ki bi bile potrebne za njegov popoln umski, dusevni in fizični razvoj, ali povedano drugače – pravico biti bogat. V tej knjigi ne bom govoril o bogastvu v figurativnem smislu. Biti resnično bogat ne pomeni biti zadovoljen in pomirjen z malim. Nobenemu človeku se ni potrebno zadovoljiti z malim, če je sposoben uporabiti in uzivati več. Namen Narave je napredek in razvoj zivljenja. Vsak človek bi moral imeti vse, kar bi pripomoglo k njegovi moči, eleganci, lepoti in bogastvu zivljenja. Biti zadovoljen z manj, je greh. Clovek, ki poseduje vse, kar hoče za zivljenje, vse svoje zivljenje, je bogat. Nihče, ki nima dovolj denarja, ne more imeti vsega, kar hoče. Zivljenje je napredovalo in postalo tako večstransko, da tudi najbolj običajen moski ali zenska potrebujeta veliko bogastvo, da bi lahko zivel-a na način, ki je blizu popolnosti. Vsakdo, seveda, zeli postati vse, kar je sposoben postati. Teznja za uresničitvijo vrojenih moznosti je pristna človeska narava. Ne moremo se izogniti temu, da ne bi zeleli postati vse, kar lahko postanemo. Postanes lahko, kar hočes, ze z uporabo stvari. Prosto uporabo stvari lahko imas samo, če si dovolj bogat, da jih lahko kupis. Razumeti vedenje o tem, kako postati bogat, je torej najosnovnejse od vsega znanja. Nič ni narobe, če si zelis obogateti. Zelja po bogastvu je v resnici zelja po bogatejsem, polnejsem in bolj obilnem zivljenju. In taksna zelja je cenjena. Clovek, ki si ne zeli ziveti bolj zadovoljno, ni normalen. Prav tako človek, ki si ne zeli imeti dovolj denarja, da bi lahko kupil vse, kar si zeli, ni normalen. Zivimo za tri motive: za telo, razum in duso. Noben motiv ni boljsi ali svetejsi od drugega, vsi so enako zazeleni in nobeden od treh – telo, razum ali dusa - ne more ziveti popolno, če je eden od teh treh prikrajsan za polno zivljenje in delovanje. Ni pravično niti plemenito ziveti samo za duso in zanikati razum ali telo. Narobe je ziveti samo za razum in zanikati telo in duso. Vsi smo seznanjeni z ostudnimi posledicami zivljenja samo za telo in z zanikanjem razuma in duse. Vidimo, da je resnično zivljenje popolni odraz tega, kar človek da skozi telo, razum in duso. Noben človek ne more biti resnično srečen ali zadovoljen, če

2

njegovo telo ne zivi v celoti in vseh funkcijah. Enako velja tudi za njegov razum in duso. Kjerkoli je neizrazena moznost ali neopravljena funkcija, ostane nepotesena zelja. Zelja je moznost, ki isče izraz ali funkcija, isčoča uresničitev. Clovek ne more ziveti polnega fizičnega življenja brez hrane, udobne obleke in toplega zavetja, brez svobode in s prevec garanja. Počitek in rekreacija sta v njegovem fizičnem zivljenju prav tako pomembna. Clovek ne more ziveti razumsko polnega življenja brez knjig in časa, da jih bere, brez priloznosti za potovanje in opazovanje ali brez intelektualnega partnerstva. Da bi človek zazivel polno v razumski sferi, mora imeti intelektualne spodbude - mora se obdati z vsemi umetniskimi predmeti in lepoto, ki jih je sposoben uporabljati in ceniti. Da bi človek zazivel polno v svoji dusi, mora imeti ljubezen, revsčina pa je zanikanje ljubezni. Clovekova najvisja sreča je v obdarovanju teh, ki jih ljubi. Ljubezen najde svoj najbolj naraven in spontan izraz v dajanju. Clovek, ki nima kaj dati, ne more zapolniti svojega prostora kot soprog ali oče, kot drzavljan ali kot človek. Le z uporabo materialnih stvari zaživi človek polno zivljenje za svoje telo, razvije svoj razum in odkrije svojo duso. Zato je zanj najbolj pomembno, da je bogat. Popolnoma prav je, da si zelis biti bogat. Normalen moski ali zenska si ne moreta pomagati, da si ne bi zelela tega. Popolnoma prav je, da posvetis svojo pozornost vedi o tem, kako postati bogat, saj je to od vseh najbolj plemenita in pomembna veda. Ce to zanemariš, nisi izpolnil dolznosti do samega sebe, do Boga in človečnosti. Bogu in človečnosti namreč lahko ustrežeš največ prav s tem, da napravis najboljse iz sebe.

2. poglavje Obstoj znanosti o tem, kako obogateti Obstaja znanost, kako obogateti in to je resnična znanost, tako kot algebra ali aritmetika. Obstajajo določeni zakoni, ki vladajo nad procesi pridobivanja bogastva. Ko se človek enkrat nauči teh zakonov in jim sledi, bo z matematično natančnostjo postal bogat. Lastnistvo denarja in posesti je rezultat delanja stvari na “določen način”. Tisti, ki počno stvari na ta “določen način”, naj bo to namerno ali pa naključno, obogatijo. Po drugi strani pa tisti, ki ne počno stvari na “določen način”, pa pri tem ni pomembno, kako trdo delajo ali kako sposobni so, ostanejo revni. Zakon narave pravi, da isti vzroki producirajo iste rezultate. Torej, katerikoli moski ali zenska, ki se naučita delati stvari na “določen način”, nesporno postaneta bogata.

3

Da je zgoraj navedena trditev resnična, potrjujejo naslednji dokazi: Postati bogat ne zadeva okolja, ker če bi ga, bi vsi ljudje določenega okolja postali premozni. Vsi ljudje enega mesta bi bili bogati, medtem ko bi tisti iz drugih mest ostali revni. Ali pa bi se prebivalci ene drzave valjali v bogastvu, medtem ko bi ziveli tisti iz sosednje drzave v revsčini. Vsepovsod vidimo bogate in revne, ki zivijo drug ob drugem v istem okolju in so pogosto zaposleni v enakih poklicih. Primer, ko sta dva človeka v enakem kraju in v enakem poslu in eden od njiju postane bogat, medtem ko drugi ostane reven, nam pokaze, da postati bogat prvotno ni stvar okolja. Nekatera okolja so lahko bolj ugodna kot druga. Ko pa sta dva človeka v istem poslu in eden obogati, medtem ko drugi propade, nam pokaze, da je postati bogat rezultat delanja stvari na “določen način”. In še - sposobnost delati stvari na “določen način” ni odvisna samo od osebnega talenta. Mnogi z velikim talentom ostanejo revni, medtem ko drugi, ki imajo mnogo manj talenta, obogatijo. Ce preučujemo ljudi, ki so obogateli, ugotovimo, da jih je v povprečju veliko na vseh področjih in da nimajo večjih talentov, kot pa jih imajo drugi. Povsem jasno je, da niso obogateli, ker imajo talent in sposobnosti, ki jih drugi nimajo, ampak ker delajo stvari na “določen način”. Postati bogat ni rezultat prihrankov ali pa varčnosti. Mnogi zelo skopuski ljudje so revni, medtem ko zapravljivci pogosto bogatijo. Postati bogat ne pomeni delati stvari, v katerih so drugi neuspesni, saj dva človeka v enakem poslu ponavadi delata enako stvar. Eden obogati, medtem ko drugi ostane reven ali pa bankrotira. Na osnovi vseh teh primerov lahko zaključimo, da je postati bogat rezultat delanja stvari na “določen način”. Ce pomeni, da je postati bogat rezultat delanja stvari na “določen način” in če enaki vzroki zmeraj povzročijo enake rezultate, potem lahko vsak moski ali zenska, ki dela stvari na ta način, obogati. Tako vsa zadeva postane domena te znanosti. Vprasanje, ki se pojavlja v zvezi s tem, je: Ali ni ta “določen način” tako tezak, da bi mu lahko sledili samo nekateri ljudje? Ker to zadeva naravno sposobnost, vidimo, da to ne more biti resnično. Talentirani ljudje obogatijo in tudi bedaki obogatijo. Intelektualno brilijantni ljudje obogatijo in dokaj neumni ljudje obogatijo. Fizično močni ljudje obogatijo in slabotni in bolehni ljudje prav tako obogatijo. Določena stopnja sposobnosti razmisljanja in razumevanja je seveda potrebna. Vendar, kar se tiče naravne sposobnosti, vsak moski ali zenska, ki zna brati in razume te besede, lahko zagotovo obogati. Videli smo tudi, da ni razlog v okolju, čeprav lokacija nekaj ze odtehta. Nihče ne bo sel v osrčje Sahare in pričakoval uspesen posel.

4

Dejstvo, da postaneš bogat, je povezano s poslovanjem z ljudmi in s prisotnostjo tam, kjer so ljudje, s katerimi lahko poslujes. Ce so ti ljudje pripravljeni poslovati na način, kot bi posloval ti, toliko boljse. Toliko o vpletenosti okolja. Ce lahko kdorkoli v tvojem mestu obogati, potem lahko tudi ti. In če lahko kdorkoli v tvoji drzavi obogati, potem lahko tudi ti. Se enkrat, to ni odvisno od izbire enakega posla ali poklica. Ljudje obogatijo v vsakem poslovanju in v vsakem poklicu, medtem ko njihovi sosedje v istem poklicu zivijo v revsčini. Res je, da bos najbolje uspeval v poslu, ki ti je vseč in ki ti je blizu. In če imas določene talente, ki so dobro razviti, bos najboljsi v poslu, ki kliče po rabi teh talentov. Prav tako bos najbolje uspel v poslu, ki je blizu tvojemu okolju. Prodajalec sladoleda bo bolje uspel v toplih krajih kot pa na Grenlandiji. Gojilnica lososov bo bolje uspevala na severozahodu kot pa na Floridi, kjer ni lososov. Navkljub tem glavnim zaprekam postati bogat ni odvisno od vpletenosti v nek določen posel, ampak od tvojega znanja, kako delati stvari na “določen način”. Ce delas in če kdorkoli v tvojem okolju in v enakem poslu bogati, medtem ko ti ne, je to zato, ker ne delas stvari na enak način, kot jih dela ta druga oseba. Nikomur ni onemogočeno postati bogat zaradi pomanjkanja kapitala. Res je, da če imas kapital, je vzpon lazji in hitrejsi, saj je ta, ki ima kapital, ze bogat in mu ni potrebno skrbeti, kako bo postal bogat. Ni pomembno, kako reven si. Ce začnes delati stvari na “določen način”, bos postajal bogatejsi in bos imel kapital. Dobiti kapital je del procesa bogatenja. Je del rezultata, ki brezpogojno sledi delanju stvari na “določen način”. Lahko si najrevnejsi človek na kontinentu in lahko si globoko v dolgovih. Mogoče nimas prijateljev, vpliva, niti sredstev, a če pričnes delati stvari na ta način, potem moras začeti bogateti. Zakaj? Enaki vzroki povzročijo enake rezultate. Ce nimas kapitala, lahko dobis kapital. Ce si v napačnem poslu, potem lahko začnes pravi posel. Ce si na napačni lokaciji, lahko gres na pravo lokacijo. To lahko naredis tako, da začnes v svojem sedanjem poslu in na svoji sedanji lokaciji delati stvari na “določen način” in to ti bo zagotovilo uspeh. 3. poglavje Je priloznost monopolizirana? NOBEN človek ni reven, ker mu je bila odvzeta priloznost, ker so drugi monopolizirali bogastvo in ga s tem onemogočili. Ce si izključen iz posla v določenih smereh, se najdejo se drugi kanali, ki so odprti. Verjetno bi tezko nadzoroval katerega od zelezniskih sistemov, saj je to področje ze kar dobro monopolizirano. Pa vendar se električna zeleznica se zmeraj razvija in s tem ponuja kar veliko novih možnosti. V nekaj letih bosta promet in transport po zraku postala pomembni veji industrije, kar pomeni zaposlitev za sto in tisoč, mogoče celo milijon delavcev. Zakaj ne bi usmeril svoje pozornosti na zračni transport, namesto da tekmujes z J.J. Hillom in drugimi za priloznost v svetu parne zeleznice?

5

Res je - če si delavec, zaposlen v jeklarski industriji, imas malo moznosti postati lastnik tovarne, v kateri delas. Res pa je tudi, da če se posvetis delanju stvari na “določen način”, lahko kmalu zapustis delo v jeklarski industriji. Lahko kupis kmetijo z nekaj hektari zemlje in začnes posel v pridelavi hrane. Prav sedaj se ponuja velika priloznost za ljudi, ki bi ziveli na manjsem posestvu in intenzivno kultivirali - taksni ljudje bodo zagotovo obogateli. Lahko rečes, da je zate nemogoče dobiti posestvo. Vendar ti bom dokazal, da ni nemogoče in da zagotovo lahko dobis kmetijo, če bos delal stvari na “določen način”. Različna obdobja prinašajo s seboj različne priložnosti, kar je v skladu s potrebami celote, in določeno stopnjo socialne revolucije, ki je ze dosezena. V tem času se Amerika nagiba k agrikulturi in sorodnim industrijam ter poklicem. Danes to predstavlja priloznost za tovarniskega delavca, prav tako pa tudi za poslovneza, ki bi oskrboval poljedelca. Prednost je bolj na strani profesionalnih ljudi, ki se nagibajo k poljedelcu, kot pa tistih, ki sluzijo delavskemu razredu. Priloznosti za ljudi, ki bodo sledili toku, so večje, kot pa za tiste, ki plavajo proti njemu. Tovarniski delavci, bodisi posamezniki ali pa kot razred, torej niso prikrajsani za priloznosti. Delavci niso ‘potlačeni’ s strani njihovih nadrejenih, niso ‘prizemljeni’ s strani organizacij ali drugih kombinacij kapitala. Kot razred so, kjer pač so, ker ne delajo stvari na “določen način”. Ce bi se ameriški delavci odločili narediti tako, da bi sledili primeru svojih rojakov v Belgiji in drugih dezelah, bi lahko ustanovili velike trgovinske objekte in kooperativno industrijo. Lahko bi izvolili ljudi iz svoje bližine za predstavnike. Vpeljali bi zakone, ki bi bili bolj naklonjeni taksni kooperativni industriji. V nekaj letih bi lahko posedovali velik del dolocene industrijske panoge. Delavski razred lahko postane vodilni razred takrat, ko bodo delavci začeli delati stvari na “določen način”. Naučiti se morajo, da je zakon bogastva enak, tako za njih kot za vse ostale. Ostali bodo, kjer so sedaj, vse dokler bodo delali stvari, kot jih delajo sedaj. Individualni delavec ni potlačen zaradi nevednosti ali pa umske lenobe njegovega razreda. Delavec lahko sledi toku priloznosti do bogastva in ta knjiga ga bo poučila, kako. Nihče ni reven zaradi pomanjkanja bogastva. Več kot dovolj ga je za vse. Ozemlje, veliko kot Kapitol v Washingtonu, bi lahko bilo zgrajeno za vsako druzino na Zemlji in to z gradbenim materialom, ki izvira samo iz Zdruzenih drzav. Z intenzivno kultivacijo bi ta drzava lahko proizvajala volno, bombaz, lan in svilo v taksnih količinah, da bi oblekla vsakogar na svetu v oblačila, boljsa od teh, ki jih je nosil Salomon v vsej svoji slavi. Enako velja tudi za hrano, ki bi v obilju nasitila ljudi. Vidne zaloge so tako rekoč neusahljive, nevidne zaloge pa resnično so neusahljive. Vse, kar vidis na zemlji, je narejeno iz ene izvorne substance, iz katere so nastale vse ostale stvari. Nove oblike se neprestano pojavljajo, stare pa se opusčajo, vendar so vse oblike spočete iz ene snovi/tvari.

6

Zaloge Brezoblične Tvari ali Originalne Substance so neomejene. Iz tega je narejeno vesolje. Pri stvarjenju vesolja ni bilo vse porabljeno. Prostori znotraj, skozi in med oblikami vidnega vesolja so dovoljeni in zapolnjeni z originalno substanco, z Brezoblično Tvarjo in surovim materialom vseh stvari. Desettisočkrat več, kot je ze bilo narejenega, se lahko še naredi in niti tedaj ne bomo izpraznili zaloge vesoljnega surovega materiala. Torej, noben človek ni reven, ker je revna narava ali pa ker ni več ničesar. Narava je neizčrpno skladisče bogastva. Zalog ne bo nikoli zmanjkalo. Originalna substanca je ziva s kreativno energijo in neprestano proizvaja nove oblike. Ce zmanjkajo zaloge gradbenega materiala, se ga pridela več. Ko bo zemlja izpraznjena, tako da ne bo več nastajal material za obleko in hrano, se bo obnovila ali pa se bo pridelalo več zemlje. Ko bo iz zemlje izkopano vse zlato in srebro in če bo clovek se zmeraj na taksni razvojni stopnji, da bo potreboval zlato in srebro, se ga bo pridelalo več iz brezobličnega. Brezoblična tvar se odziva na potrebe človeka in ne bo dopustila, da bo brez dobrin. To velja za posameznika v kolektivu. Rasa kot taksna je zmeraj dovolj bogata. Ce so posamezniki revni, je to zato, ker ne sledijo “določenemu načinu” delanja stvari, ki napravijo človeka bogatejsega. Brezoblicna tvar je inteligentna. Je tvar, ki misli. Je ziva in je zmeraj usmerjena k boljsemu zivljenju. Naraven in vrojen impulz zivljenja je, da isce vec zivljenja. V naravi razuma je, da poveca samega sebe in v zavesti je, da isce in razsirja svoje meje in najde svoj polnejsi izraz. Vesolje oblik je bilo narejeno iz brezoblicne življenske snovi, ki je vrgla samo sebe v obliko, z namenom, da bi se lazje izrazila. Vesolje je velika živa sedanjost, kateri je vrojeno, da se premika proti zivljenju in popolnejsemu delovanju. Narava se je izoblikovala iz napredka zivljenja. Njen osnovni motiv je vzpon zivljenja. Zaradi tega razloga je vse, kar bi lahko pomagalo zivljenju, zagotovljeno v obilju. Pomanjkanja ni, razen ce je Bog v nasprotju s samim seboj in iznici svoje lastno delo. Posameznik ni reven zaradi pomanjkanja zalog bogastev. To resnico bom prikazal bolj podrobno. Celo zaloge brezoblicnih zalog so pod nadzorom moskega ali zenske, ki dela in misli na “določen način”.

4. poglavje Prvi princip v znanosti o bogatenju

7

Misel ima edinstveno moč, da lahko proizvede otipljivo bogastvo iz brezoblične snovi. Tvar, iz katere so narejene vse stvari, je snov, ki misli, in oblika misli v tej snovi proizvede obliko. Prvotna snov se premika v soodvisnosti s svojimi mislimi. Vsaka oblika in vsak proces, ki ga vidis v naravi, je viden odraz misli v prvotni snovi. Ko brezoblična tvar misli o obliki, se spremeni v to obliko. Ko razmislja o gibanju, se tako tudi giblje. Na ta način so bile ustvarjene vse stvari. Živimo v miselnem svetu, ki je del miselnega vesolja. Misel o gibajočem se vesolju se je razsirila skozi brezoblično snov. In miselna tvar, ki se premika v skladu s to mislijo, je povzela obliko sistema planetov in se zmeraj zadrzuje to obliko. Miselna snov povzame obliko misli in se premika v skladu z mislijo ter zdruzuje zamisel o rotacijskem sistemu sonca in svetov. Tako povzame obliko teh vesoljnih teles in jih premika, medtem ko razmislja. Zamisli si obliko počasi rastočega hrastovega drevesa - premika se skladno in proizvede drevo, čeprav so lahko potrebna stoletja, da opravi to delo. Zdi se, da se v stvarjenju brezoblično premika v skladu s smernicami, ki si jih je samo zadalo. Misel o hrastovem drevesu ne povzroči kar takoj popolnoma odraslega drevesa, ampak pozene v gibanje sile, ki bodo oblikovale drevo v skladu z ze ustaljenimi linijami rasti. Vsaka oblikovana misel, zadrzana v misleči Tvari, povzroči rojstvo oblike. Zmeraj, ali pa vsaj v glavnem, se to dogaja vzporedno z linijami rasti in aktivnostmi, ki ze obstajajo. Zamisli si hiso s posebno konstrukcijo. Ce projiciras to misel na Brezoblično Tvar, ni nujno, da bo povzročila takojsnjo formacijo hise. Povzročila bo obrat ustvarjalnih energij, ki so ze na delu v trgovanju in blagovni menjavi tistih kanalov, ki bodo pripomogli k rezultatu in zelo hitri izgradnji te hise. Ce ti kanali, skozi katere bi lahko delovala ta kreativna energija, ne bi obstajali, potem se bo hisa oblikovala direktno iz prvotne snovi, ne da bi moral čakati na počasne procese organskega in neorganskega sveta. Nobena miselna oblika ne more biti vtisnjena v prvotno snov, ne da bi povzročila nastanek oblike. Clovek je misleče središče in lahko proizvede misel. Vse oblike, ki jih človek napravi s svojimi rokami, morajo najprej obstajati v njegovih mislih. Ne more oblikovati ničesar, dokler si te stvari ni zamislil. Clovek je omejil svoje napore popolnoma na delo svojih rok. Vpeljal je ročno delo v svet oblik, isčoč sprememb in različic teh, ki ze obstajajo. Nikoli ni pomislil, da bi povzročil nastanek novih oblik z vtisom svojih misli na brezoblično tvar. Ko si človek zamisli obliko, vzame material, ki je ze oblikovan v naravi, in napravi podobo te oblike, ki je v njegovi zavesti. Do sedaj je uporabil malo ali pa celo nič napora, da bi sodeloval z brezoblično inteligenco ali delal ‘z Očetom’. Niti sanjalo se mu ni, da bi lahko počel to, ’kar je videl delati Očeta’. Clovek preoblikuje in spreminja ze obstoječe oblike z delom svojih rok, ne zanima ga vprasanje, ali bi lahko proizvedel stvari iz brezoblične snovi s posredovanjem svojih misli v to snov. Da potrdim in

8

dokazem, da je to mogoče napraviti vsakemu moskemu ali zenski, navajam za nas prvi korak naslednje tri predloge. Najprej predpostavim, da obstaja samo ena prvotna brezoblična tvar ali snov, iz katere so narejene vse stvari. Vsi na videz tako različni elementi so samo različne interpretacije enega elementa. Vse mozne oblike, ki jih najdemo v organskem in neorganskem svetu, so samo različice, narejene iz enake snovi. Ta snov je misleča snov. Misel, zadrzana v njej, proizvede zamisljeno obliko. Misel v mislečih snoveh proizvede oblike. Clovek je misleči center, zmozen originalne misli. Ce lahko človek sporoči te misli prvotni brezoblični tvari, lahko povzroči nastanek ali formacijo stvari, o katerih razmislja. Naj to povzamemo … Obstaja misleča snov, iz katere so narejene vse stvari in ki v svojem prvotnem stanju razširja, razume in zapolnjuje medprostore vesolja. Misel v tej snovi proizvede to, kar je zamisljeno z idejo. Clovek lahko oblikuje stvari v svojih mislih. S posredovanjem te misli na brezoblično tvar lahko povzroči, da se to, kar misli, tudi izoblikuje. Lahko me vprasate, če lahko dokazem te trditve. Ne da bi opisoval podrobnosti, vam odgovorim, da lahko to storim z logiko in izkusnjami. Vrnimo se nazaj na fenomen oblike in misli. Prisel sem do ene prvotno misleče substance. Ce razmisljam se dalje od te misleče substance, pridem do človeske moči, ki povzroči formacijo stvari, o katerih človek razmislja. Moj najmočnejsi dokaz v eksperimentu predstavlja to razmišljanje. Ce bi samo en človek, ki je prebral to knjigo, obogatel, ker je delal, kar mu ta knjiga narekuje, je to dokaz in podpora moje trditve. Ce pa vsak človek napravi tako, kot mu narekuje ta knjiga in postane bogat, je to pozitiven dokaz, dokler nekomu, ki gre skozi ta proces, ne spodleti. Teorija je resnicna, dokler proces ne spodleti. Ta proces ne bo spodletel zato, ker bo vsak, ki bo delal natanko tako, kot mu to narekuje ta knjiga, obogatel. Rekel sem, da človek lahko obogati, če dela stvari na “določen način”. To je mozno, če tudi razmislja na “določen način”. Clovekov način delanja stvari je direkten odraz načina, kako razmislja o stvareh. Ce delas stvari na način, kot ti hočes, moras imeti tudi moznost razmisljati na način, kot ti hočes. To je prvi korak k temu, da obogatis. Razmisljati to, kar hočes razmisljati, je razmisljati RESNICO ne glede na zunanjost. Vsak človek ima naravno in podedovano moč, da razmislja, kar hoče razmisljati. Veliko več napora zahteva razmisljati tako, kot pa razmišljati o idejah, ki jih sugerirajo zunanji pojavi. Razmisljati v skladu z zunanjimi pojavi, je lahko. Razmisljati o resnici ne glede

9

na zunaji pojav, je težavno in zahteva več napora in moči kot katerokoli drugo delo človeka. Ni ga dela, pred katerim bi ljudje bolj bezali, kot pa je delo na vztrajnem in zaporednem razmisljanju. To je najtezje delo na svetu, kar velja se posebej, ko se resnica razlikuje od pojava. Vsak pojav v vidnem svetu tezi k pojavu odgovarjajoče oblike v zavesti, ki to opazuje. To lahko preprečimo samo tako, da zadrzimo misel o RESNICI. Ce gledas na pojav bolezni, se bo pojavila oblika bolezni v tvoji lastni zavesti in končno tudi v tvojem telesu, razen če gojis misel o resnici, da ni nobene bolezni, da je ta samo pojav in da je realnost zdravje. Ce gledas na pojave revsčine, bo to proizvedlo odgovarjajoče oblike v tvojem razumu, razen če ne gojis resnice, da tu ni revsčine in da obstaja obilje. Razmisljati o zdravju takrat, ko si bolan, ali pa razmisljati o bogastvu, ko si sredi revsčine, zahteva moč; toda ta, ki si pridobi to moč, postane GOSPODAR RAZUMA. Ta lahko premaga usodo in lahko pridobi, kar hoče. To moč lahko pridobimo samo, če se drzimo načela osnovne resnice, ki je za vsakim pojavom: da obstaja ena razmisljajoča tvar, iz katere so nastale vse stvari. Nadalje moramo razumeti resnico, da vsaka misel, zadrzana v tej substanci, postane oblika in da lahko človek vtisne vanjo svoje misli, ki dobijo obliko in postanejo vidne stvari. Ko vse to spoznamo, izgubimo ves dvom in strah, ker vemo, da lahko ustvarimo to, kar hočemo, da lahko dobimo to, kar hočemo imeti, in lahko postanemo to, kar hočemo biti. Prvi korak k temu, da postanes bogat, je, da moras verjeti v tri osnovne trditve, ki so podane ze predhodno v tem poglavju. In zato, da jih se enkrat poudarim, jih bom ponovil tukaj: Obstaja misleča snov, iz katere so narejene vse stvari in ki v svojem prvotnem stanju razširja, prodira in polni medprostore vesolja. Misel v tej snovi proizvede stvar, ki je upodobljena s to idejo. Clovek lahko oblikuje stvari v svojih mislih in s tem, ko vtisne svojo misel v brezoblično snov, lahko povzroči, da se stvar, o kateri razmislja, tudi proizvede. To je edinstveni koncept o vesolju. Vse ostale teorije daj na stran. To moras sprejeti, vse dokler ni ta koncept zasidran v tvoji zavesti in ne postane tvoja vsakdanja misel. Beri te trditve znova in znova. Vtisni si vsako besedo v spomin in razmisljaj o njej, vse dokler ne bos trdno verjel tega, kar ti govori. Ce te spreleti dvom, ga potisni na stran, kot da je greh. Ne poslusaj nasprotnih trditev o tej ideji. Ne zahajaj v cerkve ali na predavanja, kjer pridigajo in učijo nasprotje tega. Ne beri revij ali knjig, ki učijo o drugačnih idejah. Ce se bos zmedel v svoji veri, bodo vsi tvoji napori zaman. Ne sprasuj se, zakaj so te stvari resnicne. Niti ne dvomi o tem, zakaj so resnične. Preprosto jim verjemi.

10

Veda o tem, kako obogateti, se prične s popolnim sprejetjem te resnice.

5. poglavje Porast zivljenja Znebiti se moras se zadnje sledi o ideji, da obstaja bozanstvo, ki želi, da bi bil reven, ali pa katerega namen je, da te obdrzi v revscini. Inteligentna snov je VSE in v VSEM. In vse, kar biva v VSEM in zivi v tebi, je zavestna ziva snov. Zavestna ziva snov ima naravno in vrojeno zeljo vsake zive inteligence za pospeševanje zivljenja. Vsako zivo bitje mora neprestano iskati način, kako izboljsati svoje zivljenje zato, ker mora zivljenje v pravem zivljenju nadgraditi samega sebe. Seme, ki je v zemlji, se aktivira in v svojem zivljenju proizvede se sto drugih semen. Zivljenje se pomnozi z zivljenjem in neskoncno postaja vec. To je zakon nasledstva. Podobno se obnaša inteligenca v tej isti potrebi po nenehnem razvoju. Vsaka misel, ki jo mislimo, povzroci v nas potrebo po naslednji misli. Zavest se kar naprej siri. Vsaka resnica, ki se je naucimo, nas popelje do spoznanja naslednje resnice. Znanje neprestano raste. Vsak talent, ki ga kultiviramo, prinese zeljo po kultiviranju novega talenta. Smo predmet nujnosti zivljenja, iscoci izraz, ki nas popelje k vedeti vec, delati vec in biti vec. Da bi lahko vedeli vec, delali vec in bili vec, moramo imeti vec. Imeti moramo stvari, ki jih uporabljamo za ucenje in delo. Postati moramo bogati, zato da bi lahko bolje ziveli. Zelja po bogastvu je samo kapaciteta, ki isce izpolnitev v boljsem zivljenju. Vsaka zelja je napor nepricakovane moznosti, ki se sprevrže v dejanje, je iskanje moci za manifestacijo tega, kar zelimo. To, kar te zene v pridobivanje še vec denarja, je to isto, kar zene rastline, da rastejo. Je Zivljenje, iscoce popolnejsi izraz. Prvotna živa tvar mora biti predmet tega prirojenega zakona vsega zivega. Prežeta je z zeljo ziveti bolje in iz tega izvira želja po ustvarjanju stvari. Prvotna tvar zeli bolje zaziveti v tebi, zato si zeli, da bi imel vse stvari, ki jih lahko uporabis. Božja želja je, da bi postal bogat. Zeli ti, da bi postal bogat, saj bi se tako lahko on bolje izrazil skozi tebe. Da bi mu to omogočil, moras imeti na voljo dovolj stvari. On lahko zivi bolje v tebi, ce imas neomejen nadzor nad dobrinami zivljenja. Vesolje zeli, da bi imel vse, kar si zelis imeti. Narava je prijateljska do tvojih nacrtov.

11

Vse je zate naravno. Uzavesti, da je to resnica. Pogoj je, da se tvoj namen uskladi z namenom, ki je v VSEM. Zeleti si moras resnicno zivljenje in ne samo vec zadovoljstva za svoje pocutje. Zivljenje je izvajanje dejavnosti in posameznik resnicno zivi samo takrat, ko izvaja vsako funkcijo (fizicno, razumsko in dusevno), ki jo je sposoben izvajati brez pretiravanja. Ne zelis si obogateti zato, da bi lahko zivel kot svinja, za zadovoljevanje zivalskih nagonov. To ni zivljenje. Samo izvajanje vseh fizicnih funkcij je del zivljenja. In nihce ne zivi popolnoma, ce zanika normalne in zdrave impulze telesa. Ne zelis si obogateti samo zato, da bi zadovoljil razumske uzitke, si pridobil znanje, potesil ambicije, prekosil druge in bil slaven. Vse to je zakoniti del zivljenja. Clovek, ki zivi samo za uzitek intelekta, bo imel samo delno zivljenje in ne bo nikoli popolnoma zadovoljen s svojo sreco. Ne zelis si obogateti samo za dobro drugih, da bi se izgubil v resevanju clovestva, da bi izkusil sreco filantropije (clovekoljubja) in zrtvovanja. Uzitki duse so samo del zivljenja in niso boljsi ali plemenitejsi kot katerikoli drugi del. Želiš si obogateti zato, da bi lahko jedel, pil in se veselil, ko je cas, da pocnes te stvari; zato, da bi se obkrozil z lepimi stvarmi, videl daljne dezele, hranil svoj razum in razvijal svoj intelekt; zato, da bi lahko ljubil socloveka in delal dobre stvari in da bi lahko odigral pomemben delez v tem, da bi svet spoznal resnico. Zapomni si, da ekstremna odrekanja niso nic boljsa in plemenitejsa kot pa ekstremna sebicnost - oboje je napaka. Znebi se ideje, da Bog zeli, da bi se ti zrtvoval za druge in da bi si s tem zagotovil njegovo naklonjenost. Bog ne zahteva nic temu podobnega. Kar hoce, je, da bi napravil najbolje iz sebe, za sebe in druge. Drugim lahko pomagas najbolje tako, da napravis najboljse iz sebe. Najboljse iz sebe pa lahko napraviš le tako, da postanes bogat. Zato je prav in zaželeno, da posvetiš svojo prvo in zadnjo misel delu in teznji po bogastvu. Zapomni si, da zelja po snovi velja za vse in da morajo biti njena gibanja namenjena za boljse zivljenje vseh. Zelja po bogastvu in zivljenju ne more pri nekaterih slabše delovati, ker je snov enakovredna v vsem. Inteligentna snov bo napravila stvari zate in ne bo odvzela stvari komu drugemu in jih dala tebi.

12

Znebiti se moras misli o tekmovanju. Ti si za to, da ustvarjas in ne da tekmujes za tem, kar je ze ustvarjeno. Ni ti potrebno nikomur ničesar vzeti. Ni se ti treba pogajati. Ni ti potrebno goljufati ali pa odvzeti prednost. Ni potrebno, da bi drug clovek delal zate za manj, kot pa si zasluzi. Ni ti potrebno zavzeti imetja drugih ali pa gledati na to s pozeljivimi ocmi. Noben clovek nima tega, česar tudi ti ne bi mogel imeti, ne da bi komu odvzel, kar ze ima. Postal boš ustvarjalec in ne tekmovalec. Dobil boš, kar hoces in to na taksen nacin, da ko bos dobil, kar hoces, bo drugi dobil vec, kot pa ima sedaj. Zavedam se, da obstajajo ljudje, ki dobijo ogromne vsote denarja, tako da delajo v popolnem nasprotju z zgoraj navedenimi ugotovitvami. Ti ljudje bi lahko podrobneje to tudi razložili. Ljudje plutokratskega znacaja, ki so postali zelo bogati, storijo to vcasih samo iz svoje ekstremne sposobnosti tekmovanja. Vcasih pa se podzavestno povezejo s Snovjo v njenih velikih namenih in gibanjih za napredek rase, kot npr. v industrijski revoluciji. Rockefeller, Carnegie, Morgan in drugi so bili nezavedujoci se predstavniki Prvotnega v neizogibnem delu sistematiziranja in organiziranja proizvajalne industrije. Na koncu bo njihovo delo ogromno prispevalo k naprednemu zivljenju vseh. Njihov prispevek kmalu ne bo več pomemben - organizirali so proizvodnjo in kmalu jih bodo nadomestili predstavniki iz mnozice, ki bodo organizirali ustroj razporeditve. Multimilionarji so kot prazgodovinski ogromni kuscarji. Predstavljajo nujen del v procesu razvoja, vendar jih bo ta ista moc, ki jih je naredila, tudi razpustila. Dobro si je zapomniti, da niso bili nikoli resnicno bogati. Zapisi iz osebnega zivljenja vecine tega razreda bodo pokazali, da so bili bolj zavrzeni in nesrecni kot revezi. Bogastvo, temelječe na osnovi tekmovanja, ni nikoli zadovoljivo in stalno. Danes je tvoje in jutri od koga drugega. Zapomni si, ce bos postal bogat na podlagi znanosti in na dolocen nacin, se moras popolnoma dvigniti nad misel o tekmovanju. Nikoli ne smes pomisliti, niti za trenutek, da so zaloge omejene. Ko zacnes razmisljati, da je ves denar ze ‘zajet’ in pod nadzorom bankirjev in drugih in da si moras prizadevati obiti zakone, da bi ustavil ta proces in tako dalje … v tem trenutku pades v tekmovalni razum in tvoja moc ustvarjanja je izgubljena. In kar je se slabse, ustavil bos tudi ustvarjalno gibanje, ki si ga ze spravil v pogon. VEDI, da bo denar, ki ga potrebujes, prisel, tudi ce bo potrebno popeljati tisoc novih ljudi, da bi jutri nasli nov vir zlatih rudnikov. Nikoli ne misli pri tem na vidne zaloge. Glej zmeraj na neomejena bogastva v Brezoblicni Tvari in VEDI, da prihajajo k tebi tako hitro, kot jih lahko sprejmeš in uporabiš. Nihče, kar se tiče vidnih zalog, ti ne more preprečiti dobiti tega, kar je tvoje. Zato si nikoli ne dovoli razmišljati, niti za trenutek, da bodo vse najboljse gradbene lokacije že zavzete, še preden boš ti pripravljen graditi svojo hišo. Razen, seveda, če se

13

ti mudi. Nikoli ne skrbi o združenjih in zasedbah in se ne vznemirjaj iz strahu, da bodo kmalu zavzeli vso zemljo. Nikoli se ne ustraši, da boš izgubil to, kar hočeš, zaradi tega, ker te je nekdo drug ‘premagal’. To se niti slučajno ne more zgoditi. Ti ne iččeš nič od tega, kar bi bilo ze imetje nekoga drugega. Povzročaš pa, da se to, kar želiš, ustvari iz Brezoblične Snovi in zaloge tega so brez omejitev. Drži se že izraženega dejstva: Obstaja Misleca Tvar, iz katere so ustvarjene vse stvari in ki v svojem prvotnem stanju razširja, prodira in polni medprostore vesolja. Misel v tej snovi ustvari stvar, ki je zamišljena z idejo. Človek lahko oblikuje stvar v svojih mislih, ko odtisne svojo misel na Brezoblično Snov, lahko povzroči, da se bo ta stvar, o kateri razmišlja, tudi ustvarila.

6. poglavje Kako pridejo bogastva do tebe Ce recem, da se ti ni potrebno pogajati za vsako ceno, ne mislim, da se ti ni potrebno pogajati na splosno ali pa da nimas potrebe, da bi sodeloval z drugimi ljudmi. Kar mislim, je, da se ti ni potrebno pogajati z njimi na neprijazen nacin. Ni ti potrebno dobiti nekaj za nic, lahko pa das vsakemu vec, kot ti vzames od njega. Nemogoce je dati vsakemu vecjo denarno vrednost, kot pa si mu jo odvzel. Lahko mu das vec v uporabni vrednosti. Vec, kot pa je denarna vrednost tega, kar si od njega vzel. Papir, crnilo in drugi material v tej knjigi verjetno ne precenijo vrednosti, ki si jo placal za to. Vendar, ce ideje, ki so sugerirane v tej knjigi, prinesejo na tisoce dolarjev, potem te tisti, ki so ti to knjigo prodali, niso ogoljufali. Dali so ti veliko vrednost v uporabo za malo vrednost v denarju. Na primer - v lasti imam sliko velikega umetnika, ki je v vsaki civilizirani druzbi vredna na tisoce dolarjev. V Baffin Bayu s pogajanji prepricam Eskima, da mi da zavoj koz, vrednih 500 dolarjev, za to sliko. S tem sem ga pravzaprav ogoljufal. Eskim nima nobene koristi od te slike. Zanj nima nikakrsne uporabne vrednosti in ne bo dodala nikakrsne dodatne vrednosti njegovemu zivljenju. Na primer - ce mu dam pusko v vrednosti 50 dolarjev, je s tem napravil dobro kupcijo. Pusko lahko uporablja, ker bo z njo dobil veliko vec koz in hrane. Izboljsala bo njegovo zivljenje v vsakem pogledu, napravila ga bo bogatega. Ko se dvignes iz tekmovalnega okolja v ustvarjalno okolje, lahko zelo skrbno nadzorujes svoje poslovne transakcije. Ce prodajas komurkoli karkoli, kar ne doda

14

dodatne vrednosti njegovemu zivljenju, tako kot pa stvar, ki ti jo je dal v zamenjavo, bi se bilo dobro ustaviti. Nikogar ti ni potrebno premagati v poslu. Ce si v poslu, ki zatira ljudi, ga opusti pri prici. Vsakemu cloveku daj vec v uporabni vrednosti, kot pa si vzel od njega v denarni vrednosti. Tako bos z vsako poslovno transakcijo prispeval k vrednosti zivljenja sveta. Ce delajo zate drugi ljudje, jim moras odvzeti vecjo denarno vrednost, kot pa jim jo ti izplacujes v placah. Svoj posel lahko organiziras tako, da bo napolnjen z naceli napredka in da lahko vsak zaposleni, ce si tako zeli, napreduje. Tvoj posel lahko naredi za tvoje zaposlene to, kar ta knjiga napravi zate. Svoj posel lahko organiziras tako, da bo neke vrste lestev, po kateri se bo lahko povzpel vsak zaposleni, ce se bo sam hotel povzpeti do bogastva. Ce ponujene priloznosti ne izrabi, potem to ni tvoja krivda. In koncno, ker bos povzrocil, da se bodo ustvarila bogastva iz Brezoblicne Tvari, ki dovoljuje vse, kar je v tvojem okolju, to se ne pomeni, da se bodo le-ta izoblikovala kar tako pred tvojimi ocmi iz zraka. Na primer – ce si želiš sivalni stroj, potem to ne pomeni, da vtisni svojo misel v Brezoblicno Tvar, vse dokler se ne bo izoblikoval ta stroj v sobi, kjer se nahajaš. Ce hoces sivalni stroj, potem zadrzi sliko v mislih, najbolj pozitivno in verjetno pa je, da je ta stroj v delu ali pa na svoji poti do tebe. Ko si enkrat izoblikoval misel, verjemi z absolutno in neizpodbitno vero, da ta sivalni stroj prihaja. Nikoli ne govori o njem ali misli o njem drugace, kot pa z gotovostjo, da bo prisel. Prilasti si ga, kot da je ze tvoj. Prinesla ti ga bo moc Najvisjega Razuma, ki reagira na razum cloveka. Ce zivis v Mainu, se lahko zgodi, da bo prisel nekdo iz Texasa ali Japonske, da opravi kaksne posle, ki bodo kot rezultat prinesli tebi to, kar si zelis. Ce je temu tako, potem bo vsa zadeva v korist teh ljudi in prav tako tebi. Ne pozabi, niti za trenutek, da je Misleca Snov v vsem, skozi vse, se sporazumeva z vsem in lahko vpliva na vse. Zelja Mislece Snovi za boljsim in polnejsim zivljenjem je povzrocila nastanek vseh sivalnih strojev, torej lahko povzroci nastanek milijonov leteh, kar tudi bo, in sicer kadarkoli jo clovek pozene v gibanje s svojimi zeljami in vero in ce to pocne na “dolocen nacin”. Vsekakor lahko imas sivalni stroj doma. Prav tako je gotovo, da lahko imas katerokoli drugo stvar ali stvari, ki jih zelis in jih bos uporabljal za napredek svojega zivljenja in zivljenja drugih. Ni ti potrebno oklevati ob tem, kar je rekel Jezus: “To je zadovoljstvo tvojega Očeta, ki ti ponuja Kraljestvo.” Prvotna Snov bi rada, da v tebi živi vse, kar je mogoče, in da bi imel vse, kar lahko ali pa šele bos uporabil za zivljenje v izobilju. Ce zasidras v svojo zavest dejstvo, da je zelja, ki jo cutis za posedovanjem bogastva, eno z zeljo Vsemogocnega za bolj popolnim izrazom, potem tvoja vera postane nepremagljiva.

15

Nekoč sem videl majhnega decka, ki je sedel pred klavirjem in se zaman trudil, da bi zaigral melodijo. Videl sem, da je bil zalosten in razdrazen zaradi svoje nesposobnosti igranja prave glasbe. Vprasal sem ga po vzroku njegove zalosti in odgovoril je: “Jaz cutim glasbo v sebi, vendar ne morem narediti pravih gibov s svojimi rokami.” Glasba v njem je bila impulz te Prvotne Snovi, ki zdruzuje vse moznosti vsega zivljenja, vse, kar je v glasbi, je iskalo izraz skozi tega otroka. Bog, ta Ena Snov, poskusa ziveti, poceti in uzivati stvari skozi clovestvo. On pravi: “Jaz hocem roke, ki bodo gradile cudovite zgradbe, igrale nebeske melodije, slikale cudovite slike. Jaz hocem stopala, ki bodo tekala po mojih posestvih, oci, da bodo gledale moje lepote; jezike, ki bodo govorili resnice in bodo prepevali cudovite pesmi,” … in tako dalje. Vse, kar obstaja, isce svoj izraz skozi cloveka. Bog zeli, da tisti, ki lahko igrajo instrumente, dobijo klavirje ali drugi instrument in da imajo sredstva, s katerimi lahko razvijejo svoje talente do popolnosti. Za tiste, ki cenijo lepoto, zeli, da bi se lahko obdali z lepimi stvarmi. Za tiste, ki znajo opaziti resnico, naj dobijo priloznost potovati in opazovati. Za tiste, ki cenijo obleko, da so lepo obleceni, in tiste, ki cenijo dobro hrano, da so razkosno nahranjeni. Vse to si želi, ker tudi On sam uziva in ceni vse to. Bog je ta, ki se hoce igrati in prepevati, uzivati v lepoti, govoriti resnico in nositi lepa oblacila ter jesti dobro hrano. “Bog je ta, ki je dal tebi zeljo in voljo,” je rekel Pavel. Zelja po bogastvu, ki jo cutis, je neskoncna in isce izraz Njega v tebi, tako kot si je ON zamislil najti izraz v malem decku pri klavirju. Zato nikar ne oklevaj povprasati za velikim. Na tebi je, da to željo izrazis Bogu. To je tezko za vecino ljudi. Oklepajo se stare ideje, da sta revscina in zrtvovanje všeč Bogu. Na revscino gledajo kot na del nacrta in nujo narave. Menijo, da je Bog koncal svoje delo in naredil vse, kar je mogel narediti, in da mora vecina ljudi ostati revna, ker ni dovolj vsega za vse. Tako zelo se drzijo te zmotne ideje, da jih je sram vprasati za bogastvo, zato omejujejo svoje zelje, so skromni in so zadovoljni s tem, da jim je lahko malo bolj udobno. Spomnim se primera studenta, ki so mu rekli, da mora imeti v glavi jasno podobo o stvareh, ki si jih zeli, zato da se bo ustvarjalna misel te podobe lahko vtisnila v Brezoblicno Tvar. Bil je zelo reven clovek. Zivel je v najeti hisi in imel samo to, kar je zasluzil iz dneva v dan. Ni mogel dojeti resnice, da je vse bogastvo njegovo. Torej, ko je razmislil o tem, se je odlocil, da bo razumno vprasal o novi preprogi za svojo najboljso sobo in o novi peci, da bo lahko zagrel sobo, ko bo zelo mrzlo. Sledil je napotkom v tej knjigi in dobil te stvari v nekaj mesecih. Potem se mu je posvetilo, da ni vprasal dovolj. Sel je skozi hiso, v kateri je zivel in zasnoval vse spremembe, ki bi jih želel narediti. V mislih je dodal stransko okno tukaj in sobo drugje, vse dokler ni bila dokoncana ideja idealnega doma. Nato je nadaljeval z opremljanjem pohistva.

16

Zadrzujoc celotno sliko v svoji glavi je pricel ziveti na Dolocen Nacin in se pomikati proti temu, kar je hotel. Sedaj je lastnik hise in jo preureja po podobi, kot si jo je sam zamislil. S se vecjo vero si bo pridobil se vec. Vse to je bilo odvisno od njega in njegove vere – to naj velja tudi zate in vse ostale.

7. poglavje Hvaleznost Primeri, podani v zadnjem poglavju, bodo pripeljali bralca do zakljucka, da je izraziti svoje potrebe v Brezoblicni Snovi prvi korak na poti k temu, da postanes bogat. Pri tem bos spoznal, da je pomembno, da si sam v skladnem razmerju do Brezoblicnega Razuma. Obdrzati to skladno razmerje je vitalnega in osnovnega pomena, zato bom temu namenil nekaj vec prostora v razpravi. Dal ti bom navodila, ki te bodo zagotovo pripeljala do popolnega sozitja tvojega razuma z Bogom, ce jim bos sledil. Celoten proces je razumski popravek in pokora se lahko izrazi z eno samo besedo: hvaleznost. Najprej veruj, da obstaja ena Inteligentna Snov, iz katere so nastale vse tvari. Drugic, verjemi, da ti ta Snov da vse, kar zelis. Tretjic, z njo se povezes preko svojega obcuteka globoke in temeljite hvaleznosti. Mnogi ljudje, ki usmerjajo svoje zivljenje po vseh pravih poteh, ostajajo revni, ker jim manjka hvaleznosti. S sprejetjem enega darila od Boga so prekinili vse povezave z Njim, ker niso le-tega priznali. Bolj ko osredotocimo svoj razum na Prvotno takrat, ko do nas prihajajo dobre stvari, vse vec dobrih stvari bomo sprejeli in vse hitreje bodo prisle. Vzrok je preprosto v tem, da nas nas razumski odnos pelje vse blize k viru, od katerega prihajajo blagoslovi. Ce je zate misel, da bo zahvalnost pripeljala tvoj celotni razum v vecjo skladnost z ustvarjalnimi energijami vesolja, nova, potem dobro razmisli in spoznal bos, da je to resnica. Dobre stvari, ki jih ze imas, so prisle k tebi v skladu z zakoni, ki si jih ubogal in jim sledil. To te bo tudi drzalo v bliznjem sozitju s kreativno mislijo in ti preprecilo, da bi zapadel v tekmovalne misli. Ze sama hvaležnost te bo vodila v gledanju na Vse in te varovala pred padcem v napacno misljenje, da so zaloge omejene; takšno razmišljanje bi bilo usodno za tvoje upanje. Obstaja zakon hvaleznosti in zelo pomembno je, da ga upoštevaš, ce zelis dobiti rezultate, ki jih isces.

17

Zakon hvaleznosti je naravni princip, ki pravi, da sta akcija in reakcija zmeraj enaki in v nasprotnih smereh. Hvalezno poseganje tvojega razuma v zahvalnost Prvotnega je osvoboditev ali porast sile. Ne more ti spodleteti doseci tega, kar ti je namenjeno, reakcija se kaže v takojsnjem gibanju proti tebi. “Pridi blize Bogu in Bog bo prisel blize k tebi.” Ta trditev je psiholoskega znacaja. Ce je tvoja hvaleznost mocna in neprestana, bo reakcija Brezoblicne Snovi naproti tebi prav tako mocna in neprestana. Spomni se na hvalezen odnos, ki ga je odražal Jezus in kako je zmeraj govoril: “Zahvaljujem se Ti, Oce, da Si me slisal.” V praksi ne mores imeti velike moci brez hvaleznosti, zato ker je hvaleznost tista, ki te povezuje z mocjo. Vrednost hvaleznosti ne temelji samo na pridobivanju vecjih blagoslovov v prihodnosti. Brez hvaleznosti se ne bos dolgo upiral nezadovoljnim mislim o stvareh, taksnih kot so. V trenutku, ko dovolis svoji zavesti, da je nezadovoljna glede obstojecih stvari, pricnes izgubljati tla pod nogami. Tvoja pozornost je fiksirana na prostasko, navadno, revno, umazano in na hudobno in tvoj razum povzame obliko teh stvari. Nato bos poslal te oblike in razumske podobe v Brezoblicno in prostasko, revno, umazano in hudobno bo prislo do tebe. Dovoliti svoji zavesti, da se sprehaja po manj vrednem, pomeni postati manj vreden in se obdati z manj vrednimi stvarmi. Po drugi strani pa pomeni osredotociti se na najboljse, obdati se z najboljsim in postati najboljsi. Ustvarjalna Energija v nas nas spremeni v podobo tega, cemur namenjamo naso pozornost. Mi smo Misleca Snov in ta zmeraj povzame obliko tega, o cemer razmislja. Hvalezen razum je zmeraj osredotocen na najboljse. Zato tudi zeli postati najboljsi in povzame obliko ali znacaj najboljsega in tako bo tudi dobil najboljse. Tudi zaupanje je rojeno iz hvaleznosti. Hvalezen razum neprestano pricakuje dobre stvari in pricakovanje postane zaupanje. Reakcija hvaleznosti v lastnem razumu postane vera in vsak val navzven, ki nosi hvalezno zahvalo, poraste v zaupanje in vero. Tisti, ki nima nikakrsnega obcutka za hvaleznost, ne more dolgo zadrzati zive vere. In brez zive vere ne mores obogateti z ustvarjalno metodo, kot bomo videli v naslednjih poglavjih. Pomembno je, da ti preraste v navado biti hvaležen za vsako dobro stvar, ki pride do tebe, in da se zanjo neprekinjeno zahvaljuješ. Ker so vse stvari prispevale k tvojemu napredku, moras vkljuciti vse stvari v svojo hvaležnost.

18

Ne trati casa z razmisljanjem ali govorjenjem o primanjkljajih ali napacnih dejanjih bogatinov in magnatov. Struktura njihovega sveta je tebi dala priloznost. Resnicno, vse kar dobis, je zaradi njih. Ne pritozuj se nad podkupljenimi politiki. Če ne bi bilo politikov, bi živeli v anarhiji in tvoje priloznosti bi bile zelo reducirane. Bog je dolgo in potrpezljivo delal, da bi nas pripeljal do tega, kjer smo sedaj na področju industrije in vladanja. On se kar nadaljuje to svoje delo. Nobenega dvoma ni, da bo ON opravil z bogatini, magnati, voditelji industrij in politiki, takoj ko jih bo lahko pogresal, medtem pa so vsi zelo dobro. Zapomni si, da vsi ti pomagajo organizirati smernice prehoda, preko katerega bodo tvoja bogastva prisla do tebe, zato bodi vsem hvalezen. To te bo pripeljalo do skladnega odnosa z dobrim v vsem in dobro v vsem bo premaknilo tudi tebe. 8. poglavje Misliti na Dolocen Nacin Vrni se nazaj, do 6. poglavja, in se enkrat preberi zgodbo o mozu, ki je oblikoval razumsko sliko svoje hise. Dobil bos primerno idejo o prvem koraku, da postanes bogat. Oblikovati moras cisto in dolocljivo razumsko sliko tega, kar hoces. Ne mores prenesti ideje, dokler je nimas tudi sam izoblikovane. Preden jo lahko oddas, jo moraš imeti oblikovano. Mnogi ljudje ne uspejo narediti vtisa na Misleco Snov, ker imajo samo bezno sliko in megleno osnovo o stvareh, ki jih hocejo poceti, imeti in postati. Ni dovolj, da imas samo osnovno zeljo po bogastvu in po “poceti dobro z njim”. Vsakdo ima to zeljo. Ni dovolj, da si želiš potovati, videti stvari, ziveti bolje itd. Vsakdo ima te zelje. Ce bi poslal prijatelju brezzicno sporocilo, mu ne bos poslal zaporednih crk abecede in mu prepustil, da si izoblikuje sporocilo sam zase in po svoje. Prav tako ne bos pobral besede nakljucno iz slovarja. Poslal bos sestavljen stavek, ki bo tudi nekaj pomenil. Ko zelis vtisniti svoje zelje v Snov, si zapomni, da mora biti to izoblikovana izjava. Vedeti moraš, kaj hoces in pri tem bodi odlocen. Ne mores obogateti ali pognati ustvarjalne energije v gibanje, tako da pošiljaš neoblikovana hrepenenja in nejasne zelje. Pojdi skozi svoje zelje, prav tako kot je sel moz, ki sem ga opisal, skozi svojo hiso. Poglej, kaj hoces, in si izoblikuj čisto razumsko podobo tega, kar si želiš imeti. To jasno razumsko sliko moras imeti neprestano v glavi, tako kot ima mornar v glavi pristanisce, proti kateremu pluje. Neprestano glej v to smer. Ne smes izgubiti pogleda pred seboj, tako kot krmar ne sme izgubiti pogleda na kompas. Ni potrebno, da vadis koncentracijo. Niti ti ni potrebno vzeti si cas posebej za molitev in za potrditev; ni se ti potrebno “podati v tisino” ali kakrsnekoli okultne rituale. Stvari

19

so v redu, take kot so. Najpomembneje je vedeti, kaj hoces in to hoteti tako zelo, da bo ostalo v tvojih mislih. Porabi, kolikor mores, svoj prosti cas, da razmisljas o svoji sliki. Nihce ne potrebuje posebnih vaj za koncentracijo razuma za stvar, ki jo zares hoce. Samo stvari, do katerih ti ni veliko, zahtevajo napor, da se na njih osredotočiš. Samo ce zelis resnicno obogateti, ce je tvoja zelja dovolj mocna, da drzi tvoje misli naperjene na cilj kot drzi magnetni pol napeto iglo kompasa, bo komaj omembe vredno slediti napotkom, ki so podani v tej knjigi. Metode, opisane tukaj, so za ljudi, katerih zelja po bogastvu je tako mocna, da bo premagala razumsko lenobo in ljubezen do lahkega in jih pripravila do dela. Bolj kot imas jasno in doloceno sliko in bolj ko razmisljas o njej in njenih cudovitih detajlih, mocnejsa bo tvoja zelja. In mocnejsa kot je tvoja zelja, lazje boš usmerjal svoj razum na sliko tega, kar hoces. Se nekaj vec je potrebno, kot pa samo imeti jasno sliko. Ce je to vse, kar pocnes, si samo sanjac in bos imel zelo malo ali pa nobene moci, da to izpolnis. Za svojo jasno vizijo moraš imeti namen, da to tudi uresnicis, da to napravis na oprijemljivi način. Za tem namenom mora stati nepremagljiva in neomahljiva VERA, da je ta stvar ze tvoja, da je ‘pri roki’ in da moras se samo poseci po njej. Zivi v tej novi hisi, v svoji zavesti, dokler ne dobi oblike v fizicni podobi. Na razumski stopnji vstopi takoj v uzivanje stvari, ki jih zelis. “Za katerokoli stvar prosimo med molitvijo, verjemi, da jo tudi dobis in ti jo bos imel,” je rekel Jezus. Zamisli si stvari, ki jih hoces, kot da bi bile zmeraj zraven tebe, in sebe, kot da jih ze posedujes in uporabljas. Uporabljaj jih v svoji domisljiji, tako kot jih bos uporabljal, ko bodo tvoja otipljiva posest. Bivaj v svoji razumski sliki, vse dokler ni cista in dolocljiva. Nato zavzemi Razumski Odnos Lastnika do vsega na tej sliki. Prisvoji si jo, v mislih, v popolni veri, da je to ze tvoje. Drzi se tega razumskega lastnistva, nikar ne podvomi niti za trenutek v svoji veri o tem, da gre za resnično stvar. Zapomni si, kaj je bilo receno v prejsnjem poglavju o hvaleznosti. Bodi hvaležen ves cas, ko pricakujes, da se bo to izoblikovalo. Clovek, ki se lahko iskreno zahvali Bogu za stvari, ki jih ima oblikovane samo v glavi, ima pravo vero. Ta bo obogatel in povzrocil kreacijo vsega, kar hoce. Ni ti potrebno neprekinjeno moliti za stvari, ki jih zelis, in ni potrebno pripovedovati Bogu o tem vsak dan. “Ne ponavljaj brezupno tega, kar ponavljajo pogani,“ je rekel Jezus svojim ucencem, “saj je tvoj Oce vedel, kaj potrebujes, se preden si ga za to prosil.”

20

Tvoja naloga je, da inteligentno izoblikujes svoje zelje o stvareh, ki bodo izboljsale zivljenje, in da to zeljo organiziraš v celoto in jo nato vtisneš na Brezoblicno Tvar, ki ima moc in voljo, da ti prinese to, kar hoces. Tega vtisa ne napravis s ponavljanjem besed. Napravis ga tako, da zadrzis podobo z neizpodbitnim NAMENOM in da se ji posvetis s trdno VERO. Odgovor na tvoje molitve ni zmeraj v skladu s tvojo vero med govorjenjem, ampak s tvojo vero, ko delas. Ne mores napraviti vtisa na Boga s tem, da bos temu, da mu bos povedal, kaj hoces, namenil poseben dan in potem ves teden pozabil Nanj. Ne mores narediti vtisa Nanj s tem, da izberes posebne ure, ko se zapres in molis, ce potem vso zadevo pozabiš vse do naslednje ure za molitev. Nic ni narobe z ustno molitvijo, saj ima svoj ucinek, še posebej na samega sebe, na tvojo vizijo in na krepitev tvoje vere. Vendar niso tvoje ustne peticije tiste, ki ti prinesejo to, kar hoces. Da bi postal bogat, ne potrebujes ‘sladke ure molitve’, ‘moliti moras brez prestanka’. Z molitvijo mislim na to, da se trdno drzis svoje vizije z namenom, da povzrocis njeno stvaritev v trdno snov, in z vero ter da tako tudi delas. “Verjemi, da jih sprejmes.” Ko enkrat jasno oblikujes svojo vizijo, se vsa zadeva sprevrže v sprejemanje; ko si jo izoblikoval, z ustno izjavo nagovori Prvotno v pocasceni molitvi. Od tega trenutka dalje moras v svoji zavesti sprejeti to, za kar si zaprosil. Stanuj v novi hisi, nosi lepe obleke, vozi nov avto, pojdi na potovanje in z zaupanjem nacrtuj velika potovanja. Misli in govori o vseh stvareh, za katere si prosil, tako kot da jih ze imas. Zamisli si okolje in financen polozaj, kot si ga zelis. Zivi ves cas v tem domisljijskem okolju in tem financnem polozaju. Kakorkoli že, vedi, da tega ne bos pocel kot kak sanjac in graditelj gradov v oblakih. Drzi se Vere, da je zamisljeno uresniceno, in Namena, da se to uresnici. Zapomni si, da sta vera in namen v službi domisljije in da je to razlika med znanstvenikom in sanjacem. Nadaljevanje sprejemanja te resnice je naučiti se, kako pravilno uporabljati voljo. 9. poglavje Kako uporabljati Voljo Da postanes bogat na znanstveni nacin, ne smes prisiliti svoje volje do nicesar izven sebe. Do tega tako ali tako nimas pravice. Napacno je vsiljevati svojo voljo kateremukoli moskemu ali zenski, da bi naredili to, kar si ti zelis.

21

Narobe je prisiliti ljudi z mocjo razuma, tako kot je sramotno in narobe prisiliti jih s fizicno mocjo. Ce izsilis s fizicno mocjo, da delajo ljudje zate, jih potisnes v suzenjstvo. Prisiliti jih z mocjo volje, pomeni doseci povsem enako. Edina razlika je v nacinu. Ce je odvzeti ljudem nekaj s silo ropanje, potem je odvzem s silo razuma tudi ropanje, v bistvu ni razlike. Nimas pravice uporabljati moci svoje volje na drugem niti ‘za njegovo dobro’, saj ne ves, kaj je zanj dobro. Znanost o bogatenju ne zahteva od tebe, da bi uporabljal silo na komerkoli drugem v kakrsnemkoli pogledu. Po tem ni niti najmanjse potrebe, prav zares. Vsak namen, da bi uporabil svojo voljo na drugih, bo samo izničil tvoj namen. Ni ti potrebno uporabljati svoje volje na predmetih z namenom, da bi prisli k tebi. To bi preprosto pomenilo prisiljevati Boga in bi bilo neumno in brezuspesno, kakor tudi nepomembno. Nic bolj ni potrebno prisiljevati Boga, da bi ti dal dobre stvari, kot pa da uporabis svojo voljo, da vzide sonce. Ni ti potrebno uporabljati svoje volje, da bi premagal neprijazno bozanstvo ali pa da bi prisilil trmaste in uporniske sile, da so ti pokorne. Snov je tebi prijazna in je bolj nestrpna, kot si ti, da ti da to, kar hoces. Da bi obogatel, moras uporabiti svojo voljo na sebi. Ko bos vedel, kaj naj razmisljas in naredis, potem moras uporabiti svojo voljo za to, da se prisilis, da mislis in delas pravilne stvari. To je edina pravilna uporaba volje za to, da bi dobil, kar hoces – uporabi jo, da se boš držal prave smeri. Uporabljaj voljo, da bos obdrzal sebe v mislih in dejanjih na “dolocen nacin”. Nikar ne poskusi usmerjati svoje volje, svojih misli ali svoje zavesti navzven v prostor, da bi ‘delal’ na stvareh ali ljudeh. Zadrzi svojo zavest doma, ker lahko tam doseze veliko vec, kot pa kjerkoli drugje. Uporabi svojo zavest, da bi oblikoval razumsko podobo tega, kar hoces. Drzi se te vizije z vero in namenom. Uporabi svojo voljo za to, da bi delal na Pravi Nacin. Bolj kot sta mirno usmerjena tvoja volja in namen, hitreje bos obogatel, ker bos naredil samo POZITIVNE vtise na Snov in jih ne bos nevtraliziral in nadomeščal z negativnimi vtisi. Podoba tvoje zelje, obdane z vero in namenom, je zajeta v Brezoblicnem in skozi velike razdalje prodira po vesolju. Ko se ta slika razsirja, se vse stvari premaknejo proti njeni uresnicitvi. Vsaka ziva stvar, vsaka vrojena stvar in stvari, ki si jih zgradil, so usmerjene proti temu, da prinesejo v zivljenje to, kar ti hoces. Vse je usmerjeno v to smer. Vse se pricne premikati proti tebi.

22

Povsod je razum ljudi pod vplivom tega, da podzavestno dela stvari v smeri tvojih potreb in izpolnitve tvoje zelje. To lahko preveris tako, da zacnes z negativnimi vtisi na Brezoblicno Tvar. Dvom in nevera bosta zagotovo zacela gibanje, ki bo vodilo od tebe, tako kot vera in namen usmerjata gibanje proti tebi. Mnogi ljudje tega ne razumejo. Poskusajo uporabljati ‘znanost zavesti’ za to, da bi postali bogati, vendar ne uspejo. Vsako uro, ki jo prezivis s tem, da posvečaš pozornost dvomom in strahovom, vsako uro, ki jo prezivis v skrbeh, vsaka ura, v kateri je tvoja dusa zasvojena z nevero, usmeri tok od tebe na celotnem podrocju Inteligentne Snovi. Vse obljube so samo za tiste, ki verjamejo. Sedaj ves, zakaj je glede tega Jezus vztrajal v veri. Prepricanje je pomembno, zato je koristno paziti na svoje misli. Tvoja prepricanja se bodo oblikovala v velike razseznosti s stvarmi, ki jih opazujes in o katerih razmisljas, zato je pomembno, da ukazujes svoji pozornosti. Uporabljaj voljo. Od tvoje volje je odvisno, da dolocis, na katerih stvareh se bo zadrzevala tvoja pozornost. Ce zelis obogateti, ne smes preučevati revscine. Stvari ne obstajajo zato, da razmisljamo o njihovih nasprotjih. Zdravja nikoli ne zadrzimo tako, da razmisljamo o bolezni. Pravicnost se ne siri tako, da razmisljamo o grehu in mislimo na greh. In nihce ni nikoli obogatel tako, da je preučeval revscino in razmisljal o revscini. Medicina kot znanost o boleznih je razvila bolezen. Religija kot znanost o grehu je razvila greh in ekonomija kot znanost o revscini bo zapolnila svet z bedo in s hotenjem. Ne govori o revscini, ne raziskuj je ali skrbi o tem. Naj ti bo vseeno, kaksni so njeni razlogi, saj nimas nic opraviti s tem. To, kar zanima tebe, je zdravilo. Ne zapravljaj svojega casa za dobrodelna dela ali v dobrodelnih gibanjih. Vse dobrodelne organizacije tezijo k temu, da bi razsirile bedo, ki jo nameravajo odpraviti. Ne pravim, da moras biti trdosrcen in neprijazen, da moras preslisati klic na pomoc. Toda ne smes poskusiti razsirjati revscine na konvencionalni nacin. Pusti revscino za sabo in ‘napravi dobro’. Postani bogat, to je najboljsi nacin, da pomagas revnim. Predstave o bogastvu ne mores zadrzati v glavi, ce polnis svojo glavo s slikami revscine. Ne beri casopisov ali knjig, ki posvečajo posebno pozornost bedi stanovanjskih problemov, grozotam otroskega dela in tako dalje. Ne beri nicesar, kar bi polnilo tvojo glavo z mracnimi slikami potrebe in trpljenja.

23

Ne mores pomagati ubogim s tem, da ves o teh stvareh. Siroko razsirjeno znanje o tem ne stremi za tem, da bi revscino tudi odpravilo. Kar pomaga odpraviti revscino, niso slike revscine v tvoji zavesti, temvec slike bogastva v zavesti revnih. Ko si zavrnil, da bi bila tvoja zavest napolnjena s slikami te bede, nisi zapustil revnih v njihovi bedi. Revscina je lahko odpravljena, vendar ne tako, da bi porastlo stevilo tistih, ki razmisljajo o revscini, ampak s porastom stevila tisih revnih ljudi, katerih namen je obogateti. Revni ne potrebujejo miloscine. Miloscina jim poslje samo kos kruha, ki bo podaljašal njihovo bedo oziroma jih osreči, da nanjo pozabijo za kaksno uro ali dve. Navdih jim bo pomagal, da se bodo dvignili iz svoje bede. Ce zelis pomagati revnim, jim razloži, da lahko obogatijo in jim to dokazi tako, da sam obogatis. Edini nacin, da bo revscina na tem svetu za zmeraj zatrta, je, da bo zmeraj narascalo stevilo ljudi, ki bodo brali to knjigo. Ljudje se morajo nauciti postati bogati z ustvarjanjem in ne s tekmovanjem. Vsak clovek, ki postane bogat s tekmovanjem, prevrne za sabo lestev, po kateri se je povzpel, in potlaci druge. Toda vsak clovek, ki postane bogat z ustvarjanjem, odpre pot za tisoce, ki mu bodo sledili, in jih navdusi, da tudi oni pocno tako. Ko zavrnes pomilovanje revscine, gledanje revscine, branje o revscini, misli in govorice o revscini ali pa poslusanje tistih, ki govorijo o njej, nisi trdosrčen ali brezčuten. Uporabi moc svoje volje, da bos obdrzal svoj razum STRAN OD teme revscine in da bos obdrzal vero in namen NA viziji tega, kar ti hoces. 10. poglavje Nadaljnja uporaba volje Ne mores imeti ciste in resnicne vizije bogastva, ce neprestano obracas svojo pozornost k nasprotnim slikam, naj bodo to zunanje ali pa domisljijske. Ne govori o svojih preteklih financnih tezavah, ce si jih imel, niti ne razmisljaj o njih. Ne govori o revscini svojih starsev ali o tezkem otrostvu, saj bi to pomenilo, da se za dolocen cas zavestno uvrstis med revne, kar bo zagotovo obrnilo gibanje stvari v tvojo smer. “Pusti, da mrtvi pokopljejo svoje mrtve,” je rekel Jezus. Pusti revscino in vse, kar tezi k revscini, za zmeraj za sabo.

24

Doloceno teorijo o vesolju si sprejel kot pravilno in vse tvoje upanje v sreco temelji na njej. Kaj lahko pridobis, ce posvečaš pozornost nasprotnim teorijam? Ne beri poboznih knjig, ki ti govorijo, da bo svet kmalu propadel. Ne beri pisanj pesimisticnih filozofov, ki ti govorijo, da gre vse k vragu. Svet ne gre k vragu, na poti k Bogu je. Je cudovito Postajanje. Res je, da se veliko dobrih stvari v obstoječih pogojih med seboj izključuje; toda kaj bi pridobili, če bi jih preučevali, ko pa so zagotovo minljive? Preučevanje le-teh namreč samo tezi k temu, da preveri njihovo minljivost in jih obdrzi med nami. Zakaj bi posvečal pozornost in cas stvarem, ki so bile odstranjene med razvojem, ko pa lahko njihovo odstranitev pospesis samo tako, da podpiraš evolucijsko rast, katere del si tudi ti? Ni pomembno, kako grozoviti so pogoji v nekaterih drzavah, oddelkih ali prostorih. Če razmisljas o tem, tratis svoj cas in unicujes svoje lastne moznosti. Zanimaj se za to, da postane svet bogat. Misli na bogastva, v katera prihaja svet, namesto na bogastva, iz katerih se bo izkopala revscina. Zapomni si, da je edini nacin, na kateri lahko pomagas svetu, ta, da postanes sam bogat na kreativen nacin in ne s tekmovanjem. Posveti vso svojo pozornost bogastvu, ignoriraj revscino. Kadarkoli govoris ali mislis o teh, ki so revni, misli in govori o njih, kot o teh, ki bodo postali bogati, kot o teh, ki bi jim bilo potrebno cestitati, ne pa jih pomilovati. Tako bodo ti in se ostali ujeli inspiracijo in priceli iskati pot navzven. Ker pravim, da moras posvetiti ves svoj cas, zavest in misli bogastvu, se ne pomeni, da si lahko podel in hudoben. Postati resnicno bogat je najplemenitejsa teznja, ki jo lahko imas v zivljenju, zato ker vkljucuje vse ostalo. V tekmovalnem smislu pomeni postati bogat brezbozno prerivanje za premoc nad drugim clovekom. Ko pridemo do kreativnega razuma, se vse to spremeni. Vse to je mogoce doseci z velicino in odpiranjem duse. S sluzenjem in z vzvisenim prizadevanjem pridemo tudi do nacina, kako obogateti. Z uporabo stvari je vse mogoče. Ce ti primanjkuje fizicnega zdravja, bos odkril, da je ohranjanje zdravja pogojno povezano s tem, da obogatis. Samo tisti, ki so osvobojeni financih skrbi in ki imajo sredstva, da zivijo brezskrbno zivljenje in sledijo higienskim navadam, so lahko zdravi.

25

Moralna in dusevna velicina je mogoča samo pri tistih, ki so nad tekmovalno bitko za obstoj. Samo tisti, ki postajajo bogati na nivoju kreativnih misli, so razbremenjeni podcenjujocih vplivov tekmovanja. Ce je tvoje srce usmerjeno k srecnemu domu, si zapomni, da cveti ljubezen tam, kjer je zlahtnost, visoki nivo miselnosti in svoboda pred podkupljivimi vplivi. Taki posamezniki se nahajajo tam, kjer je bogastvo pridobljeno na nacin kreativnega misljenja brez kaznovanja in tekmovanja. Ne mores stremeti za bolj plemenitim, kot pa je to, da postanes bogat. Svojo pozornost moras osredotociti na svojo zavestno podobo bogastev in na izlocitev vseh, ki bi poskusali zasenciti ali oskruniti to vizijo. Nauciti se moras videti RESNICO, ki je v vseh stvareh, in upoštevati vse navidezno slabe pogoje. Eno Veliko Zivljenje se zmeraj pomika naprej k polnejsemu izrazu in bolj popolni sreci. Res je, da revscina kot taksna ne obstaja, obstaja samo bogastvo. Nekateri ljudje ostanejo revni, ker se ne menijo za resnico, da obstaja bogastvo tudi zanje. Tega se najbolje naucijo tako, da jim pokazes pot do obilja s svojo lastno podobo in prakso. Drugi so revni zato, ker ko zacutijo, da vidijo pot, ki vodi iz revscine, postanejo razumsko tako brezbrizni in se s svojim razumom ne potrudijo, da bi nasli pravi nacin in se podali na to pot. Najbolje, kar lahko storis zanje, je, da vzpodbudis njihovo zeljo s tem, da jim pokazes sreco, ki izhaja iz tega, ko si pravicno bogat. Drugi so spet revni zato, ker so postali z nekaj spoznaja o tej znanosti tako preobremenjeni in izgubljeni v labirintu metafizike in okultnih teorij, da ne vedo vec, katero pot naj bi ubrali. Poskusijo kombinacijo vec stvari in so v vseh neuspesni. Zate je torej najbolje, da jim pokazes pot skozi svoj primer in prakso. En gram prakse odtehta en kilogram teorije. Najbolje, kar lahko napravis za ves svet, je, da napravis najbolje iz sebe. Bogu in cloveku lahko služiš na najbolj ucinkovit nacin tako, da postanes bogat, to je, da postanes bogat na kreativen nacin in ne s tekmovanjem. Se nekaj - trdimo, da ta knjiga podrobno podaja nacela znanosti, kako obogateti; ce je to res, ti ni potrebno prebirati nobene druge knjige na to temo. To lahko zveni ozko in egoisticno, vendar razmisli: metode racunanja v matematiki so sestevanje, odstevanje, mnozenje in deljenje, nobena druga metoda ni mogoca. Obstaja samo ena najkrajsa razdalja med dvema tockama. Za znanstveno razmišljanje obstaja samo en način, in to je nacin, ki te bo pripeljal po najbolj preprosti in zanesljivi poti do cilja. Nihče še doslej ni predstavil bolj preprostega in manj kompliciranega ‘sistema’, kot je ta, predstavljen tukaj. Ociscen je vsega nepotrebnega. Ce se mu posvetis, pusti vse ostale ob strani in jih popolnoma odmisli. Beri to knjigo vsak dan. Imej jo pri sebi. Zapomni si jo in ne razmisljaj o drugih ‘sistemih’ in teorijah, saj se ti sicer lahko zgodi, da bos pricel dvomiti in bos neodlocen in omahljiv v svojih mislih. Tako bos pricel delati napake.

26

Ko si ze napravil dobro in postal bogat, lahko preučuješ druge sisteme, kolikor te je volja. Vendar, dokler nisi popolnoma preprican, da si pridobil to, kar si zelel, ne beri nicesar na to temo, razen te knjige. Izjema so le avtorji, navedeni v predgovoru te knjige. Beri samo najbolj optimisticne komentarje o svetovnih novicah, te v skladu s tvojo sliko. Prav tako prelozi svoje raziskave o okultizmu. Nikar se ne poskropi s teozofijo, spiritualizmom ali podobnimi zadevami. Prav mozno je, da mrtvi se zmeraj zivijo in so v blizini. Tudi ce so, jih pusti pri miru in se zanimaj za svoje posle. Kjerkoli ze so duse mrtvih, opravljajo svoje delo in resujejo svoje lastne probleme. V to se ne smemo vmesavati, saj jim mi ne moremo pomagati. Vprasljivo je tudi, ce nam oni lahko pomagajo oziroma ce imamo sploh pravico izrabljati njihov cas. Pusti mrtve in onostranstvo pri miru in resi svoje lastne probleme, postani bogat. Ce se zacnes mesati z okultnim, bos spodbudil nasprotne tokove, ki bodo zanesljivo pripeljali tvojo ladjo do brodoloma. V prejsnjih poglavjih smo prisli do naslednjih zakljuckov teh osnovnih dejstev: Obstaja misleca snov, iz katere so narejene vse stvari in ki v svoji prvotni obliki razširja, prodira in polni vse medprostore vesolja. Misel v tej snovi napravi stvar, ki je zamišljena z idejo. Clovek lahko oblikuje stvari v svojih mislih in z vtisnjenjem te misli na Brezoblicno Snov lahko povzroci, da se stvar, o kateri razmislja, tudi izoblikuje. Da bi to dosegel, mora clovek preiti iz tekmovalne v kreativno nrav. Oblikovati mora jasno, zavestno sliko stvari, ki jih hoce, in obdrzati to sliko v svojih mislih z dolocenim NAMENOM, zato da bi dobil, kar hoce. In imeti mora neuklonljivo VERO, da bo dobil to, kar hoce. Ce razumsko vse to zavrne, lahko to omaja njegov namen, zamegli njegovo vizijo ali pa pogasi njegovo zaupanje. In kot dodatek vsemu temu bomo sedaj spoznali, da mora clovek ziveti in delati na “dolocen nacin”.

11. poglavje Delovanje na Dolocen Nacin MISEL je kreativna moc oziroma je gonilna sila, ki pripravi kreativno moc do tega, da se odzove. Razmisljanje na “dolocen nacin” ti bo prineslo bogastvo, vendar se ne smes

27

naslanjati samo na misel in zanemariti osebno vpletenost. To je cer, na kateri mnogi, drugace znanstveno in metafizicno misleci, dozivijo brodolom – ne uspe jim, da bi povezali misel z osebnim delovanjem. Nismo se dosegli stopnje razvoja niti si ne predstavljamo, da bi taksna stopnja sploh bila mogoca, na kateri bi clovek lahko ustvarjal neposredno iz Brezoblicne Snovi, brez naravnih procesov in dela cloveskih rok. Clovek ne more samo razmisljati. Njegovo osebno delovanje mora dopolnjevati njegovo misel. Z mislijo lahko povzrocis, da se bo zlato v osrcju gore premaknilo proti tebi, pa vendar ne bo izkopalo samega sebe, se precistilo, se skovalo v kovance in se prikotalilo po cesti, iščoč poti v tvoj zep. Najvisji Duh bo poslal nekoga, da bo izkopal zlato zate. Posli drugih bodo usmerjeni tako, da bodo zlato prinesli k tebi in da bos ti lahko preuredil svoje poslovne zadeve tako, da ga bos lahko sprejel. Vse to naredi tvoja misel. Pozivi in omrtvi. Dela, da dobis to, kar hoces, vendar mora biti tvoja osebna aktivnost taksna, da bos lahko pravicno sprejel to, kar hoces, ko te bo to doseglo. Tega ne smeš jemati kot miloščino niti kot krajo. Vsakemu cloveku moraš dati vec v uporabni vrednosti, kot pa ti da ta clovek v denarni vrednosti. Znanstvena uporaba misli je sestavljena iz oblikovanja ciste in razlocne zavestne slike tega, kar hoces, iz namena dobiti to, kar hoces, in iz hvaležne vere v to, da bos tudi dobil to, kar si zelis. Ne poskusaj usmerjati svojih misli na noben skrivnosten ali okultni nacin z idejo, da bo nekaj izven tebe opravilo svari zate. Ta napor je zaman in bo oslabel tvojo moc, da bi razmisljal razumno. Dejavnost misli, da obogatis, je popolnoma razlozena v prejsnjih poglavjih. Tvoja vera in namen pozitivno vtisneta tvojo vizijo na Brezoblicno Snov, ki ima PRAV TAKO KOT TI ZELJO ZA BOLJSIM ZIVLJENJEM. In ta vizija, ki jo sprejmes, primora vse kreativne sile k delu PO NJIHOVIH USTALJENIH KANALIH in to tako, da so usmerjene proti tebi. Ni tvoja naloga, da bi nadzoroval ali vodil ta kreativni proces. Vse, kar moras narediti, je, da obdrzis svojo vizijo, da se drzis svojega namena in obdrzis svoje zaupanje in hvaleznost. Delovati moras na “dolocen nacin”, zato da si bos lahko prilastil to, kar je tvoje, ko bo čas za to in zato da bos lahko srecal stvari, ki jih imas v mislih in jih razmestil na prava mesta, ko bodo prispele. Resnicnost tega je zelo ocitna. Ko te stvari dosezejo, bodo v rokah drugih ljudi, ki bodo prosili za enakovredno zamenjavo zanje. To, kar je tvoje, lahko dobis samo tako, da das drugemu, kar je njegovo.

28

Tvoja denarnica se ne bo spremenila v Denarnico Srece, ki bi bila zmeraj polna denarja, ne da bi se ti trudil za to. Prav tukaj, kjer morajo biti kombinirana misel in osebna dejanja, se nahaja zelo pomembna tocka v znanosti o bogatenju. Mnogi ljudje, zavestno ali podzavestno, pozenejo kreativne sile na delo z mocjo svoje vztrajnosti in svojih zelja, a ostanejo revni, ker ne poskrbijo za sprejem stvari takrat, ko le-te pridejo. Misel prinese stvar, ki jo zelis, do tebe, z dejanjem jo sprejmes. Kakrsnakoli so tvoja dejanja, ocitno je, da se moras odzvati SEDAJ. Ne mores se odzvati na preteklost. Za jasnost tvojega razuma je zelo pomembno, da izbrišeš preteklost iz svojega uma. Ne mores delovati v prihodnosti, saj prihodnosti se ni tukaj. Ne mores reci, kako bos reagiral v kateremkoli od prihodnjih slucajev, vse dokler ta slucaj ne prispe. Ker sedaj še nisi v pravem poslu ali v pravem okolju, ne misli, da moras preloziti delovanje, dokler ne bos v pravem poslu ali pravem okolju. Nikar ne porabljaj casa v sedanjosti za razmisljanje, kako na najboljsi nacin resiti primer prihodnosti. Verjemi, da bos v prihodnje pravilno reagiral v vsaki krizi, takrat ko se pojavi. Ce delujes v sedanjosti in si s svojimi mislimi v prihodnosti, bo tvoje sedanje delovanje plod razcepljene zavesti in ne bo ucinkovito. Vso svojo zavest usmeri v dejanja sedanjosti. Ne oddaj svojega impulza Prvotni Snovi in nato sedi in cakaj na rezultate. Tako jih ne bos nikoli dobil. Ne obstaja in ne bo obstajal noben drug cas, kot pa sedanji. Ce se zelis pripraviti na to, kar zelis, ni boljsega casa za to, kot pa je sedaj. Zaceti moras sedaj. Tvoje dejanje, karkoli to ze je, mora biti po vsej verjetnosti v sedanjem poslu ali zaposlitvi, biti mora med ljudmi in stvarmi v tvojem sedanjem okolju. Ne mores delovati tam, kjer nisi. Ne mores delovati tam, kjer si ze bil. In ne mores delovati tam, kjer se bos. Delas lahko samo tukaj, kjer si sedaj. Ne skrbi za to, ce je bilo vcerajsnje delo opravljeno dobro ali slabo, napravi danasnje delo dobro. Ne poskusaj opraviti dela za jutri ze danes, dovolj casa za to bo, ko bos prispel do tja. Nikar ne poskusaj z okultnimi ali misticnimi sredstvi vplivati na ljudi, ki so zunaj tvojega dosega. Ne cakaj na spremembo okolja, preden zacnes delovati, temveč z delovanjem povzroči to spremembo. Sedaj lahko vplivas na okolje, v katerem trenutno delujes, tako da pomagas sebe premestiti v okolje, ki je zate boljse.

29

Zvesto drzi svojo podobo v tem boljsem okolju, vendar deluj v svojem sedanjem okolju z vsem svojim srcem, vso svojo mocjo in vsem svojim razumom. Ne zapravljaj casa za sanjarjenje in gradnjo gradov v oblakih, drzi se svoje vizije in tega, kar hoces in deluj SEDAJ. Nikar se ne potikaj naokoli in ne isci nekaj novega ali pa nekaj nenavadnega in cudnega ali izrednega za delo, da bi napravil prvi korak k temu, da obogatis. Velika verjetnost je, da bodo tvoja dejanja, vsaj nekaj casa, ta, ki si jih pocel ze v preteklosti, vendar bos sedaj zacel delati to na Poseben Nacin. To te bo zagotovo naredilo bogatega. Ce si vpleten v kaksno delo in cutis, da to ni pravo delo zate, ne cakaj, da bos prisel do pravega dela, preden zacnes delovati. Ne bodi brez poguma, ne sedi in ne obzaluj, ker si na napacnem mestu. Nihce ni bil nikoli tako napacno namescen, da ne bi mogel najti pravega prostora. In nihce se nikoli ni bil tako vpleten v napacno delo, da ne bi mogel zaceti pravega dela. Drzi se vizije o sebi in pravem delu z namenom, da to tudi zacnes, in vero, da bos začel ta posel in da si ze na poti do tega, vendar DELUJ v svojem sedanjem delu. Uporabi svoj sedanji posel kot sredstvo, da bos dobil boljsega, in uporabi svoje sedanje okolje kot sredstvo, da bos prisel v boljse okolje. Tvoja podoba pravega posla, ce je zdruzena z vero in namenom, bo povzrocila, da bo Prvotno premaknilo pravi posel naproti tebi. In tvoje delovanje, ce delas na “dolocen nacin”, ti bo omogocilo, da bo ta posel napredoval. Ce si zaposlen ali pa dobivas mesecno placo in cutis, da bi moral zamenjati prostor za to, da bos dobil to, kar hoces, nikar ne usmerjaj svoje misli v prostor in se ne zanasaj, da ti bo priskrbela novo sluzbo. Ohranjaj vizijo sebe v sluzbi, ki jo hoces, medtem ko DELAS v veri in z namenom na delu, ki ga imas sedaj. Tako bos zagotovo dobil sluzbo, ki si jo zelis. Tvoja vizija in vera bosta spravili ustvarjalne sile v gibanje. In tvoje delovanje bo povzrocilo, da se bodo sile v tvojem okolju pomaknile k tebi in tvojemu prostoru. Za zaključek tega poglavja bomo dodali se nekaj kratkih povzetkov: Obstaja misleca snov, iz katere so narejene vse stvari in ki se v svojem prvotnem stanju širi, prodira in zapolnjuje medprostore vesolja. Misel v tej snovi ustvari stvar, ki je zamisljena z idejo. Clovek lahko oblikuje stvari v svojih mislih. Ko odtisne svojo misel na Brezoblicno Snov, lahko s tem povzroci, da se bo stvar, o kateri razmislja, tudi ustvarila. Za uresnicitev tega mora clovek preiti od tekmovalne v kreativno zavest. Imeti mora cisto razumsko sliko stvari, ki jih hoce, in to sliko mora zadrzati v svojih mislih z usmerjenim NAMENOM in neomahljivo VERO, da dobi to, kar hoce. Za vse, kar bi lahko omajalo njegov namen, zameglilo njegovo vizijo ali zajelo njegovo zaupanje, bo “zaprl” svoje misli.

30

Da bi lahko sprejel to, kar hoce, takrat ko bo prispelo, mora clovek delovati na ljudi in stvari SEDAJ v svojem sedanjem okolju.

12. poglavje Uspesno delovanje Uporabljaj svoje misli, tako kot je bilo razlozeno v prejsnjih poglavjih. Pricni delati, kar lahko delaš tam, kjer si sedaj. Napravi VSE, kar zmores tam, kjer si sedaj. Napredujes lahko samo, ce presežeš svoj sedanji položaj. Noben clovek ni vecji, kot pa je njegov sedanji položaj oz. prostor, ce pusti neopravljeno kakrsnokoli delo, povezano s tem položajem. Svet napreduje samo preko tistih, ki vec kot napolnijo svoje sedanje prostore. Ce ne bi nihce zapolnil svojega prostora, bi to predstavljalo nazadovanje vsega. Tisti, ki ne zapolnjujejo svojega sedanjega prostora, so moreca teza za druzbo, vlado, trgovino in industrijo. Podpirati jih morajo drugi in to z velikimi stroski. Napredek sveta ovirajo samo ti, ki ne zapolnijo prostorov, ki jih imajo. Taksni ljudje pripadajo prejsnji dobi in nizjemu nivoju ter stopnji zivljenja in težijo k degeneraciji. Nobena druzba ne bi mogla napredovati, ce bi bil vsak manjsi, kot je njegov prostor. Socialna evolucija sledi zakonu fizicnega in razumskega razvoja. V zivalskem svetu evolucijo povzroca presezek zivljenja. Ko neki organizem vsebuje vec zivljenja, kot pa je lahko izrazeno v delovanju njegovega nivoja, takrat razvije organe visjega nivoja in pojavi se nova vrsta. Dolocene nove vrste ne bi nikoli obstajale, ce ne bi bilo organizmov, ki bi vec kot dovolj zapolnili svoje prostore. Povsem enak zakon velja tudi zate. Da obogatis, pomeni, da delas v svojih zadevah po teh enakih nacelih. Vsak dan je uspesen ali pa neuspesen. Seveda so uspesni dnevi, ki ti prinesejo to, kar hoces. Ce je vsak dan neuspesen, ne bos nikoli obogatel. Ce je vsak dan uspesen, bos neizbezno postal bogat. Ce ne opravis nečesa, kar lahko naredis se danes, v tej stvari nisi uspel in posledice so lahko bolj katastrofalne, kot pa si predstavljas. Rezultatov ne mores vedeti v naprej, tudi za se tako nepomembne dogodke. Ne poznas delovanja vseh sil, ki so bile pognane v gibanje v tvojem imenu. Veliko je lahko odvisno tudi od majhnega dejanja. To je lahko prav tista stvar, ki bo odprla vrata priloznosti velikim priloznostim. Nikoli ne mores vedeti vseh kombinacij, ki jih dela Prvotna Inteligenca v tvoje dobro v svetu stvari, iz stvari in v cloveskih zadevah. Tvoja nemarnost in neuspeh, da naredis nekaj se tako majhnega, lahko povzroci dolg zastoj v pridobivanju tega, kar hoces.

31

Naredi vsak dan VSE, kar je lahko ta dan narejeno. Upostevaj, seveda, omejitev tega ali uvrstitev zgoraj navedenega. Ni potrebno pretiravati pri delu niti se gnati slepo v svojem poslu, da bi naredil kar najvecje mozno stevilo stvari v najkrajsem moznem casu. Ni ti potrebno delati jutrisnjega dela ze danes ali pa narediti tedensko delo v enem dnevu. Kar zares šteje, ni stevilo stvari, ki jih naredis, ampak ucinkovitost vsakega posameznega dela. Vsako delo je po svoje uspeh ali neuspeh. Vsako delo je po svoje ucinkovito ali pa nezadovoljivo. Vsako nezadovoljivo delo je neuspeh. Ce prezivis svoje zivljenje v izvajanju neucinkovitih stvari, bo tvoje celotno zivljenje propad. Če je vse tvoje delo neucinkovito, potem je vse še tem slabse zate, če narediš še tako veliko stvari. Drugace pa je z vsakim učinkovitim delom, ki je uspeh po svoje. Ce je vsako delo v tvojem zivljenju učinkovito, MORA biti tvoje celo zivljenje uspeh. Vzrok neuspeha je delati prevec stvari na neučinkovit nacin in ne poceti dovolj na učinkovit nacin. Spoznal bos, da je samoumevno, da ne delas nikakrsnih neučinkovitih del. Ce delas dovolj učinkovito, bos obogatel. Uvidel bos, da je pridobivanje bogastva prav tako natancna znanost, kot je matematika. Kar je pomembno, se vrti okoli vprasanja, ali lahko pretvoris vsako posamezno delo v uspeh samo po sebi. In to lahko naredis prav zagotovo. Vsako delo lahko naredis uspesno, zato ker delujejo VSE sile zate in VSE sile ne morejo biti neuspešne. Na voljo imaš moč in da bi bilo vsako delo zadovoljivo opravljeno, moras vanj vloziti samo se moc. Vsako delo je ali mocno ali slabotno. Ko je mocno, takrat delas na Dolocen Nacin. To te bo obogatelo. Vsako delo je lahko narejeno mocno in učinkovito in to tako, da ohraniš svojo vizijo, medtem ko opravljas to delo in ko vlozis vanj vso moc svoje VERE in NAMENA. Na tej stopnji ljudje ponavadi ne locijo razumske moci od osebnega delovanja. Ponavadi uporabijo moc zavesti na enem mestu in samo enkrat, delujejo pa na drug

32

nacin in ob drugi priložnosti. Tako njihova dejanja niso uspesna že v njih samih, preveč jih je neučinkovitih. Ce je VSA moc usmerjena v vsako dejanje, ni pomembno, kako vsakdanje je, zato bo vsako dejanje uspeh sam po sebi. In kot je v naravi stvari, vsak uspeh odpre vrata novim uspehom, pomeni tudi tvoj napredek k temu, kar ti hoces. Zapomni si, da je uspesno delovanje sestevek vseh rezultatov. Zelja po boljsem zivljenju je prirojena vsem stvarem. Ko se clovek pricne pomikati proti boljsemu zivljenju, se ga oprime vedno vec stvari. Vpliv zelje se pomnozi. Napravi vsak dan, kar lahko naredis za ta dan, in napravi vsako delo na zadovoljiv nacin. Ce recem, da se moras drzati svoje vizije, ko opravljas neko delo, naj bo to se tako nepomembno in vsakodnevno, ne mislim reci, da je pomembno, da vidis svojo vizijo ves cas razlocno in do najmanjsih podrobnosti – zato uporabljaj domisljijo o podrobnostih svoje vizije v prostem casu. Opazuj te podrobnosti, vse dokler se niso popolnoma vtisnile v tvoj spomin. Ce si zelis hitrih rezultatov, potem porabi tako rekoc ves svoj prosti cas za to vajo. Z neprekinjenim opazovanjem se bo slika tega, kar hoces, tudi do najmanjsih podrobnosti, zasidrala v tvoj razum in se tako popolnoma prenesla v zavest Brezoblicne Snovi. Med svojim delovnim casom se bos lahko samo razumsko spomnil na sliko in tako vzpodbudil svojo vero in namen ter s tem povzrocil, da bo napredoval tvoj najboljsi namen. Opazuj svojo sliko v svojem prostem casu, vse dokler ni tvoja zavest tako polna tega, da si jo sposoben razumeti v trenutku. Postal bos tako navdusen nad njeno svetlo obljubo, da bo ze sama misel nanjo priklicala v tebi tvoje najmocnejse energije. Naj se enkrat ponovimo nas povzetek in z drobno spremembo v zakljucku dodamo to, kar smo dosegli do sedaj: Obstaja misleca snov, iz katere so ustvarjene vse stvari in ki v svojem prvotnem stanju prežema, prodira in zapolnjuje medprostore vesolja. Misel v tej snovi ustvari stvar, ki je zamisljena z idejo. Clovek lahko oblikuje stvari v svojih mislih. Ko odtisne svojo misel na Brezoblicno Snov, lahko povzroci, da se bo stvar, o kateri razmislja, tudi ustvarila. Da bi to lahko naredil, mora clovek preiti od tekmovalne v kreativno zavest. Imeti mora jasno predstavo o stvareh, ki jih hoce. Z vero in namenom mora storiti vse, kar je mogoce storiti v enem dnevu in za vsako posamezno stvar na najboljsi nacin.

13. poglavje Kako priti do pravega dela

33

V kateremkoli poslu je USPEH odvisen od ene stvari, ki jo moras imeti najbolj razvito. To je kvalifikacija, potrebna za doloceno delo. Brez dobre glasbene izobrazbe ne more nihce uspeti kot ucitelj glasbe. Brez dobro razvitih rocnih sposobnosti ne more nihce doseci velikega uspeha v nobeni od rocnodelskih panog. Brez takta in trgovskih sposobnosti ne more nihce uspeti v trgovinskih poslih. Vendar to se ne pomeni samo po sebi, da bos obogatel, tudi ce imas zelo razvite sposobnosti za delo, ki ga sedaj opravljas. So glasbeniki z izvrstnim talentom, ki kljub vsemu ostanejo revni. So kovaci, mizarji in tako dalje, ki posedujejo odlicne rocne spretnosti, vendar ne obogatijo. So trgovci z dobrimi sposobnostmi, da delajo z ljudmi, pa jim vseeno spodleti. Razlicne sposobnosti so orodje. Pomembno je imeti dobro orodje, vendar je prav tako pomembno, da uporabljas to orodje na Pravi Nacin. Nekdo lahko vzame ostro zago in kos lesa in napravi prirocno omaro. Nekdo drug lahko vzame enako orodje z namenom narediti enako, vendar bo njegov koncni rezultat skrpucalo, zato ker ne ve, kako uporabljati dobro orodje na uspesen nacin. Razlicne sposobnosti tvojega razuma so razlicno orodje, s katerim moras opraviti delo, ki te bo naredilo bogatega. Lazje ti bo uspeti, ce delaš v poslu, za katerega si dobro opremljen z razumskim orodjem. Najuspesnejsi bos torej v poslu, kjer bos uporabljal svoje najboljse sposobnosti, za katerega si ‘kot rojen’. Tudi v tej izjavi so omejitve. Nihce naj ne misli, da njegov ‘klic’ dokončno določajo vrojene sposobnosti. V VSAKEM poslu lahko obogatis. Ce nimas pravega talenta za ta posel, ga lahko razvijes. To pomeni, da bos moral sproti razviti svoje orodje, namesto da uporabljas orodje, s katerim si se ze rodil. LAZJE bi bilo uspeti, ce imas ze prirojene sposobnosti, vendar LAHKO uspes v vsakem poklicu, ker lahko razvijes katerikoli osnovni talent. Ne obstaja noben osnovni talent, za katerega ne bi imel vsaj osnove. V trenutku, ki zahteva napor, bos najlazje obogatel, ce si v poslu, za katerega si najbolje usposobljen. Vendar bos obogatel na najbolj zadovoljujoc nacin, ce bos delal to, kar HOCES delati. Zivljenje je poceti to, kar hoces. Nikakrsno zadovoljstvo ni ziveti, ce smo vse zivljenje zavezani poceti to, česar ne zelimo delati in ne moremo nikoli delati tega, kar bi hoteli. Gotovo lahko delas to, kar si zelis delati. Zelja po tem je dokaz, da imas v sebi moc, ki to lahko naredi. Zelja je manifestacija moci. Zelja po igranju glasbe je moc, s katero lahko igraš glasbo, iscoc svoj izraz in razvoj. Zelja po izumljanju tehnicnih aparatov je mehanicni talent, ki isce izraz in razvoj. Kjer ni moci, četudi je razvita ali pa ne, da bi naredil neko stvar, tam se nikoli ne pojavi nobena zelja, da bi to stvar tudi napravil. Prisotnost mocne zelje po tem, da se da narediti neko stvar, je zanesljiv dokaz, da je prisotna tudi velika moc narediti to stvar, ki samo zahteva, da bi bila razvita in prenesena na Pravi Nacin.

34

Ce so vse ostale stvari nespremenjene, potem je najbolje izbrati posel, za katerega imas najbolje razvit talent. Ce pa imas mocno zeljo, da se pomeris v kateri drugi kategoriji dela, moras izbrati to delo kot najprimernejse in usmeriti vse proti temu. Lahko delas to, kar hoces delati, to je tvoja pravica in privilegij. Sledi poslu, ki bo najbolj soroden tvojemu duhu in bo zate prijeten. Ni ti potrebno delati tega, česar noces delati in tega naj bi tudi ne pocel, razen kot orodje, ki te pripelje do tega, kar hoces poceti. Zaradi nekih napak v preteklosti, zaradi katerih delaš nezazeleno delo ali bivaš v neprijetnem okolju, bos verjetno dolžan poceti nekaj casa to, česar si ne zelis. Pa vendar si lahko napravis tako delo prijetno s tem, da ves, da ti bo omogocilo priti do taksnega dela, ki ga zelis poceti. Ce imas obcutek, da nisi v pravi sluzbi, je nikar prehitro ne zamenjaj. Najboljsi nacin, da zamenjas delo ali okolje, je s pomočjo rasti. Ne boj se narediti nenadne in radikalne spremembe, ce se ti ponuja nova priloznost in če po dobrem razmisleku veš, da je to prava priloznost. Vendar nikoli ne napravi nenadne ali radikalne spremembe, ce dvomiš in če bi to storil samo zaradi spremembe. Na kreativnem nivoju ni nikoli naglice in nikoli ne zmanjka priloznosti. Ko si izven tekmovalnega razuma, bos razumel, da ti nikoli ni potrebno hiteti. Nihce te ne bo prekosil v stvari, ki jo zelis poceti. Dovolj je je za vse. Ce je eno mesto zasedeno, se bo odprlo drugo in boljse malce naprej, dovolj je casa. Ce dvomiš, pocakaj. Vrni se nazaj in opazuj svojo vizijo ter resnično poglobi svojo vero in namen. V obdobju dvoma in neodlocnosti ne pozabi na hvaležnost. Ce porabis dan ali dva za premišljevanje o tem, kaj zelis, potem bo iskrena hvaležnost, da bos to dobil, popeljala tvoj razum tako blizu Prvotnemu, da ne bos napravil napake, ko bos moral odreagirati. Obstaja razum, ki ve vse, kar je mogoce vedeti. V bliznje sozitje s tem razumom lahko prides z vero in namenom za boljse zivljenje in z globoko hvaležnostjo. Napake izhajajo iz odzivanja v naglici, delovanja v strahu in dvomu, zaradi tega ker pozabis, kaj je Pravi Motiv, ki prinaša vsem vec zivljenja. Nadaljuj z delovanjem na Dolocen Nacin in priloznosti bodo porasle. Bodi trden v svoji veri in namenu ter obdrzi bliznji stik z Vso Zavestjo v globoki hvaležnosti. Naredi vse, kar lahko vsak dan naredis na popolni nacin. Naredi to, ne da bi se ti mudilo, brez skrbi in strahu. Hodi, kolikor hitro je mogoce, vendar nikoli ne hiti. Zapomni si, da v trenutku, ko zacnes hiteti, prenehas biti ustvarjalec in postanes tekmovalec ter pades nazaj na stari nivo.

35

Zmeraj, ko se zalotis v naglici, se ustavi. Osredotoci se na razumsko podobo tega, kar hoces, in se zahvali, da bos to tudi dobil. Ta vaja HVALEZNOSTI ne bo nikoli spodletela, ker krepi tvojo vero in bo obnovila tvoj namen.

14. poglavje Obcutek napredka VSEENO je, ce zamenjas svojo lokacijo ali ne, tvoje delovanje mora biti sedaj usmerjeno v posel, v katerem trenutno deluješ. Delo, ki ga zelis, bos dobil tako, da bos konstruktivno uporabljal delo, v katerem si ze ustaljen, tako da opravljas dnevne stvari na Dolocen Nacin. Tvoje delo je povezano z drugimi ljudmi, naj bo to osebno ali preko pisem. Tvoja kljucna misel za vse tvoje napore mora biti, da posljes tem ljudem in njihovemu razumu vtis napredka. Napredek je to, kar iscejo vsi moski in zenske. Je nuja Brezoblicnega Razuma v njih, iscoca polnejsi izraz. Zelja po porastu je vrojena vsej naravi. To je osnovni namen vesolja. Vse cloveske dejavnosti so osnovane na zelji po porastu. Ljudje iscejo vec hrane, boljso obleko, boljse zavetisce, vec razkosja, vec lepote, vec znanja, vec uzitkov – porast v necem, boljse zivljenje. Vsako zivo bitje poseduje željo po neprestanem napredku. Tam, kjer se je nehal napredek zivljenja, se pricne takojsnje razkrajanje in smrt. Clovek to ve instinktivno in zato zmeraj isce vec. Zakon vecnega porasta je zasnovan ze od Jezusa dalje v zgodbi o talentih. Samo tisti, ki dobijo vec, nekaj tudi obdrzijo. Temu, ki nima, bo odvzeto se to, kar je imel. Normalna zelja po vecjem bogastvu ni zlo ali graje vredna. Je preprosto zelja po boljsem zivljenju, je prizadevnost. To so najgloblji obcutki cloveske narave. Pritegnejo vse moske in zenske, ki lahko prispevajo vec k smislu zivljenja. Ce sledis Dolocenemu Nacinu, kot je opisano na prejsnjih straneh, si bos zagotovil neprestani porast, kar dajes tudi vsem, s katerimi imas opravka. Ti si kreativni center, iz katerega izhaja porast za vsakogar. V to bodi preprican in izrazi to prepricanje vsakemu cloveku, zenski in otroku, s katerim prides v stik. Ni pomembno, kako majhen je prenos, tudi ce je samo prodaja bonboncka ali pa sladkorne palcke majhnemu otroku, polozi vanjo misel o porastu in zagotovi, da bo stranka pod vtisom te misli.

36

Vtisni napredek v vse, kar delas, tako da bodo vsi ljudje dobili vtis, da si ti Clovek Napredka in da vsi, ki so s tabo v stiku, tudi napredujejo, torej tudi ljudje, ki jih srecas v prostem casu, ko ne premišljuješ o poslu in s katerimi ne posluješ. Vsem tem dajaj obcutek napredka. Ta vtis lahko izrazis s svojo nepremagljivo vero, da si ti sam na Poti Napredka in ko dovolis, da te ta vera navdihne, napolni in prežema vsako dejanje. Napravi vse, kar delas, v trdnem prepricanju, da si ti napredujoca osebnost in da vsakemu pomagas k napredku. Cuti, da postajas bogat in da s tem, ko delas tako, tudi drugi postajajo bogati in tako razsiris dobicek na vse. Nikar se ne bahaj ali sirokousti o svojih uspehih in ne govori o njih po nepotrebnem. Prava vera ni nikoli bahaska. Kadarkoli naletiš na bahača, si nasel nekoga, ki je v dvomih in strahu. Preprosto zacuti vero in ji dovoli, da se pokaze v vsakem prenosu. Naj vsako dejanje, razpoloženje in pogled izrazijo tiho zagotovilo, da postajas bogat. Da si ze bogat. Da bi o tem govoril drugim, ne bodo potrebne besede. Cutili bodo smisel porasta, ko bodo v tvoji blizini in jih bo vedno znova pritegnilo k tebi. Na druge moras napraviti taksen vtis, da bodo to cutili v stiku s tabo in bodo tudi sami porasli. Poskrbi, da jim das vec v uporabni vrednosti, kot pa je bila denarna vrednost, ki si jim jo vzel. Bodi posten in ponosen pri poceju tega in daj to vedeti vsem. Ne bo ti primanjkovalo strank. Ljudje bodo sli tja, kjer bodo dobili porast. Prvotno, ki zeli porast v vsem in ki ve vse, bo premaknilo proti tebi moske in zenske, ki niso se nikoli slisali zate. Tvoj posel bo pospeseno napredoval in presenecen bos zaradi nepricakovanih dobickov. Iz dneva v dan bos lahko delal vecje kombinacije, zagotovil vecje prednosti in tako napredoval v bolj po duhu soroden poklic, ce bos tako zelel. Nikoli ne smes izgubiti vere v to, kaj hoces, v svoje zaupanje in namen, da dobis to, kar hoces. Upoštevaj naslednje svarilo v zvezi z motivi: Pazi se zahrbtne skusnjave, da bi iskal premoc nad drugimi ljudmi. Nepouceni ali delno razviti zavesti ni nič bolj prijetnega, kot pa je premoc ali prevlada nad drugimi. Zelja po vladanju in samodokazovanju je prekletstvo sveta. Leta in leta so kralji in plemstvo namakali zemljo s krvjo v bitkah z namenom, da bi razsirili svoje imetje. Ne z namenom, da omogočijo boljse zivljenje za vse, temvec da bi dobili vec moci zase. Danes je ta isti motiv prisoten v poslovnem in industrijskem svetu. Clovek je postal marsal vojski dolarjev in trdno polozil zivljenja in srca milijonov v to isto zmesnjavo za

37

mocjo nad drugimi. Komercialni kralji so tako kot politicni kralji prevzeti z zeljo po moci. Jezus je v tej sli za gospostvom videl rastoci impulz zlobnega sveta, ki ga je On hotel porusiti. Preberi 23. poglavje Evangelija po Mateju in spoznaj slo Farizejcev po tem, da bi bili oklicani kot ‘Gospod’ , da bi sedeli na visokih polozajih, da bi prevladovali nad drugimi in da bi zvalili tezave na hrbte manj srecnih. Poglej, kako On primerja to slo po prevladi z vidika bratovstva, iscoc Skupno Dobro, kakor On imenuje Svoje ucence. Pazi se skusnjave po avtoriteti, po ‘gospodarju’, po tem da bi postal nekdo, ki je nad povprecno mnozico, po tem da se ustvarja lažen vtis s prikazovanjem radodarnosti in tako dalje. Razum, ki isce premoc nad drugimi, je tekmovalni razum. In tekmovalni razum ni kreativen. Ni potrebno, da bi zagospodaril nad svojim okoljem in svojo usodo in da bi prevladoval nad soclovekom. Ko pades v svetovno borbo za visji polozaj, ostajas podvržen svoji usodi in okolju. Da bi obogatel, postanes predmet priloznosti in špekulacije. Pazi se tekmovalnega razuma! Najboljsa izjava o nacelu kreativnega delovanja je znano t. i. ‘zlato pravilo’ Jonesa iz Toleda: “To, kar hocem zase, hocem tudi za vse ostale.”

15. poglavje Napredujoci clovek To, kar sem rekel v zadnjem poglavju, se nanasa na profesionalnega cloveka, na delavca in na cloveka, ki je vpleten v trgovanje. Ni pomembno, ali si zdravnik, ucitelj ali pa duhovnik. Ce lahko izboljsas zivljenje drugih in jim pomagas spoznati bistvo, bodo pritegnjeni k tebi in ti bos obogatel. Zdravnik, ki ima v sebi vizijo velikega in uspesnega zdravnika in ki dela v smeri popolne stvaritve te vizije z vero in namenom, kot je opisano v prejsnjih poglavjih, bo prisel v bliznji stik z Virom Zivljenja in bo fenomenalno uspesen. Pacienti bodo drli k njemu. Nihce nima vecje priloznosti, da prenese ucenje te knjige v prakso kot pa zdravnik. Ni pomembno, kateri soli pripada. Osnova zdravljenja je skupna vsem in vsi jo lahko enako razvijejo. Napreden Clovek v medicini, ki ima jasno sliko o svojem uspehu in ki uboga zakone vere, namena in hvaleznosti, bo ozdravil vsak zdravstveni primer, ki se ga da ozdraviti. Pri tem ni pomembno, kaksna zdravila uporablja. Na podrocju religije svet klice po duhovniku, ki bi lahko ucil tiste, ki poslusajo resnicno znanost ugodnega zivljenja. Temu, ki bo osvojil podrobnosti znanosti o bogatenju,

38

skupaj z znanostjo o dobrobitju, o tem, kako biti velicasten in o zmagujoci ljubezni, in ki bo ucil te podrobnosti, ne bo nikoli zmanjkalo poslusalcev. To je evangelij, ki ga svet potrebuje. Prispeval bo k porastu zivljenja in clovek ga bo rad poslusal in podprl. To, kar potrebujemo sedaj, je prikaz znanosti zivljenja s priznice. Hocemo pridigarje, ki nam ne bodo povedali samo kako, temvec tiste, ki nam bodo v lastni osebi pokazali kako. Potrebujemo pridigarja, ki bo sam bogat, zdrav, velicasten, priljubljen, ki nas bo ucil, kako lahko pridobimo te stvari. Ta bo nasel veliko in zvesto mnozico. Enako velja za ucitelja, ki lahko navdusi otroke z vero in namenom napredujocega zivljenja. Ta ne bo nikoli ’brez dela’. Vsak ucitelj, ki ima to vero in namen, lahko prenese to na svoje ucence. Ce je to del njegovega zivljenja in prakse, si ne more pomagati, da jim tega ne bi dal. Kar velja o ucitelju, pridigarju in zdravniku, velja tudi za odvetnika, zobozdravnika, zavarovalnega agenta – za vsakogar. Zdruzenje razumske in osebne dejavnosti, ki sem ju opisal, ne more spodleteti. Vsak moski in zenska, ki sledita tem napotkom neomajno, vztrajno in dobesedno, bosta obogatela. Zakon o porastu zivljenja je v svojem delovanju matematicno tako natancen, kot je zakon gravitacije. Postati bogat je natancna znanost. Delavec bo uvidel resničnost tega na svojem primeru ali na primeru koga drugega. Ne imej obcutka, da ne mores postati bogat, ker delas v okolju, kjer ni vidne priloznosti za napredovanje, kjer so nizke place in stroski zivljenja visoki. Oblikuj svojo jasno razumsko vizijo tega, kar hoces, in pricni delovati z zaupanjem in namenom. Vsak dan napravi vse delo, ki ga lahko, in opravi vsak del tega dela na popolnoma uspesen nacin. Polozi moc uspeha in namen, da obogatis, v vse, kar delas. Ne pocni tega samo z namenom prilizovanja tvojemu zaposlovalcu, z upanjem, da bodo on ali pa tisti nad tabo videli tvoje dobro delo in te povisali; verjetno se to ne bo zgodilo. Clovek je ‘samo’ dober delavec. Zapolnjuje prostor po svojih najboljsih moceh in je zadovoljen s tem. Za svojega zaposlovalca je dragocen, zato ni v njegovem interesu, da bi ga povisal, ker je vec vreden tam, kjer je sedaj. Da si zagotovis povisanje, je potrebno nekaj vec, kot pa samo to, da prerastes svoj prostor. Clovek, ki je preprican, da bo napredoval, je ta, ki je prerasel svoj prostor. Ta, ki ima jasno predstavo, kaj hoce biti, in ki je trdno odlocen, da to, kar si zeli biti, tudi BO. Nikar ne poskusi vec kot zapolniti svoj sedanji prostor z zadovoljevanjem tvojega zaposlovalca. Napravi to z mislijo o napredovanju. Ohrani vero in namen za porast med delovnim casom, po delovnem casu in pred delovnim casom. Zadrzi to na tak nacin, da bo vsakdo, ki bo prisel v stik s teboj, pa naj bo to delovodja, kolega delavec ali pa

39

druzabni znanec, obcutil moc namena, ki seva od tebe. Vsakdo bo dobil v tvoji blizini obcutek napredka in vzpona. Ljudi bo pritegnilo k tebi. Ce ni moznosti za napredovanje v tvoji sedanji sluzbi, potem bos prav kmalu videl priloznost za novo sluzbo kje drugje. Obstaja moc, ki vedno ponuja različne priloznosti Napredujocemu Cloveku, ki napreduje v skladu z zakonom. Bog se ne more upreti, da ti ne bi pomagal, ce delujes na Določen Nacin, saj s tem pomaga tudi Samemu sebi. V tvoji osebni situaciji ali na področju industrije te nič ne more ovirati. Ce ne mores obogateti v jeklarski industriji, potem lahko obogatis na 10 hektarjih zemlje. Ce pricnes delati na Dolocen Nacin, bos zagotovo pobegnil pred ‘prijemi’ jeklarske industrije in bos sel na kmetijo ali kjerkoli si zelis biti. Ce bi nekaj tisoc ljudi povzelo Dolocen Nacin, bi se jeklarska industrija kmalu znašla v nevarnosti. Svojim delavcem bi morali dati vec priloznosti ali pa opustiti posel. Nikomur ni potrebno delati za trust. Trust lahko obdrzi cloveka v brezupnih pogojih samo tako dolgo, dokler se obstajajo ljudje, ki so ignorantski do znanosti o bogatenju ali pa so intelektualno preleni, da bi to vadili. Pricni tako misliti in delati in tvoja vera in namen ti bosta hitro pokazala vsako priloznost, da izboljsas svoj polozaj. Priloznosti bodo hitro prisle, saj jih bo Osnovno, ki deluje v Vsem in dela zate, prineslo k tebi. Nikar ne cakaj na priloznost, da bo vse, kar ti hoces, da je. Ko imas priloznost, ki je vec, kot pa si ti predstavljas, in te privlaci, jo vzemi. To bo prvi korak k se vecji priloznosti. Tisti, ki zivi zivljenje napredka v tem vesolju, ni prikrajsan za priloznosti. Dediscina vesolja je, da so vse stvari zanj in delajo skupaj v njegovo dobro. Zagotovo mora obogateti, kdor razmislja in dela na Dolocen Nacin. Torej naj delavci, moski in zenske, preučujejo to knjigo z veliko natancnostjo in naj vstopijo z zaupanjem v smeri delovanja, kot ga opisuje. Ne bo jim spodletelo.

16. poglavje Nekaj nasvetov in zakljucne misli Mnogi ljudje se bodo rogali zamisli, da obstaja natancna znanost, kako obogateti. Verjamejo, da so zaloge bogastva omejene. Vztrajali bodo, da se morajo spremeniti socialne in vladne ustanove, se preden bi lahko doloceno stevilo ljudi pridobilo neko pristojnost. To seveda ni res.

40

Resnica je, da obstojeca vlada ohranja množice ljudi v revscini in to zato, ker množice ljudi ne mislijo in ne delajo na Dolocen Nacin. Ce bi se množice pomaknile naprej, kot sugerira ta knjiga, jih ne bi mogli zadržati niti vlada niti industrijski sistemi. Vsi sistemi se morajo prilagoditi gibanju, ki tezi k napredku. Ce imajo ljudje Napredujoco Zavest, imajo Vero, da lahko obogatijo in napredujejo s trdnim namenom, da bodo obogateli. Nic jih ne more zadrzati v revscini. Posamezniki lahko vstopijo na Doloceno Pot v vsakem trenutku in pod katerokoli vladno ureditvijo in obogatijo. Ko bo zadostno stevilo posameznikov napravilo prav to pod katerokoli vlado, bodo povzrocili, da se bo sistem spremenil tako, da bo odprl vrata se za druge. Vec kot postane ljudi bogatih na konkurencnem nivoju, toliko slabse je to za ostale. Vec kot je ljudi, ki obogatijo na kreativnem nivoju, toliko bolje je to za ostale. Ekonomska resitev za mnozice je lahko dosezena samo z velikim stevilom ljudi, ki izvajajo znanstveno metodo, ki je podana v tej knjigi, in postanejo bogati. To spoznanje bo pokazalo pot se drugim ljudem in jih navdusilo z zeljo po resnicnem zivljenju, z vero, da je to mogoce doseci, in z namenom, da to tudi dosezejo. Ze sedaj je dovolj vedeti, da ti niti vlada, pod katero zivis, niti kapitalisticni ali tekmovalni sistem industrije ne morejo prepreciti, da ne bi obogatel. Ko vstopis na kreativni nivo misli, se bos dvignil nad vsem tem in bos postal drzavljan drugacnega kraljestva. Vendar si zapomni tole - tvoje misli morajo biti na kreativnem nivoju. Ne bodi, niti za trenutek, v zmoti, da so zaloge omejene ali pa da bi deloval na tekmovalnem nivoju. Kadarkoli pades v staro obliko razmisljanja, se v trenutku preobrni. Takrat ko si v tekmovalni zavesti, si izgubil sodelovanje Celotnega Razuma. Nikar ne nacrtuj, kako bos razresil nujne primere v prihodnosti, razen ce ta nujna politika lahko vpliva na tvoje sedanje delovanje. Naj te zanima delo, ki ga lahko opravis danes na popolnoma uspesen nacin, in ne nujni primeri, ki bi lahko nastali jutri. Tem se lahko posvetis takrat, ko se bodo pojavili. Nikar se ne preobremenjuj s skrbmi in z vprasanji o tem, kako bos resil probleme, ki bi se lahko pojavili na tvojem poslovnem področju, razen ce razlocno vidis, da moras se danes spremeniti smer zato, da bi se jim izognil. Ni pomembno, kako velika se ti zdi ovira v daljavi. Odkril bos, da bo izginila, ko se ji priblizas, ce nadaljujes na Dolocen Nacin, ali pa se bo pojavil nacin, kako priti preko nje, skozi njo ali naokoli.

41

Nobena mozna kombinacija okoliscin ne more poraziti tistega, ki napreduje k bogastvu po zelo znanstveni metodi. Nobenemu moskemu ali zenski, ki se drzita zakona, ne more spodleteti, da ne bi obogatela. Nikar se ne ustrasi moznih nesrec, zaprek, panike ali pa neugodnih nakljucij. Dovolj casa imas, da se spoprimeš s temi stvarmi, ko se bodo pojavile pred taboj. Spoznal bos, da vsaka tezava prinese s seboj denarna sredstva za svojo resitev. Pazi, kaj govoris. Nikoli ne govori o sebi, svojih aferah ali cemerkoli drugem na neohrabrujoc nacin. Nikoli ne priznaj moznosti poraza oziroma ne govori na nacin, ki bi lahko kot možnost vključeval poraz. Nikoli ne govori o tezkih casih ali pa o dvomih v poslovnih okoliscinah. Cas je lahko tezek in posel dvomljiv za tiste, ki so na tekmovalnem nivoju, vendar zate to ne velja. Ustvaris lahko to, kar hoces. Ti si nad strahom. Ko imajo drugi tezke case in slab posel, bos ti nasel svoje najboljse priloznosti. Vadi v razmisljanju in v pogledu na svet kot na nekaj, kar je v Nastajanju, nekaj, kar raste. Upostevaj mozno zlo kot nekaj, kar je podrazvito. Zmeraj govori o pogojih napredka. Delati drugace je, kot zanikati svojo vero in zanikati svojo vero pomeni, izgubiti jo. Nikoli ne dovoli, da bi se pocutil razocaranega. Ce pricakujes, da bos imel doloceno stvar ob dolocenem casu in tega ne dobis ravno takrat, to se ni poraz. Ce se drzis svoje vere, bos spoznal, da je poraz samo navidezen. Nadaljuj na Dolocen Nacin in ce ne dobis te stvari, bos dobil nekaj veliko boljsega in bos spoznal, da je bil ta navidezni poraz v resnici velik uspeh. Neki student te znanosti se je odlocil, da bo naredil doloceno poslovno kombinacijo, ki se mu je takrat zdela zelo zazelena. Delal je nekaj tednov, da bi jo realiziral. Ko se je priblizal pomembnemu trenutku, mu je spodletelo na popolnoma nerazlozljiv nacin. Kot da bi kaksen nepredviden vpliv delal skrivoma proti njemu. Ni bil razocaran. Prav nasprotno, zahvalil se je Bogu, da je bila njegova zelja preglasovana in je nadaljeval s hvaležnostjo v svojih mislih. V nekaj tednih se mu je pokazala nova, veliko boljsa priloznost, tako da prvega posla tako ne bi zakljucil v nobenem primeru. Uvidel je, da ga je Razum, ki je vedel vec, kot pa on sam, obvaroval pred izgubo vecjega, tako da se ni zapletel z manjsim. To je nacin, kako bo vsak tvoj poraz deloval na tebi, če obdrzis vero, se drzis svojega namena, si hvaležen in naredis vsak dan vse, kar je mogoce narediti ta dan na uspesen nacin. Ko dozivis poraz, je to zato, ker nisi prosil za dovolj. Nadaljuj in dobil bos se vecjo stvar, kot pa jo isces. Zapomni si to.

42

Ne bo ti spodletelo, ker nimas potrebnega talenta za to, kar zelis delati. Ce bos nadaljeval, kot sem narekoval, bos razvil ves talent, ki je potreben za izpeljavo tvojega dela. Namen te knjige ni, da bi se ukvarjala z razvijanjem talenta, vendar je to tako preprosto in zagotovo, kot je znanost o bogatenju. Kakorkoli že, nikar ne oklevaj in omahuj v strahu pred tem, da bos omagal, ko bos prispel do dolocenega mesta. Nadaljuj. In ko prispes do tega mesta, bos dobil tudi sposobnost. Isti vir Sposobnosti, ki je omogocil neizobraženemu Lincolnu, da je opravil najvecje delo v vladi, kot je bilo kdajkoli dosezeno s strani enega cloveka, je odprt tudi zate. Lahko se zaneses na vso modrost, ki jo lahko uporabis, da bi izpolnil odgovornost, ki je pred teboj. Nadaljuj s polnim zaupanjem. Preučuj to knjigo. Naj bo tvoja stalna spremljevalka, vse dokler ne bos obvladal vseh misli, ki so zajete v njej. Medtem ko postajas mocno zasidran v tej veri, ne bos prikrajsan, ce opustis vecino prostočasnih aktivnosti in uzitkov. Izogibaj se seminarjev in predavanj, ki predstavljajo ideje, nasprotne tem tukaj. Ne beri pesimisticne ali nasprotujoce literature in se ne zapletaj v argumente o tem. Razen piscev, ki so omenjeni v predgovoru, beri čim manj. Zato pa porabi skoraj ves svoj prosti cas v premišljevanju svoje vizije, v razvijanju hvaležnosti in v branju te knjige, ki vsebuje vse, kar moras vedeti o znanosti o bogatenju. Vse te dragocenosti bos nasel strnjene v naslednjem poglavju.

17. poglavje Povzetek znanosti o bogatenju Obstaja misleca snov, iz katere so narejene vse stvari in ki se v svoji prvotni obliki širi, prodira in zapolnjuje medprostore vesolja. Misel v tej snovi ustvari stvar, ki je zamišljena z idejo. Človek lahko oblikuje stvari v svojih mislih. Ko odtisne svojo misel na brezoblično snov, lahko povzroči, da se bo stvar, o kateri razmišlja, ustvarila. Da bi to lahko naredil, mora človek preiti od tekmovalne v kreativno zavest, drugače ne more biti v sožitju z Brezoblično Inteligenco, ki je v svojem duhu zmeraj kreativna in nikoli tekmovalna. Človek lahko doseže popolno sožitje z Brezoblično Tvarjo tako, da neguje živahno in iskreno hvaležnost za blagoslove, ki mu jih prinaša. Hvaležnost poenoti razum človeka z razumom Tvari tako, da so človekove misli sprejete v Brezoblično. Clovek lahko ostane na kreativnem nivoju samo tako, da se združi z Brezoblično Inteligenco skozi globoko in neprestano hvaležnost.

43

Človek mora oblikovati jasno in dokončno razumsko sliko stvari, ki jih hoče imeti, delati ali postati. Ohranjati mora svojo razumsko podobo, medtem ko je globoko zahvalen Prvotnemu, da so vse njegove želje uslišane. Človek, ki želi postati bogat, mora porabiti svoje proste ure za oblikovanje svoje Vizije in resnične hvaležnosti, kot da je ta stvarnost že njegova. Nikoli ni dovolj poudarjena pomembnost stalnega opazovanja razumske podobe, pogojene z neomahljivo vero in iskreno zahvalnostjo. V tem procesu so kreativne sile v gibanju in vtis na Brezobličnem. Kreativna energija dela preko kreativnih kanalov naravnega porasta in po industrijskem in socialnem ustroju. Vse, kar je vključeno v človekovo razumsko sliko, bo zagotovo prišlo do njega, če sledi zgornjim navodilom in če ostaja njegova vera trdna. To, kar hoče, bo prišlo do njega preko utečenih tokov v blagovni menjavi. Da bi človek lahko sprejel, kar mu je namenjeno, ko pride čas za to, mora biti aktiven. Njegovo delo lahko deluje samo tako, da zapolnjuje več kot pa samo svoj prostor. V mislih mora obdržati Namen, da bo obogatel preko uresničitve svoje razumske podobe. Vsak dan mora narediti vse, kar je lahko storjeno ta dan, s tem da pazi na to, da je vsako dejanje opravljeno na uspešen način. Vsakemu človeku mora dati v uporabni vrednosti več, kot pa je on prejel v gotovini, zato da vsaka transakcija pripomore k boljšemu življenju. Ohranjati mora Napredno Misel tako, da bo vtis o porastu posredovan vsem, s katerimi pride v stik. Moški in ženske, ki vadijo po teh napotkih, bodo zagotovo obogateli. Bogastva, ki jih bodo sprejeli, bodo v popolnem ravnovesju z njihovo vizijo, odločnostjo njihovega namena, s stabilnostjo njihove vere in z globino njihove hvaležnosti. KONEC

44

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful