Unitatea de învăţământ: L.T.

”Dimitri Filisanu” Profilul: Tehnic Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională: Tehnician mecanic intretinere si reparatii Modulul VII: Asamblari mecanice Nr de ore/an: 50 Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: LT: 8 IP:42 Clasa: XI J Profesor: MELEI LIVIUS Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: PLANIFICARE CALENDARISTICĂ AN ŞCOLAR:2013 – 2014

Avizat, Director

Avizat, Şef catedră

Nr. crt . (0)

Unitatea de competenţă (1)

Competenţe specifice (2)

Nr. ore Conţinuturi (3) T ( 4 ) L T ( 5 ) IP ( 6 ) T (7) LT (8)

Săptămâna IP (9) Obs.

(10)

1

22.ASAMBL ĂRI MECANICE

22.1.Stabileşte procesul tehnologic de asamblare

Date iniţiale ale procesului de asamblare: documentaţia tehnică, programul de producţie Metode de asamblare: metoda interschimbabilităţii totale, metoda interschimbabilităţii parţiale, metoda sortării,

1

5 S3 S1..3

1

4

S6

S4,S5

ajustării, reglării Condiţii materiale: utilaje, SDV-uri, materiale specifice 22.2.Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile Asamblări nedemontabile: prin presare, prin nituire, lipire, sudare Operaţii: de pregătire a reperelor, de asamblare nedemontabilă a produselor specifice Resurse: materiale, utilaje şi SDV-uri specifice, documentaţie tehnică Asamblări demontabile: prin pene şi ştifturi, prin caneluri, conuri, filete, cu elemente elastice Operaţii: pregătirea reperelor pentru asamblare, asigurarea organelor de asamblare necesare, asamblarea propriu-zisă Resurse: organe de asamblare, documentaţie tehnică, SDV-uri 1 6 S9 S6-S8 S9

S10-12 6 1 S13

1

5 S16

S13 S14-15

S19 22.3.Efectuează lucrări de asamblare demontabilă 1 6

S16-18 S19

5 1 S22

S20, S21 S22

S23 5 1 S36

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful