P. 1
cerere

cerere

|Views: 0|Likes:
Published by Claudia Zahiu
anexa 2
anexa 2

More info:

Published by: Claudia Zahiu on Oct 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as EHTML, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2015

pdf

text

original

Anexa nr.

2a
InstituŃia.....................
DOAMNÄ‚ / DOMNULE INSPECTOR SEF,
Ref: Cerere de autorizare/reautorizare: “Sef staŃie de betoane”/ “Sef staŃie de
producere a agregatelor”/ “Sef staŃie de mixturi asfaltice”
S.C. .........................................., reprezentata prin.............................................. cu sediul în
localitatea.....................................str. …………………….......nr........., judeŃul (sectorul)..........,
vă rugăm să dispuneŃi analizarea dosarului si înscrierea în vederea participării la
examenul
de autorizare/reautorizare ca “Sef staŃie de betoane”/ “Sef staŃie de producere a agregatelor”/
“Sef staŃie de mixturi asfaltice”…….................................................................care
funcŃionează în cadrul instituŃiei noastre a domnului/doamnei ...................................................
...............................…………., domiciliat(ă) în localitatea……………………....………, strada
……………..….................., nr........., bloc….…, scara…...., judeŃul (sector)……............,
posesor al BI/CI seria ………, nr. ……………..…………, CNP ............……..........................,
de profesie…….……….…………………
Anexăm dosarul compus din:
- curriculum vitae;
- diploma de absolvire (copie);
- două recomandări din partea unor instituŃii sau persoane fizice (pentru autorizare)
- decizie de numire în funcŃie (copie)
- foto 3x4 cm;
Director,
Nume, prenume,
Semnătura
Data………………………

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->