http://store2.data.

bg/tumnia/Dos/

DOS

HELP - помощ (може да ви много полезна за да видите
опциите на командите), можете да използвате и
бърз help като напишете <командата/?> по този начин
ще получите бърза помощ за съответната команда.
MD <име на директория> - създава дериктория. RMDI
RD<име на директория> - изтрива дериктория (само
ако е празна). CD
CD<име на директория> - влизаш в съответната
директория. CD.. - изл

изаш от под директорията.
CD\ - излизаш от всички директории в които си
влязал.
COPY <име на фаил> <пътя до мястотото където искаш
да го копираш> - копира файлове (при MSDOS никъде
няма да срешнете команда Paste - просто я няма).
Командата COPY е много полезна за крадване на PWL
файлове защото Вие предполагам занаете че този/
тези фаил/ове се намират в директория WINDOWS,
тогава пишете copy *.pwl a:\ - с това указвате да се
копират всички файлове с разширение PWL на
устройство "А". С това си спестявате търсенето и
пействането, а и става много по бързо
прехвърлянето. DEL <името и разширението на
файла> - изтрива файлове, а може да зададете
командата и по този начин del *.* - така указвате да
се изтрият всички файлове.
DELTREE <името на директорията> - можете да
изтривате пълни директории включително и
всичките и поддиректории.
http://store2.data.bg/tumnia/Dos/ (1 of 4)3/15/2005 10:44:32 PM

скрива или показва скрити файлове зависи от опцията. или да е празно защото те се разполагат на точно определено място. TYPE . Съхранява информация за изтрити файлове.показва информация за разпределението в RAM. MEM .създава променливи за обкръжението и им присвоява стойности. UNDELETE . VER . TREE . (Partition Magic -разделя диска под Windows). ако има нещо на тяхното неможе да стане прехвърлянето. CLS . на дадено устройство.показва съдържанието на файла.показва структурата на дървото на поддиректориите. EDIT .изчиства екрана.прехвърляне на системните файлове . SYS <устройство> .http://store2.задължително устройството трябва да е форматирано. SET .предпазва диска от неволно форматиране. DIR .възтановява случайно изтрити файлове (е ако не сте расетнали компютъра де).data.показва номера на текущата версия на DOS. ATTRIB . но без възмойност за редактиране.bg/tumnia/Dos/ FORMAT <устройство> .служи за разделяне на диска на дялове.форматира зададеното устройство има много опции вижте ги сами (няма да ги обяснявам). http://store2. FDISK .показва списък от файлове и директории (зависи къде си).стартира редактор за цял екран.bg/tumnia/Dos/ (2 of 4)3/15/2005 10:44:32 PM . MIRROR .data.

http://store2. DISKCOMP .възтановява файлове.data. използвани по този начин се наричат виртуални драйвери. SUBST . изтрити при случайно форматиране на диска. CHKDSK . http://store2.показва сиистемното време и позволява промени в него (часовника).копира избирателно файлове. DATE . отчитайки кои писти не са идентични.определя дали DOS ще проверява за натиснати от потребителя клавиши CTRL+C (които прекъсват повечето команди на DOS).сравнява садържанието на две дискети писта по писта. BREAK . Буквените означения. TIME .поддържа съвместно използване на файлове и тяхното заключване . XCOPY .показва или установява системноата дата.анмализира.data.bg/tumnia/Dos/ UNFORMAT . диагностицира и коригира (поизбор) често срещани грешки на твърдия диск и извежда информация от FAT за диска.bg/tumnia/Dos/ (3 of 4)3/15/2005 10:44:32 PM .указва на DOS да присвои на приложението различен номер на версия. SETVER . SHARE .увеличаване бързодействието на диска.замества буквеното означенение на устройството с път за достъп до поддиректория. FASTOPEN .

часът и др.bg/tumnia/Dos/ PROMPT .data. Изпраща кодове ESCAPE към ANSI.променя промпта на DOS.SYS (там където виждате "C:\" може примерно да слижите датата. Вие сте тук за 1 път. http://store2.http://store2.data.bg/tumnia/Dos/ (4 of 4)3/15/2005 10:44:32 PM .