‫מדות נפח למקוה ורביעית פסחים קט‬

‫בס"ד‬

‫א"ר חסדא‬
‫רביעית של תורה‬
‫אצבעים על אצבעים‬
‫ברום אצבעים וחצי אצבע וחומש אצבע‬
‫‪3‬אמות ‪ 40 = 3‬סאה‬

‫∴‬

‫‪3‬אצבעות ‪ = 10.8‬רביעית הלוג‬

‫‪3‬אצבעות ‪) = 10.8‬אצבע ‪ + 1/5‬אצבע ½ ‪ +‬אצבעיים( ‪ x‬אצבעיים ‪ x‬אצבעיים‬
‫‪ 3‬אמות‬

‫‪3‬אצבעות ‪ = 10.8‬אצבעות ‪ x 2.7‬אצבעות ‪ x 2‬אצבעות ‪2‬‬
‫‪3‬אמות ‪ = 3‬אמות ‪ x 3‬אמה ‪ x 1‬אמה ‪1‬‬

‫אמה = ‪ 6‬טפחים‬
‫טפח = ‪ 4‬אצבעות‬
‫אמה = ‪ 24‬אצבעות‬
‫סאה = ‪ 6‬קב‬
‫קב = ‪ 4‬לוג‬
‫לוג = ‪ 6‬ביצה‬
‫סאה = ‪ 24‬לוג‬
‫¼ לוג = ‪ 1.5‬ביצה‬

‫‪3‬טפחים ‪ = 108‬טפחים ‪x 18‬טפחים ‪ x 6‬טפחים ‪6‬‬
‫‪3‬אצבעות ‪ = 41,472‬אצבעות ‪ x 72‬אצבעות ‪ x 24‬אצבעות ‪24‬‬
‫‪2.7‬‬
‫אצבעות‬

‫‪3 = 3,480‬אצבעות ‪3 / 10.8‬אצבעות ‪41,472‬‬
‫מקוה טהרה‬
‫‪3‬אמות ‪1 x 1 x 3 = 3‬‬
‫ארבעים סאה‬

‫‪3480x‬‬

‫‪3‬אצבעות ‪2 x 2 x 2.7 = 10.8‬‬

‫‪3480x‬‬

‫רביעית הלוג‬

‫‪ 40‬סאה = ‪ 240‬קב‬
‫‪ 240‬קב = ‪ 960‬לוג‬

‫‪ = 3,480‬לוג ¼ ‪ /‬לוג ‪960‬‬
‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬