You are on page 1of 1

Iako pozdravljam inicijativu za usklaivanje europskog zakonodavstva s Konvencijom o radu pomoraca i podravam brojne dijelove ovog izvjea, moram

naglasiti kako dijelim zabrinutost svog kluba zastupnika oko nadlenosti Unije kad je u pitanju primjena Direktive na globalnoj razini.

Mislima sam uz vie od 25 000 aktivnih hrvatskih pomoraca i rastui broj onih koji sreu trae na puini, s obzirom na nedostatak posla na kopnu. Potreba za bilo kakvim primanjima tjera ih na brodove koji plove pod zastavama pogodnosti i na kojima esto vladaju prilino niski standardi ivota i rada. Slaem se da moramo pronai nain na koji bismo ih zatitili od eksploatacije i osigurali im dostojne ivotne i radne uvjete.

Svjesna sam i injenice kako Unija nema mehanizme s kojima ovu Direktivu moe nametnuti treim zemljama koje nisu ratificirale Konvenciju. Stavljanje dodatnog tereta na brodarske kompanije koje plove pod europskim zastavama moglo bi uzrokovati porast broja plovila pod zastavama takvih drava i zastavama pogodnosti te tako dodatno smanjiti mogunost utjecanja na uvjete ivota i rada europskih pomoraca, ime bismo ostvarili uinak suprotan od eljenog.

Unija bi stoga trebala poduzeti niz diplomatskih aktivnosti prema treim zemljama, koje bi za cilj imale usvajanje odreenih standarda kojima bismo zatitili europske pomorce.

Ruza Tomasic European Parliament, Member Parlement europen Bt. Altiero Spinelli 03 E 262 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel ruza.tomasic@europarl.europa.eu Tel. +32(0)2 28 47636

European Parliament