You are on page 1of 1

C HI NGH NGHIP- JOB OPPORTUNITIES

Dnh cho ngi c tc phong tch cc, c tinh thn cu tin v s am m trong cng vic phc v khch hng ti Green World Hotel Nha Trang. Green World Hotel Nha Trang l khch sn t tiu chun Quc T 4 sao vi 21 tng, 201 phng ngh cng 27 cn h Du lch cao cp c thit k c o, thanh lch v hin i cng trang thit b ni ngoi tht trang nh bng cht liu g v my cao cp sang trng. Chng ti cn tuyn nhn s c kinh nghim cho nhng v tr di y:
NHM

B PHN TIN SNH/FRONT OFICE Front Office Supervisor/ Gim st b phn tin snh Receptionist/Guest sevice-Nhn vin l tn,chm sc KH Reservation Sup/Officer / b phn t phng Airport Representatives/ Nhn vin a n sn bay Head Concierge/ Trng nhm hnh l & hng dn Bellman/ Nhn vin hnh l Driver/ li xe Boat crew/Thy th B PHN NHN S/HUMAN RESOURCER Human Resources Manager / Trng BP Nhn s Senior Human Resources Officer/ chuyn vin NS+T Time keeper/ NV Chm cng + Lng B PHN K TON/ ACCOUNTS Head Of Accounts/ K ton trng General Accountant/ k ton tng hp Cost controller / Nhn vin kim sot gi General cashier / Th qu Store man/ Th kho K ton thu/ chi-A/R; A/P Cashier outlet/ Thu Ngn Purchasing officer/ Nhn vin thu mua B PHN IT/ IT IT manager/ Ph trch IT IT Man/ Nhn vin IT B PHN M THC/FOOD AND BEVERAGE Food&Beverage Manager/ Gim c b phn m thc Restaurant Manager/ Trng b phn Nh Hng Banquet supervisor/ Qun l tic hi ngh Supervisor/ Gim st Nh hng Food runner/ Tip phm Bartender/ Pha Ch Captain/Waiter/waitress/Banquet staff ( Phc v)

SL 3 8 3 2 1 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 8 2 1 2 1 1 1 3 4 8 15

NHM

B PHN KINH DOANH/SALES&MARKETING Banquet Sale officer/ Sales hi ngh Marketing/ Nhn vin markting, Thit k Sales TA,TO Corporate/ Nhn vin sales
B PHN BUNG/ HOUSE KEEPING DEPATMENT

SL 1 1 2 1 3 1 16 1 3 2 2 6 1 1 2 8 1 2 7 1 1 3 2 2 6 3 3 3 3 2

II III III III II III III III II II III I II III III III III III III II III I I II II III III III

II II II I II II III III III III III III III II II III II II III I I II III III III III II III III III

Executive House Keeper/ Trng b phn bung Room Supervisor/ Gim st phng Public Area Supervisor/Gim st b phn CC ( Nam) Room attendant/Nhn vin Bung Floorist/ Nhn vin cm hoa- Trang tr Floor attendant/ Nhn vin trc tng Pool boy/ Nhn vin h bi Gym attendant/ Nhn vin phng th dc Public area/ Nhn vin v sinh cng cng Gardener/Nhn vin cy cnh B PHN BO V/SECURITY DEPARTMENT Security Manager/ Trng b phn bo v Supervisor/ Gim st Security officer / Nhn vin bo v B PHN K THUT/ENGINEER Chief Engineer/Trng b phn k thut Machanical Supervisor / Gim st k thut Machanical Technician / Nhn vin k thut B PHN BP/ KITCHEN Exe-Chef /Bp trng Junior Sous chef /Bp ph CDP Main kitchen/ Ph trch bp ( 1 bp bnh) Comis 1- Main kitchen/ Nhn vin Bp Comis 2/Nhn vin ph bp2 Comis 3/ Nhn vin ph bp 3 Comis 3/ Nhn vin bp bnh Comis cn tin/ bp cng tin ( 1 t trng) Steward/ Nhn vin v sinh bp B PHN THM M/SPA Therapist/ Nhn vin thm m Spa receptionist/ Nhn vin l tn spa.

THNG TIN CHUNG: Mc lng RT CNH TRANH cho tt c cc v tr; Mi trng lm vic nng ng, chuyn nghip, thn thin; c hi hc hi v thng tin cao. YU CU CHUNG: C bng cp v chng ch chuyn mn ph hp cho tng v tr tuyn dng; Ngoi hnh a nhn. TRNG V PH CC B PHN: ( Nhm I) Ti thiu 03 nm kinh nghim lm vic v tr tng ng trong cc khch sn resort 3-5* C kh nng iu hnh, ln k hoch t chc, sp xp cng vic. C th lm vic c lp hoc theo nhm. Thng tho ngoi ng v vi tnh. GIM ST V T TRNG: ( Nhm II) Ti thiu 02 nm kinh nghim lm vic v tr tng ng trong cc khch sn resort 3-5* Thng tho ngoi ng. NHN VIN: ( Nhm III) u tin ng vin thng tho ngoi ng v c kinh nghim lm vic ti khch sn, Nh hng, th thao v gii tr. H S GM: Mu n xin vic ca Green World Hotel Nha Trang- Application form ( Vui lng ti mu n ti y: http://www.mediafire.com/download/x7ogqbwwflcl185/NS-03-BM03_EMPLOYMENT_APPLICATION.xlsx ) Bn sao s yu l lch, chng minh nhn dn v h khu ( ch cn bn copy, bn c chng thc s np khi nhn vic) Bng cp/ chng ch chuyn mn. LIN H: H s vui lng gi n email: tuyendunggreen@gmail.com hoc np trc tip ti Phng Pht Trin D n Tng 3 Khch sn Xanh Nha Trang s 06 ng Hng Vng -TP Nha Trang - Tnh Khnh Ha. Thi gian nhn h s n ht ngy 31/12/2103 chi tit vui lng xem ti: Website: http://greenworldhotelnhatrang.com/ in thoi lin lc : Mr ng 0583 522 702/0913 989409 ch lin h trong gi hnh chnh.

Ch nhng ng vin iu kin c lin h phng vn! H s khng tr li, u tin nhng ng vin np trc ngy 31/10/2013.