You are on page 1of 26

B GIO DC V O TO I HC NNG

NGUYN TH HNG TNH

NGHIN CU NG DNG MNG LC NANO P LC THP TRONG CNG NGH X L NC BIN VEN B THNH NC SINH HOT CHO CM DN C VNG H LU SNG THU BN

Chuyn ngnh: Cng ngh mi trng M s: 60.85.06

TM TT LUN VN THC S K THUT

Nng, Nm 2013

Cng trnh c hon thnh ti I HC NNG

Ngi hng d n khoa hc: PGS.TS. TRN C H

Phn bin 1 : TS. MAI TUN ANH

Phn bin 2 : PGS.TS. TRN CT

Lun vn c bo v trc Hi ng ch m Lun vn tt nghip thc s K thut hp ti i hc Nng vo ngy 27 thng 01 nm 2013.

C th tm hiu ti: - Trung tm Thng tin - Hc liu, i hc Nng - Trung tm Hc liu, i hc Nng

M U 1. Tnh cp thit ca ti Nc ngt l mt nhu cu khng th thiu c trong i sng con ngi. Vic cung cp y nc sch m bo yu cu v cht lng v s lng lun lun l thch thc i vi cc nc ang pht trin. Nhng bn cnh , bin i kh hu v ang mang li nhiu ri ro thin tai cho Vit Nam v trong c tnh Qung Nam, ch yu l thay i v lng ma v ging bo i vi vng h lu sng Thu Bn, ni tp trung ng dn c v tim nng pht trin v du lch, chu tc ng bi cc hot ng khai khong, xy dng thy in vng thng lu, tnh trng x thi lm nhim ngun nc mt, lm thay i ng k cht lng ngun nc. Mt khc, khu vc ca sng Thu Bn n m trong vng chu nh hng tng hp ca c ch hi vn bin v ch thy vn sng, nhng mang c th ma rt r rt, l hin tng m ca v xi b, lng sng trong ma l khi lu lng nc t trong sng ra rt ln v cn kit, bi lng ca rt nhanh khi ma kit vi thi gian ko di khong 8 thng trong nm. t bit vo ma kh, nc sng y nhim m n cao, cho thy cc tc ng bt li ca bin i kh hu v tnh trng nc bin dng nh hng r n lu vc. Chnh cc vn trn to nn nhng ri ro cho iu kin cp nc tp trung vng ny, nn vic nghin cu cc phng php x l nc nhim mn xy dng cc h thng cp nc nh l ht sc cn thit. Mc d c mt s nghin cu ng dng lc mng x l nc bin thnh nc sinh hot, nhng cc nghin cu ny dng mc th nghim v quy m nh. Mt khc cc thit b ngt ha nc bin hin nay trin khai Vit Nam da trn nguyn tc chng ct hoc

mng lc th m thu ngc (RO). Xut pht t thc trng v c s khoa hc nu trn, vn nghin cu x l nc nhim mn l ht sc cn thit v trn th gii hin p dng r ng ri phng php mng lc x l nc m n. Trn c s tc gi la chn ti Nghin cu ng dng mng lc nano p lc thp trong cng ngh x l nc bin ven b thnh nc sinh hot cho cm dn c vng h lu sng Thu Bn. ti pht huy tnh k tha cc nghin cu trn th gii v trong nc v ng dng mng lc trong x l nc nhim m n, t la chn m hnh ph hp cho khu vc ang nghin cu xut. 2. Mc tiu nghin cu xut cng ngh c s dng mng lc NF x l nc l v nc bin thnh nc cp phc v sinh hot, nh m cp nc sinh hot cho dn c khu vc bin ven b vng h lu sng Thu Bn. 3. i tng v phm vi nghin cu - i tng nghin cu: Nc bin ven b (nc l) - Phm vi nghin cu: Ca i thuc lu vc sng Thu Bn tnh Qung Nam 4. Phng php nghin cu - Phng php nghin cu l thuyt - Phng php k tha, thu thp ti liu - Phng php phn tch, x l s liu - Phng php chuyn gia - Phng php thc nghim 5. B cc ti B cc ca ti bao gm phn m u, phn kt lun kin ngh, ti liu tham kho, ph lc v 4 chng ni dung:

Chng 1: Tng quan v hin trng v nhu cu cp nc ven bin v ca sng vng Qung Nam. Tnh hnh nghin cu s dng mng lc nano x l nc l v nc bin Chng 2: C s l thuyt qu trnh ngt ha nc l v nc bin ven b thnh nc cp sinh hot bng mng lc. Chng 3: M hnh thc nghim v phng php nghin cu Chng 4: Kt qu nghin cu v tho lun 6. Tng quan ti liu nghin cu Vit Nam s lng cc nghin cu, ti nghin cu v lnh vc cp nc sinh hot vng ven bin v hi o l cha nhiu, v vy trong s cc ti liu tc gi tng hp c th chn ra 3 ti liu c lin quan v s dng tham kho nhiu cho ti, c bit l nghin cu v vn x l v cp nc sinh hot cho vng ven bin v hi o Vit Nam: - Trn Qy Dng, 2009, Nghin cu s dng mng NF trong cng ngh x l nc l thnh nc cp sinh hot cho khu vc ven bin Qung Ninh, Lun vn chuyn ngnh Cp thot nc, Trng i hc Xy dng H Ni. - Trn c H (2010), ng dng k thut mng x l nc cp cho dn c vng ven bin v hi o, Tp ch khoa hc cng ngh xy dng (Vin khoa hc cng ngh xy dng) ISSN 1859 1566, (S 2), Trang 35 42. - ng Hu Tun, 2008, Mt s gii php cng ngh x l nc cp cho cc cm dn c ven bin, Lun vn thc s k thut, Trng i hc Xy dng H Ni.

CHNG 1. TNG QUAN V HIN TRNG V NHU CU CP NC VEN BIN V CA SNG VNG QUNG NAM V TNH HNH NGHIN CU S DNG MNG LC NANO X L NC L V NC BIN 1.1. HIN TRNG V NHU CU CP NC VEN BIN V CA SNG VNG QUNG NAM 1.1.1. Hin trng cp nc ven bin v c a sng vng Qung Nam Thi gian qua, nhu cu hng th nc sch v VSMTNT ca ngi dn cn hn ch, bi mt s cng trnh u t dn tri, thiu bn vng, thm ch khng pht huy hiu qu. Cc h gia nh sng nh l khng tp trung th cp nc bng cc cng trnh cp nc nh l ging o, b lc ch m, b hoc lu cha nc ma, 1.1.2. Nhu cu cp nc ven bin v ca sng vng Qung Nam Theo s liu ca Cc Thng k Qung Nam, dn s tnh tnh n ht nm 2010 l 1.435.629 ngi, vi 81,4% dn s sinh sng nng thn, Qung Nam c t l dn s sinh sng nng thn cao hn t l trung bnh ca c nc, trong c 21 x c bit kh khn vng bi ngang ven bin v hi o thuc 04 huyn, thnh ph: Ni Thnh, Thng Bnh, Duy Xuyn, Tam K . Cc huyn ny c ng ranh gii n m st b bin, vng st l, thng xuyn chu nh hng ca thin tai, triu cng xm thc gy nhim m n cc sng, nh hng ln n i sng sn xut v nhu cu nc sch ca ngi dn rt ln, bn cnh c s h tng cha p ng nhu cu sn xut v dn sinh. [20] 1.2. TNH HNH NGHIN CU S DNG MNG LC NANO X L NC L V NC BIN

1.2.1. Tnh hnh nghin cu ngoi nc Hin nay c tnh ton cu c hn 12,000 nh my x l nc bin v nc l trn 140 quc gia trn khp th gii, vi tng cng sut ln ti 40 triu m3/ngy. Trong x l nc bin chim 57.4%. (WHO, 2008). Cng sut kh m n trn th gii t gn 9,6 t m3, trong cc nc thuc Hi ng Hp tc Vng vnh (GCC) nh Rp, C ot, Tiu Vng quc Rp thng nht, Bahrain, Qatar v Oman chim 47% tng cng sut.[9] Cng ngh RO do c chi ph u t, vn hnh v qun l rt cao do cn phi c: - Vt liu ch to chu c p sut cao - Bm to c p sut cao - Chi ph in nng cao - Mng lc phi thay th thng xuyn do tc nghn Do , nhu cu cp thit l phi gim c p lc cn cung cp trong x l bng RO. Vic p dng mng lc NF (Nano Filtration) c nghin cu rng ri vi mc tiu trn v t c nhiu thnh t u quan trng ti cc nc nh M, Nht. Hin nay theo xu th pht trin cng ngh mi, cng ngh NF cng ang c ng dng vo trong lnh vc x l nc. Cc nh khoa hc xut cng ngh NF lm gii php gii quyt vn nc sch. Nhng u im ca mng lc NF: - Ch ph v n hnh thp - Chi ph nng lng thp - Lng thi sau x l t (so vi RO) - Gim lng TDS, c bit hiu qu i vi nc l

- Loi b cc cht bo v thc vt, thuc tr su, cc ha cht hu c - Loi b kim loi nng, nitrat v sunfat - Loi b mu, c, lm mm nc cng - Khng c n bt c ha cht no trong qu trnh x l 1.2.2. Tnh hnh nghin cu trong nc Bin i kh hu s mang l i nhiu ri ro thin tai cho Vit Nam v trong c tnh Qung Nam, ch yu l thay i v lng ma v ging bo. Lng ma c th gim ng k Vit Nam trong thp k ti v hn 12 triu ngi s phi chu tc ng ca tnh trng thiu nc ngy cng gia tng. T nhng yu t trn, cn thit phi tm mt ngun ti nguyn nc n nh cp nc sinh hot cho nhn dn vng ven bin v h i o, trong ngun ti nguyn n nh v phong ph nht vn l nc bin. Mt s cng trnh nghin cu c trin khai thc t: Nm 2006 2008, PGS.TS Nguyn Vn Tn ch tr ti NCKH trng im cp B Gio dc v o to Nghin cu m hnh cp nc cho cc khu dn c ven bin v hi o (m s B2006-03-12T). Nguyn B Thng, nm 2005, trong ti lun n tin s Nghin cu m hnh quy hoch v qun l hiu qu h thng cp nc th Vit Nam n nm 2020. ti "Nghin cu cng ngh ch to vt liu lc nan t axetat xenlulo v ng dng lc nan trong quy trnh x l nc sinh hot b nhim" do TS. Nguyn Hoi Chu v tp th cc nh khoa hc Vin Cng ngh mi trng (Vin Khoa hc Cng ngh Vit Nam) thc hin trong nm 2007.

Cc nghin cu mi dng th nghim trn quy m nh, vn x hi ha cp nc cho dn c trong vng nc nhim mn, thiu nc ngt vn l cu hi ln cn c tip tc nghin cu. CHNG 2. C S L THUYT QU TRNH NGT HA NC L V NC BIN VEN B THNH NC CP SINH HOT BNG MNG LC 2.1. C IM CA NC L V NC MN 2.1.1. S phn b ngun nc 2.1.2. S hnh thnh ngun nc 2.1.3. Thnh phn v c tnh ngun nc Nc l l s ho trn gia nc ngt v nc m n. Do vy, nng cc cht trong hn hp sau khi ho trn tun theo cc nh lut ho hc v bo ton khi lng thnh phn cc cht trong nc l mang y cc tnh cht ca nc mn v nc ngt nhng c nng cc cht khc so vi 2 ngun nc ha trn. Thnh phn ch yu ca nc bin l cc anion nh Cl-, SO42-, CO32-, SiO2,v cc cation nh Na+, Ca2+,Nng mui trong nc bin ln hn nc ngt 2000 ln. Trong nc bin ngoi H2 v O2 ra th Na+, Cl-, Mg chim 90%; K+, Ca2+, S (Di dng SO4-2) chim 7% tng lng cc cht nc l tn ti cc anion nh Cl-, SO42-, CO32-, SiO2,v cc cation nh Na+, Ca2+,Ngoi cc c tnh ca nc mn, nc l cn mang cc tnh cht ca nc ngt nh: mu, mi, nng cht hu c,[15]. Thnh phn ca nc l v nc bin c th hin bng 2.2. [21]

2.2. L THUYT QU TRNH KH MN NC BIN THNH NC CP CHO SINH HOT kh mn nc bin cp cho sinh hot c rt nhiu phng php, theo cng c rt nhiu cng ngh c th p dng c, nhng ty theo iu kin c th ca tng a phng m p dng phng php no l hp l nht. V sau y l mt vi qu trnh kh mn cp cho sinh hot thng c s dng trong cc s cng ngh nh my kh mn. 2.2.1. Phng php trao i ion 2.2.2. Phng php mng vi lc v siu lc 2.2.3. Phng php mng lc nano v mng lc thm thu ngc RO 2.3. L THUYT QU TRNH KH MN BNG MNG LC 2.3.1. Khi ni m mng lc

Hnh 2.5. M t mng lc 2.3.2. Cc loi mng lc a. Vi lc (Microfiltration MF) b. Siu lc (Ultrafiltration UF) c. Lc nano (Nanofiltration NF) d. Lc thm thu ngc (Reverse osmosis RO)

TT

Bng 2.4. Bng tng kt cc cng ngh lc mng p Kch sut thc l Tn lm Kh nng x l rng vic (m) (bar) MF 0,1- 1,0 1 - 8,6 c, cht l lng, huyn ph, cht keo, men, phn t, vi khun hoc cht rn ho tan c kch thc ln hn kch thc l rng ; UF 0,01- 0,1 4,8 - Nh MF, ngoi ra cn 13,8 gi c vi rt, proteins c khi lng mol nh, enzymes, carbohydrates, NF 0,016,9 - Nh UF, ngoi ra cn 0,001 41,4 gi c phn t mui ho tr thp, cc cht khong, protein, gelatin RO <0,001 27,6 - Gn nh hon ton, 68,9 ch cn nc nguyn cht.

Chi ph sn xut Thp

Trung bnh

Cao

Rt cao

(Ngun: Tp ch khoa hc cng ngh xy dng) 2.3.3. c tnh mng lc Mng lc c th c chia ra hai dng: Mng i xng v mng khng i xng C hai loi mng i xng v khng i xng u c th c ch to theo dng tm mng mng, hoc d ng ng nh. Mng lc dng ng rng c th c kch thc khe l dy hay tha nh dng tm lc.

10

2.3.4. Vt liu ch to mng Mng c th l ng cht, nhiu thnh phn khc nhau hp thnh, mng lc c ch to t cc vt liu c ngun gc v c nh gm nung chy, cc hp cht cacbon, silic, zicron; hoc t ngun gc hu c nh cao su, vi aming, axetat xellulo, polyethylen, polypropylen. B dy mng t 0,05mm - 2mm. Cc l nh trn mng c ch to bng cch chiu tia phng x, lazer, cc phn ng ha hc...[3] 2.3.5. Mun mng M un mng c 4 loi chnh: dng khung t m, dng ng r ng, dng dy cun xon, dng ng v dng si rng. 2.3.6. C ch lc mng a. Nguyn tc tch gi cc cc cht ca mng lc Nguyn tc c bn ca mng lc l vic s dng p lc tch cc cht ha tan trong nc bng cch s dng mt mng bn th m. Ty theo nhu cu x l la chn qu trnh mng cho ph hp. Cc qu trnh mng c th b tr hoc theo cch lc trt hoc theo cch lc chn. b. C ch chuyn khi qua mng S chia tch c thc hin bng c ch dng cht lng c chuyn qua mng mt cch c chn lc, cc thnh phn khc ca cht lng c gi li t nhiu trn mt mi trng xp tu theo kch thc ca chng. c. Cc nguyn nhn gy tc mng d. Bin php phng chng tc mng. 2.3.7. Cc thng s thit k v vn hnh cc h thng lc mng a. p lc b. Mt lp ghp mng thnh khi lc

11

c. Cng sut nc lc d. T l nc lc c qua mng e. Tui th ca mng f. c ca nc th g. Vn tc nc th i vo h. Nng lng j. Ra mng 2.3.8. Qa trnh kh mui bng mng lc nano - Tnh cht ca mng lc NF Mng NF c th c ch to t vt liu PoLyme hay vt liu v c. Mng bng vt liu v c thng l mng c kch thc l t 0,52nm. Mng NF c b mt in tch yu. Nh kch thc l ca NF nh hn kch thc ca ion nn tng tc in tch ny ng vai tr quan trng trong qu trnh phn tch bng mng NF. Tnh cht ny c ng dng tch cc ion c ha tr khc nhau. Mng NF c th lo i tr c khong 95% mui kim loi ha tr II v 40-60% mui kim loi ha tr I nn NF c s dng kh m n ca nc bin v nc l. - C ch tch trong qu trnh lc mng NF Da vo b n cht ca dung dch cn tch mng NF x y ra theo c ch sau: - Nu dung dch c n tch l dung dch khng in ly (in ly yu): + i vi mng v c: c ch sng (ry lc) ng vai tr quan trng. + i vi mng Polyme: c ch ha tan v khuch tn gi vai tr ch yu.

12

- Nu dung dch cn tch l dung dch in ly: khi c ch ha tan-khuch tn v c ch loi tr Donnan c cho l hai c ch chnh ca qu trnh phn tch. - Cc yu t nh hng ti qu trnh lc mng NF v RO - Cc tiu ch la chn cc mng lc NF v RO CHNG 3. M HNH THC NGHIM V PHNG PHP NGHIN CU 3.1. MC CH V I TNG NGHIN CU 3.1.1. Mc ch nghin c u Mc ch ca nghin cu ny l ng dng mng lc nano trong cc dy chuyn cng ngh x l nc l v nc bin ven b thnh nc dng cho n ung v sinh hot ng thi xc nh cc thng s thit k/vn hnh trn c s nghin cu trn m hnh th nghim ngoi hin trng, vi nc mn v nc l c nng mui < 35 o/oo theo cc 2 hng cng ngh sau cp nc sinh hot cho cc vng kh khn ven bin vng h lu sng Thu Bn: - Nc mui Lc ct Siu lc Lc nano bc 1 Lc nano bc 2 nc sch. - Nc mui Lc ct Siu lc Lc nano Lc thm thu ngc RO nc sch. 3.1.2. i tng nghin c u: Vng dn c ven bin khu vc h lu sng Thu Bn, Q. Nam a. V tr a l b. c im a hnh, a mo c. c im kh hu, kh tng f. c im thnh phn tnh cht nc ngun vng h lu sng Thu Bn (th hin bng 3.1)

13

3.2. M HNH THC NGHIM 3.2.1. S nguyn tc chung nh hng chung cng ngh x l nc l v nc mn vng ca sng v ven bin c xut nh hnh 3.3. Nc l vng ca sng Nc mn vng ven bin Song chn rc Li chn rc Thit b UF Nc cp sinh hot Nc cp n ung Thit b NF bc 1 Thit b NF bc 2 Thit b RO Hnh 3.3. S tng qut cc qu trnh x l nc l v nc mn vng ven bin ca sng cp nc sinh hot 3.2.2. La chn mng NF, RO ng dng cho ti nghin cu Qua vic nghin cu tm hiu cc loi mng lc, trn c s cc tiu chi k thut kinh t, tin hnh la chn mng ESNA1 ca Nitto Denko v SW 30 ca Filmtec cho nghin cu m hnh ngoi thc t, nh hng s dng cc loi mng lc nano (NF) v th m thu ngc (RO) trong cng ngh x l nc l v nc mn cp nc sinh hot cho vng ven bin. Lng kt hp keo t Lc ct

14

3.2.3. c im cc thit b lp t M hnh c thit k vi cng sut 5m3/ngy.m (chy 16h/ngy), gm 4 b nh: - B lc ct thch anh - B siu lc UF - B lc mng Nano - B lc mng RO 3.3. PHNG PHP NGHIN CU 3.3.1. M t tm tt cc bc vn hnh m hnh th c nghim M hnh trin khai vi cc s cng ngh khc nhau ph thuc vo c im cht lng nc ngun c hm lng mui bin i t di 1,0% n 3,5%. Nng mui ph thuc vo ch thy triu, ch thy vn ca sng Thu Bn v tng ma. Ch tiu cht lng sn phm: + Nc u vo: nc bin ven b v nc l (hm lng mui t 1 27,5o/oo) + Nc u ra: Nc cp sinh hot t tiu chun cp nc vng ven bin l < 0,05 o/oo theo QCVN 01:2009/BYT Cc bc vn hnh m hnh: - Lp bm chm bm nc bin vo thng cha - Chy lc ct +UF - Chy NF1 - Chy NF2 hoc RO 3.3.2. Phng php thc nghim ti da trn c s phn chia m n thc hin trong phng th, t chia ra cc khong mn m hnh ngoi hin trng. Tin hnh thc nghim vi cc khong nng mui khc nhau v xc nh

15

cc thng s hot ng: p lc lm vic, hiu sut thu hi, hiu qu kh mui theo cc s : a. i vi nng mui vo t 1 6 o/oo Bm nc Lc ct + siu lc UF Mng lc NF1 Nc sch

b. i vi nng mui vo t 6 12,5 o/oo Bm nc Lc ct + siu lc UF Mng lc NF1 Mng lc NF2 Nc sch

d. i vi nng mui vo t 12,5 17,5 o/oo Bm nc Lc ct + siu lc UF Mng lc NF1 Mng lc NF2 Nc sch

e. i vi nng mui vo t 17,5 22,5 o/oo Bm nc Lc ct + siu lc UF Mng lc NF1 Mng lc RO Nc sch

f. i vi nng mui vo t 22,5 27,5 o/oo Bm nc Lc ct + siu lc UF Mng lc NF1 Mng lc RO Nc sch

16

CHNG 4. KT QU NGHIN CU V THO LUN 4.1. KT QU V THO LUN 4.1.1. Hiu qu kh mui vi cc nng u vo khc nhau bng h thng x l NF bc mt (NF1)

Hnh 4.1. Hiu qu kh mui v t l thu hi ca NF1 u vo (1 6 )

Hnh 4.2. Hiu qu kh mui v t l thu hi ca NF1- u vo (6 12,5 )

Hnh 4.3. Hiu qu kh mui v t l thu hi ca NF1-u vo (12,5-17,5 )

Hnh 4.4.Hiu qu kh mui v t l thu hi ca NF1-u vo (17,5-22,5 )

Hnh 4.5. Hiu qu kh mui v t l thu hi ca NF1-u vo (22,5-27,5 )

4.1.2. Mi quan h gia mui trong nc sau x l - p sut - hiu sut thu hi ca mng lc NF bc mt theo nng mui u vo khc nhau

17

Hnh 4.6. Mi quan h gia mu i sau x l p sut t l thu hi (u vo = 5,7 o/oo)

Hnh 4.7. Mi quan h gia mu i sau x l p sut t l thu hi (u vo = 10,2 o/oo)

Hnh 4.8. Mi quan h gia mu i sau x l p sut t l thu hi (u vo = 13,5 o/oo)

Hnh 4.9. Mi quan h gia mu i sau x l p sut t l thu hi (u vo = 19 o/oo)

Hnh 4.10. Mi quan h gia mui sau x l p sut t l thu hi (u vo = 24 o/oo)

Nhn xt: Qua th hnh 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10 cho thy rt r v mi quan h gia nng mui ca nc sau x l bng NF bc mt - p sut - t l thu hi: Khi c nh nng mui u vo, nu tng p sut qua mng th nng mui sau x l t l thun vi t l thu hi nc sch v t l nghch vi hiu qu kh mui. 4.1.3. Hiu qu kh mui vi cc nng u vo khc nhau bng h thng x l NF bc hai (NF2)

18

Hnh 4.11. Hiu qu kh mui v t l thu hi ca NF b c 2

Hnh 4.12. Hiu qu kh mui v t l thu hi ca NF b c 2

Nhn xt: Vic p dng mng NF kh mn i vi nc l v nc ven bin cp nc sinh hot m bo QCVN 01:2008/BYT th ch c hiu qu tt i vi nng mui trong nc khng qu 17,5. Trong trng hp nng mui vt qu 17,5 th phi p dng phng n cng ngh khc (kt hp mng thm thu ngc RO) hoc tng s bc lc NF. 4.1.4. Hiu qu kh mui bc hai bng mng lc RO vi cc nng u vo khc nhau

Hnh 4.13. Hiu qu kh mui v t l thu hi ca RO u vo (17,5 22,5o/oo)

Hnh 4.14. Hiu qu kh mui v t l thu hi ca RO -u vo (22,5 27,5o/oo)

4.1.5. Hiu qu kh mui bng h thng x l hai bc

Hnh 4.15. Hiu qu kh mui v t l thu hi ca NF hai b c

19

Hnh 4.16. Hiu qu kh mui v t l thu hi ca h thng x l hai bc (NF kt hp RO)

Nhn xt: Tng t l thu hi ca h thng x l bng NF hai bc t l nghch vi nng mui vo (nu c nh p sut qua mng). 4.1.6. Tng hp cc kt qu nghin c u Kt qu cc s liu thu thp v c x l t m hnh thc nghim ngoi hin trng, cc thng s hot ng ca m hnh c tm tt bng 4.1. Bng 4.6. Tng hp cc thng s hot ng ca m hnh
Thng s
Nng mui: 1 6o/oo Lc ct X 100 4 X 100 4 X 100 4 X 100 4 X 100 4 MF X 100 4 X 100 4 X 100 4 X 100 4 X 100 4 UF X 100 4 X 100 4 X 100 4 X 100 4 X 100 4 NF1 X <0,5 25 - 47 10 X 0,52 2,26 17 - 35 11 X 2,51 5,49 9 - 16 11 X 5,7 9,6 6-9 11 X 9,8 14,1 3,7 6,2 11 X <0,2 41 - 47 11 X < 0,3 32 - 41 11 X <0,2 65 - 83 20 X <0,3 51 - 65 24 NF2 RO

S hot ng Nng mui sau x l, o/oo Hiu sut thu hi, % p sut lm vic ca mng, atm
Nng mui: 6 12,5 o/oo

S hot ng Nng mui sau x l, o/oo Hiu sut thu hi, % p sut lm vic ca mng, atm
Nng mui: 12,5-17,5 o/oo

S hot ng Nng mui sau x l, o/oo Hiu sut thu hi, % p sut lm vic ca mng, atm
Nng mui: 17,5 22,5 o/oo

S hot ng Nng mui sau x l, o/oo Hiu sut thu hi, % p sut lm vic ca mng, atm
Nng mui: 22,5 27,5 o/oo

S hot ng Nng mui sau x l, o/oo Hiu sut thu hi, % p sut lm vic ca mng, atm

20

4.2. NH GI KT QU NGHIN CU - i vi mng lc NF, nng mui ca dung dch u vo t l nghch vi t l thu hi nc sch v hiu qu kh mui (th hin bng 4.8) Bng 4.8. Kt qu s liu v hiu sut kh mui v t l thu hi ca NF Nng mui du ng dch u vo, <6 6 12,5 12,5 17,5 17,5 22,5 22,5 27,5 < 94% < 92% < 81% <68% < 57% <47% <35% <16% <9% <6,2% Hiu sut kh mn, % T l thu hi, %

- Hiu qu kh mui t l nghch vi h s thu hi nc sch ca mng lc NF (nu tng p sut qua mng). - Kt qu nghin cu theo s cng ngh: Nc mui Lc ct Siu lc Lc nano bc 1 Lc nano bc 2 Nc sch. Vi vic x l nc mui bng NF hai bc cho thy kh nng ca h lm vic c vi nng mui u vo (trc NF) khng qu 17,5 v nng mui trong nc sch sau qu trnh t yu cu ca QCVN 01:2009/BYT. - Kt qu nghin cu theo s cng ngh: Nc mui Lc ct Siu lc Lc nano Lc thm thu ngc RO nc sch. Vi vic x l nc mui bng NF v RO cho thy kh nng ca h lm vic c vi nng mui u vo (trc NF) trn 17,5 v nng mui trong nc sch sau qu trnh t quy nh ca QCVN 01:2009/BYT.

21

Nhng kt qu thc nghim ngoi hin trng l c s la chn s cng ngh c ng dng mng lc nano x l nc l v nc bin cho mc ch cp nc n ung i vi cc vng ca sng Thu Bn v ven bin Ca i. 4.3. KHI TON CHI PH IN NNG 4.3.1. Dy chuyn cng ngh 4.3.2. Chi ph in nng Bng 4.9. Chi ph in nng cho 1m3 nc sch Nng mui vo 1 6 /oo
o

Chi ph in nng cho 1m3 nc sch; ng S 1 7589 30356 S 2 Xem ph lc 4a Xem ph lc 4b Xem ph lc 4c 52942 97532 Xem ph lc 4d Xem ph lc 4e Ghi ch

6 12,5 /oo
o

12,5 17,5 /oo


o o o

69443

17,5 22,5 /oo 22,5 27,5 /oo

Nh vy trong trng hp c nh p lc qua mng, ng vi mi dy chuyn cng ngh cho th y cng sut bm t l thun vi nng mui vo (ph lc 4) hay chi ph in nng cho 1m3 nc sch s tng khi nng mui u vo tng.

22

KT LUN ti Nghin cu s dng mng lc nano p lc thp trong cng ngh x l nc bin ven b thnh nc cp sinh hot cho cm dn c vng h lu sng Thu Bn t c mt s kt qu sau: 1. Nghin cu thc nghim v mng lc nano vi cc kt qu: p lc lm vic: 10 - 11atm H s thu hi: - i vi nng mui vo t 1 6 o/oo th h s thu hi khong t 25 47%, nng mui nc sch: < 0,5 o/oo - i vi nng mui vo t 6 12,5 o/oo: h s thu hi 17 - 35% v nng mui nc sch: 0,52 2,26 o/oo - i vi nng mui vo t 12,5 17,5 o/oo: h s thu hi khong 9 - 16% v nng mui nc sch t 2,51 5,49
o

/oo. - i vi nng mui vo t 17,5 22,5 o/oo: h s thu

hi khong 6 - 9% v nng mui nc sch t 5,7 9,6 o/oo. - i vi nng mui vo t 22,5 27,5 o/oo, h s thu hi khong 3,7 6,2% v nng mui nc sch t 9,8 14,1
o

/oo.

2. Nghin cu thc nghim v mng lc th m thu ngc RO vi cc kt qu: p lc lm vic: 20 - 24 atm. H s thu hi: - i vi nng mui vo <17,5 o/oo: h s thu hi khong >83 % v nng mui nc sch t <0,1 o/oo.

23

- i vi nng mui vo t 17,5 22,5 o/oo: h s thu hi khong 65 - 83% v nng mui nc sch t <0,2
o

/oo.

- i vi nng mui vo t 22,5 27,5 o/oo: h s thu hi khong 51 - 65% v nng mui nc sch t <0,3
o

/oo.

3. Phn tch, x l kt qu thc t ngoi hin trng t lm c s xut dy chuyn cng ngh x l nc mn ca sng v ven bin vng h lu sng Thu Bn bng mng lc nano ph thuc vo nng mui vo. l: + Kt qu nghin cu theo s cng ngh (a), vic x l bng cng ngh NF mt bc hoc hai bc th nng mui trong nc sau x l < 0,3 o/oo, t quy nh ca QCVN 01:2009/BYT vi nc bin c nng mui vo <17,5o/oo. + Kt qu nghin cu theo s cng ngh (b), vi vic x l bng cng ngh NF kt hp mng th m thu ngc RO cho th y th nng mui trong nc sau x l < 0,3 o/oo t quy nh ca QCVN 01:2009/BYT vi nc bin c nng mui vo >17,5o/oo. 4. nh gi c cc thng s nh hng n yu t tch mng: + Nng mui ca dung dch u vo t l nghch vi hiu qu kh mui v h s thu hi nc sch ca mng lc NF. + Hiu sut kh mui t l nghch vi h s thu hi nc sch ca mng lc NF (nu tng p sut qua mng). 5. Kt qu nghin cu x l nc bin ven b thnh nc cp sinh hot khng ch t c cc ch tiu quy nh ca QCVN 01:2009/BYT m cn cho thy r vic tit kim c nng lng (do

24

p sut qua mng thp) v bo v c tui th lm vic ca cc h mng lc: + Trong cng ngh x l hai bc c s dng mng NF kt hp RO, vi nng mui vo > 17,5 o/oo th p lc qua mng RO gi m xung cn 20 24 atm (theo l thuyt > 40atm), gim c chi ph nng lng ca c h thng. + Trong cng ngh x l hai bc, nu s dng mng NF lm bc mt th khi cc ion ha tr cao s c loi b trit , nh vy s hn ch c hin tng tc mng v bo v tui th lm vic ca thit b tip theo. 6. Khi ton chi ph Vic s dng kt hp mng lc NF hai bc hoc NF kt hp vi mng th m thu ngc RO tit kim c chi ph s dng nng lng cng nh chi ph vn hnh thit b (th hin ph lc 4). Do nng lc, thi gian c hn nn vic c th ha cc bin php x l nc bin ven b ra cn c nghin cu c th hn c c bin php ti u ph hp vi tng trng hp c th. Nhng h n ch ca ti s l tin cho nhng nghin cu tip theo.