You are on page 1of 1

PRESSUPOST CURS 2013-2014 3r

SORTIDA
Fontmartina (Monitors, autocar i activitat) Teatre en angls (Espectacle) Ajuntament i poble de Cabrera de Mar (Autocar i monitor) Autora literria a laula (Activitat) Castell de Burriac (Monitor i autocar) Corredor (Autocar i monitors) Platja de Cabrera de Mar (monitors) 3 Espectacles de teatre (monitors) TOTAL Romanent sortides curs 2012-13 Romanent colnies curs 2012-13
TOTAL A PAGAR (- romanent sortides 76,00 - 9,00 ) TOTAL AL PAGAR (- romanent sortides i colnies 76,00 - 19,00)

PREU/ALUMNE

21,00 13,00 9,00 6,00 9,00 9,00 5,00 4,00 76,00 9,00 10,00
67,00 57,00