You are on page 1of 1

KELAS / MASA / MATA PELAJARAN

KANDUNGAN Kemahiran Hidup (KT) 1A1 7.40 AM - 9.00 AM Langkah menyenggara mesin jahit Pada akhir pelajaran, para pelajar dapat : i menerangkan langkah menyenggara mesin jahit. ii membeza 3 jenis jahitan hiasan. i ii Murid menjahit fabrik pada garisan lurus tanpa benang. Perbincangan cara penyelenggaraan seperti mengganti jarum mesin, menukar tali dan meminyak mesin.

Mata Pelajaran : Kelas : Masa : Tajuk : Objektif / Hasil Pembelajaran :

Aktiviti :

Kaedah :

Penerangan / Perbincangan / Sesi soal jawab

KELAS / MASA / MATA PELAJARAN

KANDUNGAN Physics 4S2 9.40 AM - 11.00 AM Understanding thermal equilibrium At the end of lesson, students able to : i explain thermal equilibrium ii explain how a liquid-in-glass thermometer works. i ii Discuss the thermal equilibrium is a condition in which there is no nett heat flow Tutorial 3.6

Mata Pelajaran : Kelas : Masa : Tajuk : Objektif / Hasil Pembelajaran :

Aktiviti :

Kaedah :

Explanation / Discussion

KELAS / MASA / MATA PELAJARAN

KANDUNGAN Physics 5S4 11.30 AM - 12.50 PM Discussion of the trial exam questions. At the end of lesson, students able to : i solve the structure questions ii state the problems that faced when d the structure questions i ii Discussion of the questions. Paper 2 & 3

Mata Pelajaran : Kelas : Masa : Tajuk : Objektif / Hasil Pembelajaran :

Aktiviti :

Kaedah :

Explanation / Discussion