You are on page 1of 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

to je vestibularni aparat? Gdje su smjeteni osjetni organi koji na govore da nae tijelo mijenja brzinu? Osjetni receptori koji reagiraju na dodir na povrini koe smjeteni su... Kinestetiki osjet daje nam informacije o... Merkelove ploice su? Na rubovima jezika nalaze se receptori za... Koliko okusnih pupoljaka ima prosjean ovjek? Osjetni organi za okus zovu se? Osnove okusne kvalitete su? Olfaktorni sustav ine.. Receptori za nju aktiviraju se kad... Oblik gluhoe koji je posljedicaoteenja slunih dlaica zove se? Tanka opna koja titra na zvune valove prenosei valove u srednje i unutarnje uho zove se? Kombinacija disonantnih tonova zove se... Receptori za sluh su... Frekvencija ili broj cikla u sekundi odreuje... Naknadna slika zelene boje koja nastaje nakon duljeg netreminog gledanja u crveni objekt dokaz je... Prekrivanje, sjene, promjena teksture su... Osjete koji izazivaju pogrene precepcije zovemo... Vozei se nou neosvjetljenom ulicom ini se kao da se mjesec giba usporedno s nama. To je zbog... Opaanje predmeta jednako velikim i kad se njegova slika na mrenici mijenja sukladno njegovoj udaljenosti zove se... Sklonost percipiranju nepokretne tokesvjetla u mranoj sobi kao da se giba zove se... Getalt zakoni percipiranja su... to perceptivna konstantnost omoguava ljudima? Koji nam monokularni znak pomae odrediti udaljenost objekta? Osobu s normalnim vidom za boje nazivamo... Boje koje se na krugu bija nalaze jedna nasuprot drugoj nazivaju se... tapii koji su osjetljivi na svjetlo-tamno dosegnu svoju maksimalnu adaptaciju na tamu za... Receptori za vid, tapii i unjii, nalaze se u... to odreuje valna duljina svjetla? Vidljivi spektar ine... Nakon nekog vremena prestajemo biti osjetljivi na prsten ili sat kojeg nosimo na ruci. To je primjer... Procesi s pomou kojih postajemo osjetljiviji na podraaje slabije jaine, a menje osjetljivi na podraaje relativno jake stalnosti zove se.... Prema lokalizaciji receptore dijelimo na... Frekvencija intenziteta za koju izvor fizikalne energije mora biti povean ili smanjen da bi se percipirala razlika u intenzitetu zove se... Apsolutni limen je... Metoda konstantnih podraaja koristi se za odreivanje.... Osjetna transdukcija je proces... Uenje, oekivanje, motivacija i iskustvo odreuju obiljeja... Osjet je...