A.

Elektrolisis larutan kuprum(ll) sulfat, CuSO4 cair dengan elektrod karbon a) Ion-ion apakah yang hadir? ………………………………………………………. b) Ion apakah yang akan tertarik ke anod?........................................................ c) Ion apakah yang akan tertarik ke katod? ……………………………………….. d) Ion apakah yang akan dinyahcas di anod? …………………………………….. e) Ion apakah yang akan dinyahcas di katod? ……………………………………. f) Tuliskan ½ persamaan di anod. ………………………………………………………………………….. g) Tuliskan ½ persamaan di katod. ………………………………………………………………………….. h) Tuliskan persamaan keseluruhan. ……………………………………………………………………..

B.

Elektrolisis larutan argentum nitrat, AgNO3 cair dengan elektrod karbon a) Ion-ion apakah yang hadir? ………………………………………………………. b) Ion apakah yang akan tertarik ke anod?........................................................ c) Ion apakah yang akan tertarik ke katod? ……………………………………….. d) Ion apakah yang akan dinyahcas di anod? …………………………………….. e) Ion apakah yang akan dinyahcas di katod? ……………………………………. f) Tuliskan ½ persamaan di anod. ………………………………………………………………………….. g) Tuliskan ½ persamaan di katod. ………………………………………………………………………….. h) Tuliskan persamaan keseluruhan. ……………………………………………………………………..

C

Elektrolisis larutan kuprum(ll) sulfat cair dengan elektrod karbon a) Ion-ion apakah yang hadir? ………………………………………………………. b) Ion apakah yang akan tertarik ke anod?........................................................ c) Ion apakah yang akan tertarik ke katod? ……………………………………….. d) Ion apakah yang akan dinyahcas di anod? …………………………………….. e) Ion apakah yang akan dinyahcas di katod? ……………………………………. f) Tuliskan ½ persamaan di anod. ………………………………………………………………………….. g) Tuliskan ½ persamaan di katod. …………………………………………………………………………. h) Tuliskan persamaan keseluruhan. ……………………………………………………………………….

D.

Elektrolisis larutan natrium klorida, NaCl pekat dengan elektrod karbon a) Ion-ion apakah yang hadir? ………………………………………………………. b) Ion apakah yang akan tertarik ke anod?........................................................ c) Ion apakah yang akan tertarik ke katod? ……………………………………….. d) Ion apakah yang akan dinyahcas di anod? …………………………………….. e) Ion apakah yang akan dinyahcas di katod? ……………………………………. f) Tuliskan ½ persamaan di anod. ………………………………………………………………………….. g) Tuliskan ½ persamaan di katod. ………………………………………………………………………….. h) Tuliskan persamaan keseluruhan. ……………………………………………………………………..

C. Ion-ion plumbum dan bromida boleh bergerak bebas hanya dalam keadaan lebur. Apabila larutan kalium klorida pekat dielektrolisis.→ K K+ + e. ll.→ H2 2H+ + 2e. Yang manakah di antara berikut merupakan penerangan bagi kenyataan ini? A. Zn(NO 3)2 cair lll larutan kalium klorida cair lV larutan natrium hidroksida. Dalam keadaan lebur. Elektron-elektron boleh bergerak bebas ketika plumbum(ll) bromida di dalam keadaan lebur. Pepejal plumbum(ll) bromida tidak boleh mengalirkan arus elektrik tetapi leburan plumbum(II) bromida boleh. lV sahaja B l dan lll sahaja C l.2e → Cl2 Cathode 2H+ + 2e.4e → 2H2O + O2 2Cl. lll dan lV 3. Dalam kedaaan pepejal.→ H2 K+ + e. tindak balas yang berlaku di anod dan katod di wakili oleh ½ persamaan: Anode A B C D 2Cl.. II dan IV B I. atom-atom plumbum(ll) bromida bertukar menjadi ion dan membawa cas. Pernyataan yang manakah benar apabila larutan zink klorida cair dielektrolisis? l Gas hydrogen dibebaskan di katod ll Gas oksigen dibebaskan di anod. Hasil yang akan diperolehi di anod dan katod apabila larutan magnesium klorida pekat dielektrolisis ialah Anod A B C D Oksigen Oksigen Klorin Klorin Katod Magnesium Hidrogen Hidrogen Magnesium 5. lV Nisbah gas yang dibebaskan di anod dan katod ialah 2:1 A I.. Larutan yang manakah akan menghasilkan gas oksigen di anod dan gas hydrogen di katod semasa proses elektrolisis? l larutan magnesium klorida. III dan IV C I dan II D I dan III 4. D. zarah-zarah plumbum(ll) bromida wujud dalam bentuk atom. MgCl cair ll larutan zink nitrat.-2e → Cl2 4OH.1. NaOH cair A. B. lll Gas klorin dibebaskan di anod. ll dan lll sahaja D l.4e → 2H2O + O2 4OH.→ K .. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful