You are on page 1of 72

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Uinkovita rjeenja in za every svaku scale aplikaciju E cient solutions


Regulation of watervodenih comfort sustava system Regulacija PRIRUNIK MANUAL abqm.danfoss.com

Sadraj
1.1 Preporuena rjeenja za sustave grijanja 1.2 Preporuena rjeenja za sustave hlaenja 2.1.1 Sustav s promjenjivim protokom, tipina primjena u sustavima za grijanje i hlaenje s ventilokonvektorima i svim vrstama ogrjevnih/rashladnih tijela (npr. klima komore) 2.1.2 Sustav s promjenjivim protokom, tipina primjena u sustavima za grijanje i hlaenje s ventilokonvektorima i ponekad za klima komore 2.1.3 Sustav s konstantnim protokom, tipina primjena u sustavima za grijanje i hlaenje s ventilokonvektorima i svim sustavima s klima komorama 2.1.4 Sustav s konstantnim protokom, tipina primjena u sustavima za grijanje i hlaenje s ventilokonvektorima i svim sustavima s klima komorama 2.1.5 Sustav s promjenjivim protokom, tipina primjena u sustavima stropnog grijanja i hlaenja gdje se koristi ista oprema za grijanje i hlaenje 2.1.6 Sustav s rashladnim agregatom primarni krug s promjenjivim protokom i regulacijom minimalnog potrebnog protoka kroz rashladni agregat 2.1.7. Sustav s promjenjivim protokom, tipina primjena u sustavima za grijanje i hlaenje s ventilokonvektorima, panelnim i drugim mjeovitim sustavima s regulatorima sobne temperature bez pomone energije 2.1.8 Sustav s promjenjivim protokom, tipina primjena u dvocijevnim sustavima grijanja s termostatskim radijatorskim ventilima 2.1.9 Jednocijevni sustav radijatorskog grijanja s termostatskim radijatorskim ventilima i automatskim ograniivaem protoka 2.1.10 Sustav s promjenjivim protokom, tipina primjena u dvocijevnim sustavima zidnog ili podnog grijanja s razdjelnicima i individualnim sobnim termostatima 2.1.11 Sustav s promjenjivim protokom, tipina primjena u sustavima s individulanim stambenim toplinskim podstanicama 2.1.12 Sustav s promjenjivim protokom, tipina primjena u sustavima s kaloriferima, zranim zavjesama i sl. 2.1.13 Sustav s promjenjivim protokom s automatskom regulacijom temperature u sustavima za cirkulaciju potrone tople vode 2.1.14 Sustav s promjenjivim protokom s automatskom regulacijom temperature u sustavima za cirkulaciju potrone tople vode 2.2.1 Sustav s promjenjivim protokom, esto koriten u sustavima radijatorskog grijanja, sustavima grijanja/hlaenja s ventilokonvektorima i sustavima s klima komorama 2.2.2 Sustav s promjenjivim protokom, esto koriten u sustavima radijatorskog grijanja, sustavima grijanja/hlaenja s ventilokonvektorima i sustavima s klima komorama: - Verzija s ograniivaima protoka i regulacijskim ventilima s pogonima
2

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

2.2.3 Sustav s promjenjivim protokom, dvocijevni sustav grijanja/hlaenja, tipina primjena u sustavima s ventilokonvektorima i bilo kojim terminalima (npr. panelno grijanje/hlaenje) 2.2.4 Sustav s konstantnim protokom i runim balansom za cirkulaciju potrone tople vode 2.3.1 Sustav s promjenjivim protokom, primjena u dvocijevnim sustavima radijatorskog grijanja s termostatskim radijatorskim ventilima i ograniivaima protoka 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.3 4.1.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Oznake i skraenice u 2.1, 2.2 i 2.3 Sindrom malog t Pojava prekomjernog protoka Pojava nedovoljnog protoka Analiza sluaja: Usporedba rjeenja u 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.4 primjenama Pogonski trokovi Uteda energije za pogon crpki Toplinski gubici u cjevovodu Usporedba investicijskih trokova Hidrauliki analizator Utede koje se ne mogu iskazati brojano Pregled proizvoda ABPCV- automatski balans regulator diferencijalnog tlaka PIBCV- tlano neovisan regulacijski i balans ventil MBV- Runi balans ventil MCV zonski ventili, regulacijski ventili s pogonom SARC Regulatori sobne temperature bez pomone energije RC - Sobni termostati

40 42 44 46 48 49 52 53 53 54 57 60 62 60 65 65 65 67 68 70 70

PREPORUENA RJEENJA

za sustave grijanja

1.1

Preporuena rjeenja za sustave grijanja

SUSTAV GRIJANJA

JEDNOCIJEVNI sustav

DVOCIJEVNI sustav

Sustav s ili bez TRV

Sustav s ili bez TRV

Sustav s TRV

Bez predpodeavanja

S predpodeavanjem

PREPORUKA: PODESIVI OGRANIAVA PROTOKA:

PRIHVATLJIVO:

PREPORUKA:

PREPORUKA:

AB-QM

MBV-BD Leno, MSV-I, USV-I

ASV-P + ASV-I ASV-PV + ASV-I

ASV-P + ASV-M ASV-PV + ASV-M

PREPORUKA:

ASV-PV + MSV-F2 (s impulsnom cijevi)

Sustav za sanitarnu vodu

Sustav bez TRV

ugradnja TRV nije mogua

ugradnja TRV je mogua

Sustav cirkulacije PTV

PREPORUKA:

PREPORUKA:

PREPORUKA:

MSV-I, MBV-BD Leno /USVI

USV-M + USV-I (nadogradivi)

MTCV, CCR2

PREPORUENA RJEENJA

za sustave hlaenja

1.2

Preporuena rjeenja za sustave hlaenja

SUSTAV HLAENJA

KONSTANTNI PROTOK

Automatski balans

Runi balans

PREPORUKA: PODESIVI OGRANIIVA PROTOKA:

PRIHVATLJIVO:

AB-QM

MSV-F2, MBV-BD Leno, MSV-I, USV-I

PROMJENJIVI PROTOK

Regulator tlaka

regulacija neovisna od promjene tlaka

ksno podeen tlak

podesivi tlak

regulacijski ventili s pogonima i automatskim ograniivaima protoka

PREPORUKA:

PREPORUKA:

PREPORUKA:

ASV-P + ASV-M

ASV-PV + ASV-I

AB-QM + TWA-Z AB-QM + ABNM AB-QM + AMV(E)

PREPORUKA:

ASV-PV (s prirubnicama) + MSV-F2 (s impulsnom cijevi)

PREPORUENO*

Primjena

2.1.1

Sustav s promjenjivim protokom, tipina primjena u sustavima grijanja i hlaenja s ventilokonvektorima i svim vrstama ogrjevnih rashladnih tijela
Pri ovakvoj primjeni osiguravamo promjenjiv protok u razvodnom cjevovodu i osiguravamo ogranienje protoka (ili regulaciju) u ogrjevnom/rashladnom tijelu neovisno od oscilacije tlaka u sustavu. Ovako sprjeavamo prekomjerni protok u svim radnim reimima.

VENTILOKONVEKTORI
PIBCV PIBCV PIBCV

RC

RC

RC

HLADNI STROPOVI
PIBCV PIBCV PIBCV

BMS AHU

CRPKA
PIBCV PIBCV

RASHLADNI AGREGAT

CRPKA

CRPKA VSD

PIBCV Pressure Independent Balancing Controller Valve Tlano neovisan balans i regulacijski ventil RC Room Controller Sobni termostat BMS Building Management System Sredinji nadzorni sustav VSD Variable Speed Drive Crpka s promjenjivim brojem okretaja

*preporueno pravilno projektiranje, visoka uinkovitost

Analiza sustava

1 2

PROJEKTIRANJE/DIMENZIONIRANJE
JEDNOSTAVAN PRORAUN: nisu potrebni prorauni za KVS, autoritet ventila i predpodeavanje 100% autoritet regulacija neovisna od promjena tlaka Pojednostavljen proraun potrebnog protoka prema potrebnoj koliini topline Odreivanje visine dobave crpke prema min p na ventilu i gubicima tlaka u sustavu pri nominalnom protoku

POGONSKI TROKOVI
NAJNII trokovi crpkeF) Toplinski gubici i toplinski dobici u cjevovodu su minimalni Potrebna je NAJNIA visina dobave crpke Preporuuje se optimizacija potrebne visine dobave crpkeJ) Regulacijski ventili - 100% AUTORITETA i najvea uinkovitost minimalne oscilacije sobne temperatureK) Nije potrebno ponovno balansiranjeC)

3 4 5

INVESTICIJE
Investicijski trokoviI) DOBRI (potreban jedino 2-puti PIBCV) Nema drugih hidraulikih elemenata u sustavu Najmanji mogui broj ventila u sustavu (niski trokovi ugradnjeI)) BalansiranjeB) sustava nije potrebno Crpka s promjenjivim brojem okretajaS) se preporuuje (proporcionalna karakteristika)

PROJEKTIRANJE PREMA STVARNOJ UGRADNJI


Hidraulika regulacija jedino na ogrjevnim/rashladnim tijelima sa 100% AUTORITETA Balans pri punom i djelominom optereenju ODLIAN Balansiranje uope nije potrebno Crpka s promjenjivim brojem okretaja osigurava najvee utede energijeT)

OSTALO
PIBCV ima sposobnost zatvaranja pri 6 bar Nulti prekomjerni protokL) Crpka uobiajeno optimizirana Minimalna ukupna potronja energije MAKSIMALNA UTEDA ENERGIJE

A), B), C), Z) objanjenje pojma, vidi poglavlje 3

PREPORUENO*

Primjena

2.1.2

Sustav s promjenjivim protokom, tipina primjena u sustavima grijanja i hlaenja s ventilo konvektorima i ponekad za klima komore
Pri ovakvoj primjeni osiguravamo promjenjiv protok u razvodnom cjevovodu i konstantni diferencijalni tlak na svakoj grani ili klima komori neovisno od oscilacija tlaka u sustavu. Ovako smanjujemo veinu nepotrebnih prekomjernih protoka i probleme s bukom pri djelominim optereenjima.

VENTILOKONVEKTORI
2-puti MCV 2-puti MCV 2-puti MCV

RC

RC

RC

HLADNI STROPOVI
2-puti MCV 2-puti MCV 2-puti MCV

ABPC

AHU

BMS

MBV

CRPKA
2-puti MCV

MBV

ABPC

2-puti MCV

ABPC

RASHLADNI AGREGAT

CRPKA

CRPKA VSD

MCV

*preporueno pravilno projektiranje, vrlo uinkovito

Motorises Control Valves Regulacijski ventil s pogonom ABPC Automatic Balancing Pressure Controller Automatski balans ventil (regulator diferencijalnog tlaka) RC Room Controller Sobni termostat BMS Building Management System Sredinji nadzorni sustav

10

Analiza sustsva

1 2

PROJEKTIRANJE/DIMENZIONIRANJE
POTREBAN TRADICIONALNI PRORAUNA) KVS ventila, autoritet regulacijskih ventila s pogonima Prema pojednostavljenom hidraulikom proraunu (moete podijeliti sustav na regulacijske krugove ) Potreban proraun predpodeavanja za regulirane krugove Proraun visine dobave crpke prema nominalnom protoku

POGONSKI TROKOVI
NISKI trokovi crpkeF) (ograniena duina zbog pojava prekomjernog protoka) Toplinski gubici i toplinski dobici u cjevovodu su niski Potrebna crpka s veom visinom dobave zbog gubitaka tlaka na regulatoru diferencijalnog tlaka Optimizacija potrebne visine dobave crpkeJ) je praktina i jednostavna Regulacijski ventili - mogue je postii dobar autoritetE) i bolju uinkovitost nie oscilacije sobne temperatureK) Nije potrebno ponovno balansiranjeC) (jedino u sluaju kada su regulacijski krugovi dugaki)

INVESTICIJE
Investicijski trokoviI) DOBRI (jeftin 2-puti ventil + ABPC ventil za svaki regulacijski krug) Skup automatski regulator diferencijalnog tlaka (ABPC) veih dimenzija Manji broj ventila nego u primjeru 2.1.4 (niski trokovi ugradnjeI)) BalansiranjeB) sustava nije potrebno (jedino u sluaju kada su regulacijski krugovi dugaki) Crpka s promjenjivim brojem okretajaS) se preporuuje (karakteristika s konstantnim p)

4 5

PROJEKTIRANJE PREMA STVARNOJ UGRADNJI


Hidraulika regulacija jedino na ogrjevnim/rashladnim tijelima p na regulacijskom ventilu priblino konstantan Balans pri punom i djelominom optereenju ODLIAN Balansiranje uope nije potrebno, jedino u sluaju kada su regulacijski krugovi dugaki (predpodeavanje ventila potrebno) Crpka s promjenjivim brojem okretaja osigurava utede energijeT)

OSTALO
Tlak zatvaranja zonskih ventila treba biti 50% vei od tlaka podeenog na regulatoru diferencijalnog tlaka Neznatan prekomjerni protok u uvjetima djelominog optereenja (runo balansiranje unutar regulacijskog kruga) Crpka je obino predimenzionirana i preoptereena da bi dostigla normalan autoritet regulacijskog ventila s pogonom

A), B), C), Z) objanjenje pojma, vidi poglavlje 3

11

PRIHVATLJIVO*

Primjena

2.1.3

Sustav s konstantnim protokom, tipina primjena u sustavima grijanja i hlaenja s ventilo konvektorima i svim sustavima s klima komorama
Pri ovakvoj primjeni osigurano je 100% protoka u razvodnom cjevovodu. Primjenom rjeenja s automatskim balansom izbjegava se nepotrebni prekomjerni protok pri djelominom optereenju.

VENTILOKONVEKTORI

3-puti MCV PIBV PIBV

3-puti MCV PIBV

3-puti MCV

HLADNI STROPOVI

PIBV

PIBV

PIBV

3-puti MCV

3-puti MCV

3-puti MCV

AHU

3-puti MCV

CRPKA

PIBV PIBV 3-puti MCV

CRPKA

RASHLADNI AGREGAT

Motorises Control Valves Regulacijski ventil s pogonom PIBV Pressure Independent Balancing Valves (as flow limiter) Tlano neovisan ventil za hidrauliko uravnoteenje i regulaciju (kao ograniava protoka) *prihvatljivo pravilno projektiranje, neuinkovito

MCV

12

Analiza sustava

1 2

PROJEKTIRANJE/DIMENZIONIRANJE
POTREBAN TRADICIONALNI PRORAUNA) ZA MCV KVS i autoritet ventila Pojednostavljen hidrauliki proraun s ograniavaima protoka (nije potrebno predpodeavanje ve samo podeavanje protoka) Proraun visine dobave crpke prema nominalnom protoku

TROKOVI U RADU
VISOKI trokovi crpkeF) Toplinski gubici i toplinski dobici u cjevovodu su visoki Optimizacija visine dobave crpkeJ) nije mogua ako visina dobave nije na karakteristici crpke Regulacijski ventili - nemogue je postii dobar autoritetE) i bolju uinkovitost - (u sluaju modulacijske regulacije) t problemH) jer ne postoji regulacija povratne temperature, nii stupanj iskoritenja kotla ili rashladnog agregata

3 4 5

INVESTICIJE
Investicijski trokoviI) VRLO VISOKI (3-puti ventil + ABV) Hidraulika regulacija jedino na ogrjevnim/rashladnim tijelima Manji broj ventila nego u primjeru 2.1.4, nii trokovi ugradnje BalansiranjeB) sustava nije potrebno

PROJEKTIRANJE PREMA STVARNOJ UGRADNJI


Balans pri punom i djelominom optereenju VRLO DOBAR, sve vrijeme stvarno konstantan protok Balansiranje uope nije potrebno ak ni pri proirenju sustava ili drugim promjenama Konstantna potronja energije za pogon crpke, daleko via nego u sustavima s promjenjivim protokomO)

OSTALO
Tlak zatvaranja zonskih ventila treba biti jednak visini dobave crpke pri nultom protoku, nema rastereenja tlaka Balans pri djelominom optereenju prihvatljiv do ODLIAN ovisno o kapacitetu crpke Crpka je obino predimenzionirana ali je protok podeen na ograniavau protoka Sustav sa stvarnim konstantnim protokom

A), B), C), Z) objanjenje pojma, vidi poglavlje 3

13

PRIHVATLJIVO*

Primjena

2.1.4

Sustav s konstantnim protokom, tipina primjena u sustavima grijanja i hlaenja s ventilo konvektorima i svim sustavima s klima komorama
Pri ovakvoj primjeni osiguran je priblino konstantan protok u razvodnom cjevovodu. Ovo rjeenje dolazi iz prolosti kada je energija bila jeftina a nisu postojali automatski balans ventili.

VENTILOKONVEKTORI

3-puti MCV MBV MBV

3-puti MCV MBV

3-puti MCV

MBV

HLADNI STROPOVI

MBV MBV 3-puti MCV 3-puti MCV

MBV

MBV

3-puti MCV

AHU

3-puti MCV

CRPKA

MBV MBV 3-puti MCV

CRPKA

RASHLADNI AGREGAT

MBV

Motorises Control Valves Regulacijski ventil s pogonom MBV Manual Balancing Valves Runi balans ventil *prihvatljivo pravilno projektiranje, neuinkovito

MCV

14

Analiza sustava

1 2

PROJEKTIRANJE/DIMENZIONIRANJE
POTREBAN TRADICIONALNI PRORAUNA) ZA MCV KVS ventila, autoritet MCV, predpodeavanje MBV

TROKOVI U RADU
VRLO VISOKI trokovi crpkeF) 3.2 (zbog pojava prekomjernog protoka) Toplinski gubici i toplinski dobici u cjevovodu su visoki Optimizacija visine dobave crpkeJ) NIJE MOGUA. Jedino ako su ugraeni partnerski ventiliN) (MBV). Koristiti metodu kompenzacije pri balansiranjuD) Regulacijski ventili - nemogue je postii dobar autoritetE) i visoku uinkovitost vie oscilacije sobne temperatureK) (u sluaju modulacijske regulacije) t problemH) jer ne postoji regulacija povratne temperature, nii stupanj iskoritenja kotla i rashladnog agregata Povremeno je potrebno ponovno balansiranjeC) (prema EPBDR) pravilima) od strane iskusnog tima

3 4 5

INVESTICIJE
Investicijski trokoviI) VISOKI (3-puti ventil + MBV + balansiranje) Potrebni partnerski ventiliN) velikih dimenzija Vie ventila - vii trokovi ugradnjeI) (posebno s ventilima veih dimenzija koji su s prirubnicama) BALANSIRANJEB) sustava je potrebno

PROJEKTIRANJE PREMA STVARNOJ UGRADNJI


Balans pri punom optereenju VRLO DOBAR, pri djelominom optereenju samo PRIHVATLJIV Balansiranje sustava je potrebno u svakom sluaju Pri djelominom optereenju protok e biti 20-40% vei od projektiranog, potrebna je vea crpka Trokovi crpkeF), daleko vii pri djelominom optereenju

OSTALO
Tlak zatvaranja zonskih ventila treba biti jednak visini dobave crpke pri nultom protoku, nema rastereenja tlaka Crpka je obino predimenzionirana i preoptereena da bi se osigurali odgovarajui uvjeti za rune balans ventile NIJE SUSTAV S KONSTANTNIM PROTOKOMG) ako runi balans ventil nedostaje na obilaznom voduP) (npr. na ventilokonvektoru)

A), B), C), Z) objanjenje pojma, vidi poglavlje 3

15

PREPORUENO*

Primjena

2.1.5

Sustav s promjenjivim protokom, tipina primjena u sustavima panelnog grijanja i hlaenja gdje se koristi ista oprema za grijanje i hlaenje
Pri ovakvoj primjeni osiguran je promjenjiv protok u razvodnim cjevovodima za grijanje i hlaenje nezavisno. Osigurava se ograniavanje ili regulacija protoka sekvencijalno (grijanje ili hlaenje) na ogrjevnim/rashladnim tijelima neovisno od oscilacija tlaka u sustavu. Ovako se sprijeava bilo kakav prekomjerni protok u svim radnim reimima.
PIBCV P ZV PIBCV P V ZV

OGRJEVNO/RASHLADNO TIJELO

RC

PIBCV P ZV PIBCV P V ZV

OGRJEVNO/RASHLADNO TIJELO

RC

PIBCV P ZV P V PIBCV ZV

OGRJEVNO/RASHLADNO TIJELO

BMS

CRPKA VSD RASHLADNI AGREGAT IZMJENJIVA CRPKA

CRPKA VSD
PBICV Pressure Independent Balancing Controller Valve Balans i regulacijski ventil neovisan o promjeni tlaka RC Room Controller Sobni termostat BMS Building Management System Sredinji nadzorni sustav *preporueno pravilno projektiranje, vrlo uinkovito VSD ZV

TOPLINE IZ IZVORA

Variable Speed Drive Crpka s promjenjivim brojem okretaja Zone Valves Zonski ventili

16

Analiza sustava

1 2 3

PROJEKTIRANJE/DIMENZIONIRANJE
JEDNOSTAVAN PRORAUN: bez KVS ventila, bez autoritet, bez predpodeavanja AUTORITET 100% - regulatori neovisni o promjeni tlaka i u grijaem i u rashladnom cjevovodu meusobno nezavisni Pojednostavljen proraun za podeavanje protoka prema potrebnoj koliini topline Proraun visine dobave crpke prema min p na ventilu i gubicima tlaka u cjevovodu pri nominalnom optereenju Potrebni zonski ventili zbog sekvencijalne kontrole grijanja i hlaenja

TROKOVI U RADU
NISKI trokovi crpkeF) (nema pojava prekomjernog protoka) Toplinski gubici i toplinski dobici u cjevovodu su minimalni Potrebna manja visina dobave crpke Preporuuje se optimizacija visine dobave crpkeJ) Regulacijski ventili - 100% AUTORITETA i najbolja uinkovitost minimalne oscilacije sobne temperatureK) Ponovno balansiranjeC) sustava nije potrebno

INVESTICIJE
Investicijski trokoviI) SREDNJI (2kom PIBCV za balansiranje + 2 kom za zonsku regulaciju) Nema potrebe za drugim hidraulikim elementima osim zonskih ventila za sekvencijalnu regulaciju Dva puta po dva ventila za svaki terminal (srednji trokovi ugradnjeI)) BalansiranjeB) sustava nije potrebno Preporuuje se crpka s promjenjivim brojem okretajaS)

4 5

PROJEKTIRANJE PREMA STVARNOJ UGRADNJI


Hidraulika regulacija samo na terminalima sa 100% autoriteta Balans pri punom i djelominom optereenju ODLIAN Balansiranje uope nije potrebno - osim podeavanja protoka Male oscilacije sobne temperatureK) Crpka s promjenjivim brojem okretaja osigurava najvie utede energijeT)

OSTALO
PIBCV moe zatvoriti pri 6bar Nema pojave prekomjernog protokaL) Pumpa je obino optimizirana Minimalna ukupna potronja energije MAKSIMALNA UTEDA ENERGIJE Elektrine veze da bi se izbjegao paralelan rad grijanja i hlaenja

A), B), C), Z) objanjenje pojma, vidi poglavlje 3

17

PREPORUENO*

Primjena

2.1.6

Sustav s rashladnim agregatima primarni krug s promjenjivim protokom i regulacijom minimalnog potrebnog protoka kroz rashladne agregate
Nova primjena promjenjivog protoka u primarnom krugu s minimalnim protokom u bypassu.

U SUSTAV
PIBCV PIBCV PIBCV

BMS
PIBCV

Rashladni agregat

Rashladni agregat

Rashladni agregat

CRPKA VSD

CRPKA VSD

CRPKA VSD IZ SUSTAVA PROTOKOMJER

PBICV Pressure Independent Balancing Controller Valve Balans i regulacijski ventil neovisan o promjeni tlaka BMS Building Management System Sredinji nadzorni sustav VSD Variable Speed Drive Crpka s promjenjivim brojem okretaja *preporueno pravilno projektiranje, vrlo uinkovito

18

Analiza sustava

1 2 3 4

PROJEKTIRANJE/DIMENZIONIRANJE
Metoda hidraulikog prorauna gdje se mora projektirati minimalni protok kroz bypass Odreivanje visine dobave crpke prema nominalnom protoku u bypassu Odreivanje minimalnog protoka kroz bypass na osnovu minimalnog potrebnog protoka kroz rashladni agregat Sloena regulacija sustava

TROKOVI U RADU
Mogue je dostii NAJNIE trokove crpkeF) Precizna regulacija temperatura, izbjegnuta pojava malog t H) VISOKA UINKOVITOST rashladnog agregata Optimizacija visine dobave crpkeJ) Minimalni protok kroz bypass

INVESTICIJE
Investicijski trokoviI) u usporedbi s tradicionalnim sustavom su nii, nema kratke veze, nema sekundarne crpke Obavezna crpka s promjenjivim brojem okretajaS)

PROJEKTIRANJE PREMA STVARNOJ UGRADNJI


Hidraulika regulacija pojedinih rashladnih agregata potpuno neovisna s 100% AUTORITETA Balans pri punom i djelominom optereenju ODLIAN Balansiranje uope nije potrebno Crpka s promjenjivim brojem okretaja osigurava utedu energijeT) Ispravna projektna temperatura

OSTALO
Regulacija rashladnog agregata neovisna o promjeni tlaka u sustavu s linearnom ili logaritamskom karakteristikom ventila? (linearna karakteristika s punim autoritetom kompenzira linearnu karakteristiku cjevovoda) Nema prekomjernih protokaL) u rashladnom agregatu ideja ovog sustava je da se povea uinkovitost rashladnog agregata pri protocima veim od projektiranih Pouzdan i vrlo uinkovit sustav (ako je sekundarna strana regulirana PIBCV ventilima)

A), B), C), Z) objanjenje pojma, vidi poglavlje 3

19

PREPORUENO*

Primjena

2.1.7
SARC
SARC

Sustav s promjenjivim protokom, tipina primjena u sustavima za grijanje i hlaenje s ventilokonvektorima, panelnim i drugim kombiniranim sustavima s regulatorima sobne temperature bez pomone energije
Pri ovakvoj primjeni osiguravamo promjenjiv protok u razvodnom cjevovodu i osiguravamo konstantan diferencijalni tlak na svakoj grani neovisno od oscilacija tlaka u sustavu. Ovako izbjegavamo veinu nepotrebnih prekomjernih protoka i probleme s bukom pri djelominom optereenju
HLADNI STROPOVI
SARC SARC

ABPC A

RADIJATORI
SARC SARC SARC

HLADNI STROPOVI
MCV MCV MCV

ABPC A

RC

RC

RC

RADIJATORI
TRV TRV TRV

ABPC

ABPC Automatic Balancing Pressure Controller Automatski balans ventil i regulator diferencijalnog tlaka SARC Self Acting Room Controller Regulator sobne temperature bez pomone energije ZV Zone Valves Zonski ventili VSD Variable Speed Drive Crpka s promjenjivim brojem okretaja TRV Thermostatic Radiator Valve Termostatski radijatorski ventil

CRPKA RASHLADNI AGREGAT IZMJENJIVA CRPKA

IZ IZVORA TOPLINE
*preporueno pravilno projektiranje, vrlo uinkovito

20

Analiza sustava

1 2

PROJEKTIRANJE/DIMENZIONIRANJE
TRADICIONALNI PRORAUNA) POTREBAN ZA REGULACIJSKE VENTILE BEZ POMONE ENERGIJE: KVS i autoritet ventila Pojednostavljen hidrauliki proraun (sustav se moe podijeliti na regulacijske krugove) Potreban proraun predpodeenja za regulacijski krug Proraun visine dobave crpke prema nominalnom protoku

TROKOVI U RADU
NISKI trokovi crpkeF) (ograniena duina regulacijskog kruga zbog pojava prekomjernog protoka) Toplinski gubici i toplinski dobici u cjevovodu su vrlo mali Potrebna vea visina dobave crpke potreban vei pad tlaka na regulatorima diferencijalnog tlaka Optimizacija visine dobave crpkeJ) je praktina Regulacijski ventili bez pomone energije (proporcionalni) - male oscilacije sobne temperatureK) PONOVNO BALANSIRANJEC) sustava nije potrebno Visok stupanj iskoritenja kotla i rashladnog agregata zbog velikog T u sustavu

3 4 5

INVESTICIJE
Investicijski trokoviI) VISOKI: s obzirom na regulacijsku opremu (jeftin 2-puti ventil + SARC + ABPC po regulacijskom krugu, ak i osjetnik vlage u sluaju panelnog hlaenja) MANJI trokovi ugradnjeI) nije potrebno el. oienje BalansiranjeB) sustava nije potrebno, jedino jednostavno predpodeavanje Preporuuje se crpka s promjenjivim brojem okretajaS) (konstantna karakteristika)

PROJEKTIRANJE PREMA STVARNOJ UGRADNJI


Stabilna sobna temperaturaY) (SARC), visoka razina udobnosti Hidraulika regulacija jedino na ogrjevnom/rashladnom tijelu, p na regulacijskom ventilu je skoro konstantan Balans pri punom i djelominom optereenju DOBAR Crpka s promjenjivim brojem okretaja i dobar stupanj iskoritenja kotla/rashladnog agregata osigurava utede energijeT) Ogranienje protoka u granama se rjeava predpodeenjem regulacijskih ventila

OSTALO
Tlak zatvaranja zonskih ventila treba biti 50% vei od podeenog na regulatoru diferencijalnog tlaka Mali prekomjerni protok pri djelominom optereenju (regulator bez pomone energije ga kompenzira) Crpka je obino predimenzionirana i preoptereena da bi se postigao normalan autoritet regulatora bez pomone energije Potreban osjetnik vlage za panelno hlaenje da bi se izbjegla kondenzacija u prostoriji

A), B), C), Z) objanjenje pojma, vidi poglavlje 3

21

PREPORUENO*

Primjena

2.1.8

Sustav s promjenjivim protokom, tipina primjena u dvocijevnim sustavima grijanja s termostatskim radijatorskim ventilima
Pri ovakvoj primjeni osiguravamo promjenjiv protok u razvodnom cjevovodu i osiguravamo konstantan diferencijalni tlak na svakoj vertikali neovisno od trenutnog optereenja i oscilacija tlaka u sustavu

RADIJATORI
TRV

RADIJATORI
TRV

GRIJA - konstantni protok

TRV

TRV

TRV

TRV

ABPC

ABPC PIBV

IZMJENJIVA CRPKA

TRV

Thermostatic Control Valves Termostatski radijatorski ventili PIBV Pressure Independent Balancing Valves Automatski balans ventil neovisan o promjeni tlaka ABPC Automatic Balancing Pressure Controller Automatski balans ventil i regulator diferencijalnog tlaka *preporueno pravilno projektiranje, vrlo uinkovito

IZ IZVORA TOPLINE

22

Analiza sustava

PROJEKTIRANJE/DIMENZIONIRANJE
TRADICIONALNI PRORAUNA) POTREBAN ZA TERMOSTATSKI RADIJATORSKI VENTIL: KV (predpodeavanje) vrijednost Proraun predpodeenja termostatskih radijatorskih ventila na vertikali reguliranoj regulatorom diferencijalnog tlaka Pojednostavljen hidrauliki proraun (moete podijeliti na regulacijske krugove) Proraun regulatora diferencijalnog tlaka je jednostavan podeen je tvorniki na pad tlaka od 10 kPa (Danfoss!) Proraun visine dobave crpke prema nominalnom protoku

2 3 4 5

TROKOVI U RADU
NISKI trokovi crpkeF) Toplinski gubici u cjevovodu su mali Potrebna vea visina dobave crpke Optimizacija visine dobave crpkeJ) je praktina TRV generalno postie dobar autoritetE) - je regulator bez pomone energije, male oscilacije sobne temperatureK)

INVESTICIJE
Investicijski trokoviI) PRIHVATLJIVI (TRV + ABV po regulacijskom krugu) Neznatno skuplji regulator diferencijalnog tlaka Manje ventila nego kod runog balansiranja, manji trokovi ugradnjeI) BalansiranjeB) sustava uglavnom nije potrebno Preporuuje se crpka s promjenjivim brojem okretajaS) (konstantna karakteristika)

PROJEKTIRANJE PREMA STVARNOJ UGRADNJI


Hidraulika regulacija jedino na radijatorima, p na termostatskom radijatorskom ventilu je skoro konstantan Balans pri punom i djelominom optereenju DOBAR izvrstan stupanj udobnosti Minimalne oscilacije sobne temperatureK) - regulator bez pomone energije u dodatku Crpka s promjenjivim brojem okretaja osigurava utede energijeT)

OSTALO
Tlak zatvaranja TRV treba biti 50% vei od podeenog na ABPC Mali prekomjerni protok pri djelominom optereenju (regulator bez pomone energije ga kompenzira)

A), B), C), Z) objanjenje pojma, vidi poglavlje 3

23

PREPORUENO*

Primjena

2.1.9

Jednocijevni sustav radijatorskog grijanja s termostatskim radijatorskim ventilima i automatskim ograniivaem protoka
U ovoj aplikaciji osiguravamo konstantan protok u vertikalama s automatskim ograniivaem protoka da bi se osigurala pravilna raspodjela protoka u sustavu

RADIJATORI

TRV

RADIJATORI

TRV

TRV

TRV

TRV

TRV

CRPKA
PIBV PIBV

IZMJENJIVA
TRV PIBV Thermostatic Control Valves Termostatski radijatorski ventili Pressure Independent Balancing Valves Automatski balans ventil neovisan o promjeni tlaka

IZ IZVORA TOPLINE

*preporueno pravilno projektiranje, vrlo uinkovito

24

Analiza sustava

PROJEKTIRANJE/DIMENZIONIRANJE
Specijalna metoda prorauna s obzirom na (udio protoka radijatora u ukupnom protoku) i dimenziju radijatora; u obzir se mora uzeti i KV vrijednost termostatskog radijatorskog ventila (Proraun toplinskih gubitaka u vertikalnom cjevovodu) POJEDNOSTAVLJEN HIDRAULIKI PRORAUN (UZIMAJUI U OBZIR RASPODJELU PROTOKA IZMEU VERTIKALA) Proraun predpodeenja nije potreban Proraun visine dobave crpke prema nominalnom protoku

2 3 4 5

TROKOVI U RADU
VISOKI trokovi crpkeF) Toplinski gubici u cjevovodu su veliki ali veina je izgubljena unutar prostorija (vertikalni cjevovod) Potrebna vea visina dobave crpke dugaak cjevovod i relativno visoka KV vrijednost bypassa Optimizacija visine dobave crpkeJ) je mogua (s mjernim prikljucima na AB-QM) i VSD

INVESTICIJE
Investicijski trokoviI) VISOKI (TRV + PIBV po vertikali) Manje ventila nego kod runog balansiranja, manji trokovi ugradnjeI) BalansiranjeB) sustava nije potrebno (jedino podeavanje PIBV) Crpka s promjenjivim brojem okretajaS) nije neophodna

PROJEKTIRANJE PREMA STVARNOJ UGRADNJI


Hidraulika regulacija jedino na dnu vertikala, potreban protok je skoro konstantan Balans pri punom i djelominom optereenju DOBAR Minimalne oscilacije sobne temperatureK) regulator bez pomone energije, sve dok toplinski gubici u cjevovodu ostaju u prostoriji i utiu na njega

OSTALO
Tlak zatvaranja TRV prilino nizak generalno 0,6 bar je dovoljno, najbolja funkcionalnost od 0,1 do 0,3 bar Mali prekomjerni protok pri djelominom optereenju (AB-QM odrava konstantan protokG) na vertikali ak i kada su TRV-i zatvoreni)

A), B), C), Z) objanjenje pojma, vidi poglavlje 3

25

PREPORUENO*

Primjena

2.1.10

Sustav s promjenjivim protokom, tipina primjena u sustavima panelnog (zidno ili podno) grijanja s razdjelnicima i individualnim sobnim termostatima
Pri ovakvoj primjeni osiguravamo promjenjiv protok u razvodnom cjevovodu i osiguravamo konstantan diferencijalni tlak na bilo kojem razdjelniku/sabirniku neovisno od trenutnog optereenja i oscilacija tlaka u sustavu
Podno grijanje s razdjelnicima
WLRC

Podno grijanje s razdjelnicima


WLRC

ZV

ZV

ABPC

WLRC

ABPC

WLRC

WLRC

WLRC

WLRC

WLRC

Podno grijanje s razdjelnicima


ZV ZV

Podno grijanje s razdjelnicima

ABPC HWRC

ABPC HWRC

CRPKA VSD

IZMJENJIVA

ABPC Automatic Balancing Pressure Controller Automatski balans ventil i regulator diferencijalnog tlaka VSD Variable Speed Drive Crpka s promjenjivim brojem okretaja RC Room Controller Sobni termostat *preporueno pravilno projektiranje, vrlo uinkovito

WLRC WireLes Room Controller Beini sobni termostat HWRC Hard Wired Room Controller Sobni termostat s oienjem ZV Zone Valve Zonski ventil

IZ IZVORA TOPLINE

26

Analiza sustava

PROJEKTIRANJE/DIMENZIONIRANJE
TRADICIONALAN PRORAUNA) POTREBAN ZA VENTILE S PREDPODEENJEM U CIJELOM KRUGU: predpodeenje KV vrijednosti, proraun pada tlaka Proraun predpodeenja uzimajui u obzir regulacijski ventil i pad tlaka u krugu Pojednostavljen hidrauliki proraun (moete podijeliti sustav prema regulacijskim krugovima) Proraun regulatora diferencijalnog tlaka je jednostavan potreban je pad tlaka od 10 kPa na njemu (Danfoss!) Proraun visine dobave prema nominalnom protoku

2 3 4 5

TROKOVI U RADU
NISKI trokovi crpkeF) Toplinski gubici u cjevovodu su mali Potrebna vea visina dobave crpke potreban dodatni pad tlaka za p regulator Optimizacija visine dobave crpke J) je praktina Tipina ON/OFF regulacija s velikom grijanom povrinom, vee oscilacije temperatureK)

INVESTICIJE
Investicijski trokoviI) DOBRI (zonski regulacijski ventil+ABV ispred svakog razdjelnika) Malo skuplji p regulator Manje ventila nego kod runog balansiranja, manji trokovi ugradnjeI) BalansiranjeB) sustava nije potrebno Crpka s promjenjivim brojem okretajaS) se preporuuje (konstantna karakteristika)

PROJEKTIRANJE PREMA STVARNOJ UGRADNJI


Hidrauliko uravnoteenje jedino na razdjelniku/sabirniku, p na njemu je skoro konstantan Balans pri punom i djelominom optereenju DOBAR primjenljiva je nia sobna temperatura Crpka s promjenjivim brojem okretaja osigurava utedu energijeT)

OSTALO
Tlak zatvaranja zonskih ventila treba biti 50% vei od onog podeenog na APBC Mali prekomjerni protok pri djelominom optereenju (konstantan diferencijalni tlak na svakom krugu)

A), B), C), Z) objanjenje koncepta, vidi poglavlje 3

27

PREPORUENO*

Primjena

2.1.11

Sustav s promjenjivim protokom, tipina primjena u sustavima s individualnim toplinskim podstanicama (ITPS)
U ovakvim primjenama osiguravamo promjenjiv protok u primarnoj razvodnoj mrei i osiguravamo ogranienje protoka u dijelovima zgrade uzimajui u obzir koeficijent istovremenosti

INDIVIDUALNA STAMBENA TOPLINSKA PODSTANICA: GRIJANJE I PTU

PTU

INDIVIDUALNA STAMBENA TOPLINSKA PODSTANICA: GRIJANJE I PTU

PTU

TRV

TRV

TRV

TRV

MBV

MBV

RADIJATORI

RADIJATORI

INDIVIDUALNA STAMBENA TOPLINSKA PODSTANICA: GRIJANJE I PTU

PTU

INDIVIDUALNA STAMBENA TOPLINSKA PODSTANICA: GRIJANJE I PTU

PTU

TRV

TRV

TRV

TRV

MBV

MBV

RADIJATORI

RADIJATORI

ABPC

ABPC

KOTAO - IZVOR TOPLINE CRPKA

HLADNA VODA

MBV TRV

Manual Balancing Valve Runi balans ventil Thermostatic Control Valves Termostatski radijatorski ventil

*preporueno pravilno projektiranje, vrlo uinkovito

28

Analiza sustava

PROJEKTIRANJE/DIMENZIONIRANJE
Potreban p za ITPS je odreen ITPS-i su opremljeni p regulatorima za krug grijanja ( to je osiguranje od prekomjernog tlaka) SPECIJALAN HIDRAULIKI PRORAUN JE POTREBAN ZA CJEVOVOD: dimenzija cjevovoda ovisi o faktoru istovremenosti Proraun predpodeenja za radijatore na sekundarnoj strani u reguliranom krugu Hidrauliki proraun za p regulator: podeavanje p (ITPS + cjevovod ) i ograniavanje protoka (prema istovremenosti) Proraun pada tlaka na regulatoru diferencijalnog tlaka: potreban je pad tlaka od 10 kPa na njemu (Danfoss!) Proraun visine dobave crpke prema padu tlaka s faktorom istovremenosti

2 3 4 5

TROKOVI U RADU
SREDNJI trokovi crpkeF) (promjenjiv protok ali ee je potrebna crpka velike visine dobave) Toplinski gubici u cjevovodu su jako mali (3 cjevovoda umjesto 5) Potrebna vea visina dobave crpke zahtjeva visoki diferencijalni tlak na ITPS-u i potreban je dodatni pad tlaka za p regulator + ograniava protoka

INVESTICIJE
Investicijski trokoviI) VISOKI (ITPS+ABPC u vertikalama) Krai cjevovod i dodatna oprema nema sustava za PTV, priprema u ITPS-ima BalansiranjeB) je potrebno (podeavanje p na regulatoru i ograniavanje protoka) Crpka s promjenjivim brojem okretajaS) se preporuuje (konstantna karakteristika)

PROJEKTIRANJE PREMA STVARNOJ UGRADNJI


Hidraulika regulacija unutar ITPS-a i na dnu vertikale Balans pri punom i djelominom optereenju VRLO DOBAR VISOKA RAZINA UDOBNOSTI (individualno mjerilo toplinske energije, jednostavan sustav, trenutna priprema PTVM), p regulirano grijanje, regulacija sobne temperature bez pomone energije pomou TRV-a, mogunost vremenskog programiranja) Energetski uinkovito reenje s malim toplinskim gubicima u sustavu Crpka s promjenjivim brojem okretaja osigurava utedu energijeT)

OSTALO
Za grijanje se preporuuju termostatski radijatorski ventili Regulacija temperature PTV bez tlaka Minimalni prekomjerni protok pri djelominom optereenju (brza reakcija regulatora temperature u sustavu za pripremu PTV) U svakom ITPS-u ugraen je by-pass za odravanje izmjenjivaa toplim Brine se o balansiranju strane za PTVM) da bi se izbjegao preveliki sekundarni protok kroz izmjenjiva i osigurala potrebna temperatura vode na slavini. 29

A), B), C), Z) objanjenje pojma, vidi poglavlje 3

PREPORUENO*

Primjena

2.1.12

Sustav s promjenjivim protokom, tipina primjena u sustavima s kaloriferima, zranim zavjesama i sl.
Pri ovakvoj primjeni osiguravamo promjenjiv protok u cjevovodu i osiguravamo ograniavanje protoka (ili regulaciju) na terminalu neovisno o oscilaciji tlaka u sustavu. Ovako eliminiramo bilo kakav prekomjerni protok u bilo kojem reimu rada

PIBCV RC

PIBCV RC

PIBCV RC

PIBCV RC

PIBCV RC

PIBCV RC

PIBCV RC

PIBCV RC

PIBCV RC

VSD

IZMJENJIVA
PBICV Pressure Independent Balancing Control Valve Tlano neovisni automatski balans ventil i regulator diferencijalnog tlaka VSD Variable Speed Drive Crpka s promjenjivim brojem okretaja *preporueno pravilno projektiranje, vrlo uinkovito RC VSD

IZ IZVORA TOPLINE Room Controller Sobni termostat Variable Speed Drive Crpka s promjenjivim brojem okretaja

30

Analiza sustava

PROJEKTIRANJE/DIMENZIONIRANJE
JEDNOSTAVAN PRORAUN: nema KV vrijednosti, nema autoriteta, nema predpodeavanja u izraunu AUTORITET 100% regulacija neovisna o promjeni tlaka u sustavu Pojednostavljen proraun podeavanja protoka prema potrebnom toplinskom optereenju Proraun visine dobave crpke prema minimalnom p na ventilu i gubicima tlaka u sustavu pri nominalnom protoku

TROKOVI U RADU
NISKI trokovi crpkeF) (nema pojava prekomjernog protoka) Toplinski gubici i toplinski dobici u cjevovodu su minimalni Potrebna manja visina dobave crpke Optimizacija visine dobave crpkeJ) je mogua Regulacijski ventili 100% AUTORITETA i najbolja uinkovitost minimalne oscilacije sobne temperatureK) Nije potrebno ponovno balansiranje sustavaC)

3 4 5

INVESTICIJE
Investicijski trokoviI) DOBRI - VISOKI (jedino 2-puti PIBCV) Nema potrebe za drugim hidraulikim elementima u sustavu Manje ventila u sustavu, manji trokovi ugradnjeI) BalansiranjeB) sustava nije potrebno Crpka s promjenjivim brojem okretajaS) se preporuuje (konstantna karakteristika)

PROJEKTIRANJE PREMA STVARNOJ UGRADNJI


Hidraulika regulacija jedino na terminalu sa 100% AUTORITETA Balans pri punom i djelominom optereenju ODLIAN BALANSIRANJE uope nije potrebno Crpka s promjenjivim brojem okretaja osigurava najvee utede energijeT)

OSTALO
PIBCV moe zatvoriti pri 6 bar Nulti prekomjerni protokL) Crpka je obino optimizirana Minimalna ukupna potronja energije, MAKSIMALNA UTEDA ENERGIJE

A), B), C), Z) objanjenje pojma, vidi poglavlje 3

31

PREPORUENO*

Primjena

2.1.13

Sustav s promjenjivim protokom s automatskom regulacijom temperature u sustavima za cirkulaciju potrone tople vode
U ovakvim primjenama osiguravamo promjenjiv protok u sustavima za cirkulaciju PTV i konstantnu temperaturu na svakoj slavini neovisno o udaljenosti spremnika i mjesta trenutne potronje. Na ovaj nain se smanjuje ukupna koliina vode koja cirkulira sustavom svo vrijeme. S dodatnom opremom mogua je termika dezinfekcija.

s s s
MTCV IZVOR TOPLE VODE (npr. kotao, izmjenjiva)

s s s
MTCV

s s s
MTCV

s s
CRPKA HLADNA VODA

s s

s s

MTCV Multifunctional Temperature Control Valve Viefunkcijski regulator temperature *preporueno pravilno projektiranje, vrlo uinkovito

32

Analiza sustava

1 2

PROJEKTIRANJE/DIMENZIONIRANJE
POJEDNOSTAVLJEN PRORAUN potreban za regulacijske ventile bez pomone energije: KVS i autoritet ventila Potreban pojednostavljen hidrauliki proraun samo za cjevovod Nije potreban proraun predpodeenja Proraun visine dobave crpke prema nominalnom protoku

TROKOVI U RADU
NISKI trokovi crpkeF) Toplinski gubici u cjevovodu su minimalni Praktina optimizacija visine dobave crpke Regulacijski ventili bez pomone energije (proporcionalni) osiguravaju konstantnu temperaturu na slaviniZ) Nije potrebno PONOVNO BALANSIRANJE sustavaC) Vei stupanj iskoritenja kotla zbog veeg T u sustavu

INVESTICIJE
Investicijski trokoviI) SREDNJI: MTCV je skuplji od runih balans ventila (krae vrijeme povrata investicije) NII trokovi ugradnjeI) nije potreban partner ventilN) BalansiranjeB) sustava nije potrebno Crpka s promjenjivim brojem okretajaS) se preporuuje (konstantna karakteristika)

4 5

PROJEKTIRANJE PREMA STVARNOJ UGRADNJI


Stabilna temperatura cirkulacije, visoka razina udobnosti Balans pri punom i djelominom optereenju VRLO DOBAR Crpka s promjenjivim brojem okretaja i dobar stupanj iskoritenja kotla/rashladnog agregata osigurava utede energijeT)

OSTALO
Nema prekomjernog protoka, protok u cirkulaciji je u skladu s trenutnom potronjom (u radnom stanju razvodna cijev je vrua, MTCV ograniava protok) Pravedna raspodjela trokova jer je temperatura vode na slavinama priblino jednaka (u sluaju kada se koristi mijeajui ventil) Termika dezinfekcija je mogua s dodatnom opremom

A), B), C), Z) objanjenje pojma, vidi poglavlje 3

33

PREPORUENO*

Primjena

2.1.14

Sustav s promjenjivim protokom s automatskom regulacijom temperature u sustavima za cirkulaciju potrone tople vode
U ovakvim primjenama osiguravamo promjenjiv protok u sustavima cirkulacije PTV i konstantnu temperaturu vode na bilo kojem ispusnom mjestu neovisno o udaljenosti spremnika i mjesta trenutne potronje. Na ovaj nain se smanjuje ukupna koliina vode koja cirkulira sustavom cijelo vrijeme. S dodatnom opremom mogua je termika dezinfekcija.

T VM

T VM

T VM

s
T VM T VM

s
T VM

s s
T VM

s
T VM T VM

s s
MTCV MTCV

s
CCR2 IZVOR TOPLE VODE (npr. kotao, izmjenjiva)

s
MTCV

s s
CRPKA

s s
CCR2

s s

MTCV Multifunctional Temperature Control Valve Viefunkcijski regulator temperature TVM Temperature Mixing Valve Temperaturni mijeajui ventil *preporueno pravilno projektiranje, vrlo uinkovito

Data Register and Disifection Electronic Elektroniki ureaj za prikupljanje podataka i dezinfekciju

34

Analiza sustava

1 2

PROJEKTIRANJE/DIMENZIONIRANJE
POJEDNOSTAVLJEN PRORAUN potreban za regulacijske ventile bez pomone energije: KVS i autoritet ventila Potreban pojednostavljen hidrauliki proraun samo za cjevovod Nije potreban proraun predpodeenja Proraun visine dobave crpke prema nominalnom protoku

TROKOVI U RADU
NISKI trokovi crpkeF) Toplinski gubici u cjevovodu su minimalni Praktina optimizacija visine dobave crpkeJ) Regulacijski ventili bez pomone energije (proporcionalni) osiguravaju konstantnu temperaturu na ispusnim slavinamaZ) Nije potrebno PONOVNO BALANSIRANJE sustavaC) Vei stupanj iskoritenja kotla zbog veeg T u sustavu

3 4 5

INVESTICIJE
Investicijski trokoviI) VISOKI: potrebna regulacijska oprema (skup MTCV i CCR2, mjeajui ventil i (mogunost) kontrola dezinfekcije MANJI trokovi ugradnjeI) nije potreban partner ventilN) BalansiranjeB) sustava nije potrebno Crpka s promjenjivim brojem okretajaS) se preporuuje (konstantna karakteristika)

PROJEKTIRANJE PREMA STVARNOJ UGRADNJI


Stabilna temperatura cirkulacije, visoka razina udobnosti Balans pri punom i djelominom optereenju VRLO DOBAR Crpka s promjenjivim brojem okretaja i dobar stupanj iskoritenja kotla/rashladnog agregata osigurava utede energijeT)

OSTALO
Nema prekomjernog protoka, protok u cirkulaciji je u skladu s trenutnom potronjom (u radnom stanju razvodna cijev je vrua, MTCV ograniava cirkulaciju) Pravedna raspodjela trokova jer je temperatura vode na ispusnim mjestima priblino jednaka (u sluaju kada se koristi mijeajui ventil) Termika dezinfekcijaQ) sustava je odlina programabilna i optimizirana Spremanje podataka o temperaturama je rijeeno CCR2 ureajem

A), B), C), Z) objanjenje pojma, vidi poglavlje 3

35

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM NE PREPORUUJE SE * Primjena MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED N
grijanja, sustavima grijanja/hlaenja s ventilokonvektorima i sustavima s

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM Sustav s promjenjivim protokom, esta primjena u sustavima radijatorskog

MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED N klima komorama Pri ovakvoj primjeni imamo promjenjiv protok u razvodnom cjevovodu ali ne moemo osigurati konstantan diferencijalni tlak na NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED RECOMMENDED NOT RECOMM ogrjevnim/rashladnim tijelima.Raspoloivi tlak koji oscilira u sustavu NOT uzrokuje lou regulaciju sobne temperature,

2.2.1

VENTILOKONVEKTORI MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED N

prekomjerni protok i probleme s bukom pri djelominom optereenju.

MCV MCV MCV NOT RECOMMENDED N NOT OT RECOMMENDED M END NOT O TR RECOMMENDED E NOT RECOMM

MENDE NOT OT R RECOMMENDED ECO ENDED NOT RECOMMENDED NO MMENDED NOT RECOMMENDED

RC RC RC NOT RECOMMENDED D N NOT OT RECOMMENDED MMEND N NOT OT R RECOMMENDED EMBV NOT RECOMM MBV MBV MBV

MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT R RECOMMENDED EC NO

HLADNI STROPOVI NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM

MCV MCV R MMENDED NOT RECOMMENDED MENDED MCV NOT OT R RECOMMENDED COMM END D N NOT O RECOMMENDED EC NO MBV

MBV NOT RECOMMENDED NOT OT T RE RECOMMENDED ECOM MBV END NDED N NOT OMBV RE R RECOMMENDED ECO OM MM NOT RECOMM

MMENDED NOT RECOMMENDED ME ENDED NOT TR RECOMMENDED ECO ND DED NOT RECOMMENDED NO
Regulacijski ventil s pogonom

BMS sustav NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM MCV Motrises Control Valves

MBV Manual Balancing Valves NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NO MMENDED RC Runi balans ventil Room Controller Sobni termostat Building Management System Sredinji Nadzorni Sustav Variable Speed Drive Crpka s promjenjivim brojem okretaja
MBV

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED COMMENDED N NOT OT R RECOMMENDED ECOM NOT RECOMM AHU
BMS

NOT RECOMMENDED D N NOT OT R RECOMMENDED ECOMMENDED NOT RECOMMENDED N MMENDED VSD


PUMP
MBV

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED COM MMENDED N NOT OT R RECOMMENDED ECOM NOT RECOMM

DED N NOT OT TR RECOMMENDED E D N NOT OT R RECOMMENDED E N MMENDED NOT RECOMMENDED

MCV NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED END MCV NOT RECOMMENDED COMM NOT RECOMM

MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NO


AGREGAT

RASHLADNI NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED COM NOT RECOMMENDED NOT RECOMM VSD

NOT OT R RECOMMENDED ECOM ED NOTCRPKE RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NO MMENDED N

MENDED N COM NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM
*Ne preporuuje se nepravilno projektiranje, problemi u radu, loa uinkovitost

NOT OT R RECOMMENDED ECOM ED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NO MMENDED N

NOT36RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM

MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NO

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT


Analiza sustava

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

PROJEKTIRANJE/DIMENZIONIRANJE OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

TRADICIONALNI PRORAUN POTREBAN ZA TRV ILI MCV: K i autoritet ventila MENDED NOT RECOMMENDED Potrebno NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT sloeno hidrauliko modeliranje
A)

1 2

VS

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

Proraun predpodeenja za ogrjevna/rashladna tijela i partnerske ventileN) Proraun visine dobave crpke prema nominalnom protoku

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME VISOKI trokovi crpke
F)

TROKOVI U RADU

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED MENDED NOT RECOMMENDED Potrebna vea visina dobave crpke zbog veeg pada tlaka na regulacijskim NOT
ventilima da bi se postigao dobar autoritet i veeg pada tlaka na partner ventilima za mjerenje Optimizacija visine dobave crpkeJ) je nemogua osim ako se koriste partner ventili (MBV) i metoda kompenzacije za balansiranjeD) Nemogue je postii dobar autoritet i veu uinkovitost Potrebno je s vremena na vrijeme ponovno balansiranje sustavaC) (prema EPBDR) pravilima od strane iskusnog tima za balansiranje Vee oscilacije sobne temperatureK)

Toplinski gubici i toplinski dobici u cjevovodu su srednji

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

COMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

NOT RECOMMENDED NOT RECOMME OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED Investicijski trokovi SREDNJI: (jeftin 2-puti ventil + runi balans ventil
I)

INVESTICIJE

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT


OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

za balansiranje) Potreban je skuplji partner ventil veih dimenzija (uglavnom verzija s prirubnicama) Vie ventila VII trokovi ugradnjeI) (posebno kod veih ventila s prirubnicama) BalansiranjeB) sustava je potrebno Crpka s promjenjivim brojem okretajaS) se preporuuje (konstantna karakteristika)

PROJEKTIRANJE PREMA STVARNOJ UGRADNJI 4 MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT
Hidraulika regulacija u cijelom sustavu (terminali i partner ventiliN)) Balans pri punom optereenju je dobar ali pri djelominom optereenju NEPRIHVATLJIV Balansiranje je jako vano ali vrijedi samo ako se vri pri punom optereenju U sluaju TRV proporcionalni opseg regulacije je preveliki tokom djelominog optereenja, loa regulacija sobne temperature

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT


Tlak zatvaranja zonskih ventila treba biti jednak visini dobave crpke pri nominalnom protoku Znatan prekomjerni protok pri djelominom optereenju (runo balansiranje unutar regulacijskog kruga) Crpka je obino predimenzionirana i preoptereena da bi se postigao normalan autoritet regulacijskih ventila s pogonima

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

OSTALO

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT


A), B), C), Z) objanjenje pojma, vidi poglavlje 3

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED 37 NOT

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM NE PREPORUUJE SE* Primjena MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED N
grijanja, sustavima grijanja/hlaenja s ventilokonvektorima i sustavima s

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM Sustav s promjenjivim protokom, esta primjena u sustavima radijatorskog

MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED N klima komorama verzija s ograniavaima protoka i regulacijskim ventilima s pogonima NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM Pri ovakvoj primjeni imamo promjenjiv protok u razvodnom cjevovodu ali ne moemo osigurati konstantan diferencijalni tlak na

2.2.2

MMENDED NOT RECOMMENDED modulirajue regulacije on radi protiv MC. NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NO
VENTILOKONVEKTORI
MCV MCV MCV

ogrjevnim/rashladnim tijelima i regulacijskim ventilima. Protok je ogranien s PIBCV ali u sluaju 3-tokovne ili

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM

MEND NOT OT R RECOMMENDED E ENDE NOT RECOMMENDED NO MMENDED NOT RECOMMENDED

NOT RECOMMENDEDRC N NOT OT R RECOMMENDED ECORC MMENDED RCN NOT OT R RECOMMENDED ECO NOT RECOMM

MMENDED NOT RECOMMENDED ENDPIBV NOT TR RECOMMENDED EPIBV NDEPIBV NOT RECOMMENDED NO
HLADNI STROPOVI
MCV

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM


PIBV V MCV PIBV V MCV PIBV

MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NO

NOT RECOMMENDED NOT OT R RECOMMENDED ECOMMEND D N NOT OT R RECOMMENDED ECOMM NOT RECOMM

NDED N NOT R RECOMMENDED ECO OM MM ND DED N NOT O RECOMMENDED NO MMENDED NOT RECOMMENDED

NOT RECOMMENDED NOT TR RECOMMENDED ECO ND DED NOT REC RECOMMENDED COM NOT RECOMM
Regulaciijski ventil s pogonom

BMS sustav NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NO MMENDED MCV Motrises Control Valves

KLIMA KOMORE PIBV Pressure Independent Balancing Valves NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED OMMENDED N NOT OT R RECOMMENDED ECAHU OM NOT RECOMM

NOT OT R RECOMMENDED ECOMMEN NDED NOT RECOMMENDED N MMENDED NOT RECOMMENDED N


VSD

RC

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED OMMEND DED NOT RECOM RECOMMENDED NOT RECOMM BMS
CRPKA
MCV PIBV PIBV

COM MMEN NDED MCV NOT RECOMMENDED N MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED V

Balans ventil neovisan o promjeni tlaka Room Controller Sobni termostat Variable Speed Drive Crpka s promjenjivim brojem okretaja Building Management System Sredinji nadzorni sustav

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED MMEN N NOT OT RECOMMENDED MEND NOT RECOMM

NOT OT R RECOMMENDED N NOT OT R RECOMMENDED E NO MMENDED NOT RECOMMENDED N


AGREGAT

RASHLADNI NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED CO OM NOT RECOMMENDED NOT RECOMM VSD

CRPKE OT R RECOMMENDED ECOMM D N NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NO MMENDED NOT

ENDED N O RECOMMENDED CO OM NOT RECOMMENDED NOT NOT RECOMMENDED NOT RECOMM


*Ne preporuuje se nepravilno projektiranje, problemi u radu, loa uinkovitost

OT R RECOMMENDED ECOMM D N NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NO MMENDED NOT

NOT38RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM

MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NO

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT


Analiza sustava

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

PROJEKTIRANJE/DIMENZIONIRANJE OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

TRADICIONALNI PRORAUN POTREBAN ZA TRV ILI MCV: K i autoritet ventila MENDED NOT RECOMMENDED Pojednostavljen NOT RECOMMENDED RECOMMENDED NOT hidrauliki proraun s NOT ograniavaima protoka
A)

VS

Proraun visine dobave crpke prema nominalnom protoku OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

(nema predpodeenja, samo podeavanja protoka)

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT


NISKI trokovi crpke maksimalni protok je ogranien na ogrjevnom/rashladnom tijelu Toplinski gubici i toplinski dobici u cjevovodu su nii Potrebna vea visina dobave crpke zbog veeg pada tlaka na regulacijskim ventilima da bi se postigao dobar autoritet i veeg pada tlaka na PIBV Optimizacija visine dobave crpkeJ) je mogua ako su PIBV opremljeni s mjernim prikljucima U sluaju 3-tokovne ili modulirajue regulacije PIBV i MCV rade jedan protiv drugog, regulacija protoka je oteana. MCV esto radi pa je njegov vijek jako skraen.

2 MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

TROKOVI U RADU OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

COMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME


Investicijski trokoviI) VRLO VISOKI: (dva ventila po svakom terminalu) Skup PIBV za svaki terminal Duplo vie ventila vii trokovi ugradnjeI) Preporuuje se optimizacija crpke Crpka s promjenjivim brojem okretajaS) se preporuuje (konstantna karakteristika)

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

3 4 5

INVESTICIJE

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED PREMA NOT RECOMMENDED NOT RECOMME PROJEKTIRANJE STVARNOJ UGRADNJI
partnerski ventiliN)) Balans pri punom optereenju i pri ON/OFF regulaciji je dobar U sluaju trotokovne ili modulirajue regulacije balans je neprihvatljiv (djelomino optereenje) Predpodeavanje PIBV je izuzetno vano

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT MENDED NOT RECOMMENDED Hidraulika regulacija u cijelom sustavu (ogrjevna/rashladna tijela i

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT


Tlak zatvaranja zonskih ventila treba biti jednak visini dobave crpke pri nominalnom protoku PREKOMJERNI PROTOK pri djelominom optereenju (u sluaju 3-tokovne ili modulirajue regulacije) ali ga regulator kompenzira kontinuirano SUSTAV LAGANO OSCILIRA Crpka je obino predimenzionirana

OSTALO

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT


A), B), C), Z) objanjenje pojma, vidi poglavlje 3

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED 39 NOT

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM NE PREPORUUJE SE * Primjena MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED N

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM Sustav s promjenjivim protokom, dvocijevni sustav grijanja/hlaenja,
ogrjevnim/rashladnim tijelima (npr. panelno grijanje/hlaenje) 2.2.3 NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED
Pri ovakvoj primjeni nemogue je ispuniti zahtjev za istovremenim grijanjem i hlaenjem. U centrali se mora preko zonskih ventila izvriti prebacivanje s grijanja na hlaenje ili obrnuto, za cijelu zgradu. Osiguravamo promjenjiv protok u razvodnom cjevovodu i ograniavanje protoka za vee zahtjeve (tipino za hlaenje) ili regulaciju protoka u oba reima grijanja ili hlaenja na ogrjevnim/rashladnim tijelima neovisno o oscilaciji tlaka u sustavu.

tipina primjena u sustavimaNOT s ventilokonvektorima i bilo kojim NOT RECOMMENDED N MMENDED NOT RECOMMENDED RECOMMENDED

NOT RECOMM

MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NO


V PIBCV V PIBCV V PIBCV

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM

ED E D N NOT O RECOMMENDED ECO E COMM ND DED NOT RECOMMENDED NO MMENDED NOT RECOMMENDED

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED ECO OMM DED N NOT RECOMMENDED ECOM NOT RECOMM RC R RCENDE RC OT RE
RC H/C Room Controller for Heating and Cooling Sobni termostat za oba reima: grijanje i hlaenje BMS Building Management System PIBCV Sredinji Nadzorni Sustav VSD Variable Speed Drive Crpka s promjenjivom brzinom ZV Zone valve Zonski ventil

PIBCV Pressure Independent Balancing Control Valve MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NO Regulacijski i balans ventil, neovisan o tlaku

HLADNI STROPOVI
PIBCV

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM


PIBCV

MMENDED NOT RECOMMENDED N NOT OT R RECOMMENDED OMM DED NOT RECOMMENDED NO

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED ME ENDE N NOT OT RECOMMENDED EC COM NOT RECOMM
BMS

ENDED N NOT OT R RECOMMENDED ECOMM M M NOT RECOMMENDED NO MMENDED NOT RECOMMENDED AHU

NOT RECOMMENDED NOT OT R RECOMMENDED ECOMMENDE ED N NOT O RECOMMENDED NOT RECOMM

EN NDED N NOT OT R RECOMMENDED ECOMM NOT RECOMMENDED NO MMENDED NOT RECOMMENDED CRPKA

PIBCV NOT RECOMMENDED NOT RE RECOMMENDED EC ND E NOT RECOMMENDED NOT RECOMM PIBCV

DE NOT R RECOMMENDED E NOT RECOMMENDED N MMENDED NOT RECOMMENDED


CRPKA

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM


RASHLADNI AGREGAT

OT R RECOMMENDED EC NOT RECOMMENDED N MMENDED NOT RECOMMENDED NOT


ZV

NOT RECOMMENDED CO OMMEND CRPKANOT OT RECOMMENDED NDE NOT RECOMMENDED MENDED NOT RECOMM IZMJENJIVA

D NO NOT OT R RECOMMENDED E MEN NOT RECOMMENDED ENDED NOT OT R RECOMMENDED ECO NO MMENDED
ZV

CRPKA NOT RECOMMENDED COMMEN ND NOT OT RECOMMENDED N NOT OT R RECOMMENDED ME ENDED NOT RECOMM

OT R RECOMMENDED ECOIZVOR TOPLINE NO MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM


*Ne preporuuje se pravilno projektiranje, problemi u radu, loa uinkovitost

MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NO

NOT40RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM

MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NO

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT


Analiza sustava

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

PROJEKTIRANJE/DIMENZIONIRANJE OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

JEDNOSTAVAN PRORAUN: ni je potreban KVS ni autoritet ventila ni hidrauliko predpodeenje Jednostavno podeenje protoka prema veem zahtjevu (grijanje ili hlaenje) Dimenzioniranje cjevovoda prema veem zahtjevu za protokom (uglavnom hlaenje) Proraun visine dobave crpke prema min p na regulacijskom ventilu i padu tlaka u sustavu pri nominalnom (veem hlaenje) protoku. /nia visina dobave crpke mogua je u sluaju manjeg potrebnog protoka (grijanje) ako je ogranienje protoka rijeeno na samom ogrjevnom/ rashladnom tijelu na poseban nain/ Praktino usklaenje razlika temperatura, T, u sustavima grijanja i hlaenja

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME


NISKI trokovi crpkeF) i pri grijanju i pri hlaenju, uteda energije s VSD Ne moe istovremeno raditi i grijanje i hlaenje Toplinski gubici i toplinski dobici u cjevovodu su minimalni (samo dva cjevovoda) Potrebna manja visina dobave crpke (uglavnom za grijanje zbog manjeg protoka u veem cjevovodu) Optimizacija visine dobave crpkeJ) se preporuuje, ponovno balansiranje sustavaC) nije potrebno Regulacijski ventili 100% autoriteta najbolja uinkovitost, minimalne oscilacije sobne temperatureK)

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

TROKOVI U RADU

COMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

INVESTICIJE NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT MENDED NOT RECOMMENDED

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

PROJEKTIRANJE PREMA STVARNOJ UGRADNJI NOT NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED MENDED NOT RECOMMENDED
NIJE MOGUE ISTOVREMENO GRIJANJE I HLAENJE, zadovoljava zahtjeve A klasifikacijeX) Balans je ODLIAN pri punom i djelominom optereenju u sluaju veeg potrebnog protoka (hlaenje) Odstupanja protoka su problematina: u sluaju manjeg protoka, prekomjerni protok je mogu Teko za odreivanje trenutka promjene reima u toku prijelaznog perioda zima/ljeto

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

Investicijski trokoviI) NISKI: (dva cjevovoda, jedan PIBCV za jednostavan dvocijevni terminal) Za promjene reima na terminalu potreban zonski ventil Nema drugih hidraulikih elemenata u sustavu Balansiranje sustavaB) nije potrebno Crpka s promjenjivim brojem okretajaS) se preporuuje

4 OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME 5


OSTALO

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT


OSIGURAVA TONO OGRANIENJE PROTOKA, razliite potrebe za protokom

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME Tlak zatvaranja PIBCV je 6 bar
TERMOSTATA ILI SUSTAVA UPRAVLJANJA ZGRADOM Minimalna ukupna potronja energije, MAKSIMALNA UTEDA ENERGIJET)

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT MENDED NOT RECOMMENDED pri grijanju i hlaenju su mogue POMOU SPECIJALNOG SOBNOG
A), B), C), Z) objanjenje pojma, vidi poglavlje 3

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED 41 NOT

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM NE PREPORUUJE SE * Primjena MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED N
Sustav s konstantnim protokom i runim balansom za cirkulaciju

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM

MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED N potrone tople vode U ovakvoj primjeni osiguravamo konstantan protok u sustavu PTV neovisno o trenutnoj potronji. NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM

2.2.4

MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NO

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM

TR RECOMMENDED ECOMME NO NOT OT R RECOMMENDED ECOMM D N NOT OT R RECOMMENDED EC NO MMENDED NOT

NOT RECOMMENDED ND DED N NOT OT RECOMMENDED ME ENDED N NOT RECOMMENDED CO OMMENDE NOT RECOMM

s s s

s s s

s s s

MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NO

NOT RECOMMENDED NOT NOT RECOMMENDED OT RECOMMENDED N DE NOT RECOMM

MMENDED NOT TR RECOMMENDED ECOMME N NOT OT R RECOMMENDED ECOM D N NOT OT R RECOMMENDED EC NO

NOT RECOMMENDED ND DED NOT RECOMMENDED ME ENDED N NOT RECOMMENDED COM MMENDE NOT RECOMM

MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NO

NOT RECOMMENDED NDED N NOT OT RECOMMENDED MENDED N NOT RECOMMENDED COMMENDE NOT RECOMM

TR RECOMMENDED ECOMME NO NOT OT R RECOMMENDED ECOM D N NOT OT R RECOMMENDED EC NO MMENDED NOT

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM


MBV MBV MBV

DED NOT RECOMMENDED END NOT RECOMMENDED OMM N MMENDED NOT RECOMMENDED
IZVOR TOPLE VODE (npr. kotao, izmjenjiva))

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM

MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED N

s s s NOT RECOMMENDED MMENDE NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM s s s


CRPKA HLADNA VODA

NOT OT R RECOMMENDED EC NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NO MMENDED N

NOT RECOMMENDED MMENDE NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM

NOT OT R RECOMMENDED EC NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NO MMENDED N

MBV Manual Balancing Valves NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM Runi balans ventil

MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NO


*Ne preporuuje se nepravilno projektiranje, problemi u radu, loa uinkovitost

NOT42RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMM

MMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NO

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT


Analiza sustava

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

PROJEKTIRANJE/DIMENZIONIRANJE OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

TRADICIONALNI PRORAUNA): KVS za runi balans ventil Sloeni proraun za odreivanje potrebnog protoka na osnovu toplinskih gubitaka u cjevovodu Proraun visine dobave crpke prema nominalnom protoku

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

TROKOVI U RADU NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT MENDED NOT RECOMMENDED
VISOKI trokovi crpkeF) crpka s konstantnim brojem okretaja VISOKI TOPLINSKI GUBICI u cjevovodu Optimizacija visine dobave crpkeJ) nije mogua Ponovno balansiranje sustavaC) je potrebno s vremena na vrijeme Manja uinkovitost kotla ili podstanice zbog visoke povratne temperature

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

2 OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME 3 4 5

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

COMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT


Investicijski trokoviI) NISKI: (jeftin runi balans ventil, crpka s konstantnom brzinom) Vei trokovi ugradnjeI) partnerski ventiliN) su potrebni Balansiranje sustavaB) je potrebno

INVESTICIJE OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT MENDED NOT RECOMMENDED Promjenjiva temperatura na ispusnim slavinama (ovisi o udaljenosti
Z)

PROJEKTIRANJE PREMA STVARNOJ UGRADNJI


od spremnika za PTVM)) Balans pri punom i djelominom optereenju je PRIHVATLJIV Ne preporuuje se crpka s promjenjivim brojem okretaja, ogromni pad temperature du cjevovoda NEMA utede energijeT)

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT MENDED NOT RECOMMENDED OSTALO


stvarnim potrebama Nema pravedne raspodjele trokova zbog razliite temperature na ispusnim slavinama Crpka je obino predimenzionirana Termika dezinfekcijaQ) sustava je vrlo skupa

NOTprotok RECOMMENDED NOT OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED Veliki prekomjerni protok, u cirkulaciji je isti neovisno o RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT


A), B), C), Z) objanjenje pojma, vidi poglavlje 3

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED 43 NOT

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FO NEDOZVOLJENO* Primjena N FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN

FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FO Sustav s promjenjivim protokom, primjena u dvocijevnim sustavima
ograniavaima protoka 2.3.1 FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN
U ovakvoj primjeni osiguravamo promjenjiv protok u razvodnom cjevovodu s TRV. Upotreba ograniavaa protoka kao balans ventila uzrokuje hidraulike probleme. Ograniava protoka tei zadrati konstantan protok u vertikali i tako radi protiv TRV-a. Ograniava protoka se otvara dok se TRV zatvara.

radijatorskog grijanja s termostatskim radijatorskim ventilima FORBIDDEN i N FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN

FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FO

N FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN


RADIJATORI RADIJATORI

FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FO

TRV N FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN TRV FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN

FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FO

N FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN

TRV TRV FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FO

N FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN


TRV TRV

FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FO

N FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN

FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FO

N FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN

FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FO

N FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN DDPIBV FORBIDDEN FORBIDDEN PIBV

FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FO

N FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN


CRPKA

FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN R IZMJENJIVA FORBIDDEN FO

N FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN

FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN DDE FORBIDDEN FO

TOPLINE N FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN ORBIDD IZVOR FORBIDDEN

TRV Thermostatic Radiator Valves FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FO Termostatski radijatorski ventili PIBV Pressure Independent Balancing Valves Tlano neovisan balans ventil

N FORBIDDEN FORBIDDEN FzORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN


*Nije dozvoljeno Ne koristiti!!!

FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FO 44

N FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN FORBIDDEN

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT


Analiza sustava

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

PROJEKTIRANJE/DIMENZIONIRANJE OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

TRADICIONALNI PRORAUNA) JE POTREBAN ZA TRV: KV i autoritet ventila Proraun predpodeavanja TRV-a prema sloenom hidraulikom modelu Podeavanje ograniavaa protoka je jednako potrebnom protoku na vertikali Proraun visine dobave crpke prema nominalnom protoku

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

TROKOVI U RADU NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT MENDED NOT RECOMMENDED
VISOKI trokovi crpkeF) 3.2 TRV radi s malim autoritetom (ograniava protoka se otvara dok se TRV zatvara) naelno kao ON/OFF regulator velike oscilacije sobne temperatureK) Toplinski gubici u cjevovodu su srednji prekomjerni protok u sustavu Potrebna velika visina dobave crpke potreban veliki p zbog autoriteta ventila i dodatnog gubitka tlaka na ograniavau protoka 16-20 kPa Optimizacija visine dobave crpkeJ) je mogua (u sluaju s mjernim prikljucima na ograniavau protoka)

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

2 OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

COMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT


Investicijski trokoviI) SKUPO uglavnom ako se uzme u obzir sposobnost regulacije TRV (TRV+PIBCV po vertikali) skupi ograniava protoka unitava nivo regulacije

3 4 5

INVESTICIJE

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT


Ograniava protoka ima utjecaja JEDINO u sluaju kada je protok nominalan Hidraulika regulacija pri djelominom optereenju NEPRIHVATLJIVA, ograniava protoka radi protiv TRV-a (TRV otvara ograniava zatvara) Balans pri djelominom optereenju je LO niska razina udobnosti Relativno visoka oscilacija sobne temperature (kao ON/OFF regulacija)

PROJEKTIRANJE PREMA STVARNOJ UGRADNJI

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT OSTALO


L)

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME Tlak zatvaranja TRV-a treba biti jednak visini dobave crpke pri nultom protoku
Prekomjerni protok pri djelominom optereenju (regulatori bez pomone energije ne mogu ga kompenzirati)

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT


A), B), C), Z) objanjenje pojma, vidi poglavlje 3

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

MENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED 45 NOT

OT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED NOT RECOMME

3
A B C D E F G H I J

Oznake i skraenice u 2.1, 2.2 i 2.3


Tradicionalni proraun: Za dobru regulaciju moramo uzeti u obzir dvije izuzetno vane osobine regulacije, autoritet regulacijskog ventila i jednakost tlaka ispred svakog ogrjevnog rashladnog tijela. Zbog ovoga moramo izraunati potrebnu KVS vrijednost regulacijskog ventila i tretirati cijeli hidrauliki sustav kao jednu jedinicu. Balansiranje: Iako se potrebno podeenje runih ili automatskih balans ventila rauna po tradicionalnom proraunu, prije predaje objekta na upotrebu korisnik mora biti siguran da je svuda u instalaciji uspostavljen potreban protok. Zbog toga moramo provjeriti protok na mjernim mjestima i izvriti korekciju ako je potrebno. Ponovno balansiranje: Povremeno je potrebno izvriti ponovo balansiranje (npr. zbog promjena dimenzija ili namjene nekih prostorija, promjena toplinskih gubitaka i dobitaka u zgradi i sl.). Metoda kompenzacije: posebna procedura balansiranja gdje se koristi partnerski ventil za kompenzaciju promjena na runom balans ventilu (za vie detalja obratite se Danfoss-u). Dobar autoritet: Autoritet je odnos diferencijalnih tlakova odnosno odnos pada 1 pMCV tlaka na regulacijskom ventilu i raspoloivog diferencijalnog tlaka A = pMCV + pcijevi/ogrjevna tijela Autoritet je dobar ako je vrijednost vea od 0,5-0,6. Trokovi crpke: trokovi koje moramo platiti zbog potronje energije od strane crpke. Konstantan protok: ako se protok u sustavu ili kroz ogrjevno/rashladno tijelo ne mijenja u svim radnim reimima. Pojava malog t: vaniji je u sustavima za hlaenje. Ako nismo u mogunosti osigurati eljeni t u sustavu dramatino e se smanjiti uinkovitost rashladnog agregata. Investicijski trokovi: Ukupan novani iznos koji moramo platiti za odreeni dio instalacije (ako vrimo usporedbe onda moramo uzeti u obzir ukupne trokove za odreenu primjenu ukljuujui i trokove ugradnje i pratee opreme). Optimizacija visine dobave crpke: U sluaju upotrebe elektronski regulirane crpke moemo smanjiti visinu dobave crpke sve do toke gdje smo jo uvijek u mogunosti osigurati potreban protok svuda u sustavu i minimizirati potronju energije.

46

K L M N O P Q

Oscilacije sobne temperature: stvarna sobna temperatura odstupa tokom vremena od zadane vrednosti. Oscilacija predstavlja veliinu tog odstupanja. Nulti prekomjerni protok: Protok kroz ogrjevno/rashladno tijelo koji je jednak potrebnom protoku svo vrijeme, bez prekomjernog protoka. DHW: (domestic hot water) potrona topla voda (PTV) Partnerski ventil: dodatni runi balans ventil je potreban za svaku granu da bi se pravilno izvelo balansiranje. Promjenjiv protok: Protok u sustavu se neprekidno mijenja prema trenutnom optereenju. On ovisi o vanjskim uvjetima kao to su sunce, unutranji toplinski dobici, broj osoba u prostoriji By-pass: u sluaju primjene ventilokonvektora s 3-putim ili 4-putim ventilima u by-passu nedostaje runi balans ventil. U ovakvom sluaju nije mogue izjednaiti padove tlaka kroz ventilokonvektor i kroz by-pass odnosno protok nee biti isti. Termika dezinfekcija: U sustavu PTV broj bakterija Legionele se dramatino poveava na temperaturama koje su zahtjevane na ispusnim slavinama. Legionela uzrokuje bolesti i u nekim sluajevima smrtnost. Da bi se ovo izbjeglo potrebna je povremena dezinfekcija. Najjednostavniji nain je poveanje temperature vode preko 60-65C. Na ovoj temperaturi bakterije e biti unitene. EPBD: Energy Performance of Building Directive prema preporukama 2002/91/EK ija je primjena u EU obavezna od 02.01.2006. Ova regulativa se odnosi na utede energije i revizije sustava. VSD: (Variable Speed Drive)- Pogon s promjenjivom brzinom. Cirkulacijska crpka je opremljena ugraenim ili vanjskim elektronikim regulatorom, tako se osigurava konstantan, proporcionalan (ili paralelan) diferencijalni tlak u sustavu. Uteda energije: uzrokuje smanjenje trokova za elektrinu i/ili toplinsku energiju. Grupa: 2-4 ogrjevna/rashladna tijela regulirana jednim temperaturnim signalom. Promjena reima: u sustavima u kojima grijanje i hlaenje ne radi paralelno mora se izvriti promjena s jednog na drugi reim rada. A klasifikacija: prostorija je klasificirana prema uvjetima ugodnosti (EU Norma). A oznaava najvii rang s najmanjim oscilacijama sobne temperature i najboljom razinom udobnosti. Stabilna sobna temperatura: dostina pomou proporcionalnog elektronikog regulatora ili regulatora bez pomone energije. Ovakva primjena iskljuuje oscilacije sobne temperature uslijed histereza On/Off sobnog termostata. Temperatura vode na ispusnoj slavini: temperatura vode u trenutku kada se otvori slavina.

R S T V W X Y Z

47

3.1

Sindrom malog t
Skoro svi sustavi za polaz hladne vode imaju tekoe zadrati projektne temperature pri parcijalnom optereenju, problem poznat kao sindrom malog t. Openito moemo rei kako se sindrom malog t odnosi na razliku temperatura izmeu polaznog voda (voda koja izlazi iz centralnog rashladnog postrojenja i ide u objekt) i povratnog voda (voda koja se vraa iz objekta i ulazi u centralno rashladno postrojenje). Razmotrimo primjer: kada je temperatura u povratnom vodu iz sekundarnog kruga nia od projektne temperature (zbog problema s prekomjernim protokom itd.) rashladni agregat ne radi s maksimalnim kapacitetom. Ako rashladni agregati u postrojenju, projektirani da rashlade vodu s 13C iz povratnog voda na 7C, rade s projektiranim protokom pri temperaturi od 11C u povratnom vodu, oni e raditi s optereenjem od:

CHL(%) =

tpstv - trproj tpproj - trproj

x 100 =

[ ]
11-7 13-7

x 100 = 66,6%

Gde je: CHL (%) optereenje rashladnih agregata u postocima tpstv stvarna temperatura u povratnom vodu (u naem sluaju11C) trproj projektirana temperatura u polaznom vodu (u naem sluaju 7C) tpproj projektirana temperatura u povratnom vodu (u naem sluaju 13C) U ovom sluaju kada je t (razlika izmeu temperatura u polaznom i povratnom vodu) smanjena s projektiranih 6C (13-7) na 4C (11-7) rashladni agregat je ostao neoptereen 33,4%! Kako su projektni uvjeti u radnom vijeku rashladnih agregata jako rijetki to znai da rashladni agregat skoro cijelo vrijeme radi sa smanjenom uinkovitou. U mnogim se sluajevima uinkovitost rashladnih agregata smanjuje za 30-40% zbog toga to je temperatura u povratnom vodu nia nego to je projektirano! Postoji nekoliko uzroka za sindrom malog t: Upotreba 3-putih regulacijskih ventila: 3-puti regulacijski ventili po svojoj prirodi kratko spajaju polazni i povratni vod, uzrokujui da temperatura vode u povratnom vodu bude nia od projektirane. Ovo uzrokuje pojavu sindroma malog t (primjer primjene 2.1.4). Preventivne mjere: ne koristiti 3-pute regulacijske ventile u sustavima s promjenjivim protokom (modulirajua regulacija). Upotreba 3-putog regulacijskog ventila se preporuuje samo kao drugo pozicioniranog, ali se ta primjena ograniava samo na mala ogrjevna/rashladna tijela. Ako je izabran lo regulacijski sustav na osnovi 3-putih regulacijskih ventila, da bi se izbjegao problem s prekomjernim protokom preporuuje se upotreba kao u primjeru 2.1.3. Loe izabrani prolazni regulacijski ventil s neodgovarajuim balansiranjem sustava: nepravilno dimenzioniran prolazni regulacijski ventil moe imati, kada je potpuno otvoren, vei protok od projektiranog. Sindrom malog t se pogorava pri parcijalnom optereenju zbog promjena tlaka u sustavu koje uzrokuju prevelike prekomjerne protoke kroz regulacijske ventile. Ova pojava se posebno javlja u sustavima s loim

48

hidraulikim balansom (prikazano u primjeru 2.1.1). Preventivne mjere: preporuuju se prolazni regulacijski ventili s ugraenim regulatorom diferencijalnog tlaka. Funkcija regulacije tlaka u regulacijskim ventilima eliminira pojavu prekomjernog protoka i zato eliminira pojavu sindroma malog t. Drugo kao npr.: pogreno podeavanje regulacijskog sustava, smanjen stupanj iskoritenja ventilo konvektora.

3.2

Pojava prekomjernog protoka


Pravi izvor dobro poznatog problema u sustavima s hladnom vodom, sindroma malog t je pojava prekomjernog protoka. U ovom poglavlju, pokuat emo ukratko objasniti to je to i zato se pojavljuje. Svi sustavi su projektirani za nominalne uvjete (100% optereenja) gdje projektanti raunaju visinu dobave crpke po pravilu: pad tlaka u najnepovoljnijem krugu jednak je zbroju padova tlaka u cjevovodu, ogrjevnim/rashladnim tijelima, balans ventilima, regulacijskim ventilima i drugim elementima u sustavu (hvataima neistoe, mjeraima protoka i dr.). Razmotrimo tradicionalni sustav kao to je prikazano na sl. 1a (na osnovi primjera 2.1.1) i sl. 1b. U oba sluaja moramo osigurati dovoljno tlaka za regulacijske ventile kako bismo osigurali njihov dobar autoritet. Oigledno je da e ogrjevna/rashladna tijela blia crpki imati vei raspoloivi tlak. U ovakvoj situaciji se nepotrebni tlak mora smanjiti pomou runih balans ventila. Sustav radi dobro pri 100% optereenja.

MCV

M MCV

M MCV

M MCV

MCV

M MCV

M MCV

M MCV

MBV

MBV

MBV

MBV

MBV

MBV

MBV

MBV

Slika. 1a Direktno povezani povratni cjevovod (ne preporuuje se)

P4=Pcritica P1>P2>P3>P4

Slika. 1b Obrnuto povezani povratni cjevovod (Tihelman sistem)

Q1Q2Q3Q4 P4=Pcritica P1=P2=P3=P4=Pcritica

49

Za regulaciju protoka kroz svako ogrjevno/rashladno tijelo upotrijebljeni su prolazni regulacijski ventili. Razmotrimo situaciju pri djelominom optereenju (tj. ogrjevna/rashladna tijelai 2 i 3 su zatvorena).
MCV M MCV M MCV M MCV MCV M MCV M MCV M MCV

MBV

MBV

MBV

MBV

MBV

MBV

MBV

MBV

je optereen

reenje Parcijalno opte

je optereen

enje Parcijalno optere

P4=Pcritica P1>P2>P3>P4

P4=Pcritica P1=P2=P3=P4=Pcritica Slika. 2b Djelomino optereenje Obrnuto povezani povratni cjevovod (Tihelman sustav)

Slika. 2a Djelomino optereenje Direktno povezani povratni cjevovod

Pri smanjenom protoku u sustavu mijenja se i pad tlaka u cjevovodu posljedica ega je vei raspoloivi tlak na preostala dva ogrjevna/rashladna tijela. Obzirom da su runi balans ventili koriteni za balansiranje sustava oni vie ne mogu smanjiti nepotrebni raspoloivi tlak (njihovo predpodeavanje izraunato je za protok pri 100% optereenja). Vei nepotrebni tlak na tradicionalnim prolaznim regulacijskim ventilima uzrok je pojave prekomjernog protoka na ogrjevnim/rashladnim tijelima. Ova pojava se javlja kako kod direktno povezanog povratnog cjevovoda tako i kod obrnuto povezanog povratnog cjevovoda (Tihelman sustav). To je razlog zato se sustav u primjeru 2.2.1 ne preporuuje kao rjeenje.
6/9,3 C
o

110% 100%

6/12 oC

50%

10%

50%

100%

160%

Protok [%]

Tradicionalni ventilokonvektor projektiran je za t = 6C. Odavanje topline od 100% postie se pri protoku od 100% i temperaturi na ulazu 6C a na izlazu 12C. Prekomjerni protok preko ventilokonvektora ima mali utjecaj na njegovu predaju topline. Meutim druga pojava je kritinija za pravilan rad sustava s hladnom vodom. Vei protok kroz ogrjevna/rashladna tijela ima veliki utjecaj na

Odavanje topline [%]

Slika. 3 Karakteristika odavanja toplina ogrjevnog/rashladnog tijela

50

razmjenu topline to znai da temperatura vode na izlazu iz ogrjevnih/rashladnih tijela nikada ne dostigne projektiranu vrijednost (umjesto projektirane temperature 12C , stvarna temperatura je mnogo nia tj. 9,3C). Kao posljedica nie povratne temperature iz ogrjevnog/rashladnog tijela javlja se sindrom malog t. Danas se uglavnom koriste frekvencijski pretvarai s osjetnikom tlaka koji mogu prilagoditi karakteristiku crpke u skladu s promjenama protoka u sustavu. Nominalni protok pri 100% optereenja i gore spomenuti pad tlaka u sustavu odreuju visinu dobave crpke koji odgovara nominalnom tlaku Pnom. Neemo razmatrati tradicionalne crpke (1) jer je oigledno da one daju veu visinu dobave (P1) pri promjenama protoka sa svim gore navedenim posljedicama (sindrom malog t).

Modernije crpke s konstantnom karakteristikom (2) su mnogo zanimljivije. Pri razmatraP1 1 nom protoku od 50% tlak P2 e biti kao to je prikazano na sl. 4 jednak karakteristici crpke Pnom. U ovom sluaju osnovni parametar je P nom 2 P2 pad tlaka na regulacijskim ventilima iz dijagrama se vidi da je pMCV pri 50% optereenja mnogo vei nego pMCV pri 100% 3 optereenja. Problem s prekomjernim protoP3 kom je jo uvijek prisutan i utjecat e na uinkovitost sustava. Neophodno je primjetiti da je tlak P2 manji od P1 pa se ovakve crpke Q preporuuju za sustave s toplom/hladnom 50% 100% vodom da bi problemi s nepotrebnim tlakom Karakteristike crpke (prekomjerni protok) bili manji nego kod Slika. 4 crpki s karakteristikom (1). Meutim tu je i Razliite karakteristike crpke dalje problem s nepotrebnim tlakom koji i dalje nije rijeen. U ovakvim sluajevima upotreba regulacijskih ventila neovisnih o promjeni tlaka u sustavu je idealno rjeenje za regulaciju sustava uz visoku uinkovitost.
1 2 3

Kako sustav radi u sluaju kada je crpka s proporcionalnom karakteristikom (3)? Djelomino optereenje ima manji protok i uzrokuje manji pad tlaka kroz statike elemente (cijevi, runi balans ventili itd.) Karakteristika crpke moe automatski imati nove parametre kontinuirano sniavajui visinu dobave crpke. U naem razmatranom primjeru pri 50% optereenja visina dobave crpke ima vrijednost P3. Pri ovom tlaku pMCV pri 50% dostie skoro istu vrijednost kao i pri 100% optereenja pa je problem s vikom tlaka na regulacijskim ventilima rijeen. Naalost samo teoretski jer to uzrokuje jo jednu pojavu poznatu pod imenom problem nedovoljnog protoka (vidjeti poglavlje 3.3). Zakljuak: crpke s ovakvim karakteristikama s tradicionalnim regulacijskim ventilima ne mogu se koristiti u sustavima s promjenjivim protocima. Pod pojmom tradicionalni regulacijski ventili smatraju se svi tipovi ventila gdje ne moemo kontinuirano kontrolirati pad tlaka na ventilima, s izuzetkom balans i regulacijskih ventila neovisnih o promjeni tlaka u sustavu (tj. AB-QM).

51

3.3

Pojava nedovoljnog protoka


Za analizu ove pojave promatrajmo sl. 1a. Kao to je ranije reeno, nepotrebni tlak za svaki regulacijski krug moe se eliminirati upotrebom runih balans ventila. Pravilna dimenzija i podeavanje mora se napraviti pri 100% optereenja. Da bi osigurali iste uvjete za rad regulacijskih ventila runi balans ventili moraju biti smjeteni to blie crpki, u svakom regulacijskom krugu, da bi eliminirali to veu vrijednost nepotrebnog tlaka. Obino je ovo izvedeno na nain da je podeavanje manje na ventilima bliim crpki odnosno kako se poveava nepotrebni tlak (sl. 5). Poto sada promatramo sustav s karakteristikom crpke (3) (sl. 4) dijagram raspodjele tlaka je promijenjen u odnosu na dijagram sa sl. 2a. Osjetnik tlaka smjeten na najnepovoljnijem krugu regulira tlak u ovom regulacijskom krugu. Visina dobave crpke je sada mnogo nia (P3 na sl. 4) od Pnom nominalni tlak za odreivanje podeavanja runih balans ventila. U ovom sluaju, pri 50% optereenja i pri manjoj visini dobave crpke (P3), nepotrebni tlak u otvorenim regulacijskim krugovima je mnogo manji nego pri 100% optereenja. Ali podeavanje runih balans ventila je ostalo isto, predvieno za mnogo vei tlak. Posljedica ovog je pojava nedovoljnog protoka u otvorenim krugovima (ogrjevnim/rashladnim tijelima) odnosno regulacijski ventili ne mogu pravilno regulirati temperaturu. To je pojava nedovoljnog protoka.

MCV

MCV

MCV

MCV Dp

MBV

MBV

MBV

MBV

uns

uns1

Slika. 5 Direktno povezani povratni cjevovod s proporcionalnom karakteristikom crpke

Zakljuak: primjer 2.2.1 (sl. 1a i 1b) nije preporueno rjeenje jer se ne moe ostvariti dobra regulacija na osnovi tradicionalnih regulacijskih ventila s runim balans ventilima i bilo kojom karakteristikom crpke. To je potpuno pogrean pristup sustavu s promjenjivim protokom. Svrha ovog prirunika je poveati svjesnost projektanata, prije svega o mogunostima sustava s konstantnim i promjenjivim protokom, s ciljem preporuke rjeenja na osnovu kriterija dobre regulacije i hidraulikog balansa. Svi pokuaji prilagoavanja obrnuto povezanog povratnog cjevovoda (Tihelman sustava) u sustav s promjenjivim protokom samo pokazuju nerazumijevanje onoga to je pokazano na sl. 2a.

52

4
4.1

Analiza projektnog rjeenja: usporedba primjera primjene 2.1.1; 2.1.2 i 2.1.4


Trokovi u radu
Uteda energije primjenom dinamikog hidraulikog balansa u poslovnim objektima Opi pregled:
Usprkos stalno rastuoj cijeni energije, nove zgrade su tipino optimizirane jedino na osnovu investicijskih trokova. U skorijoj budunosti ovaj trend se mora promijeniti. Uteda energije i zahtjevi za poveanom udobnou (A, B, C klasifikacija objekata) sve vie i vie postaju vani. U ovom materijalu vam predstavljamo koliko se energije moe utedjeti s novim metodama regulacije u usporedbi s tradicionalnim rjeenjima. U tu svrhu smo odabrali realni objekt sa sljedeim parametrima: ukupna povrina 18.430 m2 na 15 katova. Objekt je opremljen etvorocijevnim sustavom ventilo konvektora (941 jedinica) s ON/OFF sobnim termostatima koji upravljaju termohidraulikim pogonima. Analiza je usmjerena samo na sustav ventilo konvektora.

Sustavi regulacije koji se najee primenjuju u praksi:

Sustav s konstantnim protokom i statikim hidraulikim balansom (vidi sl. 1 za shematski prikaz) Sustav s promjenjivim protokom i statikim hidraulikim balansom (vidi sl. 2 za shematski prikaz) Sustav s promjenjivim protokom i dinamikim hidraulikim balansom (vidi sl. 3 za shematski prikaz)

Slika. 1 Konstantan protok statiko balansiranje ventilokonvektora (prema primjeru primjene 2.1.4: prihvatljivo)

Slika. 2 Promjenjiv protok statiko balansiranje ventilokonvektora (prema primjeru primjene 2.2.1: ne preporuuje se)

Slika. 3 Promjenjiv protok dinamiko balansiranje ventilokonvektora (prema primjeru primjene 2.1.1: preporuuje se)

53

Modeliranje sustava:
Za izraunavanje utede energije sustav mora biti modeliran i prilagoen za obradu podataka na raunalu. Moramo ispitati to e se dogaati u sustavu pri 100% optereenja pri projektnim uvjetima i pri prosjenom godinjem optereenju od 50%. Sustav je ispitan na osnovu pretpostavke da je jedinini pad tlaka 150 Pa/m. Za sustav s konstantnim protokom dovoljan je hidrauliki proraun pri punom optereenju jer se protok ne mijenja pri djelominom optereenju. Poto sustav zahtjeva runo balansiranje gdje je tonost 15% pretpostavljamo da je crpka podeena na 15% veem protoku da bi se izbjegli nedovoljni protoci u sustavu. U sluaju statikog balansiranja dimenzioniranje je izvreno na osnovi nominalnog optereenja a djelomino optereenje znai da je 50% potroaa bilo iskljueno, sluajno raspodjeljeno. Kao rezultat dobiven je poveani protok za prosjeno 42% (zbog poveanog raspoloivog diferencijalnog tlaka na ventilokonvektorima) za sustav hlaenja u sluaju polovinog optereenja (ova vrijednost odgovara prosjeku u sezoni). Kako je sustav izveden s runim balansiranjem koje ima tonost od 15% pretpostavljamo da je crpka podeena na 15% veem kapacitetu zbog pokrivanja nedovoljnih protoka u sustavu. U sluaju dinamikog balansiranja analiza je bila jednostavna jer automatski regulatori osiguravaju isti protok i pri djelominom optereenju i pri punom optereenju i to neovisno od promjena tlaka u sustavu.

Mogunosti za utedu energije:


Ovdje se postavlja pitanje gdje se moe utediti energija u tijeku eksploatacije instalacije. Odgovor je slijedei: 1.| uteda na energiji za pogon crpki s osvrtom na pojavu prekomjernog protoka (razmatrano u analizi) 2.| toplinski gubici u cjevovodu nia temperatura u povratnom vodu osigurava manje gubitke energije u cjevovodu 3.| precizna regulacija sobne temperature smanjenje oscilacija sobne temperature osigurava utedu energije 4.| uinkovitost izvora topline vei t u sustavu osigurava vei stupanj iskoritenja izvora topline 5.| utede koje se ne mogu iskazati brojno npr. sanitarni i zdravstveni uvjeti, udobnost, reklamacije i odravanje. Uteda energije u HVAC sustavima je vrlo kompleksna tema i sve gore navedene mogunosti trebaju biti analizirane od strane onih koji snose trokove energije. Mi emo razmatrati samo trokove energije za pogon crpki i investicijske trokove.

4.1.1

Uteda na energiji za pogon crpki


Analiza sluaja je provedena na osnovi stvarnih podataka o objektu: zgrada tipa hotel s 15 katova i 10 vertikala ukupni protok u sustavu - 215 m3/h visina dobave 250 kPa snaga crpke 20,1 kW: primjena 1 sustav s konstantnim protokom i crpka bez regulacije (s 15% rezerve pri runom balansiranju) primjena 2 sustav s promjenjivim protokom i crpka s konstantnom karakteristikom (s 15% rezerve pri runom balansiranju) primjena 3 sustav s promjenjivim protokom i crpka s proporcionalnom karakteristikom

54

broj ventilokonvektora 941 cijena energije 0,0835 /kWh stupanj zauzetosti prostorija (na osnovi prosjenih podataka) 100% - 6% od ukupnog vremena eksploatacije 75% - 15% od ukupnog vremena eksploatacije 50% - 35% od ukupnog vremena eksploatacije 25% - 44% od ukupnog vremena eksploatacije Prije nego to krenemo s raunanjem, razmislimo gdje se moe primijeniti koji tip regulacije crpke! Ne postoji nikakva potreba za regulacijom crpke u sustavima s konstantnim protokom. Za sustave s promjenjivim protokom, proizvoai koji preferiraju statike elemente za balansiranje preporuuju odravanje konstantnog diferencijalnog tlaka na crpki (da bi bili na strani sigurnosti), dok proizvoai koji preferiraju dinamiko balansiranje preporuuju proporcionalnu regulaciju crpke (u cilju vee utede energije). Sada pogledajmo prethodno spomenutu zgradu. Sustav hlaenja ima Grundfos TPE 150-280/4-AS cirkulacijsku crpku. Njena radna toka je na visini dobave 250 kPa pri protoku od 215 m3/h (za runo balansiranje u primjenama 1 i 2 je raunato s rezervom u protoku od 15% odnosno 247 m3/h).
Q 247,0 [m3/h] 222,3 175,3 129,6 Q 215,0 [m3/h] 161,0 108,0 53,8 0 288 1008 2688 t 4800 (h) 0 288 1008 2688 t 4800 (h)

Sl. 4a
H (m) 100% 24 20 16 12 8 4 0 P (kW) 23 15 0 0 50 100 150 200 = 82,7 % = 72,8 % 250 Q(m3/h) P1 P2 4 3 2 1 TPE 150-280/4-S Q = 215 m3/h H = 25 m n = 98 % / 49 Hz

Sl. 4b
H (m) 100% 24 20 16 12 8 4 0 P (kW) 16 12 8 4 0 0 50 100 150 200 = 82,7 % = 72,8 % 250 Q(m3/h) P1 P2 P2 = 17,7 KW P1 = 20,1 KW 4 3 2 1 TPE 150-280/4-S Q = 215 m3/h H = 25 m n = 98 % / 49 Hz

P1 = 23,7 KW

Sl. 5 Dijagram crpke - analiza

Sl. 6 Dijagram crpke - analiza

Sl. 7 primjena2: s problemom prekomjernog protoka (ne preporuuje se)

Sl. 8 primjena3: bez problema prekomjernog protoka ( preporuuje se)

55

Potrebna visina dobave crpke je priblino ista u sva tri sluaja, s nekoliko kPa razlike (uzevi u obzir cjevovod, ope elemente i elemente za balansiranje u razliitim sustavima). Zbog lake usporedbe razlika od 1-2 kPa je zanemarena (u usporedbi s 250 kPa) i kao polazna osnova uzeta je ista radna toka. Za izraunavanje tone potronje energije za pogon crpke mora se uzeti u obzir uestalost pojedinih stupnjeva optereenja tijekom cijele sezone. To bi inilo proraun jo sloenijim pa je primijenjena etvorostupanjska aproksimacija data od strane proizvoaa crpke. Slike 4a i 4b pokazuju dijagram uestalosti optereenja u sezoni od 200 dana (objekt je smjeten u geografskoj zoni koja zahtjeva 200 radnih dana, za druge zone neophodno je preraunavanje). Sl. 5 pokazuje regulaciju crpke koja se primijenjuje kod statikog balansiranja gdje se odrava konstantan diferencijalni tlak na crpki (za primjenu prema sl. 7). Takoer je pored karakteristike crpke prikazana i potronja energije. Poto je model za proraun dostupan poznato je da je 42% protoka vie u sustavu pri 50% optereenja (pri optereenja duplo vie od toga a pri optereenja manje za oko 20%). Zato se potronja energije mora raunati s poveanim protokom (vidi crne strelice na dijagramu), zbog pojave prekomjernog protoka. S ovim saznanjima moemo izraunati ukupnu potronju energije u jednoj sezoni. Postupak prorauna prikazan je u tablici 9, na osnovi cijene energije od 0,084 /kWh (niski napon, jedna tarifa, bez fiksnih trokova i PDV-a).

Odnos nazivnog Stvarni protok Potronja energije potrebnog protoka crpke prema 100% optereenja [kW] 100% 75% 50% 25% Suma: Trokovi crpke: Trokovi ventilokonvektora: 100% 75% 50% 25% Suma: Trokovi crpke: Trokovi ventilokonvektora: 100% 75% 50% 25% Suma: Trokovi crpke: Trokovi ventilokonvektora: / godinje / po ventilokonvektoru / godinje / po ventilokonvektoru / godinje / po ventilokonvektoru 247,00 247,00 247,00 247,00 23,70 23,70 23,70 23,70

Uestalost Dani/godinje

Sati/godinje

Potronja energije

aplikacija 1 6,00% 15,00% 35,00% 44,00% 100,00% 12 30 70 88 200 288 720 1680 2112 4800 6825,6 17064 39816 50054,4 113760 9555,84 10,15 aplikacija 2 247,00 222,30 175,37 129,68 23,70 20,30 17,60 15,10 6,00% 15,00% 35,00% 44,00% 100,00% 12 30 70 88 200 288 720 1680 2112 4800 6825,6 14616 29568 31891,2 82900,8 6963,67 7,40 aplikacija 3 215,00 161,25 107,50 53,75 20,10 14,52 9,27 6,01 6,00% 15,00% 35,00% 44,00% 100,00% 12 30 70 88 200 288 720 1680 2112 4800 5788,8 10454,4 15573,6 12693,12 44509,92 3738,83 3,97

Tablica 9

56

Sl. 6 prikazuje crpku s proporcionalnom karakteristikom koja se primijenjuje pri dinamikom balansiranju ( primjena prikazana na sl. 8). Poznato je da ovdje nema dodatnih poveanih protoka u sustavu zbog primjene dinamikog balansiranja. Zato su strelice koje pokazuju potronju energije, u ovom sluaju, vertikalne. Kada sve ovo znamo lako je izraunati potronju energije za cijelu sezonu. Za sustav s konstantnim protokom u tablici 9 su ve prikazani podaci jer je karakteristika crpke nepromijenjena (konstantan protok). Trokovi po jednom ventilokonvektoru su naglaeni i vode nas do zakljuka: energija potrebna za pogon crpke u sustavu s promijenljivim protokom i statikim balansiranjem je 70,6% vea od potrebne energije u sustavu s dinamikim balansiranjem, odnosno 3,43 dodatnih trokova po ventilokonvektoru godinje (primjenu prema sl. 2 Danfoss ne preporuuje). energija potrebna za pogon crpke u sustavu s konstantnim protokom je vie nego duplo vea od energije potrebne u dinamikom sustavu, to znai 6,20 dodatnih trokova po ventilokonvektoru godinje. Najekonominiji sustav je sustav s dinamikom regulacijom.

4.1.2

Toplinski gubici u cjevovodu


nadalje temperaturni pad u usponskoj cijevi (koji zavisi od protoka) nee biti razmatran. U ovom modelu za proraun upotrijebljeni su koeficijent prolaza topline za izoliranu cijev i dobro poznati izraz za koliinu topline.

kcijevi-izolacija =

1 1 1 d 1 ln i, in + + din in 2 i di, out dout out


ow

Q = kcijevi-izolacija L (tair- t

in out iso

57

to se tie cjevovoda za proraun je uzeta ukupna duina povratnog cjevovoda kao izolirana, sa stvarnim poprenim presjecima. Materijal cijevi je bakar do DN32 a preko toga elik. Pretpostavljeno je da je temperatura okoline u kojoj se nalaze cijevi 28C i u ljetnom i u zimskom periodu. Temperaturni reim za grijanje je 90/70C a za hlaenje 6/12C . Takoer je potrebno znati s kojim se povratnim temperaturama raunaju razliite varijante regulacije. U sluaju sustava s konstantnim protokom, poznato je da ako ventilo konvektoru nije potreban protok (prosjeno 50% radnog vremena) voda se povratnim cjevovodom vraa natrag bez smanjenja temperature u sluaju grijanja ili poveanja temperature u sluaju hlaenja. U ovakvim sluajevima temperatura u povratnom vodu je ista kao i u polaznom vodu. Kada je cjevovod preko ventilokonvektora otvoren, kroz njega e proi nominalni protok i pojavit e se neki temperaturni pad manji od projektiranog. U sluaju sustava s promjenjivim protokom i runim balansiranjem i pri 50% optereenja (prosjeno godinje optereenje), poveani diferencijalni tlak uzrokovat e poveani protok to dovodi do toga da e voda bre prolaziti kroz ventilokonvektor s manjom temperaturnom razlikom. Uzimajui u obzir poveani protok i karakteristiku izmjenjivaa (voda zrak) u ventilokonvektoru, temperaturna razlika e se skoro prepoloviti (4,2C umijesto 6C) u odnosu na projektiranu vrijednost. U sluaju sustava s dinamikom regulacijom nominalni protok e se odravati u sustavu cijelo vrijeme odravajui maksimalnu temperaturnu razliku (6C). Sl. 13 pojednostavljeno shematski prikazuje ova tri rjeenja.

6 oC

o 6 C

o 6 C

6 oC

12 oC

9 oC

12 oC

Sl. 13 temperature protoka kod ventilokonvektora

58

Zatim e biti izraunata koliina topline koja se gubi du povratnog cjevovoda u sustavu hlaenja u sluaju da su u sustavu s konstantnim protokom ventili na ventilokonvektoru zatvoreni i u sluaju da su u sustavu s promjenjivim protokom ventili na ventilokonvektoru otvoreni. Zbog pojednostavljenja pretpostavka je da se cirkulacija zaustavlja i da nema gubitaka topline ako se u sustavu s promjenjivim protokom ventili na ventilokonvektoru zatvore. U stvarnosti, po zaustavljanju cirkulacije voda miruje u cjevovodu i polako dolazi na temperaturu okoline to uzrokuje gubitke topline. U sluaju s konstantnim protokom po zatvaranju ventila na ventilokonvektorima protok u sustavu ostaje i cjevovod je topao ili hladan i dalje, to dovodi do jo veih gubitaka topline. Nakon ovih razmatranja toplinski gubici u cjevovodu se lako izraunavaju. Sezona traje 200 dana kao i u prethodnom poglavlju, meutim uzet emo u obzir samo 12 sati rada dnevno jer su ventili zatvoreni 50% vremena i tada nema protoka u cjevovodu. Ovo ne vrijedi za sustav s konstantnim protokom jer se protok kroz cjevovod ne mijenja ve se samo temperatura mijenja u skladu s trenutnim potrebama. Izraunate vrijednosti su prikazane u tablici 14. prema presjecima cijevi i duinama po istim cijenama energije kao u prethodnom poglavlju.

Toplinski dobici DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 Ukupno

Q[W]

Q[kJ] aplikacija 1

Trokovi energije []

Q[W]

Q[kJ] aplikacija 2

Trokovi energije []

Q[W]

Q[kJ] aplikacija 3

Trokovi energije []

0 41 8998 2338 7671 15376 2700 481 658 642 2954 2058 2697 0 46814

0 132 28793 7482 24547 49202 8640 1540 2106 2693 9454 6586 8629 0 149803

0 4 967 251 825 1653 290 52 71 90 318 221 290 0 5033

0 38 8310 2159 7084 14200 2494 444 608 777 2728 1901 2490 0 43234

0 122 26591 6910 22670 45439 7979 1422 1945 2487 8731 6082 7969 0 138348

0 4 893 232 762 1527 268 48 65 84 293 204 268 0 4648

0 34 7410 1926 6317 12662 2224 396 542 693 2433 1695 2221 0 38552

0 109 23712 6162 20215 40519 7115 1268 1734 2218 7785 5424 7106 0 123368

0 4 797 207 679 1361 239 43 58 75 162 182 239 0 4145

Trokovi energije / po ventilokonvektoru

5,34 / kom

4,93 / kom

4,40 / kom

Tablica 14 | proraun gubitaka topline u cjevovodu

Tablica pokazuje gubitke topline u povratnom cjevovodu, zgrade iz primjera, u sluajevima primjene razliitih sustava regulacije. Naravno nije se sva izgubljena toplina izgubila i iz prostorije. U sljedeem razmatranju uzet emo u obzir odreenu koliinu topline koja se moe iskoristiti.

59

Trokovi energije godinje po ventilokonvektoru, pokazani u nastavku, dovode nas do sljedeih zakljuaka: Najekonominiji je sustav s dinamikom regulacijom Toplinski gubici u cjevovodu u statikom sustavu su 11,2% vei nego u dinamikom sustavu, to znai da imamo dodatne trokove od 0,5 po ventilokonvektoru godinje (aplikacija 2 prema 3) Toplinski gubici u cjevovodu u sustavu s konstantnim protokom su vie nego duplo vei nego u dinamikom sustavu, to znai da imamo dodatne trokove od 0,94 po ventilokonvektoru godinje (aplikacija 1 prema 3) Analizirano je, uobiajeno razdoblje od 10 godina i kada promatramo konkretnu zgradu s 941 ventilokonvektorom dobijemo sljedee rezultate: aplikacija 3 prema 1: 0,94 x 941 x 10 = 8.845 aplikacija 3 prema 2: 0,53 x 941 x 10 = 4.987 Proraun toplinskih gubitaka ispitan ovdje nije detaljan ali su krajnji rezultati prikazani u gornjoj tabeli. NAPOMENA: ovi podaci nisu ukljueni u konanu usporedbu trokova u ovom materijalu.

4.2

Usporedba investicijskih trokova


Shema instalacije je prikazana na slici ispod. Dvocijevni horizontalni sustav napaja vodom 10 vertikala. Na svakom od 15 katova nalazi se grana sa 6 ogrjevnih/rashladnih tijela s uobiajenim balans ventilima. Maksimalna brzina u horizontalnom cjevovodu je 2,2 m/s a u vertikalama 1,5 m/s. Usporedba investicijskih trokova dana je za tri razliita sluaja predstavljena u ovom poglavlju kao aplikacija 1, aplikacija 2 i aplikacija 3. 1
MBV

CV

CV

MBV

MBV

MBV

MBV

MBV

MBV

4
V MBV MBV

5 9 1

MBV MBV MBV MBV MBV

60

Za analizu investicijskih trokova najprije je neophodno razmotriti svaki sluaj zasebno: Aplikacija 1: 3-puti regulacijski ventili s on/off elektrotemikim pogonima i runim balans ventilima koriste se za regulaciju. Da bi se osigurala ispravna metoda balansiranja (MSV) runi balans ventili moraju biti postavljeni na vertikalama i granama (moe se primijeniti metoda kompenzacije). Ovakva metoda balansiranja zahtjeva rune balans ventile velikih dimenzija s prirubnicama ija cijena bitno utjee na ukupne investicijske trokove. Potreban broj ventila: Regulacijski ventili: 941 kom VZ3 s TWA pogonom Balans ventili: 941 kom navojni MSV na ogrjevnom/rashladnom tijelu Balans ventili: 150 kom navojni MSV na granama Balans ventili: 15 kom s prirubnicama MSV na vertikalama Aplikacija 2: 2-puti regulacijski ventili s on/off elektrotemikim pogonima (VZ2+TWA). Za hidrauliko balansiranje upotrijebljeni su runi balans ventili kao i u prethodnom sluaju. Ova aplikacija takoer zahtjeva rune balans ventile velikih dimenzija (horizontalni razvod, vertikale). Ovdje moramo dodati jedan komentar. Mnogi investitori pokuavaju smanjiti trokove tako to izbjegavaju ove ventile pa to na kraju dovodi do velikih problema s pogrenim hidraulikim balansom i loom regulacijom. Zapamtite da tradicionalni regulacijski ventili ne mogu raditi dobro dok se sustav ne izbalansira pri svim regulacijskim ventilima u otvorenom poloaju. Potreban broj ventila: Regulacijski ventili: 941 kom VZ3 s TWA pogonom Balans ventili: 941 kom navojni MSV na ogrjevnom/rashladnom tijelu Balans ventili: 150 kom navojni MSV na granama Balans ventili: 15 kom s prirubnicama MSV na vertikalama Aplikacija 3: balans i regulacijski ventili neovisni o promjeni tlaka u sustavu tipa AB-QM. Poto je AB-QM kombinirani ventil koji ima funkciju i regulacije i balansiranja a funkcija balansiranja je automatska, onda nema potrebe da bilo gdje u instalaciji (na granama i vertikalama) postoje drugi balans ventili. Potreban broj ventila: Regulacijski ventili: 941 kom AB-QM s TWA pogonom

126 340

3 738

7 058

3 529

primjena 3

140 663

123 477

6 963

15 353

8 295

primjena 2

153 501

129 020

9 555

15 353

8 295

primjena 1

160 732

50 000
cijena ventila

100 000

150 000
trokovi ugradnje

200 000
balansiranje

trokovi pogona crpki

61

Ukupna usporedba trokova dana je na osnovu Danfoss cjenika. Zakljuci izvedeni iz analize trokova: S gledita cijene ventila najatraktivnije rjeenje je aplikacija 2. Meutim kada se drugi bitni faktori analiziraju u smislu investicijskih trokova, dolazi se do toga da je najatraktivnije rjeenje, u ovom sluaju u stvari aplikacija 3. Ukupna razlika izmeu reenja 3 i 2 je 10% a izmeu 3 i 1 je skoro 16%! Automatski balans i regulacijski ventili neovisni o promjeni tlaka u sustavu, kao to je AB-QM osiguravaju odlian rezultat s gledita investicija i eksploatacije. Analiza (kroz pojednostavljenja) ne uzima u obzir faktore kao to su: Proces projektiranja (jednostavniji prorauni, verifikacija autoriteta regulacijskih ventila itd.) Utjecaj toplinskih gubitaka/dobitaka na potronju energije Prekomjerni protok i prekomjerna visina dobave crpke u sluaju primjene runih balans ventila imaju, uobiajeno, tonost +/-15% od nominalnog protoka Utjecaj stabilnosti i preciznosti regulacije sobne temperature na potronju elektrine energije Utjecaj sindroma malog t na visoku/nisku uinkovitost rashladnih agregata Utjecaj stabilne sobne temperature na udobnost i radnu sposobnost Potrebno vie vremena za ugradnju ventila veih dimenzija s prirubnicama Vei investicijski trokovi za izolaciju ventila Svaki se projekt mora individualno analizirati i rezultati usporedbe ukupnih trokova ovise o: Veliini projekta veliki razvodni sustav s cijevima velikog presjeka na kojima se ugrauju ventili s prirubnicama velikog presjeka dovode do veih investicijskih trokova u usporedbi s varijantama gdje su ugraeni PIBCV! Trokovi crpki ovise i o tipu objekta: poslovni objekti e dati razliite iznose u odnosu na hotele ili bolnice itd. Pojava prekomjernog protoka zavisi od veliine instalacije ventili dostiu 40 80 % od nominalnog protoka.

4.3

Hydronic anlyzer Analiza sluaja Sunway Lagoon Hotel


Danfoss je razvio alat Hydronic anlyzer koji se koristi za analizu uinkovitosti hidraulike instalacije i odreivanje potencijala za utedu energije. Hydronic anlyzer je u osnovi ureaj koji biljei temperaturu u dugom vremenskom razdoblju. Za analizu sustava instalirali smo 4 osjetnika za mjerenje temperature u polaznom i povratnom vodu na zranoj i na vodenoj strani. Nakon mjerenja u odreenom vremenskom razdoblju Danfoss moe usporediti rjeenja pomou posebnog programa.

62

Uprava Sunway Lagoon hotela s 5 zvjezdica u Kuala Lumpuru je odluila renovirati sobe. Iako su vlasnici hotela bili pozitivni po pitanju AB-QM ventila (regulacijski i balans ventil neovisan o promjeni tlaka u sustavu) ipak su htjeli imati jo jedan dokaz o potencijalnoj utedi energije. Hotel ima 500 ventilokonvektora s tradicionalnim rjeenjem, 2-putim regulacijskim ventilima i runim balans ventilima. Nakon prve faze rekonstrukcije oko jedne treine soba bilo je opremljeno s oko 150 AB-QM ventila. Tada je Danfoss ponudio vlasnicima hotela da napravi test sustava pomou Hydronic anlyzer a usporeujui oba rjeenja, tradicionalno i s AB-QM ventilima. Rezultati testiranja su pokazali znaajan potencijal za utedu energije i za pogon crpki i na raun uinkovitosti rashladnih agregata. Ugradnja AB-QM ventila na svih 500 ventilokonvektora, poveanjem uinkovitosti rashladnih agregata i smanjenjem potronje energije crpki moe smanjiti ukupni raun za utroenu energiju i do 60%.

4,0 T [K] 2,0 1,0 0,0 0 500 1000 T 120 100 80 60 40 20 0 1500 2000 2500 3000 3500 T [K] 3,0

4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0 500 1000 T 8,0 6,0 COP 4,0 2,0 0 50 100 ABQM 150 protok [%] tradicionalni ventil ABQM 200 250 300 0,0 0 20 40 60 80 100 1500 prosjean T 2000 2500

rashladni kapacitet [W] prosjean T

rashladni kapacitet [W]

odavanje [%]

% of load tradicionalni regulacijski ventil

Slika 1 pokazuje vezu izmeu t i rashladnog kapaciteta mjerenog na ventilo konvektoru. Lijevi graf pokazuje rezultate mjerenja na ventilokonvektoru s tradicionalnim regulacijskim ventilima i runim balans ventilima. Desni graf predstavlja ventilokonvektor s ugraenim AB-QM ventilom. Rezultati: na lijevom grafu prosjeni t je 2C a prosjeni rashladni kapacitet je 2,2 kW, dok na desnom grafu prosjeni t je 5C a rashladni kapacitet je 2,1kW. Zato moemo zakljuiti da je s AB-QM ventilom rashladni kapacitet praktino isti dok se t znaajno poveao. To e bitno poveati uinkovitost rashladnih agregata kao to je prikazano na slici 3.

63

Slika 2 pokazuje grafiku ovisnost relativne predaje topline izmjenjivaa od relativnog protoka. U sluaju tradicionalnih regulacijskih ventila s runim balans ventilima bilo je 250% prekomjernog protoka koji dovodi do manje od 10% predaje topline ventilo konvektora, u usporedbi s ventilo konvektorom s AB-QM ventilom. Slika 3 pokazuje grafiku vezu izmeu radnog uina i relativnog optereenja rashladnih agregata. Prekomjerni protok kroz ventilo konvektor uzrokuje neuinkovit rad rashladnih agregata zbog tzv. sindroma malog t (vidi poglavlje 4.0). tovie, zato to je potrebno manje vode za skoro isti kapacitet, broj okretaja crpke se moe vie nego prepoloviti to dovodi do bitne utede energije za pogon crpke.

64

5. Pregled proizvoda
Regulator diferencijalnog tlaka
Slika Oznaka

5.1 ABPC automatski balans i regulacijski ventil


Opis Dimenzija (mm) Kvs (m3/h) Primjena RH-C/HVAC* Napomena Integrirana zaporna funkcija i mogunost pranjenja instalacije

ASV-P

Regulator diferencijalnog tlaka u povratnoj cijevi podeen na 10 kPa (fiksno)

15..40

1,6..10

RH

ASV-PV

Regulator diferencijalnog tlaka u povratnoj cijevi s mogunou podeavanja 5-25 ili 20-40 kPa

15..40

1,6..10

RH i HVAC

Integrirana zaporna funkcija i mogunost pranjenja instalacije

ASV-M

Ventil za usponski vod, prikljuak za impulsnu cijev, zaporna funkcija Ventil za usponski vod, prikljuak za impulsnu cijev, predpodeavanje, mogunost mjerenja i funkcija zatvaranja

15..40

1,6..10

RH i HVAC

U paru zajedno s ASV-P(ili ASV-PV) uglavnom zbog zaporne funkcije U paru zajedno s ASV-PV uglavnom zbog funkcije ogranienja protoka U paru zajedno s MSV-F2 u polaznom vodu kao zaporni ventil, ograniiva protoka i veza za impulsnu cijev Dostupne su i vee dimenzije

ASV-I

15..40

1,6..10

RH i HVAC

ASV-PV

Regulator diferencijalnog tlaka s mogunou podeavanja tlaka u rasponima 20-40, 35-70 i 60-100 kPa

50..100

20..76

Sve

AVDO

Prestrujni ventil s mogunou podeavanja 5-50 kPa

1525

2,39.5,98

Sve

5.2 PIBCV: Regulacijski i balans ventil neovisan o promjeni tlaka u sustavu


PIBCV bez pogona : Automatski ograniiva protoka PIBCV s pogonom: Regulacijski ventil neovisan o promjeni tlaka u sustavu s funkcijom balansa
Slika Oznaka Opis Regulacijski i balans ventil neovisan o promjeni tlaka u sustavu, s ili bez mjernih prikljuaka Dimenzija (mm) 10 32 40/50 Protok (m3/h) Primjena RH-C/HVAC*

Napomena kombiniran s pogonom osigurava visoku tonost ogranienja protoka kombiniran s pogonom osigurava visoku tonost ogranienja protoka logaritamska karakteristika

AB-QM

0,275 3,2 2 10

RH, HVAC

AB-QM

Regulacijski i balans ventil neovisan o promjeni tlaka u sustavu, s mjernim prikljucima

65 250

10,0 280

HVAC

*RH- grijanje stambenih objekata RC- hlaenje stambenih objekata HVAC primjena u poslovnim objektima

65

Pogoni za AB-QM ventile


Slika Oznaka Opis Upotreba s AB-QM Brzina (s/mm) Tip regulacije Napomena Raspoloive su obje varijante, normalno zatvoren NC i normalno otvoren NO, Sila zatvaranja 90 N Raspoloiva je jedino NC varijanta, normalno zatvoren, sila zatvaranja 100 N Tvorniki podeen na normalno zatvoren NC s mogunou promjene na normalno otvoren NO, sila zatvaranja 200 N Detekcija maksimalnog hoda omoguava preciznu regulaciju nezavisno od podeenja AB-QM ventila

TWA-Z

Elektro-termiki pogon s napajanjem 24V ili 230V, vidljivi indikator poloaja

DN10-20, DN25,32 do 60% protoka

60

ON/OFF

ABNM-Z

Elektro-termiki pogon s napajanjem 24V, vidljivi indikator poloaja

DN10-20, DN25,32 do 80% protoka

30

0-10V

AMI 140

Elektromotorni pogon s napajanjem 24V ili 230V, indikator poloaja

DN10 -DN32

12

ON/OFF tri ice

AMV/E 110NL, 120NL

Elektromotorni pogon napajanjem 24V, indikator poloaja

DN10 -DN32

12 i 24

3- poloaja, 0-10V

AMV/E 13 SU, 23 SU

Elektromotorni pogon s povratnom oprugom i napajanjem 24V ili 230V, mogunost runog upravljanja Elektromotorni pogon s potisno povlanim djelovanjem s povratnom/potisnom oprugom s napajanjem 24V ili 230V Elektromotorni pogon s potisno povlanim djelovanjem s napajanjem 24V, mogunost runog upravljanja

DN10 -DN32

14 i 15

0-10V

S povratnom oprugom i zatitom od smrzavanja

AMV/E 25 SD/SD

DN 40-100

15

0-10V

Potisna opruga za zatitu od pregrijavanja, a povratna opruga za zatitu od smrzavanja

AME 15 QM

DN40 - DN100

10

0-10V

3-tokovni pogon i napajanje 230V su takoer raspoloivi

AME 55 QM

Elektromotorni pogon s potisno povlanim djelovanjem s napajanjem 24V

DN 40-150

0-10V

3-tokovni pogon i napajanje 230V su takoer raspoloivi

66

5.3 RUNI BALANS VENTILI


Slika Oznaka Opis Dimenzija (mm) Kvs (m3/h) Primjena RH-C/HVAC* Napomena Mogunost povezivanja impulsne cijevi od nadograenog MSV-M ventila

MSV-I

Ventil za polazni vod, mogunost predpodeavanja i mjerenja, kuite od obinog mesinga

15 50

1,6 16

RH

USV-I

Ventil za polazni vod, mogunost povezivanja impulsne cijevi, predpodeavanja i mjerenja, zaporna funkcija

15 50

1,6 10

RH , HVAC

Uglavnom zajedno s ASV-PV ventilom za ogranienje protoka

MSV-M, USV-M

Ventil za povratni vod, zaporna funkcija s mogunou pranjenja, kuite od obinog mesinga

15 50

1,6 16

RH

Nadogradiv u regulator diferencijalnog tlaka

MSV-B

Predpodeavanje, s ili bez mijernih prikljuaka, kuite ventila od obinog mesinga ili od nehrajueg mesinga

15 50

1,8 41

RC, HVAC

Izuzetno velike KVS vrijednosti

MSV-BD Leno

Predpodeavanje, s mjernim prikljucima kuite ventila od nehrajueg mesinga, zaporna i funkcija pranjenja

15 50

1,5 35

Sve

Ventil neovisan o smjeru protoka s dodatnim funkcijama, visoke tonosti

MSV-F2

Predpodeavanje, s mjernim prikljucima, tijelo ventila od sivog lijeva SL 25, zaporna funkcija

15 400

3,1 - 2585

Sve

raspoloiva je verzija PN25

PFM 4000

Mjerni ureaj za rune balans ventile

Sve

Bluetooth ili radio komunikacija, podaci memorirani na osnovi PDA

*RH grijanje stambenih objekata RC hlaenje stambenih objekata HVAC primjena u nestambenim objektima

67

5.4 ZONSKI VENTILI, REGULACIJSKI VENTILI S MOTORNIM POGONOM


Slika Oznaka Opis Dimenzija (mm) Kvs (m3/h) Prijmena RH-C/HVAC* Napomena

RA-N

Ventil s predpodeavanjem (14 stupnjeva) za zonsku regulaciju ili kao regulator bez pomone energije s termostatskom glavom

10 25

0,65 1,4

RH

Preporuena primjena s granskim regulatorom diferencijalnog tlaka

RA-C

Ventil s predpodeavanjem (4 stupnja) za zonsku regulaciju

15 20

1,2 3,3

RC, HVAC

Preporuena primjena s granskim regulatorom diferencijalnog tlaka Ventil s kratkim hodom primjenjiv s elektro-termikim ili elektromotornim pogonima Ventil s dugim hodom precizna regulacija

VZL-2/3/4

Ventil za ventilo konvektore za zonsku regulaciju s linearnom karakteristikom Ventil za ventilo konvektore za zonsku ili 3-tokovnu proporcionalnu regulaciju s logaritamskom karakteristikom ventila

15 20

0,25 3,5

HVAC

VZ-2/3/4

15 20

0,25 4,0

HVAC

AMZ 112/113

Kuglasta slavina za zonsku regulaciju, s velikim KVS vrijednostima

15 32/25

17 123, 3,8 11,6

Sve

S integriranim elektromotornim pogonom

VRB 2 ili 3 puti

Tradicionalni LOG-LIN regulacijski ventil

15... 50

0,63 40

Sve

Prikljuak s vanjskim i unutranjim navojem, veliki opseg regulacije Sa slijepom prirubnicom ili epom ventili DN100.150 mogu se pretvoriti u 2-pute, veliki opseg regulacije PN 25 verzija, Tmax 200C

VF 2 ili 3 puti

Tradicionalni LOG-LIN regulacijski ventil

15...150

0,63 320

Sve

VFS 2 puti

Tradicionalni regulacijski ventil s logaritamskom karakteristikom za paru

15 100

0,4 145

HVAC

VFY-WA

Leptiraste slavine za promjenu reima rada

25... 300

40 5635

HVAC

Runi ili motorni pogon

68

POGONI ZA VENTILE
Slika Oznaka Opis Elektro-termiki pogon s napajanjem 24V ili 230V, vidljivi indikator poloaja Upotreba sa ventilom Brzina (s/mm) Tip regulacije Napomena Raspoloive su obje varijante, normalno zatvoren NC i normalno otvoren NO, Sila zatvaranja 90 N Raspoloiva je jedino NC varijanta, normalno zatvoren, Sila zatvaranja 100 N

TWA-A, TWA-Z

RA-N/C, VZL

60

ON/OFF

ABNM, ABNM-Z

Elektro-termiki pogon s napajanjem 24V, vidljivi indikator poloaja

RA-N/C, VZL

30

0-10V

AMI 140

Elektromotorni pogon s napajanjem 24V ili 230V, indikator poloaja

VZ, VZL

12

Tvorniki podeen na normalno zatvoren NC ON/OFF tri ice s mogunou promjene na normalno otvoren NO, sila zatvaranja 200 N

AMV/E -H 130, 140

Elektromotorni pogon s napajanjem 24V ili 230V, indikator poloaja

VZL (VZ)

12 i 24

3-poloaja, 0-10V

Sila zatvaranja 200N, runo upravljanje

AMV/E 13 SU

Elektromotorni pogon s povratnom oprugom i napajanjem 24V ili 230V, mogunost runog upravljanja

VZ, VZL

14 i 15

povratna opruga za 3-poloaja, 0-10V zatitu od smrzavanja

AMV/E 335

Elektromotorni pogon s potisno povlanim djelovanjem i napajanjem 24V ili 230V

VRB, VF, VFS DN50

7 ili 14

3-poloaja, 0-10V

2230V verzija jedino za 3-tokovni pogon

AMV/E 25, 35

Elektromotorni pogon s potisno povlanim djelovanjem i napajanjem 24V ili 230V, mogunost runog upravljanja Elektromotorni pogon s potisno povlanim djelovanjem s povratnom/potisnom oprugom s napajanjem 24V ili 230V

DN 40-100

3/11

3-poloaja, 0-10V

230V verzija jedino za 3-tokovni pogon

AMV/E 25 SD/SD

DN 40-100

15

3-poloaja, 0-10V

Potisna opruga za zatitu od pregrijavanja, a povratna opruga za zatitu od smrzavanja

AMV/E 55/56

Elektromotorni pogon s potisno povlanim djelovanjem s napajanjem 24V ili 230V

VL/VF, VFS DN65-100

8/4

3-poloaja, 0-10V

230V verzija jedino za 3-tokovni pogon

AMV/E 85/86

Elektromotorni pogon s potisno povlanim djelovanjem s napajanjem 24V ili 230V

VL/VF, VFS DN125-150

8/3

3-poloaja, 0-10V

230V verzija jedino za 3-tokovni pogon

AMB-Y

Elektromotorni pogon s napajanjem 24V ili 230V za zonsku regulaciju

VFY-WA

30 sec/90

ON/OFF

IP 65, moment od 20 do 300 Nm, runo upravljanje

69

5.5 SARC: Regulatori sobne temperature bez pomone energije


Slika Oznaka Opis Upotreba s Duina kapilarne cijevi (m) ventilom Primjena Napomena

FEK

Jednofazni regulator za hlaenje, opseg temperatura 17-27C

RA-C

5 ili 2 + 2

Hlaenje

Ugraeni i daljinski osjetnik

FEV

Jednofazni regulator za grijanje, opseg temperatura 17-27C

RA-N

5 ili 2 + 2

Grijanje

Ugraeni i daljinski osjetnik

FED

Dvofazni sekvencijalni regulator za grijanje/hlaenje, opseg temperatura 17-27C

RA-N, RA-C

4 + 11 ili 2 + 2 +2

Hlaenje/ grijanje

Ugraeni i daljinski osjetnik, podesiva mrtva zona 0,5-2,5 C

EDA

Alarm toke rosita s napajanjem 24V ili 230V

Hlaenje

EDA-S osjetnik vlage

5.6 RC: Regulatori sobne temperature (sobni termostati)


Slika Oznaka Opis Sobni termostat bez mogunosti programiranja za primjenu u grijanju / hlaenju Napajanje Regulacija brzine ventilatora Sustav Napomena

RET 230CO 1/2/3/4

230V

1 ili 3 brzine

2-cijevni, 4-cijevni

Runa promjena reima ili brzine ventilatora

RET230 HC

Sobni termostat bez mogunosti programiranja, s ugraenim ili daljinskim osjetnikom za primjenu u grijanju / hlaenju Sobni termostat bez mogunosti programiranja, s ugraenim ili daljinskim osjetnikom za primjenu u grijanju / hlaenju

230V

1 ili 3 brzine

4-cijevni

Automatska promjena reima prema sobnoj temperaturi, s ventilatorom s 1 ili 3 brzine Automatska promjena reima prema temperaturi cijevi, s ventilatorom s 1 ili 3 brzine Automatska promjena reima, chrono-proporcionalna regulacija

RET230 HCW

230V

1 ili 3 brzine

2-cijevni

HC6000

Programabilni sobni termostat za primjenu u grijanju / hlaenju

230V

1 ili 3 brzine

2-cijevni, 4-cijevni

70

DHWC: Regulatori za PTV


Slika Oznaka Opis Dimenzija (mm) Kvs (m3/h) Funkcija Ogranienje povratne temperature Napomena Temp. opseg 35-60C, tijelo ventila od RG5, max. temperatura u razvodu 100C

MTCV

Viefunkcijski termostatski ventil za cirkulaciju PTV-a

15 20

1,5 1,8

MTCV s B - modulom

Modul za temperaturnu dezinfekciju, bez pomone energije

Dozvoljava termiku dezinfekciju

Ugraeni obilazni vod za poetak procesa dezinfekcije

CCR2

Regulator procesa dezinfekcije i elektroniki registriranje temperature, napajanje 24V

Elektroniki regulator

Programabilni proces dezinfekcije, memoriranje podataka o procesu

TWA-A

Elektro-termiki pogon s napajanjem 24V ili 230V, vidljivi indikator poloaja

Raspoloive su obje varijante, ON/OFF regulacija normalno zatvoren NC i dezinfekcije normalno otvoren NO, Sila zatvaranja 90 N Registriranje temperature, poetka dezinfekcije PT 1000, raspoloivi osjetnici drugih oblika

ESMB, ESM-11

Osjetnik temperature

TVM-W

Termostatski mijeajui ventil za regulaciju temperature polaza PTV-a

20 25

Ogranienje Ugraeni temperature temperaturni osjetnik, 1,9 3,0 vode na slavini vanjski navoj (ispusnom mjestu)

71

Mjesto: Projekt: Aplikacija:

Peking Kina Veliko Narodno Kazalite AB-QM za grijanje i hlaenje

Mjesto: Projekt: Aplikacija:

Varava Poljska poslovna zgrada Daimler Chrysler MSV za hlaenje

Mjesto: Projekt: Aplikacija:

Minhen Njemaka Swiss Life AB-QM za grijanje i hlaenje

Mjesto: Projekt: Aplikacija:

Vukomerec - Hrvatska TV Gredelj AB-QM za grijanje i hlaenje

Mjesto: Projekt: Aplikacija:

Vrbovec - Hrvatska PIK Vrbovec - Proizvodnja i skladitenje mesnih proizvoda AB-QM i ASV za grijanje i hlaenje

Danfoss ne preuzima odgovornost za eventualne greke u katalogu, prospektima i ostalim tiskanim materijalima. Danfoss pridrava pravo izmjena na svojim proizvodima bez prethodnog upozorenja. Ovo pravo odnosi se i na ve naruene proizvode pod uvjetom da te izmjene ne mijenjaju ve ugovorene speci kacije. Svi zatitni znaci u ovom materijalu vlasnitvo su (istim redoslijedom) odgovarajuih poduzea Danfoss. Danfoss oznake su zatitni igovi poduzea Danfoss A/S. Sva prava pridrana.

Danfoss d.o.o.

Magazinska 9a HR-10000 ZAGREB Tel.: (01) 606 40 76 Faks: (01) 606 40 80 e-mail: danfoss.hr@danfoss.com, http://grijanje.danfoss.com
VBA6M137 Danfoss 11`2010