You are on page 1of 9

BAHAGIAN A ( 40 markah )

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C
dan D. Pilih satu jawapan yang betul.
1.

Bagaimanakah cara untuk kita menjaga warga tua dalam keluarga?


I Membawa mereka mendapatkan rawatan
perubatan jika perlu
II Menyediakan tempat tinggal yang bersih dan selesa
III Bercakap dengan nada yang kuat
IV Menunjukkan bahawa mereka diperlukan
A I, II dan III
B I, II dan IV

C II, III dan IV


D Semua di atas

2. Apakah jawatan yang dipegang oleh tokoh di atas dalam kabinet?


A
B
C
D

Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat


Menteri Pelancongan
Menteri Pertahanan
Menteri Sumber Asli

3. Berikut merupakan keterangan tentang tarian


sumazau, kecuali
A
B
C
D

ditarikan sempena sambutan perayaan Pesta Menuai


tarian ini ditarikan untuk memuja semangat padi
ditarikan sempena sambutan perayaan Hari Gawai
popular dalam kalangan kaum Kadazandusun
di Sabah
Tok Dalang mengetuai persembahan
cerita-cerita rakyat dengan iringan
alat-alat muzik tradisional. Seni muzik

ini popular di Kelantan


4. Apakah seni muzik tradisional yang dimaksudkan oleh pernyataan di atas?
A
B
C
D

Boria
Dondang Sayang
Gamelan
Wayang Kulit

5. Berikut merupakan tarian yang terkenal dalam


kalangan kaum Melayu, kecuali
A tarian canggung
B tarian joget

C tarian naga
D tarian asyik

6 . Bagaimanakah sikap positif individu dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan?


I Bijak mencari peluang
II Mudah mengaku kalah dan berputus asa
dalam menghadapi cabaran
III Berusaha mencari jalan memperbaiki diri
sendiri
IV Bangun apabila terjatuh dalam sesuatu usaha
A I, II dan III
B I, II dan IV
7.

Tokong ialah tempat ibadat bagi individu yang


Beragama
A Sikh
B Buddha

8.

C Kristian
D Hindu

Berdasarkan gambar, apakah agama yang


dikaitkan?
A Buddha
B Hindu

9.

C I, III dan IV
D II, III dan IV

C Kristian
D Islam

Tarian canggung terkenal di negeri


A Perlis
B Kelantan

C Sarawak
D Melaka

10. Kita perlu menghormati budaya jiran pelbagai


kaum untuk
A
B
C
D

menunjukkan sikap sambil lewa


menunjukkan sikap toleransi
menunjukkan sikap panas baran
menunjukkan sikap iri hati

11. Berikut merupakan aktiviti yang dilakukan pada waktu lapang, kecuali

A membersihkan kawasan rumah


B memasak untuk keluarga
C mengganggu jemaah yang sedang
sembahyang
D membantu ayah berkebun
12. Masa yang sesuai untuk murid-murid membeli peralatan menulis di kedai buku sekolah ialah
A
B
C
D

semasa waktu rehat


semasa hendak pulang ke rumah
semasa waktu kedua kelas bermula
semasa guru tiada di dalam kelas

13. Apakah aktiviti yang harus kita utamakan semasa berada di rumah?
A
B
C
D

Mendengar radio
Menonton rancangan kegemaran
Mengulang kaji pelajaran
Membaca buku cerita

14. Berikut merupakan contoh budi pekerti yang baik, kecuali


A menolong anak jiran yang terjatuh daripada
basikal di hadapan rumah kita
B tidak memberi tempat duduk kepada seorang makcik di dalam bas
C membuang ranting-ranting kayu yang terdapat di atas jalan
D menolong seorang pakcik buta melintas jalan dengan selamat
15. Apakah peraturan ketika berada di bengkel sekolah?
I Letakkan beg atau buku di luar bengkel
II Jangan membawa peralatan keluar dari
bengkel
III Jangan bermain-main atau bergurau-gurau
dengan kawan
IV Murid dibenarkan makan dan minum semasa berada di dalam bengkel
A I, II dan III
B I, II dan IV

Wanita 1
Adik

C I, III dan IV
D II, III dan IV

: Adik, ibu ada di rumah?


: ________________________

16. Apakah pertuturan yang bersopan yang perlu


diucapkan oleh adik?
A Maaflah. Ibu saya tak nak jumpa awak.
B Maaf. Saya tidak akan layan orang yang tidak dikenali.
C Maaf puan. Ibu saya tiada di rumah.
D Baliklah, ibu saya tak ada.

17. Apakah sikap yang perlu ada pada setiap warganegara dalam usaha membantu kerajaan
membangunkan negara?
I Berdaya saing
II Kreatif dan inovatif
III Produktif
IV Berilmu
A I, II dan III
B I, II dan V

C I, III dan IV
D Semua di atas

18. Berikut merupakan contoh aktiviti kejiranan yang perlu diamalkan, kecuali
A
B
C
D

menolong jiran berpindah rumah


bertukar-tukar juadah
tidak menziarahi jiran yang sakit
amalan kunjung-mengunjung pada musim perayaan

19. Apakah jawatan yang dipegang oleh tokoh di atas dalam kabinet?
A
B
C
D

Menteri Pengangkutan
Menteri Sumber Manusia
Menteri Belia dan Sukan
Menteri Luar Negeri

20. Apakah tarian yang terkenal di negeri Melaka?


A
B
C
D

Tarian joget
Tarian kuda kepang
Tarian naga
Tarian asyik

BAHAGIAN B ( 60 markah )

Soalan 21-26. Suai padankan gambar di bawah dengan pasangan yang betul.

(12 markah)
Soalan 27-31. Tuliskan tarian mengikut kaum.

(i)

Kaum Melayu

: ____________________________________________

(ii)

Kaum Cina

: ____________________________________________

(iii)

Kaum India

: ____________________________________________

(iv)

Kaum Iban

: ____________________________________________

(v)

Kaum Kadazandusun

: ____________________________________________
(10 markah)

Soalan 32-36. Tuliskan pada (i) agama dan (ii) perayaan berdasarkan gambar yang diberi.

( 10 markah )
Soalan 37-41. Nyatakan adab berziarah yang patut anda amalkan.

(i)
__________________________________________________________________________________
(ii)
__________________________________________________________________________________
(iii)
__________________________________________________________________________________
(iv)
__________________________________________________________________________________
(v)
__________________________________________________________________________________
(10 markah)
Soalan 42-46. Berikan adab berziarah bagi kaum Melayu.
(i) _________________________________________________________________________________
(ii) _________________________________________________________________________________
(iii) _________________________________________________________________________________
(iv) _________________________________________________________________________________
(v) _________________________________________________________________________________
(10
markah)

Jawab semua soalan di bawah.

47. Apakah sistem pemerintahan yang diamalkan di negara kita?


________________________________________________________________________________
48. Siapakah ketua negara kita?
_________________________________________________________________________________
49. Siapakah ketua pentadbiran negara?
_________________________________________________________________________________
50. Siapakah yang memilih Yang di-Pertuan Agong?
________________________________________________________________________________
51. Siapakah Perdana Menteri kita sekarang?
________________________________________________________________________________
52. Apakah peranan utama badan pemerintahan?
________________________________________________________________________________
53. Apakah peranan utama badan perundangan?
_________________________________________________________________________________
( 14 markah )

54. Senaraikan tiga tugas utama Perdana Menteri.


(i) _____________________________________________________________________________
(ii) _____________________________________________________________________________
(iii) _____________________________________________________________________________
(6 markah)
55. Apakah peranan kamu sebagai seorang warganegara Malaysia yang cintakan Negara.
(i) _____________________________________________________________________________
(ii) _____________________________________________________________________________
(iii) _____________________________________________________________________________
(iv) _____________________________________________________________________________
(8 markah)

SELAMAT MAJU JAYA