You are on page 1of 5

O SALUTARIS HOSTIA O Salutaris Hostia Quae caeli pandis ostium Bella premunt hostilia Da robur fer auxilium Uni

trinoque Domino Sit sempiterna gloria Qui vitam sine termino Nobis donet in patria. Amen

ISANG PAGKAIN, ISANG KATAWAN, ISANG BAYAN


Katulad ng mga butil na tinitipon Upang maging tinapay na nagbibigay-buhay Kami naway matipon din at maging bayan Mong giliw. Koro: Iisang Panginoon, iisang Katawan Isang bayan, isang lahi sa Yoy nagpupugay

Katulad din ng mga ubas na piniga at naging alak Sino mang uminom nito; May buhay na walang hanggan. Kami naway maging sangkap sa pagbuo nitong bayang liyag

Koro: Iisang Panginoon, iisang Katawan Isang bayan, isang lahi sa Yoy nagpupugay

ISANG BANSA
O kayganda ng ating buhay napupuspos ng pagpapala Ng sakramentong mahiwaga kaloob ni Hesus sa tiy gabay O kay tamis ng pagsasama nagmumula sa pagkakaisa Bumubukal sa pagsasalo sa iisang hapag ay dumalo

ISANG BANSA Purihin si Hesus sa sakramento Purihin ng lahat ng tao Purihin siya ng Pilipino Sa pagkakaisa lingapin mo, O lingapin mo.