You are on page 1of 1

GAJET : Meja dan kerusi Hasilan : LEE MING CHUNG Opsyen : Pemulihan Bahan yang digunakan : Lidi satay

y Benang Teknik ikatan yang digunakan : Lilit Balak Simpul Manuk Ikat Silang Tunggu Ikat Seraya

Kegunaan Gajet : 1. Boleh dijadikan tempat letak barang, makan, rehat dan lain-lain semasa kem. 2. Bertahan untuk menampung benda yang agar berat.