You are on page 1of 4

Umbisikuline tegumood

(- )
Olevik
( )
kirjutatakse/ei kirjutata
naerdakse/ei naerda

Minevik
( )
kirjutati/ei kirjutatud
naerdi/ei naerdud

Umbisikuline tegumood

(- )

OLEVIK
( )
Jaatus

Eitus

( )
kirjutatakse
makse
naerdakse

( )
ei kirjutata
ei mda
ei naerda

Umbisikuline tegumood
(- )

Minevik
( )
Jaatus
( )
kirjutati
mdi
naerdi

Eitus
( )
ei kirjutatud
ei mdud
ei naerdud