DICSÉREM ŐT SZENTÉLYÉBEN Intro: /: A D f# D :/ A Dicsérem Őt szentélyében, cis D dicsérem Őt reggel, délben,este, f#7 E/G# szent nevét zengem Dicsérem

Őt erejéért, hatalmáért, kegyelméért áldom, Ő a Királyom! E D2 A napfelkeltétől szóljon a dicséret keleten, nyugaton, északon, délen! A Minden lélegzetemmel a D2 nagy Királyt dicsérem, f#7 D gyerünk most trónja elé, áldjuk Őt! f#7 D 1.Áldjuk Őt. Áldjuk Őt. f#7/F# G# A H 2.Áldjuk Őt. D/D E F# G# Áldjuk Őt.

ennek örülnek a mennyben. Itt a földön üldözés vár majd ránk is. a7 a7/F# H7 mégis örüljetek. Nem kímélték még az életüket sem. mégis örvendezünk. mert Refr. győztesek vagyunk a világ felett! . Én már legyőztem. ennek örülnek a mennyben. győztesek vagyunk. a7 e7 H7 e Itt a földön üldözés vár majd rátok. a7 h7 e D/E e D/E Én már legyőztem a világot! A Sátánt legyőzzük a Bárány vérével.A SÁTÁNT LEGYŐZTÉK e e/D e e D/E e A sátánt legyőzték a Bárány vérével. Nem kíméljük még az életünket sem. e D/E e D/E e D/E e D/E Én már legyőztem. és a mi szavunk bizonyságával. mert győztesek vagyunk. a7 h7 e D/E e D/E és az ő szavuk bizonyságával. a7 h7 e D/E e D/E Én már legyőztem a világot! e e/D e D/E C Én már legyőztem. Én már legyőztem.

G a h e erős és szent az Úr a mi Istenünk. FENSÉGES e C G D Dicső. bölcs. fenséges Úr s Király e C az egeken trónol. .DICSŐ.

dicsérlek C D e Neved áldom szent. Uram. dicsérlek. Neved áldom szent. szent. dicsérlek Uram. hogy hódoljak neked. dicsérlek. Bemegyek. Uram! . csak Téged dicsérlek Bemegyek.BEMEGYEK A SZENTEK SZENTJÉBE e7 D Bemegyek a Szentek Szentjébe C2 D e Bemegyek a Bárány vérén át. szent. G D a e Uram.

D h7 A Te szent tüzed engem.ÉGESSEN EL R: e D Égessen el. Cmaj7 Égessen el. a H Égess ki szennyet. Akaratod tüze csontjaimban ég. a e Igéid tüze lelkem mélyén ég. e C D Égessen el! 1. Lángoló Szellem eméssz meg engem! . hozd el a mennyet! 2.

Ámen! Ámen! 2. G a G/H C Hatalmas az Úr dicsősége. Ámen! Ámen! e C G D Atyja jobbján dicsőségben ül. Ámen! Ámen! e C G D Kínhalál után újra él. újra vissza jön! Ámen! Ámen! Bridge G Te vagy az Úr. aki eljön majd! .HATALMAS AZ ÚR DICSŐSÉGE ÖRÖKKÉ. a D G Hatalmas dicsősége! 1. R: G a G/H C Hatalmas az Úr dicsősége örökké. Ámen! Ámen! e C G D Emberként testben harcolt az emberért. Ámen! Ámen! Halleluja. G a e C Teljes szívből éneklem a mindenség Urának. aki volt! D Te vagy az Úr. A bűnbe tette bűntelen kezét. e C G D Istenként értem adta életét. Ámen! Ámen! De szögek nem tarthatták vissza őt! Ámen! Ámen! És most Istenünk kegyelme árad ránk. aki van! eD/F# C Te vagy az Úr.

Lélek. a G F C G Igazság Lelke. Vigasztaló.MENNYEI KIRÁLY a G F C Mennyei Király. mindenütt való. a G F Jöjj és lakozzál bennem. Te vagy nékem mindenem! . C G F Szerelmed táplálja életem. a G F Hogy megnyugodjon nálad a lelkem! R: C G F Nyugalom völgye vagy énnekem. C G F Hűséged Lélek oly végtelen. C G a Ó.

szent vagy. uraknak Ura. arcod ragyogtasd most ránk! Kiáltunk! g F Esmaj7 c7 d7 Szent vagy. Uram. F c7 Őseink dicsérnek. dicsőítünk. SZENT VAGY Wamp: /: g Esmaj F c7 :/ g Esmaj7 Szent vagy. SZENT VAGY. tárd fel ősi kapudat! És kiáltsd! . Elohim. Minden élő zengi: Halleluja. A tömjén füstje felszáll a kegyelem trónján. szent vagy. Istenünk! g F Esmaj7 c7 d7 Szent vagy. a Menny is énekli. Sion emelkedj fel. szent vagy. Mindörökké trónolj. szent vagy Izrael Ura. szent vagy.SZENT VAGY. mint az angyalok hada. szent vagy. szent vagy. szent vagy. Istenünk! Szent vagy.

URAM! 1. ó.TISZTÍTS MEG. Készen állok előtted. R: e D Tisztíts meg. Uram szent tüzeddel. hogy szent legyen! 2. szüntelen hívlak. D e D Nem ad boldogságot más. . a Te kedves beszéded. csak a Te jelenléted. e C Vezess sátradba Uram. Szívem mélyére rejtem. hogy tegyem amit parancsolsz. a h C Érintsd meg ajkaim. úgy vágyom utánad. e C Engedd hallanom hangod. hallja szolgád. Szólj Uram. hiszen Tőled van az élet. hogy örömmel elvégezzem. hogy szent legyen! a h e Érintsd meg ajkaim. hogy ne vétkezzem többé. Amit rám bízol Uram. Ó. a C H4H Szentelj meg a Bárány vérével! e D Vedd izzó parazsad a Mennyei Oltárról. D e D Én Istenem vagy Te.

ki az Úr nevében jön. C D G H7 Jöjj. Uram. mikor védesz és eltakarsz C D e H7 A Te szerelmed igazságával. .KELJ FEL. a D G D/Fis e Baruch Haba B’shem Adonaj. jöjj. a D G D/Fis e Baruch Haba B’shem Adonaj. hagyd el nyughelyed. C D e Áldott. C D G H7 Áldott. ki az Úr nevében jön. Isten ereje! a D G D/Fis e És mi ujjongunk majd. URAM ( BARUCH HABA) e D C D e Kelj fel.

Felmagasztal minden teremtményed. h7 A4A Kinyújtod szerelmed felé. e Cmaj7 Ott ülsz a trónodon a mindenség felett h7 A4 A Lepelként töltöd be a Mennyet. Nem parancsol a napnak senki más. e Cmaj7 h7 /: El Elion. Láthatatlan rejtett kincseit. hatalmas Úr A4 A Szent a Te neved :/ 2. mint Te. e Cmaj7 Karoddal megtartod a föld teljes színét. Senki sem fogja fel szíved titkait.EL ELION 1. C2 D A4 A Elohim El Shaddai C2 h7 e Jeshua Adonai C2 D e A Neved dicsőségét felmagasztaljuk C2 h7 e7 Hatalmas Úr! . Refr.

c# H c# H Szerelmed éneklem örökké. Színed előtt hajtsa meg térdét. szent vagy. szereteted. f#7 c# Hogy eljött már az óra. szent vagy. nép. Jézus kérlek olvaszd fel a dermedt szíveket.SZERELMED ÉNEKLEM ÖRÖKKÉ E H4 H 1. szent vagy. E H4 H Kihoztál a sötétből. szent vagy. c# H A2 Csak rólad szól az egész életem. A E/G# Hol a Menyasszony vár rá. szereteted. f#7 A H4 H És meghalljuk az angyalok énekét.Teljes lényem téged áld. Hogy megízleljék. az ő helyén. dicséri szent neved. a fényed bennem ég. békéd. békéd. Hogy megízleljék. A2 E/G# f#7 c# c#/H Szent vagy. . Dicsőséged lássa meg minden nemzet. Uram! A2 E/G# f#7 H A /E/ Szent vagy. Uram! A És a kürtök felzúgnak E/G# És a menny majd meglátja. A H E Szerelmed éneklem örökké! 2.

mert Őt ki bűnt nem ismert. hogy megtegyem amit mondtál Kiáltsam: a megváltásod ajándék és ingyen vár reád! C2 F 1.Irgal . s a szívemben hit támadt.A KEGYELEM TÚLÁRADT C G Refr: A kegyelem túláradt. a a2 Fmaj Fmaj4 A rabságomnak vége. Szerethetjük Istent. s mostmár minden a javunkra szolgál.A megváltásnak fénye. Krisztus a szabadságra tett bennünket szabaddá. s a pogányokhoz küldtél Hogy hirdessem. Prófétává tettél. Semmi sem választhat el Tőled. d6 G az Élet él énbennem. F C G Papám lett az Isten. a Szavad melyből örök élet fakad Az életemnél is drágább. hiszem szerelmed átjár. F C G C Jézus én benned élek mindörökkön-örökké. 2. s én a Lelke által gyermek. Nem akarok vétkezni már. a halál nyereség. C G Nekem az élet Krisztus. Isten bűnné tette értem. örök élet vár a mennyben.. betört a bűnöm sötétjébe.. a halálom legyőzve.

Nekem nem kell más Csak. R G D/Fis Nekem nem kell más G C2 Csak Te Istenem. hogy Veled legyek. Bridge D/Fis G D/Fis C2 Te vagy nekem. . Akarlak teljesen. A te szerelmed égessen el. e D/Fis e D/Fis Szavadat kívánja lelkem. Kezeid lágy érintése Ölelje körül lényemet. Közjáték: WAMP Te vagy a szívemnek vágya.csak a tiéd.. e D/Fis Cmaj Éltető lehelleted. e D Cmaj Mert Te megszólítottál. s én tiéd leszek.. G D/Fis C2 Nyújtsd ki felém kezedet . D/Fis G C D Mindörökre a Tiéd.SZAVADAT KÍVÁNJA LELKEM WAMP: e D/Fis C G e D/Fis Cmaj 1. e D/Fis C2 Keresem bármerre járok.

c F Jézus gyógyít és szabaddá tesz. Esz Esz2 Esz Jézus szabadíts meg! . ma is gyógyít.A MESTER ITT VAN B d //: A Mester itt van. Asz Esz B gyászod nagy örömre fordul! Esz Esz2 Jézus gyógyíts meg. Esz B Ő letörli minden könnyedet.:// g d Ne vidd tovább a terhedet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful