Tingkatan: 2 bersih Bilangan pelajar: 36 orang Tarikh: 10 ogos 2011 Masa 40 minit Matapelajaran: sejarah Tajuk: British mengeksploitasi

ekonomi Subtajuk: perkembangan ekonomi membawa perubahan Hasil pelajaran: Pada akhir pengajaran, pelajar akan dapat 1. Memerihalkan perkembangan sistem pegangkutan dan perhubungan 2. Menyenaraikan perkembangan kemudahan insfrastruktur 3. Menghubungkaitkan perkembangan ekonomi dengan insfrastruktur dan kemudahan asas Bahan Bantu mengajar: kapal terbang kertas, kapal kertas, setem, kertas mahjung, pen marker, papan hitam, kapur tulis, kertas cabutan no, sampul surat berisi soalan.

Nilai: kebebasan, keberanian KBKK: mencirikan, kemahiran menghubungkait, menjana idea Pengetahuan sedia ada: -

Aktiviti pelajar Pelajar akan mendapatkan sehelai kertas dri guru. guru akan mengaitkan peranan kapal terbang dan kapal tersebut dengan tajuk pembelajaran pada hari tersebut.Perlaksanaan Proses pengajaran dan pembelajaran Langkah Set induksi (5 minit) Isi pelajaran Origami (kapal terbang kertas) Aktiviti guru Guru akan memberikan kertas kepada setiap orang pelajar. jentera dan buruh perkhidmatan penerbangan *Dikendalikan syarikat Wearne air service thn 1937. Seterusnya pelajar akan membuat origami mengunakan kertas tersebut. Seterusnya. Nilai kebebasan Aktiviti 1 (10 minit) Kemajuan pegangkutan laut dan udara kapal wab thn 1890. Cacatan ABM Kertas KBKK Menjana idea Para pelajara yang membuat kapal terbang diminta untuk menerbangkan kapal tersebut. Seterusnya. *Bawa bekalan nakanan. syarikat strits stemship ditubuhkan untum memberi perkhidmatan kapal wab kepada pelabuhan. Guru akan meminta para pelajar yang membuat kapal terbang kertas untuk menerbangkan kapal terbang tersebut. *beribu pejabat di singapura Sistem perhubungan  Pos dan telegraf  Telefon dan radio ABM KBKK Nilai . guru akan meminta para pelajar untuk membuat origami iaitu membuat kapal terbang kertas serta kapal terbang daripada kertas yang diberikan.

 Diperkenalkan di kawsan kegiatan ekonomi dan akhirnya berkembang ke kawasan petempatan Aktiviti 2 (10 minit) Kemajuan perkhidmatan kesihatan dan kemudahan asas lain ABM KBKK Pengukuhan (!0 minit) Nilai ABM KBKK Nilai Penutup (5 minit) Rumusan tajuk Guru akan membuat rumusan tajuk yang menyatakan segala perubahan yang dilakukan oleh british hanya utuk kepentingan mereka sahaja. Pelajar akan mendengar rumusan daripada guru ABM KBKK Menjana idea Kemahiran menghubungkait Nilai .

patriotisme Refleksi: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful